начало ...> състезания, олимпиади, конкурси ...


информация за състезания, олимпиади и конкурси


27.03.2015 г.


Изх. 9137-271/27.03.2015г.                                                  

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. №1102-5/ 24.03.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 18.04.2015г. ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от І-ви до XII-ти клас.

Време за работа
90 минути за І-ви и II-ри клас, а за всички останали класове - 120 минути.
Състезанието за  І-ви и II-ри клас е от 8:30 до 10:00 часа, а за  всички останали класове е от 10:30 до 12:30 часа.

Задачите за седми клас са във формат за изпита след VII клас /стандарт на МОН/, а за XII клас във формат матура /стандарт на МОН/.  

Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 8 лв. и се внася при записване в съответното училище или по банкова сметка, посочена в писмото.   

Крайният срок за записване е 13:00 часа на 15 април /сряда/ 2015 г.

Приемането на заявки за участие в състезанието се извършва в канцелариите на 119 СОУ, 2 СОУ,  стая 402 на 125 СОУ и в стая 9 на 20 ОУ. 
    

За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите – тел. 0988 903 025.

Приложение: писмо на СМБ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра
на образованието и науката)


27.03.2015 г.


Изх. № 9137 – 270 / 27.03.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протокол с резултатите на участниците в областния кръг на олимпиадата по италиански език, проведен на 27.02.2015 г. в град София, които не са предложени от областната комисия за допускане до национален кръг.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Протокол с резултатите. 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра
на образованието и науката)


27.03.2015 г.


Изх. №
9137 – 269 / 27.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протокол с резултатите на участниците в областния кръг на олимпиадата по немски език, проведен на 21.02.2015 г. в град София, които не са предложени от областната комисия за допускане до национален кръг.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол с резултатите.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра
на образованието и науката)


26.03.2015 г.


Изх.№  9137-268/26.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“ обявява Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на юбилейния 30-и поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Конкурсът и походът са с национален статут и са залегнали в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 21.05.2015 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.

Приложение:
1. статут на конкурса
2. покана и график за провеждане на похода

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.03.2015 г.


Изх. 9137 – 266/ 25.03.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

Фондация „ЕВРИКА” обявява ХVII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.

Повече информация и за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да научите на интернет страницата на фондацията: www.evrika.org .

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.03.2015 г.


Изх. 9137 – 258/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28.03.2015 год. от 9:00 часа за втора поредна година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52 ще се проведе състезанието „Талантлив физик“ предназначено за ученици от VII клас.

Всички, които желаят да участват в състезанието предварително трябва да се регистрират в електронна форма, публикувана на интернет-страница на състезанието:
http://npmg.org/2015/03/17/tf-2/.

Моля да уведомите учителите по физика и учениците от VII клас, като съдействате за тяхното участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.03.2015 г.


Изх.
9137 – 255 / 24.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание следната информация:

В изпълнение на Национален календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2014/2015 година Първа езикова гимназия в град Варна, съвместно с Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община – Варна и Фондация „Българска памет“, провежда ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език.

Тема на конкурса за 2015 година: „Остров“.

Право на участие имат учениците от гимназиален етап.

Конкурсните материали трябва да бъдат изпратени до 04.05.2015 г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:
Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2015
9010 гр. Варна
Ул. Подвис“ №29.

Приложения:

 1. Статут на национален литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език.
 2. Условия за участие.
 3. Формуляр за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.03.2015 г.


Протокол за
резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация на учениците от VII и XII клас – София, 2015 г.


24.03.2015 г.

Изх. 9137 – 258/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28.03.2015 год. от 9:00 часа за втора поредна година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52 ще се проведе състезанието „Талантлив физик“ предназначено за ученици от VII клас.
Всички, които желаят да участват в състезанието предварително трябва да се регистрират в електронна форма, публикувана на интернет-страница на състезанието:
http://npmg.org/2015/03/17/tf-2/
Моля да уведомите учителите по физика и учениците от VII клас, като съдействате за тяхното участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2015 г.


Изх. № 9137-257/24.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че  предстои провеждането на пилотното издание на конкурс за детска рисунка, организирано от „Образователен център Британика ООД", град София. Партньори в инициативата са „Световен фонд за дива природа" WWF“), „Imagination S.А.", медийни партньори „СББ МЕДИА" АД - издател на списание „NATIONAL GEOGGRAFIC KIDS БЪЛГАРИЯ".
Темата на конкурса е „Гората и нейните обитатели". Ориентиран е към деца на възраст от 5 до 8 години. Целта на конкурса е запознаване и приобщаване на децата към идеята за опазване богатствата на природата - флора и фауна.

Провеждането на конкурса е в три етапа. Първият етап включва изпращане на рисунките до организатора в периода от 16 март до 29 май 2015 година на адрес:
Конкурс за детска рисунка„Гората и нейните обитатели"

ВRITANIСА
-Ул. „6-и септември" № 7
Гр. София- 1000

Вторият етап е журиране на рисунките в периода от 8 до 17 юни 2015 г. и обявяване на победителите от 18 до 23 юни 2015 г. В третия етап ще се организира изложба с отличените творби от двете възрастови групи на общ брой 40. На откриването на изложбата (27 юни 2015 г.) ще се наградят победителите - индивидуални награди за децата и колективни за най-активно участващите в конкурса детска градина и училище. Наградният фонд се осигурява от организатора и неговите партньори.

Подробна информация относно условията за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта  на организатора ВRITANICA  www.britanica-edu.org/news, а при необходимост и на тел: 02/4666 667, 0896 685 143, лице за контакт - Зорница Диева,
z.dineva@britanica-edu.org

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


24.03.2015 г.


Изх. 9137 – 256/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед РД 09- 1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за олимпиадите и състезанията през учебната 2014/2015 година, гр. Русе е определен за домакин на ХVII  Национално състезание по химия и опазване на околната среда, което ще се проведе от 18 до 19 април 2015 година.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Русе, Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе.
В състезанието участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиален етап на средната степен на образование.
От всяка област се допускат за участие до 14 ученици. От тях се формира предварително един отбор, включващ 6 ученици, а останалите /до 8 ученици/ участват само в индивидуално класиране. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов” се дава възможност да участва със самостоятелно излъчен отбор от 6 ученици и до 8 ученици за индивидуално участие.
Ученици от области с непълни отбори участват само в индивидуално класиране. Съставът на отбора се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. Желателно е един от ръководителите да бъде експертът по природни науки и екология от РИО.
Основни акценти във връзка с организацията на състезанието:
1. За участниците, ученици и ръководители, са осигурени нощувки в Гранд хотел „Рига”. Не трябва да се прави резервация в хотела от самите участници.
2. Пакетна цена на човек, която включва една нощувка, закуска, обяд и вечеря – 48,00 лева.
4. За участие на ръководителите в официалната вечеря е необходимо доплащане от 12,00 лева.
5. Заплащането се извършва на регистратурата на хотела при настаняването на участниците на 17 април 2015 г., след 14.00 часа.
Ръководителите на отборите да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и постоянен адрес, заверен с подпис и печат. Учениците да носят документ за самоличност.
За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.
Командировъчните средства са за сметка на участниците, училища, РИО, общини, спонсори и др.
6. Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 17 април 2015 г. след 14.00 часа във фоайето на Гранд хотел „ Рига”.
7. Откриването на състезанието ще се проведе от 18:00 ч. в Пленарна зала в сградата на община Русе /до централния градски площад, на 400 метра от хотела – придвижване пеша/.
8. Състезателната част ще се проведе на 18 април в Английска гимназия „Гео Милев“ от 8:00 ч. /намира се на 15 минути от хотела при придвижване пеша/.

 Заявките за участие Zaiavka_NSH_XXX (ХХХ е името на населеното място) се изпращат в РИО - Русе в електронен вид в срок до 06.04.2015г. на е-mаil: m.baneva@rio-ruse.org.  Заявката следва да бъде обобщена и заверена от експерта по природни науки и екология от Вашия регион.

За допълнителна информация – Милена Банева, старши експерт по природни науки и екология в РИО – Русе, тел. 0882 450 572.
Във връзка с гореизложеното моля в срок до 05.04.2015 год. да изпратите заявка по образец на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология.    

Приложение:
1. Програма на Националното състезание по химия и опазване на околната среда.
2. Заявка за участие в състезанието и настаняване в Гранд хотел „Рига“.
3. Карта на град Русе.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


23.03.2015 г.


Изх. 9137 – 251/ 23.03.2015 год.
                                                                                                         
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Със заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика и дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 г., гр. Враца е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика за ученици от VII до XII клас. Олимпиадата ще се проведе на 6 и 7 април 2015 г. от 8.00 часа в ПМГ ,,Акад. Иван Ценов”-гр.Враца, бул. "Демокрация" № 18.
Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Враца и ПМГ ,,Акад.Иван Ценов”-гр.Враца, със съдействието на община Враца и областна администрация Враца.
Официалното откриване на олимпиадата ще се състои от 18.00 часа на 05.04.2015 г. в Градска концертна зала на община Враца.
Техническата конференция ще се проведе от 19.00 часа на 05.04.2015 г. в Градска концертна зала на община „Враца“.
Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали от приложения списък (Приложение № 1). Местата в хотелите са ограничени и резервациите се изпълняват от управителите на хотелите по реда на постъпването им (при резервиране на места за нощувки могат да се направят допълнително и заявки за обяд или вечеря). При необходимост могат да се направят резервации и в други хотели: хотелите „Чайка” и „Хъшове”, които са извън града и хотел „Раде”.
За участие в Националната олимпиада по физика е необходимо в срок до 27.03.2015 г. да се изпрати от ръководителите на учениците заявка за участие в олимпиадата и информация за извършена резервация на хотел по приложения образец на електронните адреси rio_rn@abv.bg и pmg_vr@abv.bg.
Регистрацията на участниците ще се извърши на 05.04.2015 г. от 12.00 часа до 18.00 часа в ПМГ ,,Акад.Иван Ценов”-гр.Враца.
При регистрацията и настаняването ръководителите на групи да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, ЕГН и постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от ЛК).
За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.
Командировъчните средства за учениците и ръководителите на отборите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или самофинансиране.
Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се осъществява само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси:
Румяна Несторова– ст.експерт по математика и информатика-РИО–Враца(GSM 0894385012);
Лилия Маркова-ПДУД- ПМГ ,,Акад. Иван Ценов”-гр.Враца (GSM 0879837763);
Наталия Василева-ПДУД- ПМГ ,,Акад. Иван Ценов”-гр.Враца (GSM 0879003104).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Информация относно условията за настаняване в трите хотела в гр. Враца, резервирани от РИО-Враца на преференциални цени и в хотел „Чайка” /извън града/;
2. Заявка за участие и информация за направена резервация за нощувки;
3. Програма на олимпиадата по физика;
4. Карта на град Враца;
5. Оферти на хотелите за вечеря.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


20.03.2015 г.


Изх.№ 9137-245/20.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в периода от 28.05.2015 г. до 30.05.2015 г. в град Видин ще се проведе ПЪРВИ СРЕДНОШКОЛСКИ ФЕСТИВАЛ „ДЪГА НАД ДУНАВ“, организиран от Община Видин, Областен информационен център, Регионален инспекторат по образованието - Видин и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Видин. Целта на изявата е популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи чрез реални и виртуални туристически пътувания.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище за изявата.

Приложение:  
1. Информация за фестивала и регламент на състезанието.
2. Заявка за участие – категория „Сценично изкуство“.
3. Заявка за участие – категория „Дигитално изкуство“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


19.03.2015 г.


Изх. 9137 – 241/ 18.03.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


Със Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графикът и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2014/2015 година, град Монтана е определен за домакин на Националния кръг на 40. олимпиада по биология и здравно образование. Олимпиадата ще се проведе на 1 април от 09.00 часа и на 2 април 2015 г. от 08.00 часа в СОУ “Иван Вазов” (ул."Цар Иван Асен ІІ" № 19).
Организатори на 40. Национална олимпиада по биология и здравно образование са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието -  Монтана и СОУ “Иван Вазов” – Вършец.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 31. март 2015 година от 18,00 часа в актовата зала на СОУ “Иван Вазов”.

За участниците в състезанието са осигурени места в  хотели в град Вършец, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Всички посочени в приложението цени са с включено ДДС и закуска.

Предвиден е организиран транспорт за участниците от автогара Враца на 31.03.2015 г. в 16.00 часа.

Регистрацията на участниците и настаняването ще се извършва от 13,00 часа на 31.03. 2015 г. в Градска художествена галерия (бул. Република 73).

Командировъчните средства за участниците и ръководителите на отборите са за сметка на училищата, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др.

Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: 0894472614, Иван Димитров, ст. експерт по ПНЕ в РИО-Монтана и Петър Пенчев 0878104503 – СОУ „Иван Вазов”.

Моля, в срок до 17,00 часа на 24.03.2015 г., да изпратите заявка за участие по приложения образец с информация за извършена резервация на хотел, на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg, на старши експерта по природни науки и екология Петя Иванова.

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


18.03.2015 г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ ПРОВЕДЕН НА 21.03.2015 ГОД.
ДОПУСНАТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ


18.03.2015 г.


Изх.№ 9137-239/18.03.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам, че ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ на Националното състезаниеФолклорна плетеница“, в който могат да вземат участие учениците, изучаващи хореография в IV, VII, XI-XII класове в Профил „Изкуства – Хореография“, ще се проведе на 27.03.2015 г. /петък/ в 144. СОУ „Народни будители“, град София, район „Младост“ - 3, ул. "Бъднина" /до детски комплекс "Патиланци"/.

  „Фолклорна плетеница“ е ученическо състезание, което дава възможност на участниците да демонстрират знания и умения, придобити в края на всеки етап на основната и средна образователна степен.

Съгласно регламента, участниците в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ представят
3 /три/ фолклорни хора:
 • хоро, характерно за етнографската област, която представят;
• хоро на песен;
• хоро, популярно за цяла България.


Времетраене до 4 минути
.

Хората са по избор и преценка на учителя хореограф.

Съпроводът може да е на жива музика или на CD.


Този етап се провежда в учебната зала по хореография. Участниците са облечени с
игрално облекло. Преди всяко изпълнение хорото се представя от ученик наименование на хорото, етнографска област, тактов размер, участници в хорото, хват и форма. За всяко хоро изборът на съпровод е съобразен с характерната за него мелодия или песен.
Представянето на IV клас е с хора на тактови размери: 2/4, 5/8, 7/8а, 9/8а.
Представянето на VII клас е с хора на тактови размери: 7/8а, 7/8б, 8/8, 11/8, 13/8.
Представянето на ХI- ХII клас е с хора на тактови размери: 7/8а,б, 8/8, 9/8а,б, 11/8, 12/8.
15/8 или друг смесен тактов размер.
Изборът на хоро и тактов размер е по преценка на учителя хореограф.

РЕГИСТРАЦИЯ

Моля в срок до 26.03.2015 г. на e-mail: 144sou@dir.bg да ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ, в която да опишете:

 • Учебното заведение, район;
 • Клас /с приложен списък на учениците, включващ трите имена/;
 • Учител по хореография и корепетитор;
 • Наименование на хорото, характерно за етнографската област;
 • Наименование на хорото на песен;
 • Наименование на хорото, популярно за цяла България;
 • Съпровод  /жива музика или CD/;
 • Брой необходими микрофони;
 • Предпочитано време за участие – по избор във време /до обяд или следобяд/, свободно от учебни занятия на учениците на 27.03.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Фолклорна  плетеница“.

За контакти:  02/ 935 60 85; 0895 70 74 51 – Антоанета Асенова – старши експерт за КПК в РИО – София-град; e-mail: rio_toniassenova@abv.bg

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


18.03.2015 г.


РЕЗУЛТАТИ
от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 22.02.2015 год.


18.03.2015 г.


Изх. 9137 – 237/ 17.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 25.04.2015 год. в сградата на 119 СОУ ще се проведе ПЪРВИЯТ /обявен месец ноември 2014 год. /КОНКУРС  за ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ „БИОЛОГИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

Цел на конкурса:
Творческа изява и личностно развитие на ученици с интереси в областта на биологията. Провокиране и насочване на ученици към практико-приложната страна на науката.
Разширяване използването на моделирането като метод в процеса на обучение по биология.

Конкурсът е предназначен за ученици от V до ХІІ клас, разпределени в две възрастови групи:

 • първа възрастова група V – VІІІ клас
 • втора възрастова група ІХ – ХІІ клас

Тема за моделиране: „Дишането –основен жизнен процес на биологичните системи”
ВАЖНИ СРОКОВЕ
До 22.04.2015 г. Подаване на заявка по образец за участие в конкурса на следния електронeнадрес: biomodei@abv.bg
На 23 и 24 април 2015 г. Приемане на готовите материали за участие в конкурса
119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.
На 25 април 2015 г. Провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.
Приложения:
1.Регламент на конкурса и методически насоки за процеса моделиране
2. Заявка за участие
Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.


Изх. №  9137-238/17.03. 2015 г.                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо  на МОН с изх. № 9105-91/ 13.03. 2015 г., постъпило в РИО, София - град с вх. № 0200 - 294/13.03.2015 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждането на конкурс за ученическо есе на тема: „ Познатата и непозната съдебна власт“.  

Конкурсът е предназначен за ученици от 10 до 12 клас. Съгласно

приложения по-долу регламент, в срок до 31.03.2015 г.  ученическите есета трябва да бъдат изпратени на адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg

Пожелавам творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение: Регламент на  провеждане на конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.

ПОДБОРЕН КРЪГ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ -2015 г. София град


17.03.2015 г.

Изх. № 9137 – 233 / 17.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протоколите с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език, проведен на 03.02.2015 г. в град София.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколи с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.


 Изх.№ 9137-232/17.03.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено предоставям на Вашето внимание материали за предстоящата 46-та Международна среща на децата на Европа в гр. Белград, Република Сърбия,  под надслов „Радостта на Европа“. Същата е организирана от Детски културен център – гр. Белград и ще се проведе от 2 до 5 октомври 2015 г.

Приложения:

 1. Покана за участие в 46-та международна среща на децата на Европа;
 2. Информация за събитието;
 3. Формуляр за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.


 Изх. № 9137-226/16.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 18 април 2015 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.

В периода 09 март - 17 април 2015 г. можете да се регистрирате за участие на следния адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/.

Състезателите следва да се явят на 18 април между 13.00 и 14.30 часа за регистрация на място във ФМИ. От 15:00 ч. до 19:00 ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача, като победителите ще бъдат излъчени и наградени на 19 април.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


16.03.2015 г.


 1. Протокол от заседание на националната комисия за провеждане на олимпиадата по руски език
 2. Протокол на националната комисия за провеждане на олимпиадата по руски за определяне на победителите във всяка от четирите групи (4, 5, 6, 7, и 8)
 3. Протокол от заседание на националната комисия за провеждане на олимпиадата по руски език за определяне на лауреати

16.03.2015 г.


Изх. 9137-216/13.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година, съгласно Заповед № РД 09-1505/30.09.2014г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-225/25.02.2015г., с която са определени изискванията по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година Ви уведомяваме, че от 27 до 29 март 2015 г.  ще се проведат XXXIV Пролетни математически състезания за ученици от IV до VIII клас в ПМГ “Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас.

Съгласно писмо № РД – 20-661/11.03.2015г. на началника на РИО – гр. Бургас, с вх. № 0502-6/11.03.2015г. в РИО – София – град, организацията на домакините е следната:

Участие в състезанието се заявява в срок до 20.03.2015г., като:
- Всяко училище, както и индивидуалните участници, да изпратят заявка за участие в електронен вид в Пролетните математически състезания, Бургас – 2015г. съгласно приложения образец (Приложение 1) на електронните адреси: mathschool_bs@abv.bg и pmsbs2015@abv.bg;
-  Ръководителите на отборите сами резервират места на посочения телефон в хотела, който са избрали по приложения списък (Приложение 2).

