начало ...> свободни работни места ... архив  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност

 

За контакт

Срок за подаване на документи

30.12.2014г.

30 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8221785

До 06.01.2015г.

30.12.2014г.

138 СОУ

 1. Учител информатика и математика
 2. Педагогически съветник-1/2 щат

8720537

До  13.01.2015г.
Събеседване на 16.01.2015г. от 12:30 ч.

30.12.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител/по заместване/-2 бр.

9926304

До 15.01.2015г.

30.12.2014г.

164 ГПИЕ

 1. Учител по испански език /по заместване /

9461322
9461822
9461171

До 15.01.2015г.

23.12.2014г.

4 ОУ

 1. Помощник директор по УВД

9790963
8899626

До 05.01.2015г.
Събеседване на 05.01.2015г. от 11:00 ч.

23.12.2014г.

12 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9437956

До  09.01.2015г.

23.12.2014г.

63 ОУ

 1. Ръководител на компютърен кабинет

9382862

До 30.01.2015г.
Събеседване на 02.02.2015г. от 14:30 ч.

23.12.2014г.

81 СОУ

 1. Портиер

9755495
8854966

До 09.01.2015г.
Събеседване на 09.01.2015г. от.

23.12.2014г.

СПГТ

 1. Домакин

9833958
9835130

До 04.01.2015г.

23.12.2014г.

ПГХВТ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

 

 1. Огняр-портиер

8221374

До 29.12.2014г.
Събеседване на 30.12.2014г. от 10:00 ч.

Събеседване на 30.12.2014г. от 10:30 ч.

 

23.12.2014г.

24 СОУ

 1. Старши учител в начален етап

9457396
9457395

До 30.12.2014г.

23.12.2014г.

15 СОУ

 1. Архивар

9381304
9382880

До 30.12.2014г.

23.12.2014г.

32 СОУ

 1. Главен счетоводител

9874358

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015 г. от 10:00 ч.

23.12.2014г.

ПГТ

 1. Охранител

9732864
9732657

До 29.12.2014г.

19.12.2014г.

3 СОУ

 1. Счетоводител

8221661

До 06.01.2015г.
Събеседване на 07.01.2015г. от 11:00 ч.

19.12.2014г

19 СОУ

 1. Възпитател с НЕ – 0,5 щат + лекторски

9293016

До  28.12.2014г.

19.12.2014г

108 СОУ

 1. Учител по математика

8892527

До 30.12.2014г.
Събеседване на 05.01.2015г. от 10:00 ч.

19.12.2014г

128 СОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Възпитател в начален етап

8847092
8840381

До 27.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 10:30 ч.
.

19.12.2014г

ЧСОУ „Св.Георги“

 1. Учител по математика и физика

0889559880

До 16.01.2015г.

19.12.2014г

ОДЗ №29

 1. Помощник-възпитател

8706228
8708388

До 09.01.2015г.

16.12.2014г.

10 СОУ

 1. Библиотекар – 4 часа

9743234

До 22.12.2014г.
Събеседване на 23.12.2014г. от 10:00 ч.

16.12.2014г.

76 ОУ

 1. Учител по арабски език

9874344

До  19.12.2014г.

16.12.2014г.

141 ОУ

 1. Възпитател в ПГ

8960100

До 22.12.2014г.
Събеседване на 05.01.2015г.

16.12.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител по ФВС 1-12 клас

8658101
9630687

До 15.01.2015г.
.

16.12.2014г.

ЧДГ „Г.С.Уланова“

 1. Медицинска сестра

8658101
9630687

До 07.01.2015г.

16.12.2014г.

150 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

8796663

До 30.12.2014г.

12.12.2014г.

3 СОУ

 1. Финансов контрольор

8221661

До 17.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 11:00 ч.

12.12.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по химия

8771297
9744322

До  22.12.2014г.

12.12.2014г.

101 СОУ

 1. Учител по НЕ

9382824

До 22.12.2014г.
Събеседване на 22.12.2014г. от 10:00 ч.

12.12.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по ФВС – 190 ч.
 2. Модул «Туризъм» - 95 ч.

9201203

До 22.12.2014г.
Събеседване на 07.01.2015г. от 9:00 ч.

12.12.2014г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по АЕ

8056912
8056949

До 16.12.2014г.

12.12.2014г.

ПГТМД

 1. Учител по интериорен дизайн

9522305
9522677

До 23.01.2015г.

12.12.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 3 места

8289497

.до 19.12.2014г.

10.12.2014г.

5 ОУ

 1. Възпитател 1-4 клас /по заместване/
 2. Възпитател 1-4 клас

8561065
8565065

До 12.12.2014г.
Събеседване на 12.12.2014г. от 10:30 ч.

10.12.2014г.

16 ОУ

 1. Възпитател 3 клас

9387015

До  16.12.2014г.

10.12.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по ФВС

9880301

До 30.12.2014г.
Събеседване на 05.01.2015г. от 10:00 ч.

10.12.2014г.

129 ОУ

 1. Библиотекар-домакин

9444251
9444115

До 05.01.2015г.

10.12.2014г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език
 2. Лекторски часове по музика

9964781

До 17.12.2014г.

10.12.2014г.

СМГ

 1. Учител по информатика

 

До 18.12.2104г.
Събеседване на 22.12.2014г. от 10:00 ч.

09.12.2014г.

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 16.12.2014г.
Събеседване на 17.12.2014г. от 14:30 ч.

09.12.2014г.

126 ОУ

 1. Хигиенист

8585045
8593161

До  12.12.2014г.
Събеседване на 12.12.2014г. от 11:00 ч.

09.12.2014г.

141 ОУ

 1. Портиер

8960100

До 12.12.2014г.
Събеседване на 15.12.2014г.

09.12.2014г.

153 СУ

 1. Портиер

9383143
8372190

До 12.12.2014г.
Събеседване на 15.12.2014г.
От 14:00 ч.

09.12.2014г.

163 ОУ

 1. Възпитател 3 клас

9781516
9782394

До 19.12.2014г.
Събеседване на 07.01.2015г.

09.12.2014г.

СГСАГ

 1. Домакин-снабдител

8661271

До 12.12.2104г.
Събеседване на 17.12.2014г.

09.12.2014г.

ПГТХТ

 1. Лектор по БЕЛ – 232 ч.
 2. Лектор по Учебна практика – 128 ч.

9367382
9366665

До 16.01.2014г.

09.12.2014г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ

9732864
9732657

До 10.12.2014г.

09.12.2014г.

НПМГ

 1. Учител по изобразително изкуство

 

 1. Хигиенист

8628363
8622966

До 16.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване на 19.12.2014г. от 10:00 ч.

09.12.2014г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител ПНУП
 2. Хигиенист

0896769230
9709363

До 12.12.2104г.
Събеседване на 16.12.2014г. от 13:00 ч.

05.12.2014г.

119 СОУ

 1. Учител по ФВС

8701008
8720008

До 16.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 10:00 ч.

05.12.2014г.

138 СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Начален учител с АЕ
 3. Учител по АЕ

8720537
8723917

До  16.12.2014г.
Събеседване на 19.12.2014г. от 10:00 ч.

05.12.2014г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Лекторски часове по философски цикъл

9526584

До 14.12.2014г.

02.12.2014г.

133 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет / със специалност по математика и информатика по заместване/

9881131
9878570

До 12.12.2014г.

02.12.2014г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ – 5-7 клас

8295166
8223183
8295172

До  12.12.2014г.
Събеседване на 15.12.2014г. от 9:30 ч.

02.12.2014г.

127 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по испански език

9879254

До 10.12.2014г.

02.12.2014г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател

9923146

До 11.12.2014г.
Събеседване на 11.12.2014г. от 13:00 ч.

02.12.2014г.

ЦДГ №3

 1. Старши учител

9995013
9995274

До 05.12.2014г.

01.12.2014г.

4 ОУ

 1. Главен счетоводител

8899726

До 08.12.2014г.
Събеседване на 10.12.2014г. от 11:00 ч.

01.12.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия на АЕ

9880301

До  17.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 10:00 ч.

01.12.2014г.

49 ОУ

 1. Учител по физика и астрономия и химия /до завръщане на титуляра/

8472330

До 04.12.2014г.
Събеседване на 05.12.2014г.

01.12.2014г.

199 ОУ

 1. Портиер-пазач

9466956

До 05.12.2014г.

01.12.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Начален учител - АЕ

8658101
9630687
0888721101

До 15.12.2014г.

01.12.2014г.

138 СОУ

 1. Педагогически съветник 0 0,5 щат

8720537

До 16.12.2014г.
Събеседване на 19.12.2014г. от 10700 ч.

01.12.2014г.

19 СОУ

 1. Учител по ФВС

9523016

До 03.12.2014г.

28.11.2014г.

4 ПУ

 1. Педагог - социален

 

 1. Логопед

8570159

 

9571426

До 05.12.2014г.
Събеседване на 08.12.2014г. от 10:30 ч.
До 23.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г. от 10:30 ч.

28.11.2014г.

81 СОУ

 1. Учител по АЕ

 

До  05.12.2014г.
Събеседване на 07.12.2014г.

26.11.2014г.

16 ОУ

 1. Библиотекар – 0,5 щат

9387015
9383060

До 05.12.2014г.

26.11.2014г.

171 ОУ

 1. Учител в начален етап /по заместване/
 2. Възпитател

9917554

До  04.12.2014г.

26.11.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател

9927504

До 28.11.2014г.

26.11.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по практика – трактори и селскостопански машини

8563458

До 03.12.2014г.
Събеседване на 04.12.2014г. от 14:30 ч.

26.11.2014г.

76  ОУ

 1. Учител по география /по заместване/
 2. Възпитател в прогимназиален етап /по заместване/

9874344

До 28.11.2014г.

25.11.2014г.

16 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 4 места

9387015
9383060

До 28.11.2014г.
Събеседване на 04.12.2014г.

25.11.2014г.

94 СОУ

 1. Учител по философия и история

9450344

До  15.12.2014г.

25.11.2014г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 12.12.2014г.
Събеседване на 17.12.2014г.

25.11.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител

9926304

 

25.11.2014г.

7 СОУ

 1. Старши начален учител

9876370

До 12.12.2014г.

21.11.2014г.

37 СОУ

 1. Свободни часове по физика и астрономия – 124 ч.

8263801
8265462

До 25.11.2014г.

21.11.2014г.

49 ОУ

 1. Учител по химия и физика /до завръщане на титуляра/

8472330

До  27.11.2014г.
Събеседване на 28.11.2014г.

21.11.2014г.

141 ОУ

 1. Главен счетоводител – 0,5 щат

8960100

До 03.12.2014г.
Събеседване на 04.12.2014г.

20.11.2014г.

133 СОУ

 1. Учител по география на АЕ

9881131
9878570

До 24.11.2014г.

20.11.2014г.

ЧСОУ „АРТИС“

 1. Лекторски часове по история и цивилизация
 2. Лекторски часове по информационни технологии

9526584

До  17.12.2014г.

20.11.2014г.

ОДЗ №82

 1. Помощник възпитател

9343881

До 25.11.2014г.

20.11.2014г.

94 СОУ

 1. Начален учител

9450344

До 30.11.2014г.

20.11.2014г.

ПГАВТ

 1. Учител по физика и астрономия /по заместване/

8221186
8285010

До 10.12.2014г.

20.11.2014г.

67 ОУ

 1. Учител по АЕ / 4-8 клас/

8223621

От 24.11.2014г.

18.11.2014г.

64 ОУ

 1. Учител в предучилищна група

9613436

До 21.11.2014г.

18.11.2014г.

149 СОУ

 1. Касиер-домакин

9561549

До  28.11.2014г.
Събеседване на 01.12.2014г. от 11:00 ч.

18.11.2014г.

132 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

 

 1. Учител по испански език

8562843
8552164

 

До 16.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 14:00 ч.
Събеседване на 19.12.2014г. от 14:00 ч.

18.11.2014г.

142 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8555834

До 27.11.2014г.

18.11.2014г.

ОДЗ №66

 1. Домакин

9923146

До 25.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 13:00 ч.

18.11.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши или младши учител

9362087
9362086

До 30.12.2014г.

14.11.2014г.

85 СОУ

 1. Свободни часове по руски език – 133 ч. в 7, 9 и 10 клас

9458164
8406330

До 24.11.2014г.

14.11.2014г.

149 СОУ

 1. Учител в ПГ

9561549

До  21.11.2014г.
Събеседване на 24.11.2014г. от 11:00 ч.

14.11.2014г.

ПГМ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по теоретично и практическо обучение /с квалификация Електроинженер/

9831434

До 21.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 10:00 ч.

12.11.2014г.

37 СОУ

 1. Свободни часове по геграфия на туризма с културология – 126 ч.
 2. Мениджмънт в туризма – 144 ч.
 3. Законодателство в туризма – 62 ч.

8263801
8265462

До 19.11.2014г.

12.11.2014г.

79 СОУ

 1. Начален учител

8257043
8248975

До  20.11.2014г.
Събеседване на 21.11.2014г. от 11:00 ч.

12.11.2014г.

163 ОУ

 1. Учител по математика, информатика и физика

9782394
9781516

До 05.12.2014г.
Събеседване на 10.12.2014г. от 14:00 ч.

11.11.2014г.

15 СОУ

 1. Хигиенист – 1 щат
 2. Хигиенист – 0,5 щат

9381304
9382880

До 16.11.2014г.

11.11.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9624689
8629189

До  19.11.2014г.

11.11.2014г.

63 ОУ

 1. Учител по биология и химия /5-7/ клас – 524 часа

9382862

До 20.11.2014г.
Събеседване на 21.11.2014г. от 11:00 ч.

11.11.2014г.

128 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

8847092
8840381

До 25.11.2014г.
Събеседване на 26.11.2014г. от 10:30 ч.

11.11.2014г.

140 СОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9343373

До 17.11.2014г.

11.11.2014г.

179 ОУ

 1. Начален учител

0884801738

До 14.11.2014г.
Събеседване на 17.11.2014г. от 10:00 ч.

11.11.2014г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител
 2. Готвач
 3. Помощник възпитател

8704192
0884801510

До 20.11.2014г.

11.11.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител

0884801589

До 20.11.2014г.

11.11.2014г.

ЧУТИ и ЧСОУ  Г.Уланова

 1. Учител по биология и човекът и природата

8658101
9360687
0888721101

До 15.12.2014г.

11.11.2014г.

7 СОУ

 1. Пазач-портиер

9876370

До 28.11.2014г.

11.11.2014г.

ЦДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До 30.11.2014г.

11.11.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по химия – 150 ч.

9201203

До 26.11.2014г.
Събеседване на 27.11.2014г. от 9:00 ч.

11.11.2014г.

60 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас
 2. Часове по физика в 7 клас с възпитател в 5 клас

9366875

До 24.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 10:00 ч.

07.11.2014г.

1 СОУ

 1. Финансов контрольор

9835363

До 13.11.2014г.

07.11.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Часове по физика, химия и човекът и прородата в 5,6 и 7 клас

8960100

До  11.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г.

07.11.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522677
8523411

До 12.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г. от 13:00 ч.

07.11.2014г.

88 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9560749

До 20.11.2014г.

07.11.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател

8667741
8667641

До 21.11.2014г.
Събеседване на 24.11.2014г. от 10:00 ч.

07.11.2014г.

1 СОУ

 1. Финансов контрольор

9835363

До 13.11.2014г.

07.11.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Часове по физика, химия и човекът и прородата в 5,6 и 7 клас

8960100

До  11.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г.

07.11.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522677
8523411

До 12.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г. от 13:00 ч.

07.11.2014г.

88 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9560749

До 20.11.2014г.

07.11.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател

8667741
8667641

До 21.11.2014г.
Събеседване на 24.11.2014г. от 10:00 ч.

05.11.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9874344

До 07.11.2014г.

05.11.2014г.

 2 СОУ

 1. Учител по АЕ /8 клас/

8567179
9556252

До  26.11.2014г.

05.11.2014г.

145 ОУ

 1. Пазач-портиер

8774136
8754155

До 11.11.2014г.

05.11.2014г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Помощник директор по УД

8720037
8710011

От  10.12.2014г. до 15.12.2014г.
Събеседване на 19.12.2014г. от 14:30 ч.

05.11.2014г.

СГХСТ

 1. Учител по математика
 2. Учител по история и цивилизация

8221096
9290583

До 12.11.2014г.
До 21.11.2014г.

04.11.2014г.

76 ОУ

 1. Завеждащ административна служба /по заместване/

9874344

До 07.11.2014г.

04.11.2014г.

83 ОУ

 1. Хигиенист

9923060

До  07.11.2014г.

04.11.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител в професионална подготовка – ССМ или АТТК

8563458

До 21.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 14:30 ч.

04.11.2014г.

ЦДГ №124

 1. Детски учител

9522928

До 14.11.2014г.

03.11.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии /по заместване/

8960100

До 05.11.2014г.
Събеседване на 06.11.2014г.

03.11.2014г.

СМГ

 1. Младши учител по география и икономика

9839463
9831219

До  06.11.2014г.
Събеседване на 07.11.2014г. от 10:00 ч.

03.11.2014г.

Национален дворец на децата

 1. Учител в обслужващо звено по специалността музикална педагогика

9202317

До 14.11.2014г.

31.10.2014г.

7 СОУ

 1. Хигиенистка

9876370

До 12.11.2014г.

 

31.10.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по  1-4 клас
 2. Педагогически съветник
 3. Възпитател в ПИГ 0 3 места

8771297
9744322

До  15.11.2014г.
До 07.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г.

31.10.2014г.

74 СОУ

 1. Логопед

9346616
9346619

До 07.11.2014г.
Събеседване на 10.11.2014г.

31.10.2014г.

94 СОУ

 1. Начален учител – 2 места

9450344

До 14.11.2014г.

31.10.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по АЕ

9343373

До 05.11.2014г.
Събеседване на 06.11.2014г. от 13:30 ч.

31.10.2014г.

199 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9466956

До 05.11.2014г.

31.10.2014г.

НУИИ

 1. Секретар

 

До 07.11.2014г.

31.10.2014г.

50 ОУ

 1. Начален учител

9671186
9671181

До 30.11.2014г.

31.10.2014г.

ОДЗ №7

 1. Помощник готвач
 2. Работник в кухня
 3. Общ работник
 4. Медицински сестри – 2 места

8589108
8694511

До 14.11.2014г.
Събеседване на 19.11.2014г. от 10:00 ч.

31.10.2014г.

137 СОУ

 1. Възпитател в начален курс

8272494
8244883

До 03.11.2014г.
Събеседване на 03.11.2014г. от 10:00 ч.

31.10.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши или младши учител

9362087
9362086

До 19.11.2014г.

31.10.2014г.

18 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 места

9880301

До 14.11.2014г.

29.10.2014г.

1 ПУ

 1. Психолог /по заместване/

9208198
9200780

До 03.11.2014г.

 

29.10.2014г.

176 ОУ

 1. Учител по АЕ

 

0884801736
0884593902

От  07.11.2014г.
Събеседване на 10.11.2014г. от 10:00 ч.

29.10.2014г.

ПГЕБ

 1. Хигиенист

8575027

До 30.10.2014г.
Събеседване на 31.10.2014г. от 11:00 ч.

.

29.10.2014г.

ОДЗ №29

 1. Детски учител /по заместване/
 2. Помощник възпитател / по заместване/

8706228
8708388

До 14.11.2014г.

29.10.2014г.

ЧОУ „Джани Ро Дари“

 1. Медицинска сестра
 2. Помощник възпитател

0896769230

До 07.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г. от 11:00 ч.

27.10.2014г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап
 2. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап
 3. Учител по математика и информатика

9835363

До 30.10.2014г.

 

До 07.11.2014г.

27.10.2014г.

116 ОУ

 1. Лектор по музика – 221 ч.

9942301

От  31.10.2014г.

 

27.10.2014г.

143 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8465264
8464918

До 31.10.2014г.

.

27.10.2014г.

159 ОУ

 1. Учител по АЕ с допълване география

9945439

До 31.10.2014г.

27.10.2014г.

НГДЕК

 1. Учител по френски език – 0,5 щат

8333669

До 31.10.2014г.

27.10.2014г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ

9732864
9732657

До 05.11.2014г.

27.10.2014г.

СПГТ

 1. Управител учебен ресторант

9835130
9833692

До 14.11.2014г.

27.10.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител по руски език
 2. Начален учител с руски език

8658101
9630687
0888721101

До 15.12.2014г.

27.10.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 05.11.2014г.
Събеседване на 06.11.2014г. от 11:00 ч.

24.10.2014г.

СГХСТ

 1. Хигиенист – 0,5 щат

8221096
9290583

До 30.10.2014г.

24.10.2014г.

92 ОУ

 1. Свободни часове по география и икономика – 8 ч. седмично – 2 срок – 8 ч. седмично

8284726
8284733

От  03.11.2014г.

 

24.10.2014г.

7 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател

9877989
9876370

До 31.10.2014г.

До 30.11.2014г.

24.10.2014г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

До 11.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г. от 13:00 ч.

24.10.2014г.

4 ОУ

 1. Възпитател в 1 клас

8899626;
8899726

До 30.10.2014г.
Събеседване на 31.10.2014г. от 11:00 ч.

22.10.2014г.

 1. ОУ
 1.  Учител по френски език

8217188

До 28.10.2014г.

22.10.2014г.

19 СОУ

 1. Помощник директор по УД – 0,5 щат

9523016

До 24.10.2014г.

 

22.10.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Начален учител

8721156

До 31.10.2014г.
Събеседване на 03.11.2014г. от 11:00 ч.

22.10.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366716
9366703

До 27.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 11:00 ч.

22.10.2014г.

132 СОУ

 1. Учител в подготвителна група – 0,5 щат

8562843
8552164

До 28.10.2014г.
Събеседване на 30.10.2014г. от 14:00 ч.

22.10.2014г.

143 ОУ

 1. Психолог
 2. Учител по АЕ

8464918
8465264

До 30.10.2014г.

20.10.2014г.

24 СОУ

 1. 1. Старши учител в начален етап

9457396
9457395

До 22.10.2014г.

20.10.2014г.

39 СОУ

1.    1. Възпитател в ПИГ

8859019

До 28.10.2014г.
Събеседване на 29.10.2014г.

 

20.10.2014г.

94 СОУ

 1. 1. Начален учител

9450344

До 30.10.2014г.

20.10.2014г.

133 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

9881131
9878568

До 22.10.2014г.

20.10.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по математика

9343373

До 27.10.2014г.
Събеседване на 28.10.2014г. от 14:00 ч.

20.10.2014г.

170 СОУ

 1. Учител по география и икономика

8923084
8923082

До 31.10.2014г.
Събеседване на 03.11.2014г. от 9:00 ч.

20.10.2014г.

НПМГ

 1. Учител по философски дисциплини – 0,5 щат

8628363
8622966

До 22.10.2014г.
Събеседване на 23.10.2014г. от 10:00 ч.

20.10.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по химия – 168 ч.

9201203

До 24.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 9:00 ч.

20.10.2014г.

Ресурсен център

 1. Младши ресурсен учител
 2. Психолог

8289497

До 27.10.2014г.

20.10.2014г.

138 СОУ

1. Възпитател

8720537
8723917

До 24.10.2014г.
Събеседване на 29.10.2014г. от 10:00 Ч.

20.10.2014г.

17 СОУ

1. Учител по Домашна техника и икономика

8217188

До 28.10.2014г.

17.10.2014г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап

9835363

До 24.10.2014г.

17.10.2014г.

1 ПУ

Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9208198
9200708

До 20.10.2014г.

 

17.10.2014г.

4 ПУ

 1. Учител по спортна подготовка – кенезитерапевт

 

 1. Възпитател

8570159
9571426

До 03.11.2014г.
Събеседване на 05.11.2014г. от 10:30 ч.
До 10.12.2014г.
Събеседване на 12.12.2014г. от 10:30 ч.

17.10.2014г.

113 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

8220329

До 21.10.2014г.

17.10.2014г.

145 ОУ

 1. Учител в подготвителна група с предучилищна педагогика  - 2 места
 2. Библиотекар

8774482

До 22.10.2014г.

17.10.2014г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

Събеседване на 20.11.2014г. от 10:00 ч.

17.10.2014г.

ОДЗ №120

 1. Логопед – 0,5 щат

8223219

До 27.10.2014г.

15.10.2014г.

21 СОУ

 1. Работник поддръжка

9624689
8689244

До 31.10.2014г.

15.10.2014г.

152 ОУ

 1. Свободни часове по:

-История и цивилизация – 90 ч.
-Физически възпитание и спорт – 180 ч.
-Музика – 80 ч.

0884801670

До 20.10.2014г.

 

15.10.2014г.

НПГПТО „Ломоносов“

 1. Учител по практика за специалност «Кинотехника, аудио и видеосистеми» /по заместване/

8056949
8056940

До 24.10.2014г.

15.10.2014г.

НУИИ

 1. Лекторски часове по музика – 140 ч.

 

До 20.10.2014г.

15.10.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366716
9366703

До 24.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 11:00 ч.

15.10.2014г.

ПГХМТ

 1. Учител по БЕЛ – непълен норматив
 2. Учител по АЕ

9388001

До 20.10.2014г.

15.10.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Помощник възпитател

0884801589

До 30.10.2014г.

14.10.2014г.

ПГТКИ

 1. Ръководител компютърен кабинет

8298177
0879945640

До 27.10.2014г.

14.10.2014г.

ЦДГ №133

 1. Учител в предучилищна подготовка – 3 места

8720390

До 24.10.2014г.

 

14.10.2014г.

15 СОУ

 1. Младши учител по химия – 0,5 щат

9381304
9382880

До 19.10.2014г.

13.10.2014г.

60 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9366875

До 17.10.2014г.
Събеседване на 20.10.2014г. от 13:00 ч.

13.10.2014г.

171 ОУ

 1. Начален учител

9917554

До 16.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 12:30 ч.

 

13.10.2014г.

ОДЗ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 17.10.2014г.

13.10.2014г.

30 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8221785

До 17.10.2014г.

13.10.2014г.

ПГХМТ

 1. Учител по АЕ – 380 ч.

9388001

До 17.10.2014г.

 

13.10.2014г.

ПГБЕТС

 1. Учител по АЕ

8283674

До 17.10.2014г.

13.10.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател с АЕ 5-8 клас

9382862

До 10.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г. от 14:30 ч.

10.10.2014г.

1 ПУ

 1. Логопед

9208198
9200780

До 24.10.2014г.

10.10.2014г.

7 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап

9877989
9876370

До 31.10.2014г.

 

10.10.2014г.

41 ОУ

 1. Педагогически съветник

9878847
9890127

До 14.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 10:00 ч.

10.10.2014г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ

9732864
9732657

До 20.10.2014г.

10.10.2014г.

Редурсен център

 1. Логопед

8289497

До 17.10.2014г.

 

10.10.2014г.

99 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител /по заместване

0879398422

Събеседване на 23.10.2014 г.
Събеседване на 20.10.2014г.

08.10.2014г.

29 СОУ

 1. Младши учител – начален етап

8319119
8310170

Събеседване на 10.10.2014г. от 14:30 ч.

08.10.2014г.

141 ОУ

 1. Възпитател в подготвителен клас
 2. Възпитател в 5 клас

8960100

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г. от 13:00  ч.
14:00 ч.

08.10.2014г.

67 ОУ

 1. Учител по биология и химия – 0,5 щат

8223621

До 14.10.2014г.

08.10.2014г.

145 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 476 ч.
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по немски език – 64 ч.

8774482

 

08.10.2014г.

56 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 клас

8261177
8261387

До 20.10.2014г.
Събеседване на 22.10.2014г. от 10:00 ч.

 

08.10.2014г.

ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 1. Учител по специални предмети – ПН «Дизайн»

8628884
8622385

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014 г. от 15:00 ч.

07.10.2014г.

4 ПУ

 1. Възпитател „Специална педагогика за деца с умствена изостанолост“
 2. Готвач

8570159
9571426

До 17.11.2014 г.
Събеседване на 20.11.2014г. от 10:30 ч.

07.10.2014г.

ОДЗ №59

 1. Учител с предучилищна педагогика

8759029
0879945542

До 15.10.2014г.

07.10.2014г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

До 09.10.2014г.
Събеседване на 09.10.2014г. от 13:00 ч.

07.10.2014г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Хигиенист

8720108
9710175

До 24.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 9:00 ч.

07.10.2014г.

96 СОУ

 1. Учител по география и икономика

8268342
8268339

До 09.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г. от 11:00 ч.

 

07.10.2014г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9200870
9208198

 

07.10.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши или младши учител

9362087
9362086

До 14.10.2014г.

07.10.2014г.

ОДЗ №1

 1. Детски учител – 2 места

9317017
9316094

До 15.10.2014г.

03.10.2014г.

15 СОУ

 1. Възпитател за 5 клас

9381304
9382880

До 06.10.2014 г.

03.10.2014г.

39 СОУ

 1. Портиер

8859019

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г. от 14:30 ч.

03.10.2014г.

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196
8758197

До 16.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 10:00 ч.

