начало ...> състезания, олимпиади, конкурси ...


информация за състезания, олимпиади и конкурси


26.01.2015 г.


Изх. № 9137- 80/ 26.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява и статут на национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2015 г. Конкурсът е организиран от Синодалния културно-просветен отдел.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137-79/ 26.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте колективите на Вашите училища с приложеното писмо от Фондация „Дарби” относно организиране и провеждане на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, който ще се проведе за седма поредна година.
При желание и възможност за участие, попълнете приложените формуляри за записване и ги изпратете на посочения електронен адрес.
Приложение:
1. Писмо от фондация „Дарби”
2. Регламент
3. Формуляр за записване на индивидуални участници
4. Формуляр за записване на ансамбли и хорове

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 76/ 26.01.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 20.02.2015 год.
Начало на олимпиадата: 14:00 часа.  
Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко:
30 точки за възрастови групи V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас и ХІ – ХІІ клас
Протоколът с имената и резултатите на всички допуснати ученици до втори кръг  на олимпиадата по астрономия е приложение към това писмо.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов  ” № 1  /до Метростанция Младост 1/
Директор на училището: Нели Филипова
Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 - канцелария;  
Електронен адрес: tt10sou@abv.bg
Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:10 часа и заемат работните си места до 13:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Учебните програми, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия са публикувани на       сайта на олимпиадата: http://astro-olymp.org/bgprograma.html,

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 75/ 26.01.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 15.02.2015 год.

Начало на олимпиадата 14:00 часа.
Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 20 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 20 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 20 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 20 точки.

Домакин на олимпиадата:

ІІ АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”
,
район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.
Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова
Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.
Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

Маршрути до
ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”,:
Автобуси:
Линия 64 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1301/ - 288m. от училището
Линия 74 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/ - 253m. от училището
Линия 76 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/- 253m. от училището
Линия 102 - спирка "жк Иван Вазов" [ код на спирка 0626 ] - 253m. от училището
Линия 204 - спирка "Пл. Ручей" [ код на спирка 1301 ] - 288m. от училището
Трамваи:
Линия 1 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0625/ - 360m. от училището
Линия 7 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1304/ - 306m. от училището
Тролейбуси:
Линия 2 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището
Линия 9 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Заповедта с имената на квесторите да бъде изпратена на електронен адрес: ivanova_petja на експерта по природни науки и екология Петя Иванова в срок до 02.02.2015 год.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.
Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 15.02.2015 год. не по-късно от 12:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:10 часа и заемат работните си места до 13:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
Областният кръг на олимпиадата по физика е анонимен. Разсекретяването на писмените работи на учениците и публикуването на протокола с резултатите им ще се извърши след арбитража осъществен от Националната комисия на предложените за участие в Националния кръг писмени работи.

Приложение:

1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по физика.
2.  Статистика на общинския кръг на олимпиадата по физика

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137-74/26.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качествено българско образование.

С настоящото Ви информираме за инициатива на Съюза на тракийските дружества в България, който организира национален ученически конкурс за есе и мултимедийна презентация на тема: „Капитан Петко войвода - живот, посветен на свободата“. Конкурсът е насочен към възрастовата група на учениците от VIII до XII клас.

Регламентът на конкурса е оповестен на сайта на Съюза на тракийските дружества в България, в рубриката „Актуално“ (Новини 2014 - 2015).

Моля да информирате учителите и учениците за инициативата и окажете съдействие на желаещите да участват.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137-  62/ 24.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да се запознаете с информацията за курса „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електроннобазирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ”, който Център за образователни инициативи организира на датите, указани в прикачения файл. Целева група: „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електроннобазирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ” е ориентирано към учители по БЕЛ в среден курс (6,7 и 11,12 клас). Основните цели на курса

1. Запознаване с МООDLE и възможностите на онлайн обучението като средство, съпътстващо урочната дейност и по-конкретно с основните функции на платформата и приложението им в учебните дейности на преподавателите по БЕЛ с оглед подготовка за НВО и ДЗИ;

2. Представяне на възможностите на МООDLE платформата като допълнително средство, което да спомогне за:
• съчетаване на работата в час по годишното разпределение със системна подготовка за външното оценяване през цялата година;
• онлайн комуникацията за диференцирана работа с ученици;
• оптимизация времето за работа на учителя и постигане на неговата визия за успех.

3. Запознаване с възможностите на МООDLE платформата за анализ резултатите на положени в системата тестове:
• определяне на често срещани грешки и пропуски на учениците;
• проследяване на прогреса при учениците – индивидуално и по класове, на база на изпълнените упражнения;
• лесен начин за създаване на отчети и статистики на базата на проведените тестове;
• визуализация на резултатите в графичен и табличен вид;
• извлечения на резултатите във формат, изискван от МОН.

4. Курсистите придобиват основни умения за работа с МООDLE платформата, които ще им дадат възможност да пренесат напълно материалите, с които подготвят учениците си, във виртуалното пространство:
• създаване на собствен онлайн курс;
• въвеждане и систематизиране на правила, анализи, текстове, изображения и презентации;
• създаване на въпроси от всички типове, които се срещат във формата на НВО и ДЗИ;
• създаване на тестове на базата на създадените въпроси;
• създаване на домашна работа с възможност за оценка на базата на критериите на МОН, които са предварително заложени в системата.
• запис на един тестов ученик към създадения курс и оценяване на работата му.
В цената освен представянето, обучението и практическите упражнения са включени:
• книжка с материали, съпътстващи обучението;
• сертификат за придобити умения;
• предоставяне на електронно пространство и потребителско име за платформата в рамките на http://izpiti.u4ili6teto.bg/ в продължение на 1 месец след обучението. При заявяване на интерес за инсталиране и поддържане на МООDLE платформа за съответното училище, едномесечният период се удължава до активирането на платформата и прехвърлянето на данните от http://izpiti.u4ili6teto.bg/ към инсталация на съответното училище.

Продължителност на курса: 8 учебни часа / еднодневен по следната програма.

Място на провеждане: гр. София.
Регистрационен формуляр и заявка:
Заявка за курсовете (име, адрес за кореспонденция, телефон) се прави на електронна поща office@cei-bg.org, като се попълни следната регистрационна форма.
Срок за одобрение на заявката:
Вашата заявка следва да бъде потвърдена от Център за образователни инициативи не по-късно от 1 (една) седмица преди провеждането на курса.
График на провеждането на курсовете: виж в прикачения файл с регистрационния формуляр.
Цена: 80 лева.
При заплащане на обучението от училището е необходимо да се изпратят следните данни за издаване на фактура: БУЛСТАТ и адрес на учебното заведение, трите имена на директора/МОЛ.
Сметка:
Инвестбанк Ад, клон София
BIC код: IORTBGSF
IBAN: BG24IORT73711000294001
Титуляр на сметката: Център за образователни инициативи

Допълнителна информация:
Емейл: office@cei-bg.org
Телефони: 0886 410069; 02 4238969
Лице за контакт: Биляна Михайлова
1000 Sofia
24-26 Ivan Vazov Str.
Phone: +359 2 423 8969
http://u4ili6teto.bg/
http://zaobrazovanieto.u4ili6teto.bg/
facebook: CEIBG

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕВРКА И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕН НА 24.01.2015 ГОД.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


24.01.2015 г.


Изх. № 9137-68/ 24.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме статут за участие в Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 139-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Наградените творби ще бъдат включени в алманах „Околчица“. Участниците в конкурса трябва да ипратят своите творби, написани в три екземпляра до 30 април 2015 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


24.01.2015 г.


Изх.№
9137-67/24.01.2015 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областният кръг на олимпиадата по английски ще се проведе на 03.02.2015 г. от 14:00 часа в следните училища:

 • Втора АЕГ (ж.к.“Стрелбище“, ул.“Траянови врата“ № 26)– за учениците от 8 клас (I група);
 • Първа АЕГ (бул.“Княз Ал.Дондуков“ № 60) – за учениците от 9 клас ( II група);
 • 127 СОУ (ул.“Парчевич“ № 43) – за учениците от 10 клас ( III група);
 • 7 СОУ (ул.“Шишман“ № 28) – за учениците от 11 клас ( IV група);
 • 19 СОУ (ул.“Яков Крайков“  № 16)– за учениците от 12 клас ( V група).

  Участниците трябва да заемат местата си половин час преди началото на олимпиадата.                                                                                                  
  Моля да създадете необходимата организация и осигурите участието на желаещите ученици.                                          
  Желая успех на всички участници!


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/24.01.2015 г.


Изх.№
9137-63/24.01.2015 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „ЗНАМ И МОГА“ за учениците от IV клас ще се проведе на 02.02.2015 г. / понеделник/ в 1.СОУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“ /ул. „Стара планина” №11/

Начало на олимпиадата – 9,00 часа.
Времетраене - 2 (два) учебни часа (80 минути)

Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определят със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СОУ. 
Учениците следва да се явят в 8,30 часа в училището и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.
Приложено Ви изпращам за информация резултатите на класираните за областния кръг ученици от общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“, проведен на 10.01.2015 г. в област София-град.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/
 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


24.01.2015 г.


Изх. №
9137-61/23.01.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 0501-2/22.01.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че  20.03.2015 I. до 22.03.2015 г. в Благоевград ще се проведе "VII Национално състезание   по   информационни   технологии", организирано от Регионален инспекторат по образование - гр. Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, VII СОУ "Кузман Шапкарев" - гр. Благоевград.

Целта на състезанието е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

Повече информация и регламентът на състезанието може да намерите в прикачения файл.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложение : Регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-18/20.01.2015 г.       
на  Министъра на образованието и науката /


23.01.2015 г.


Изх. № 9137-59/23.01.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г.  на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 14.02.2015 г. (събота), както следва:

За учениците от V и VІ клас – в 23 СОУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа
За учениците от ІХ до ХІ клас – в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул. „Гео Милев” № 2, район „Слатина”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа
За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, ул. „Позитано” № 26, район „Възраждане”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 4 астрономически часа за учениците от ХІІ клас
Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13,00 часа и да заемат работните си места до 13,30 часа. Публикуването на задачите ще стане в деня на провеждане на олимпиадата на електронната страница на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Влизането в определените училища ще става след представяне на документ за самоличност
на ученика – лична карта и/или ученическа книжка.
Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 14,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАЖНО!
Директорите на всяко училище, от което има повече от 5 класирани ученици, следва да предложат квестори - неспециалисти по предмета история и цивилизация, които ще бъдат включени в заповед на началника на РИО – София-град. Училищата, които имат от 5 до 12 класирани ученици изпращат по един квестор, от 13 до 20 – по двама,  от 21 до 27 – по трима и над 27 – по четирима квестори. Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 30 януари 2015 г.      

Приложение:

1.Списъци на учениците от V и VІ клас, които ще се явяват в 23 СОУ
2.Списъци на учениците от ІХ до ХІ клас, които ще се явяват в 31 СУЧЕМ
3.Списъци на учениците от VІІ и ХІІ клас, които ще се явяват в 91 НЕГ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-18/20.01.2015 г.       
на  Министъра на образованието и науката /


23.01.2015 г.


Изх. № 9137-55.22.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“,  организира на 10, 11 и 12 февруари 2015 г. в плувен басейн „Мадара“ VI турнир по плуване за Купата на кмета на София - 2015 за ученици от І до ХІІ клас.

Състезанието по плуване ще се проведе по следния график:
10.II.2015 г. (вторник) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за І-ІІ и ІІІ-ІV клас (момичета и момчета);
11. II.2015 г. (сряда) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за V- VІІ клас (момичета и момчета);
12. II.2015 г. (четвъртък) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 9.02.2015 г. (понеделник) на адрес: ул. „Оборище“ № 44, ет. І,  Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47;

Техническата конференция ще се проведе на 09.02.2015 г. (понеделник) от 13.30 часа до 14.30 часа в Дирекция „ПИСТ“, ул. „Оборище“ № 44, етаж І.

Моля да информирате началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правила и програма за провеждане на турнира.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


21.01.2015 г.


Изх.№9137-53/21.01.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  
  
ВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение заповед № РД 09–1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015г и във връзка със заповед № РД01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО-София-град, Ви уведомявам, че Областният кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА ще се проведе  на 03.02.2015 г. от 9.00 часа, в следните училища:  

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул. „Бигла” №56 - за учениците от
 VIII, IX, X, XI и XII клас;
18. СОУ „Уйлям Гладстон”, район Възраждане , ул. „Пиротска” №68 – за учениците от V и VI клас;
1. СОУ „Пенчо Славейков”, район Оборище, ул. „Стара планина” №11 – за учениците от VII клас;
112. ОУ „Стоян Заимов”, район Оборище, ул. „Княз Ал. Дондуков” №60 – за учениците от  IV клас.

Директорите на столичните училища, които имат класирани ученици, следва в срок до 23.01.2015г. да определят със своя заповед квестори (неспециалисти по предмета) за съответното училище, чието копие  е необходимо да предстаавят на хартиен носител на 23.01.2015г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.  или от 14.00 ч.  до 16.00 ч. в РИО – София-град, етаж 4, стая 409 на Боянка Кънева - старши експерт по математика, както и да изпратят на електронен адрес: bobi_ kaneva @abv.bg.  Необходимо е  файла да  съдържа номера и името на училището.
Квесторите трябва да се явят на 03.02.2015 г. в учителската стая на  112.  ОУ, 1. СОУ, 18.СОУ или на НПМГ най-късно до 08:00 часа за инструктаж.  

Учениците ще бъдат допускани в
112.  ОУ; 1. СОУ, 18.СОУ и  НПМГ  само с документ за самоличност или ученическа  лична  карта и ще заемат работните си места по зали до 08:30 часа. След този час няма да бъдат допускани в съответното училище.      
За допълнителна информация – тел.: 9 35 60 94 – ст. експерт по математика        Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам  успешно представяне
на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх. № 9137-46/20.01.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-7/08.01.2015г с вх.№ 0200-28/09.01.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката продължава партньорството си с Фондация „Димитър Бербатов" по проекта за присъждане на годишни награди за успехите на децата на България в областта на изкуствата, науката и спорта.

Във връзка с популяризиране на условията на седмото издание на проекта, моля да информирате учителите и учениците във Вашето училище относно:
Основно изискване е, че могат да бъдат предлагани за номиниране ученици от I до XII клас, коитo са спечелили награди през 2014 година в областта на изкуствата, науката или спорта и могат да го удостоверят с документи. Номинирането трябва да се извърши до 15 февруари 2015 г. от самите ученици, от родители, от учители или от други близки. Номинирането се извършва през линк към сайта на проекта: http://dberbatov.org/projects/nagradi/nominate

За първа година се предвижда и отличие за учител (треньор, музикален педагог и др.)

Повече информация за проекта, както и детайлно разясняване на  процедурата може да намерите на:
http://dberbatov.org/projects/nagradi/

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх. №   9137 - 51/20.01.2015 г.                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,         

Във връзка с постъпило писмо от РИО, Бургас  в РИО, София - град с вх. № 0502-2/09.01.2015 г., Ви уведомявам, че РИО, Бургас и СОУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас за деветнадесета поредна година са организатори и домакини на Ученическа философска конференция „Човек - Свят“.
Конференцията ще се проведе  в  СОУ “Епископ Константин Преславски“ – град Бургас  на 20.03..2015 г. от 9.00 ч.

Желая успешно и плодотворно участие!            

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Регламент на конференцията.
2.Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх. № 9137-49/20.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,                                                                                 

Във връзка със заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и състезания в държавните, в общинските и в частните училища на територията на Република България през учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам за следното:

• Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по руски език и получения брой точки изпращайте на електронен адрес rio_mlozanova@abv.bg в срок до 30.01.2015 г.
• Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по френски език и получения брой точки изпращайте на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg в срок до 06.02.2015 г.
• Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадите по немски език, испански език, италиански език и получения брой точки изпращайте на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg в срок до 10.02.2015 г.

Протоколи няма да бъдат приемани след посочените по-горе дати.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх.№.9137-45/ 19.01.2015.г.                      

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ловеч, постъпило с вх. № 0511-1/16.01.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 14.02.2015 г. /събота/ от 10.00 часа в ОУ „Васил Левски”, град Ловеч ще се проведе Математическо състезание „Васил Левски за ученици от I до VII клас, от училища на страната, носещи името на Васил Левски.  

Състезанието е под егидата на Общобългарски комитет „Васил Левски”. 

Попълнената заявка по образец трябва да бъде изпратена до 06.02.2015г. на  електронен адрес: vlevski_lv@abv.bg

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 19.02.2015 г.   от 10.00 часа в Драматичен театър, град Ловеч.

За всички възникнали въпроси може да се обръщате към организаторите на тел.068/604362 или 0894 479 886.  

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:  
1. Заявка за участие.
2. Регламент на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх.№.9137-44/ 19.01.2015 г

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ И ЕЗИКОВИ 

СТОЛИЧНИ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №17-3/15.01.2015г. на Джуниър Ачийвмънт България,      постъпило в РИО – София – град, Ви уведомявам, че на 14.02.2015 г. в град София, за осма поредна година ще се проведе „Иновационен лагер” за ученици от 15 до 19 години. Крайният срок за кандидатстване е 01.02.2015 г.

За да вземат участие вашите ученици е необходимо да споделят своята свежа и иновативна гледна точка по предварителния казус, оповестен на сайта на организаторите: www.jabulgaria.org.

60-те най-добри индивидуални кандидатури ще дадат правото на съответния ученик да вземе участие в националния финал на иновационния лагер на 14 .02.2015 г в София.
Такса за състезанието не се изисква.

За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към организаторите на тел. 0885 362 233 или на електронен адрес : radoslav.bezprizvanniy@jabulgaria.org

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


19.01.2015 г.


Изх. № 9137-39/ 16.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме регламент и заявка за участие в Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци“ и Национален конкурс за хумористична литературна творба „Присмехулници“. Конкурсите са включени в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/ 2015 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


18.01.2015 г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОВЕДЕН НА 17.01.2015 ГОД.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА


15.01.2015 г.


Изх.№ 9137-37/15.01.2015г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведена на 04.01.2015 г. в област София-град.

Приложения:

 1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
 2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи.

Областният кръг на олимпиадата ще се проведе на 20.03.2015г. от 14.00 часа.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 36/ 14.01.2015  год.                                     

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09 – 1505/ 30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, в периода 07 - 08 февруари 2015 г. град Пловдив ще бъде домакин на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката и РИО – Пловдив. Съорганизатор е Физическият факултет при ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив.

Според регламента за организиране и провеждане, в състезанието участват ученици от IХ до ХII клас. Ръководители са учители по „Физика и астрономия“ и експерти от РИО.

Домакините очакват всички отбори да пристигнат и да се настанят в хотел „Реал“ – Пловдив най-късно до 16.00 часа на 06.02.2015 година с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Настаняване на участниците в хотел „Реал“ – Пловдив ( http://www.real-hotel.com/ ) на 06.02.2015 г. от 14.30 часа.
 2. Регистрация на участниците във фоайето на хотел „Реал“- Пловдив на 06.02.2015 г. в интервала от 14.30 до 17.00 часа.
 3. Цената на нощувката с включена закуска и вечеря е в размер на 32 лв. на човек ( за всички - ученици и ръководители ).
 4. Настаняването в хотела ще се осъществява от домакините след получените заявки. Не трябва да се прави резервация в хотела от самите участници.
 5. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняване в хотела. За издаване на фактура е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
 6. При настаняване в хотела, ръководителите е необходимо да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, данни по лична карта.
 7. Осигурено хранене:

 

06.02.2015 г.

07.02.2015 г.

08.02.2015 г.

Официална вечеря за ръководителите в ресторант „Рая“

До 25 лв.

-

-

Вечеря за учениците – ресторант на хотел „Реал“

Включена в пакетната цена

-

-

Обяд за ученици и ръководители – ресторант „f 10“ при ПУ „П. Хилендарски“

-

До 5,00 лв.

До 5,00 лв.

Вечеря за ученици и ръководители – ресторант на хотел „Реал“

-

Включена в пакетната цена

-


8. Откриването на състезанието ще бъде в театралната зала на ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив съгласно програмата.

9. Командировъчните разходи на участниците са за сметка на училище, община, съответно РИО, спонсори.

10. В случай когато ученици или ръководители имат индивидуални изисквания за храна, моля да бъде отразено във файла на заявката или в допълнително писмо.

Основни акценти във връзка с организация и провеждане на състезанието:

 1. Състезателната част ще се провежда в зали на ПУ “П. Хилендарски“ – Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, ( ректорат ) на 07.02.2015 г. и на 08.02.2015 г.
 2. Учениците е необходимо да носят документ за самоличност.
 3. Ръководителите на отборите трябва да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, клас, в който се обучават.
 4. Заявки за участие по приложения образец се изпращат до 25 януари 2015 год. на e-mаil – ivanova_petja@abv.bg.
 5.  Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка за областта и я изпраща в РИО – Пловдив.

За допълнителна информация по всички въпроси по организацията на националното състезание може да се обръщате към г-жа Иванка Русалова, старши експерт по ПНЕ в РИО – Пловдив, на телефони: 032 / 631842; 0889 404 646; 0878 790 125.

Приложение:

 1. Програма за състезанието
 2. Образец на заявка за състезанието
 3. Меню в ресторант на хотел „Реал“ - Пловдив


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137-24/13.01.2015 г.                                                                                    
                                                                                           
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА             
                                                  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че БУЦ „Знание“, Чикаго, БДТВ „АЗ мога, АЗ знам“ http://azmogaazznam.com/, Национален дворец на децата, Държавна агенция за българите в чужбина, в. „България сега“ и Съюзът на писателите в Америка и по света, творци без граници обявяват трети международен конкурс за Васил Левски.
Всички деца от 6 до 16 години, които желаят да участват в този патриотичен конкурс, трябва да изпратят рисунка, стихотворение или разказ за безсмъртния Васил Левски, загинал за България в името на свободната „чиста и свята република“. Крайният срок  за изпращане на материалите е 10 февруари 2015 г. на адрес: София -1309, бул. „Ал.Стамболийски“ № 191 - конкурс за Васил Левски. Литературните творби се изпращат на email: center@bgznanie.com и 1.spasova@aba.government.bg. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 февруари 2015 г. И още един шанс за всички участници - снимайте вашите рисунки или литературни произведения и ги изпратете на email: az_moga_az znam@abv.bg. Литературните творби може да прочетете и филмирате с камера, фотоапарат или телефон. Те ще бъдат качени на сайта на детската телевизия „A3 мога, A3 знам“ за определяне на награда на зрителите.
На 19 февруари 2015 г. ще бъде открита изложба с отличените творби в конкурса в Националния дворец на децата, гр. София. Ще се проведе и рецитал на стихотворенията, отличени в литературния конкурс, като рециталът ще бъде излъчен на живо по детската телевизия „A3 мога, A3 знам“.
Моля да информирате учителите и учениците за условията за участие в конкурса. Целта на изявата е да се популяризира българската история сред учениците и да се възпита у тях родолюбие и национална гордост.
           
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх.№ 9137-20/12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че преди предаване на резултатите от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация на 21.01.2015 г., таблицата с класираните ученици трябва да се изпрати и на имейл rio_agrigorova@abv.bg Спазването на посочените графи в приложения примерен вариант на таблица е задължително.

Приложение: примерен вариант на таблица

Трите имена на ученика

Училище

Клас

Учебно
съдържание

Брой
точки

1

Николай Николов Николов

......СОУ

9

8

.........

2

Георги Георгиев Георгиев

ПГ……

9

9

..........

           
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137-31 /13.01.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 02.02.2015 г., понеделник, както следва:

 • Място на провеждане:
 • 21. СОУ „Христо Ботев“, ул. „Люботрън“, № 12 за учениците от първа и втора състезателна група – 5 клас и 6 клас;
 • НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла” № 52 за учениците от трета (7 клас), четвърта (8 и 9 езиков клас), пета (9 и 10 езиков клас) и шеста състезателна група (10, 11 и 12 клас и 11 и 12 езиков клас).
 • Начало –  14:00 часа;   
 • Време за провеждане – 2 (два) астрономически часа.

Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици следва:
1. Да определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.
            2. Да предложат квестори (неспециалисти по предмета) за съответното училище и проверители, които ще бъдат включени в заповед на началника на РИО – София-град. Със заповедта на РИО ще бъдат запознати съответните лица до 30.01.2015 г. Предложенията за квестори и проверители да се изпращат на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГО, e-mail riosofia_rvangelova@abv.bg в срок до 19 януари 2015 г.  
Квесторите трябва да се явят на 02.02.2015 г. в учителската стая на 21. СОУ и на НПМГ най-късно в 13:00 часа за инструктаж.  
Учениците ще бъдат допускани в 21. СОУ и в НПМГ само с документ за самоличност и ще заемат работните си места по зали до 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани в съответното училище.   
Резултатите на учениците от първа (5 клас) и втора (6 клас)  състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РИО след 16 февруари 2015 г., а на учениците от трета (7 клас), четвърта (8 клас), пета (9 клас), и шеста (10-12 клас) състезателна група – след получаването в РИО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици и разсекретяването на писмените им работи от МОН.
Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!
Приложение: Списък на класираните за областен кръг ученици от 5 до 12 клас.
            
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137- 26 / 13.01.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география
в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2014/2015 година, утвърден със Заповед № РД 09-1439/16.09.2014 г. на министъра на образованието и науката и писмо от РИО – гр. Велико Търново, постъпило с вх. № 0504-6/30.12.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 06.02 до 07.02.2015 г. в ПМГ „Васил Друмев“ – град Велико Търново ще се проведе Трето национално състезание по география и икономика с ученици от ХI и/или ХII клас – ПП и ЗПП.
Регламентът на Националното състезание е публикуван в писмо на РИО – София-град № 9137-997/19.12.2014 г.
Моля в срок до 19.01.2015 г. училищата, желаещи да участват в състезанието, да  изпратят заявка в РИО – София-град, на Румяна Вангелова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование, e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg.

Приложение:  
1. Програма.  
2. Образец на Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/12.01.2015 г.

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 5 и 6 клас

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 7 и 8 клас

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 9 и 10 клас

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 11 и 12 клас12.01.2015 г.

Изх. № 9137-16/ 12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – гр. Сливен, организира ХVІІ Национален фестивал на детската книга.
Моля да запознаете с регламентите на конкурсите в рамките на Фестивала учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/12.01.2015 г.

Изх. № 9137-17/12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 20 януари 2015 година от 10,00 часа ще се проведе общинският  кръг на Националното състезание  „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V и VІ  клас. Състезанието се провежда в три кръга по график, определен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката.
Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 40 минути.
Темата на състезанието ще бъде изпратена в 9,30 часа по e-mail на училищата, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.
При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок до 16.01.2015 година, в училището да бъде осигурена възможност за запис на аудиофайлове /диск, флашпамет и др./, съответната звукоозвучителна техника и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.
Училищата, които са взели участие в състезанието, следва на  28.01.2015 г. или на  29.01.2015 година, от 10,00-12,00 ч. и 14,00-16,00 ч., да предадат в РИО, София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 513, с придружително писмо на хартиен носител:
- протокол за явилите се участници и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен
с подпис на директора и печат на училището;
- оригиналните писмени работи на класираните ученици.

Моля, създайте нужната организация за провеждане на състезанието без да се нарушава учебният процес.
Желая успех на всички участници!

Приложение:
1. Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. година на министъра на образованието и науката.
2. Регламент на състезанието 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/12.01.2015 г.


КРИТЕРИИ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ


09.01.2015 г.Изх.№ 9137-14/ 09.01.2015 г.                   

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ямбол, постъпило с вх. № 0528-3/07.01.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода от 23 до 25 януари 2015 година в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол ще се проведе XXIII     Математически турнир „Атанас Радев” за ученици от VIII до XII клас. 
Състезанието е индивидуално.

Пристигането, настаняването и регистрацията на участниците е на 23.01.2015 г. и на 24.01.2015 г. до 8ч 30мин за пристигащите на 24.01.2015 г. Регистрацията ще се извършва в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол. Ръководителите на отборите трябва да предоставят актуални списъци на участниците в един екземпляр и на външен носител, изработен на MS Excel. Списъците трябва да съдържат следните колони: трите имена на участниците, клас и населено място.
Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Попълнената заявка по образец трябва да бъде изпратена до 19.01.2015г. на  електронен адрес: rio_maneva@yambollan.com

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 25.01.2015 г.   от 9.00 часа в голямата зала на община Ямбол.

За всички възникнали въпроси може да се обръщате към организаторите на тел.0885 302 303 или 0894443709.

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:  
1.Програма за провеждане на проведе XXIII Математически турнир „Атанас Радев” за ученици от VIII до XII клас. 
2.Заявка за участие.
3.Хотели за настаняване в град Ямбол.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


09.01.2015 г.


Изх.№ 9137-13/ 09.01.2015 г.                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ямбол, постъпило с вх. № 0528-2/07.01.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода от 23 до 25 януари 2015 година в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол ще се проведе V-то  Национално математическо състезание Роман Хайнацки” за ученици от IV до VII клас. 
Състезанието е индивидуално.

Пристигането, настаняването и регистрацията на участниците е до 9.00 часа на   24.01.2015 г. Регистрацията ще се извършва в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Състезанието ще се проведе от 10.00 ч. до 13.00 ч. на 24.01.2015 г. в ПТГ Иван Райнов, намираща се в близост до МГ „Атанас Радев”.

Попълнената заявка по образец трябва да бъде изпратена до 20.01.2015г. на  електронен адрес:  mgatradev@ abv.bg .

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 25.01.2015 г.   от 10.00 часа в голямата зала на община Ямбол.

За всички възникнали въпроси може да се обръщате към организаторите на тел.0885 302 303 или 0884399828 .

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:  
1. Заявка за участие.
2. Хотели за настаняване в град Ямбол.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


22.12.2014 г.


Критерии за олимпиадата по математика


19.12.2014 г.


Изх. № 9137- 997 / 19.12.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1439/16.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща Националния календар за извънучилищните дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2014/2015 година, в периода от 06.02 до 07.02.2015 г. в ПМГ „Васил Друмев“ – град Велико Търново ще се проведе Национално състезание по география и икономика.

Приложение: Регламент.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


17.12.2014 г.

Изх. № 9137-996/19.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Министерство на образованието и науката с вх. № 0524-7/13.12.2014 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам Статут на Националния конкурс Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“, който се провежда във връзка с 65 години от основаването на ПГВМ „Иван П. Павлов“ – град Стара Загора и 165 години от рождението на руския физиолог и психолог д-р Иван Петрович Павлов.
За повече информация и контакти: д-р Камен Ябълкаров, директор на ПГВМ „Иван П. Павлов“ – 042 / 607-767; 0878 / 190 221

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


17.12.2014 г.


Изх. №    9137-992/ 17.12. 2014 г.                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на РИО- Враца в РИО, София - град с вх. № 0506-4/17.12.2014 г., приложено Ви изпращам статута на Национален конкурс  на тема „Малкият принц“. Инициативата  е на екипа на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, област Враца  и е насочена към развитие на творческата активност на учениците.

В конкурса могат да участват всички ученици в страната от II  доVII клас, като крайният срок за изпращане на съчиненията е 31.01. 2015 г.

Приложение - Статут

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)17.12.2014 г.


Изх. № 9137-990/ 17.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе  XIV национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Темата е „Любов и милосърдие”. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РИО, София-град, най-късно до  17.04.2015 г. Творбите от направления проза и поезия може да изпращате  на e-mail:  rio_vstancheva@abv.bg или v.stancheva@edusofia.bg

За допълнителна информация: РИО, София-град, Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 935-60-65

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)17.12.2014 г.


Изх. № 9137-989/16.12.2014 г.                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА             
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че ХГ„Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Добрич, със съдействието на РИО - Добрич, Община - град Добрич, РИМ - Добрич и училищното настоятелство организира Национална ученическа конференция и конкурс „75 години от Крайовския договор и 70 години от края на Втората световна война“.

В конкурса могат да участват ученици от прогимназиален и гимназиален етап – V-VІІI и IX-ХІІ клас. Класираните в двете възрастови групи проекти получат право на участие в ученическа конференция под същия надслов на 28.09.2015 г.

Ученическият конкурс и конференцията предшестват научната конференция „Добруджа - общество и култура - 75 години - Крайовски договор“, организирана от Община - град Добрич и РИМ - Добрич, на 29-30.09.2015 г. По време на научната конференция участващите учители и ученици ще имат възможност да се запознаят с разработки по темата на изявени представители на историческата наука.

За организирането и провеждането на конкурса и конференцията има утвърдени правила. Най-важните технически срокове за изпълнение са: до 20 март 2015 г. - подаване на заявки за участие и до 20 май 2015 г. - изпращане на проектите на e-mail: konkyrs-kraiоvski@gmail.com

Моля да информирате учителите и учениците за условията за участие в конкурса и конференцията. Целта на изявата е да се популяризира българската история и култура сред учениците и да се възпита у тях родолюбие и национална гордост.

Приложение: Регламент на конференцията и конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)15.12.2014 г.


Изх.№ 9137-985/15.12.2014г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Общински кръг на Националната олимпиада по информатика


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания  през учебната 2014-2015г. и във връзка със заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г на началника на РИО, София-град на 04 януари 2015г. ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 04 януари 2015 г. в 8:00 часа на следните адреси:

http://www.math.bas.bg/infos/
и keleved.com

Начало на олимпиадата: 8:30часа.

1. Училищата, в които ще се проведе общински кръг, да създадат необходимата организация за провеждане на олимпиадата, като:
- Сформират училищна комисия и определят квестори за провеждането на проявата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/;
- Комисията да подготви необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html
- в деня на олимпиадата училищната комисия да организира разпечатването на изпитните материали;
- след приключване на олимпиадата да архивира работите на учениците и да ги изпрати до 16:00 часа на експерта по информатика в РИО v.ianeva@edusofia.bg и на следния електронен адрес noi@npmg.org. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има на официалната страница на олимпиадата за София http://npmg.org/wp-content/uploads/2013/12/Instrution.pdf

2. Училищата, които имат по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиада може да информират своите ученици, да се явят в „Академия Телерик“, бул.“Ал.Малинов“ №31,като за целта трябва предварително да се запишат в следната електронна форма за регистрация
https://docs.google.com/forms/d/1O71hhUzxuN9Pd_IdCDg4hSK6eyMEZNI5zipL9sumSQw/viewform

3. Протоколите с резултатите на явилите се ученици да се предадат от всяко училище-домакин на общински кръ до 12.01.2015 на експерта по информатика в РИО София-град и да се изпратят на електронна поща v.ianeva@edusofia.bg

4. Според регламента за провеждане на олимпиадата по информатика класирането на учениците за участие в областния кръг се съставя от регионалния експерт според резултатите от общинския кръг.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)15.12.2014 г.


Изх. № 9137-884 / 05.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:  

І.
Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:
1. Общински
на 20.12.2014 г. Начало 14:00 часа. Времетраене – 2 астрономически часа.
2. Областенна 02.02.2015 г.
3. Националенна 02.05 и  03.05.2015 г. в град Враца.

II. Условия за участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по география и икономика се провежда с  учениците от V до ХІІ клас, а националния кръг – с учениците от VІІ до ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг
се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителна подготовка  в съответствие с регламента на олимпиадата. Форматът на общинския кръг включва по 30 задачи за всяка състезателна група. Тестовите задачи са със затворен и отворен отговор и практическа задача. Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

2. ВАЖНО!!!
Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО –  София-град в 14:00 часа на 20.12.2014 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13:30 часа на 20.12.2014 г.
За допълнителна информация – тел.: 935-60-92.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 22.12.2014 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края на материала се изписват окончателният брой точки, имената и подписите на проверителите и средният аритметичен брой точки, които получава ученикът.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя на хартиен носител:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  по състезателни групи.
7. За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 65% от максималния брой точки съгласно регламента на олимпиадата.
8. На 08 и 09 януари 2015 г. от 09:00 до 12:30 и от 14:00 до 17:00 часа в РИО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова - ст. експерт по ОНГО се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол на класираните за областния кръг ученици по отделни състезателни групи;
- оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Материалите се предават от председателя на комисията за проверка и оценка при наличие на класирани за II кръг ученици.

Протоколите се заверяват с подпис и печат от директора на училището и се представят на хартиен носител в РИО.

До 07 януари 2015 г.
се попълва електронен протокол с имената на класираните ученици по състезателни групи на следните линкове:
за 1 състезателна група – 5 клас на:

https://docs.google.com/forms/d/1osLg_WoVKlFDLCvNTKCGG-jUnaMLzpRyKKYDRr-vsvA/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група – 6 клас:
https://docs.google.com/forms/d/162cbgAoV0YDwVmH3scW0p9JCHQxSNTI7TKYB_QSCeqk/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група 7 клас:
https://docs.google.com/forms/d/16yykD_xmHcciDN28tLu4tO5Dm1iiIs90d8w70AjhLU0/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група 8 клас и 9 езиков клас:
https://docs.google.com/forms/d/1i60aj-tIETXLTiR41mn4-oSA3PTjCZylNkq4r5WVgNk/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група 9 клас и 10 езиков клас:
https://docs.google.com/forms/d/1mX4iW2DRH5Kd5bDxWr7czeswIAUk8qkyGZpJr-qyM9g/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група на: 10, 11 и 12 клас и 11 и 12 езиков клас
https://docs.google.com/forms/d/1I3kwuhhZJ4pKQDYshwnBp34JFqcK2vW3vCut810hd9U/viewform?usp=send_form

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:
1. Регламент.
2. Образец на протокол за явилите се на I кръг по състезателни групи.
3. Образец на протокол за допуснатите за участие във II кръг по състезателни групи.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)11.12.2014 г.


Изх. №  9137- 982/ 11.12. 2014 г.                                      

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо в РИО, София - град с вх. № 1105-45/11.12.2014 г., Ви уведомявам, че фондация „Лайънс Куест България“, подкрепена от МОН, организира обучителен семинар на тема „Умения за юношество“, който ще се проведе на 13 - 14 декември 2014 г.  в град София, хотел „METROPOLITAN HOTEL SOFIA“, бул.  „Цариградско шосе“ № 64. 
Семинарът е предназначен за учители - педагози, педагогически съветници и училищни психолози и ще протече при следната почасова програма:

13 декември (събота)

9.00  - 09.15 - регистрация на участниците в семинара
09.15 - Откриване и начало на семинара
(с включена кафе пауза около 10.30)
12.30 - 13.30- време за обяд
13.30 - 17.30 -обучение (с включена кафе пауза около 15.00)

14 декември (неделя)

9.00 -  12.30 - обучение (с включена кафе пауза около 10.30)
12.30 - 13.30 - време за обяд
13.30 - 15.30 - обучение (с включена кафе пауза около 15.00)
- заключителен етап от обучението(Раздаване на сертификатите).

Пожелавам успешно и плодотворно участие!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)11.12.2014 г.


Изх. №  9137-980/10.12.2014 г.                                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за  утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания , национални състезания  по професии  през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам:

І.  
Олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  11.02.2015 г.
 • Областен на 06.03.2015 г. Начало 14.00 часа/ учениците се явяват в 13.30 ч. с документ за самоличност и химикал в 65 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски“/
 • Национален 18.04. - 19. 04.  2015 г. - гр. Пловдив

ІІ. Условия за участие:

Олимпиадата по философия се провежда за учениците от ІХ до ХІІ клас. На общинския (училищен) кръг:

 • Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия.В посочения срок  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители пише кратка рецензия и броя на точките по действащите критерии. В края се изписва общата рецензия, окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
 •  Критериите по които се оценяват писмените работи са:
 • умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.
 • оригиналност – до 30 т.
 • убедителност – до 30 т.
 •  В срок до 20.02. 2015 г./ петък/  училищната комисия изготвя:
  - протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
  - протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

Двата вида протоколи заедно с писмените работи на учениците се предават  на  Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование   на 20. 02. 2015 год. /петък/ от 9.00 до 17.30 ч. в стая № 411.

Моля списъкът с класираните ученици да бъде изпратен и на е-мейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

 • Регламентът за провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2014/2015 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.government.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-2005/ 28.11.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


10.12.2014 г.


Изх.№ 9137-979/10.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
                                                                                 
Във връзка със заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и състезания в държавните, в общинските и в частните училища на територията на Република България            през учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам за следното:

 • Общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 11.01.2015 г. от 14:00 часа за всички училища, заявили участие (вж. ЗАЯВКА за участие в общинския кръг на олимпиадата по руски език – 2014/2015г.), до 17:30 часа на 07.01.2015 г. на електронен адрес rio_mlozanova@abv.bg . Материалите ще се раздават на 09.01.2015 г. през целия ден,  стая № 405 на РИО – София-град.
 • Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по руски език и с получения брой точки изпращайте на същия електронен адрес в срок до 30.01.2015 г.
 • Протоколите с класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по английски език изпращайте на електронен адрес rio_mlozanova@abv.bg до 20.01.2015 г.

            ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)   
                                          

КРИСТИНА ГАБРОВСКА                                                             
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД                                                                       
(Съгласно заповед № РД 10-2005/28.11.2014г.                              
на министъра на образованието и науката)


10.12.2014 г.


Изх. №  9137 - 977/ 09.12. 2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО, София-град ще се проведе VIII Национална олимпиада по гражданско образование. До участие в нея  се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас. 

І.
Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  30.01.2015 г.
 • Областен до  20.02.2015 г.
 • Национален на  09.05.- 10.05. 2015 г. в гр. Шумен

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас, като на заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група към която принадлежи авторът/авторите. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване, приложена към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки. Поставеният  в запечатан плик проект заедно с попълнената анкетна карта /Приложение № 1/  се изпращат на областната комисия.

2. В срок до 30.01. 2015  г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

Проектът, двата вида протоколии попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават  на  д-р Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование  на 13. 02. 2015 год.  от 9.00 до 17.30 ч. в кабинет 411. на РИО, София- град.

Регламентът с приложенията  е  публикуван на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-2005/ 28.11.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


08.12.2014 г.


Изх. №9137-969/05.12.2014 г.   
                                                               
ДО
                                                                                                         
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. №1102-30/ 04.12.2014 г. в РИО, София-град на Съюз  на математиците в България, относно провеждане на XXII Коледно математическо състезание за ученици от І до XII-ти клас. Състезанието ще се проведе на 13 декември 2014 г.   (събота) от 8.30 до 10.00 часа, за І и II  клас и от 10.30 до 12.30 часа за класовете от III до XII клас, в 119 СОУ, 125 СОУ и 2 СОУ.
Резултатите от състезанието ще се публикуват на  http://iztok-smb.com до 17.12.2014 г.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение:
Писмо на СМБ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/ 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката)


05.12.2014 г.