Офертите за настаняване, предварителната програма, образеца на заявката и още актуална информация ще намерите в сайта на РИО – Бургас: http://www.rioburgas.org/, сайта на ПМГ„Акад. Никола Обрешков“ - Бургас: http://pmgbs.com/ и СМБ – Бургас http://smbburgas.com/.

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите в състезанието, са за сметка на организацията - заявител.

За справки и допълнителна информация относно организацията на състезанието:
Венета Манева, ст. експерт по ПНЕ в РИО – Бургас – тел.: 056 87 49 84, 0879006104, e-mail: veni.maneva@gmail.com;
Динко Раднев, председател на СМБ – Бургас –  тел.: 0887 61 30 69, 0878 17 99 49, e-mail: mathschool_bs@abv.bg, smb.burgas@gmail.com;
Красимир Стоянов, директор на ПМГ“Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас –  тел.: 056/81 00 82, 056/81 00 96, e-mail: pmgbs@abv.bg

Моля да уведомите учениците и учителите и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложения:
1. Заявка за участие в ПМС - 2015г (Приложение 1)
2. Списък на хотели  за настаняване на участници в Пролетни математически състезания – Бургас, 27-29 март 2015 г. (Приложение 2)
3. Програма за състезанието (Приложение 3)
4. Регламент за организиране и провеждане на националните състезания по математика през учебната 2014/2015 година (възрастова група IV – VIII клас)

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


16.03.2015 г.


ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ – ХІІ КЛАС – СОФИЯ, ГРАД

ПРОТОКОЛ  VІІ  КЛАС
ПРОТОКОЛ VІІІ КЛАС
ПРОТОКОЛ   ІХ КЛАС
ПРОТОКОЛ    Х КЛАС
ПРОТОКОЛ   ХІ КЛАС
ПРОТОКОЛ  ХІІ КЛАС

Благодарим на всички ученици, учители и директори на училища, които взеха участие в организирането и провеждането на областните кръгове на олимпиадите по математика и математическа лингвистика’2015 година!

Съгласно регламента на олимпиадите по математика и математическа лингвистика, учениците, явили се на областните кръгове на съответната олимпиада, чийто имена не са в протоколите на РИО, София-град, са предложени за участие в национален кръг. Техните резултати са обявени на страницата на МОН, на адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=169


13.03.2015 г.


Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от София-град-VIII-XII клас


13.03.2015 г.


Изх. № 9137-202/11.03.2015 г.         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община,  Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ съвместно с Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” към Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА), ще проведе  на 31.03.2015 г. от 12.30 до 17.45 часа  в аула №5 теоретична подготовка по волейбол и на 01.04.2015 г. от 12.30 до 17.45 часа  в многофункционалната спортна зала на НСА „Васил Левски”, обучителен семинар на тема: „Волейбол“, „Мини-волейбол“, „Плажен волейбол“ и „Парк волей“.

Заявки за участие се приемат до 30.03.2015 г. от Валентина Ликова,старши експерт от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” - Столична община на тел. 981 03 43; тел./факс 980 24 78; 0884 322 644; e-mail: valia_likova@abv.bg; vlikova@sofia.bg

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


13.03.2015 г.


ПРОТОКОЛ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ от областен кръг по астрономия 20.02.2015 год.13.03.2015 г.


РЕЗУЛТАТИ
от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 22.02.2015 год.


13.03.2015 г.


Изх. № 9137-210/ 12.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на националния литературен конкурс „Път към безкрая“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


13.03.2015 г.


Изх. 9137-213/12.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите  по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година, съгласно заповед № РД 09–150/30.09.2014г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-225/25.02.2015г., от 27 до 29 март 2015г.  ще се проведат XXXIV- те Пролетни математически състезания за ученици от IX  до XII  клас  в МГ „Д-р Петър Берон“ - гр. Варна. Съгласно писмо № 9138-2/09.03.1015г. на началника на РИО – гр. Варна, с вх. № 0503-2/10.03.2015г. в РИО – София – град, организацията на домакините е следната:
Участие в състезанието се заявява в срок до 18.03.2015г., като ръководителите на отборите е необходимо да:

 • попълнят електронен формуляр за участие в Пролетните математически състезания на адрес: http://goo.gl/forms/REsncdkW9i. Връзката  можете да намерите в сайта на РИО - гр. Варна: http://www.rio-varna.bg и в сайта на МГ „Д-р П. Берон“ - Варна: http://www.mgberon.com. 
 • изпратят списък на участниците в състезанието (електронна таблица в Excel формат - Приложение 1) и сканирана заявка (Приложение 2) на електронните адреси: pms.varna@gmail.com и s.georgieva@rio-varna.bg.

Програмата на състезанието, връзка към електронния формуляр за участие, образецът на заявките, офертата за настаняване и още актуална информация ще намерите в сайта на РИО - гр.Варна: http://www.rio-varna.bg и в сайта на МГ „Д-р П. Берон“-Варна: http://www.mgberon.com
Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите в състезанието, са за сметка на организацията –заявител.
За допълнителна информация за организацията на състезанието:
Севдалина Георгиева- ст.експерт по МИИТ в РИО- Варна: тел: 0884/404 373 и e-mail: s.georgieva@rio-varna.bg;
Павлин Петков- директор на МГ „Д-р Петър Берон“- Варна- тел: 0888/614 626 e-mail: p.petkov.varna@gmail.com.
За допълнителна информация за настаняването на участниците:
Мария Желева- управител на „Ваканция-М“ ЕООД- тел: 0888 321 357, е-mail: vakancia_m@hotmail.com.  
Моля да уведомите учениците и учителите и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.
Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


13.03.2015 г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
ПРОВЕДЕН НА 15.02.2015 ГОД.
ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ


12.03.2015 г.


Изх. № 9137-211/12.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протоколите с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език, проведен на 13.02.2015 г. в град София.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколи с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2015 г.


Изх.№ 9137-205/11.03.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град,  приложено Ви предоставям протоколите с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език, която се проведе на 15.02.2015 г. в 73. СОУ „Владислав Граматик“ – град София.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколи с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2015 г.


Изх. № 9137 – 193/ 10.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 25.04.2015 год. във Физически факултет на Софийски университет «Свети Климент Охридски», бул. «Джеймс Баучер» 5, ще се проведе Втора олимпиада по експериментална физика «Ден на фотона в Международната година на светлината»

Организатор на събитието е Софийски клон на Съюза на физиците в България.

Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2015 г.


Изх. 9137 – 206/ 11.03.2015 ГОД.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09 – 1505/ 30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение №2, за организиране и провеждане на ученически олимпиади и състезания за учебната 2014/2015 г., в периода от 20.03. до 22.03.2015 г., в град Ямбол ще се проведе 47-та Национална олимпиада по Химия и опазване на околната среда.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието - гр. Ямбол, Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол и Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол.
Партньори на Регионален инспекторат по образованието - гр. Ямбол са Областна администрация – Ямбол, Община Ямбол, ТО на НТС – Ямбол и НАОП – Ямбол.

 • Регистрацията на участниците от първа и втора състезателни групи и техните ръководители ще се състои във фоайето на хотел „Диана палас” от 15:00 ч. до 17:30 ч. на 20.03.2015г.
 • Регистрацията на участниците от трета и четвърта състезателни група и техните ръководители ще се извърши във фоайето на хотел „Тунджа” от 15:00 ч. до 17:30 ч. на 20.03.2015г.
 • Регистация за пристигналите след 17:30 ч. на 20.03., ще бъде пред голямата зала на ТО на НТС – Ямбол, преди или след официалното откриване
 • Заявките за броя на нощувките, изпращайте по електронен път директно до съответния хотел с потвърждение чрез е-mail или по телефона
 • Храненето на участниците(с изключение на официалната вечеря на 20.03. – хотел „Тунджа”) ще се извършва от тях в района на ПГ ЛПЕХТ - Ямбол или в района на хотелите
 •  Настаняването на всички участници е на 20.03.2015 г. от 14.00 ч. в запазените от тях хотели, посочени в следната таблица:

Х О Т Е Л И
за настаняване на участниците в ХLVII Национална олимпиада по Химия и ООС - Ямбол, 20 -22 март 2015 г.


ХОТЕЛ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ГРАДА

Амадеус

0899804779

В района на състезанието

Визаж

087 884 9900

В района на състезанието

Капри

046/66-95-25

В района на състезанието

Ученическо общежитие

0894449521 – нощувките се плащат по банков път

В района на състезанието

Мечта

046 991 487.

В района на състезанието

Ривърсайд

046/66-17-30; 31;32

Център

Тунджа

046/ 62-44-33, 662771

Център

Кабиле

046/68-00-00

Център

България

046-663-935; 0887-854-366

Център

Диана палас

046/664 807

Център

Арфа

046 666104, 046 666101
0889 501139

В района на ОД МВР - Ямбол

Татара

046/66-39-78

Срещу МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Ямбол

Боровец

046/66-33-57

Краен квартал на града

*Забележка: Заплащането на нощувките ще се извършва съгласно договорката с хотела!!!

 • Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 20.03.2015 г. от 18.00 ч. в голямата зала на ТО на НТС – Ямбол
 • Допускането до състезателните зали на 21.03. и 22.03.2015 г. ще се осъществява само срещу документ за самоличност или ученическа карта
 • За практическия кръг на олимпиадата всеки участник от трета състезателна група и четвърта състезателна група трябва да бъде осигурен с предпазно облекло (бяла престилка)
 • Официалното закриване на 47-та Национална олимпиада по Химия и ООС, ще се осъществи от 19:30 ч. на 22.03.2015 г. в зала „Проф. Иван Попов” в ТО на НТС – Ямбол

     Във връзка с гореизложеното моля в срок до 13.03.2015 год. да бъде изпратена заявка по образец на е-mаil ivanova_petja@abv.bg до експерта по природни науки и екология Петя Иванова в РИО – София-град.
Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка (данни за учениците и техните ръководители, с посочени дати и хотели за нощувките) за региона, и я изпраща в РИО – Ямбол.      

*Забележка: Ако някоя група ще се настанява самостоятелно в непосочен от домакините  хотел, или няма да нощува, моля да бъдем уведоми навреме, още при подаване на заявката от училището.

Приложение:

 1. Заявка за участие в олимипиадата в електронен формат; (Не променяйте формата на заявката)
 2. Програма на Националния кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда – Ямбол, 2015 г.;
 3. Информация за местоположението на хотелите, училищата и залите за начало и край на олимипиадата

За допълнителна информация: Здравко Динев - старши експерт по природни науки и екология в РИО - Ямбол: тел. 046/68 53 17; 0879 4443704 и e-mail: zdinev.dinev@gmail.com и rio_yambol@mon.bg.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2015 г.


Изх. № 9137 – 193/ 10.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 25.04.2015 год. във Физически факултет на Софийски университет «Свети Климент Охридски», бул. «Джеймс Баучер» 5, ще се проведе Втора олимпиада по експериментална физика «Ден на фотона в Международната година на светлината»

Организатор на събитието е Софийски клон на Съюза на физиците в България.

Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2015 г.


Изх. № 9137-199/11.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания  през учебната 2014-2015г. и във връзка със заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г на началника на РИО, София-град на 20.03.2015г. от 14.00 часа ще се проведе областния кръг на Националната олимпиада по информатика.

Класираните ученици от СМГ да се явят не по-късно от 13.30 часа на 20.03.2015г. в сградата на СМГ, ул. „Искър“ №61.

Всички останали класирани ученици да се явят не по-късно от 13.30 часа на 20.03.2015г. в сградата на НПМГ, ул. „Бигла“ № 56.

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.03.2015 г.


Изх. № 9137-194/10.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че от 21 до 27 септември 2015 година ще се проведе „Европейска седмица на движението“ 2015.

Целта е популяризиране на масовия спорт и физическата активност, чрез обществени и спортни събития, за да се бъдат обхванати подрастващите в училищна възраст.
Инициативата е дългосрочна, насочена към здравословния начин на живот и развиване на социални умения сред учащите се чрез спортни активности.

За информация може да се обърнете към г-жа Николета Янева, тел. 0898 296 705, e-mail: nikoleta@bgbeactive.org

Приложение:
Указание за провеждане на „Европейска седмица на движението и спорта“ 2015.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.03.2015 г.


Изх. 9137-189/10.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ -секция „Изток” - вх. №1102-3/09.03.2015г. в РИО София-град, относно провеждането на  състезанието „Европейско Кенгуру” в 125 СОУ «Акад. Боян Пенев».
Записване за участие – до 19.03.2015г., в стая 402 на 125 СОУ «Акад. Боян Пенев», от 8.00 до 17.00 часа.
Състезанието ще се проведе на 22 март от 11.00 часа, с продължителност 75 минути.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение: Писмо на СМБ – секция „Изток”

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ И КЛАСИРАНЕТО ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО
ХИМИЯ ПРОВЕДЕН НА 14.02.2015 ГОД.
И ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА 21-22.03.2015 ГОД.09.03.2015 г.


Изх. № 9137-186/09.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка със заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град,  приложено Ви предоставям протоколите с резултатите от областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката” за ІV, V и VI клас, който се проведе на 20.02.2015 г. в 140. СОУ „Иван Богоров“ – град София.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Протоколи с резултатите от областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ІV клас
 2. Протоколи с резултатите от областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за V клас
 3. Протоколи с резултатите от областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за VІ клас

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.03.2015 г.


Списък на проектите, предложени за класиране на национален кръг на Олимпиадата по информационни технологии от област София-град


05.03.2015 г.


Изх. № 9137-178/ 05.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме информация относно организиран от Дипломатически институт конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“.

Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от Вашето училище

Приложение: Статут

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.03.2015 г.


Изх. № 9137-177/ 05.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По повод своята 40-годишнина ХІ ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора обявява Национален ученически литературен конкурс „Да завладеем цялата Вселена!“

Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от Вашето училище

Приложение: Статут и афиш

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.03.2015 г.


Изх. №9137-173/ 04.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед №РД09-155/02.02.2015 г за изменение на заповед №РД09-1505/ 30.09.2014 г на министъра на образованието и във връзка с писмо на Съюза на математиците в България - Софийска градска секция с вх. №1102-1/04.03.2015г., постъпило в РИО, София-град Ви уведомявам, че областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 22 март 2015 г. /неделя/ от 11.00 часа, с продължителност 75 минути.

  В същия ден, по решение на Европейската асоциация „Кенгуру без граници”, състезанието ще се проведе в много европейски страни, както и в Канада, Мексико, Бразилия, Грузия и Казахстан. Съгласно изискванията на Европейската асоциация, в срок до 22.04.2015 г. качването на сайтове на задачи и отговори за българското издание на състезанието „Европейско кенгуру” е абсолютно забранено.

Участниците ще се състезават в седем възрастови групи.
Възрастовите групи са: 0 група – 1.клас; І група – 2.клас; ІІ група – 3. и 4. клас; ІІІ група – 5. и 6. клас; ІV група – 7. и 8. клас; V група- 9. и 10. клас и VІ група – 11. и 12. .  

Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без 1.и 2.клас). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.  

Желателно е състезанието „Европейско кенгуру” да се провежда във всяко училище, в което има повече от 20 ученици, заявили желание за участие.
Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 7 лв.   

Софийска градска секция  ще приема заявки за участие и таксата за правоучастие на 19 и 20 март (четвъртък и петък), а материалите за състезанието ще се получават на 20 и 21 март (петък и събота) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа в І СОУ «Пенчо Славейков», ул «Стара планина», №11, (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н Вапцаров» )    
Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • училище;
 • телефони и e-mail за контакти;
 • брой на учениците по класове, които ще се явяват на български език; 
 • брой на учениците по класове, които ще се явяват на френски език (ако има такива ). 

Заявките на училищата, които няма да бъдат домакини, трябва да съдържат и поименен списък на учениците по класове и езика, на който ще се явяват ( български или френски). Тези ученици ще бъдат разпределени за участие в друго училище, при подаване на заявките.

За допълнителна информация може да се обръщате към СМБ - Мария Лилкова (0888 317 679) и Пенка Нинкова (0887 235 158).  

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.03.2015 г.


Изх. №9137-176/ 04.03.2015 г.

ДО  
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-11927/ 09.12.2014 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомявам, че националният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе в град София на 06.06.2015 г., съвместно с допуснатите до него ученици от следните състезания: Австралийско математическо състезание; Черноризец Храбър; Иван Салабашев; Коледно и Великденско математически състезания, съгласно подписано споразумение между МОН и СМБ. За участие в националния кръг не се събира такса правоучастие.
На 22 март 2015 г. от 11:00 часа ще се проведе областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”. Традиционно този кръг се организа от Съюза на математиците в България (СМБ), Асоциацията за развитие на образованието (АРО), Фондация Млада България”, училищни настоятелства и сдружения с активното съдействие и подкрепа на РИО на МОН, съгласно Регламента на състезанието, качен на сайта на МОН. Утвърдените комисии организират оценяването в съответствие с регламента. В срок до 14 работни дни от състезателния ден комисиите изготвят протоколи за явилите се ученици и техните резултати за всяка тема и всеки клас, както и протоколи с предложените ученици за националния кръг и техните резултати. За националния кръг се предлагат учениците, които са в по-горния клас на съответната група и на областния кръг са получили най-много точки или най-много 5 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в съответния район, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната група и на областния кръг са получили най-много точки или най-много 10 точки по-малко от максимално получения брой точки в тази група в съответния район.

Съгласно изискванията на Европейската асоциация, в срок до 22.04.2015 г. качването на сайтове на задачи и отговори за българското издание на състезанието „Европейско кенгуру” е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО. АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е СЪЩО ТЕМИТЕ ДА ОСТАВАТ У УЧЕНИЦИТЕ! Те се събират от квесторите и се предават на основния организатор.
Участниците ще се състезават в седем възрастови групи.  

Възрастовите групи са: 0 група – 1.клас /18 задачи/; І група – 2.клас /24 задачи/; ІІ група – 3. и 4. клас /24 задачи/; ІІІ група – 5. и 6. клас /30 задачи/; ІV група – 7. и 8. клас /30 задачи/; V група- 9. и 10. клас /30 задачи/ и VІ група – 11. и 12. клас /30 задачи/.
И тази година в състезанието ще участват ученици със специални образователни потребности. За всички тях, независимо от уврежданията, ще получите специални теми. За тези ученици се предвижда отделно класиране.

Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без1.и 2.клас). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно.   
Заявяването за участие в състезанието можете да направите в срок до 17 часа на 17 март 2015 г.  до организаторите в СМБ на тел.02/873 80 76, 02/979 28 83, 0879 804 706 или на е-mail: smb@math.bas.bg. Важно е да посочите за коя/кои група/и и на какъв език възнамерявате да проведете състезанието. Темите ще получите на 21 и 22 март по електронната поща. Отговорите на задачите ще Ви бъдат изпратени по електронната поща на 23.03.2015 г. в 12:00 часа. За да се установи тази електронна връзка, до 17 март 2015г. ще получите пробен е-mail   с прикачен към него файл с темата за 2 клас от 20134 г. Моля, върнете съобщението с текст, че всичко е наред. При проблем във връзката е необходимо да позвъните на посочените по-горе телефони или пишете по електронната поща.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.03.2015 г.


