начало ...> свободни работни места ... архив  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност

 

За контакт

Срок за подаване на документи

27.02.2014 г.

ПГ по телекомуникации

 1. Чистач;

8611161
8611172

До 04.03.2014 г.

27.02.2014 г.

39 СОУ

 1. Учител на ПГ – 6 годишни;

8859019

До 10.03.2014 г.
Събеседване на 12.03.2014 г. от 14:30 часа

27.02.2014 г.

19 СОУ

 1. Помощник – директор по АСД – 1 място;
 2. Специалист, обучение и развитие – 2 места;

9523016

До 28.02.2014 г.

27.02.2014 г.

ОДЗ № 128

 1. Касиер – домакин;

9200268;
8223618

До 14.03.2014 г.

27.02.2014 г.

ОДЗ №40

 1. Работник в кухня

8219047;
8229360

До 10.03.2014г.

27.02.2014 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител

8220578

До 24.03.2014г.

24.02.2014 г.

1 СОУ

 1. Хигиенистка

9835363

До 28.02.2014г.

24.02.2014 г.

4 ПУ

 1. Възпитател

8570159

До 17.03.2014г.

24.02.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител

8771297;
9744322

До 28.02.2014г.

24.02.2014 г.

147 ОУ

 1. Възпитател

8221387

До 27.02.2014 г.
Събеседване на 28.02.2014г. от 11:30 ч.

24.02.2014 г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 12.03.2014г.
Събеседване на 14.03.2014г. от 10:00 ч.

24.02.2014 г.

ЦДГ №106

 1. Детски учител

8310176

До 31.05.2014г.

21.02.2014 г.

33 ЕГ

 1. Помощник директор по АСД

8241131

 

21.02.2014 г.

99 ОБУ

 1. Начален учител

9578667

Събеседване на 27.02.2014 г. от 14:00 ч.

21.02.2014 г.

105 СОУ

 1. Работник поддръжка

8620573;
8683528

До 03.03.2014г.
Събеседване на 04.03.2014г. от 10:00 ч.

21.02.2014 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Портиер

8611172

До 25.02.2014г.

21.02.2014 г.

Ресурсен център

 1. Психолог – 2 места

8289497

До 26.02.2014г.

18.02.2014 г.

51 СОУ

 1. Начален учител /възпитател/

9520545;
9521149

До 21.02.2014г.

18.02.2014 г.

СОУДНЗ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8981264

Събеседване на 27.02.2014г. от 11:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Учител по АЕ/НЕ

0896769230;
9709363

До 28.02.2014 г.
Събеседване на 05.03.2014г. от 13:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Директор с група

0896769230;
9709363

До 28.02.2014 г.
Събеседване на 05.03.2014г. от 13:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧСОУ „П.Р.Славейков“

 1. Учител по испански език – 4 ч. седмично

0894480707;
9571744

До 28.02.2014г.

14.02.2014 г.

70 ОУ

 1. Главен счетоводител – ? щат

8277492

До 21.03.2014 г.

14.02.2014 г.

144 СОУ

 1. Учител по АЕ

8770173
8774052
8774457

До 18.02.2014 г.
Събеседване на 19.02.2014 г. от 11:00 часа

14.02.2014 г.

1 СОУ

 1. Възпитател

9835363

До 26.02.2014г.

12.02.2014 г.

26 СОУ

 1. Възпитател със специалност „Начална училищна педагогика” – 1 щат по заместване;

8573023
8570129

До 14.02.2014 г.

12.02.2014 г.

124 ОУ

 1. Учител по История и цивилизация – лектор;

9450296
8450108
9450130

До 17.02.2014 г.

12.02.2014 г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ;

9366755
9367147

До 20.02.2014 г.
Събеседване на 21.02.2014 г. от 14:00 часа

12.02.2014 г.

140 СОУ

 1. Песагогически съветник

9344275

До 21.02.2014г.
Събеседване на 26.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

8261177;
8261387

До 11.02.2014г.
Събеседване на 13.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

78 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9977072

До 15.03.2014г.

06.02.2014г.

144 СОУ

 1. Възпитател

8770173
8774052

До 07.02.2014г.
Събеседване на 07.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

202 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

0884801768;
9924205

До 15.03.2014г.

06.02.2014г.

ПГЕА

 1. Библиотекар
 2. Главен счетоводител

8956910;
8956933

До 14.02.2014г.
До 12.02.2014г.

06.02.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8771297;
9744322

До 14.02.2014г.

06.02.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател

9624689;
8689244

До 14.02.2014г.

06.02.2014г.

ПГТ

 1. Учител по информатика и информазионни технологии

9732864;
9732657

До 12.02.2014г.

03.02.2014г.

179 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

9988062
0884801738

До 05.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 14:00 часа

31.01.2014г.

15 СОУ

 1. Снабдител - доставчик

9381304
9382880

До 04.02.2014 г.

31.01.2014г.

 49 ОУ „Бенито Хуарес”

 1. Възпитатели по чл.68, ал.1, т.1 – 2 места

8472330

До 04.02.2014 г

31.01.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс -1 място

9382926
9382862

До 24.02.2014 г.
Събеседване на 26.02.2014 г. от 10:30 часа

31.01.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател / по заместване/

9874344

До 04.02.2014 г.

31.01.2014г.

ЧЦДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Възпитател
 2. Учител І –ІV клас
 3. Ресурсен учител

0896769230
9709363

Събеседване на 03.02.2014 г. и 04.02.2014 г. от 13:00 – 16:00 часа

31.01.2014г.

29 СОУ

 1. Младши възпитател

8313020
8319119
8310170

Събеседване на 06.02.2014 г. от 14:30 часа

31.01.2014г.

102 ОУ

 1. Учител по математика / по заместване/

9382654

До 03.02.2014 г.

31.01.2014г.

140 СОУ

 1. Помощник директор УД

9344275

До 05.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 09:00 часа

31.01.2014г.

17 СОУ

 1. Начален учител -1 място

8217188

До 07.02.2014 г. от 10:00 часа

31.01.2014г.

НГДК

 1. Учител по География и икономика
 2. Учител по теория и история на културата – 0,5 щат

8273006
+359 879811457

До 04.02.2014 г.

 

31.01.2014г.

10 СОУ

1.Учител подготвителен клас

8747178
9743234

До 21.02.2014 г.
Събеседване на 27.02.2014 г. от 13:00 часа

28.01.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител – начален етап с руски език

8658101
9630687
0888721101

До 28.02.2014 г.

28.01.2014г.

1 ПУ

 1. Учител -176 ч. специалност – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност
 2. Чистач -0,5

9208198
9200780

До 04.02.2014 г.

28.01.2014г.

94 СОУ

 1. Възпитател І – ІV клас -1 щат

9450344

До 28.02.2014 г.

28.01.2014г.

16 ОУ

 1. Учител по музика - 0,5

9387015
9383060

До 03.02.2014 г.
Събеседване на 04.02.2014 г.

28.01.2014г.

ОДЗ № 137

 1. Детски учител

9362086
9362087

До 15.02.2014 г.

28.01.2014г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 26.02.2014 г.

28.01.2014г.

108 СОУ

 1. Хигиенисти – 2 бр.

8892527

 

27.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 30.01.2014 г.
Събеседване на 31.01.2014 г. от 09.00 часа

27.01.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по испански език – 4 часа

9366755
9367147

До 29.01.2014 г.
Събеседване на 30.01.2014 г. от 14.00 часа

24.01.2014г.

ЧСОУ „Петко Славейков“

 1. Учител по Испански език

0894480707
02/9571744

До 05.02.2014 г.

24.01.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател във 2 клас

 

 

 1. Възпитатели за 1 класове – 2 места

8667641

До 20.02.2014 г.
Събеседване на 24.02.2014 г. от  10.00 часа

До 16.05.2014 г.
Събеседване на 20.05.2014 г. от 10.00 часа

24.01.2014г.

ОДЗ № 137

 1. Логопед – 0,5 щат

9362087;
9362086

До 10.02.2014 г.

24.01.2014г.

ОДЗ № 139

 1. Учител

8261071

До 03.02.2014 г.

24.01.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ

8241131

До 29.01.2014 г.

Събеседване на 31.01.2014 г. от 13,30 часа

24.01.2014г.

1 СОУ

 1. Учител по НЕ – непълен норматив

9835363

До 29.01.2014 г.

24.01.2014г.

37 СОУ

 1. Възпитател

8263801

До 27.01.2014 г.

24.01.2014г.

ПГТХТ

 1. Лектор по АЕ – 219 часа
 2. Лектор по Учебна практика – общометална – 54 часа

9367382
9366665

До 28.01.2014 г.

24.01.2014г.

192 СОУ

 1. Помощник директор по АСД

9922093

До 31.01.2014г.
Събеседване на 03.02.2014г. от 10:00 ч.

24.01.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856;
9360464

До 03.02.2014г.
Събеседване на 04.02.2014г. от 11:00 ч.

21.01.2014г.

10 СОУ

 1. Учител подготвителен клас

8747178

До 24.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 13,00 часа

21.01.2014г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573
8683528

До 30.01.2014 г.
Събеседване на 31.01.2014 г.  от 09.00 часа

21.01.2014г.

ПГ по туризъм

 1. Учител по БЕЛ

9977098
9977223

До 28.01.2014 г. до 16.00 часа
Интервю на 29.01.2014 г. от 11.30 часа

21.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8628363
8622966

До 27.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 09.00 часа

21.01.2014г.

ОДЗ № 140

 1. Детски учител

0888088384

До 24.01.2014 г.
Събеседване на 27.01.2014 г. от 10.00 часа

21.01.2014г.

Ресурсен център

 1. Психолог – 2 места /по заместване/
 2. Ресурсен учител – 3 места

8289497

До 07.02.2014г.

16.01.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755
9367147

До 29.01.2014 г. до 14.00 ч.
Събеседване на 30.01.2014 г. от 14.00 часа

16.01.2014г.

СПГЕ

 1. Учител по Професионална подготовка /по заместване/

8720047
8720037

До 30.01.2014 г.

16.01.2014г.

70 ОУ

 1. Учител по математика и физика и астрономия /по заместване/

8277492

До 17.01.2014 г.

16.01.2014г.

28 СОУ

 1. Възпитатели – 2 щата

8223183
8295172
8295166

От 20.01.2014 г. до 30.01.2014 г.

16.01.2014г.

СПГЕ

 1. Учител в професионална подготовка - програмиране

8720037;
8710011

До 29.01.2014г.
Събеседване на 31.01.2014г. от 13:00 ч.

16.01.2014г.

ПГТКИ

 1. Учител по теория и практика

8298177

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г.

16.01.2014г.

23 СОУ

 1. Психолог

9443588

До 21.01.2014г.
Събеседване на 22.01.2014г. от 9:00 ч.

13.01.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

8892527

До 17.01.2014г.

13.01.2014г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9710056

До 22.01.2014г.
Събеседване на 30.01.2014г.

13.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363;
8622966

До 22.01.2014г.
Събеседване на 24.01.2014г. от 9:00 ч.

13.01.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места /по заместване
 2. Помощник директор

8289497

До 16.01.2014г.

13.01.2014г.

ОДЗ №80

 1. Детски учител – 4 места

8595017

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г.

10.01.2014г.

ЧСОУ „Г. С. Уланова „

 1. Учител – лектор по музика / V – IX клас/

02/8658101
9630687
0888721101

До 16.01.2014 г.

10.01.2014г.

ЧУТИ „Г. С. Уланова“

 1. Учител –лектор по музика / VI – X клас/

02/8658101
9630687
0888721101

До 16.01.2014 г.

10.01.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9874344

До 13.01.2014 г.

10.01.2014г.

105 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

8620573
8683528

От 8,30 до 15,00 часа до 24.01.2014 г.
Събеседване на 28.01.2014 г. от 10.00 часа

10.01.2014г.

