начало ...> свободни работни места ... архив  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност

 

За контакт

Срок за подаване на документи

14.06.2017г.

4 ОУ

 1. Учител ЦДОначален етап – 7 места
 2. Учител по АЕ /среден курс плюс 4 клас/

8899626
8899726

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 11:00ч.

14.06.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Психолог

9874358

До 05.07.2017г.

14.06.2017г.

51 СУ

 1. Учител по математика и информатика

9520545
9521149

До 21.06.2017г.
Събеседване на 23.06.2017г. от 13:00ч.

 

14.06.2017г.

58 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Учители в ПИГ начален етап – 4 места
 4. Учител в начален етап

9366755

До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

14.06.2017г.

128 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика

8840381

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 10:30ч.

14.06.2017г.

ДГ №89

 1. Детски учител

8406335
0884801743

До 30.06.2017г.

14.06.2017г.

81 СУ

 1. Учинел начален етап

 

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

9745494
9755495

До 03.07.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г.
До 04.07.2017г.
Събеседване на 05.07.2017г.

14.06.2017г.

104 ОУ

 1. Учител ЦО /1-4 клас/
 2. Учител по АЕ /по заместване/
 3. Учител по математика /математика и физика или математика и информатика/

8585192
8585124

До 26.06.2017г.
Събеседване на 28.06.2017г. от 9:00ч.

14.06.2017г.

64 ОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет
 2. Учител в ПИГ – начален курс

9613436

До 05.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 9:00ч.

14.06.2017г.

82 ОУ

 1. Учител по математика и физика
 2. Начален учител - 1,5 щат

0884801641

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

13.06.2017г.

50 ОУ

 1. Учител по математика и физика

9671186
9671181

До 31.07.2017г.

13.06.2017г.

125 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Учител по БЕЛ

8758196

До 27.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г.

13.06.2017г.

ЧСУ „Свети Георги“

 1. Учител по история и география
 2. Учител по химия и биология
 3. Учител по физика и математика

0897009428

До 30.06.2017г.

 

13.06.2017г.

ДГ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 26.06.2017г.

13.06.2017г.

ДГ №108

 1. Учител или старши учител – 2 места

9791512

До 01.08.2017г.

13.06.2017г.

118 СУ

 1. Психолог

740105
8750362

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 12:00ч.

13.06.2017г.

ДГ №112

 1. Детски учител
 2. Логопед

9592933

До 15.08.2017г.
Събеседване на 28 и 29.06.2017г. от 13:00ч.

13.06.2017г.

14 СУ

 1. Начален учител в ЦДО

8313732

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 11:00ч.

13.06.2017г.

129 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика

9444351
9444115

До 19.07.2017г.

13.06.2017г.

171 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Учител в ЦДО /по заместване/
 3. Учител по АЕ с втори език НЕ, ФЕ, Испански език
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат
 5. Хигиенист
 6. Хигиенист /по заместване/

9917554

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

13.06.2017г.

76 ОУ

 1. Учинел / или старши учителв начален етап
 2. Учител в ЦОУ – 3 места

9874344
9319388

До 23.06.2017г.

13.06.2017г.

119 СУ

 1. Учител по изобразително изкуство
 2. Учител по история/философия
 3. Учител по информатика

4192501
4192516
4191588

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г.

13.06.2017г.


ОБЯВА
Регионално управление на образованието – София-град
обявява
свободно работно място за заемане на длъжността временно изпълняващ директор на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“

12.06.2017г.

95 СУ

 1. Учител в начален етап – 5 места

 

 1. Учител по АЕв  начален етап

9450365

До 16.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г.
До 20.06.2017г.
Събеседване на 22.06.2017г.

12.06.2017г.

118 СУ

 1. Учител по технологии и предприемачество5-7 клас; технологии 7 клас

8740029

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 12:00ч.

12.06.2017г.

140 СУ

 1. Учител или старши учител ПИГ/ЦДО – 2 места
 2. Ресурсен учител

 

 1. Учител по математика
 1. Младши учител или старши учител по изобразително изкуство

 

 1. Учител по хореография – 2 места
 1. Учител по биология

9343373
9346450
9346449

До 20.06.2017г.
Събеседване на 21.06.2017г. от 9:00ч.
От 14:00ч.
Събеседване на 22.06.2017г. от 9:00ч.
От 14:00ч.

Събеседване на 23.06.2017г. от 9:00ч.
От 14:00ч.

12.06.2017г.

ЧСУ „П.Р.Славейков“

 1. Технически секретар
 2. Медицинска сестра

0894480707

До 20.06.2017г.
Събеседване на 23.06.2017г.

12.06.2017г.

ЧСУ „Абрахам Линкълн“

 1. Начален учител
 2. Детски учител предучилищно образавание – 2 места
 3. Помощник-учител предучилищно образование

0884206110
0877131661

До 27.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

12.06.2017г.

ДГ №55

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Педагог – 0,5 щат

8241115

До 05.07.2017г.
Събеседване на 06.07.2017г. от 9:30ч.

12.06.2017г.

ДГ №111

 1. Детски учител

8623148

До 26.06.2017г.
Събеседване на 28 и 29.06.2017г. от 13:00ч.

12.06.2017г.

ДГ №7

 1. Детски учител

8589108
8694511

До 07.07.2017г.
Събеседване на 11.07.2017г. от 10:00ч.

12.06.2017г.

8 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/
 2. Учител в начален етап
 3. Учител в ЦДО – начален етап – 3 места
 4. Учител в ЦДО начален етап с АЕ
 5. Учител в ЦДО – прогимназиален етап
 6. Ресурсен учител

8719035

Събеседване на одобрените на 20 и 21.06.2017г.

09.06.2017г.

60 ОУ

 1. Начален учител – 5 места
 2. Начален учител
 3. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 16.06.2017г.
Събеседване на 20 .06.2017г. от

09.06.2017г.

119 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по РЕ – 2 места
 4. Учител по математика
 5. Учител по ФВС
 6. Учител по биология и ЧП – 2 места
 7. Учител по музика – 0,5 щат
 8. Начален учител в ПИГ – 7 места

4192501
4192516
4191588

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г.

09.06.2017г.

90 СУ

 1. Начален учител – 4 места

8250854

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:00ч.

09.06.2017г.

92 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по ФВС /по заместване/
 3. Учител по биология и химия /по заместване/

8284726
8284733

До 15.06.2017г.
Събеседване на 21.06.2017г.

08.06.2017г.

2 СУ

 1. Учител по история и цивилизация /предимство втора специалност география/
 2. Учител по математика

9556252

До 25.06.2017г.

08.06.2017г.

15 СУ

 1. Учител по домашна техника и икономика – 0,5 щат
 2. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат

9381304
9382880

До 14.06.2017г.

08.06.2017г.

65 ОУ

 1. Начален учител

9676936

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 13:00ч.

08.06.2017г.

177 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по изобразително изкуство

0878854449

До 20.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 11:00ч.

08.06.2017г.

52 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – 4 места
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 5. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 0,5 щат

8552054

До 10.07.2017г.
Събеседване на 17.07.2017г. от 9:00ч.

08.06.2017г.

ДГ №167

 1. Учител или старши учител
 2. Учител по музика

9521610

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

08.06.2017г.

ДГ №45

 1. Учител или старши учител

8310058
0885208968

До 01.09.2017г.

07.06.2017г.

19 СУ

 1. Специалист „Обучение и развитие“
 2. Хигиенист

9520825
9522484

До 14.06.2017г.

07.06.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по испански език
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по РЕ
 6. Учител по география на АЕ
 7. Учител по изобразително изкуство
 8. Учител по труд и техника
 9. Учител ПИГ – 2 места

9874358

До05.07.2017г.

07.06.2017г.

46 ОУ

 1. Учител/Старши учител в начален етап

8310049
8319018

До 30.06.2017г.

07.06.2017г.

56 СУ

 1. Учител ЦДО – 6 места

8261177
8261387

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:00ч.

07.06.2017г.

61 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 4 места

 

 1. Учител по физическо възпитание и спорт с профил - баскетбол

9345489

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.07.2017г. от 9:00ч.
До 26.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 9:00ч.

07.06.2017г.

88 СУ

 1. Учител в ЦО – 2 места

9560749

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 11:00ч.

07.06.2017г.

163 ОУ

 1. Учител в начален етап  в ГЦОУД – 6 места
 2. Начален учител
 3. Учител по математика
 4. Учител по АЕ
 5. Психолог – 0,5 щат
 6. Административен секретар – 0,5 щат

9782394
9781516

До 22.06.2017г.
Събеседване на от 26.06-28.06.2017г.

07.06.2017г.

ДГ №9

1.Детски учител

9204313

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 13:00ч.

07.06.2017г.

ДГ №144

 1. Помощник възпитател – 2 места

9791765

До 20.06.2017г.
Събеседване на 21.06.2017г. от 13:00ч.

07.06.2017г.

ДГ №154

 1. Детски учител

8722435

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 13:00ч.

06.06.2017г.

84 ОУ

 1. Начален учител – ПИГ – 4 места

9928044
0884801764

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:30ч.

06.06.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по:

-математика и ИТ0,5 щат + 36 ч.
-история и философия – 0,5 щат – 44 ч.
-география и икономика – 193 ч.
-физика и астрономия – 229 ч.
-химия – 198 ч.
-биология – 216 ч.
-музика – 54 ч.
-изоброзително изкуство – 54 ч.
-ФВС – 350 ч.
-Модул „Спортни игри“ – 175 ч.

9201203

До23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 12:30ч.

06.06.2017г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС

 1. Учител  ДГ сменно-нощен /жена/
 2. Учител ДГ – 2 места по СРР и МЖР
 3. Възпитател дневен
 4. Учител ДГ /допълнителна квалификация СРР и МЖР
 5. СРР
 6. Слухово-речов рехабилитатор
 7. Учител по икономика
 8. Учител
 9. Учител начален етап – 2 места
 10. Възпитател начален етап

8556117

До 29.08.2017г.

06.06.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по математика
 4. Заместник директор ЧОУ
 5. Учител ЧЦДГ
 6. Технически секретар с админпро
 7. Начален учител

0896769230

До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 15:00ч.

06.06.2017г.

ДГ №140

 1. Детски учител – 2 места

0889399751

От 30.06.2017г.
Събеседване на 05.07.2017г. от 10:00ч.

06.06.2017г.

ДГ №86

 1. Детски учител

 

 1. Ръботник кухня

8261119

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 10:30ч.

06.06.2017г.

35 СУ

 1. Учител по ФЕ
 2. Учител по РУ
 3. Учител по физика
 4. Учител по биология
 5. Учител по изобразително изкуство

8661060

До 26.06.2017г.
Събеседване на 31.07.2017г.

05.06.2017г.

1 ПУ

 1. Завеждащ АТС

9208198
9200780

До 20.06.2017г.

05.06.2017г.

30 СУ

 1. Училищен психолог
 2. Учител по математика
 3. Учител по информационни технологии
 4. Учител по АЕ
 5. Начален учител
 6. Учител по ФВС

8221785

До23.06.2017г.

05.06.2017г.

54 СУ

 1. Хигиенист – 2 места

9381187

До 30.06.2017г.

05.06.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО – 5 места
 2. Начален учител
 3. Учител по математика

9382926
9382862

До 14.06.2017г.
Събеседване на 15.06.2017г. от 12:30ч.

05.06.2017г.

53 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в начален етап в ЦДО

9576989

От 24.07.2017г.
Събеседване на 27.07.2017г. от 10:30ч.

05.06.2017г.

125 СУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по ФВС„Ресурсен учител
 3. Хигиенист – 2 места

8758196

До 22.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

05.06.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител в подготвителна група 1 и 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО – 0,5 щат

8960100

До 28.07.2017г.
Събеседване на 31.07.2017г.

05.06.2017г.

176 ОУ

 1. Учител по : /история ФВС и история и география и икономика/
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в ПИГ начален етап – 2 места

9963213

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 10:00ч.

05.06.2017г.

199 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Начален учител в ПИГ – 2 места

9466956

До 16.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 10:00ч.

05.06.2017г.

ДГ №2

 1. Ресурсен учител
 2. Учител /по заместване/

8580019
9586681

 

05.06.2017г.

Дг №73

 1. Детски учител

0876643185

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

ДГ №154

 1. Детски учител

8722435

До 16.06.2017г.
Събеседване на 20.06.2017г. от 13:00ч.

02.06.2017г.

ДГ №198

 1. Детски учител – 3 места

0878358891

До 16.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

2 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по НЕ – 0,5 щат
 3. Учител по ФВС
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител по икономически дисциплини

9556252

До 25.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 12:00ч. и 14:00ч.

02.06.2017г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по БЕЛ

0884801665

До14.06.2017г.
Събеседване на 15.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

10 СУ

 1. Начален учител - 4 места

8747178

До 13.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 13:00ч.

02.06.2017г.

12 СУ

 1. Начелен учител ЦДО – 4 места

9437956

До 12.06.2017г.

02.06.2017г.

16 ОУ

 1. Начален учител – 3 места

9387015

От 12.06-19.06.2017г.
Събеседване на 20.06.2017г.

02.06.2017г.

18 СУ

 1. Счетоводител

9870760
9880301

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

24 СУ

 1. Учител в група ЦОУ

9457396
9457395

От 04.09-08.09.2017г..

02.06.2017г.

28 СУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8223183
8295172
8295166

До 30.06.2017г.
Събеседване на 05.07.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

35 СУ

 1. Учител по НЕ

8661060

До 20.06.2017г.

02.06.2017г.

59 ОУ

 1. Завеждащ административна служба

9366716
9366703

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 11:00ч.

02.06.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар

9745494
9755495

До 07.06.2017г.
Събеседване на 08.06.2017г.

02.06.2017г.

113 СУ

 1. Касиер-домакин

8221063
8220329

До 13.06.2017г.
Събеседване на 14.06.2017г. от 10:30ч.

02.06.2017г.

118 СУ

1.Начален учител в ПИГ – 4 места

740165
8750362

До 14.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 12:00ч.

02.06.2017г.

170 СУ

 1. Учител по математика и информатика

8923082
9823086

До 30.06.2017г.

02.06.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител-лектор по практическо обучение

8298177
0877301492

 

02.06.2017г.

НУКК

 1. Счетоводител оперативен – 2 места

9048240
9048246

До 01.07.2017г.

02.06.2017г.

ДГ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304
9926354

 

02.06.2017г.

ДГ №124

 1. Детски учител – 2 места

9522028

До 16.06.2017г.

31.05.2017г.

7 СУ

 1. Начален учител – 3 места /1 по заместване/
 2. Учител в предучилищна група /по заместване/
 3. Учител в ЦДО в начален етап – 2 места

9876370

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 12:00ч. и 14:00ч.

31.05.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенистка

9878772
9876402

От 31.05.2017г. до 24.06.2017г.
Събеседване на 25.06.2017г. от 9:30ч.

 

31.05.2017г.

50 ОУ

 1. Учител по биология, химия и физика
 2. Учител в ЦДО – 2 места
 3. Начален учител – 2 места

9671186
9671181

До 30.06.2017г.

31.05.2017г.

120 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 3 места

8662593

До 09.06.2017г.
Събеседване на 13.06.2017г. от 10:00ч.

31.05.2017г.

ПГТКИ

 1. Лектор по БЕЛ

8298177
0877301492

 

31.05.2017г.

ЧНУ „Прогресивно образование“

 1. Начален учител – 4 места
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по история е география
 4. Учител стажант по ФВС

School1@progresivno.org

До 20.06.2017г.

31.05.2017г.

57 СУ

 1. Учител по математика

9200250

До 15.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 9:00ч.

31.05.2017г.

126 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

 

 1. Учител по математика
 1. Учител по история и цивилизация

 

 1. Учител по АЕ
 1. Учител по ФВС

 

 1. Учител в ЦДО – 4 места

8585045
8593161

До 19.06.2017г.Събеседване от 10:30ч.
До 20.06.2017г. Събеседване от от10:30ч.
До 21.06.2017г. Събеседване от 10:30ч.
До 21.06.2017г. Събеседване от 14:00ч.
До 22.06.2017г. Събеседване от 10:30ч.
До 23.06.2017г. Събеседване от 10:30ч.

31.05.2017г.

ДГ №128

 1. Старши учител – 2 места

8223618

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 9:30ч.

31.05.2017г.

ДГ №19

 1. Помощник на учителя
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

8661230

До 30.06.2017г.

31.05.2017г.

ДГ №127

 1. Детски учител – 2 места

9589291

До 16.06.2017г.

31.05.2017г.

ДГ №69

 1. Детски учител

8402590

До 30.06.2017г.

29.05.2017г.

2 СУ

 1. Заместник директор по УД дъд дпециалност БЕЛ, информатика или математика
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по информатика
 4. Начален учител

9556252

До 25.06.2017г.
Събеседване на 22.06.2017г. от 10:00ч.

29.05.2017г.

4 СВГ

 1. Учител по математика

9833797

От 31.05.2017г. до 01.06.2017г.

 

29.05.2017г.

39 СУ

 1. Хигиенист – 3 места

8859019

До 02.06.2017г.
Събеседване на 05.06.2017г. от 14:30ч.

29.05.2017г.

105 СУ

 1. Учител по италиански език
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по математика
 4. Учител в ГЦОУД в начален етап – 3 места

8620573
8620473

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

29.05.2017г.

128 СУ

1.Учител в начален етап
Учител в ЦДО начален етап

8840381

До 13.06.2017г.
Събеседване на 14.06.2017г. от 10:30ч.

29.05.2017г.

153 СУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9383143
8372190

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 14:00ч.

29.05.2017г.

ДГ №96

1.Детски учител – 2 места
2. Медицински сестри – 2 места

9791487

 

29.05.2017г.

57 СУ

 1. Учител по история
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по БЕЛ
 4. Ръководител направление информатика и компютърни технологии

8223190

До 15.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 9:00ч.

23.05.2017г.

25 ОУ

 1. Учител в начален етап – 3 места
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 5 места
 3. Учител в начален етап с АУ – 2 места
 4. Специалист библиотечно-информационно обслужване

9552904
9532741

До 20.06.2017г.
Събеседване на 22.06.2017г. от 10:00ч.

23.05.2017г.

ДГ №90

 1. Детски учител

9360464
9380456

От 31.05.2017г.
Събеседване на 01.06.2017г. от 11:00ч.

 

23.05.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в начален етап
 4. Медицинска сестра
 5. Заместник директор
 6. Помощник възпитател
 7. Учител в ЧЦДГ
 8. Хигиенист
 9. Технически секретар с админ про и админ +

0896769230

До 01.06.2017г.
Събеседване на 02.06.2017г. от 15:00ч.

23.05.2017г.

ДГ №37

 1. Детски учител – 4 места

8554119

До 31.05.2017г.

22.05.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист

9520545

До 26.05.2017г.
Събеседване на 29.05.2017г. от 10:00ч.

22.05.2017г.

ДГ №13

 1. Детски учител

9791485

От 19-30.06.2017г.

 

22.05.2017г.

ДГ №184

 1. Детски учител – 3 места

8704192
0884801510

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г.

22.05.2017г.

ДГ №58

 1. Детски учител – 2 места

4832883
0884801742

До 16.06.2017г.
Събеседване на 20.06.2017г.

22.05.2017г.

93 СУ

 1. Заместник директор по УД

8722120

До 23.05.2017г.
Събеседване на 23.05.2017г. от 15:00ч.

22.05.2017г.

2 СУ

 1. Заместник директор по УД със специалност – БЕЛ, информатика и ИТ и математика
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по информатика

9556252

До 05.06.2017г.
Събеседване на 17.07.2017г.

22.05.2017г.

153 СУ

 1. Учител по физика
 2. Лекторски часове по музика – 236ч.

9383143
8372190

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 13:00ч.

 

       
 


Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
и КОДАМ ЕООД търсят партньори, съдружници, инвеститори, които да развиват педагогическите и технологични изследвания, да управляват иновациите и образователния процес в гимназията.

За контакти: 0888 960 064, проф. Желев

1700 София, ж.к. Студентски град, ул. „Проф. Христо Данов“ №18

17.05.2017г.

54 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ – 2 места

9381187

До 30.06.2017г.

17.05.2017г.

ДГ №80

 1. Детски учител – 2 места

8595017

До 09.06.2017г.
Събеседване на 09.06.2017г.

 

17.05.2017г.

ДГ №175

 1. Помощник възпитател – 2 места
 2. Медицинска сестра – яслена група

0884801589

До 30.05.2017г.

17.05.2017г.

ДГ №18

 1. Детски учител – 3 места

9437641
9437954

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12-13.06.2017г. от 13:00ч.

17.05.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249276

 

17.05.2017г.

52 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в ЦДО, начален етап – 4 места
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 5. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 0,5 щат

8552054

До 10.07.2017г.
Събеседване на 17.07.2017г.

17.05.2017г.

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

8472330

До 31.05.2017г.

12.05.2017г.

ЧСУ „Свети Георги“

 1. Учител по френски език
 2. Учител по руски език
 3. Учител по испански език – 0,5 щат
 4. Учител по технологии
 5. Учител по изобразително изкуство
 6. Учител по физическо възпитание и спорт
 7. Начален учител
 8. Детски учител с АЕ
 9. Помощник-учител

0897009428

До 30.06.2017г.

12.05.2017г.

ДГ №138

 1. Детски учител
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Счетоводител – 0,5 щат
 4. Технически секретар – 0,5 щат
 5. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

 

12.05.2017г.

15 СУ

 1. Учител по икономически дисциплини
 2. Учител по биология
 3. Учител по химия – 0,5 щат
 4. Учител в подготвителна група
 5. Начален учител в ПИГ

9381304
9382880

До 23.05.2017г.

12.05.2017г.

ДГ №96

 1. Детски учител
 2. Общ работник

0884801610

 

11.05.2017г.

44 СУ

 1. Учител начален етап – ЦОУД – 2 места
 2. Учител начален етап

8452782

До 30.05.2017г.
Събеседване на 01.06.2017г. от 10:00ч.

11.05.2017г.

143 ОУ

 1. Учител по физика и химия
 2. Учител в ЦДО начален етап – 2 места

8465264

До 15.06.2017г.

11.05.2017г.

ПГФК

 1. Учител по АЕ

8739500

 

11.05.2017г.

ДГ №29

 1. Учител в детска градина
 2. Помощник-възпитател – 2 места
 3. Медицински специалист за ясла – 3 места

8706228

До 31.05.2017г.

11.05.2017г.

ДГ №78

 1. Зетски учител /по заместване/

8875353
8857676

До 31.05.2017г.
Събеседване на 06.06.2017г. от 13:00ч.

09.05.2017г.

1 ПУ

 1. Завеждащ АТС

0876596406

До 12.05.2017г.

09.05.2017г.

16 ОУ

 1. Възпитател начален етап

9387015

До 09.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г.

09.05.2017г.

5 ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по АЕ

8561065
8565065

До 26.05.2017г.
Събеседване на 30.05.2017г. от 10:00ч.

09.05.2017г.

8 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8719035

 

09.05.2017г.

47 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по НЕ
 4. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 5. Начален учител
 6. Възпитател – 3 места

9522228

До 29.05.2017г.
Събеседване на 31.05.2017г.

09.05.2017г.

54 СУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител в ПИГ

9381187

До 07.06.2017г.

09.05.2017г.

73 СУ

 1. Библиотекар

8599410

До 25.05.2017г.
Събеседване на 26.05.2017г. от 9 :00ч.

09.05.2017г.

ПГЕА

 1. Главен счетоводител

8956922
8956919
8956910

До 10.05.2017г.

09.05.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Начален учител
 4. Учител по химия и физика
 5. Заместник директор ЧОУ
 6. Помощник възпитател
 7. Заместник директор ЧЦДГ
 8. Хигиенист

0896769230

До 17.05.2017г.
Събеседване на 18.05.2017г. от 11:00ч.

09.05.2017г.

ДГ №180

 1. Хигиенист

9928074

До 29.05.2017г.

09.05.2017г.

ДГ №137

 1. Детски учител

9362087
9362086

До 23.05.2017г.

09.05.2017г.

ДГ №121

 1. Детски учител – 2 места
 2. Ресурсен учител
 3. Педагогически съветник
 4. Педагог в детска ясла – 0,5 щат

0884801731

До 15.06.2017г.

02.05.2017г.

2 СУ

 1. Начален учител – 2 места

9556252

До 01.06.2017г.

02.05.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар
 2. Учител по АЕ

9755495

До 10.05.2017г.
Събеседване на 11.05.2017г.
От 14:00ч.

02.05.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Завеждащ АТС

9710056

До 26.05.2017г.
Събеседване на 01-02.06.2017г.

02.05.2017г.

СГСАГ

 1. Хигиенист
 2. Заместник директор АСД                                                                                                                                         

8661271

До 09.05.2017г.

02.05.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по история на изкуството

0888960064

До 10.05.2017г.

27.04.2017 г.

45 ОУ

 1. Учител по АЕ

8286282

До 04.05.2017г.
Събеседване на 05.05.2017г. от 10:00ч.

27.04.2017 г

ДГ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304

До 31.05.2017г.
Събеседване на 02.06.2017г. от 9:00ч.

27.04.2017 г

ДГ №127

 1. Детски учител – 3 места

9589291

До 29.05.2017г.

27.04.2017 г

133 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Ръководител направление ИКТ

9881131
9878570

До 05.05.2017г.

25.04.2017 г.

4 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител в ЦДО – начален етап

8899626
8899726

До 28.04.2017г.
Събеседване на 03.05.2017г. от 11:00ч.

25.04.2017 г.

10 СУ

 1. Работник поддръжка

8747178

До 10.05.2017г.
Събеседване на 12.05.2017г. от 14:00ч.

25.04.2017 г.

134 СУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 05.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г.

25.04.2017 г.

ДГ №64

 1. Детски учител

8242315

До 30.05.2017г.

21.04.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ

8241131

До 04.05.2017г.

21.04.2017г.

НУИИ

 1. Хигиенист

9876388
9874926

До 28.04.2017г.

21.04.2017г.

ДГ №57

 1. Детски учител

8253820
8253785

До 28.04.2017г.
Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

20.04.2017г.

50 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места
 2. Начален учител – 2 места

9671186
9671181

До 31.05.2017г.

20.04.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист /по заместмване/

9520545

До 25.04.2017г.
Събеседване на 26.04.2017г.  от 10:00ч.

20.04.2017г.

ДГ №144

 1. Помощник-възпитател

9791765

До 05.05.2017г.
Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

20.04.2017г.

ДГ №167

 1. Детски учител /по заместване/

9521610

До 19.05.2017г.
Събеседване на 22.05.2017г. от 10:00ч.

20.04.2017г.

76 ОУ

 1. Заместник – директор по АСД
 2. Учител по математика и информационни технологии /по заместване/
 3. Лекторски часове по физика
 4. Лекторски часове по информационни технологии

9874344
9319388

До 24.04.2017г.

19.04.2017г.

15 СУ

 1. Хигиенист

9381304
9382880

До 25.04.2017г.

19.04.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар

9755495

До 25.04.2017г.
Събеседване на 26.04.2017г.

19.04.2017г.

94 СУ

 1. Домакин

9454663

До 21.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 17:00ч.

19.04.2017г.

НСУ „София“

 1. Начален учител

9559892

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 11:00ч.

19.04.2017г.

ДГ №193

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател

8623049
4274045

До 20.05.2017г.
До 30.04.2017г.

19.04.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история на изкуството, рисуване и композиция

0888960064

До 28.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г.

19.04.2017г.

76 ОУ

 1. Човекът и природата – лекторски часове
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Биология и здравно образование

 

9874344
9319388

До 24.04.2017г.

19.04.2017г.

НГДЕК

Свободни часове по испански език – 6 часа седмично

8277358
0876721730

 

19.04.2017г.

9 ФЕГ

 1. Завеждащ административна служба

9878772
9876402

До 02.06.2017г.
Събеседване на 05.06.2017г. от 10:00ч.

13.04.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител
 6. Медицинска сестра
 7. Заместник директор на ЧЦДГ

0896769230

До 27.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

130 СУ“Стефан Караджа“

 1. Учител по БЕЛ

8470495
0879533327

До 20.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

ДГ № 174

 1. Детски учител- 3 бр.

028621090

До 08.05.2017г.

13.04.2017г.

ДГ № 144

 1. Помощник-възпитател в детска ясла
 2. готвач

029791765

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 13:00ч.

13.04.2017г.

65 ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“

 1. Начален учител

9676936

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

145 ОУ“Симеон Радев“

 1. Домакин

028774136
028754155

До 19.04.2017г.- до 12:00ч.

07.04.2017г.

ДГ №137

 1. Помощник – възпитател – 2 места
 2. Главен готвач
 3. Педагог – 0,5 щат
 4.  

9362087
9362086

До 21.04.2017г.

07.04.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител по ФВС

8298177
0877301491

До 13.04.2017г.

05.04.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език /по заместване/

8777144

До 24.04.2017г.

05.04.2017г.

132 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 133 ч.

8562843
8552164

До 13.04.2017г.
Събеседедване на 18.04.2017г. от 14:30ч.

05.04.2017г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и технологии – 0,5 щат

9924502
0884801768

До 17.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 13:30ч.

05.04.2017г.

ЧОУ „Джани Ро Дари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител
 6. Медицинска сестра

0896769230

До 27.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 14:00ч.

05.04.2017г.

86 ОУ

 1. Учител в ПГ

9991292

До 19.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

05.04.2017г.

120 ОУ

 1. Хигиенист

8662593

До 20.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 10:00ч.

05.04.2017г.

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учетил – 2 места
 3. Учител в начален етап

9977072

До 26.04.2017г.
Събеседване на 27.04.2017 г. от 16:00ч.

03.04.2017г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ

8721156

До 18.04.2017г.
Събеседване на 18.04.2017г. от 11:30ч.

03.04.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Заместник директор по АСД

9881131

До 06.04.2017г.

03.04.2017г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

9383143

До 19.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

03.04.2017г.

ПГТ

 1. Учител по автотранспортна техника

9732864
9732657

До 07.04.2017г.

31.03.2017 г.

1 ПУ

 1. ЗАС – 0,5 щат

 

0876596406

До 10.04.2017 г.
Събеседване на 20.04.2017 г. от 10:00ч.
  
 

31.03.2017 г.

4.ОУ

 1. Учител в ЦДО в начален етап

9790963
8899626

До 07.04.2017 г.
Събеседване на 18.04.2017 г. от 12:30ч.

31.03.2017 г.

19.СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ФВС
 3. Начален учител – 2 места
 4. Логопед

9520825
9522484

До 07.04.2017 г.

31.03.2017 г.

27.СУ

 1. Учител по БЕЛ – лектор

0884343965
824415

До 18.04.2017 г.

31.03.2017 г.

ПГФК

 1. Хигиенист

8739500

 

31.03.2017 г.

33 ЕГ

 1. Хигиенист

8241131

До 07.04.2017 г.

29.03.2017 г.

5 ОУ

 1. Начелен учител

8561065
8565065

До 18.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

29.03.2017 г

7 СУ

 1. Начален учител

8763709

До 13.04.2017г.

29.03.2017 г

36 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8586148
0879609570

До 07.04.2017г.
Събеседване на 11.04.2017г.  от 10:00ч.

29.03.2017 г

ДГ №63

 1. Детски учител – 2 места
 2. Технически секретар

0886648784

До 06.04.2017г.
Събеседване на 07.04.2017г. от 10:00 ч.

24.03.2017г.

15 СУ

 1. Начален учител /по заместване/

9381304
9382880

До 28.03.2017г.

24.03.2017г.

23 СУ

 1. Старши счетоводител /по заместване/

9443588

До 31.03.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г. от 10:30ч.

24.03.2017г.

163 ОУ

 1. Учител по АЕ

9782394
9781516

До 11.04.2017г.
Събеседване на 19.04.2017г.

24.03.2017г.