Изх. 9137-174/04.03.2015г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 28 март 2015 г. в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, София, за шеста поредна година ще се проведе състезанието по информационни технологии „Големият до мен“, в партньорство със Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“, Българска фондация ОРТ и Регионален инспекторат по образованието – София-град.

В състезанието могат да участват всички ученици от V, VІ и VІІ клас в екип с по-голям негов близък (родител, брат, сестра, познат). Регистрацията за участие на екипите в състезанието е от 06 до 19 март на адрес: http://www.bigtome.info .

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.03.2015 г.


Изх. № 9137-171/4.03.2015г.

ВАЖНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1505/30.09.2014г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания  през учебната 2014-2015г. и във връзка със заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г на началника на РИО, София-град, на 07.03.2015г. /събота/ от 9.00ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.

Съгласно регламента тя ще протече чрез защита на проекти по изготвен график.
На 06.03.2015г./петък/ 13.00ч. до 16.00ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата.

Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложение:

График за защита на проектите на областен кръг.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.03.2015 г.


Изх. №: 9137-154/24.02.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо и обява с вх. № 48/12.02.2015г. в РИО – София-град на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий ”, относно провеждане на VІІІ  Математически турнир за ученици от ХІ и ХІІ клас. Турнирът ще се проведе на 8 март 2015г. 

Приложения:

 1. Писмо на ВТУ
 2. Обява

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


28.02.2015 г.


Изх. №  9137 - 16/ 26.02. 2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                        

Уважаема госпожо Директор, Уважаеми господин Директор,  

Във връзка с постъпило писмо в РИО, София - град с вх. № 0200-193/16.02.2015 г. от г-жа Грета Ганчева, Директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ на МОН, Ви уведомявам за отправена покана за участие на ученици в българските училища от страна на Посолството на Ислямска република Иран в България в Първото международно състезание за ученици “Свят без насилие и екстремизъм“.

Състезанието се провежда в следните направления: рисуване, кино, разкази, карикатури и статии. Темата на състезанието е актуална с проблема за ненасилието и запазването на мира, както и на възможността децата да живеят и творят в свят, в който да сбъдват мечтите си.

Приложение: Регламент и условия за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


27.02.2015 г.


Изх. № 9137-165/ 26.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По традиция всяка година „Български пощи” ЕАД организира епистоларен конкурс. Изпращаме Ви „Правила за организиране и провеждане на 44-и епистоларен конкурс за млади хора – 2015 година”.

Моля да информирате учениците от Вашето училище и да съдействате за изявата им.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


27.02.2015 г.


Изх. № 9137-163/ 26.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По повод своята 60-годишнина през месец април, 2015 г. 125. СОУ „Професор Боян Пенев“ организира състезание по български език и литература и кани ученици от втори до дванайсети клас от столичните училища да се включат в него. Състезанието ще се провезде на 28.03.2015 г. в сградата на 125. СОУ от 9:00 ч.

Заявки за участие се приемат до 17.03.2015 г. в канцеларията на училището - тел. 02/875 91 65.

Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от Вашето училище

Приложения: Регламент

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


26.02.2015 г.


Изх №.9137-160/ 25.02.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И
ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ
С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ

В СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИО Ловеч, постъпило с вх. № 0511-2/ 25.02.2015 г. в РИО София-град Ви уведомявам, че на 13, 14 и 15 март 2015 г. в град Ловеч ще се проведе традиционното НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СОУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.  

Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас.  За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Заявките (Приложение 1) за участие да се изпратят най-късно до 06.03.2015г. на адрес: 5500 Ловеч ул.Търговска” № 43,  РИО на МОН - за Таня Ичева – ст. експерт по математика, информатика и информационни технологии и на e-mail: t_icheva@abv.bg
Към всяка заявка да бъде приложен списък по образец (Приложение 2) с трите имена на участниците по класове.

За допълнителна информация: 068/603 808 , 0888 53 72 58; 0879 80 08 39 - Т. Ичева
Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от Вашето училище.

Приложение:

 1. Заявка за участие - /Приложение 1/
 2. Места за нощувки в град Ловеч.
 3. Списък на участниците - /Приложение 2/
 4. Програма на състезанието.
 5. Регламент за организиране и провеждане на състезанието. 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


25.02.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЗАРЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VІ, ІХ, Х И ХІ КЛАС


25.02.2015 г.


Изх.№ 9137-155/24.02.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент за провеждане на национален Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език, чийто областен кръг ще се проведе на 31 март 2015 г.

Заявки за участие се приемат до 20.03.2015 г. на ел.адрес rio_mlozanova@abv.bg или на хартиен носител – в стая 405 на РИО – София-град.

Приложение:

 1. Регламент за провеждане на национален фестивал на авторската драматургия и театър на английски език;
 2. Заявка за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


25.02.2015 г.


Изх.№ 9137-156/24.02.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание условията за участие в ежемесечните международни интелектуални олимпиади и конкурси за ученици от 2 до 11 клас “BIG BEN”, „БУКВОЗНАЙКА“ и „СВЕТЛЯЧОК“.
За подробна информация – www.olwmpiad-bigben.ru, www.bukvoznaika.ru, www.svetliachok.ru.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-111/20.02.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


24.02.2015 г.


Изх. 9137 – 149/ 23.02.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/2015 година, Регламентът за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2014/ 2015 год. Ви, уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 12 март 2015 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1 , зала 130.
Начало на състезанието: 14:00 часа.
Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в Националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • Учебното съдържание обхваща всички класове
 • Резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/

В Националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също й изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда - 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 10.03.2015 год. да изпратите на имейл ivanova_petja@abv.bg
заявки по образец.

Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация
на Софийския университет в 13:30 часа на 12.03.2015 год..

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието ще бъде публикувани на сайта на РИО – София-град.
Приложение:

 1. Заявка по образец
 2. Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.02.2015 г.


Изх. № 9137-141/20.02.2015
г.

ВАЖНО!!!


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням, че съгласно регламента на националната олимпиада по информационни технологии през 2014/2015 учебна година до 28.02.2014 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РИО. Материалите включват:

Приложение 1/ документация/ - 2 броя;
Приложение 2 /декларация/ - 2 броя;
Диск – 2 броя. Дискът съдържа: изходни и изпълними кодове, Приложение 1 и 2, Презентация и всички други документи, свързани с проектите.

Във връзка с предстоящите неработни дни, всички материали да бъдат окомплектовани коректно, поставени в папки с копче и предадени на 26.02.2015г. в стая 508 на Ваня Янева – старши експерт по информатика и информационни технологии.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.02.2015 г.


Изх. № 9137-133/18.02.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за тазгодишното издание на състезанието „Лингвистично кенгуру“, организирано от Фондация „Млада България“. От 2009 година състезанието се организира в два кръга – училищен и национален.  Училищният кръг ще се проведе на 22 март /неделя/ 2015 година от 11.00 часа.

Приложения:

 1. Указание за организиране и провеждане на училищен кръг.
 2. Регламент.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.02.2015 г.


Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от V клас - VII клас в София-град


19.02.2015 г.


Изх. № 9137-131/18.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Вече няколко години Министерството на образованието и науката подкрепя значимите прояви, инициирани от Национален клуб „Родолюбие“, Историческия факултет на СУ, Синдиката на българските учители и др. организатори. Конкурсните прояви ангажират все повече ученици и учители от страната с изследователска и художествена дейност и предоставят възможност за творческа и публична изява.

През 2015 година предстои провеждането на двадесет и третия Национален ученически конкурс на Национален клуб „Родолюбие“ под надслов „Съединението прави силата“. В рамките на този национален конкурс се провежда и конкурс за учители „Мисия учител“. Двата формата предоставят възможност на учениците за творчество и разсъждения за националната идентичност и общочовешките ценности и за споделяне на педагогически опит на учителите от българските училища и извънучилищните педагогически учреждения.

Моля да информирате учителите и учениците за инициативите и окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение: статути за участие в двата формата на Националния конкурс „Родолюбие".

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.02.2015 г.


Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от IV клас в София-град


Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от V клас в София-град

Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VI клас в София-град


17.02.2015 г.


Изх. №9137-127/ 17.02.2015г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Имам удоволствието да Ви информирам, че Руският културно-информационен център (РКИЦ), съвместно с Руски камерен театър организират XV-ти Национален фестивал за детско и юношеско театрално творчество на руски език с международно участие. Фестивалът ще се проведе под патронажа на Посланика на Руската Федерация в България г-н Юри Исаков и с любезното съдействие на Министреството на образованието и науката на Република България.

Фестивалът е посветен на 70-годишнина от победата във Великата отечествена война 1941-1945 година и е под надслов „Град-герой Москва“. В него могат да вземат участие колективи от средните учебни заведения на територията на гр.София с откъси от пиеси, инсценировски по разкази, приказки стихове, басни и др.

Заключителният етап ще се проведе в Руския културно-информационен център, на 25 април 2015 г. само за тези колективи, които са се явили на регионалните прегледи и са класирани от журито.

За повече информация:
тел.: 946-19-23; 0887 702 669;
Ел.адрес: info@rkic-bg.com; bars2009@abv.bg – г-жа Юлия Диханова
http://rkic-bg.com/ru

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.02.2015 г.


ПРОТОКОЛ за резултата от областния етап на олимпиадата по география и икономика – 02.02.2015 г.


16.02.2015 г.


Изх.№9137-119/ 13.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо от МОН с вх. № 0200-144/ 04.02.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за предстоящия Софийски фестивал на науката, който ще се проведе на 14-17 май 2015 г.

Фестивалът ще се проведе в Театър София и специално изградени шатри в парка „Заимов“ и има за цел да представя по разбираем и атрактивен начин интересни теми от природните и математическите науки, както по учебното съдържание, така и широк спектър от извънкласни дейности.

Пълната програма с всички събития на фестивала можете да намерите на уебсайта: www.sofiasciencefestival.bg, след 15.03.2015 г.

За контакти: 0885/ 244 192; krassimira.tancheva@britishcouncil.bg – Красимира Танчева.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.02.2015 г.


Изх.№ 9137-120/ 13.02.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0501-4/06.02.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 27.02.2015 г. до 14.03.2015 г. ще се проведе Състезание за „ТВОРЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, организирано от Регионален инспекторат по образованието – град Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Факултет по педагогика, катедра „Технологично обучение и професионално образование“, МУЦТПО – Благоевград.

Състезанието цели да стимулира изграждането на съвременна технологична култура и дигитална компетентност в училищното обучение и осигурява възможност на учениците да покажат оригинално мислене при предоставяне на творчески идеи като използват ключови компетентности при решаване на проблеми.

Състезанието включва изготвяне на проект в различни направления в областта на :

 • изграждането на технологична култура/ умения за конструиране и моделиране, инициативност, предприемчивост;
 • използването на информационни и комуникационни технологии;
 • интерпретиране на знания, умения и възможности за осъществяване на междупредметни връзки.

За допълнителна информация: 073/ 885 272; 0894/ 62 71 86 – г-жа Василиса Павлова, старши експерт по информатика и информационни технологии в РИО – Благоевград.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.02.2015 г.

Изх. 9137 – 111/ 11.02.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено предоставям на Вашето внимание информация относно участие в международен проект „Екологична култура, мир и съгласие“
Приложение:  съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.02.2015 г.

Изх. 9137 – 110/ 11.02.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено предоставям Ви писма относно:

Приложение:  съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.02.2015 г.

Изх. 9137 – 109/ 11.02.2015 год.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/2015 година, в периода от 6 март до 8 март 2015 г. град Варна ще бъде домакин на Пролетното Национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна и Трета Природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, град Варна.
Според регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по физика през учебната 2014/2015 година (публикуван на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“), в него могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават  в VII - XII клас, разпределени в шест възрастови (състезателни) групи. Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Необходимо е директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях ученици след приключване на състезателната част.
Настаняването и регистрацията на участниците ще се извършва от 12:00 часа до 17:30 часа на 6 март 2015 г. в посочените в заявката хотели. Официалното откриване ще се състои на 6 март 2015 г. от 18:00 часа в зала „Пленарна“ в сградата на Община Варна.
Заявките за участие по образец /общи за региона и обобщени и съгласувани от експерта по природни науки и екология/ се приемат до 26 февруари 2015 година на два електронни адреса: kr.belecova@rio-varna.bg и nsf_varna@abv.bg . Те трябва да са:

 • в несканиран вид, във формат Excel;
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файла - заявка да е наименуван: nsf_rio_YYYY.xls  (YYYY  е името на населеното място) Напр. nsf_rio_varna.xls.

Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата (общините, РИО, спонсори и др.).
І. Основните акценти във връзка с логистиката са:
1. Регистрация и настаняване на участниците /ученицити и техните ръководители/:

 • В  хотел  „Черно море” – Варна;
 • В интервала от 12,00 до 17,30 часа (освен в случаи на късно пристигане в гр. Варна);
 • Цените на нощувката с включена закуска в двойна стая, на човек /за всички – ученици и ръководители/ - 29 лв.
 • Капацитетът на хотела, за настаняване на участници от състезанието е 210 ;
 • В хотел „Одесос“ – Варна;
 • В интервала  от 12,00 до 17,30 часа (освен в случаи на късно пристигане в гр. Варна);
 • Цените на нощувката на човек без закуска в двойна или тройна стая /за всички – ученици и ръководители/ - 20 лв.
 • Не трябва да се прави резервация в хотелите от самите участници.

2. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
3. При настаняването в хотелите, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, данни по лична карта (за ученици над 14 години).
4. На 7 март 2015 г. (събота) има предвидени посещения във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна (за ученици от VIII –XII  клас) и НАОП „Николай Коперник“ – Варна (за ученици от VII клас). Посещението се заявява при попълване на заявката.
ІІ. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието са:
1. Състезанието ще се проведе в III ПМГ „Акад. Методий Попов“ – Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 80
2. В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване размера на шрифта на буквите в условията на задачите).

 • Учениците трябва да носят документ за самоличност.

4. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в съответните хотели, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печат на училището.
Допълнителна информация по организацията на състезанието можете да получите от г-жа Красимира Белецова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Варна на телефони: 052 687 476; 0884 404 377.
Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 25.02.2015 год., да изпратите заявка по образец до експерта по природни науки и екология в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg
Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.02.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ – 02.02. 2015 Г.


11.02.2015 г.


Изх. № 9137-104/ 10.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на основание заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2014-2015г. и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г. на Началника на РИО – София-град областният кръг наолимпиадата по български език и литература ще се проведе на 22 февруари 2015 г., неделя, както следва:

За учениците от
V клас от всички райони в
41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/989 01 27.

За учениците от
клас от всички райони в
20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Красинка Доганджийска, тел. 02/954 91 64

За учениците от VІІІ, ІХ, Х
и ХI клас от всички райони в
138. СОУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/872 06 27, 02/872 39 17.

За учениците от VІІ и ХІІ
клас от всички райони в
19. СОУ „Елин Пелин“, ул. „Яков Крайков“ № 16, директор Детелина Арнаудова, тел. 02/ 952 30 16, 02/ 952 08 25; ел. поща SOU_19@mail.bg.


Областният кръг започва в 9:00 часа на 22.02.2015 г. (неделя)

Времето за провеждане на областния кръг е:
V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;
VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;
VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;
VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор само за VІІІ клас; интерпретативно съчинение за ІХ, Х, ХІ клас) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в съответния клас;
ХІІ клас – 5 (пет) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІІ клас.
Писмените работи за учениците от VІІ и ХІІ клас са анонимни.


Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.
В срок до 17:00 ч. на 16.02.2015 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експертите по БЕЛ rio_dvladimirova@abv.bg или на rio_sgeorgiev@abv.bg.

На 22 февруари 2015 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ и от VІІІ до ХІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ и ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ , VIII, IX, X, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.
Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РИО. Учителите по български език и литература, които желаят да бъдат включени в комисията за проверка и оценка, заявяват желанието си на посочените по-горе електронни адреси. Задължително се посочват трите имена, училището, класовете, на които преподават през настоящата учебна година, e-mail, телефон за контакт. Избраните за участие в работата на комисията ще получат отговор на посочения от тях e-mail.

Срокът за проверка на писмените работи е 05 март 2015 година. Резултатите ще бъдат изнесени на интернет страницата на РИО не по-рано от 13.03.2015 год. Справки по телефона не се дават.

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., и учениците от ХІІ клас, чиято окончателна оценка е не по-ниска от отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата, националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


09.02.2015 г.


Изх.№ 9137-100/06.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1002-2/28.01.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че отдел „Просвета“ - община Свищов и Художествена галерия „Н. Павлович“ организират Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2015“ България.

Рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична и смесена техника. Максималният размер на рисунките до 35 х 50 см, без паспарту. На обратната страна на рисунката да бъде изписано с печатни букви:

 • името на участника; възраст; пол; името на институцията /училището/; град, държава.

Темата е свободна. Всяко училище /институция/ може да представи до 30 рисунки, придружени със списък.
Крайният срок за получаване на рисунките е 31 март 2015.
Специално жури ще направи подбор на изложбата и ще определи наградите. Най-добрите ще бъдат отличени както следва:
Първа възрастова група – 4-7 години – І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награди и 3 поощрения.
Втора възрастова група – 8-11 години - І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награди и 3 поощрения.
Трета възрастова група – 12-16 години - І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награди и 3 поощрения.
Специална награда на Биеналето.
Колективна награда за българско участие.
Колективна награда за чуждестранно участие.
Награда на международна фондация „Алеко Константинов“ за български и чуждестранни участници.
Официалното откриване на Биеналето е на 24 април 2015 г.
Работите не се връщат, като организаторите си запазват правото да ги популяризират в печата и елекронните медии.
Рисунките изпращайте на адрес: Художествена галерия „Н. Павлович“, площад „Алеко“ № 1; Свищов – 5250; тел: 0631 / 4 00 73; e-mail: h.g.n.pavlovich@abv.bg

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-34/23.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


09.02.2015 г.


Изх.№ 9137-97/06.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1002-3/29.01.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам Статут за провеждане на Втори национален конкурс „България в картини и слово“ – 2015 г. за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип.
Конкурсът се организира от Обединен детски комплекс – Търговище и е включен в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/2015 г.

За повече информация:
Обединен детски комплекс – Търговище; тел: 0601 6 45 38; 0898 969 214] 0893 377 037; e-mail: odk_tg@abv.bg; http://odk-targovishte.eu/ ; http://blog.odk-targovishte.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-34/23.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


09.02.2015 г.


Изх. № 9137-102/06.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание „Ключът на музиката” за ІV, V и VI клас ще се проведе  на 20.02.2015 г., в 140. СОУ „Иван Богоров“ с адрес: София, район „Връбница“, жк „Обеля-2“.
Начало – 10.00 ч. Времетраене – 40 минути

Всички ученици трябва да се явят в 140. СОУ в 09.30 часа и да заемат местата си след представяне на документ за самоличност /лична карта, ученическа книжка/.
Моля, директорите на училищата, които имат класирани ученици да определят със заповед придружители на участниците в областния кръг на състезанието до училището-домакин.
До 140. СОУ се стига с метро /до спирка „Обеля“/ и трамвай № 6.
Подробна карта за маршрута можете на видите на www.140sou.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Регламент за провеждане на състезанието.
 2. Протоколи с класираните за областен кръг ученици.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-34/23.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката)09.02.2015 г.