03.10.2014г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Конкурс за учители по АЕ, ИЕ, НЕ, ФЕ, РЕ и испански език

9526584

До 20.10.2014г.
Събеседване на 06.10.2014г. от 13:00 ч.

02.10.2014г.

125 СОУ

 1. Педагогически съветник

8758196

До 16.10.2014 г.
Събеседване на 17.10.2014г.
От 10:00 ч.

02.10.2014г.

192 СОУ

 1. Учител по математика -

0884801771

До 10.10.2014г.

02.10.2014г.

ОУ с ПТУ при ЗО „Казичене“

 1. Учител по професионална подготовка «шлосер»

9790084
0884801769

До 17.10.2014г.
Събеседване на 20.10.2014г. от 14:30 ч.

02.10.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по физкултура и спорт /по заместване/

8244815
0879403291

До 03.10.2014г.
Събеседване на 06.10.2014г. от 13:00 ч.

02.10.2014г.

ОДЗ №15

 1. Готвач

9387138

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г.

 

02.10.2014г.

ЦДГ №65

 1. Детски учител

8310324
8310224

До 28.10.2014г.

02.10.2014г.

ЧОУ „ Проф.Николай Райнов“

 1. Учител по физкелтура и спорт – 246 ч.

0889300566

 

02.10.2014г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Организатор учебна канцелария
 2. Пазач-портиер – 2 места

8284530

До 10.10.2014г.

01.10.2014г.

47 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9522228

Събеседване на 09.10.2014г.
От 11:00 ч.

01.10.2014г.

78 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ
 2. Възпитател в начален етап – 2 места
 3. Учител по изобразително изкуство
 4. Учител по философски цикъл – 404 ч.
 5. Учител хореография – 195 ч.

9977072

До 14.10.2014г.
Събеседване на 15.10.2014г. от 10:00 ч.

01.10.2014г.

149 СОУ

 1. Възпитател

9561549

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г. от 11:00 ч.

01.10.2014г.

НГДЕК

 1. Учител по старогръцки /по заместване и 0,5 щатна бройка
 2. Учител по Теория на културата и История и цивилизация – 0,4 щатна бройка
 3. Учител по Философия и Етика и право /по заместване/
 4. Общ работник
 5. Хигиенист – 2 места

8333669

До 03.10.2014г.

01.10.2014г.

145 ОУ

 1. Хигиенист

8754155

 

30.09.2014г.

18 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9880301

До 09.10.2014г.

30.09.2014г.

23 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9443588

До 02.10.2014г.

30.09.2014г.

179 ОУ

 1. Свободни часове по музика – 170 ч.

0884801738

До 07.10.2014г.
Събеседване на 08.10.2014г. от 10:00 ч.

30.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по биология /по заместване/
 2. Портиер – 0,5 щат

8241131

До 07.10.2014г.
Събеседване на 09.10.2014г. от 12:00 ч.

30.09.2014г.

202 ОУ

 1. Огняр – 0,5 щат

9924205

До 07.10.2014г.

30.09.2014г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания «Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност»
 2. Учител за деца с множество увреждания «Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност» - по заместване

 

9200870
9208198

До 03.10.2014г.

30.09.2014г.

2 СОУ

 1. Хигенист – 2 места

9556252
8567179

До 10.10.2014г.

30.09.2014г.

3 СОУ

 1. Възпитател

8221661

До 02.10.2014г.
Събеседване на 03.10.2014г. от 10:00 ч.

30.09.2014г.

10 СОУ

 1. Педагогически съветник – 4 часа на ден

8747178
8743234

До 15.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 13:00 ч.

30.09.2014г.

30 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

8221785

До 14.10.2014г.

30.09.2014г.

39 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ

8859019

До 06.10.2014г.
Събеседване на 07.10.2014г. от 14:30 ч.

30.09.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Огняр

8563458

До 09.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г. от 10:00 ч.

30.09.2014г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Възпитател/начален учител

0889559880

До 03.10.2014г.

26.09.2014г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ

9458164
8406330

До 02.10.2014г.

26.09.2014г.

99 ОБУ

 1. Учител по география и икономика

0879398422

До 02.10.2014г.
Събеседване на 03.10.2014г.

26.09.2014г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател

9923146

До 03.10.2014г.
Събеседване на 03.10.2014г. от 13:00 ч.

26.09.2014г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител

9521610

До 15.10.2014г.

25.09.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по физика и математика на испански език в гимназиален етап

8721156

До 09.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г. от 11:00 ч.

25.09.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател

9927504

До 05.10.2014г.
Събеседване на 07.10.2014г. от 10:00 ч.

25.09.2014г.

НСОУ

 1. Учител по математика

9559892

До 29.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 13:00 ч.

25.09.2014г.

ОДЗ №80

 1. Учител по музика

8595017
8598170

До 14.10.2014г.
Събеседване на 21.10.2014г. от 09:00 ч.

25.09.2014г.

ОДЗ №93

 1. Логопед – 0,5 щат

8562869
8557042

До 03.10.2014г.

25.09.2014г.

ЦДГ №162

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9522329

До 10.10.2014г.

25.09.2014г.

ЛДГ №134

 1. Учител в специална детска градина

9522919
0884801411

До 08.10.2014г.

25.09.2014г.

СГСАГ

 1. Помощник директор по АСД

8661271
9633483

До 30.09.2014г.

25.09.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 153 ч. – лекторски часове

8960100

До 26.09.2014 г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 13:00 ч.

24.09.2014г.

2 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

9556252
8567179

До 29.09.2014г.

24.09.2014г.

94 СОУ

 1. Възпитател 1-4 клас – 2 места

9450344

До 10.10.2014г.

24.09.2014г.

149 СОУ

 1. Учител по АЕ

9561549

До 30.09.2014г.
Събеседване на 07.10.2014г. от 11:00 ч.

24.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по НЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 25.09.2014г.
Събеседване на 01.10.2014г. от 10:00 ч.

24.09.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши учител

9362087
9362086

До 08.10.2014г.

23.09.2014г.

133 СОУ

 1. Учител по физика -450 ч. /по заместване/

9881131
9878568

До 26.09.2014г.

23.09.2014г.

137 СОУ

 1. Учител по АЕ

8272494
8244883

До 24.09.2014г.
Събеседване на 25.09.2014г. от 10:00 ч.

23.09.2014г.

191 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 102 ч. - лектор

9927505

 

23.09.2014г.

192 СОУ

 1. Учител по география и икономика

0884801771

До 25.09.2014г.
Събеседване на 26.09.2014г. от 12:00 ч.

23.09.2014г.

ОДЗ №4

 1. Детски учител

9791696

До 30.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 13:00ч.

19.09.2014г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап

9835363

До 24.09.2014г.

19.09.2014г.

24 СОУ

 1. Начален учител

9457396
9457395

До 22.09.2014г.

19.09.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап на основно образование с математика

9382862

До 30.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 14:30 ч.

19.09.2014г.

ЦДГ №133

 1. Детски учител младши – 6 места
 2. Помощник възпитател – 3 места

8720390

До 02.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г.

19.09.2014г.

39 СОУ

 1. Учител на ПГ /по заместване/

8859019

До 26.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 14:30 ч.

19.09.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8626088
8629189

До 29.09.2014г.

19.09.2014г.

140 СОУ

 1. Възпитател

9343373

До 30.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 14:00 ч.

18.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по биология и здравно образование /до завръщане на титуляра/ на АЕ и ФЕ

8241131

До 24.09.2014г.

 

18.09.2014г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Помощник възпитател
 2. Медицинска сестра
 3. Възпитател в занималня

9709363
0896769230

До 24.09.2014г.
Събеседване на 26.09.2014г. от 11:00 ч.

18.09.2014г.

147 ОУ

 1. Учител по АЕ – 2-8 клас /по заместване до завръщане на титуляра – 18.09.2014г. до 15.06.2015г./

9208089
8221387

До 23.09.2014г.
Събеседване на 23.09.2014г. от 15:00 ч.

18.09.2014г.

ОДЗ №66

 1. Свободно място за ЗАС

9923146

До 29.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 13:00 ч.

17.09.2014г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 19.09.2014г.
Събеседване на 23.09.2014г.

17.09.2014г.

41 ОУ

 1. Възпитател в началн курс

9878847
9890127

До 23.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 10:00 ч.

17.09.2014г.

42 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8403458

До 26.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 14:30 ч.

17.09.2014г.

96 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

8268342
8268339

До 18.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г. от 9:30 ч.

17.09.2014г.

109 ОУ

 1. Хигиенист

8731458

До 23.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г.

17.09.2014г.

112 ОУ

 1. Възпитател в начален курс
 2. хигиенист

9440084

До 19.09.2014г.
Събеседване на 23.09.2014г. от 12:00 ч.

17.09.2014г.

128 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8847092
8840381

До 29.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 10:00 ч.

17.09.2014г.

136 ОУ

 1. Лекторски часове по география и икономика

8217053
8217088

До 13.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 10:00 ч.

17.09.2014г.

138 СОУ

 1. Архивист  - 0,5 щат
 2.  Учител по история – 0,5 щат

8720537
8723917

До 20.09.2014г.

17.09.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по математика и информатика

 

 До 26.09.2014г.
Събеседване на 26.09.2014г. от 14:00 ч.

17.09.2014г.

143 ОУ

 1. Психолог-логопед

8464918
8465264

До 01.10.2014г.

17.09.2014г.

ПГИЧЕ „Свети Методий“

 1. Свободни часове по АЕ – 299 ч.
 2. Свободни часове по НЕ – 299 ч.

8551135

 

17.09.2014г.

ОДЗ №2

 1. Младши учител

0884801549

До 01.12.2014г.

16.09.2014г.

98 НУ

 1. Възпитател с квалификация по ФВС

8380541

До 19.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

16.09.2014г.

99 ОУ

 1. Начален учител

0879398422

До 19.09.2014г.

16.09.2014г.

133 СОУ

 1. Възпитател

9878570
9881131

 

16.09.2014г.

138 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8720537
8723917

До 23.09.2014г.

 

16.09.2014г.

7 СОУ

 1. Учител по математика

9877989
9876370

До 30.09.2014г.

16.09.2014г.

ПГФК

 1. Помощник директор по АСД

8739500

До 19.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 15:00 ч.

12.09.2014г.

4 ОУ

 1. Свободни часове по религия

-1 клас – 93 ч.
-2 клас – 64 ч.
-3 клас – 64 ч.

8899626
8899726

 

12.09.2014г.

116 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9942301

До 17.09.2014г.

12.09.2014г.

141 ОУ

 1. Възпитател

8960100

До 66.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г.

 

12.09.2014г.

76 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 102 ч.

9874344

До 15.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

11.09.2014г.

7 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ 1-4 клас – 2 места
 2. Учител в подготвителен клас 5-6 годишни

9877989
9876370

До 30.09.2014г.

11.09.2014г.

12 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9878772

До 19.09.2014г.

11.09.2014г.

21 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

8629189
9624689

До 26.09.2014г.

 

11.09.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9874344

До 15.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

11.09.2014г.

145 ОУ

 1. Лекторси часове по немски език – 64 ч.
 2. Хигиенист

8754155
8774482

До 12.09.2014г.

11.09.2014г.

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 23.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 14:30 ч.

10.09.2014г.

1 ПУ

 1. Учител за деца смножество увреждания – 2 места
 2. Учител в профисионално обучение „Шивачество“ – 0,5 щат

9208198
9200780

До 12.09.2014г.

10.09.2014г.

51 СОУ

 1. Учител по ФВС

9520545
9521149

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 13:00 ч.

10.09.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9366755

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 14:00 ч.

10.09.2014г.

28 СОУ

 1. Учител по математика – 5-12 клас – до завръщане на титуляра

8223183
8295172

До 18.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

10.09.2014г.

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8731458

До 15.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г.

10.09.2014г.

117 СОУ

 1. Възпитател  - 2 клас

0884701216

 

10.09.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по руски език – 144 ч.

9343373

До 18.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г. от 10:00 ч.

10.09.2014г.

Национален дворец на децата

 1. Учител в обсл.звено с квалификация «балет-майстор педагог»
 2. Учител в обсл.звено «детски учител»
 3. Счетоводител

9202317

До 24.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 10:00 ч.

10.09.2014г.

ОДЗ №62

 1. Детски учител – 2 места

9883295

До 15.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 13:00 ч.

10.09.2014г.

ОДЗ №179

 1. Детски учител – 2 места

4372149

 

10.09.2014г.

ЦДГ №182

 1. Детски учител

9924208

До 30.09.2014г.

09.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Портиер –
 2. Портиер – 0,5 щат

9250058
8241131

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 11:00 ч.

09.09.2014г.

121 СОУ

 1. Възпитател в 5 клас

8696428
8597176

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 10:30 ч.

09.09.2014г.

130 СОУ

 1. Учител по руски език – 600 ч.

8470495
0879533327

До 12.09.2014г.

09.09.2014г.

132 СОУ

 1. Учител по АЕ

8562843
8552164

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 9:00 ч.

09.09.2014г.

147 ОУ

 1. Възпитател – 2 клас

9208089
8221387

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 10:00 ч.

09.09.2014г.

156 ОУ

 1. Възпитател

9947035

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

09.09.2014г.

СПГТ

 1. Помощник директор по УД

9833958
9835130

До 11.09.2014г.

09.09.2014г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител /по заместване/
 2. Готвач

0884801510

До 19.09.2014г.

09.09.2014г.

ОДЗ №114

 1. Детски учител

0884801728

До 30.09.2014г.
Събеседване на 02.10.2014г. от 10:00 ч.

09.09.2014г.

ЦДГ №165

 1. Помощник възпитател /по заместване/

0884801521

До 16.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г.

09.09.2014г.

ЦДГ №77

 1. Детски учител

9441722

До 15.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

2 СОУ

 1. Учител по ФВС

8567179
9556252

До 11.09.2014г.

08.09.2014г.

23 СОУ

 1. Логопед

9443588

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 9:00 ч.

08.09.2014г.

67 ОУ

 1. Учител по АЕ - 4-8 клас

8223621

До 12.09.2014г.

08.09.2014г.

106 ОУ

 1. Учител по музика – външен лектор
 2. Учител по технологии и домашна техника – външен лектор

9452879
8472181

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 13:00 ч.

08.09.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8960100

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 9:30 ч.

08.09.2014г.

144 СОУ

 1. Старши учител в подготвителен клас

8770173
8774052

До 12.09.2014г.

08.09.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски по физика и астрономия – 229 ч.
 2. Лекторски по ФВС – 350 ч.

9201203

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 9:00 ч.

08.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 ч.

08.09.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

До 11.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 12:00 ч.

08.09.2014г.

ЦДГ №67

 1. Учител по музика

8563057

До 19.09.2014г.

08.09.2014г.

162 ОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9943325

До 16.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

1 СОУ

 1. Учител по ФВС

9835363

До 10.09.2014г.

08.09.2014г.

19 СОУ

 1. Учител по география и икономика

9523016

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 8:30 ч.

08.09.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 340 ч.
 2. Възпитател  - начален етап

8244815
0879403291

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11:00 ч.

08.09.2014г.

43 ОУ

 1. Лектор по домашна техника и икономика в 6 клас – 204 ч.
 2. Лектор по ЗИП немски език в 5 клас – 68 ч.

8229276
9208240

До 11.09.2014г.

08.09.2014г.

45 ОУ

 1. Учител по биология в 7 клас – 136 ч.

8221410

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

49 ОУ

 1. Лектор с АЕ – 238 ч.
 2. Лектор по история и цивилизация – 300 ч.

8472330

До 10.09.2014г.

08.09.2014г.

145 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Възпитател – 3 места
 3. Учител по география със география и биология

8774136
8754155
9774482

До 09.09.2014г.

До 11.09.2014г.

08.09.2014г.

162 ОУ

 1. Възпитател – 2 места – 1 в начален и 1 в прогимназиален етап 5 клас
 2. Учител по история и цивилизация /по заместване до м.февруари/
 3. Учител по АЕ в прогимназиален етап – 2 места
 4. Учител по химия и ЧП – 595 ч.
 5. Лектор по музика в прогиманазиален етап – 374 ч.

9943325

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

192 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

0884801771

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 12:00 ч.

08.09.2014г.

ПГТКИ

 1. Учител по АЕ -

8298177
0879945640

До 09.09.2014г.

05.09.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по география – 0,5 щат

9366755

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

05.09.2014г.

92 ОУ

 1. Свободни часове по БЕЛ – 170 ч.

-ЗИП БЕЛ – 51 ч.
2. Учител по хореография /до завръщане на титуляра/

8284726
8284733

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

41 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Възпитател в начален курс
 3. Учител по трудово обучение – 0,5 щат

9878847
9890127

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

67 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 5 годишни

8223621

До 10.09.2014г.

05.09.2014г.

45 ОУ

 1. Възпитател – 2 места  - 1 в начален и 1 в прогимназиален етап с прородо-математическа специалност
 2. Ръководител компютърен кабинет
 3. Психолог

8286282

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:30 ч.

05.09.2014г.

52 ОУ

 1. Учител в подготвителна група – 5 годишни

8552054
0884801667

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

108 СОУ

 1. Възпитател в начален етап от КТ
 2. Възпитател в ПИГ – 5 клас

8892527

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

СМГ

 1. Учител по информатика

 

9839463
9831219

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 14:00 ч.

05.09.2014г.

99 ОБУ

 1. Начален учител с АЕ /по заместване/

0879398422

До 11.09.2014г.

05.09.2014г.

202 ОУ

 1. Хигиенист – 0,5 щат

9924205

До 10.09.2014г.

04.09.2014г.

93 СОУ

 1. Възпитател

8722120

До 09.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

04.09.2014г.

ОДЗ №64

 1. Старши учител

8242315
9260712

До 12.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 13:30 ч.

04.09.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 15.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 11:00 ч.

04.09.2014г.

102 ОУ

 1. Учител по математика – 5-8 клас /по заместване/

9382654

До 08.09.2014г.

04.09.2014г.

ЦДГ №136

 1. Детски учител /дългосрачно заместване – по майчинство/

8551468
8551568

До 20.09.2014г.

04.09.2014г.

94 СОУ

 1. Учител по химия – 0,5 щат
 2. Начален учител – 3 места
 3. Възпитател – 4 клас – 3 места

9450344

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:00 ч.

04.09.2014г.

60 ОУ

 1. Домакин
 2. Технически секретар

9366875

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

04.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по АЕ – 360 ч.

9250058

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 9:30 ч.

04.09.2014г.

53 ОУ

 1. Учител по химия, физика и биология

9576989

 

04.09.2014г.

70 ОУ

 1. Огняр /по заместване/

8277492

До 20.09.2014г.

03.09.2014г.

76 ОУ

 1. Учител 1-4 клас

9874344

До 05.09.2014г.

03.09.2014г.

92 ОУ

 1. Младши възпитател – 2 места
 2. Хигиенист – 2 места
 3. Свободни часове по: геотрафия – 153 ч. Хореография – 286 ч.

8284726
8284733

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

03.09.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по биология

8892527

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

03.09.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по АЕ – 527 ч.
 2. Учител по ФВС – 587 ч.
 3. Учител по информационни технологии – 584 ч.
 4. Учител по философски цикъл – 260 ч.
 5. Хореограф – 294 ч.
 6. Корепетитор – 226 ч.

9343373

До 11.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 14:00 ч.

03.09.2014г.

ПГХВТ

 1. Свободни часове по:

-биология – 288 ч.
-химия – 270 ч.

8221374

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 14:00 ч.

03.09.2014г.

НУИИ

 1. Учител по графика
 2. Учител по скулптура

9876388
9874926

До 10.09.2014г.

03.09.2014г.

4 ПУ

 1. Учител по биология в 4 клас

9833797

До 05.09.2014г.

03.09.2014г.

15 СОУ

 1. Учител по икономически дисциплини

9381304
9382880

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г.

03.09.2014г.

145 ОУ

 1. Помощник директор по УД с квалификация по физика, математика и информатика

8774136
8754155

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

5 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

8561065
8565065

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 9:30 ч.

03.09.2014г.

16 ОУ

 1. Корепетитор – 190 ч.
 2. Учител по ФВС – 444 ч.
 3. Възпитател – 4 места

9387015

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

03.09.2014г.

СМГ

 1. Младши учител по математика

9839463
9831219

До 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 14:00 ч.

03.09.2014г.

23 СОУ

 1. Учител по БЕЛ и ДБТ

9445388

До 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 13:00 ч.

03.09.2014г.

62 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ - сборна група - 1 - 3 клас

0884801720
8341617

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

96 СОУ

 1. Учител по ФВС

8268342
8268339

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 9:30 ч.

03.09.2014г.

124 ОУ

 1. Учител по химия -102 ч.
 2. Учител по биология – 136 ч.
 3. Учител по музика – 221 ч.

9450130

До 12.09.2014г.

03.09.2014г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател
 2. Детски учител – 2 места

9923146

До 09.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 13:00 ч.

03.09.2014г.

8 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8719035
8719176

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

199 ОУ

 1. Помощник директор по УД – биология и химия
 2. Учител по БЕЛ по заместване
 3. Учител по ФВС – 0,5 щат

9466956

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс
 2. Свободни часове по ИИ – 272 ч.

9382862

До 09.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 12:30 ч.

02.09.2014г.

ОДЗ №18

 1. Стапши учител

9437641

До 12.09.2014г.

02.09.2014г.

ОДЗ №61

 1. Логопед

8709377

До 12.09.2014г.

02.09.2014г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8221882
8220818

До 09.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:00 ч.

02.09.2014г.

82 ОУ

 1. Лектор по музика – 221 ч.
 2. Огняр – 0,5 щат
 3. Възпитател – начален етап 3 клас

8791236
9736154

До 09.09.2014г.

02.09.2014г.

ОДЗ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 10.09.2014г.

02.09.2014г.

76 ОУ

 1. Лектор по география – 153 ч.

9874344

До 04.09.2014г.

02.09.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по биология

8892527

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

145 ОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по ФВС с квалификация «треньор по плуване»
 3. Учител по музика
 4. Учител по история
 5. Учител по математика
 6. Учител по домашна техника и икономика
 7. Учител по ИИ
 8. Начален учител

8774136
8754155

До 08.09.2014г.

02.09.2014г.

107 ОУ

 1. Лектор по ФВС

8663168
8662029

До 09.09.2014г.

02.09.2014г.

СГХСТ

 1. Лекторски часове по математика – 216
 2. Лекторски часове по философски цикъл - 400

8221096
9290583

До 08.09.2014г.

02.09.2014г.

100 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

9316053

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

ЦДГ №150

 1. Детски учител – 2 места

9831413

До 08.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:30 ч.

02.09.2014г.

192 СОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат
 2. Начален учител

0884801771

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 12:00 ч.

02.09.2014г.

28 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8223183
8295172
8295166

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

02.09.2014г.

15 СОУ

 1. Учител в подготвителна група – 5 годишни
 2. Учител в подготвителна група – 6 годишни

9381304
9382880

До 05.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

29 СОУ

 1. Младши учител в начален етап
 2. Учител по математика
 3. Педагогически съветник
 4. Технически сътрудник /по заместване/

8313020
8319119
8310170

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г.

02.09.2014г.

68 СОУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител /по заместване/

9785029
9785059

До 09.09.2014г.

02.09.2014г.

136 ОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап
 2. Учител по ФВС

8217053
8217088

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. о
Събеседване на 11.09.2014г.

02.09.2014г.

155 ОУ

 1. Учител по математика, физика и ИТ

9997393

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г.

02.09.2014г.

179  ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по математика

0884801738

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

ПГТ

 1. Лекторски часове по химия – 198 ч.

9732864
9732657

До 10.09.2014г.

02.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по НЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по информатика и информационни технологии

8720037
8720047

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 14:30 ч.

02.09.2014г.

ПГМЕ

 1. БЕЛ и графичен дизайн – 0,5 щат

9831434

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 14:00 ч.

02.09.2014г.

ПГТ „Алеко Константинов“

 1. Учител по АЕ

9977098
9977223

До 07.09.2014г.

02.09.2014г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по учебните предмети от философски цикъл «Философия»

8284362

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 11:00 ч.

02.09.2014г.

ССУ с детска градина за  ДУС

 1. Учител сменно-нощен – 1 жена
 2. Възпитател дневен – 1 жена

8556117

До 08.09.2014г.

02.09.2014г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Учител по физика и математика
 2. Охрана и поддръжка

9526584
0887929347

 

02.09.2014г.

ЦДГ №55

 1. Учител по ФВС

8700538

До 19.09.2014г.
Събеседване на 25.09.2014г. от 9:30ч.

01.09.2014г.

9 ФЕГ

 1. Помощник директор по УД

9878772
9876402

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

14 СОУ

 1. Учител по химия и биология – 1 норматив или 0,5 химия и 0,5 биология

8313732

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:00 ч.

01.09.2014г.

32 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание

9874358

До 04.09.2014г.

01.09.2014г.

36 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ИИ

8586148

До 07.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 14:00 ч.

01.09.2014г.

76 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в подготвителна група
 3. Възпитател – 2 места
 4. Лектор по музика – 170 ч.
 5. Лектор по ИИ – 280 ч.
 6. Лектор по арменски език – 124 ч.
 7. Лектор по арабски език – 388 ч.

9874344

До 03.09.2014г.

01.09.2014г.

84 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по история и география – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г.

01.09.2014г.

109 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8731458

До 09.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г.

01.09.2014г.

121 СОУ

 1. Учител по АЕ

8696428
8597176

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 9:00 ч.

01.09.2014г.

1 АЕГ

 1. Учител по музика

9448389

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

1 ПУ

 1. Учител на деца с множество увреждания – 3 места

9208198
9200780

До 08.09.2014г.

01.09.2014г.

15 СОУ

 1. Библиотекар – 0,5 щат

9381304
9382880

До 02.09.2014г.

01.09.2014г.

19 СОУ

 1. Учител по история – 0,5 щат

9523016

До 02.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 9:00 ч.

01.09.2014г.

32 СОУ

 1. Учител по НЕ – 400 ч.
 2. Възпитател – 2 места

9874358

До 05.09.2014г.

01.09.2014г.

144 СОУ

 1. Учител по пиано и музика – теоритични дисциплини

8774052
8774457

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

152 ОУ

 1. Квободни часове по БЕЛ – 408 ч.

0884801670

До 08.09.2014г.

01.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8628363
8622966

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

ПГИЧЕ „Св.Методий“

 1. Учител по испански език
 2. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 3. Свободни часове по музика – 180 ч.
 4. Свободни часове по НЕ – 299 ч.

8551135

До 03.09.2014г.
Заседание на 04.09.2014г.

29.08.2014г.

49 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Възпитател в ПИГ – 2 места

8472240

До 05.09.2014г.

29.08.2014г.

55 СОУ

 1. Начален учител в 1 клас
 2. Начален учител в 2 клас /по заместване/
 3. Учител по БЕЛ – 5-7 клас /по заместване/
 4. Учител по ФВС 1-7 клас

8771297;
9744322

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г.

29.08.2014г.

66 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 257 ч.

8554031

До 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 10:00 ч.

29.08.2014г.

103 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика и химия
 3. Учител в подготвителна група
 4. Възпитател
 5. Учител по Биология – 204 ч.
 6. Хореограф – 68 ч.
 7. Хигиенист – 0,5 щат
 8. Регистър-деловодител – 0,5 щат – по заместване

8244885
9270608

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 11:00 ч.

29.08.2014г.

124 ОУ

 1. Учител в начален етап с квалификация химия, биология и музика

9450130

До 10.09.2014г.

29.08.2014г.

166 СУ

 1. Учител по АЕ

8473860

До 01.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 ч.

29.08.2014г.

159 ОУ

 1. Учител по АЕ с допълване музика или география

9945439

До 02.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г. от 10:00 ч.

29.08.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по учебна практика – ССМ
 2. Учител по теория – агроном
 3. Лекторски часове за агроном – 250 ч.
 4. Механик на ССМ

8563458

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014 г.

29.08.2014г.

ЦДГ №177

 1. Детски учител
 2. Помощник кухня
 3. Хигиенист

8473939
9540493

До 05.09.2014г.

28.08.2014г.

116 ОУ

 1. Учител начален етап на обучение – 2 места
 2. Учител по БЗО,  ХООС,  ИИ и ИТ ­– 1 място
 3. Учител в подготвителна група – 1 място

02 994 23 01

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014 от 11ч.

28.08.2014г.

128 СОУ

 1. Учител по немски език за подготвителен VIII клас

02 884 70 92

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014 от 10.30ч.

28.08.2014г.

НГДЕК

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по НЕ – 0.5 място
 3. Учител по АЕ – 1 място
 4. Учител по старобългарски език – 1 място и 0.5
 5. Учител по история – 1 място
 6. Учител по география ­–1 място(по заместване)
 7. Учител по изобразително изкуство – 0.5 място
 8. Учител по музика – 0.5 място
 9. Учител по ФВС – 1 място

 

02 827 30 06

До 03.09.2014г.

28.08.2014г.

НГДЕК

 1. Чистач/Хигиенист – 2 места

02 827 30 06

До 03.09.2014г.