ПГЕА

 1. Счетоводител

8956922
8956919
8956910

До 31.03.2017г.

24.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител

0896769230

До 30.03.2017г.

21.03.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – прогимназиален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО начален етап – 0,5 щат
 4. Лекторски часове по география и икономика

8960100

До 27.03.2017г.
Събеседване на 28.03.2017г. от 13:30ч.

21.03.2017г.

133 СУ

 1. Учител по ФВС /по заместване/
 2. Учител по руски език /по заместване/

9881131

До 24.03.2017г.

20.03.2017г.

Национален дворец на децата

1.  Заместник-директор по АСД

9202317

До 07.04.2017г.

20.03.2017г.

131 СУ

1.  Учител по испански език /по заместване/

8777144 8747109

До 24.03.2017г.

20.03.2017г.

124 ОУ

1.  Учител по математика
2.  Лектор по музика - 5 ч. седмично

8450108 9450130

До 18.04.2017г.

20.03.2017г.

ЧПГМКГДА

1.  Секретар/по заместване/

0888960064

До 30.03.2017г. Събеседване на 30.03.2017г.

20.03.2017г.

ДГ№167

1.  Детски учител /по заместване/

9521610

До31.03.2017г. Събеседване на 03.04.2017г. от 10:00ч.

20.03.2017г.

СПГТ

1.  Хигиенист

9835130 9833692

До 28.03.2017г. Събеседване на 30.03.2017г.

16.03.2017г.

1 ПУ

 1. Учител специална педагогика – 2 места

0877343655

До 31.03.2017г.

16.03.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист

9878772
9876402

До 30.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г. от 10:00ч.

16.03.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9387015

До 23.03.2017г.
Събеседване на 24.03.2017г.

16.03.2017г.

133 СУ

 1. Учител по руски език /по заместване/

9878570

До 24.03.2017г.

16.03.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по математика - по заместване

0888960064

Събеседване на 30.03.2017г.

15.03.2017г.

2 СУ

 1. Работник поддръжка

9556252

До 05.04.2017г.

15.03.2017г.

ЧСУ П.Р.Славейков“

 1. Начален учител – 0,5 щат

0894480707
9571744

До 28.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г.

15.03.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249145

 

15.03.2017г.

ДГ №129

 1. Детски учител /по заместване/

8582183

До 03.04.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г. от 09:00ч.

15.03.2017г.

ДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До 10.04.2017г.

15.03.2017г.

18 СУ

 1. Домакин
 2. Счетоводител

9880301

До 30.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г. от 10:00ч.

15.03.2017г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Хигиенист

8611172

До 24.03.2017г.

13.03.2017г.

СМГ

 1. Учител по информаника

9831219

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

13.03.2017г.

19 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Психолог
 4. Специалист „Обучение и развитие“
 5. Заместник-директор по УД

9520825
9522484

До 16.03.2017г.

13.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Педагог в ЧЦДГ

0896769230

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 15:00ч.

10.03.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език с информационни технологии /немски език  /по заместване/

8777144
8747109

До 14.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 12:00ч.

10.03.2017г.

123 СУ

 1. Начален учител в ПИГ – 2 места

9203023

До 24.03.2017г.
Събеседване на 29.03.2017г. от 14:00ч.

10.03.2017г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956

До 24.03.2017г.

 

10.03.2017г.

94 СУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9454663

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 10:00ч.

10.03.2017г.

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

9382818
9382824

До 20.03.2017г.
Събеседване от 21.03.2017г. от 14:00ч. всеки ден

10.03.2017г.

132 СУ

 1. Учител в ЦДО

8562843
8552164

До 21.03.2017г.
Събеседване на 23.03.2017г. от 14:30ч.

10.03.2017г.

81 СУ

 1. Хигиенист – 2 места

9745494
9755495

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г.

08.03.2017г.

30 СУ

 1. Учител по АЕ

8221785

До 30.03.2017г.

08.03.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До 16.03.2017г.
Събеседване на 17.03.2017г. от 12:30ч.

08.03.2017г.

62 ОУ

 1. Учител в ЦДО

0884801720

До 09.03.2017г.

 

08.03.2017г.

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 31.03.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г.

08.03.2017г.

93 СУ

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Начален учител в ЦДО

8722120

До 10.03.2017г.
Събеседване от 13.03.2017г. от 10:30ч.

08.03.2017г.

49 ОУ

 1. Спасител – 0,5 щат
 2. Хигиенист – 2 и 0,5 щат
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

8472330

До 24.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

08.03.2017г.

ДГ №153

 1. Детски учител /по заместване/

8822348

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

08.03.2017г.

ЦУТФСПУ

 1. Счетоводител

9632272
0877679173

До 22.03.2017г.
Събеседване на 24.03.2017г. от 10:00ч.

 

06.03.2017г.

5 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител – ПИГ
 3. Хигиенист

8561065
8565065

До 10.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 10:00ч.
.

06.03.2017г.

39 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8859019

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 14730ч.

06.03.2017г.

ПГЕА

 1. Учител иненер, компютърна техника и технологии
 2. Учител по информатика и информационни тенологии
 3. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 4. Портиер
 5. Домакин
 6. Работник поддръжка
 7. Електротехник

8956922
8956919
8956910

До 08.03.2017г.

 

06.03.2017г.

ПГИИ

 1. Счетоводител – 0,5 щат

9367440
0884801478

До 17.03.2017г.

06.03.2017г.

127 СУ

 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

9879254

Събеседване от 07-10.03.2017г. от 12:30ч. всеки ден

06.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ
 3. Педагог в ЧЦДГ
 4. Хигиенист

0896769230

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

06.03.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО, прогимназиален етап – 0,5 щат – 2 места
 3. Учител в ЦДО, начален етап – 0,5 щат
 4. Учител по география и икономика – лекторски часове

8960100

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

06.03.2017г.

1 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Хигиенист – 2 места
 3. Специалист по биологичен и информационен мениджмънт
 4. Завеждащ административна служба

9835363

До 10.03.2017г.

 

До 15.03.2017г.

06.03.2017г.

РПЦПППО

 1. Специалист, обучение и развитие

8780234

До 15.03.2017г.

06.03.2017г.

105 СУ

 1. Учител по италиански език

8620573

До 14.03.2017г.
Събеседване на 15.03.2017г. от 10:00ч.

02.03.2017г.

4 ПУ

 1. Учител теоретично обучение - технология на продуктите за обществето хранене
 2. Учител, специален педагог
 3. Логопед

8570159

До 15.03.2017г., събеседване на 16.03.2017г. от 13:00ч.

До 05.04.2017г., събеседване на 06.04.2017г. от 13:00ч.

02.03.2017г.

15 СУ

 1. Домакин

9382880

До 06.03.2017г.

02.03.2017г.

54 СУ

 1. Учител – старши учител начален етап – 2 места

9381187

До 28.03.2017г.

 

02.03.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9943325

До 10.03.2017г.
Събеседване на 13.03.2017г. от 10:00ч.

02.03.2017г.

СМГ

 1. Учител по музика

9831219

До 13.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

25 ОУ

 1. Начален учител в ПИГ

9521170
9552904

До 17.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО

9382926
9382862

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 13:00ч.

28.02.2017г.

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9382818
9382824

До 06.03.2017г.
Събеседване на 07.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Педагогически съветник /по заместване/
 3. Ръководител компютърен кабинет /по заместване/

9881131
9878570

До 02.03.2017г.

28.02.2017г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 10.03.2017г.
Събеседване на 13.03.2017г. от 10700ч.

27.02.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

8241131

До 02.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

27.02.2017г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ

8628363
8622966

До 02.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 11:00ч.

27.02.2017г.

НУИИ

 1. Общ работник – 0,5 щат

9876388
9874926

До 31.03.2017г.

27.02.2017г.

2 СУ

 1. Начален учител

9556252

До 30.03.2017г.

24.02.2017г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка

9552904
9532741

До 17.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

24.02.2017г.

ДГ №18

 1. Психолог – 0,5 щат

9437641
9437954

До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г. от 10:00ч.

24.02.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Заместник директор в ЧЦДГ
 3. Медицинска сестра
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиеникт

0896769230

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017г. от 16:00ч.

24.02.2017г.

1 ПУ

 1. Учител специална педагогика – 2 места

0877343655

До 09.03.2017г.

22.02.2017г.

20 ОУ

 1. Учител по Човек и природа

9521304

 

22.02.2017г.

105 ОУ

 1. Учител в начален етап

8620573

До  03.03.2017г.
Събеседване на 06.02.2017г. от 10:00ч.

22.02.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в група ЦДО – 0,5 щат
 3. Учител по география и икономика – лекторски часове
 4. Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество – лекторски часове
 5. Учител по химия и човекът и природата – лекторски часове

8960100

До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г. от 14:00ч.

22.02.2017г.

ПГТ

 1. Лектор по химия и опазване на околната среда – 9 часа лекторски

9732864
9732657

До 24.02.2017г.

22.02.2017г.

ДГ №138

 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

 

22.02.2017г.

125 СУ

 1. Учител в начален етап в ЦО

8758196
8758197

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 10:00ч.

22.02.2017г.

ЧДГ „Симба“

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател

8134836
0892467060

 

20.02.2017г.

120 ОУ

 1. Начален учител

8662593

До 23.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 10:00ч.

20.02.2017г.

ДГ №200

 1. Детски учител

9670046

До  27.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 13:00ч.

20.02.2017г.

177 ОУ

 1. Учител по музика

0878854449

До 06.03.2017г.
Събеседване на 09.03.2017г. от 13:00ч.

17.02.2017г.

21 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат

9624689

До 23.02.2017г.

17.02.2017г.

61 ОУ

 1. Работник, поддръжка на сгради – 0,5 щат

9345489

До  24.02.2017г.

17.02.2017г.

117 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9942111
0884701219

 

17.02.2017г.

192 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорг

9922093

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 11:00ч.

17.02.2017г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. ЗАС

8720047

До 24.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 14:30ч.

17.02.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител начална педагогика
 2. Помощник възпитател
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Хигиенист
 5. Медицинска сестра
 6. Педагог в ясла

0896769230

До 23.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 13:00ч.

17.02.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

0888374238

До 05.03.2017г.
 

17.02.2017г.

105 СУ

 1. Учител по математика

8620573

До 03.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

 

 1. Технически изпълнител

8263801

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 12:30ч.
До 20.02.2017г.

16.02.2017г.

42 ОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

8403458

До  17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 14:00ч.

16.02.2017г.

102 ОУ

 1. Логопед – 0,5 щат

9382654

До 24.02.2017г.

16.02.2017г.

141 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в начален етап в ЦДО 0,5 щат

8960100

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г. от 13:30ч.

16.02.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Завеждащ административна служба

9201203

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

ДГ №63

 1. Детски учител – 2 места
 2. Педагог в ясла

0886648784

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

ДГ №137

 1. Домекин

9362087
9362086

До 06.03.2017г.
 

16.02.2017г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Счетоводител

9560749

До 02.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ

9881131
9878570

До 22.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 11:00ч.

15.02.2017г.

61 ОУ

 1. Заместник – директор по АСД

9345489

До 17.02.2017г.

15.02.2017г.

81 СУ

 1. Начален учител в ЦДО
 2. Библиотекар
 3. Учител по АЕ

9755495
9745494

До  22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г.

15.02.2017г.

72 ОУ

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

9295350

До 10.03.2017г.
Събеседване на 15.03.2017г. от 14:00ч.

15.02.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9943325

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

15.02.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Главен счетоводител

8720108
9710175

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017г. от 9:00ч.

15.02.2017г.

ДГ №2

 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед

8580019
9586681
0894770421

 

15.02.2017г.

ДГ №7

 1. Детски учител – 3 места
 2. Медицинска сестра – 2 места

8589108
8694511

До 05.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г. от 10:00ч.

14.02.2017г.

11 ОУ

 1. Учител по музика

0887098966
8627348

До 24.02.2017г.

14.02.2017г.

23 СУ

 1. Учител по АЕ

9443588

До  16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

14.02.2017г.

ПГФК

 1. Учител по биология и здравно образование

8739500

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 15:30ч.

14.02.2017г.

ДГ №64

 1. Детски учител/старши учител

 

 1. Медицинска сестра в детска ясла

8242315
0884801696

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г.
До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г.

13.02.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист

9878772
9876402

До 27.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 10:00ч.

13.02.2017г.

17 СУ

 1. Учител по ФЕ

 

 1. Педагогически съветник

8217188
9203050

До  24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 11:30ч.
Събеседване на 28.02.2017г. от 11:30ч.

13.02.2017г.

94 СУ

 1. Заместник директор по АСД

9454663

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 10:00ч.

13.02.2017г.

97 СУ

 1. Ресурсен учител

8242303
sou97@abv.bg

До 22.02.2017г.

13.02.2017г.

123 СУ

 1. Начален учител - ПИГ

9203023

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

13.02.2017г.

ПГСС „Бузема“

 1. Ресурсен учител

8563458

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 14:30ч.

13.02.2017г.

ДГ №112

 1. Завеждащ административна служба

9592933/20

До 28.02.2017г.

10.02.2017г.

56 СУ

 1. Учител в ЦДО /по заместване/

8261177
8261387

До 14.02.2017г.
Събеседване на 15.02.2017г. от 10:00ч.

10.02.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755

От  24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 14:00ч.

09.02.2017г.

14 СУ

 1. Учител по НЕ

8313732

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 13:00ч.

09.02.2017г.

56 СУ

 1. Хигиенист /по заместване/

8261177
8261387

От  16.02.2017г.

09.02.2017г.

116 ОУ

 1. Учител по биология и ЗО, и химия и ООС и изобразително изкуство /по заместване/
 2. Лектор по музика – 110 ч.

9942301

До 15.02.2017г.

09.02.2017г.

26 СУ

 1. Начален учител в група за ЦДО /по заместване/

8573023
8570129

До 15.02.2017г.

 

09.02.2017г.

ЧСУ „Дружба“

 1. Учител по география и икономика

9345555
0894466995

До 15.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г.

09.02.2017г.

138 СУ

 1. Учител по АЕ

8720537
8723917

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 10:00ч.

09.02.2017г.

123 СУ

 1. Учител по история и география

9203023

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

09.02.2017г.

4 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8899726
8899626

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017 г. от 10:30ч.

09.02.2017г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956
9437952

До 28.02.2017г.

07.02.2017 г.

171.ОУ

 1. Педагогически съветник – ¼ щат
 2. Логопед – ¼ щат

 

02/991 75 54

До 08.02.2017 г. до 12:00 часа
Събеседване на 08.02.2017 г. от 13:00 часа
  
 

07.02.2017 г.

138.СУ

 1. Ресурсен учител – 1 място

02/872 05 37
02/872 39 17

До 10.02.2017 г.
Събеседване на 13.02.2017 г. от 10:00 часа

07.02.2017 г.

12.СУ

 1. Учител по английски език – гимназиален етап – профилирана подготовка– 1 място

02/943 79 52
02/943 79 56

До 27.02.2017 г.

07.02.2017 г.

131.СУ

 1. Учител по БЕЛ с чужд език /испански,немски или руски език/

02/8777 144
02/8747 109

До 10.02.2017 г.
Събеседване на 10.02.2017 г. от 9:00 до 13:00 часа

07.02.2017 г.

63.ОУ

 1. Лекторски часове по музика – 9 ч. седмично

02/938 29 26
02/938 28 62

До 17.02.2017 г.
Събеседване на 20.02.2017 г. от 13:00 часа

07.02.2017 г.

85.СУ

 1. Учител в група за целодневно обучение в пети клас – 1 щат

02/945 81 64
02/840 63 30

До 21.02.2017 г.
Събеседване на 22.02.2017 г. от 14:00 часа

07.02.2017 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 2 места

02/971 00 56

 До 09.02.2017 г. в деловодството
Събеседване на 10.02.2017 г.

03.02.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител
 2. Логопед
 3. Психолог

0877343655

До 13.02.2017г.

03.02.2017г.

28 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване до завръщане на титуляра/

8223183
8295172
8295166

От  16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

48 ОУ

 1. Психолог

8313087
8310120

До 24.02.2017г.

03.02.2017г.

74 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9346617
9346616
9346619

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

 

03.02.2017г.

105 СУ

 1. Учител по математика

8620573

До 12.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

СПГЕ

 1. Хигиенист

8720047

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

ДГ №90

 1. Помощник-възпитател

9360464
9382856

До 13.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

03.02.2017г.

55 СУ

 1. Учител по руски език
 2. Начален учител /АЕ/НЕ
 3. Счетоводител
 4. Хигиенистка

8771297

До 17.02.2017г.

02.02.2017 г.

НУТИ

 1. Учител по АЕ

8929180

 

02.02.2017 г

ДГ №185

 1. Помощник възпитател – 2 места

9791138

От  06.02.2017г.
Събеседване на 22.02.2017г. от 13:00ч.

02.02.2017 г

ДГ №66

 1. Учител
 2. Помощник възпитател

9923146

До 06.02.2017г.
Събъседване на 10.02.2017г.

02.02.2017 г

33 ЕГ

 1. Учител по химия и биология

9250058

До 08.02.2017г.

 

02.02.2017 г

75 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Учител по математика

9200136

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

02.02.2017 г

175 ОУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат

9982084

До 15.02.2017г.

02.02.2017 г

ДГ №19

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8661230

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 13:00ч.

02.02.2017 г

ССУ „Ген. Владимир Стойчев“

 1. Учител по математика /по заместване/

8703481

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

02.02.2017 г

119 СУ

 1. Учител в начален етап в ПИГ

8701008

До 10.02.2017г.

02.02.2017 г

19 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Хигиенист

 

9520825
9522484

До 17.02.2017г.

31.01.2017г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

31.01.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО в прогимназиален етап – 0,5 щат

8960100

До 09.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

31.01.2017г.

191 ОУ

 1. Технически секретар

0884801766

До 10.02.2017г.

31.01.2017г.

ПГПСС

 1. Ресурсен учител

8563458

До 06.02.2017г.
Събеседване на 07.02.2017г. от 10:00ч.

31.01.2017г.

НПГПТО

 1. Учител по БЕЛ

8056912

До 01.02.2017г.

31.01.2017г.

69 СУ

 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика

9791806
9791805

.

31.01.2017г.

СГСАГ

 1. Секретар

8661271

До 03.02.2017г.

30.01.2017г.

3 СУ

 1. Хигиенист

8221661

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 11:00ч.

30.01.2017г.

105 СУ

 1. Домакин

8620573

До 13.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

30.01.2017г.

ДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 10.02.2017г.
.

30.01.2017г.

СПГЕ

 1. Хигиенист

8720047

До 07.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

30.01.2017г.

123 СУ

 1. Ресурсен учител със специална педагогика

9203023

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 14:00ч.

30.01.2017г.

ПГЕА

 1. Заместник директор по УД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника и технологии
 3. Учител инженер, специалност телекомуникации
 4. Учител по информатика и информационни технологии
 5. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 6. Учител по АЕ
 7. Учител по физическо възпитание и спорт
 8. Портиер – 0,5 щат
 9. Огняр – 0,5 щат
 10. Снабдител – 0,5 щат
 11. Домакин – 0,5 щат
 12. Работник поддръжка – 2 места
 13. Електротехник
 14. Хигиенист
 15. Водопроводчик

8956922
8956919
8956910

До 03.02.2017г.

30.01.2017г.

8 СУ

 1. Учител по информационни технологии, начален и прогимназиален етап

8719035

До 02.02.2017г.

30.01.2017г.

ДГ №165

 1. Работник кухня /по заместване/

8720102

До 28.02.2017г.

27.01.2017 г.

15 СУ

 1. Начален учител /по заместване/

9381304
9382880

До 02.02.2017г.

27.01.2017 г

45 ОУ

 1. Учител в ГЦО

8221410

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

27.01.2017 г

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Учител по АЕ

9977072

До 09.02.2017г.
Събеседване на 10.02.2017г. от 10:00ч.
.

27.01.2017 г

ПГ по Телекомуникации

 1. Системен администратор – 0,5 щат

8611172

До 02.02.2017г.

27.01.2017 г

23 СУ

 1. Учител по математика

9443588

До 06.02.2017г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

27.01.2017 г

ДГ №79

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8682149
0884801655

До 31.01.2017г.
Събеседване на 31.01.2017г. от 11:00ч.

27.01.2017 г

83 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9923060
0884801763

До 03.02.2017г.

25.01.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Учител в ЧЦДГ с АЕ
 5. Учител по китайски език
 6. Педагог в ясла

0896769230

 

До 03.02.2017г.

25.01.2017г.

113 СУ

 1. Учител по биология и химия

8220329
9204086

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 10:30ч.

25.01.2017г.

10 СУ

 1. Начален учител

8747178

До 09.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.
.

25.01.2017г.

37 СУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8263801

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

25.01.2017г.

49 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник
 3. Ресурсен учител – 2 места
 4. Хигиенист – 0,5 щат

8472330

До 07.02.2017г.

24.01.2017г.

1 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител начален етап за ЦДО
 3. Хигиенист – 2 места

9835363

До 27.01.2017 г.

До 03.02.2017г.

24.01.2017г.

3 СУ

 1. Домакин

8221661

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 11:00ч.

24.01.2017г.

ДГ №142

 1. Логопед – 0,5 щат

9546020

До 03.02.2017г.
.

24.01.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Заместник директор по УД – 0,5 щат
 2. Заместник директор по АСД – 0,5 щат
 3. Библиотекар

9710056

До 26.01.2017г.

Събеседване на 30.01.2017г.

24.01.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Педагогически съветник
 3. Учител по математика
 4. Начален учител

8263801

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 10:00ч.

24.01.2017г.

ДГ №93

 1. Психолог – 1 и 0,5 щат
 2. Детегледачка

8562869
8557042

До 03.02.2017г.

20.01.2017г.

44 СУ

 1. Учител в начален етап - ЦДО

8452782

До 25.01.2017 г.

20.01.2017г

36 СУ

 1. Хигиенистка

8586148
0879609570

До 17.02.2017г.

20.01.2017г

81 СУ

 1. Учител в начален етап – ЦДО – 2 места

9755495
8854966

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г.

20.01.2017г

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9710056

До 25.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от

20.01.2017г

ДГ №37

 1. Помощник възпитател
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Логопед – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 0,5 щат

8554119

До 27.01.2017г.
Dg37sofia@abv.bg

20.01.2017г

ДГ №78

 1. Педагог – 0,5 щат

8875333
8857676

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 13:00ч.

20.01.2017г

30 СУ

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Свободни часове за учител по технологии, ДБТ, Технологии и предприемачество – 176 ч.

8221785

До 03.02.2017г.

20.01.2017г

49 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник

8472330

До 03.02.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

20.01.2017г

125 СУ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8758196

До 03.02.2017г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

20.01.2017г

15 СУ

 1. Ресурсен учител

9381304

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

5 ОУ

 1. Учител в ПИГ

8561065
8565065

До 27.01.2017 г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ – чл.68,т.3
 2. Учител в ПИГ – 2 места по чл.68,т.1

9387015

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г.

19.01.2017г.

18 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

9880301

До 07.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

33 ОУ

 1. Ресурсен учител

8242377

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

36 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8586148
0879609570

До 07.02.2017г.
Събеседване отна 08.02.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

55 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Начален учител с АЕ/НЕ
 3. Учител по ФВС
 4. Счетоводител
 5. Хигиенистка

8771297

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по история
 2. Учител – лектор по география

9874344
9319388

До 25.01.2017г.

19.01.2017г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ

9560749

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8892527
9784888

До 23.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г. от 14:30ч.

19.01.2017г.

140 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места

9343373
9346449

До 25.01.2017г.

19.01.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249145

 

19.01.2017г.

ДГ №61

 1. Логопед

8709377

До 26.01.2017г.
Събеседване на 27.01.2017г.

19.01.2017г.

ДГ №112

 1. Специален педагог
 2. Готвач

9592933
9592920

До 31.01.2017г.

19.01.2017г.

6 ОУ

 1. Учител в ПИГ /по заместване/

9881713

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

9316053

До 01.02.2017г.
Събеседване на 03.02.2017г. от 10:00ч.

17.01.2017г.

27 СУ

 1. Ресурсен учител

8244815
0879906360

До 20.01.2017 г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

17.01.2017г.

29 СУ

 1. Ресурсен  учител

8319119

До 20.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 14:30ч.

17.01.2017г.

34 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8594131

До 27.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 11:30ч.

17.01.2017г.

96 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

17.01.2017г.

ПГ по транспорт

 1. Атомеханик

9732864
9732657

До 19.01.2017г.

16.01.2017г.

7 СУ

 1. Хигиенистка

9876370

До 20.01.2017 г.

16.01.2017г.

20 ОУ

 1. Ресурсен учител

9521304

До 30.01.2017г.

16.01.2017г.

35 СУ

 1. Учител по биология и химия

8661060

sou_dv@abv.bg

16.01.2017г.

36 СУ

 1. Учител по математика и информатика

8586148
0879609570

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

42 ОУ

 1. Ресурсен учител

8403458

До 24.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г. от 16:00ч.

16.01.2017г.

104 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8585192
8585124

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ

9878570

До 27.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 12:40ч.

16.01.2017г.

ДГ №81

 1. Старши детски учител

8221882

До 31.01.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

13.01.2017г.

153 ССУ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда

9383143
8372190

До 07.02.2017 г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 13:00ч.

13.01.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ

8720037

До 20.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г.  от 12:30ч.

13.01.2017г.

ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 1. Учител по БЕЛ

8611161
8611172

До 20.01.2017г.

13.01.2017г.

94 СУ

 1. Учител по БЕЛ Учител в Подготвителен клас

9454663

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

65 ОУ

 1. Лекторски часове по информационни технологии – 7 ч. седмично

9676936

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г. от 13:00ч.

13.01.2017г.

58 ОУ

 1. Хигиенист

9366755

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

13.01.2017г.

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

ДГ №64

 1. Психолог
 2. Медицински сестри – 2 места
 3. Учител по заместване

8242315

До 25.01.2017г.

13.01.2017г.

5 ОУ

 1. Хигиенист

8561065
8565065

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

81 СУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител в ЦДО
 3. Библиотекар
 4. Хигиенист – 2 места

9745494
9755495

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г.

13.01.2017г.

25 ОУ

 1. Портиер – 2 места

9552904
9532741

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.З

12.01.2017г.

61 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9346747

До 20.01.2017 г.

12.01.2017г.

79 СУ

 1. Учител в ЦДО

8253811

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г.  от 13:00ч.

12.01.2017г.

ДГ №124

 1. Логопед – 0,5 щат

9522028

До 27.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

12.01.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Логопед
 3. Психолог

0877343655

До 19.01.2017г.

12.01.2017г.

70 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

8277492

До 31.01.2017г.

12.01.2017г.

ДГ №12

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

0884801652

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

12.01.2017г.

170 СУ

 1. Ресурсен учител

8923082
9823086

До 20.01.2017г.

12.01.2017г.

85 СУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

9458164
8406330

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

12.01.2017г.

77 ОУ

 1. Учител по информационни технологии

8264163

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 13:00ч.

12.01.2017г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 23.01.2017г.
Събеседване на 24.01.2017г. от 10:00ч.

10.01.2017 г.

74 СУ

 1. Учител по АЕ

9346617
9346616
9346619

До 16.01.2017 г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

10.01.2017 г

92 ОУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Психолог – 0,5 щат

8284726
8284733

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г.

10.01.2017 г

104 ОУ

 1. Хигиенист

8585192
8585124

До 18.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

10.01.2017 г

ПГЕА

 1. Заместник –директор по УВД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника
 3. Учител инженер специалност телекомуникации
 4. Учител по АЕ – 0,5 щат
 5. Огняр
 6. Снабдител
 7. Работник поддръжка
 8. Хигиенист

8956922
8956919
8956910

До 20.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №88

 1. Логопед – 0,5 щат

9788232
0884801616

До 20.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

10.01.2017 г

122 ОУ

 1. Ресурсен учител

8664995

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №165

 1. Работник кухня

8720102

До 29.01.2017г.

10.01.2017 г

37 СУ

 1. Учител по математика
 2. Начален учител

8263801

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 12:30ч.

10.01.2017 г

26 СУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

8573023
8570129

До 16.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №90

 1. ЗАС

9360464
9383856

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 12:00ч.

10.01.2017 г

ДГ №95

 1. Учител в подготвителна група – 2 места

0885922796

До 20.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

10.01.2017 г

ЧСУ „Кралица София Испанска“

 1. Начален учител

4833353

До 16.01.2017г.
Събеседване на 18.01.2017г.

09.01.2017г.

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап

9521304

До 23.01.2017 г.

09.01.2017г.

41 ОУ

 1. Главен счетоводител

9878847
9890127

До 23.01.2017г.
Събеседване на 24.01.2017г. от 10:30ч.

09.01.2017г.

76 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 2-3 клас
 2. Лектор по изобразително изкуство – 5-7 клас

9874344
9319388

До 16.01.2017г.

09.01.2017г.

118 СУ

 1. Учител в ПИГ в начален етап – 2 места

8750362
740165

До 13.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 14:00ч.

09.01.2017г.

171 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 420 ч.

9917554

До 11.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

09.01.2017г.

176 ОУ

 1. Учител по АЕ

9963213

До 19.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

09.01.2017г.

ЧНУ „Прогресивно образование“

 1. Начален учител – 2 места
 2. Лектолски часове по НЕ
 3. Лекторски часове по испански език
 4. Учител по АЕ с втори  испански език
 5. Учител по математика и информатика
 6. Учител по ЧП – 0,5 щат
 7. Учител по история и география
 8. Лекторски часове по музика
 9. Лекторски часове по ИИ
 10. Лекторски часове по хореография
 11. Лекторски часове по драма
 12. Учител по физическо възпитание и спорт

0882944489

До 18.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

09.01.2017г.

ДГ №126

 1. Детски учител

8220578
8223456

До 11.01.2017г.

06.01.2017г.

4 ОУ

 1. Учител по АЕ

8899626
8899726

До 12.01.2017 г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 11:30ч.

06.01.2017г.

55 СУ

 1. Начален учител
 2. Ресурсен учител

8771297

 

06.01.2017г.

64 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9613436

До 25.01.2017г.

06.01.2017г.

126 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учители в ЦДО – 2 места

8585045
8593161

До 13.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 10:30ч.

06.01.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по ФВС – начален етап

9943325

До 16.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

06.01.2017г.

НПМГ

 1. Технически секретар
 2. Завеждащ тихническа административна служба и архив

8628363
8622966

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

06.01.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител по бЕЛ
 4. Учител по китайски език
 5. Помощник-готвач

0896769230

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

05.01.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – 0,5 щат
 3. Логопед
 4. Психолог

0877343655

До 09.01.2017 г.

05.01.2017г.

52 ОУ

 1. Помощник-възпитател в ПГ /по заместване/

8552054

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г.

05.01.2017г.

60 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 17.01.2017г.
Събеседване на 18.01.2017г. от 14:00ч.

05.01.2017г.

37 СУ

 1. Педагогически съветник
 2. Учител по БЕЛ

8263801

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 12:00ч.

05.01.2017г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

05.01.2017г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8892527
9784888

До 12.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 13:30ч.

05.01.2017г.

ПГСТТ

 1. Технически секретар

9874108

До 27.01.2017г.

05.01.2017г.

ДГ №134

 1. Учител в логопедична група

9522919
0884801411

До 12.01.2017г.

03.01.2017г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9833958
9835130

До 06.01.2017 г.

03.01.2017г.

РУО София-град

 1. Специалист - деловодител

 

9356060

До 06.01.2017г.

30.12.2016 г.