Изх. № 9137-971/ 05.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви за промяна в графика на състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“: вторият предварителен кръг ще се проведе на 22 януари 2015 г. вместо на предварително обявената дата 16 януари 2015 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/ 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката)


04.12.2014 г.


Изх.№ 9137-964/03.12.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
   
„Кока-Кола“ – България съвместно с Министерството на образованието и науката и съдействието на Министерството на спорта и Столична община организират детска футболен турнир „Купата на Coca-Cola” - верига от футболни турнири за ученици от 12 до 14 години.

„Купата на Coca-Cola” е платформа за популяризиране на здравословния начин на живот сред подрастващите. Инициативата е дългосрочна и е насочена към развиване  на социалните умения на учениците чрез спортни дейности, поднесени по забавен начин за тях  начин.

През тази година проявата ще се реализира в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново и Русе.

Голямата награда е участие на отбора победител на международен лагер.

Телефони за контакти: 0879 121 480 – Ванина Миланова, организационни въпроси; 0888 621 546 – Люсиен Велчев, спортно-технически въпроси
Моля, директорите да информират учителите по физическо възпитание и спорт.

Приложения:     
1. Регламент за провеждане на турнира „Кока-Кола“.
2. Програма за провеждане на турнира „Кока-Кола“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.12.2014 г.


Изх. № 9137-965/03.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2014/2015 г. и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град, Ви уведомявам следното:

І.  
Олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе в три кръга:
1. Общински (училищен) - на 11.01.2015 г. Начало 9,00 часа.
2. Областенна 14.02.2015 г. Начало 14,00 часа.
3. Националенна 18.04 и 19.04.2015 г. в гр. Пловдив.

ІІ. Участие:
Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизация се провежда с  учениците от V до ХІІ клас. В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка, в съответствие с регламента на олимпиадата.

2. ВАЖНО!!!
Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО - София-град в 9.00 ч. на 11.01.2015 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 11.01.2015 г.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 12.01.2015 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:
-  протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове.
7. За участие в Областния кръг се допускат ученици според регламента на олимпиадата.

8.
ВАЖНО!!! На 21.01.2015 г. от 08.30 до 16.30 часа в РИО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по класове – представя се само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището и се представя на хартиен носител. Таблицата с класираните ученици в срок до 20.01.2015 г. задължително се изпраща и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2014/2015 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.12.2014 г.

Изх. № 9137 – 955/ 28.11.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отново на 01.11.2015 год. във Физически факултет на Софийски университет «Свети Климент Охридски», бул. «Джеймс Баучер» 5, аудитория А 209 ще се проведе втората олимпиада по експериментална физика.

Организатори на събитието са Софийски клон на СФБ със съдействието на физически факултет на СУ и РИО – София-град.

Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.12.2014 г.


Изх. № 9137-953/ 28.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Софийският клон на Съюза на физиците в България обявява поредният ученически             конкурс за изработване на:

 • Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
 • Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
 • Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:
 • само за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/

Дата и място на провеждане на конкурса: 6 юни 2015 г. (събота), 9 часа, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.

Приложение:
Условия за участие и програма на конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


27.11.2014 г.


Изх. № 9137-951/27.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0607-564/25.11.2014 г. на РИО – София-град, от г-н Юрий Златков  – Директор на ЧОУ „Дружба“, Ви уведомявам, че на 30.11.2014 г. /неделя/ ще се проведе конкурс за детска рисунка за деца на 4, 5 и 6 годишна възраст – “DRUJBA ART” на тема „Цветята и децата“.

За най-добрите участници са предвидени разнообразни материални награди.

Повече информация за регламента на конкурса и сроковете за записване можете да намерите на сайта на училището www.drujba.org.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1982/25.11.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


26.11.2014 г.


Изх. № 9137-932/ 21.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Спортен клуб „Левски” съвместно с Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) организират на 26.11.2014 г. и 28.11.2014 г. от 11.00 часа Трети национален ученически шампионат по плуване в плувен комплекс „Спартак“.

Състезанието ще се проведе за ученици V-VII клас и VIII-X клас.

Заявки за участие се приемат до 24.11.2014 г. по образец на e-mail: sk_levski1914@abv.bg и факс 02/988 30 78

Техническата конференция ще се проведе на 25.11.2014 г. от 12.30 часа в Плувен комплекс „Спартак“, бул. „Арсеналски“ № 4.

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


26.11.2014 г.


Изх.№.9137-945/26.11.1014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-1505/30.09.2014г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания  през учебната 2014-2015г. и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014г на Началника на РИО – София – град, Ви уведомявам следното:

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 20.12.2014г. от 9.00 часа, при спазване на следните условия:

 • Времето за работа на учениците е 4 часа;
 • Формата на проверка на знанията и уменията е във всеки от класовете е решаване на 3 задачи;
 • Учебното съдържание за общинския кръг, според регламентите на олимпиадата за различните възрастови групи е, както следва: от учебното съдържание за задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (IV,V,VI,VII и VIII клас; от учебното съдържание на задължителната подготовка (задачи 1 и 2) и задължително избираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (IX. – XII клас);
 • Старши експертите по математика организират изготвянето на задачите и критериите за разпределение на точките за всяка от тях за общинския кръг;
 • Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РИО – София – град в 9.00 часа на 20.12.2014г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните елекронни пощи на училищата до 8.30 часа на 20.12.2014г.
 • Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета;
 • Критериите за разпределение на точките, за всяка от задачите за всеки клас, ще бъдат качени на сайта на РИО на 22.12.2014 г. и ще се отварят със същата парола за достъп;
 • В срок до 06.01.2014г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
- протокол за класираните за областния кръг ученици с трите имена и техните резултати. 

Задачите на общинския кръг за учениците от IV до VIII клас включително се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. До областния кръг се допускат учениците с 16 или повече точки от общинския кръг.  


Във възрастовата група IX-XII клас за участие в областния кръг се предлагат ученици, които са получили не по-малко от 70% от максималния брой точки на общинския кръг.
Всяка задача се оценява от 0 до 7 точки.

На 06.01.2014г. от10.00ч до 12.00ч
или от 14.00 ч до 16.00 ч председателите на училищните комисии
предават в РИО - София-град, стая № 409 на ст. експертите  по математика:  
- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

В същия срок, електронен протокол  на класираните за областен кръг се  попълва на        https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRkdDdVaTBKanJTaHIzRlplQldIRXc6MQ


Регламентите за провеждане на олимпиадата по математика за учебната 2014/2015, за двете групи класове, са публикувани на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 60 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 60 94 – ст. експерт по математика Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


25.11.2014 г.


Изх.№ 9137-939/25.11.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание списък на учениците, класирани за участие в националния кръг на многоезичното състезание, Пловдив, 29.11.2014 г.
Пожелавам успех на участниците от София-град в националния кръг на многоезичното състезание!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


21.11.2014 г.


Изх.№ 9137-933/21.11.2014г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 13 и 14 февруари 2015 г. в гр. София ще се проведе ХVI национален конкурс за ученически театър на испански език. Крайният срок за подаване на заявката е 5 декември 2014 г. Необходимата информация и формулярът за участие са публикувани на електронната страница на Образователния отдел на Посолството на Кралство Испания в България – www.mecd.gol.es/bulgaria .

Традиционно ще се проведе и конкурс за изработване на плакат за Националния конкурс за ученически театър на испански език. Подробна информация можете да намерите на горепосочената електронна страница. Крайният срок за да подаване на плакатите е 14 декември 2014 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

 

21.11.2014 г.


Изх. № 9137 – 931/ 20.11.2014 год. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ
 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

І.
Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 09 януари 2015 год. включително;
 • Областен – на 20 февруари 2015год. Начало 14 часа.
 • Национален – на 02 и 03 май 2015 год. в гр. Добрич

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи:  V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас. Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки, т.е.:
Възрастова група V – VІ клас, включва ученици:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас

Възрастова група VІІ – VІІІ клас, включва ученици:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки

Възрастова група ІХ – Х, включва ученици:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки

Възрастова група ХІ – ХІІ клас, включва ученици:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Общински кръг.
1. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици.
2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода до 20 декември включително.
4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Темите са публикувани на сайта на МОН, и с това писмо ще бъдат качени и на сайта на РИО – София-град.

6.
Директорът на училището назначава със заповед училищна комисия за организиране, провеждане, проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата.
Задължения на училищната комисия:

 • информира учениците за предстоящата олимпиада
 • размножава темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни
 • приема писмените работи от учениците най-късно до 09.01.2015 год.
 • проверява писмените работи на учениците. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Проверители могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
 • изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

8. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на 12.01.2015 год. на сайта на РИО - София-град, като достъпът до тях ще стане с парола. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 15.30 ч. на 12.01.2015 г.
9. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 1/2 от максималния брой точки..
На 21.01.2015 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Областен кръг.
1. Областният кръг се организира и провежда от РИО – София-град. Времетраенето на е 4 астрономически часа.
2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.
3. Началникът на РИО назначава със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е експертът по природни науки от РИО, а членове: директорът на училището-домакин и квестори. Квесторите не са учители от КОО „ПНЕ” и учители от КОО „ОНГО”.
 4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат изпратени на електронния адрес на експерта по природни науки на 20.02.2015 год. в 13.30 часа.
5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.
6. Председателят на Областната комисия предава писмените работи на експерта по физика и астрономия в МОМН.
7. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от областна комисия за V-VІ клас и  Национална комисия за останалите възрастови групи / VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас/.
8. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОМН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.
9. За участие в Националния кръг се допускат до 80 (осемдесет) ученици.

Национален кръг

1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап се състои от теоретични задачи, а вторият – от практически и/или наблюдателни задачи.
2. Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по астрономия е:
• теоретически етап – 4 астрономически часа;
• практически етап – до 2 астрономически часа;
3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.
4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.
Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по предметите човек и природата, география и физика и астрономия, изучавани в училище.
В тази връзка приложено Ви изпращам учебните програми, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.

Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http
://astro-olymp.org/bgprograma.htmal
Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)18.11.2014 г.

Изх.№9137-924/ 18.11.2014 г.       
     
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/, постъпило с вх. №1102-28/13.11.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  XXIII Математически турнир Иван Салабашевза учениците от II до XII клас.       Състезанието ще се проведе на 06 декември 2014 г. от 10 часа.
Турнирът се провежда от секциите на СМБ по места.
Времето за работа е 120 минути. Състезателни теми са за учениците от II до VII клас, обща тема за учениците от VIII и IX клас и обща тема за учениците от X, XI и XII клас.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. Желаещите да организират турнира е необходимо да се обадят в канцеларията на УС на СМБ до 27.11.2014 г. на тел. 02/8738076 и 02/9792883  или на електронен адрес: smb@math.bas.bg, за да получат  исканите теми и кратките решения.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


14.11.2014 г.


Изх. 0137 – 916/ 13.11.2014 ГОД.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/2015 г., регламентът на олимпиадата по ХООС и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

1
.Олимпиадата по ХООС ще се проведе в три кръга, както следва:

 • Общински – на 17 януари 2015 г. (събота) от 14:00 часа.
 • Областен – на 14 февруари 2015 г. от  9.00 часа. 
 • Национален – на  21 и 22 март 2015 г. в гр. Ямбол от 8:00 часа

2. В олимпиадата по ХООС могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи:

 • І група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • ІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас.
 • ІІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас.
 • ІV група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

3. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.
4. Темите за всички групи се определят върху учебното съдържание по човекът и природата и по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.
5. Темите за общинския кръг на олимпиадата по ХООС ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град на 17.01.2015 г. в 13.30 ч.
6. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 17.01.2014 г.
7. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН за работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
8. Времетраенето на общинския кръг на олимпиадата е 4 астрономически часа за всяка възрастова група.
9. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО – София-град след 19.00 часа.
10. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача в изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
11. До участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75 точки.
12. На 28.01.2015 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                               
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


14.11.2014 г.


Изх. 9137 – 915/ 13.11.2014 гд.
                                                                                                           
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:
І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 10 януари 2015 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 15 февруари 2015 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 06 и 07 април 2015 год. в гр. Враца

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи, според изучаваното учебно съдържание.
Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.
Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІкл.
Трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХкл.
Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

ІІІ.
Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг
се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град на  10.01.2015 год. в 13.30 часа.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 10.01.2015 г;
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО - София-град след 19.00 часа.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.
На 21.01.2015 год. от 8:00 часа до 16.30 часа в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – София-град.                                                

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.
Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от задължителната подготовка; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.
Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.
Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 3 теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа / по програма на МОФ/ и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа.
Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.
По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.
Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта на РИО в рубриката олимпиади и състезания и са приложения към това писмо.
           
За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


14.11.2014 г.


Изх. 9137 – 901/ 12.11.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме покана за участие в Национален ученически конкурс за еко-табела от кампанията „ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА“ организиран от българо – американска кредитна банка с подкрепата на фондация „Credo Bonum“. Конкурсът е предназначен за ученици от 7 – 14 години.

Приложение:

 1. Покана за участие
 2. Регламент
 3. Заявка за участие /Образец 1/
 4. Информационна карта /Образец 2/
 5. Декларация за съгласие на родител / настойник /Образец 3/

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


10.11.2014 г.


Изх. № 9137-892/07.11.2014 г.                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в рамките на проекта „Време е да учим в Русия“ Националният изследователски университет „Висша школа по икономика“ (НИУ ВШИ) в гр. Москва организира „Младежка международна олимпиада, която ще се провежда за първи път в България в края на м. ноември 2014 г.

НИУ ВШИ е създаден през 1992 г. и е сред водещите и най-големи университети в Русия. В състава му има над 20 факултета и филиала, включително 3 бази извън Москва: в Санкт-Петербург, Нижни Иовгород и Перм. Специализацията на университета е в социално-икономически и хуманитарни науки, както и математика и информатика.
Младежката международна олимпиадасе провежда по следните направления: филология, културология, ориенталистика. философия, история, политология, социология, право, психология. дизайн, приложна математика. В нея могат да участват ученици от 9 до 12 клас от средните общообразователни училища (гимназии, лицеи, колежи), а също така завършили абитуриенти или младежи до 30 годишна възраст със средно образование. Олимпиадата се провежда в един етап (от 3 до 5 часа) на руски език и участието в него е абсолютно безплатно. Ще присъстват преподаватели и консултанти по указаните направления, а също така ще има възможност за превод от руски на български език. Младежката олимпиада дава право на победителите от 12 клас или вече завършилите средно образование (до 30 год.) за безплатно обучение (бакалавърска степен) в НИУ ВШИ, а на участниците - привилегии при провеждане на събеседване за безплатно обучение. За участие е необходима онлайн регистрация до 13 ноември на страницата на олимпиадата http://olymp.hse.ru/inter/, или се прави регистрация на място в деня на провеждането.

По-подробна  информация  може да  получите  на сайта на  Представителството на Россотрудничество в Република България, Руски културно-информационен ентър в София - http://rkis-bg.com Лицата за контакт са: Константин Пеев - тел. +359 2 943 3523, e-mail: info@ rkis-bg.com; Калина Диханова - тел. +359 2 946 1906,  e-mail: dihanova.kalina@mail.ru.
Моля да информирате учителите и учениците за условията на олимпиадата.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


07.11.2014 г.


№ 9137-895/07.11.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед №  РД09-1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година на 22-23 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.
Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Състезателите, включени в националните отбари по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.

За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборен кръг на 16.11.2013 г. от 09:00 часа. Състезателите трябва да заемат местата си да 8.45. Желаещите да участват в квалификацията трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес bit.do/kvaliv.

Място на провеждане:  НПМГ (ул. „Бигла” 52), Детска академия „Телерик” (бул. „Ал. Малинов” 31), СМГ (ул. „Искър” 61). При изчерпване на работните места в някое от посочените учебни заведения, участниците ще бъдат пренасочвани. Окончателното разпределение за мястото на явяване може да не отговаря на предпочитанието на участника. На 15.ноември вечерта непременно проверете къде сте разпределени да се явите на един от следните адреси: bit.do/kvalif  или http://npmg.org/2014/11/06/kvalif2014/

Пожелаваме успех на всички участници!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


06.11.2014 г.


Изх. № 9137- 887/ 05.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Статут на Национален конкурс „Рождество на Спасителя“, включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/ 2015 година. Организатори на конкурса са МОН, РИО – Бургас, НДД, Община Бургас, ОДК – Бургас и Сливенска митрополия.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


05.11.2014 г.


Изх. № 9137-886/05.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо от Национален младежки фолклорен съюз с вх .№ 1101-26/27.10.2014 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 20, 21 и 22.03.2015 г., в град Калофер ще се проведе ХV-ти Юбилеен национален  музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Кметство Калофер, под патронажа на Министерство на образованието и науката и на кмета на град Калофер – г-н Румен Стоянов.

Конкурсът е включен в Програмата за мерки за защита на децата с изявени дарби, за отпускане на едногодишни парични стипендии.

За повече информация и контакти: 0896 96 78 74; e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.11.2014 г.


Изх. № 9137-879/04.22.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“, и със съдействието на РИО, София-град организира за ученици от І до ХІІ клас ХІII турнир по плуване за Купата на кмета на София - 2014 на 9, 10 и 11 декември 2014 г. в плувен басейн „Мадара“.

Състезанието по плуване ще се проведе по следния график:
9.XII.2014 г. (вторник) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за V-VІІ клас (момичета и момчета);
10. XII.2014 г. (сряда) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);
11. XII.2014 г. (четвъртък) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за І-ІІ и ІІІ-ІV клас (момичета и момчета).

Заявки за участие се приемат до 12.00 часа на 8.XII.2014 г. (понеделник) в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47;
0888 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова
0888 322 642 – ст. експерт Теодора Филева

Техническата конференция ще се проведе на 08.12.2014 г. (понеделник) от 13.30 часа до 15.00 часа в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж 1.

Моля да информирате началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правила и програма за провеждане на турнира.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.11.2014 г.


Изх. № 9137-878/04.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Федералното министерство на външните работи на Германия в партньорство със Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ със съдействието на РИО – София-град организира лекоатлетическо бягане за непрофесионалисти на 9 ноември (неделя) 2014 г. от 13.30 ч. до 17.00 ч. по случай 25-години от падането на Берлинската стена.

Лекоатлетическият крос за непрофесионалисти (2 и 5 км) ще стартира в 14.00 ч. по следния маршрут: НДК – Паметник на Берлинската стена НДК – Мост на влюбените – хотел „Хилтън“ – Музей „Земята и хората“ – ул. „Бяла черква“ – Южен парк (централна алея-ляво от разширението пред паметника с птиците и външните фитнес уреди).

Участниците могат  да се регистрират безплатно на www.5kmrun.bg/reg_form.php

Лице за контакт: Георги Станоилов, тел; 0888 912 670, e-mail: office@5kmrun.bg

Всички финалисти на бягането ще получат награди.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.                                                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.11.2014 г.


Изх. № 9137-877/4.11.2014 г.                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че приключи Националният ученически конкурс под надслов Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини, организиран от Национален клуб „Родолюбие“. Награди получиха следните ученици от град София:

- Ния Валентинова от 7а клас, НУККЛИИЕК – награда за презентация, с консултант Малгожата Гацинска.
- Давид Мавродиев от 7в клас, 88 СОУ „Димитър Попниколов“ – награда за есе, с консултант Вера Бебова.

Отличните постижения на  учениците са в резултат на сериозна педагогическа работа, далеч надхвърлила задължителното обучение в училище. Очакваме и в бъдеще активно участие на ученици от столичните училища в традиционните прояви на клуба. 

Връчването на наградите на победителите в конкурса ще се извърши в Националния археологически институт с музей на 14.11.2013 г. от 10.30 часа.                                                           

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


30.10.2014 г.


Изх.№ 9137-874/ 30.10. 2014 г.         
                    
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведена Австралийска математическа олимпиада за София на 11.09.2014 г. в прикачен файл Ви информираме за постиженията на българските участници.    

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


30.10.2014 г.


Изх. 9137 – 863/ 29.10.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдения със заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 год. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания през учебната 2014/ 2015 г. в периода 15 – 16 ноември 2014 г. град Кюстендил ще бъде домакин на VІІ  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Организатори на състезанието са МОН и РИО – Кюстендил. Домакин на състезанието е ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил. Съорганизатор е община Кюстендил.
Темата на състезанието за учебната 2014/ 2015 год. е „От античната керамика до платната на Майстора“

Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотела най-късно до 17,00 часа на 14 ноември 2014 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.
І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

 • Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/ в  хотел  „Кюстендил” – ул. „Колосия“ 15, в интервала от 12:00 до 17:00 часа
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела, точните данни  на институцията.
 • Официалното откриване на състезанието е в Общинския театър от 18:00 часа

3. На 14, 15 и 16 ноември е осигурено хранене в кафе-сладкарница „Шампиони“, при подадена заявка.
4. На 15 ноември 2014 г. /събота/ има предвидено безплатно посещение на църквата „Свети Георги“ и разглеждане на Картинната галерия за ученици и ръководители по подадена заявка.
5.  На 15 ноември 2014 г. /събота/ са предвидени:

 • Вечеря и дискотека за учениците в кафе-сладкарница „Шампиони“, при подадена заявка, на стойност 10,30 лв.
 • Официална вечеря за ръководителите в ресторант „Рамира“, по подадена заявка, на стойност 25,00 лв..
 • При регистрацията  получавате съответни талони, след като заплатите заявените от Вас хранения.
 • Командировъчните разходи /пътни, дневни, квартирни/ на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РИО, спонсори или др..
 • Не е необходимо да се прави резервация в хотела от самите участници.

10. В случаи, когато ученици или ръководители имат индивидуални изисквания за храна, моля да бъде допълнено във файла или написано в писмото /мейла/.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:
1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на ПМГ „Професор Емануил Иванов“, съобразно програмата.
2. Задължително е всеки участник  в състезанието да носи калкулатор,  престилка, гумени ръкавици и очила.
3. Във връзка със съдържанието на състезанието, трябва поне един от учениците от Вашата област да носи преносим компютър /лаптоп/.
Според регламента на състезанието от всяка област се допускат до 2 ученици, които се придружават от един до двама ръководители. Подборът на двамата ученици, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи от експерта по природни науки и екология в РИО -  София-град по ред и критерии определени от него.

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 • Да изпратите в РИО, предложение за участие, което да съдържа трите имена, клас и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на ученика, актуална снимка до 05.11.2014 год. на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg.
 • Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ клас на ОУ или СОУ, както и в VІІІ, ІХ и Х клас на профилирани гимназии и паралелки на СОУ с интензивно изучаване на чужд език;
 • В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

5.   Задължително е участниците в състезанието да носят калкулатори, работни  престилки и   гумени ръкавици.

За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да потърсите г-жа Мая Стойчева Николова – старши експерт по природни науки и екология и началник на отдел ИОМД в  РИО – Кюстендил на телефони: 0879992902; 0885600643

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


29.10.2014 г.


Изх. 9137-858/29.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ -  вх. №1102-25/28.10.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  Есенния математически турнир „Черноризец Храбър”, който ще се проведе  по традиция на 01.11.2014г.

По информация от организаторите на турнира, домакини ще бъдат Софийска математическа гимназия, Първа частна математическа гимназия, 107 ОУ, 125 СОУ и Факултет по математика и информатика на СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение: Писмо на СМБ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


23.10.2014 г.


Изх. № 9137-841/23.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 01.11.2014 г. от 10:00 часа в 7. СОУ ,,Св. Седмочисленици“ (и за трите възрастови групи). Мотото за областния и националния кръг за 2014-2015 учебна година е: "Four eyes see more than two". Приложено Ви изпращаме три списъка (за трите възрастови групи) с имената на учениците, които са допуснати до областния кръг на състезанието.

Приложение
: Списъци с имената на учениците, които са допуснати до областния кръг на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


20.10.2014 г.


Изх. № 9137-832/20.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика на БАН организират провеждане на Международно състезание по информатика и компютърна грамотност за ученици „Бобър“.
Състезанието ще се проведе онлайн на 09.11.2014 г. в рамките на 30 минути. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас.

За участие в състезанието се изисква предварителна регистрация от учителите по информатика.

Информация за състезанието ще намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация: keleved@gmail.com.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1849/10.10.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


20.10.2014 г.


Изх. № 9137-830/17.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Футболен клуб „Левски”- София и Футболен клуб „Лудогорец – 1945“ ще проведат турнир по футбол за ученици IV-V клас на стадион „Георги Аспарухов“ с цел популяризиране на спорта футбол.

Училищата, които желаят да участват, могат да се обърнат към „Отдел реклама“  на e-mail: adv@levski.bg

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


20.10.2014 г.


Изх. № 9137-831/17.10 2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 15 ноември 2014 г. (събота) от 9.00 до 18.00 часа Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) към Столична община със съдействието на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандб ал” към Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски” и РИО – София-град ще организират Пети фестивал по мини-волейбол за ученици от 9 до 12 години.

Фестивалът ще се проведе в многофункционалната спортна зала на НСА „Васил Левски”.

Техническата конференция ще се проведе на 10.11.2014 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Дирекция „ПИСТ‘ на ул. „Оборище“ № 44 (вход откъм ул. „Джовани Горини“, ет. I).

Моля да уведомите началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение: Регламент за провеждане на фестивала.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.

Изх.№.9137-827/ 17.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/, с вх. №1102-24/15.10.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  Осмият есенен  математически турнир за ученици от VІІІ  до XІІ  клас. Състезанието ще се проведе  от 14 до 16 ноември 2014 г. в 125 СОУ  „Боян Пенев”, район «Младост».
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение:
1.Писмо на СМБ.
2.Предварителна програма.
3.Формуляр за участие в ЕМТ- 2014г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.


Изх. № 9137-824/16.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, Спортен клуб „Левски” съвместно с Българска асоциация спорт за учащи организират спортен празник „Спортни лъвчета” - 2014 на 31 октомври 2014 г. (петък) от 10.00 часа на Спортен център „Левски” – Герена -  „Алея на спортната слава“.

Ще се осигури свободен достъп до спортните зали за учениците на Спортен център „Левски”.

Предвиждат се състезания и демонстрации по 9 вида спорт:
* Лека атлетика;
* Спортна гимнастика;
* Художествена гимнастика;
* Джудо;
* Таекуон-до;
* Ръгби;
* Бокс;
* Борба;
* Баскетбол;

Приложение:

 1. Наредба-1 за провеждане на спортен празник „Спортни лъвчета”.
 2. Наредба-2 за провеждане на спортен празник „Спортни лъвчета”.
 3. Заявки за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.


Изх. 9137-826/16.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Сдружение на българските начални учители, с вх. № 1103-53/03.10.2014г. в РИО – София-град, относно Национално финално състезание на СБНУ, за ученици от І до ІV клас. Състезанието е включено в Националния календар за извънучилищни дейности за 2014/2015 г.

Моля да уведомите учителите  и учениците.  

Приложение: Писмо на СБНУ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


15.10.2014 г.


Изх. 9137-820/ 15.10.2014 г.                                                

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Съгласно Заповед № РД 09–1505/ 30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, в периода 07 – 09 ноември 2014 г., град Плевен ще бъде домакин на Есенно Национално състезание по Физика.
Организатори на състезанието са МОН и РИО – Плевен. Съорганизатори са Община  Плевен и СОУ „Иван Вазов” – гр. Плевен.
Съгласно регламента за организиране и провеждане в състезанието участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи. Ръководители на отборите са учителите по физика на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Ръководителите, които ще участват в проверката на изпитните работи, трябва да носят със себе си ксерокопие на номера на банковата си сметка. Учениците трябва да носят документ за самоличност.            Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини, спонсори и др.
Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой
ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.
Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат най-късно до 17,00 часа на 07 ноември 2014 г. за участие в предвидените мероприятия по програмата.
І. Основните акценти във връзка с логистиката са:
1. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:

 • В хотел „Балкан” – Плевен (http://www.hotel-balkan.com/), респ. „Ростов” (http://www.rostov.bg/) – Плевен;
 • В интервала от 12,00 до 17,30 часа (освен в случаи на късно пристигане в Плевен);
 • Цените на нощувката, с включена закуска, на човек /за ученици и ръководители/:

 

Единична стая

Двойна стая

Тройна стая

Студио

Хотел „Балкан”

50,00 лв.

26,00

26,00

-

Хотел „Ростов”

-

26,00

26,00

26,00

 • Капацитетът на хотелите, за настаняване на участници от състезанието е: хотел „Балкан” от 300 до 350 човека, хотел „Ростов” до 70 човека;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява от домакините, при постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Всяка група ще бъде уведомена от домакините за хотела, в който ще бъде настанена, по електронна поща;
 • Не трябва да се прави резервация в хотелите от самите участници.

2. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
3. При настаняването в хотелите, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, данни по лична карта (за ученици над 16 години).
4. Осигурено хранене (посочено от участниците при изпращане на заявката и потвърдено при настаняването):

 

07.11.2014 г.

08.11.2014 г.

09.11.2014 г.

Официална вечеря за всички ръководители в ресторанта на хотел „Балкан”

20,00 лв.

-

-

Вечеря за всички ученици в ресторант на хотел „Балкан”

8,00 лв.

-

-

Вечеря за ръководители и ученици

-

8,00 лв.

8,00 лв.

Обяд за ръководители и ученици

-

5,00 лв.

5,00 лв.

 • Храненето (обяд и вечеря) на 08  и 09 ноември 2014 г. ще се осъществява само в хотел „Балкан”, независимо от мястото на нощувка.

5. Откриването и закриването  на състезанието ще състои в зала „Катя Попова”.
6. На 08 ноември 2014 г. (събота) има предвидени посещения на културно – исторически забележителности, за ученици и ръководители, по подадена заявка. При регистрацията в хотелите, потвърждавате посещението в съответния музей. Възможностите за посещения на културно – исторически забележителности на 08 ноември 2014 г. са:


Музей

Цена (на човек, при групово посещение)

Панорама "Плевенска епопея 1877г."

1,50 лв.

Параклис - мавзолей “Св. Георги Победоносец”

Вход свободен

Регионален исторически музей

1,00 лв.

7. При регистрацията след заплащане на заявените вечери и обеди се получават талони.
8. В случаи, когато ученици или ръководители имат индивидуални изисквания за храна, моля да бъде допълнено във файла или написано в писмото.
9. При пристигането на групите в хотелите, ще бъде предложена възможност за гид на групата от дадена административна област, с цел подпомагане престоя и ориентирането в града.
ІІ. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието са:

 • Състезателната част ще се провежда в зали на СОУ „Иван Вазов”, гр. Плевен, (ул. „Иван Вазов” № 46).
 • В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите).
 • Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в съответните хотели, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печата на училището.

            За участие в Националното състезание по физика е необходимо директорът на училището да изпрати в срок до 27.10.2014 год. в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg заявка за участие /по образец/.
Експертът по природни науки има задължението да обобщи заявката и да я изпрати на:

 • На два електронни адреса: katj_trifonova@yahoo.com и  nsf_2014@abv.bg, в несканиран вид и с попълнени всички клетки в таблиците на заявката.

      За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да потърсите г-жа Катя Трифонова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Плевен, на телефони: 064 800 206; 0879 539 017.

Приложения: Програма на състезанието ;Образец на заявка за състезанието; Карта на град Плевен.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


13.10.2014 г.


Изх. № 9137-808/13.10.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на /СМБ/ Съюза на математиците в България с вх. №1102-22/ 13.10.2014 г., постъпило в РИО, София-град на 08.11.2014г. /събота/  ще се проведе Шестнадесетият Софийски математически турнир за ученици от І-ви до VIII-ми клас.
        Време за работа 40 минути за І-ви клас /от 11:00 часа до 11:40 часа/, а за всички останали класове - 90 минути  /от 11:00 часа до 12:30 часа/.
Желателно е състезанието да се провежда във всяко училище, в което има повече от 20 ученици, заявили желание за участие.
Заявките за участие и таксата за правоучастие ще се приемат на 5 и 6 ноември /сряда и четвъртък/ от 9:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа в I СОУ «Пенчо Славейков», с адрес:ул. «Стара планина», №11 /вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н.Й.Вапцарово».         
Материалите за състезанието ще се получават на 6 и7 ноември /четвъртък и петък/ от 9:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа в I СОУ.  
Допълнителна информация може да получите от организаторите на тел. 0888317679 и  0887235158 или да откриете на сайта на Софийска градска секция:http://smbsofiagrad.wordpress.com.

Приложение: писмо на СМБ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


10.10.2014 г.


Изх. № 9137 – 801/ 10.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със Заповед № РД 09 - 1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/2015 година, от 31.10.2014 г. до 03.11.2014 г. в град Видин, област Видин ще се проведе

ХІII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Организатори на състезанието са: Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Видин, Община Видин и ПМГ ”Екзарх Антим I”, град Видин.
Участващите ученици ще се състезават в два тура, съответно на 01.11.2014 г. и 02.11.2014 г. от 9,00 часа в ПМГ ”Екзарх Антим I”, град Видин.

Регламентът за участие в Националното състезание по природни науки и екология за учебната 2014/2015 година ще бъде публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Целите на състезанието са да се осигури възможност учениците да:

 • представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем
 • представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията
 • защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми
 • покажат оригинално мислене
 • обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.

Право на участие в Националното състезание по природни науки и екология имат всички ученици от страната, които:
1) през съответната учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V – VІІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (ІХ – ХІІ клас);
2) проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).

Всеки регион (област) е желателно да участва с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РИО по ред и критерии, определени от тях.

Всеки проект, независимо от броя на авторите му, на националното състезание се
представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител. Размерът на постера не трябва да бъде по-голям от 70/100 см. Не се допуска повече от един постер на проект.

Настаняването
на участниците ще се извършва от 12:00 часа до 17:00 часа на 31.10.2014 г. в посочените в заявката хотели.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 31.10.2014 г. от 17:00 часа до 18:00 часа в Общински драматичен театър - Видин.

Официалното откриване на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 31.10.2014 г. от 18.00 часа в Общински драматичен театър – Видин.

Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или от самите участници.

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 • Да изпратите в РИО, предложения за участие до 22.10.2014год. на електронни адреси: ivanova_petja@abv.bg.

За допълнителна информация:
Иглика Филипова – ст. експерт по природни науки и екология в РИО -  Видин  тел. 094/ 988849 и  GSM: 0887 496903 и 0895 771009.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Формуляр „Данни за проектите“
 2. Информация за хотели и цени
 3. Формуляр на заявка за нощувки
 4. Програма на националното състезание по природни науки и екология 31.10 – 03.11.2014 г., гр. Видин

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


10.10.2014 г.


Изх. № 9137 – 800/ 10.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           

На 01.11.2014 год. във Физически факултет на Софийски университет «Свети Климент Охридски», бул. «Джеймс Баучер» 5, аудитория 44 ще се проведе първата олимпиада по експериментална физика. Тъй като олимпиадата е пилотна, ще бъде ограничена само в една възрастова група 8 – 11 клас. През следващите години постепенно ще бъдат включвани останалите възрастови групи.

Организатори на събитието са Софийски клон на СБФ и РИО - София-град със съдейсктвието на физически факултет на СУ.

Като начало олимпиадата през 2014 е без подборен кръг и е отворена за ученици от всякъде; в този смисъл олимпиадата е международна. За следващите издания системата на подбор ще бъде своевременно обявена.
За записване ученикът трябва да изпрати заявката си на адреса на състезанието до 15 октомври 2014: epo@bgphysics.eu (съкращението идва от Experimental Physics Olympiad).

Заявката трябва да съдържа следната информация:
1) 3-те имена на ученика
2) Дата на раждане
3) Домашен адрес, e-mail и GSM
4) Училището с пълно наименование, населеното място и класа в който учи
5) Консултанта на ученика (учител, родител, колега, приятел)
6) Придружаващия ученика и отговорен за него: имена, e-mail и GSM, родител или учител
7) Родител или настойник отговарящ за детето; име и GSM
Заявките се приемат до запълване на местата, които се определят от броя на постановките. След обработването на заявките ще получите потвърждение за участие.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)06.10.2014 г.


Изх. № 9137-789/07.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей ви кани да участвате в конкурса за Млад сценограф. Той е част от проекта „ЕвроВизия. Музеите представят Европа“ (ЕМПЕ) - европейски проект за развитието на регионалните и националните музеи. Неговата продължителност е между 2012 г. и 2016 г. и се финансира от Програма „Култура“ на Европейската комисия. Проектът разработва новаторска идея за музеите, която подчертава и изтъква европейския потенциал в националните и регионални граници. Международният екип, заел се да реализира тази цел, е съставен от учени, музейни експерти, културни дейци и дизайнери.

Конкурсът за млад сценограф е част от проекта ЕМПЕ и има амбицията да включи млади, креативни дизайнери, които да дадат своя принос чрез творчески и новаторски идеи. Спечелилите проекти ще бъдат включени в международна пътуваща изложба.

За победителите са предвидени парични премии на стойност от 2000 Евро за l-ва награда; 1000 Евро - ІІ-ра награда; 750 Евро – III-та награда и 500 Евро за IV-та награда.

Повече информация за конкурса „Млад сценограф“, както и за онлайн регистрация, може да намерите на специалнно създадения за целта сайт:

http://www.emee-young-scenoqraphers-contest.eu/

Моля да информирате учителите и учениците за инициативата и окажете необходимото съдействие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


06.10.2014 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Прикачено Ви изпращам информация за две състезания по английски език – състезание по творческо писане на английски език и състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Информация за Петото състезание по творческо писане на английски език;
 2. Информация за Петото състезание по правопис на английски език Spelling Bee.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


03.10.2014 г.


Изх.№ 9137-775/02.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                             
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организира 18-я традиционен поход „По пътя на Бедреддин”, който тази година ще се проведе в периода 02-04 ноември.

Походът е съпроводен с тематично свързана национална викторина-конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2014 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Статут на националната викторина-конкурс „По пътя на Бедреддин“

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


02.10.2014 г.


Изх. №   9137-774/2.10. 2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № 0200-1176/ 29.09.2014 г.  в РИО, София - град, Ви изпращам информация за конкурс за есе  за ученици  от 9 до 12 клас по повод  Деня на философията.
Конкурсът е свързан с размишление на тема  „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“ .

Срокът за предаване на текста в училище е 1 ноември 2014 г.; срокът за изпращане на текста до комисията в СУ „Св. Кл. Охридски“ е 10 ноември 2014 г. на адрес: http://philosophyday2014@gmail.com.

На училищния етап текста се оценява от учител по философия.

Допълнителна информация относно процедурата, награди, както  и помощна литература можета да видите  на сайт: http://philosophyday.wordpress.com/

Желая плодотворно участие и творчески успехи!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.10.2014 г.


Изх. № 9137-771/ 01.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да уведомите учениците от Вашето училище за условията за участие в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги”, включено в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2014/2015 г. на МОН.
Състезанието се провежда съгласно следния график:


Състезание

Подаване на заявки

Получаване на материали

Провеждане

Обявяване на резултатите

Първи кръг

01.10.- 10.10.2014 г.

20.10. - 24.10.

28.10.2014 г.

17.11.2014 г.

Втори кръг*

15.12.-23.12.2014 г.

12.01. - 15.01.

16.01.2015 г.

09.02.2015 г.

Трети кръг

04.03.- 13.03.2015 г.

23.03. - 26.03.

27.03.2015 г.

13.04.2015 г.

Финален кръг

Участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

24.04. - 28.04.

29.04.2015 г.

15.05.2015 г.Заявки за участие се подават по обявения график на имейл stapala_na_znanieto@abv.bg. Таблицата за заявка се изтегля от началната страница на www.edu.10knigi.org.

Материалите се получават в училищата по куриер и след провеждане на състезанието се връщат на адреса на Сдружението.

Такса участие – 8.00 лв. на ученик (с ДДС) за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището.

Финалният кръг е без такса участие. Участват всички, които са показали максимален резултат в поне два предварителни кръга.

Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебният процес.

Времетраене - един и половина астрономически часа.

Резултатите се обявяват на www.edu.10knigi.org. Участниците получават грамота.

Имената на показалите максимален резултат във финалния кръг се обявяват и на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.

*Вторият предварителен кръг е писане на текст, съобразен с вида писмени съчинения, изучавани в съответния клас. Всяко училище, заявило участие, получава темата за работа в запечатан плик и подпечатани листове за участниците.

Подробности за регламента можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


29.09.2014 г.


Изх. № 9137-754/25.09.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-1046/28.08.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ХVІІІ издание на „Международното биенале на изкуствата за деца“, което ще се проведе в Канагава - Япония, от края на месец юни до месец август 2015 г.
В конкурса могат да вземат участие деца от 4 до 15 години /навършени към 1.04.2014 г./. Темата е свободна, а творбите трябва да са двуизмерни, с максимални размери до 38/54 см, да са без рамка, да са авторски и да не са участвали в други конкурси. Авторите участват само с една рисунка. Съвместни творби или поредица от творби не се приемат.
Ще се приемат само рисунки изпратени по пощата, а не по електронен път. Срокът за изпращането им е от 1 юли 2014 г. до 31 октомври 2014 г., на адрес:
Secretariat, The 18 th Kanagawa Biennial World Children s Art Exhibition, Japan Overseas Cooperative Association c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1-2-1 Kosugaya, Sakaeku, Yokohama 247-0007, Japan.
Творбите ще се разглеждат от компетентно жури в края на януари 2015 г. Имената на авторите, чиито творби са допуснати до изложбата, ще бъдат публикувани през месец март 2015 г. на посочения адрес: htpp://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html.
Подробна информация относно условията на конкурса, както и формуляра за участие, могат да бъдат намерени на посочения електронен адрес. Церемонията по награждаването на лауреатите и откриването на изложбата се предвиждат към края на юни 2015 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


29.09.2014 г.


Изх. 9137-758/26.09.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ - секция Изток, вх. №1102-20/17.09.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  Математическо състезание „ Хитър Петър” за ученици от ІІІ до VІІІ клас. Състезанието ще се проведе на 11.10.2014г. в 125 СОУ, район «Младост».
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение:
Писмо на СМБ – секция „ Изток ”

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


24.09.2014 г.


Изх. 9137 – 721/ 16.09.2014 год.                                                                                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

От 24 до 26 октомври 2014 год. в град Севлиево ще се проведе Националният фестивал “Наука на сцената - 5”. Националният фестивал ще бъде последван от едноименната международна изява през месец юни 2015 г. в Лондон, Великобритания www.science-on-stage.eu.