28.08.2014г.

33 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 4 места
 2. Учител подготвителен клас – 1 място
 3. Начален учител по АЕ – 2 места
 4. Работник поддръжка – 1 място

0893 630 628

До 05.09.2014г.

28.08.2014г.

113 СОУ

 1. Учител по математика и физика – 1 място

 

02 822 03 29

До 04.09.2014г.
Събеседване – 05.09.2014г. от 10ч.

28.08.2014г.

7 СОУ

 1. Педагогически съветник – 0.5 щат - 1 място

02 987 79 89

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 13ч.

28.08.2014г.

149 СОУ

 1. Възпитател – 1 място

02 956 15 49

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11ч.

28.08.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ – 1 място

 

02 872 11 56

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 11ч.

28.08.2014г.

 

Национално училище за танцово изкуство

 1. Модерен танц – 1 място

02 892 91 80

До 09.09.2014г.

28.08.2014г.

Логопедичен център

 1. Логопед- 2 места (по заместване)                                  

02 983 53 60

До 11.09.2014г.
Интервю 12.09.2014г. 9ч.

28.08.2014г.

ОДЗ №9

 1. Детски учител

02 874 03 25

До 11.09.2014г.
Интервю 14.09.2014г. 9.30ч.

27.08.2014г.

149 СОУ

 1. Работник поддръжка (за 3 месеца) - 1 място

956 15 49

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 часа

27.08.2014г.

166 СУ

 1. Учител по Химия и ООС – 1 място

847 38 60

До 28.08.2014г.
Интервю на 29.08.2014г. от 10:30 часа

27.08.2014г.

126 ОУ

 1. Чистач – 1 място

858 50 45
859 31 61

До 02.09.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г. от 14:00 часа

27.08.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по Химия и ООС – 597 часа/ 144 часа на АЕ – 1 място

826 11 77
826 13 87

До 02.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 14:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 34

 1. Педагог – 0.5 щат

862 83 40

До 08.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 13:00 часа

27.08.2014г.

19 СОУ

 1. Възпитател с НЕ – 2 места

929 30 16

До 29.08.2014г.

27.08.2014г.

74 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 1 място
 2. Ресурсен учител по проект на МОН – 1 място

934 66 17

До 09.09.2014г.

27.08.2014г.

29 СОУ

 1. Младши възпитател – 2 места

 

 1. Младши учител по История и цивилизация – 1 място
 1. Учител по Физика и астрономия и ООС – 1 място

 

 1. Младши учител по

подготвителен клас – 1 място

831 91 19
831 01 70

До 01.09.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г
От 09:00 часа за младши възпитател
От 10:00 часа за младши учител подготвител клас
От 12:00 часа за младши учител по История и цивилизация
От  13:00 часа за учител по Физика и астрономия и химия и ООС

27.08.2014г.

ОДЗ № 32

1.Младши учител – 1 място            

824 63 34
824 88 28

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 77

 1. Учител по музика – 1 място

 

 1. Помощник –възпитател -1 място

979 17 65

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.
От 13:00 часа за учител по музика
От 11:00 часа за помощник-възпитател

27.08.2014г.

104 СОУ

1. Учител по НЕ – 0.5 щат

859 51 24

До 02.09.2014г.
Интервю на 03.09.2014г. от 11:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 84

1. Учител – 1 място

956 10 69

До 05.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 09:30 часа

27.08.2014г.

23 СОУ

1.Възпитател начален етап – 1 място

944 35 88

До 02.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 36

1. Учител – 1 място

979 02 32

До 03.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. в 13:00 часа

25.08.2014г.

3 СОУ

 1. Учител по ФВС – 1 място

822 16 61

До 28.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г. от 09:30 часа

25.08.2014г

81 СОУ

 1. Възпитател - 1 място

974 54 94
975 54 95

До 28.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г.

25.08.2014г

21 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

962 46 89
868 92 44

До 29.08.2014г.

25.08.2014г

ПГЖПТ

 1. Учител по АЕ (332 часа) – 1 място
 2. Учител по ИТ (177 часа) – 1 място
 3. Учител по РЕ (184 часа) -  1 място
 4. Учител по Математика (176 часа) -  1 място
 5. Учител по История и цивилизация (188 часа) – 1 място
 6. Учител по География  и икономика (140 часа) – 1 място
 7. Учител по Философски цикъл (200 часа) – 1 място
 8. Учител по Биология и здравно образование  (141 часа)  - 1 място
 9. Учител по Физика и астрономия (141 часа) – 1 място

 

 1. Учител по Химия и опазване на околната среда (141 часа) –1 място
 2. Учител по по ФВС (309 часа) – 1 място

832 80 38

От 27.08.2014г. до 04.09.2014г.

25.08.2014г

ПГХМТ

 1. Учител по ФВС – 0.5 място
 2. Лектор по АЕ (216 часа) – 1 място
 3. Лектор по Философски цикъл (144 часа) - 1 място
 4. Лектор по РЕ (72 часа) - 1 място
 5. Лектор по География и икономика (54 часа) – 1 място

938 80 01

 До 01.09.2014г.

25.08.2014г

76 ОУ

 1. Учител по АЕ -  1 място
 2. Технически изпълнител – 0.5 щат

987 43 44

До 05.09.2014г.

25.08.2014г

96 СОУ

 1. Младши възпитател – 3 места
 2. Учител по БЕЛ –  1 място
 3. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 4. Начален учител – 1 място

826 83 42
826 83 39

 До 29.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 09:30 часа

25.08.2014г

18 СОУ

 1. Портиер за нощен труд – 1 място

988 03 01

До 09.09.2014г.
Събеседване след 11.09.2014г.

25.08.2014г

ПГСЕ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по електротехника – 1 място
 3. Учител по АЕ (516 часа) – 1 място

 

828 36 74

До 29.08.2014г.

25.08.2014г

ЧСОУ

 1. Учител по Биология и химия – 1 място
 2. Учител по ФВС – 1 място
 3. Лектор по Философски цикъл – 1 място

952 65 84

До 05.09.2014г.

25.08.2014г

40 СОУ

1.Младши възпитател по програма ''Заедно в час''- 3 места
2.Учител в начален етап -2 място

824 54 98

До 29.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 10:00 часа

25.08.2014г

35 СОУ

 1. Учител по НЕ – 1 място

866 10 60

До 05.09.2014г.

25.08.2014г

ОДЗ №93

 1. Детска учителка – 2 места
 2. Помощник-възпитател- 1 място
 3. Помощмик-готвач – 1 място

856 28 69
855 70 42

До 05.09.2014г

25.08.2014г

18 СОУ

 1. Учител по Математика – 1 място

988 03 01

До 11.09.2014г.

25.08.2014г

149  СОУ

1.Възпитател – 1 място

956 15 49

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11:00 часа

25.08.2014г

ЦДГ № 165

 1. Завеждащ административна служба

– 1 място

0884 80 15 21

До 01.09.2014г.

25.08.2014г

66 СОУ

 1. Хигиенист – 1 място

855 31 53

До 02.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 11:00 часа

25.08.2014г

145 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места
 2. Общ работник – 0,5 щат

8774136
8754155
8774482

До 29.08.2014 г.

22.08.2014 г.

153 СУ

1. Помощник директор УД – за 1 година

 

9383143

До 27.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 11:00 часа

22.08.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по НЕ
 3. Мед. сестра
 4. Пом. възпитател
 5. Възпитател в занималня

0896 769 230

До 03.09.2014 г. на djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 04.09.2014 г. от 11:00 часа

22.08.2014 г.

152 ОУ

      1. Учител подготвителен клас – 1 място
2. Възпитател начален етап,     група ПИГ – 1 място
3. Свободни часове – не формиращи щат:
- Човек и природа – 85 часа
- Биология и ЗО – 68 часа
- ХООС – 51 часа
- АЕ - І – ІV клас – 191 часа
- АЕ – V и VІІ клас – 221 часа
- География и икономика – 102 часа
- История и цивилизация – 119 часа
- ФВС – 221 часа
- Музика – 102 часа
- Изобразително изкуство – 119 часа
4. Хигиенист -0,5 щат

0884 801 670

До 02.09.2014 г. murchaevo_152_oy@abv.bg

22.08.2014 г.

ПГАВТ

     1. Учител по информатика и ИТ      – 1 щат

822 11 86
828 50 10

До 05.09.2014 г.

22.08.2014 г.

130 СОУ

1. Учитгел по БЕЛ – 1 място /непълна заетост – 480 часа/

2. Учител по АЕ – 1 място

 

3.Младши учител по АЕ и икономика по програма «Заедно в час» - 1 място

4. Учител по математика – 1 място

5.Учител по информатика и ИТ

 

 1. Учител по БЗО – 0,5 щат – 348 часа
 1. Възпитатели – 3 места

 

      8. Технически секретар – 1 място по чл.68, ал.(1), т. 3

 

 

847 04 95
0879533327

 1. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 2. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 3. До 25.08.2014 г.

 

 

 1. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 2.  До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 3.  До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 4. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 5. До 28.08.2014 г.

     

22.08.2014 г.

ЧСОУ „Св. Георги”

1. Ресурсен учитгел

0889559880

До 26.08.2014 г.

22.08.2014 г.

191 ОУ

1. Възпитател сборна ПИГ (І  и ІІ клас) – 1 място
2. Учител по АЕ – 0,5 щат/13 часа седмично

9927504

От 01.09.2014 г.

22.08.2014 г.

146 ОУ

1. Възпитател начален етап

9989040

До 01.09.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

25 ОУ

1. Учител подготвителна група – 1 щат
2. Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 0,5 щат

95211703
9552904
9532741

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

26 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 щата
2. Учител по математика – 1 щат
3. Учител по музика ? щат

8573023
8570129

До 29.08.2014 г.

22.08.2014 г.

153 СУ

1. Учител помузика – 0,5 щат
2. Учител по БЕЛ и РЕ – 1 място
3. Учител по АЕ – 1 място
4. Учител по АЕ – 0,5 щат

9383143
8372190

До 26.08.2014 г. /документи може да се изпращат и на nrilski153@abv.bg/
Събеседване на :
АЕ – 27.08.2014 г. от 10:00 часа
Музика – 27.08.2014 г. от 14:00 часа
БЕЛ и РЕ – 28.08.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

170 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по ГИ
3. Свободни лекторски часове по Философия (315 часа)

8923084
8923082

От 19.08.2014 г. до 10.09.2014 г.
Събеседване на 11.09.2014 г. от 09:00 часа

20.08.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по география – 1 щат
 3. Възпитател – 1 щат

826 11 77
826 13 87

До 22.08.2014г.

Събеседване на 26.08.2014г. от 14:00 часа за учител по БЕЛ,
на 27.08.2014г. от 14:00 часа за учител по География, на 28.08.2014г. от 14:00 часа за възпитател

20.08.2014г.

100 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

931 60 53

До 28.08.2014г.

Събеседване на 29.08.2014г. от 10:00 часа

20.08.2014г.

ПГТМД

 1. Чистач – 1 място

952 23 05
952 26 77

До 21.08.2014г.

Събеседване на 22.08.2014г. от 11:00 часа

20.08.2014г.

4 ОУ

 1. Домакин-касиер – 1 място

979 09 63
889 96 26

До 22.08.2014г.

Събеседване на 25.08.2014г.

20.08.2014г.

19 СОУ

 1. Хигиенист – 3 места

952 24 84

До 29.08.2014г.

20.08.2014г.

60 ОУ

 1. Възпитател – 4 места
 2. Учител по математика – 0.5 бр.
 3. Учител по БЕЛ – 0.5 бр

936 68 75

До 02.09.2014г.

Събеседване на 02.09.2014г. от 09:00 часа

20.08.2014г.

14 СОУ

 1. Възпитател прогимназиален етап – 1 място

831 70 32
831 37 32

До 01.09.2014г.

Събеседване на 03.09.2014г. от 13:00 часа

20.08.2014г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по математика – 1 място

971 00 56
971 00 57

До 22.08.2014г.

Събеседване на 26.08.2014г.

20.08.2014г.

75 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

 

822 156 67

До 29.08.2014г.

Събеседване ма 03.09.2014г. от 10:00 часа

20.08.2014г.

СОУ за ДНЗ

        1.Възпитател – 4 места (2 по заместване)
2.Лекторски часове по:
- Математика -314часа
-Химия и опазване на околната среда -246 часа

897 67 58

До 28.08.2014г.

Събеседване на 29.08.2014г. от 11:00 часа

18.08.2014г.

78 СОУ

 1.Учител по РЕ - 1 място

997 70 72

До 05.09.2014г.
Интервю на 08.09.2014г. от 10:00 часа

18.08.2014г.

ЦДГ № 104

 1.Детски учител – 1 място

983 32 75

До 29.08.2014г.
Събеседване  на 03.09.2014г от 13:00 часа

18.08.2014г.

33 ЕГ

1.Учител по АЕ – 2 места

2.Учител по математика и информатика – 1 място

925 00 58

От 19.08.2014г. до 28.08.2014г
Събеседване на 02.09.2014г. от 09:30 часа

18.08.2014г.

25 ОУ

1.Възпитател в начален етап – 4 места

955 29 04
953 24 41

До 22.08.2014г
Събеседване на 27.08.2014г. от 12:00 часа

18.08.2014г.

ЦДГ № 161

1. Детски учител – 1 място

955 73 22

От 01.09.2014г. до 05.09.2014г.

18.08.2014г.

142 ОУ

1.Възпитател начален етап – 6 места

2. Учител по музика – 0,5 място

3.Учител по НЕ – 0,5 място

4.Учител по АЕ – 1 място

955 58 34

До 01.09.2014г
Събеседване на 02.09.2014г от 09:00 часа

18.08.2014г.

         140 СОУ

 1.Помощник директор УД – 1 място

934 33 73

От 25.08.2014г. до 29.08.2014г
Събеседване 01.0902014г. от 12:00 часа

18.08.2014г.

159 ОУ

Начален учител с АЕ
Възпитател
Огняр

9455439

До 26.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване с огняр на 25.09.2014г. от 10:00 ч.

15.08.2014 г.

ПГ по транспорт

1. Учител по АЕ – 1 щат

9732864
9732657

До 29.08.2014 г.

15.08.2014 г.

15 СОУ

      1. Учител по НЕ – 0.5 щат
2. Хигиенист – пълен щат

9381304
9382880

От 20.08.2014 г. до 25.08.2014 г.

15.08.2014 г.

СПГТ

      1. Учител по Биология и здравно      образование

9833958
9835130
9833692

До 29.08.2014 г.

15.08.2014 г.

ОДЗ № 78

      1. Учител в група

8875353
8857676
0884801654

До 01.09.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г. от 11:00 часа

15.08.2014 г.

148 ОУ

1. Учител по АЕ V-VІІІ клас – 0.5 щат

8706360
8704116

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 10.09.2014 г. от 10:00 часа

15.08.2014 г.

ОДЗ № 88

1. Учител по музика – 1 място

9788232

До 05.09.2014 г.
Събеседване на 10.09.2014 г. от 13:00 часа

13.08.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по френски език по заместване - 1 място

987 87 72
987 64 02

От 13.08.2014г. до 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

8 СОУ

 1. Възпитател начален етап с АЕ – 2 места

871 90 35

До 25.08.2014г.

13.08.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по японски език – 4 места
 2. Учител по корейски език по заместване –  1 място
 3. Учител по математика и физика – 1 място
 4. Учител по география и икономика по заместване – 1 място
 5. Учител по физика и астрономия по заместване -1 място
 6. Учител по химия на АЕ – 1 място
 7. Учител по ФВС –  2 места
 8. Възпитател в начален етап  –  3 места
 9. Портиер за нощен труд –  3 места

 

988 03 01

До 27.08.2014г.
Събеседване на  28.08.2014г. след 10:00 часа

13.08.2014г.

ОДЗ №98

 1. Учител – 1 място

885 37 32

До 26.08.2014г.
Събеседване на 28.08.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

156 ОУ

 1. Учител по ФВС

994 70 35

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г.

13.08.2014г

71 СОУ

1.Учител  начален етап – 1 място
2.Възпитател в начален етап – 1 място

999 50 64

До 02.09.2014г.

13.08.2014г.

163 ОУ

1.Учител начален етап – 1 място

978 15 16
978 23 94

До 20.08.2014г.
Събеседване на 25.08.2014г.

13.08.2014г.

ОДЗ № 140

1.Учител – 1 място

0888 088 348

До 20.08.2014г.
Събеседване на 22.08.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

НПМГ

1.Учител по АЕ по заместване  –  1 място

862 83 63
862 29 66

До 29.08.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 часа

11.08.2014 г.

144 СОУ

1. Старши възпитател - 1 място
2. Младши възпитател Програма „Студентски практики” - 2 места
3. Младши учител по АЕ Програма „Заедно в час” - 2 места
4. Младши учител по ИЕ и АЕ Програма „Заедно в час” - 1 място
5. Младши учител по класическо и поп пеене Програма „Студентски практики”– 1 място
6. Младши учител – външен лектор по класическо и поп пеене – 1 място
7. Младши учител по китара – 1 място
8. Учител по музика Програма „Студентски практики”– 1 място
9. Младши учител по хореография Програма „Студентски практики”- 1 място
10. Младши учител – корепетитор Програма „Студентски практики”– 1 място
11. Учител по ИИ – 1 място

877 01 73

До 15.08.2014г.
Събеседване на 20.08.2014г. от 10:00 часа

11.08.2014г.

10 СОУ

      1.  Учител подготвителна група -                  2 места

874 71 78

До 25.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 13:00 часа

11.08.2014г.

47 СОУ

      1. Учител по математика - 1 място

952 22 28

До 31.08.2014г.
Интервю на 01.09.2014г. от 11:00 часа

11.08.2014г.

134 СОУ

       1.Огняр -1 място

931 60 93

От 18.08.2014г. до 28.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 17:00 часа

11.08.2014г.

НПГПФ

 1. Учител по Графичен дизайн- 1 място
 2. Учител по Компютърна графика- 1 място
 3. Учител по Библиотекознание- 1 място

858 90 86

До 01.09.2014г.

08.08.2014 г.

30 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител с АЕ и ИТ

8221785

До 25.08.2014 г.

08.08.2014 г.

ОДЗ № 94

 1. Детска учителка- 2 места

0884701241
0884701243

До 20.08.2014г.
Интервю на 27.08.2014г. от 13:00 часа.

08.08.2014 г.

129 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Възпитател

 

До 26.08.2014г.

08.08.2014 г.

ЦДГ № 45

1. Детски учител – 1 място

0885208968
0884801463

До 05.09.2014г.
Интервю на 08.09.2014г. от 09:00 часа

08.08.2014 г.

ОДЗ № 64

 1. Младши учител – 2 места
 2. Старши учител в подготвителна група- 1 място

 824 23 15

До 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:30 часа

08.08.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място

822 31 04

От 14.08 2014г. до 29.08.2014г.
Интервю на 02.09.2014г. от 09:00 часа

08.08.2014 г.

47 СОУ

 1. Хигиенист

952 22 28

От 11.08.2014г. до 31.08.2014г.
Интервю на 03.09.2014г. от 11:30 часа

08.08.2014 г.

150 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 място

2.Възпитател прогимназиален курс – 1 място

879 66 63

До 10.09.2014г.

08.08.2014 г.

104 ОУ

     1. Чистач – 2 места

859 51 24

До  20.08.2014г.
Интервю на 28.08.2014г. от 11:00 часа

08.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Начален учител

987 79 89

До 29.08.2014г.

07.08.2014 г.

35 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Психолог – 1 място

8661060
9633731

Документи се изпращат на sou_35@abv.bg
Събеседване на 02.09.2014 г.
от 11:00 часа за учител по БЕЛ
от 14:00 за психолог

07.08.2014 г.

83 ОУ

 1. Учиктел по БЕЛ и РЕ – 1 място

9923060

До 02.09.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

07.08.2014 г.

1 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

9835363

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по химия на АЕ в гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по биология на АЕ – 1 място

9874358

До 24.08.2014 г.

07.08.2014 г.

201 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 1 място

9926434
9926314

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

07.08.2014 г.

28 СОУ

 1. Хигиенист – 1 място

8223183
8295172
8295166

До 05.09.2014 г.

07.08.2014 г.

16 ОУ

 1. Пом. директор по УД – 1 място
 2. Начален учител – 1 място
 3. Хореограф – лектор
 4. Възпитател – 1 място
 5. Библиотекар – 0,5 щат

9387015
9383060

От 14.08.2014 г. до 18.08.2014 г.

07.08.2014 г.

107 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 щат /по заместване/

8663168
8662029

От 18.08.2014 г. до 22.08.2014 г.

07.08.2014 г.

ОДЗ № 175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 1 място /0,5 щат/
 3. Педагог – 1 място /0,5 щат/
 4. Счетоводител - 1 място /0,5 щат/
 5. Мед. сестра – 1 място /по заместване/

0884801589

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов”

 1. Учител по БЗО и ХООС – 1 място

9318033

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

ПГТХТ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика – 0,5 щат
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат
 5. Лектор по математика – 278 часа
 6. Лектор по РЕ – 144 часа
 7. Лектор по цикъл « Философия» - 144 часа
 8. Лектор по БЗО и ХООС – 216 часа
 9. Лектор по електротехника и електроника  - 62 часа
 10. Лектор предприемачество – 54 часа
 11. Лектор учебна и лабораторна практика по специалността «Топлотехника» - 371 часа

9367382
9366665
0898718229

До 29.08.2014 г.

04.08.2014 г.

1 СОУ

 1. Начален учител

9835363

До 20.08.2014 г.

04.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Възпитател
 2. Учител в подготвителен клас

9877989;
9876370

До 31.08.2014г.

04.08.2014 г.

17 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

 

 1. Учител по ФВС – 2 места
 1. Педагогически съветник

 

 1. Психолог

8217188

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 14:00 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 26.08.2014г от 9:30 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г от 11:00 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 11:00 ч.

04.08.2014 г.

141 ОУ

 1. Възпитател – 3 места

8960100

До 26.08.2014г.

04.08.2014 г.

199 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Човек и природа – 170 ч.
 4. Биология и ЗО – 68 ч.
 5. Химия и опазване на ОС – 51 ч.
 6. Физика и астрономия – 51 ч.
 7. Музика – 221 ч.

9466956

До 29.08.2014г.

04.08.2014 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по ФВС
 3. Учител по практика «Медицинска техника»
 4. Учител по практика «Кинотехника, аудио и видеосистеми»
 5. Учител по математика

9318033;
8056949

До 20.08.2014г.

04.08.2014 г.

ОДЗ №94

 1. Детски учител – 2 места

0884701243;
0884701241;
9972300

До 20.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:00 ч.

04.08.2014 г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ

0888374238

До 29.08.2014г.

04.08.2014 г.

49 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии

8472330

До 31.08.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г. от 11:00 ч.

01.08.2014 г.

129 ЦДГ

 1. Детски учител – 1 щат

8582183
8596149

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 13:00 часа

01.08.2014 г.

2 СОУ

 1. ЗАТС – 1 място

9556252
8567179

До 29.08.2014 г.

01.08.2014 г.

156 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ
 2. Учител по ИИ и ДТИ – ?  + лекторски
 3. Учител по биология, химия, физика и човекът и природата – ? щат + лекторски
 4. Учител по музика, ИТ – ? щат + лекторски

9947035

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г.

01.08.2014 г.

138 СОУ

 1. Учител по АЕ с английска филология – 1 място

8720537
8723917

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

19 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място

sou_19@mail.bg

До 15.08.2014 г.

01.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 място
 2. Пом. директор УД в гимназиален етап – 1 място

9877989
9876370

До 31.08.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 97

 1. Детски учител – 1 щат

9926304
9926354

От 25.08.2014 г. до 05.09.2014 г.
Събеседване на 08.09.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

ПГТКИ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
 2. Учител по теория и практика /инженер – химик/ - обувно и кожено – галантерийно производство – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – 477 часа
 4. Учител по история и цивилизация – 538 часа
 5. Учител по философски цикъл – 381 часа
 6. Учител по физика и астрономия – 286 часа
 7. Учител по ХООС – 286 часа

8298177
0879945640

До 11.08.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 48

 1. Учител – 1 щат

8320021
9321022

До 05.09.2014 г.

01.08.2014 г.

94 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – ? щат

9450344

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. и 03.09.2014 г.

01.08.2014 г.

49 ОУ

 1. Учител в подготвителна група – 1 място

8472330

До 31.08.2014 г.

01.08.2014 г.

75 ОУ

1. Учител по ФВС – 1 щат
2. Начален учител – 1 щат
3. Възпитатели – 4 щата

8221567

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

ОДЗ № 59

1. Логопед – ? щат

8759029
0879945542

До 02.09.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 29

 1. Учител ДГ – 1 място
 2. Работник кухня – 1 място
 3. Пом. възпитател – 1 място

8706228
8708388

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 01.09.2014 г. и 02.09.2014 г.

31.07.2014 г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител със специалност  предучилищна педагогика – 2 места
 2. Педагогически съветник със специалност предучилищна педагогика – 1/4 щат
 3. Педагог детска ясла със специалност предучилищна педагогика – 1/4 щат

02 859 31 57
02 958 92 91

До 29.08.2014 г. от 10:00 ч. до 15:00 часа

31.07.2014 г.

ЧСОУ“Евростар“

 1. Учител по АЕ – 8-12 клас профил ЧЕ – 1 място
 2. Учител по АЕ – 5-7 клас – 1 място
 3. Учител по НЕ – 8–12 клас Профил ЧЕ – 1 място
 4. Учител БЕЛ – 5-12 клас – 1 място
 5. Лектор по География и икономика на НЕ
 6. Лектор по Музика
 7. Лектор по ИТ
 8. Лектор по Домашна техника и икономика и Технологии

0888 960 115

Автобиография на e-mail: evrostar@msn.com

31.07.2014 г.

62 ОУ

 1. Начален учител

0884 80 17 20
02 834 16 17

До 02.09.2014 г.

31.07.2014 г.

23 СОУ

 1. Учител по АЕ и НЕ – 1 място
 2. Хигиенист – 1 място

 

До 22.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 10:00 часа
До 22.08.2014 г.
Събеседване на 28.08.2014 г. от 10:00 часа

31.07.2014 г.

ПГ по ПСТТ

 1. Учител по Биология и Химия гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по АЕ гимназиален етап – 1 място

02 987 41 08

До 22.08.2014 г.

31.07.2014 г.

ОДЗ № 66

 1. Учител – 2 места
 2. Учител по Музика – 0,5 щат

02 992 31 46

До 31.08.2014 г.
Събеседване на 05.09.2014 г. от 13:00 часа

31.07.2014 г.

12 СОУ

 1. Учител по ИТ в начален и прогимназиален етап – 430 часа

 

 

31.07.2014 г.

Ресурсен център за ПИОВДУСОП

 1. Помощник – директор по АСД

8289497

До 08.08.2014 г.

30.07.2014 г.

148 ОУ

 1. Начален учител - 3 клас - 1 място /по заместване/
 2. Учител по ИЕ – ЗИП (5-8 клас) – 0,5 щат
 3. Лектор по География и икономика (5-8 клас) – 255 часа
 4. Лектор Биология и Химия (7-8 клас) – 238 часа общо
 5. Възпитател – 1 клас – 1 място

02 870 41 16
02 870 63 60

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 21.08.2014 г. от 10:00 часа

30.07.2014 г.

120 ОУ

 1. Възпитател – 1-4 клас – 2 места
 2. Учител по АЕ- 1 място

02 866 25 93

До 29.08.2014 г.
Събеседване :
Възпитатели на 03.09.2014 г от 10:00 часа
Учител по АЕ на 04.09.2014 г. от 10:00 часа

30.07.2014 г.

ЧОУ“Джани РоДари“

 1. Директор с група – ДГ
 2. Пом. възпитател – ДГ
 3. Медицинска сестра
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по АЕ
 6. Учител по китайски език
 7. Възпитател в занималня
 8. Хигиенист

02 970 93 63
0896 769 230

До 12.08.2014 г.на e-mail:
djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 14.08.2014 г. от 11:00 -13:00 часа

30.07.2014 г.

119 СОУ

 1. Учител по РЕ
 2. Учител по Биология и здравно образование
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по История
 5. Учител по БЕЛ
 6. Учител по ФВС
 7. Възпитател за начален етап
 8. Ръководител на компютърен кабинет

02 973 37 36
02 870 10 08

До 21.08.2014 г.
Събеседване на :

 1. Учител по РЕ – 26.08.2014 г. от 9:00 часа
 2. Учител по Биология и здравно образование – 26.08.2014 г. от 13:00 часа
 3. Учител по АЕ – 27.08.2014 г. от 9:00 часа
 4. Учител по История – 27.08.2014 г. от 13:00 часа
 5. Учител по БЕЛ – 28.08. 2014 г. от 9:00 часа
 6. Учител по ФВС – 28.08. 2014 г. от 14:00 часа
 7. Възпитател – 29.08.2014 г. от 9:00 часа
 8. Ръководител компютърен кабинет – 29.08.2014 г. от 14:00 часа

30.07.2014 г.