171.ОУ

 1. Учител ФВС – 420 часа
 2. Психолог – 1 брой
 3. Логопед – 1 брой

 

02/991 75 54

До 04.01.2017 г.
Събеседване на 5.01.2017 г. от 10:30 часа

30.12.2016 г

138.СУ

 1. Помошник-учител – 1 място

02/872 05 37
02/872 39 17

До 09.01.2017 г.
Събеседване на 10.01.2017 г. от 13:00 часа

30.12.2016 г

ДГ № 121

 1. Детски учител в подготвителна група по чл.68 от КТ – 1 място

0884 801 731- Цанева

До 09.01.2017 г.
Събеседване на 09.01.2017 г. от 14:00 часа

29.12.2016 г.

1 ПУ

 1. Начален учител

0877343655

До 06.01.2017 г.

29.12.2016 г

26 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Психолог – 0,5 щат

8573023
8570129

До  13.01.2017г.

29.12.2016 г

44 СУ

 1. Логопед

8452782

До 15.01.2017 г.

29.12.2016 г

ДГ №63

 1. Детски учител
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Помощник възпитател – 2 места
 4. Педагог в яслена група – 0,5 щат
 5. Психолог – 0,5 щат

0886648784

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

29.12.2016 г

150 ОУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Психолог – 0,5 щат
 3. Логопед – 0,5 щат

8796663

До 09.01.2017г.
Сабеседване на 10.01.2017г. от 14:00ч.

29.12.2016 г

45 ОУ

 1. Ресурсен учител

8286282

До 06.01.2017г.
Събеседване на 09.01.2017г. от 10:00ч.

27.12.2016 г.

36 СУ

 1. Ресурсен учител

8586148
0879609570

До 05.01.2017 г.
Събеседване на 06.01.2017г.
От 10:00ч.

27.12.2016 г.

58 ОУ

 1. Хигиенист

9366755

До  05.01.2017г.
Събеседване на 06.01.2017г.
От 14:00ч.

27.12.2016 г.

81 СУ

 1. Логопед
 2. Психолог

9745494
9755495

До 09.01.2017 г.
Събеседване на 10.01.2017г.

27.12.2016 г.

120 ОУ

 1. Касиер-домакин

8662593

До 04.01.2017г.
Събеседване на 06.01.2017г. от 10:00ч.

27.12.2016 г.

СМГ

 1. ЗАС

9831219

До 04.01.2017г.
Сабеседване на 05.01.2017г. от 14:00ч.

27.12.2016 г.

ПГЕА

 1. Заместник директор по УД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника
 3. Учител инженер, специалност телекомуникации
 4. Учител по АЕ – 0,5 щат
 5. Огняр
 6. Снабдител с икономическа грамотност
 7. Работник поддръжкаХигиенист

8956922
8956919
8956910

До 30.12.2016г.

23.12.2016 г.

108 СУ

 1. Хигиенист

8892527

До 06.01.2017 г.
Събеседване на 10.01.2017г.
От 13:30ч.

23.12.2016 г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До  13.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г.
От 10:00ч.

23.12.2016 г.

149 СУ

 1. Касиер - счетоводител

9561549

До 13.01.2017 г.
Събеседване на 18.01.2017г. от 11:00ч.

23.12.2016 г.

106 ОУ

 1. Ресурсен учител

9452879
8472181

До 12.01.2017г.
Събеседване на 03.01.2017г. от 14:00ч.

23.12.2016 г.

14 СУ

 1. Възпитател в начален етап

8313732

До 12.01.2017г.
Сабеседване на 13.01.2017г. от 13:00ч.

23.12.2016 г.

103 ОУ

 1. Учител в ЦДО

9270608

До 05.01.2017г.

23.12.2016 г.

ЧСУ Кралица София Испанска“

 1. Начален учител с АЕ

4833353

До 09.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г.

23.12.2016 г.

ДГ „Слава към МО“

 1. Касиер-домакин – 0,5 щат

9878656

Събеседване на 17.01.2017г.

23.12.2016 г.

ДГ №90

 1. Учител по музика

9360464
9382856

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 11:00ч.

23.12.2016 г.

140 СУ

 1. Учител или старши учител ПИГ
 2. Учител или старши учител ПИГ по чл.68 т3

9343373
9346449

До 06.01.2017г.

23.12.2016 г.

4 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 3 места
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Логопед

8899726

До 09.01.2017г.
Събеседване на 10.01.2017г. от 11:30ч.

21.12.2016 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по теория и практика за специалност Компютърна техника и технологии

 

 1. Хигиенист

8056949

До 20.01.2017 г.
Събеседване на 24.01.2017г.

Сабеседване на 25.01.2017г.

21.12.2016 г

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО /ПИГ“

9382926
9382862

До  05.01.2017г.
Събеседване на 06.01.2017г.

21.12.2016 г

ПГТКИ

 1. Учител по професионална подготовка – 8 ч.

8298177
0877301491

До 05.01.2017 г.

21.12.2016 г

16 ОУ

 1. Учител ПИГ по чл.68 т.3
 2. Учител  в ПИГ по чл68 т.1
 3. Заместник директор ЗДУД с профил история

9387015

До 20901.2017г.
Събеседване на 10.01.2017г.

21.12.2016 г

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в ЧЦДГ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по математика
 4. Учител по музика
 5. Учител по НЕ
 6. Учител по БЕЛ

0896769230

До 30.12.2016г.
Сабеседване на 04.01.2017г. от 15:00ч.

21.12.2016 г

ДГ №118

 1. Огняр

9367312

До 13.01.2017г.

21.12.2016 г

25 ОУ

 1. Логопед

9552904
9532741

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

20.12.2016г.

27 СУ

 1. Ресурсен учител

8244826
8244815

До 13.01.2017 г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

20.12.2016г.

69 СУ

 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика

9791806
9791805

До  17.01.2017г.
.

20.12.2016г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ /по заместване до завръщане на титуляра/ – 2 места

9560749

До 04.01.2017 г.
Събеседване на 05.01.2017г.  от 10:00ч.

20.12.2016г.

166 ССУ

 1. Заместник директор ПАСД – 0,5 щат

8473860

До 22.12.2016г.
Събеседване на 23.12.2016г. от 11:00ч.

20.12.2016г.

83 ОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9923060
0884801763

До 30.12.2016г.

20.12.2016г.

202 ОУ

 1. Учител по АЕ

9924205

До 10.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 13:30ч.

20.12.2016г.

СГСАГ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8661271

До 30.12.2016г.

20.12.2016г.

ДГ №126

 1. Учител

8220578

До 28.12.2016г.

19.12.2016г.

11 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8627348
0887098966

До 23.12.2016 г.

19.12.2016г.

25 ОУ

 1. Учител по информационни технологии

9552904
9532741

До  20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.
.

19.12.2016г.

68 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Логопед – 0,5 щат

9785029
9785059

До 30.12.2016 г.
Събеседване на 04.01.2017г.  от 11:00ч.

19.12.2016г.

ДГ №37

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Учител – 2 места
 3. Помощник възпитател – 0,5 щат

8554119

До 30.12.2016г.

16.12.2016г.

ПГФК

 1. Завеждащ административна служба

8739500

До 05.01.2017 г.
събеседване на 10.01.2017 г.

16.12.2016г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До  28.12.2016г.

.

16.12.2016г.

81 СУ

 1. Учител по АЕ

 

 1. Ресурсен учител

9745494
9755495

До 21.12.2016 г.
Събеседване на 22.12.2016 г.
До 29.12.2016г.
Събеседване на 05.01.2017г.

15.12.2016г.

39 СУ

 1. Учител в група ЦОУД /по заместване/

8859019

До 04.11.2017 г.
Събеседване на 05.01.2017г. от 14:30ч.

15.12.2016г.

43 ОУ

 1. Учител по география и история

9208240

До  23.12.2016г.
Събеседване на 12.01.2017г.
.

15.12.2016г.

138 СУ

 1. Учител в ГЦОУД – 2 места
 2. Ресурсен учител

8720537

До 20.12.2016 г.
Събеседване на 21.12.2016 г. от 13:00 часа

15.12.2016г.

ДГ №164

 1. Детски учител

9578622

До 23.12.2016 г.
Събеседване на  на 09.01.2017г. от 10:00ч.

15.12.2016г.

159 ОУ

 1. Учител по БЕЛ с допълване по 136 ч. по технологии
 2. Ресурсен учител

0884707158

До 06.01.2017 г.
Събеседване на 10.01.2017г. от 14:00ч.

15.12.2016г.

50 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места

9671186
9671181

До 20.01.2017 г.

15.12.2016г.

1 ПУ

 1. Начален учител специална педагогика
 2. Психолог
 3. Логопед

9208198
9200708

До 30.12.2016 г.

14.12.2016г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Библиотекар
 3. Психолог

8892527
9784888

До 21.12.2016 г.
Събеседване на 22.12.2016г. от 13:30ч.

14.12.2016г.

122 ОУ

 1. Психолог
 2. Ресурсен учител

8664995

До  10.01.2017г.
Събеседване на 12.01.2017г.
.

14.12.2016г.

141 ОУ

 1. Касиер - домакин

8960100

До 20.12.2016 г.
Събеседване на 21.12.2016 г. от 14:40 часа

14.12.2016г.

145 ОУ

 1. Пазач/Портиер /по заместване/

8774482

До 18.12.2016 г.

14.12.2016г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ

8710011
8720037

До 20.01.2017 г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 14:00ч.

14.12.2016г.

ДГ №144

 1. Помощник възпитател

 

 1. Пазач

9791765

До 20.12.2016 г.
Събеседване на 21.12.2016г. от 13:00ч.
До 22.12.2016г.

14.12.2016г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

9316053

До 22.12.2016 г.
Събеседване на 23.12.2016г. от 10:00ч.

13.12.2016г.

141 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Начален учител в ЦДО – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО – прогимназиален етап – 0,5 щат
 4. Учител по изобразително изкуство, домашна техника и икономика и технологии – лекторски часове

8960100

До 20.12.2016 г.
Събеседване на 21.12.2016г. от 13:30ч.

13.12.2016г.

ПГЕА

 1. Учител инженер, специалност Компютърна техника и технологии
 2. Учител инженер, телекомуникации
 3. Електротехник

8956922
8956919

До  16.01.2017г.
.

13.12.2016г.

90 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места

8250854

До 19.12.2016 г.
Събеседване на 20.12.2016 г. от 10:00 часа

13.12.2016г.

ЧОУ „Изгрев“

 1. Учител по математика и физика

0882369240

До 06.01.2017 г.
Събеседване на 16.12.2016г. от 11:00ч.

13.12.2016г.

144 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител по хореография
 3. Портиер

8770173
8774052
8774457

До 20.12.2016 г.
Събеседване на 22.12.2016г. от 11:00ч.

13.12.2016г.

1 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9835363

До 20.12.2016 г.

13.12.2016г.

71 СУ

 1. Учител по история и цивилизация /по заместване/

9995064

До 05.01.2017 г.
Събеседване на 06.01.2017г. от 10:30ч.

13.12.2016г.

39 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Хигиенист /по заместване/

8859019

До 04.01.2017 г., Събеседване на 05.01.2017 г. от 14:30ч.
16.12.2016г., Събеседване на 19.12.2016г. от 14:30ч.

13.12.2016г.

170 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

8923082
8923084

До 22.12.2016г.
Събеседване на 23.12.2016г.

13.12.2016г.

10 СУ

 1. Начален учител
 2. Хигиенист

8747178

До 04.01.2017г.
Събеседване на 06.01.2017г. от 14:00ч.

13.12.2016г.

49 СУ

 1. Възпитател в начален етап

8472330

До 28.12.2016г.

12.12.2016 г.

106 ОУ

 1. Хигиенист

9452879
8472181

До 15.12.2016 г.
Събеседване на 15.12.2016г. от 12:00ч.

12.12.2016 г

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9382818
9382824

До  05.01.2017г.
Събеседване на 06.01.2017г. от 14:00ч.

12.12.2016 г

РЦПППО

 1. Ресурсен учител – 3 места

8780234

До 16.12.2016 г.
Събеседване на 19.12.2016 г. от 16:00 часа

12.12.2016 г

7 СУ

 1. Учител по математика
 2. Възпитател в начален етап на ЦДО

9876370

До 06.01.2017 г.
Събеседване на 16.12.2016г. от 11:00ч.

12.12.2016 г

81 СУ

 1. Специалист координатор информационни технологии

9745494
9755495

До 14.12.2016 г.
Събеседване на 15.12.2016г.

12.12.2016 г

41 ОУ

 1. Начален учител

9878847
9890127

До 21.12.2016 г.
Събеседване на 22.12.2016г. от 10:30ч.

12.12.2016 г

148 ОУ

 1. Ресурсен учител
 2. Педагогичеуски съветник – 0,5 щат

8706360
8704116

До 19.12.2016 г.
Събеседване на 20.12.2016г. от 10:00ч.

09.12.2016г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО /ПИГ/

9382926
9382862

До 19.12.2016 г.
Събеседване на 20.12.2016г. от 13:00ч.

09.12.2016г.

74 СУ

 1. Учител по история и цивилизация /по заместване/

9346617
9346616

До  19.12.2016г.
Събеседване на 20.12.2016г. от 13:00ч.

09.12.2016г.

108 СУ

 1. Ресесурсен учител

8892527
9784888

До 16.12.2016 г.
Събеседване на 19.12.2016 г. от 16:00 часа

09.12.2016г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в ЧЦДГ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по китайски език
 4. Учител по музика
 5. Хигиенист
 6. Помощник възпитател в ЧЦДГ
 7. Медицинска сестра

0896769230
0896769234

До 15.12.2016 г.
Събеседване на 16.12.2016г. от 11:00ч.

09.12.2016г.

35 СУ

 1. Ресурсен учител

8661060

До 13.01.2017 г.
Sou35_dv@abv.bg

09.12.2016г.

ПГТ

 1. Работник роддръжка
 2. Хигиенист

 

 1. Психолог

9977223

До 21.12.2016 г.
Събеседване на 22.12.2016г. от 11:00ч.
До 13.01.2016г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 11:00ч.

09.12.2016г.

40 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Логопед – 0,5 щат

8245498
8265908

До 19.12.2016 г.
Събеседване на 23.12.2016г. от 09:00ч.

09.12.2016г.

65 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 75 ч. леккторски

9676936

До 15.12.2016 г.
Събеседване на 16.12.2016г. от 13:00ч.

09.12.2016г.

59 ОУ

 1. Ресурсен учител

9366716
9366703

До 19.12.2016г.
Събеседване на 21.12.2016г. от 11:00ч.

08.12.2016 г.

14 СУ

 1. Педагогически съветник
 2. Ресурсен учител
 3. Възпитател в начален етап

8313732

До 15.12.2016 г.

08.12.2016 г.

34 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Учител по информатика и информационни технологии

8594131

До  04.01.2017г.
Събеседване на 09.01.2017г. от 10:00ч.

08.12.2016 г.

130 СУ

 1. Ресурсен учител

8470495
0879533327

До 10.01.2017 г.
Събеседване на 12.01.2017 г. от 14:00 часа

08.12.2016 г.

ДГ №193

 1. Детски учител
 2. Помощник възпитател

8623049

До 20.12.2016 г.

08.12.2016 г.

4 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО
 3. Учител по АЕ
 4. Ресурсен учител – 2 места
 5. Логопед
 6. Помощник учител

9790963

До 19.12.2016 г.
Събеседване на 21.12.2016г. от 11:30ч.

08.12.2016 г.

12 СУ

 1. Начален учител в ЦДО
 2. Учител по НЕ в начален етап – 288ч.

9437956

До 21.12.2016 г. в канцеларията

08.12.2016 г.

202 ОУ

 1. Учител по АЕ

9924205
oy202@abv.bg

До 15.12.2016 г.
Събеседване на 16.12.2016г. от 13:30ч.

08.12.2016 г.

85 СУ

 1. Учител по история и цивелизация и философски цикъл

9458164
8406330

До 16.12.2016 г.
Събеседване на 19.12.2016г. от 14:00ч.

07.12.2016г.

19.СУ „Елин Пелин“

 1. Учител по английски език за начален етап – 1бр.
 2. Учител по ИТ – 1бр.
 3. Начален учител – 1бр.

02/952 08 25
02/952 24 84

До 16.12.2016 г. вкл. от 08,00 до 17,00 часа в деловодството или на e-mail:sou_19@mail.bg

07.12.2016г.

Детска градина № 93

 1. Помощник-възпитател – 1 място
 2. Детегледачка – 1 място

02/856 28 69
02/855 70 42

До  23.12.2016г. на адрес гр.София, ул. „Дебър“№ 22

07.12.2016г.

150. ОУ ‚Цар Симеон Първи“

 1. Учител по физическо възпитание и спорт-чл.68 ал.1 т.1 КТ

02/879 66 63

До 12.12.2016 г.
Събеседване на 12.12.2016 г. от 14:00 часа

07.12.2016г.

12.СУ „Цар Иван Асен II“

 1. Учител по английски език – гимназиален етап /профелирана подготовка/

02/943 79 52

До 15.12.2016 г.

07.12.2016г.

83. ОУ „Елин Пелин“

 1. Старши учител по английски език в IV, V, VI и VII клас по чл.68, ал.1, т.3

02/992 30 60
0884 801 763

До 09.12.2016 г.

07.12.2016г.

44.СУ „Неофит Бозвели“

 1. Учител общообр.учебен предмет гимн.етап – философски цикъл – лекторски часове – чл.68, ал.1, т.3 от КТ
 2. Учител общообр.учебен предмет гимн.етап – изобразително изкуство и графичен дизайн – чл.68, ал.1, т.1 от КТ
 3. Логопед – чл.68, ал.1, т.1 от КТ
 4. Ресурсен учител - чл.68, ал.1, т.1 от КТ
 5. Психолог - чл.68, ал.1, т.1 от КТ

02/845 27 82

До 22.12.2016 г. в канцеларията

07.12.2016г.

ДГ №189

 1. Помощник-възпитател – 3 места
 2. Музикален педагог – 0.5 щат

02/4940972

До 23.12.2016 г. на odz189@abv.bg

07.12.2016г.

109 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО /ПИГ/

02/873 14 58
oy_109@abv.bg

До 14.12.2016 г. до 17.00 часа
Интервюто ще се проведе на 15.12.2016 г. от 10.00 часа в училището

07.12.2016г.

105 СУ „Атанас Далчев“

 1. Учител чужд език в начален етап – 1 работно място по чл.67 от КТ

02/862 05 73
02/862 04 73

До 23.12.2016 г. вкл. от 9.00 до 16.00 часа в канцеларията на училището
Събеседване с кандидатите ще се проведе на 05.01.2017 г. от 10.00 часа

05.12.2016г.

76 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 1 клас

9874344

До 07.12.2016 г.

05.12.2016г.

149 СУ

 1. Учител по биология и здравно образование

9561549

До  15.12.2016г.
Събеседване на 16.12.2016 г. от 11.00 ч.

05.12.2016г.

171 ОУ

 1. Учител в ПИГ
 2. Ресурсен учител

9917554

До 21.12.2016 г. до 10:00 ч.
Събеседване на 21.12.2016г. от 12:30 г.

05.12.2016г.

ДГ №165

 1. Работник кухня

8720102

До 10.12.2016 г.

05.12.2016г.

96 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места

8268342
8268339

До 15.12.2016 г.
Събеседване на 19.12.2016 г.- 11 часа

02.12.2016 г.

Професионална гимназия по транспорт

 1. Лектор по химия и опазване на околната среда-3 часа седмично

02/973 28 64- канцелария
02/973 26 57 - директор

До 6.12.2016 г.

02.12.2016 г.

5 Основно училище

 1. Хигиенист

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16.00 часа на 09.12.2016 г. в канцеларията или на e-mail: vazov5@abv.bg
Събеседване на 12.12.2016 г. от 10.00 ч. в дирекцията на училището

02.12.2016 г.

33 ОУ

 1. Учител 1-4 клас ЦДО по заместване във 2 клас - 1 място

02/824 23 77
e-mail: lulin_33ou@abv.bg

До 12.12.2016 г. вкл.

02.12.2016 г.

49.ОУ

       1.Библиотекар

02/847-23-30

До 15.12.2016 г. от 9.00 до 17.00 часа

02.12.2016 г.

138.СУ

      1.Учител по физика и астрономия –
1 място

 1. Учител по английски – 1 място
 2. Хигиенист – 2 места

02/872 05 37
02/872 39 17

До 08.12.2016 г.
Събеседшане на 09.12.2016 г.- 10 часа

02.12.2016 г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ /8 клас

0888374238

До 14.12.2016г.
Събеседване на 14.12.2016г.

02.12.2016 г.

74 СУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по физическо възпитание и спорт

9346616
9346619

До 12.12.2016г.
Събеседване на 13.12.2016г. от 13:00ч.

02.12.2016 г.

133 СУ

 1. Заместник директор по АСД

9881131

До 07.12.2016г.

02.12.2016 г.

ДГ №72

 1. Детски учител

0884801483

До 23.12.2016г.

02.12.2016 г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 16.12.2016г.
Събеседване на 16.12.2016г. от 10:00ч.

01.12.2016 г.

Професионална гимназия по транспорт

 1. Лектор по химия и опазване на околната среда-3 часа седмично

02/973 28 64- канцелария
02/973 26 57 - директор

До 6.12.2016 г.

01.12.2016 г.

5 Основно училище

 1. Хигиенист

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16.00 часа на 09.12.2016 г. в канцеларията или на e-mail: vazov5@abv.bg
Събеседване на 12.12.2016 г. от 10.00 ч. в дирекцията на училището

01.12.2016 г.

33 ОУ

 1. Учител 1-4 клас ЦДО по заместване във 2 клас - 1 място

02/824 23 77
e-mail: lulin_33ou@abv.bg

До 12.12.2016 г. вкл.

01.12.2016 г.

49.ОУ

       1.Библиотекар

02/847-23-30

До 15.12.2016 г. от 9.00 до 17.00 часа

01.12.2016 г.

138.СУ

      1.Учител по физика и астрономия –
1 място

 1. Учител по английски – 1 място
 2. Хигиенист – 2 места

02/872 05 37
02/872 39 17

До 08.12.2016 г.
Събеседшане на 09.12.2016 г.- 10 часа

30.11.2016 г.

25 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9552904
9532741

До 16.12.2016г.
Събеседване на 20.12.2016г.
От 14:00 ч.

30.11.2016 г

37 СУ

 1. Учител философски цикъл – лекторски часове

8263801

До 02.12.2016г.
Събеседване на 05.12.2016г. от 10:00ч.

30.11.2016 г

124 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Лектор по Домашна техника и икономика и технологии – 3 ч. седмично

9450296
8450108

До 09.12.2016г.

30.11.2016 г

116 ОУ

 1. Учител в полуинтернатна група в начален етап

9942301

До 06.12.2016г.

 

30.11.2016 г

7 СУ

 1. Учител по АЕ

9876370

До 16.12.2016г.

30.11.2016 г

131 СУ

 1. Учител по история и цивилизация и технологии или 0,5 щат история, 0,5 щат технологии

8777144
8747109

До 08.12.2016г.

30.11.2016 г

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 23.12.2016г.
Събеседване на 06.01.2017г. от 13:30ч.

29.11.2016г.

47 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Възпитател

9522228

До 09.12.2016г.
Събеседване на 13.12.2016г.

29.11.2016г.

81 СУ

 1. Специалист координатор информационни технологии

9745494
9755495

До 05.12.2016г.
Събеседване на 06.12.2016г.

29.11.2016г.

123 СУ

 1. Учител по математика и информатика

9203023

До 12.12.2016г.
Събеседване на 14.12.2016г. от 14:00ч.

29.11.2016г.

166 ССУ

 1. Завеждащ административна служба

8473860

До 09.12.2016г.
Събеседване 12.12.2016г. от 11:00ч.

 

29.11.2016г.

ДГ №198

 1. Детски учител – 4 места

0878358891

До 05.12.2016г.
Събеседване 06.12.2016г. от 10:00 ч.

29.11.2016г.

104 ОУ

 1. Библиотекар

8585192
8585124

До 12.12.2016г.
Събеседване на 14.12.2016г. от 9:00ч.

29.11.2016г.

ДГ №51

 1. Учител по музика

8221137

До 16.12.2016г.
Събеседване на 19.12.2016г. от 10:00ч.

29.11.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в ЦДО – подготвителен клас

 

 1. Учител в ЦДО – начален етап

9382926
9382862

До 21.12.2016г.
Събеседване на  22.12.2016 г. от 12:00ч.
До 19.12.2016г.
Събеседване на 20.12.2016г. от 13:00ч.

25.11.2016г.

2  СУ

 1. Учител по АЕ

9556252

До 05.12.2016г.

25.11.2016г.

20 ОУ

 1. Учител по музика

9521304

До 02.12.2016г.

25.11.2016г.

57 ССУ

 1. Учител по история

 

 1. Учител по математика /по заместване/

9200250
8223190

До 28.11.2016г.
Събеседване на 29.11.2016г. от 9:00ч.
До 29.11.2016г.
Събеседване на 30.11.2016г. от 9:00ч.

25.11.2016г.

95 СУ

 1. Начален учител в  - 0,5 щат

9450365
9451261

 

 

25.11.2016г.

103 ОУ

 1. Начален учител

9270608

До 28.11.2016г.

25.11.2016г.

149 СУ

 1. Начален учител

9561549

До 29.11.2016г.
Събеседване на 30.11.2016г. от 11:00ч.

25.11.2016г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ

8628363
8622966

До 01.12.2016г.
Събеседване на 05.12.2016г. от 10:00ч.

25.11.2016г.

НМУ

 1. Учител по химия в гимназиален етап
 2. Учител по АЕ и литература

9430003

До 25.11.2016г.

До 02.12.2016 г.

25.11.2016г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в ЧЦДГ
 2. Учител в ПНУП
 3. Учител по математика – лектор
 4. Учител китайски език – лектор
 5. Учител по АЕ
 6. Педагог в ясла
 7. Помощник възпитател в ЧЦДГ – 2
 8. Медицинска сестра в ЧОУ - 1

0896769230
0896769234

До 02.12.2016г.
Събеседване на 05.12.2016г. от 11:00ч.

25.11.2016г.

147 ОУ

 1. Учител по ФВС

8221387

До 02.12.2016г.
Събеседване на 05.12.2016г. от 10:00ч.

24.11.2016

Център за информационно осигуряване на образованието

Старши експерт анализ на информация и администриране на БД

8173030

16.12.2016 год.

23.11.2016г.

1 СУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по философски дисциплини
 3. Хигиенист

9835363

До 15.12.2016г.

23.11.2016г.

64 ОУ

 1. Учител в ПИГ
 2. Ресурсен учител

9613436

До 20.12.2016г.
Събеседване на 21.12.2016г.

23.11.2016г.

119 СУ

 1. Учител по АЕ

8701008

 

До 02.12.2016г.

23.11.2016г.

ПГЖТ

 1. Учител по география и икономика – 108 ч. /9 и 10 клас/

8328038

До 28.11.2016г.

 

22.11.2016г.

4 ПУ

 1. Помощник възпитател
 2. Работник кухня
 3. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 08.12.2016г.
Събеседване на 12.12.2016г. от 13:00ч.

22.11.2016г.

28 СУ

 1. Технически изпълнител

8223183
8295172
8295166

До 02.12.2016г.
Събеседване на 05.12.2016г. от 10:00 ч.

22.11.2016г.

76 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 2-3 клас
 2. Лектор по изобразително изкуство – 5-7 клас

9874344
9319388

До 30.11.2016г.

22.11.2016г.

104 ОУ

 1. Педагогически съветник
 2. Учител по география

8595192

До 16.12.2016г.
Събеседване на 20.12.2016г. от 10:30ч.

 

22.11.2016г.

141 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО в прогимназиялен етап – 0,5 щат
 4. Учител по изобразително изкуство и добашна техника и икономика – лакторски часове

8960100

До 08.12.2016г.
Събеседване на 09.12.2016г. от 13:30ч.

21.11.2016г.

50 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места

9671186
9671181

До 14.12.2016г.

21.11.2016г.

59 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас

9366716
9366703

До 29.11.2016г.
Събеседване на 29.11.2016г. от 13:00 ч.

21.11.2016г.

СМГ

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 864 ч.

9831219

До 25.11.2016г.
Събеседване на 25 .11.2016г. от 16:00ч.

21.11.2016г.

128 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

8840381

До 13.12.2016г.
Събеседване на 14.12.2016г. от 10:30ч.

 

18.11.2016г.

ПГ по телекомуникации

 1. Учител по практическо обучение – 0,5 щат

8611172

До 30.11.2016г.

18.11.2016г.

92 ОУ

 1. Обслужващ деца в училища
 2. Библиотекар

8284726
8284733

До 23.11.2016г.

18.11.2016г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956

До 30.11.2016г.

18.11.2016г.

НПГПТО

 1. Учител по информатика и информационни технологии

8056949

До 25.11.2016г.

 

18.11.2016г.

ДГ №137

 1. Завеждащ административна служба

9362087
9362086

До 28.11.2016г.

17.11.2016г.

39 СУ

 1. Ресурсен учител

8859019

До 29.11.2016г.
Събеседване на 30.11.2016г. от 14:30ч.

17.11.2016г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

9316053

До 02.12.2016г.
Събеседване на 05.12.2016г. от 10:00 ч.

17.11.2016г.

142 ОУ

 1. Учител в ПИГ

8553192
9555834

Събеседване на  23.11.2016г. от 10:00ч.

17.11.2016г.

144 СУ

 1. Ресурсен учител

8774052
8774457

До 28.11.2016г.
Събеседване на 29.11.2016г. от 10:00ч.

 

17.11.2016г.

ПГЕА

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ

8956922
8956919

До 25.11.2016г.

17.11.2016г.

ДГ №111

 1. Детски учител

8623148

До 29.11.2016г.
Събеседване на 30.11.2016г. от 13:00ч.

16.11.2016г.

51 СУ

 1. Хигиенист

9520545
9521149

До 23.11.2016г.
Събеседване на 24.11.2016г. от 10:00ч.

16.11.2016г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 28.11.2016г.
Събеседване на 29.11.2016г. от 12:00 ч.

16.11.2016г.

137 СУ

 1. Учител по АЕ

8272494
8244883

Събеседване на  23.11.2016г. от 10:00ч.

16.11.2016г.

108 СУ

 1. Учител в ПИГ

9784888

До 23.11.2016г.
Събеседване на 24.11.2016г. от 14:00ч.

 

15.11.2016г.

130 СУ

 1. Учител в ПИГ

8470495
0879533327

До 18.11.2016г.
Събеседване на 18.11.2016г. от 14:00ч.

15.11.2016г.

ДГ №171

 1. Детски учител

4410281
0884801591

До 17.11.2016г.
Събеседване на 24.11.2016г. от 13:00 ч.

15.11.2016г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител  по АЕ

8611172

До 30.11.2016г.

15.11.2016г.

ДГ №163

 1. Детски учител

9791696

До 25.11.2016г.

 

15.11.2016г.

54 СУ

 1. Учител в ПИГ – 1-4 клас

9381187

До 30.11.2016г.

11.11.2016 г.

ДГ №90

 1. Свободно място съвместяващо работник-кухня 4 ч. и пом.възпитател – 4 ч.

9360464
9382856

До 21.11.2016г.
Събеседване на 22.11.2016г. от 11:00ч.

11.11.2016 г.

ПГИЧЕ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

0884801431

До 18.11.2016г.

11.11.2016 г.

ЧДГ „Палави крачета“

 1. Учител

0886333961

До 16.12.2016г.
на ел. адрес: rumyanazhechkova@gmail.com

11.11.2016 г.

ССУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Учител по АЕ

8703481

До 18.11.2016г.
Събеседване на 21.11.2016г. от 10:00 ч.

 

11.11.2016 г.

153 ССУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8372190

До 22.11.2016г.
Събеседване на 23.11.2016г. от 13:00ч.

11.11.2016 г.

20 ОУ

 1. Учител по Човек и природа

9521304

 

09.11.2016г.

61 ОУ

 1. Учител ПИГ в начален етап

9345489

До 18.11.2016г.