Организатори на фестивала са Съюзът на физиците в България, Съюзът на химиците в България, Съюзът на българските биолози и Министерство на образованието и науката.       Проявата е част от Европейската програма „Science on stage“ и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Фестивалът дава възможност на учители и ученици да представят и приемат науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи.

Регистрацията за участие във фестивала е до 01.10.2014 год. на следния адрес: СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, ул. „Гладстон“22.

Лица за контакти:
Росица Конова: e-mail rositza_ufnfva@abv.bgq GSM: 359886436657
Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
Иванка Тотева, тел. 0675/ 3 57 14
e-mail: sou_sevlievo@abv.bg

За повече информация маже да посетите и сайта на фестивала мация може да посетите и сайта на фестивала: http://sos5.free.bg/index.html.

Регламентът за провеждане на Националния фестивал „Наука на сцената-5” и заявката за участие в „Науката на сцената 5” се намират на сайта на мероприятието.

Надявам се, че ще оцените ползата от участието във фестивала за вашите ученици и учители, като го разгласите сред тях и ги информирате за неговото съдържание, регламент и условията за неговото провеждане.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


19.09.2014 г.


Изх. № 9137-733/19.09.2014 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 17-23/09.09.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна и Сдружение „Литературно общество“ – Варна организират и обявяват Девети национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литературно творчество и за компютърна рисунка, Варна 2014 г.

Право на участие имат всички ученици от цялата страна от I-ви до XII-ти клас от училищата и извънучилищни звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31.10.2014 г. като прикачен файл на електронния адрес:

За литературни творби: odk.literature@gmail.com

За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com

Повече информация за регламента, общите условия и класирането можете да получите от ПРИЛОЖЕНИЯ СТАТУТ НА КОНКУРСА.

Телефон за връзка: за раздел „Литература“ – 0878 12 60 46 – Магдалена Маркова, за раздел „Компютърна рисунка“ – 0878 12 60 29 – Григория Иванова.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


18.09.2014 г.


Изх. № 9137-725/17.09.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф" за втора поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена". Тази година неговото издание е посветено на 100-годишнината от Първата световна война и е на тема: „Евреи и българи - два народа, една родина, една любов".

Според регламента, в надпреварата могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас. В свободна литературна форма - есе, разказ или литературно-научно съчинение те ще трябва да опишат участието на евреите в редиците на българската армия, тяхната саможертва и патриотизъм през Освободителната, Балканската и Първата световна война.

Библиография по темата е поместена на сайта на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф": http://alef-bo.org. В сайта е създадена първата по рода си електронна библиотека с многобройни материали, свързани с участието на евреите във войните на България.

Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури. Авторът на творбата, класирала се на първо място, ще получи парична премия от 250 лв., на второ място - 200 лв., а на трето място - 150 лв. За останалите отличени творби организаторите са предвидили многобройни поощрителни материални награди, книги и други изненади. Най-интересната ученическа разработка ще бъде публикувана във водещи български медии.

Моля да информирате учителите по български език и литература и по история и цивилизация и учениците от Вашето училище за конкурса и да окажете необходимото съдействие на желаещите да се включат в него.


Приложения:
Информация за организацията и провеждането на конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


16.09.2014 г.


Изх 9137 – 719/ 15.09.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на химиците в България

със съдействието на

Министерството на образованието и науката

о б я в я в а

Национален конкурс  за наградите за учители по химия за 2015 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по химия от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:
І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).
ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по химия с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 15 март 2015 г. на адрес:
Съюз на химиците в България, ул. „Раковски“ № 108, 1000 София,
Инж. Н. Найденов, тел. /02/ 987 58 12; ел. поща: chemuni@abv.bg


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


08.09.2014 г.


Изх. № 9137-699/05.09.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-1035/26.08.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че Национален граждански форум „Българка“ обявява следните

Конкурси за творческа изява на ученици от І-ви до ХІІ-ти клас /7-18 години/:

 1. Конкурс за литературна творба и рисунка на тема „Моята История“:
  • Конкурс за литературна творба за ученици от І-ви до VІІ-ми клас;
  • Конкурс за рисунка на ученици от І-ви до ХІІ-ти клас.
 2. Конкурс за литературна творба на тема „Първата крачка“ за ученици от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас.

За повече информация, касаеща условията, сроковете за участие, оценяването и награждаването в конкурсите можете за получите на e-mail: bulgarka@bulgarka.org или на www.bulgarka.org, както и на тел.: 0882 286 305.

Конкурсните работи трябва да бъдат предоставени в срок от 15 септември до 15 октомври 2014 г. на следния пощенски адрес:
Национален граждански форум „Българка“
Бул.“Васил Левски“ № 108
1504 София
                                                                                 
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

KРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО –СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-1728/02.09.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


21.07.2014 г.

Изх. № 9137-640/21.07.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информация за реда и условията за кандидатстване за стипендия в ЧСОУ „Св. Георги“. Стипендията е за ученици с изявени способности в областта на математиката, спорта и изкуствата.
Моля да сведете до знанието на всички заинтересовани.
Заявление
Процедура

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.07.2014 г.


Изх. № 9137-612/30.06.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1105-30 / 24.06.2014 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че предстои ХІV издание на Международния детски лагер – фестивал „Равда“ – 2014 г. под наслов „В новия век с танци, песни и обич“.

От 08.07 до 17.07.2014 г. ще се проведе летен лагер за обучение и работа с талантливи деца в художествено-творчески групи и индивидуално обучение.

Фестивалът подсигурява сценични изяви на територията на Равда, Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените.

Могат да вземат участие деца от 7 до 17 години.

Успоредно с отдиха, децата провеждат уроци по пеене – народно, естрадно, класическо и конкурси за пеене и хореография, на които ще покажат своите постижения на откритите летни сцени.

Организатор на лагера-фестивал е Фолклорна формация „Фонтан“.

За повече информация: 00359 887 30 47 15 – Ваня Пешкова; e-mail: fountainbg@abv.bg

Записването става чрез заявки, приложени в регламента на лагер-фестивала.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2014 г.


Изх. № 9137-606/30.06.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, има удоволствието да ни съобщи, че приключи класирането на участниците в Националния конкурс-викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на 29-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ и проведен с подкрепата на МОН. В конкурса взеха участие 512 ученици от областите София, Пловдив, Пазарджик, Враца, Плевен, Силистра, Разград Велико Търново, Ловеч, Кърджали, Панагюрище, Бургас, Перник, Сандански, Благоевград, Кюстендил. Награди за рисунка в І група – от І до VІІІ клас получиха следните ученици от град София:

І награда – 70 лева:

- Ивайло Савов – 9 г., 35 СОУ „Добри Войников“

Поощрителна награда:
- Ния Савова – 6 г., 35 СОУ „Добри Войников“

Моля да предадете моята благодарност на участниците в конкурса, на наградените ученици и на техните преподаватели за положения труд и постигнати резултати.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2014 г.Изх. 9137 – 589/ 20.06.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме обява за конкурс за учители по химия и опазване на околната среда, по физика и астрономия и по биология и здравно образование и за ученици, посветен на 130-годишнината от рождението на Асен Златаров. Конкурсът се провежда от фондация „Вигория“, с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Моля да информирате учителите по природни науки и да съдействате за тяхното участие.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД10-1358/ 28.05.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


19.06.2014 г.


Изх. № 9137-583/19.06.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-633/06.06.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Община Банско и Фондация „Малък Зограф“ организират
СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА – БАНСКО 2014.

Желаещите за участват трябва да изберат една от двете теми:
„Аз – детето“ / рисунки, с преживявания, свързани с детството и „Свободна“ /изборът на темата е неограничен/. Творбите се приемат с пощенско клеймо не по-късно от 05.07.2014 г. В конкурса могат за вземат участие деца от 4 до 15 години включително. Размерът на картините трябва да е минимум 30/40 см и максимум 49/70 см. Личните данни да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см. Трябва да са написани следните данни:

 • Име и фамилия;
 • Пол;
 • Възраст;
 • Националност;
 • Адрес;
 • Телефон;
 • E-mail;
 • Име /заглавие/ на рисунката.

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. Всяко дете може да изпрати до две рисунки.

Наградените участници от жури, съставено от български художници и експерти, ще бъдат уведомени с писмо. Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба, която ще се открие на 07.09.2014 г. в град Банско.

Моля, изпращайте рисунките на адрес:
Световен конкурс за детска рисунка – Банско 2014
Музеен комплекс
Пл. „Н. Й. Вапцаров“
Град Банско 2770
За контакти: +359 889 237 043; + 359 887 456 779; e-mail: malykzograf@malykzograf.com

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД10-1358/ 28.05.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


19.06.2014 г.


Изх. № 9137-584/ 19.06.2014 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 19-83//12.06.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Конкурсът за изработване на лого на Басейнова дирекция за Черноморски район продължава.

Предложенията ще се приемат до 01.09.2014 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31.10 – Международен ден на Черно море.

Всички желаещи да се включат в конкурса трябва да попълнят регистрационна форма, чийто образец както и условията за участие в конкурса, могат да бъдат намерени на интернет страницата на БДЧР – www.bsbd.org.

За победителите има предметни награди.

За повече информация: Силвия Господинова – 052 687 462; e-mail: s.gospodinova@bsbd.org; www.bsbd.org.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД10-1358/ 28.05.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


05.06.2014 г.


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

НА НЕМСКИ ЕЗИК
гр. РАЗГРАД, 2013 – 2014 учебна година   Отбор по химия и опазване на околната среда
 1. Маркрисия Владова Николова – 91 НЕГ – 9. клас
 2. Фридрих-Димитър Емилов Крепиев – 91 НЕГ - 9. клас.
 3. Ясен Каменов Киранов – 73 СОУ – 10 клас
  Отбор по физика и астрономия
 1. Михаела Ваньова Първанова – 91 НЕГ - 10 кл.
 2. Борис ЕвгениевМихайлов – 91 НЕГ - 10 кл.
 3. Валентин Петров Помаков – ЧНГ „ВЕДА“ - 9 клас
  Отбор Биология и здравно образование
 1. Виктория Петрова Димитрова – 91 НЕГ - 10 клас
 2. Спасия Стоянова Кирова – 91 НЕГ - 10 клас
 3. Виолета Кръстева Недялкова – 73 СОУ – 9 клас
    Старши експерти:
 1. Мариана Лозанова – чужди езици
 2. Петя Иванова – природни науки

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.06.2014 г.


Изх. 9137-503/ 28.05.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Конкурсът „Млади изобретатели“ за 2014 година е обявен на сайта на фондация „Миню Балкански“http://balkanski-foundation.org/welcome/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=108&lang=bg
и ще се проведе със съдействието на фондация „Млада България“ и компанията „Овергаз Инк.“ АД. Комисия от учители, университетски преподаватели, научни работници и инженери ще приемат, разгледат и оценят проекти и реализации на изобретения изпратени от ученици.

Заявките в конкурса се приемат до 31 май 2014 год. от доц. Ангел Ангелов по електронна поща на адрес: aangelov@fmi.uni-sofia.bg, като трябва да бъдат изготвени във следния формат:

 • Училище и ръководител – име, адрес, телефон и e-mail за кореспонденция
 • Лични данни на участниците – имена, възраст, клас, специалност/ профил
 • Област от техниката и науката, за които се отнася предложението
 • Кратко представяне на идеята и приложимостта и в науката и техниката

От получените предложения ще бъдат избрани най-добрите 10. Ще бъдат поканени авторите да представят своите творби на 13 юли 2014 год. в националния институт за младежта в село
Оряховица пред жури, съставено от учители, представители на научно-техническите среди и индустриалния сектор в България.

Допълнителна информация за провеждането на конкурса може да получите от доц. Ангел Ангелов на тел. 0886 73 82 62.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.06.2014 г.


Изх. № 9137-535/ 03.06.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ ОСНОВНИ УЧИЛИЩА,
СОУ И ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище за провежданата от Сдружение „България си ти!“ Национална цветна олимпиада.

По български език и литература съревнованието се състои в писане на есе на две теми с продължителност до 2 часа и обем до 3 страници.

По математика и информационни технологии - тестове, времетраене 90 мин.

По английски, немски и френски езици - има диктовка, четене с разбиране и тестова форма, времетраене до 3 часа.

Училищата, които желаят да се включат, могат да получат повече информация от координаторите Вили Минчева (тел.: 0886 555 559) и Албена Дойчинова (тел.: 0886 555 551). Тестовете ще бъдат предоставени на заявилите желание за участие от наш екип, а авторите им са представители на БАН и СУ „Свети Климент Охридски“.

Протоколите от резултатите трябва да бъдат предоставени на 4 юни в 10:00 ч. в Столична община от представители на съответните училища, които ще съставят комисия за определяне на победителите в София по съответните дисциплини.

Награждаването на победителите от София-град и София област ще се състои на 6 юни в Младежки театър „Николай Бинев“  от 17 ч. Целта е то да се превърне в празник за победителите и всички ученици. Децата ще получат грамоти и материални награди лично от представители на БАН, университети и водещи обществени личности, както и от техните любимци Бобо, Сантра, Печенката, Маги Джанаварова. На церемонията са поканени всички деца от училищата, учителите и родители.

На 9 юни в 10:00 ч. ще бъде даден старт на националния онлайн кръг между победителите на регионално ниво. Ако учениците успешно преминат съревнованието, продължават на следващия етап в София на 16 юни. А на 17 юни победителите ще бъдат наградени на тържествено церемония в Народния театър „Иван Вазов“. На нея ще присъстват гости от страната и чужбина, представители на дипломатическия корпус, популярни изпълнители и творци, водещи обществени личности, авторите на изпитните/материали.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.06.2014 г.


Изх. 9137 – 531/03.06.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно Заповед № РД 09 – 1433/ 17.10. 2013 год. на Министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и Национални състезания през учебната 2013/ 2014 год. на 14.06.2014 г. и 15.06.2014 г. в град Разград ще се проведе Третото Национално състезание за основни компетентности на немски език и природни науки.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – гр. Разград и ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, град Разград.

Право на участие имат учениците, които през настоящата учебна година се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ с интензивно изучаване на чужд език и изучават на немски език поне един от учебните предмети /биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия/.

Според регламента на състезанието област София-град участва с 3 отбора, всеки с по трима състезатели:

 • 1 отбор „Биология на немски език”;
 • 1 отбор „Химия на немски език”;
 • 1 отбор „Физика на немски език”.

Всеки отбор се придружава от един ръководител.

Всеки отбор да носи със себе си лаптоп с възможност за свързване с безжичен интернет. Отборите по физика и астрономия на немски език да носят още моливи и гума, а всички останали отбори – обикновени калкулатори /без допълнителни функции/.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 13.06.2014 год. от 14:00 до 17:00 часа в хотел „Централ” и хотел „Лес“– гр. Разград, според направените заявки.

Цените са както следва:

 • нощувка + закуска в стая с две или три легла – 25 лв.;
 • нощувка без закуска в стая с две или три легла – 20 лв.

При необходимост от трета нощувка на 15.06.2013 год. да се отбележи в заявката.

Официалното откриване на състезанието ще се проведат на 13.06.2014 год. от 17.30, а техническата конференция от 18:30 часа. Подробна програма на състезанието ще получите допълнително.

Командировъчните средства са за сметка на заявителите – училища, общини, спонсори и др..

Подборът на учениците и формирането на отборите, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи
от експертите по природни науки и екология и от експертите по чуждоезиково обучение в РИО – София-град. За целта е необходимо:

 • Да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище за предстоящото състезание и неговият регламент.
 • Да изпратите в РИО, предложения за участие, които да съдържат трите имена, класа и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на учениците по немски език и един от предметите /биология, физика или химия/ до 03.06.2014 год. на електронен адрес  ivanova_petja@abv.bg. Предложенията да бъдат съпроводени с попълнена заявка по образец. Моля в заявката да бъде включено й предложение за учител, който да придружава учениците.
 • Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ с интензивно изучаване на немски език и да изучават на немски език поне един от учебните предмети – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
 • В предложенията на директорите да бъдат включени ученици и ръководители, на които училището може да осигури командировъчни средства.

Допуснатите до участие в състезанието ученици ще бъдат обявени на сайта на РИО на 06.06.2014 год.
Приложение:

За допълнителна информация – старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова – тел. 936 60 75; 0888395198;.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.06.2014 г.


Изх. №. 9137-523/02.06.2014г.                                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 21.06.2014г. от 9.00 часа в СМГ „ Паисий Хилендарски ” за пореден път ще се проведе състезание по математика „ Откриване на млади таланти ” - за ученици в ІV клас с повишен интерес към математиката и изяви на математически олимпиади и състезания. Организатори на състезанието са Съюзът на математиците в България           / СМБ /и Софийската математическа гимназия / СМГ /.

Регламентът на състезанието включва тема, която се състои от тест върху 20 задачи за ІV клас и две логически задачи за подробно решаване. Времетраенето на състезанието е 3 часа.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

За допълнителна информация – г-жа Ирина Шаркова, учител по математика в СМГ, тел: 0888209598.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.05.2014 г.


Изх.№ 9137-505/28.05.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 6 и 7 юни 2014 г. в гр. Бургас ще се проведе III Национален фестивал на руския език и култура „Дъга над морето“, където учениците ще имат възможност да демонстрират степента на владеене на руски език чрез изразните средства на различните изкуства - литература, театър, музика и танцово изкуство.

Моля да предадете поканата за участие на заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище

Приложения:

 1. Програма на III фестивал на рускоезичното изкуство „Дъга над морето“
 2. Регламент  на III фестивал на рускоезичното изкуство „Дъга над морето“
 3. Заявка за участие

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.05.2014 г.


Изх.№ 9137-504/28.05.2014

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 01.07.2014 г. до 14.07.2014 г. в гр. Балчик ще се проведе Шестият международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество под надслов „Светът в детските длани“, организиран от община Балчик, Отдел на образованието и хуманитарните дейности, Народно читалище „Паисий Хилендарски“ гр. Балчик и Светлана Атанасова – преподавател в частна английска школа.

Във фестивала могат да участват с индивидуални и колективни изяви ученици, изучаващи английски език като чужд в държавни, общински и частни училища, частни школи и езикови центрове.

Приложения:

 1. Регламент на Шестия международен фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество „Светът в детските длани“
 2. Заявка за участие

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.05.2014 г.


Изх. № 9137-495/26.05.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Нов български университет организира литературен конкурс за ученици, изучаващи английски език. Конкурсът включва два модула: Модул 1 – есе; Модул 2 – кратък разказ. Участниците могат да се състезават в един от модулите, по техен избор, или и в двата модула. Те ще пишат на английски език, като дължината на конкурсните работи трябва да бъде 250 думи. Конкурсът ще се проведе на 07.06.2014 г. в сградата на НБУ, Първи корпус, етаж 2, зали 210, 214 и 217, както следва:

 • Модул 1 – есе: 11:00 – 12:30 ч.
 • Модул 2 – разказ: 13:00 – 14:30 ч.

За най-добре представилите се ученици и за училището с най-добре представили се ученици са предвидени парични и материални награди.
За повече информация:

Моля да запознаете заинтересованите ученици от повереното Ви училище с тази информация.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.05.2014 г.


Изх. № 9137-476/20.05.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам условията за участие в предстоящата ученическа конференция на тема „100 голини от Първата световна война“, организирана от СОУ „Петко Рачов Славейков“ - гр.Кърджали под научното ръководство на ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал „Любен Каравелов“ - Кърджали.

Моля да информирате учителите и учениците за мероприятието и окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение:
1. заявка за участие
2. програма за провеждане на конференцията
3. условия за участие в ученическата конференция

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.05.2014 г.


Изх. 9137 – 473/ 20.05.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в рамките на традиционния конкурс "Уреди за кабинета по физика", организиран от Софийския клон на физиците в България - 7-ми юни 2014 г. е учредена нова награда "Проф. д-р Елисавета Карамихайлова".

Наградата се учредява за категории DS, DL и CE. Стойноста на наградата е 700 лв. Присъжда се най-много на два колектива (индивидуални участника), като едната половина може да бъде разделена най-много на две, т.е. максимум едно първо (350 лв) и две втори (2 х 175 лв) места.
Наградата е за изработка на уред, методика, опит, нагледно помагало и др. (без компютърни симулации),  демонстриращи явление от областта на атомната и ядрената физика и/или тяхно приложение.

Учредител на наградата е ГАМАКОНСУЛТ ЕООД, София с управител Петър Тодоров. Наградата е ежегодна и се присъжда от жури, определено от Софийски клон на СФБ.
Професор Е. Карамихайлова е първият български атомен физик - нейна е първата публикация по ядрена физика на български език "Върху твърдите гама-лъчи на актиниевата серия", 1939 г.
Завършила е Виенския университет, където е защитила титлата "доктор по философия". Работи в Радиевия институт - Виена, колежа Гиртън на Кеймбриджкия университет и Кавендишката лаборатория, където защитава  научната титла Magister Atribus.

От 1939 г. проф. Карамихайлова е редовен доцент в катедрата по опитна физика на Софийския университет. Чете лекции по атомна физика, спектрален анализ, луминисценция, ядрена физика и радиоактивност. През 1945 г. оглавява новосъздадената катедра "Ядрена физика".


От 1955 г. до смъртта си (1968 г.) тя ръководи секция "Радиоактивност и ядрена спектроскопия" във Физическия институт на БАН.


Основните научни интереси на проф. Карамихайлова, при работата и в България са в областта на природната радиоактивност, техногенните радиоактивни замърсявания и радиационната защита.


Пълна нинформация за конкурса можете да получите и като посетите страницата на конкурса http://bgphysics.eu/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika поместена на сайта на Софийския Клон на Съюза на физиците в България bgphysics.eu.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.05.2014 г.


Изх. № 9137- 471/20.05.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката ще организира и проведе Национална викторина- конкурс „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Тази година походът „По стъпките на четата на Таньо войвода“ ще се проведе от 30 май 2014 г. до 2 юни 2014 г.

Приложение:
Съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2014 г.

Изх.9137-466/15.05.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1105-26/08.05.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Застрахователна компания ДЗИ с подкрепата на фондация „Изкуството и детето“ организира Национален конкурс за детската рисунка за ученици на възраст 6 – 14 години.
Конкурсът „Моето ДЗИ“ е платформа, която популяризира активния и креативен начин на живот на подрастващите и младежите по забавен и социален за тях начин. Целта е да се предостави поле за изява на детското творческо въображение, като на солидарен принцип ще бъдат включени учениците, които подобряват условията в своето училище. Наградата за победителите ще бъде оборудване за един кабинет по рисуване.
Десетте най-високо оценени деца ще получат: стативи и пособия за рисуване за тях, техните съученици, както и за техния учител /30 броя стативи за чин, 1 брой учителски статив, 30 броя пособия за рисуване/.
За повече информация: тел: 0879 / 121 480; my_dzi@realsport.bg – г-жа Ванина Миланова – Координатор на конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Регламент;
2. Заявка за участие /Образец 1/;
3. Информационна карта /Образец 2/;
4. Декларация за съгласие на родител / настойник /Образец 3/.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Моника Златкова
Началник на РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10-1259/ 08.05.2014 г./


10.05.2014 г.


Изх. № 9137-442/ 08.05.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД организира национален  конкурс за есе на тема: „Моите думи за АЕЦ „Козлодуй“. Със свои творби могат да участват ученици от 9 до 12 клас.

Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците в училището Ви.

Приложение: Условия за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.05.2014 г.


Изх. № 9137-448/09.05.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Представям на Вашето внимание информация за Национален пролетен турнир по информатика, организиран от Регионален инспекторат по образованието – гр. Пловдив, ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ и ОМГ „Акад.Кирил Попов“ – гр. Пловдив. В него могат да вземат участие всички ученици от 4 – 12 клас. Повече информация за организацията може да намерите в прикачените документи или на адрес http://www.math.bas.bg/infos/index.html . Заявките, на желаещите да се включат, да бъдат изпратени до 20.05.2014г на адрес: rio_v.ianeva@abv.bg.

Приложения:
Писмо от РИО – Пловдив
Програма
Заявка

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.05.2014 г.


Изх. 9137 – 419/ 30.04.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният институт за образование при фондация „Миню Балкански“ за втора поредна година организира конкурс „Млади изобретатели“  и серия от лагер-школи по природни науки.

От няколко години Фондацията работи за възраждане интереса на младите към природните науки като им покаже защо те са интересни, перспективни и отличен избор за професионална реализация в динамично развиващата се ера на високи технологии и интензивна комуникация. В тази връзка фондацията планира да проведе следните дейности:

 • Конкурс „Млади изобретатели“, на който ученици ще бъдат поканени да представят свои изобретения, проекти и научни разработки пред видни български учени и индустриалци. http://balkanski-foundation.org/welcome/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=108&lang=bg Условията в конкурса са описани в приложение 1.
 • Серия от 6 летни школи:
  • Забавна математика
  • Крипто-математика
  • Роботика
  • Експериментална физика
  • Астрономия
  • Минералогия и геология

Летните школи ще се проведат в базата на фондация „Миню Балкански“ в село Оряховица, общ. Стара Загора. В брошурите се съдържа подробна информация за същността и условията за провеждане на всяка една от тези лагер-школи.http://balkanski-foundation.org/welcome/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=109&lang=bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.04.2014 г.

Изх. № 9137-422/ 30.04.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фондация „Братя Мормареви“ организира за осми пореден път Национален конкурс за ученическо литературно творчество „Бодлите на таралежите“. Крайният срок за приемане на творбите е 10.07.2014 г.
Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците в училището Ви.
Приложение: Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.04.2014 г.


Изх.№ 9137-403/24.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТИЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че  на 26.04.2014 г. (събота) от 10,00 ч. в ЧОУ „Дружба“ ще се  проведе състезание по български език и литература и математика за IV клас  - „4_DRUJBA“.

Повече информация за регламента на състезанието и срокове за записване може да получите от сайта на училището: www.drujba.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


24.04.2014 г.


Изх. № 9137 - 401/24.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме регламента на Национален фестивал на руската поезия, песен и танци под наслов ,,Пусть всегда будет солнце“, който се организира от Национално Движение Русофили. Фестивалът се провежда с подкрепата на МОН.

Моля да информирате заинтересованите лица от повереното Ви училище за тази възможност за изява.

Приложение
: Регламент на Национален фестивал на руската поезия, песен и танци под наслов ,,Пусть всегда будет солнце“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


23.04.2014 г.


Изх.№ 9137-395/23.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх № 0502-7/01.04.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода 13-15 юни 2014 г. в град Созопол и от 20-23 юни 2014 г. в град Ахелой ще се проведе

Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“,

организиран от Областна администрация – Бургас, Сдружение „Радост на брега“, община Созопол, община Поморие, община Несебър и
Читалище „Светлина 1934“ – град Ахелой.

Целта на конкурса е изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително, сценично и литературно изкуство.

Право за участие имат всички изпълнители – инструменталисти и певци, танцьори, артисти, поети и художници от страната и чужбина.

Участниците се разделят на 5 възрастови групи:

 • до 7-годишна възраст;
 • от 8 до 11-годишна възраст;
 • от 12 до 14-годишна възраст;
 • от 15 до 18-годишна възраст;
 • от 18-годишна възраст.

Ежегодно участват колективи и състави от всички краища на България, както и чужди изпълнители от Русия, Турция, Украйна, Полша, Словакия и др.

Компетентно жури в областта на изкуствата оценява участниците в конкурса.

Заявките за участие по образец ще се приемат до 30.05.2014 г. на e-mail: radost_bgs@abv.bg; radostnabrega_bgs@abv.bg.

Приложение:

Статут на Осми Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“ – 2014 г.

За контакт: + 359 889 433 599; + 359 898 46 86 77 – Пепа Запрянова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


23.04.2014 г.


Изх. 9137 – 391/ 22.04.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Празниците на химията в София тази година са посветени на Дмитрий Иванович Менделеев. Начало на празниците са вече традиционните състезания по химия и опазване на околната среда за 7. и за 12. клас.

Състезанието за 12. клас ще се проведе на 25.04.2014 г. (петък) в сградата на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Начален час – 14:00 часа. Учениците трябва да са пред сградата на Факултета по химия и фармация в 13:30 часа. Предварителна заявка за участие в състезанието може да направите на следните адреси:
Състезанието по химия „Талантлив химик“ – за 7. клас ще се проведе на 25.04.2014 г. (петък) в сградата на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Начален час – 15:00 часа. Учениците трябва да са пред сградата на Факултета по химия и фармация в 14:30 часа. Заявка за участие в състезанието може да направите на официалния сайт на НПМГ.
http://npmg.org/

Разпределението на седмокласниците по зали ще бъде обявено на 24.04.2014 г. на сайта на НПМГ.
Състезанието „Талантлив химик“ – за 7. клас се провежда за шеста година. Организира се със съдействието на Дружеството на учителите по химия в София, Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Включва 20 тестови въпроса с изборен отговор и две логически задачи върху цялото учебно съдържание за 7. клас. Състезанието е анонимно. Оценка Много добър 5,00 и по-висока се признава за успешно положен изпит при кандидатстване в НПМГ.

Моля колегите, които водят ученици да осигурят и квестор.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


22.04.2014 г.


Протокол за резултатите от Областен  етап на VII Национална олимпиада по гражданско образование 21.03. 2014 г.

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


22.04.2014 г.


Изх.№9137-385/17.04.2014                      

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Институт Отворено Общество Ви уведомявам, че на 8 април 2014 г. Ромски образователен фонд обявява ежегодния конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП.

Линк към новината и насоките за кандидатстване: http://ethnos.bg/ethnos.php
http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi           

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


22.04.2014 г.


Изх.№ 9137-389/17.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх № 0602-351/15.04.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че приключи конкурса „Сподели усещането“, организиран от Spesial Olympics Bulgaria. Победителите и наградените творби можете да видите на http://sobg.prosport-bg.net/news/392/.

Организаторите изказват благодарност за всички получени творби, отговарящи на темата.

За контакт: Spesial Olympics Bulgaria; 5 th Dondukov, entr. III, apt. 27
1000 Sofia, Bulgaria
www.specialolympics.org
http://sobg.prosport-bg.net/news/392/.
e-mail: sobg@ prosport-bg.net
тел./факс + 359 / 2  98 666 91

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


16.04.2014 г.


Изх. №. 9137-383/  16.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката, постъпило в РИОСофия-град с вх. № 0200-4349/ 15.04.2014г, Ви предоставям  актуализирана информация за Софийския фестивал на науката, организиран от Британския съвет за България, който ще се проведе в София от 8 до 11 май 2014 година.

През 2014 г. фестивалът се състои от:
           - Програма от събития - презентации и уъркшопи на сцена „Лаборатория” и шатра „Арена”;
           - Постоянни щандове за демонстрации - в шатра „Експлораториум” и шатра „Зона 42”.

Събитията са разделени в следните възрастови категории:

 • за деца от 6 до 12 години;  
 • за деца от 12 до 15 години;
 • за възрастни и деца над 15 години.  

Всички събития за деца от 6 до 15 години са напълно безплатни и имат за цел да повишат интереса към училищната програма по математика, химия, биология, природознание и география. За събитията се издават безплатни пропуски до изчерпване на  свободните места.

Резервации можете да направите по един от следните начини:

Голяма част от събитията за учениците от горен етап на средното образование, означени с възрастова група „15+”, също са безплатни, а някой са с билети от 5 лв за възрастни и 4 лв за ученици.   

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците  от   повереното Ви училище. 

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на следния електронен адрес: http:/www.britishcoucil.bg/programmes/education/ sofiasciencefeestival/programme-2014  

Приложение: Програма на събитията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


17.04.2014 г.


КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ОТ ГР. СОФИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИИКА –  26-27.04.2014 г., гр. ЯМБОЛ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 2013/2014 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ за резултата от областния етап на олимпиадата по география и икономика – 31.03.2014 г


16.04.2014 г.


Изх.№ 9137-382/16.06.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх.№ 0200-418/10.04.2014 г. в РИО – София-град, в изпълнение на Заповед № РД 09-1433/17.03.2013 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че Националният преглед “Фолклорна плетеница“, в който могат да вземат участие учениците, изучаващи хореография в IV, VII, XI-XII класове в Профил „Изкуства – Хореография“. Националният кръг ще се проведе на 13 и 14 юни 2014 г. в град Варна.

Националният преглед „Фолклорна плетеница“ е ученическо състезание, което дава възможност на участниците да демонстрират знания и умения, придобити в края на всеки етап на основната и средна образователна степен.

ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ ще се проведе на 28 и 29 април 2014 г. в 144 СОУ „Народни будители“,
град София,  район Младост - 3, ул. "Бъднина" /до детски комплекс "Патиланци"/.
Съгласно регламента, участниците в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ представят 3/три/ фолклорни хора:
 
• хоро, характерно за етнографската област, която представят;
• хоро на песен;
• хоро, популярно за цяла България.

Времетраене до 4 минути.

Хората са по избор и преценка на учителя хореограф.
Съпроводът може да е на жива музика или на CD.

Този етап се провежда в учебната зала по хореография. Участниците са облечени с
игрално облекло. Преди всяко изпълнение хорото се представя от ученик –наименование на хорото, етнографска област, тактов размер, участници в хорото, хват и форма. За всяко хоро изборът на съпровод е съобразен с характерната за него мелодия или песен.

Представянето на IV клас е с хора на тактови размери: 2/4, 5/8, 7/8а, 9/8а.
Представянето на VII клас е с хора на тактови размери: 7/8а, 7/8б, 8/8, 11/8, 13/8.
Представянето на ХI- ХII клас е с хора на тактови размери: 7/8а,б, 8/8, 9/8а,б, 11/8, 12/8,
15/8 или друг смесен тактов размер.
Изборът на хоро и тактов размер е по преценка на учителя хореограф.

ОЦЕНЯВАНЕ:

Критерии за първи етап:
IV клас - чувство за ритъм, двигателна и музикална култура, танцови умения, постижимост в ансамблово изпълнение, емоционалност, облекло, издръжливост;
VII клас и ХI-ХII клас – музикалност, доближаване до стиловото изпълнение на хората от съответния регион, постижимост в ансамблово изпълнение, умело съчетаване на пеене с танцуване, спазване на хвата и формата на танцуваното хоро, поведение на тялото по време на изпълнение на хорото (поведение на момичетата, поведение на момчетата), настроение, облекло.

КЛАСИРАНЕ:

Номинирането на участниците за националния кръг на състезанието се осъществява след оценяване на участниците в областния кръг на състезанието от регионална комисия, определена със заповед на началника на РИО – София-град.

РЕГИСТРАЦИЯ
Моля в срок до 24.04.2014 г. на e-mail: 144sou@dir.bg да ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ, в която да опишете:

 • Учебното заведение, район;
 • Клас /с приложен списък на учениците, включващ трите имена/;
 • Учител по хореография и корепетитор;
 • Наименование на хорото, характерно за етнографската област;
 • Наименование на хорото на песен;
 • Наименование на хорото, популярно за цяла България;
 • Съпровод  /жива музика или CD/;
 • Брой необходими микрофони;
 • Дата на участие – по избор във време, свободно от учебни занятия на учениците:

28.04.2014 г. – 10.00 часа
29.04.2014 г. – 14.00 часа

ПРИЛОЖЕНИЕ: Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Фолклорна  плетеница“

За контакти:  02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за КПК в РИО – София-град; e-mail: rio_toniassenova@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


16.04.2014 г.


СПИСЪК
на творбите, класирани на І етап от ХІII национален конкурс „Бог е любов”


16.04.2014 г.


Изх. № 9137-378/15.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Британско-български информационен и езиков център обявява конкурс за ученици от гимназиален курс за написване на есе до 200 думи на английски език на тема: ,,Learning English in a ,,smart” world”. Крайният срок за изпращане на творбите е 21.04.2014 г. Есетата може да се изпращат по електронен път на имейл адрес: info@bbilcentre.com или на адрес: гр. София, бул. ,,Македония“ № 18.

Критериите за оценка са: оригиналност на идеите и езикова култура. В състава на журито са включени преподаватели от Софийски университет, Нов български университет, Българска асоциация за качествени езикови услуги и Британско-български информационен и езиков център. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10.05.2014 г. Наградите са следните:

Първа награда: едногодишен курс за обучение по английски език в ББИЕ Център или 500 лв.
Втора награда: модул за подготовка за изпити за сертификат на Кеймбридж или 200 лв.
Трета награда: учебни материали по английски език или 100 лв.

Журито ще определи и поощрителни награди под формата на учебни помагала и книги на английски език.

За контакти: www.bbilcentre.com    тел.: 02 987 71 30; 0887 473383

Моля да запознаете заинтересованите ученици от повереното Ви училище с тази информация.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


15.04.2014 г.


Изх. №  9137-373/ 15.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,
НПГПТО „М.В.Ломоносов” и ПГТЕ „Хенри Форд”


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката и писмо № 9105-119/ 11.04.2014 г. на МОН, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе в периода от 25 април 2014 г. до 27 април 2013 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево.
Протоколът за допуснатите до национален кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието и науката в рубриката „Олимпиади и състезания”.
Всички участници, допуснати до националния кръг, трябва да работят със собствени измервателни и чертожни инструменти и компактдискове. За участниците от трета група са осигурени работни места с програмен продукт AutoCad 2004.
Участниците могат да нощуват в хотели и общежития в гр. Севлиево от изпратения Ви от училището-домакин списък.

Необходимо е до 22.04.2014 г. да се направи резервация за нощуване в избрания хотел. Настаняването ще се извършва до 18,00 ч. на 25.04.2014 г. Всички разходи на участниците и ръководителите им са за сметка на изпращащата страна.

До участие в националния кръг участниците се допускат само с документ за самоличност.

Допълнителна информация във връзка с организацията на XXX Национална олимпиада по техническо чертане можете да получите на сайта и телефоните на Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево.

Приложение: Програма за провеждане на XXX Национална олимпиада по техническо чертане.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


15.04.2014 г.


Изх.№ 9137-374/ 15.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2013/ 2014 г., утвърден със заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 24 до 26 април 2014 г. в град Пловдив ще се проведе шестата Панорама на професионалното образование, в рамките на която ще се организират състезания по 12 професии с участието на ученици от 150 професионални гимназии. Всички разходи (дневни, пътни и нощувки) са за сметка на изпращащата страна.
Желаем успех на всички представители на столичните професионални гимназии.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1189/ 09.04.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


15.04.2014 г.


Изх.№ 9137-367/14.04.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 0200-426/14.02.2014г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Националният център по обществено здраве и анализи и италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта организират
ХVIII международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!“

Конкурсът цели чрез средствата на художественото творчество, децата от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение без тютюнев дим и по позитивен начин, съобразен с възрастта на децата, да бъдат поднесени посланията на конкурса, както и да се привлече вниманието на семействата към идеите за здравословното поведение.

Приложено Ви изпращам условията за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.04.2014 г.


Изх.№ 9137-370/14.04.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание изпълнение на Националния календар за извънучилищни дейности на министреството на образованието и науката за учебнта 2013/2014 година и във връзка с писмо на Първа езикова гимназия, гр.Варна, Ви уведомявам, че от 2007 годиа Първа езикова гимназия гр.Варна, съвместно с фондация „Българска памет“ провежда ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Право на участие в него имат ученици от гимназиалната степен от цялата страна.Темата на конкурса е „Памет“.

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по късно от 30.04.2014 г. (важи датата на пощенското клеймо) на адреса на организатора:
Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2014
9010 гр.Варна„ул.“Подвис“ № 29

Приложено Ви изпращам:

 1. Условия за участие в националния конкурс;
 2. Статут на Националния конкурс;
 3. Формуляр за кандидатстване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.04.2014 г.


Изх. № 9137-364/ 14.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам окончателния протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2013/2014 година.

Приложение
: Окончателен протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.04.2014 г.


Резултати на участниците от областния кръг на олимпиадата по математика - 30.03.2014г.


11.04.2014 г.


Изх. № 9137-355/10.04.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Областна администрация Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми:

 1. Добри Желязков - Фабрикаджията - живот и дело;
 2. Текстилна индустрия з България - развитие и съвременно състояние;
 3. Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен - развитие и съвременно състояние.

Конкурсът е в рамките на Националното честване „180 г. българска индустрия“ и цели:

 • да повиши познанията на младите хора за значими национални събития и личности;
 • да повиши познанията на младите хора за националната икономика;
 • да стимулира младите хора да издирват материали за родния край;
 • да изгради умения за писане на енциклопедичен материал;
 • да обогати съдържанието на български език на Уикипедия.

В конкурса могат да вземат участие всички ученици от страната и чужбина от 8 до 12 клас със собствена статия.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват. 

Приложение: Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.04.2014 г.


Изх. №9137-358/11.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-369/31.03.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Фондация „Йордан Камджалов“ за четвърти пореден път организира конкурса заинструменталисти, певци, композитори и диригенти, който има за цел да подпомага изключително талантливи млади български творци.

Тазгодишното издание на конкурса ще се проведе през месец юни 2014 г.

Информация за условията за кандидатстване и за участие може да бъде получена на електронната страница www.kamdzhalov.com, чрез електронен on-line: contact@kamdzhalov-foundation.org  или на телефонен номер 0887 43 63 16 – Снежана Георгиева.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.04.2014 г.


Изх. 9137 – 350/ 10.04.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че традиционният конкурс "Уреди за кабинета по физика" ще се проведе на 7-ми юни 2014 г. във Физическия факултет на Софийски университет ул. „Джеймс Баучер“ № 5.
Организатор на конкурса е Софийският клон на физиците в България.
Приложено Ви изпращаме:

 1. Регламент на състезанието
 2. Условия за участие
 3. Образец на заявка
 4. Програма на състезанието

Пълна нинформация за конкурса можете да получите и като посетите страницата на конкурса http://bgphysics.eu/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika поместена на сайта на Софийския Клон на Съюза на физиците в България bgphysics.eu.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.04.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
31.03.2014 година

Благодаря на всички участници в общинския и областния кръг на олимпиадата по география и икономика за показаните резултати, както и на техните учители и родители за вложения труд и отговорно отношение!


Разсекретяването на всички писмени работи и обявяване на резултатите на учениците от състезателна група VІІ, VІІІ, ІХ и Х-ХІІ клас ще се извърши след окончателното оценяване от Националната комисия на работите на предложените за участие в националния кръг ученици.


Р
. Вангелова – ст. експерт в РИО – София-град

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, 31.03.2014 г.  – V и VI КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА – V и VI КЛАС                 


10.04.2014 г.