4 ОУ

 1. Учител по ФВС – 1 място
 2. Психолог – 1 място
 3. Хигиенист – 1 място

02 889 97 26
02 979 09 63
02 889 96 26

От 01.08.2014 г. до 22.08.2014 г. от 9:00 до 15.:30 часа
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10:00 часа

25.07.2014 г.

69 СОУ

 1. Възпитател начален етап – 2 щата

02 979 18 05
02 979 18 06
e-mail
sou_69to@abv.bg

До 31.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 11:00 часа

25.07.2014 г.

1 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по НЕ – 482 часа
 4. Учител по математика и информатика  - 2 места
 5. Учител по биология – 1 място
 6. Учител по музика – 680 часа
 7. Учител по технологии – 442 часа
 8. Начален учител – 2 места
 9. Възпитатели в ПИГ – начален етап – 8 места
 10. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап със специалност Биология – 1 място
 11. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап със специалност от област Изкуства – 1 място
 12. Чистачка – 1 място

02 983 53 63

До 20.08.2014 г.

25.07.2014 г.

10 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 щат
 2. Учител по РЕ – 0,5 щат

02 874 71 78

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 01.09.2014 г. от 13:00 часа

 

140 СОУ

 1. Медицинска сестра – 0,5 щат
 2. Хигиенист – 0,5 щат
 3. Логопед – 1 място
 4. Логопед – 0,5 щат

02 934 42 75

 1. За медицинска сестра:  От 15.09.2014 г. до 21.09.2014 г., събеседване на 24.09.2014 г.
 2. За хигиенист:                От 22.09.2014 г. до 29.09.2014 г., събеседване на 07.10.2014 г. от 14:00 часа
 3. За логопед:                    От 01.09.2014 г до 07.09.2014 г., събеседване на 09.09.2014 г. от 14:00 часа

25.07.2014 г.

ЧСОУ“Св.Георги“

 1. Училищен психолог /педагогически съветник/

0889 559 880

До 29.07.2014 г. на e-mail
st.george.school@wondergroup.eu

25.07.2014 г.

ОДЗ № 25

 1. Детски учител – 1 щат
 2. Педагог в яслени групи – 0,75 щат
 3. Помощник възпитател – 2 щата

02 967 66 20
0889 256 043

От 01.08.2014 г. до 29.08.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г. от 13:00 часа

25.07.2014 г.

113 СОУ

 1. Начален учител – 1 щат
 2. Учител по ФВС – 0,5 щат

8220329

До 25.08.2014 г.

25.07.2014 г.

19 СОУ

 1. Педагогически съветник – 1 място

9522484
9523016
sou_19@mail.bg

До 29.07.2014 г.

25.07.2014 г.

124 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по математика

9450296
9450130
8450108

От 28.07.2014 г. до 10.08.2014 г.

24.07.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап – 1 щат
 2. Възпитател в начален етап  - 1 щат
 3. Учител по история и цивилизация – 454 ч.
 4. Учител по философски цикъл – 260 ч.
 5. Учител по музика – 257 ч.
 6. Учител по РЕ – 178 ч.
 7. Огняр – 1 щат

 

02 945 81 64
02 840 63 30

До 22.08.2014 г.
Събеседване:
На 26.08.2014г. от 10:00 часа. за учители по АЕ и възпитатели.
На 27.08.2014г. от 10:00 часа – за учители по история, философия, музика и РЕ.
На 28.08.2014г. от 10:00 часа за огняр

24.07.2014 г.

ЦДГ № 7

 1. Детски учител – 3 места

02 952 17 97

До 11.08.2014 г.

24.07.2014 г.

86 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 3 места

02 999 12 92

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 10:00 часа

24.07.2014 г.

ОДЗ № 93

 1. Педагог – 0,5 щат

02 856 28 69
02 855 70 42

До 31.07.2014 г.

24.07.2014 г.

128 СОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по математика – 510 ч.
 4. Учител по музика – 278 ч.

02 884 03 81
02 884 70 92

До 28.08.2014 г.

24.07.2014 г.

50 ОУ

 1. Начални учители и възпитатели – 2 бр.

02 967 11 86
02 967 11 81

До 31.08.2014 г.

21.07.2014 г.

72 ОУ

 1. Възпитател – начален етап - 1 щат

02 / 929 53 50
0884 80 16 81

До 25.08.2014 г.

21.07.2014 г.

2 СОУ

 1. Възпитател начален етап, група ПИГ – 1 място
 2. Хигиенист – 1 място

 

02 / 955 62 52

До 31.07.2014 г.

21.07.2014 г.

ЧДГ “Г.С.Уланова“

 1. Учител в детска градина – 1 място

02 / 865 81 01
02 / 963 06 87
0888 72 11 01

До 20.08.2014г.

21.07.2014 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител начален етап– 1 място

02 / 865 81 01
02 / 963 06 87
0888 72 11 01

До 20.08.2014 г.

21.07.2014 г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Учител по биология и здравно образование – 216 ч.
 2. Учител по физика и астрономия – 216 ч.
 3. Учител по география и икономика – 216 ч.
 4. Чистачка – 0,5 щат

02 / 856 34 58

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 11:30 часа

21.07.2014 г.

ОДЗ № 180

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Помощник – възпитател – 2 места
 5. Медицинска сестра яслена група – 1 място

02 / 992 80 74
0884 80 17 59

От 01.08.2014 г. до 05.08.2014 г.

21.07.2014 г.

105 СОУ

 1. Хигиенисти – 2 места

868 10 40
862 05 73

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 20.08.2014 г. от 10:00 часа

21.07.2014 г.

ОДЗ № 18

 1. Педагог в детска ясла – 0,5 щат

943 76 41

От 01.09.2014 г. до 12.09.2014 г.

21.07.2014 г.

19 СОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Учител по математика и информатика – 1 място
 3. Учител по информатика – 1 място
 4. Учител по АЕ – 1 място
 5. Учител по НЕ – 1 място
 6. Учител по ФВС – 1 място

952 24 84
952 30 16

До 23.07.2014 г.

17.07.2014 г.

42 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 5 места
 2. Учител по математика – 1 място

840 34 58

До 22.08.2014 г.
Събеседване за възпитатели на 02.09.2014 г. от 10:00 ч.
Събеседване за учител по математика на 02.09.2014 г. от 14:00 часа

 

17.07.2014 г.

ОДЗ № 67

 1. Детски учител -1 щат /по заместване/
 2. Психолог – 0,5 щат
 3. Помощник възпитател – 1 щат

0884 80 15 10

До 29.08.2014 г.

17.07.2014 г.

67 ОУ

 1. Учител – НУП с АЕ

822 36 21

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 01.09.2014 г. от 10:00 часа

17.07.2014 г.

153 СУ

 1. Учител по география и икономика - 638 ч.

938 31 43
8372190

До  22.08.2014 г.
Събеседване  на 26.08.2014 г.от 11:00 часа

17.07.2014 г.

Ресурсен център за ПИОВДУСОП

 1. Психолог

02 / 828 94 97

До 08.08.2014 г.

17.07.2014 г.

НФСГ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат
 2. Завеждащ учебно – компютърни кабинети – 1 щат

02 / 866 20 13

До 31.07.2014 г.

17.07.2014 г.

49 ОУ

 1. Учител по БЕЛ и АЕ – 1 място
 2. Начален учител с АЕ и ИТ – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място

02 / 847 23 30

До 01.08.2014г.
Събеседване на 04.08.2014 г. от 11:00 часа

17.07.2014 г.

НУТИ

Преподаватели специалност:

 1. Български танци – 1 щат
 2. Модерен танц – 1 щат

02 / 892 91 80

До 29.08.2014г. до 13:00 часа

17.07.2014 г.

48 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация – 1 щат
 2. Учител по математика – 1 щат
 3. Възпитател в полуинтернатна група в начален етап – 6 щата
 4. Възпитател в полуинтернатна група в прогимназиален  етап – 1 щат

831 30 87
831 01 20

До 22.08.2014 г.

17.07.2014 г.

44 СОУ

 1. Младши учител по математика от програма «Заедно в час» -1 място
 2. Младши учител по ИИ и графичен дизайн – 1 място
 3. Младши възпитател начален етап от програма «Заедно в час» - 2 места
 4. Учител начален етап – 3 места
 5. Хигиенист

02 / 845 26 82

До 25.07.2014 г.

17.07.2014 г.

37 СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Философски цикъл – 108 ч.
 3. География на туризма с културология – 126 ч.
 4. Мениджмънт в туризма – 144 ч.
 5. Законодателство в туризма – 62 ч.
 6. Възпитател – 2 щата
 7. Учител ПК – 1 щат
 8. Учител по Физика и астрономия – 174 ч.
 9. Домакин - 0,5 щат

826 38 01
826 54 62

До 31.07.2014 г. до 12:00 часа

14.07.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място

987 79 89
987 63 70

До 25.07.2014г.

14.07.2014 г.

123 СОУ

 1. Възпитатели – 7 места
 2. Учител подготвителна група – 2 места.
 3. Учител по математика и информатика– 1 място /по заметване/
 4. Учител по АЕ – 5 - 8 клас – 1 място

920 30 23

До 29.08.2014г.
Събеседване за възпитатели и  учители ПГ на 03.09.2014г от 10:00ч.
За учители по математика, информатика и АЕ на 04.09.2014г. от 10:00ч.

14.07.2014 г.

179 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика 5 -7 клас - 340 ч.
 2. Възпитател начален етап

0884801738

До  03.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 10:00ч.

14.07.2014 г.

ЦДГ №183

 1. Детски учител - 2 места

870 61 37

До 31.07.2014г. от 12:00ч.

14.07.2014 г.

СГСАГ

 1. Учител ХООС – 1 място /0,5 норматив/
 2. Строителен инженер - 1 място /0,5 норматив /
 3.  

02/866 12 71

До 18.07.2014г.

14.07.2014 г.

ПГЕА

 1. Учител по АЕ - 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място

02 895 69 10
02 895 69 19

До 31.07.2014г.

14.07.2014 г.

138 СОУ

 1. Учител по ИЕ – 1 място
 2. Учител по ЯЕ– 1 и ? място
 3. Учител по математика и информатика  - 1 място
 4. Учител по ФВС – 1 място

872 05 37

До 21.07.2014г.
Интервю на 23.07.2014г. от 10:00 ч.

14.07.2014 г.

ЦДГ №129

 1. Учител по музика – 0,5 щат

858 21 83
859 61 49

До 28.08.2014г.
Събеседване  на 28.08.2014г. от 13:00ч.

14.07.2014 г.

15 СОУ

 1. Възпитател – 1 място

938 13 04
938 28 80

До 15.07.2014г.

14.07.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Помощник – директор УД с френски език – 1 място

987 87 72
987 64 02

До 21.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 10:00ч.

14.07.2014 г.

ПГЕБ

1. Учител по АЕ

8575029
8575027

До 25.07.2014 г.
Събеседване на 31.07.2014 г. от 11:00 часа

14.07.2014 г.

63 ОУ

1. Възпитатели:
- по АЕ – 1 място
- математика – 1 място
- начален етап – 5 места
2. Учител по биология и химия
3. Свободни часове не формиращи щат:
- музика – 272 часа
- ИИ – 170 часа

9382926
9382862

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 26.08.2014 г. от 11:00 часа

14.07.2014 г.

94 СОУ

1. Учител по математика – V – VІІІ клас – 2 щата
2. Учител по РЕ – 1 щат

9450344
9454663

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. и 03.09.2014 г.

14.07.2014 г.

ОДЗ № 59

1. Детски учител /по заместване/

8759029
0879945542

До 29.07.2014 г.
Събеседване на 30.07.2014 г.

14.07.2014 г.

127 СОУ

1. Учител по АЕ – 2 норматива
2. Учител по ИЕ – лектор
3. Учител по информатика и ИТ – 2 норматива

9879177
9879254

 

09.07.2014 г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по ИЕ – 1 място /по заместване/
 3. Учител по История и цивилизация – 1 място
 4. Учител по ХООС – 0,5 щат

9833958
9835130
9833692

До 29.08.2014 г.

09.07.2014 г.

28 СОУ

1. Възпитатели в начален етап – 6.5 щата

8223183
8295172
8295166

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 08.09.2014 г. от 9:30 часа

09.07.2014 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по НЕ – 0,5 щат

9732864
9732657

До 22.07.2014 г.

09.07.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място

8223104
8221019
8283679

До 24.07.2014 г.
Събеседване на 25.07.2014 г. от 09:00 часа

09.07.2014 г.

ЧСОУ „Св. Георги”

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител начален етап
 4. Детски учител /за ЧДГ “Чуден свят”

0889559880
0888408264

До 17.07.2014 г.

09.07.2014 г.

21 СОУ

 1. Учител начален етап

8626088
8629189
9624689

До 15.07.2014 г.

09.07.2014 г.

133 СОУ

      1. Лектор по география на ФЕ  / 9 и 10 клас/
2. Лектор по история и цивилизация на ФЕ / 9 и 10 клас/
3. Лектор по география на РЕ / 9 и 10 клас/
4. Лектор по физика на РЕ / 9 и 10 клас/
5. Лектор по биология на РЕ / 9 и 10 клас/
6. Лектор по етика и право на РЕ
7. Лектор по математика на РЕ
8. Лектор по етика и право на ФЕ

 

9881131
9878570

До 05.09.2014 г.

09.07.2014 г.

ОДЗ № 75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 22.08.2014 г.

08.07.2014 г.

ОДЗ № 76

 1. Детски учител – 1 щат /за една уч. година/
 2. Психолог – 0,5 щат

8755146

До 30.07.2014 г.
Събеседване на 26.08.2014 г. от 10:00 часа /детски учител/
Събеседване на 26.08.2014 г. от 11:00 часа /психолог/

08.07.2014 г.

47 СОУ

 1. Възпитател

9522228
9521738

Събеседване на 01.08.2014 г. от 13:00 часа

08.07.2014 г.

СГСАГ

 1. Учител по НЕ – 1 място /по заместване/
 2. Учител по БЗО – 1 място /по заместване/
 3. Учител по икономика – 1 място

8661271
9633483

До 18.07.2014 г.

08.07.2014 г.

43 ОУ

 1. Начален учител – 1 място
 2. Възпитател  ­­I- IV клас – 2 места
 3. Учител по математика и ИТ  V -  VII клас – 1 място
 4. Учител по АЕ   ­­I- IV клас – 1 място

8229276
9208240

До 08.08.2014 г.

08.07.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ  – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място

8223104
8221019
8283679

До 24.07.2014 г.
Събеседване на 25.07.2014 г. от 09:00 часа

08.07.2014 г.

57 СУ

 1. Учител по история – 1 щат
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат

9200250

До 08.08.2014 г.

08.07.2014 г.

156 ОУ

 1. Учител по математика, ИТ и физика
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. ИИ и ДТИ – 63 % ЗНПР
 4. Биология, химия и човекът и природата – 72% ЗНПР
 5. Музика – лектор /8 часа седмично/

9947035

До 30.07.2014 г.
Събеседване на 31.07.2014 г. от 14:00 часа

04.07.2014 г.

25 ОУ

 1. Начален учител с английски език – 2 места
 2. Учител по български език и литература в прогимназиален етап – 0,5 щат

952 11 70
955 29 04
953 27 41

До 22.08.14 г. – между 8.00 ч. и 16.00 ч.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10.00 ч. – за начални учители с АЕ
Събеседване на 27.08.2014 г. от 14.00 ч. – за учител по БЕЛ

04.07.2014 г.

4 ПУ - интернат

 1. Учител на деца с езиково-говорни нарушения (логопед)
 2. Възпитател

02/ 857 01 59

До 15.08.14 г.
Събеседване на 20.08.14 г. от 10.30 ч.

04.07.2014 г.

ОДЗ № 61

 1. Детски учител

870 93 77

До 18.07.14 г.

04.07.2014 г.

104 ОУ

 1. Възпитател – по чл.68, ал.1, т.3 от КТ
 2. Възпитател – по чл.68, ал.1, т.1 -  2 места
 3. Учител по математика и информатика
 4. Учител по ФВС

859 51 24

До 25.07.2014 г.

04.07.2014 г.

105 СОУ

 1. Учител по философски цикъл – 399 ч. – философски цикъл и 108 ч. история
 2. Учител по италиански език

868 10 40
862 05 73

До 14.07.14 г. от 8.30 ч. до 15.00 ч.
Събеседване на 15.07.14 г. от 10.00 ч.

04.07.2014 г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Хореограф
 3. Възпитател в ПИГ – 8 места

02/ 856 10 65

До 16.07.2014 г.
Събеседване на 18.07.2014 г. от 9.30 ч.

04.07.2014 г.

68 СОУ

 1. Възпитател – 5 места
 2. Старши учител в подготвителна група
 3. Учител по физика и химия

978 50 29
978 50 59

15.08.2014 г.

04.07.2014 г.

ОДЗ №21

 1. Детски учител

02 821 91 85

Събеседване на 09.09.2014 г.  от 10.00 ч.

04.07.2014 г.

17 СОУ

 1. Възпитател начален етап – 10 места

821 71 88

До 23.07.2014 г.
Събеседване на 25.07.2014 г. от 9.30 ч.

04.07.2014 г.

108 СОУ

 1. Майстор ремонт и поддръжка

889 25 27

 До 31.07.2014 г.
Събеседване на 05.08.2014г. от 10.00 ч.

03.07.2014 г.

171 ОУ

 1. Начален учител – 1
 2. Възпитател – 1
 3. Учител по история и география – външен лектор за 400 ч.
 4. Учител по музика – ½ щат
 5. Огняр / портиер – 1
 6. Хигиенист - 1

991 75 54

До 11.07.2014 г.
Събеседване на 14.07.2014 г. от 9.30 ч.

03.07.2014 г.

90 СОУ

 1. Възпитател в начален етап - 3

82 50 854

До 21.07.2014 г.
Събеседване на 28.07.2014 г. от 11.30 ч.

03.07.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по история и цивилизация – 1
 2. Учител по немски език – 1
 3. Учител по предмети от философски цикъл – 1
 4. Педагогически съветник – 1
 5. Учител по ФВС - 1

987 87 72
987 64 02

До 21.08.2014 г.
Събеседване:
25.08.14 г. от 13.30 ч. за учител по история и цивилизация
25.08.14 г. от 15.30 ч. за учител по немски език
26.08.14 г. от 09.30 ч. за учител по философски цикъл
26.08.14 г. от 11.00 ч. за учител по ФВС
26.08.14 г. от 14.00 ч. за педагогически съветник

03.07.2014 г.

31 СУЧЕМ

 1. Помощник директор по административно стопанската дейност – 1
 2. Учител по Български език - 1

872 11 56
871 70 87
971 36 03
872 10 56

До 30.07.14 г.
Интервю на 01.08.14 г. от 09.00 ч.

03.07.2014 г.

24 СОУ

 1. Учител икономика
 2. Учител по география и икономика

9457396;
9457395

От 01.09.2014г. до 10.09.2014г.

 

22 СОУ

 1. Учител по АЕ

9522118

До 30.07.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 9:00 ч.

 

7 СОУ

 1. Учител по НЕ /по заместване/
 2. Учител по испански език
 3. Учител АЕ – 2 места
 4. Учител по физика и астрономия
 5. Учител по ФВС /по заместване/
 6. Учител по ФВС
 7. Лектор по биология на АЕ
 8. Възпитатели – 5 места
 9. Хигиенистка

9877989;
9876370

До 25.07.2014г.

 

102 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382654

До 15.07.2014г.

 

141 ОУ

 1. Учител в предучилищна педагогика
 2. Начален учител
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по изобразително изкуство и ДБТ
 5. Учител по музика – 170 ч.

8960100

До 26.08.2014г.

03.07.2014 г.

15 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по Информационни технологии
 3. Учител по Химия – 400ч.

938 28 80

До 07.07.2014 г.

03.07.2014 г.

41 ОУ

 1. Помощник-директор АСД
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Учител по технологии – ? щат
 4. Учител по ХООС – лектор – 238ч.

9878847
9890127

До 11.07.14 г.
Събеседване на 21.07.14 г. от 10.00 ч.

03.07.2014 г.

83 ОУ

 1. Възпитател – начален етап
 2. Възпитател – прогимназиален етап
 3. Учител по БЕЛ и по руски език
 4. Учител по химия и ООС и биология и ЗО – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 170 ч.

029923060

До 07.08.2014г.
Събеседване на 14.08.2014 г.

03.07.2014 г.

149 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател – V клас
 3. Касиер - домакин

029561549

До 10.07.2014 г.

03.07.2014 г.

202 ОУ

 1. Възпитател начален етап
 2. Учител по биология , химия и физика

0884801768
9 924 205

До 08.07.2014 г.

03.07.2014 г.

НТБГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по физическо възпитание и спорт
 3. Учител по програмиране, бази от данни

02 952 08 57
02 915 79 31

До 31.07.14 г.

03.07.2014 г.

ПГИИРЕ

 1. Биология и ЗО – 216ч.
 2. Химия и ООС – 198ч.
 3. География и икономика- 193ч.
 4. Изобразително изкуство – 72ч.
 5. Музика – 72ч.
 6. Математика, информатика и ИТ
 7. Физика, астрономия и ФВС

920 12 03

До 09.07.14 г.

03.07.2014 г.

ОДЗ №140

 1. Детски учител – 3/три/ места

0888 088 384

До 06.08.2014 г.
Събеседване на 08.08.2014 г.

03.07.2014 г.

ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Директор с група
 2. Учител в първа група

0896 769 230
02 970 93 63

Документи на e-mail djanirodari_dg@abv.bg до 09.07.14 г.
Събеседване на 10.07.14 г. – 11 – 13 ч.

03.07.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по немски език
 3. Хигиенист

0896 769 230

Документи на e-mail djanirodari_dg@abv.bg до 09.07.14 г.
Събеседване на 10.07.14 г. – 11 – 13 ч.

03.07.2014 г.

ЦДГ №12

 1. Детски учител – 2 места

988 56 83
0884 801 400

До 28.07.2014 г.
Събеседване на 30.07.2014 г. от 13.00 ч.

03.07.2014 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС
„проф. д- р Дечо Денев“

 1. Възпитател сменно –нощен – мъж, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 2. Възпитател сменно –нощен – жена, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 3. Възпитател –  дневен – 2 жена, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 4. Учител БЕЛ – 540ч.- допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 5. СРР  с допълнителна квалификация по МЖР
 6. СРР  с допълнителна квалификация по МЖР по чл.68 т. 3
 7. Учител по икономика – 289 ч. допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 8. Възпитател подготвителен клас/група- допълнителна квалификация по СРР и МЖР по чл 68 т.1 и чл.68 т.3
 9. Възпитател начален етап – 3- допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 10. Учител Философски цикъл – половин норматив, допълнителна квалификация по СРР и МЖР

855 61 17

До 29.08.2014 г.

03.07.2014 г.

49 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 7
 2. Начален учител с английски език и информационни технологии – 2
 3. Учител по История и География – 1
 4. Учител по БЕЛ и Английски език - 1

02 847 23 30

До 14.07.2014 г.

03.07.2014 г.

ЦДГ № 19

 1. Старши учител детска градина

02 866 12 30

От 01.08 до 15.08.2014 г. до 15.00 ч.

03.07.2014 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ – 1
 2. Учител по Испански език – 2
 3. Учител по Английски език – 2
 4. Лектор по Музика – 360 ч.
 5. Лектор по Изобразително изкуство – 360 ч.

02 971 00 56

До 18.07.2014 г.
Събеседване на 23 и 24 юли 2014 г.
Резултат от събеседването на 30.07.2014 г.

03.07.2014 г.

ЦДГ № 93

 1. Учител детска градина - 1

862 30 49

До 30.07.2014 г.

03.07.2014 г.

16 ОУ

 1. Учител по Физика - 1

02 938 70 15

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г.

03.07.2014 г.

Ресурсен център ПИОВДУСОП

 1. Ресурсен учител – 5 места – (2 по заместване и 3 постоянни)

828 94 97

До 15.07.14 г.

30.06.2014 г.

59 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ – 1 място
 2. Учител по ИИ, домашна техника и икономика – 1 място
 3. Учител – лектор по физика и астрономия – 102 часа

 

 1. Учител – начален етап – 1 място
 2. Учител – подготвителен клас – 1 място
 3. Възпитател – начален етап – 3 места

9366716
9366703

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

 

 

Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

30.06.2014 г.

30 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по АЕ

8221785

До 03.07.2014 г.

30.06.2014 г.

ПГИЧЕ

 1. Пом. Директор по УД

8551135

До 03.07.2014 г.

30.06.2014 г.

76 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9874344

До 04.07.2014 г.

30.06.2014 г.

2 СОУ

 1. Учител по АЕ – 3 места
 2. Учител по ИЕ – 1 място
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. учител по история – 620 часа

9556252
8567179

До 18.07.2014 г.

27.06.2014 г.

30 СОУ

 1. Учител по ФВС

8221785

До 30.06.2014г.

27.06.2014 г.

39 СОУ

 1. Възпитатели – 9 места
 2. Учител по информатика и информационни технологии

8859019

До 04.07.2014г.
Събеседване на 07.07.2014г. от 13:00 ч.

27.06.2014 г.

102 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 2. Възпитатели – 5 места
 3. Корепетитор – 0,5 щат
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител в подготвителна група

9382654

До 15.07.2014г.

27.06.2014 г.

115 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

9943485

До 31.07.2014г.

 

143 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Възпитатели – 2 места

8464918;
8465264

До 17.07.2014г.

27.06.2014 г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по Професионална подготовка – Компютърнатехника и технологии
 2. Учител по Професионална подготовка – Компютърнатехника или Компютърни мрежи

8720037;
8710011

До 11.07.2014г.
Събеседване на 16.07.2014г. от 14:00 ч.

27.06.2014 г.

4 ПУ

 1. Училищен психолог
 2. Учител по спортна подготовка (кинезитерапевт)
 3. Социален педагог
 4. Възпитатели – 3 места
 5. чител на деца с езиково-говорни нарушения (логопед) - 1 щат

8570159;
9571426

До 15.08.2014г.
Събеседване на 20.08.2014г. от 10:30 ч.

27.06.2014 г.

21 СОУ

 1. Свободни часове по музика – 314 ч.
 2. Възпитател

9624689;
8626088

До 07.07.2014г.

До 10.07.2014г.

27.06.2014 г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по физика и математика
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по практическо обучение

9732864;
9732657

До 18.07.2014г.

27.06.2014 г.

76 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

9874344

До 05.07.2014г.

26.06.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по АЕ и ИЕ
 2. Учител по ИИ

9874358

До 04.07.2014г.

26.06.2014 г.

94 СОУ

 1. Възпитател – 6 места
 2. Начален учител – 3 места

9450344

До 29.08.2014г.
Събеседване на 02-03.09.2014г.

26.06.2014 г.

97 СОУ

 1. Възпитатели – 3 места

8140528;
8140510

До 07.07.2014г.
Събеседване на 10.07.2014г. от 10:30 ч.

26.06.2014 г.

100 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ДТИ и технологии – 268 ч.
 3. Учител по БЕЛ – 272 ч.
 4. Лектор по география – 255 ч.

9316053

До 03.07.2014г.
Събеседване на 04.07.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

105 СОУ

 1. Възпитатели – 4 места
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по ФВС

8620573;
8683528

До 11.07.2014г.
Събеседване на 15.07.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

140 СОУ

 1. Касиер-домакин

 

 

 1. Помощник директор по УД  

9343373;
9346449

До 04.07.2014г.
Събеседване на 09.07.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване на 08.07.2014 г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител

9982372

До 11.07.2014г.

26.06.2014 г.

ОДЗ №52

 1. Детски учител
 2. Учител по музика

9290978

До 31.07.2014г.

26.06.2014 г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител по чл. 67

938 28 56
938 29 18
936 04 64

До 05.08.2014г.
Събеседване на 06.08.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат /по заместване/
 3. Педагог – 0,5 щат /по заместване/

8554119;
8553178

До 31.07.2014г.

26.06.2014 г.

ЦДГ №99

 1. Детски учител

8590112;
0884801415

До 11.07.2014г.
Събеседване на 15.07.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

ЦДГ №173

1.Младши учител

9478478;
9478471

До 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:00 ч.

26.06.2014 г.

ЦДГ №114

1.Детски учител
2. Помощник възпитател

9546020

До 30.07.2014г.

26.06.2014 г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител

9521610

До 30.06.2014г.

24.06.2014 г.

4 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по математика
 3. Възпитатели – 6 места

9790963

От 01.08.2014 до 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 10:00 ч.

24.06.2014 г.

45 ОУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител /по заместване/
 3. Възпитател – 2 места

8221410

До 04.07.2014г.
Събеседване на 08.07.2014г. от 10:30 ч.

24.06.2014 г.

133 СОУ

 1. Учител по биология на РЕ или АЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по математика и информатика /за предпочитане с РЕ/ - 2 места

9881131;
9878570

До 30.06.2014г.
Събеседване на 03.07.2014г. от 11:00 ч.

24.06.2014 г.