09.11.2016г.

127 СУ

 1. Учител по АЕ

9879254

До 15.11.2016г.
Събеседване на 15.11.2016г. от 12:30ч.

09.11.2016г.

5 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Хигиенист

8561065
8565065

До 16.11.2016г.
Събеседване на 18.11.2016г.от 10:00ч.

09.11.2016г.

12 СУ

 1. Педагогически съветник/психолог
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по „Домашна техника и предприемачество“ - 289 часа

9437956

До 01.12.2016г.

До 18.11.2016г.

09.11.2016г.

54 СУ

 1. Общ работник

9381187

До 15.11.2016г.

09.11.2016г.

ПГПСТТ

 1. Завеждащ административна служба

9874108

До 02.12.2016г.

07.11.2016 г.

1 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по музика
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

9835363

До 11.11.2016 г.
До 25.11.2016 г.
До 11.11.2016 г.

07.11.2016 г

23 СУ

 1. Учител по биология

9443588

До 10.11.2016 г.

04.11.2016 г.

33 ОУ

 1. Работник поддръжка

8242377

До 14.11.2016 г.

04.11.2016 г

ДГ №37

 1. Помощник възпитател

8554119

До 11.11.2016 г.

04.11.2016 г

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Помощник директор
 2. Възпитател
 3. Учител по италиански език
 4. Учител по китайски език
 5. Начален учител
 6. Учител по БЕЛ
 7. Учител по математика
 8. Медицинска сестра

0896769230

До 11.11.2016г.
Събеседване на 14.11.2016г. от 16:00 ч.

04.11.2016 г

СГСАГ

 1. Учител по италиански език

8661271

До 10.11.2016 г.

03.11.2016 г.

НТБГ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9520857
9157931

До 25.11.2016г.
Събеседване на 28.11.2016г. от 13:30ч.

03.11.2016 г.

61 ОУ

 1. Завеждащ административна служба

9345489

До 09.11.2016г.

03.11.2016 г.

124 ОУ

 1. Хигиенист

9450296
8450108
9450150

До 11.11.2016г.

03.11.2016 г.

29 СУ

 1. Начелен учител

8319119
8310170

До 08.11.2016г.
Събеседване на 08.11.2016г. от 14:30ч.

03.11.2016 г.

163 ОУ

 1. Начален учител

9782394
9781516

До 15.11.2016г.
Събеседване на 17.11.2016г.

03.11.2016 г.

129 ДГ

 1. Детски учител /по заместване/

8596149

До 15.11.2016г.
Събеседване на 15.11.2016г. от 9:00ч.

02.11.2016 г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в група ЦДО в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител в подготвителна група – 2 места
 4. Учител по АЕ
 5. Учител по музика – лекторски часове
 6. Учител в ЦДО в прогимназиален етап – 0,5 щат
 7. Учител по изобразително изкуство, ДБТ, технологии и предприемачество – лекторски часове

9860100

До 09.11.2016г.
Събеседване на 10.11.2016г. от 13:30 ч.

02.11.2016 г.

ДГ №138

 1. Учител по музика
 2. Медицинска сестра

8341057
0884801716

До 28.11.2016г.

02.11.2016 г.

ДГ №37

 1. Детски учител

8554119

До 11.11.2016г.
На dg37sofia@abv.bg

02.11.2016 г.

156 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 1 клас

9947035
0884801750

До 10.11.2016г.

02.11.2016 г.

179 ОУ

 1. Старши учител в начален етап

0884801738

До 07.11.2016г.
Събеседване на 08.11.2016г. от 10:00ч.

02.11.2016 г.

ПГЕА

 1. Заместник директор по УД
 2. Касиер-счетоводител

8956922
8956919

До 11.11.2016г.

31.10.2016 г.

171 СУ

1. Хигиенист – 1 място

02/991 75 54

До 02.11.16 г. до 10.30 ч.
Събеседване на 02.11.16 г. от 10.30 ч.

31.10.2016 г.

ДГ № 64

1. Детски учител – 1 място

02/823 24 15

До 09.11.16 г.

31.10.2016 г.

ДГ № 25

1. Огняр на котли с високо налягане

02/967 66 20

До 08.11.16 г.
Събеседване на 09.11.16 г. от 11.00 ч.

28.10.2016 г.

ЧСУ „П.Р.Славейков”

1. Начален учител – 1 място

02/957 17 44
0894/480 707

До 10.11.16 г. на e-mail: slaveikov.school@gmail.com
Събеседване на 11.10.16 г. 
  
 

28.10.2016 г.

18 СУ

1. Учител по математика – 1 място

02/988 03 01

До 17.11.16 г. до 17.00 ч.
Събеседване на 18.11.16 г.от 10.00 ч.

28.10.2016 г.

ДГ № 66

1. Помощник възпитател – 1 щат
2. Детегледачка – 1 щат  

02/992 31 46

От 07.11.16 г. до 18.11.16 г.
Събеседване на 18.11.16 г. от 13.00 ч.

27.10.2016 г.

ПГ по транспорт

1. Учител по физика и астрономия и математика – 1 щат

02/973 28 64
02/973 26 57

До 07.11.16 г.
  
 

27.10.2016 г.

76 ОУ

1. Учител по БЕЛ /V-VІІ клас/ – 1 щат

02/987 43 44

До 09.11.16 г.

27.10.2016 г.

19 СУ

1. Учител по НЕ в начален етап – 2 места
2. Учител по АЕ в начален етап – 1 място   

02/952 08 25
02/952 24 84

До 04.11.16 г. вкл. на място и на e-mail: sou_19@mail.bg

27.10.2016 г.

ДГ № 88

1. Логопед – 0.5 щат по проект

02/978 82 32

До 31.10.16 г.

27.10.2016 г.

НПГПТО

1. Учителпо теория за специалност „Компютърна техника и технологии” – 1 място
2. Хигиенист – 1 място

02/805 69 12

До 11.11.16 г. на място или на
e-mail: npgpto@abv.bg
Събеседване на 14.11.16 г.

27.10.2016 г.

132 СУ

1. Заместник директор по АСД – 1 място

02/856 28 43

До 28.10.16 г.

27.10.2016 г.

34 ОУ

1. Начален учител – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 3

02/859 41 31

До 10.11.16 г.
Събеседване на 16.11.16 г. от 10.00 ч.    

27.10.2016 г.

156 ОУ

1. Ресурсен учител – 0.5 щат

02/994 70 35

До 25.11.16 г.

27.10.2016 г.

39 СУ

1. Ръководител „Информационни и комуникационни технологии” – 1 място по заместване

02/885 90 19

До 02.11.16 г.
Събеседване на 03.11.16 г. от 14.30 ч.

27.10.2016 г.

133 СУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място

02/988 11 31

До 31.10.16 г.

27.10.2016 г.

171 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/991 75 54

До 15.11.16 г.
Събеседване на 18.11.16 г. от 13.30 ч.

27.10.2016 г.

145 ОУ

1. Чистач-хигиенист – 1 място

02/877 44 82

До 31.10.16 г. вкл.

26.10.2016 г.

108 СУ

1. Начален учител – 1 място

02/889 25 27

До 02.11.16 г.
Събеседване на 04.11.16 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч.

26.10.2016 г.

ПГЕА

1. Учител инженер по телекомуникации – 1 място

02/895 69 10

До 31.10.16 г.

25.10.2016 г.

ДГ № 19

1. Логопед – 1 място – 0.5 щат

02/866 12 30

 

25.10.2016 г

76 ОУ

1. Учител – лектор по арабски език – 112 ч. год.

02/987 43 44

До 31.10.16 г.

25.10.2016 г

НТБГ

1. Учител по НЕ – 1 място   

02/952 08 57
02/915 79 31

От 02.11.16 г. до 25.11.16 г.
Събеседване на 29.11.16 г. от 13.00 ч.

25.10.2016 г

4 ОУ

1. Учител в ПИГ – 1 място

02/979 09 63

До 31.10.16 г.
Събеседване на 02.11.16 г. от 13.30 ч.

25.10.2016 г

ДГ № 165

1. Общ работник – 1 място

02/872 01 02

До 07.11.16 г.

25.10.2016 г

ДГ № 163

1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал.1, т. 3

02/979 16 96

От 01.11.16 г. до 11.11.16 г.

24.10.2016 г.

ДГ № 165

1. Детски учител – 1 място

02/872 01 02

До 01.11.16 г.

24.10.2016 г.

28 СУ

1. Учител по БЕЛ V-ХІІ клас – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 3

02/822 31 83

До 03.11.16 г.
Събеседване на 04.11.16 г. от 10.00 ч.

24.10.2016 г.

23 СУ

1. Начален учител в ПИГ – 1 място   

02/944 27 81

До 31.10.16 г.
Събеседване на 02.11.16 г. от 13.30 ч.

24.10.2016 г.

163 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място

02/978 23 94
02/978 15 16

До 15.11.16 г. до 16.00 ч.
Събеседване на 17.11.16 г.

24.10.2016 г.

56 СУ

1. Хигиенист –  1 място

02/826 11 77 - директор
02/826 13 87 - канцелария

До 27.10.16 г.

21.10.2016 г.

109 ОУ

1. Начален учител в ЦДО /ПИГ/ – 1 място по заместване

02/873 14 58

До 01.11.16 г. до 17.00 ч. на място или на e-mail: oy_109@abv.bg
Събеседване на 02.11.16 г. от 10.00 ч.

21.10.2016 г

45 ОУ

1. Учител в ПИГ – 1 място

02/822 14 10

До 27.10.16 г.
Събеседване на 31.10.16 г.от 10.00 ч.

21.10.2016 г

ЧСУ „Свети Георги”

1. Учител по „Човек и природа” за V и VІ клас
2. Учител по физика
3. Учител по химия
4. Учител по биология   

0897/009 428
Зорница Борисова

0889/559 880
Ваня Къндова

До 15.11.16 г. вкл. на e-mail: st.george.school@stgeorgeschool.eu
Събеседване след първичен подбор на автобиографии до 30.11.16 г.

21.10.2016 г

74 СУ

1. Ресурсен учител по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” – 1 място
2. Учител по биология и химия в прогимназиален етап – 1 място

02/934 66 17

До 28.10.16 г. вкл.
Събеседване на 02.11.16 г. от 13.00 ч.

21.10.2016 г

62 ОУ

1. Счетоводител – 0.5 щат

0884/801 720

До 24.10.16 г.

21.10.2016 г

138 СУ

1. Учител в начален етап, целодневно обучение – 1 място

02/872 05 37

До 26.10.16 г.
Събеседване на 27.10.16 г. – 10.00 ч.

21.10.2016 г

134 СУ

1. Пазач-портиер – 1 място

02/931 06 86

До 27.10.16 г.
Събеседване на 28.10.16 г.    

20.10.2016 г.

ЧДГ „Палави крачета”

1. Учител – 1 място

0886/333 961

До 30.11.16 г. на e-mail: rumyanazheckova@gmail.com

20.10.2016 г.

163 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място

02/978 23 94
02/978 15 16

До 15.11.16 г.
Събеседване на 17.11.16 г.

20.10.2016 г.

НПГПФ

1. Пазач-портиер – 1 място  

02/858 21 80

До 28.10.16 г. на място или на e-mail: npgpf@abv.bg

20.10.2016 г.

9 ФЕГ

1. Учител по информатика и ИТ – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 3

02/987 72 16

До 27.10.16 г.
Събеседване на 28.10.16 г. от 10.00 ч.

20.10.2016 г.

36 СУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/858 61 48
0879/609 570

От 25.10.16 г. до 04.11.16 г. вкл.

19.10.2016 г.

2 СУ „Академик Емилия Станев”

 1.  Учител по английски език – 1 щат
 2.  Учител по математика – 1 щат

02/955 62 52

До 28.10.2016 г.
Събеседване на 2.11.2016 г.

19.10.2016 г.

29 СУ „Кузман Шапкарев”

 1.  Учител, начален етап, I-ІV клас

02/831 30 20
02/831 91 19

До 24.10.2016 г.
Събеседване на 24.10.2016 г. от 14.30 часа

19.10.2016 г.

Детска градина № 137 „Калина Малина”

 1.  Помощник-възпитател – 1 щат

02/936 20 87
02/936 20 86

До 28.10.2016г. на адрес: улица „Република №70

19.10.2016 г.

81 СУ „Виктор Юго”

 1.  Учител начален етап ЦДО – 1 място

02/974 55 06
02/974 54 94

До 25.10.2016 г.
Събеседване на 26.10.2016 г.

19.10.2016 г.

76 ОУ „Уилям Сароян”

 1.  Учител начален етап от I-ІV клас – 1 щат
 2.  Завеждащ административна служба – 1 щат

02/987 43 44
02/931 93 88

До 26.10.2016 г.

19.10.2016 г.

ДГ №186 „Деница”

 1.  Учител – 1 място

02/967 60 58

До 9.11.2016 г. в сградата на ДГ №186 „Деница”
Събеседване на 9.11.2016 г. от 10.30 часа

18.10.2016 г.

ПГИЧЕ „Свети Методий”

 1.  Учител по български език и литература

0884 801 431

До 28.10.2016 г.

18.10.2016 г

36 СУ

 1. Логопед 0,5 щат

02/858 61 48
0879 609 570

От 20.10.2016 г. до 24.10.2016 г. вкл. в канцеларията
Събеседване на 25.10.2016 г. от 09.00 часа

18.10.2016 г

141 ОУ

 1. Учител, начален етап – 1 щат
 2. Учител ЦДО, начален етап –0.5 щат
 3. Учител ЦДО, прогимназиален етап – 0,5 щат.

02/896 01 00

До 25.10.2016г.
Събеседване на 26.10.2016 г. от 13.30 часа

18.10.2016 г

ССУ с ДГ за ДУС

 1. Учител английски език – 1, по чл. 68, т. 3
 2. Учител детска градина – 1, по чл. 68, т. 1
 3. Учител детска градина – 1 по чл. 68, т. 3
 4. Учител в паралелка за деца с множество увреждания – 1 по чл. 68, т. 1

02/855 61 17

До 21.10.2016 г

18.10.2016 г

65 ОУ

 1.  Учител по физическа култура и спорт – по заместване

02/967 69 36

До 21.10.2016 г.
Събеседване на 24.10.2016 г. от 13.00 часа

18.10.2016 г

18 СУ

 1.  Начален учител в ПИГ, съгласно КТ – 1 място
 2.  Учител по биология и здравно образование, съгласно КТ – 1 място
 3.  Учител по английски език – 1 място

02/988 03 01

До 4.11.2016 г.  до 17.00 часа
Събеседване на 8.11.2016 г. от 10.00 часа

18.10.2016 г

ДГ №124

 1.  Психолог 0,5 щат
 2.  Логопед – 0,5 щат

02/952 20 28

До 21.10.2016 г. до 16.30 часа

17.10.2016 г.

4 ОУ

 1.  Учител в ПИГ за 4 клас

02/889 97 26 – канцелария
02/979 09 63 –
директор

От 17.10.2016 г. до 19.10.2016 г.
Събеседване на 19.10.2016 г. от 13:30 часа в дирекцията на 4 ОУ

17.10.2016 г

59 ОУ

 1. Учител подготвителен клас по чл. 68, ал. 1 , т. 3 от КТ – 1 място

02/936 67 16
02/936 67 03

До 26.10.2016 г.
Събеседване на 27.10.2016 г. от 14.00 часа

17.10.2016 г

101 СУ

 1. Учител ПГ – 1 бр.

02/938 28 18
02/938 28 24

До 26.10.2016г. в канцеларията
Събеседване на 27.10.2016 г. от 11.00 часа

17.10.2016 г

109 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и домашна техника и икономика/технологии и предприемачество – по заместване

02/873 14 58
ел.поща : oy_109@abv.bg

До 25.10.2016 г. до 17.00 часа
Събеседване на 26.10.2016 г. от 10,00 часа в училището

17.10.2016 г

ЧСУ „П.Р.Славейков”

 1. Учител по английски език

0894 480 707

До 26.10.2016г. на slaveikov.school@gmail.com
Събеседване на 28.10.2016 г .

14.10.2016 г.

9 Френска гимназия

1. Учител по информатика и ИТ- 1 място

2. Учител по биология и ЗО – 1 място

 

02/ 987 72 16

 

 

До 27.10.2016 г.
Събеседване на 28.10.2016 г. От 10.00 часа

До 18.10.2016 г.
Събеседване на 19.10.2016г. от 10.00 часа

14.10.2016 г

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари”

1. Учител в ЧЦДГ- 1 място
2.  Учител ПНУП – 1 място
3. Учител по математика в ЧОУ – лектор – 1 място
4. Учител по музика – 1 място
5. Педагог в ясла – 1 място
6. Помощник-възпитател в ЧЦДГ – 2 места
7. Медицинска сестра в ЧОУ – 1 място

0896769230
0896769234

До 19.10.2016г.        18.00 часа на e-mail: djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 20.10.2016г.
от 10.00 часа

14.10.2016 г

34 ОУ „Стою Шишков”

 Учител ЦДО - 1 място по чл.68 , ал.1, т.2 от КТ шифър по НКПД 23415002

02/ 859 41 31- канцелария

До 31.10.2016г.
От 8.30 до 16.00 часа
Събеседване на 3.11.2016г. от 10.00 часа

14.10.2016 г

ДГ №25 „Изворче” СО-Район „Банкя”

Помощник възпитател – 1 място по чл.68 , ал.1, т.1 от КТ

Работник поддръжка - 1 място

02/ 967 66 20

До 28.10.2016г.
Събеседване на 1.11.2016г. от 11.00 часа

14.10.2016 г

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу”

Учител по математика на 0.5 норматив в горен курс

02/ 9879254

Събеседване на 17 и 18.10.2016г. от 12.00 часа

14.10.2016 г

ДГ № 90

Помощник-възпитател по чл.67, т.1

02/ 938 28 56
02/ 936 04 64

До 26.10.2016г. в канцеларията
Събеседване на 27.10.2016г. от 10.00 до 11.00 часа

13.10.2016 г.

ПГ по транспорт „Макгахан”

1. Учител, теоретично обучение /направление „Икономика”/ – 1 щат
2.  Учител, теоретично обучение /направление „Общотехническа подготовка” – 1 щат

02/872 01 08

До 16.30 ч. на 31.10.16 г.
Събеседване на 02.11.16 г. от 09.00 ч.

13.10.2016 г.

73 СУ

1. Учител по НЕ за прогимназиален етап – 1 място

02/868 35 28

До 02.11.16 г.
Събеседване на 03.10.16 г. от 10.30 ч.

13.10.2016 г.

16 ОУ

1. Учител в ПИГ – 1 място по чл. 68, ал.1, т. 3
2. Учител в ПИГ – 1 място  

02/938 70 15

До 18.10.16 г.
Събеседване на 21.10.16 г.   

13.10.2016 г.

ДГ № 167

1. Детски учител – 1 място
2. Готвач – 1 място
3. Помощник-готвач – 1 място
4. Помощник-възпитател – 1 място

02/952 16 10

До 28.10.16 г.
Събеседване на 31.10.16 г.

13.10.2016 г.

І ПУ

1. учител І-ІV клас с начална педагогика и квалификация специална педагогика – 2 места

02/920 81 98

До 21.10.16 г.

13.10.2016 г.

ДГ № 19

1. Психолог – 0.5 щат
2. Логопед – 0.5 щат

02/866 12 30

До 18.10.16 г. до 10.00 ч.

13.10.2016 г.

ПГСС „Бузема”

1. Учител по философия – 0.3 щат

02/856 34 58

До 19.10.16 г.
Събеседване на 20.10.16 г. от 14.30 ч.

13.10.2016 г.

5 ОУ

1. Учител ПИГ – 1 място
2. Хигиенист – 1 място

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16.00 ч. на 19.10.16 г. на място или на e-mail: vazov5@abv.bg
Събеседване на 20.10.16 г. от 10.00 ч.

12.10.2016 г.

ДГ № 13

 1. Детски учител – 1 място

0884/801 612

До 28.10.2016г.

12.10.2016 г

28 СУ

 1. Логопед по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ – 1 вакантно място

02/822 31 83
02/829 51 72

До 25.10.2016г.вкл.
Събеседване на 28.10.2016г. от 10,00ч.

12.10.2016 г

105 СУ

 1. Учител в начален етап – 1-4 клас – 1 място по чл. 68, ал.1, т. 3

02/862 05 73
02/862 04 73

До 01.11.2016г. вкл.  от 09.00 ч. до 15.00 ч.
Събеседване на 02.11.16 г. от 10.00 ч.

12.10.2016 г

84 ОУ

 1. Начален учител – ПИГ – 1 клас

02/992 80 44
0884/801 764

До 18.08.2016г. вкл.
Събеседване на 19.10.2016г. от 10,30ч.

12.10.2016 г

НУИИ

 1. Общ работник – 0.5 щат

02/987 63 88

До 28.10.2016г. от 10,00 до 14,00ч.

12.10.2016 г

49 ОУ

 1. Спасител – 1 място

02/847 23 30

До 21.10.2016г.

12.10.2016 г

ЧСУ „Свети Георги”

 1. Помощник учител с образование в професионално направление начална педагогика/педагогика и отлично владеене на АЕ
 2. Начален учител с образование в професионално направление начална педагогика/педагогика и отлично владеене на АЕ
 3. Учител по технологии и домашна техника и икономика с АЕ

0897/00 94 28
Зорница Борисова

0889/55 98 80
Ваня Къндова

До 15.11.2016г. вкл. на e-mail: st.george.school@stgeorgeschool.eu

Събеседване: след първичен подбор на автобиографии до 30.11.16г.

12.10.2016 г

71 СУ

 1. Учител/целодневна форма на обучение с НУП – 1 щат

02/999 50 64

До 21.10.2016г.
Събеседване на 24.10.2016г. от 10.00 ч.

12.10.2016 г

ПГ по транспорт

 1. Учител по ФВС – 0.5 щат по чл. 68

02/973 26 57 – директор
02/973 28 64 - канцелария

До 20.10.16 г.

12.10.2016 г

95 СУ

 1. Учител по АЕ в 6 и 7 клас по заместване – 1 място

02/945 03 46

 

10.10.2016 г.

ПГ по телекомуникации

1. Учител по АЕ – 1 място

02/861 11 61

До 21.10.16 г.
  
 

10.10.2016 г

88 СУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/956 07 49

До 18.10.16 г.
Събеседване на 19.10.16 г.от 11.00 ч.

10.10.2016 г

63 ОУ

1. Учител ЦДО в начален курс – 1 място  

02/938 29 26

До 19.10.16 г.
Събеседване на 20.10.16 г. от 12.30 ч.  

10.10.2016 г

37 СУ

1. Заместник директор АСД – 1 място

02/826 38 01

До 12.10.16 г. вкл.
Събеседване на 14.10.16 г. от 13.00 ч.

10.10.2016 г

47 СУ

1. Възпитател – 1 място

02/952 22 28

До 21.11.16 г. вкл.
Събеседване на 24.10.16 г.

10.10.2016 г

ДГ № 29

1. Помощник-възпитател – 2 места

02/870 62 28

До 24.10.16 г. на място или на e-mail:dg29@abv.bg

10.10.2016 г

19 СУ

1. Учител по АЕ в начален етап – 1 място
2. Начален учител – 1 място

02/952 08 25

До 13.10.16 г. вкл. на място или на e-mail: sou_19@mail.bg  

10.10.2016 г

ДГ № 96

1. Детски учител – 3 места

02/979 14 87

 

10.10.2016 г

65 ОУ

1. Учител по ФВС – 1 място /по заместване/

02/967 69 36

До 14.10.16 г.
Събеседване на 17.10.16 г. от 13.00 ч.

07.10.2016 г.

127 СУ

1. Учител по физика и астрономия – 1 място

02/987 92 54

Събеседване на 12.10.16 г. от 12.00 ч.

07.10.2016 г.

56 СУ

1. Учител по математика в гимназиален етап /по заместване/ – 1 място

02/826 11 77-директор
02/826 13 87 канцелария

До 13.10.16 г.
Събеседване на 14.10.16 г.от 15.00 ч.

07.10.2016 г.

1 СУ

1. Учител в група за ЦДО – начален етап – 1 място  
2. Секретар – 1 място

02/983 53 63

 1. До 21.10.16 г.
 2. До 14.10.16 г. вкл.

 

07.10.2016 г.

ЧСУ „Увекинд”

1. Учител по математика в прогимназиален етап –
2. Учител по немски език в начален етап
3. Учител по немски език в прогимназиален етап

02/857 20 00
0885/614 724

 

07.10.2016 г.

69 СУ

1. Начален учител в ПИГ – 1 място
2. Учител по математика – 1 място

02/979 18 06
02/979 18 05

До 31.11.16 г.

07.10.2016 г.

76 ОУ

1. Учител в ПИГ – ІІІ-ІV клас – 1 щат

02/987 43 44

До 14.10.16 г. вкл.

07.10.2016 г.

202 ОУ

1. Учител по изобразително изкуство и технологии – 0.5 щат

02/992 45 02

До 14.10.16 г. – 14.00 ч.
Събеседване на 14.10.16 г. от 17.00 ч.

06.10.2016 г.

50 ОУ

1. Учител по ФВС – 1 място
2. Учител ЦДО – 2 места

02/967 11 86

До 21.10.16 г.
  
 

06.10.2016 г.

РЦПППО

1. Ресурсен учител – 1 място

02/878 02 34

До 21.10.16 г.

06.10.2016 г.

14 СУ

1. Учител по музика – 0.5 или 1 щат   

02/831 70 32

До 13.10.16 г.
Събеседване на 14.10.16 г. от 12.00 ч.  

06.10.2016 г.

ЧДГ „Палави крачета”

1. Учител – 1 място

0886/333 961
Румяна Жечкова

До 28.10.16 г. на e-mail: rumyanazhechkova@gmail.com

 

06.10.2016 г.

4 ОУ

1. Учител в ПИГ за 4 клас – 1 място

02/979 09 63

До 12.11.16 г.
Събеседване на 13.10.16 г. от 13.30 ч.

05.10.2016 г.

ДГ № 165

1. Работник-кухня – 1 място

02/872 01 02

До 25.10.16 г.
  
 

05.10.2016 г.

ДГ № 177

1. Общ работник – 1 място

02/847 39 39

Събеседване на 24.10.16 г.от 10.30 ч.

05.10.2016 г.

39 СУ

1. Учител на ПИГ в І клас – 1 място  

02/885 90 19

До 13.10.16 г.
Събеседване на 14.10.16 г. от 14.30 ч.  

05.10.2016 г.

57 ССУ

1. Учител по БЕЛ – 1 щат

02/920 02 50

От 06.10.16 г. до 20.10.16 г.
Събеседване на 24.10.16 г. от 09.00 ч.

05.10.2016 г.

ДГ № 124

1. Детски учител – 1 място

02/952 20 28

От 10.10.16 г. до 21.11.16 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч.

05.10.2016 г.

ПГХВТ

1. Портиер-огняр – 1 място

02/822 13 74

До 14.10.16 г.
Събеседване на 17.10.16 г. от 10.00 ч.

05.10.2016 г.

І ПУ

1. ЗАС – 1 щат

02/920 81 98

До 10.10.16 г  

04.10.2016 г.

2 СУ

1. Учител по изобразително изкуство – 1 щат /по заместване/

02/955 62 52

До 12.10.16 г.
Събеседване на 14.10.16 г.  
 

04.10.2016 г.

33 ЕГ

1. Учител по ФЕ – 522 уч. ч.

02/824 11 31

До 13.10.16 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч.
Събеседване на 14.10.16 г.от 12.00 ч.

04.10.2016 г.

124 ОУ

1. Огняр – 2 места – 0.5 щат – чл. 68  

02/945 02 96

До 17.10.16 г.  

04.10.2016 г.

78 СУ

1. Учител по ИТ – 1 място
2. Учител в ЦДО – 3 места
3. Учител подготвителна група – 1 място
4. Учител по АЕ – 1 място

02/997 70 72

До 07.10.16 г.
Събеседване на 10.10.16 г. от 10.00 ч.

04.10.2016 г.

55 СУ

1. учител в начален етап – 1-4 клас – 2 щата – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.3, 1 щат по чл. 67, ал.1, т.1

02/877 12 97

До 11.10.16 г. вкл.
Събеседване на 12.10.16 г. от 15.00 ч.

04.10.2016 г.

51 СУ

1. Учител по изобразително изкуство и графичен дизайн – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3

02/952 05 45
02/952 11 49

До 14.10.16 г.
Събеседване на 17.10.16 г. от 14.00 ч.

04.10.2016 г.

7 СУ

1. Портиер – 0.5 щат

02/987 63 70

До 12.10.16 г  

04.10.2016 г.

199 ОУ

1. Учител ПИГ – І клас – 1 щат

02/946 69 56
0889/385 553
e-mail: ou199@mail.bg

До 12.10.16 г.
Събеседване на 14.10.16 г. от 10.00 ч.

04.10.2016 г.

ІV ПУ

1. Помощник-възпитател – 1 щат

02/857 01 59

До 14.10.16 г.
Събеседване на 17.10.16 г. от 13.00 ч.

04.10.2016 г.

ДГ № 193

1. Детски учител – 1 място

02/862 30 49

До 20.10.16 г.

03.10.2016 г.

СПГЕ „Джон Атанасов”

1. Учител, теоретична подготовка с професионална квалификация „Инженер по радиоелектроника”, специалност „Електронна техника”, „Системен програмист” – 1 щат /по заместване/

02/872 00 47

До 04.10.16 г. до 16.00 ч.
Събеседване на 05.10.16 г. от 10.00 ч.
 

03.10.2016 г.

СПГТ

1. Учител по италиански и руски език  – 1 място

02/983 39 58

До 07.10.16 г.

03.10.2016 г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари”

1. Заместник-директор – 1 място
2. Детски учител – 1 място
3. Педагог в ясла – 1 място
4. Начален учител – 1 място
5. Помощник-възпитател – 1 място
6. Учител по италиански език – 1 място
7. Медицинска сестра – 1 място
8. Хигиенист – 1 място

0896/769 230

До 06.10.16 г. на  e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 07.10.16 г. от 11.00 ч.  

03.10.2016 г.

ДГ № 20

1. Детски учител – 1 място

02/945 05 95

От 10.10.16 г. до 20.10.16 г.

03.10.2016 г.

ДГ № 15

1. Детски учител – 1 място

02/938 71 38

До 10.10.16 г.
Събеседване на 13.10.16 г.

03.10.2016 г.

33 ОУ

1. Начален учител ЦДО – 1 място

02/824 23 77

До 14.10.16 г. вкл.

03.10.2016 г.

141 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 щат
2. Учител в група ЦДО, начален етап – 0.5 щат
3. Учител по АЕ
4. Учител в група ЦДО, прогимназиален етап – 0.5 щат

02/896 01 00

До 16.00 ч. на 13.10.16 г.
Събеседване на 14.10.16 г. от 13.30 ч.

30.09.2016 г.

ДГ №155

1. Психолог – 0.5 щат
2. Логопед – 0.5 щат

02/870 05 38

До 10.10.16 г.

30.09.2016 г

36 СУ

1. Хигиенист – 1 място

02/858 61 48
0879/609 570

От 03.10.16 г. до 07.10.16 г. вкл.
Събеседване на 10.10.16 г.от 09.00 ч.

30.09.2016 г

СМГ

1. Учител по биология и ЗО на немски език – 1 място – 216 часа

02/983 12 19

До 07.10.16 г. вкл.
Събеседване на 10.10.16 г. от 10.30 ч.  

30.09.2016 г

62 ОУ

1. Учител ЦДО – 1 щат

0884/801 720

До 05.10.16 г.
Събеседване на 06.1016 г. от 10.00 ч.

30.09.2016 г

ДГ № 5

1. Детски учител – 2 места

0884/801 713

От 03.10.16 г.
Разглеждане на документи след 10.10.16 г.