Изх. № 9137- 346/09.04.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че започна записването на отборите, които желаят да участват в шестнайстото издание на „Данониада“ 2014 – Национален турнир по футбол за деца до 12-годишна възраст, организиран от Министерството на образованието и науката, Национален дворец на децата, „Данон-Сердика“ АД, съвместно с фондация „Димитър Бербатов“.

Заявки и информация за участие в турнира за гр. София сe подават на e-mail: www.danoniada.bg до 24.04.2014 г. включително.
Техническата конференция ще се проведе на 25.04.2014 г. (петък) един час преди започване на състезанието на Спортен комплекс „Академика“  IV км, бул. „Цариградско шосе“ №125 (спирка на автобус №280, тролейбуси № 4, 5, 8, 11 след х-л. „Плиска“).

В турнира могат да участват ученици /деца/ родени след 01.01.2002 г. до 31.12.2003 г. Допуска се участие на смесени отбори и на отбори съставени изцяло от момичета.

Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Tелефон за връзка: 0888 100 578; 935 60 79 – старши експерт по ФВС – М. Стоилова.

Приложение: 1. Правилник „Данониада“-2014

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.04.2014 г.


Изх. №  9137-337/04.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам окончателния протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език за учебната 2013/2014 година.

Приложение
: Окончателен протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.04.2014 г.


Изх. № 9137-329/ 01.04.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


През настоящата година се навършват 120 години от публикуването на романа „Под игото“ като самостоятелно издание. В тази връзка е обявен Национален конкурс за рисунка, есе и фотография, чийто патрон е проф. д-р Анелия Клисарова – министър на образованието и науката.

Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците в училището Ви.

Приложение: Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


31.03.2014 г.


Изх. № 9137-327/31.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам резултатите от Националния кръг на олимпиадата по руски език, проведена на 29.03.2014 г. в гр.Стара Загора.

Приложения:

 1. Протокол от заседание на Националната комисия за резултатите от Националния кръг на олимпиадата по руски език.
 2. Списък на Националния отбор за участие в Международната олимпиада по руски език в гр.Москва, 5-12 юни 2014 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


31.03.2014 г.


Изх. № 9137-316/28.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент и указание за организиране и провеждане на училищен кръг на Международното състезание ,,Лингвистично кенгуру“. Училищният кръг ще се проведе по училища на 27 април 2014 г. (неделя) от 11:00 ч. Националният кръг ще се проведе в гр. София на 7 юни 2014 г. (събота) от 11:00 ч. Моля да запознаете заинтересованите лица от повереното Ви училище с тази информация.

Приложения:

 1. Регламент на Международното състезание ,,Лингвистично кенгуру“
 2. Указание за организиране и провеждане на училищен кръг на Международното състезание ,,Лингвистично кенгуру“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.03.2014 г.


Изх.№ 9137-317/28.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на  8 и 9 май 2014 г., в залата на Международен колеж по туризъм „Албена“ в гр. Добрич, за втори път се организират ОТКРИТИ ПЪРВЕНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „ШАХ В УЧИЛИЩЕ“ за ученици от I – IV клас.

Първенствата са израз на  действия с конкретна насоченост към приетата на 13.03.2014 г. Декларация от  Европейския парламент. Декларацията е резултат от  дейността на Президента на Европейския шахматен съюз и на българската федерация по шахмат м.м. Силвио Данаилов. С Декларацията се призовава шахмата да стане задължителен предмет в училищата на страните членки на Европейския съюз.

Моля да информирате учениците от Вашето училище за инициативата и да ги запознаете с приложения регламент. Разходите за пребиваването в Добрич са за сметка на изпращата страна.

Стартовият списък на участниците, резултатите и класирането ще се публикуват в най-големия международен  шахматен портал www.chess-results.com и в страницата на  Българска Федерация по Шахмат.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.03.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – Б1 и Б2 - 01.02.2014 г25.03.2014 г.


Изх. № 9137-312/27.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 0501-6/27.03.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че за втора поредна  година ще се проведе Регионално състезание по дигитални компетентности  "ВИРТУАЛЕН ТУРИСТ" в гимназия „Яне Сандански“,  град Сандански.

Участието изисква предварителна регистрация до 9 април 2014г. с попълнена заявка и изпратена на електронен адрес: sastezania_sandanski@abv.bg

Повече информация за състезанието можете да намерите в прикачения файл и на адрес: http://www.sastezanie-sandanski.com

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение : Информация за състезанието

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


26.03.2014 г.


ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ - КЪРДЖАЛИ 05 - 06 АПРИЛ 2014ГОД.


25.03.2014 г.


Изх. 9137 – 296/ 25.03.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

Съгласно заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г., на министъра на образованието и науката, определяща графика и дейностите по организирането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 г. от 25.04.2014 г. до 27.04.2014 г. в гр. Димитровград ще се проведе XVII-та Национална олимпиада по астрономия.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Хасково, община Димитровград, Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно”- Димитровград и ПМГ „Иван Вазов” – Димитровград.
Олимпиадата ще се проведе в два последователни дни:

 • На 26.04.2014г. от 8:00 часа в ПМГ „Иван Вазов”- гр. Димитровград, ще се проведе теоретичният кръг с продължителност 4 астрономически часа;
 • На 27.04.2014г. от 8:00 часа в ПМГ „Иван Вазов” –гр. Димитровград, ще се проведе практическият кръг с продължителност 2 астрономически часа.

Заявките за участие в олимпиадата по образец се подават до 31.03.2014г. на e-mail: astrojbruno@abv.bg от експерта по природни науки и екология / като се посочват броя на нощувките и датите/.

В тази връзка моля за Вашето съдействие в срок до 14 часа на 30 март 2014 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка за участие в събитието. /Заявката да бъде изпратена на e-mal: ivanova_petja@abv.bgна старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова/.

Осигурени са нощувки на участниците и техните ръководители в следните хотели:

Хотел „Славяни”:

 • 5 бр. апартаменти по 5 човека на цена 18 лв. на човек без закуска
 • 4 бр. апартаменти по 4 човека на цена 18 лв. на човек без закуска
 • 4 бр. двойни стаи по 2 човека на цена 24 лв. на човек без закуска

Хотел „Естило”:

 • 24 места в двойни стаи по 25 лв. на човек без закуска

Хотел „Ди ен ди”

 • 20 места в двойни стаи по 15 лв. на човек без закуска

Мотел „Марица

 • 30 места в 6 двойни стаи, 5 тройни ( като три от тройните стаи могат да съберат по 4 човека) по 25 лв. на човек. без закуска
 • Поради ограничения брой места организаторите ще настаняват участниците по хотелите. Разпределението по хотели ще бъде изпратено на посочените от Вас електронни адреси.
 • Регистрирането и настаняването на участниците и ръководителите ще се извърши на 25.04.2014 г. от 12:30 до 16:00 ч. в посочените хотели.
 • Разходите по пътуването и настаняването са за сметка на заявилите - училища, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др.
 • При регистрация ръководителите представят на хартиен носител списък с имената на учениците, личните им данни (дата и година на раждане), училище, клас, област, град.
 • Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се осъществява само срещу документ за самоличност или ученическа карта.
 • Членове на Националната комисия по астрономия не могат да бъдат ръководители на групи.

Приложено Ви изпращаме:

За допълнителна информация:
тел: 0885923370 и 0391/ 667 97-Директор НАОП „Джордано Бруно”- Д. Кокотанеков
тел. 038 /65 00 56 – Ж.Стайкова – старши експерт ПНЕ в РИО- Хасково

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


25.03.2014 г.


Изх. №  9137-294/24.03. 2014 г.

ДО  
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИНН  ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката, гр. Хасково е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ, който ще се проведе от 11.04.2014 г. до 13.04.2014 г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Хасково.

Приложено Ви изпращам необходимата информация за финансовите условия, регистрацията и предварителната програма на заключителния кръг на олимпиадата. В срок до 28.03.2014 г. вкл. ръководителите на класираните ученици самостоятелно извършват резервация в посочените хотели, по техен избор.

В заявката е необходимо да бъдат включени освен броя нощувки, също желание за ползване на компютър от учениците в деня на олимпиадата, присъствие на официалната вечеря, участие в екскурзия до Александровска гробница, телефон и е- мейл за връзка. Заявката се подава на е- мейл: dzisova@abv.bgq  и копие до rio_mmitrenceva@abg.bg

За допълнителна информация по организацията на олимпиадата: Красимира Джисова - ст. експерт ОНГО в РИО, Хасково, сл. тел. 038/65- 00 - 42; 0879008195
     

Приложение: Заявка за участие в националния кръг на олимпиадата по философия,  Програма на събитието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


24.03.2014 г.


Изх. № 9137-291/21.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката, Приложения № 1 и № 2 към същата заповед, гр.Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по немски език, който ще се проведе от 29.03.2014 г. до 31.03.2014 г. в сградата на СОУПНЕ „Фридрих Шилер“, ул.“Измаил“ № 2.

Настаняването ще се извърши на 29.03.2014 г. от 14.00 ч. в хотел „Рига“ – www.hotel-riga.com

В срок до 24.03.2014 г. вкл. ръководителите на съответните групи сами извършват резервацията на електронния адрес на хотела office@hotel-riga.com.  В заявката е необходимо да включите (отделно за ученици и ръководители) следните данни: регион, трите имена на желаещите настаняване и ЕГН). В същия срок (24.03.2014 г.) моля да изпратите обобщените за региона Ви заявки (Приложение 1) на електронния адрес на РИО – Русе: rio_ruse@mon.bg

Участниците в олимпиадата следва да носят документ за самоличност.

С оглед спазване на изготвения график за работа, напомняме, че на 29.03.2014 г. предстои преминаване към лятно часово време, с което участниците трябва да се съобразят.

Приложения:

 1. Заявка за участие в Националния кръг на олимпиадата по немски език;
 2. Програма на събитието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


24.03.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – 01.02.2014 г24.03.2014 г.


ОКОНЧАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК - 01.02.2014


8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас


24.03.2014 г.


ОКОНЧАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 03.02.2014


8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас


24.03.2014 г.


Изх. №9137-285/20.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. №1102-8/ 18.03.2014 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 12.04.2014 г. ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от І-ви до XII-ти клас.
       
Време за работа
90 минути за І-ви и II-ри клас, а за всички останали класове - 120 минути.

Състезанието за  І-ви и II-ри
клас е от 8:30 до 10:00 часа, а за  всички останали класове е от 10:30 до 12:30 часа.
Задачите за седми клас са във формат за изпита след VII клас /стандарт на МОН/, а за XII клас във формат матура /стандарт на МОН/.  

Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 7 лв. и се внася при записване в съответното училище или по банкова сметка, посочена в писмото.   

Крайният срок за записване е 13:00 часа на 9 април /сряда/ 2014 г.

Приемането на заявки за участие в състезанието се извършва в канцелариите на 119 СОУ, 2 СОУ и стая 204 на 125 СОУ.      


За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите – тел. 0988 903 025.

Приложение: писмо на СМБ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


21.03.2014 г.

Изх. № 9137-291/21.03.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Съгласно Заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката, Приложения № 1 и № 2 към същата заповед, гр.Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по немски език, който ще се проведе от 29.03.2014 г. до 31.03.2014 г. в сградата на СОУПНЕ „Фридрих Шилер“, ул.“Измаил“ № 2.
Настаняването ще се извърши на 29.03.2014 г. от 14.00 ч. в хотел „Рига“ – www.hotel-riga.com
В срок до 24.03.2014 г. вкл. ръководителите на съответните групи сами извършват резервацията на електронния адрес на хотела office@hotel-riga.com.  В заявката е необходимо да включите (отделно за ученици и ръководители) следните данни: регион, трите имена на желаещите настаняване и ЕГН). В същия срок (24.03.2014 г.) моля да изпратите обобщените за региона Ви заявки (Приложение 1) на електронния адрес на РИО – Русе: rio_ruse@mon.bg
Участниците в олимпиадата следва да носят документ за самоличност.
С оглед спазване на изготвения график за работа, напомняме, че на 29.03.2014 г. предстои преминаване към лятно часово време, с което участниците трябва да се съобразят.
Приложения:

 1. Заявка за участие в Националния кръг на олимпиадата по немски език;
 2. Програма на събитието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


21.03.2014 г.


Списък на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по математика - 2013/ 2014 година21.03.2014 г.


Изх. №9137-285/20.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. №1102-8/ 18.03.2014 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 12.04.2014 г. ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от І-ви до XII-ти клас.

Време за работа
90 минути за І-ви и II-ри клас, а за всички останали класове - 120 минути.

Задачите за седми клас са във формат за изпита след VII клас /стандарт на МОН/, а за XII клас във формат матура /стандарт на МОН/.  

Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 7 лв. и се внася при записване в съответното училище или по банкова сметка, посочена в писмото.   

Крайният срок за записване е 13:00 часа на 9 април /сряда/ 2014 г.

Приемането на заявки за участие в състезанието се извършва в канцелариите на 119 СОУ, 2 СОУ и стая 204 на 125 СОУ.      


За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите – тел. 0988 903 025.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


20.03.2014 г.


Изх. № 9137-280/20.03.2014 г.  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ  
УЧИЛИЩА                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 

По традиция през месец май 2014 г в София ще се проведе XXI-вия конкурс за средношколци „Минко Балкански” по физика и по математика.  
Участниците могат да премерят сили в две независими състезания по физика и по математика. Задачите, зададени на френски и на английски език, покриват учебния материал от IX до XII клас. Решенията задължително се описват на френски или на английски език /може да се използва речник/. Няма такса за правоучастие. Регистрацията на участниците се извършва непосредствено преди състезанията.

Състезанията ще се проведат в ректората на Софийски университет /бул. „Цар Освободител” 15 в 255 аудитория - северно крило, 2-ри етаж, вход откъм вътрешния двор/, както следва:

- състезанието по математика ще се проведе на 10.05.2014 г. /събота/ от 11.00  часа;
- състезанието по физика ще се проведе на 11.05.2014 г. /неделя/ от 11.00 часа .

Състезанията са с продължителност 4 часа. 

Актуална информация може да получите на официалния сайт на фондация  „Миню Балкански”: www.balkanski-foundation.org.


Теми, давани на конкурсите предходни години ще намерите на сайта: http://www.iheb.org/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


20.03.2014 г.


Изх №9137-281/ 20.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомявам, че от 31.03.2014 г. до 02.04.2014 г в град Плевен, ще се проведат  XXXIII-те Пролетни математически състезания /ПМС/ за учениците от IX до XII клас. 

Крайният срок за заявка за участие в състезанието е 20.03.2014 г. Същата да се изпрати в посочения срок като MSExcel файл /Приложения 1а и 1б във файла PMS_XXXXX.xls/ на e-mail: admin@smb-pleven.com

Файлът с образеца на заявката, програмата на състезанието, както и друга актуална информация ще намерите на сайта на  МГ „Гео Милев ”- гр.Плевен: www.pleven-mg.com и на сайта на РИО-Плевен: http// riobg.com.

Приложено Ви изпращам писмо на РИОград Плевен за запознаване с регламента на състезанието и начина за записване за участие.  

Пожелавам успешно представяне
на участниците в XXXIII-те Пролетни математически състезания!

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


20.03.2014 г.


Изх. 9137 – 279/ 20.03.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

Във връзка с изпълнение на Заповед №РД 09 - 1733/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката и Приложение №2 – график за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/2014 година от 04 до 06 април 2014 г. в гр. Момчилград ще се проведе ХХХIХ Национална олимпиада по биология и здравно образование.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката с домакинството на Регионален инспекторат по образованието – Кърджали и СОУ ”Никола Йонков Вапцаров” – Момчилград.

Моля за Вашето съдействие в срок до 14 часа на 25 март 2014 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка за участие в събитието, избор на хотел за конкретен брой нощувки. /Заявката да бъде изпратена на на e-mal: ivanova_petja@abv.bg. на старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова/
Обобщената заявка от регион София-град, ще бъде изготвена от старши експерт по природни науки и ще бъде изпратена по електронен път на e-mal: no_bzo_mg_@abv.bg.
Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат най-късно до 17 часа на 04 април 2014 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на олимпиадата.

Средствата за командировка на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училищата, общините, съответния РИО, спонсори и др.
Допълнителна информация при необходимост ще получите от :
Али Хасан – старши експерт по организация на средното образование в РИО - Кърджали.
Телефони за връзка: 0361/60415; 08791294441; 0886308766 e-mal: alihasan@abv.bg

Приложение:
1. Програма на Националната олимпиада
2. Заявка за участие
3. Списък на хотелите

РАЗЧИТАМ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛ за спазване на посочените срокове и попълване на необходимата информация.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


19.03.2014 г.

 

Изх №9137-265/17.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИО – град Ловеч №РД 04-4-754/ 20.02.2014г, вх.№0511- 1/21.02.2014 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че на 11, 12 и 13 април 2014 г. в град Троян, Ловешка област ще се проведе традиционното НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.
Приложено Ви изпращам писмо на РИО – град Ловеч за запознаване с регламента на състезанието и начина за записване за участие.

Приложение:

1. Писмо на РИО – град Ловеч.
2. Заявка за участие - /Приложение 1/
3. Списък на участниците - /Приложение 2/
4. Програма на състезанието. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


19.03.2014 г.


Изх.№9137-264/ 17.03.2014 г.                                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  
  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение заповед № РД 09–1433/17.10.2013 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014г и във връзка с постъпило писмо с вх. №0515-1/05.03.2014 г. в РИО, София-град, че НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА ще се проведе от 05 до 06 април 2014 г. в град Плевен.

Организатори на олимпиадата са: Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Плевен и МГ „Гео Милев ” – Плевен.
Регламенттът на олимпиадата може да намерите в сайта на МОН –  www.mon.bg, в раздел „Олимпиади и състезания” .

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите в състезанието, са за сметка на организацията - заявител. 

Електонната форма за участие, образеца на заявката, програмата, условията за настаняване и още актуална информация ще намерите на сайта на  МГ „Гео Милев ”- гр.Плевен: www.pleven-mg.com и на сайта на РИО-Плевен: http// riobg.com.

Пожелавам успешно представяне
на участниците в олимпиадата!    
 
Приложение:
1. Писмо на РИОград Плевен.
2. Заявка за участие.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


18.03.2014 г.

 

Изх. № 9137-267/10.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-259/06.03.2014 г. от Министерство на образованието и науката в РИО - София-град, Ви уведомявам, че Словашката агенция по околна среда в гр. Банска Бистрица, Словения организира Деветнадесети международен конкурс за детско и младежко творчество „Зелен свят“.

Конкурсът цели да възпита в децата любов към природата и околната среда, като създаде навици и умения за художествено себеизразяване. Творбите, които се изпращат за конкурса, трябва да имат творчески и мотивиращ характер, представящ отношението на децата към живота и природата.

Темата на 2014 година е МЯСТОТО НА ХОРАТА.

Изпратените творби трябва да съответстват на необходимите технически условия /филмова основа, формат, качество/ и да имат надлежно попълнени данни.

Допълнителна информация за конкурса и условията за участие можете да намерите на www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


18.03.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ 
ПРОВЕДЕН НА 09.03.2014 г. 


17.03.2014 г.


Изх. № 9137-262/ 17.03.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам списък на  класираните ученици за Националния кръг на олимпиадата по английски език, която ще се проведе на 21 и 22март 2014 г. в гр.Хасково, както и допълнителна информация за участниците.

Приложение:  
1. Списък на класираните ученици;
2. Програма
3. Информация за настаняване
4. Заявка за вечеря 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-893/11.03.2014
на министъра на образованието и науката/


17.03.2014 г.13.03.2014 г.


Изх. № 9137-249/13.03.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областният кръг на олимпиадата по информатика  ще се проведе на 29.03.2014г.
Класираните ученици от СМГ да се явят не по-късно от 8.15 на 29.03.2014г. в сградата на СМГ, ул. „Искър“ № 61

Всички останали класирани ученици да се явят не по-късно от 8.15 на  29.03.2014г.в сградата на НПМГ, ул. „Бигла“ № 56

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.03.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА "ЗНАМ И МОГА" ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС


ПРОТОКОЛ за номиниране на участниците от гр. София в националния кръг на олимпиадата  „Знам и мога” за IV. клас през учебната 2013-2014 година.


13.03.2014 г.


Изх. 9137 – 244/ 12.03.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката и Приложение №2 – график за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/2014 година на 12 и 13 април 2014 г. в гр. Казанлък ще се проведе Националния кръг на олимпиадата по физика за ученици от 7 до 12 клас.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора и ПМГ „Никола Обрешков“ – гр. Казанлък, под патронажа на кмета на град Казанлък и областния управител на област Стара Загора.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои от 18:30 часа на 11.04.2014 год. в залата на ДК „Арсенал“, гр. Казанлък.
Заявките за участие в олимпиадата и за настаняване в хотела се правят от ръководителите на учениците по приложения образец, като задължително трябва да са съгласувани и обобщени от експерта по природни науки.

Моля за Вашето съдействие в срок до 27 март 2014 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка за участие в събитието, ползване на храна и хотел за конкретен брой нощувки. /Заявката да бъде изпратена на на e-mal: ivanova_petja@abv.bg. на експерта по природни науки и екология Петя Иванова/. Обобщената заявка от регион София-град, ще бъде изготвена от експерта по природни науки и ще бъде изпратена по електронен път на e-mal: viotov_riosz@abv.bg и на e-mal:info@hotelkazanlak-bg.com.

Регистрацията и настаняването на участниците и ръководителите и заплащането ще се извърши на 11.04.2014 год. от 12:30 часа до 18:00 часа хотел „Казанлък“, гр. Казанлък.
При регистрацията ръководителите на групи да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, ЕГН и посотянен адрес /за учениците над 16 год. и данни от ЛК/.

За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.

Средствата за командировка на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училищата, общините, съответния РИО, спонсори и др.

Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се осъществи само срещу документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация относно настаняването и условията в хотел „Казанлък“ може да се обръщате към Гергана Димитрова /отдел маркетинг: 0884939497 и факс: 043164828/, а по всички останали въпроси за олимпиадата към Венелин Йотов – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Стара загора: 0879833260 и тел. 042/ 62 19 57.
За участниците са организирани безплатни посещения на обекти от културно-историческото наследство на община Казанлък – тракийски гробници, историческия музей „Искра“ – от 14:00 до 17:30 часа на 12.04.2014 год.. Броят на желаещите да посетят обектите се уточнява в заявката.


Приложение :
1. Програма на Националната олимпиада по физика - 2014 год.
2. Заявка за участие, нощувки и хранене в хотел „Казанлък“
3. Карта на град Казанлък
4. Оферта на хотел „Казанлък“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.03.2014 г.


Изх. №  9137-247/ 12.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин Директор,


На основание чл. 8, ал.1, т. 22 от ПУДРИО и съгласно заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката и заповед № РД 01-170/ 22.10.2013 г. на началника на РИО – София-град за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в средните училища през учебната 2013/ 2014 година, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 22 март 2014 г. от 9,00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов”, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;
- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа. 

        Всички ученици, с определени от Вас придружители, трябва да заемат работните си места в посоченото училище до 8,30 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.03.2014 г.


Изх.№ 9137-243/11.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, чена 22 и 23 март 2014 година град Пловдив ще бъде домакин на националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“, за учениците от IV и V клас, във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1433 от 17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади  и национални състезания през учебната 2013/2014 година, съгласно регламента и утвърдените графици за провеждане.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  /АМТИИ/ – Пловдив.

Откриването на състезанието е на 22 март 2014 г. от 10,00 часа в АМТИИ,  ул. „Тодор Самодумов“ 2 в Старинен Пловдив.

От 10,30  часа е предвидена кратка техническа конференция за ръководителите.

Началото на състезателния ден е от 11,00 часа.

На 23 март 2014 годинаот 10,00 часа в концертната зала на  АМТИИ, гр.Пловдив, на тържествена церемония ще бъдат обявени индивидуалните резултати от класирането и връчване на грамотите на призьорите. Участниците, които няма да участват в тържествената церемония по награждаването, ще получат своите грамоти от РИО, София-град.

Допълнително ще бъдете уведомени за графика и разпределението на учениците по зали.

Приложено Ви изпращам информация за хотели в Пловдив, уведомени за  националната инициатива и домакинството на града по провеждане на финалния кръг на състезанието „Ключът на музиката“. Резервация на места в хотелите се извършва от родители или ръководители на учениците, участници в състезанието.

Средствата за командировка на учители се осигуряват от училищата, спонсори и т.н.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.03.2014 г.


ПРОТОКОЛ
за класиране на учениците в Олимпиадата по информационни технологии на областен кръг,
област София-град, проведена на 09.03.2014 г.

11.03.2014 г.


Изх. 9137 – 241/ 11.03.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация „ЕВРИКА” обяви  ХVI национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той e посветен на 35 годишнината от полета на първия български космонавт генерал Георги Иванов, който е и патрон на конкурса и е включен  в Националния Календар за извънучилищни дейности на ;инистерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.

Фондация „ЕВРИКА” очаква и тази година творбите на младите автори. След оспорвана надпревара в 5 направления те ще получат награди, но и ще имат право да участват и в други национални и международни прояви в тази област. Вече години наред се обогатява създадения фонд в Националния политехнически музей от конкурсни работи. Там те ще ги съхраняват за нашите наследници и ще организират периодично пътуващи изложби в страната. Желанието на фондацията е и през тази година да намери таланти и изобретатели и да се продължи традицията, създадена съвместно с акад. Димитър Мишев и да се развие с неговите следовници от Българска академия на науките, които осъществяват космическата програма на страната ни.

Повече информация за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да научите на сайта на фондацията www.evrika.org .

Приложено Ви изпращаме:
1. РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХVI Национален конкурс  „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството.
2. ФОРМУЛЯР на участника в Националния конкурс "Космосът – настояще и бъдеще на човечеството".

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2014 г.


Изх. 9137 – 239/ 11.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпр ащаме покана за участие в Националния конкурс на тема: „ЧИСТО ЗНАНИЕ В ДЕЙСТВИЕ – ЗАЕДНО С ПРИРОДАТА СЪЗДАВАМЕ КРАСОТА И ИЗОБИЛИЕ“ организиран от ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО – ОБЩУВАНЕ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ“, която в партньорство с „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ“, реализират НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ: ПРАКТИЧНИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВ НАЧИН НА ЖИВОТ 2014 год.                                                                  

Приложение:

 1. Покана
 2. Условия за участие в конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2014 г.


Изх. 9137-240/ 11.03.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед РД 09- 1433 /17.10.2013 г. на Министъра на образованието и науката, с която са утвърдени изискванията за провеждане на олимпиадите и състезанията през учебната 2013/ 2014 година, гр. Сливен е определен за домакин на ХVI -тото Национално състезание по химия и опазване на околната средаТестови задачи за ученици в гимназиален етап“, което ще се проведе от 11 до 13 април 2014 година.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – Сливен, а домакин - ПМГ „Добри Чинтулов” – гр. Сливен.

За участие в Националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ. Ученици от области с непълни отбори участват само в индивидуално класиране. Съставът на отбора се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него.

Съгласно регламента на състезанието, ръководителите на отборите са от 1 до 3-ма души, учители по химия и експерти в РИО. Желателно е експертът по природни науки и екология да бъде определен за ръководител.

Настаняването на участниците ще се извърши на 11 април 2014 г. от 12.00 до 18.00 часа във фоайетата на следните хотели: „ Национал”, „Рикас”, „Кредо”, „Тома”, хотел „Сливен“ и Военен хотел - гр. Сливен, а регистрацията в ПМГ „Добри Чинтулов”. Ръководителите на отборите при регистрацията да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и постоянен адрес, заверен с подпис и печат на училището. Учениците да носят документ за самоличност.

Резервациите и договарянето се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели в срок до 24.03.2014 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.

Командировъчните средства са за сметка на заявителите – училища, РИО, общини, спонсори и др.

Моля за Вашето съдействие в срок до 13 часа на 24 март 2014 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка по образец за участие в събитието. Заявката да бъде изпратена на на e-mal: ivanova_petja@abv.bg. на експерта по природни науки и екология Петя Иванова/. Обобщената заявка от регион София-град, ще бъде изготвена от експерта по природни науки и изпратена в срок до 24.03.2014 г. на е-mаil: vmarinova_riosl@abv.bg.

За допълнителна информация – Величка Маринова, старши експерт по природни науки и екология в РИО – Сливен на тел. 044/611019 или 0879600343

Приложение:
1. Програма на Националното състезание по химия и опазване на околната среда.
2. Заявка за участие в състезанието.
3. Информация за хотелите за нощувка.
4. Карта на гр. Сливен.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2014 г.


Изх. № 9137-230 / 11.03.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
на вниманието на учителите по география

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища и в чуждестранните училища през учебната 2013/2014 година и във връзка със заповед № РД 01-170 / 22.10.2013 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 31.03.2014 г., понеделник, както следва:  

 • Място на провеждане – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла” № 52;
 • Начало –  09:00 часа;   
 • Време за провеждане – 2 (два) астрономически часа.

За участие в областния кръг на олимпиадата се допускат ученици,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския кръг.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици, е необходимо:
- да  определят със заповед учители-придружители на учениците в деня на провеждане на олимпиадата;
- да предложат квестори-неспециалисти по предмета на e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg в срок до 14.03.2014 г.

Квесторите трябва да се явят в учителската стая на НПМГ в 08:00 часа на 31.03.2014 г. за инструктаж.

Учениците ще бъдат допускани в НПМГ само с документ за самоличност и ще заемат работните си места по зали до 08:30 часа.
След този час няма да бъдат допускани.
Резултатите на учениците от първа (5 клас) и втора (6 клас)  състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РИО непосредствено след проверката на писмените работи (след 17 април), а за учениците от трета (VII клас), четвърта (VIII клас), пета (IX клас), и шеста (X-XII клас) състезателна група след публикуване на резултати на сайта на МОН и след получаване в РИО – София-град на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици и разсекретяването на писмените им работи.

Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на всички участници!

Приложение
: Списък на класираните за областен кръг ученици от V до ХІІ клас по състезателни групи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ  ОТ ОБЛАСТНИЯ ЕТАП НА XXVI  НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ


11.03.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС – СОФИЯ, 2014 г.


11.03.2014 г.


Изх. 9137 – 229/ 10.03.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката и Приложение №2 – график за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/2014 година от 21 до 23 март 2014 г. в гр. Бургас ще се проведе ХХХХVI Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката с домакинството на Регионален инспекторат по образованието – Бургас и Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Николай Зелински“ – гр. Бургас.

Моля за Вашето съдействие в срок до 15 часа на 13 март 2014 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка за участие в събитието, ползване на храна и хотел за конкретен брой нощувки. /Заявката да бъде изпратена на на e-mal: ivanova_petja@abv.bg. на експерта по природни науки и екология Петя Иванова/. Обобщената заявка от регион София-град, ще бъде изготвена от експерта по природни науки и ще бъде изпратена по електронен път на e-mal: no.hoos.2014@gmail.com.

Регистрацията и настаняването на участниците и ръководителите ще се състои на 21.03.2014 год. от 12:00 часа до 17:30 часа във фоаето на хотел „Авеню“, гр. Бургас /ул. „Транспортна“ №6/.
Осигурени са нощувки за участниците и ръководителите в хотел „Авеню“, както следва:


хотел „Авеню“

Фамилна стая
/двойно легло+2 единични/

 

Тройна стая

 

Двойна стая

 

Единична стая

Цена за човек за вечер

14 лв. без закуска

17 лв. без закуска

19 лв. без закуска

30 лв. без закуска

Със закуска на блок маса

18 лв. със закуска

21 лв. със закуска

23 лв. със закуска

34 лв. със закуска

Заплащането на нощувките ще се извърши в деня на настаняването.

Ръководителите при регистрацията да представят на хартиен носител списък с трите имена на учениците, клас, дата и година на раждане, пълно наименование на училището, област, град.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 21.03.2014 год. от 18:00 часа в голямата зала на хотел „Авеню“.

Допускането на учениците до състезателните зали на 22. и 23.03.2014 год. ще се осъществи само срещу документ за самоличност или ученическа карта.

За практическия кръг на олимпиадата всеки участник трябва да си осигури работно облекло /бяла престилка/.

Средствата за командировка на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училищата, общините, съответния РИО, спонсори и др.

Допълнителна информация при необходимост ще получите от :

Таня Колева  – старши експерт по организация на средното образование в РИО-Бургас.
Телефони за връзка: 056/87 49 63; 0879006103; e-mal: t_koleva@rioburgas.org

Приложение :
1. Програма на Националната олимпиада по ХООС – Бургас 2014 год.
2. Заявка за участие.
3. Карта и информация за ориентиране до хотел „Авеню“ и до училището домакин ПГХТ „Акад. Н. Зелинский“ – Бургас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.03.2014 г.


ПРОТОКОЛ С ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ
22.03. - 24.03.2014 Г.

7 КЛАС
8 КЛАС
9 КЛАС
10 - 12 КЛАС


07.03.2014 г.


Изх. №9137-221/ 07.03.2014 г.                                             

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. №1102-5/06.03.2014 г. и писмо с вх. № 1102-6/07.03.2014 г. на Софийска градска секция в РИО, София-град Ви уведомявам, че областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 22 март 2014 г. /събота/ от 11.00 часа, с продължителност 75 минути.

В същия ден, по решение на Европейската асоциация „Кенгуру без граници”, състезанието ще се проведе в много европейски страни, както и в Канада, Мексико, Бразилия, Грузия и Казахстан. Съгласно изискванията на Европейската асоциация, в срок до 22.04.2014 г. качването на сайтове на задачи и отговори за българското издание на състезанието „Европейско кенгуру” е абсолютно забранено.

Участниците ще се състезават в седем възрастови групи.

Възрастовите групи са: 0 група – 1.клас /18 задачи/; І група – 2.клас /24 задачи/; ІІ група – 3. и 4. клас /24 задачи/; ІІІ група – 5. и 6. клас /30 задачи/; ІV група – 7. и 8. клас /30 задачи/; V група- 9. и 10. клас /30 задачи/ и VІ група – 11. и 12. клас /30 задачи/.

И тази година в състезанието ще участват ученици със специални образователни потребности. За всички тях, независимо от уврежданията, ще получите специални теми. За тези ученици се предвижда отделно класиране.

Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без1.и 2.клас). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.  

Състезанието „Европейско кенгуру”се провежда във всяко училище, в което има повече от 20 ученици, заявили желание за участие.


Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 7 лв.   

Приемането на заявки за участие в състезанието ще се извърши по следния график: на 19 и 20 март (сряда и четвъртък) от 9:30 до 16:00 часа в І СОУ «Пенчо Славейков», ул «Стара планина», №11, (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н Вапцаров» )    

Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове, които ще се явяват на български език; 
 • брой на учениците по класове, които ще се явяват на френски език (ако има такива ). 

             Заявките на училищата, които няма да бъдат домакини, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове и езика, на който ще се явяват ( български или френски). Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище, при подаване на заявките.
За записалите се в Софийска градска секция на СМБ материалите за състезанието ще се получават на 20 и 21 март (четвъртък и петък) от 9:30 до 16:00 часа в І СОУ.
За допълнителна информация може да се обръщате към СМБ - Мария Лилкова (0888 317 679) и Пенка Нинкова (0887 235 158).  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


07.03.2014 г.


Изх. № 9137-218/ 07.03.2014 г.

ДО  
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката Ви уведомявам, че националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 07.06.2014 г. в град София. Организатор на състезанието е Съюзът на математиците в България (СМБ) и Асоциацията за развитие на образованието (АСО).   

Във връзка с писмо с изх. № 4а/43 на Съюза на математиците в България и вх. №1102-5/06.03.2014 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 22 март 2014 г. с продължителност 75 минути.

Съгласно изискванията на Европейската асоциация, в срок до 22.04.2014 г. качването на сайтове на задачи и отговори за българското издание на състезанието „Европейско кенгуру” е абсолютно забранено.

Участниците ще се състезават в седем възрастови групи.  

Възрастовите групи са: 0 група – 1.клас /18 задачи/; І група – 2.клас /24 задачи/; ІІ група – 3. и 4. клас /24 задачи/; ІІІ група – 5. и 6. клас /30 задачи/; ІV група – 7. и 8. клас /30 задачи/; V група- 9. и 10. клас /30 задачи/ и VІ група – 11. и 12. клас /30 задачи/.

И тази година в състезанието ще участват ученици със специални образователни потребности. За всички тях, независимо от уврежданията, ще получите специални теми. За тези ученици се предвижда отделно класиране.

Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без1.и 2.клас). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.   
Заявяването за участие в състезанието можете да направите в срок до 17 часа на 17 март 2014 г.  до организаторите в СМБ на тел.02/873 80 76, 02/979 28 83, 0879 804 706 или на е-mail: smb@math.bas.bg. Важно е да посочите за коя/кои група/и и на какъв език възнамерявате да проведете състезанието. Темите ще получите на 21 и 22 март по електронната поща.

Отговорите на задачите ще Ви бъдат изпратени по електронната поща  на 22.03.2014 г. в 12.00 часа. За да се установи тази електронна връзка, до 17 март 2014г. ще получите пробен е-mail   с прикачен към него файл с темата за 2 клас от 2013 г. Моля, върнете съобщението с текст, че всичко е наред. При проблем във връзката е необходимо да позвъните на посочените по-горе телефони или пишете по електронната поща.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


07.03.2014 г.


Изх. № 9137-216/ 06.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да се запознаете с условията за участие в състезанието по български език и литература „Стъпала на знанието“, организирано от сдружение „Десет книги“.
Инициативата е подкрепена от МОН с писмо с изх. № 1103-435/ 06.11.2013 г..

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.03.2014 г.


Изх. 9137-215/05.03.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2013/2014г. за София-град, ще се проведе на 10.03.2014г.(понеделник) от 18.00 часа в Софийска математическа гимназия,ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД06.03.2014 г.


ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА - ГР. КАЗАНЛЪК 2014 ГОД


06.03.2014 г.


Изх. № 9137-213/ 05.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учениците и учителите от Вашето училище с националния конкурс Проект „1000 стипендии“, организиран от Фондация „Комунитас“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.03.2014 г.


Изх. № Изх.№ 9137-211/ 05.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Приложено Ви изпращам протокол на Националната комисия за допуснатите ученици до Национален кръг на олимпиадата по руски език, който ще се проведе на 29.03.2014 г. в гр.Стара Загора.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.03.2014 г.

 

Изх. № 9137-210/ 05.03.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ ГИМНАЗИИ И СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учениците и учителите от Вашето училище с условията за участие в конкурс за есе „Заедно в името на мира и сигурността“, организиран от Дипломатическия институт към МВнР, на който съорганизатор е МОН.

Конкурсът е насочен към учениците от ХІ и ХІІ клас и студентите от цялата страна. Есето трябва да е на български език в обем до 4 (четири) печатни страници. Краен срок за изпращане – 6 април 2014 г. на адрес: 1040 София, ул. „Алфред Нобел“ № 2 или на bdi@mfa.bg. Оценяването и подборът на наградените са ангажимент на Дипломатическия институт.
Наградата е посещение през м. май или м. юни в Генералната квартира на НАТО в Брюксел за шестима участници – трима ученици и трима студенти. Наградените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите ще получат сертификати.

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт и на МОН в началото на м. май 2014 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.03.2014 г.

 

Изх. № 9137-209/05.03.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на на Заповед № РД28-17/05.03.2014г. на началника на РИО - София-град, на 09.03.2014г. /неделя/ от 9.00ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.

Съгласно регламента тя ще протече чрез защита на проекти по изготвен график.
На 07.03.2014г./петък/ 10.00ч. до 16.00ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата.

Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложение:

График за защита на проектите на областен кръг.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.03.2014 г.


Изх. № 9137/ 27.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По традиция всяка година „Български пощи“ ЕАД организира епистоларен конкурс за млади хора на възраст до 15 години. Темата на 43-ия епистоларен конкурс е: „Напиши писмо, описвайки как музиката може да докосне живота“.

Моля да информирате учениците от Вашето училище и да съдействате за изявата им.

Приложение: Правила за организиране и провеждане на епистоларен конкурс.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.02.2014 г.


Изх.№ 9137-197/27.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0511-2/26.02.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, РИО – Ловеч, община Ловеч и Общински детски комплекс – Ловеч организират

Национален ученически конкурс за есе  на тема:

 „Върви, народе възродени“.
Конкурсът е посветен на създаването на музиката към прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски и първото изпълнение на празничния химн на българската писменост и култура „Върви, народе възродени“.

Желаещите да участват да изпратят творбите си на хартиен носител до 15.04.2014 г. на адрес:
гр. Ловеч 5500;
жк „Червен бряг“
Общински детски комплекс /за конкурса/

Приложено Ви изпращам Статута за Националния ученически конкурс за есе на тема: „Върви, народе възродени“, съдържащ целите на инициативата и условията за участие.

За контакти: тел./факс: 068/624 764; 068/629 069; e-mail: odk_lovech@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.02.2014 г.


Изх.№ 9137-195/27.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0511-2/26.02.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, РИО – Ловеч, община Ловеч и Общински детски комплекс – Ловеч организират

Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема:

 „Върви, народе възродени“.

Инициативата цели да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция и да стимулира фантазията, творческата активност, умения и интерес на учениците.
Желаещите да участват в конкурса да изпратят мултимедийните продукти до 15.04.2014 г. на магнитен носител на адрес:
гр. Ловеч 5500;
жк „Червен бряг“
Общински детски комплекс /за конкурса/

Приложено Ви изпращам Статута за Националния ученически конкурс за мултимедиен продукт, съдържащ условията за участие.

За контакти: тел./факс: 068/624 764; 068/629 069; e-mail: odk_lovech@abv.bg

Класираните мултимедийни продукти ще бъдат отличени с награди за всяка възрастова група.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2014 г.

Изх. № 9137-204/28.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 1105-7/26.02.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че за осми пореден път тази година ще се проведе Националното състезание по уеб разработване "WEBLOZ" за ученици от 5 до 12 клас.

Участието изисква предварителна регистрация на сайта на състезанието - http://webloz.net/za_systezanieto

Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложение :
Информация за състезанието

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2014 г.


Изх. № 9137-194/ 27.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА
ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация и регламент на писмен литературен конкурс на френски език за ученици, организиран от Международната организация на Франкофонията, координиран от Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа в София. Моля своевременно да информирате заинтересованите ученици от повереното Ви училище.