163 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас /5 годишни/
 2. Учител в подготвителен клас /6 годишни/
 3. Начален учител
 4. Възпитатели – 8 места
 5. Учител по АЕ
 6. Възпитател за прогимназия
 7. Хигиенисти – 3 места

9781516;
9782394

До 20.08.2014г.
Събеседване на 26.08.2014г.

 

 

 

Събеседване на 25.08.2014г.

24.06.2014 г.

77 ОУ

 1. Учител по математика и физика

8264163;
0898990690

До 23.07.2014г.

24.06.2014 г.

57 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по математика – 0,5 щат
 3. Учител по ИИ – 0,5 щат

9200250

До 04.07.2014г.

24.06.2014 г.

ОДЗ №61

 1. Детски учител

8709377

До 30.06.2014г.

24.06.2014 г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145;

До 25.08.2014г.

20.06.2014 г.

73 СОУ

 1. Учител по НЕ

8599410

До 27.06.2014 г.

20.06.2014 г.

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап

9521304

До 26.06.2014 г.
Събеседване от 10:00 ч. на 26.06.2014 г.

20.06.2014 г.

126 ОУ

 1. Възпитател – 9 места

8585045

До 27.06.2014 г.
Събеседване от 11:00 ч. На 27.06.2014 г.

20.06.2014 г.

81 СОУ

 1. Психолог
 2. Учител по НЕ

 

9745506
9745494

До 03.07.2014 г.
Събеседване на 04.07.2014 г.

20.06.2014 г.

81 СОУ

 1. Възпитател – начален етап

9745506
9745494

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г.

20.06.2014 г.

55 СОУ

 1. Начален учител – 1 място
 2. Начален учител – 1 място – по заместване
 3. Възпитател – І – ІV клас – 6 места
 4. Учител в подготвителен клас – 2 места

8771297

До 30.06.2014 г.
Събеседване от  9:00 ч. на 07.07.2014 г.

20.06.2014 г.

СУ „Ген. Вл. Стойчев“

 1. Старши учител по АЕ – 1 място

 

8703481

До 23.06.2014 г. Събеседване от  14:00 ч. на 24.06.2014 г.

20.06.2014 г.

116 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Лектор по музика – 221 часа

9942301

До 31.08.2014 г.

20.06.2014 г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Възпитател – 1 място
 3. Корепетитор – ? щат

9366755

До 27.06.2014 г. Събеседване на 01.07.2014 г.

20.06.2014 г.

30 СОУ

 1. Начален учител с ПК по АЕ
 2. Възпитатели в начален етап
 3. Учител по АЕ и Ит.Е
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по математика и информатика
 6. Хигиенист
 7. Работник поддръжка

8221785

До 30.06.2014 г.

20.06.2014 г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 24.06.2014 г. Събеседване на 25.06.2014 г.

20.06.2014 г.

ЦДГ №11

 1. Детски учител

8623148

До 20.07.2014 г.

20.06.2014 г.

16 ОУ

 1. Учител по труд и техника – непълен щат
 2. Учител по музика ? щат.

9387015
9383060

До 15.08.2014 г. Събеседване на 04.09.2014 г.

20.06.2014 г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места.
 2. Учител – начална и предучилищна подготовка – 3 места.

9977072

До 01.02.2014 г. Събеседване от  10:00 ч. на 02.07.2014 г.

18.06.2014 г.

125 СОУ

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място за паралелки с разширено изучаване на математика

8758196

До 26.06.2014 г.

18.06.2014 г.

14 СОУ

1. Начален учител

8317032
8313732

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 12:00 часа

18.06.2014 г.

ОДЗ № 121

 1. Главен учител – 1 място
 2. Старши учител -  2 места
 3. Младши учител – 1 място

0884 801 731

До 30.06.2014 г.

18.06.2014 г.

ЦДГ № 146

 1. Детски учител

994 70 49

До 27.06.2014 г.

18.06.2014 г.

ЦДГ № 47

 1. Учител – 1 щат
 2. Учител по музика – 0,5 щат

9943415
0884801741
0884701255

До 01.08.2014 г.
Събеседване на 07.08.2014 г. от 10:00 часа

18.06.2014 г.

10 СОУ

 1. Учител – начален етап – 2 места
 2. Възпитател - начален етап – 1 място

8747178

До 24.06.2014 г.
Събеседване на 27.06.2014 г. от 11:00 часа

18.06.2014 г.

88 СОУ

      1. Възпитател І – ІV клас – 3 места
2. Учител в подготвителна група – 1 място

9560749

До 04.07.2014 г.

18.06.2014 г.

6 ОУ

 1. Начални учители
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по музика

9881713

 

18.06.2014 г.

79 СОУ

 1. Възпитатели – 5 места

8257043
8248975

До 01.07.2014 г.
Събеседване на 02.07.2014 г. от 10:00 часа

18.06.2014 г.

ОДЗ № 79

1. Младши учител – 2 места

8682149
0884801655

До 27.06.2014 г.

18.06.2014 г.

СДГ № 60

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Детски учител

 

8573329

До 31.08.2014 г.

18.06.2014 г.

61 ОУ

1. Учител ФВС – 1 място
2. Учител БЕЛ - V – VІІ клас – 1 място
3. Възпитатели – начален етап – 4 места
4. Учител по АЕ – начален етап – 1 място

9345489
9346747

До 31.07.2014 г.
Събеседване на 04.08.2014 г. от 09:00 часа

18.06.2014 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по НЕ
2. Учител по ФВС
3. Учител по ИЕ

8721156

До 30.06.2014 г.
Интервю на 02.07.2014 г. от 11:00 часа

16.06.2014 г.

ОДЗ № 77

 1. Младши учител – 2 места

9791765

До 16.07.2014 г.
Събеседване на 17.07.2014 г. от 13:00 часа

16.06.2014 г.

160 ОУ

1. Учител АЕ  ІV – VІІІ – пълен щат
Лекторски часове:
- Изобразително изкуство – 153 часа
- Бит и техника ІV – VІІІ клас – 170 часа
- Биология и здравеопазване – 136 часа
Химия и околна среда – 102 часа
Физика – 102 часа
История и цивилизация – 170 часа

9962025

До 18.07.2014 г.
Събеседване на 21.07.2014 г. от 10:00 часа

16.06.2014 г.

64 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Възпитател V клас – 1 място

9613436

До 22.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г.

16.06.2014 г.

11 ОУ

 1. Възпитател І –ІV клас – 3 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Учител по труд и техника V –VІІ клас – 272 часа

8627348
0887098966

До 26.06.2014 г.

16.06.2014 г.

145 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места

8774136
8754155
8774482

До 19.06.2014 г.

16.06.2014 г.

52 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 4 щатни бройки
 2. Учител по ФВС – 0,5 щат
 3. Учител по математика и ИТ – 0,5 щат
 4. технически сътрудник – домакин – 0,5 щат

8552054

До 31.07.2014 г.
Събеседване на 01.08.2014 г.

16.06.2014 г.

12 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

 

 

До 23.06.2014 г.

16.06.2014 г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове:

       – История и цивилизация – 136 часа

 1. Възпитатели в начален етап – 2 места –пълен норматив

9964781

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

12.06.2014 г.

122 ОУ

 1. Възпитател – 4 места

8664995
8650374

До 18.06.2014 г.
Събеседване на 19.06.2014 г. от 10:00 часа

12.06.2014 г.

46 ОУ

 1. Лекторски часове /0,5 щат

- Човекът и природата - 170 часа
- ?Биология и ЗО - 68 часа
- Химия и ООС – 51 часа
- Физика и астрономия – 51 часа

8310049
8319018

До 17.06.2014 г.

12.06.2014 г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 2 щатни бройки
 2. Възпитатели в начален етап – 5 щатни бройки
 3. Педагогически съветник – 0,5 щат /по заместване/
 4. Учител по математика – 0,5 щат

9521170
9552904
9532741

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 03.07.2014 г. от 10:00 часа –начални учители и възпитатели;
Събеседване на 03.07.2014 г. от 14:00 часа – за пед. съветник и математик

12.06.2014 г.

ЧОУ „ Дъга”

 1. Учител по БЕЛ – 9 часа
 2. Учител по математика – 8 часа
 3. Учител по ФЕ – 3 часа

0879350531

До 05.09.2014 г.

12.06.2014 г.

132 СОУ

 1. Възпитател -1 място
 2. Учител подготвителна група – 1 място
 3. Специалист – обучение и развитие – 1 място
 4. Работник по поддръжката – 1 място

8562843
8552164

До 20.07.2014 г.
Събеседване на 30.07.2014 г. от 10:00 часа

12.06.2014 г.

199 ОУ

 1. Пом. директор УД – 1 щат

9466956

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 24.06.2014 г. от 11:00 часа

11.06.2014 г.

ОДЗ № 41

 1. Счетоводител – 1 място
 2. Мед. сестра – 2 места

8341057
0884801716

До 15.09.2014 г.

11.06.2014 г.

125 СОУ

 1. Учител по история – 1 място
 2. Възпитател -1 място
 3. Помощник – директор УД – 1 място

8758196

До 26.06.2014 г.

11.06.2014 г.

121 СОУ

 1. Учител в подготвителен клас

8696428
8593197

До 20.06.2014 г.

11.06.2014 г.

23 СОУ

 1. Възпитател – 3 места

 

 

2. Старши счетоводител – 1 място

9443588
9442781

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 25.06.2014 г. от 09:00 часа

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 24.06.2014 г. от 09:00 часа

11.06.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по математика – 2 места
 3. Учител по труд и техника – 1 място
 4. Учител по информатика и ИТ – 1 място

9874358

До 04.07.2014 г.

11.06.2014 г.

ПГ по транспорт „Макгахан”

 1. Главен счетоводител – 1 щат

8720108
9710175

До 01.07.2014 г.
Събеседване на 02.07.2014 г. от 09:00 часа

11.06.2014 г.

202 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 1 щат

0884801768
9924205

До 31.07.2014 г.
Събеседване на 07.08.2014 г.

11.06.2014 г.

ОДЗ № 55

 1. Детски учител

8241115

До 10.07.2014 г.
Събеседване на 16.07.2014 г. от 09:30 часа

 

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 30.06.2014 г.

09.06.2014 г.

ЦДГ № 9

 1. Детски учител -1 щатна бройка

9204313

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 13:00 часа

09.06.2014 г.

ОДЗ № 137

 1. Младши учител
 2. Старши учител

9362086
9362087

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 14:00 часа

09.06.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по НЕ

0896769230
9709363

Събеседване на 20.06.2014 г. от 11:00 до 13:00 часа

09.06.2014 г.

176 ОУ

 1. Учител предучилищна група

0884801736
0884593902

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 23.06.2014 г. от 10:00 часа

09.06.2014 г.

118 СОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по математика – 1 място

740105
740165
8750362

До 02.07.2014 г.
Събеседване на 03.07.2014 г. от 10:00 часа

04.06.2014 г.

73 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по ФВС в начален етап – 1 място

8599410

До 16.06.2014 г.

04.06.2014 г.

199 ОУ

 1. Начален учител – 2 щата
 2. Домакин – 1 щат

9466956

До 25.06.2014 г.
Събеседване на 26.06.2014 г. 11:00 часа

04.06.2014 г.

СГХСТ

 1. Лектор по философия

8221096
9290583
9201629

 

04.06.2014 г.

176 ОУ

 1. Възпитател в І клас – щатно място
 2. Възпитател в ІV, V клас - /по заместване/
 3. Учител по АЕ

0884801736
0884593902

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 23.06.2014 г. от 10:00 часа

04.06.2014 г.

ЦДГ № 112

 1. Специален педагог – 1 щат
 2. Мед. Сестра – 1 щат

9592933/20

31.08.2014 г.

03.06.2014 г.

133 СОУ

 1. Възпитател – 3 места

9881131
9878570

До 15.06.2014 г.

03.06.2014 г.

124 ОУ

 1. Помощник директор - УД - с история или музика

9450296
9450130

До 15.06.2014 г.

03.06.2014 г.

ОДЗ № 128

 1. Старши учител – 1 място
 2. Старши учител по музика

 

До 13.06.2014 г.

03.06.2014 г.

ОДЗ № 14

 1. Учител по музика

8852015

До 30.06.2014 г.

03.06.2014 г.

50 ОУ

 1. Начални учители и възпитатели – 4 места

9671186
9671181

До 30.06.2014 г.

03.06.2014 г.

54 СОУ

 1. Начален учител

9381069
9381187
9381021

До 11.06.2014 г.
Събеседване на 12.06.2014 г. от 10:00 часа.

03.06.2014 г.

101 СОУ

 1. Младши учител или учител по английски език - 1 място

9382824

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 11:00 часа

03.06.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитатели – 2 места
 2. Учител в предучилищна група – 1 място

9387015
9383060

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г.

03.06.2014 г.

ПГЕБ

 1. Чистачка

8575029
8575027

До 20.06.2014 г.

 

ПГХМТ

1. Чистач – 1 място

9388001

До 09.06.2014 г.

02.06.2014 г.

ЦДГ № 6

 1. Учител

822 17 87
0884 801 560

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 11:00 часа

02.06.2014 г.

137 СОУ

 1. Възпитател

8257353
8272494
8244883

До 15.06.2014 г.
Събеседване на 16.06.2014 г. от 10:00 часа

28.05.2014 г.

2 СОУ

 1. Технически секретар

9556252

До 30.05.2014 г.

23.05.2014 г.

12 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9437956
9437952

До 11.06.2014г.

23.05.2014 г.

123 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

9203023

До 23.06.2014г
Събеседване на 24.06.2014г. от 10:00 ч.

23.05.2014 г.

ОДЗ №44

 1. Детски учител – 4 места

9943633

До 30.08.2014г.

23.05.2014 г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

 

20.05.2014 г.

35 СОУ

 1. Учител по НЕ

8661060
8633731

До 30.06.2014 г.
Събеседване 10.07.2014 г.

20.05.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Чистач
 2. Чистач /по заместване/

9878772
9876402

До 03.06.2014 г.
Събеседване на 04.06.2014 г. от 13:30 часа

20.05.2014 г.

ОДЗ № 90

 1. Детска учителка

9382856
9360464

До 03.06.2014 г.
Интервю на 04.06.2014 г. от 14:00 часа

20.05.2014 г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ

9880301

До 29.05.2014 г.

14.05.2014 г.

76 ОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9874344

.

14.05.2014 г.

137 СОУ

 1. Учител по АЕ

8272494

До 29.05.2014г.
Събеседване на 30.05.2014г. от 10:00 ч.

10.05.2014 г.

15 СОУ

 1. Домакин

9381304; 9382880

До 13.05.2014г.

08.05.2014 г.

Ресурсен център

 1. Хигиенист

8289497

До 15.05.2014г.

08.05.2014 г.

НГДЕК

 1. Хигиенисти – 2 места

8273006

До 10.05.2014г.

30.04.2014 г.

29 СОУ

 1. Младши учител – история и цивилизация – 1 щат

8319119
8310170

До 07.05.2014 г.
Събеседване на 07.05.2014 г. от 14:30 часа

30.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Общ работник

9383060
9387015

До 16.05.2014 г.
Събеседване на 19.05.2014 г.

30.04.2014 г.

128 СОУ

 1. Учител по НЕ за подготвителен VІІІ клас
 2. Начален учител
 3. Възпитател в начален етап

8842184
8847092
8840381

До 30.05.2014 г.
Събеседване на 02.06.2014 г. от 10:30 часа

30.04.2014 г.

ЧУТИ „Г.С. Уланова”

 1. Корепетитор /V – ХІ клас/

8658101
9630687
0888721101

До 13.06.2014 г.

30.04.2014 г.

ЧУТИ „Г.С. Уланова”

 1. Преподавател по пиано – лектор /V –ХІ клас/

8658101
9630687
0888721101

До 13.06.2014 г.

30.04.2014 г.

63 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 място

9382862

До 07.05.2014 г.

26.04.2014 г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по химия – 40 часа
 2. Свободни часове по биология – 48 часа

9201203

До 30.04.2014 г.
Интервю на 07.05.2014 г. от 10:00 часа

26.04.2014 г.

24 СОУ

 1. Майстор по ремонт и поддръжка – 1 щатно място

9457396
9457395

 

26.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитател – начален етап

9383060
9387015

До 09.05.2014 г.
Събеседване на 12.05.2014 г.

26.04.2014 г.

НУТИ

 1. Учител по математика / по заместване/
 2. Учител по химия и физика /по заместване/

8929180

 

26.04.2014 г.

144 СОУ

 1. Учител по музика и оперно пеене /по заместване/

8770173
8774052
8774457

 

17.04.2014 г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До 24.04.2014 г.

17.04.2014 г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ и РЕ /по заместване/

9977072

До 22.04.2014 г.

15.04.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Възпитател;
 2. Учител І – ІV клас;
 3. Учител по НЕ;
 4. Учител по АЕ;

0896769230
9709363

Събеседване на 29.04.2014 г. от 13:00 – 15:00 часа

15.04.2014 г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ;

9250156

До 22.05.2014 г.

15.04.2014 г.

50 ОУ

 1. Начален учител – 2 места;
 2. Възпитател – 2 места;

9671186
9671181

До 31.05.2014 г.

10.04.2014 г.

Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров”

 1. Помощник директор по административно  - стопанската част;

9874926

До 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

ПГТЕ

 1. Работник  по ремонт и поддръжка на материално – техническата база;

8284362

До 25.04.2014 г.

10.04.2014 г.

105 СОУ

 1. Хигиенист – 2 работни места;

8620573
8683528

До 25.04.2014 г.
Събеседване на 29.04.2014 г. от 10:00 часа;

10.04.2014 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по ИЕ -  /по заместване/

9710056

До 11.04.2014 г.
Събеседване 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

ЦДГ № 45

 1. Старши учител

8310058

До 15.05.2014 г.
Интервю на 19.05.2014 г. от 09:00 часа

10.04.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат;

9458164
8406330

До 30.04.2014 г.

10.04.2014 г.

68 СОУ

 1. Учител – начален етап /по заместване/

9785029
9785059

До 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитател -1 място;

9387015
9383060

До 11.04.2014 г.
Събеседване  на 14.04.2014 г.

07.04.2014 г.

82 ОУ

 1. Учител по ИИ, ДТИ, Технологии – V –VІІ клас /по заместване/

8791236
9736154

До 08.04.2014 г.

01.04.2014 г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ;

9880301

До 14.04.2014 г.

01.04.2014 г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ – до 15.06.2014 г.;

8223183
8295172
8295166

До 11.04.2014 г.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 29

 1. Помощник – възпитател;
 2. Учител, ДГ /по заместване/;

8706228
8708388

До 11.04.2014 г.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 77

 1. Младши учител;

9791765

До 09.04.2014 г.
Събеседване на 10.04.2014 г. от 13:00 ч.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 82

 1. Помощник – възпитател /по заместване/;

9343881

До 04.04.2014 г.

01.04.2014 г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8721156

До 11.04.2014 г.
Интервю на 14.04.2014 г. от 11:00 часа

01.04.2014 г.

101 СОУ

 1. Учител по РЕ /по заместване/

9382824
9382818
9381254

До 04.04.2014 г.
Събеседване на 07.04.2014 г. от 11:00 часа

28.03.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по ФВС - /по заместване/;

9876370
9877989

До 04.04.2014 г.

28.03.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по НЕ – 1 щат;

8771297
9744322

До 10.04.2014 г.

28.03.2014 г.

76 ОУ

 1. Възпитател - /по заместване/;

9874344

 

28.03.2014 г.

134 СОУ

 1. Чистач /хигиенист - /по заместване/;

9316093

 

21.03.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ  в начален етап на основното образование – 1 щат;

9458164
8406330

До 26.03.2014 г.
Събеседване на 27.03.2014 г. от 13:45 часа

21.03.2014 г.

2 СОУ

 1. Домакин – касиер;

9556252

До 31.03.2014 г.

21.03.2014 г.

82 ОУ

 1. Учител по ИИ, ДТИ, Технологии – V – VІІ кл., 13 часа седмично до завръщане на титуляра;

8791236
9736154

До 26.03.2014 г.

21.03.2014 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по практическо обучение;

9732864
9732657

До 24.03.2014 г.

21.03.2014 г.

179 ОУ

 1. Учител по БЕЛ и история;

0884801738

До 24.03.2014 г.
Събеседване на 26.03.2014 г. от 10:00 часа

21.03.2014 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап  на основното образование и гимназиален етап на средното образование;

8658101
9630687
0888721101

До 11.04.2014 г.

21.03.2014 г.

ЧУТИ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап  на основното образование и гимназиален етап на средното образование;

8658101
9630687
0888721101

До 11.04.2014 г.

21.03.2014 г.

163 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 5 годишни;

9781516
9782394

До 11.04.2014 г.
Събеседване на 16.04.2014 г.

21.03.2014 г.

162 ОУ

 1. Учител по химия – външен лектор;

9943325

 

19.03.2014 г.

1 СОУ

 1. Възпитател – 2 места;

9835363

До 04.04.2014 г.

19.03.2014 г.

104 ОУ

 1. Учител по география;

8595124

До 20.03.2014 г.

19.03.2014 г.

Център за информационно осигуряване на образованието

 1. Старши експерт – информатик;

8173022

 

19.03.2014 г.

ЧСОУ по изкуства и чужди езици

 1. Начален учител – по заместване;

9526584

До 21.03.2014 г.

19.03.2014 г.

ОДЗ № 137

 1. Младши учител;
 2. Старши учител;

9362087
9362086

До 15.04.2014 г.

19.03.2014 г.

ОДЗ № 94

 1. Детски учител;

0884701241

До 03.04.2014 г.
Интервю – 10.04.2014 г. от 10:00 часа

14.03.2014 г.

70 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 1 клас

8277492

До 04.04.2014 г.

14.03.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по АЕ  - 1 щат

8771291
9744322

До 20.03.2014 г.

07.03.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

9458164
8406330

До 10.03.2014 г.

07.03.2014 г.

133 СОУ

 1. Учител по АЕ

9881131
9878570

До 11.03.2014 г.

07.03.2014 г.

19 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9523016

До до 18.03.2014г.

07.03.2014 г.

104 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по руски език

8595124

До 14.03.2014г.

07.03.2014 г.

ЦДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 24.03.2014г.

05.03.2014 г.

2 СОУ

 1. Възпитател в първи клас

9556252

До 11.03.2014 г.

05.03.2014 г.

140 СОУ

 1. Общ работник – 4 часа

9344275

До 13.03.2014 г.

05.03.2014 г.

23 СОУ

 1. Учител по италиански език

9442781
9443588

До 14.03.2014 г.
Събеседване на 17.03.2014 г. от 09:00 часа

05.03.2014 г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 26.03.2014 г.

05.03.2014 г.

ОДЗ № 175

 1. Детски учител – 3 места
 2. Счетоводител – 1 място /0.5 щат/
 3. Медицинска сестра – 3 места

0889072767

До 21.03.2014 г.

05.03.2014 г.

18 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9880301

До 18.03.2014г.

05.03.2014 г.

ПГИЧЕ

 1. Учител по немски език

8551135

До 14.03.2014г
Събеседване на 18.03.2014 г. от 14:00 ч.

05.03.2014 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

До 28.03.2014г.

27.02.2014 г.

ПГ по телекомуникации

 1. Чистач;

8611161
8611172

До 04.03.2014 г.

27.02.2014 г.

39 СОУ

 1. Учител на ПГ – 6 годишни;

8859019

До 10.03.2014 г.
Събеседване на 12.03.2014 г. от 14:30 часа

27.02.2014 г.

19 СОУ

 1. Помощник – директор по АСД – 1 място;
 2. Специалист, обучение и развитие – 2 места;

9523016

До 28.02.2014 г.

27.02.2014 г.

ОДЗ № 128

 1. Касиер – домакин;

9200268;
8223618

До 14.03.2014 г.

27.02.2014 г.

ОДЗ №40

 1. Работник в кухня

8219047;
8229360

До 10.03.2014г.

27.02.2014 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител

8220578

До 24.03.2014г.

24.02.2014 г.

1 СОУ

 1. Хигиенистка

9835363

До 28.02.2014г.

24.02.2014 г.

4 ПУ

 1. Възпитател

8570159

До 17.03.2014г.

24.02.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител

8771297;
9744322

До 28.02.2014г.

24.02.2014 г.

147 ОУ

 1. Възпитател

8221387

До 27.02.2014 г.
Събеседване на 28.02.2014г. от 11:30 ч.

24.02.2014 г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 12.03.2014г.
Събеседване на 14.03.2014г. от 10:00 ч.

24.02.2014 г.

ЦДГ №106

 1. Детски учител

8310176

До 31.05.2014г.

21.02.2014 г.

33 ЕГ

 1. Помощник директор по АСД

8241131

 

21.02.2014 г.

99 ОБУ

 1. Начален учител

9578667

Събеседване на 27.02.2014 г. от 14:00 ч.

21.02.2014 г.

105 СОУ

 1. Работник поддръжка

8620573;
8683528

До 03.03.2014г.
Събеседване на 04.03.2014г. от 10:00 ч.

21.02.2014 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Портиер

8611172

До 25.02.2014г.

21.02.2014 г.

Ресурсен център

 1. Психолог – 2 места

8289497

До 26.02.2014г.

18.02.2014 г.

51 СОУ

 1. Начален учител /възпитател/

9520545;
9521149

До 21.02.2014г.

18.02.2014 г.

СОУДНЗ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8981264

Събеседване на 27.02.2014г. от 11:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Учител по АЕ/НЕ

0896769230;
9709363

До 28.02.2014 г.
Събеседване на 05.03.2014г. от 13:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Директор с група

0896769230;
9709363

До 28.02.2014 г.
Събеседване на 05.03.2014г. от 13:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧСОУ „П.Р.Славейков“

 1. Учител по испански език – 4 ч. седмично

0894480707;
9571744

До 28.02.2014г.

14.02.2014 г.

70 ОУ

 1. Главен счетоводител – ? щат

8277492

До 21.03.2014 г.

14.02.2014 г.

144 СОУ

 1. Учител по АЕ

8770173
8774052
8774457

До 18.02.2014 г.
Събеседване на 19.02.2014 г. от 11:00 часа

14.02.2014 г.

1 СОУ

 1. Възпитател

9835363

До 26.02.2014г.

12.02.2014 г.

26 СОУ

 1. Възпитател със специалност „Начална училищна педагогика” – 1 щат по заместване;

8573023
8570129

До 14.02.2014 г.

12.02.2014 г.

124 ОУ

 1. Учител по История и цивилизация – лектор;

9450296
8450108
9450130

До 17.02.2014 г.

12.02.2014 г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ;

9366755
9367147

До 20.02.2014 г.
Събеседване на 21.02.2014 г. от 14:00 часа

12.02.2014 г.

140 СОУ

 1. Песагогически съветник

9344275

До 21.02.2014г.
Събеседване на 26.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

8261177;
8261387

До 11.02.2014г.
Събеседване на 13.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

78 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9977072

До 15.03.2014г.

06.02.2014г.

144 СОУ

 1. Възпитател

8770173
8774052

До 07.02.2014г.
Събеседване на 07.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

202 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

0884801768;
9924205

До 15.03.2014г.

06.02.2014г.

ПГЕА

 1. Библиотекар
 2. Главен счетоводител

8956910;
8956933

До 14.02.2014г.
До 12.02.2014г.

06.02.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8771297;
9744322

До 14.02.2014г.

06.02.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател

9624689;
8689244

До 14.02.2014г.

06.02.2014г.

ПГТ

 1. Учител по информатика и информазионни технологии

9732864;
9732657

До 12.02.2014г.

03.02.2014г.

179 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

9988062
0884801738

До 05.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 14:00 часа

31.01.2014г.

15 СОУ

 1. Снабдител - доставчик

9381304
9382880

До 04.02.2014 г.

31.01.2014г.

 49 ОУ „Бенито Хуарес”

 1. Възпитатели по чл.68, ал.1, т.1 – 2 места

8472330

До 04.02.2014 г

31.01.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс -1 място

9382926
9382862

До 24.02.2014 г.
Събеседване на 26.02.2014 г. от 10:30 часа

31.01.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател / по заместване/

9874344

До 04.02.2014 г.

31.01.2014г.

ЧЦДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Възпитател
 2. Учител І –ІV клас
 3. Ресурсен учител

0896769230
9709363

Събеседване на 03.02.2014 г. и 04.02.2014 г. от 13:00 – 16:00 часа

31.01.2014г.

29 СОУ

 1. Младши възпитател

8313020
8319119
8310170

Събеседване на 06.02.2014 г. от 14:30 часа

31.01.2014г.

102 ОУ

 1. Учител по математика / по заместване/

9382654

До 03.02.2014 г.

31.01.2014г.

140 СОУ

 1. Помощник директор УД

9344275

До 05.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 09:00 часа

31.01.2014г.

17 СОУ

 1. Начален учител -1 място

8217188

До 07.02.2014 г. от 10:00 часа

31.01.2014г.

НГДК

 1. Учител по География и икономика
 2. Учител по теория и история на културата – 0,5 щат

8273006
+359 879811457

До 04.02.2014 г.

 

31.01.2014г.