Изх. № 9137-101/6.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областният кръг на олимпиадата по френски език ще се състои на 13.02.2015 г. от 14.00 ч. както следва:

 • в 23 СОУ „Фредерик Ж.-Кюри“ (бул. "Ситняково" №21 ) – за учениците от 8 клас и 12 клас (I и V възрастови групи);
 • в 12 СОУ „Цар Иван Асен II“ (ул."Цар Иван Асен ІІ" №72) – за учениците от 9 клас и 10 клас (II и III възрастови групи);
 • в 32 СОУ „Св. Кл. Охридски“ (бул. "Христо Ботев" №63) – за учениците от 11 клас (IV възрастови групи);

Участниците трябва да заемат местата си половин час преди началото на олимпиадата.                                                                                                  

Моля да създадете необходимата организация и осигурите участието на желаещите ученици.                                          


Желая успех на всички участници!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-34/23.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


05.02.2015 г.


Изх. 9137 – 96/ 05.02.2015 год.      
                                               
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2014/ 2015 год., регламентът на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год. на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:
Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 21.02.2015год.
Начало: 9:00 часа
Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 102 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 97 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 109 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 100 точки.

Домакин на олимпиадата е:
НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул.“Бигла” № 52
Директор на училището: Иванка Генова
Телефони за връзка с училището: 028628363; 028622966;
Електронен адрес: npmg_sofia@abv.bg
Маршрути до училището:

 • автобуси № 120, № 88 – спирка НПМГ;
 • трамвай № 10 - спирка „Улица „Джеймс Баучер”
 • метростанция „Джеймс Баучер“

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Заповедта с имената на квесторите да бъде изпратена на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология Петя Иванова в срок до 09.02.2015 год.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.
Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 21.02.2015 год. не по-късно от 7:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:10 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.
Областният кръг на олимпиадата по биология е анонимен. Разсекретяването на писмените работи на учениците и публикуването на протокола с резултатите им ще се извърши след арбитража осъществен от Националната комисия на предложените за участие в Националния кръг писмени работи.
Приложение:

 1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по биология.
 2. Статистика на олимпиадата по биология

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-33/23.01.2015 г- на
министъра на образованието и науката)


03.02.2015 г.


Изх. № 9137-93/ 02.02.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме статут на Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ - 2015 г. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/ 2015 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: Съгласно текста.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-33/23.01.2015 г- на
министъра на образованието и науката)


02.02.2015 г.


Изх.№ 9137-92/02.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Регламент за провеждане на Международен ученически конкурс „ЗАЕДНО В XXI ВЕК“, организиран от фондация „Устойчиво развитие за България“ и включен в Националния календар за извънкласни дейности на МОН. Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чуство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческа изява на учениците.

За първа година фондация „Устойчиво развитие за България“ ще финансира самолетния билет до Санкт-Петербург на един учител по руски език от гр. София, чийто ученици активно участват в конкурса.

Приложение: Регламент за провеждане на конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-33/23.01.2015 г- на
министъра на образованието и науката)30.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 87/ 29.01.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2014/2015 г., регламентът на олимпиадата по ХООС и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 14.02.2015 год.

Начало на олимпиадата 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 75 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 75 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 75 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 75 точки.

Домакин на олимпиада е:

22 СОУ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“
, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134

Директор на училището:
Емилия Станимирова Михайлова
Телефони: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18

Маршрути до училището:

автобуси: № 72 – спирка на бул. „П. Славейков” (до училището),
трамвай: № 7 и № 1- спирка НДК
метро: станция „Национален дворец на културата“

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Заповедта с имената на квесторите да бъде изпратена на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология Петя Иванова в срок до 05.02.2015 год.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.
Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 14.02.2015 год. не по-късно от 7:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:10 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).


Областният кръг на олимпиадата по химия е анонимен. Разсекретяването на писмените работи на учениците и публикуването на протокола с резултатите им ще се извърши след арбитража осъществен от Националната комисия на предложените за участие в Националния кръг писмени работи.

Приложение:
1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по химия.
2.  Статистика на общинския кръг на олимпиадата по химия

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 


28.01.2015 г.


Изх. № 9137-84/28.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Столична община -  Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“,  със съдействието на „Витоша ски“ АД организира Градско първенство по ски алпийски дисциплини – гигантски слалом, във възрастови групи за ученици от III до  XII клас на столичните училища.

Състезанието ще се проведе от 10.00 часа на 16 февруари 2015 г. (понеделник) на Витоша, писта „Витошко лале“. Всяко училище има право да участва в състезанието с отбор до 10 състезатели (момчета, момичета, юноши, девойки).
Заявки за участие (по образец) ще се приемат до 12 февруари 2015 г. (четвъртък) на адрес: ул. „Оборище“  № 44, ет. 4, офис 1, тел./факс: 981 07 44; 0887 928 552, e-mail: pcherneva@sofia.bg
Техническата конференция ще се проведе на 13 февруари  2015 г. (петък) от 13.00 ч. на ул. „Оборище“ № 44, ет. I, Столична община (сградата се намира до 164 ГПИЕ), автобуси 72, 9. Задължително е присъствието на учителя-ръководител на отбора или упълномощено от него лице. На техническата конференция ще се изтеглят номерата и реда на стартиране на състезателите за всички групи. Задължително да се представят следните документи (на техническата конференция):

 1. Списък на отбора.
 2. Планинска застраховка за периода на състезанието.
 3. Предсъстезателен медицински преглед.

Състезателите и учителите по физическо възпитание и спорт ще бъдат транспонирани безплатно в часови график от 8.15 часа на 16 февруари 2015 г., от начална станция на лифт – Симеоново, до мястото на провеждане на състезанието – писта „Витошко лале” и обратно от „Витоша ски АД” срещу поставен стартов номер за състезанието.
До кабинковия лифт Симеоново се достига с автобус № 122, с начална спирка – Хладилника и автобус № 123, с начална спирка Дървеница.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и при формирани отбори да подсигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Спортното събитие се провежда в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на спорта – 2018 година.

Приложения:
1. Правила за провеждане на градското първенство по ски алпийски дисциплини.
2. Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


27.01.2015 г.№ 9137-82/27.01.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед №  РД09-1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година от 28 февруари до 2 март в гр. Велико Търново ще се проведат Зимни състезания по информатика. Националната комисия за организиране и провеждане на Националните състезания е определила квотите за участници по области.

За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборен кръг на 07.02.2015 г. от 08:30 часа. Състезателите трябва да заемат местата си до 8.20. Желаещите да участват в подборния кръг трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/12txNvkSO49t-Jnf76dDPWv6TMNtXvqSaw9ec-sAlzus/viewform
Място на провеждане:  НПМГ (ул. „Бигла” 52) и СМГ (ул. „Искър” 61). При изчерпване на работните места в някое от посочените учебни заведения, участниците ще бъдат пренасочвани. Окончателното разпределение за мястото на явяване може да не отговаря на предпочитанието на участника. На 6.февруари вечерта непременно проверете къде сте разпределени да се явите http://npmg.org/2015/01/26/zimni/

Пожелавам успех на всички участници!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


27.01.2015 г.


Изх. №9106-5/ 27.01.2015 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СМГ, НПМГ, I АЕГ,
164. ГПИЕ,  91. НЕГ, 
 9. ФЕГ, 128. СОУ.  
Първа частна математическа гимназия, Американски колеж в София. 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 г. и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г на началника на РИО – София-град областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 06.02.2015 година.

Начало на олимпиадата: 14:00 часа. 

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

Съгласно утвърдения регламент до участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които са получили поне 75% от максималния брой точки.

Домакин на олимпиадата е I Английска езикова гимназия, район „Оборище”, бул. „Княз Ал. Дондуков”  № 60.  

Директорът на всяко от посочените училища следва да уведоми учителите по математика и класираните учениците  със съдържанието на съобщението.    

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани.
Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.


Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!


Приложение
: Резултати на учениците от столичните училища от общинския кръг на  олимпиадата по математическа лингвистика.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137- 80/ 26.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява и статут на национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2015 г. Конкурсът е организиран от Синодалния културно-просветен отдел.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137-79/ 26.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля запознайте колективите на Вашите училища с приложеното писмо от Фондация „Дарби” относно организиране и провеждане на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, който ще се проведе за седма поредна година.
При желание и възможност за участие, попълнете приложените формуляри за записване и ги изпратете на посочения електронен адрес.
Приложение:
1. Писмо от фондация „Дарби”
2. Регламент
3. Формуляр за записване на индивидуални участници
4. Формуляр за записване на ансамбли и хорове

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 76/ 26.01.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 20.02.2015 год.
Начало на олимпиадата: 14:00 часа.  
Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко:
30 точки за възрастови групи V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас и ХІ – ХІІ клас
Протоколът с имената и резултатите на всички допуснати ученици до втори кръг  на олимпиадата по астрономия е приложение към това писмо.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов  ” № 1  /до Метростанция Младост 1/
Директор на училището: Нели Филипова
Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 - канцелария;  
Електронен адрес: tt10sou@abv.bg
Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:10 часа и заемат работните си места до 13:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Учебните програми, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия са публикувани на       сайта на олимпиадата: http://astro-olymp.org/bgprograma.html,

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 75/ 26.01.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на Началника на РИО – София-град Ви уведомявам следното:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 15.02.2015 год.

Начало на олимпиадата 14:00 часа.
Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ - 20 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас / - 20 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ - 20 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание Х - ХІІ клас/ - 20 точки.

Домакин на олимпиадата:

ІІ АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”
,
район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.
Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова
Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.
Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

Маршрути до
ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”,:
Автобуси:
Линия 64 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1301/ - 288m. от училището
Линия 74 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/ - 253m. от училището
Линия 76 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0626/- 253m. от училището
Линия 102 - спирка "жк Иван Вазов" [ код на спирка 0626 ] - 253m. от училището
Линия 204 - спирка "Пл. Ручей" [ код на спирка 1301 ] - 288m. от училището
Трамваи:
Линия 1 - спирка "жк Иван Вазов" /код на спирка 0625/ - 360m. от училището
Линия 7 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1304/ - 306m. от училището
Тролейбуси:
Линия 2 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището
Линия 9 - спирка "Пл. Ручей" /код на спирка 1302/ - 374m. от училището


Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Заповедта с имената на квесторите да бъде изпратена на електронен адрес: ivanova_petja на експерта по природни науки и екология Петя Иванова в срок до 02.02.2015 год.

Уважаеми колеги, моля отворете приложения към писмото протокол с класирани ученици и поименно уточнете участниците от повереното Ви училище.
Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 15.02.2015 год. не по-късно от 12:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:10 часа и заемат работните си места до 13:30 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
Областният кръг на олимпиадата по физика е анонимен. Разсекретяването на писмените работи на учениците и публикуването на протокола с резултатите им ще се извърши след арбитража осъществен от Националната комисия на предложените за участие в Националния кръг писмени работи.

Приложение:

1. Протоколи за първа, втора, трета и четвърта възрастови групи с имената и резултатите на всички допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по физика.
2.  Статистика на общинския кръг на олимпиадата по физика

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137-74/26.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи на неправителствения сектор в името на качествено българско образование.

С настоящото Ви информираме за инициатива на Съюза на тракийските дружества в България, който организира национален ученически конкурс за есе и мултимедийна презентация на тема: „Капитан Петко войвода - живот, посветен на свободата“. Конкурсът е насочен към възрастовата група на учениците от VIII до XII клас.

Регламентът на конкурса е оповестен на сайта на Съюза на тракийските дружества в България, в рубриката „Актуално“ (Новини 2014 - 2015).

Моля да информирате учителите и учениците за инициативата и окажете съдействие на желаещите да участват.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


Изх. № 9137-  62/ 24.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да се запознаете с информацията за курса „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електроннобазирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ”, който Център за образователни инициативи организира на датите, указани в прикачения файл. Целева група: „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електроннобазирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ” е ориентирано към учители по БЕЛ в среден курс (6,7 и 11,12 клас). Основните цели на курса

1. Запознаване с МООDLE и възможностите на онлайн обучението като средство, съпътстващо урочната дейност и по-конкретно с основните функции на платформата и приложението им в учебните дейности на преподавателите по БЕЛ с оглед подготовка за НВО и ДЗИ;

2. Представяне на възможностите на МООDLE платформата като допълнително средство, което да спомогне за:
• съчетаване на работата в час по годишното разпределение със системна подготовка за външното оценяване през цялата година;
• онлайн комуникацията за диференцирана работа с ученици;
• оптимизация времето за работа на учителя и постигане на неговата визия за успех.

3. Запознаване с възможностите на МООDLE платформата за анализ резултатите на положени в системата тестове:
• определяне на често срещани грешки и пропуски на учениците;
• проследяване на прогреса при учениците – индивидуално и по класове, на база на изпълнените упражнения;
• лесен начин за създаване на отчети и статистики на базата на проведените тестове;
• визуализация на резултатите в графичен и табличен вид;
• извлечения на резултатите във формат, изискван от МОН.

4. Курсистите придобиват основни умения за работа с МООDLE платформата, които ще им дадат възможност да пренесат напълно материалите, с които подготвят учениците си, във виртуалното пространство:
• създаване на собствен онлайн курс;
• въвеждане и систематизиране на правила, анализи, текстове, изображения и презентации;
• създаване на въпроси от всички типове, които се срещат във формата на НВО и ДЗИ;
• създаване на тестове на базата на създадените въпроси;
• създаване на домашна работа с възможност за оценка на базата на критериите на МОН, които са предварително заложени в системата.
• запис на един тестов ученик към създадения курс и оценяване на работата му.
В цената освен представянето, обучението и практическите упражнения са включени:
• книжка с материали, съпътстващи обучението;
• сертификат за придобити умения;
• предоставяне на електронно пространство и потребителско име за платформата в рамките на http://izpiti.u4ili6teto.bg/ в продължение на 1 месец след обучението. При заявяване на интерес за инсталиране и поддържане на МООDLE платформа за съответното училище, едномесечният период се удължава до активирането на платформата и прехвърлянето на данните от http://izpiti.u4ili6teto.bg/ към инсталация на съответното училище.

Продължителност на курса: 8 учебни часа / еднодневен по следната програма.

Място на провеждане: гр. София.
Регистрационен формуляр и заявка:
Заявка за курсовете (име, адрес за кореспонденция, телефон) се прави на електронна поща office@cei-bg.org, като се попълни следната регистрационна форма.
Срок за одобрение на заявката:
Вашата заявка следва да бъде потвърдена от Център за образователни инициативи не по-късно от 1 (една) седмица преди провеждането на курса.
График на провеждането на курсовете: виж в прикачения файл с регистрационния формуляр.
Цена: 80 лева.
При заплащане на обучението от училището е необходимо да се изпратят следните данни за издаване на фактура: БУЛСТАТ и адрес на учебното заведение, трите имена на директора/МОЛ.
Сметка:
Инвестбанк Ад, клон София
BIC код: IORTBGSF
IBAN: BG24IORT73711000294001
Титуляр на сметката: Център за образователни инициативи

Допълнителна информация:
Емейл: office@cei-bg.org
Телефони: 0886 410069; 02 4238969
Лице за контакт: Биляна Михайлова
1000 Sofia
24-26 Ivan Vazov Str.
Phone: +359 2 423 8969
http://u4ili6teto.bg/
http://zaobrazovanieto.u4ili6teto.bg/
facebook: CEIBG

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


26.01.2015 г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЕВРКА И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕН НА 24.01.2015 ГОД.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


24.01.2015 г.


Изх. № 9137-68/ 24.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме статут за участие в Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 139-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Наградените творби ще бъдат включени в алманах „Околчица“. Участниците в конкурса трябва да ипратят своите творби, написани в три екземпляра до 30 април 2015 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


24.01.2015 г.


Изх.№
9137-67/24.01.2015 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областният кръг на олимпиадата по английски ще се проведе на 03.02.2015 г. от 14:00 часа в следните училища:

 • Втора АЕГ (ж.к.“Стрелбище“, ул.“Траянови врата“ № 26)– за учениците от 8 клас (I група);
 • Първа АЕГ (бул.“Княз Ал.Дондуков“ № 60) – за учениците от 9 клас ( II група);
 • 127 СОУ (ул.“Парчевич“ № 43) – за учениците от 10 клас ( III група);
 • 7 СОУ (ул.“Шишман“ № 28) – за учениците от 11 клас ( IV група);
 • 19 СОУ (ул.“Яков Крайков“  № 16)– за учениците от 12 клас ( V група).

  Участниците трябва да заемат местата си половин час преди началото на олимпиадата.                                                                                                  
  Моля да създадете необходимата организация и осигурите участието на желаещите ученици.                                          
  Желая успех на всички участници!


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/ 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/24.01.2015 г.


Изх.№
9137-63/24.01.2015 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „ЗНАМ И МОГА“ за учениците от IV клас ще се проведе на 02.02.2015 г. / понеделник/ в 1.СОУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“ /ул. „Стара планина” №11/

Начало на олимпиадата – 9,00 часа.
Времетраене - 2 (два) учебни часа (80 минути)

Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определят със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СОУ. 
Учениците следва да се явят в 8,30 часа в училището и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.
Приложено Ви изпращам за информация резултатите на класираните за областния кръг ученици от общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“, проведен на 10.01.2015 г. в област София-град.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1675/12.08.2014г.
на министъра на образованието и науката/
 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката/


24.01.2015 г.


Изх. №
9137-61/23.01.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 0501-2/22.01.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че  20.03.2015 I. до 22.03.2015 г. в Благоевград ще се проведе "VII Национално състезание   по   информационни   технологии", организирано от Регионален инспекторат по образование - гр. Благоевград, Община Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, VII СОУ "Кузман Шапкарев" - гр. Благоевград.

Целта на състезанието е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

Повече информация и регламентът на състезанието може да намерите в прикачения файл.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложение : Регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-18/20.01.2015 г.       
на  Министъра на образованието и науката /


23.01.2015 г.


Изх. № 9137-59/23.01.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г.  на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 14.02.2015 г. (събота), както следва:

За учениците от V и VІ клас – в 23 СОУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа
За учениците от ІХ до ХІ клас – в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул. „Гео Милев” № 2, район „Слатина”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа
За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, ул. „Позитано” № 26, район „Възраждане”
Начало – 14.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 4 астрономически часа за учениците от ХІІ клас
Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13,00 часа и да заемат работните си места до 13,30 часа.

Влизането в определените училища ще става след представяне на документ за самоличност
на ученика – лична карта и/или ученическа книжка.
Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 14,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАЖНО!
Директорите на всяко училище, от което има повече от 5 класирани ученици, следва да предложат квестори - неспециалисти по предмета история и цивилизация, които ще бъдат включени в заповед на началника на РИО – София-град. Училищата, които имат от 5 до 12 класирани ученици изпращат по един квестор, от 13 до 20 – по двама,  от 21 до 27 – по трима и над 27 – по четирима квестори. Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 30 януари 2015 г.      

Приложение:

1.Списъци на учениците от V и VІ клас, които ще се явяват в 23 СОУ
2.Списъци на учениците от ІХ до ХІ клас, които ще се явяват в 31 СУЧЕМ
3.Списъци на учениците от VІІ и ХІІ клас, които ще се явяват в 91 НЕГ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-18/20.01.2015 г.       
на  Министъра на образованието и науката /


23.01.2015 г.


Изх. № 9137-55.22.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“,  организира на 10, 11 и 12 февруари 2015 г. в плувен басейн „Мадара“ VI турнир по плуване за Купата на кмета на София - 2015 за ученици от І до ХІІ клас.

Състезанието по плуване ще се проведе по следния график:
10.II.2015 г. (вторник) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за І-ІІ и ІІІ-ІV клас (момичета и момчета);
11. II.2015 г. (сряда) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за V- VІІ клас (момичета и момчета);
12. II.2015 г. (четвъртък) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 9.02.2015 г. (понеделник) на адрес: ул. „Оборище“ № 44, ет. І,  Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47;

Техническата конференция ще се проведе на 09.02.2015 г. (понеделник) от 13.30 часа до 14.30 часа в Дирекция „ПИСТ“, ул. „Оборище“ № 44, етаж І.