Приложение:

1.Информация
2. Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.02.2014 г.


Изх. 9137-192/ 26.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 15 март 2014 г. в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, София, за пета поредна година ще се проведе състезанието по информационни технологии „Големият до мен“, в партньорство със Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“, Българска фондация ОРТ и Регионален инспекторат по образованието – София-град.

В състезанието могат да участват всички ученици от 5., 6. и 7. клас в екип с по-голям негов близък (родител, брат, сестра, познат). Регистрацията за участие на екипите в състезанието е от 04 до 12 март на адрес: http://www.bigtome.info.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.02.2014 г.


Изх. 9137-189/  25. 02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието град Русе, вх. № 0518-2/19.02.2014 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода 31.03. - 02.04.2014 г. в град Русе  ще се проведат XXXIII-те Пролетни  математически състезания за ученици от IV-ти до VIII-ми клас.   

Състезанията са индивидуални. Участват отбори, които са подали заявки (по образец) в срок до 14.03.2014 г. по оказания в приложеното писмо  начин.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на e- mail:mail@rio-ruse.org или на телефоните на организаторите 082 834 532 и 082 834 209.

Моля да предоставите информацията на учителите по математика и учениците от Вашето училище.

Приложение:
1. Писмо на РИОград Русе.
2. Заявка за участие.
3. Предварителна програма за провеждане на XXXIII-те Пролетни  математически състезания от 31 март до 2 април 2014 г.
4. Хотели за настаняване на участниците в XXXIII-те Пролетни  математически състезания

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2014 г.


Изх. № 9137-184/25.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 18-6/19.02.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в рамките на Националната кампания „Сподели усещането“, Спешъл Олимпик България кани всички хора с интелектуални затруднения да вземат участие в конкурс за рисунка.

В рамките на предстоящите Летни европейски игри в Антверпен към всяка делегация е отправена покана за участие в Международната изложба, която ще се проведе от средата на август до края на септември 2014 г. в Белгия. Съгласно регламента, организаторите на изложбата ще изберат по три творби от всяка страна-участник, а по време на Европейските игри на Спешъл Олимпикс ще бъде организиран търг на картините, като средствата от продажбите ще отидат за организирането на Европейските летни игри.

Всички желаещи хора с интелектуални затруднения могат да изпратят снимка на своя творба на електронната поща /sobg@prosport-bg.net./  на Спешъл Олимпикс България до 28.02.2014 г.

Приложено Ви изпращам регламента и изискванията към творбите и декларация за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2014 г.

Изх. № 9137-183/ 25.02.2014 г.       

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 12 до 13 април 2014 година в град София, от 15:00 до 19:00 ч. в сградата на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с адрес бул. „Джеймс Баучър“ №5 ще се проведе Десетото национално състезание по компютърни мрежи в България.
Учениците могат да се регистрират за участие в състезанието от 28 февруари до 29 март 2014 година на адрес: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/

Състезателите следва да се явят на 12 април между 13:00 и 14:30 ч. за регистрация на място във ФМИ.

От 15:00 ч. до 19:00 ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача.

На 13 април 2014 г. ще се проведат лекции и разяснения по задачите от сътезанието и ще бъдат излъчени и наградени победителите.

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.02.2014 г.


Изх.№ 9137-180/ 24.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че от 11.04.2014 г. до 13.04.2014 г. в град Сандански ще се проведе Състезание за дигитални компетентности „Виртуален турист“. Състезанието е организирано от Регионален инспекторат по образование – град Благоевград, Община Сандански, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – град Благоевград и Гимназия „Яне Сандански“– град Сандански.

Състезанието е организирано за ученици от V до XII клас, които трябва да защитят своите проекти - уеб сайт, мултимедийна презентация, мултимедия, Web 2 проект.

Предварителна регистрация на учители и ученици се осъществява от 17.02.2014 г. до 04.04.2014 г. на имейл: sastezanie_sandanski@abv.bg. Заявката за регистрация е публикувана на интернет страницата на състезанието: www.sastezanie-sandanski.com

Допълнителна информация за програмата и за хотели за настаняване са публикувани на адрес: www.sastezanie-sandanski.com

Приложение:


22.02.2014 г.

Изх. 9137 – 176/ 21.02.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2013/2014 година, Регламентът за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2013/ 2014 год. Ви, уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 13 март 2014 год.


Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1 , зала 130.
Начало на състезанието: 14:00 часа.
Продължителност: 3 астрономически часа

За участие в Националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.
При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • Учебното съдържание обхваща всички класове
 • Резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/

В Националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също й изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда - 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.

Подборният кръг включва решаване на 40 задачи от същите два типа - 30 от тях с избираем отговор и 10 с отворен отговор.


По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 05.03.2014 год. да изпратите на имейл ivanova_petja@abv.bg
заявки по образец.

Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация
на Софийския университет в 13:30 часа на 13.03.2014 год..

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието ще бъде публикувани на сайта на РИО – София-град.

Приложение:

 1. Заявка по образец
 2. Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ – ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
/съгл. заповед № РД 10-119/ 17.02.2014 г. на
заместник-министъра на образованието и науката/


22.02.2014 г.

Изх. 9137 – 176/ 21.02.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2013/2014 година, Регламентът за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2013/ 2014 год. Ви, уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 13 март 2014 год.


Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1 , зала 130.
Начало на състезанието: 14:00 часа.
Продължителност: 3 астрономически часа

За участие в Националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.
При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • Учебното съдържание обхваща всички класове
 • Резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/

В Националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също й изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда - 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.

Подборният кръг включва решаване на 40 задачи от същите два типа - 30 от тях с избираем отговор и 10 с отворен отговор.


По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 05.03.2014 год. да изпратите на имейл ivanova_petja@abv.bg
заявки по образец.

Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация
на Софийския университет в 13:30 часа на 13.03.2014 год..

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието ще бъде публикувани на сайта на РИО – София-град.

Приложение:

 1. Заявка по образец
 2. Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ – ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
/съгл. заповед № РД 10-119/ 17.02.2014 г. на
заместник-министъра на образованието и науката/


19.02.2014 г.


Изх. 9137 – 172/ 20.02.2014 ГОД.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Община Сливен обяви кампания за популяризиране участието на Стария бряст в конкурса “Европейско дърво на годината 2014 год“.

Старият бряст е вековно дърво, намиращо се в центъра на град Сливен и е символ на града. През изтеклата година Старият бряст стана победител в националния конкурс „Дърво с корен 2013 год.“, организиран от фондация „Екообщност“, преборил конкуренцията с 6097 гласа в своя подкрепа сред 29 номинирани дървета.

Тази година Старият бряст представя България в Международния конкурс „Европейско дърво на годината 2014, в който се състезава за титлата с националните победители на останалите европейски страни.

В конкурса участват дървета от България, Ирландия, Италия, Полша, Словакия, Уелс, Унгария, Франция, Чехия и Шотландия.

Онлайн гласуването започна на  01.02. и ще продължи до 28.02.2014 год. на интернет адрес: www.treeoftheyear.org

За целите на кампанията е създадена рубрика на сайта на Община Сливен:http://www.sliven.bg/index.csp@f=OldElm, в която е поместен банер, директно насочващ към гласуването.

Във връзка с кампанията за популяризиране участието на Стария бряст в конкурса „Европейско дърво на годината 2014“ са приложени:

 1. Кратка информация за минало и предстоящо участие на Стария бряст в конкурса
 2. Банери, създадени за целите на кампанията - 1, 2
 3. Инструкции за гласуването
 4. Снимки на стария бряст - 1, 2, 3, 4

Моля, да публикувате на сайтовете си предоставения от община Сливен банер.
Приложения: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2014 г.


Изх. № 9137 – 153/ 17.02.2014 год.                                                                                                                        
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на българските биолози със съдействието на Министерството на образованието и науката
о б я в я в ат

Национален конкурс  
за наградите за учители по биология за 2013 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на биологията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по биология.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по биология от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:
І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).

ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по биология с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 14 март 2014 г. на адрес
:
Доц. д-р Божидар Галуцов, Съюз на българските биолози, бул. „Драган Цанков” № 8, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 1164 София
факс 02/865-66-41, тел. 02/81-67-237, e-mail: galutzov@biofac.uni-sofia.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
проведен на 03.02.2014 год. в град София -
ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
проведен на 03.02.2014 год. в цялата страна -
ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ДОПУСНАТИ УЧЕНИЦИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ
26 - 27 АПРИЛ 2014 год. гр. Димитровград
ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ


19.02.2014 г.


Изх.№ 9137-161/18.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 18-4/17.02.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 3-6 май 2014 г., под патронажа на министъра на културата на Република България д-р Петър Стоянович, ще се проведе ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „Заблеяло ми агънце“.

Конкурсът се организира съвместно от Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“ и община Лясковец и предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото изкуство, словестния фолклор, изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.

Регламентът и заявката за участие по образец са публикувани на сайта на конкурса: www.saborbg.com

Срок за подаване на заявки: 01.04.2014 г.; e-mail:nsob@abv.bg

За контакти:  тел: 0886/531 053 – Галина Иванова; www.saborbg.com

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2014 г.


Изх. № 9137-  166/ 19.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учениците и учителите от Вашето училище със статута на националния конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в страната на Ботев“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.02.2014 г.


Изх. № 9137 – 153/ 17.02.2014 год.                                                                                                                        
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на българските биолози
със съдействието на
Министерството на образованието и науката

о б я в я в ат

Национален конкурс  
за наградите за учители по биология за 2013 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на биологията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по биология.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по биология от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:
І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).
ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по биология с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 14 март 2014 г. на адрес
:
Доц. д-р Божидар Галуцов, Съюз на българските биолози, бул. „Драган Цанков” № 8, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 1164 София
факс 02/865-66-41, тел. 02/81-67-237, e-mail: galutzov@biofac.uni-sofia.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.02.2014 г.


РЕЗУЛТАТИ
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 04.02.2014 г., ГР. СОФИЯ


17.02.2014 г.

Изх. № 9137-152/17.02.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 година и във връзка със заповед № РД 01-170/ 22.10.2013 г. и заповед № РД 01-196/ 28.11.2013 г. на началника на РИО - София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата ,,Знам и мога” ще се проведе на 22.02.2014г.както следва:

 • В 32 СОУ ,,Свети Климент Охридски” за учениците от следните райони:Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Красно село, Лозенец, Люлин, Сердика, Средец, Кремиковци
 • В 18 СОУ ,,Уилям Гладстоун”  за учениците от следните райони: Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Слатина, Триадица, Красна поляна, Искър

Начало– 9.00ч.        Времетраене– 80 минути 

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 08.30 часа и да заемат местата си след представяне на документ за самоличност /лична карта, ученическа книжка/. 

Моля директорите на училищата, които имат класирани ученици да определят със заповед придружители на участниците в областния кръг на състезанието до училището-домакин.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


17.02.2014г.


Изх. 9137 – 135/ 12.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., регламентът на олимпиадата по биология и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 09.03.2014год.

Начало: 14 часа

Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 65 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 113 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 100 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 105 точки.

Имената на класираните ученици са посочени в приложения  протокол.

Домакин на олимпиадата е:


138 СОУ “Проф. Васил Златарски”, район Слатина, ул.“Алфред Нобел” № 3

Директор на училището: Магдалена Кръстева,  тел 02.8720627 
Телефони за връзка с училището: 8720537; 8723917; Електронен адрес: school_138@abv.bg

Маршрути до училището
:

 • всички превозни средства, които минават по булевард „Цариградско шосе” - спирка “Хотел „Плиска”. Училището е от страната на хотел „Плиска”.
 • автобус № 72 - спирка „Хотел „Плиска”;
 • трамвай № 20 - спирка „Улица „Николай Коперник”

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОН в 13.30 часа.


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по биология.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ
ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
ПРОВЕДЕН НА 04.02.2014 год.


16.02.2014г.


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА
ОБЛАСТЕН КРЪГ, СОФИЯ - 04.02.2014 Г.

ПРОТОКОЛ 5 - 7 КЛАС
ПРОТОКОЛ 8 - 12 КЛАС


14.02.2014г.

 

Изх.№ 9137-147/ 14.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че от 21.03.2014 г. до 23.03.2014 г. в Благоевград ще се проведе „VI Национално състезание по информационни технологии“. Състезанието е организирано от Регионален инспекторат по образование – град Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, град Благоевград и VII СОУ „Кузман Шапкарев“ – град Благоевград.

Състезанието е организирано за ученици от V до XII клас, които трябва да защитят своите проектию - уеб сайт, компютърна презентация, мултимедиен клип, самостоятелно компютърно или интернет приложение на една от следните препоръчителни теми:

 1. „Моят роден край – познат и непознат“.
 2. „Моят дигитален свят“.
 3. „Непознатите откриватели“.
 4. „Етнографски области – знаци на паметта“.
 5. „Зелена планета“.
 6. Участниците могат да участват и с тематика по избор.

Предварителна регистрация на учители и ученици се осъществява от 10.02.2014 г. до 10.03.2014 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

Информация за програмата и за хотели за настаняване ще бъдат публикувани на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.02.2014г.


Изх.№ 9137-145/ 14.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2013/ 2014 година, РИО – град Видин и СОУ „Любен Каравелов“ – град Видин организират провеждането на Международен конкурс за компютърна рисунка на тема „Зелен свят около нас“.

За актуална информация и регламент посетете страницата на конкурса: http://lk-vidin.eu/green2014.shtml

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за провеждането на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.02.2014г.


Изх. 9137 – 136/ 12.02.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 год. и заповед № РД 09-1576/ 04.11. 2013год. на Министъра на образованието и науката на 14, 15 и 16 март 2014 г. в гр. Сандански  ще се проведе Пролетното национално състезание по физика.
Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Благоевград и Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”. Съорганизатори са община Сандански и 4 ОУ „Козма и Дамян“.

Съгласно регламента за организиране и провеждане в състезанието участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи. Ръководители на отборите са учителите по физика на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Ръководителите, които ще участват в проверката на изпитните работи, трябва да носят със себе си ксерокопие на номера на банковата си сметка. Учениците трябва да носят документ за самоличност. Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини, спонсори и др.

Организаторите предлагат настаняване в следните хотели: СПА хотел „Свети Никола“, „Астра“, „Свети Георги“, „Аджев Хан“, хотел „Виктория“, почивен дом „Здравец“ /НАПС/ и стаи в общежитието на ЗПГ. При настаняване в хотелите ръководителите на отбори трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, постоянен адрес и данни по лична карта /над 16 год./
Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата чрез рецепциите на горепосочените хотели в срок до 24.02.2014 год. След тази дата местата в хотелите не се пазят.

Регистрацията на участниците ще се осъществи на 14 март в СПА хотел „Св. Никола“ – Сандански от 12 часа до 20 часа. Ръководителите на отбори е необходимо при регистрацията на участниците да представят окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, ЕГН, състезателна тема, заверен с подпис и печат на училището.

Откриването на състезанието ще се проведе в Актовата зала на 4 ОУ „Козма и Дамян“ от 18:30 часа. Техническата конференция за ръководителите ще бъде в същата зала. Училището домакин на състезанието е ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански.

За участие в Националното състезание по физика е необходимо директорът на училището да изпрати в срок до 23.02.2014 год. в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg заявка за участие /по образец/.

За допълнителна информация – Светлана Солачка, старши експерт по природни науки и екология в РИО – Благоевград на тел. 073/885271 или 0898646032.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


11.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ
ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ,
ПРОВЕДЕН НА 04.02.2014 год.


10.02.2014г.


Изх. № 9137-128/10.02.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с писмо, постъпило с вх. № 0200/06.02.2014 г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че ще се проведе седмо издание на конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, организиран от Международна фестивална програма „Приятели на България“, под патронажа на Министерство на образованието и науката /обявен от МОН с писмо изх. № 9105-36/29.01.2014 г./.
В тази връзка Ви изпращам статута на конкурса и бланки Заявки по категории.

Пожелавам успех на участниците в конкурса!

Приложения:
1. Статута на конкурса.
2. Заявки по категории.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


05.02.2014г.


Изх.№9137-110/05.02.2014 г.  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № 0462-2 /04.02.2014г. в РИО–София-град на ВТУ «Св.св.Кирил и Методий» Ви уведомявам, че на 9 март 2014 г. ще се проведе Седми математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

Турнирът се организира от факултет «Математика и информатика» към  ВТУ «Св.св.Кирил и Методий», РИО – Велико Търново и Съюза на математиците в България – секция  «Великотърновски  университет».
Моля за вашето съдействие за разпространяване на обявата по училищата.

Приложение: Копие на обявата за провеждане на Седмия математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


05.02.2014г.


Изх.№ 9137-108/ 05.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ГПАЕ „Гео Милев“, град Бургас и създаденият към гимназията Арт клуб „Палитра“ обявяват 

Четвърти национален конкурс за компютърна рисунка, колаж и фотография „Виртуална пролет“

на тема „НАСТРОЕНИЕ“
.
Право на участие имат всички ученици от I до ХII клас, разделени в следните възрастови групи и категории:

Група

Клас

Категория

І група

І-ІV клас

Компютърна рисунка: Натюрморт

 

 

Фотография: Натюрморт

II група

V-VIII клас

Компютърна рисунка: Натюрморт

 

 

Колаж: Натюрморт

 

 

Фотография: Натюрморт, Портрет

III група

IX – XII клас

Компютърна рисунка: Натюрморт, Портрет

 

 

Колаж: Натюрморт

 

 

Фотография: Натюрморт, Портрет

Краен срок за публикуване на творбите – 22.03.2014 г.
Повече информация може да прочетете на сайта на конкурса: arts.gpaeburgas.org

Приложение:
Информация за конкурса и регламент за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2014г.


Изх.№ 9137-107/ 04.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация и заявка за участие в XIV Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество (на руски език) „Тоз, който падне в бой  за свобода, той не умира“, организиран  по инициатива на Руския камерен театър, Руския културно-информационен център и Министерството на образованието и науката, под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2014г.


Изх.№ 9137-104/ 04.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За девета поредна година ПГИ „Д-р Иван Богоров" – гр. Варна, съвместно с РИО-Варна, в партньорство с Варненска търговско-индустриална камара и катедра „Финанси" при Икономически университет - Варна, организира конкурс на тема „Най-добрият метод (начин) за насърчаване на младежката инициативност и предприемачество".

Тази година конкурсът ще се проведе под нов формат - чрез състезанията:
- изработване на презентация - аргументирано предложение защо предложеният от Вас метод за насърчаване на младежката инициативност и предприемчивост е най-добрият - максимум 10 мин. в POWER POINT и придружаващ презентацията текст до 5 стандартни страници;
- изготвяне на агитационни материали - плакат, листовка, лого - изобразяващи лица, предмети и форми, визиращи младежката предприемчивост.

В конкурса могат да вземат участие ученици от финансово-стопански гимназии и професионални гимназии по икономика от страната. Участието е индивидуално или групово (до 2 ученици). Може да се участва само в едно от двете състезания. Разработките се изготвят и предават на електронен носител, в PDF формат или POWER POINT.

Срок за изпращане на заявка за участие - 7.03.2014 г. Защита -20.03.2014 г.

Очакваме да заявите участие в поредния наш традиционен конкурс. Заявка,   регламент   и   критерии   за  оценка   могат  да  бъдат   намерени   на www.bogorov.free.bg.. www. pgi-varna.com

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

04.02.2014г.


Изх.№ 9137-104/ 04.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За девета поредна година ПГИ „Д-р Иван Богоров" – гр. Варна, съвместно с РИО-Варна, в партньорство с Варненска търговско-индустриална камара и катедра „Финанси" при Икономически университет - Варна, организира конкурс на тема „Най-добрият метод (начин) за насърчаване на младежката инициативност и предприемачество".

Тази година конкурсът ще се проведе под нов формат - чрез състезанията:
- изработване на презентация - аргументирано предложение защо предложеният от Вас метод за насърчаване на младежката инициативност и предприемчивост е най-добрият - максимум 10 мин. в POWER POINT и придружаващ презентацията текст до 5 стандартни страници;
- изготвяне на агитационни материали - плакат, листовка, лого - изобразяващи лица, предмети и форми, визиращи младежката предприемчивост.

В конкурса могат да вземат участие ученици от финансово-стопански гимназии и професионални гимназии по икономика от страната. Участието е индивидуално или групово (до 2 ученици). Може да се участва само в едно от двете състезания. Разработките се изготвят и предават на електронен носител, в PDF формат или POWER POINT.

Срок за изпращане на заявка за участие - 7.03.2014 г. Защита -20.03.2014 г.

Очакваме да заявите участие в поредния наш традиционен конкурс. Заявка,   регламент   и   критерии   за  оценка   могат  да  бъдат   намерени   на www.bogorov.free.bg.. www. pgi-varna.com

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2014г.


Изх.№ 9137-105/ 04.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА организира НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема:

 • Проектна идея за нова услуга/ услуги на БТПП за бизнеса;  или
 • Проектна идея за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии /1Т/ -интернет платформа, приложение за мобилни устройства, он-лайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.

Участници:

 • Младежи до 19 години;
 • Младежи от 20 до 29 години

Условия за участие и информация за конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2014г.


Изх. № 9137-101/ 03.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява и статут на национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2014 г. Конкурсът е организиран от Синодалния културно-просветен отдел.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.02.2014г.


Изх. № 9137-97/ 03.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Статут на Третия национален конкурс за православна поезия и проза „Христос воскресе – радост донесе“ – 2014. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2013/ 2014.година, утвърден със заповед № РД 09-975/ 13.08.2013 г. Организатори на конкурса са МОН, РИО – Бургас, НДД, Община Бургас, ОДК – Бургас и Сливенска митрополия.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


03.02.2014г.


Изх. № 9137-98/ 03.02.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № СО-0415-729.01.3014 г. на Столична община с вх.№ 1004-19/ 31.01.2014 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че на 12, 13 и 14 февруари 2014 г. Столична община, със съдействието на Национална спортна академия „Васил Левски“ организира Пети турнир по плуване за kупа “София”-2013 –Градско първенство за ученици от столичните училища.
Турнирът се организира за ученици, разпределени в следните възрастови групи: І-ІІ клас, ІІІ-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-Х класи ХІ-ХІІ клас и ще се проведе в плувен басейн „Мадара“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ по следния график:

Дата

Час

Възрастова група

12.02.2013 г. (сряда)

14:30 – 17:30

V–VІІ клас

13.02.2013 г. (четвъртък)    

14:30 – 17:30

І–ІІ и ІІІ–ІV клас

14.02.2013 г. (петък)

14:30 – 17:30

VІІІ–Х и ХІ–ХІІ клас

Техническата конференция ще се проведе на 10 февруари 2014г. (понеделник) от 12.00 часа в сградата на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, Столична община, ул. „Оборище“ №44, първи етаж /вдясно/.
Организирането на събитието е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на спорта през 2017  година и кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 година.
Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище за провеждането на турнира.


ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


31.01.2014г.


Изх. 9137 – 94/ 31.01.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Националния календар за извънкласните дейности на МОН за учебната 2013/ 2014 год., от 20 – 21 март 2014 год. гр. Бургас ще бъде домакин на Националното състезание „Водата – извор на живот“ и на три съпътващи национални конкурси със същата тема.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас, Община Бургас и Общински детски комплекс – гр. Бургас.

Приложено Ви изпращаме:

За допълнителна информация: Николина Стоянова – помощник директор на ОДК – Бургас: 056/ 84 45 49 и електронна поща: odk_bourgas@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


31.01.2014г.


Изх. 9137 – 92/ 31.01.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на химиците в България

със съдействието на

Министерството на образованието и науката

о б я в я в а

Национален конкурс  за наградите за учители по химия за 2014 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по химия от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:

І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).

ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по химия с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 15 март 2014 г. на адрес:
Съюз на химиците в България, ул. „Раковски“ № 108, 1000 София,
Инж. Н. Найденов, тел. /02/ 987 58 12; ел. поща: chemuni@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2014г.Изх.№ 9137-85/28.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със Заповед № РД 09 - 975/13.08.2013г. на Министъра на образованието и науката под №33 в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН е включен конкурсът „Не се гаси туй, що не гасне“, организиран от Национално Движение Русофили. Провежда се със съдействието на Министерството на образованието и науката, а така също и на Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и Съюза на българските учители.

Целта на конкурса е чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народи, младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения.

Разработката на очерци, разкази, стихотворения, рисунки, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти по предлаганата тематика ще помогне за по-задълбоченото изучаване на темата „Русия" в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, по информатика и изобразително изкуство, за разширяване познанията на учащите се.

Регламента, темите и библиографията за конкурса са качени на сайта на Национално Движение Русофили - www.rusofili.eu

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2014г.Изх. 9137-70/27.01.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на РИО – гр. Ямбол  № 38/18.01.2014г., вх. №0528-3/20.01.2014г.  в РИО София-град, относно провеждането на традиционното  състезание  по математика „ Роман Хайнацки ”, за ученици от ІІ до VІІ клас.  Състезанието  ще се проведе на 01 февруари 2014г. в гр. Ямбол.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение:
Писмо на РИО - гр. Ямбол

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2014г.

Изх. № 9137-82/ 28.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе  XIII национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието, младежта и науката. Темата е „Нашите небесни покровители”. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РИО, София-град, най-късно до  21.03.2014 г. Творбите от направления проза и поезия може да изпращате  на e-mail:  rio_vstancheva@abv.bg

За допълнителна информация:
РИО, София-град,
Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 935-60-65

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.01.2014 г.


Изх. № 9137 - 79/ 27.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областните кръгове на олимпиадите по английски, немски, френски, испански , италиански и руски език ще се проведат, както следва:

 1. Английски език  - на 03.02.2014 г. от 9.00 ч.   в
 • I АЕГ – учениците от 8 клас;  
 • II АЕГ – учениците от 9 и 12 клас;
 • 7 СОУ – учениците от 10 клас;
 • 19 СОУ – учениците от 11 клас;
 1. Немски език –  на 01.02.2014 г. от 9.00 ч.  в 91 НЕГ;
 2. Френски език – на 01.02.2014 г. от 9.00 ч. в 9 ФЕГ;
 3. Испански език – на 03.02.2014 г. от 9.00 ч. в 164 ГПИЕ;
 4. Италиански език – на 01.02.2014 г. от 14.00 ч. в 36 СОУ;
 5. Руски език  - на 01.02.2014 г. от 14.00 ч. в 133 СОУ.

Участниците в олимпиадите трябва да заемат местата си половин час преди началото на олимпиадата.  

Моля да създадете необходимата организация и осигурите участието на желаещите ученици.                                                                                                                               

Желая успех на всички участници!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.01.2014 г.


Изх. № 9137-76/27.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че фондация „Детето и фолклора“ обявява поредното издание на конкурса за илюстрация „Мъдростта на народа ни“. Тази година темата на конкурса са българските митове и легенди. Срокът за получаване на рисунките във фондацията е 10.05.2014 г.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение:  материали за участие в конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.01.2014 г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
проведена на 26.01.2014 год.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА24.01.2014 г.


Изх.№ 9137-67/ 24.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг наолимпиадата по информатика, проведена на 05.01.2014 г. в област София-град.

Приложения:

 1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
 2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи. /обновени/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2014 г.


Изх.№ 9137-67/ 24.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг наолимпиадата по информатика, проведена на 05.01.2014 г. в област София-град.

Приложения:

 1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
 2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи. /обновени/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2014 г.


Изх. 9137-68/ 24.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнение на Заповед №РД 09-1433/ 17.10.2013 г. и Заповед № РД09-1595/ 04.11.2013 г. на Министъра на образованието и науката от 01 до 02 март 2014 г. в ПМГ „Васил Друмев", град Велико Търново ще се проведат Зимни състезания по информатика.

Поради ограничение в броя на участниците, в област София-град  ще се проведе предварителна квалификация за определяне на състава на столичния отбор.  Повече информация може да прочетете на адрес: Квалификация по информатика – отбор на София за Зимни състезания 2014 . Записването за участие в квалификацията се извършва чрез попълване на формуляр за регистрация.

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.
За допълнителна информация:

 • http://www.pmgvt.org
 • Здравка Минчева - ст. експерт по математика в РИО, Велико Търново, тел.: 062/616372 и 0878692311;
 • Кинка Кирилова-Лупанова - главен учител в ПМГ „Васил Друмев", Велико Търново, тел.: 0889766346.

Приложения:
1. Предварителна програма на състезанието;
3. Условия за настаняване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.01.2014г.

Изх.№9137-61/23.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СМГ, 164 ГПИЕ, I АЕГ, Американски колеж в София,
91 НЕГ, НПМГ,
128 СОУ, ЧОУ „Св. София”,
Първа частна математическа гимназия, 9 ФЕГ,  

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  заповед  № РД 09-1433/17.10.2013 г.  на министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на  ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 г. и заповед № РД 01-170/22.10.2013 г. на началника на РИО – София-град областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 04.02.2014 година.

Начало на олимпиадата: 09:00 часа.  

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
Съгласно утвърдения регламент до участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които са получили поне 75% от максималния брой точки.

Домакин на олимпиадата е   I Английска езикова гимназия, район „Оборище”, бул. „Княз Ал. Дондуков”  № 60.  
Директорът на всяко от посочените училища следва да уведоми учителите по математика и класираните учениците  със съдържанието на съобщението.    

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:25 часа. След този час няма да бъдат допускани.
Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

   
Приложение: Списък на учениците от столичните училища. /Приложение 1, Приложение 2/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД24.01.2014 г.


Изх.№ 9137-67/ 24.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг наолимпиадата по информатика, проведена на 05.01.2014 г. в област София-град.

Приложения:

 1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
 2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи. /обновен/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

24.01.2014г.

Изх.№ 9137-67/ 24.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг наолимпиадата по информатика, проведена на 05.01.2014 г. в област София-град.

Приложения:

  1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
  2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи.

  ВАНЯ КАСТРЕВА
  НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


23.01.2014г.

Изх.№ 9137-53/21.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам условията за участие в V-тия Национален детски конкурс за рецитатори на руски език, посветен на 200-та годишнината от раждането на великия руски поет Михаил Лермонтов и бланка за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


23.01.2014г.

Изх. № 9137-43/ 17.01.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., регламентът на олимпиадата по химия и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 04.02.2014 год.

Начало на олимпиадата 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 1. за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 75 точки;
 2. за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 75 точки;
 3. за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 75 точки;
 4. за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 75 точки.

Домакин на олимпиада е:
22 СОУ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134
Директор на училището: Емилия Станимирова Михайлова
Телефони: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18
Маршрути до училището:
автобуси:
№ 72 – спирка на бул. „П. Славейков” (до училището)
трамваи:
№ 7 и № 1- спирка НДК
метро: станция „Национален дворец на културата“


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес: rakovski22sou@abv.bg.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:10 часа.
Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:25 часа. След този час няма да бъдат допускани.
Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
Задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОН в 08.30 часа.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по химия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.01.2014г.

Изх. №9137-50/21.01.2014 г.        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата и националните състезания по математика старша възраст (IX-XII клас),    постъпило в РИОСофия-град с вх. №94ПП-2/14.01.2014г, Ви уведомявам, че от 31.01.2014 г. до 02.02.2014 г. в град Бургас, (вместо град Ямбол, поради трудности с намиране на база за настаняване), ще се проведе поредното издание на  Математическия турнир „Атанас Радев”  за ученици от VIII до XII клас.

Турнирът е включен в календара за извънкласна дейност на МОН и СМБ, резултатите от който важат  за определяне на разширените национални отбори за BOM и EGMO и участват при изчисляването на рейтинга на учениците.
За допълнителна информация се обръщайте към организаторите на състезанието от Бургас на тел.0887613069 - Динко Раднев или на email: mathschool_bs@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.01.2014г.

Изх.№9137-49/21.01.2014 г.                                     

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов”- град Сливен, вх. №0520-8/18.12.2013г., постъпило в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода  01.02 - 02.02.2014 г. в  ПМГ „Добри Чинтулов”- град Сливен ще се проведе Национално състезание по математическа лингвистика в рамките на Зимния математически турнир „Атанас Радев” .

Моля за Вашето съдействие за информиране на ръководителите на отбори от столичните  училища.

Приложениe:

1.Предварителна програма на Националното състезание по математическа лингвистика.
2.Формуляр - заявка за участие.
3.Условия за настаняване.
4.Карта на град Сливен.

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД20.01.2014г.

Изх. № 9137-  44/ 20.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД09-1433/ 09.11.2013 г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общинските училища през учебната 2013-2014г. и заповед № РД 01-170/ 22.10.2013 г. на Началника на РИО – София-градобластният кръг наолимпиадата по български език и литература ще се проведе на 04 февруари 2014 г., вторник, както следва:

За учениците от V и VІ клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/989 01 27.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х
и ХI клас от всички райони в
138. СОУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/872 06 27, 02/872 39 17.

За учениците от VІІ и ХІІ
клас от всички райони в
19. СОУ „Елин Пелин“, ул. „Яков Крайков“ № 16, директор Детелина Арнаудова, тел. 02/ 952 30 16, 02/ 952 08 25; ел. поща SOU_19@mail.bg.


Областният кръг започва в 9:00 часа на 04.02.2014 г. (вторник)

Времето за провеждане на областния кръг е:
V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;
VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;
VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;
VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в съответния клас;
ХІІ клас – 5 (пет) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІІ клас.
Писмените работи за учениците от VІІ и ХІІ клас са анонимни.


Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.
В срок до 17:00 ч. на 30.01.2014 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експертите по БЕЛ rio_dvladimirova@abv.bg или на rio_sgeorgiev@abv.bg.
Моля да имате предвид обстоятелството, че 4 февруари е ден от междусрочната ваканция, и да поискате от всеки ученик, класиран за областния кръг, потвърждение за участие и да съобщите на училището домакин коректната бройка на участниците.

На 04 февруари 2014 г., вторник, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ и от VІІІ до ХІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ и ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ, VIII, IX, X, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.
Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РИО. Учителите по български език и литература, които желаят да бъдат включени в комисията за проверка и оценка, заявяват желанието си на посочените по-горе електронни адреси. Задължително се посочват трите имена, училището, класовете, на които преподават през настоящата учебна година, e-mail, телефон за контакт. Избраните за участие в работата на комисията ще получат отговор на посочения от тях e-mail.

Срокът за проверка на писмените работи е 13 февруари 2014 година. Резултатите ще бъдат изнесени на интернет страницата на РИО не по-рано от 17.02.2014 год. Справки по телефона не се дават.

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., и учениците от ХІІ клас, чиято окончателна оценка е не по-ниска от отличен (5,50).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.01.2014г.


Изх.№ 9137-42/17.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
   
„Кока-Кола“ – България съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, РИО София-град и Столична община организират за трета година инициативата  „Купата на Coca-Cola” - верига от футболни турнири за ученици от 12 до 14 години.

„Купата на Coca-Cola” е платформа за популяризиране на здравословния начин на живот сред подрастващите и младежите по забавен и социален за тях  начин.

През тази година проявата ще се реализира в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново и Русе.

Голямата награда е участие на отбора победител на международен лагер.

Моля, директорите да информират учителите по физическо възпитание и спорт.

Приложения:     
1. Регламент за провеждане на турнира „Кока-Кола“.
2. Координатори по области.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.01.2014г.


Изх. № 9137-40 / 17.01.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на община Кюстендил, постъпило с вх. № 1002-1/17.01.2014 г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че ще се проведе седми Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ Кюстендил 2014 г., организиран от „Отдел „Култура и духовно развитие“, гр. Кюстендил, съвместно с XГ „Владимир Димитров – Майстора“.

Конкурсът се осъществява  в рамките на мартенските културни празници по повод „Кюстендилска пролет“ – празник на град Кюстендил.

Целта е откриване на млади таланти, както и запознаване им с традиционната художествена изложба „Кюстендилска пролет“.

Пожелавам успех на участниците в конкурса!

Приложения: Статут.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.01.2014г.


Изх. № 9137-  37/ 16.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОУ, СОУ, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНДИРЕКТОР,

Приложено, изпращаме Ви Статут на Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ - 2014 г.
Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2013/2014 г. Организатори на конкурса са Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова“, Министерството на образованиетои науката и Регионалният инспекторат по образованието - Бургас.

Целта на конкурса е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля информацията за конкурса да достигне до учителите и до учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.01.2014г.


Изх. № 9137- 36 / 16.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2013/2014 година, утвърден със Заповед № РД 09-975/13-08-2013 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 1, и писмо от РИО – гр. Сливен, постъпило с вх. № 0520-1 / 15.01.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 14.02. до 16.02.2014 г. в ПМГ „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен за втора година ще се проведе Национално състезание по география и икономика с ученици от ХI и/или ХII клас – ПП и ЗПП.

Регламентът на Националното състезание е публикуван на сайта на РИО – гр. Сливен в рубриката „Резултати от олимпиади“.

Моля в срок до 27.01.2014 г. училищата, желаещи да участват в състезанието, да  изпратят заявка в РИО, София-град, на Румяна Вангелова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование на e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg.

Приложение:
1. Писмо от РИО – гр. Сливен.
2. Образец на Заявка за участие.
3. Програма на Националното състезание.
4. Хотели.
5 Карта.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.01.2014г.


Изх. № 9137-35 / 16.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища през учебната 2013/2014 година и във връзка със заповед № РД 01-170/22.10.2013 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам следното:  

І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:
1. Общински
на 22.02.2014 г. Начало 9:00 часа. Времетраене – 2 астрономически часа.
2. Областен – на 31.03.2014 г.
3. Национален – на 26.04 и 27.04.2014 г. в град Ямбол.


II. Условия за участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по география и икономика се провежда с  учениците от V до ХІІ клас, а националният кръг – с учениците от VІІ до ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг
се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка  в съответствие с регламента на олимпиадата. Форматът на общинския кръг включва по 30 задачи за всяка състезателна група.Тестовите задачи са със затворен и отворен отговор и практическа задача. Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.
2. ВАЖНО!!! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО, София-град в 9:00 часа на 22.02.2014 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8:30 часа на 22.02.2014 г.
За допълнителна информация – тел.: 935-60-92, e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на  Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 24.02.2014 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края на материала се изписват окончателният брой точки, имената и подписите на проверителите и средният аритметичен брой точки, които получава ученикът.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя на хартиен носител:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  по състезателни групи.

7. За участие в Областния кръг се допускат ученици според регламента на олимпиадата.
8. На 05 и 06 март 2014 г. от 09:00 до 12:30 и от 14:00 до 17:30 часа в РИО – София-град, стая № 408, на ст. експерта Румяна Вангелова се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол на класираните за областния кръг ученици по отделни състезателни групи;
- оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици.
Материалите се предават от председателят на комисията за проверка и оценка при наличие на класирани за II кръг ученици.
Протоколите се заверяват с подпис и печат от директора на училището и се представят на хартиен носител в РИО.

До 05 март 2014 г. се попълва електронен протокол с класираните ученици по състезателни групи на следните линкове:
за 1 състезателна група на: https://docs.google.com/forms/d/1bG5HR7JzkUmvf_cbDqO9ABjTE1hXKuCNFuka5vOCjoA/viewform
за 2 състезателна група на:
https://docs.google.com/forms/d/1mMHO8cMnx33yynQ5WnS0pt7xFBJZjsIdoYyaIIjf27Y/viewform
за 3 състезателна група на: https://docs.google.com/forms/d/1leSBaJ1cZpFS5X9bi9635bbPY1pm5pngBP3zvupBsD4/viewform
за 4 състезателна група на:
https://docs.google.com/forms/d/1HU5Te2iIRBeJYIEmUa9wt1oPvK1y5ohOI3eaUqokgs4/viewform
за 5 състезателна група на:
https://docs.google.com/forms/d/1c8cv_Si5akcaFmWIx9AR2RIoROyZxd0NmNWnZVi_sdM/viewform
за 6 състезателна група на:
https://docs.google.com/forms/d/16k3D1hWrPG9xv27dki0jgNTSPAQMAovCch8O62gc4Po/viewform
Регламентът за организиране и провеждане на олимпиадата по география и икономика за учебната 2013/2014 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.
Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение
:
1. Образец на протокол за явилите се на I кръг по състезателни групи.
2. Образец на протокол за допуснатите за участие във II кръг по състезателни групи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.01.2014г.


Изх. № 9137-33 /15.01.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо, постъпило с вх. № 16-2/14.01.2014 г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че ще се проведе втори Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт център „Кърнолски“, под патронажа на г-жа Янка Такева – председател на СБУ, със съдействието на Министерство на образованието и науката и РИО, София-град.

Конкурсът ще се проведе  на 01 и 02 февруари 2014 г. в Дом на културата „Средец“.
Пожелавам успех на участниците в конкурса!

Приложения:
1. Форма за заявка.
2. Декларация.
3. Условия за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.01.2014г.


Изх.№ 9137-34/  16.01.2014 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на основание Заповед № РД09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2013/2014 година и заповед № РД 01-170/22.10.2013 г. на началника на РИО – София-град общинският кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 25.01.2014 /събота/ с начален час 9,00 часа.

Материалите за общинския кръг на олимпиадата ще бъдат изпратени на e-mail на  училищата заявили участие.

Паролата за разсекретяване на материалите ще бъде изпратена на училищата на e-mail на 25.01.2014 г. в 8.30 часа. За целта е необходимо в срок до 17,00 часа на 22.01.2014 г., да  попълните приложената таблица /заявка за участие/ на електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/1jF-vQvrA7tzeiOzEh8TcVsuHGzQf2px66rAQVWU_X_c/viewform
На 06. 02. 2014 г. от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. следва да се предадат в РИО, София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 513, с придружително писмо:
-  протокол за явилите се участници и техните резултати, заверени с подпис и печат на директора на училището;
-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверени с подпис и печат на директора на училището;
-   оригиналните писмени работи на класираните ученици.

Моля, създайте нужната организация за провеждане на олимпиадата при спазване на регламента.

Допълнителна информация може да получите на телефони:

 1. 935 60 69 - старши експерт по начално образование Ивета Германова
 2. 935 60 70 - старши експерт по начално образование Виолета Дърмонева

Желая успех на всички участници!

Приложение:

1. Регламент на олимпиадата ,,Знам и мога“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.01.2014г.


Изх. № 9137 – 23/ 13.01.2014 год.                                                              

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на началника на РИО – София-град Ви уведомявам за следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 03.02.2014 год.

Начало на олимпиадата: 14:00 часа.  

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко:
30 точки за възрастови групи VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас и ХІ – ХІІ клас
24 точки за възрастова група V – VІ клас.