10 СОУ

1.Учител подготвителен клас

8747178
9743234

До 21.02.2014 г.
Събеседване на 27.02.2014 г. от 13:00 часа

28.01.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител – начален етап с руски език

8658101
9630687
0888721101

До 28.02.2014 г.

28.01.2014г.

1 ПУ

 1. Учител -176 ч. специалност – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност
 2. Чистач -0,5

9208198
9200780

До 04.02.2014 г.

28.01.2014г.

94 СОУ

 1. Възпитател І – ІV клас -1 щат

9450344

До 28.02.2014 г.

28.01.2014г.

16 ОУ

 1. Учител по музика - 0,5

9387015
9383060

До 03.02.2014 г.
Събеседване на 04.02.2014 г.

28.01.2014г.

ОДЗ № 137

 1. Детски учител

9362086
9362087

До 15.02.2014 г.

28.01.2014г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 26.02.2014 г.

28.01.2014г.

108 СОУ

 1. Хигиенисти – 2 бр.

8892527

 

27.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 30.01.2014 г.
Събеседване на 31.01.2014 г. от 09.00 часа

27.01.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по испански език – 4 часа

9366755
9367147

До 29.01.2014 г.
Събеседване на 30.01.2014 г. от 14.00 часа

24.01.2014г.

ЧСОУ „Петко Славейков“

 1. Учител по Испански език

0894480707
02/9571744

До 05.02.2014 г.

24.01.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател във 2 клас

 

 

 1. Възпитатели за 1 класове – 2 места

8667641

До 20.02.2014 г.
Събеседване на 24.02.2014 г. от  10.00 часа

До 16.05.2014 г.
Събеседване на 20.05.2014 г. от 10.00 часа

24.01.2014г.

ОДЗ № 137

 1. Логопед – 0,5 щат

9362087;
9362086

До 10.02.2014 г.

24.01.2014г.

ОДЗ № 139

 1. Учител

8261071

До 03.02.2014 г.

24.01.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ

8241131

До 29.01.2014 г.

Събеседване на 31.01.2014 г. от 13,30 часа

24.01.2014г.

1 СОУ

 1. Учител по НЕ – непълен норматив

9835363

До 29.01.2014 г.

24.01.2014г.

37 СОУ

 1. Възпитател

8263801

До 27.01.2014 г.

24.01.2014г.

ПГТХТ

 1. Лектор по АЕ – 219 часа
 2. Лектор по Учебна практика – общометална – 54 часа

9367382
9366665

До 28.01.2014 г.

24.01.2014г.

192 СОУ

 1. Помощник директор по АСД

9922093

До 31.01.2014г.
Събеседване на 03.02.2014г. от 10:00 ч.

24.01.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856;
9360464

До 03.02.2014г.
Събеседване на 04.02.2014г. от 11:00 ч.

21.01.2014г.

10 СОУ

 1. Учител подготвителен клас

8747178

До 24.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 13,00 часа

21.01.2014г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573
8683528

До 30.01.2014 г.
Събеседване на 31.01.2014 г.  от 09.00 часа

21.01.2014г.

ПГ по туризъм

 1. Учител по БЕЛ

9977098
9977223

До 28.01.2014 г. до 16.00 часа
Интервю на 29.01.2014 г. от 11.30 часа

21.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8628363
8622966

До 27.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 09.00 часа

21.01.2014г.

ОДЗ № 140

 1. Детски учител

0888088384

До 24.01.2014 г.
Събеседване на 27.01.2014 г. от 10.00 часа

21.01.2014г.

Ресурсен център

 1. Психолог – 2 места /по заместване/
 2. Ресурсен учител – 3 места

8289497

До 07.02.2014г.

16.01.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755
9367147

До 29.01.2014 г. до 14.00 ч.
Събеседване на 30.01.2014 г. от 14.00 часа

16.01.2014г.

СПГЕ

 1. Учител по Професионална подготовка /по заместване/

8720047
8720037

До 30.01.2014 г.

16.01.2014г.

70 ОУ

 1. Учител по математика и физика и астрономия /по заместване/

8277492

До 17.01.2014 г.

16.01.2014г.

28 СОУ

 1. Възпитатели – 2 щата

8223183
8295172
8295166

От 20.01.2014 г. до 30.01.2014 г.

16.01.2014г.

СПГЕ

 1. Учител в професионална подготовка - програмиране

8720037;
8710011

До 29.01.2014г.
Събеседване на 31.01.2014г. от 13:00 ч.

16.01.2014г.

ПГТКИ

 1. Учител по теория и практика

8298177

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г.

16.01.2014г.

23 СОУ

 1. Психолог

9443588

До 21.01.2014г.
Събеседване на 22.01.2014г. от 9:00 ч.

13.01.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

8892527

До 17.01.2014г.

13.01.2014г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9710056

До 22.01.2014г.
Събеседване на 30.01.2014г.

13.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363;
8622966

До 22.01.2014г.
Събеседване на 24.01.2014г. от 9:00 ч.

13.01.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места /по заместване
 2. Помощник директор

8289497

До 16.01.2014г.

13.01.2014г.

ОДЗ №80

 1. Детски учител – 4 места

8595017

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г.

10.01.2014г.

ЧСОУ „Г. С. Уланова „

 1. Учител – лектор по музика / V – IX клас/

02/8658101
9630687
0888721101

До 16.01.2014 г.

10.01.2014г.

ЧУТИ „Г. С. Уланова“

 1. Учител –лектор по музика / VI – X клас/

02/8658101
9630687
0888721101

До 16.01.2014 г.

10.01.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9874344

До 13.01.2014 г.

10.01.2014г.

105 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

8620573
8683528

От 8,30 до 15,00 часа до 24.01.2014 г.
Събеседване на 28.01.2014 г. от 10.00 часа

10.01.2014г.

120 ОУ

 1. Възпитател

02/8662593

До 20.01.2014 г.
Събеседването на 21.01.2014 г. от 10.00 часа

10.01.2014г.

81 СОУ

 1. Възпитател –начален етап

9745506
9745494
9755495
8854966

До 16.01.2014 г.
Събеседване на 20.01.2014 г.

09.01.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по Испански език

8721156
8717087
9713603
8721056

До 17.01.2014 г.
Събеседване на 20.01.2014 г. От 11.00 часа

09.01.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ

8771297
9744322

До 22.01.2014 г.

09.01.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател - начален етап

9366716
9366703

До 15.01.2014 г.
Събеседване на 16.01.2014 г. От 14.00 часа

09.01.2014г.

149 СОУ

 1. Касиер - домакин

9561549

До 24.01.2014 г.

09.01.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522305
9522677
8523411

До 12 ч. на 28.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 11.00 часа

09.01.2014г.

ПГ по туризъм

 1. Учител по История и цивилизация
 2. Учител по Испански език

9833958
9835130
9833692

До 04.02.2014 г.

До 17.01.2014 г.

09.01.2014г.

ОДЗ № 45

 1. Учител

8406335
0884/801 743

До 01.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 10.00 часа

09.01.2014г.

ОДЗ №73

 1. Учител в детска градина

8240112

До 31.01.2014 г.
Събеседване на 10.02.2014 г. от 10.00 часа

09.01.2014г.

ОДЗ №120

 1. Детски учител

8223219

До 14.01.2014 г.

09.01.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител - 8 места
 2. Помощник възпитател - 9 места
 3. Учител по музика - 0,5 щат
 4. Педагог – 0,5 щат

088 907 2767

До 30.01.2014 г.

06.01.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по АЕ

8244815;
8244826

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 11:00 ч.

06.01.2014г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До 13.01.2014г.

06.01.2014г.

60 ОУ

 1. Учител по математика – 0,5 щат

9366875

До 10.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 14:00 ч.

06.01.2014г.

63 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382862

До 13.01.2014г.
Събеседване на 14.01.2014г. от 14:30 ч.

06.01.2014г.

66 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Философски цикъл – лекторски часове – 108 ч.

8553153

До 30.01.2014г.
Събеседване на 31.01.2014г. от 10:30 ч.

06.01.2014г.

104 ОУ

 1. Учител по АЕ

 

 

 1. Чистач

8595124

До 13.01.2014г.
Събеседване на 14.01.2014г. от 11:30 ч.

До 20.01.2014г.
Събеседване на 21.01.2014г. от 11:30 ч.

06.01.2014г.

133 СОУ

 1. Педагогически съветник

9881131;
9878570

До 08.01.2014г.

06.01.2014г.

162 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

9943325

До 12.01.2014г.
Събеседване на 13.01.2014г. от 10:00 ч.

06.01.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат

9927504

До 31.01.2014г.

06.01.2014г.

СГХСТ

 1. Учител по АЕ

8221096;
9290583

До 28.01.2014г.
Събеседване на 30.01.2014г. от 13:00 ч.

06.01.2014г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Медицинска сестра за детска ясла
 2. Възпитател
 3. Ресурсен учител
 4. Хигиенист

0896769230;
9709490

До 10.01.2014г.

06.01.2014г.

ОДЗ №82

 1. Детски учител

9343881

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 11:00 ч.

06.01.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г. от 9:00 ч.

27.12.2013г.

18 СОУ "У. Гладстон"

 1. Възпитатели – 3 места

9879682

До 10.01.2014г. - удължаване на срока до 20.01.2014 г.

27.12.2013г.

1 СОУ

 1. Възпитатели – 2 места
 2. Счетоводител
 3. Технически изпълнител
 4. Чистачки – 3 места

9835363

До 15.01.2014г.

27.12.2013г.

41 ОУ

 1. Възпитател

9895127

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014 г. От 10:00 ч.

27.12.2013г.

ОДЗ №28

 1. Детски учител

8749054

До 20.01.2014г.
Събеседване на 21.01.2014г. от 13:30 ч.

19.12.2013г.

7 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9876370

До 03.01.2014г.

19.12.2013г.

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9387015;
9383060

До 03.01.2014г.
Събеседване на 06.01.2014г.

19.12.2013г.

18 СОУ

 1. Учител по арабски език

9879682

До 10.01.2014г.

19.12.2013г.

93 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

8722120

До 21.12.2013г.

19.12.2013г.

ЧСОУ „Г.Уланова“

 1. Начален учител
 2. Начален учител с руски език

8658101;
9630687

До 28.02.2014г.

19.12.2013г.

4 ПУ

 1. Технически сътрудник

8570159

До 24.01.2014г.

19.12.2013г.

160 ОУ

 1. Свободни масове по музика – 4 ч. седмично

9962025

 

19.12.2013г.

42 ОУ

 1. Възпитател

8403458

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 16:00 ч.

19.12.2013г.

163 ОУ

 1. Учител по АЕ

9782394;
9781516

До 24.01.2014г.
Събеседване на 28.01.2014г.

19.12.2013г.

93 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

8722120

До 21.12.2013г.

16.12.2013г.

60 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 18.12.2013г.
Събеседване на 19.12.2013г. от 12:00 ч.

16.12.2013г.

81 СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9745494;
9755495

До 03.01.2014г.

16.12.2013г.

103 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

9270608;
8244885

До 02.01.2014г.
Събеседване на 03.01.2014г. от 11:00 ч.

16.12.2013г.

127 СОУ

 1. Учител по АЕ

9879254

До 17.12.2013г.
Събеседване на 18.12.2013г. от 12:30 ч.

14.12.2013г.

16 ОУ

 1. Хореограф – 4 часа седмично

9387015
9383060

До 16.12.2013г.

14.12.2013г

43 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

8229276;
9208240

 

14.12.2013г

49 ОУ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

8472330

До 30.12.2013г.

14.12.2013г

177 ОУ

 1. Лекторски часове по физика и астрономия

9964781

 

14.12.2013г

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по изобразително изкуство – 44 часа до края на годината

9201203

До 06.01.2014г.
Събеседване на 08.01.2014г. от 10:00 ч.

14.12.2013г

НТБГ

 1. Учител по АЕ

9520857;
9157931

До 19.12.2013г.

14.12.2013г

85 СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9458164;
8406330

До 18.12.2013г.
Събеседване на 19.12.2013 г. От 9:00 ч.

10.12.2013г.

4 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 2 места

9790963;
8899626

До 17.12.2013г.
Събеседване на 18.12.2013г. от 14:30 ч.

10.12.2013г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8599410

До 17.12.2013г.

10.12.2013г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Лектор по философски цикъл – 166 ч.

9977072

До 16.12.2013г.
Събеседване на 17.12.2013г. от 10:00 ч.

10.12.2013г.

162 ОУ

 1. Възпитател
 2. Начален учител /по заместване/

9943325

До 11.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:00 ч.

10.12.2013г.

НГДЕК

 1. Учител по латински език

8273006;
0879811457

До 14.12.2013г.

10.12.2013г.

ЦДГ №85

 1. Детски учител – 4 места
 2. Помощник възпитател – 2 места

9521048

До 10.01.2014г.

10.12.2013г.

4 ПУ

 1. Възпитател

8570159

До 30.12.2013г.

06.12.2013г.

14 СОУ

 1. Възпитател

8313732

До 13.12.2013г.
Събеседване на 16.12.2013г. от 13:30 ч.

06.12.2013г.

51 СОУ

 1. Начален учител /по заместване/

9521149;
9520545

До 10.12.2013г.
Събеседване на 11.12.2013г. от 12:00 ч.

06.12.2013г.

97 СОУ

 1. Възпитател

8140510;
8140514

До 16.12.2013г.

06.12.2013г.

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196

До 16.12.2013г.

06.12.2013г.

СУ „Владимир Стойчев“

 1. Учител по АЕ

8703481

До 12.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:00 ч.

06.12.2013г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места

8289497

До 20.12.2013г.

06.12.2013г.

ЧПГБТФ

 1. Лектор по АЕ

8518000;
0876419595

До 11.12.2013г.

06.12.2013г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител

9982372

До 17.12.2013г.

06.12.2013г.

ЦДГ №161

 1. Детски учители – 2 места

9557322;
0884801675

До 13.12.2013г.

06.12.2013г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382862

До 12.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:30 ч.

03.12.2013г.

75 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8221567

До 19.12.2013г.
Събеседване на 20.12.2013г. от 10:00 ч.

03.12.2013г.

123 СОУ

 1. Възпитател

9203023

До 06.12.2013г.
Събеседване на 09.12.2013г. от 14:30 ч.

03.12.2013г.

192 СОУ

 1. Хигиенист

9922093

До 06.12.2013г.
Събеседване на 09.12.2013г. от 13:00 ч.

03.12.2013г.

ПГЖТ

 1. Главен счетоводител

8313855

До 19.12.2013г.

03.12.2013г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Медицинска сестра
 2. Възпитател
 3. Помощник възпитател
 4. Хигиенист

0896769230;
9709490

До 13.12.2013г.

03.12.2013г.

ЦДГ №9

 1. Детски учител

9204313

До 20.12.2013г.
Събеседване на 27.12.2013г. от 14:00 ч.

03.12.2013г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител – 2 места

9521610

 

11.07.2013 г.

127.СОУ

Учител по английски език – 1 място

02/987 92 54

26.07.2013 г.;събеседване-29.07.2013 г.

11.07.2013 г.

НФСГ

 1. Учител по немски език – 1 място;
 2. Зав. Учебно-компютърни кабинети-1 място

02/866 20 13

До 26.07.2013 г.; изискванията са на сайта на НФСГ

11.07.2013 г.

42.ОУ

Възпитател начален етап – 5 места – по чл.68, ал. 1, т. 1 от КТ

02/840 34 58

28.08.2013 г.;събеседване-02.09.2013 г.

11.07.2013 г.

72.ОУ

1.Възпитател начален етап – 1 щатна бройка ( пълен норматив)
2.Възпитател начален етап – ½ щатна бройка

02/929 53 50;
0884/801 681

от 11.07.2013 г. до 31.08.2013 г.

11.07.2013 г.

138.СОУ

1.Учител по английски език – 1 място;
2.Учител по български език и литература – 1 място;
3.Учител по китайски език – 1 място;
4.Възпитател с НУП – 3 места;
5.Учител по испански език – ½ място.

02/872 05 37

До 18.07.2013 г.;интервю на 19.07.2013 г. от 10:00 ч.

11.07.2013 г.

СПГТ-София

Помощник директор по АД

02/983 39 58

До 19.07.2013 г.

11.07.2013 г.

49.ОУ

1.Възпитател в начален етап І-ІV – 6 места по чл. 68, ал. 1, т. 1;
2.Начален учител с английски език – І ІV кл. – по чл. 68, ал. 1, т. 1

02/847 23 30

До 01.08.2013 г.

11.07.2013 г.

14.СОУ

1.Възпитател – 2 места по чл.67 от КТ;
2.Учител по ДТИ – ½ място по чл. 67 от КТ

02/831 37 32

До 30.08.2013 г.; интервю на03.09.2013 г. от 11,00 ч. и 13,00 ч.

09.07.2013 г.

160.ОУ

1.Възпитател І-ви клас- 1 място;
2.Учител по английски език-442 часа;
3.Учител по история и цивилизация-238 часа;
4.Учител по труд и техника-170 часа;
5Учител по изобразително изкуство-221 часа.

 

До 05.09.2013 г.

09.07.2013 г.

РЦПИОВДУСОП

Основание чл.147, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от ППЗНП :
1.Ресурсен учител-6 места;
2.Логопед-2 места;
3.Психолог-2 места.

02/828 94 97

до 15.08.2013 г.

09.07.2013 г.

9.ФЕГ

1.Учител по история и цивилизация на френски език – 1 място;
2.Учител по химия и физика на френски език – 1 място;
3.Помощник – директор УД с преподавателска заетост по френски език. Владеенето на втори чужд език е предимство.

02/987 87 72;
02/987 64 02

от 11.07.2013 г. до 23.07.2013 г.; събеседване на 27 и 28.08.2013 г. от 10:00 часа

09.07.2013 г.

50.ОУ

1.Логопед-1 място (на 4 часа)
2.Психолог- 1 място (на 4 часа)
3.Възпитател І-ІV клас – 4 места (4часа)

02/967 11 81
02/967 11 86

до 30.08.2013 г.

09.07.2013 г.

202.ОУ

Учител по информационни технологии-228 лекторски часа

0884/801 768;
02/992 42 05;
oy202@abv.bg

до 09.08.2013 г.

08.07.2013 г.

92.ОУ

1.Възпитател  начален етап – 2 места

02/828 47 26;
02/828 4733;
02/920 50 11

до 31.07.2013 г.

08.07.2013 г.

 

 • 2.Учител  подготвителна група – 1 място

 

 

08.07.2013 г.

 

3.Възпитател  подготвителна група – 1 място

 

 

08.07.2013 г.

51.СОУ

1.Учител по ФВС – 1 място по чл.68, ал.1, т.1 от КТ

02/952 05 45;
02/952 11 49

от 08.07.2013 г. до 23.08.2013 г.
на 28.08.2013 г. от 10:00 ч. - събеседване

08.07.2013 г.

20.ОУ

1.Учител по немски език в начален курс – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

02/952 13 04

до 30.08.2013 г. от 9:00 ч. до 16:30 ч. в канцеларията; на 02.09.2013 г. от 11:00 ч. в стая № 22 - събеседване

08.07.2013 г.

СГСАГ

1.Учител по ФВС – 1 място

02/866 12 71

до 15.07.2013 г.

08.07.2013 г.

Немски училища „Ерих Кестнер”

1.Учител по география и икономика – за класовете от V до ХІІ с норматив 556 уч. часа – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

02/826 72 80

26.07.2013 г.

08.07.2013 г.

НГДЕК

На основание чл. 147, ал. 1, т7 от ППЗНП:
1.Учител по изобразително изкуство-0,5 щатна бройка;
2.Учител по английски – 2 щатни бройки;
3.Учител по френски език – 0,5 щатна бройка;
4.Учител по музика – 0,4 щатна бройка-288 часа;
5.Учител по ФВС-секция „Баскетбол”-108 учебни часа;
6.Учител по ФВС – секция „Футбол” – 108 учебни часа

02/827 30 06;
02/879 811 457

от 15.07.2013 г. до 19.07.2013 г.

08.07.2013 г.

177.ОУ

І.Свободни лекторски часове по :
1.Изобразително изкуства-V-VІІІ -221 ч.
2.Технологии- VІІ и VІІІ кл. – 68 ч.
3.Домашен бит и техника- V-VІ кл.-102 ч.
4.Музика-V –VІІІ кл.- 221 ч.
5.Физика и астрономия-VІІ и VІІІ кл.-102 ч
6.География и икономика-V-VІІІ кл.-204 ч.
7.История и цивилизация-V и VІ кл.-136 ч.
8.Информационни технологии ЗП-V-VІІІ кл.- 136 ч.,ИТ-ЗИП-І-ІV кл.-127 ч.

02/996 47 81

от 01.08.2013 г. до 29.08.2013 г.
от 09.09.2013 г. до 12.09.2013 г. - събеседване

08.07.2013 г.

 

ІІ.Свободни работни места :
1.БЕЛ – V-VІІІ кл. – 1 място
2.Възпитател- І-ІІ кл. – 1 място
3.Възпитател – ІІІ – ІV кл.- 1 място
4.Възпитател – V-VІІІ кл.- 1 място

 

 

05.07.2013

30.СОУ

 • 1.Учител по английски език –  1 място;

02/822 17 85

до 12.07.2013 г.

 

 

2.Учител по немски език – 1 място ;

sou30@abv.bg

 

 

 

3.Учител по испански език – 1 място.

 

 

05.07.2013 г.

63.ОУ

На основание чл. 68 (1) т. 3 от КТ:

02/938 28 26

до 05.08.2013 г.

 

 

1.Възпитател в начален курс – 2 места;

 

 

 

 

2.Учител по изобразително изкуство – 1 място;

 

 

 

 

3.Пом. директор по учебна дейност – 1 място;

 

 

 

 

4.Учител по музика ½ щатно място;

 

 

 

 

5.Възпитател в среден курс/по физическо възпитание и спорт;

 

 

 

 

6.Възпитател в среден курс/учител по БЕЛ

 

 

05.07.2013 г.

157 ГИЧЕ „ Сесар Вайехо”

1.Испански език-2 места (пълен норматив)

02/971 00 56
02/971 00 57
02/971 00 58
Информация за документи

до 24.07.2013 г.-подаване на документи
25 и 26.07.2013 г.-събеседване
30.07.2013 г.-резултати

 

 

2.Английски език-2 места (пълен норматив)

 

 

 

 

3.Математика-1 място (пълен норматив)

 

 

 

 

4.История и цивилизация -1 място (пълен норматив)

 

 

 

 

5.Философски цикъл-1 място (пълен норматив)

 

 

 

 

6.Музика-лектор 360 часа

 

 

 

 

7.Изобразително изкуство

 

 

05.07.2013 г.

120.ОУ

1.Ръководител на компютърен кабинет – по чл. 68, т. 3 от КТ на пълен щат

02/866 25 93

до 26.07.2013 г.- в канцеларията

 

 

2.Учител по домашен бит и техника и Технологии-1/2 щат  по чл.68, т.1 от КТ

 

 

05.07.2013 г.

179.ОУ

1.Учител по БЕЛ и история и цивилизация-1 място (по чл.67)

0884/801 738

от 26.08.2013 г. до 03.09.2013 г.
на 05.09.2013 г. – събеседване от 10 часа

 

 

2.Учител по английски език-1 място
(по чл. 67)

 

 

 

 

3.Учител по математика и физика-1 място
(по чл. 67)

 

 

 

 

4.Учител в начален етап-1 място(по чл. 67)

 

 

05.07.2013 г.

61.ОУ

1.Възпитател в начален етап-4 места

 

до 31.08.2013 г.

 

 

2.Учител в начален етап-1 кл.-1 място

 

 

 

 

3.Учител по история и цивилизация и география и икономика-1 място,или
-Лектор по история и цивилизация;
-Лектор по география и икономика;

 

 

 

 

4.Лектор по биология и здравно образование-1 място-136 часа

 

 

05.07.2013 г.

18.СОУ

1.Възпитател в начален етап-6 места

02/988 03 01

от 03.07.2013 г. до 22.07.2013 г. вкл. до 17:00 часа

 

 

2.Учител по химия и опазване на околната среда  на английски и френски език-1 място;

 

 

 

 

3.Учител по корейски език-1 място;

 

 

 

 

4.Учител по математика-1 място;

 

 

05.07.2013 г.

ІІ АЕГ

1.Английски език-2 места

02/828 36 79

от 05.07.2013 г. до 24.07.2013 г. вкл. от 09:30 часа до 11:30 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа;
събеседване на 29.07.2013 г. от 09:00 часа в кабинета на директора

05.07.2013 г.

117.СОУ

1.Философски цикъл:
-9 клас-психология/логика – 36 учебни седмици х 1,5 ч.= 54 часа

02/994 21 11

 

 

 

-10 клас-етика и право-36 учебни седмици- 54 часа

 

 

 

 

-11 клас-философия (ЗП)-36 учебни седмици- 54 часа
              -философия (ЗИП)-36 учебни седмици- 54 часа

 

 

 

 

-12 клас-свят и личност(ЗП)-31 учебни седмици х2ч.=62 часа

Общ хорариум:309 часа

 

 

05.07.2013 г.

ОДЗ 140

1.Детски учител-3 места

0888/088 384

до 02.08.2013 г.; събеседване на 05.08.2013 г. от 10:00 ч.

05.07.2013 г.

133.СОУ

1.Помощник директор по учебна дейност-учител по математика и информатика

02/988 11 31

До 15.08.2013 г.

 

03.07.2013 г.

108 СОУ

 1. Възпитател – 3 места
 2. Учител за подготвителна група – 1 място

88925 27

до 23.08.2013г.

03.07.2013 г.

ОДЗ № 15 „Чучулига”

 1. Учител в детска градина – 1 място
 2. Музикален учител в детска градина – 0.5 щат

9387138
9388014

до 24.07.2013г.
събеседване на 29,30,31.07.2013г.

03.07.2013 г.

45 ОУ

1. Учител начален етап – 1 място
2. Възпитател в начален етап – 2 места
3. Учител по Изобразително изкуство – 629 часа
4. Учител по Биология и здравно образование – 272 часа

9881131; 9878570

до 09.07.2013г.

03.07.2013 г.

102 ОУ

 1. Учител по Български език и литература – 1 място
 2. Учител по География и икономика – 0.5 щат
 3. Възпитател – 2 места
 4. Учител в ПГ – 1 място
 5. Корепетитор – 0.5 щат

938 26 54

до 12.07.2013г.

03.07.2013 г.

202 ОУ

 1. Учител по Музика – 0.5 щат

9924205
0884801768

до 09.08.2013г.

03.07.2013 г.

105 СОУ

 

 1. Учител по Италиански език – 1 място
 2. Домакин – 1 място

 

 

 

 

862 05 73
868 35 28

 

 

 

 

до 23.07.2013г.
събеседване на 25.07.2013г

03.07.2013 г.

116 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Учител по Руски език – 0.5 щат
 3. Лектор по английски език – 327 часа
 4. Лектор по музика – 221 часа

994 23 01

до 01.08.2013г.

03.07.2013 г.

37 СОУ

 1. Учител по музика – 0.5 щат
 2. Учител по Философски цикъл – 116 часа
 3. Учител по География на туризма с културология – 126 часа
 4. Учител по Мениджмънт на туризма – 144 часа
 5. Учител по Законодателство в туризма – 62 часа
 6. Възпитател – 1 място
 7. Начален учител – 1 място

826 38 01

до 31.07.2013г.

01.07.2013 г.

49 ОУ

 • Учител по АЕ
 • Учител по БЕЛ и Английски език
 • Начален учител с АЕ
 • Учител по ДТИ – непълен норматив
 • Учител по история

8472330

до 27.07.2013г.

01.07.2013 г.

68 СОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Чистач
 3. Психология и логика – 72 ч.
 4. Философия – 72 ч.

9785029; 9785059

до 31.08.2013г.

01.07.2013 г.

119 СОУ

 1. Учител по човекът и природата /биология и химия/

9733736; 8701008

до 17.07.2013г.
събеседване на 22.07.2013г.

01.07.2013 г.

133 СОУ

1. Учител по биология/на РЕ,ФЕ или АЕ/
2. Учител по математика и информатика – 2 места
3. Учител по АЕ
4. Възпитател – 2 места

9881131; 9878570

до 12.07.2013г.

01.07.2013 г.

156 ОУ

 1. Химия, физика, биология, ЧП – 75%
 2. Изобразително изкуство, ДБТ – 63%
 3. Лектор по музика – 333ч.

9947035

до 30.08.2013г.

01.07.2013 г.

ССУ за ДУС

 1. Възпитател сменно –нощен – мъже
 2. Възпитател сменно –нощен – 2 жени
 3. Възпитател дневен – 1 жена
 4. Учител по БЕЛ – 540 ч.
 5. СРР
 6. Слухово-речев рехабилитатор
 7. Учител по икономика
 8. Възпитател в подготвителен клас
 9. Учител по практика /дървообработване/

8556117

до 29.08.2013г.

01.07.2013 г.

2 СОУ

 1. Помощник директор по УД
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по информационни технологии/РКК
 4. Учител по изобразително изкуство
 5. Учител по домашна техника, икономика и технологии
 6. Учител в ПИГ – 3 места

 

 

 

 

9556252; 8567179

 

 

 

 

до 31.07.2013г.