Моля да информирате началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правила и програма за провеждане на турнира.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


21.01.2015 г.


Изх.№9137-53/21.01.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  
  
ВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение заповед № РД 09–1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015г и във връзка със заповед № РД01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО-София-град, Ви уведомявам, че Областният кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА ще се проведе  на 03.02.2015 г. от 9.00 часа, в следните училища:  

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул. „Бигла” №56 - за учениците от
 VIII, IX, X, XI и XII клас;
18. СОУ „Уйлям Гладстон”, район Възраждане , ул. „Пиротска” №68 – за учениците от V и VI клас;
1. СОУ „Пенчо Славейков”, район Оборище, ул. „Стара планина” №11 – за учениците от VII клас;
112. ОУ „Стоян Заимов”, район Оборище, ул. „Княз Ал. Дондуков” №60 – за учениците от  IV клас.

Директорите на столичните училища, които имат класирани ученици, следва в срок до 23.01.2015г. да определят със своя заповед квестори (неспециалисти по предмета) за съответното училище, чието копие  е необходимо да предстаавят на хартиен носител на 23.01.2015г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.  или от 14.00 ч.  до 16.00 ч. в РИО – София-град, етаж 4, стая 409 на Боянка Кънева - старши експерт по математика, както и да изпратят на електронен адрес: bobi_ kaneva @abv.bg.  Необходимо е  файла да  съдържа номера и името на училището.
Квесторите трябва да се явят на 03.02.2015 г. в учителската стая на  112.  ОУ, 1. СОУ, 18.СОУ или на НПМГ най-късно до 08:00 часа за инструктаж.  

Учениците ще бъдат допускани в
112.  ОУ; 1. СОУ, 18.СОУ и  НПМГ  само с документ за самоличност или ученическа  лична  карта и ще заемат работните си места по зали до 08:30 часа. След този час няма да бъдат допускани в съответното училище.      
За допълнителна информация – тел.: 9 35 60 94 – ст. експерт по математика        Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам  успешно представяне
на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх. № 9137-46/20.01.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-7/08.01.2015г с вх.№ 0200-28/09.01.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката продължава партньорството си с Фондация „Димитър Бербатов" по проекта за присъждане на годишни награди за успехите на децата на България в областта на изкуствата, науката и спорта.

Във връзка с популяризиране на условията на седмото издание на проекта, моля да информирате учителите и учениците във Вашето училище относно:
Основно изискване е, че могат да бъдат предлагани за номиниране ученици от I до XII клас, коитo са спечелили награди през 2014 година в областта на изкуствата, науката или спорта и могат да го удостоверят с документи. Номинирането трябва да се извърши до 15 февруари 2015 г. от самите ученици, от родители, от учители или от други близки. Номинирането се извършва през линк към сайта на проекта: http://dberbatov.org/projects/nagradi/nominate

За първа година се предвижда и отличие за учител (треньор, музикален педагог и др.)

Повече информация за проекта, както и детайлно разясняване на  процедурата може да намерите на:
http://dberbatov.org/projects/nagradi/

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх. №   9137 - 51/20.01.2015 г.                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,         

Във връзка с постъпило писмо от РИО, Бургас  в РИО, София - град с вх. № 0502-2/09.01.2015 г., Ви уведомявам, че РИО, Бургас и СОУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас за деветнадесета поредна година са организатори и домакини на Ученическа философска конференция „Човек - Свят“.
Конференцията ще се проведе  в  СОУ “Епископ Константин Преславски“ – град Бургас  на 20.03..2015 г. от 9.00 ч.

Желая успешно и плодотворно участие!            

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Регламент на конференцията.
2.Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх. № 9137-49/20.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,                                                                                 

Във връзка със заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и състезания в държавните, в общинските и в частните училища на територията на Република България през учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам за следното:

• Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по руски език и получения брой точки изпращайте на електронен адрес rio_mlozanova@abv.bg в срок до 30.01.2015 г.
• Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по френски език и получения брой точки изпращайте на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg в срок до 06.02.2015 г.
• Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадите по немски език, испански език, италиански език и получения брой точки изпращайте на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg в срок до 10.02.2015 г.

Протоколи няма да бъдат приемани след посочените по-горе дати.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх.№.9137-45/ 19.01.2015.г.                      

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ловеч, постъпило с вх. № 0511-1/16.01.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 14.02.2015 г. /събота/ от 10.00 часа в ОУ „Васил Левски”, град Ловеч ще се проведе Математическо състезание „Васил Левски за ученици от I до VII клас, от училища на страната, носещи името на Васил Левски.  

Състезанието е под егидата на Общобългарски комитет „Васил Левски”. 

Попълнената заявка по образец трябва да бъде изпратена до 06.02.2015г. на  електронен адрес: vlevski_lv@abv.bg

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 19.02.2015 г.   от 10.00 часа в Драматичен театър, град Ловеч.

За всички възникнали въпроси може да се обръщате към организаторите на тел.068/604362 или 0894 479 886.  

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:  
1. Заявка за участие.
2. Регламент на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх.№.9137-44/ 19.01.2015 г

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ И ЕЗИКОВИ 

СТОЛИЧНИ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №17-3/15.01.2015г. на Джуниър Ачийвмънт България,      постъпило в РИО – София – град, Ви уведомявам, че на 14.02.2015 г. в град София, за осма поредна година ще се проведе „Иновационен лагер” за ученици от 15 до 19 години. Крайният срок за кандидатстване е 01.02.2015 г.

За да вземат участие вашите ученици е необходимо да споделят своята свежа и иновативна гледна точка по предварителния казус, оповестен на сайта на организаторите: www.jabulgaria.org.

60-те най-добри индивидуални кандидатури ще дадат правото на съответния ученик да вземе участие в националния финал на иновационния лагер на 14 .02.2015 г в София.
Такса за състезанието не се изисква.

За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към организаторите на тел. 0885 362 233 или на електронен адрес : radoslav.bezprizvanniy@jabulgaria.org

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


19.01.2015 г.


Изх. № 9137-39/ 16.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме регламент и заявка за участие в Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци“ и Национален конкурс за хумористична литературна творба „Присмехулници“. Конкурсите са включени в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/ 2015 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


18.01.2015 г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОВЕДЕН НА 17.01.2015 ГОД.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА


15.01.2015 г.


Изх.№ 9137-37/15.01.2015г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведена на 04.01.2015 г. в област София-град.

Приложения:

 1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
 2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи.

Областният кръг на олимпиадата ще се проведе на 20.03.2015г. от 14.00 часа.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх. № 9137 – 36/ 14.01.2015  год.                                     

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09 – 1505/ 30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, в периода 07 - 08 февруари 2015 г. град Пловдив ще бъде домакин на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката и РИО – Пловдив. Съорганизатор е Физическият факултет при ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив.

Според регламента за организиране и провеждане, в състезанието участват ученици от IХ до ХII клас. Ръководители са учители по „Физика и астрономия“ и експерти от РИО.

Домакините очакват всички отбори да пристигнат и да се настанят в хотел „Реал“ – Пловдив най-късно до 16.00 часа на 06.02.2015 година с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Настаняване на участниците в хотел „Реал“ – Пловдив ( http://www.real-hotel.com/ ) на 06.02.2015 г. от 14.30 часа.
 2. Регистрация на участниците във фоайето на хотел „Реал“- Пловдив на 06.02.2015 г. в интервала от 14.30 до 17.00 часа.
 3. Цената на нощувката с включена закуска и вечеря е в размер на 32 лв. на човек ( за всички - ученици и ръководители ).
 4. Настаняването в хотела ще се осъществява от домакините след получените заявки. Не трябва да се прави резервация в хотела от самите участници.
 5. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняване в хотела. За издаване на фактура е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
 6. При настаняване в хотела, ръководителите е необходимо да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, данни по лична карта.
 7. Осигурено хранене:

 

06.02.2015 г.

07.02.2015 г.

08.02.2015 г.

Официална вечеря за ръководителите в ресторант „Рая“

До 25 лв.

-

-

Вечеря за учениците – ресторант на хотел „Реал“

Включена в пакетната цена

-

-

Обяд за ученици и ръководители – ресторант „f 10“ при ПУ „П. Хилендарски“

-

До 5,00 лв.

До 5,00 лв.

Вечеря за ученици и ръководители – ресторант на хотел „Реал“

-

Включена в пакетната цена

-


8. Откриването на състезанието ще бъде в театралната зала на ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив съгласно програмата.

9. Командировъчните разходи на участниците са за сметка на училище, община, съответно РИО, спонсори.

10. В случай когато ученици или ръководители имат индивидуални изисквания за храна, моля да бъде отразено във файла на заявката или в допълнително писмо.

Основни акценти във връзка с организация и провеждане на състезанието:

 1. Състезателната част ще се провежда в зали на ПУ “П. Хилендарски“ – Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, ( ректорат ) на 07.02.2015 г. и на 08.02.2015 г.
 2. Учениците е необходимо да носят документ за самоличност.
 3. Ръководителите на отборите трябва да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, клас, в който се обучават.
 4. Заявки за участие по приложения образец се изпращат до 25 януари 2015 год. на e-mаil – ivanova_petja@abv.bg.
 5.  Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка за областта и я изпраща в РИО – Пловдив.

За допълнителна информация по всички въпроси по организацията на националното състезание може да се обръщате към г-жа Иванка Русалова, старши експерт по ПНЕ в РИО – Пловдив, на телефони: 032 / 631842; 0889 404 646; 0878 790 125.

Приложение:

 1. Програма за състезанието
 2. Образец на заявка за състезанието
 3. Меню в ресторант на хотел „Реал“ - Пловдив


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137-24/13.01.2015 г.                                                                                    
                                                                                           
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА             
                                                  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че БУЦ „Знание“, Чикаго, БДТВ „АЗ мога, АЗ знам“ http://azmogaazznam.com/, Национален дворец на децата, Държавна агенция за българите в чужбина, в. „България сега“ и Съюзът на писателите в Америка и по света, творци без граници обявяват трети международен конкурс за Васил Левски.
Всички деца от 6 до 16 години, които желаят да участват в този патриотичен конкурс, трябва да изпратят рисунка, стихотворение или разказ за безсмъртния Васил Левски, загинал за България в името на свободната „чиста и свята република“. Крайният срок  за изпращане на материалите е 10 февруари 2015 г. на адрес: София -1309, бул. „Ал.Стамболийски“ № 191 - конкурс за Васил Левски. Литературните творби се изпращат на email: center@bgznanie.com и 1.spasova@aba.government.bg. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 февруари 2015 г. И още един шанс за всички участници - снимайте вашите рисунки или литературни произведения и ги изпратете на email: az_moga_az znam@abv.bg. Литературните творби може да прочетете и филмирате с камера, фотоапарат или телефон. Те ще бъдат качени на сайта на детската телевизия „A3 мога, A3 знам“ за определяне на награда на зрителите.
На 19 февруари 2015 г. ще бъде открита изложба с отличените творби в конкурса в Националния дворец на децата, гр. София. Ще се проведе и рецитал на стихотворенията, отличени в литературния конкурс, като рециталът ще бъде излъчен на живо по детската телевизия „A3 мога, A3 знам“.
Моля да информирате учителите и учениците за условията за участие в конкурса. Целта на изявата е да се популяризира българската история сред учениците и да се възпита у тях родолюбие и национална гордост.
           
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх.№ 9137-20/12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че преди предаване на резултатите от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация на 21.01.2015 г., таблицата с класираните ученици трябва да се изпрати и на имейл rio_agrigorova@abv.bg Спазването на посочените графи в приложения примерен вариант на таблица е задължително.

Приложение: примерен вариант на таблица

Трите имена на ученика

Училище

Клас

Учебно
съдържание

Брой
точки

1

Николай Николов Николов

......СОУ

9

8

.........

2

Георги Георгиев Георгиев

ПГ……

9

9

..........

           
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137-31 /13.01.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 02.02.2015 г., понеделник, както следва:

 • Място на провеждане:
 • 21. СОУ „Христо Ботев“, ул. „Люботрън“, № 12 за учениците от първа и втора състезателна група – 5 клас и 6 клас;
 • НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла” № 52 за учениците от трета (7 клас), четвърта (8 и 9 езиков клас), пета (9 и 10 езиков клас) и шеста състезателна група (10, 11 и 12 клас и 11 и 12 езиков клас).
 • Начало –  14:00 часа;   
 • Време за провеждане – 2 (два) астрономически часа.

Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици следва:
1. Да определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.
            2. Да предложат квестори (неспециалисти по предмета) за съответното училище и проверители, които ще бъдат включени в заповед на началника на РИО – София-град. Със заповедта на РИО ще бъдат запознати съответните лица до 30.01.2015 г. Предложенията за квестори и проверители да се изпращат на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГО, e-mail riosofia_rvangelova@abv.bg в срок до 19 януари 2015 г.  
Квесторите трябва да се явят на 02.02.2015 г. в учителската стая на 21. СОУ и на НПМГ най-късно в 13:00 часа за инструктаж.  
Учениците ще бъдат допускани в 21. СОУ и в НПМГ само с документ за самоличност и ще заемат работните си места по зали до 13:30 часа. След този час няма да бъдат допускани в съответното училище.   
Резултатите на учениците от първа (5 клас) и втора (6 клас)  състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РИО след 16 февруари 2015 г., а на учениците от трета (7 клас), четвърта (8 клас), пета (9 клас), и шеста (10-12 клас) състезателна група – след получаването в РИО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици и разсекретяването на писмените им работи от МОН.
Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!
Приложение: Списък на класираните за областен кръг ученици от 5 до 12 клас.
            
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137- 26 / 13.01.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география
в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2014/2015 година, утвърден със Заповед № РД 09-1439/16.09.2014 г. на министъра на образованието и науката и писмо от РИО – гр. Велико Търново, постъпило с вх. № 0504-6/30.12.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 06.02 до 07.02.2015 г. в ПМГ „Васил Друмев“ – град Велико Търново ще се проведе Трето национално състезание по география и икономика с ученици от ХI и/или ХII клас – ПП и ЗПП.
Регламентът на Националното състезание е публикуван в писмо на РИО – София-град № 9137-997/19.12.2014 г.
Моля в срок до 19.01.2015 г. училищата, желаещи да участват в състезанието, да  изпратят заявка в РИО – София-град, на Румяна Вангелова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование, e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg.

Приложение:  
1. Програма.  
2. Образец на Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/12.01.2015 г.

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 5 и 6 клас

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 7 и 8 клас

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 9 и 10 клас

Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 11 и 12 клас12.01.2015 г.

Изх. № 9137-16/ 12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – гр. Сливен, организира ХVІІ Национален фестивал на детската книга.
Моля да запознаете с регламентите на конкурсите в рамките на Фестивала учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/12.01.2015 г.

Изх. № 9137-17/12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 20 януари 2015 година от 10,00 часа ще се проведе общинският  кръг на Националното състезание  „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V и VІ  клас. Състезанието се провежда в три кръга по график, определен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката.
Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 40 минути.
Темата на състезанието ще бъде изпратена в 9,30 часа по e-mail на училищата, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.
При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок до 16.01.2015 година, в училището да бъде осигурена възможност за запис на аудиофайлове /диск, флашпамет и др./, съответната звукоозвучителна техника и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.
Училищата, които са взели участие в състезанието, следва на  28.01.2015 г. или на  29.01.2015 година, от 10,00-12,00 ч. и 14,00-16,00 ч., да предадат в РИО, София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 513, с придружително писмо на хартиен носител:
- протокол за явилите се участници и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен
с подпис на директора и печат на училището;
- оригиналните писмени работи на класираните ученици.

Моля, създайте нужната организация за провеждане на състезанието без да се нарушава учебният процес.
Желая успех на всички участници!

Приложение:
1. Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. година на министъра на образованието и науката.
2. Регламент на състезанието 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/12.01.2015 г.


КРИТЕРИИ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ


09.01.2015 г.Изх.№ 9137-14/ 09.01.2015 г.                   

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ямбол, постъпило с вх. № 0528-3/07.01.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода от 23 до 25 януари 2015 година в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол ще се проведе XXIII     Математически турнир „Атанас Радев” за ученици от VIII до XII клас. 
Състезанието е индивидуално.

Пристигането, настаняването и регистрацията на участниците е на 23.01.2015 г. и на 24.01.2015 г. до 8ч 30мин за пристигащите на 24.01.2015 г. Регистрацията ще се извършва в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол. Ръководителите на отборите трябва да предоставят актуални списъци на участниците в един екземпляр и на външен носител, изработен на MS Excel. Списъците трябва да съдържат следните колони: трите имена на участниците, клас и населено място.
Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Попълнената заявка по образец трябва да бъде изпратена до 19.01.2015г. на  електронен адрес: rio_maneva@yambollan.com

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 25.01.2015 г.   от 9.00 часа в голямата зала на община Ямбол.

За всички възникнали въпроси може да се обръщате към организаторите на тел.0885 302 303 или 0894443709.

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:  
1.Програма за провеждане на проведе XXIII Математически турнир „Атанас Радев” за ученици от VIII до XII клас. 
2.Заявка за участие.
3.Хотели за настаняване в град Ямбол.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


09.01.2015 г.


Изх.№ 9137-13/ 09.01.2015 г.                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието, град Ямбол, постъпило с вх. № 0528-2/07.01.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че в периода от 23 до 25 януари 2015 година в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол ще се проведе V-то  Национално математическо състезание Роман Хайнацки” за ученици от IV до VII клас. 
Състезанието е индивидуално.

Пристигането, настаняването и регистрацията на участниците е до 9.00 часа на   24.01.2015 г. Регистрацията ще се извършва в МГ „Атанас Радев”, град Ямбол.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Състезанието ще се проведе от 10.00 ч. до 13.00 ч. на 24.01.2015 г. в ПТГ Иван Райнов, намираща се в близост до МГ „Атанас Радев”.

Попълнената заявка по образец трябва да бъде изпратена до 20.01.2015г. на  електронен адрес:  mgatradev@ abv.bg .

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 25.01.2015 г.   от 10.00 часа в голямата зала на община Ямбол.

За всички възникнали въпроси може да се обръщате към организаторите на тел.0885 302 303 или 0884399828 .

Моля да предоставите информацията на учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:  
1. Заявка за участие.
2. Хотели за настаняване в град Ямбол.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


22.12.2014 г.


Критерии за олимпиадата по математика


19.12.2014 г.


Изх. № 9137- 997 / 19.12.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по география

в гимназиалния етап на средната степен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № РД 09-1439/16.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща Националния календар за извънучилищните дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2014/2015 година, в периода от 06.02 до 07.02.2015 г. в ПМГ „Васил Друмев“ – град Велико Търново ще се проведе Национално състезание по география и икономика.

Приложение: Регламент.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


17.12.2014 г.

Изх. № 9137-996/19.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Министерство на образованието и науката с вх. № 0524-7/13.12.2014 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам Статут на Националния конкурс Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“, който се провежда във връзка с 65 години от основаването на ПГВМ „Иван П. Павлов“ – град Стара Загора и 165 години от рождението на руския физиолог и психолог д-р Иван Петрович Павлов.
За повече информация и контакти: д-р Камен Ябълкаров, директор на ПГВМ „Иван П. Павлов“ – 042 / 607-767; 0878 / 190 221

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


17.12.2014 г.


Изх. №    9137-992/ 17.12. 2014 г.                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на РИО- Враца в РИО, София - град с вх. № 0506-4/17.12.2014 г., приложено Ви изпращам статута на Национален конкурс  на тема „Малкият принц“. Инициативата  е на екипа на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, област Враца  и е насочена към развитие на творческата активност на учениците.