30.09.2016 г

ДГ № 88

1. Психолог – 0.5 щат по проект
2. Логопед – 0.5 щат по проект

02/978 82 32

От 03.10.16 г. до 10.10.16 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.

30.09.2016 г

134 СУ

1. Пазач-портиер – 1 място

02/931 06 86

От 05.10.16 г. до 14.10.16 г.
Събеседване на 20.10.16 г.  

30.09.2016 г

ПГ по ПСТТ

1. Технически секретар – 1 вакантно място

02/987 41 08

До 04.10.16 г.

29.09.2016 г.

116 ОУ

1. Учител по математика и и физика и астрономия – 1 място

02/994 23 01

До 07.10.16 г.
 

29.09.2016 г.

ДГ № 72

1. Детски учител – 1 място

0884/801 483

До 20.10.16 г.

29.09.2016 г.

100 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 щат /І-VІІ клас/
2. Учител по БЕЛ – 1 щат /V-VІІ клас/

02/931 60 53

До 06.10.16 г.
Събеседване на 07.10.16 г. от 10.00 ч.  

29.09.2016 г.

20 ОУ

1. Начален учител по чл. 68 за период от 1 год. – 1 място
2. Начален учител /по заместване/ – 1 място

02/952 13 04

До 13.10.16 г. на място или на e-mail: ou20sofia@abv.bg

 

29.09.2016 г.

ПГИЧЕ „Св. Методий”

1. Свободни часове по музика – 2 ч. седмично – по чл. 114
2. Свободни часове по изобразително изкуство – 2 ч. седмично по чл. 114

0884/801 431

До 04.10.16 г.

28.09.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 щат

02/896 01 00

До 30.09.16 г.до 12.00 ч.
Събеседване на 30.09.16 г. от 14.00 ч.
 

28.09.2016 г.

153 ССУ

1. Хигиенист – 0.5 щат

02/938 31 43

До 07.10.16 г. на e-mail: nrilski153@abv.bg
Събеседване на 11.10.16 г. от 10.00 ч.

28.09.2016 г.

37 СУ

1. Работник поддръжка – 0.5 щат

02/826 38 01

До 29.09.16 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 30.09.16 г. от 13.00 ч.  

28.09.2016 г.

ДГ № 137

1. Помощник-възпитател – 1 място

02/936 20 87
02/936 20 86

До 10.10.16 г.

 

28.09.2016 г.

41 ОУ

1. Хигиенист – 1 щат

02/987 88 47

До 30.09.16 г.
Събеседване на 03.10.16 г. от 10.30 ч.

28.09.2016 г.

163 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място по чл. 68, ал.1, т. 2

02/978 23 94
02/978 15 16

До 05.10.16 г. до 16.00 ч.
Събеседване на 07.09.16 г.

28.09.2016 г.

8 СУ

1. Учител по ИТ, начален и прогимназиален етап – 1 щат
2. Свободни часове по ДТИ и технологии – 187 часа годишно
3. Работник ремонт и поддръжка – 0.5 щат

02/871 90 35

До 07.10.16 г. на място от 09.00 ч. до 17.00 ч. или на e-mail: sou8@abv.bg

27.09.2016 г.

ДГ № 47

1. Детски учител – 1 място

02/824 91 45

 
 

27.09.2016 г.

16 ОУ

1. Учител в ПИГ – 2 места
2. Начален учител – 1 място
3. Хореограф – 0.8 щат

02/02/938 70 15

До 29.10.16 г.
Събеседдване на 30.09.16 г.  
  

 

27.09.2016 г.

96 СУ

1. Начален учител – 1 щат

02/826 83 42
02/826 83 39

До 30.09.16 г.
Събеседване на 03.10.16 г. от 10.30 ч.  

27.09.2016 г.

65 ОУ

1. Учител по БЕЛ /5-8 клас/ по заместване – 1 място

02/967 69 36

До 30.09.16 г.
Събеседване на 03.10.16 г. от 13.00 ч.

27.09.2016 г.

СГСАГ

1. Заместник директор АСД

02/866 12 71

До 16.00 ч. на 01.10.16 г.

27.09.2016 г.

108 СУ

1. Начален учител на ІІІ клас по чл. 68, ал. 1, т. 2
2. Учител по музика по чл. 68, ал. 1, т. 2

02/889 25 27

До 14.10.16 г.
Събеседване на 21.10.16 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч.

27.09.2016 г.

58 ОУ

1. Психолог

02/936 67 55

До 05.10.16 г.
Събеседване на 06.10.16 г. от 14.00 ч.

27.09.2016 г.

141 ОУ

1. Учител в подготвителна група – 1 и ½ щат
2. Начален учител в група ЦДО – ½ щат
3. Учител по изибразително изкуство, домашен бит и техника и технологии в прогимназиален етап – 306 часа

02/896 01 00

До 30.09.16 г. до 12.00 ч.
Събеседване на 30.09.16 г. от 14.00 ч.

27.09.2016 г.

ЧОУ ЧЦДГ „Джани РоДари”

1. Начален учител – 1 място
2. Учител в ДГ – 1 място
3. Педагог в ясла – 1 място
4. Лектор по италиански език – 1 място

0896/769 230

До 30.09.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 30.09.16 г. от 16.00 ч.

26.09.2016 г.

25 ОУ „Д-р Петър Берон”

1. Учител по математика в прогимназиален етап
2. Ресурсен учител

02 952 11 70;
02 955 29 04

 
До 25.10.2016
Събеседване на 26.10.2016

26.09.2016 г

36 СУ „Максим Горки”

1. Учител по математика и информационни технологии

02 858 61 48;
0879609570

До 30.09.2016
Събеседване на 03.10.2016

 

26.09.2016 г

ДГ № 39

1. Ресурсен учител за две учебни години

02 956 00 69

До 30.09.2016

26.09.2016 г

112 ОУ „Стоян Заимов”

1. Учител ЦДО

02 944 00 84

До 28.09.2016

26.09.2016 г

37 СУ „Райна Княгиня”

1. Учител по физика - 297уч.ч.
2. Учител по икономически дисциплини-0.5 щат

02 826 38 01

1. До 28.09.2016
Събеседване на 29.09.2016
2. До 27.09.2016
Събеседване 29.09.2016

26.09.2016 г

ПГ по ТЕ „Хенри Форд”

1. Учител по теория и практика на професията- машинен инженер със специалност в областта на автомобилния транспорт

02 828 45 30

До 29.09.2016
Събеседване на 30.09.2016

26.09.2016 г

12 СУ „Цар Иван Асен II”

1. Учител в начален етап-ПИГ- 2 броя

 

До 15.10.2016

26.09.2016 г

2 СУ „Академик Емилиян Станев”

1. Учител по математика

02 955 62 52

До 5.10.2016
Събеседване на 6.10.2016

26.09.2016 г

201 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

1. Възпитател (начален учител I-IV клас ПИГ)
2. Технологии и предприемачество (V клас- 51 часа)
3. Домашна техника и икономика (51 часа)
4. Технологии (VII клас- 34 часа)

02 992 64 34;
02 992 63 14

 

26.09.2016 г

ДГ № 60

 1. Учител по музика 0.5 щат
 2. Детска учителка

02 857 33 29

До 15.10.2016

26.09.2016 г

133 СУ „А. С. Пушкин”

1. Учител по БЕЛ

02 988 11 31;
02 987 85 70

До 27.09.2016

26.09.2016 г

ДГ № 163

1. Учител

02 979 16 96

До 30.09.2016

26.09.2016 г

132 СУ „Ваня Войнова”

1. Начален учител (ПИГ 2 места)

02 856 28 43;
02 855 21 64

До 29.09.2016
Събеседване на 29.09.2016

21.09.2016 г.

ДГ № 138

1. Психолог – 0.5 щат

02/834 10 57
0884/801 716

 

21.09.2016 г.

І ПУ

1. Хигиенист – 1 място

02/920 81 98

До 26.10.16 г.

 

21.09.2016 г.

81 СУ

1. Учител в начален етап ЦДО – 1 място

02/974 55 06

До 29.09.16 г.
Събеседване на 30.09.16 г.  

21.09.2016 г.

3 СУ

1. Учител в ПИГ – 1 място

02/822 16 61

До 26.09.16 г.
Събеседване на 27.09.16 г. от 12.40 ч.

20.09.2016 г.

133 СУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
2. Ръководител компютърен кабинет – 1 място /по заместване/
3. Учител целодневна организация - /с начална педагогика/

02/988 11 31

До 27.09.16 г.

20.09.2016 г.

ДГ № 29

1. Помощник-възпитател – 2 места

02/870 62 28

До 03.10.16 г. на място или на e-mail: dg29@abv.bg

 

20.09.2016 г.

139 ОУ

1. Учител в ПИГ, начален етап – 1 място

02/866 77 41

От 19.09.16 г.
Събеседване на 29.09.16 г. от 13.00 ч.  

20.09.2016 г.

19 СУ

1. Учител по АЕ в начален етап – 1 щат
2. Учител по предприемачество – 0,5 щат
3. Хигиенист – 1 място

02/952 08 25
02/952 24 84

До 28.09.16 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. на място или на e-mail: sou_19@mail.bg

20.09.2016 г.

5 ОУ

1. Заместник директор АСД

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16.00 ч. на 29.09.16 г. на място или на e-mail: vazov5@abv.bg
Събеседване на 30.05.16 г. от 10.00 ч.

20.09.2016 г.

21 СУ

1. Учител в група на целодневна организация на учебния ден – V клас – 1 място

02/962 46 89
02/862 60 88

До 29.09.16 г.

20.09.2016 г.

СПГЕ „Джон Атанасов”

1. Заместник директор АСД – 1 място
2. Завеждащ, учрежденски архив – 1 място
3. Технически секретар – 1 щат по заместване

02/872 00 47

От 26.09.16 г. до 16.00 ч. на 28.09.16 г.
Събеседване на 29.09.16 г.

20.09.2016 г.

29 СУ

1. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат
2. Учител в начален етап /ПИГ/
3. Учител, общообразователен предмет, прогимназиален етап /ПИГ/

02/831 30 20

До 26.09.16 г.
Събеседване на 26.09.16 г. от 14.30 ч.

20.09.2016 г.

ДГ № 49

1. Детски учител – 1 място по чл. 67, ал.1, т.1

0884/801 583

До 05.10.16 г. Събеседване на 06.10.16 г. от 13.00 ч.

19.09.2016 г.

131 СУ

1. Учител в начален етап в ДЦО – 1 място

02/877 71 44

До 21.09.16 г.

19.09.2016 г.

І ПУ

1. Начален учител /1-4 клас/ – 3 места по заместване

02/920 81 98

До 25.09.16 г.

 

19.09.2016 г.

92 ОУ

1. Корепетитор – 1 щат

02/828 47 26

До 20.09.16 г.  

19.09.2016 г.

55 СУ

1. Учител в начален етап – І-ІV клас – 1 място по чл. 67, ал.1,т.1
2. Учител по математика – 1 място по чл. 67, ал.1, т.1
3. Учител по РЕ – 119 часа годишен норматив

02/877 12 97

До 29.09.16 г.
Събеседване на 30.09.16 г. от 14.00 ч.

17.09.2016 г.

ССУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по АЕ – 1 щат

02/870 34 81

До 26
Събеседване на 26.09.16 г. от 10.00 ч.

17.09.2016 г.

124 ОУ

1. Начален учител – 1 място

02/945 02 96

  

 

17.09.2016 г.

ЧОУ „Джани Родари”

1. Учител по математика – 1 място
2. Учител по музика в ДГ – 1 място
3. Учител по РЕ – 1 място
4. Учител по италиански – 1 място

0896/769 230

До 19.09.16 г. на e-mail: school@abv.bg
Събеседване на 20.09.16 г. от 15.00 ч.

17.09.2016 г.

62 ОУ

1. Учител ЦДО – 2 щата

0884/801 720

До 27.09.16 г.
Събеседване на 28.09.16 г. от 10.00 ч.

17.09.2016 г.

76 ОУ

1. ЗАС – 1 щат
2. Хигиенист – 1 щат

02/987 43 44

До 30.09.16 г. вкл.

17.09.2016 г.

59 ОУ

1. Хигиенист – 1 място

02/936 67 16

До 29.096.16 г.
Събеседване на 29.09.16 г. от 14.00 ч.

17.09.2016 г.

163 ОУ

1. Учител по математика и ИТ – 1 място по чл. 68, ал.1 ,т.2

02/978 23 94
02/978 15 16

До 26.09.16 г.
Събеседване на 28.09.16 г.

17.09.2016 г.

140 СУ

1. Учител или старши учител по АЕ – 1 място

02/934 33 73

До 27.09.16 г.
Събеседване на 28.09.16 г. от 14.00 ч.

17.09.2016 г.

ПГСС „Бузема”

1. Лектор по БЕЛ – 240 ч.
2. Лектор по биология и ЗО – 94 ч.
3. Лектор по география и икономика – 124 ч.

02/856 34 58

До 21.09.16 г.
Събеседване на 26.09.16 г. от 14.30 ч.

16 .09.2016 г.

102 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 щат

02/938 26 54

До 18.09.16 г.
 

16 .09.2016 г.

81 СУ

1. Главен счетоводител – 1 място

02/974 55 06

До 26.09.16 г.
Събеседване на 27.09.16 г.  

 

16 .09.2016 г.

33 ЕГ

1. Свободни часове по математика – 288 уч. ч.
2. Свободни часове по изобразително изкуство – 216 уч. ч.

02/925 00 58

До 21.09.16 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч.
Събеседване на 26.09.16 г. от 12.00 ч.

16 .09.2016 г.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” В. Търново

1. Регионален педагогически координатор за област София-град – 3 места

062/600 224
amalipe.edu@gmail.com
office@amalipe.com

До 25.09.16 г. на e-mail: jobs@amalipe.com

16 .09.2016 г.

126 ОУ

1. Хигиенист – 2 места

02/858 50 45

До 20.09.16 г.
Събеседване на 20.09.16 г. от 14.00 ч.

16 .09.2016 г.

55 СУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
2. Учител по математика – 1 място

02/877 12 97

До 16.09.16 г. вкл.
Събеседване на 17.09.16 г. от 14.00 ч.

15.09.2016 г.

34 ОУ

1. Учител по математика и ИТ – 1 място

02/859 41 31

До 21.09.16 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 26.09.16 г. от 11.00 ч.

15.09.2016 г.

37 СУ

1. Учител по философски цикъл – 224 уч. ч.

02/826 38 01

До 15-17.09.16 г. вкл. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 19.09.16 г.  

 

15.09.2016 г.

94 СУ

1. Учител по АЕ, V-VІ клас, 476 часа – 1 място
2.  Общ работник

02/945 46 63
e-mail: sofia_94su@abv.bg

 

15.09.2016 г.

18 СУ

1. Начален учител в ПИГ – 3 места

02/988 03 01

До 17.00 ч. на 04.10.16 г.
Събеседване на 05.10.16 г. от 10.00 ч.

15.09.2016 г.

ПГ по ПСТТ

1. Общ работник
2. Портиер

02/987 41 08

До 20.09.16 г.

15.09.2016 г.

ДГ № 7

1. Помощник възпитател – 2 места

02/858 91 08
02/869 45 11

До 26.09.16 г.
Събеседване на 28.09.16 г. от 10.00 ч.

15.09.2016 г.

ДГ № 137

1. Детски учител – 1 място
2. Логопед – 0.5 щат – 1 място

02/936 20 87
02/936 20 86

До 15.10.16 г.

15.09.2016 г.

176 ОУ

1. Учител ПИГ – 1 щат

02/996 32 13

До 26.09.16 г.
Събеседване на 27.09.16 г. от 10.30 ч.

15.09.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд”

1. Учител по теория и практика на професията – машинен инженер – 1 място

02/828 45 30

До 26.09.16 г.

15.09.2016 г.

123 СУ

1. Учител по информатика и ИТ – 5-12 клас – 1 място

02/920 30 23

До 15.09.16 г.
Събеседване на 15.09.16 г. от 14.00 ч. – 16.00 ч.

15.09.2016 г.

3 СУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/822 16 61

До 19.09.16 г.
Събеседване на 20.09.16 г. от 12.30 ч.

14.09.2016 г.

СПГТ

1. Заместник-директор АСД – 1 място

02/983 39 58

До 05.10.16 г.
 

14.09.2016 г.

37 СУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място по чл. 68, ал. 1, т.1

02/826 38 01

От 09.00 ч. до 16.00 ч. на 15.09.16 г. вкл.
Събеседване на 16.09.16 г.  

 

14.09.2016 г.

25 ОУ

1. Учител в начален етап, ПИГ – 1 щат
2. Хигиенистка – 0.5 щат

02/952 11 70

До 28.09.16 г. вкл. между 08.00 ч. и 16.00 ч.

14.09.2016 г.

 ДГ № 96

 1. Помощник готвач – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3

 

02/979 14 87

До 30.09.16 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.
 

14.09.2016 г.

55 СУ

1. Учител в начален етап на основното образование /1-4 клас/ – 1 място
2. Учител по РЕ – 119 лекторски часа годишен норматив

02/877 12 97

До 16.09.16 г. вкл.
Събеседване на 17.09.16 г. от 14.00 ч.

14.09.2016 г.

ІV ПУ

 1. Логопед – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 2. Психолог – 1 щат по чл. 68, ал., т.1

02/857 01 59

1. До 26.09.16 г.
Събеседване на 27.09.16 г. от 13.00 ч.

14.09.2016 г.

ПГТ „Макгахан”

1. Административен секретар – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1

02/872 01 08

До 16.30 ч. на 04.10.16 г.

13.09.2016 г.

ПГТ

1. Учител по математика и ИТ

02/973 28 64
02/973 26 57

До 14.09.16 г.
 

13.09.2016 г.

175 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място по чл. 68, ал. 1, т.1

02/998 20 84

До 30.09.16 г.  

 

13.09.2016 г.

І ПУ

1. Учител по шивачество – 1 място

02/920 81 98

 

13.09.2016 г.

63 ОУ

1. Учител по АЕ – V-VІ клас - 1 място

02/938 29 26

До 16.09.16 г.
Събеседване на 16.09.16 г.

13.09.2016 г.

4 ОУ

1. Учител в ПИГ – 2 места

02/889 97 26

До 14.09.16 г. на място или на e-mail: sou4@dir.bg
Събеседване на 15.09.16 г. от 12.00 ч.

13.09.2016 г.

141 ОУ

1. Заместник директор АСД – 0.5 щат
2. Учител в начален етап – 1 щат
3. Учител в ПИГ, начален етап – 0.5 щат
4. Учител в ПИГ, подготвителна група – 0.5 щат
5. Учител в ПИГ, прогимназиален етап – 0.5 щат
6. Учител по човекът и природата и химия и ООС – лекторски часове
7. Учител по АЕ

02/896 01 00

1. До 16.09.16 г. до 16.00 ч.
Събеседване на 17.09.16 г. от 13.00 ч.

12.09.2016 г.

5 ОУ

1. Учител ПИГ - /начален етап/ - 1 щат

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16.00 ч. на 16.09.16 г.
Събеседване на 17.09.16 г. от 10.00 ч.

12.09.2016 г.

130 СУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител в подготвителна група – 1 място

02/847 04 95
0897/533 327

Подаване на документи и събеседване на 17.09.16 г от 14.00 ч.

 

12.09.2016 г.

150 ОУ

1. Учител ПИГ – 1 място по чл. 68, ал.1, т.1

02/879 66 63

До 14.09.16 г.

12.09.2016 г.

ДГ № 19

1. Детски учител – 1 място

02/866 12 30

До 19.09.16 г. вкл. от 09.00 ч. 12.00 ч.

12.09.2016 г.

15 СУ

1. Учител по химия прогимназиален и гимназиален етап – 0.5 щат
2. Учител по изобразително изкуство – прогимназиален и гимназиален етап – 0.5 щат
3. Учител начален етап – ПИГ – 1 щат

02/938 13 04

До 15.09.16 г.

12.09.2016 г.

ДГ № 127

1. Детски учител – 2 места

02/958 92 91

До 09.10.16 г. вкл. от 09.00 ч. до 12.00 ч.

 

12.09.2016 г.

20 ОУ

1. Учител по „Човек и природа”, V клас – 0.5 щат
2. Учител по „Технологии и предприемачество” – 0.5 щат
3. Свободни часове по музика – 204 часа

02/952 13 04

До 13.09.16 г. на място или на e-mail: ou20sofia@abv.bg
Събеседване на 14.09.16 г. – 09.00 ч. в стая № 22

12.09.2016 г.

144 СУ

1. Начален учител с АЕ – 1 място по чл. 67, ал.1, т. 1

02/877 01 73

До 15.09.16 г.

12.09.2016 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов”

1. Учител по теория и практика „Измервателна и организационна техника” – 1 място по заместване до 03.02.2017 г.
2. Хигиенист – 1 място
 

02/805 69 12

 1. До 14.09.16 г. на място или на e-mail: npgpto@abv.bg
 2. До 20.09.16 г.

 

12.09.2016 г.

ПГ по телекомуникации

 1. Главен счетоводител – 0.5 място по чл. 68, ал.1, т.1
 2. Финансов контрольор – 0.5 място по чл. 68, ал.1, т.1

02/861 11 61

До 28.09.16 г.

10.09.2016 г.

127 СУ

 1. Учител по информатика и ИТ
 2. Учител по физика и химия

02/987 92 54

До 14.09.16 г.

10.09.2016 г.

101 СУ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
 2. Учител по биология и ЗО – 1 място

02/938 28 18

До 16.09.16 г.
Събеседване на 17.09.16 г. от 10.00 ч.

 

10.09.2016 г.

30 СУ

 1. Учител по философски цикъл

02/822 17 85
e-mail: sou_30@abv.bg

До 14.09.16 г. вкл.

10.09.2016 г.

НУТИ

 1. Учител по АЕ – V-ХІІ клас – 1 място по чл. 68, ал.1, т.1

02/892 91 80

До 16.09.16 г.

10.09.2016 г.

150 ОУ

 1. Начален учител – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 1

02/879 66 63

До 13.09.16 г.

10.09.2016 г.

99 ОБУ

 1. Учител по ИТ – 204 часа годишно
 2. Учител по АЕ – 510 часа годишно

02/957 86 67
0882/703 686
e-mail: obu99@abv.bg

До 19.09.16 г.
Събеседване на 21.09.16 г.

10.09.2016 г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по РЕ – 84 часа – V-VІІ клас
 2. Лекторски часове по география и икономика – 198 часа – V-VІІ клас
 3. Възпитател – V-VІ клас със специалност география – 0,5 щат

02/931 60 53

До 21.09.16 г.
Събеседване на 26.09.16 г. от 10.00 ч.

09.09.2016 г.

62 ОУ

1. Учител - ПИГ – 1 щат

0884/801 720

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

09.09.2016 г.

3 СУ

1. Учител в ПИГ – 1 място

02/822 16 61

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 13.00 ч.

 

09.09.2016 г.

37 СУ

1. Учител по география и икономика по чл. 68,ал. 1, т. 3
2. Учител по история и цивилизация – по чл. 68, ал. 1, т. 1
3. Свободни часове по Основи на туризма – 108 уч. ч.
4. Свободни часове по Мениджмънт на туризма – 93 уч. ч.
5. Свободни часове по Екотуризъм – 124 уч. ч.
6. Свободни часове по Физика и астрономия – 297 уч. ч.
7. Учител по икономически дисциплини – чл. 68, ал. 1, т. 1
8. Учител по математика - чл. 68, ал. 1, т. 1

02/826 38 01

1.- 2. До 12.09.16 г. вкл. за учители
3.- 4.- 5. - 6.  До 10.09.16 г. вкл. за свободни часове

 

 

 

 

7.- 8. До 13.09.16 г.
Събеседване на 14.09.16 г.

09.09.2016 г.

ПГЖТ „Никола Корчев”

1. Учител по теоретично и практическо обучение – 12 клас, специалност „Компютърни мрежи”, професионално направление, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 0,5 място
2. Лекторски часове по География и икономика – 124 часа
3. Лекторски часове по Информатика и ИТ – 155 часа
4. Хигиенист – на 4 часа

02/832 80 38

До 13.09.16 г. от 08.00 ч. 15.30 ч.
Събеседване на 14.09.16 г. от 09.00 ч.

09.09.2016 г.

ДГ № 2

1. Учител – 1 място
2. Педагог – 1 място
3. Ресурсен учител – 1 място

02/858 00 19
0894/770 422

До 13.09.16 г. от 08.00 ч. до 16.30ч. 

09.09.2016 г.

ПГИИ „Николай Райнов”

1. Свободни часове по БЕЛ – 561 часа по заместване
2. Свободни часове по физика и астрономия – 162 часа

02/936 74 40
0884/801 478

До 13.09.16 г.
Събеседване на 14.09.16 г.

09.09.2016 г.

СМГ

1. Заместник-директор по АСД за 1 година

02/983 12 19

До 20.09.16 г. на място или на e-mail: info@smg.bg
Събеседване на 21.09.16 г. – 10.00 ч.

09.09.2016 г.

81 СУ

1. Начален учител – І-ІV клас

02/974 55 06

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г.  

09.09.2016 г.

152 ОУ

1. Лекторски часове в VІ и VІІ по:
- Физическо възпитание и спорт – 221 часа
- Музика – 119 часа

0884/801 670

До 12.09.16 г. вкл.
murchaevo_152_oy@abv.bg

09.09.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд”

1. Учител по БЕЛ – 1 място

02/828 45 30

До 12.09.16 г. – 16.00 ч. на място или на e-mail: pgtehford@abv.bg

09.09.2016 г.

30 СУ

1. Учител начален етап в ПИГ

02/822 17 85
sou_30@abv.bg

До 14.09.16 г. вкл.

09.09.2016 г.

1 СУ

1.Учител по ФВС – 1 място
2. Учител в група за ЦДО – начален етап – 1 място
3. Технически изпълнител – 1 място
4. Хигиенист – 1 място

02/ 983 53 63

До 13.09.16 г. вкл. от 09.00 ч. до 16.00 ч.

09.09.2016 г.

16 ОУ

1. Учител по ФВС – 1 място
2. Ресурсен учител – 1 място

02/938 70 15

До 13.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г.

09.09.2016 г.

ЧОУ ЧЦДГ „Джани РоДари”

1. Учител в ЧЦДГ – 1 място
2. Помощник-възпитател в ЧЦДГ – 1 място
3. Помощник-възпитател в ЧОУ – 1 място
4. Хигиенист в ЧОУ – 1 място
5. Учител по математика – 1 място
6. Учител по музика в ДГ – 1 място
7. Учител по музика в ЧОУ – 1 място
8. Педагог в ясла

0896/76 92 30

До 12.09.16 г. на e-mail:djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 14.09.16 г. от 15.00 ч.

09.09.2016 г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по АЕ – 1 щат

02/872 00 47

До 16.00 ч. на 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

09.09.2016 г.

140 СУ

 1. Хигиенист – 1 място

02/934 33 73

От 12.09.16 г. до 23.09.16 г. от 08.30 ч. до 16.00 ч.

09.09.2016 г.

59 ОУ

 1. Учител подготвителен клас по чл. 68, ал.1, т.3 – 1 място

02/936 67 16

До 27.09.16 г.
Събеседване на 28.09.16 г. – 10.00 ч.

09.09.2016 г.

9 ФЕГ

 1. Технически секретар по чл. 68, ал.1, т.3

02/987 72 16

До 30.09.16 г.

09.09.2016 г.

ДГ № 144

 1. Помощник-възпитател – 1 място
 2. Чистач – 0,5 щат

02/979 17 65

До 16.09.16 г. вкл.
Събеседване на 17.09.16 г. в 11.00 ч.

08.09.2016 г.

76 ОУ

1. Учител в ПИГ – І-ІV клас – 1 щат
2. Учител в начален етап – 1 щат
3. Учител-лектор по арабски език – 136 часа

02/987 43 44

До 12.09.16 г. вкл.

08.09.2016 г.

155 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място

02/999 73 93
0884/80 17 65
e-mail: oufs1552008@abv.bg

 

08.09.2016 г.

19 СУ

1. Учител по НЕ – 1 място /начален и среден курс/

02/952 08 25
02/952 24 84

До 12.09.16 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. на място или на e-mail: sou_19@mail.bg

08.09.2016 г.

133 СУ

1. Учител по философия – 1 място /по заместване/

02/988 11 31

До 14.09.16 г.
 

08.09.2016 г.

131 СУ

1. Учител по математика – 1 място

02/877 71 44

До 12.09.16 г.

08.09.2016 г.

41 ОУ

1. Учител по домашен бит и технологии – 0,5 щат /V-VІІ клас/

02/987 88 47

До 13.09.16 г. на място от 10.00 ч. до 16.00 ч. или на e-mail: evtimischool@abv.bg
Събеседване на 14.09.16 г. от 10.30 ч.

08.09.2016 г.

ПГЕА

1. Преподавател по информатика или Специалист „Компютърна техника и технологии” – 3 места
2. Преподавател по БЕЛ – 1 място

02/895 69 19
02/895 69 10

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. – 09.00 ч.

08.09.2016 г.

ПГСС „Бузема”

1. Учител агроном – 1 място

02/856 34 58

До 12.09.16 г.  
Събеседване на 13.09.16 г. от 14.30 ч.

08.09.2016 г.

93 СУ

1. Учител по АЕ – 1 щат
2. Учител по математика – 1 щат
3. Учител в начален етап – І-ІV клас /занималня/ - 1 щат

02/872 21 20

До 09.09.16 г.
Събеседване на 10.09.16 г. от 10.00 ч.

08.09.2016 г.

ДГ № 111

1. Детски учител – 1 щат

02/862 31 48

До 12.09.16 г. на място или на e-mail: cdg_11@abv.bg
Събеседване на 14.09.16 г. от 13.00 ч.

08.09.2016 г.

40 СУ

1. Учител по ФВС

02/824 54 98

До 12.09.16 г. вкл.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

08.09.2016 г.

18 СУ

1. Учител по арабски език – 1 място

02/988 03 01

До 17.00 ч. на 28.09.16 г.
Събеседване на 29.09.16 г. от 10.00 ч.

08.09.2016 г.

81 СУ

1. Учител в начален етап ЦДО – 1 място

02/974 55 06

До 09.09.16 г.
Събеседване на 10.09.16 г.

08.09.2016 г.

170 СУ

1. Ресурсен учител – 1 място
2. Начален учител ПИГ – 1 място

02/892 30 82
02/892 30 84

До 12.09.16 г. на място или на e-mail: sou_170@abv.bg
Събеседване на 13.09.16 г. от 09.00 ч.

 

08.09.2016 г.

СМГ

1. Учител по музика – 1 място

02/983 12 19

До 10.09.16 г. вкл. на място или на e-mail: info@smg.bg
Събеседване на 12.09.16 г. от 14.00 ч.

08.09.2016 г.

ЧСУ „П.Р.Славейков”

1. Начален учител – 1 място

0894/480 707

До 09.09.16 г.
Събеседване на 10.09.16 г.

08.09.2016 г.

85 СУ

1. Учител в ПИГ в начален етап – по чл. 68, ал. 3 – 1 щат
2. Учител по музика – 274 часа
3. Учител по РЕ – 178 часа
4. Учител по ФВС – 279 часа

02/945 81 64
02/840 63 30

До 12.09.16 г.

08.09.2016 г.

ІV СВГ

1. Учител по математика – 1 щат

02/983 37 97

До 12.09.16 г. вкл. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

08.09.2016 г.

61 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места

02/934 54 89

До 10.09.16 г.

08.09.2016 г.

12 СУ

1. Свободни 289 часа по Домашна техника и икономика, технологии и предприемачество
2. Учител в начален етап – ПИГ – 3 места

02/943 79 55

До 12.09.16 г.  

08.09.2016 г.