Протоколът с имената и резултатите на всички допуснати ученици до втори кръг  на олимпиадата по астрономия е приложение към това писмо.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.
Домакин на олимпиадата е 31. СУЧЕМ „Иван Вазов”, район „Слатина”, ул. „Гео Милев” 2. /до Румънското посолство/
Директор на училището: Надежда Томова Николчева.
Телефон за връзка с училището: 872 11 56 – канцелария;  
Електронен адрес: suchem31@abv.bg
Маршрути до училището: автобуси № 9 и 120; трамваи 20 и 22; маршрутно такси 15.
Директорът на всяко училище с класирани ученици назначава със заповед по един придружител на учениците, който отговаря за живота и здравето им.
Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани.
Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).


Учебните програми, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия са публикувани на сайта на олимпиадата: http://astro-olymp.org/bgprograma.html,

Приложения:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по астрономия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.01.2014г.


Изх. № 9137-24/ 14.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – гр. Сливен, организира ХVІ Национален фестивал на детската книга.
Моля да запознаете с регламентите на конкурсите в рамките на Фестивала учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


14.01.2014г.


Изх. № 9137 – 25/ 14.01.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на  ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/ 2014 год., на 08 и 09 март 2014 год. в гр. Русе ще се проведе Националният турнир на младите физици.
Организатори на турнира са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Русе и МГ „Баба Тонка”- Русе.

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици“ и задачите са обявени на електронните страници на МОН – www.mon.bg  и на Националното състезание http://iypt.hit.bg.
За участниците в състезанието на 07. и 08. февруари в хотел „Кристал“ – Русе, ул. „Николаевска“ № 1 са организирани нощувки и храна при следните условия:

 • за учениците – пакетна цена на стойност 85 лв., която включва 2 нощувки, две закуски, един обяд и две вечери;
 • за ръководителите – пакетна цена на стойност 137,00 лв., която включва: две нощувки в единична стая със закуска, един обяд и две вечери

Заявки за участие по приложения образец се изпращат до 31 януари 2014 год. на e-mаil - b.petkova@rio-ruse.org
Командировъчните средства са за сметка на заявителите – РИО, училища, общини, спонсори и др.

За регистрацията в хотела ръководителите на отбори следва да представят списък на учениците, съдържащ следната информация: трите имена, месторождние, ЕГН, адрес по местоживеене и номер на личната карта.

За повече информация: тел. 082/83 60 38; 0887787656 старши експерт в РИО – Русе  Боряна Петкова.

Приложение

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.01.2014г.


Изх. № 9137-19/13.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през 2014 г. се навършват 40 години от създаването на Националния музей на образованието – Габрово. Във връзка с годишнината музеят обявявава няколко национални конкурса и дарителски акции със срок до края на м. април:

1. „Аз снимам моето училище"
Теми:

 • От старите училищни албуми;
 • Училищни сгради;
 • Училищни празници и ритуали.

От изпратените снимки и видеоматериали ще се създаде нов музеен фонд и електронен каталог, който ще се публикува на страницата на музея. Снимките да бъдат представени по възможност на хартиен и електронен носител.

2.Мултимедийна презентация „Най-добра училищна музейна сбирка с просветна тематика"

Най-добрите ще се презентират в залите на музея и ще се включат в дигиталния архив.
За контакти: 5300 Габрово, ул."Априловска" 15, П. К. 62, E-mail: nmo@abv.bg, тел. (066) 800 770, (066) 800 440 и (066) 806 461.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.01.2014г.


Изх. № 9137-16/10.01.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1433/ 17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 година и във връзка със заповед № РД 01-170/ 22.10.2013 г. и заповед № РД 01-196/ 28.11.2013 г. на началника на РИО - София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 04.02.2014 г. (вторник), както следва:

За учениците от V и VІ клас – в 23 СОУ „Фредерик Ж.- Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа

За учениците от VІІІ до ХІ клас – в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, ул. „Патриарх Евтимий” № 35, район „Средец”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа

За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, ул. „Позитано” № 26, район „Възраждане”

Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 4 астрономически часа за учениците от ХІІ клас

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13,00 часа и да заемат работните си места до 13,30 часа. Публикуването на задачите ще стане в деня на провеждане на олимпиадата на електронната страница на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 14,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

Приложение:
1.Списъци на учениците от V и VІ клас, които ще се явяват в 23 СОУ.
2.Списъци на учениците от VІІІ до ХІ клас, които ще се явяват в 9 ФЕГ.
3.Списъци на учениците от VІІ клас и ХІІ клас, които ще се явяват в 91 НЕГ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.01.2014 г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ


УКАЗАНИЯ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ученици, изучаващи учебно съдържание за 7 клас
УКАЗАНИЯ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ученици, изучаващи учебно съдържание за 8 клас
УКАЗАНИЯ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ученици, изучаващи учебно съдържание за 9 клас
УКАЗАНИЯ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ученици, изучаващи учебно съдържание за 10 - 12 клас

Моля ползвайте предложените образци на протоколи, като протоколът с допуснатите за областен кръг ученици да бъде изпратен и в електронен вариант на адрес: ivanova_petja@abv.bg


10.01.2014г.


Изх. № 9137-15 / 10.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Асоциация „Родители” като част от Националния център за безопасен интернет, със съдействието на РИО – София-град, за поредна година ще се включи в отбелязването на Международния ден за безопасен интернет  - 11 февруари 2014 г.

В рамките на събитието, Националният център за безопасен интернет организира изложба-конкурс на приказки и рисунки на ученици от І до ІV клас на тема „Героят си ти“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до всички ученици от І до ІV клас включително и до техните учители в повереното Ви училище.

Приложение: Информация за участие в изложбата-конкурс.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


08.01.2014г.


Изх. № 9137 – 8/ 08.01.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 04.02.2014 год.

Начало на олимпиадата 14:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 20 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 20 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 20 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 20 точки.

Домакини на олимпиадата са:

ІІ АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”
,
район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“/ за училища от райони:
Банкя, Витоша, Връбница, Красна поляна, Красно село, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Подуяне, Сердика и триадица.
Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова
Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.
Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
„ХРИСТО БОТЕВ“, район „Лозенец“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 34 за училища от райони:
Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Панчарево, Слатина, Средец, Студентски.
Директор на училището: инж. Доротея Николаева Дончева
Телефони за връзка с училището: 028654076  – пом. директор; 028661271 – канцелария.
Електронен адрес: sgcag_botev@abv.bg

Маршрути до ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”,:
Автобуси:
Линия 64 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1301/ - 288m. от училището
Линия 74 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/ - 253m. от училището
Линия 76 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/- 253m. от училището
Линия 102 - спирка "жк Иван Вазов" [ код на спирка 0626 ] - 253m. от училището
Линия 204 - спирка "Пл. Ручей" [ код на спирка 1301 ] - 288m. от училището
Трамваи:
Линия 1 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0625/ - 360m. от училището
Линия 7 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1304/ - 306m. от училището
Тролейбуси:
Линия 2 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището
Линия 9 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището
Метростанция: Ако искате да използвате метро, за да се придвижите до училището, трябва да се направи прекачване на превозни средства. Метрото се използва до станция "Национален дворец на културата", след това да използвате трамвай номер 7, който ще ви отведе до автобусна спирка "Пл. Ручей", а от там да вървите 306 m. до сградата на училището.

Маршрути до СГСАГ „Христо Ботев“:

Автобуси:
72, 76, 204, 604  - спирка „Стадион Васил Левски“
Трамваи:
10, 18, 12 -  спирката е пред входа на гимназията
Метро:
Метростанция „Стадион Васил Левски“

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.


Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 13:10 часа.

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:25 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОН в 13.30 часа.

Приложение:

1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по физика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


30.12.2013г.


Изх. № 9137 – 1038/ 30.12.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., регламентът на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 26.01.2014 год. Начало 14.00 часа.
 • Областен – на 09.03.2014 год. Начало 14 часа.
 • Национален – на 05 и 06 април 2014 год. в гр. Момчилград.

ІІ. В олимпиадата по биология могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас;
 • Трета група -ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.
 • Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща възрастова група. За целта подава писмена заявка:за общинския кръг до съответния учител, за областния кръг до съответния експерт в РИО, за националния кръг до съответния експерт в МОМН.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.
ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата на всяка възрастова група е различна
. Включва тестови задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по “Човекът и природата” /биологичната част/ и задължителната и профилираната подготовка по “Биология и здравно образование” както следва:           

За първа състезателна група:
учебно съдържание за V-VІІ клас, включващо темите: „Клетъчен строеж на организмите”, „Устройство и работа с микроскоп”, „Многообразие и групиране на организмите”, „Основни жизнени процеси”, „Царство Монера”,  „Царство Протиста”,  „Царство Растения”,  „Царство Гъби”;

За втора състезателна група:
  учебно съдържание за V-VІІІ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби” „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека - клетка, тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма и сърдечно-съдова система”;

За трета състезателна група
: учебно съдържание за V- ІХ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби” „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека – тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма, сърдечно-съдова система, дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, размножаване и полова система, нервна система, ендокринна система, сетивни системи, висша нервна дейност”, „Равнища на организация на живата  материя”, „Екологични фактори на средата”, „Популация”, „Биоценоза”, „Екосистема”, „Поведение”, „Биосфера”.

За четвърта състезателна група
:
учебно съдържание за V-ХІІ клас, включващо темите: „Царство Монера”, „Царство Протиста”, „Царство Растения”, „Царство Гъби”, „Царство Животни”, „Анатомия, физиология и хигиена на човека - клетка, тъкани, кожа, опорно-двигателна система, вътрешна течна среда на организма и сърдечно-съдова система”, „Равнища на организация на живата  материя”, „Екологични фактори на средата”, „Популация”, „Биоценоза”, „Екосистема”, „Поведение”, „Биосфера”, „Равнища на организация на микросистемата – химични елементи и съединения, надмолекулни комплекси, структура на клетката”, „Процеси в клетката – генетични процеси, метаболизъм, делене на клетката”, „Равнища на организация на мезосистемата”, „Наследственост и изменчивост”, „Индивидуално развитие при животните и човека”.

2.  Задачите за всяка група са разпределени в рубрики и са от три типа:

 • Тип Азадачи сизбираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.
 • Тип Б– задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.
 • Тип В– задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

3. Темите за всяка възрастова група включват определен брой задачи от трите типа.

 • Темата за първата възрастова група включва 50 задачи
 • Темата за втората възрастова група включва  55 задачи:
 • Темата за третата възрастова група включва 60 задачи:
 • Темата за четвърта възрастова група включва 65 задачи:

4. Темите за общинския кръг на олимпиадата по биология ще бъдат публикувани в сайта на РИО, София-град на  26.01.2014 год. в 13.30 часа.

5.
Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 26.01.2014 г;

6.
Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОМН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.

7.
Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден в сайта на РИО, София-град след 19.00 часа.

8.Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

9.
Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от тестовите задачи, имената, фамилиите и подписите на проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.

10.
До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки.
На 06.02.2014 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Описаните протоколи и писмените работи на учениците се предават на експерта по природни науки и екология Петя Иванова на 06.02.2014 год. от 8:00 до 17:30 часа.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по биология включват тестови задачи: за учениците от първата и втората състезателни групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи от задължителната и профилираната подготовка.
В темите за всяка една от възрастовите групи са включени тестови задачи, съставени както на основата на учебното съдържание за съответния клас, така и върху материал от предходните учебни години.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.
 Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО, София град.
 Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология са анонимни.                                   

VІ. Национален кръг

Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. До участие в този кръг се допускат разпределени в две състезателни групи, както следва:

 • І състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас или VІІІ клас.
 • ІІ състезателна група: ученици: изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас, и ученици, изучаващи през настоящата учебна година  учебно съдържание Х – ХІІ клас.

Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия.
Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците, допуснати до участие в националния кръг, се извършва от националната комисия.

За допълнителна информация:
02 935 60 75; Старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД
/съгл. з-д № РД10-1863/04.12.2013 г.
 на Министъра на образованието и науката/


21.12.2013г.


Изх. № 9137-1034/21.12.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Националният военноисторически музей обявява конкурс „Имена за малките герои“.
Музеят е подготвил специална изненада за всички свои малки приятели. В началото на новата 2014 година ще бъде открит Детски музей – Мислители, изобретатели, герои, който е финансиран по проект на фондация „Америка за България“. Неговото послание е общуването като цивилизован начин за решаване на конфликти. Детският музей представя моменти от военната ни история, разкази за вълнуващи факти и събития, стратегически и ролеви игри, които подпомагат възпитаването на толерантност, взаимопомощ, уважение към хората и ценностите.

В пътешествието из завладяващия свят на новия музеен кът децата ще бъдат придружавани от двама специални герои. Те ще разказват интересни истории, ще играят и ще учат заедно с малките посетители. Герои обаче все още нямат имена. Затова НВИМ обявява конкурс „Имена за малките герои“. В него могат да участват деца до 12-годишна възраст. Предложенията за имена, заедно с вашите данни за контакт, изпращайте на m.museum@bol.bg и на адрес: гр. София 1505, ул. Черковна №92 до 15 януари 2014 г. Победителят ще бъде награден по време на официалното откриване на Детския музей в края на януари 2014 г. Той ще получи безплатен достъп до него за една година, както и предметна награда.

За контакт: Лора Калагларска - старши експерт Връзки с обществеността, телефон: 0887 866 742.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД
/съгл. з-д № РД10-1863/04.12.2013 г.
 на Министъра на образованието и науката/


21.12.2013г.


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ


ТЕМА 5, 6 КЛАС

ТЕМА 7, 8 КЛАС

ТЕМА 9, 10 КЛАС

ТЕМА 11, 12 КЛАС

Указания за проверка

До областен кръг се допускат участниците, които са получили 50% от максималния резултат на общинския кръг на олимпиадата.


18.12.2013г.

Изх. №  9137 – 1024/18.12.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламента на VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „НАСЛЕДНИЦИ НА ДЕЧКО УЗУНОВ”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД
/съгл. з-д № РД10-1863/04.12.2013 г.
 на Министъра на образованието и науката/


17.12.2013г.


Изх.№9137-1020/16.12.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че преди предаване на резултатите от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация на 06.01.2014 г., таблицата с класираните ученици трябва да се изпрати и на имейл rio_agrigorova@abv.bg, като се спазват точно посочените графи в приложения примерен вариант на таблица.

Приложение: примерен вариант на таблица

Трите имена на ученика

Училище

Клас

Учебно
съдържание

Брой
точки

1

Николай Николов Николов

......СОУ

9

8

.........

2

Георги Георгиев Георгиев

ПГ……

9

9

..........


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД
/съгл. з-д № РД10-1863/04.12.2013 г.
 на Министъра на образованието и науката/


14.12.2013г.

Изх. № 9137 – 1014/ 13.12.2014 год.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка със заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/2014 г., регламентът на олимпиадата по ХООС и заповед № РД 01-170/22.10.2013 г. На началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
1.Олимпиадата по ХООС ще се проведе в три кръга, както следва:

 • Общински – на 12 януари 2014 г. (неделя) от 9.00 часа.
 • Общински – на 12 януари 2014 г. (неделя) от 9.00 часа.
 • Областен – на 04 февруари 2014 г. от  9.00 часа. 
 • Национален – на  22 и 23 март 2014 г. в гр. Бургас.

2. В олимпиадата по ХООС могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи:

 • І група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • ІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас.
 • ІІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас.
 • ІV група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

3. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.
4. Темите за всички групи се определят върху учебното съдържание по човекът и природата и по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.
5. Темите за общинския кръг на олимпиадата по ХООС ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град на 12.01.2014 г. в 8.30 ч.
6. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 12.01.2014 г.
7. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН за работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
8. Времетраенето на общинския кръг на олимпиадата е 4 астрономически часа за всяка възрастова група.
9. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО – София-град след 14.00 часа.
10. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача в изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
11. До участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75 точки.
12. На 21.01.2014 г. от 8.30 ч. до 16.30 ч. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                               
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Приложение:
Регламент на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2013/ 2014 год.
Протокол за всички участвали в І кръг по състезателни групи;
Протокол за допуснатите за участие във ІІ кръг по състезателни групи.

Ваня Кастрева,
Началник на РИО – София-град


13.12.2013г.


Изх.№9137-1008/10.12.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо от МОН в РИО, София-град с вх.№0200-1361/04.12.2013 г. Ви уведомявам, че Гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието“ е провело национален конкурс „Познавам аутист“, след финализирането на който е отпечатена книга с творбите на участниците. По идея на творбата на единадесетгодишния победител е инициирана кампания „Да си различен, е привилегия голяма“.

Отправена е молба за подкрепа и съдействие за популяризиране на конкурса „Аз помагам на човек с аутизъм“. Целта на конкурса е разказите на децата да бъдат прочетени в училищата по повод Международния ден на хората с уврежданания и Международния ден на правата на човека. Авторите на отличилите се разкази ще получат екземпляр от книгата „Познавам аутист“ и/или тениска от кампанията „Да си различен, е привилегия голяма“.

Моля да уведомите учителите, които проявяват интерес по темата на конкурса.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град11.12.2013г.


Изх.№ 9137-1011/11.12.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 14 и 15 февруари в София ще се проведе традиционният национален конкурс за ученически театър на испански език. Както и през предишните години, така и сега се организира конкурс за плакат по този повод. За втори път ще се проведе конкурсът за снимка с текст на испански език на тема „Портрети и пейзажи от България“.

За целта Ви изпращам в приложения регламентите за провеждане на трите конкурса.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град10.12.2013г.


Изх.№ 9137-1007/10.12.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1433/17.10.2013г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания  през учебната 2013-2014г. на 05 януари 2014 г. ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. По регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 05 януари 2014 г. в 8:00 часа на следния адрес:

http://www.math.bas.bg/infos/
и на http://www.keleved.com

Начало на олимпиадата: 8:30часа.

1. Училищата, в които ще се проведе кръгът, да създадат необходимата организация за провеждане на олимпиадата:
-    Да сформират училищна комисия и определят квестори за провеждането на проявата;
-    Комисията да подготви необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html
-    в деня на олимпиадата училищната комисия да организира разпечатването на изпитните материали;
-    след приключване на олимпиадата да архивира работите на учениците и да ги изпрати до 16:00 часа на експерта по информатика в РИО на следния електронен адрес noi@npmg.org Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има на официалната страница на олимпиадата за София http://npmg.org/2

2. Училищата, които по една или друга причина няма да проведат кръга на олимпиадата, да информират своите желаещи да участват ученици, че могат да се явят в друго училище и за целта трябва предварително да се запишат в електронна форма за регистрация, публикувана на официалната страница на проявата.

3. Протоколите с резултатите на явилите се ученици да се предадат от всяко училище-домакин на кръга до 15.01.2014 на експерта по информатика в РИО София-град.

4. Според регламента за провеждане на олимпиадата по информатика класирането на учениците за участие в областния кръг се съставя от регионалния експерт според резултатите от общинския кръг.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.12.2013г.


Изх. № 9137-1003/06.12.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Юбилейният десети национален конкурс „Орфеева дарба” ще се проведе  от 14 до 24 март 2014 г. в град София.
Моля запознайте се със:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1805/ 12.11.2013 г.
на министъра на образованието и науката/02.12.2013г.


Изх.№.9137-989/02.12.1013г.                                                                       

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1433/17.10.2013г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания  през учебната 2013-2014г. и във връзка със заповед № РД 01-170/22.10.2013г., изменена със заповед № РД 01-190/20.11.2013г., изменена със заповед № РД 01-196/28.11.2013г. на Началника на РИО – София – град, ви уведомявам следното:

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2013г. от 14.00 часа, при спазване на следните условия:

 • Времето за работа на учениците е 4 часа;
 • Формата на проверка на знанията и уменията е във всеки от класовете е решаване на 3 задачи, с изключение на 7. клас;
 • Форматът на общинския кръг за учениците от 7. клас е решаване на 24 задачи, 16 от тях са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 4 задачи са със свободен отговор – от учениците се изисква да напишат числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение, 2 задачи с а), б) или в) подусловия, на които се проверява единствено правилен ли е отговорът по съответното подусловие, и 2 задачи с обосновано решение;
 • Учебното съдържание за общинския кръг, според регламентите на олимпиадата за различните възрастови групи е, както следва: от учебното съдържание за задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (4,5,6 и 8. клас), а за 7. клас е от учебното съдържание за задължителна подготовка за първите 16 задачи и за задължителната и свободноизбираемата подготовка за останалите 8 задачи и от учебното съдържание на задължителната подготовка (задачи 1 и  2) и задължително избираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (9. – 12. клас);
 • Старши експертите по математика организират изготвянето на задачите и критериите за разпределение на точките за всяка от тях за общинския кръг;
 • Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РИО – София – град в 14.00 часа на 15.12.2013г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните елекронни пощи на училищата до 13.30 часа на 15.12.2013г.
 • Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета;
 • Критериите за разпределение на точките, за всяка от задачите за всеки клас, ще бъдат качени на сайта на РИО на 16.12.2013 г. и ще се отварят със същата парола за достъп;
 • В срок до 20.12.2013г.  училищната комисия изготвя:

  - протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
  - протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати. 
  За учениците в 7. клас максималният брой точки на общинския кръг е 100. До областен кръг се допускат учениците от 7. клас с минимум 73 точки. Задачите на общинския кръг за учениците в 4., 5., 6. и 8. клас се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. До областния кръг се допускат учениците с 16 или повече точки от общинския кръг.       Във възрастовата група 9. – 12. клас за участие в областния кръг се предлагат ученици, които са получили не по-малко от 70% от максималния брой точки на общинския кръг.

  На 21.12.2013г. от10.00 до 14.00 часа в РИО - София-град, стаи № 410 и  № 416 на ст. експертите  по математика се предават:
  - протокол на явилите се ученици и техните резултати;
  - протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
  - писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

В същия срок, електронен протокол  на класираните за областен кръг се  попълва на        https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRkdDdVaTBKanJTaHIzRlplQldIRXc6MQ

Регламентите за провеждане на олимпиадата по математика за учебната 2013/2014, за двете групи класове, са публикувани на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 – 60 – 94 – ст. експерт по математика  Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1805/ 12.11.2013 г.
на министъра на образованието и науката/02.12.2013г.


Изх. № 9137-986/02.12.2013 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през учебната 2013/2014 година Частно СОУ „Делфините”, Старозагорски бани, провежда историческа викторина за ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас. Събитието е включено в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за 2013/2014 учебна година, утвърден със заповед № РД 09-975/13.08.2013 г. на министъра на образованието и науката.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище и да окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение:
1. Регламент на историческата викторина
2. Талони за участие
3. Условия на въпросите

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.12.2013г.


Изх. №  9137-984/29.11.2103 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През  настоящата учебна година  на основание заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката и заповед № РД 01-170/22.10.2013 г. на началника на РИО, София-град ще се проведе VII-та Национална олимпиада по гражданско образование. До участие в нея  се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас. 

І.
Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  07.03.2014 г.
 • Областендо  21.03.2014 г.
 • Националенна  10.05.- 11.05. 2014 г. в гр. Кюстендил

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас, като на заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група към която принадлежи авторът/авторите. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване, приложена към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки. Поставеният  в запечатан плик проект заедно с попълнената анкетна карта /Приложение № 1/  се изпращат на областната комисия.

2. В срок до 07.03. 2014  г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.
 Проектът, двата вида протоколии попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават  на  Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование  на 10. 03. 2014 год.  от 9.00 до 17.30 ч. в кабинет 411 на РИО, София- град.

Регламентът с приложенията ще б ъде  публикуван на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


02.12.2013г.


Изх. № 9137-983/29.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 година и във връзка със заповед № РД 01-170/22.10.2013 г. и заповед № РД 01-196/28.11.2013 г. на началника на РИО - София-град, Ви уведомявам следното:

І.  
Олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе в три кръга:
             1. Общински (училищен) - на 15.12.2013 г. Начало 9,00 часа.
             2. Областенна 04.02.2014 г. Начало 14,00 часа.
             3. Националенна 26.04 и 27.04.2014 г. в гр. Казанлък.


ІІ.
Участие:
            Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизация се провежда с  учениците от V до ХІІ клас. В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.

1.
Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка, в съответствие с регламента на олимпиадата.
2. ВАЖНО!!! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО - София-град в 9.00 ч. на 15.12.2013 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 15.12.2013 г.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 16.12.2013 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:
-  протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове.
7. За участие в Областния кръг се допускат ученици според регламента на олимпиадата.
8. На 06.01.2014 г. от 08.30 до 16.30 часа в РИО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по класове – представя се само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището и се представя на хартиен носител. Таблицата с класираните ученици в срок до 06.01.2014 г. задължително се изпраща и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2013/2014 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.11.2013г.


Изх. № 9137-971/ 27.11.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Организацията IPCP IPCP отправя покана за участие в конкурс за есе, кратък разказ или интервю по проект ILEAC.Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците в училището Ви.

Приложение: Покана

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


27.11.2013г.


Изх. № 9137 – 951/ 25.11.2013 год.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите и състезанията в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., Регламентът на турнира на младите физици и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

1. Състезанието „Турнир на младите физици“ се провежда върху задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на МТМФ, които се обявяват на уебстраницата на международния турнир: www.iypt.org, както и на уебстраницата на Националното състезание: www.iypt.bg. и на сайта на РИО;
2. Състезанието се организира в два последователни кръга:

 • първи кръг: задочно индивидуално участие на състезателите;
 • втори кръг: отборно участие на състезателите в преки физични битки.

Първият кръг няма задължителен характер.

 • Всеки ученик, който желае да участва в него, трябва да подготви и изпрати решение поне на една задача от пълния списък от задачи, публикуван на сайта на националния турнир www.iypt.hit.bg. Задачата се изпраща заедно със заявка по образец. Образецът на заявка се съдържа, както в приложението към писмото, така й в приложението към регламента на турнира.
 • Не се разрешава представяне на едно и също решение на задача от повече от един представител на колектив/отбор едновременно.

Срокът за представяне на задачите е 26.01.2014 г. включително.Оценяването на задачите и класирането на участниците се извършват от Националната комисията. Обявяването на резултатите от първия кръг се извършва на официалното откриване на Националния турнир.

Участието в първия кръг
носи точки на ученика при определяне на участниците в разширения национален отбор.
Вторият кръг на Националния турнир на младите физици (НТМФ), представляваотборно състезание, при което се провеждат физични битки по модела на МТМФ. НТМФ ще се проведе на 08 и 09.03 2014 год. в град Русе
По време на турнира отборите се състезават само върху част от задачите, обявени от Международния организационен комитет. Подборът на тези задачи се прави от Националната комисия и се обявява на уебстраницата на националния турнир – www.iypt.hit.bg.

 • В първия ден се провеждат селективните физични битки (СФБ) на български език.
 • Във втория ден се провежда финалната физична битка (ФФБ) на английски език.
 • Всеки отбор се състои от трима до петима ученици, които може да са от различни училища и населени места. Определеният състав на отбора не може да се променя по време на състезанието. Отборът се представя от капитан, който е официален негов представител по време на всички физични битки
 • НТМФ ще се проведе на 08 и 09.03 2014 год. в град Русе.

7. За подробна информация за турнира ползвайте регламента на Националното състезание „ТМФ”.
Приложение:

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


27.11.2013г.


Изх. № 9137-964/27.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

на 21, 22 и 23.03. 2014г в гр.Стара Загора ще се проведе ХІV_то издание на Националния  детски фолклорен конкурс “Орфеево изворче” с международно участие.
Конкурсът се провежда с подкрепата на община Стара Загора, под патронажа на кмета и със съдействието на МОМН.

Конкурсът е включен в Календара на МОН и в Програмата на мерки за защита на децата с изявени дарби за отпускане на едногодишни парични стипендии

Приложения:

 1. Статут на конкурса
 2. Заявка за участие
 3. Статут за видео конкурса „Децата и фолклора”.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


26.11.2013г.


Изх. № 9137-960/26.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието и науката започна изпълнението на проект „ BG-Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни“. Повече за основните дейности, целевите групи и резултатите можете да научите от електронната страница на проекта: http://lll.mon.ng/?page id=68

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


26.11.2013г.


Изх. № 9137-961/26.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля включете се във Фестивала за детско медийно изкуство „АРЛЕКИН“.

Инициатори на Фестивала са режисьори, драматурзи, актьори, тв водещи, тв репортери и оператори, които работят с децата в детски предавания и подобни формати.

На този адрес може да видите рекламния видеоклип  http://www.youtube.com/watch?v=Wah3Jf9B9qc


Фестивалът е отворен за всички деца от страната.

РЕГЛАМЕНТ

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


26.11.2013г.


Изх. № 9137-963/26.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА  - ГР.СОФИЯ
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ –ГР.БУРГАС
ОБЩИНА ГР. С  У  Н  Г У  Р  Л  А  Р  Е
ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ   КОМПЛЕКС  - С У Н Г У Р Л А Р Е
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „Аз Буки”

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„Св. ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Моля запознайте се със СТАТУТА на конкурса.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


26.11.2013г.


Изх. № 9137-962/26.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НПО „Сдружение Азбукари“  организира конкурс за рисунка „Искам да бъда“, който започна на първи ноември т.г. Чрез него децата показват какви искат да станат, когато пораснат. Инициативата е насочена към творческата активност на децата.

Участниците са разделени в три възрастови групи:

 • от 5 – до 7 години
 • от 8 – до 12 години
 • от 13 – до 18 години

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпращат творбите си на адрес:
гр.София, кв.Редута, ул.“Царичина“ №1, офис -1, „Сдружение Азбукари“
Всяка рисунка трябва да има информация за автора, възрастта, пощенски и електронен адрес, телефон за контакти.

Крайният срок за участие в конкурса е 25 март 2014г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


26.11.2013г.


Изх. №: 9137-952/25.11.2013г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № 1102-29/21.11.2013г. в РИО – София-град на Съюз на математиците в България, относно провеждане на ХХІ Коледно математическо състезание за ученици от І до ХІІ клас. Състезанието ще се проведе на 14 декември 2013г. (събота) от 8.30 до 10.30 часа, за І и ІІ клас и от 11.00 до 13.00 часа за класовете от ІІІ до ХІІ, в 119 СОУ, 125 СОУ и 2 СОУ.
Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com/     до 18.12.2013г.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение:
Писмо на СМБ

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


25.11.2013г.


Изх.№9137-950./25.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам протоколите с класираните ученици за националния кръг на многоезичното национално състезание. Същото ще се проведе на 30.11.2013 г. в гр.Сливен. Моля да организирате пътуването и престоя на участниците от Вашето  училище съгласно изискванията.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ – ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1804/12.11.2013 г./


25.11.2013г.


Изх. № 9137-937/ 20.11.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1433/ 09.11.2013 г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общинските училища през учебната 2013-2014г. и заповед № РД 01-170/ 22.10.2013 г. на Началника на РИО – София-град, изменена със заповед № РД 01-190/ 20.11.2013 г. на Началника на РИО – София-град, олимпиадата по български език и литература се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 21 декември (събота) 2013 г., 9:00 ч.;
 • Областен – на 04 февруари 2014 г., 9:00 ч.;
 • Национален – на 05 и 06 април 2014 г. в гр. София.

Моля да запознаете учителите по български език и литература с регламента на олимпиадата, чиито формат, съдържателни и състезателни аспекти се отличават съществено от формата и целите на конкурсните изпити.
Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволно участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ и ХІІ клас.

Темите
за общинския кръг се определят от експертите по български език и литература и ще бъдат качени на интернет страницата на РИОСофия-град на 21.12.2013 г. в 8:45 часа.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно целите на олимпиадата да открива и поощрява учениците със способности и интереси в предметната област „Български език и литература”. Председателят на комисията изготвя в срок от 5 (пет) работни дни 2 (два) протокола, заверени с подпис от директора и печат на училището: единия (в 1 екземпляр) с резултатите на всички ученици по класове, към който прилага кратък словесен анализ на постиженията и пропуските на участниците, и втория (в 2 екземпляра) с имената и резултатите на класираните за областния кръг ученици по класове (всеки клас на отделен лист). До 07.01.2014 г. директорът изпраща протоколите от комисията заедно с писмените работи на класираните ученици на експертите по български език и литература в РИО, стая 415.

Ваня Кастрева
Началник на РИО - София-град


25.11.2013г.


Изх. № 9137 – 951/ 25.11.2013 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите и състезанията в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., Регламентът на турнира на младите физици и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

1. Състезанието „Турнир на младите физици“ се провежда върху задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на МТМФ, които се обявяват на уебстраницата на международния турнир: www.iypt.org, както и на уебстраницата на Националното състезание: www.iypt.bg. и на сайта на РИО;
2. Състезанието се организира в два последователни кръга:

 • първи кръг: задочно индивидуално участие на състезателите;
 • втори кръг: отборно участие на състезателите в преки физични битки.

Първият кръг няма задължителен характер.

 • Всеки ученик, който желае да участва в него, трябва да подготви и изпрати решение поне на една задача от пълния списък от задачи, публикуван на сайта на националния турнир www.iypt.hit.bg. Задачата се изпраща заедно със заявка по образец. Образецът на заявка се съдържа, както в приложението към писмото, така й в приложението към регламента на турнира.
 • Не се разрешава представяне на едно и също решение на задача от повече от един представител на колектив/отбор едновременно.

Срокът за представяне на задачите е 26.01.2014 г. включително.Оценяването на задачите и класирането на участниците се извършват от Националната комисията. Обявяването на резултатите от първия кръг се извършва на официалното откриване на Националния турнир.

Участието в първия кръг
носи точки на ученика при определяне на участниците в разширения национален отбор.

Вторият кръг на Националния турнир на младите физици (НТМФ), представляваотборно състезание, при което се провеждат физични битки по модела на МТМФ.
НТМФ ще се проведе на 08 и 09.03 2014 год. в град Русе

По време на турнира отборите се състезават само върху част от задачите, обявени от Международния организационен комитет.
Подборът на тези задачи се прави от Националната комисия и се обявява на уебстраницата на националния турнир – www.iypt.hit.bg.

 • В първия ден се провеждат селективните физични битки (СФБ) на български език.
 • Във втория ден се провежда финалната физична битка (ФФБ) на английски език.
 • Всеки отбор се състои от трима до петима ученици, които може да са от различни училища и населени места. Определеният състав на отбора не може да се променя по време на състезанието. Отборът се представя от капитан, който е официален негов представител по време на всички физични битки
 • НТМФ ще се проведе на 08 и 09.03 2014 год. в град Русе.

7. За подробна информация за турнира ползвайте регламента на Националното състезание „ТМФ”.
            Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО, СОФИЯ – ГРАД


22.11.2013г.


Изх. 9137 – 932/ 20.11.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1433/17.10.2013 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2013/ 2014 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-170/22.10.2013 год на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 14 декември 2013 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 04 февруари 2014 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 12 и 13 април 2014 год. в гр. Казанлък

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи, според изучаваното учебно съдържание.
Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.
Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІкл.
Трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХкл.
Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

ІІІ.
Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг
се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град на  14.12.2013 год. в 13.30 часа.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 14.12.2013 г;
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО - София-град след 19.00 часа.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.
На 21.12.2013 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – София-град.                                                    

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.
Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от задължителната подготовка; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.
Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.
Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 3 теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа / по програма на МОФ/ и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа.
Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.

Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта на РИО в рубриката олимпиади и състезания и са приложения към това писмо.
           
За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

Приложение:

Програми

3. Образец на протоколи

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО, СОФИЯ – ГРАД


22.11.2013г.


Изх. 9137-930/19.11.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България с  вх. №1102-26/11.11.2013 г. в РИО София-град, относно провеждането на ХХІІ Математически турнир „Иван Салабашев”.
Подробна информация има в приложението.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение: Писмо на СМБ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО, СОФИЯ – ГРАД


19.11.2013г.


Изх. № 9137-931/ 19.11.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да се запознаете с предложението на сдружение „Десет книги“ за състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“.

Инициативата е подкрепена от МОН с писмо с изх. № 1103-435/ 06.11.2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.11.2013г.


Изх. № 9137- 915/ 13.11.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Сдружението с нестопанска цел „Успешни родители“, с подкрепата на МОН, организира национални състезания по български език и по история и цивилизация за ученици от І до ХІІ клас.

Моля да запознаете с регламентите на състезанията учениците от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Милена Тодорова
Началник на РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10-1785/ 05.11.2013 г.
на министъра на образованието и науката/


13.11.2013г.


Задачи за състезанието „Турнир на младите физици” - на български език


Задачи за състезанието „Турнир на младите физици” - на английски език


11.11.2013г.


Изх.№ 9137-903/ 11.11.2013 г.                          

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ямбол, вх. №0528-3/06.11.2013 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 23.11.2013 г. (събота) от 10.00 часа до 13.00 часа в сградата на МГ „Атанас Радев”, град Ямбол ще се проведе състезанието по математика „Турнир на четирите града”.  

Регионалното състезание ще се проведе при открити врати (всеки град, който желае може да се включи ) и при пълна гаранция, че участниците ще постигнат успеха към който се стремят. Целта на организаторите е  да  върне мотивацията и интереса за учене у най-добрите ученици с простото правило: „Успехът е най-добрата мотивация за учене”.      
Закриването на състезанието и връчването на наградите: 17.00 часа в МГ„Атанас Радев”.

За всички възникнали  въпроси може  да  се обръщате към организаторите на тел.0885 302 303.   

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложениe:
1.Регламент на състезанието по математика „Турнир на четирите града”

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Милена Тодорова
Началник на РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10-1785/ 05.11.2013 г.
на министъра на образованието и науката/


11.11.2013г.

Изх. № 9137-899/ 08.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с организирането на on-line състезание за добри практики по образователен мениджмънт в рамките на проект MANAGE.EDU, Ви изпращам условията за участие в състезанието.
Моля да информирате учителите от Вашето училище за възможностите да представят практиките си.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Милена Тодорова
Началник на РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10-1785/ 05.11.2013 г.
на министъра на образованието и науката/


07.11.2013г.


Изх.№ 9137-890/06.11.2013 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ  ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерството на образованието и науката, Посолството на Германия в София, Фондация Ханс Зайдел България и Гьоте-институт организират училищен театър на немски език под мотото: „Обединени в многообразието“. Каним всички заинтересовани училища, в които се изучава немски език от 5 до 12 клас да участват във второто издание на проекта за училищен театър.

Подробна информация и заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО, СОФИЯ – ГРАД


07.11.2013г.

№ 9137-896/07.11.2013 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Асоциация за европейско образование и култура постъпило в РИО, София-град с вх. №1101-23/05.11.2013г., относно състезанието за ученици I –VII клас ,,Таралеж“ Ви уведомяваме, че със заповед №РД 09-975/13.08.2013г. на министъра на образованието и науката състезанието е включено в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. 
Приложение1
Приложение2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО, СОФИЯ – ГРАД


МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10- 1785/05.11. 2013 г.
на министъра на образованието и науката /


04.11.2013г.


№ 9137-882/04.11.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед №  РД09-1433/17.10.2013 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 година, на 30 ноември – 01 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.

Организатори на състезанието са МОН, Регионален инспекторат по образованието, София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”.

Регламентът на състезанието, програмата, регистрационната форма за проектите и заявка за настаняване може да намерите на сайта на турнира ntit.npmg.org.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на изпращащата страна.

За допълнителна информация: Вилма Доминикова – ст. eксперт по информатика и информационни технологии, РИО, София-град, GSM 0887600141.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.11.2013г.


Изх.№9137-880/04.11.2013


ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Сдружението на българските начални учители (СБНУ) постъпило в РИО, София-град с вх. №1103-47/07.10.2013г., относно Национално финално състезание на СБНУ напомняме отново, че организатори на състезанието са МОН, СБНУ и СБУ. Състезанието се провежда вече седма година и е включено в Националния календар за извънучилищни дейности за учебната 2013/2014 година. Заявки за участие се подават от 10.00 до 16.00 часа на следните телефони:
02/943 43 02; +359 888 959 620; +359 878 959 620.

Право на участие в Националното финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания съгласно приложения график.

Моля запознайте се с информацията в приложения файл.

ПРИЛОЖЕНИЕ: График

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.10.2013г.


Изх. № 9137-870/30.10.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика на БАН организират провеждане на Международно състезание по информатика и компютърна грамотност за ученици „Бобър“.
Състезанието ще се проведе онлайн на 10.11.2013 г. в рамките на 30 минути. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас.

За участие в състезанието се изисква предварителна регистрация от учителите по информатика.

Информация за състезанието ще намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация: keleved@gmail.com.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.10.2013г.


№ 9137-868/30.10.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнение на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 година и Заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на Министъра на образованието и науката  на 23-24 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.
Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Броят на участниците за София-град е 41 състезатели.

За определяне на състезателите в София-град ще се проведе подборен кръг на 09.11.2013 г. от 08:30 часа до 10:30 часа.
Ще бъдат дадени две задачи. Регистрация за участие се прави на адрес: http://npmg.org/ до 07.11.2013 г.

Регламентът на състезанието, може да намерите на сайта http://www.math.bas.bg/infos/.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.10.2013г.


Изх. № 9137-857/28.10.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се срегламента  на фестивала „Арлекин”. Негови инициатори са режисьори, драматурзи, актьори, телевизионни водещи, телевизионни репортери и оператори, които работят с децата в детски предавания и други формати.

Крайният срок за изпращане на сценарии е 30.12 2013г. на адрес: arlekinfest@abv.bg

На посочения интернет адрес:http://www.youtube.com/watch?v=Wah3Jf9B9qcможе да видите и рекламния видеоклип

Регламент

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.10.2013г.


Изх. № 9137-844/23.10.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                         

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че със Заповед № РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 към нея са определени дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2013/2014 г.

Приложено Ви изпращам График за провеждане на олимпиадите, с дати за провеждане на общинския кръг в град София.

Приложение: График за провеждане на олимпиадите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.10.2013г.


Изх. № 9137-845/ 23.10.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Статут на Третия национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на спасителя“ – 2013. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2013/ 2014.година, утвърден със заповед № РД 09-975/ 13.08.2013 г. Организатори на конкурса са МОН, РИО – Бургас, НДД, Община Бургас, ОДК – Бургас и Сливенска митрополия.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.10.2013г.


Изх. №: 9137-838/22.10.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № 1102-21/14.10.2013г. в РИО – София-град на Съюз на математиците в България, относно провеждане на ХV Софийски математически турнир за ученици от І до VІІІ клас. Турнирът ще се проведе на 9 ноември 2013г. (събота) от 11.00 до 12.30 часа, в определени от организаторите училища.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение: Писмо на СМБ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.10.2013г.