В конкурса могат да участват всички ученици в страната от II  доVII клас, като крайният срок за изпращане на съчиненията е 31.01. 2015 г.

Приложение - Статут

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)17.12.2014 г.


Изх. № 9137-990/ 17.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе  XIV национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Темата е „Любов и милосърдие”. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РИО, София-град, най-късно до  17.04.2015 г. Творбите от направления проза и поезия може да изпращате  на e-mail:  rio_vstancheva@abv.bg или v.stancheva@edusofia.bg

За допълнителна информация: РИО, София-град, Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 935-60-65

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)17.12.2014 г.


Изх. № 9137-989/16.12.2014 г.                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА             
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че ХГ„Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Добрич, със съдействието на РИО - Добрич, Община - град Добрич, РИМ - Добрич и училищното настоятелство организира Национална ученическа конференция и конкурс „75 години от Крайовския договор и 70 години от края на Втората световна война“.

В конкурса могат да участват ученици от прогимназиален и гимназиален етап – V-VІІI и IX-ХІІ клас. Класираните в двете възрастови групи проекти получат право на участие в ученическа конференция под същия надслов на 28.09.2015 г.

Ученическият конкурс и конференцията предшестват научната конференция „Добруджа - общество и култура - 75 години - Крайовски договор“, организирана от Община - град Добрич и РИМ - Добрич, на 29-30.09.2015 г. По време на научната конференция участващите учители и ученици ще имат възможност да се запознаят с разработки по темата на изявени представители на историческата наука.

За организирането и провеждането на конкурса и конференцията има утвърдени правила. Най-важните технически срокове за изпълнение са: до 20 март 2015 г. - подаване на заявки за участие и до 20 май 2015 г. - изпращане на проектите на e-mail: konkyrs-kraiоvski@gmail.com

Моля да информирате учителите и учениците за условията за участие в конкурса и конференцията. Целта на изявата е да се популяризира българската история и култура сред учениците и да се възпита у тях родолюбие и национална гордост.

Приложение: Регламент на конференцията и конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)15.12.2014 г.


Изх.№ 9137-985/15.12.2014г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Общински кръг на Националната олимпиада по информатика


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания  през учебната 2014-2015г. и във връзка със заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 г на началника на РИО, София-град на 04 януари 2015г. ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 04 януари 2015 г. в 8:00 часа на следните адреси:

http://www.math.bas.bg/infos/
и keleved.com

Начало на олимпиадата: 8:30часа.

1. Училищата, в които ще се проведе общински кръг, да създадат необходимата организация за провеждане на олимпиадата, като:
- Сформират училищна комисия и определят квестори за провеждането на проявата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/;
- Комисията да подготви необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html
- в деня на олимпиадата училищната комисия да организира разпечатването на изпитните материали;
- след приключване на олимпиадата да архивира работите на учениците и да ги изпрати до 16:00 часа на експерта по информатика в РИО v.ianeva@edusofia.bg и на следния електронен адрес noi@npmg.org. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има на официалната страница на олимпиадата за София http://npmg.org/wp-content/uploads/2013/12/Instrution.pdf

2. Училищата, които имат по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиада може да информират своите ученици, да се явят в „Академия Телерик“, бул.“Ал.Малинов“ №31,като за целта трябва предварително да се запишат в следната електронна форма за регистрация
https://docs.google.com/forms/d/1O71hhUzxuN9Pd_IdCDg4hSK6eyMEZNI5zipL9sumSQw/viewform

3. Протоколите с резултатите на явилите се ученици да се предадат от всяко училище-домакин на общински кръ до 12.01.2015 на експерта по информатика в РИО София-град и да се изпратят на електронна поща v.ianeva@edusofia.bg

4. Според регламента за провеждане на олимпиадата по информатика класирането на учениците за участие в областния кръг се съставя от регионалния експерт според резултатите от общинския кръг.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)15.12.2014 г.


Изх. № 9137-884 / 05.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:  

І.
Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:
1. Общински
на 20.12.2014 г. Начало 14:00 часа. Времетраене – 2 астрономически часа.
2. Областенна 02.02.2015 г.
3. Националенна 02.05 и  03.05.2015 г. в град Враца.

II. Условия за участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по география и икономика се провежда с  учениците от V до ХІІ клас, а националния кръг – с учениците от VІІ до ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг
се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителна подготовка  в съответствие с регламента на олимпиадата. Форматът на общинския кръг включва по 30 задачи за всяка състезателна група. Тестовите задачи са със затворен и отворен отговор и практическа задача. Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

2. ВАЖНО!!!
Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО –  София-град в 14:00 часа на 20.12.2014 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13:30 часа на 20.12.2014 г.
За допълнителна информация – тел.: 935-60-92.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 22.12.2014 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края на материала се изписват окончателният брой точки, имената и подписите на проверителите и средният аритметичен брой точки, които получава ученикът.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя на хартиен носител:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  по състезателни групи.
7. За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 65% от максималния брой точки съгласно регламента на олимпиадата.
8. На 08 и 09 януари 2015 г. от 09:00 до 12:30 и от 14:00 до 17:00 часа в РИО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова - ст. експерт по ОНГО се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол на класираните за областния кръг ученици по отделни състезателни групи;
- оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Материалите се предават от председателя на комисията за проверка и оценка при наличие на класирани за II кръг ученици.

Протоколите се заверяват с подпис и печат от директора на училището и се представят на хартиен носител в РИО.

До 07 януари 2015 г.
се попълва електронен протокол с имената на класираните ученици по състезателни групи на следните линкове:
за 1 състезателна група – 5 клас на:

https://docs.google.com/forms/d/1osLg_WoVKlFDLCvNTKCGG-jUnaMLzpRyKKYDRr-vsvA/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група – 6 клас:
https://docs.google.com/forms/d/162cbgAoV0YDwVmH3scW0p9JCHQxSNTI7TKYB_QSCeqk/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група 7 клас:
https://docs.google.com/forms/d/16yykD_xmHcciDN28tLu4tO5Dm1iiIs90d8w70AjhLU0/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група 8 клас и 9 езиков клас:
https://docs.google.com/forms/d/1i60aj-tIETXLTiR41mn4-oSA3PTjCZylNkq4r5WVgNk/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група 9 клас и 10 езиков клас:
https://docs.google.com/forms/d/1mX4iW2DRH5Kd5bDxWr7czeswIAUk8qkyGZpJr-qyM9g/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група на: 10, 11 и 12 клас и 11 и 12 езиков клас
https://docs.google.com/forms/d/1I3kwuhhZJ4pKQDYshwnBp34JFqcK2vW3vCut810hd9U/viewform?usp=send_form

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:
1. Регламент.
2. Образец на протокол за явилите се на I кръг по състезателни групи.
3. Образец на протокол за допуснатите за участие във II кръг по състезателни групи.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)11.12.2014 г.


Изх. №  9137- 982/ 11.12. 2014 г.                                      

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо в РИО, София - град с вх. № 1105-45/11.12.2014 г., Ви уведомявам, че фондация „Лайънс Куест България“, подкрепена от МОН, организира обучителен семинар на тема „Умения за юношество“, който ще се проведе на 13 - 14 декември 2014 г.  в град София, хотел „METROPOLITAN HOTEL SOFIA“, бул.  „Цариградско шосе“ № 64. 
Семинарът е предназначен за учители - педагози, педагогически съветници и училищни психолози и ще протече при следната почасова програма:

13 декември (събота)

9.00  - 09.15 - регистрация на участниците в семинара
09.15 - Откриване и начало на семинара
(с включена кафе пауза около 10.30)
12.30 - 13.30- време за обяд
13.30 - 17.30 -обучение (с включена кафе пауза около 15.00)

14 декември (неделя)

9.00 -  12.30 - обучение (с включена кафе пауза около 10.30)
12.30 - 13.30 - време за обяд
13.30 - 15.30 - обучение (с включена кафе пауза около 15.00)
- заключителен етап от обучението(Раздаване на сертификатите).

Пожелавам успешно и плодотворно участие!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)11.12.2014 г.


Изх. №  9137-980/10.12.2014 г.                                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за  утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания , национални състезания  по професии  през учебната 2014/2015 година и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам:

І.  
Олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  11.02.2015 г.
 • Областен на 06.03.2015 г. Начало 14.00 часа/ учениците се явяват в 13.30 ч. с документ за самоличност и химикал в 65 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски“/
 • Национален 18.04. - 19. 04.  2015 г. - гр. Пловдив

ІІ. Условия за участие:

Олимпиадата по философия се провежда за учениците от ІХ до ХІІ клас. На общинския (училищен) кръг:

 • Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия.В посочения срок  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители пише кратка рецензия и броя на точките по действащите критерии. В края се изписва общата рецензия, окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
 •  Критериите по които се оценяват писмените работи са:
 • умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.
 • оригиналност – до 30 т.
 • убедителност – до 30 т.
 •  В срок до 20.02. 2015 г./ петък/  училищната комисия изготвя:
  - протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
  - протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

Двата вида протоколи заедно с писмените работи на учениците се предават  на  Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование   на 20. 02. 2015 год. /петък/ от 9.00 до 17.30 ч. в стая № 411.

Моля списъкът с класираните ученици да бъде изпратен и на е-мейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

 • Регламентът за провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2014/2015 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.government.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-2005/ 28.11.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


10.12.2014 г.


Изх.№ 9137-979/10.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
                                                                                 
Във връзка със заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и състезания в държавните, в общинските и в частните училища на територията на Република България            през учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам за следното:

 • Общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 11.01.2015 г. от 14:00 часа за всички училища, заявили участие (вж. ЗАЯВКА за участие в общинския кръг на олимпиадата по руски език – 2014/2015г.), до 17:30 часа на 07.01.2015 г. на електронен адрес rio_mlozanova@abv.bg . Материалите ще се раздават на 09.01.2015 г. през целия ден,  стая № 405 на РИО – София-град.
 • Протоколите с имената на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по руски език и с получения брой точки изпращайте на същия електронен адрес в срок до 30.01.2015 г.
 • Протоколите с класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по английски език изпращайте на електронен адрес rio_mlozanova@abv.bg до 20.01.2015 г.

            ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)   
                                          

КРИСТИНА ГАБРОВСКА                                                             
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД                                                                       
(Съгласно заповед № РД 10-2005/28.11.2014г.                              
на министъра на образованието и науката)


10.12.2014 г.


Изх. №  9137 - 977/ 09.12. 2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО, София-град ще се проведе VIII Национална олимпиада по гражданско образование. До участие в нея  се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас. 

І.
Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  30.01.2015 г.
 • Областен до  20.02.2015 г.
 • Национален на  09.05.- 10.05. 2015 г. в гр. Шумен

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас, като на заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група към която принадлежи авторът/авторите. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване, приложена към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки. Поставеният  в запечатан плик проект заедно с попълнената анкетна карта /Приложение № 1/  се изпращат на областната комисия.

2. В срок до 30.01. 2015  г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

Проектът, двата вида протоколии попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават  на  д-р Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование  на 13. 02. 2015 год.  от 9.00 до 17.30 ч. в кабинет 411. на РИО, София- град.

Регламентът с приложенията  е  публикуван на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания

Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-2005/ 28.11.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)


08.12.2014 г.


Изх. №9137-969/05.12.2014 г.   
                                                               
ДО
                                                                                                         
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. №1102-30/ 04.12.2014 г. в РИО, София-град на Съюз  на математиците в България, относно провеждане на XXII Коледно математическо състезание за ученици от І до XII-ти клас. Състезанието ще се проведе на 13 декември 2014 г.   (събота) от 8.30 до 10.00 часа, за І и II  клас и от 10.30 до 12.30 часа за класовете от III до XII клас, в 119 СОУ, 125 СОУ и 2 СОУ.
Резултатите от състезанието ще се публикуват на  http://iztok-smb.com до 17.12.2014 г.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложение:
Писмо на СМБ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/ 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката)


05.12.2014 г.


Изх. № 9137-971/ 05.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви за промяна в графика на състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“: вторият предварителен кръг ще се проведе на 22 януари 2015 г. вместо на предварително обявената дата 16 януари 2015 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/ 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката)


04.12.2014 г.


Изх.№ 9137-964/03.12.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
   
„Кока-Кола“ – България съвместно с Министерството на образованието и науката и съдействието на Министерството на спорта и Столична община организират детска футболен турнир „Купата на Coca-Cola” - верига от футболни турнири за ученици от 12 до 14 години.

„Купата на Coca-Cola” е платформа за популяризиране на здравословния начин на живот сред подрастващите. Инициативата е дългосрочна и е насочена към развиване  на социалните умения на учениците чрез спортни дейности, поднесени по забавен начин за тях  начин.

През тази година проявата ще се реализира в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново и Русе.

Голямата награда е участие на отбора победител на международен лагер.

Телефони за контакти: 0879 121 480 – Ванина Миланова, организационни въпроси; 0888 621 546 – Люсиен Велчев, спортно-технически въпроси
Моля, директорите да информират учителите по физическо възпитание и спорт.

Приложения:     
1. Регламент за провеждане на турнира „Кока-Кола“.
2. Програма за провеждане на турнира „Кока-Кола“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.12.2014 г.


Изх. № 9137-965/03.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2014/2015 г. и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО - София-град, Ви уведомявам следното:

І.  
Олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе в три кръга:
1. Общински (училищен) - на 11.01.2015 г. Начало 9,00 часа.
2. Областенна 14.02.2015 г. Начало 14,00 часа.
3. Националенна 18.04 и 19.04.2015 г. в гр. Пловдив.

ІІ. Участие:
Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизация се провежда с  учениците от V до ХІІ клас. В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка, в съответствие с регламента на олимпиадата.

2. ВАЖНО!!!
Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО - София-град в 9.00 ч. на 11.01.2015 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 11.01.2015 г.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 12.01.2015 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка  задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:
-  протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове.
7. За участие в Областния кръг се допускат ученици според регламента на олимпиадата.

8.
ВАЖНО!!! На 21.01.2015 г. от 08.30 до 16.30 часа в РИО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по класове – представя се само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището и се представя на хартиен носител. Таблицата с класираните ученици в срок до 20.01.2015 г. задължително се изпраща и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2014/2015 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.12.2014 г.

Изх. № 9137 – 955/ 28.11.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отново на 01.11.2015 год. във Физически факултет на Софийски университет «Свети Климент Охридски», бул. «Джеймс Баучер» 5, аудитория А 209 ще се проведе втората олимпиада по експериментална физика.

Организатори на събитието са Софийски клон на СФБ със съдействието на физически факултет на СУ и РИО – София-град.

Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.12.2014 г.


Изх. № 9137-953/ 28.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Софийският клон на Съюза на физиците в България обявява поредният ученически             конкурс за изработване на:

 • Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
 • Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика:
 • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
 • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
 • Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:
 • само за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/

Дата и място на провеждане на конкурса: 6 юни 2015 г. (събота), 9 часа, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.

Приложение:
Условия за участие и програма на конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


27.11.2014 г.


Изх. № 9137-951/27.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0607-564/25.11.2014 г. на РИО – София-град, от г-н Юрий Златков  – Директор на ЧОУ „Дружба“, Ви уведомявам, че на 30.11.2014 г. /неделя/ ще се проведе конкурс за детска рисунка за деца на 4, 5 и 6 годишна възраст – “DRUJBA ART” на тема „Цветята и децата“.

За най-добрите участници са предвидени разнообразни материални награди.

Повече информация за регламента на конкурса и сроковете за записване можете да намерите на сайта на училището www.drujba.org.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1982/25.11.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


26.11.2014 г.


Изх. № 9137-932/ 21.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Спортен клуб „Левски” съвместно с Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) организират на 26.11.2014 г. и 28.11.2014 г. от 11.00 часа Трети национален ученически шампионат по плуване в плувен комплекс „Спартак“.

Състезанието ще се проведе за ученици V-VII клас и VIII-X клас.

Заявки за участие се приемат до 24.11.2014 г. по образец на e-mail: sk_levski1914@abv.bg и факс 02/988 30 78

Техническата конференция ще се проведе на 25.11.2014 г. от 12.30 часа в Плувен комплекс „Спартак“, бул. „Арсеналски“ № 4.

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


26.11.2014 г.


Изх.№.9137-945/26.11.1014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-1505/30.09.2014г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания  през учебната 2014-2015г. и във връзка със заповед № РД 01-156/03.10.2014г на Началника на РИО – София – град, Ви уведомявам следното:

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 20.12.2014г. от 9.00 часа, при спазване на следните условия:

 • Времето за работа на учениците е 4 часа;
 • Формата на проверка на знанията и уменията е във всеки от класовете е решаване на 3 задачи;
 • Учебното съдържание за общинския кръг, според регламентите на олимпиадата за различните възрастови групи е, както следва: от учебното съдържание за задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и свободноизбираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (IV,V,VI,VII и VIII клас; от учебното съдържание на задължителната подготовка (задачи 1 и 2) и задължително избираемата подготовка (задача 3) за всеки клас (IX. – XII клас);
 • Старши експертите по математика организират изготвянето на задачите и критериите за разпределение на точките за всяка от тях за общинския кръг;
 • Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РИО – София – град в 9.00 часа на 20.12.2014г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните елекронни пощи на училищата до 8.30 часа на 20.12.2014г.
 • Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета;
 • Критериите за разпределение на точките, за всяка от задачите за всеки клас, ще бъдат качени на сайта на РИО на 22.12.2014 г. и ще се отварят със същата парола за достъп;
 • В срок до 06.01.2014г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
- протокол за класираните за областния кръг ученици с трите имена и техните резултати. 

Задачите на общинския кръг за учениците от IV до VIII клас включително се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. До областния кръг се допускат учениците с 16 или повече точки от общинския кръг.  


Във възрастовата група IX-XII клас за участие в областния кръг се предлагат ученици, които са получили не по-малко от 70% от максималния брой точки на общинския кръг.
Всяка задача се оценява от 0 до 7 точки.

На 06.01.2014г. от10.00ч до 12.00ч
или от 14.00 ч до 16.00 ч председателите на училищните комисии
предават в РИО - София-град, стая № 409 на ст. експертите  по математика:  
- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

В същия срок, електронен протокол  на класираните за областен кръг се  попълва на        https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRkdDdVaTBKanJTaHIzRlplQldIRXc6MQ


Регламентите за провеждане на олимпиадата по математика за учебната 2014/2015, за двете групи класове, са публикувани на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 60 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 60 94 – ст. експерт по математика Боянка Кънева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


25.11.2014 г.


Изх.№ 9137-939/25.11.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание списък на учениците, класирани за участие в националния кръг на многоезичното състезание, Пловдив, 29.11.2014 г.
Пожелавам успех на участниците от София-град в националния кръг на многоезичното състезание!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


21.11.2014 г.


Изх.№ 9137-933/21.11.2014г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 13 и 14 февруари 2015 г. в гр. София ще се проведе ХVI национален конкурс за ученически театър на испански език. Крайният срок за подаване на заявката е 5 декември 2014 г. Необходимата информация и формулярът за участие са публикувани на електронната страница на Образователния отдел на Посолството на Кралство Испания в България – www.mecd.gol.es/bulgaria .

Традиционно ще се проведе и конкурс за изработване на плакат за Националния конкурс за ученически театър на испански език. Подробна информация можете да намерите на горепосочената електронна страница. Крайният срок за да подаване на плакатите е 14 декември 2014 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

 

21.11.2014 г.


Изх. № 9137 – 931/ 20.11.2014 год. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ
 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 01-156/ 03.10.2014 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

І.
Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 09 януари 2015 год. включително;
 • Областен – на 20 февруари 2015год. Начало 14 часа.
 • Национален – на 02 и 03 май 2015 год. в гр. Добрич

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи:  V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас. Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки, т.е.:
Възрастова група V – VІ клас, включва ученици:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас

Възрастова група VІІ – VІІІ клас, включва ученици:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки

Възрастова група ІХ – Х, включва ученици:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки

Възрастова група ХІ – ХІІ клас, включва ученици:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Общински кръг.
1. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици.
2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода до 20 декември включително.
4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Темите са публикувани на сайта на МОН, и с това писмо ще бъдат качени и на сайта на РИО – София-град.

6.
Директорът на училището назначава със заповед училищна комисия за организиране, провеждане, проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата.
Задължения на училищната комисия:

 • информира учениците за предстоящата олимпиада
 • размножава темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни
 • приема писмените работи от учениците най-късно до 09.01.2015 год.
 • проверява писмените работи на учениците. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Проверители могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
 • изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

8. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на 12.01.2015 год. на сайта на РИО - София-град, като достъпът до тях ще стане с парола. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 15.30 ч. на 12.01.2015 г.
9. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 1/2 от максималния брой точки..
На 21.01.2015 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Областен кръг.
1. Областният кръг се организира и провежда от РИО – София-град. Времетраенето на е 4 астрономически часа.
2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.
3. Началникът на РИО назначава със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е експертът по природни науки от РИО, а членове: директорът на училището-домакин и квестори. Квесторите не са учители от КОО „ПНЕ” и учители от КОО „ОНГО”.
 4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат изпратени на електронния адрес на експерта по природни науки на 20.02.2015 год. в 13.30 часа.
5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.
6. Председателят на Областната комисия предава писмените работи на експерта по физика и астрономия в МОМН.
7. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от областна комисия за V-VІ клас и  Национална комисия за останалите възрастови групи / VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас/.
8. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОМН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.
9. За участие в Националния кръг се допускат до 80 (осемдесет) ученици.

Национален кръг

1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап се състои от теоретични задачи, а вторият – от практически и/или наблюдателни задачи.
2. Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по астрономия е:
• теоретически етап – 4 астрономически часа;
• практически етап – до 2 астрономически часа;
3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.
4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.
Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по предметите човек и природата, география и физика и астрономия, изучавани в училище.
В тази връзка приложено Ви изпращам учебните програми, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.

Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http
://astro-olymp.org/bgprograma.htmal
Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)18.11.2014 г.

Изх.№9137-924/ 18.11.2014 г.       
     
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/, постъпило с вх. №1102-28/13.11.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  XXIII Математически турнир Иван Салабашевза учениците от II до XII клас.       Състезанието ще се проведе на 06 декември 2014 г. от 10 часа.
Турнирът се провежда от секциите на СМБ по места.
Времето за работа е 120 минути. Състезателни теми са за учениците от II до VII клас, обща тема за учениците от VIII и IX клас и обща тема за учениците от X, XI и XII клас.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. Желаещите да организират турнира е необходимо да се обадят в канцеларията на УС на СМБ до 27.11.2014 г. на тел. 02/8738076 и 02/9792883  или на електронен адрес: smb@math.bas.bg, за да получат  исканите теми и кратките решения.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


14.11.2014 г.


Изх. 0137 – 916/ 13.11.2014 ГОД.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/2015 г., регламентът на олимпиадата по ХООС и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

1
.Олимпиадата по ХООС ще се проведе в три кръга, както следва:

 • Общински – на 17 януари 2015 г. (събота) от 14:00 часа.
 • Областен – на 14 февруари 2015 г. от  9.00 часа. 
 • Национален – на  21 и 22 март 2015 г. в гр. Ямбол от 8:00 часа

2. В олимпиадата по ХООС могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи:

 • І група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • ІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас.
 • ІІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас.
 • ІV група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

3. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.
4. Темите за всички групи се определят върху учебното съдържание по човекът и природата и по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.
5. Темите за общинския кръг на олимпиадата по ХООС ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град на 17.01.2015 г. в 13.30 ч.
6. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 17.01.2014 г.
7. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН за работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
8. Времетраенето на общинския кръг на олимпиадата е 4 астрономически часа за всяка възрастова група.
9. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО – София-град след 19.00 часа.
10. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача в изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
11. До участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75 точки.
12. На 28.01.2015 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                               
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


14.11.2014 г.


Изх. 9137 – 915/ 13.11.2014 гд.
                                                                                                           
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Във връзка със заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/ 2015 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 01-156/03.10.2014 год.  на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:
І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 10 януари 2015 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 15 февруари 2015 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 06 и 07 април 2015 год. в гр. Враца

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи, според изучаваното учебно съдържание.
Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.
Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІкл.
Трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХкл.
Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.

ІІІ.
Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг
се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град на  10.01.2015 год. в 13.30 часа.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 10.01.2015 г;
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта на РИО - София-град след 19.00 часа.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.
На 21.01.2015 год. от 8:00 часа до 16.30 часа в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените Ви в това писмо образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – София-град.                                                

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.
Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от задължителната подготовка; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.
Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.
Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 3 теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа / по програма на МОФ/ и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа.
Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.
По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.
Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта на РИО в рубриката олимпиади и състезания и са приложения към това писмо.
           
За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


14.11.2014 г.


Изх. 9137 – 901/ 12.11.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме покана за участие в Национален ученически конкурс за еко-табела от кампанията „ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА“ организиран от българо – американска кредитна банка с подкрепата на фондация „Credo Bonum“. Конкурсът е предназначен за ученици от 7 – 14 години.

Приложение:

 1. Покана за участие
 2. Регламент
 3. Заявка за участие /Образец 1/
 4. Информационна карта /Образец 2/
 5. Декларация за съгласие на родител / настойник /Образец 3/

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


10.11.2014 г.


Изх. № 9137-892/07.11.2014 г.                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в рамките на проекта „Време е да учим в Русия“ Националният изследователски университет „Висша школа по икономика“ (НИУ ВШИ) в гр. Москва организира „Младежка международна олимпиада, която ще се провежда за първи път в България в края на м. ноември 2014 г.

НИУ ВШИ е създаден през 1992 г. и е сред водещите и най-големи университети в Русия. В състава му има над 20 факултета и филиала, включително 3 бази извън Москва: в Санкт-Петербург, Нижни Иовгород и Перм. Специализацията на университета е в социално-икономически и хуманитарни науки, както и математика и информатика.
Младежката международна олимпиадасе провежда по следните направления: филология, културология, ориенталистика. философия, история, политология, социология, право, психология. дизайн, приложна математика. В нея могат да участват ученици от 9 до 12 клас от средните общообразователни училища (гимназии, лицеи, колежи), а също така завършили абитуриенти или младежи до 30 годишна възраст със средно образование. Олимпиадата се провежда в един етап (от 3 до 5 часа) на руски език и участието в него е абсолютно безплатно. Ще присъстват преподаватели и консултанти по указаните направления, а също така ще има възможност за превод от руски на български език. Младежката олимпиада дава право на победителите от 12 клас или вече завършилите средно образование (до 30 год.) за безплатно обучение (бакалавърска степен) в НИУ ВШИ, а на участниците - привилегии при провеждане на събеседване за безплатно обучение. За участие е необходима онлайн регистрация до 13 ноември на страницата на олимпиадата http://olymp.hse.ru/inter/, или се прави регистрация на място в деня на провеждането.

По-подробна  информация  може да  получите  на сайта на  Представителството на Россотрудничество в Република България, Руски културно-информационен ентър в София - http://rkis-bg.com Лицата за контакт са: Константин Пеев - тел. +359 2 943 3523, e-mail: info@ rkis-bg.com; Калина Диханова - тел. +359 2 946 1906,  e-mail: dihanova.kalina@mail.ru.
Моля да информирате учителите и учениците за условията на олимпиадата.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


07.11.2014 г.


№ 9137-895/07.11.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед №  РД09-1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година на 22-23 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”.
Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Състезателите, включени в националните отбари по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.

За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборен кръг на 16.11.2013 г. от 09:00 часа. Състезателите трябва да заемат местата си да 8.45. Желаещите да участват в квалификацията трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес bit.do/kvaliv.

Място на провеждане:  НПМГ (ул. „Бигла” 52), Детска академия „Телерик” (бул. „Ал. Малинов” 31), СМГ (ул. „Искър” 61). При изчерпване на работните места в някое от посочените учебни заведения, участниците ще бъдат пренасочвани. Окончателното разпределение за мястото на явяване може да не отговаря на предпочитанието на участника. На 15.ноември вечерта непременно проверете къде сте разпределени да се явите на един от следните адреси: bit.do/kvalif  или http://npmg.org/2014/11/06/kvalif2014/

Пожелаваме успех на всички участници!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


06.11.2014 г.


Изх. № 9137- 887/ 05.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Статут на Национален конкурс „Рождество на Спасителя“, включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/ 2015 година. Организатори на конкурса са МОН, РИО – Бургас, НДД, Община Бургас, ОДК – Бургас и Сливенска митрополия.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


05.11.2014 г.


Изх. № 9137-886/05.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо от Национален младежки фолклорен съюз с вх .№ 1101-26/27.10.2014 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 20, 21 и 22.03.2015 г., в град Калофер ще се проведе ХV-ти Юбилеен национален  музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Кметство Калофер, под патронажа на Министерство на образованието и науката и на кмета на град Калофер – г-н Румен Стоянов.

Конкурсът е включен в Програмата за мерки за защита на децата с изявени дарби, за отпускане на едногодишни парични стипендии.

За повече информация и контакти: 0896 96 78 74; e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.11.2014 г.


Изх. № 9137-879/04.22.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“, и със съдействието на РИО, София-град организира за ученици от І до ХІІ клас ХІII турнир по плуване за Купата на кмета на София - 2014 на 9, 10 и 11 декември 2014 г. в плувен басейн „Мадара“.

Състезанието по плуване ще се проведе по следния график:
9.XII.2014 г. (вторник) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за V-VІІ клас (момичета и момчета);
10. XII.2014 г. (сряда) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);
11. XII.2014 г. (четвъртък) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за І-ІІ и ІІІ-ІV клас (момичета и момчета).

Заявки за участие се приемат до 12.00 часа на 8.XII.2014 г. (понеделник) в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47;
0888 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова
0888 322 642 – ст. експерт Теодора Филева

Техническата конференция ще се проведе на 08.12.2014 г. (понеделник) от 13.30 часа до 15.00 часа в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж 1.

Моля да информирате началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правила и програма за провеждане на турнира.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.11.2014 г.


Изх. № 9137-878/04.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Федералното министерство на външните работи на Германия в партньорство със Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ със съдействието на РИО – София-град организира лекоатлетическо бягане за непрофесионалисти на 9 ноември (неделя) 2014 г. от 13.30 ч. до 17.00 ч. по случай 25-години от падането на Берлинската стена.

Лекоатлетическият крос за непрофесионалисти (2 и 5 км) ще стартира в 14.00 ч. по следния маршрут: НДК – Паметник на Берлинската стена НДК – Мост на влюбените – хотел „Хилтън“ – Музей „Земята и хората“ – ул. „Бяла черква“ – Южен парк (централна алея-ляво от разширението пред паметника с птиците и външните фитнес уреди).

Участниците могат  да се регистрират безплатно на www.5kmrun.bg/reg_form.php

Лице за контакт: Георги Станоилов, тел; 0888 912 670, e-mail: office@5kmrun.bg

Всички финалисти на бягането ще получат награди.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.                                                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.11.2014 г.


Изх. № 9137-877/4.11.2014 г.                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че приключи Националният ученически конкурс под надслов Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини, организиран от Национален клуб „Родолюбие“. Награди получиха следните ученици от град София:

- Ния Валентинова от 7а клас, НУККЛИИЕК – награда за презентация, с консултант Малгожата Гацинска.
- Давид Мавродиев от 7в клас, 88 СОУ „Димитър Попниколов“ – награда за есе, с консултант Вера Бебова.

Отличните постижения на  учениците са в резултат на сериозна педагогическа работа, далеч надхвърлила задължителното обучение в училище. Очакваме и в бъдеще активно участие на ученици от столичните училища в традиционните прояви на клуба. 

Връчването на наградите на победителите в конкурса ще се извърши в Националния археологически институт с музей на 14.11.2013 г. от 10.30 часа.                                                           

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


30.10.2014 г.


Изх.№ 9137-874/ 30.10. 2014 г.         
                    
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведена Австралийска математическа олимпиада за София на 11.09.2014 г. в прикачен файл Ви информираме за постиженията на българските участници.    

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


30.10.2014 г.


Изх. 9137 – 863/ 29.10.2014 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдения със заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 год. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания през учебната 2014/ 2015 г. в периода 15 – 16 ноември 2014 г. град Кюстендил ще бъде домакин на VІІ  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Организатори на състезанието са МОН и РИО – Кюстендил. Домакин на състезанието е ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил. Съорганизатор е община Кюстендил.
Темата на състезанието за учебната 2014/ 2015 год. е „От античната керамика до платната на Майстора“

Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотела най-късно до 17,00 часа на 14 ноември 2014 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.
І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

 • Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/ в  хотел  „Кюстендил” – ул. „Колосия“ 15, в интервала от 12:00 до 17:00 часа
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела, точните данни  на институцията.
 • Официалното откриване на състезанието е в Общинския театър от 18:00 часа

3. На 14, 15 и 16 ноември е осигурено хранене в кафе-сладкарница „Шампиони“, при подадена заявка.
4. На 15 ноември 2014 г. /събота/ има предвидено безплатно посещение на църквата „Свети Георги“ и разглеждане на Картинната галерия за ученици и ръководители по подадена заявка.
5.  На 15 ноември 2014 г. /събота/ са предвидени:

 • Вечеря и дискотека за учениците в кафе-сладкарница „Шампиони“, при подадена заявка, на стойност 10,30 лв.
 • Официална вечеря за ръководителите в ресторант „Рамира“, по подадена заявка, на стойност 25,00 лв..
 • При регистрацията  получавате съответни талони, след като заплатите заявените от Вас хранения.
 • Командировъчните разходи /пътни, дневни, квартирни/ на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РИО, спонсори или др..
 • Не е необходимо да се прави резервация в хотела от самите участници.

10. В случаи, когато ученици или ръководители имат индивидуални изисквания за храна, моля да бъде допълнено във файла или написано в писмото /мейла/.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:
1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на ПМГ „Професор Емануил Иванов“, съобразно програмата.
2. Задължително е всеки участник  в състезанието да носи калкулатор,  престилка, гумени ръкавици и очила.
3. Във връзка със съдържанието на състезанието, трябва поне един от учениците от Вашата област да носи преносим компютър /лаптоп/.
Според регламента на състезанието от всяка област се допускат до 2 ученици, които се придружават от един до двама ръководители. Подборът на двамата ученици, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи от експерта по природни науки и екология в РИО -  София-град по ред и критерии определени от него.

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 • Да изпратите в РИО, предложение за участие, което да съдържа трите имена, клас и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на ученика, актуална снимка до 05.11.2014 год. на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg.
 • Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ клас на ОУ или СОУ, както и в VІІІ, ІХ и Х клас на профилирани гимназии и паралелки на СОУ с интензивно изучаване на чужд език;
 • В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

5.   Задължително е участниците в състезанието да носят калкулатори, работни  престилки и   гумени ръкавици.

За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да потърсите г-жа Мая Стойчева Николова – старши експерт по природни науки и екология и началник на отдел ИОМД в  РИО – Кюстендил на телефони: 0879992902; 0885600643

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


29.10.2014 г.


Изх. 9137-858/29.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ -  вх. №1102-25/28.10.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  Есенния математически турнир „Черноризец Храбър”, който ще се проведе  по традиция на 01.11.2014г.

По информация от организаторите на турнира, домакини ще бъдат Софийска математическа гимназия, Първа частна математическа гимназия, 107 ОУ, 125 СОУ и Факултет по математика и информатика на СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение: Писмо на СМБ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


23.10.2014 г.


Изх. № 9137-841/23.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 01.11.2014 г. от 10:00 часа в 7. СОУ ,,Св. Седмочисленици“ (и за трите възрастови групи). Мотото за областния и националния кръг за 2014-2015 учебна година е: "Four eyes see more than two". Приложено Ви изпращаме три списъка (за трите възрастови групи) с имената на учениците, които са допуснати до областния кръг на състезанието.

Приложение
: Списъци с имената на учениците, които са допуснати до областния кръг на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


20.10.2014 г.


Изх. № 9137-832/20.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика на БАН организират провеждане на Международно състезание по информатика и компютърна грамотност за ученици „Бобър“.
Състезанието ще се проведе онлайн на 09.11.2014 г. в рамките на 30 минути. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас.

За участие в състезанието се изисква предварителна регистрация от учителите по информатика.

Информация за състезанието ще намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация: keleved@gmail.com.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1849/10.10.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


20.10.2014 г.


Изх. № 9137-830/17.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Футболен клуб „Левски”- София и Футболен клуб „Лудогорец – 1945“ ще проведат турнир по футбол за ученици IV-V клас на стадион „Георги Аспарухов“ с цел популяризиране на спорта футбол.

Училищата, които желаят да участват, могат да се обърнат към „Отдел реклама“  на e-mail: adv@levski.bg

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


20.10.2014 г.


Изх. № 9137-831/17.10 2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 15 ноември 2014 г. (събота) от 9.00 до 18.00 часа Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) към Столична община със съдействието на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандб ал” към Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски” и РИО – София-град ще организират Пети фестивал по мини-волейбол за ученици от 9 до 12 години.

Фестивалът ще се проведе в многофункционалната спортна зала на НСА „Васил Левски”.

Техническата конференция ще се проведе на 10.11.2014 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Дирекция „ПИСТ‘ на ул. „Оборище“ № 44 (вход откъм ул. „Джовани Горини“, ет. I).

Моля да уведомите началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение: Регламент за провеждане на фестивала.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.

Изх.№.9137-827/ 17.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/, с вх. №1102-24/15.10.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  Осмият есенен  математически турнир за ученици от VІІІ  до XІІ  клас. Състезанието ще се проведе  от 14 до 16 ноември 2014 г. в 125 СОУ  „Боян Пенев”, район «Младост».
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение:
1.Писмо на СМБ.
2.Предварителна програма.
3.Формуляр за участие в ЕМТ- 2014г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.


Изх. № 9137-824/16.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, Спортен клуб „Левски” съвместно с Българска асоциация спорт за учащи организират спортен празник „Спортни лъвчета” - 2014 на 31 октомври 2014 г. (петък) от 10.00 часа на Спортен център „Левски” – Герена -  „Алея на спортната слава“.

Ще се осигури свободен достъп до спортните зали за учениците на Спортен център „Левски”.

Предвиждат се състезания и демонстрации по 9 вида спорт:
* Лека атлетика;
* Спортна гимнастика;
* Художествена гимнастика;
* Джудо;
* Таекуон-до;
* Ръгби;
* Бокс;
* Борба;
* Баскетбол;

Приложение:

 1. Наредба-1 за провеждане на спортен празник „Спортни лъвчета”.
 2. Наредба-2 за провеждане на спортен празник „Спортни лъвчета”.
 3. Заявки за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.


Изх. 9137-826/16.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Сдружение на българските начални учители, с вх. № 1103-53/03.10.2014г. в РИО – София-град, относно Национално финално състезание на СБНУ, за ученици от І до ІV клас. Състезанието е включено в Националния календар за извънучилищни дейности за 2014/2015 г.