ПГТМД

1. Учител по АЕ – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
2. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат по чл. 68, ал.1, т.3
 

02/952 23 05

До 12.00 ч. на 14.09.16 г.
Събеседване на 14.09.16 г. от 14.00 ч.

08.09.2016 г.

ДГ № 48

1. Психолог – 0,5 щат

02/832 10 22
02/832 00 21

До 10.09.16 г.

08.09.2016 г.

32 СУИЧЕ

1. Учител по домашен бит и техника – 1 място по чл. 68, ал.1, т.1
2. Учител по БЕЛ – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3

02/987 43 58

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

08.09.2016 г.

30 СУ

1.Учител по БЕЛ – 1 място
2. Хигиенистка – 1 място

02/822 17 85

До 14.09.16 г. вкл.

08.09.2016 г.

39 СУ

1. Учител по икономически дисциплини – 288 часа, от които:
    - 144 часа Маркетинг и реклама в туризма
    - 144 часа Мениджмънт на туризма

02/885 90 19

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 14.30 ч.

08.09.2016 г.

120 ОУ

1. Учител в ПИГ – 1 място

02/866 25 93

До 10.09.16 г. вкл. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

08.09.2016 г.

2 СУ

1. Учител по ФВС – 1 място

02/955 62 52

До 10.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г.

07.09.2016 г.

30 СУ

1.Учител по БЕЛ – 1 място
2. Хигиенистка – 1 място

02/822 17 85

До 14.09.16 г. вкл.

07.09.2016 г.

39 СУ

1. Учител по икономически дисциплини – 288 часа, от които:
    - 144 часа Маркетинг и реклама в туризма
    - 144 часа Мениджмънт на туризма

02/885 90 19

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 14.30 ч.

07.09.2016 г.

120 ОУ

1. Учител в ПИГ – 1 място

02/866 25 93

До 10.09.16 г. вкл. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

07.09.2016 г.

2 СУ

1. Учител по ФВС – 1 място

02/955 62 52

До 10.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г.

07.09.2016 г.

105 СУ

1. Учител по математика – 1 място по чл. 67

02/862 05 73
02/862 04 73

До 10.09.16 г. от 09.00 ч. до 15.00 ч.
Събеседване на 12.09.16 г. от 15.00 ч.

07.09.2016 г.

17 СУ

1. Учител по математика и/или информатика – 1 място
2. Учител по ФЕ – 1 място

02/821 71 88

До 13.09.16 г.
Събеседване на 14.09.16 г. от 9.30 ч.

07.09.2016 г.

78 СУ

1. Учител по ИТ и математика – 1 място
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по ФВС – 1 място
4. Учител по Икономика – 1 място
5. Учител в начален и предучилищен етап – 2 места

02/997 70 72

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

07.09.2016 г.

НУИИ „Илия Петров”

1. Учител по БЕЛ – 1 щат /вакантна длъжност/

02/987 63 88
02/987 49 26

До 15.09.16 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.

07.09.2016 г.

СГСАГ

1. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии” – 1 място на пълен норматив

02/866 12 71

1. До 16.00 ч. на 10.09.16 г.
 

07.09.2016 г.

ДГ № 104

1. Детски учител – 1 място

02/983 32 75
02/983 37 84

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 13.00 ч.

07.09.2016 г.

54 СУ

1. Възпитател – 1 щат

02/938 10 21

До 10.09.16 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч.

07.09.2016 г.

ЧСУЧП „Абрахам Линкълн”

1. Начален учител, /с РЧЕО е предимство/ - 1 място

0877/131 661

До 10.09.16 г. на e-mail: aeaoffice@gmail.com
Събеседване на 12.09.16 г.

07.09.2016 г.

24 СУ

1. Външен лектор по „Физика и астрономия” – 210 часа
2. Външен лектор по „Бит и технологии” /технологии и предприемачество, домашна техника и икономика, технологии/ - V-VІІІ клас – 170 часа

02/945 73 96

До 09.09.16 г.

07.09.2016 г.

ДГ № 136

1. Детски учител – по заместване – 1 място

02/885 15 68

До 15.09.16 г.

02.09.2016 г.

129 ОУ

1. Начален учител с АЕ по чл. 68 – 1 място

02/944 43 51

До 08.09.16 г.

02.09.2016 г.

НПГПТО „М. В. Ломоносов”

1. Хигиенист – 1 място

02/805 69 12

До 10.09.16 г. на място или на e-mail: npgpto@abv.bg

 

02.09.2016 г.

21 СУ

1. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат
2. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат
3. Учител по ИТ – 0,5 щат
4. Учител по БЕЛ – 1 щат
5. Хигиенист – 1 щат

02/962 46 89
02/862 60 88

До 10.09.16 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

02.09.2016 г.

ПГТ „Алеко Константинов”
Гр. Банкя

1. Учител практическо обучение – практика „Технология на кулинарната продукция” и „Сервиране и барманство” – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 3

02/997 24 90
02/997 72 23

До 10.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 11:00 ч.

02.09.2016 г.

ДГ № 97

1. Детски учител – 3 места, от които 2 по заместване

02/992 63 54
02/992 63 04

До 09.09.16 г. от 09.00 ч. до 11.00ч.  на място или нса e-mail: odz97@mail.bg

02.09.2016 г.

16 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места

02/938 70 15

1. До 09.09.16 г.
Събеседване на 10.09.16 г.

02.09.2016 г.

62 ОУ

1. Учител по АЕ – V и VІІІ клас – 238 лекторски часа
2. Учител по математика – 0,5 щат плюс лекторски
3. Учител по биология и ЗО - VІІІ клас – 68 лекторски часа
4. Учител по география и икономика – V и VІІІ клас – 102 лекторски часа
5. Учител по химия и ООС – VІІІ клас – 51 лекторски часа
6. Учител по физика и астрономия – VІІІ клас – 51 лекторски часа
7. Учител по ФВС – V и VІІІ клас – 221 лекторски часа
8. Учител по история и цивилизация – V и VІІІ клас – 119 лекторски часа
9. Учител по човекът и природата – V клас – 85 лекторски часа

0884/801 720

До 09.09.16 г.
Събеседване на 10.09.16 г. – 10.00 ч.

02.09.2016 г.

ДГ № 96

1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 3

02/979 14 87

До 14.09.16 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.

02.09.2016 г.

95 СУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Педагогически съветник – 0,5 място
3. Ресурсен учител – 1 място
4. 216 часа за външен лектор „Философски цикъл”

02/945 03 46

До 08.09.16 г.

02.09.2016 г.

136 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 щат
2. Ресурсен учител – 0,5 щат
3. Психолог – 0,5 щат
4. Логопед – 0,5 щат

02/821 17 53

До 09.09.16 г. на място или на e-mail: l.karavelov@dir.bg от 08.00 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 12.09.16 г. от 14.30 ч.

02.09.2016 г.

68 СУ

1. Свободни часове от Философски цикъл ІХ – ХІ клас – 162 ч.

02/978 50 29
02/978 50 59

До 12.09.16 г.

02.09.2016 г.

176 ОУ

1.Учител ПИГ – 1 място

02/996 32 13

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

117 СУ

1. Учител в ПИГ – ІІІ и ІV клас – 1 място

02/994 21 11
0884/701 219

До 12.09.16 г.

02.09.2016 г.

ІV ПУ

1. Логопед – 2 щата
2. Психолог – 1 щат
3. Възпитател – 2 щата
4. Учител – теоретично обучение – 1 щат, инж. технолог , специалност: „Технология на продуктите за обществено хранене”
5. Работник кухня – 1 щат

02/857 01 59

До 08.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 13.00 ч.

02.09.2016 г.

145 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място
2. Учител по БЕЛ – 0,5 място
3. Педагогически съветник – 1 място
4. Учител – подготвителна група – 1 място

02/877 44 82

До 09.09.16 г. вкл.

02.09.2016 г.

51 СУ

1. Учител по математика – 1 място
2. Ресурсен учител – 1 място – 8 ч., 1 място – 4 ч.

02/952 05 45
02/952 11 49

До 10.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

ДГ № 108

1. Младши учител или учител – 1 място

02/979 15 12

До 25.09.16 г.

02.09.2016 г.

141 ОУ

1. Учител в подготвителна група  – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат

02/896 01 00

До 08.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г.

02.09.2016 г.

121 СУ

1. Учител по РЕ – 1 щат
2. Учител по биология – 0,5 щат

02/869 64 28

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

73 СУ

1. Учител – ПИГ – 1 място
2. Хигиенист – 2 места

02/859 94 10

1. До 08.09.16 г.  вкл.
Събеседване на 09.09.16 г.
2. До 12.09.16 г. вкл.

02.09.2016 г.

42 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/840 34 58

До 16.00 ч. на 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

7 СУ

1. Учител по ФЕ – 1 място

02/987 63 70

До 10.09.16 г.

02.09.2016 г.

144 СУ

1. Учител по испански език – VІІІ-ХІІ клас – 1 място по чл. 68, ал.1, т. 3
2. Портиер – 1 място по чл. 67, ал.1

02/877 01 73

До 10.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. – 11.00  ч.

02.09.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Хорд”

1. Учител по АЕ – 1 място
2. Учител по електротехника – 2 места
3. Учител по теория и практика на професията – машинен инженер със специалност в областта на автомобилния транспорт
4. Учител по теория и практика на професията – машинен инженер със специалност в областта на топлотехниката

02/828 45 30

До 10.09.16 г.

02.09.2016 г.

121 СУ

1. Възпитател в прогимназиален етап – 1 място
2. Възпитател в начален етап – 1 място

02/869 64 28

До 12.09.16
Събеседване на 13.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

128 СУ

1. Учител по информатика – 1 място

02/884 03 81

До 12.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 11.00 ч.

02.09.2016 г.

ПГСС „Бузема”

1. Учител по информатика и ИТ – 0,5 щат по чл. 68/3/

02/856 34 58

До 10.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

63 ОУ

1. Учител по АЕ – V-VІІ клас – 1 място

02/938 29 26
02/938 28 62

До 08.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 10.00 ч.

02.09.2016 г.

2 СУ

1. Учител в ПИГ – 1 щат

02/955 62 52

До 09.09.16 г.
Събеседване на 10.09.16 г.

02.09.2016 г.

88 СУ

1. Учител ЦДО – начален етап – 3 места по чл. 68, ал.1, т. 1

02/956 07 49

До 14.09.16 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 14.09.16 г. от 14.00 ч. 

02.09.2016 г.

55 СУ

1. Начален учител – 1 място по заместване
2. Учител по математика – 1 място

02/877 12 97

До 07.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г. от 13.00 ч.

01.09.2016 г.

СПГТ

1. Учител по НЕ /по заместване/ - 1 място

02/983 39 58

До 07.09.16 г.

01.09.2016 г.

8 СУ

1. Ресурсен учител – 0,5 щат

02/871 90 35

До 09.09.16 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. на място или на e-mail: sou8@abv.bg

 

01.09.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Учител по история и философия – 1/2 щат

02/920 12 03

До 08.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 10.00 ч.

01.09.2016 г.

149 СУ

1. Учител в начален етап / І-ІV клас/ - 1 място

02/956 15 49

До 09.09.16 г.
Събеседване на 13.09.16 г. от 11:00 ч.

01.09.2016 г.

47 СУ

1. Начален учител за І-ви клас – 1 място
2. Възпитател – 2 места

02/952 22 28

До 08.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г.

01.09.2016 г.

133 СУ

1. Учител по БЕЛ – по заместване – 1 място
2. Ръководител компютърен кабинет – по заместване – 1 място
3. Учител по АЕ – 1 място

02/988 11 31

1. До 02.09.16 г.
2. До 09.09.16 г.
3. До 09.09.16 г.

01.09.2016 г.

27 СУ

1. Учител по БЕЛ - /V-VІІІ клас/ - 1/2 щат

02/824 48 15

До 08.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. – 11.00 ч.

01.09.2016 г.

ДГ № 1

1. Детски учител – 1 място

02/931 70 17
02/931 60 94

До 07.09.16 г.
Събеседване на 14.09.16 г. от 11:00 ч.

01.09.2016 г.

140 СУ

1. Учител или старши учител по математика/математика и ИТ – 1 място

02/934 33 73

До 10.09.16 г. от 8.30 ч. до 16.00 ч.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

01.09.2016 г.

162 ОУ

1. Учител по ФВС – 1 място
2. Лекторски часове по АЕ

02/994 33 25

До 07.09.16 г. на място или на e-mail: ou162@abv.bg
Събеседване на 08.09.16 г. от 10.00 ч.

01.09.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат

02/992 42 05
e-mail: oy202@abv.bg

До 10.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г.

01.09.2016 г.

65 ОУ

1. Начален учител – 1 място

02/967 69 36

До 07.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г. от 13.00 ч.

01.09.2016 г.

81 СУ

1. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии” – 1 място

02/974 55 06

До 08.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 13.00 ч.

01.09.2016 г.

33 ОУ

1. Начален учител ПИГ – 2 места

02/824 23 77

До 09.09.16 г. вкл.

01.09.2016 г.

107 ОУ

1. Учител по технологии и предприемачество/ДТИ – 408 ч., с допълване на норматива с часове по БЕЛ – 204 ч. год. по чл. 68, т. 3
2. Лектор по физика – 136 ч.

02/866 20 29

До 09.09.16 г.

01.09.2016 г.

76 ОУ

1. Учител по история и цивилизация и география и икономика – V,VІ и VІІ клас – 1/2 щат
2. Учител – лектор по изобразително изкуство – V,VІ и VІІ клас – 170 часа годишно
3. Учител – лектор по музика – V,VІ и VІІ клас – 170 часа годишно
4. Учител – лектор по домашен бит и техника и технологии - V,VІ и VІІ клас – 136 часа

02/987 43 44

До 08.09.16 г.

01.09.2016 г.

ДГ № 163

1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал.1, т. 3

02/979 16 96

От 07.09.16 г. до 16.09.16 г.
Събеседване на 19.09.16 г. в 13.00 ч.

01.09.2016 г.

ДГ № 55

1. Детски учител – 1 място
2. Психолог – 1/2 щат

02/824 11 15

От 07.09.16 г. до 21.09.16 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Събеседване на 27.09.16 г. от 09.30 ч.

31.08.2016

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Учител по математика – лекторски часове – 12 часа
 2. Учител по музика
 3. Учител в целодневна детска градина

0896 769 230;
0896 769 234

До 06.09.2016г. до 18,00ч. на e-mail: djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 07.09.2016г. от 16,00ч.

31.08.2016

97 СУ

 1. Учител по икономически дисциплини в профил „Технологичен“ по чл.68, ал.1, т.3

02/814 05 10

До 07.09.2016г. до 16,00ч. на място или на e-mail: sou97@abv.bg

31.08.2016

200 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

02/992 62 24

До 10.09.2016г. от 09,00 до 12,00ч.
Събеседване на 12.09.2016г. от 10,00ч.

31.08.2016

141 ОУ

 1. Учител в ПИГ, подготвителна група – ½ щат
 2. Начален учител
 3. Учител в ПИГ, начален етап – ½ щат
 4. Учител в ПИГ, прогимназиален етап – ½ щат
 5. Учител по физика, химия и ЧИП – 272 часа

02/896 01 00

До 08.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г.

31.08.2016

25 ОУ

 1. Ресурсен учител – 2 места

02/952 11 70;
02/955 29 04;
02/953 27 41

От 01.09.2016г. до 08.09.2016г. между 08,00 и 16,00ч.
Събеседване на 09.09.2016г. от 09,00ч.

31.08.2016

45 ОУ

 1. Учител в ПИГ прогимназиален етап по чл.68, т.3
 2. Учител в ПИГ в начален етап – 2 места
 3. Учител ИТ – 442 часа

02/828 62 82

До 08.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 09,30ч.

31.08.2016

ДГ № 16

 1. Учител

0884 801 653

До 15.09.2016г.

31.08.2016

ДГ № 184

 1. Детски учител – 2 места
 2. Психолог – ½ щат

02/870 41 92;
0884 801 510

До 09.09.2016г.

31.08.2016

Професионална гимназия по транспорт

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по химия и ООС – ½ щат
 3. Хигиенист

02/973 28 64;
02/973 26 57

 1. До 01.09.2016г.
 2. До 10.09.2016г.
 3. До 10.09.2016г.

 

30.08.2016

7 СУ

 1. Учител, целодневна организация на учебния ден в начален етап – 4 места
 2. Учител по ФВС

02/987 79 89;
02/987 63 70

До 02.09.2016г.

30.08.2016

118 СУ

 1. Учител по математика – 5 и 7 клас

02/874 00 29

До 07.09.2016г.
Събеседване на 07.09.2016г. от 14,00ч.

30.08.2016

142 ОУ

 1. Начален учител – 4 места
 2. Учител по химия и ООС
 3. Учител по природни науки

02/855 31 92;
02/955 58 34

До 08.09.2016г.

30.08.2016

27 СУ

 1. Лекторски часове по физика и астрономия – 5-8 – 102 часа
 2. Лекторски часове по технологии и предприемачество, домашен бит и техника и технологии 5-8 клас – 170 часа
 3. Лекторски часове по изобразително изкуство 5-8 клас – 221 часа

02/824 48 15

До 31.08.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 11,00ч.

30.08.2016

88 СУ

 1. Учител по математика

02/956 07 49

До 10.09.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване на 13.09.2016г от 11,00ч.

30.08.2016

ПГИЧЕ

 1. Учител по химия и ООС – 476 часа – по чл.68, ал.1, т.1
 2. Учител по физика и астрономия – 476 часа – по чл.68, ал.1, т.1

02/855 11 35

До 10.09.2016г.

30.08.2016

145 ОУ

 1. Учител по АЕ

02/877 44 82

До 07.09.2016г.

30.08.2016

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по география и икономика – 193 часа
 2. Лекторски часове по биология и ЗО – 216 часа
 3. Завеждащ административна служба (ЗАС)

02/920 12 03

До 07.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г.

30.08.2016

54 СУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат
 2. Заместник-директор УД - със специалност АЕ – 1 щат

02/938 10 21

До 10.09.16 г. от 10.00 до 16.00 ч.

30.08.2016

ДГ № 167

 1. Детски учител – по заместване
  2. помощник-готвач

02/952 16 10

От 31.08.16 г. – 30.09.16 г. от 09.00 ч. до 15.00 ч. на място
Събеседване на 03.10.16 г. от 11.00 ч.

30.08.2016

ПГИЧЕ „Свети Методий“

 1. Учител по география и икономика – 448 часа – ло чл. 68, ал. 1, т. 1 (до 30.06.2017 г.)

02/855 11 35

До 10.09.16 г.

30.08.2016

199 ОУ

 1. Лектор по хореография

02/946 69 56
0889/385 553
e-mail: ou199@mail.bg

До 09.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

30.08.2016

79 СУ

 1. Учител по физика и астрономия – 1 щат

02/824 88 89
02/824 89 75

До 09.09.16 г.
Събеседване на 12.09.16 г. от 10.00 ч.

30.08.2016

НСУ „София“

 1. Учител подготвителен клас – 1място по чл. 67, ал. 2
 2. Ресурсен учител – 1 място по чл. 67, ал. 2

02/955 98 92

До 12.09.16 г. – 12.00 ч.
Събеседване за ресурсен учител на 13.09.16 г. от 11.00 ч. в стая 228 в основната сграда
Събеседване за учител подготвителен клас на 13.09.16 г. от 14.00 ч.в стая 228 в основната сграда

30.08.2016

123 СУ

 1. Учител в начален етап – 1-5 клас – 4 места
 2. Учител по география – 5-12 клас – 0,5 щат
 3. Учител по АЕ – 0,5 щат – 5-12 клас и 1 място 1-4 клас
 4. Учител по математика – 1 място 5-12 клас

 

02/920 30 23

До 31.08.16 г.
Събеседване на 02.09.16 г. от 10.30 ч. – 17.00 ч.

30.08.2016

75 ОУ

 1. Ресурсен учител

02/822 15 67

До 08.09.16 г. на място или на e-mail: school75@abv.bg
Събеседване на 09.09.16 г.

30.08.2016

56 СУ

 1. Учител по ФВС в начален етап (треньор по плуване)

02/826 11 77 – директор
02/826 13 87 - канцелария

До 07.09.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 10.00 ч.

30.08.2016

ДГ № 126

 1. Старши учител – 1 място по чл. 67, ал. 1

02/822 05 78

До 10.09.16 г.

30.08.2016

ДГ № 3

 1. ЗАС

02/999 50 13 – канцелария
02/999 52 74 - директор

От 31.08.16 г. до 12.09.16 г.

30.08.2016

108 СУ

 1. Учител по ФВС – половин норматив по чл. 68, ал. 1 т. 2
 2. Учител ПИГ по чл. 68, ал. 1 т. 2
 3. Библиотекар по чл. 68, ал. 1 т. 2

02/889 25 27

До 02.09.16 г.
Събеседване на 07.09.16 г. от 14.00 ч.

30.08.2016

65 ОУ

 1. Учител по математика и физика – 5-8 клас

-математика – 612 часа
-физика – 102 часа

02/967 69 36

До 07.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г. от 13.00 ч.

29.08.2016

37 СУ

 1. Учител по география и икономика по чл.68, ал. 1, т. 3

02/826 38 01

До 31.08.2016г. от 09,00 до 12,00ч.

29.08.2016

81 СУ

 1. Учител по информатика и математика

02/974 55 06;
02/974 54 94;
02/975 54 95;
02/885 49 66

До 07.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г.

29.08.2016

130 СУ

 1. Учител по география и икономика
 2. Учител по философски дисциплини – 162 часа
 3. Учител по биология и ЗО – 280 часа
 4. Учител по хореография – 256 часа
 5. Учител по АЕ – непълен норматив
 6. Учител в подготвителна група

02/847 04 95;
0879 533 327
coy130@abv.bg

До 01.09.2016г.
Събеседване на 01.09.2016г.

29.08.2016

64 ОУ

 1. Учител в начален курс

02/961 34 36

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г.

29.08.2016

56 СУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап

02/826 11 77;
02/826 13 87

До 02.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г. от 10,00ч.

29.08.2016

136 ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

02/821 70 53

До 07.09.2016г. от 08,00 до 16,00ч. на място или на e-mail: l.karavelov@dir.bg
Събеседване на 08.09.2016г. от 10,00ч.

29.08.2016

101 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Ръководител компютърен кабинет
 3. Учител по биология и ЗО
 4. Хигиенист – 2 места

02/938 28 18;
02/938 28 24

До 07.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г. от 15,00ч.

29.08.2016

СПГТ

 1. Учител по география и икономика – 270 часа

02/983 39 58;
02/983 51 30;
02/983 36 92

До 02.09.2016г.

29.08.2016

40 СУ

 1. Педагогически съветник

02/824 54 98;
02/826 59 08

До 08.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 10,00ч.

29.08.2016

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“

 1. Учител – лектор по  АЕ – 5 клас

0887 409 336

До 03.09.2016г. на e-mail: info@unischool.bg

29.08.2016

ДГ № 17

 1. Учител
 2. Учител – по заместване

02/875 40 32;
odz17@abv.bg

До 31.08.2016г.

29.08.2016

1 СУ

 1. Учител по история и цивилизация с право на преподаване на предмета на чужд език – испански език

02/983 53 63

До 07.09.2016г. от 09,00 до 16,00ч.

29.08.2016

ДГ № 120

 1. Учител в детска градина

02/822 32 19

До 09.09.2016г. на място или на e-mail: odz_120@abv.bg

26.08.2016

145 ОУ

 1. Хигиенист

02/877 44 82

До 31.08.2016г.

26.08.2016

НПГПТО „М. В. Ломоносов“

 1. Учител по философски цикъл

02/805 69 12;
02/805 69 49

До 31.08.2016г. на място или на e-mail: npgpto@abv.bg

26.08.2016

19 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по АЕ за начален етап

02/952 08 25;
02/952 24 84

До 31.08.2016г. от 08,00 до 17,00ч. в деловодството или на e-mail: sou_19@mail.bg

26.08.2016

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по БЕЛ – ½ щат
 3. Учител по изобразително изкуство
 4. Възпитател начален етап – 10 места
 5. Педагогически съветник

02/847 23 30

До 01.09.2016г. от 09,00 до 17,00ч.

26.08.2016

ДГ № 175

 1. Помощник възпитател – 2 места

0884 801 589

До 08.09.2016г.

26.08.2016

ДГ № 186

 1. Младши учител и учител по музика

02/967 60 58

От 01.09.2016г. до 09.09.2016г.
Събеседване на 12.09.2016г. от 10,30ч.

26.08.2016

52 ОУ

 1. Учител по география и икономика/ с допълване на щата с изобразително изкуство/ - ½ щат по чл. 68, ал. 1, т.1

02/855 20 54

До 07.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г.

26.08.2016

61 ОУ

 1. Ръководител на компютърен кабинет – ½ щат

02/934 5489

До 30.08.2016г.

26.08.2016

134 СУ

 1. Хигиенист

02/931 06 86

От 29.08.2016г. до 01.09.2016г. до 15,30ч. в канцеларията на училището или на e-mail: mail@hebrewschool-bg.org

26.08.2016

33 ОУ

 1. Учител по ФВС- непълен щат

02/824 23 77

До 08.09.2016г.

26.08.2016

152 ОУ

 1. Учител на подготвителен клас – с музика
 2. Учител – ПИГ- с английски език и ИТ
 3. Учител – ПИГ – с немски език и изобразително изкуство
 4. Лекторски часове в 6 и 7 клас – човек и природа – 85 часа
 5. Лекторски часове в 6 и 7 клас – биология и ЗО – 68 часа
 6. Лекторски часове в 6 и 7 клас – химия и ООС – 51 часа
 7. Лекторски часове в 6 и 7 клас – география и икономика – 102 часа
 8. Лекторски часове в 6 и 7 клас – история и цивилизация – 119 часа
 9. Лекторски часове в 6 и 7 клас – ФВС – 221 часа
 10. Лекторски часове в 6 и 7 клас – музика – 119 часа
 11. Хигиенист – ½ щат

0884 801 670

До 01.09.2016г. на e-mail: murchaevo_152_oy@abv.bg

26.08.2016

60 ОУ

 1. Учител начален етап 1-4 клас
 2. Учител ПИГ 1-4 клас

02/936 68 75

От 29.08.2016г. до 07.09.2016г. от 09,00 до 15,00ч.
Събеседване на 08.09.2016г. от 10,00ч.

26.08.2016

10 СУ

 1. Учител начален етап (ЗНПР в ПИГ)
 2. Учител по музика
 3. Ресурсен учител
 4. Хигиенист

02/874 71 78

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. от 14,00ч.

26.08.2016

ДГ № 99

 1. Учител в детска градина

02/858 50 37

От 29.08.2016г. до 08.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 09,30ч.

26.08.2016

19 СУ

 1. Педагогически съветник

02/952 08 25;
02/952 24 84

От 29.08.2016г. до 31.08.2016г. от 08,00 до 17,00ч. в деловодството или на e-mail: sou_19@mail.bg

25.08.2016

1 СУ

 1. Учител по АЕ

 

 

02/983 53 63

 

До 09.09.2016г. от 09,00 до 16,30ч.

25.08.2016

140 СУ

 1. Учител или старши учител по АЕ

02/934 33 73;
02/934 64 49

До 31.08.2016г. от 08,30 до 16,00ч.
Събеседване на 07.09.2016г. от 12,00ч.

25.08.2016

171 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство- лектор - 170 часа
 2. Учител ПИГ за 1 клас

02/991 75 54

До 26.08.2016г. до 13,00ч.
Събеседване на 26.08.2016г. от 14,30ч.

25.08.2016

17 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история и цивилизация

02/821 71 88

До 08.09.2016г. от 09,00 до 17,00ч.

 1. Събеседване на 09.09.2016г. от 09,30ч.
 2. Събеседване на 09.09.2016г. от 10,30ч.

25.08.2016

138 СУ

 1. Учител начален етап

02/872 39 17;
02/872 05 37

До 29.08.2016г.
Събеседване на 30.08.2016г. от 10,00ч.

25.08.2016

14 СУ

 1. Възпитател начален етап

02/831 70 32;
02/831 37 32

До 09.09.2016г.
Събеседване на 13.09.2016г. от 13,00ч.

25.08.2016

ДГ №24

 1. Учител по музика

02/938 29 57

До 15.09.2016г. от 08,00 до 16,00ч.
Събеседване на 17.09.2016г. от 10,00ч.

25.08.2016

149 СУ

 1. Учител по биология и химия/ химия и биология

02/956 15 49

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. от 11,00ч.

25.08.2016

36 СУ

 1. Учител по биология и ЗО

02/858 61 48;
0879 609 570

От 29.08.2016г. до 02.09.2016г.
Събеседване на 07.09.2016г. от 09,00ч.

25.08.2016

112 ОУ

 1. Учител по испански език – 391 часа

02/944 00 84

До 31.08.2016г.

25.08.2016

Първо помощно училище

 1. Психолог – 4 часа – ½ щат
 2. Учител по теория и практика шивачество – специалност- педагогика на деца с интелектуална недостатъчност е предимство
 3. Учител по теория и практика  цветарство и озеленяване - специалност- педагогика на деца с интелектуална недостатъчност е предимство
 4. Портиер
 5. Секретар

02/920 07 80;
02/920 81 98

До 30.08.2016г.

25.08.2016

101 СУ

 1. Възпитател
 2. Хигиенист – 2 места

02/938 28 18;
02/938 28 24

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. от 15,00ч.

24.08.2016

81 СУ

 1. Учител по икономически дисциплини и АЕ
 2. Библиотекар
 3. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

 

02/974 55 06;
02/974 54 94;
02/975 54 95

 

До 30.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г.

24.08.2016

33 ЕГ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование
 2. Учител по БЕЛ

02/824 11 31

До 31.08.2016г.

24.08.2016

ПГО

 1. Учител по информатика и ИТ – ½ щат
 2. Лекторски часове по история и цивилизация – 278 часа
 3. Лекторски часове по икономика и предприемачество – 270 часа
 4. Лекторски часове по физика и астрономия – 306 часа
 5. Учител по конструиране и технология на облеклото – ½ щат
 6. Лекторски часове по ФВС – 324 часа

02/862 88 84;
02/862 23 85

До 01.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 11,00ч.

24.08.2016

166 ССУ

 1. Учител по химия и ООС

02/847 38 60

До 29.08.2016г.
Събеседване на 30.08.2016г. от 10,30ч.

24.08.2016

Шесто помощно училище

 1. Психолог
 2. Специален педагог/ педагог за деца с интелектуална недостатъчност

02/862 11 83

До 15.09.2016г.

24.08.2016

7 СУ

 1. Работник поддръжка – по заместване

02/987 79 89

До 29.08.2016г.

24.08.2016

8 СУ

 1. Хигиенист – ½ щат

02/871 90 35

До 31.08.2016г. от 09,00 до 17,00ч. на място или на e-mail: sou8@abv.bg
Събеседване на 01.09.2016г. от 10,00ч.

24.08.2016

141 ОУ

 1. Учител по АЕ

02/896 01 00

До 31.08.2016г.
Събеседване на 01.09.2016г. от 10,00ч.

24.08.2016

171 ОУ

 1. Учител ПИГ - за 1 клас

02/991 75 54

До 26.08.2016г. до 13,00ч.
Събеседване на 26.08.2016г. от 14,30ч.

24.08.2016

Професионална гимназия по телекомуникации - София

 1. Работник по поддръжка и ремонт
 2. Хигиенист -  по заместване

02/861 11 61;
02/861 11 72

До 07.09.2016г.

24.08.2016

25 ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Хигиенист – ½ щат

02/952 11 70;
02/955 29 04;
02/953 27 41

До 31.08.2016г. от 08,00 до 16,00ч.
Събеседване на 01.09.2016г от 10,00ч.

24.08.2016

Трето помощно училище „Едуард Сеген“

 1. Учител в среден курс – специален педагог

02/938 31 57

До 09.09.2016г.
Събеседване на 10.09.2016г.от 10,00ч.