Изх. №9137-822/16.10.2013 г.    

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България постъпило в РИОСофия- град с вх. №1102-22/14.10.2013г, Ви уведомявам, че от 8 до 10  ноември 2013 г. в град София ще се проведе седмото издание на Есенния математически турнир /ЕМТ/ за ученици от VIII до XII клас.

Приложено Ви изпращам   информация за запознаване с регламента на състезанието и начина за записване за участие.

Приложение:
1.Покана, програма и информация за участие и настаняване на участници в ЕМТ-2013 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.10.2013г.

Изх.№9137-819/15.10.2013г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Сдружението на българските начални учители (СБНУ) постъпило в РИО, София-град с вх. №1103-47/07.10.2013г., относно Национално финално състезание на СБНУ ви уведомявам, че организатори на състезанието са МОН, СБНУ и СБУ. Състезанието се провежда вече седма година и е включено в Националния календар за извънучилищни дейности за учебната 2013/2014 година. Заявки за участие се подават от 10.00 до 16.00 часа на следните телефони:
02/943043020; +359 888 959 620; +359 878 959 620.

Право на участие в Националното финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания съгласно приложения график.

Моля запознайте се с информацията в приложения файл.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.10.2013г.

Изх. № 9137-803/11.10.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам Регламент и Механизъм на кандидатстване на Фондация „Международна асоциация за образование и креативност“ за включване на ученици с отлични постижения в образователно-възпитателния процес във Фонд за подкрепа на талантливи деца.

За учебната 2013/2014 г. фондацията ще осигури безплатно обучение на 7 ученици, които ще се обучават в ЧСОУ „Евростар“.

Стипендиите се отпускат след покриване на изисквания за ученици, постъпващи в VIII, IX и X клас.

Моля да запознаете Вашите ученици с Регламента и Механизма на кандидатстване.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.10.2013г.

Изх. № 9137-799/ 11.10.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За втора година ГПАЕ „Гео Милев“ – Бургас, заедно с Мария Мутафчиева и подкрепата на Община Бургас и „Черноморски фар“, обявява Национален поетичен конкурс с името на най-популярната песен на Мери Бойс Бенд – „Непознати улици“ за ученици от VII до XII клас включително в категориите: „От VII до IX клас“ и „От X до XII клас“.

Тази година конкурсът е в подкрепа на Кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2019.
Избраните творби ще бъдат публикувани във вестник „Фактор“.
Конкурсът ще се проведе от 1 до 31 октомври 2013 г.

Награждаването ще бъде на 4 ноември 2013 г. от 11.00 часа в зала „Георги Баев“ в КЦ „Морското казино“, Бургас.

Поканата за участие, регламентът на конкурса и регистрацията за участие са на сайта: http://mary.gpaeburgas.org

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до всички ученици от VII до XII клас включително в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.10.2013г.

Изх. № 9137-796/08.10.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че фондация „EкоОбщност“ обявява за четвърта поредна година конкурс „Дърво с корен 2013“.

Моля да информирате учителите и учениците за провеждане на инициативата.

Приложение: прессъобщение на фондация „EкоОбщност“

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


08.10.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Рьонтген“, със съдействието на Националния политехнически музей, обявява анонимен конкурс за ученически разработки на тема „Измерване на радиацията в медицината“.        

Информация за конкурса можете да намерите в прикачения файл и в сайта на   фондацията  http://roentgen-bg.org/competitions.html.

Конкурсните разработки се изпращат на адрес:
Фондация „Рьонтген“
София 1330
ПК 46
за конкурса „Измерване на радиацията в медицината“

Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.10.2013г.

Изх. 9137 – 738/ 07.10.2013 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 15 до 17 ноември 2013 г. в гр. Сливен ще се проведе Есенно национално състезание по физика.
Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Сливен и СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен.

В състезанието участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи. Ръководители на отборите са учители по физика на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини, спонсори и др. Регламентът за провеждане на националното състезание е същият, както за учебната 2012/2013 г.

Настаняването на участниците ще се осъществи на 15.11.2013 г. от 12.00 до 18.00 ч., в фоаето на следните хотели: „Спорт Палас“, „Империя“ и „Рикас“ – гр. Сливен, а регистрацията - в СОУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен. Ръководителите на отбори е необходимо при регистрация на участниците да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и постоянен адрес, състезателна тема, /над 16 год. – данни лична карта/, заверен с подпис и печат на училището. Учениците да носят документ за самоличност.

Резервациите и договарянето се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели. Командировъчните средства са за сметка на заявителите – РИО, общини, спонсори и др. Заявките за участие по образец се изпращат в РИО – Сливен в срок до 25.10.2013 г. на e-mail: vmarinova_riosl@abv.bg. Заявката за участие се обобщава и изпраща от експерта по природни науки и екология.

За целта е необходимо директорът на училището да изпрати в срок до 24.10.2013 год. в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg заявка за участие /по образец/.
За допълнителна информация – Величка Маринова, старши експерт по природни науки и екология в РИО – Сливен на тел. 044/611019 или 0879600343.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.10.2013г.

Изх. № 9137-770/ 03.10.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Изпращаме Ви регламент на конкурс на тема „За възрожденския дух на съвременния български учител“, организиран от сдружение „Приятели на децата“ и от Представителството на Европейската комисия в България с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Моля да запознаете с регламента учителите и учениците от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.09.2013г.

ПРОГРАМА ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 2013 - 2014 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 7 КЛАС

ПРОГРАМА ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 8 КЛАС

ПРОГРАМА ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 9 КЛАС

ПРОГРАМА ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 10 - 12 КЛАС

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА


30.09.2013г.

ПРОГРАМА ЗА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

ПРОГРАМА ЗА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 7 КЛАС

ПРОГРАМА НА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 8 КЛАС

ПРОГРАМА НА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 9 КЛАС

ПРОГРАМА НА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 10 КЛАС

ПРОГРАМА НА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 11 - 12 КЛАС

ПРОГРАМА НА ЕСЕННОТО И ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА - МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА


25.09.2013г.

Изх. 9137 – 736/ 23.09.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката определяща графика и дейностите по организирането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2013/2014 год. на 19.10.2013 год. и 20.10.2013 год. в гр. Бургас ще се проведе ХІI Национално състезание по Природни науки и екология.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – гр. Булгас, Община Бургас и ОУ «П. Р. Славейков – гр. Бургас.

Няма промяна в Регламента за участие в Националното състезание от 2012 год., който можете да намерите на сайта на МОН. Съгласно регламента на състезанието всеки проект се представя от двама ученици, придружени от един ръководител.

Регистрацията на участниците и ръководителите ще се извърши на 18.10.2013 год. от 14:00 ч. до 17:00 ч. в ОУ «П. Р. Славейков – гр. Бургас, ул. Цар Симеон I, № 23.

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 18.10.2013 год. от 17:30 часа в зала „Георги Баев” на културен център „Морско казино“ – Бургас.

Формуляр „Данни за проекта” се подава на електронна поща: pne.burgas@gmail.com

Заявката за нощувка се подава на електронна поща: pne.burgas@gmail.com

Участници да се съобразят със следните изисквания на организаторите: постерите да бъдат с размер не по-голям от 100 х 70 см. /1брой/. Моля, постерът да бъде снабден от двете страни с лайсна и с приспособление за окачване.

За ръководителите е предвидена официална вечеря на 18.10.2013 год. в ресторанта на хотел „Форс“.  Кувертът е на стойност 25 лв.

Разходите по пътуването и настаняването са за сметка на заявителите – училища, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др. Приложена е информация за предлаганите хотели и цените на нощувките.

Регистрацията и настаняването ще се извършва по предварително подадена и обобщена заявка от експертите по природни науки и екология в РИО в срок до 04.10.2013 год.

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 • Да изпратите в РИО, предложения за участие до 03.10.2013год. на електронни адреси: ivanova_petja@abv.bg  илиrolita1@abv.bg.  

Приложение:

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.09.2013г.


Изх. № 9137-726/19.09.2013 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предстои провеждането на международен конкурс „ASTRA talent 2013“, организиран от SES ASTRA. Конкурсът се провежда от 2 септември до 31 октомври.

През настоящата година деца на възраст от 8 до 15 години са поканени да вземат участие с рисунки, които изобразяват как сателитите помагат на хората.

Снимка или сканирано изображение на творба може да качи всеки, който отговаря на условията, на адрес: www.astra talent.eu - в резолюция не по-малка от 1 600 – 1 200 пиксела. Необходимо е творбите да са авторски  и да са създадени през настоящата година.

Моля вижте условията на конкурса.
Плакат.

Адрес за изпращане на рисунки:

Грейлинг България
ул. Позитано -9А, офис 6
Гр.София 1301
Телефони за информация: +359 2 951 51 88 и +359 886 68 04
petar.vulkov@grayling.com

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.09.2013г.


Изх. № 9137-723/18.09.2013 г.
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено ви изпращам:

 • РЕГЛАМЕНТ за провеждане на националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за ученици от IV до XII клас за учебната 2013 - 2014, организирано от Министерството на науката.
 • ИНФОРМАЦИОНЕН ФИШ  за провеждането на седмото издание на ученическия конкурс за писмен превод  “Juvenes Translatores’, организиран от Европейската комисия за ученици от средните училища, родени през 1996 година.

Моля тази информация да бъде предадена на заинтересованите учители по чужди езици.
Благодаря за съдействието!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.09.2013г.


Изх. № 9137-690/09.09.2013 г.
 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за интелектуално развитие на деца и юноши – KANOON, Техеран – Ислямска република Иран, Ви представя условията за участие в Седмия международен художествен конкурс.

Поканата е отправена чрез посолството на Ислямска република Иран в България.

Условия на конкурса.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.07.2013г.


Изх. 9137 – 626/ 19.07.2013 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В прикачения файл можете да намерите информация за 4-тото поредно издание на конкурса на Фондация „Екообщност“ – „Дърво с корен 2013“. Тази година за първи път е представена категорията „Вековните дървета говорят“, която ще събира номинации за столетните растения от столицата.

Приложения: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


01.07.2013г.


Изх. № 9137-590/01.07.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фолклорна формация „Фонтан“
организира

ХIII МЛАДЕЖКИ ДЕТСКИ ЛАГЕР-ФЕСТИВАЛ „РАВДА“

От 07.07.2013 до 17.07.2013г.

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА С. РАВДА- Г-Н  АНДОН БАКАЛОВ.

 • ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

Моля запознайте се с РЕГЛАМЕНТА на  събитието.

За контакти:

fountain@abv.bg          тел.: 0887 30 47 15
stella77@abv.bg           тел.: 0887 35 39 70
petiobggaida@abv.bg  тел.: 0889 53 24 29

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.06.2013г.


Изх. № 9137-580/ 25.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнението на проект  BG161PO001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич“ община Севлиево обявява конкурс за есе, стихотворение или рисунка на тема: „Хоталич - моето пътуване в Средновековието“

Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците в училището Ви.

Приложение: Правила

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.06.2013г.


Изх. № 9137-569/21.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич“, Ви уведомявам, че Община Севлиево обявява конкурс за картина, есе или стихотворение на тема „Хоталич – моето пътуване в Средновековието“. Крайният срок за изпращане на работите е 31.09.2013 г.
Моля да информирате учителите и учениците за конкурса.

Приложение: Информация за провеждане на конкурса

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.06.2013г.


Изх. № 9137-544/13.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Национален Европас Център България, който е част от Център за развитие на човешките ресурси, обявява конкурс за образователна игра за страните от Европа на тема: „EUROPASS ПРИКЛЮЧЕНИЕ - ИГРАЙ И ОПОЗНАЙ ЕВРОПА”.

Целта на конкурса „Europass приключение - Играй и опознай Европа" е да  разшири кръгозора на познанията за Европейските страни и съюза, да провокира въображение по темата за мобилност и използването на Europass документите.

Категории:
Ученици от 5 до 7 клас;
Ученици от 8 до 12 клас.

Награди за:

Ученици от 5 до 7 клас:
I–ва награда – 1000 лева
II–ра награда – 600 лева
III–та награда – 400 лева

Ученици от 8 до 12 клас:
I–ва награда – 1000 лева
II–ра награда – 600 лева
III–та награда – 400 лева

Крайният срок за кандидатстване е - 01 юли 2013г. Резултатите за победителите ще бъдат обявени до 31 юли 2013г.

Информацията за конкурса е публикувана на интернет страницата на Център за развитие на човешките ресурси: http://www.hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0155&g, както и на Facebook страницата Europass Bulgaria: https://www.facebook.com/pages/Europass-Bulgaria/266597820122535?ref=hl

Моля Ви разпространете информацията.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.06.2013г.


Изх. № 9137-538/12.06.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля запознайте се с условията за участие в Пети международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество „Светът в детските длани”- Балчик’2013, който ще се проведе от 6-ти до 11-ти юли 2013 година.

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на фестивала : http://www.festivalbalchik.com/

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С РЕГЛАМЕНТА.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – София-град


05.06.2013г.


ПРОТОКОЛ
ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА НЕМСКИ ЕЗИК  И ПРИРОДНИ НАУКИ


04.06.2013г.


Изх. № 9137-506/03.06.2013

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам: Съобщение-поканаот АРТ ЦЕНТЪР КОМПАС за организиране на конкурс „В света на руския език и култура“, един от сегментите на проекта Национален фестивал на рускоезичното изкуство „Дъга на морето“ Конкурсът  ще се проведе на 28 и 29 юни в гр. Бургас. Канят се за участие деца и младежи, изучаващи руски език, които го усъвършенстват чрез занимания с различните изкуства – литература, театър, музика, танц.

Към съобщението-покана са приложени регламент на конкурса и заявка за участие, която следва да се изпрати на посочените e-mail или факс до 23.06.2013 г. Моля информацията за конкурса да бъде предадена на учителите по руски език от Вашето училище, преподавателите, които ръководят художествени състави, учениците с изявен интерес към руския език и култура.

За повече информация: тел: 0877656775, тел/факс: 00359 56 530 823.

Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.05.2013г.


Изх. 9137 – 494/ 30.05.2013 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09 – 1738/ 09.11. 2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката, с която са утвърдени Изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и Национални състезания през учебната 2012/ 2013 год. на 15.06.2012 г. и 16.06.2012 г. в град  Монтана ще се проведе Второто Национално състезание за основни компетентности на немски език и природни науки.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – гр. Монтана и ГПЧЕ „Петър Богдан”, град Монтана.

Право на участие имат учениците, които през настоящата учебна година се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език и изучават на немски език поне един от учебните предмети /биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия/.

Според регламента на състезанието област София-град участва с 3 отбора, всеки с по трима състезатели:

 • 1 отбор „Биология на немски език”;
 • 1 отбор „Химия на немски език”;
 • 1 отбор „Физика на немски език”.

Всеки отбор се придружава от един ръководител.
Всеки отбор да носи със себе си лаптоп с възможност за свързване с безжичен интернет. Отборите по физика и астрономия на немски език да носят още моливи и гума, а отборите по химия и опазване на околната среда на немски език – обикновени калкулатори /без допълнителни функции/.

Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 14.06.2013 год. от 12:00 до 17:00 часа в хотел „Житомир” – гр. Монтана.

Цените са както следва:

 • нощувка + закуска в стая с две или три легла – 20 лв.;
 • нощувка + закуска в самостоятелна стая – 50 лв.

За включени обяд и вечеря се доплащат съответно 6 лв. + 7 лв.
При необходимост от трета нощувка на 16.06.2013 год. да се отбележи в заявката  или да се заяви при пристигането.
Официалното откриване и техническата конференция на състезанието ще се проведат на  14.06.2013 год. от 17.30 часа в актовата зала на ГПЧЕ „Петър Богдан“

Командировъчните средства са за сметка на заявителите – училища, общини, спонсори и др..

Подборът на учениците и формирането на отборите, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи от експертите по природни науки и екология и от експертите по чуждоезиково обучение в РИО – София-град. За целта Ви молим:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание и неговият регламент.
 • Да изпратите в РИО, предложения за участие, които да съдържат трите имена, класа и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на учениците по немски език и един от предметите /биология, физика или химия/ до 03.06.2013 год. на електронен адрес  ivanova_petja@abv.bg. Предложенията да бъдат съпроводени с попълнена заявка по образец. Моля в заявката да бъде включено й предложение за учител, който да придружава учениците.
 • Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки на СОУ с интензивно изучаване на немски език и изучават на немски език поне един от учебните предмети – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
 • В предложенията на директорите да бъдат включени ученици и ръководители, на които училището може да осигури командировъчни средства.

Допуснатите до участие в състезанието ученици ще бъдат обявени на сайта на РИО на 05.06.2013год.

Приложение:

За допълнителна информация – старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова – тел. 936 60 75; 0888395198;.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.05.2013г.

Изх. № 9137- 486/29.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 20-23 юни 2013 г. ще се проведе

МЕЖДУНАРОДНИЯТ КОНКУРС „РАДОСТ НА БРЕГА”


Моля запознайте се с подробности за участие от приложените писма:


Регламент.


Писмо на РИО, гр.Бургас.

Заявки за участие се приемат до 10 юни 2013г. на адрес:
radostnabrega_bgs@abv.bg и radost_bgs@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.05.2013г.


Изх. № 9137-470/22.05.2013 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РИО ПЛОВДИВ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОРГАНИЗИРАТ
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН  ПРЕГЛЕД „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА”

В прегледа могат да вземат участие колективи е училища, в които се изучава хореография (І-VІІІ клас)  и Профил ”Изкуство-Хореография” (ІХ-ХІІ клас).

Регламентът на състезанието е публикуван на сайта на МОМН, в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За повече информация и въпроси: rio_varsenova@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО - София-град
/съгласно заповед № РД 10-1290/ 15.05.2013 г. на
министъра на образованието, младежта и науката/


21.05.2013г.


Изх.№9137-463/20.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо от МОМН, вх.№ 0200-533/20.05.2013 г. в РИО,София – град, относно предстоящото провеждане на второто издание на детския фестивал „Вярвам в теб 2013“, който се провежда с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпращам информация за инициативата.

Приложение
: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.05.2013г.


Изх.№ 9137-453/16.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ                              

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпила  в Министерството на образованието, младежта и науката молба за съдействие относно организирането на национално онлайн състезание „Правила за безопасност – знаят ли децата”, Ви информирам, че за участие в състезанието се заснема кратко филмче до 2 минути, свързано със знанията на децата за безопасно поведение на пътя, познава ли правилата, за да се предпази: къде да пресича, как да се оглежда, светофар, пътни знаци. Линкът с клипчето се споделя в интернет за за него може да  се гласува. Състезанието се провежда с техническата подкрепа на Ulympix.com. Повече информация за участие в състезанието може да бъде намерена на следните електронни адреси:

http://delfinche.com/2013/02/04/9449


http://ulympix.com/competition/view/84

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.05.2013г.


Изх. № 9137-455/17.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 2009 г. РИО – София-град организира и провежда състезанието „Малък природолюбител” за ученици от V и VІ клас, което се радва на широка популярност.

За втора учебна година Министерството на образованието, младежта и науката подкрепя идеята за разширяване обхвата на столичното състезание с участието на ученически отбори от страната.
Във връзка с това РИО – София-град кани чрез Вас всички природолюбители от V и VІ клас да се включат в националното състезание „Малък природолюбител”.

Състезанието ще се проведе на 07 и 08 юни 2013 г. в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ – бул.“Христо Ботев“ № 63.
На състезанието  учениците са длъжни да представят ученическа карта или ученически бележник.

За допълнителна информация:
Росица Илиева - ст. експерт по ПНЕ в РИО - София-град; сл. тел. 02/935-60-96, GSM: 0898 80 53 42 или ел. адрес- rolita1@abv.bg

Очакваме Ви с надеждата чрез своите действия и инициативи да развием у децата ни чувствата на любов към природата и грижа за нейното бъдеще. Нека духът на националната програма „Участвам и променям” стане наша житейска мисия.

Приложено Ви изпращам:

1. Регламент на състезанието „Малък природолюбител”.
2. Програма на столичното състезание „Малък природолюбител”.
3. Формуляр за заявка за участие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2013г.


Изх. №. 9137-452/16.05.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1738/09.11.2012г. на Министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 година, на 1 юни 2013г. / събота / ще се проведе Националният кръг на математическото състезание „ Европейско кенгуру”. Състезанието ще се проведе в СМГ „ Паисий Хилендарски ” / ул. „ Искър” № 61 / от 11.00 часа. Учениците трябва да  се явят в 10.30 часа, с документ за самоличност / списъкът на класираните за участие е в приложения файл /.

През тази учебна година за пръв път, извън регламента, на Областен кръг участваха и ученици от първи клас. Съгласно решение на Националната комисия „ Европейско Кенгуру ” от 11.05.2013г.,  учениците от първи клас, получили 80 или повече точки на областния кръг, могат да се явят на националния кръг. За целта е необходимо да се явят в 10.00 часа в деня на състезанието, като предварително се регистрират за участие на тел.: 0888 317 679 / Мария Лилкова /.

Приложение
: Списък на класираните ученици

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2013г.


По случай навършването на 200 години от първото честване на празника на делото на светите братя Кирил и Методий, Националното представителство на студентските съвети обявява първи по рода си мащабен национален конкурс „Носители на просвета 2013".

16.05.2013г.


ВАЖНО !!!

Изх.9137-451/15.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

          
На 18.05.2013 г., от 13.00 ч. в Частно училище „Дружба”, жк. „Обеля“ №2,  ще се проведе награждаването на спечелилите конкурса за есе, стихотворение и картина на тема „Изкуството да живеем заедно“, организиран от Форум за междукултурен диалог с председател Шефкет Шефкитов.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2013г.


Протоколи
за резултатите от Областен  етап на VI Национална олимпиада по гражданско образование


I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


13.05.2013г.


Изх. №  9137 - 437/10.05.2013 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-396/10.04.2013г. на Министъра на образованието, младежта и науката и по силата на т.1, буква „б” от Решение №203 на Министерския съвет от 29 март 2013 година за одобряване на национални програми за развитие на средното образование, във връзка с изпълнение на т.ІV.2. от Приложението към национална програма „Квалификация”  се организира поредният Национален конкурс „Училището- желана територия на ученика”.

Моля информирайте Вашите колективи за условията за участие в конкурса и ги запознайте с регламента.

Вашите предложения  за участие в конкурса изпращайте в РИО, София-град в срок до: 01.08.2013г., заведени с входящ номер в деловодството на РИО, София-град – на хартиен носител, както е указано в регламента.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


13.05.2013г.


Изх.№  9137-436/10.05.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че от 30 май до 2 юни 2013 г. предстои да се проведе традиционният поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, чийто инициатор и организатор е културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”.

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие обявява и Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, посветен на личността и делото на Таньо войвода и неговата чета. Конкурсът и походът са с национален статут и са залегнали в календара на МОМН и Министерство на културата. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 21.05.2013 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.          
          
Приложение: статут за провеждане на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


09.05.2013г.


Изх. № 9137-430/ 8.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Професионален футболен клуб „Левски“ за втора поредна година организира училищен футболен турнир „Васил Левски“, който ще се проведе в два дни от 3.06.-7.06.2013 г. на тренировъчните игрища на стадион „Георги Аспарухов“.

Отборите ще бъдат разделени в две възрастови групи V-VI клас и  VII-VIII клас.

 Записването се извършва на e-mail: adv@levski.bg и в административния офис на ПФК „Левски“ на ул. „Тодорини кукли“ №47, ет.3, кв. „Герена“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


09.05.2013г.


Изх. № 9137-431/08.05.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Асоциацията за приятелство „България – Куба“, Синдикатът на българските учители, ЦС на БАС, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти организират за седми път Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“. Той се провежда под патронажа на Посолството на Република Куба в България и е включен в Националния календар на МОМН за извънучилищни дейности.

Крайният срок за изпращане на творби е 20.05.2013 г.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Условия за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


07.05.2013г.


Изх.№ 9137-416/07.05.2013

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам съобщение за провеждането на третото издание на „Литературен конкурс за средношколци - английски език“, организиран от департамент „Англицистика“ на Нов български университет.

Моля да запознаете с информацията за конкурса и условията за участие в него учителите по английски език във Вашето училище, съответно и учениците, изучаващи английски език.

За повече информация: секретар на Департамента тел: 02/8110320.

Предварително благодаря за съдействието!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


07.05.2013г.


Изх. № 9137-412/30.04.2013 г.

До
Директорите на
столичните училища


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Представям на Вашето внимание информация за Национален пролетен турнир по информатика, организиран от Регионален инспекторат по образованието – гр. Ямбол, Община Ямбол и МГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол. В него могат да вземат участие всички ученици от 4. – 12. клас. Информация за връзка с организаторите може да бъде намерена на страницата http:/www.math.bas.bg/infos/

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


23.04.2013г.


ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

ОТ ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

31.03.2013 г.


22.04.2013г.


Изх.№.9137-375/22.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам предложение на „ОПТИМА“ Българската асоциация за качествени езикови услуги  за участие на Вашите ученици в национален конкурс на тема „ Обичам да чета на различни европейски езици“.  Идеята на конкурса е да насърчи четенето на книги на чужди езици с цел развиване на езиковите умения и опознаване на езиковото многообразие в Европа.

В конкурса могат да участват ученици от частни и държавни училища на възраст от 7 до 18 години, като всеки участник сам избира книга на езика, който изучава.

На всички участници пожелавам приятни изживявания в чудния  свят на книгите!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


17.04.2013г.


Изх.№ 9137-360/ 16.04.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

РИО  Стара Загора и НУ„Димитър Благоев“ – гр. Стара Загора организират:

КОНКУРС на тема „МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ -

за детска рисунка, разказ, приказка, стихотворение. 

Моля запознайте се с РЕГЛАМЕНТА на конкурсите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(
Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


17.04.2013г.


Изх. № 9137-367/17.04. 2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
23 СОУ, ПЪРВА ЧМГ, НПМГ,
ПГТМД, 32 СОУ, НПГПФ, СМГ, 144 СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-1738/  09.11.2012 г. и  Заповед  № РД 09- 307/ 21.03.2013 г на министъра  на образованието, младежта  и науката, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще се проведе в периода от 7 май  2013 г. до 9  май 2013 г. в  СОУ „ Христо Ботев“ и ОУ „ Васил Левски“  - град Враца.

Протоколът за допуснатите до националния кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието, младежта и науката в рубриката „Олимпиади и състезания”. Необходимо е до 25.04.2013 г. да попълните  заявката в приложението, като я изпратите на посочения адрес: r_tsvetkova@abv.bg

Всички разходи на участниците и ръководителите им са за сметка на изпращащата страна. До участие в националния кръг участниците се допускат с документ за самоличност.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 092 – 627393- Румяна Цветкова, ст. експерт по ОНГО в РИО, - Враца.
С поздравления  за показаните постижения на Вашите ученици и екипната Ви работа, прилагам  писмо от домакините на олимпиадата от РИО- Враца, заедно със заявка за участие и програма за провеждане на VI – тата Национална олимпиада по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ.

Приложение №1

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(
Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


17.04.2013г.


Изх. № 9137- 352/ 16.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че започна записването на отборите, които желаят да участват в петнадесетото издание на „Данониада“ 2013 – Национален турнир по футбол за деца до 12-годишна възраст, организиран от „Данон-Сердика“ АД, Министерството на образованието, младежта и науката, съвместно с фондация „Димитър Бербатов“.

Заявки за участие в турнира за гр. София сe подават на e-mail: www.danoniada.bg до 08.05.2013 г. включително.
Техническата конференция ще се проведе на 09.05.2013 г. (четвъртък) от 18.30 ч в 133. СОУ, ул „Шишман“ № 1.

В турнира могат да участват ученици /деца/ родени от 01.01.2001 г. до 31.12.2002 г. Допуска се участие на смесени отбори и на отбори съставени изцяло от момичета.

Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Tелефон за връзка: 0888 100 578; 935 60 79 – старши експерт по ФВС – М. Стоилова.

Приложение: 1. Правилник „Данониада“-2013

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(
Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


17.04.2013г.


Изх. № 9137-363/17.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТГЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 26.04.2013 г. (петък) във ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” ще се проведе столичното състезание „Талантлив химик” за ученици от две възрастови групи – VІІ клас и ХІ и ХІІ клас.

Състезанието за учениците от ХІ и ХІІ клас е от 14.00 часа в аудитория № 601, а за учениците от VІІ клас е от 15.00 часа в аудитории № 130 и № 210.

Моля учениците и техните ръководители да бъдат на входа на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски” съответно в 13.30 часа и в 14.30 часа.

Заявки
за участие в състезанието „Талантлив химик“ се подават на следните адреси:

 • за VІІ клас :
  Невена Върбанова   
  e-mail: nevena_n1@abv.bg   
  тел. 0884316348                     
  и Нели Дянкова           
  e-mail: nelydjankova@abv.bg 
  тел. 0884721352, учители по ХООС в НПМГ;
 • за ХІ и ХІІ клас:
  М. Йотова – учител по ХООС в 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“,
  e-mail: margi_yotowa@abv.bg           
  тел. 0885 444 246.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(
Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


16.04.2013г.


Изх.№ 9137-351/15.04.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА,

РИО, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНЦИ,
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
И ВТУ «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ»

канят преподавателите и учителите по изобразително изкуство от всички видове и степени средни и висши училища за участие в

НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ-ПЕДАГОЗИ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО-2013Г.”

ПОСВЕТЕНА НА 24 МАЙ –
ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

в залите на изложбения комплекс – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Съгласно статута на изложбата всеки автор може да представи за участие не повече от:

 • Живопис – 2 творби – до 150 см. на дългата страна;
 • Скулптура– 2 творби – до 50 см.  на  големия си размер;
 • Графика и рисунка– 3 творби
 • Приложни изкуства – 2 творби.

Самостоятелно предаване на творбите:

от 7 до 15  май в залите на изложбения комплекс – гр.Велико Търново

Организирано: в РИО:

от 2 до 10  май 2012г. – ет. 5 стая 422 и стая 419 РИО, София-град

Творбите трябва да бъдат добре опаковани и четливо написани (автор, адрес, тлефонен номер, електронен адрес, наименование на творлата, размер, цена). Произведения с размер, по-голям от посочения, се  представят със собствен превоз.

За творби, непотърсени в срок до 08.07.2012г., организаторите не носят отговорност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РИО­София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(
Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


16.04.2013г.


Изх. № 9137-353/16.04.2013

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0524-3/15.04.2013г. на РИО, София-град  относно провеждане на конкурс за детска рисунка, разказ, съчинение, приказка и стихотворение във връзка със 130 години НУ ,,Димитър Благоев“ гр. Стара Загора приложено Ви изпращаме регламента и условията за участие.

Приложение: Регламент и условия за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РИО­София-град

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(
Съгл. Заповед № РД 10-2673/15.12.2012г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


15.04.2013г.

Изх. №  9137-348/ 12.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, НПГПТО „М.В.Ломоносов” и ПГТЕ „Хенри Форд”

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин Директор,

Съгласно заповед № РД 09-1738/  09.11.2012 г. на министъра  на образованието, младежта  и науката и писмо № 9105-124/ 10.04.2013 г. на МОМН, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе в периода от 26 април 2013 г. до 28 април 2013 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево.
Протоколът за допуснатите до национален кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието, младежта и науката в рубриката „Олимпиади и състезания”.
Всички участници, допуснати до националния кръг, трябва да работят със собствени измервателни и чертожни инструменти и компактдискове.
Участниците могат да нощуват в хотели и общежития в гр. Севлиево от изпратения Ви от училището-домакин списък.
Необходимо е до 24.04.2013 г. да се направи резервация за нощуване в избрания хотел. Настаняването ще се извършва до 18,00 ч. на 26.04.2013 г. Всички разходи на участниците и ръководителите им са за сметка на изпращащата страна.
До участие в националния кръг участниците се допускат само с документ за самоличност.
Допълнителна информация във връзка с организацията на XXIX Национална олимпиада по техническо чертане можете да получите на сайта и телефоните на Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево.

Приложение: Програма за провеждане на XXIX Национална олимпиада по техническо чертане.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РИО­София-град12.04.2013г.


ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ОБЛАСТЕН КРЪГ


11.04.2013г.


Резултати от областния етап на олимпиадата по география и икономика - 5 и 6 клас,
23.02.2013г.


11.04.2013г.


Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език,
23.02.2013г.


11.04.2013г.


Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език,
24.02.2013г.


10.04.2013г.


Изх. № 9137-335/09.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Фондация „Устойчиво развитие за България“ и организационен комитет провеждат за седма поредна година Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“. В него участват деца от България, Русия, Беларус, Украйна, Казахстан и др.

През 2013 година конкурсът е посветен на 135-годишнината от Руско-турската война и възстановяването на българската държавност. Включен е в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН. 
Напомням Ви, че крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2013 г.
Моля да съдействате на учителите и учениците за  участието им в конкурса.

Приложение: регламент за участие в конкурса

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


09.04.2013г.


Изх. № 9138-4/08.04.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Деветото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 20 април 2013 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.
До 12 април 2013 можете да се регистрирате за участие на следния адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/.
Състезателите следва да се явят на 20 април между 13.00 и 14.30 часа за регистрация на място във ФМИ. От 15:00ч. до 19:00ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача, като победителите ще бъдат излъчени и наградени на 21 април.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


09.04.2013г.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език,
23.02.2013г.


05.04.2013г.


Изх.№9137-320/04.04.2013 г.

 
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо от РИО-Бургас, вх.№ 0502-6/04.04.2013 г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че Национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя ще се проведе в гр. Бургас на 14-16 май 2013 година.
Приложено Ви изпращам:
Указание за провеждане на викторината.
Заявка за участие.
Оферта за нощувка и храна за участниците.


ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


03.04.2013г.


Изх. № 9137-310 /02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

БЪЛГАРСКАТА  ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦОВИ ДИСЦИПЛИНИ
кани всички школи, работещи в областта на певческото, танцовото, инструменталното и изобразителното изкуство, да вземат участие във включения в календара на Министерство на културата
„АРТ-КОНКУРС „ДЪГА ОТ ТАЛАНТИ“, който ще се проведе в гр.Пловдив от 26-29.04.2013г.
Най-добрите участници ще спечелят квоти за участие в Световния танцов турнир  в Хърватска – 15-19  м. май 2013г.
Моля запознайте се с допълнителните подробности за участие в конкурса от приложенията.
Приложения:
Регламент
Предварителна програма.
Заявка

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.04.2013г.


№ 9137-302/02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерство на образованието, младежта и науката с изх. №9105-102/26.03.2013 г. и с вх. № 200-325/27.03.13  в РИО София- град, относно конкурса „1000 стипендии” на Фондация ”Комунитас” приложено Ви изпращам формулярите за кандидатстване за проекта „1000 стипендии” през 2013 г.

Стипендиите на Фондацията се предоставят на ученици от шести до единадесети клас, които имат задълбочен интерес в областта на науката или изкуствата, с цел да се стимулира техния потенциал и да ги направи конкурентноспособни и активни граждани. Срокът за кандидатстване е от 01.02.2013 г. до 15.04.2013 г. За повече информация свързана с Фондацията и проекта можете да посетите сайта www.1000stipendii.org.

Приложения:

1. Формуляри за кандидатстване

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.04.2013г.


Изх. № 9137-
303/02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля запознайте се с условията за участие в:
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ПОД НАСЛОВ „МОЯТА УМНА КЪЩА“
За да заявите участие, изпратете на адрес: info@energysave.bg :

 1. Общия брой участници, т.е. брой деца в тези групи.
 2. Адрес за доставка на материалите, лице и телефон за контакт.

За участие в конкурса се допускат деца от Предучилищните групи.

Краен срок за заявки 5-ти април 2013г.

В кратки срокове след това ще получите книжка за оцветяване за всяко дете. Върху средните страници на книжката детето трябва да нарисува своята "умна къща", с която да участва в конкурса.
С общите условия на конкурса може да се запознаете на адрес: http://energysave.bg/terms.htmi.
НАГРАДЕН ФОНД
Награда на журито: едногодишен курс по рисуване.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.04.2013г.


Изх. № 9137-304/02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ИТАЛИАНСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА БОРБА С РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ОРГАНИЗИРАТ:
ХVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„НЕ НА ЦИГАРИТЕ!“

Журирането за определяне на най-добра рисунка ще се състои на 8 май 2013г.
Моля запознайте се от приложението с условията за участие в конкурса.
Резултатите от участието в конкурса можете да научите след 9 май 2013г. на сайта: www.ncpha.government.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.04.2013г.


Изх. № 9137-305 /02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ЧЕШКИЯТ ЦЕНТЪР ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КОМИКС НА ТЕМА
„МЪДРИ МИСЛИ С МАЛКО СЛОВА“ ЗА ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ПО ПОВОД 1150 ГОДИНИ ОТ ВЕЛИКОМОРАВСКАТА МИСИЯ.

Повече информация ще намерите в приложения файл или на следните адреси:

http://sofia.czechcentres.cz/14/komiksi-kiril-i-metodij/

http://www.facebook.com/pages/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/381068048584905#!/events/236447956495077/

Czech Cultural Centre
Rakovski 100, 1000 Sofia
T: +359 2 815 54 37
Mob. +359 878 361 268
F: +359 2 815 54 40
E: rumenova@czech.cz
www.sofia.czechcentres.cz

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.04.2013г.


Изх. № 9137-306/02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието, младежта и науката
Национален дворец на децата
Регионален инспекторат по образованието-Ловеч
Община  Ловеч
Общински детски комплекс-Ловеч
Организират

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Моля запознайте се със статута за
Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема: "Върви, народе възродени"
 и
Статут за есе на тема "Напред науката е слънце".

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


02.04.2013г.


Изх. № 9137-300/ 01.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с получено с вх. № 1321-43/28.03.2013 г. в РИО, София-град писмо относно представяне на образователна платформа Jumpido, ви уведомявам, че предстои серия от представяния на продукта пред директорите на столичните училища. Jumpido е базиран на сензора Kinect for Windows, който позволява управлението на системата да се извършва само с помощта на жестовете на тялото. Продуктът е най-новата разработка на компанията, създала софтуерната система Енвижън.  Присъствието на представянията е напълно безплатно.
Моля да заявите присъствието си съгласно приложения график на адрес : office@nimero.com или на GSM: 0898 617 114.

График за представяне на Jumpido:

Дата,час

Район

Домакин

09.04.2013г.

Красна поляна

92. ОУ „Димитър Талев“

10.04.2013г.

Слатина

138. СОУ „Проф. Васил Златарски“

11.04.2013г.

Люлин, Банкя

137. СОУ „Ангел Кънчев“

12.04.2013г.

Изгрев, Студентски

105. СОУ „Атанас Далчев“

16.04.2013г.

Искър, Казичене, Панчарево, Лозен, Кривина

4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“

18.04.2013г.

Лозенец

35. СОУ „Добри Войников“

19.04.2013г.

Надежда

54. СОУ „Св. Иван Рилски“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД02.04.2013г.


Изх.№.9137-309/02.04.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам предложение да се присъединете към усилията на Европейската комисия за осъществяване на инициативата „ Отново на училище“ по време на седмицата посветена на Европа и на 2013- Европейска година на гражданите, от 7 до 11 май 2013г. .

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД02.04.2013г.

Изх.№  9137-308/02.04.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                         
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“, с подкрепата на МОМН и РИО – София-град, обявява Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, посветен на 28-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 21.05.2013 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: статут на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД29.03.2013г.


ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ


29.03.2013г.


Списък на участниците в математическо състезание "Евр. Кенгуру" - 2013 година, получили над 50% от точките ( явили се към Софийска градска секция на Съюза на математиците в България)


29.03.2013г.


КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
СИЛИСТРА20 И 21 АПРИЛ 2013 ГОД.


29.03.2013г.

Изх. № 9137-298/29.03.2013 г.   
                                              
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че приключи националният конкурс за средношколци на тема „100 години от Балканските войни и разорението на тракийските българи“, организиран от Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт с подкрепата на МОМН и РИО – София-град. Имената на победителите могат да се видят на сайта на Съюза на тракийските дружества http://stdbg.org в Актуално-новини.
Благодаря на всички ученици от град София, участвали в конкурса!  

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –  СОФИЯ-ГРАД28.03.2013г.


РЕЗУЛТАТИНА УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТНИЦИ  ОТ ОБЛАСТНИЯ ЕТАП НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ
- 25.02.2013


28.03.2013г.


СПИСЪК
на творбите, класирани на І етап от ХІI национален конкурс „Бог е любов”


27.03.2013г.

Изх. № 9137-290/ 27.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте колективите на Вашите училища с приложеното писмо от Фондация „Дарби” относно организиране и провеждане на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, който ще се проведе за пета поредна година.
При желание и възможност за участие, попълнете приложените формуляри за записване и ги изпратете на посочения електронен адрес.

Приложение:
1. Писмо от фондация „Дарби”
2. Регламент
3. Формуляр за записване на индивидуални участници
4. Формуляр за записване на ансамбли и хорове

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК  НА РИО
СОФИЯ – ГРАД27.03.2013г.

Изх. № 9137-289/26.03.2013 г.

До
Директорите на столичните
училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание информация и регламент за национално състезание по дигитални компетентности „Виртуален турист“-гр. Сандански, организирано от РИО-Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“-гр. Благоевград и гимназия „Яне Сандански“-гр. Сандански. В него могат да вземат участие всички ученици от 5. – 12. клас.
Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД27.03.2013г.

№ 9137-291 /27.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение изменения на заповед № РД09-305/21.03.2013 г., във връзка с провеждане на НВО и заповед № РД09-307/21.03.2013г., във врзка с промяна на датите на ученическите олимпиади на Министъра на образованието, младежта и науката.
Приложения:
Заповед 1
Заповед 2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД27.03.2013г.


РЕЗУЛТАТИ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС, УЧАСТНИЦИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СОФИЯ, 2013 г.


27.03.2013г.

Резултати от Областния кръг на олимпиадата по немски език - 23.02.201327.03.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – 23.03.2013

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ - 12 КЛАС

ПРОТОКОЛ ЛАУРЕАТИ - 12 КЛАС

ПОБЕДИТЕЛИ (І, ІІ И ІІІ МЯСТО)27.03.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 23.02.201325.03.2013г.