01.07.2013 г.

74 СОУ

 1. Възпитател – 3 места
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по БЕЛ /по заместване/

9346617

до 11.07.2013г.

01.07.2013 г.

ІV ПУ

 1. Специален педагог – начален етап

8570159

до 16.08.2013г.
събеседване на 20.08.2013г.

01.07.2013 г.

ОДЗ №55

 1. Детски учител

8241115

до 25.07.2013г.

01.07.2013 г.

ОДЗ №137

 1. Младши учител
 2. Старши учител

9362086; 9362087

до 08.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г. от 14:00 ч.

01.07.2013 г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по биология /по заместване/
 3. Учител по химия – 0,5 щат

8661271

до 15.07.2013г.

01.07.2013 г.

43 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по история
 4. Учител по математика и информационни технологии
 5. Учител по НЕ /лектор/ - 136 ч.

8229276; 9208240

до 23.08.2013г.

01.07.2013 г.

ЦДГ №45

Детски учител /старши/

8310058

до 26.07.2013г.
събеседване на 30.07.2013г. от 9:00ч.

28.06.2013 г.

119 СОУ

 • Учител по БЕЛ
 • Учител по АЕ
 • Учител по физическо възпитание и спорт
 • Ресурсен учител
 • Възпитател – 2 места
 • Помощник директор по УД

9733736; 8701008; 4191588

до 17.07.2013г.

 

 

 

до 04.07.2013г.

28.06.2013 г.

19 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9522484; 9523016

до 05.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 14:00 ч.

28.06.2013 г.

67 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Възпитател в начален курс
 4. Учител по математика

8223621

до 27.08.2013г.
събеседване на 28.08.2013г.

28.06.2013 г.

97 СОУ

1. Учител по математика

8140512; 8140510

до 05.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 13:00 ч.

28.06.2013 г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по хореография – 0,5 щат

9366755; 9367147

до 09.07.2013г.
събеседване на 10.07.2013г. от 10700 ч.

28.06.2013 г.

ОДЗ №63

 1. Педагог – 4 часа

9367091

до 31.08.2013г.
събеседване на 03.09.2013г.

27.06.2013 г.

39 СОУ

 • Възпитател на ПИГ – 5 места
 • Възпитател на 5 годишни – 1 място
 • Учител по БЕЛ
 • Учител по изобразително изкуство

8859019

до 05.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 14:00 ч

27.06.2013 г.

56 СОУ

 1. Възпитател – 11 места

8261177; 8261387

до 11.07.2013г.
събеседване на 12.07.2013г. от 10:00 ч.

27.06.2013 г.

64 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Възпитатели в начален етап – 2 места

9613436

до 19.08.2013г.
събеседване на 26.08.2013г. от 10:00 ч.

27.06.2013 г.

84 ОУ

1. Учител по АЕ – 0,5 щат
2. Възпитател

9928044; 0884801764

до 05.07.2013г.
събеседване на 10.07.2013г.

27.06.2013 г.

103 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 170 ч.
 2. Учител по история и цивилизация – 102 ч.
 3. Хореограф – 136 ч.
 4. Огняр – ½ щат
 5. Хигиенист – ½ щат
 6. Помощник на учителя – 2 места по ½ щат

9270608; 0884801702

от 01.08.2013г. до 30.08.2013г.
събеседване на 04.09.2013г. от 11:00 ч.

27.06.2013 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител по професионална подготовка в областта на компютърните мрежи

8611161; 8611172

до 31.07.2013г.

27.06.2013 г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител – 2 места

9521610

до 15.07.2013г.

27.06.2013 г.

СДГ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Детска учителка на срочен договор /на майчинство/

8573329

до 31.08.2013г.

27.06.2013 г.

176 ОУ

 1. Възпитател
 2. Лектор по музика – 221 ч.
 3. Лектор по информатика и трудово обучение – 433 ч.
 4. Учител по АЕ

0884801736

до 30.08.2013г.
събеседване на 04.09.2013г. от 10:30 ч.

27.06.2013 г.

48 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 2. Учител по физика и химия – 0,5 щат
 3. Учител по физическо възпитание и спорт
 4. Възпитател

8313087; 8310120

до 23.08.2013г.

27.06.2013 г.

65 ОУ

 1. учител по история и АЕ 5/8 клас

9676936

Всеки ден от 9:00-13:00 ч.Събеседване на 03.09.2013г.

25.06.2013 г.

95 СОУ

 • Учител по информатика и ИТ
 • Възпитатели – 3 места

9450365; 9451261

до 05.07.2013г.

25.06.2013 г.

163 ОУ

 1. Възпитатели – 4 места
 2. Учител в подготвителен клас – 2 места

9781516; 9782394

до 21.08.2013г.
събеседване на 26.08.2013г.

25.06.2013 г.

СПГЕ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ – 2 щата
 3. Учител по информатика и ИТ

8720037; 8710011

до 05.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г. от 10:00 ч.

25.06.2013 г.

ЧОУ „Дъга”

 1. Учител по АЕ

-лектор по НЕ
-лектор по история
-лектор по география

0879350531

Приемане на документи на 01.09.2013г.

25.06.2013 г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ по чл.67
 2. Учител по АЕ по чл.68

8628363; 8622966

до 04.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 9:00 ч.

25.06.2013 г.

76 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в подготвителна група
 3. Възпитател

9874344

до 28.08.2013г.

25.06.2013 г.

83 ОУ

 1. Възпитатели – 4 места І-ІV кл.
 2. Възпитатели – специалност БЕЛ – V-VІ кл.
 3. Възпитател – VІІ кл.
 4. Учител по БЕЛ и руски език

9923060
0884801763

до 16.08.2013г.

25.06.2013 г.

100 ОУ

1. Лектор по ДБТ – 187 ч.
2. Лектор по география и икономика – 204 ч.
3. Учител по АЕ с втора специалност РЕ

9316053; 8310095

до 19.07.2013г.
събеседване на 23.07.2013г. от 10:00 ч.

25.06.2013 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител по чл.67

8220578

до 09.09.2013г.

25.06.2013 г.

44 СОУ

 1. Касиер-домакин

8452682

до 05.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г.

21.06.2013 г.

16 ОУ

 • Учител по труд и техника – 0,5 щат
 • Хореограф – 190 ч.
 • Учител в ПИГ
 • Възпитатели – 3 места

9383060; 9387015

до 26.07.2013г.

21.06.2013 г.

23 СОУ

 1. Възпитатели – 3 места

9443588

до 01.07.2013г.

21.06.2013 г.

36 СОУ

 1. Възпитател – 6 места
 2. Учител по химия и ООС

8586148; 0879609570

до 12.07.2013г.

21.06.2013 г.

55 СОУ

 1. Начален учител -  - 2 места
 2. Възпитател – 3 места
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по математика

8771297; 9744322

до 30.06.2013г.
събеседване на 04.07.2013г.

21.06.2013 г.

103 ОУ

 1. Училищен психолог
 2. Възпитател
 3. Учител по математика /по заместване/
 4. Учител по химия и физика
 5. Учител по биология – 272 ч.

8244885; 9270608

от 01.08. до 30.08.2013г.
събеседване на 04.09.2013г. от 11:00 ч.

21.06.2013 г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573; 8683528

до 08.07.2013г.
събеседване на 10.07.2013г. от 10:00ч.

21.06.2013 г.

Логопедичен център

 1. Логопеди – 1 щатно място и 2 места по заместване

9835360; 9832754

до 10.09.2013г.
събеседване на 12.09.2013г. от 9:00 ч.

21.06.2013 г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове

-информатика – 72 ч.
-информационни технологии – 108 ч.
-география и икономика – 193 ч.
-музика – 72 ч.
-изобразително изкуство – 72 ч.
-биология – 216 ч.
-химия – 198 ч.

9201203

до 28.06.2013г.
събеседване на 01.07.2013г. от 9:00 ч.

21.06.2013 г.

ПГТЕ

 1. Учител по теория и практика машинен инженер в областта на автомобилния транспорт – 2 места
 2. Организатор учебна канцелария

8284362

до 09.07.2013г.

21.06.2013 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по информатика
 2. Медицинска сестра

9630687; 0888721101

до 30.08.2013г.

21.06.2013 г.

ОДЗ №29

 1. Общ работник

8706228; 8708388

 

21.06.2013 г.

ЦДГ №77

 1. Детски учител

9441722

до 28.06.2013г.
събеседване на 01.07.2013г. от 10:00 ч.

21.06.2013 г.

ПГЕА

 1. Програмиране
 2. Компютърна техника и технологии
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител по философия – втора специалност история

8956911

до 05.07.2013г.

21.06.2013 г.

ПГСС

1. Общ работник

8563458

до 12.07.2013г.
събеседване на 15.07.2013г. от 10:30ч.

21.06.2013 г.

35 СОУ

1. Учител по НЕ

8661060; 9633731

до 17.07.2013г.
събеседване на 22.07.2013г.

21.06.2013 г.

32 СОУ

1. Учител по АЕ – 2 места
2. Учител по БЕЛ

9874358

до 07.07.2013г.

21.06.2013 г.

ІV ПУ

 1. Възпитатели – 13 места
 2. Кинезитерапевти – 2 места
 3. Психолози – 4 места
 4. Логопеди – 4 места
 5. Арттерапевти - 2 места
 6. Социален педагог – 1 място
 7. Помощник възпитатели – 2 места

8570159

До 16.08.2013г
Събеседване на 20.08.2013г.

18.06.2013 г.

7 СОУ

 • Възпитател – 5 места
 • Учител по НЕ
 • Педагогически съветник – 0,5 щат
 • Чистачка

9876370

до 05.07.2013г.

18.06.2013 г.

20 ОУ

 1. Учител по история
 2. Учител по БЕЛ
 3. Възпитател – 2 места
 4. Учител по НЕ

9521304

до 25.06.2013г.
събеседване на 26.06.2013г.

18.06.2013 г.

30 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по НЕ
 3. Учител по физика и астрономия
 4. Учител физическо възпитание и спорт
 5. Възпитател в начален етап – 6 места

8221785

до 24.06.2013 г.

18.06.2013 г.

145 СОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Начален учител – 2 места

8774136; 8754155

до 26.06.2013 г.

18.06.2013 г.

ОДЗ №101

 1. Детски учители – 2 места

8244877; 8256690

до 26.06.2013г.

18.06.2013 г.

94 СОУ

 1. Възпитатели – 6 места

 

 1. Учител по БЕЛ

9450344

до 26.07.2013г.
събеседване на 29.07.2013 г.
до 31.07.2013г.
събеседване на 01-08-02.08.2013г.

18.06.2013 г.

12 СОУ

 1. Възпитатели – 4 места

9437952

до 28.06.2013г.

18.06.2013 г.

ІІІ ПУ

 1. Специален педагог

9383157

до 12.07.2013г.
събеседване на 17.07.2013г. от 10:00ч.

18.06.2013 г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8599410

до 28.06.2013г.

14.06.2013 г.

19 СОУ

 • Начален учител – 3 места

9522484

до 17.06.2013Г.
Събеседване на 18.06.2013г.

14.06.2013 г.

52 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитатели – 3 места
 3. Лектор по музика – 170 ч.

8552054; 0884801667

до 20.08.2013г.
събеседване на 22.08.2013г.

14.06.2013 г.

82 ОУ

 1. Възпитател – 1 място

8791236; 9736154

до 21.06.2013г.

14.06.2013 г.

ОДЗ №29

 1. Помощник възпитател

8706228; 8708388

 

14.06.2013 г.

46 ОУ

 1. Старши учител по математика и информатика

8319018

до  28.06.2013г.

14.06.2013 г.

ЦДГ №112

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9592933

до 31.08.2013г.

14.06.2013 г.

126 ОУ

 1. Учител в предучилищна група
 2. Възпитатели – 8 места
 3. Учител по АЕ

8585045; 8593161

до 01.07.2013г
до 02.07.2013г.
до 03.07.2013г.

12.06.2013 г.

10 СОУ

 • Учител в подготвителен клас
 • Начален учител – 2 места
 • Възпитател – 6 места

8747178

до 18.06.2013г.
събеседване на 19.06.2013г. от 14:00 ч.

12.06.2013 г.

21 СОУ

 1. Учител в подготвителна група – 2 места

8689244; 9624689

до 02.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г.

12.06.2013 г.

81 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по ФЕ – 0,5 щат
 3. Възпитател – 5 места

9745506; 9745494

до 24.06.2013г.
събеседване на 25.06.2013г.

12.06.2013 г.

117 СОУ

 1. Учител по ДБТ, ДТИ, технологии и изобразително изкуство

9942111

до 28.06.2013г.

12.06.2013 г.

143 ОУ

 1. Възпитатели – 3 места

8464918; 8465264

до 05.07.2013г.

12.06.2013 г.

ЦДГ №174

 1. Старши учител

0884801536; 8621090

до 30.07.2013г.

12.06.2013 г.

ЧОУ и ЧДГ И ЯСЛА „Джани РоДари”

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител в предучилищна група
 3. Медицинска сестра в детска ясла

0896769230; 9709490

до 19.07.2013г.

10.06.2013 г.

59 ОУ

 • Учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии
 • Учител по ИИ и домашна техника и икономика
 • Учител по музика – 0,5 щат
 • Учител по НЕ – лектор
 • Учител в подготвителна група
 • Начален учител
 • Възпитател – 4 места
 • УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ - 1 МЯСТО

9366716; 9366703

до 24.06.2013г.

10.06.2013 г.

125 СОУ

 1. Учител по физика и човекът и природата

8758196

до 26.06.2013г.

10.06.2013 г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител – 2 места

9382856; 9380464

до 17.06.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 10:00 ч.

10.06.2013 г.

109 ОУ

 1. Възпитатели – 6 места

8706462; 8732687

до 18.06.2013г.
събеседване на 19.06.2013г.

10.06.2013 г.

11 ОУ

 1. Възпитатели – 2 места

8627348; 0887098966

до 21.06.2013г.

10.06.2013 г.

60 ОУ

 1. Възпитатели – 4 места
 2. Педагогически съветник – 0,5 щат

9366875

до 10.09.2013г.
събеседване на 11.09.2013г. от 10:00 ч.

10.06.2013 г.

ПГТ „Макгахан”

 1. Главен счетоводител

8720108; 9710175

до 17.06.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 9:00 ч.

10.06.2013 г.

ЦДГ №124

 1. Детски учител – 2 места

9522028

до 21.06.2013г.

05.06.2013 г.

10 СОУ

 • Чистач

8747178

до 12.06.2013г.
събеседване на 17.06.2013г. от 10:00 ч.

05.06.2013 г.

ПГСС

 1. Домакин

8563458

до 20.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г. от 14:30 ч.

05.06.2013 г.

ОДЗ №69

 1. Старши учител
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Помощник възпитател

8402590

до 25.06.2013г.
събеседване на 27.06.2013г. от 13:00 ч.

05.06.2013 г.

ОДЗ №49

 1. Детски учители – 2 места

9620531

до 17.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г

05.06.2013 г.

ЦДГ №129

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8596149

до 04.07.2013г.
събеседване на 28.08.2013г. от 14:00 ч.

05.06.2013 г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител – по заместване
 2. Детски учител – 2 места

8554085; 8554119

до 10.06.2013г.

05.06.2013 г.

49 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател – 6 места

8472330

до 27.06.2013г.
събеседване на 28.06.2013 г.

05.06.2013 г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

 

03.06.2013 г.

79 СОУ

 • Възпитатели – 3 места
 • Учител в подготвителна група

8257043; 8253811

до 20.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г. от 10:00 ч.

03.06.2013 г.

118 СОУ

 1. Начален учител по АЕ

8750362

до 14.06.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 13:00 ч.

03.06.2013 г.

ОДЗ №93

 1. Педагог – 0,5 щат

8562869; 8557042

до 28.06.2013г.

03.06.2013 г.

ОДЗ №61

 1. Детски учител

8709377

до 28.06.2013г.

03.06.2013 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител – 3 места

8593157; 9589291

до 25.06.2013г.

03.06.2013 г.

ЦДГ №15

 1. Детски учител – 2 места

0884801757

ДО 28.06.2013Г.

03.06.2013 г.

121СОУ

 1. Учител в предучилищна подготовка
 2. Възпитател – 6 места

8696428; 8597176

до 24.06.2013г.
събеседване на 25.06.2013г. от 10:00 ч.

03.06.2013 г.

ОДЗ №48

 1. Детски учител

8321022; 8320021

до 06.06.2013г.

03.06.2013 г.

ПГМ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”

 1. Касиер-счетоводител

9839621

до 07.06.2013г.

30.05.2013 г.

118 СОУ

 • Начален учител – 2 места
 • Възпитател – 6 места

740105; 740165; 8750362

до 14.06.2013г
събеседване на 18.06.2013г. от 13:00 ч.

 

30.05.2013 г.

128 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател – 3 места

8840381

до 25.06.2013г.
събеседване на 27.06.2013г. от 11:00 ч.

30.05.2013 г.

153 ПГ

 1. АЕ – 12 часа седмично
 2. ФЕ – 5 часа седмично

8372190; 9383143

до 03.06.2013г.
събеседване на 03.06.2013г. от 12:30 ч.

30.05.2013 г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112; 8257143

до 17.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г. от 10:00 ч.

30.05.2013 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

до 19.06.2013г.
събеседване от 14:00 ч.

30.05.2013 г.

ОДЗ №139

 1. Детски учител

8261071

до 10.06.2013г.

30.05.2013 г.

ОДЗ №79

 1. Детски учител – 3 места

8682149

до 05.06.2013г.
събеседване на 06.06.2013г. от 13:00 ч.

30.05.2013 г.

ЦДГ №181

 1. Детски учител

9927654

до 14.06.2013г.

22.05.2013 г.

73 СОУ

 • Учител по информатика и информационни технологии на НЕ

8599510; 8599410

до 31.05.2013г.

22.05.2013 г.

140 СОУ

 1. Касиер-домакин

9344275

до 30.05.2013г.

22.05.2013 г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител
 2. Учител по музика по чл.67 от КТ

9982372

до 29.05.2013г.

22.05.2013 г.

ЦДГ №136

 1. Детски учител – 2 места

8551468; 8551568

до 30.06.2013г.

22.05.2013 г.

ПГ по Транспорт

 1. Учител по АЕ
 2. Секретар

9732657; 9732864

до 31.05.2013г.

16.05.2013 г.

45 ОУ

 • Секретар-касиер
 • Домакин

8286282

до 20.05.2013г.

 

16.05.2013 г.

73 СОУ

 1. Помощник директор по УВД
 2. Учител по физика и химия на НЕ
 3. Възпитател в начален етап – 5 места
 4. Завеждащ административно-техническа служба

8599510

до 20.05.2013г.

16.05.2013 г.

133 СОУ

 1. Учител по френски език
 2. Учител по физика и астрономия/ по заместване

9878570; 9881131

 

16.05.2013 г.

149 СОУ

 1. Учител по музика
 2. Възпитател – 2 места
 3. Детски учител в ПГ – 2 места

9561549

до 21.06.2013г.

16.05.2013 г.

ОДЗ №20

 1. Детски учител

 

до 20.05.2013г.
събеседване на 21.05.2013г. от 10:00 ч.

16.05.2013 г.

ОДЗ №24

 1. Психолог  ½ щат
 2. Детски учител

9382957

до 23.05.2013г.
събеседване на 27.05.2013г.

10.05.2013 г.

ЧСОУ „Евростар”

 • Учител по НЕ
 • Учител по АЕ
 • Учител по БЕЛ – 2 места

0888960115

до 17.05.2013г.

10.05.2013 г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител

8580019

до 31.05.2013г.

10.05.2013 г.

ЧЦДГ „Джани РоДари”

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител в предучилищна група
 3. Медицинска сестра за детска ясла

0896769242

до 31.05.2013г.

25.04.2013 г.

36 СОУ

 • Учител по история и цивилизация

8586148; 0879609570

до 07.05.2013г.

 

25.04.2013 г.

139 ОУ

 1. Възпитател

8667741

до 31.05.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 19:00 ч.

25.04.2013 г.

ПГСС „Бузема”

 1. Хигиенист

8563458

до 30.04.2013г.
събеседване на 07.05.2013г. от 14:30 ч.

25.04.2013 г.

ЦИОО

 1. Старши експерт – информатика и информационни технологии

9713511

 

25.04.2013 г.

ЦДГ №129

 1. Детски учител

8596149

до 31.05.2013г
събеседване на 28.08.2013г. от 13:00 ч.

19.04.2013 г.

2 СОУ

 • Учител по АЕ

9556252

до 10.05.2013г.

 

19.04.2013 г.

101 СОУ

 1. Архивист

9382824

до 26.04.2013г.
събеседване на 29.04.2013г. от 10:30 ч.

19.04.2013 г.

ПГБЕТС

 1. Касиер

8283674

до 26.04.2013г.

12.04.2013 г.

76 ОУ

 • Учител по история /по заместване/

9874344

 

 

12.04.2013 г.

123 СОУ

 1. Учител в подготвителен

9203023

 

12.04.2013 г.

149 СОУ

 1. Касиер-домакин

9561549

до 10.05.2013г.

12.04.2013 г.

ОДЗ №128

 1. Детски учителки – 3 места

8223618

 

04.04.2013 г.

36 СОУ

 • Учител по математика

8586148; 0879609570

до 09.04.2013г.

04.04.2013 г.

37 СОУ

 1. Портиер

8263801

до 08.04.2013г.

04.04.2013 г.

120 ОУ

 1. Свободни часове по информатика и информационни технологии /10 ч. седмично/

8662593

до 05.04.2013г.

04.04.2013 г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател

9923146

до 10.04.2013г.

04.04.2013 г.

ЦДГ №110

 1. Детски учител

9453019; 9455262

до 31.05.2013г.
събеседване на 05.06.2013г. от 13:00 ч.

27.03.2013 г.

36 СОУ

 • Учител по физическо възпитание и спорт

8586148

до 29.03.2013г.

 

27.03.2013 г.

120 ОУ

 1. Учител по ДБТ

8662593

до 29.03.2013г.

27.03.2013 г.

153 ПГ

 1. Хигиенист – 2 места

8372190

до 03.04.2013г.

27.03.2013 г.

133 СОУ

 1. Пом.директор по АСД

9881131; 9878570

до 05.04.2013г.

27.03.2013 г.

ПГТХТ

 1. Касиер на 4 часа

9367382; 9366880

до 05.04.2013г.

27.03.2013 г.

ОДЗ №24

 1. Учител по музика

9381157

до 12.04.2013г.

22.03.2013 г.

28 СОУ

 • Домакин

8295172; 8295166

до 25.03.2013г.

 

22.03.2013 г.

ПГСС

 1. Чистач

8563458

Събеседване на 27.03.2013г.

22.03.2013 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител в детска градина
 2. Учител в начален етап
 3. Медицинска сестра

9630687; 8658101

до 30.04.2013г.

15.03.2013 г.

23 СОУ

 • Помощник директор по АСД
 • Ресурсен учител
 • Логопед

9443588

до 22.03.2013г.
събеседване на 26.03.2013г.

 

15.03.2013 г.

26 СОУ

 1. Учител по информационни технологии
 2. Учител по музика 0,5 щат

8573023

до 20.03.2013г.

15.03.2013 г.

46 ОУ

1. Хигиенист

8319018

до 19.03.2013г.

15.03.2013 г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382862

до 22.03.2013г.

15.03.2013 г.

30 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия и човекът и природата

82217-85

до 19.03.2013г.

08.03.2013 г.

18 СОУ

 • Учител по математика

9880301; 9879682

до 22.03.2013г.
събеседване на 22.03.2013г. от 13:30 ч.

08.03.2013 г.

141 ОУ

 1. Касиер-домакин

8960100

до 25.03.2013г.

08.03.2013 г.

ЦДГ №165

1. Детска учителка

0884801521

до 14.03.2013г.
събеседване на 15.03.2013г от 12:30 ч.

08.03.2013 г.

76 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9874344

до 11.03.2013г.

06.03.2013 г.

101 СОУ

 • Възпитател

9382824

до 07.03.2013г.
събеседване на 08.03.2013г. от 12:30 ч.

06.03.2013 г.

109 ОУ

 1. Възпитател

8731458

до 11.03.2013г.

06.03.2013 г.

СГСАГ

1. Секретар

8661271

до 11.03.2013г.

06.03.2013 г.

ПГТЕ

 1. Възпитател към общежитие

8284362

до 25.03.2013г.
събеседване на 27.03.2013г. от 13:00 ч.

06.03.2013 г.

ОДЗ №77

 1. Младши учител

9791765

до 08.03.2013г.
събеседване на 11.03.2013г. от 13:00 ч.

04.03.2013 г.

51 СОУ

 • Учител по изобразително изкуство

9521149; 9520545

 

 

04.03.2013 г.

63 ОУ

 1. Възпитател по АЕ

9382862

до 08.03.2013г.

04.03.2013 г.

147 СОУ

1. Технически изпълнител

9208089; 8221387

до 08.03.2013г.

04.03.2013 г.

199 ОУ

 1. Учител по физика и химия

9466956

до 06.03.2013г.

04.03.2013 г.

ОДЗ №13

 1. Старши учител

9791495

до 05.03.2013г.

27.02.2013 г.

1 СОУ

 • Учител по АЕ в начален етап
 • Младши учител по БЕЛ
 • Младши учител в ПИГ

9835363

 

27.02.2013 г.

32 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9874358

до 01.03.2013 г.

27.02.2013 г.

ПГЖТ

1. Главен счетоводител

8328038

до 04.03.2013г.

27.02.2013 г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител

8554119

до 07.03.2013г.

27.02.2013 г.

СДГ №60

 1. Детски учител

8573329

 

27.02.2013 г.

ОДЗ №90

 1. Помощник възпитател
 2. Детски учител

9382856; 9380464

до 04.03.2013г.
събеседване на 05.03.2013г. от 11:30 ч.

19.02.2013 г.

10 СОУ

 • Учител по физическо възпитание и спорт

8747178

до 25.02.2013г.

19.02.2013 г.

69 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9791805; 9791806

до 22.02.2013г.

19.02.2013 г.

ЧЦДГ „Синьо езеро”

1. Детски учител

0885529862

до 28.02.2013г.

12.02.2013 г.

76 ОУ „Уилям Сароян”

1. Лектор по „Арабски език”

987  43 44

До 18.02.2013г.

12.02.2013 г.

102 ОУ „Панайот Волов”

1. Учител по български език и литература

938 26 54

До 15.02.2013г.

12.02.2013 г.

97 СОУ „Братя Миладинови”

1. Начален учител

814 05 10

До 15.02.2013г.

11.02.2013 г.

Професионална гимназия по електроника и автоматика

1. Касиер счетоводител с шифър по НКДП 4121 2003

8956 910
8956 933
8956 922

До 15.02.2013г.

11.02.2013 г.

Софийска професионална гимназия по туризъм

1. Учител по български език и литература

9833958
9835130
9833692

До 15.02.2013г.

11.02.2013 г.

24 СОУ „П. К Яворов”

1. Възпитател

945 73 96
945 7395

До 13.02.2013 г.

07.02.2013 г.

Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков”

1. Учител по Английски език по чл. 68 от КТ

938 80 01

До 15.02.2013г.

07.02.2013 г.

105 СОУ „Атанас Далчев”

1. Домакин по чл. 67 от КТ

868 35 28
862 05 73

До 22.02.2013г.
Интервю ще се проведе на 26.02.2013г.

07.02.2013 г.

141 ОУ „Народни будители”

1. Учител по математика и информатика

896 01 00
898 43 49

Събеседване на 11.02.2013 г.

07.02.2013 г.

46 ОУ „К. Фотинов”

1. Пазач – невъоръжена охрана (срочен договор) по чл. 70, ал. 1 от КТ

831 90 18

До 14:00 ч. на 15.02.2013г.

07.02.2013 г.

Професионална гимназия по транспорт

 1. Учител по Български език и литература

973 28 64
973 26 57

До 15.02.2013г.

04.02.2013 г.

116 ОУ „Паисий Хилендарски”

1. Учител по руски език и Български език и литература

994 23 01

До 08.02.2013г.

04.02.2013 г.

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

1. Пазач на щат

858 21 80

До 07.02.2013г.

04.02.2013 г.

37 СОУ „Райна Княгиня”

1. Учител по български език и литература

826 38 01

До 08.02.2013г.

04.02.2013 г.

Ресурсен център ПИОВДУСОП – София-град

1. Ресурсен учител – 2 свободни места

828 94 97

До 12.02.2013г.

04.02.2013 г.

Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”

 1. Учител по Информатика
 2. Учител по Английски език

873 95 00

До 07.02.2013г.

01.02.2013 г. ПГЖПТ "Никола Корчев" Учител по ИТ - 10 клас /1 час седмично - общо 18 часа/
Учител по руски език- 10 клас /2 часа седмично - общо 36 часа/
Учител по математика / общо 116 часа/
Учител по програмни продукти - 10 клас /4 часа седмичнообщо 72 часа/

02 832 80 38 04.02.2013 г.