24.08.2016

ДГ №  134

 1. Учител или старши учител в логопедична група  – 2 места

02/952 29 19;
0884 801 411

До 02.09.2016г.

24.08.2016

IV помощно училище – интернат „Проф. Димитър Кацаров“

 1. Учител, специален педагог
 2. Логопед – 3 места
 3. Учител – теоретично обучение - специалност "Технология на продуктите за обществено хранене".
 4. Технически сътрудник
 5. Работник кухня

02/857 01 59

До 07.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 13,00ч.

24.08.2016

179 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ
 3. Лектор по музика – 6 часа седмично

0884 801 738

До 29.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г. от 11,00ч.

24.08.2016

30 СУ

 1. Учител по БЕЛ

02/822 17 85;
sou_30@abv.bg

До 31.08.2016г.

24.08.2016

176 ОУ

 1. Учител – възпитател – 2 места

02/996 32 13

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г.

24.08.2016

102 ОУ

 1. Учител по АЕ - 5-8 клас

02/938 26 54

До 31.08.2016г.

24.08.2016

83 ОУ

 1. Учител в начален етап – 3 места
 2. Учител по физика и астрономия – 51 часа/ лектор

02/992 30 60

До 30.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г. от 10,00ч.

24.08.2016

ПГТКИ

 1. Учител по математика – 4 часа

 

02/829 81 77;
0877 301 491;
pgtki@abv.bg

До 29.08.2016г.

24.08.2016

103 ОУ

 1. Ресурсен учител- ½ щат

02/824 48 85;
02/927 06 08;
0884 801 702

От 25.08.2016г. до 30.08.2016г. от 09,00 до 17,30ч.

24.08.2016

ДГ № 29

 1. Учител – 2 места

        02/870 62 28;
        02/870 83 88

До 02.09.2016г. на място или на e-mail: dg29@abv.bg

24.08.2016

57 ССУ

 1. Учител по информатика, ИТ и математика

02/920 02 50

От 25.08.2016г. до 29.08.2016г.
Събеседване на 30.08.2016г. от 09,00ч.

23.08.2016

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по математика и ИТ

0896769230;
0896769234

 

До 28.08.2016г. до 18,00ч. на e-mail djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 29.08.2016г. от 16,00ч.

23.08.2016

55 СУ

 1. Заместник-директор по административно-стопанска дейност – по заместване

02/877 12 97

 

23.08.2016

76 ОУ

 1. Учител, начален етап на основното образование – 2 места

02/987 43 44;
02/931 93 88

До 31.08.2016г.

23.08.2016

145 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител – 1-4 клас- начален етап
 3. Учител по математика – ½ щат
 4. Учител по немски език – ½ щат
 5. Работник по поддръжка
 6. Охрана по заместване – ½ щат

02/877 44 82

До 31.08.2016г.

23.08.2016

159 ОУ

 1. Учител по история и география – 10 часа в полуинтернатна група в 7 клас
 2. Огняр

02/994 39 54

До 31.08.2016г.

23.08.2016

ДГ № 170

 1. Учител по музика

 

02/967 68 22

До 15.09.2016г. от 8,30 до 16,30ч.
Събеседване на 16.09.2016г. от 10,00ч.

23.08.2016

ПГТКИ

 1. Учител по теоретично и практическо обучение

02/829 81 77;
0877301491;
pgtki@abv.bg

До 26.08.2016г.

23.08.2016

18 СУ

 1. Начален учител в ПИГ – 4 места

02/988 03 01

До 17,00ч. на 10.09.2016г.
Събеседване на 12.09.2016г. от 10,00ч.

23.08.2016

33 ЕГ

 1. Портиер – ½ щат
 2. Хигиенист

02/824 11 31

До 24.08.2016г.

23.08.2016

ПГЕА

 1. Педагогически съветник с функции на училищен психолог

02/895 69 19;
02/89569 10

До 25.08.2016г.
Събеседване на 26.08.2016г. от 09,00ч.

23.08.2016

202 ОУ

 1. Начален учител

02/992 42 05
oy202@abv.bg

До 25.08.2016г.
Събеседване на 26.08.2016г.

23.08.2016

166 ССУ

 1. Учител по биология и здравно образование
 2. Технически секретар

02/847 38 60

До 25.08.2016г.
Събеседване на 26.08.2016г. от 10,30ч.

23.08.2016

120 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 2 места

02/866 25 93

До 30.08.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване на 31.08.2016г. от 10,00ч.

23.08.2016

ДГ № 167

 1. Музикален ръководител – по заместване

02/952 16 10

От 24.08.2016г. до 14.09.2016г.
Събеседване на 16.09.2016г. от 11,00ч

23.08.2016

14 СУ

 1. Учител по музика – ½ щат или 1 щат

02/831 70 32;
02/831 37 32

До 07.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г. от 13,00ч.

23.08.2016

ПГ по ПСТТ

 1. Учител по информатика и ИТ – гимназиален етап

02/987 41 08

До 26.08.2016г.

23.08.2016

61 ОУ

 1. Учител по биология и здравно образование - лектор

02/934 54 89

До 02.09.2016г.

23.08.2016

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по география и икономика и история и цивилизация

02/805 69 12;
02/805 69 39;
02/805 69 49

До 30.08.2016г. на място или на e-mail: npgpto@abv.bg
Събеседване на 31.08.2016г. от 10,00ч.

23.08.2016

ДГ № 93

 1. Педагог – ½ щат
 2. Детегледачка – ½ щат - 2 места

02/856 28 69;
02/855 70 42

До 16.09.2016г.

23.08.2016

199 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – ½ щат
 2. Библиотекар – ½ щат
 3. Учител – ПИГ, начален етап

02/946 69 56;
0889385553
ou199@mail.bg

До 01.09.2016г.

23.08.2016

88 СУ

 1. Учител по математика

02/956 07 49

От 24.08.2016г. до 29.08.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване на 30.08.2016г. от 11,00ч.

23.08.2016

105 СУ

 1. Учител в начален етап – ПИГ – 2 места
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по домашен бит и техника и технологии

         02/862 0573;
02/862 04 73

От 09,00 до 15,00ч. до 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. от 09,00ч.

23.08.2016

58 ОУ

 1. Психолог
 2. Начален учител – ПИГ – 3 места
 3. Учител по АЕ

02/936 67 55

 1. До 01.09.2016г.
  Събеседване на 02.09.2016г. от 10,00ч.
 2. До 26.08.2016г.
  Събеседване на 29.08.2016г. от 10,00ч.

23.08.2016

СПГТ

 1. Учител по хранителни технологии и английски език

02/983 39 58;
02/983 51 30;
02/983 36 92

До 29.08.2016г.

23.08.2016

ДГ № 137

 1. Логопед – ½ щат
 2. Учител

02/936 20 87;
02/936 20 86

До 10.09.2016г.

23.08.2016

НПМГ

 1. Учител по физика и астрономия

02/862 83 63;
02/862 29 66

До 30.08.2016г.
Събеседване на 01.09.2016г. от 10,00ч.

19.08.2016 г.

93 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по биология и ЗО и химия и ООС
 3. Учител по АЕ
 4. Учител начален етап-  1-4 клас
 5. Учител подготвителна група-  5-6 годишни
 6. Учител по музика – лекторски часове – 257 часа
 7. Учител по домашна техника и икономика – лекторски часове – 170 часа

02/872 07 60;
02/872 21 20

 

До 25.08.2016г. на място или на e-mail: sou93altbalan@abv.bg
Събеседване на 26.08.2016г. от 10,00ч.

19.08.2016 г.

81 СУ

 1. Учител по информатика и математика
 2. Заместник-директор АСД

02/974 55 06;
02/974 54 94;
02/975 54 95;
02/885 49 66

 1. До 26.08.2016г.
  Събеседване на 29.08.2016г.
 2. До 29.08.2016г.
  Събеседване на 30.08.2016г.

19.08.2016 г.

61 ОУ

 1. Учител по ФВС – 0,5 щат

02/934 54 89

До 01.09.2016г.

19.08.2016 г.

ДГ №13

 1. Учител, старши в детска градина

02/979 14 85

До 31.08.2016г.

19.08.2016 г.

82 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по ИИ, ТП, ДБТ, ДТИ, технологии
 3. Огняр – 0,5 щат

0884 80 16 41;
e-mail: school82@gbg.bg

 1. До 29.08.2016г.
  Събеседване на 30.08.2016г. от 10,30ч.
 2. До 29.08.2016г.
  Събеседване на 30.08.2016г. от 11,30ч.
 3. До 16.09.2016г.
  Събеседване на 20.09.2016г. от 11,30ч.

 

19.08.2016 г.

191 ОУ

 1. Учител по АЕ

0884 80 17 66

До 31.08.2016г. на e-mail: zel_191ou@abv.bg
Събеседване на 01.09.2016г. от 12,00ч.

19.08.2016 г.

ДГ № 144

 1. Помощник-възпитател – 2 места
 2. Перачка
 3. Медицинска сестра- 2 места

02/979 17 65

До 08.09.2016г.
Събеседване на 09.09.2016г. от 11,00ч.

19.08.2016 г.

ДГ № 36

 1. Учител / старши учител

02/979 09 32

От 22.08.2016г. до 26.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г. от 13,00ч.

19.08.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев“

 1. Учител по математика в гимназиален етап- по заместване

02/870 34 81

До 24.08.2016г. до 15,00ч.
Събеседване на 25.08.2016г. от 10,00ч.

18.08.2016

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Учител в ЧЦДГ
 2. Помощник-възпитател в ЧЦДГ – 2 места
 3. Хигиенист
 4. Шофьор
 5. Учител по БЕЛ
 6. Учител по музика
 7. Учител по италиански език
 8. Учител по китайски език

0896769230;
0896769234

 

До 28.08.2016г. до 18,00ч. на e-mail: djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 19.08.2016г. от 16,00ч.

18.08.2016

53 ОУ

 1. Учител по математика – вакантно място

02/957 69 89

До 05.09.2016г.

18.08.2016

СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

 1. Учител по биология и здравно образование и химия- лекторски (445  часа биология, 246 часа химия)
 2. Учител по труд и техника – 119 часа
 3. Педагог на зрително затруднени
 4. Хигиенист/ помощник-възпитател
 5. Рахабилитатор

02/898 12 64

До 26.08.2016г.
Събеседване на 29.08.2016г. от 11,00ч.

18.08.2016

НГДЕК

 1. Учител по испански език – хоноруван преподавател за 6 учебни часа

02/827 30 06;
0879811457

До 26.08.2016г. в НГДЕК или в сградата на бившето 13 ОУ

18.08.2016

62 ОУ

 1. Учител - ПИГ, начален етап – 2 места
 2. Учител по БЕЛ и английски език
 3. Учител по математика и физика – ½ щат + лекторски

0884801720

До 26.08.2016г.
Събеседване на 29.08.2016г. от 10,00ч.

18.08.2016

СУ „Ген. Владимир Стойчев“

 1. Учител по химия и ООС - 2 места (1 по заместване)
 2. Училищен психолог
 3. Педагогически съветник

02/870 34 81

До 24.08.2016г. до 15,00ч.
Събеседване на 25.08.2016г. от 10,00ч.

18.08.2016

ПГ по ПСТТ

 1. Заместник-директор  по учебно - производствената дейност – вакантно място

02/987 41 08

До 24.08.2016г.

18.08.2016

101 СУ

 1. Учител по немски език
 2. Хигиенист – 2 места

02/938 28 18;
02/938 28 24

До 19.08.2016г.
Събеседване на 22.08.2016г. от 10,00ч.

18.08.2016

12 СУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по ФВС
 3. Учител по ИТ – 0,5 брой
 4. Учител по математика
 5. Учител по музика – непълен щат
 6. Учител в начален етап – ПИГ – 4 места

02/943 79 55;
02/943 79 56;
02/943 79 52

До 31.08.2016г.

18.08.2016

3 СУ

 1. Лекторски часове по философски цикъл – 162 часа

02/822 16 61

До 29.08.2016г.
Събеседване на 30.08.2016г. от 10,00ч.

18.08.2016

153 ССУ

 1. Учител по физика

02/938 31 43;
02/837 21 90

До 25.08.2016г. на e-mail: nrilski153@abv.bg
Събеседване на 29.08.2016г. от 13,00ч.

18.08.2016

120 ОУ

 1. Учител в ПИГ
 2. Учител по ФВС
 3. Учител по география и история

02/866 25 93

От 19.08.2016г. до 30.08.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване на 31.08.2016г. от 10,00ч.

17.08.2016

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по АЕ – 2 места

02/872 00 37;
02/871 00 11

 

От 18.08.2016г. до 16,00ч. на 29.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г. от 10,30ч.

17.08.2016

144 СУ

 1. Начален учител – ПИГ – 2 места
 2. Учител по ИТ и компщтърна графика и анимация
 3. Портиер

02/877 01 73;
02/877 40 52;
02/877 44 57

До 16,00ч. на 25.08.2016г.
Събеседване на 29.08.2016г. от 11,00ч.

17.08.2016

55 СУ

 1. Учител ПИГ – 4 щата
 • 3 щата в начален етап на основното образование
 • 1 щат в 5-ти клас

02/877 12 97

До 23.08.2016г.
Събеседване на 24.08.2016г. от 15,00ч.

17.08.2016

141 ОУ

 1. Учител в ПИГ, прогимназиален етап – ½ щат
 2. Лекторски часове по география и икономика – 204 часа

02/896 01 00

До 25.08.2016г.

17.08.2016

200 ОУ

 1. Учител в ПИГ /сборна група/ 1-4 клас
 2. Учител в подготвителна група
 3. Учител по география и икономика – лекторски часове – 181 часа

02/992 62 24

До 26.08.2016г. от 09,00 до 12,00ч.
Събеседване на 30.08.2016г. от 10,00ч.

17.08.2016

48 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ в прогимназиален етап
 2. Учител по химия и физика в прогимназиален етап – лектор – 408 часа
 3. Учител в полуинтернатна група в прогимназиален етап по чл.68,ал.1,т.3

02/831 30 87;
02/831 01 20

До 01.09.2016г.

17.08.2016

ПГЕА

 1. Учител по химия и физика
 2. Учител по история и география
 3. Учител по теория и практика в направление „Компютърна техника и технологии“ – 2 места
 4. Учител по БЕЛ

02/895 69 22;
02/895 69 10

До 25.08.2016г.
Събеседване на 26.08.2016г. от 09,00ч.

17.08.2016

63 ОУ

 1. Учител по АЕ - V-VII клас

02/938 29 26;
02/938 28 62

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. от 10,00ч.

17.08.2016

ПГТМД

 1. Учител по професионална подготовка „Изкуства – Дизайн и мода“

02/952 23 05;
02/952 26 77;
02/852 34 11

До 12,00ч. на 24.08.2016г.
Събеседване на 26.08.2016г. от 11,00ч.

17.08.2016

СГХСТ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител теоретично обучение – техническо чертане, машинознание, автоматизация на производството, електротехника
 3. Учител по учебна практика – хлебна и сладкарска
 4. Лектор по биология – 324 часа
 5. Хигиенист – 2 места по 0,5 щат

02/822 10 96;
02/929 05 83

До 01.09.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. и на 08.09.2016г.

17.08.2016

61 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител – ПИГ – 3 места

02/934 54 89

 1. До 24.08.2016г.
 2. До 01.09.2016г.

17.08.2016

СМГ

 1. Учител по биология и здравно образование
 2. Учител по ФВС

02/983 12 19

До 24.08.2016г. на място или на e-mail: info@smg.bg
Събеседване на 25.08.2016г.

 1. За биология от 10,30ч.
 2. За ФВС от 14,00ч.

16.08.2016

6 ОУ

 1. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап – ½  щат

02/988 17 13

 

От 25.08.2016г. до 29.08.2016г.

16.08.2016

ДГ № 159

 1. Детски учител – 2 места

0884801400

До 23.08.2016г.
Събеседване на 24.08.2016г. от 12,00ч.

16.08.2016

121 СУ

 1. Домакин

02/869 64 28

До 12.09.2016г.
Събеседване на 13.09.2016г. от 10,00ч.

16.08.2016

41 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

02/987 88 47;
02/989 01 27

До 22.08.2016г. в канцеларията или на e-mail: evtimischool@abv.bg от 10,00 до 16,00ч.
Събеседване на 23.08.2016г. от 10,30ч.

16.08.2016

26 СУ

 1. Учител по изобразително изкуство – ½ щат

02/857 30 23;
02/857 01 29

До 26.08.2016г. на място или на e-mail: coy26@abv.bg

16.08.2016

ДГ № 164

 1. Детски учител – 2 места

02/957 86 22

От 25.08.2016г. до 30.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г.

16.08.2016

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по АЕ

02/805 69 12;
02/805 69 49

До 25.08.2016г.

16.08.2016

ПГЖТ „Никола Корчев“

 1. Учител по АЕ – ½ щат
 2. Учител по математика - ½ щат
 3. Учител по ФВС - ½ щат
 4. Учител по теоретично и практическо обучение – 12 клас, специалност  „Компютърни мрежи“, професионално направление „ Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ - ½ щат
 5. Учител по теоретично  и практическо обучение – 12 клас, специалност „Локомотиви и вагони“, професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухо плавателни средства“
 6. Лекторски часове по информатика и ИТ – 155 часа (9 и 10 клас)
 7. Лекторски часове по руски език – 164 часа (9 и 10 клас)
 8. Лекторски часове по история и цивилизация – 260 часа (9,10 и 11 клас)
 9. Лекторски часове по география и икономика – 124 часа (9 и 10 клас)
 10. Лекторски часове по философски цикъл – 256 часа (9,10,11 и 12 клас)
 11. Лекторски часове по биология и здравно образование – 119 часа (9 и 10 клас)
 12. Лекторски часове по физика и астрономия – 119 часа (9 и 10 клас)
 13. Лекторски часове по химия и ООС – 119 часа (9 и 10 клас)
 14. Лекторски часове по безопасност на движението по пътищата – 36 часа (11 клас)
 15. Лекторски часове по икономика и предприемачество – 213 часа (10,11 и 12 клас)
 16. Секретар – 4 часов работен ден
 17. Хигиенист по чл.68, ал.1, т.1

02/832 80 38;
e-mail: pgjpt@abv.bg

От 18.08.2016г. до 30.08.2016г. от 08,00 до 15,30ч.
Събеседване на 01.09.2016г. от 09,00ч.
Събеседване (за секретар и хигиенист) на 31.08.2016г. от 09,00ч.

16.08.2016

132 СУ

 1. Начален учител

02/856 28 43;
02/855 21 64

От 17.08.2016г. до 30.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г. от 10,00ч. до 12,30ч.

16.08.2016

127 СУ

 1. Учител по БЕЛ – гимназиален етап

02/987 92 54

До 23.08.2016г.
Събеседване на 24.08.2016г. от 10,00ч.

15.08.2016

11 ОУ

 1. Учител ПИГ за V клас
 2. Учител по БЕЛ – ½  щат

0887 098 966

 

До 19.08.2016г.

15.08.2016

54 СУ

 1. Заместник-директор УД – със специалност английски език

02/938 10 21

До 24.08.2016г. от 10,00 до 16,00ч.

15.08.2016

98 НУ

 1. Начален учител (I - IV клас)

02/838 05 41;
02/939 31 49

До 31.08.2016г.
Събеседване на 01.09.2016г.

15.08.2016

148 ОУ

 1. Учител по АЕ

02/870 63 60;
02/870 41 16

От 16.08.2016г. до 30.08.2016г.
Събеседване на 02.09.2016г. от 10,00ч.

15.08.2016

99 ОБУ

 1. Учител по ИТ

0882 703 686;
02/957 86 67;
e-mail:
obu99@abv.bg

До 26.08.2016г.
Събеседване на 30.08.2016г.

15.08.2016

ДГ № 25

 1. Детски учител по чл.68, ал.1, т.3

0884 801 773;
02/967 66 20

От 17.08.2016г. до 02.09.2016г.
Събеседване на 08.09.2016г. от 11,00ч.

15.08.2016

ПГТМД

 1. Учител по английски език по чл.68, ал.1, т.1
 2. Учител по италиански език – ½  щат по чл.68, ал.1, т.1

02/952 23 05;
02/952 26 77;
02/85234 11

До 12,00ч. на 24.08.2016г.
Събеседване на 26.08.2016г. от 11,00ч.

15.08.2016

119 СУ

 1. Заместник-директор УД
 2. Хигиенист

http://www.119sou.com/bg/node/3164

 1. От 22.08.2016г. до 30.08.2016г. от 09,00 до 12,00ч.

Събеседване на 31.08.2016г.

 1. От 22.08.2016г. до 02.09.2016г. от 09,00 до 12,00ч.

Събеседване на 08.09.2016г.

15.08.2016

134 СУ

 1. Учител по биология в прогимназиален и гимназиален етап – ½ щат

02/931 06 86

От 17.08.2016г. до 24.08.2016г. до 15,30ч. в канцеларията или на e-mail: mail@hebrewschool-bg.org
Събеседване на 26.08.2016г. от 10,00ч.

12.08.2016

149 СУ

 1. Ресурсен учител

02/956 15 49

 

До 30.08.2016г.
Събеседване – 31.08.2016г. от 10,00ч.

12.08.2016

141 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

02/896 01 00

До 25.08.2016г.

12.08.2016

171 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Хигиенист
 3. Учител предучилищна подготовка – 2 места

991 75 54

До 26.08.2016г. до 13,00ч.
Събеседване – 26.08.2016г. от 14,30ч.

12.08.2016

37 СУ

 1. Учител по история и цивилизация и философия

02/826 38 01

От 15.08.2016г. до 26.08.2016г. от 09,00ч. до 12,00ч.

12.08.2016

ДГ № 73

 1. Детски учител

0876 643 185

До 27.08.2016г.
Събеседване – 29.08.2016г. от 10,00ч.

12.08.2016

9 ФЕГ

 1. Учител по АЕ

02/987 87 72;
02/987 64 02

До 31.08.2016г.

12.08.2016

ДГ № 79

 1. Учител – 2 места

02/868 13 12;
0884 801 655

До 23.08.2016г.
Събеседване – 24.08.2016г. от 10,00ч.

12.08.2016

155 ОУ

 1. Учител по математика,физика и астрономия и ИТ
  - Математика- 402 часа
  - Физика – 102 часа
  - ИТ – 102 часа
 2. Учител по БЕЛ – 578 часа
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика – 323 часа
 4. Учител по музика – 204 часа (лекторски)

02/999 73 93;
0884 80 17 65

До 31.08.2016г.

12.08.2016

96 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места, по заместване

02/826 83 42;
02/826 83 39

От 15.08.2016г. до 19.08.2016г. от 09,00ч. до 16,00ч.
Събеседване – 25.08.2016г. от 10,30ч.

12.08.2016

50 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител ПИГ – 2 места (4 часа)

02/967 11 86;
02/967 11 81

До 31.08.2016г.

12.08.2016

68 СУ

 1. Свободни часове по физика и астрономия – 333ч.
 2. Свободни часове по химия и ООС – 195ч.
 3. Свободни часове от философски цикъл IX-XI клас – 162ч.
 4. Учител в ПИГ – по заместване

02/978 50 29;
02/978 50 59

До 30.08.2016г.
Събеседване:

 • 10,30ч. – физика и химия
 • 11,00ч. – философски цикъл
 • 12,00ч. – Учител в ПИГ

12.08.2016

157 ГИЧЕ

 1. Учител по испански език – 3 места (по заместване до края на първия учебен срок)
 2. Учител по химия и ООС на испански език
 3. Учител по изобразително изкуство- 0,5 щат

02/971 00 56

От 16.08.2016г. до 23.08.2016г.
Събеседване – 25.08.2016г.

12.08.2016

65 ОУ

 1. Учител по АЕ 5-8 клас – 544ч.

02/967 69 36

До 19.08.2016г.
Събеседване – 22.08.2016г. от 10,00ч.

12.08.2016

132 СУ

 1. Учител по ИТ и информатика

02/856 28 43;
02/855 21 64

От 15.08.2016г. до 26.08.2016г.
Събеседване – 29.08.2016г. от 14,00ч. до 16,30ч.

12.08.2016

33 ЕГ „Света София“

 1. Заместник- директор по УД

02/824 11 31

От 15.08.2016г. до 19.08.2016г.

12.08.2016

ПГТ „Макгахан“

 1. Учител по биология и ЗО и химия и ООС в гимназиален етап – по чл.68,ал.1, т.1

02/872 01 08;
02/971 01 75

До 22.08.2016г. до 16,30ч.
Събеседване – 24.08.2016г. и 25.08.2016г. от 09,00ч.

11.08.2016

118 СУ

 1. Възпитател начален курс – 7 места
 2. Учител по физика - непълен норматив
 3. Учител по музика - непълен норматив

02/874 00 29

 

От 15.08.2016г. до 05.09.2016г.
Събеседване – 07.09.2016г. от 14,00ч.

11.08.2016

ПГ по ПСТТ

 1. Учител по БЕЛ – вакантно място

02/987 41 08

До 19.08.2016г.

11.08.2016

66 СУ

 1. Учител по философски цикъл – лекторски часове (162 часа в IX, X и XI клас)
 2. Хигиенист – 0,5 щат

02/855 31 53

До 24.08.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване – 26.08.2016г. от 11,00ч.

11.08.2016

33 ЕГ „Света София“

 1. Учител по френски език

02/824 11 31

До 18.08.2016г.

11.08.2016

44 СУ

 1. Учител по философски цикъл – лекторски часове – чл.68,ал.1,т.3
 2. Учител по музика – лекторски часове - чл.68,ал.1,т.1
 3. Учител по ФВС - чл.68,ал.1,т.3
 4. Хигиенист - чл.68,ал.1,т.1

02/845 27 82

До 22.08.2016г.

11.08.2016

140 СУ

 1. Възпитател в начален етап /ПИГ/ - 2 места

02/934 33 73;
02/934 64 49

От 12.08.2016г. до 22.08.2016г. от 08,30ч. до 16,00ч.

11.08.2016

124 ОУ

 1. Начален учител – предучилищна, начална училищна педагогика по чл.68
 2. Начален учител по чл. 68
 3. Учител по география и икономика – лекторски часове – 103ч.
 4. Учител по музика– лекторски часове – 170ч.
 5. Учител по биология и здравно образование – лекторски часове – 136ч.
 6. Учител по химия и ООС– лекторски часове – 102ч.

 

02/945 02 96;
02/845 01 08;
02/945 01 30

До 25.08.2016г.

11.08.2016

14 СУ

 1. Учител по НЕ

02/831 70 32;
02/831 37 32

До 29.08.2016г. в канцеларията или на e-mail: zlatarov@mail.bg
Събеседване – 30.08.2016г. от 11,00ч.

11.08.2016

101 СУ

 1. Учител по АЕ

02/938 28 18

До 19.08.2016г.
Интервю – 22.08.2016г. от 10,00ч.

11.08.2016

120 ОУ

 1. Заместник-директор УД – със специалност география и икономика

02/866 25 93

От 12.08.2016г. до 16.08.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване – 17.08.2016г. от 10,00ч.

11.08.2016

НПМГ

 1. Учител по информатика – чл.67, ал.1

02/862 83 63;
02/862 29 66

До 29.08.2016г.
Събеседване – 31.08.2016г. от 10,00ч.

11.08.2016

2 СУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Лектор по немски език – 272ч.
 3. Лектор по икономика – 486ч.

02/955 62 52

До 30.08.2016г.
Събеседване – 31.08.2016г.

11.08.2016

ДГ № 127

 1. Главен учител

02/958 92 91

От 12.08.2016г. до 02.09.2016г. от 09,00 до 12,00ч.

11.08.2016

16 ОУ

 1. Педагогически съветник
 2. ЗДУД – 2 места
 3. Възпитател

02/938 70 15

До 17.08.2016г.
Събеседване – 18.08.2016г. и 19.08.2016г. след предварително уговорен час.

11.08.2016

163 ОУ

 1. Учител в начален етап – ПИГ по чл.68, ал.1, т.2
 2. Учител по математика
 3. Хигиенист

02/978 23 94;
08/978 15 16

До 19.08.2016г. до 16,00ч.
Събеседване – 24.08.2016г.

10.08.2016

55 СУ

 1. Секретар -  по чл.67 ал.1, т.1

02/877 12 97;
02/974 43 22

До 15.08.2016г.
Събеседване – 16.08.2016г. от 13,00ч.

10.08.2016

18 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

02/988 03 01

До 29.08.2016г. до 17,00ч.
Събеседване – 30.08.2016г. от 10,00ч.

10.08.2016

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

 1. Заместник-директор, учебна дейност

02/997 24 90;
02/997 72 23

До 26.08.2016г.
Събеседване – 29.08.2016г. от 11,00ч.

10.08.2016

134 СУ

 1. Хигиенист

02/931 06 86

От 15.08.2016г. до 19.08.2016г. до 16,00ч. в канцеларията или на e-mail: mail@hebrewschool-bg.org
Събеседване – 25.08.2016г.

10.08.2016

ПГТМД

 1. Учител по биология и здравно образование - по чл.68, ал.1, т.3 – 0,5 щат

02/952 23 05;
02/952 26 77;
02/852 34 11

До 24.08.2016г. до 12,00ч.
Събеседване – 26.08.2016г. от 11,00ч.

10.08.2016

113 СУ

 1. Учител ПГ
 2. Учител по математика и физика
 3. Учител по география и икономика и история и цивилизация

02/822 10 63

До 31.08.2016г.

 1. Събеседване – 07.09.2016г. от 10,30ч.
 2. Събеседване – 07.09.2016г. от 11,30ч.
 3. Събеседване – 07.09.2016г. от 11,30ч.

10.08.2016

ДГ № 179

 1. Учител – подготвителна група
 2. Помощник-възпитател

02/821 00 25;
02/820 24 71

 1. От 22.08.2016г. до 02.09.2016г. –на място в кабинет на ЗАС от 08,00 до 14,00ч.
 2. От 22.08.2016г. до 10.09.2016г. –на място в кабинет на ЗАС от 08,00 до 14,00ч.

 

10.08.2016

СПГТ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по философски цикъл
 3. Учител по испански език
 4. Учител по учебна практика - ресторантьор

02/983 39 58;
02/983 51 30;
02/983 36 92

До 24.08.2016г.

10.08.2016

НУИИ „Илия Петров“

 1. Учител по рисуване
 2. Учител по графика
 3. Учител по живопис – 2 места
 4. Учител по биология- 0,5 щат
 5. Учител по френски език- 0,5 щат
 6. Учител по история и география

02/987 63 88;
02987 49 26

До 18.08.2016г. от 10,00 до 14,00ч. в канцеларията на училището.

10.08.2016

144 СУ

 1. Учител начален етап- 3 места по чл.67, ал.1,т.1
 2. Учител по АЕ по чл.67, ал.1,т.1
 3. Учител по испански език VIII-XII клас по чл.67, ал.1,т.3

02/877 01 73;
02/877 40 52;
02/877 44 57

До 16,00ч. на 25.08.2016г.
Събеседване – 11,00ч. на 29.08.2016г.

10.08.2016

НТБГ

 1. Учител по БЕЛ

02/952 08 57;
02/915 79 31

От 08.08.2016г. до 02.09.2016г. от 8,30до 12,30ч.
Събеседване – 07.09.2016г. от 11,00ч.

10.08.2016

1 СУ

 1. Хигиенист – 3 места

02/983 53 63

До 25.08.2016г. от 9,00 до 16,00ч.

09.08.2016

5 ОУ

 1. Учител ПИГ /начален етап/ - 1 щат
 2. Учител по АЕ – начален етап – 1 щат
 3. Учител по БЕЛ в 5-7 клас – 1 щат
 4. Учител по математика, физика и астрономия – 5-7 клас – 1 щат
 5. Ресурсен учител – 1 щатпо проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ за една година
 6. Логопед – 1 щат по проект  „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ за една година
 7. Психолог – 1 щат по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ за една година

02/856 10 65
02/856 50 65

До 22.08.2016г. до 16:00ч. на място или на e-mail: vazov5@abv.bg
Събеседване на 23.08.2016г. от 10.00ч.