Изх. № 9137- 284  / 25.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от РИО – гр. Сливен № РД 12 – 396 / 15.03.2013 г., постъпило с вх. № 0520 – 3 / 18.03.2013 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 19.04. до 21.04.2013 г. в ПМГ „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен ще се проведе Национално състезание по география и икономика с учениците от ХI и ХII клас – профилирана подготовка.
Моля в срок до 08.04.2012 г. училищата, желаещи да участват в състезанието, да  изпратят заявка в РИО – София-град, на Румяна Вангелова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование.
Повече информация за състезанието може да получите на  http//www.competition.pmg-sliven.com.

Приложение:
1. Писмо от РИО – гр. Сливен № РД 12 – 396 / 15.03.2013 г.
2. Регламент на Националното състезание.
3. Образец на Заявка за участие.
4. Програма на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2013г.


Изх. № 9137-280/22.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям Ви протокол с резултатите на учениците от подборния кръг за националното състезание по ХООС, проведен на 14.03.2013 г.

Протокол

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2013г.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език
- 24.02.2013 г.


20.03.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

о б я в я в а

Национален конкурс  
за наградите за учители по физика

финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

По предложение на съюза на физиците в България, Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” учреди две награди на името на фондацията, които се присъждат на учители по физика:
„ За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти”
„ За постижения при създаването на най-подходяща учебна среда”
Участието в първия конкурс може да бъде индивидуално или от колектив от учители, които подготвят ученици по физика. Представянето може да бъде направено от група членове на СФБ или от регионалните клонове на СФБ. Предложенията за награждаване трябва да съдържат:

 • Поименен списък на наградените през последните пет години ученици на национални и международни конкурси, година на награждаването, къде са наградени и на кое място са класирани;
 • Документи на Национални и международни награди, признания и оценки за кандидата /кандидатите/ за последните пет години;
 • Списък на приетите студенти по физика в университетите на страната;
 • Публикации на кандидата и неговите ученици.

Наградата „За най-добри постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда” ще се присъди на учител или на учители за постижения при създаване и развитие на материално-техническата база: кабинети, лаборатории, учебни комплекси, нагледни средства и др. в дадено средно училище. Представянето на участниците в конкурса може да бъде направено от самите кандидати, група членове на СФБ, регионалните клонове на СФБ.
            Предложенията трябва да съдържат:

 • Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата;
 • Описание на личния принос на кандидата за създаване на благоприятна среда за обучение по физика с доказателствен материал - фотоси, схеми и др.;
 • Информация за самостоятелно разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях;
 • Официални отзиви и препоръки.

Предложенията за участие в двата конкурса трябва да се представят в срок до 31.07.2013 год. на адрес:
София 1164
ПК 6
Бул. „Джеймс Баучер” 5
Съюз на физиците в България”
/за конкурса/

Наградите са парични, стойността ще бъде определена по-късно. Ще бъдат връчени от представители на международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” на Втория Национален конгрес на физическите науки и 41-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика, които ще се проведат съвместно от 25 до 29 септември 2013 год. в град София.

Спечелилите една от двете награди на Фондацията нямат право за участие в конкурсите до изтичане на три години от номинирането им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.03.2013г.


Изх. 9237 – 273/ 20.03.2013 год. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Съгласно Заповед № РД-09-1738/09.11.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, определяща графика и дейностите по организирането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2012/2013 г. от 12.04.2013 г. до 14.04.2013 г. в гр. Кърджали ще се проведе ХVI-та Национална олимпиада по Астрономия за ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в три възрастови групи.
Олимпиадата ще се проведе в два последователни дни:

 • На 13.04.2013 г. от 08:00 часа в СОУ „Отец Паисий“ – гр. Кърджали, ще започне теоретичният кръг с продължителност 4 астрономични часа;
 • На 14.04.2013 г. от 08:00 часа в СОУ „Отец Паисий“ – гр. Кърджали, ще започне практическият кръг с продължителност 2 астрономични часа.

Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали, СОУ „Отец Паисий“ – Кърджали и Астрономическа обсерватория „Славей Златев“.
 Основни акценти в организирането и провеждането на олимпиадата:

  • Регистрирането и настаняването на участниците ще се извършва в хотелите „Арпезос“ и „Устра” от 14:00 часа на 12.04.2013 г. Осигурени са нощувки за учениците и техните ръководители. Цената на една нощувка и закуска е 25 лева на човек.
  • Ръководителите на групи правят предварително своята заявка за нощувка в хотел „Арпезос“ (120 места) на тел: 0361/ 60200, 60234 или на ел. адрес: hotel_arpezos@mail.bg или в хотел „Устра“ (50 места) на тел: 0361/64722, 0884117045 или на ел. адрес: hotel_ustra@mail.bg, като посочват датите, вида на стаята ( с две или три легла), съобразно броя и пола на участниците, които водят.
  • Заплащането на нощувките ще се извършва при настаняването в хотела. За издаването на фактури е необходимо да се предоставят точни данни на рецепцията на хотела.
  •  Осигурена е храна – обяд и вечеря по 2,50 лв. в стола на СОУ „Отец Паисий“ – гр. Кърджали. Заплащането на храната се извършва при регистрацията.
  • Разходите по пътуването и настаняването са за сметка на заявителите – училища, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др.
  • Ръководителите при регистрацията си представят на хартиен носител Списък с имената на учениците и личните им данни (дата и година на раждане), училище, клас, област, град.
  • Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се осъществява само срещу документ за самоличност или ученическа карта.
  • Членове на Националната комисия по Астрономия не могат да бъдат ръководители на групи.

Заявките за настаняване в хотела и участие в олимпиадата по образец се приемат до 31.03.2013 г. на e-mail: paisii_astro_2013@abv.bg и в хотела – едновременно.
Моля всички заявки за участие да бъдат изпратени и до експерта по природни науки и екология в РИО – София – град, Петя Иванова на e-mail: ivanova_petja@abv.bg.
На сайта на СОУ „Отец Паисий“ – гр. Кърджали, www.paisii-kardjali.com  ще намерите пълна информация за олимпиадата по астрономия:

 • Регламент за организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по Астрономия.
 • Програма на дейностите на Националния кръг на олимпиадата по Астрономия.
 • Заявки по образец за участие в олимпиадата.
 • Заявка по образец за настаняване в хотел.
 • Декларация.

(Моля именувайте файловете с Вашите заявки като запишете училището и града-Пример: Заявка от СОУ, Кърджали – име на файла, Zaiavka_Hotel_SOU_KYRDJALI);
За допълнителна информация – Цветанка Границка, старши експерт по ПНЕ в РИО – Кърджали, тел: 0361/60425 и тел: 0879129438.

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


Изх. 9137-270/19.03.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо от Национален дворец на децата / НДД /, с входящ № 0713-2/13.03.2013г. в РИО – София-град, относно V Международен детски фестивал „Млади таланти 2013”, с приложени статут и програма. Конкурсът ще се проведе от 24.04.2013г. до 29.04.2013г. в  Националния дворец на децата / НДД /. Превърнал се в традиционен, мащабният детски форум предоставя възможности на деца от цяла България и чужбина да докажат талантите и възможностите си във всички сфери на изкуството.

Изявата е в Националния календар за извънучилищни дейности / НКИД/ на МОМН за учебната 2012/2013 учебна година.

Моля да уведомите учителите и ръководителите на извънкласни форми.

Желая успех на участниците. 

Приложение:

 1. Статут на фестивала
 2. Програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


19.03.2013г.


КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ - 4 - 5 АПРИЛ ГР. ВРАЦА


18.03.2013г.


Изх. 9137 – 268/ 18.03.2013 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че традиционният конкурс "Уреди за кабинета по физика" ще се проведе на 8-ми юни 2013 г..
Организатор на конкурса е Софийският клон на физиците в България.
Приложено Ви изпращаме:

 1. Регламент на състезанието
 2. Условия за участие
 3. Образец на заявка
 4. Програма на състезанието

Пълна нинформация за конкурса можете да получите и като посетите страницата на конкурса http://bgphysics.eu/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika поместена на сайта на Софийския Клон на Съюза на физиците в България bgphysics.eu.

На вашето внимание! Конкурс в конкурса!
Софийският клон на физиците в България обявява конкурс за изработване на лого на  конкурса „Уреди за кабинета по физика". Вашите предложения можете да изпращате до 27.05.2013 год. на електронен адрес: PhysicsDevices@bgphysics.eu.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам списък на допуснатите участници  на националния кръг на олимпиадата по италиански език, който ще се проведе на 23.03.2013г. в гр. София от 10.00 ч. в 105 СОУ „ Атанас Далчев“.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

На участниците пожелавам успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


Изх.№ 9137-263/18.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за организацията на националния кръг на олимпиадата по испански  език, който ще се проведе на 23.03.2013г. в гр. Хасково.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

На участниците пожелавам успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


18.03.2013г.


Изх.№9137-250/15.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И
СОУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че регионалният кръг на националното състезание по професионално направление  „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ за учебната 2012/2013 година – „Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“ ще се проведе съгласно графика, утвърден със заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на МОМН от 22 до 23 март  2013 година в град Дупница.
Съгласно регламента на националното състезание, училище-домакин на регионалния кръг за гр. Благоевград, Дупница, Радомир, Разлог, Перник, Петрич и София е Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ – гр. Дупница, тел. 070151834, е-mail:,g_koroljov@abv.bg.

В състезанието могат да вземат участие училищните отбори, класирани на училищен кръг от професионалните гимназии и СОУ с професионални паралелки, провеждащи обучение по специалностите: Автотранспортна техника и Пътностроителна техника на професиите Техник на транспортна техника и Монтьор на транспортна техника и специалността Подемно – транспортна техника, монтиране на пътни транспортни средства на професиите Техник на подемно-транспортна техника и Монтьор на подемно-транспортна техника от професионално направление Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства. В отбора може да се включи и ученик от специалността Електрообзавеждане на транспортна техника.

Приложение: Програма за провеждане на състезанието, изготвена от училището – домакин.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.03.2013г.


Изх.№9137-253/14.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с месеца на Франкофонията, Международната организация на франкофонията обявява конкурс за плакат на тема: „ Да спасим планетата!“
Приложено Ви изпращам информация за конкурса.
Като благодаря предварително, моля информацията да бъде предадена на вниманието на учителите по френски език във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.03.2013г.

Изх.№.9137-255/14.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмото на г-жа Мая Виденова, изпълнителен директор на Фондация „ Млада България“ по повод промяна на датата на провеждане на Международното състезание „Лингвистично кенгуру“.
Като Ви благодаря предварително, моля да уведомите участниците, на които желая успех.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


15.03.2013г.

Изх.№9137-254/14.03.2013г..

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заявките за участие в областния кръг на  Фестивала на авторската драматургия  и театър на английски език ще се приемат в РИО, ст.406 при г-жа Мирослава Данчева до 20.03.2013 г..
Датата и мястото на провеждането на областния кръг ще бъдат съобщени допълнително.
Моля да предадете информацията на учителите по английски език от Вашето училище.
На участниците желая успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД


14.03.2013г.


Изх. № 9137-239/13.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 9105-90/ 08.03.2013 г. на МОМН Ви уведомявам, че издателство „Просвета“ и екип „Образование“ към програма „Христо Ботев“ на БНР обявяват конкурс за творческо писане онлайн за ученици от V до ХІІ клас.

Моля да уведомите учителите и учениците във Вашето училище за условията на конкурса.

Приложение: Условия за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


13.03.2013г.


Изх. № 9137-237 /13 .03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


ГПАЕ “ГЕО МИЛЕВ”, ГР. БУРГАС И СЪЗДАДЕНИЯТ КЪМ ГИМНАЗИЯТА АРТ КЛУБ “ПАЛИТРА”

ОБЯВЯВАТ:

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ

“ВИРТУАЛНА ПРОЛЕТ” НА ТЕМА "ФАНТАСМАГОРИЯ"-

ARTS.GPAEBURGAS.ORG<HTTP://ARTS.GPAEBURGAS.ORG/>.

Моляинформайте Вашите ученици за възможностите да участват вконкурса.

Приложен регламент.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.03.2013г.


Изх. № 9137-235 / 12.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по география

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на министъра  на образованието, младежта и науката за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2012/2013 година и във връзка със заповед № № РД 01-207/ 23.11.2012 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 31.03.2013 г., неделя, както следва:

 • Място на провеждане – Първа АЕГ, бул. „Дондуков” № 60;
 • Начало –  09:00 часа;   
 • Време за провеждане – 2 (два) астрономически часа.

За участие в областния кръг на олимпиадата се допускат ученици,  получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на общинския кръг.

Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, е необходимо да  определят със заповед учители-придружители на учениците в деня на провеждане на олимпиадата.

Квесторите трябва да се явят в учителската стая на Първа АЕГ в 08:00 часа за инструктаж.

Учениците ще бъдат допускани в Първа АЕГ само с документ за самоличност и ще заемат работните си места по зали до 08:30 часа.
След този час няма да бъдат допускани.

Резултатите на учениците от първа (5 клас) и втора (6 клас)  състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РИО непосредствено след проверката на писмените работи (след 17 април), а за учениците от трета (7 клас), четвърта (8 клас), пета (9 клас), и шеста (10-12 клас) състезателна група след получаването в РИО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици и разсекретяването на писмените им работи.

Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

Приложение
: Списък на класираните за областен кръг ученици от V до ХІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.03.2013г.

УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ-ГРАД, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК В ГРАД ДУПНИЦА НА 23.03.2013 г.12.03.2013г.

Изх. № 9137-231/12.03.2013 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам списък на учениците, допуснати след арбитраж до Националния кръг на Олимпиадата по руски език, който ще се проведе на 23.03.2013 г. в град Дупница (допълнително ще бъдат съобщени на нашия сайт условията, точното място и програмата на олимпиадата).
Моля, ако има сгрешени имена или училища да съобщите за грешките на ст. експерт Галина Лилова на e-mail: rio_glilova@abv.bg , тъй като всички участници ще получат сертификати.
Предварително благодаря за съдействието и на участниците пожелавам успех!ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


12.03.2013г.

Изх.№ 9137-223 /12.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям Ви протоколи за резултатите на класираните проекти  по категории  от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии, проведена на 10.03.2013 г.

Протоколи


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


12.03.2013г.

Изх.№ 9137-223/12.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание информация  за класираните ученици по групи  от общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведена на 06.01.2013 г.
Областният кръг на олимпиадата ще се проведе на 29.03.2013г. Учениците, класирани от СМГ и СПГЕ „Джон Атанасов“ да се явят в сградата на СМГ, ул. „Искър“ № 61 не по-късно от 8.20ч. на 29.03.2013г. Всички останали класирани ученици да се явят в сградата на НПМГ, ул. „Бигла“ № 56 не по-късно от 8.20ч. на  29.03.2013г.

Резултати

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град12.03.2013г.


Резултати на участниците в областен кръг на олимпиадата по математика - 25.02.2013


12.03.2013г.


Изх. № 9137-229 / 12.03.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-86/05.03.2013 г., регистрирано с вх. № 0200-255/05.03.2013 г. Ви уведомявам, че Министерство на образованието, младежта и науката успешно си партнира с Български пощи в провеждането на няколко поредни издания на конкурсите, организирани от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО.
Темата на епистоларния конкурс през 2013 година е: „Напишете до някого писмо, в което се обяснява защо водата е ценен ресурс“. Целта е да бъдат мотивирани младите хора да оценяват важната роля на писмовната кореспонденция като средство за комуникация и като възможност да се споделят мисли и да се обсъждат общественозначими проблеми  с приятели от целия свят.

Приложение:
Правила за организиране и провеждане на 42-ия епистоларен конкурс за млади хора.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


12.03.2013г.


Изх.№9137-225/12.03.2013г. 

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ТАЗИ ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 130 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА НЕМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ!

По този повод СОУПНЕ " Фр. Шилер"
(DEUTSCHSPRAHIGE SCHULE “FRIEDRICH SCHILLER”- RUSSЕ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

на тема: "ВСИЧКИ ЛЮДЕ БРАТЯ СТАВАТ"

за създаване на

 1. ученически текст;
 2. рисунка;

Училището организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за учители и ученици.

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО с условията за учстие в конкурса от приложенията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


12.03.2013г.


Изх.№9137-
226/12.03.2013г. 

ДО                                                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

НАРСПБМ-АСОЦИАЦИЯТА НА МЛЕЧНИТЕ ОВЦЕ  ОРГАНИЗИРА:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОЛКЛОРНО МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 
24-26 май 2013г

С подкрепата на  Община ЛЯСКОВЕЦ

Медийни партньори -  Българско Национално Радио и Дарик радио

Кандидатите подават ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

 1. Конкурсът е без такса за участие.
 2. Срок за подаване на заявки - до 31.03. 2013г на e-mail: nsob@abv.bg

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО СЪС СТАТУТА НА КОНКУРСА.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


11.03.2013г.


ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА
ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.02.2013Г.
( 8 – 12 КЛАС )


11.03.2013г.


ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА
ОБЛАСТЕН КРЪГ – 23.02.2013Г.
( 5 – 7 КЛАС )


11.03.2013г.


ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХООС,
ПРОВЕДЕН НА 23.02.2013 Г. В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД


11.03.2013г.


ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА УЧАСТИЕ
В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХООС, ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД


11.03.2013г.


РЕЗУЛТАТИ

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

25.02.2013 г., ГР. СОФИЯ


08.03.2013г.


Изх. №9137-217/7.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ГР. СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-1738 / 09.11.2012 г. на  министъра на  образованието, младежта и науката Ви уведомявам, че националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 01.06.2013 г. Организатор на състезанието е Съюзът на математиците в България (СМБ) и Асоциацията за развитие на образованието (АСО).   

Във връзка с писмо с изх. № 4а/58 на Съюза на математиците в България и вх. №1102-5/26.02.2013 г.в РИО, София-град Ви уведомявам,че областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”  ще се проведе на 23 март 2013 г. от 11.00 часа, с продължителност 75 минути.

В същия ден, по решение на Европейската асоциация ”Кенгуру без граници”, състезанието ще се проведе в много европейски страни, както и в Канада, Мексико, Бразилия, Грузия и Казахстан. Съгласно изискванията на Европейската асоциация, в срок до 23.04.2013 г. качването на сайтове на  задачи и отговори за българското  издание на състезанието „Европейско кенгуру” е абсолютно забранено.

Участниците ще се състезават в седем възрастови групи. За първи път през тази година  в състезанието ще участват и ученици от първи клас.

Възрастовите групи са: 0 група – 1.клас;  І група – 2.клас;  ІІ група – 3. и 4. клас;   ІІІ група – 5. и 6. клас; ІV група – 7. и 8. клас; V група- 9. и 10. клас и VІ група – 11. и 12. клас.

Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без1.и 2.клас). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно. Състезанието „Европейско кенгуру”се провежда във всяко училище, в което има повече от 20 ученици, заявили желание за участие.    

Приемането на заявки за участие в състезанието ще се извърши по следния график: 
 - до 20.03.2013г. в  125 СОУ, стая 204 от 10.00 часа до 12.00 часа и от 15.00 часа до 17.00 часа.
 -  на 20 и 21 март (сряда и четвъртък) от 9:30 до 16:30 часа в І СОУ «Пенчо Славейков»   
           Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове, които ще се явяват на български език; 
 • брой на учениците по класове, които ще се явяват на френски език /ако има такива /. 

Заявките на училищата, които имат по-малко от 20 ученика, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове и езика, на който ще се явяват ( български или френски). Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище, при подаване на заявките.

За записалите се в Софийска градска секция на СМБ материалите за състезанието ще се получават на 21 и 22 март от 9:30 до 16:30 часа в І СОУ.

За допълнителна информация може да се обръщате към СМБ - Мария Лилкова (0888 317 679) и Пенка Нинкова (0887 235 158).  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


08.03.2013г.


Изх. 9137 – 221/ 08.03.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „ЕВРИКА” обяви  ХV национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен  в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката и през настоящата учебна година.
Повече информация за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да научите на сайта на фондацията www.evrika.org .

Приложено Ви изпращаме:

1. РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХV Национален конкурс  „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството.
2. ФОРМУЛЯР на участника в Националния конкурс "Космосът – настояще и бъдеще на човечеството".

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


07.03.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
ПРОВЕДЕН НА 24.02.2013 ГОД.


07.03.2013г.


Изх.№ 9137-214/07.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям Ви протокол за резултатите по състезателни групи от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведен на 23.02.2013 г.

Протокол

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


07.03.2013г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Асоциация за европейско образование с подкрепата на Синдикат „Образование“ на КТ „Подкрепа“ инициира провеждането на състезание „Таралеж“ за ученици от първи до четвърти клас, чийто формат е свързан с философията на международните изследвания PISA и PIRLS. 

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище.

Приложение: График на дейностите за провеждане на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


06.03.2013г.


Изх.№ 9137-211/06.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.03.2013г. /сряда/ 164 ГПИЕ „ Мигел де Сервантес“ обявява ден на отворените врати за учителите, които преподават испански език в град София.
Откритите уроци са както следва:
От 10.50 до 12.10ч :
IX  клас – ст. учител Галина Хитрова- „На Карибите“
Х клас-гл. учител Ирина Аламанова - Война за независимост „ Хуан Мартин Ел Емпесипадо“
От  15.45 до 17.05ч.
VIII клас – ст.учител Цветелина Тошева - „ Като риба във вода“

Моля да предадете информацията на учителите по испански  език от Вашето училище и при гъвкава организация на учебния процес да дадете възможност на желаещите да посетят уроците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


06.03.2013г.


Изх. № 9137-209/06.03.2013г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо, регламент и указание за организиране и провеждане на училищен кръг на „Лингвистично кенгуру“.
На участниците желая успех!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


05.03.2013г.


Изх. № 9137-207/ 05.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Българската федерация по ски и „Витоша ски“ АД,  с подкрепата на Столична община организират Градско първенство по ски алпийски дисциплини за столичните училища. Състезанието ще се проведе на 22 март 2013 г. (петък) на Витоша.
Техническата конференция ще се проведе на 20 март 2013 г. (сряда) от 12.30 ч. на ул. „Оборище“ № 44, ет. 4, заседателна зала на Дирекция „Образование“ - Столична община (сградата се намира до 164 ГПИЕ), автобуси 72, 9.
Заявки за участие (по образец) ще се приемат до 18 март 2013 г. (понеделник) на адрес: пл. „Славейков“ “ № 4, Столична библиотека, ет. 4, ст. 411, факс: 980 99 41.
Състезателите и техните ръководителите ще бъдат транспонирани безплатно в часови график -7.30 часа до 8.30 часа на 22 март 2013 г., от долната станция на кабинковия лифт - кв.Симеоново, до мястото на провеждане на състезанието – писта „Витошко лале” и обратно от организаторите „Витоша ски АД” срещу представен списък от учителя-водач, заверен от директора на училището. Там ще бъдат раздадени и стартовите номера за състезанието.
До кабинков лифт Симеоново се достига с автобус № 122, с начална спирка – Хладилника и автобус № 123, с начална спирка Дървеница.
            За информация се обръщайте към Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”- Столична община- www.sofia.bg, e-mail: pcherneva@sofia.bg, pivanov@sofia.bg, тел: 981 43 29.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и при формирани отбори да подсигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Приложение:
1. Правила за провеждане на градското първенство
2. Заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(Съгл. Заповед № РД 10-185/28.02.2013 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката )


05.03.2013г.


Изх. №9137-206/04.03.2013

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че в изпълнение на  Заповед № РД09-1738/09.11.2012 г. и Заповед № РД09-1861/13.12.2012 г.на министъра на образованието, младежта и науката на 30 март 2013 година ще се  проведе националният кръг на  олимпиадата ,,Знам и мога“ за  ученици в IV клас.
Списък на класираните ученици за националния кръг:

 • Лилиана Велизар Чернев – 35 СОУ -  29,25 точки
 • Ния Василева Василева -  38 ОУ – 29,25 точки

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ София-град05.03.2013г.


Изх. № 9137-193 / 01.03.2013г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам Ви график за защита на проектите по информационни технологии и заповедта на Началника на РИО, София-град с назначената комисия за Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии.
На 08.03.2012 г. /петък/ от 9.30ч. до 16.00ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата.
Областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии ще се проведе на 10. 03. 2013 г. /неделя/ от 9 ч. в Националната природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” № 52.

Моля всички участници, техните ръководители /инструктори/ и членовете на Комисията за проверка и оценка да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложения:
Заповед  № РД-28-20 / 01.03.2013г. на началника на РИО, София-град.
График за защита на проектите.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град05.03.2013г.


Изх.№ 9137-203 /04.03.2013 г.                           

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието град Варна, вх. №0503-2/22.02.2013 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода 29.03.2013 г. - 31.03.2013 г. в град Варна  ще се състоят Пролетни  математически състезания за ученици от IV-ти до VIII-ми клас в МГ „Д-р Петър Берон”- град Варна .
Състезанията са индивидуални. Участват отбори, които са подали заявки (по образец) в срок до 18.03.2013 г. по оказания в приложеното писмо  начин.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на e- mail: pms-2013@rio-varna.com.    
Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложениe:
1.Копие на писмо на началника на РИО-град Варна.
2.Формуляр - заявка за участие за Пролетни  математически състезания – Варна, 29-31 март 2013 г.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град05.03.2013г.


Изх.№ 9137-202 /04.03.2013 г.                          

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ямбол, вх. №0528-1/25.02.2013 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода  29.03.2013 г. - 31.03.2013 г. в град Ямбол ще се състоят Пролетни  математически състезания за ученици от IX- ти до XII-ти клас. 
В състезанието могат да участват всички училища с отбори по 4 (четири) ученици от всеки клас. Състезанието е индивидуално. Предвижда се и неофициално отборно класиране като училищата, участващи с повече от един отбор, предварително трябва да са уточнили отделните отбори.
Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на e- mail: pms2013yambol@abv.bg .
Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложениe:
1.Копие на писмо на началника на РИО-град Ямбол.
2.Формуляр - заявка за участие.
3.Таблица – образец за попълване на данните на участниците.
4. Примерна програма на Пролетни  математически състезания 29-31 март 2013 г.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО­ – София-град04.03.2013г.


Изх. №  9137-204/04.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1738/09.11.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, от 12 до 14 април 2013 г. в гр. Сливен ще се проведе ХV Национално състезание по химия и опазване на околната среда.

Състезанието е предназначено за ученици, които през настоящата година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат за участие до 14 ученици. От тях се формира отбор от 8 ученици, а останалите до 6 ученици участват само в индивидуалното класиране. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов” се дава статут на регион и училището допуска в състезанието до 14 ученици. От тях също се формира отбор от 8 ученици, а останалите до 6 ученици участват само в индивидуалното класиране. Предимство за участие в отборите имат учениците от последния гимназиален  клас, защото учебното съдържание обхваща всички класове и резултатите от състезанието се взимат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания.

Командировъчните средства са за сметка на заявителите.

При проявен интерес от Ваша страна е необходимо в срок до 10.03.2013 г. в РИО, София-град да изпратите заявки с трите имена и класовете, в които се обучават Вашите възпитаници.

За определянето на участниците в Националното състезание е задължително да се проведе Подборен кръг, който ще се състои на 14.03.2013 г. (четвъртък) от 15.00 часа до 17.00 часа в аудитория №130 в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. На подборния кръг, учениците ще решават тест, който ще включва учебно съдържание на учебните програми от VІІ до ХІІ клас, включително изчислителни задачи и ще съдържа 40 задачи.

Заявките да бъдат изпращани на следния електронен адрес: rolita1@abv.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Р. Илиева – ст. експерт по природни науки и екология на  сл. тел. 935 60 96 или GSM: 0898 80 53 42.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РИО­София-град04.03.2013г.


Изх. №  9137- 205/ 04.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин Директор,

          На основание чл. 8, ал.1, т. 22 от ПУДРИО и съгласно заповед № РД 09-1738/  09.11.2012 г. на министъра  на образованието, младежта  и науката и заповед № РД 01-207/ 23.11.2012 г. на началника на РИО – София-град за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в средните училища през учебната 2012/ 2013 година, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 24 март 2013 г. от 9,00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов”, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.
Времетраене:
- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;
- за втора група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа. 

        Всички ученици, с определени от Вас придружители, трябва да заемат работните си места в посоченото училище до 8,30 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РИО­София-град04.03.2013г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕН НА 25.02.2013 ГОД.


02.03.2013г.


Изх. № 9137-192/01.03.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Деветият национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“ ще се проведе на 20-21 април 2013 г. в Театър Дом-паметник – Панагюрище.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН за 2012/2013 г. и се посвещава на 165 год. от рождението на Христо Ботев и 160 год. От рождението на Георги Бенковски.

Конкурсът е предназначен за ученици от І до ХІІ клас.

Заявките за участие се приемат до 01.04.2013 г. на адрес:
гр. Панагюрище 4500, пл. „20 април“ №13, Главен експерт „Култура“
Тел. за информация: 0357/ 600 – 78; 622-72; 600-62.
GSM:0885/474-431, e-mail:rodolybie_pan@abv.bg, www.panagyurishte.org

Приложение: Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.03.2013г.Изх. № 9137-191/01.03.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че в изпълнение на  Заповед № РД09-1738/09.11.2012 г. и Заповед № РД09-1861/13.12.2012 г.на министъра на образованието, младежта и науката на 22 и 23 март 2013 година, в гр.Пловдив, в Академията за музикално и изобразително изкуство ще се  проведе националният кръг на  националното състезание „Ключът на музиката“ за  ученици в IV клас.
Приложено Ви изпращам списък на класираните ученици от област София-град за националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.03.2013г.

Изх.№ 9137-187/ 28.02.2013 г.                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ПМГ „Добри Чинтулов”- град Сливен, вх. №0520-2 /11.02.2013г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода  29.03.2013 г. - 31.03.2013 г. в  ПМГ „Добри Чинтулов”- град Сливен ще се проведе Националното състезание по математическа лингвистика в рамките на Пролетните математически състезания.
Моля за вашето съдействие за информиране на ръководителите на отбори от столичните  училища.

Приложениe:
1.Предварителна програма на Националното състезание по математическа лингвистика.
2.Формуляр - заявка за участие.
3.Условия за настаняване.
4.Карта на град Сливен.
Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


27.02.2013г.


Изх. № 9187-184/27.02.2013г

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте се със статута на Световния конкурс за детска рисунка –Банско 2013 – на Фондация „Малък зограф”.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.02.2013г.


Изх. № 9137-172/26.02.2013

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


“Център за Творческо Обучение” представя на Вашето внимание Национален конкурс за космическата програма “Space Camp Turkey”, провеждан в гр. Измир, Република Турция.

Програмата е насочена към деца и младежи на възраст от 9 до 15 години, с интереси в областта на природни науки, астрономия, астро-физика, физика, биология, математика, инженерни науки и други, както и  хуманитарни науки.

Програмата се осъществява в лицензиран учебно-тренировъчен лагер, в обучението се използват истински космически симулатори. Обучението се провежда от специално обучени международни тренери. Занятията са на английски език, което изисква средно ниво на владеене на езика от кандидатите.

Желаещите могат да се включат в конкурса за спечелване на стипендия и да участват в програмата “Space Camp Turkey”. Кандидатстването става, чрез изпращане на  есе на английски език.  Може да се участва и с видео есе. Срокът за подаване на есетата е 20.02.2013 г.

Теми на есетата за кандидатстване за Space Camp Turkey 2013

1. Междузвездните пътувания – развитие на транспорта, на средата за живот, на възможните човешки професии  - до 400 думи
2. Земята - моята земна и землянска лаборатория - до 400 думи

3. Ако можех да взема трима човека с мен на междузвездно пътуване, кого бих взел и защо? - до 300думи

Адресът, на който се подават есетата е spacecamp@cct.bg.

Дати на групи за Space Camp Turkey 2013


I-ва група - 23-29 юни 2013  
II- ра група - 14 - 20 юли 2013  
III- група - 28 юли - 03 август

Въпроси може да зададете на тел. 02 408 03 26/ 0879945876 и 0882 50 64 25 или на сайта на Център за Творческо Обучение www.cct.bg .

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


26.02.2013г.


Изх. № 9317-171/26.02.2013

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ,  2013 ОРГАНИЗИРА


ДЕВЕТИ  НАЦИОНАЛЕН   ФЕСТИВАЛ  ЗА МЛАДИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
НА  БЪЛГАРСКА  ПАТРИОТИЧНА
ПЕСЕН „РОДОЛЮБИE”

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН за 2012/2013 година.

Дата и място на провеждане: 20 - 21 април, 2013 г., Театър Дом - паметник - Панагюрище

Посвещава се  на 165 години от рождението на Христо Ботев и 160 години от рождението на Георги Бенковски. Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на община Панагюрище.


За повече подробности моля запознайте се с РЕГЛАМЕНТА.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2013г.


Изх. № 9137-175 / 26.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно регламента на националната олимпиада по информационни технологии през 2012/2013 учебна година, до 28.02.2013 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РИО в стая 502 на г-жа Илияна Илиева – старши експерт по информатика и информационни технологии.
Моля, всички материали да бъдат комплектовани коректно!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.02.2013г.


Изх.№ 9137- 160 / 22.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № 0462-7 /14.12.2013г. в РИО–София-град на ВТУ «Св.св.Кирил и Методий» Ви уведомявам, че на 10 март 2013 г. ще се проведе Шести математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

Турнирът се организира от факултет «Математика и информатика» към  ВТУ «Св.св.Кирил и Методий», РИО – Велико Търново и Съюза на математиците в България – секция  «Великотърновски  университет».
Моля за вашето съдействие за разпространяване на обявата по училищата.

Приложение: Копие на обявата за провеждане на Шести математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.02.2013г.


Изх. № 9137-163/22.02.02.2013 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание регламент за състезание по информационни технологии „Големият до мен“, организиран за четвърта поредна година от 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ в партньорство със Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“, Българска фондация ОРТ и РИО София-град. В него могат да вземат участие всички ученици от 5., 6. и 7. клас.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.                                 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.02.2013г.


Изх. №   9137- 161/22.02. 2013 г.                                             

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА    


КОПИЕ: ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЛОСОФИЯ         

                                                                                                                                          
Уважаема г-жо Директор, Уважаеми г-н Директор,              
 
Приложено Ви изпращам условията за участие в XVII ученическа философска конференция „ ЧОВЕК – СВЯТ“, която се организира от РИО – Бургас, а инициатор и домакин е СОУ „ Константин Преславски“ – град Бургас.

Конференцията ще се проведе в град Бургас на 22.03. 2013 г. / петък/ от 9.00 ч.

Желая успешно и плодотворно участие!      
           
Приложение: Регламент на конференцията и заявка за участие.                                    

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


22.02.2013г.


Изх. №  9137- 162/ 22.02. 2013 г.                                             

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА              

                                                                                                                                          
Уважаема г-жо Директор, Уважаеми г-н Директор,              

Във връзка с постъпило писмо в РИО, София- град с вх. № 1103-11/18.02.2013 г. Ви уведомяваме за провеждането на Национална конференция с конкурс за презентации на тема „ Зависимости“, която ще се проведе на 30.04. 2013 г. от 9.00 ч. в гр. София, Народно читалище „Славянска беседа“, ул.“ Г. С. Раковски“ № 127. Адрес за кореспонденция и получаване на заявки за участие, представяне на случаи, презентации, номинации и анотации: rachev@mail.bg – Румен Рачев.

Допълнителна информация за Академията за гражданско общество, организатор на конференцията, можете да получите на адрес: http://www. akademia2013.dir.bg

Желая успешно и плодотворно участие!                                                  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх. 9137 – 155/ 20.02.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на българските биолози
със съдействието на
Министерството на образованието, младежта и науката

о б я в я в а

Национален конкурс   за наградите за учители по биология за 2012 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на биологията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по биология.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по биология от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:
І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).
ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.
или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по биология с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 20 март 2013 г. на адрес:
Доц. д-р Божидар Галуцов, Съюз на българските биолози, бул. „Драган Цанков” № 8, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 1164 София
факс 02/865-66-41, тел. 02/81-67-237, e-mail: galutzov@biofac.uni-sofia.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх. №  9137 - 156/ 21. 01. 2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
                  
Класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ, следва да се явят  на 25. 02. 2013 год. в 65 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски” в  8. 30 ч., с документ за самоличност и химикал .
За въпроси можете да се обръщате към Мая Митренцева, ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО, на тел. 935 - 60 – 97 или на е - мейл: rio_mmitrenceva@abv.bg


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


21.02.2013г.


Изх. № 9137-152/20.02.2013 г.

До
Директорите на столичните
училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание информация за областния кръг на състезанието „IT Знайко“, организиран от СНЦ „Образование и технологии“ в партньорство с Майкрософт България. В него могат да вземат участие всички ученици от 1. – 7. клас, независимо от това дали са участвали в дистанционните кръгове.
Учениците, класирани на областен кръг, ще имат възможност да се състезават на национален кръг, който ще се проведе в гр. Велико Търново през месец април/май.
Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


20.02.2013г.


Изх. № 9137-147/ 19.02.2013г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Обединен детски комплекс – Благоевград е домакин на две изяви от Националния календар на МОМН за извънучилищните дейности за учебната 2021/2013 година:

 1. Национален ученически празник „За хляба наш...“, който за петнайсети път ще се проведе в Благоевград от 24 до 26 април 2013 г.
 2. Национален конкурс-изложба „Здравей, ваканция! Ваканция с Кока-кола“.

Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците в училището Ви.

Приложение: Указание и Статут.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. 9137 – 142/ 18.02.2013 год. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 На 15, 16 и 17 март 2012 г. в гр. Хисаря  ще се проведе Пролетно национално състезание по физика.
Организатори на състезанието са Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив  и СОУ „Христо Смирненски”, гр. Хисаря. Състезанието се провежда под патронажа на Кмета на община Хисаря.
В състезанието участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи. Ръководители на отборите са учители по физика на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини, спонсори и др.

Организаторите предлагат настаняване в СПА хотел „АУГУСТА” Хисаря
Адрес 4180 Хисаря, бул. „Гурко” № 3. http://www.augustaspa.com/index.php?cnt=hotel
Условията за настаняване са:
І вариант
Пакетна цена на човек за настаняване на 1 легло в двойна стая с включени 2 нощувки, 2 закуски, 1 обяд и 2 вечери /по меню/: 82,00 лв.
ІІ вариант
Пакетна цена на човек за настаняване на 1 легло в двойна стая /със спалня или две легла/ + допълнително легло с включени 2 нощувки, 2 закуски, 1 обяд и 2 вечери /по меню/: 70,00 лв.
Доплащане за единична стая: 15 лв. на ден.
Доплащане за официална вечеря: 15 лв.
Гостите на хотел „Аугуста” ползват безплатно басейн с минерала вода, джакузи, фитнес, сауна и паркинг.
Настаняването и регистрацията на участниците ще се осъществи на 15.03.2013 г. от 13.00 до 20.00 ч., във фоаето на СПА хотел „Аугуста“ – гр. Хисаря. Ръководителите на отбори е необходимо при регистрация на участниците да представят заявките за участие на хартиен носител с окончателния състав на отбора – списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, състезателна тема, клас, в който се обучават, учител. Списъкът трябва да е заверен с подпис на директора и печата на училището.
Откриването на състезанието ще се проведе в СПА хотел „АУГУСТА” – Хисаря от 18 часа. Техническата конференция за ръководителите ще бъде в зала „Хисаря” в същия хотел.
Заявките за настаняване в хотела и участие в състезанието се изготвят по представените образци и се приемат до 28.02.2013 год. на e-mail: nsf_hisaria_2013@abv.bg. След тази дата местата в хотела не се пазят. Заявките трябва предварително да бъдат съгласувани с експерта по природни науки и екология в РИО – София-град.

Пълна информация за състезанието можете да намерите на сайта на СОУ «Христо Смирненски», гр. Хисаря /http//souhs.hisar.bg/neus.php

 • Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по физика през учебната 2012/ 2013 год.
 • Програма за учебното съдържание на състезанието
 • Заявка за участие в състезанието

Моля, именувайте файловете с Вашите заявки, Като запишете училището и града – пример: Заявка АК, София – име на файла

 • Програма за провеждане на дейностите по състезанието
 • Подробна оферта за условията в СПА хотел «АУГУСТА», гр. Хисаря, меню за видовете хранения и официалната вечеря.

За допълнителна информация:
            Иванка Русалова – ст.експерт по ПНЕ в РИО – Пловдив,  сл. тел.032/631 842, GSM 0889 404 646,e–mail:
            Приложения:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. 9137 – 141/ 18.02.2013 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1738/09.11.2012 год. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2012/ 2013 год. и заповед № РД 01-207/23.11.2012 год на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 25.02.2013год.
1. Начало: 14 часа
2. Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове
3. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 91 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 102 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 104 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 110 точки.

Имената на класираните ученици са посочени в приложения  протокол.
Домакин на олимпиадата е:

138 СОУ “Проф. Васил Златарски”, район Слатина, ул.“Алфред Нобел” № 3

Директор на училището: Магдалена Кръстева,  тел 02.8720627 
Телефони за връзка с училището: 8720537; 8723917; Електронен адрес: school_138@abv.bg

Маршрути до училището
:

 • всички превозни средства, които минават по булевард „Цариградско шосе” - спирка “Хотел „Плиска”. Училището е от страната на хотел „Плиска”.
 • автобус № 72 - спирка „Хотел „Плиска”;
 • трамвай № 20 - спирка „Улица „Николай Коперник”

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин в 13:15 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в 13.30 часа.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по биология.
2. Резултати от общинския кръг на олимпиадата по биология, проведен на територията на област София-град на 10.02.2013 год.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. № 9137-139 / 18.02.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
На вниманието на учителите по география в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-37/31.01.2013 г., постъпило с вх. № 0200-123/05.02.2013 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 20 и 21 април 2013 г. в гр. Сливен ще се проведе Национално състезание по география и икономика с учениците от ХI и ХII клас – профилирана подготовка. В тази връзка Ви изпращам за сведение и изпълнение Регламента за организиране и провеждане на националното състезание.

Приложение:
1. Писмо на МОМН № 9105-37/31.01.2013 г.
2. Регламент на Национално състезание по география и икономика.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД19.02.2013г.


Изх. № 9137-137/18.02.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Областните кръгове на Олимпиадите по чужди езици ще се проведат, както следва:
на 23.02.2013 г. от 9.00 часа
НЕМСКИ ЕЗИК91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“(адрес: ул. „Позитано“ №26)
Времетраене на областния кръг – 3 часа.
ИСПАНСКИ ЕЗИК164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ (адрес: ул. „Султан тепе“№1)
Времетраене на областния кръг – 4 часа
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК