начало ...> държавни зрелостни изпити > съобщения

ДЗИ 2010 - Съобщения
24.03.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ,
СОУ,
Профилирани гимназии,
Професионални гимназии

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че е необходимо да направите актуализация на програмния продукт ДЗИ от 18.03.2010 г.
До 29.03.2010 г. трябва да прикачите базата данни на училището на сайта  zamaturite.bg/dzisoft .

Обръщам внимание за стриктно спазване на крайния срок.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град24.03.2010г.


ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И

ЧАСТНИ
СОУ,
Профилирани гимназии,
Професионални гимназии

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение  заповед № РД 09 – 317/23.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, както и утвърдените образци на документи, както следва:

  1. Правила за информационна сигурност;
  2. Инструктаж за зрелостника;
  3. Инструктаж за квестора;
  4. Инструктаж за учителите консултанти по чужд език;
  5. Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със специални образователни потребности;
  6. Заповед № РД 09-317/ 23.03.2010г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град24.03.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И
ЧАСТНИ
СОУ,
Профилирани гимназии,
Професионални гимназии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви препоръката на МОМН да определите със заповед училищна комисия за контролно сверяване на данните, които се въвеждат в програмния продукт за ДЗИ, за да бъдат избегнати неточности, пропуски и грешки.

Изпратете копие от заповедта на  координаторите за района в срок до 26.03.2010 г.


Координаторите за района с придружително писмо предават в РИО, стая № 512 копията от заповедите в срок до 29.03.2010г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град17.03.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ – КООРДИНАТОРИ
ПО РАЙОНИ
ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В стая № 416а на РИО следва да получите брошури за зрелостниците и два вида плакати за държавните зрелостни изпити за училищата от района, които координирате.
Материалите ще се получават от 18.03.2010 г. до 26.03.2010 г. от 10.00 ч. до12.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


17.03.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ – КООРДИНАТОРИ
ПО РАЙОНИ
ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да уведомите РИО в срок до 19.03.2010 г. стартирала ли е кампанията за приемане на заявленията на учениците за допускане до държавни зрелостни изпити във всички училища от района, които координирате. Информацията предавайте в стая № 512 - Регионален инспекторат по образованието, София-град.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град