01.02.2013 г.

120 ОУ „Г. С. Раковски”

1. Учител по руски език (лекторски часове – 16 ч. седмично)
2. Учител по домашен бит и техника и технологии (лекторски часове – 12 ч. седмично)

866 25 93

До 07.02.2013г.

01.02.2013 г.

28 СОУ „ Алеко Константинов”

1. Ресурсен учител  ( от 10.02.2013 г. до 30.06.2013 г.)

822-31-83;
0884801572

До 09.02.2013г.

01.02.2013 г.

126 ОУ „П. Ю. Тодоров”

1. Възпитател

858 50 45;
859 31 61

До 08.02.2013г.

31.01.2013 г.

41 ОУ

1. Касиер

 

От 04.02. 2013 г.
До 08.02.2013г.

31.01.2013 г.

ПГХМБТ "Проф. Пенчо Райков"

1. Портиер – общ работник

938-49-13

До 04.02.2013г.

30.01.2013 г.

IV Помощно училище – интернат „Проф. Димитър Кацаров”

 Технически сътрудник

857-01-59

До 10.02.2013г.

 

30.01.2013 г.

Професионална Гимназия по Електротехника и Автоматика

Учител по компютърни мрежи

89-56-910
89-56-919

До 07.02.2013г.

30.01.2013 г.

45 ОУ

1. Учител по изобразително изкуство
2. Психолог
3. Секретар - касиер

8286282

До 04.02.2013г.

30.01.2013 г.

78 СОУ

 1. Учител по математика и информатика

9977072

До 07.02.2013г.

29.01.2013 г.

76 ОУ

 Учител на подготвителна група /по заместване/

987-43-44

До 01.02.2013г.

 

29.01.2013 г.

95 СОУ

Учител по биология и човекът и природата /по заместване/

9450365;
9451261

До 01.02.2013г.

28.01.2013 г.

43 ОУ

 • Възпитател

8229276;9208240

До 01.02.2013г.

28.01.2013 г.

60 ОУ

 1. Педагогически съветник

9366875

до 13.02.2013г.
събеседване на 14.02.2013г. от 13:00 ч.

28.01.2013 г.

106 ОУ

1. Учител по математика и физика

9452879; 8472181

Събеседване на 04.02.2013г. от 14:30 ч.

28.01.2013 г.

ЦДГ №21

 1. Детски учител

9676001; 0884801165

до 01.02.2013г.
събеседване на 01.02.2013г. от 10:00 ч.

25.01.2013 г.

2 СОУ

 • Учител АЕ /по заместване/

9556252

до 04.02.2013г.
събеседване на 05.02.2013г.

25.01.2013 г.

16 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по математика

9387015

до 01.02.2013г.

25.01.2013 г.

Ресурсен център

1. Психолог /по заместване/

8289497

до 05.02.2013г.

25.01.2013 г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8586171

до 31.01.2013г.

23.01.2013 г.

39 СОУ

 • Възпитател

8859019

до 25.01.2013г.
събеседване на 29.01.2013 г. от 15:00 ч.

23.01.2013 г.

179 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател
 3. Учител по география

9986450

 

23.01.2013 г.

ЦДГ №162

1. Старши учител

9522329

до 21.02.2013г.
събеседване на 25.02.2013г. от 13:00 ч.

23.01.2013 г.

ПГАВТ

 1. Главен счетоводител

8221186; 8285010

до 30.01.2013г.

18.01.2013 г.

30 СОУ

 • Чистачка

8221785

до 23.01.2013г.

18.01.2013 г.

76 ОУ

 1. Лектор по физическо възпитание и спорт

9874344

до 23.01.2013г.

18.01.2013 г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове

-история – 2ч. седмично 5 и 6 клас
-география – 2 ч. седмично в 5,6,7 и 8 клас

9964781

до 31.01.2013г.
събеседване на 04.02.2013г. от 10 ч.

18.01.2013 г.

ПГПСТТ

 1. Лектор по философия – 186 ч.

9874108

до 25.01.2013г.

18.01.2013 г.

НУТИ

 1. Учител по модерен танц /по заместване/

8929180

до 01.02.2013г.

18.01.2013 г.

ОДЗ №164

 1. Готвач

9578622

до 30.01.2013г.
събеседване на 31.01.2013г.

18.01.2013 г.

112 ОУ

 1. Учител по биология и химия

9440084; 8467325

до 25.01.2013г.
събеседване на 29.01.2013 г. от 13:00 ч.

18.01.2013 г.

9 ФЕГ

1. Учител по френски език

9878772; 9876402

до 31.01.2013 г.
събеседване на 01.02.2013 г. от 10:00 ч.

15.01.2013 г.

25 ОУ

 • Учител по география и биология
 • Работник поддръжка

9552904; 9532741

до 23.01.2013г.
събеседване на 25.01.2013г. от 14:00 ч.

15.01.2013 г.

ОДЗ №179

 1. Детски учител

4272148; 4372149

до 31.01.2013г.

15.01.2013 г.

ОДЗ № 66

 1. Детски учител

9923146

до 25.01.2013г.

15.01.2013 г.

СПГТ

 1. Учител по практика „Екскурзоводство”

9833958; 9835130

до 31.01.2013г.

15.01.2013 г.

2 СОУ

 1. Учител по информатика

9556252

до 28.01.2013г.
събеседване на 04.02.2013г.

15.01.2013 г.

90 СОУ

 1. Начален учител с АЕ

8250755; 8250854

до 22.01.2013г.
събеседване на 23.01.2013г.

10.01.2013 г.

12 СОУ

 • Възпитател

9437952

до 16.01.2013г.

10.01.2013 г.

44 СОУ

 1. Възпитател

9450711

до 16.01.2013г.

10.01.2013 г.

49 ОУ

 1. Учител по АЕ

8472330

до 30.01.2013г.

10.01.2013 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ

9458164; 8406330

до 21.01.2013г.
събеседване на 22.01.2013 г. От 9:00 ч.

10.01.2013 г.

101 СОУ

 1. Педагогически съветник

9382824

до 14.01.2013г.
събеседване на 15.01.2013г. от 12:00 ч.

10.01.2013 г.

124 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9450296; 8450108

до 25.01.2013 г.

10.01.2013 г.

144 СОУ

 1. Учител по музика-китара

8770173; 8774052

до 11.01.2013г.

10.01.2013 г.

НПГПФ

1. Учител по фотография

8582180

до 14.01.2013г.

10.01.2013 г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ

8661271

до 15.01.2013г.

10.01.2013 г.

ОДЗ №127

 • Детски учител

8593157

до 25.01.2013г.

08.01.2013 г.

1 ПУ

 • Начален учител

9208198; 9200780

 

08.01.2013 г.

76 ОУ

 1. Учител в подготвителна група /по заместване/

9874344

до 09.01.2013 г.

08.01.2013 г.

129 ОУ

 1. Начален учител

9444351; 9444251

до 18.01.2013 г.

08.01.2013 г.

144 СОУ

 1. Портиер

8770173; 8774052

до 10.01.2013г.

08.01.2013 г.

150 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

8796663

до 15.01.2013 г.

08.01.2013 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

до 20.01.2013г.

03.01.2013 г.

16 ОУ

 • Възпитател

9387015

до 07.01.2013г.

03.01.2013 г.

23 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

9443588

до 11.01.2013г.

03.01.2013 г.

36 СОУ

 1. Педагогически съветник

8586148

до 10.01.2013г.

03.01.2013 г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

до 10.01.2013г.

03.01.2013 г.

ПГХМТ

 1. Завеждащ учебна работилница на 4 часа

9388001

до 07.01.2013г.

03.01.2013 г.

НПГПТО

 1. Учител по АЕ

8056949; 9318033

до 16.01.2013 г.

21.12.2012 г.

ПГЕА

 • Учител по АЕ
 • Учител по информатика и информационни технологии

8956933; 8956922

до 11.01.2013г.

21.12.2012 г.

ПГТЕ

 1. Учител по математика

8221065; 8221066

до 04.01.2013г.
събеседване на 07.01.2013г. от 13:00 ч.

21.12.2012 г.

ПГЖТ

 1. Учител по съобщителна техника

8328038

до 27.12.2012г.

21.12.2012 г.

ПГТМД

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9522677; 8523411

до 28.12.2012г.
събеседване на 02.01.2012г. от 9:00 ч.

20.12.2012 г.

18 СОУ

 • 1. Учител по ФЕ

9880301

до 08.01.2013 г.
събеседване на 09.01.2013 г. от 11:00 ч.

20.12.2012 г.

141 ОУ

 1. Касиер-домакин

8984349

до 28.12.2012г.

20.12.2012 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител по АЕ

8611161; 8611172

до 03.01.2013г.

20.12.2012 г.

ПГТ „Макгахан”

 1. Счетоводител
 2. Касиер
 3. Главен счетоводител

8720108; 9710175

до 08.01.2013г.
събеседване на 09.01.2013г. от 9:00 ч.

20.12.2012 г.

ПГЕБ

 1. Лекторски по БЕЛ – 126 ч.

8575027

до 07.01.2013 г.
събеседване на 23.01.2013г. от 14:00 ч.

20.12.2012 г.

ЦДГ №108

 1. Старши учител

9791512

до 02.01.2013г.

20.12.2012 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител – 2 места

8220578

до 04.01.2012г.

15.12.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитател

9387015

до 20.12.2012г.

15.12.2012 г.

32 СОУ

 1. Учител по философия и свят и личност на АЕ
 2. Учител по АЕ

9874358

до 05.01.2013г.

до 11.01.2013г.

15.12.2012 г.

49 ОУ

 1. Педагогически съветник

8472330

до 10.01.2013 г.

15.12.2012 г.

67 ОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по математика и физика

8223621

до 27.12.2012г.
събеседване на 28.12.2012г. от 10:00 ч.

15.12.2012 г.

116 ОУ

 1. Учител по руски език и БЕЛ

9942301

до 21.12.2012г.

15.12.2012 г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ

8720037; 8710011

до 21.01.2013 г.
събеседване на 23.01.2013г. от 13:30 ч.

12.12.2012 г.

9 ФЕГ

 • 1. Технически секретар

9878772; 9876402

до 15.12.2012г.
събеседване на 16.01.2013 г. от 10:00 ч.

12.12.2012 г.

32 СОУ

 1. Възпитател по заместване

9874358

до 18.12.2012г.

12.12.2012 г.

58 ОУ

 1. Парнаджия

9366755; 9367147

до 18.12.2012г.
събеседване на 19.12.2012г. от 10:00 ч.

12.12.2012 г.

60 ОУ

1. Учител по биология

9366875

до 12.12.2012г.
събеседване на 12.12.2012г. от 13:00 до 17:00 ч.

12.12.2012 г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382926; 9382862

до 17.12.2012г.

12.12.2012 г.

130 СОУ

 1. Учител по НЕ

8470495; 0879533327

до 17.12.2012г.
събеседване на 17.12.2012г. от 14:30 ч.

12.12.2012 г.

141 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален и прогимназиален етап

8984349

до 28.12.2012г.

12.12.2012 г.

ЦДГ №21

1. Детски учител – 3 места

9676001; 0884345165

до 21.12.2012г.

07.12.2012 г.

1 СОУ

 • 1. Учител по АЕ

9835363

 

07.12.2012 г.

112 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

9440084; 8467325

до 19.12.2012г.
събеседване на 20.12.2012г. от 13:00 ч.

07.12.2012 г.

133 СОУ

 1. Възпитател

9881131; 9878570

до 14.12.2012г.

07.12.2012 г.

ЦДГ №183

 1. Детски учител

- документи се приемат на ел.поща: cag183@abv.bg

8701126; 8706137

до 10.12.2012г.

04.12.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитател

9387015

до 07.12.2012г.

04.12.2012 г.

73 СОУ

 1. Педагогически съветник
 2. Психолог – 0,5 щат

8586171; 8599510

до 07.12.2012г.

04.12.2012 г.

НПМГ

 1. Учител по философия и свят и личност

8628363; 8622966

до 07.12.2012г.
събеседване на 10.12.2012г. от 9:00 ч-

04.12.2012 г.

ОДЗ №73

1. Детски учител

8240112; 8257143

до 20.12.2012г.
събеседване на 21.12.2012г. от 10:00 ч.

04.12.2012 г.

31 СУЧЕМ

 1. Възпитател

8717087; 9713603

до 28.12.2012г.
събеседване на 03.01.2013 г. от 11:00 ч.

29.11.2012 г.

9 ФЕГ

 • 1. Старши учител по НЕ

9878772; 9876402

до 03.12.2012г.

29.11.2012 г.

25 ОУ

 1. Домакин

9552904; 9532741

до 30.11.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 14:00 ч.

29.11.2012 г.

36 СОУ

 1. Учител по математика

8586148

до 11.12.2012г.
събеседване на 12.12.2012г.

29.11.2012 г.

113 СОУ

1. Възпитател в начален курс

8221063

до 07.12.2012г.
събеседване на 10.12.2012г. от 10:30 ч.

29.11.2012 г.

134 СОУ

 1. Касиер-домакин
 2. ЗАС

9316093

до 12.12.2012г.
събеседване на 14.12.2012г.

29.11.2012 г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ

9732864; 9732657

до 03.12.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 14:00 ч.

29.11.2012 г.

ОДЗ №46

 1. Старши учител

9611394; 9612994

до 27.12.2012г.

23.11.2012 г.

7 СОУ

 • 1. Възпитател

9876370

до 20.12.2012г.

23.11.2012 г.

59 ОУ

 1. Начален учител

9366716; 9366703

до 30.11.2012г.
събеседване на 30.11.2012г. от 10:00 ч.

23.11.2012 г.

81 СОУ

 1. Възпитател

9745494; 9755495

до 30.11.2012г.

23.11.2012 г.

ОДЗ №128

1. Старши учител

8223618

до 11.12.2012г.
събеседване на 12.12.2012г. от 10:00 ч.

23.11.2012 г.

78 СОУ

 1. Учител по ИИ
 2. Философия – 0,5 щат

9977072

до 14.12.2012г.

23.11.2012 г.

105 СОУ

 1. Учител по математика

8620573; 8683528

до 30.11.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 10:00 ч.

23.11.2012 г.

144 СОУ

 1. Портиер

8770173; 8774052

до 30.11.2012г.

23.11.2012 г.

28 СОУ

1. Учител по музика непълен щат

8223183; 8295172

до 28.11.2012г.

23.11.2012 г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

до 29.11.2012г.
събеседване на 30.11.2012г.

20.11.2012 г.

10 СОУ

 • 1. Старши възпитател

9743234

до 21.11.2012г.
събеседване на 22.11.2012г. от 13:00 ч.

20.11.2012 г.

133 СОУ

 1. Учител по биология на АЕ, ФЕ или РЕ
 2. Учител по АЕ

9881131; 9878570

до07.12.2012г.
до 28.11.2012г.

20.11.2012 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

до 19.12.2012г.

20.11.2012 г.

ОДЗ №176

1. Учител по музика

9982372; 9989041

до 30.11.2012г.

20.11.2012 г.

141 ОУ

 1. Начален учител

8960100; 8984349

Събеседване на 22.11.2012г.

20.11.2012 г.

29 СОУ

 1. Младши учител по НЕ – 0,5 щат

8313020; 8319119

до 26.11.2012г.
събеседване на 26.11.2012г. от 14:30 ч.

20.11.2012 г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ

8661271

до 26.11.2012г.

20.11.2012 г.

ПГЕА

1. Учител по АЕ

8956910

до 26.11.2012г.

20.11.2012 г.

116 ОУ

 1. Учител по руски език български език и литература

9942301

до 29.11.2012г.

20.11.2012 г.

18 СОУ

 • Учител по математика в прогимназиален етап

9880301

до 13.12.2012г.
събеседване на 14.12.2012г. от 11:00 ч.

16.11.2012 г.

76 ОУ

 • 1. ЗАС

9874344

до 23.11.2012г.

16.11.2012 г.

НПГПФ

 1. Счетоводител

8582180

до 20.11.2012г.

16.11.2012 г.

49 СОУ

 1. Възпитател

8472330

до 30.11.2012г.

16.11.2012 г.

ЧСОУ „Авицена”

1. Начален учител

9361238; 9361224

до 26.11.2012г.
събеседване на 28.11.2012г. от 10:00 ч.

16.11.2012 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител

8593157; 9589291

до 30.11.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 10:00 ч.

13.11.2012 г.

32 СОУ

 • 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9874358

до 14.11.2012г.

13.11.2012 г.

70 ОУ

 1. ЗАС

8277492

до 23.11.2012г.

13.11.2012 г.

138 СОУ

 1. Лектор по китайски език

2720627

до 20.11.2012г.
събеседване на 21.11.2012г. от 10:00 ч.

13.11.2012 г.

Ресурсен център

1. Ресурсен учител

8289497

до 30.11.2012г.

13.11.2012 г.

176 ОУ

 1. Възпитател

9963213

 

13.11.2012 г.

НПГПТО

 1. Учител по БЕЛ

9318033

до 27.11.2012г.

13.11.2012 г.

СПГТ

 1. Оперативен счетоводител

9867778

до 12.12.2012г.

09.11.2012 г.

36 СОУ

 • 1. Възпитател в начален курс

8586148; 0879609570

до 16.11.2012г.

09.11.2012 г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8221882; 8220818

до 23.11.2012г.
събеседване на 26.11.2012г.

07.11.2012 г.

1 СОУ

 • 1. Старши възпитател в ПИГ

9835363

до 08.11.2012г.

07.11.2012 г.

37 СОУ

 1. Портиер

8263801

до 12.11.2012

07.11.2012 г.

42 ОУ

 1. Начален учител

8403458

До 14.11.2012г.
Събеседване на 16.11.2012г.

07.11.2012 г.

85 СОУ

1. Учител по АЕ в начален етап

9458164; 8406330

до 13.11.2012г.

07.11.2012 г.

НПМГ

 1. Учител по математика

8628363; 8622966

до 15.11.2012г.
събеседване на 19.11.2012г.

07.11.2012 г.

ПГЕА

 1. Огняр

8956910; 8956919

до 20.11.2012г.

07.11.2012 г.

ПГСС „БУЗЕМА”

 1. Учител по информатика

8563458

до 15.11.2012г.
събеседване на 16.11.2012г.

05.11.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитател – 2 места

9387015; 9383060

до 13.11.2012г.

05.11.2012 г.

44 СОУ

 1. Начален учител

9450711; 9452906

до 09.11.2012г.

05.11.2012 г.

124 ОУ

 1. Учител по АЕ

8450108; 9450130

до 09.11.2012г.

05.11.2012 г.

138 СОУ

1. Учител по АЕ

8723917; 8720537

до 20.11.2012г.
събеседване на 21.11.2012г. от 11:00 ч.

05.11.2012 г.

ОДЗ №73

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8240112; 8257143

до 21.11.2012г.
събеседване на 26.11.2012г. от 10:00 ч.

05.11.2012 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител – 2 места

8593157; 9589291

до 16.11.2012г.
събеседване на 19.11.2012г. от 10:00 ч.

01.11.2012 г.

18 СОУ

 • 1. Счетоводител
 • 2. Касиер
 • 3. ЗАТС

9879682

до 19.11.2012г.

01.11.2012 г.

26 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8570129; 8573023

до 09.11.2012г.

01.11.2012 г.

36 СОУ

 1. Работник поддръжка

8586148; 0879609570

до 09.11.2012г.

01.11.2012 г.

149 СОУ

1. Възпитател

9561539; 9561529

до 15.11.2012г.

01.11.2012 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

до 20.11.2012г.

01.11.2012 г.

ОДЗ №55

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8241115

до 23.11.2012г.

29.10.2012 г.

113 СОУ

 • 1. Хигиенист – 2 места

8221063

до 05.11.2012г.
събеседване на 06.11.2012г. от 10:30 ч.

29.10.2012 г.

ПГСС „Бузема”

 1. Лектор по ИЕ
 2. Учител по философски цикъл с допълване с АЕ в 9 клас

8563458

до 31.10.2012г.

до 07.11.2012г.

29.10.2012 г.

ПГЖТ

 1. Учител по осигурител комуникационни системи

8328038

до 30.10.2012г.

29.10.2012 г.

ПГ по Телекомуникации

1. Учител по АЕ

8611172

до 12.11.2012г.

29.10.2012 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител /до завръщане на титуляра/

8289497

до 02.11.2012г.

29.10.2012 г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител – 2 места

9982372; 9989041

до 09.11.2012г.

25.10.2012 г.

44 СОУ

 • 1. Пом.директор по УД

9450711; 9452906

до 26.10.2012г.

25.10.2012 г.

ОДЗ №164

1. Главен готвач

9578622

до 31.10.2012г.

23.10.2012 г.

17 СОУ

 • 1. Учител по ФЕ – 2 места

8217188

до 29.10.2012г.

23.10.2012 г.

79 СОУ

1. Учител по АЕ в начален курс

8257043; 8262090

до 05.11.2012г.
събеседване на 06.11.2012г. от 10:00 ч.

23.10.2012 г.

171 ОУ

 1. Свободни часове по математика – 348 ч.

9917554

до 30.10.2012г.
събеседване на 31.10.2012г. от 9:30 ч.

23.10.2012 г.

18 СОУ

1. Възпитател

9880301

до 08.11.2012г.
събеседване на 09.11.2012г. от 10:00 ч.

23.10.2012 г.

ПГТ

 1. Учител по БЕЛ

9732657; 9732864

до 29.10.2012г.

23.10.2012 г.

ЦДГ №17

 1. Детски учител – 4 места

8749121; 8740041

от 05.11. до 23.11.2012г.

23.10.2012 г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015; 9383060

до 31.10.2012г.

23.10.2012 г.

49 ОУ

1. Възпитател

8472330

до 26.10.2012г.

23.10.2012 г.

ЧСОУ „Артис”

 1. Учител по АЕ – 1-8 клас

9526584

до 10.11.2012г.

19.10.2012 г.

58 ОУ

 • 1. Парнаджия

9366755; 9367147

до 24.10.2012г.
събеседване на 25.10.2012г. от 10:00 ч.

19.10.2012 г.

59 ОУ

1. Учител по музика

9366716; 9366703

до 23.10.2012г.
събеседване на 23.10.2012г. от 14:00 ч.

19.10.2012 г.

68 СОУ

 1. Учител по история /по заместване/

9785029; 9785059

 

19.10.2012 г.

76 ОУ

1. Пазач-невъоръжена охрана

9874344

до 24.10.2012г.

19.10.2012 г.

120 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8662593

 

19.10.2012 г.

131 СОУ

 1. Лекторски часове по география и икономика

8777114; 8779112

 

19.10.2012 г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ

8628363; 8622966

до 26.10.2012г.
събеседване на 30.10.2012г. от 9:00 ч.

19.10.2012 г.

ПГ по Транспорт

1. Учител по НЕ – 0,5 щат

9732864; 9732657

 

19.10.2012 г.

ЦДГ №45

 1. Детски учител

8310058

до 05.11.2012г.

16.10.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитатели

9387015; 9383060

до 23.10.2012г.

16.10.2012 г.

ПГФК

1. Пазач-невъоръжена охрана

8739500

до 31.10.2012г.
събеседване на 05.11.2012г. от 13:00 ч.

16.10.2012 г.

ЧСОУ „Артис”

 1. Преподавател по изкуство-приложни изкуства

9526584

до 31.10.2012г.

16.10.2012 г.

ЦДГ№182

1. Детски учител

9924208

до 26.10.2012г.

16.10.2012 г.

ЦДГ №92

 1. Детски учител – 2 места

8661358

до 05.11.2012г.
събеседване на 08.11.2012г.

16.10.2012 г.

ОДЗ №96

 1. Детски учител

9791487; 0884801610

до 26.10.2012г.

12.10.2012 г.

84 ОУ

 1. - УЧИТЕЛ ПО БЕЛ
ТЕЛ:9928044 ДО 17.10.2012Г.

12.10.2012 г.

133 СОУ

 • 1. Учител по информатика и информационни технологии

9881131; 9878570

до 17.10.2012г.

12.10.2012 г.

ОДЗ №39

1. Детски учител – 2 места

9560069

до 16.10.2012г.

12.10.2012 г.

106 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация

9452879; 8472181

 

12.10.2012 г.

113 СОУ

1. Възпитател

8221063

до 17.10.2012г.
събеседване на 18.10.2012г. от 10:30 ч.

12.10.2012 г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

до 30.10.2012г.

12.10.2012 г.

СДГ №60

 1. Детски учител

8573329

до 19.10.2012г.

12.10.2012 г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015; 9383060

до 19.10.2012г.

12.10.2012 г.

ЦДГ №183

1. Детски учител – 3 места

8701126; 8706137

до 16.10.2012г.

09.10.2012 г.

126 ОУ

 • 1. Учител по АЕ

8585045; 8593161

до 12.10.2012г.
събеседване на 12.10.2012г. от 14:00 ч.

09.10.2012 г.

ОДЗ №82

1. Детски учител

9343881; 0884801718

до 16.10.2012г.
събеседване на 17.10.2012г. от 13:00 ч.

09.10.2012 г.

ПГСС

 1. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8563458

 

09.10.2012 г.

202 ОУ

1. Огняр – 0,5 щат
2. Общ работник – 0,5 щат

9924205

до 17.10.2012г.

05.10.2012 г.

2 СОУ

 • 1. Възпитател
 • 2. Хигиенист – 0,5 щат

9556252

до 08.10.2012г.

05.10.2012 г.

49 ОУ

1. Начален учител

8472330

до 20.10.2012г.

05.10.2012 г.

60 ОУ

 1. Възпитател 1 клас

9366875

до 11.10.2012г.
събеседване на 12.10.2012г. от 10:00 ч.

05.10.2012 г.

ПГТХТ

 1. Учител по физкултура

9366792; 9366665

до 19.10.2012г.

05.10.2012 г.

100 ОУ

 1. Възпитател

9316053

до 12.10.2012г.
събеседване на 15.10.2012г. от 10:00 ч.

03.10.2012 г.

1 СОУ

1. Секретар

9835363

до 05.10.2012г.

03.10.2012 г.

120 ОУ

1. Възпитател

8662593

до 05.10.2012г.

03.10.2012 г.

НПГПФ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8582180

до 05.10.2012г.

03.10.2012 г.

145 СОУ

 1. Касиер-домакин

8774482

до 05.10.2012г.

01.10.2012 г.

84 ОУ

 1. Възпитател

9928044; 0884801764

до 04.10.2012г.

01.10.2012 г.

133 СОУ

 1. Пом.директор по АСД

9881131; 9878570

до 03.10.2012г.

01.10.2012 г.

2 СОУ

 1. Хигиенист

9556252

до 03.10.2012г.

01.10.2012 г.

136 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8217053

до 05.10.2012г.
събеседване на 08.10.2012г. от 14:00 ч.

01.10.2012 г.

63 ОУ

 1. Възпитател с АЕ

9382862

до 05.10.2012г.

01.10.2012 г.

ЦДГ №124

1. Детски учител

9522028

до 12.10.2012г.

01.10.2012 г.

46 ОУ

 1. Старши учител по математика – допълва с часове по информационни технологии – 136 ч. годишно
 2. Пазач

8319018

до 12.10.2012г.

27.09.2012 г.

18 СОУ

1. Възпитател

9880301

до 10.10.2012г.
събеседване на 11.10.2012г. от 10:00 ч.

27.09.2012 г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по география и икономика – 193 ч.

9201203

до 02.10.2012г.
събеседване на 03.10.2012г. от 9:00 ч

27.09.2012 г.

ПГТ „Макгахан”

 1. Административен секретар

8720108; 9710175

до 01.10.2012г.
събеседване на 01.10.2012г. от 16:00 ч

27.09.2012 г.

ОДЗ №59

1. Учител с предучилищна педагогика

8759029

до 05.10.2012г.
събеседване на 08.10.2012г.

27.09.2012 г.

ОДЗ №67

 1. Счетоводител
 2. Помощник готвач

8704192; 8720690; 0884801510

до 15.10.2012г.

27.09.2012 г.

ЦДГ №137

 1. Детски учител

9362087; 9362086

до 08.10.2012г.

27.09.2012 г.

175 ОУ

 1. Възпитател

9982084

до 05.10.2012г.

27.09.2012 г.

ОДЗ №77

 1. Детски учител

9791765

до 02.10.2012г.
събеседване на 08.10.2012г. от 13:30 ч.

25.09.2012 г.

3 ПУ

1. Учител по математика и история - -педагогика с интелектуална недостатъчност - 5-8 кл..

9383157

до 15.10.2012г.
събеседване на 22.10.2012г. от 10:00 ч.

25.09.2012 г.

30 СОУ

 1. Главен учител в начален етап

8221785

до 01.10.2012г.

21.09.2012 г.

99 ОБУ

1. Начален учител и предучилищна педагогика – 0,5 щат
2. Учител по математика и физика
3. Учител по АЕ

9578667

до 15.10.2012г.

21.09.2012 г.

133 СОУ

 1. Възпитател с РЕ

9881131; 9878570

до 05.10.2012г.