120 ОУ

 1. Възпитател

02/8662593

До 20.01.2014 г.
Събеседването на 21.01.2014 г. от 10.00 часа

10.01.2014г.

81 СОУ

 1. Възпитател –начален етап

9745506
9745494
9755495
8854966

До 16.01.2014 г.
Събеседване на 20.01.2014 г.

09.01.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по Испански език

8721156
8717087
9713603
8721056

До 17.01.2014 г.
Събеседване на 20.01.2014 г. От 11.00 часа

09.01.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ

8771297
9744322

До 22.01.2014 г.

09.01.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател - начален етап

9366716
9366703

До 15.01.2014 г.
Събеседване на 16.01.2014 г. От 14.00 часа

09.01.2014г.

149 СОУ

 1. Касиер - домакин

9561549

До 24.01.2014 г.

09.01.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522305
9522677
8523411

До 12 ч. на 28.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 11.00 часа

09.01.2014г.

ПГ по туризъм

 1. Учител по История и цивилизация
 2. Учител по Испански език

9833958
9835130
9833692

До 04.02.2014 г.

До 17.01.2014 г.

09.01.2014г.

ОДЗ № 45

 1. Учител

8406335
0884/801 743

До 01.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 10.00 часа

09.01.2014г.

ОДЗ №73

 1. Учител в детска градина

8240112

До 31.01.2014 г.
Събеседване на 10.02.2014 г. от 10.00 часа

09.01.2014г.

ОДЗ №120

 1. Детски учител

8223219

До 14.01.2014 г.

09.01.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител - 8 места
 2. Помощник възпитател - 9 места
 3. Учител по музика - 0,5 щат
 4. Педагог – 0,5 щат

088 907 2767

До 30.01.2014 г.

06.01.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по АЕ

8244815;
8244826

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 11:00 ч.

06.01.2014г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До 13.01.2014г.

06.01.2014г.

60 ОУ

 1. Учител по математика – 0,5 щат

9366875

До 10.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 14:00 ч.

06.01.2014г.

63 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382862

До 13.01.2014г.
Събеседване на 14.01.2014г. от 14:30 ч.

06.01.2014г.

66 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Философски цикъл – лекторски часове – 108 ч.

8553153

До 30.01.2014г.
Събеседване на 31.01.2014г. от 10:30 ч.

06.01.2014г.

104 ОУ

 1. Учител по АЕ

 

 

 1. Чистач

8595124

До 13.01.2014г.
Събеседване на 14.01.2014г. от 11:30 ч.

До 20.01.2014г.
Събеседване на 21.01.2014г. от 11:30 ч.

06.01.2014г.

133 СОУ

 1. Педагогически съветник

9881131;
9878570

До 08.01.2014г.

06.01.2014г.

162 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

9943325

До 12.01.2014г.
Събеседване на 13.01.2014г. от 10:00 ч.

06.01.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат

9927504

До 31.01.2014г.

06.01.2014г.

СГХСТ

 1. Учител по АЕ

8221096;
9290583

До 28.01.2014г.
Събеседване на 30.01.2014г. от 13:00 ч.

06.01.2014г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Медицинска сестра за детска ясла
 2. Възпитател
 3. Ресурсен учител
 4. Хигиенист

0896769230;
9709490

До 10.01.2014г.

06.01.2014г.

ОДЗ №82

 1. Детски учител

9343881

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 11:00 ч.

06.01.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г. от 9:00 ч.

27.12.2013г.

18 СОУ "У. Гладстон"

 1. Възпитатели – 3 места

9879682

До 10.01.2014г. - удължаване на срока до 20.01.2014 г.

27.12.2013г.

1 СОУ

 1. Възпитатели – 2 места
 2. Счетоводител
 3. Технически изпълнител
 4. Чистачки – 3 места

9835363

До 15.01.2014г.

27.12.2013г.

41 ОУ

 1. Възпитател

9895127

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014 г. От 10:00 ч.

27.12.2013г.

ОДЗ №28

 1. Детски учител

8749054

До 20.01.2014г.
Събеседване на 21.01.2014г. от 13:30 ч.

19.12.2013г.

7 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9876370

До 03.01.2014г.

19.12.2013г.

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9387015;
9383060

До 03.01.2014г.
Събеседване на 06.01.2014г.

19.12.2013г.

18 СОУ

 1. Учител по арабски език

9879682

До 10.01.2014г.

19.12.2013г.

93 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

8722120

До 21.12.2013г.

19.12.2013г.

ЧСОУ „Г.Уланова“

 1. Начален учител
 2. Начален учител с руски език

8658101;
9630687

До 28.02.2014г.

19.12.2013г.

4 ПУ

 1. Технически сътрудник

8570159

До 24.01.2014г.

19.12.2013г.

160 ОУ

 1. Свободни масове по музика – 4 ч. седмично

9962025

 

19.12.2013г.

42 ОУ

 1. Възпитател

8403458

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 16:00 ч.

19.12.2013г.

163 ОУ

 1. Учител по АЕ

9782394;
9781516

До 24.01.2014г.
Събеседване на 28.01.2014г.

19.12.2013г.

93 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

8722120

До 21.12.2013г.

16.12.2013г.

60 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 18.12.2013г.
Събеседване на 19.12.2013г. от 12:00 ч.

16.12.2013г.

81 СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9745494;
9755495

До 03.01.2014г.

16.12.2013г.

103 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

9270608;
8244885

До 02.01.2014г.
Събеседване на 03.01.2014г. от 11:00 ч.

16.12.2013г.

127 СОУ

 1. Учител по АЕ

9879254

До 17.12.2013г.
Събеседване на 18.12.2013г. от 12:30 ч.

14.12.2013г.

16 ОУ

 1. Хореограф – 4 часа седмично

9387015
9383060

До 16.12.2013г.

14.12.2013г

43 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

8229276;
9208240

 

14.12.2013г

49 ОУ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

8472330

До 30.12.2013г.

14.12.2013г

177 ОУ

 1. Лекторски часове по физика и астрономия

9964781

 

14.12.2013г

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по изобразително изкуство – 44 часа до края на годината

9201203

До 06.01.2014г.
Събеседване на 08.01.2014г. от 10:00 ч.

14.12.2013г

НТБГ

 1. Учител по АЕ

9520857;
9157931

До 19.12.2013г.

14.12.2013г

85 СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9458164;
8406330

До 18.12.2013г.
Събеседване на 19.12.2013 г. От 9:00 ч.

10.12.2013г.

4 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 2 места

9790963;
8899626

До 17.12.2013г.
Събеседване на 18.12.2013г. от 14:30 ч.

10.12.2013г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8599410

До 17.12.2013г.

10.12.2013г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Лектор по философски цикъл – 166 ч.

9977072

До 16.12.2013г.
Събеседване на 17.12.2013г. от 10:00 ч.

10.12.2013г.

162 ОУ

 1. Възпитател
 2. Начален учител /по заместване/

9943325

До 11.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:00 ч.

10.12.2013г.

НГДЕК

 1. Учител по латински език

8273006;
0879811457

До 14.12.2013г.

10.12.2013г.

ЦДГ №85

 1. Детски учител – 4 места
 2. Помощник възпитател – 2 места

9521048

До 10.01.2014г.

10.12.2013г.

4 ПУ

 1. Възпитател

8570159

До 30.12.2013г.

06.12.2013г.

14 СОУ

 1. Възпитател

8313732

До 13.12.2013г.
Събеседване на 16.12.2013г. от 13:30 ч.

06.12.2013г.

51 СОУ

 1. Начален учител /по заместване/

9521149;
9520545

До 10.12.2013г.
Събеседване на 11.12.2013г. от 12:00 ч.

06.12.2013г.

97 СОУ

 1. Възпитател

8140510;
8140514

До 16.12.2013г.

06.12.2013г.

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196

До 16.12.2013г.

06.12.2013г.

СУ „Владимир Стойчев“

 1. Учител по АЕ

8703481

До 12.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:00 ч.

06.12.2013г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места

8289497

До 20.12.2013г.

06.12.2013г.

ЧПГБТФ

 1. Лектор по АЕ

8518000;
0876419595

До 11.12.2013г.

06.12.2013г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител

9982372

До 17.12.2013г.

06.12.2013г.

ЦДГ №161

 1. Детски учители – 2 места

9557322;
0884801675

До 13.12.2013г.

06.12.2013г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382862

До 12.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:30 ч.

03.12.2013г.

75 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8221567

До 19.12.2013г.
Събеседване на 20.12.2013г. от 10:00 ч.

03.12.2013г.

123 СОУ

 1. Възпитател

9203023

До 06.12.2013г.
Събеседване на 09.12.2013г. от 14:30 ч.

03.12.2013г.

192 СОУ

 1. Хигиенист

9922093

До 06.12.2013г.
Събеседване на 09.12.2013г. от 13:00 ч.

03.12.2013г.

ПГЖТ

 1. Главен счетоводител

8313855

До 19.12.2013г.

03.12.2013г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Медицинска сестра
 2. Възпитател
 3. Помощник възпитател
 4. Хигиенист

0896769230;
9709490

До 13.12.2013г.

03.12.2013г.

ЦДГ №9

 1. Детски учител

9204313

До 20.12.2013г.
Събеседване на 27.12.2013г. от 14:00 ч.

03.12.2013г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител – 2 места

9521610

 

11.07.2013 г.

127.СОУ

Учител по английски език – 1 място

02/987 92 54

26.07.2013 г.;събеседване-29.07.2013 г.

11.07.2013 г.

НФСГ

 1. Учител по немски език – 1 място;
 2. Зав. Учебно-компютърни кабинети-1 място

02/866 20 13

До 26.07.2013 г.; изискванията са на сайта на НФСГ

11.07.2013 г.

42.ОУ

Възпитател начален етап – 5 места – по чл.68, ал. 1, т. 1 от КТ

02/840 34 58

28.08.2013 г.;събеседване-02.09.2013 г.

11.07.2013 г.

72.ОУ

1.Възпитател начален етап – 1 щатна бройка ( пълен норматив)
2.Възпитател начален етап – ½ щатна бройка

02/929 53 50;
0884/801 681

от 11.07.2013 г. до 31.08.2013 г.

11.07.2013 г.

138.СОУ

1.Учител по английски език – 1 място;
2.Учител по български език и литература – 1 място;
3.Учител по китайски език – 1 място;
4.Възпитател с НУП – 3 места;
5.Учител по испански език – ½ място.

02/872 05 37

До 18.07.2013 г.;интервю на 19.07.2013 г. от 10:00 ч.

11.07.2013 г.

СПГТ-София

Помощник директор по АД

02/983 39 58

До 19.07.2013 г.

11.07.2013 г.

49.ОУ

1.Възпитател в начален етап І-ІV – 6 места по чл. 68, ал. 1, т. 1;
2.Начален учител с английски език – І ІV кл. – по чл. 68, ал. 1, т. 1

02/847 23 30

До 01.08.2013 г.

11.07.2013 г.

14.СОУ

1.Възпитател – 2 места по чл.67 от КТ;
2.Учител по ДТИ – ½ място по чл. 67 от КТ

02/831 37 32

До 30.08.2013 г.; интервю на03.09.2013 г. от 11,00 ч. и 13,00 ч.

09.07.2013 г.

160.ОУ

1.Възпитател І-ви клас- 1 място;
2.Учител по английски език-442 часа;
3.Учител по история и цивилизация-238 часа;
4.Учител по труд и техника-170 часа;
5Учител по изобразително изкуство-221 часа.

 

До 05.09.2013 г.

09.07.2013 г.

РЦПИОВДУСОП

Основание чл.147, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от ППЗНП :
1.Ресурсен учител-6 места;
2.Логопед-2 места;
3.Психолог-2 места.

02/828 94 97

до 15.08.2013 г.

09.07.2013 г.

9.ФЕГ

1.Учител по история и цивилизация на френски език – 1 място;
2.Учител по химия и физика на френски език – 1 място;
3.Помощник – директор УД с преподавателска заетост по френски език. Владеенето на втори чужд език е предимство.

02/987 87 72;
02/987 64 02

от 11.07.2013 г. до 23.07.2013 г.; събеседване на 27 и 28.08.2013 г. от 10:00 часа

09.07.2013 г.

50.ОУ

1.Логопед-1 място (на 4 часа)
2.Психолог- 1 място (на 4 часа)
3.Възпитател І-ІV клас – 4 места (4часа)

02/967 11 81
02/967 11 86

до 30.08.2013 г.

09.07.2013 г.

202.ОУ

Учител по информационни технологии-228 лекторски часа

0884/801 768;
02/992 42 05;
oy202@abv.bg

до 09.08.2013 г.

08.07.2013 г.

92.ОУ

1.Възпитател  начален етап – 2 места

02/828 47 26;
02/828 4733;
02/920 50 11

до 31.07.2013 г.

08.07.2013 г.

 

 • 2.Учител  подготвителна група – 1 място

 

 

08.07.2013 г.

 

3.Възпитател  подготвителна група – 1 място

 

 

08.07.2013 г.

51.СОУ

1.Учител по ФВС – 1 място по чл.68, ал.1, т.1 от КТ

02/952 05 45;
02/952 11 49

от 08.07.2013 г. до 23.08.2013 г.
на 28.08.2013 г. от 10:00 ч. - събеседване

08.07.2013 г.

20.ОУ

1.Учител по немски език в начален курс – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

02/952 13 04

до 30.08.2013 г. от 9:00 ч. до 16:30 ч. в канцеларията; на 02.09.2013 г. от 11:00 ч. в стая № 22 - събеседване

08.07.2013 г.

СГСАГ

1.Учител по ФВС – 1 място

02/866 12 71

до 15.07.2013 г.

08.07.2013 г.

Немски училища „Ерих Кестнер”

1.Учител по география и икономика – за класовете от V до ХІІ с норматив 556 уч. часа – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

02/826 72 80

26.07.2013 г.

08.07.2013 г.

НГДЕК

На основание чл. 147, ал. 1, т7 от ППЗНП:
1.Учител по изобразително изкуство-0,5 щатна бройка;
2.Учител по английски – 2 щатни бройки;
3.Учител по френски език – 0,5 щатна бройка;
4.Учител по музика – 0,4 щатна бройка-288 часа;
5.Учител по ФВС-секция „Баскетбол”-108 учебни часа;
6.Учител по ФВС – секция „Футбол” – 108 учебни часа

02/827 30 06;
02/879 811 457

от 15.07.2013 г. до 19.07.2013 г.

08.07.2013 г.

177.ОУ

І.Свободни лекторски часове по :
1.Изобразително изкуства-V-VІІІ -221 ч.
2.Технологии- VІІ и VІІІ кл. – 68 ч.
3.Домашен бит и техника- V-VІ кл.-102 ч.
4.Музика-V –VІІІ кл.- 221 ч.
5.Физика и астрономия-VІІ и VІІІ кл.-102 ч
6.География и икономика-V-VІІІ кл.-204 ч.
7.История и цивилизация-V и VІ кл.-136 ч.
8.Информационни технологии ЗП-V-VІІІ кл.- 136 ч.,ИТ-ЗИП-І-ІV кл.-127 ч.

02/996 47 81

от 01.08.2013 г. до 29.08.2013 г.
от 09.09.2013 г. до 12.09.2013 г. - събеседване

08.07.2013 г.

 

ІІ.Свободни работни места :
1.БЕЛ – V-VІІІ кл. – 1 място
2.Възпитател- І-ІІ кл. – 1 място
3.Възпитател – ІІІ – ІV кл.- 1 място
4.Възпитател – V-VІІІ кл.- 1 място

 

 

05.07.2013

30.СОУ

 • 1.Учител по английски език –  1 място;

02/822 17 85

до 12.07.2013 г.

 

 

2.Учител по немски език – 1 място ;

sou30@abv.bg

 

 

 

3.Учител по испански език – 1 място.

 

 

05.07.2013 г.

63.ОУ

На основание чл. 68 (1) т. 3 от КТ:

02/938 28 26

до 05.08.2013 г.

 

 

1.Възпитател в начален курс – 2 места;

 

 

 

 

2.Учител по изобразително изкуство – 1 място;

 

 

 

 

3.Пом. директор по учебна дейност – 1 място;

 

 

 

 

4.Учител по музика ½ щатно място;

 

 

 

 

5.Възпитател в среден курс/по физическо възпитание и спорт;

 

 

 

 

6.Възпитател в среден курс/учител по БЕЛ

 

 

05.07.2013 г.

157 ГИЧЕ „ Сесар Вайехо”

1.Испански език-2 места (пълен норматив)

02/971 00 56
02/971 00 57
02/971 00 58
Информация за документи

до 24.07.2013 г.-подаване на документи
25 и 26.07.2013 г.-събеседване
30.07.2013 г.-резултати

 

 

2.Английски език-2 места (пълен норматив)

 

 

 

 

3.Математика-1 място (пълен норматив)

 

 

 

 

4.История и цивилизация -1 място (пълен норматив)

 

 

 

 

5.Философски цикъл-1 място (пълен норматив)

 

 

 

 

6.Музика-лектор 360 часа

 

 

 

 

7.Изобразително изкуство

 

 

05.07.2013 г.

120.ОУ

1.Ръководител на компютърен кабинет – по чл. 68, т. 3 от КТ на пълен щат

02/866 25 93

до 26.07.2013 г.- в канцеларията

 

 

2.Учител по домашен бит и техника и Технологии-1/2 щат  по чл.68, т.1 от КТ

 

 

05.07.2013 г.

179.ОУ

1.Учител по БЕЛ и история и цивилизация-1 място (по чл.67)

0884/801 738

от 26.08.2013 г. до 03.09.2013 г.
на 05.09.2013 г. – събеседване от 10 часа

 

 

2.Учител по английски език-1 място
(по чл. 67)

 

 

 

 

3.Учител по математика и физика-1 място
(по чл. 67)

 

 

 

 

4.Учител в начален етап-1 място(по чл. 67)

 

 

05.07.2013 г.

61.ОУ

1.Възпитател в начален етап-4 места

 

до 31.08.2013 г.

 

 

2.Учител в начален етап-1 кл.-1 място

 

 

 

 

3.Учител по история и цивилизация и география и икономика-1 място,или
-Лектор по история и цивилизация;
-Лектор по география и икономика;

 

 

 

 

4.Лектор по биология и здравно образование-1 място-136 часа

 

 

05.07.2013 г.

18.СОУ

1.Възпитател в начален етап-6 места

02/988 03 01

от 03.07.2013 г. до 22.07.2013 г. вкл. до 17:00 часа

 

 

2.Учител по химия и опазване на околната среда  на английски и френски език-1 място;

 

 

 

 

3.Учител по корейски език-1 място;

 

 

 

 

4.Учител по математика-1 място;

 

 

05.07.2013 г.

ІІ АЕГ

1.Английски език-2 места

02/828 36 79

от 05.07.2013 г. до 24.07.2013 г. вкл. от 09:30 часа до 11:30 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа;
събеседване на 29.07.2013 г. от 09:00 часа в кабинета на директора

05.07.2013 г.

117.СОУ

1.Философски цикъл:
-9 клас-психология/логика – 36 учебни седмици х 1,5 ч.= 54 часа

02/994 21 11

 

 

 

-10 клас-етика и право-36 учебни седмици- 54 часа

 

 

 

 

-11 клас-философия (ЗП)-36 учебни седмици- 54 часа
              -философия (ЗИП)-36 учебни седмици- 54 часа

 

 

 

 

-12 клас-свят и личност(ЗП)-31 учебни седмици х2ч.=62 часа

Общ хорариум:309 часа

 

 

05.07.2013 г.

ОДЗ 140

1.Детски учител-3 места

0888/088 384

до 02.08.2013 г.; събеседване на 05.08.2013 г. от 10:00 ч.

05.07.2013 г.

133.СОУ

1.Помощник директор по учебна дейност-учител по математика и информатика

02/988 11 31

До 15.08.2013 г.

 

03.07.2013 г.

108 СОУ

 1. Възпитател – 3 места
 2. Учител за подготвителна група – 1 място

88925 27

до 23.08.2013г.

03.07.2013 г.

ОДЗ № 15 „Чучулига”

 1. Учител в детска градина – 1 място
 2. Музикален учител в детска градина – 0.5 щат

9387138
9388014

до 24.07.2013г.
събеседване на 29,30,31.07.2013г.

03.07.2013 г.

45 ОУ

1. Учител начален етап – 1 място
2. Възпитател в начален етап – 2 места
3. Учител по Изобразително изкуство – 629 часа
4. Учител по Биология и здравно образование – 272 часа

9881131; 9878570

до 09.07.2013г.

03.07.2013 г.

102 ОУ

 1. Учител по Български език и литература – 1 място
 2. Учител по География и икономика – 0.5 щат
 3. Възпитател – 2 места
 4. Учител в ПГ – 1 място
 5. Корепетитор – 0.5 щат

938 26 54

до 12.07.2013г.

03.07.2013 г.

202 ОУ

 1. Учител по Музика – 0.5 щат

9924205
0884801768

до 09.08.2013г.

03.07.2013 г.

105 СОУ

 

 1. Учител по Италиански език – 1 място
 2. Домакин – 1 място

 

 

 

 

862 05 73
868 35 28

 

 

 

 

до 23.07.2013г.
събеседване на 25.07.2013г

03.07.2013 г.

116 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Учител по Руски език – 0.5 щат
 3. Лектор по английски език – 327 часа
 4. Лектор по музика – 221 часа

994 23 01

до 01.08.2013г.

03.07.2013 г.

37 СОУ

 1. Учител по музика – 0.5 щат
 2. Учител по Философски цикъл – 116 часа
 3. Учител по География на туризма с културология – 126 часа
 4. Учител по Мениджмънт на туризма – 144 часа
 5. Учител по Законодателство в туризма – 62 часа
 6. Възпитател – 1 място
 7. Начален учител – 1 място

826 38 01

до 31.07.2013г.

01.07.2013 г.

49 ОУ

 • Учител по АЕ
 • Учител по БЕЛ и Английски език
 • Начален учител с АЕ
 • Учител по ДТИ – непълен норматив
 • Учител по история

8472330

до 27.07.2013г.

01.07.2013 г.

68 СОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Чистач
 3. Психология и логика – 72 ч.
 4. Философия – 72 ч.

9785029; 9785059

до 31.08.2013г.

01.07.2013 г.

119 СОУ

 1. Учител по човекът и природата /биология и химия/

9733736; 8701008

до 17.07.2013г.
събеседване на 22.07.2013г.

01.07.2013 г.

133 СОУ

1. Учител по биология/на РЕ,ФЕ или АЕ/
2. Учител по математика и информатика – 2 места
3. Учител по АЕ
4. Възпитател – 2 места

9881131; 9878570

до 12.07.2013г.

01.07.2013 г.

156 ОУ

 1. Химия, физика, биология, ЧП – 75%
 2. Изобразително изкуство, ДБТ – 63%
 3. Лектор по музика – 333ч.

9947035

до 30.08.2013г.

01.07.2013 г.

ССУ за ДУС

 1. Възпитател сменно –нощен – мъже
 2. Възпитател сменно –нощен – 2 жени
 3. Възпитател дневен – 1 жена
 4. Учител по БЕЛ – 540 ч.
 5. СРР
 6. Слухово-речев рехабилитатор
 7. Учител по икономика
 8. Възпитател в подготвителен клас
 9. Учител по практика /дървообработване/

8556117

до 29.08.2013г.

01.07.2013 г.