Моля да уведомите учителите  и учениците.  

Приложение: Писмо на СБНУ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


15.10.2014 г.


Изх. 9137-820/ 15.10.2014 г.                                                

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Съгласно Заповед № РД 09–1505/ 30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, в периода 07 – 09 ноември 2014 г., град Плевен ще бъде домакин на Есенно Национално състезание по Физика.
Организатори на състезанието са МОН и РИО – Плевен. Съорганизатори са Община  Плевен и СОУ „Иван Вазов” – гр. Плевен.
Съгласно регламента за организиране и провеждане в състезанието участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи. Ръководители на отборите са учителите по физика на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Ръководителите, които ще участват в проверката на изпитните работи, трябва да носят със себе си ксерокопие на номера на банковата си сметка. Учениците трябва да носят документ за самоличност.            Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини, спонсори и др.
Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой
ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.
Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат най-късно до 17,00 часа на 07 ноември 2014 г. за участие в предвидените мероприятия по програмата.
І. Основните акценти във връзка с логистиката са:
1. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:

 • В хотел „Балкан” – Плевен (http://www.hotel-balkan.com/), респ. „Ростов” (http://www.rostov.bg/) – Плевен;
 • В интервала от 12,00 до 17,30 часа (освен в случаи на късно пристигане в Плевен);
 • Цените на нощувката, с включена закуска, на човек /за ученици и ръководители/:

 

Единична стая

Двойна стая

Тройна стая

Студио

Хотел „Балкан”

50,00 лв.

26,00

26,00

-

Хотел „Ростов”

-

26,00

26,00

26,00

 • Капацитетът на хотелите, за настаняване на участници от състезанието е: хотел „Балкан” от 300 до 350 човека, хотел „Ростов” до 70 човека;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява от домакините, при постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Всяка група ще бъде уведомена от домакините за хотела, в който ще бъде настанена, по електронна поща;
 • Не трябва да се прави резервация в хотелите от самите участници.

2. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
3. При настаняването в хотелите, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, данни по лична карта (за ученици над 16 години).
4. Осигурено хранене (посочено от участниците при изпращане на заявката и потвърдено при настаняването):

 

07.11.2014 г.

08.11.2014 г.

09.11.2014 г.

Официална вечеря за всички ръководители в ресторанта на хотел „Балкан”

20,00 лв.

-

-

Вечеря за всички ученици в ресторант на хотел „Балкан”

8,00 лв.

-

-

Вечеря за ръководители и ученици

-

8,00 лв.

8,00 лв.

Обяд за ръководители и ученици

-

5,00 лв.

5,00 лв.

 • Храненето (обяд и вечеря) на 08  и 09 ноември 2014 г. ще се осъществява само в хотел „Балкан”, независимо от мястото на нощувка.

5. Откриването и закриването  на състезанието ще състои в зала „Катя Попова”.
6. На 08 ноември 2014 г. (събота) има предвидени посещения на културно – исторически забележителности, за ученици и ръководители, по подадена заявка. При регистрацията в хотелите, потвърждавате посещението в съответния музей. Възможностите за посещения на културно – исторически забележителности на 08 ноември 2014 г. са:


Музей

Цена (на човек, при групово посещение)

Панорама "Плевенска епопея 1877г."

1,50 лв.

Параклис - мавзолей “Св. Георги Победоносец”

Вход свободен

Регионален исторически музей

1,00 лв.

7. При регистрацията след заплащане на заявените вечери и обеди се получават талони.
8. В случаи, когато ученици или ръководители имат индивидуални изисквания за храна, моля да бъде допълнено във файла или написано в писмото.
9. При пристигането на групите в хотелите, ще бъде предложена възможност за гид на групата от дадена административна област, с цел подпомагане престоя и ориентирането в града.
ІІ. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието са:

 • Състезателната част ще се провежда в зали на СОУ „Иван Вазов”, гр. Плевен, (ул. „Иван Вазов” № 46).
 • В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите).
 • Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в съответните хотели, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печата на училището.

            За участие в Националното състезание по физика е необходимо директорът на училището да изпрати в срок до 27.10.2014 год. в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg заявка за участие /по образец/.
Експертът по природни науки има задължението да обобщи заявката и да я изпрати на:

 • На два електронни адреса: katj_trifonova@yahoo.com и  nsf_2014@abv.bg, в несканиран вид и с попълнени всички клетки в таблиците на заявката.

      За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да потърсите г-жа Катя Трифонова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Плевен, на телефони: 064 800 206; 0879 539 017.

Приложения: Програма на състезанието ;Образец на заявка за състезанието; Карта на град Плевен.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


13.10.2014 г.


Изх. № 9137-808/13.10.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на /СМБ/ Съюза на математиците в България с вх. №1102-22/ 13.10.2014 г., постъпило в РИО, София-град на 08.11.2014г. /събота/  ще се проведе Шестнадесетият Софийски математически турнир за ученици от І-ви до VIII-ми клас.
        Време за работа 40 минути за І-ви клас /от 11:00 часа до 11:40 часа/, а за всички останали класове - 90 минути  /от 11:00 часа до 12:30 часа/.
Желателно е състезанието да се провежда във всяко училище, в което има повече от 20 ученици, заявили желание за участие.
Заявките за участие и таксата за правоучастие ще се приемат на 5 и 6 ноември /сряда и четвъртък/ от 9:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа в I СОУ «Пенчо Славейков», с адрес:ул. «Стара планина», №11 /вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н.Й.Вапцарово».         
Материалите за състезанието ще се получават на 6 и7 ноември /четвъртък и петък/ от 9:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:30 часа в I СОУ.  
Допълнителна информация може да получите от организаторите на тел. 0888317679 и  0887235158 или да откриете на сайта на Софийска градска секция:http://smbsofiagrad.wordpress.com.

Приложение: писмо на СМБ

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


10.10.2014 г.


Изх. № 9137 – 801/ 10.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със Заповед № РД 09 - 1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/2015 година, от 31.10.2014 г. до 03.11.2014 г. в град Видин, област Видин ще се проведе

ХІII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Организатори на състезанието са: Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Видин, Община Видин и ПМГ ”Екзарх Антим I”, град Видин.
Участващите ученици ще се състезават в два тура, съответно на 01.11.2014 г. и 02.11.2014 г. от 9,00 часа в ПМГ ”Екзарх Антим I”, град Видин.

Регламентът за участие в Националното състезание по природни науки и екология за учебната 2014/2015 година ще бъде публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Целите на състезанието са да се осигури възможност учениците да:

 • представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем
 • представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията
 • защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми
 • покажат оригинално мислене
 • обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.

Право на участие в Националното състезание по природни науки и екология имат всички ученици от страната, които:
1) през съответната учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V – VІІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (ІХ – ХІІ клас);
2) проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).

Всеки регион (област) е желателно да участва с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РИО по ред и критерии, определени от тях.

Всеки проект, независимо от броя на авторите му, на националното състезание се
представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител. Размерът на постера не трябва да бъде по-голям от 70/100 см. Не се допуска повече от един постер на проект.

Настаняването
на участниците ще се извършва от 12:00 часа до 17:00 часа на 31.10.2014 г. в посочените в заявката хотели.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 31.10.2014 г. от 17:00 часа до 18:00 часа в Общински драматичен театър - Видин.

Официалното откриване на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 31.10.2014 г. от 18.00 часа в Общински драматичен театър – Видин.

Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или от самите участници.

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 • Да изпратите в РИО, предложения за участие до 22.10.2014год. на електронни адреси: ivanova_petja@abv.bg.

За допълнителна информация:
Иглика Филипова – ст. експерт по природни науки и екология в РИО -  Видин  тел. 094/ 988849 и  GSM: 0887 496903 и 0895 771009.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Формуляр „Данни за проектите“
 2. Информация за хотели и цени
 3. Формуляр на заявка за нощувки
 4. Програма на националното състезание по природни науки и екология 31.10 – 03.11.2014 г., гр. Видин

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


10.10.2014 г.


Изх. № 9137 – 800/ 10.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           

На 01.11.2014 год. във Физически факултет на Софийски университет «Свети Климент Охридски», бул. «Джеймс Баучер» 5, аудитория 44 ще се проведе първата олимпиада по експериментална физика. Тъй като олимпиадата е пилотна, ще бъде ограничена само в една възрастова група 8 – 11 клас. През следващите години постепенно ще бъдат включвани останалите възрастови групи.

Организатори на събитието са Софийски клон на СБФ и РИО - София-град със съдейсктвието на физически факултет на СУ.

Като начало олимпиадата през 2014 е без подборен кръг и е отворена за ученици от всякъде; в този смисъл олимпиадата е международна. За следващите издания системата на подбор ще бъде своевременно обявена.
За записване ученикът трябва да изпрати заявката си на адреса на състезанието до 15 октомври 2014: epo@bgphysics.eu (съкращението идва от Experimental Physics Olympiad).

Заявката трябва да съдържа следната информация:
1) 3-те имена на ученика
2) Дата на раждане
3) Домашен адрес, e-mail и GSM
4) Училището с пълно наименование, населеното място и класа в който учи
5) Консултанта на ученика (учител, родител, колега, приятел)
6) Придружаващия ученика и отговорен за него: имена, e-mail и GSM, родител или учител
7) Родител или настойник отговарящ за детето; име и GSM
Заявките се приемат до запълване на местата, които се определят от броя на постановките. След обработването на заявките ще получите потвърждение за участие.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)06.10.2014 г.


Изх. № 9137-789/07.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей ви кани да участвате в конкурса за Млад сценограф. Той е част от проекта „ЕвроВизия. Музеите представят Европа“ (ЕМПЕ) - европейски проект за развитието на регионалните и националните музеи. Неговата продължителност е между 2012 г. и 2016 г. и се финансира от Програма „Култура“ на Европейската комисия. Проектът разработва новаторска идея за музеите, която подчертава и изтъква европейския потенциал в националните и регионални граници. Международният екип, заел се да реализира тази цел, е съставен от учени, музейни експерти, културни дейци и дизайнери.

Конкурсът за млад сценограф е част от проекта ЕМПЕ и има амбицията да включи млади, креативни дизайнери, които да дадат своя принос чрез творчески и новаторски идеи. Спечелилите проекти ще бъдат включени в международна пътуваща изложба.

За победителите са предвидени парични премии на стойност от 2000 Евро за l-ва награда; 1000 Евро - ІІ-ра награда; 750 Евро – III-та награда и 500 Евро за IV-та награда.

Повече информация за конкурса „Млад сценограф“, както и за онлайн регистрация, може да намерите на специалнно създадения за целта сайт:

http://www.emee-young-scenoqraphers-contest.eu/

Моля да информирате учителите и учениците за инициативата и окажете необходимото съдействие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


06.10.2014 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Прикачено Ви изпращам информация за две състезания по английски език – състезание по творческо писане на английски език и състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Информация за Петото състезание по творческо писане на английски език;
 2. Информация за Петото състезание по правопис на английски език Spelling Bee.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


03.10.2014 г.


Изх.№ 9137-775/02.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                             
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организира 18-я традиционен поход „По пътя на Бедреддин”, който тази година ще се проведе в периода 02-04 ноември.

Походът е съпроводен с тематично свързана национална викторина-конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2014 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Статут на националната викторина-конкурс „По пътя на Бедреддин“

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


02.10.2014 г.


Изх. №   9137-774/2.10. 2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № 0200-1176/ 29.09.2014 г.  в РИО, София - град, Ви изпращам информация за конкурс за есе  за ученици  от 9 до 12 клас по повод  Деня на философията.
Конкурсът е свързан с размишление на тема  „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“ .

Срокът за предаване на текста в училище е 1 ноември 2014 г.; срокът за изпращане на текста до комисията в СУ „Св. Кл. Охридски“ е 10 ноември 2014 г. на адрес: http://philosophyday2014@gmail.com.

На училищния етап текста се оценява от учител по философия.

Допълнителна информация относно процедурата, награди, както  и помощна литература можета да видите  на сайт: http://philosophyday.wordpress.com/

Желая плодотворно участие и творчески успехи!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.10.2014 г.


Изх. № 9137-771/ 01.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да уведомите учениците от Вашето училище за условията за участие в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги”, включено в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2014/2015 г. на МОН.
Състезанието се провежда съгласно следния график:


Състезание

Подаване на заявки

Получаване на материали

Провеждане

Обявяване на резултатите

Първи кръг

01.10.- 10.10.2014 г.

20.10. - 24.10.

28.10.2014 г.

17.11.2014 г.

Втори кръг*

15.12.-23.12.2014 г.

12.01. - 15.01.

16.01.2015 г.

09.02.2015 г.

Трети кръг

04.03.- 13.03.2015 г.

23.03. - 26.03.

27.03.2015 г.

13.04.2015 г.

Финален кръг

Участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

24.04. - 28.04.

29.04.2015 г.

15.05.2015 г.Заявки за участие се подават по обявения график на имейл stapala_na_znanieto@abv.bg. Таблицата за заявка се изтегля от началната страница на www.edu.10knigi.org.

Материалите се получават в училищата по куриер и след провеждане на състезанието се връщат на адреса на Сдружението.

Такса участие – 8.00 лв. на ученик (с ДДС) за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището.

Финалният кръг е без такса участие. Участват всички, които са показали максимален резултат в поне два предварителни кръга.

Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебният процес.

Времетраене - един и половина астрономически часа.

Резултатите се обявяват на www.edu.10knigi.org. Участниците получават грамота.

Имената на показалите максимален резултат във финалния кръг се обявяват и на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.

*Вторият предварителен кръг е писане на текст, съобразен с вида писмени съчинения, изучавани в съответния клас. Всяко училище, заявило участие, получава темата за работа в запечатан плик и подпечатани листове за участниците.

Подробности за регламента можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


29.09.2014 г.


Изх. № 9137-754/25.09.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-1046/28.08.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ХVІІІ издание на „Международното биенале на изкуствата за деца“, което ще се проведе в Канагава - Япония, от края на месец юни до месец август 2015 г.
В конкурса могат да вземат участие деца от 4 до 15 години /навършени към 1.04.2014 г./. Темата е свободна, а творбите трябва да са двуизмерни, с максимални размери до 38/54 см, да са без рамка, да са авторски и да не са участвали в други конкурси. Авторите участват само с една рисунка. Съвместни творби или поредица от творби не се приемат.
Ще се приемат само рисунки изпратени по пощата, а не по електронен път. Срокът за изпращането им е от 1 юли 2014 г. до 31 октомври 2014 г., на адрес:
Secretariat, The 18 th Kanagawa Biennial World Children s Art Exhibition, Japan Overseas Cooperative Association c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1-2-1 Kosugaya, Sakaeku, Yokohama 247-0007, Japan.
Творбите ще се разглеждат от компетентно жури в края на януари 2015 г. Имената на авторите, чиито творби са допуснати до изложбата, ще бъдат публикувани през месец март 2015 г. на посочения адрес: htpp://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html.
Подробна информация относно условията на конкурса, както и формуляра за участие, могат да бъдат намерени на посочения електронен адрес. Церемонията по награждаването на лауреатите и откриването на изложбата се предвиждат към края на юни 2015 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


29.09.2014 г.


Изх. 9137-758/26.09.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Съюз на математиците в България /СМБ/ - секция Изток, вх. №1102-20/17.09.2014г. в РИО София-град, относно провеждането на  Математическо състезание „ Хитър Петър” за ученици от ІІІ до VІІІ клас. Състезанието ще се проведе на 11.10.2014г. в 125 СОУ, район «Младост».
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват. 

Приложение:
Писмо на СМБ – секция „ Изток ”

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


24.09.2014 г.


Изх. 9137 – 721/ 16.09.2014 год.                                                                                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

От 24 до 26 октомври 2014 год. в град Севлиево ще се проведе Националният фестивал “Наука на сцената - 5”. Националният фестивал ще бъде последван от едноименната международна изява през месец юни 2015 г. в Лондон, Великобритания www.science-on-stage.eu.

Организатори на фестивала са Съюзът на физиците в България, Съюзът на химиците в България, Съюзът на българските биолози и Министерство на образованието и науката.       Проявата е част от Европейската програма „Science on stage“ и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Фестивалът дава възможност на учители и ученици да представят и приемат науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи.

Регистрацията за участие във фестивала е до 01.10.2014 год. на следния адрес: СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, ул. „Гладстон“22.

Лица за контакти:
Росица Конова: e-mail rositza_ufnfva@abv.bgq GSM: 359886436657
Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
Иванка Тотева, тел. 0675/ 3 57 14
e-mail: sou_sevlievo@abv.bg

За повече информация маже да посетите и сайта на фестивала мация може да посетите и сайта на фестивала: http://sos5.free.bg/index.html.

Регламентът за провеждане на Националния фестивал „Наука на сцената-5” и заявката за участие в „Науката на сцената 5” се намират на сайта на мероприятието.

Надявам се, че ще оцените ползата от участието във фестивала за вашите ученици и учители, като го разгласите сред тях и ги информирате за неговото съдържание, регламент и условията за неговото провеждане.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


19.09.2014 г.


Изх. № 9137-733/19.09.2014 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 17-23/09.09.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна и Сдружение „Литературно общество“ – Варна организират и обявяват Девети национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литературно творчество и за компютърна рисунка, Варна 2014 г.

Право на участие имат всички ученици от цялата страна от I-ви до XII-ти клас от училищата и извънучилищни звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31.10.2014 г. като прикачен файл на електронния адрес:

За литературни творби: odk.literature@gmail.com

За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com

Повече информация за регламента, общите условия и класирането можете да получите от ПРИЛОЖЕНИЯ СТАТУТ НА КОНКУРСА.

Телефон за връзка: за раздел „Литература“ – 0878 12 60 46 – Магдалена Маркова, за раздел „Компютърна рисунка“ – 0878 12 60 29 – Григория Иванова.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


18.09.2014 г.


Изх. № 9137-725/17.09.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф" за втора поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена". Тази година неговото издание е посветено на 100-годишнината от Първата световна война и е на тема: „Евреи и българи - два народа, една родина, една любов".

Според регламента, в надпреварата могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас. В свободна литературна форма - есе, разказ или литературно-научно съчинение те ще трябва да опишат участието на евреите в редиците на българската армия, тяхната саможертва и патриотизъм през Освободителната, Балканската и Първата световна война.

Библиография по темата е поместена на сайта на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф": http://alef-bo.org. В сайта е създадена първата по рода си електронна библиотека с многобройни материали, свързани с участието на евреите във войните на България.

Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури. Авторът на творбата, класирала се на първо място, ще получи парична премия от 250 лв., на второ място - 200 лв., а на трето място - 150 лв. За останалите отличени творби организаторите са предвидили многобройни поощрителни материални награди, книги и други изненади. Най-интересната ученическа разработка ще бъде публикувана във водещи български медии.

Моля да информирате учителите по български език и литература и по история и цивилизация и учениците от Вашето училище за конкурса и да окажете необходимото съдействие на желаещите да се включат в него.


Приложения:
Информация за организацията и провеждането на конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


16.09.2014 г.


Изх 9137 – 719/ 15.09.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на химиците в България

със съдействието на

Министерството на образованието и науката

о б я в я в а

Национален конкурс  за наградите за учители по химия за 2015 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по химия от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:
І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).
ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по химия с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 15 март 2015 г. на адрес:
Съюз на химиците в България, ул. „Раковски“ № 108, 1000 София,
Инж. Н. Найденов, тел. /02/ 987 58 12; ел. поща: chemuni@abv.bg


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)към архив ... >