2 СОУ

 1. Помощник директор по УД
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по информационни технологии/РКК
 4. Учител по изобразително изкуство
 5. Учител по домашна техника, икономика и технологии
 6. Учител в ПИГ – 3 места

 

 

 

 

9556252; 8567179

 

 

 

 

до 31.07.2013г.

01.07.2013 г.

74 СОУ

 1. Възпитател – 3 места
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по БЕЛ /по заместване/

9346617

до 11.07.2013г.

01.07.2013 г.

ІV ПУ

 1. Специален педагог – начален етап

8570159

до 16.08.2013г.
събеседване на 20.08.2013г.

01.07.2013 г.

ОДЗ №55

 1. Детски учител

8241115

до 25.07.2013г.

01.07.2013 г.

ОДЗ №137

 1. Младши учител
 2. Старши учител

9362086; 9362087

до 08.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г. от 14:00 ч.

01.07.2013 г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по биология /по заместване/
 3. Учител по химия – 0,5 щат

8661271

до 15.07.2013г.

01.07.2013 г.

43 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по история
 4. Учител по математика и информационни технологии
 5. Учител по НЕ /лектор/ - 136 ч.

8229276; 9208240

до 23.08.2013г.

01.07.2013 г.

ЦДГ №45

Детски учител /старши/

8310058

до 26.07.2013г.
събеседване на 30.07.2013г. от 9:00ч.

28.06.2013 г.

119 СОУ

 • Учител по БЕЛ
 • Учител по АЕ
 • Учител по физическо възпитание и спорт
 • Ресурсен учител
 • Възпитател – 2 места
 • Помощник директор по УД

9733736; 8701008; 4191588

до 17.07.2013г.

 

 

 

до 04.07.2013г.

28.06.2013 г.

19 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9522484; 9523016

до 05.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 14:00 ч.

28.06.2013 г.

67 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Възпитател в начален курс
 4. Учител по математика

8223621

до 27.08.2013г.
събеседване на 28.08.2013г.

28.06.2013 г.

97 СОУ

1. Учител по математика

8140512; 8140510

до 05.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 13:00 ч.

28.06.2013 г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по хореография – 0,5 щат

9366755; 9367147

до 09.07.2013г.
събеседване на 10.07.2013г. от 10700 ч.

28.06.2013 г.

ОДЗ №63

 1. Педагог – 4 часа

9367091

до 31.08.2013г.
събеседване на 03.09.2013г.

27.06.2013 г.

39 СОУ

 • Възпитател на ПИГ – 5 места
 • Възпитател на 5 годишни – 1 място
 • Учител по БЕЛ
 • Учител по изобразително изкуство

8859019

до 05.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 14:00 ч

27.06.2013 г.

56 СОУ

 1. Възпитател – 11 места

8261177; 8261387

до 11.07.2013г.
събеседване на 12.07.2013г. от 10:00 ч.

27.06.2013 г.

64 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Възпитатели в начален етап – 2 места

9613436

до 19.08.2013г.
събеседване на 26.08.2013г. от 10:00 ч.

27.06.2013 г.

84 ОУ

1. Учител по АЕ – 0,5 щат
2. Възпитател

9928044; 0884801764

до 05.07.2013г.
събеседване на 10.07.2013г.

27.06.2013 г.

103 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 170 ч.
 2. Учител по история и цивилизация – 102 ч.
 3. Хореограф – 136 ч.
 4. Огняр – ½ щат
 5. Хигиенист – ½ щат
 6. Помощник на учителя – 2 места по ½ щат

9270608; 0884801702

от 01.08.2013г. до 30.08.2013г.
събеседване на 04.09.2013г. от 11:00 ч.

27.06.2013 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител по професионална подготовка в областта на компютърните мрежи

8611161; 8611172

до 31.07.2013г.

27.06.2013 г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител – 2 места

9521610

до 15.07.2013г.

27.06.2013 г.

СДГ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Детска учителка на срочен договор /на майчинство/

8573329

до 31.08.2013г.

27.06.2013 г.

176 ОУ

 1. Възпитател
 2. Лектор по музика – 221 ч.
 3. Лектор по информатика и трудово обучение – 433 ч.
 4. Учител по АЕ

0884801736

до 30.08.2013г.
събеседване на 04.09.2013г. от 10:30 ч.

27.06.2013 г.

48 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 2. Учител по физика и химия – 0,5 щат
 3. Учител по физическо възпитание и спорт
 4. Възпитател

8313087; 8310120

до 23.08.2013г.

27.06.2013 г.

65 ОУ

 1. учител по история и АЕ 5/8 клас

9676936

Всеки ден от 9:00-13:00 ч.Събеседване на 03.09.2013г.

25.06.2013 г.

95 СОУ

 • Учител по информатика и ИТ
 • Възпитатели – 3 места

9450365; 9451261

до 05.07.2013г.

25.06.2013 г.

163 ОУ

 1. Възпитатели – 4 места
 2. Учител в подготвителен клас – 2 места

9781516; 9782394

до 21.08.2013г.
събеседване на 26.08.2013г.

25.06.2013 г.

СПГЕ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ – 2 щата
 3. Учител по информатика и ИТ

8720037; 8710011

до 05.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г. от 10:00 ч.

25.06.2013 г.

ЧОУ „Дъга”

 1. Учител по АЕ

-лектор по НЕ
-лектор по история
-лектор по география

0879350531

Приемане на документи на 01.09.2013г.

25.06.2013 г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ по чл.67
 2. Учител по АЕ по чл.68

8628363; 8622966

до 04.07.2013г.
събеседване на 08.07.2013г. от 9:00 ч.

25.06.2013 г.

76 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в подготвителна група
 3. Възпитател

9874344

до 28.08.2013г.

25.06.2013 г.

83 ОУ

 1. Възпитатели – 4 места І-ІV кл.
 2. Възпитатели – специалност БЕЛ – V-VІ кл.
 3. Възпитател – VІІ кл.
 4. Учител по БЕЛ и руски език

9923060
0884801763

до 16.08.2013г.

25.06.2013 г.

100 ОУ

1. Лектор по ДБТ – 187 ч.
2. Лектор по география и икономика – 204 ч.
3. Учител по АЕ с втора специалност РЕ

9316053; 8310095

до 19.07.2013г.
събеседване на 23.07.2013г. от 10:00 ч.

25.06.2013 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител по чл.67

8220578

до 09.09.2013г.

25.06.2013 г.

44 СОУ

 1. Касиер-домакин

8452682

до 05.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г.

21.06.2013 г.

16 ОУ

 • Учител по труд и техника – 0,5 щат
 • Хореограф – 190 ч.
 • Учител в ПИГ
 • Възпитатели – 3 места

9383060; 9387015

до 26.07.2013г.

21.06.2013 г.

23 СОУ

 1. Възпитатели – 3 места

9443588

до 01.07.2013г.

21.06.2013 г.

36 СОУ

 1. Възпитател – 6 места
 2. Учител по химия и ООС

8586148; 0879609570

до 12.07.2013г.

21.06.2013 г.

55 СОУ

 1. Начален учител -  - 2 места
 2. Възпитател – 3 места
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по математика

8771297; 9744322

до 30.06.2013г.
събеседване на 04.07.2013г.

21.06.2013 г.

103 ОУ

 1. Училищен психолог
 2. Възпитател
 3. Учител по математика /по заместване/
 4. Учител по химия и физика
 5. Учител по биология – 272 ч.

8244885; 9270608

от 01.08. до 30.08.2013г.
събеседване на 04.09.2013г. от 11:00 ч.

21.06.2013 г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573; 8683528

до 08.07.2013г.
събеседване на 10.07.2013г. от 10:00ч.

21.06.2013 г.

Логопедичен център

 1. Логопеди – 1 щатно място и 2 места по заместване

9835360; 9832754

до 10.09.2013г.
събеседване на 12.09.2013г. от 9:00 ч.

21.06.2013 г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове

-информатика – 72 ч.
-информационни технологии – 108 ч.
-география и икономика – 193 ч.
-музика – 72 ч.
-изобразително изкуство – 72 ч.
-биология – 216 ч.
-химия – 198 ч.

9201203

до 28.06.2013г.
събеседване на 01.07.2013г. от 9:00 ч.

21.06.2013 г.

ПГТЕ

 1. Учител по теория и практика машинен инженер в областта на автомобилния транспорт – 2 места
 2. Организатор учебна канцелария

8284362

до 09.07.2013г.

21.06.2013 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по информатика
 2. Медицинска сестра

9630687; 0888721101

до 30.08.2013г.

21.06.2013 г.

ОДЗ №29

 1. Общ работник

8706228; 8708388

 

21.06.2013 г.

ЦДГ №77

 1. Детски учител

9441722

до 28.06.2013г.
събеседване на 01.07.2013г. от 10:00 ч.

21.06.2013 г.

ПГЕА

 1. Програмиране
 2. Компютърна техника и технологии
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител по философия – втора специалност история

8956911

до 05.07.2013г.

21.06.2013 г.

ПГСС

1. Общ работник

8563458

до 12.07.2013г.
събеседване на 15.07.2013г. от 10:30ч.

21.06.2013 г.

35 СОУ

1. Учител по НЕ

8661060; 9633731

до 17.07.2013г.
събеседване на 22.07.2013г.

21.06.2013 г.

32 СОУ

1. Учител по АЕ – 2 места
2. Учител по БЕЛ

9874358

до 07.07.2013г.

21.06.2013 г.

ІV ПУ

 1. Възпитатели – 13 места
 2. Кинезитерапевти – 2 места
 3. Психолози – 4 места
 4. Логопеди – 4 места
 5. Арттерапевти - 2 места
 6. Социален педагог – 1 място
 7. Помощник възпитатели – 2 места

8570159

До 16.08.2013г
Събеседване на 20.08.2013г.

18.06.2013 г.

7 СОУ

 • Възпитател – 5 места
 • Учител по НЕ
 • Педагогически съветник – 0,5 щат
 • Чистачка

9876370

до 05.07.2013г.

18.06.2013 г.

20 ОУ

 1. Учител по история
 2. Учител по БЕЛ
 3. Възпитател – 2 места
 4. Учител по НЕ

9521304

до 25.06.2013г.
събеседване на 26.06.2013г.

18.06.2013 г.

30 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по НЕ
 3. Учител по физика и астрономия
 4. Учител физическо възпитание и спорт
 5. Възпитател в начален етап – 6 места

8221785

до 24.06.2013 г.

18.06.2013 г.

145 СОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Начален учител – 2 места

8774136; 8754155

до 26.06.2013 г.

18.06.2013 г.

ОДЗ №101

 1. Детски учители – 2 места

8244877; 8256690

до 26.06.2013г.

18.06.2013 г.

94 СОУ

 1. Възпитатели – 6 места

 

 1. Учител по БЕЛ

9450344

до 26.07.2013г.
събеседване на 29.07.2013 г.
до 31.07.2013г.
събеседване на 01-08-02.08.2013г.

18.06.2013 г.

12 СОУ

 1. Възпитатели – 4 места

9437952

до 28.06.2013г.

18.06.2013 г.

ІІІ ПУ

 1. Специален педагог

9383157

до 12.07.2013г.
събеседване на 17.07.2013г. от 10:00ч.

18.06.2013 г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8599410

до 28.06.2013г.

14.06.2013 г.

19 СОУ

 • Начален учител – 3 места

9522484

до 17.06.2013Г.
Събеседване на 18.06.2013г.

14.06.2013 г.

52 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитатели – 3 места
 3. Лектор по музика – 170 ч.

8552054; 0884801667

до 20.08.2013г.
събеседване на 22.08.2013г.

14.06.2013 г.

82 ОУ

 1. Възпитател – 1 място

8791236; 9736154

до 21.06.2013г.

14.06.2013 г.

ОДЗ №29

 1. Помощник възпитател

8706228; 8708388

 

14.06.2013 г.

46 ОУ

 1. Старши учител по математика и информатика

8319018

до  28.06.2013г.

14.06.2013 г.

ЦДГ №112

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9592933

до 31.08.2013г.

14.06.2013 г.

126 ОУ

 1. Учител в предучилищна група
 2. Възпитатели – 8 места
 3. Учител по АЕ

8585045; 8593161

до 01.07.2013г
до 02.07.2013г.
до 03.07.2013г.

12.06.2013 г.

10 СОУ

 • Учител в подготвителен клас
 • Начален учител – 2 места
 • Възпитател – 6 места

8747178

до 18.06.2013г.
събеседване на 19.06.2013г. от 14:00 ч.

12.06.2013 г.

21 СОУ

 1. Учител в подготвителна група – 2 места

8689244; 9624689

до 02.07.2013г.
събеседване на 09.07.2013г.

12.06.2013 г.

81 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по ФЕ – 0,5 щат
 3. Възпитател – 5 места

9745506; 9745494

до 24.06.2013г.
събеседване на 25.06.2013г.

12.06.2013 г.

117 СОУ

 1. Учител по ДБТ, ДТИ, технологии и изобразително изкуство

9942111

до 28.06.2013г.

12.06.2013 г.

143 ОУ

 1. Възпитатели – 3 места

8464918; 8465264

до 05.07.2013г.

12.06.2013 г.

ЦДГ №174

 1. Старши учител

0884801536; 8621090

до 30.07.2013г.

12.06.2013 г.

ЧОУ и ЧДГ И ЯСЛА „Джани РоДари”

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител в предучилищна група
 3. Медицинска сестра в детска ясла

0896769230; 9709490

до 19.07.2013г.

10.06.2013 г.

59 ОУ

 • Учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии
 • Учител по ИИ и домашна техника и икономика
 • Учител по музика – 0,5 щат
 • Учител по НЕ – лектор
 • Учител в подготвителна група
 • Начален учител
 • Възпитател – 4 места
 • УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ - 1 МЯСТО

9366716; 9366703

до 24.06.2013г.

10.06.2013 г.

125 СОУ

 1. Учител по физика и човекът и природата

8758196

до 26.06.2013г.

10.06.2013 г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител – 2 места

9382856; 9380464

до 17.06.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 10:00 ч.

10.06.2013 г.

109 ОУ

 1. Възпитатели – 6 места

8706462; 8732687

до 18.06.2013г.
събеседване на 19.06.2013г.

10.06.2013 г.

11 ОУ

 1. Възпитатели – 2 места

8627348; 0887098966

до 21.06.2013г.

10.06.2013 г.

60 ОУ

 1. Възпитатели – 4 места
 2. Педагогически съветник – 0,5 щат

9366875

до 10.09.2013г.
събеседване на 11.09.2013г. от 10:00 ч.

10.06.2013 г.

ПГТ „Макгахан”

 1. Главен счетоводител

8720108; 9710175

до 17.06.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 9:00 ч.

10.06.2013 г.

ЦДГ №124

 1. Детски учител – 2 места

9522028

до 21.06.2013г.

05.06.2013 г.

10 СОУ

 • Чистач

8747178

до 12.06.2013г.
събеседване на 17.06.2013г. от 10:00 ч.

05.06.2013 г.

ПГСС

 1. Домакин

8563458

до 20.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г. от 14:30 ч.

05.06.2013 г.

ОДЗ №69

 1. Старши учител
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Помощник възпитател

8402590

до 25.06.2013г.
събеседване на 27.06.2013г. от 13:00 ч.

05.06.2013 г.

ОДЗ №49

 1. Детски учители – 2 места

9620531

до 17.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г

05.06.2013 г.

ЦДГ №129

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8596149

до 04.07.2013г.
събеседване на 28.08.2013г. от 14:00 ч.

05.06.2013 г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител – по заместване
 2. Детски учител – 2 места

8554085; 8554119

до 10.06.2013г.

05.06.2013 г.

49 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател – 6 места

8472330

до 27.06.2013г.
събеседване на 28.06.2013 г.

05.06.2013 г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

 

03.06.2013 г.

79 СОУ

 • Възпитатели – 3 места
 • Учител в подготвителна група

8257043; 8253811

до 20.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г. от 10:00 ч.

03.06.2013 г.

118 СОУ

 1. Начален учител по АЕ

8750362

до 14.06.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 13:00 ч.

03.06.2013 г.

ОДЗ №93

 1. Педагог – 0,5 щат

8562869; 8557042

до 28.06.2013г.

03.06.2013 г.

ОДЗ №61

 1. Детски учител

8709377

до 28.06.2013г.

03.06.2013 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител – 3 места

8593157; 9589291

до 25.06.2013г.

03.06.2013 г.

ЦДГ №15

 1. Детски учител – 2 места

0884801757

ДО 28.06.2013Г.

03.06.2013 г.

121СОУ

 1. Учител в предучилищна подготовка
 2. Възпитател – 6 места

8696428; 8597176

до 24.06.2013г.
събеседване на 25.06.2013г. от 10:00 ч.

03.06.2013 г.

ОДЗ №48

 1. Детски учител

8321022; 8320021

до 06.06.2013г.

03.06.2013 г.

ПГМ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”

 1. Касиер-счетоводител

9839621

до 07.06.2013г.

30.05.2013 г.

118 СОУ

 • Начален учител – 2 места
 • Възпитател – 6 места

740105; 740165; 8750362

до 14.06.2013г
събеседване на 18.06.2013г. от 13:00 ч.

 

30.05.2013 г.

128 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател – 3 места

8840381

до 25.06.2013г.
събеседване на 27.06.2013г. от 11:00 ч.

30.05.2013 г.

153 ПГ

 1. АЕ – 12 часа седмично
 2. ФЕ – 5 часа седмично

8372190; 9383143

до 03.06.2013г.
събеседване на 03.06.2013г. от 12:30 ч.

30.05.2013 г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112; 8257143

до 17.06.2013г.
събеседване на 21.06.2013г. от 10:00 ч.

30.05.2013 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

до 19.06.2013г.
събеседване от 14:00 ч.

30.05.2013 г.

ОДЗ №139

 1. Детски учител

8261071

до 10.06.2013г.

30.05.2013 г.

ОДЗ №79

 1. Детски учител – 3 места

8682149

до 05.06.2013г.
събеседване на 06.06.2013г. от 13:00 ч.

30.05.2013 г.

ЦДГ №181

 1. Детски учител

9927654

до 14.06.2013г.

22.05.2013 г.

73 СОУ

 • Учител по информатика и информационни технологии на НЕ

8599510; 8599410

до 31.05.2013г.

22.05.2013 г.

140 СОУ

 1. Касиер-домакин

9344275

до 30.05.2013г.

22.05.2013 г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител
 2. Учител по музика по чл.67 от КТ

9982372

до 29.05.2013г.

22.05.2013 г.

ЦДГ №136

 1. Детски учител – 2 места

8551468; 8551568

до 30.06.2013г.

22.05.2013 г.

ПГ по Транспорт

 1. Учител по АЕ
 2. Секретар

9732657; 9732864

до 31.05.2013г.

16.05.2013 г.

45 ОУ

 • Секретар-касиер
 • Домакин

8286282

до 20.05.2013г.

 

16.05.2013 г.

73 СОУ

 1. Помощник директор по УВД
 2. Учител по физика и химия на НЕ
 3. Възпитател в начален етап – 5 места
 4. Завеждащ административно-техническа служба

8599510

до 20.05.2013г.

16.05.2013 г.

133 СОУ

 1. Учител по френски език
 2. Учител по физика и астрономия/ по заместване

9878570; 9881131

 

16.05.2013 г.

149 СОУ

 1. Учител по музика
 2. Възпитател – 2 места
 3. Детски учител в ПГ – 2 места

9561549

до 21.06.2013г.

16.05.2013 г.

ОДЗ №20

 1. Детски учител

 

до 20.05.2013г.
събеседване на 21.05.2013г. от 10:00 ч.

16.05.2013 г.

ОДЗ №24

 1. Психолог  ½ щат
 2. Детски учител

9382957

до 23.05.2013г.
събеседване на 27.05.2013г.

10.05.2013 г.

ЧСОУ „Евростар”

 • Учител по НЕ
 • Учител по АЕ
 • Учител по БЕЛ – 2 места

0888960115

до 17.05.2013г.

10.05.2013 г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител

8580019

до 31.05.2013г.

10.05.2013 г.

ЧЦДГ „Джани РоДари”

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител в предучилищна група
 3. Медицинска сестра за детска ясла

0896769242

до 31.05.2013г.

25.04.2013 г.

36 СОУ

 • Учител по история и цивилизация

8586148; 0879609570

до 07.05.2013г.

 

25.04.2013 г.

139 ОУ

 1. Възпитател

8667741

до 31.05.2013г.
събеседване на 18.06.2013г. от 19:00 ч.

25.04.2013 г.

ПГСС „Бузема”

 1. Хигиенист

8563458

до 30.04.2013г.
събеседване на 07.05.2013г. от 14:30 ч.

25.04.2013 г.

ЦИОО

 1. Старши експерт – информатика и информационни технологии

9713511

 

25.04.2013 г.

ЦДГ №129

 1. Детски учител

8596149

до 31.05.2013г
събеседване на 28.08.2013г. от 13:00 ч.

19.04.2013 г.

2 СОУ

 • Учител по АЕ

9556252

до 10.05.2013г.

 

19.04.2013 г.

101 СОУ

 1. Архивист

9382824

до 26.04.2013г.
събеседване на 29.04.2013г. от 10:30 ч.

19.04.2013 г.

ПГБЕТС

 1. Касиер

8283674

до 26.04.2013г.

12.04.2013 г.

76 ОУ

 • Учител по история /по заместване/

9874344

 

 

12.04.2013 г.

123 СОУ

 1. Учител в подготвителен

9203023

 

12.04.2013 г.

149 СОУ

 1. Касиер-домакин

9561549

до 10.05.2013г.

12.04.2013 г.

ОДЗ №128

 1. Детски учителки – 3 места

8223618

 

04.04.2013 г.

36 СОУ

 • Учител по математика

8586148; 0879609570

до 09.04.2013г.

04.04.2013 г.

37 СОУ

 1. Портиер

8263801

до 08.04.2013г.

04.04.2013 г.

120 ОУ

 1. Свободни часове по информатика и информационни технологии /10 ч. седмично/

8662593

до 05.04.2013г.

04.04.2013 г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател

9923146

до 10.04.2013г.

04.04.2013 г.

ЦДГ №110

 1. Детски учител

9453019; 9455262

до 31.05.2013г.
събеседване на 05.06.2013г. от 13:00 ч.

27.03.2013 г.

36 СОУ

 • Учител по физическо възпитание и спорт

8586148

до 29.03.2013г.

 

27.03.2013 г.

120 ОУ

 1. Учител по ДБТ

8662593

до 29.03.2013г.

27.03.2013 г.

153 ПГ

 1. Хигиенист – 2 места

8372190

до 03.04.2013г.

27.03.2013 г.

133 СОУ

 1. Пом.директор по АСД

9881131; 9878570

до 05.04.2013г.

27.03.2013 г.

ПГТХТ

 1. Касиер на 4 часа

9367382; 9366880

до 05.04.2013г.

27.03.2013 г.

ОДЗ №24

 1. Учител по музика

9381157

до 12.04.2013г.

22.03.2013 г.

28 СОУ

 • Домакин

8295172; 8295166

до 25.03.2013г.

 

22.03.2013 г.

ПГСС

 1. Чистач

8563458

Събеседване на 27.03.2013г.

22.03.2013 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител в детска градина
 2. Учител в начален етап
 3. Медицинска сестра

9630687; 8658101

до 30.04.2013г.

15.03.2013 г.

23 СОУ

 • Помощник директор по АСД
 • Ресурсен учител
 • Логопед

9443588

до 22.03.2013г.
събеседване на 26.03.2013г.

 

15.03.2013 г.

26 СОУ

 1. Учител по информационни технологии
 2. Учител по музика 0,5 щат

8573023

до 20.03.2013г.

15.03.2013 г.

46 ОУ

1. Хигиенист

8319018

до 19.03.2013г.

15.03.2013 г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382862

до 22.03.2013г.

15.03.2013 г.

30 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия и човекът и природата

82217-85

до 19.03.2013г.

08.03.2013 г.

18 СОУ

 • Учител по математика

9880301; 9879682

до 22.03.2013г.
събеседване на 22.03.2013г. от 13:30 ч.

08.03.2013 г.

141 ОУ

 1. Касиер-домакин

8960100

до 25.03.2013г.

08.03.2013 г.

ЦДГ №165

1. Детска учителка

0884801521

до 14.03.2013г.
събеседване на 15.03.2013г от 12:30 ч.

08.03.2013 г.

76 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9874344

до 11.03.2013г.

06.03.2013 г.

101 СОУ

 • Възпитател

9382824

до 07.03.2013г.
събеседване на 08.03.2013г. от 12:30 ч.

06.03.2013 г.

109 ОУ

 1. Възпитател

8731458

до 11.03.2013г.

06.03.2013 г.

СГСАГ

1. Секретар

8661271

до 11.03.2013г.

06.03.2013 г.

ПГТЕ

 1. Възпитател към общежитие

8284362

до 25.03.2013г.
събеседване на 27.03.2013г. от 13:00 ч.

06.03.2013 г.

ОДЗ №77

 1. Младши учител

9791765

до 08.03.2013г.
събеседване на 11.03.2013г. от 13:00 ч.

04.03.2013 г.

51 СОУ

 • Учител по изобразително изкуство

9521149; 9520545

 

 

04.03.2013 г.

63 ОУ

 1. Възпитател по АЕ

9382862

до 08.03.2013г.

04.03.2013 г.

147 СОУ

1. Технически изпълнител

9208089; 8221387

до 08.03.2013г.

04.03.2013 г.

199 ОУ

 1. Учител по физика и химия

9466956

до 06.03.2013г.

04.03.2013 г.

ОДЗ №13

 1. Старши учител

9791495

до 05.03.2013г.

27.02.2013 г.

1 СОУ

 • Учител по АЕ в начален етап
 • Младши учител по БЕЛ
 • Младши учител в ПИГ

9835363

 

27.02.2013 г.

32 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9874358

до 01.03.2013 г.

27.02.2013 г.

ПГЖТ

1. Главен счетоводител

8328038

до 04.03.2013г.

27.02.2013 г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител

8554119

до 07.03.2013г.

27.02.2013 г.

СДГ №60

 1. Детски учител

8573329

 

27.02.2013 г.

ОДЗ №90

 1. Помощник възпитател
 2. Детски учител

9382856; 9380464

до 04.03.2013г.
събеседване на 05.03.2013г. от 11:30 ч.

19.02.2013 г.

10 СОУ

 • Учител по физическо възпитание и спорт

8747178

до 25.02.2013г.

19.02.2013 г.

69 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9791805; 9791806

до 22.02.2013г.

19.02.2013 г.

ЧЦДГ „Синьо езеро”

1. Детски учител

0885529862

до 28.02.2013г.

12.02.2013 г.

76 ОУ „Уилям Сароян”

1. Лектор по „Арабски език”

987  43 44

До 18.02.2013г.

12.02.2013 г.

102 ОУ „Панайот Волов”

1. Учител по български език и литература

938 26 54

До 15.02.2013г.

12.02.2013 г.

97 СОУ „Братя Миладинови”

1. Начален учител

814 05 10

До 15.02.2013г.

11.02.2013 г.

Професионална гимназия по електроника и автоматика

1. Касиер счетоводител с шифър по НКДП 4121 2003

8956 910
8956 933
8956 922

До 15.02.2013г.

11.02.2013 г.

Софийска професионална гимназия по туризъм

1. Учител по български език и литература

9833958
9835130
9833692

До 15.02.2013г.

11.02.2013 г.

24 СОУ „П. К Яворов”

1. Възпитател

945 73 96
945 7395

До 13.02.2013 г.

07.02.2013 г.

Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков”

1. Учител по Английски език по чл. 68 от КТ

938 80 01

До 15.02.2013г.

07.02.2013 г.

105 СОУ „Атанас Далчев”

1. Домакин по чл. 67 от КТ

868 35 28
862 05 73

До 22.02.2013г.
Интервю ще се проведе на 26.02.2013г.

07.02.2013 г.

141 ОУ „Народни будители”

1. Учител по математика и информатика

896 01 00
898 43 49

Събеседване на 11.02.2013 г.

07.02.2013 г.

46 ОУ „К. Фотинов”

1. Пазач – невъоръжена охрана (срочен договор) по чл. 70, ал. 1 от КТ

831 90 18

До 14:00 ч. на 15.02.2013г.

07.02.2013 г.

Професионална гимназия по транспорт

 1. Учител по Български език и литература

973 28 64
973 26 57

До 15.02.2013г.

04.02.2013 г.

116 ОУ „Паисий Хилендарски”

1. Учител по руски език и Български език и литература

994 23 01

До 08.02.2013г.

04.02.2013 г.

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

1. Пазач на щат

858 21 80

До 07.02.2013г.

04.02.2013 г.

37 СОУ „Райна Княгиня”

1. Учител по български език и литература

826 38 01

До 08.02.2013г.

04.02.2013 г.

Ресурсен център ПИОВДУСОП – София-град

1. Ресурсен учител – 2 свободни места

828 94 97

До 12.02.2013г.

04.02.2013 г.

Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”

 1. Учител по Информатика
 2. Учител по Английски език

873 95 00

До 07.02.2013г.

01.02.2013 г. ПГЖПТ "Никола Корчев" Учител по ИТ - 10 клас /1 час седмично - общо 18 часа/
Учител по руски език- 10 клас /2 часа седмично - общо 36 часа/
Учител по математика / общо 116 часа/
Учител по програмни продукти - 10 клас /4 часа седмичнообщо 72 часа/

02 832 80 38 04.02.2013 г.

01.02.2013 г.

120 ОУ „Г. С. Раковски”

1. Учител по руски език (лекторски часове – 16 ч. седмично)
2. Учител по домашен бит и техника и технологии (лекторски часове – 12 ч. седмично)

866 25 93

До 07.02.2013г.

01.02.2013 г.

28 СОУ „ Алеко Константинов”

1. Ресурсен учител  ( от 10.02.2013 г. до 30.06.2013 г.)

822-31-83;
0884801572

До 09.02.2013г.

01.02.2013 г.

126 ОУ „П. Ю. Тодоров”

1. Възпитател

858 50 45;
859 31 61

До 08.02.2013г.

31.01.2013 г.

41 ОУ

1. Касиер

 

От 04.02. 2013 г.
До 08.02.2013г.

31.01.2013 г.

ПГХМБТ "Проф. Пенчо Райков"

1. Портиер – общ работник

938-49-13

До 04.02.2013г.

30.01.2013 г.

IV Помощно училище – интернат „Проф. Димитър Кацаров”

 Технически сътрудник

857-01-59

До 10.02.2013г.

 

30.01.2013 г.

Професионална Гимназия по Електротехника и Автоматика

Учител по компютърни мрежи

89-56-910
89-56-919

До 07.02.2013г.

30.01.2013 г.

45 ОУ

1. Учител по изобразително изкуство
2. Психолог
3. Секретар - касиер

8286282

До 04.02.2013г.

30.01.2013 г.

78 СОУ

 1. Учител по математика и информатика

9977072

До 07.02.2013г.

29.01.2013 г.

76 ОУ

 Учител на подготвителна група /по заместване/

987-43-44

До 01.02.2013г.

 

29.01.2013 г.

95 СОУ

Учител по биология и човекът и природата /по заместване/

9450365;
9451261

До 01.02.2013г.

28.01.2013 г.

43 ОУ

 • Възпитател

8229276;9208240

До 01.02.2013г.

28.01.2013 г.

60 ОУ

 1. Педагогически съветник

9366875

до 13.02.2013г.
събеседване на 14.02.2013г. от 13:00 ч.

28.01.2013 г.

106 ОУ

1. Учител по математика и физика

9452879; 8472181

Събеседване на 04.02.2013г. от 14:30 ч.

28.01.2013 г.

ЦДГ №21

 1. Детски учител

9676001; 0884801165

до 01.02.2013г.
събеседване на 01.02.2013г. от 10:00 ч.

25.01.2013 г.

2 СОУ

 • Учител АЕ /по заместване/

9556252

до 04.02.2013г.
събеседване на 05.02.2013г.

25.01.2013 г.

16 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по математика

9387015

до 01.02.2013г.

25.01.2013 г.

Ресурсен център

1. Психолог /по заместване/

8289497

до 05.02.2013г.

25.01.2013 г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8586171

до 31.01.2013г.

23.01.2013 г.

39 СОУ

 • Възпитател

8859019

до 25.01.2013г.
събеседване на 29.01.2013 г. от 15:00 ч.

23.01.2013 г.

179 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател
 3. Учител по география

9986450

 

23.01.2013 г.

ЦДГ №162

1. Старши учител

9522329

до 21.02.2013г.
събеседване на 25.02.2013г. от 13:00 ч.

23.01.2013 г.

ПГАВТ

 1. Главен счетоводител

8221186; 8285010

до 30.01.2013г.

18.01.2013 г.

30 СОУ

 • Чистачка

8221785

до 23.01.2013г.

18.01.2013 г.

76 ОУ

 1. Лектор по физическо възпитание и спорт

9874344

до 23.01.2013г.

18.01.2013 г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове

-история – 2ч. седмично 5 и 6 клас
-география – 2 ч. седмично в 5,6,7 и 8 клас

9964781

до 31.01.2013г.
събеседване на 04.02.2013г. от 10 ч.

18.01.2013 г.

ПГПСТТ

 1. Лектор по философия – 186 ч.

9874108

до 25.01.2013г.

18.01.2013 г.

НУТИ

 1. Учител по модерен танц /по заместване/

8929180

до 01.02.2013г.

18.01.2013 г.

ОДЗ №164

 1. Готвач

9578622

до 30.01.2013г.
събеседване на 31.01.2013г.

18.01.2013 г.

112 ОУ

 1. Учител по биология и химия

9440084; 8467325

до 25.01.2013г.
събеседване на 29.01.2013 г. от 13:00 ч.

18.01.2013 г.

9 ФЕГ

1. Учител по френски език

9878772; 9876402

до 31.01.2013 г.
събеседване на 01.02.2013 г. от 10:00 ч.

15.01.2013 г.

25 ОУ

 • Учител по география и биология
 • Работник поддръжка

9552904; 9532741

до 23.01.2013г.
събеседване на 25.01.2013г. от 14:00 ч.

15.01.2013 г.

ОДЗ №179

 1. Детски учител

4272148; 4372149

до 31.01.2013г.

15.01.2013 г.

ОДЗ № 66

 1. Детски учител

9923146

до 25.01.2013г.

15.01.2013 г.

СПГТ

 1. Учител по практика „Екскурзоводство”

9833958; 9835130

до 31.01.2013г.

15.01.2013 г.

2 СОУ

 1. Учител по информатика

9556252

до 28.01.2013г.
събеседване на 04.02.2013г.

15.01.2013 г.

90 СОУ

 1. Начален учител с АЕ

8250755; 8250854

до 22.01.2013г.
събеседване на 23.01.2013г.

10.01.2013 г.

12 СОУ

 • Възпитател

9437952

до 16.01.2013г.

10.01.2013 г.

44 СОУ

 1. Възпитател

9450711

до 16.01.2013г.

10.01.2013 г.

49 ОУ

 1. Учител по АЕ

8472330

до 30.01.2013г.

10.01.2013 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ

9458164; 8406330

до 21.01.2013г.
събеседване на 22.01.2013 г. От 9:00 ч.

10.01.2013 г.

101 СОУ

 1. Педагогически съветник

9382824

до 14.01.2013г.
събеседване на 15.01.2013г. от 12:00 ч.

10.01.2013 г.

124 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9450296; 8450108

до 25.01.2013 г.

10.01.2013 г.

144 СОУ

 1. Учител по музика-китара

8770173; 8774052

до 11.01.2013г.

10.01.2013 г.

НПГПФ

1. Учител по фотография

8582180

до 14.01.2013г.

10.01.2013 г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ

8661271

до 15.01.2013г.

10.01.2013 г.

ОДЗ №127

 • Детски учител

8593157

до 25.01.2013г.

08.01.2013 г.

1 ПУ

 • Начален учител

9208198; 9200780

 

08.01.2013 г.

76 ОУ

 1. Учител в подготвителна група /по заместване/

9874344

до 09.01.2013 г.

08.01.2013 г.

129 ОУ

 1. Начален учител

9444351; 9444251

до 18.01.2013 г.

08.01.2013 г.

144 СОУ

 1. Портиер

8770173; 8774052

до 10.01.2013г.

08.01.2013 г.

150 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

8796663

до 15.01.2013 г.

08.01.2013 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

до 20.01.2013г.

03.01.2013 г.

16 ОУ

 • Възпитател

9387015

до 07.01.2013г.

03.01.2013 г.

23 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

9443588

до 11.01.2013г.

03.01.2013 г.

36 СОУ

 1. Педагогически съветник

8586148

до 10.01.2013г.

03.01.2013 г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

до 10.01.2013г.

03.01.2013 г.

ПГХМТ

 1. Завеждащ учебна работилница на 4 часа

9388001

до 07.01.2013г.

03.01.2013 г.

НПГПТО

 1. Учител по АЕ

8056949; 9318033

до 16.01.2013 г.

21.12.2012 г.

ПГЕА

 • Учител по АЕ
 • Учител по информатика и информационни технологии

8956933; 8956922

до 11.01.2013г.

21.12.2012 г.

ПГТЕ

 1. Учител по математика

8221065; 8221066

до 04.01.2013г.
събеседване на 07.01.2013г. от 13:00 ч.

21.12.2012 г.

ПГЖТ

 1. Учител по съобщителна техника

8328038

до 27.12.2012г.

21.12.2012 г.

ПГТМД

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9522677; 8523411

до 28.12.2012г.
събеседване на 02.01.2012г. от 9:00 ч.

20.12.2012 г.

18 СОУ

 • 1. Учител по ФЕ

9880301

до 08.01.2013 г.
събеседване на 09.01.2013 г. от 11:00 ч.

20.12.2012 г.

141 ОУ

 1. Касиер-домакин

8984349

до 28.12.2012г.

20.12.2012 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител по АЕ

8611161; 8611172

до 03.01.2013г.

20.12.2012 г.

ПГТ „Макгахан”

 1. Счетоводител
 2. Касиер
 3. Главен счетоводител

8720108; 9710175

до 08.01.2013г.
събеседване на 09.01.2013г. от 9:00 ч.

20.12.2012 г.

ПГЕБ

 1. Лекторски по БЕЛ – 126 ч.

8575027

до 07.01.2013 г.
събеседване на 23.01.2013г. от 14:00 ч.

20.12.2012 г.

ЦДГ №108

 1. Старши учител

9791512

до 02.01.2013г.

20.12.2012 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител – 2 места

8220578

до 04.01.2012г.

15.12.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитател

9387015

до 20.12.2012г.

15.12.2012 г.

32 СОУ

 1. Учител по философия и свят и личност на АЕ
 2. Учител по АЕ

9874358

до 05.01.2013г.

до 11.01.2013г.

15.12.2012 г.

49 ОУ

 1. Педагогически съветник

8472330

до 10.01.2013 г.

15.12.2012 г.

67 ОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по математика и физика

8223621

до 27.12.2012г.
събеседване на 28.12.2012г. от 10:00 ч.

15.12.2012 г.

116 ОУ

 1. Учител по руски език и БЕЛ

9942301

до 21.12.2012г.

15.12.2012 г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ

8720037; 8710011

до 21.01.2013 г.
събеседване на 23.01.2013г. от 13:30 ч.

12.12.2012 г.

9 ФЕГ

 • 1. Технически секретар

9878772; 9876402

до 15.12.2012г.
събеседване на 16.01.2013 г. от 10:00 ч.

12.12.2012 г.

32 СОУ

 1. Възпитател по заместване

9874358

до 18.12.2012г.

12.12.2012 г.

58 ОУ

 1. Парнаджия

9366755; 9367147

до 18.12.2012г.
събеседване на 19.12.2012г. от 10:00 ч.

12.12.2012 г.

60 ОУ

1. Учител по биология

9366875

до 12.12.2012г.
събеседване на 12.12.2012г. от 13:00 до 17:00 ч.

12.12.2012 г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382926; 9382862

до 17.12.2012г.

12.12.2012 г.

130 СОУ

 1. Учител по НЕ

8470495; 0879533327

до 17.12.2012г.
събеседване на 17.12.2012г. от 14:30 ч.

12.12.2012 г.

141 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален и прогимназиален етап

8984349

до 28.12.2012г.

12.12.2012 г.

ЦДГ №21

1. Детски учител – 3 места

9676001; 0884345165

до 21.12.2012г.

07.12.2012 г.

1 СОУ

 • 1. Учител по АЕ

9835363

 

07.12.2012 г.

112 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

9440084; 8467325

до 19.12.2012г.
събеседване на 20.12.2012г. от 13:00 ч.

07.12.2012 г.

133 СОУ

 1. Възпитател

9881131; 9878570

до 14.12.2012г.

07.12.2012 г.

ЦДГ №183

 1. Детски учител

- документи се приемат на ел.поща: cag183@abv.bg

8701126; 8706137

до 10.12.2012г.

04.12.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитател

9387015

до 07.12.2012г.

04.12.2012 г.

73 СОУ

 1. Педагогически съветник
 2. Психолог – 0,5 щат

8586171; 8599510

до 07.12.2012г.

04.12.2012 г.

НПМГ

 1. Учител по философия и свят и личност

8628363; 8622966

до 07.12.2012г.
събеседване на 10.12.2012г. от 9:00 ч-

04.12.2012 г.

ОДЗ №73

1. Детски учител

8240112; 8257143

до 20.12.2012г.
събеседване на 21.12.2012г. от 10:00 ч.

04.12.2012 г.

31 СУЧЕМ

 1. Възпитател

8717087; 9713603

до 28.12.2012г.
събеседване на 03.01.2013 г. от 11:00 ч.

29.11.2012 г.

9 ФЕГ

 • 1. Старши учител по НЕ

9878772; 9876402

до 03.12.2012г.

29.11.2012 г.

25 ОУ

 1. Домакин

9552904; 9532741

до 30.11.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 14:00 ч.

29.11.2012 г.

36 СОУ

 1. Учител по математика

8586148

до 11.12.2012г.
събеседване на 12.12.2012г.

29.11.2012 г.

113 СОУ

1. Възпитател в начален курс

8221063

до 07.12.2012г.
събеседване на 10.12.2012г. от 10:30 ч.

29.11.2012 г.

134 СОУ

 1. Касиер-домакин
 2. ЗАС

9316093

до 12.12.2012г.
събеседване на 14.12.2012г.

29.11.2012 г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ

9732864; 9732657

до 03.12.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 14:00 ч.

29.11.2012 г.

ОДЗ №46

 1. Старши учител

9611394; 9612994

до 27.12.2012г.

23.11.2012 г.

7 СОУ

 • 1. Възпитател

9876370

до 20.12.2012г.

23.11.2012 г.

59 ОУ

 1. Начален учител

9366716; 9366703

до 30.11.2012г.
събеседване на 30.11.2012г. от 10:00 ч.

23.11.2012 г.

81 СОУ

 1. Възпитател

9745494; 9755495

до 30.11.2012г.

23.11.2012 г.

ОДЗ №128

1. Старши учител

8223618

до 11.12.2012г.
събеседване на 12.12.2012г. от 10:00 ч.

23.11.2012 г.

78 СОУ

 1. Учител по ИИ
 2. Философия – 0,5 щат

9977072

до 14.12.2012г.

23.11.2012 г.

105 СОУ

 1. Учител по математика

8620573; 8683528

до 30.11.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 10:00 ч.

23.11.2012 г.

144 СОУ

 1. Портиер

8770173; 8774052

до 30.11.2012г.

23.11.2012 г.

28 СОУ

1. Учител по музика непълен щат

8223183; 8295172

до 28.11.2012г.

23.11.2012 г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

до 29.11.2012г.
събеседване на 30.11.2012г.

20.11.2012 г.

10 СОУ

 • 1. Старши възпитател

9743234

до 21.11.2012г.
събеседване на 22.11.2012г. от 13:00 ч.

20.11.2012 г.

133 СОУ

 1. Учител по биология на АЕ, ФЕ или РЕ
 2. Учител по АЕ

9881131; 9878570

до07.12.2012г.
до 28.11.2012г.

20.11.2012 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

до 19.12.2012г.

20.11.2012 г.

ОДЗ №176

1. Учител по музика

9982372; 9989041

до 30.11.2012г.

20.11.2012 г.

141 ОУ

 1. Начален учител

8960100; 8984349

Събеседване на 22.11.2012г.

20.11.2012 г.

29 СОУ

 1. Младши учител по НЕ – 0,5 щат

8313020; 8319119

до 26.11.2012г.
събеседване на 26.11.2012г. от 14:30 ч.

20.11.2012 г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ

8661271

до 26.11.2012г.

20.11.2012 г.

ПГЕА

1. Учител по АЕ

8956910

до 26.11.2012г.

20.11.2012 г.

116 ОУ

 1. Учител по руски език български език и литература

9942301

до 29.11.2012г.

20.11.2012 г.

18 СОУ

 • Учител по математика в прогимназиален етап

9880301

до 13.12.2012г.
събеседване на 14.12.2012г. от 11:00 ч.

16.11.2012 г.

76 ОУ

 • 1. ЗАС

9874344

до 23.11.2012г.

16.11.2012 г.

НПГПФ

 1. Счетоводител

8582180

до 20.11.2012г.

16.11.2012 г.

49 СОУ

 1. Възпитател

8472330

до 30.11.2012г.

16.11.2012 г.

ЧСОУ „Авицена”

1. Начален учител

9361238; 9361224

до 26.11.2012г.
събеседване на 28.11.2012г. от 10:00 ч.

16.11.2012 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител

8593157; 9589291

до 30.11.2012г.
събеседване на 03.12.2012г. от 10:00 ч.

13.11.2012 г.

32 СОУ

 • 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9874358

до 14.11.2012г.

13.11.2012 г.

70 ОУ

 1. ЗАС

8277492

до 23.11.2012г.

13.11.2012 г.

138 СОУ

 1. Лектор по китайски език

2720627

до 20.11.2012г.
събеседване на 21.11.2012г. от 10:00 ч.

13.11.2012 г.

Ресурсен център

1. Ресурсен учител

8289497

до 30.11.2012г.

13.11.2012 г.

176 ОУ

 1. Възпитател

9963213

 

13.11.2012 г.

НПГПТО

 1. Учител по БЕЛ

9318033

до 27.11.2012г.

13.11.2012 г.

СПГТ

 1. Оперативен счетоводител

9867778

до 12.12.2012г.

09.11.2012 г.

36 СОУ

 • 1. Възпитател в начален курс

8586148; 0879609570

до 16.11.2012г.

09.11.2012 г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8221882; 8220818

до 23.11.2012г.
събеседване на 26.11.2012г.

07.11.2012 г.

1 СОУ

 • 1. Старши възпитател в ПИГ

9835363

до 08.11.2012г.

07.11.2012 г.

37 СОУ

 1. Портиер

8263801

до 12.11.2012

07.11.2012 г.

42 ОУ

 1. Начален учител

8403458

До 14.11.2012г.
Събеседване на 16.11.2012г.

07.11.2012 г.

85 СОУ

1. Учител по АЕ в начален етап

9458164; 8406330

до 13.11.2012г.

07.11.2012 г.

НПМГ

 1. Учител по математика

8628363; 8622966

до 15.11.2012г.
събеседване на 19.11.2012г.

07.11.2012 г.

ПГЕА

 1. Огняр

8956910; 8956919

до 20.11.2012г.

07.11.2012 г.

ПГСС „БУЗЕМА”

 1. Учител по информатика

8563458

до 15.11.2012г.
събеседване на 16.11.2012г.

05.11.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитател – 2 места

9387015; 9383060

до 13.11.2012г.

05.11.2012 г.

44 СОУ

 1. Начален учител

9450711; 9452906

до 09.11.2012г.

05.11.2012 г.

124 ОУ

 1. Учител по АЕ

8450108; 9450130

до 09.11.2012г.

05.11.2012 г.

138 СОУ

1. Учител по АЕ

8723917; 8720537

до 20.11.2012г.
събеседване на 21.11.2012г. от 11:00 ч.

05.11.2012 г.

ОДЗ №73

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8240112; 8257143

до 21.11.2012г.
събеседване на 26.11.2012г. от 10:00 ч.

05.11.2012 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител – 2 места

8593157; 9589291

до 16.11.2012г.
събеседване на 19.11.2012г. от 10:00 ч.

01.11.2012 г.

18 СОУ

 • 1. Счетоводител
 • 2. Касиер
 • 3. ЗАТС

9879682

до 19.11.2012г.

01.11.2012 г.

26 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8570129; 8573023

до 09.11.2012г.

01.11.2012 г.

36 СОУ

 1. Работник поддръжка

8586148; 0879609570

до 09.11.2012г.

01.11.2012 г.

149 СОУ

1. Възпитател

9561539; 9561529

до 15.11.2012г.

01.11.2012 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

до 20.11.2012г.

01.11.2012 г.

ОДЗ №55

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8241115

до 23.11.2012г.

29.10.2012 г.

113 СОУ

 • 1. Хигиенист – 2 места

8221063

до 05.11.2012г.
събеседване на 06.11.2012г. от 10:30 ч.

29.10.2012 г.

ПГСС „Бузема”

 1. Лектор по ИЕ
 2. Учител по философски цикъл с допълване с АЕ в 9 клас

8563458

до 31.10.2012г.

до 07.11.2012г.

29.10.2012 г.

ПГЖТ

 1. Учител по осигурител комуникационни системи

8328038

до 30.10.2012г.

29.10.2012 г.

ПГ по Телекомуникации

1. Учител по АЕ

8611172

до 12.11.2012г.

29.10.2012 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител /до завръщане на титуляра/

8289497

до 02.11.2012г.

29.10.2012 г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител – 2 места

9982372; 9989041

до 09.11.2012г.

25.10.2012 г.

44 СОУ

 • 1. Пом.директор по УД

9450711; 9452906

до 26.10.2012г.

25.10.2012 г.

ОДЗ №164

1. Главен готвач

9578622

до 31.10.2012г.

23.10.2012 г.

17 СОУ

 • 1. Учител по ФЕ – 2 места

8217188

до 29.10.2012г.

23.10.2012 г.

79 СОУ

1. Учител по АЕ в начален курс

8257043; 8262090

до 05.11.2012г.
събеседване на 06.11.2012г. от 10:00 ч.

23.10.2012 г.

171 ОУ

 1. Свободни часове по математика – 348 ч.

9917554

до 30.10.2012г.
събеседване на 31.10.2012г. от 9:30 ч.

23.10.2012 г.

18 СОУ

1. Възпитател

9880301

до 08.11.2012г.
събеседване на 09.11.2012г. от 10:00 ч.

23.10.2012 г.

ПГТ

 1. Учител по БЕЛ

9732657; 9732864

до 29.10.2012г.

23.10.2012 г.

ЦДГ №17

 1. Детски учител – 4 места

8749121; 8740041

от 05.11. до 23.11.2012г.

23.10.2012 г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015; 9383060

до 31.10.2012г.

23.10.2012 г.

49 ОУ

1. Възпитател

8472330

до 26.10.2012г.

23.10.2012 г.

ЧСОУ „Артис”

 1. Учител по АЕ – 1-8 клас

9526584

до 10.11.2012г.

19.10.2012 г.

58 ОУ

 • 1. Парнаджия

9366755; 9367147

до 24.10.2012г.
събеседване на 25.10.2012г. от 10:00 ч.

19.10.2012 г.

59 ОУ

1. Учител по музика

9366716; 9366703

до 23.10.2012г.
събеседване на 23.10.2012г. от 14:00 ч.

19.10.2012 г.

68 СОУ

 1. Учител по история /по заместване/

9785029; 9785059

 

19.10.2012 г.

76 ОУ

1. Пазач-невъоръжена охрана

9874344

до 24.10.2012г.

19.10.2012 г.

120 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8662593

 

19.10.2012 г.

131 СОУ

 1. Лекторски часове по география и икономика

8777114; 8779112

 

19.10.2012 г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ

8628363; 8622966

до 26.10.2012г.
събеседване на 30.10.2012г. от 9:00 ч.

19.10.2012 г.

ПГ по Транспорт

1. Учител по НЕ – 0,5 щат

9732864; 9732657

 

19.10.2012 г.

ЦДГ №45

 1. Детски учител

8310058

до 05.11.2012г.

16.10.2012 г.

16 ОУ

 • 1. Възпитатели

9387015; 9383060

до 23.10.2012г.

16.10.2012 г.

ПГФК

1. Пазач-невъоръжена охрана

8739500

до 31.10.2012г.
събеседване на 05.11.2012г. от 13:00 ч.

16.10.2012 г.

ЧСОУ „Артис”

 1. Преподавател по изкуство-приложни изкуства

9526584

до 31.10.2012г.

16.10.2012 г.

ЦДГ№182

1. Детски учител

9924208

до 26.10.2012г.

16.10.2012 г.

ЦДГ №92

 1. Детски учител – 2 места

8661358

до 05.11.2012г.
събеседване на 08.11.2012г.

16.10.2012 г.

ОДЗ №96

 1. Детски учител

9791487; 0884801610

до 26.10.2012г.

12.10.2012 г.

84 ОУ

 1. - УЧИТЕЛ ПО БЕЛ
ТЕЛ:9928044 ДО 17.10.2012Г.

12.10.2012 г.

133 СОУ

 • 1. Учител по информатика и информационни технологии

9881131; 9878570

до 17.10.2012г.

12.10.2012 г.

ОДЗ №39

1. Детски учител – 2 места

9560069

до 16.10.2012г.

12.10.2012 г.

106 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация

9452879; 8472181

 

12.10.2012 г.

113 СОУ

1. Възпитател

8221063

до 17.10.2012г.
събеседване на 18.10.2012г. от 10:30 ч.

12.10.2012 г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

до 30.10.2012г.

12.10.2012 г.

СДГ №60

 1. Детски учител

8573329

до 19.10.2012г.

12.10.2012 г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015; 9383060

до 19.10.2012г.

12.10.2012 г.

ЦДГ №183

1. Детски учител – 3 места

8701126; 8706137

до 16.10.2012г.

09.10.2012 г.

126 ОУ

 • 1. Учител по АЕ

8585045; 8593161

до 12.10.2012г.
събеседване на 12.10.2012г. от 14:00 ч.

09.10.2012 г.

ОДЗ №82

1. Детски учител

9343881; 0884801718

до 16.10.2012г.
събеседване на 17.10.2012г. от 13:00 ч.

09.10.2012 г.

ПГСС

 1. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8563458

 

09.10.2012 г.

202 ОУ

1. Огняр – 0,5 щат
2. Общ работник – 0,5 щат

9924205

до 17.10.2012г.

05.10.2012 г.

2 СОУ

 • 1. Възпитател
 • 2. Хигиенист – 0,5 щат

9556252

до 08.10.2012г.

05.10.2012 г.

49 ОУ

1. Начален учител

8472330

до 20.10.2012г.

05.10.2012 г.

60 ОУ

 1. Възпитател 1 клас

9366875

до 11.10.2012г.
събеседване на 12.10.2012г. от 10:00 ч.

05.10.2012 г.

ПГТХТ

 1. Учител по физкултура

9366792; 9366665

до 19.10.2012г.

05.10.2012 г.

100 ОУ

 1. Възпитател

9316053

до 12.10.2012г.
събеседване на 15.10.2012г. от 10:00 ч.

03.10.2012 г.

1 СОУ

1. Секретар

9835363

до 05.10.2012г.

03.10.2012 г.

120 ОУ

1. Възпитател

8662593

до 05.10.2012г.

03.10.2012 г.

НПГПФ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8582180

до 05.10.2012г.

03.10.2012 г.

145 СОУ

 1. Касиер-домакин

8774482

до 05.10.2012г.

01.10.2012 г.

84 ОУ

 1. Възпитател

9928044; 0884801764

до 04.10.2012г.

01.10.2012 г.

133 СОУ

 1. Пом.директор по АСД

9881131; 9878570

до 03.10.2012г.

01.10.2012 г.

2 СОУ

 1. Хигиенист

9556252

до 03.10.2012г.

01.10.2012 г.

136 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8217053

до 05.10.2012г.
събеседване на 08.10.2012г. от 14:00 ч.

01.10.2012 г.

63 ОУ

 1. Възпитател с АЕ

9382862

до 05.10.2012г.

01.10.2012 г.

ЦДГ №124

1. Детски учител

9522028

до 12.10.2012г.

01.10.2012 г.

46 ОУ

 1. Старши учител по математика – допълва с часове по информационни технологии – 136 ч. годишно
 2. Пазач

8319018

до 12.10.2012г.

27.09.2012 г.

18 СОУ

1. Възпитател

9880301

до 10.10.2012г.
събеседване на 11.10.2012г. от 10:00 ч.

27.09.2012 г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по география и икономика – 193 ч.

9201203

до 02.10.2012г.
събеседване на 03.10.2012г. от 9:00 ч

27.09.2012 г.

ПГТ „Макгахан”

 1. Административен секретар

8720108; 9710175

до 01.10.2012г.
събеседване на 01.10.2012г. от 16:00 ч

27.09.2012 г.

ОДЗ №59

1. Учител с предучилищна педагогика

8759029

до 05.10.2012г.
събеседване на 08.10.2012г.

27.09.2012 г.

ОДЗ №67

 1. Счетоводител
 2. Помощник готвач

8704192; 8720690; 0884801510

до 15.10.2012г.

27.09.2012 г.

ЦДГ №137

 1. Детски учител

9362087; 9362086

до 08.10.2012г.

27.09.2012 г.

175 ОУ

 1. Възпитател

9982084

до 05.10.2012г.

27.09.2012 г.

ОДЗ №77

 1. Детски учител

9791765

до 02.10.2012г.
събеседване на 08.10.2012г. от 13:30 ч.

25.09.2012 г.

3 ПУ

1. Учител по математика и история - -педагогика с интелектуална недостатъчност - 5-8 кл..

9383157

до 15.10.2012г.
събеседване на 22.10.2012г. от 10:00 ч.

25.09.2012 г.

30 СОУ

 1. Главен учител в начален етап

8221785

до 01.10.2012г.

21.09.2012 г.

99 ОБУ

1. Начален учител и предучилищна педагогика – 0,5 щат
2. Учител по математика и физика
3. Учител по АЕ

9578667

до 15.10.2012г.

21.09.2012 г.

133 СОУ

 1. Възпитател с РЕ

9881131; 9878570

до 05.10.2012г.