09.08.2016

149 СУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

02/956 15 49

До 19.08.2016г.
Събеседване на 22.08.16Г. ОТ 10:00ч.

09.08.2016

74 СУ

 1. Учител в ПИГ – начален етап
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по биология и здравно образование
 4. Учител по философия – ½ щат
 5. Ресурсен учител

02/934 66 17
02/934 66 16

До 25.08.2016г.
Събеседване на 26.08.16г. от 10:00ч.

09.08.2016

17 СУ

 1. Заместник-директор по УД

02/821 71 88

До 26.08.2016г. от 09.00 до 17.00ч.
Събеседване на 31.08.16г. от 09:30ч.

09.08.2016

81 СУ

 1. Хигиенист – 1 място

02/974 55 06

До 18.08.2016г.
Събеседване – 19.08.2016г.

09.08.2016

75 ОУ

 1. Учител в подготвителна група – 1 щат

02/920 01 36

До 31.08.2016г. на място или на e-mail: school75@abv.bg
Събеседване на 02.09.16г. от 10:00ч.

09.08.2016

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в ЧЦДГ – 1 място
 2. Помощник-възпитател в ЧЦДГ – 2 места
 3. Педагог в ясла – 1 място
 4. Медицинска сестра в ЧОУ – 1 място
 5. Хигиенист в ЧОУ – 1 място
 6. Шофьор – 1 място

0896/769 230
0896/769 234

До 17.08.16г. – 18:00ч. на e-mail:djanirodarishool@abv.bg
Събеседване на 18.08.16г. в 10:00ч.

08.08.2016

ДГ №76

 1. Логопед – 0,5 щат

02/875 51 46;
0884801640;
odz76@abv.bg

До 26.08.2016 г.
Събеседване- 29.08.2016 г. от 10.00 ч.

08.08.2016

75 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по АЕ

02/920 01 36

До 31.08.2016г. в канцеларията на училището или на e-mail: school75@abv.bg
Събеседване – 02.09.2016г. от 10,00 ч.

08.08.2016

61 ОУ

 1. Заместник-директор по УД
 2. Учител по БЕЛ – по чл.68, ал.1, т.3
 3. Учител по математика

0884801719

До 24.08.2016г.
Събеседване – 25.08.2016г. от 9,00 ч.

08.08.2016

21 СУ

 1. Учител по математика

02/962 46 89;
02/862 60 88

До 19.08.2016 г. от 8,00 до 16,00 ч.

08.08.2016

133 СУ

 1. Учител по ФВС /специалност хореограф/

02/988 11 31;
02/987 85 70

До 01.09.2016г.

08.08.2016

73 СУ

 1. Учител по география и икономика - по заместване

02/859 94 10

До 23.08.2016г. на e-mail: sou73vg@abv.bg
Събеседване – 25.08.2016г.

08.08.2016

101 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по информатика
 3. Възпитател – 3 места

02/938 28 24

От 08.08.2016г. до 19.08.2016г.
Събеседване – 22.08.2016г. от 10,00ч.

08.08.2016

ПГТКИ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история и цивилизация
 3. Учител по професионално обучение по текстил и кожи
 4. Технически секретар
 5. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 6. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат
 7. Учител по изобразително изкуство
 8. Охрана – 1 щат на 6 часа

02/829 81 77;
02/822 12 69

 1. До 19.08.2016г.
 2. До 19.08.2016г.
 3. До 19.08.2016г.
 4. До 12.08.2016г.
 5. До 19.08.2016г.
 6. До 19.08.2016г.
 7. До 19.08.2016г.
 8. До 19.08.2016г.

 

08.08.2016

100 ОУ

 1. Възпитател – 5-6 клас – ½ щат
 2. Лекторски часове по РЕ – 136 часа – 5-7 клас
 3. Лекторски часове по география и икономика – 238 часа – 5-7 клас
 4. Учител по БЕЛ – 5-7 клас

02/931 60 53

До 31.08.16г. от 09.00ч. до 16.00ч.
Събеседване на 01.09.16г. от 10.00ч. за възпитатели и от 12.00ч. за лектори

08.08.2016

36 СУ

 1. Учител по Ит. Е
 2. Учител по АЕ
 3. Възпитател начален етап- 2 места

02/858 61 48;
0879 609 570

От 09.08.2016г. до 26.08.2016г.
Събеседване – 30.08.2016г. от 9,00ч.

08.08.2016

29 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история и цивилизация
 3. Учител по БЕЛ – 2 места

02/831 30 20;
02/831 91 19

До 30.08.2016г.
Събеседване – 01.09.2016г.

 1. Учител по АЕ – 11,00ч.
 2. Учител по история и цивилизация – 13,00ч.
 3. Учител по БЕЛ- 14,00ч.

05.08.2016

85 СУ

 1. Учител по история и цивилизация – 454 часа
 2. Учител по философски цикъл – 260 часа

02/945 81 64;
02/840 63 30

До 22.08.2016г.
Събеседване – 25.08.2016г. от 10.00ч.

05.08.2016

140 СУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по БЕЛ – 0.5 щат
 3. Учител по география и икономика с английски език
 4. Логопед – 0.5 щат
 5. Учител по музика и корепетитор по хореография – български народни танци (акордеон)
 6. Учител по математика и ИТ
 7. Учител по руски език – 0.5 щат

02/934 33 73;
02/934 64 49

 1. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.

Събеседване – 22.08.2016г. от 09.00ч.

 1. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.
 2. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.

Събеседване – 24.08.2016г от 09.00ч.

 1. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.
 2. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.

Събеседване – 22.08.2016г. от 13.00ч.

 1. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.

Събеседване – 23.08.2016г. от 09.00 ч.

 1. От 09.08.2016г. до 19.08.2016г. от 08.30ч. до 16.00ч.

Събеседване – 23.08.2016г. от 12.00ч.

05.08.2016

19 СОУ

 1. Начален учител – 2 места

02/952 08 25;
02/952 24 84

От 08.08.2016г. до 12.08.2016г. от 08.00 до 17.00 ч. в училището или на e-mail: sou_19@mail.bg

05.08.2016

69 СОУ

 1. Начален учител в ПИГ
 2. Начален учител в 1-4 клас

02/979 18 06;
979 18 05

До 01.09.2016г.
Събеседване – 07.09.2016г. от 10.00ч.

05.08.2016

20 ОУ

 1. Учител по немски език в начален курс – по чл.68, ал.1, т.1
 2. Учител по БЕЛ - по чл.68, ал.1, т.1
 3. Учител по математика – прогимназиален етап - по чл.68, ал.1, т.1
 4. Учител по география – ( с немски или френски език) – прогимназиален етап - по чл.68, ал.1, т.1
 5. Хигиенист - по чл.68, ал.1, т.1

02/952 13 04

До 17.08.2016г. от 09,00 до 16,00ч.
Събеседване на 18 и 19.08.2016г. от 10,00ч.

05.08.2016

59 ОУ

 1. Учител по математика по чл.68, ал.1, т.3
 2. Учител по АЕ

02/936 67 16;
936 67 03

До 30.08.2016г.
Събеседване – 01.09.2016г. от 13,00ч.

05.08.2016

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Заместник – директор по административно-стопански дейности

02/822 10 65;
0899901350

От 08.08.2016г. до 26.08.2016г. до 16,00ч. в дирекцията на училището или на e-mail: pgtehford@abv.bg
Събеседване на 29 и 30.08.2016г.

05.08.2016

СМГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по изобразително изкуство

02/083 12 19

До 12.08.2016г. в училището или на e-mail: info@smg.bg
Събеседване 19.08.2016г. от 10,30ч.

05.08.2016

ДГ № 82

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател
 3. Касиер-домакин

02/934 38 81

До 12.08.16г. от 07:30ч. до 11:30ч.
Събеседване на 23.08.16г. от 11:00ч.

05.08.2016

ПГЕА

 1. Помощник-директор по учебната част
 2. Помощник-директор АСД
 3. Оператор подпомагане потребители
 4. Звеждащ административна служба

02/02/895 69 22

До 08.08.16г. до 12.08.16г.

05.08.2016

108 СУ

 1. Учител по химия и ООС – 1 място по чл. 68, ал.1, т.2

02/889 25 27

До 24.08.16г.
Събеседване на 29.08.16г. от 14:00ч.

05.08.2016

НТБГ

 1. Учител по РЕ - /СИП/, 360 часа годишно лекторски часове
 2. Училищен психолог по чл. 68, ал.1, т.1
 3. Учител по математика - чл. 68, ал.1, т.1

 

02/952 08 57
02/915 79 31

От 08.08.16 г. до 02.09.16г. от 08:30ч. до 12:30ч.

 1. Събеседване на 07.09.16 г. от 15:00ч. за учител по РЕ
 2. Събеседване на 07.09.16 г. от 13:00ч. за психолог
 3. Събеседване на 07.09.16 г. от 13:00ч. за учител по математика

05.08.2016

ДГ №90

 1. Учител по чл.67, т.1
 2. Помощник-възпитател по чл.67, т.1

02/938 28 56;
02/936 04 64

До 22.08.2016г.

 1. Интервю- 23.08.2016г. от 10,00 до 11,00 ч.
 2. Интервю- 23.08.2016г. от 11,00 до 12,00 ч.

05.08.2016

НФСГ

 1. Учител по немски език- 0,5 щат

02/866 20 13

До 19.08.2016г.

05.08.2016

ПГТ „Алеко Константинов“

 1. Заместник-директор учебнопроизводствена дейност

02/997 72 23;
02/997 24 90

До 26.08.2016г. от 08,00 до 16,00ч.
Събеседване – 29.08.2016г. от 11,00ч.

05.08.2016

15 СОУ

 1. Учител по химия-  0,5 щат

02/938 13 04;
02/938 28 80

От 08.08.2016г. до 12.08.2016г.

04.08.2016

53 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител ПИГ в начален етап
 3. Лектор по химия и ООЗ – 102ч.
 4. Лектор по биология и здравно образование – 136ч.
 5. Лектор по физика и астрономия – 102ч.
 6. Лектор по човекът и природата – 238ч.
 7. Лектор по информационни технологии – 136ч.
 8. Лектор по изобразително изкуство – 221ч.
 9. Лектор по музика – 238ч.

02/957 69 89

До 26.08.2016г.
Интервю – 31.08.2016г. от 10.30ч.

04.08.2016

НГДЕК „Константин Кирил Философ“

 1. Учител по латински език – 4 места
 2. Учител по БЕЛ

02/827 30 06;
0879 811 457

До 15.08.2016г. в сградата на НГДЕК и в сградата на бившето 13 ОУ.

04.08.2016

33 ЕГ

 1. Учител по химия
 2. Учител по ФВС

02/824 11 31

От 08.08.2016г. до 15.08.2016г.

04.08.2016

ДГ №2

 1. Учител – вакантно място
 2. Педагог- вакантно място
 3. Ресурсен учител – вакантно място

02/858 00 19;
02/958 66 81;
0894 770 422

До 19.08.2016г. от 08.00 до 16.00ч.

04.08.2016

14 СУ

 1. Учител по АЕ

02/831 70 32;
02/831 37 32

До 29.08.2016г. в канцеларията на училището или на e-mail: zlatarov@mail.bg
Събеседване – 30.08.2016г. от 11.00ч.

04.08.2016

32 СУ

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап

02/987 43 58

До 30.08.2016г.

04.08.2016

101 СУ

 1. Заместник – директор с преподаване на БЕЛ
 2. Заместник – директор с преподаване на история и цивилизация
 3. Учител по математика
 4. Хигиенист – 2 места

02/938 28 24

 1. От 05.08.2016г. до 08.08.2016г.

Събеседване – 09.08.2016г. от 10.00ч.

 1. От 05.08.2016г. до 08.08.2016г.

Събеседване – 09.08.2016г. от 10.00ч.

 1. От 05.08.2016г. до 12.08.2016г.

Събеседване – 15.08.2016г. от 10.00ч.

 1. От 05.08.2016г. до 12.08.2016г.

Събеседване – 15.08.2016г. от 10.00ч.

04.08.2016

15 СОУ

 1. Учител по икономически дисциплини
 2. Възпитател

02/938 13 04;
938 28 80

От 05.08.2016г. до 11.08.2016г.

04.08.2016

134 СУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап

02/931 06 86

От 08.08.2016г. до 15.08.2016г. до 16.00ч. на място или  на e-mail: mail@hebrewschool-bg.org
Събеседване – 16.08.2016г.

04.08.2016

50 ОУ

 1. Психолог на 4 часа

02/967 11 86

До 31.08.16 г.

04.08.2016

ДГ № 175

 1. Помощник възпитател – 2 места

0884/801 589
e-mail: odz175@abv.bg

До 22.08.16 г.

04.08.2016

ДГ №8

 1. Детски учител – 1 щат

02/859 23 87

От 22.08.16 г. до 26.08.16 г.

03.08.2016

164 ГПИЕ

 1. Учител по испански език

02/946 13 22;
946 18 22;
946 11 71

До 30.08.2016г.
Събеседване – 31.08.2016г.

03.08.2016

108 СОУ

 1. Начални учители – 2 места по чл. 68, ал.1, т. 2
 2. Учител по информатика и информационии технологии по чл. 68, ал.1, т. 2
 3. Учител ПИГ прогимназиален етап  по чл.68, ал.1, т. 3
 4. Заместник- директор по УД по чл. 68, ал. 1, т.2

02/889 25 27;
02/978 48 88

До 24.08.2016г.
Събеседване - 29.08.2016г. от 14.00ч.

03.08.2016

ДГ №116

 1. Учител  в  детска градина по чл.68, ал. 1, т.3

02/855 00 47

До 22.08.2016г. на място или на  e-mail: odz116@abv.bg

03.08.2016

18 СОУ

 1. Учител по география и икономика

02/988 03 01

До 19.08.2016г. до 17.00ч.
Събеседване – 22.08.2016г. от 11.30ч.

03.08.2016

113 СУ

 1. Учител по БЕЛ- по чл.68, ал.1, т.1
 2. Начален учител - по чл.68, ал.1, т.1

 

02/822 10 63

До 31.08.2016г
Събеседване – 07.09.2016г. от 10.30ч.

03.08.2016

136 ОУ

 1. Възпитател – I – IV клас
 2. Лектор по физика – 6 часа седмично, 204 часа годишно
 3. Учител по физическо възпитание и спорт – V-VIII клас

02/ 821 70 53;
821 70 88

До 01.09.2016г.

 1. Събеседване – 02.09.2016г. от 14.00ч.
 2. Събеседване – 07.09.2016г от 10.00ч.
 3. Събеседване – 02.09.2016г. от 10.00ч.

03.08.2016

141 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ
 2. Начален учител
 3. Учител в ПИГ начален етап- 0,5 щат
 4. Учител в ПИГ, ПК – 0,5 щат
 5. Учител в ПИГ, прогимназиален етап – 0,5 щат
 6. Учител по физика и химия – 272 часа
 7. Учител по музика – 187 часа

02/ 896 01 00

До 25.08.2016г.

03.08.2016

35 СОУ

 1. Учител по френски език

02/866 10 60:
863 37 31

До 25.08.2016г. на e-mail: sou35_dv@abv.bg
Събеседване – 30.08.2016г.

03.08.2016

175 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т. 1

02/998 20 84

До 31.08.2016г.

03.08.2016

26  СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

02/857 30 23;
02/857 01 29

До 12.08.2016г.

03.08.2016

67 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и БЕЛ
 2. Учител по английски език начален етап – 512 часа
 3. Учител по биология  и ЗО и химия и ООС – 510 часа
 4. Възпитател в прогимназиален етап – 2 места

02/822 36 21

От 08.08.2016г. до 31.08.2016г.
Събеседване - 08.09.2016г. от 10.00ч.

03.08.2016

71 СУ

 1. Учител / целодневна форма на обучение с НУП – 3 щата
 2. Учител по математика в прогимназиален етап – 1 щат
 3. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап – 1 щат
 4. Учител по БЕЛ в гимназиален етап – 0,5 щат – 350 часа годишен норматив
 5. Учител по история и цивилизация в прогимназиален етап – 1 щат

02/999 50 64

До 26.08.16г.
Събеседване на 29.08.16г. от 10.00 ч.

03.08.2016

170 СОУ

 1. Учител по АЕ 
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по философия – / 65 % /
 4. Учител по БЕЛ -

02/892 30 82
02/892 30 84

До 26.08.16г. вкл. на място или на e-mail: sou_170@abv.bg
Събеседване на 29.08.16г. от 09.00 ч.

03.08.2016

137 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател
 3. Учител по музика
 4. Учител по АЕ

02/825 73 53

До 31.08.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г. от 11.00ч.

03.08.2016

102 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 щата

02/938 26 54

До 14.08.16г.

03.08.2016

ОДЗ №15

 1. Учител – 2 места
 2. Помощник възпитател

02/938 71 38

До 10.08.2016г.
Събеседване – 12.08.2016г.

03.08.2016

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Начален учител
 2. Начален учител по математика
 3. Учител по ФВС
 4. Учител по ИТ

 

0888 88 55 90 – Елизавета Моралиева;
0887 758 927 – Анелия Фернандес

До 09.08.2016г. на e-mail: st.george.school@wondergroup.eu
Събеседване – 19.08.2016г.

03.08.2016

30 СОУ

 1. Учител по музика

02/822 17 85;
sou_30@abv.bg

До 10.08.2016г.

02.08.2016

83 ОУ

 1. Учител в ПИГ – начален етап
 2. Учител/старши учител в начален етап – 2 места
 3. Учител по физика и астрономия -51 часа

02/992 30 60

До 19.08.2016г.

 1. Събеседване – 23.08.2016г. от 10.00ч.
 2. Събеседване – 23.08.2016г. от 10.00ч
 3. Събеседване – 23.08.2016г. от 13.00ч

02.08.2016

146 ОУ

 1. Външен лектор по физика и астрономия – 51 часа годишно
 2. Хигиенист – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1 от КТ

0884801722

До 31.08.2016г. Събеседване на 01.09.2016г. от 10.00ч.

02.08.2016

84 ОУ

 1. Начален учител

02/992 80 44;
0884801764

До 31.08.2016г.
Интервю – 01.09.2016г. от 10.30ч.

02.08.2016

7 СОУ

 1. Учител по английски език

02/987 79 89;
02/987 63 70

До 26.08.2016г.

02.08.2016

ЦДГ №55

 1. Учител – 2 места

02/870 05 35

До 19.08.2016г.

02.08.2016

163 ОУ

 1. Учител в начален етап

02/978 15 16;
02/978 23 94

До 19.08.2016г. до 16.00ч.
Събеседването с допуснатите до интервю е на 24.08.2016г. от 10.00ч.

02.08.2016

СМГ

 1. Учител по математика – 2 места
 2. Учител по информатика и информационни технологии
 3. Учител по история и цивилизация – 2 места
 4. Учител по география и икономика

02/983 12 19

До 12.08.2016г.

 1. Събеседване – 17.08.2016г. от 10.00ч.
 2. Събеседване – 17.08.2016г. от 11.00ч.
 3. Събеседване – 18.08.2016г. от 16.00ч.
 4. Събеседване -  18.08.2016г от 14.00ч.

02.08.2016

73 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

+359 2 859 94 10

До 23.08.2016г. на e-mail: sou73vg@abv.bg
Събеседване на 25.08.2016г.

02.08.2016

4 ОУ

 1. Заместник директор УВД- вакантно място
 2. Възпитател начален етап- вакантно място

02/973 09 63;
889 96 26

До 05.08.2016г.
Събеседване в одобрените кандидати- 08.08.2016г. от 12.30ч.

02.08.2016

33 ЕГ

 1. Учител по английски език – 2 места
 2. Учител по информатика и математика

02/824 11 31

От 02.08.2016г. до 09.08.2016г

02.08.2016

28 СУ

 1. Учител по математика - вакантно място

02/822 31 83;
02/829 51 72;
02/829 51 66

От 08.08.2016г. до 26.08.2016г. в деловодството на училището или на e-mail: aleko_konstantinov@abv.bg
Събеседване – 30.08.2016г. от 10.00ч.

02.08.2016

104 ОУ

 1. Ресурсен учител

02/859 51 92

От 02.08.2016г. до 22.08.2016г.
Интервю- 29.08.2016г.

02.08.2016

122 ОУ

 1. Възпитател с НУП – 4 места по чл. 68, ал. 1, т.1

02/866 49 95

До 24.08.2016г.
Събеседване – 30.08.2016г.

02.08.2016

23 СОУ

 1. Възпитател начален етап

02/944 35 88

От 03.08.2016г. до 25.08.2016г. от 08.30 до 16.30ч. в канцеларията на училището.
Събеседване на 26.08.2016г. от 09.30ч.

02.08.2016

2 АЕГ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по химия и ООС на АЕ

02/822 31 04;
02/822 10 19;
02/828 36 79

До 31.08.2016г. от 9.00-12.00ч. и от 13.00-15.00ч.
Интервю- 01.09.2016г. от 09.00ч. в 110 кабинет.

02.08.2016

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител, начален етап на основното образование с руски език- 2 места

02/865 81 01;
963 06 87;
0888 72 11 01

До 24.08.2016г.

02.08.2016

ЧДГ „Г.С.Уланова”

 1. Учител в детска градина

02/865 81 01;
963 06 87;
0888 72 11 01

До 24.08.2016г.

02.08.2016

153 СУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Учител по химия и ООС
 3. Възпитател в общежитие
 4. Портиер в общежитие

02/9383143;
8372190

До 19.08.2016г. на e-mail: nrilski153@abv.bg

 1. Събеседване- 23.08.2016г. от 10.00ч.
 2. Събеседване- 23.08.2016г от 13.00ч.
 3. Събеседване (портиер и възпитател) - 24.08.2016г от 10.00ч.

02.08.2016

2 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

02/955 62 52

До 29.08.2016г.
Събеседване на 01.09.2016г.

02.08.2016

ОДЗ №121

 1. Детски учител – 2 места ( 1 бр. по чл. 68 и 1 бр. по чл.67)

0884 801 731

От 08.08.2016г. до 19.08.2016г.
Разглеждане на документи на 22.08.2016г.
Информация за резултатите на тел. 0884 801 731 на 23.08.2016г. от 13.00ч. - 14.00ч.

02.08.2016

НТБГ

 1. Учител по испански език - вакантно

02/952 08 57;
02/915 79 31

От 03.08.2016г. до 31.08.2016г. от 8.30 до 12.30ч.
Събеседване на 01.09.2016г. от 10.00ч.

02.08.2016

59 ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Учител по изобразително изкуство, ДТИ, Технологии
 3. Учител по музика

02/936 67 16;
936 67 03

До 30.08.2016г.

 1. Събеседване на 01.09.2016г. от 10.00ч.
 2. Събеседване на 01.09.2016г. от 13.00ч.
 3. Събеседване на 01.09.2016г. от 13.00ч.

02.08.2016

21 СУ

 1. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат
 2. Учител по философия – 0,5 щат
 3. Учител по география и икономика – 0,5 щат

02/962 46 89;
862 60 88

До 12.08.2016г. от 8.00 до 16.00ч.

02.08.2016

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по английски език
 2. Учител по теория и практика за специалност „Лазерна и оптична техника“
 3. Технически секретар
 4. Заместник-директор по учебно-производствената дейност

02/80 369 12

До 09.08.2016г.

02.08.2016

ДГ №138

 1. Помощник възпитател – 2 места
 2. Детски учител

02/834 10 57;
0884 801 716

От 08.08.2016г. до 31.08.2016г.

02.08.2016

ОДЗ №73

 1. Учител по музика

02/824 01 12

До 28.08.2016г.
Събеседване на 31.08.2016г. от 10.00ч.

02.08.2016

ОДЗ №63

 1. Детски учители – 5 места
 2. Учител по музика – 0,5 място
 3. Мед. сестра
 4. Педагог в ясла – 0,5 място
 5. Помощник-възпитател – 2 места
 6. Огняр
 7. Работник – кухня

0886648784

От 15.08.2016г. до 29.08.2016г. от 10.00-17.00 ч.
Събеседване  29.08.2016 от 10.00ч.

01.08.2016

61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

 1. Възпитател в начален етап – 7 места

02/934 54 89

До 10.08.2016г.

01.08.2016

54 СОУ „Св. Иван Рилски“

 1. Учител по руски език- 480 часа

02/938 10 21


До 01.08.2016 до 19.08.2016г. в канцеларията на училището от 10.00. до 16.00ч.

01.08.2016

112 ОУ „Стоян Заимов“

 1. Начален учител – 4 места
 2. Учител по математика
 3. Учител по български език и литература – 2 места
 4. Учител по география и икономика – 510 часа

02/944 00 84;
0886 335 655

От 01.08.2016г. до 08.08.2016г.
Събеседване на 09.08.2016г. от 10.00 ч.

01.08.2016

149 СОУ „Иван Хаджийски“

 1. Учител по биология и химия
 2. Помощник-директор  по УД

02/956 15 49

 1. От 01.08.2016г. до 10.08.2016г. Събеседване на 11.08.2016г. от 10.00ч.
 2. От 01.08.2016г. до 04.08.2016г. Събеседване на 09.08.2016г. от 10.00ч.

 

01.08.2016

58 ОУ „Сергей Румянцев“

 1. Учител по биология и химия или физика и химия

02/936 67 55

До 26.08.2016г.
Събеседване на 30.08.2016г. от 10.00ч.

01.08.2016

105 СОУ „Атанас Далчев“

 1. Помощник директор по УД

02/862 05 73; 02/862 04 73

До 19.08.2016г от 9.00-15.00 ч. Събеседване на 22.08.2016г. от 10.00 ч.

01.08.2016

16 ОУ „Райко Жинзифов“

 1. Възпитател – 4 места
 2. Начален учител – 2 места
 3. Учител по математика и физика

 

 

 1. Хигиенист

02/938 70 15

От 01.08.2016г. до 09.08.2016г.
Събеседване на 10.08.2016г. и 11.08.2016г. след предварително уговорен час.

 

От 01.08.2016г. до 05.08.2016г. Събеседване на 10.08.2016г. след предварително уговорен час.

01.08.2016

156 ОУ „Васил Левски“

 1. Длъжност „Огняр и работник поддръжка“

02/994 70 35

До 30.08.2016г.

01.08.2016

23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“

 1. Ресурсен учител по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

 

От 01.08.2016г. до 01.09.2016г в канцеларията на 23 СОУ от 08.30 до 16.30ч.
Събеседване на 02.09.2016г. от 09.30ч.

01.08.2016

НМУ „Любомир Пипков“

 1. Учител практическо  обучение – корепетитор
 2. Учител, теоретично обучение – солфеж и елементарна теория
 3. Възпитател начален курс
 4. Възпитател в общежитие
 5. Учител по география
 6. Учител по математика
 7. Учител по български език и литература
 8. Пазач, невъоражена охрана

02/943 00 03

От 22.08.2016г. до 31.08.2016г.

01.08.2016

НПГПФ

 1. Учител по философия
 2. Лектор по немски език
 3. Лектор по музика

02/858 21 80

До 31.08.2016г. В канцеларията на гимназията и на e-mail npgpf@abv.bg

01.08.2016

42 ОУ „Хаджи Димитър“

 1. Учител по английски и руски език
 2. Учител по английски език в начален етап
 3. Учител по история
 4. Учител по музика
 5. Начален учител- 2 места
 6. Възпитател – 6 места
 7. Хореография – 580 часа
 8. Корепетитор – 580 часа
 9. Педагогически съветник

02/840 34 58

Документи до 12.08.2016г от 9.00 до 16.00ч.

 1. Събеседване на 16.08.2016г. от 10.00ч
 2. Събеседване на 16.08.2016г. от 10.00ч.
 3. Събеседване на 16.08.2016г. от 12.00ч.
 4. Събеседване на 16.08.2016г. от 14.00ч.
 5. Събеседване на 17.08.2016г. от 10.00ч.
 6. Събеседване на 17.08.2016г. от 10.00ч.
 7. Събеседване на 17.08.2016г. от 13.00ч.
 8. Събеседване на 17.08.2016 от 13.00ч.
 9. Събеседване на на 17.08.2016г от 13.00ч.

01.08.2016

2 СОУ „Академик
Емилиян Станев“

 1. Учител по домашен бит и техника

02/955 62 52

До 29.08.2016г.
Събеседване на 01.09.2016г.

01.08.2016

ПГАВТ „А.С.Попов“

 1. Учител по английски и руски език
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 4. Учител по философия – 0,5 щат
 5. Учител по професионална подготовка /теория и практика/ - за специалностите „Телекомуникационни системи“ и „Компютърни мрежи“ – 2 щата

02/822 11 86;
02/828 50 10

До 22.08.2016г.
Събеседване : 24-26.08.2016г.

01.08.2016

Национална търговско-банкова гимназия

 1. Учител по немски език

02/952 08 57;
02/915 79 31

От 01.08.2016г. до 31.08.2016г. от 8.30 до 12.30ч.
Събеседване на 1.09.2016г. от 09.00ч.

01.08.2016

ОДЗ №7 „Детелина“

 1. Помощник възпитател – 2 места
 2. Помощник готвач
 3. Общ работник кухня
 4. Общ работник – 0,5 щат
 5. Медицинска сестра – 2 места

02/858 91 08
02/869 45 11

До 24.08.2016г.
Събеседване на 29.08.2016г. от 10.00ч.

29.07.2016 г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 1 щат
 2. Възпитател в начален етап – 1 щат
 3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап – 1 щат
 4. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/952 11 70

От 01.08.16 г. до 19.08.16 г. вкл. между 08:00 ч. и 16:00 ч.
Събеседване на 23.08.16 г. от 09:00 ч.

29.07.2016 г.

140 СОУ

 1. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ – 1 място
 2. Младши учител, учител или старши учител по Изобразително изкуство – 1 място

 

02/934 33 73

До 08.08.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 09.08.16 г. от 10:00 ч. за учител по математика
Събеседване на 09.08.16 г. от 13:00 ч. за учител по изобразително изкуство

29.07.2016 г.

90 СОУ

 1. Учител по Испански език – 1 място
 2. Начален учител – 2 места
 3. Учител в ПГ – 1 място

02/825 08 54

До 31.08.16 г.

29.07.2016 г.

ЧГ „Проф. д-р Васил Златарски“

 1. Учител по математика
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по Биология

02/974 36 66

До 12.08.16 г. на e-mail: info@zlatarskischool.org

29.07.2016 г.

ОДЗ № 171

 1. Детски учител – 1 щат
 2. Специален педагог – 1 щат

02/441 02 81

До 24.08.16 г. от 08:00 ч. до 13:30 ч.
Събеседване на 29.08.16 г. – 10:00 ч.

29.07.2016 г.

30 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

02/822 17 85

До 05.08.16 г.

29.07.2016 г.

10 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

02/874 71 78

До 03.08.16 г.
Събеседване на 05.05.16 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г.

ОДЗ № 37

 1. Детски учител – 2 места
 2. Ресурсен учител – 0,5 място
 3. Учител по музика – 0,5 място
 4. Помощник-възпитател – 0,5 място
 5. Мед. сестра – 1 място
 6. Общ работник – 1 място

02/855 41 19

До 22.08.16 г. на място или на e-mail: odz37@abv.bg

28.07.2016 г

104 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ или математика и физика – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.1
 2. Възпитател – 2 места /начален етап/ по чл. 68 ал.1 т.1
 3. Учител по география – 1 щат /прогимназиален етап/ по чл. 68 ал.1 т.1

 

02/859 51 92

От 02.08.16 г. до 22.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

28.07.2016 г

143 ОУ

 1. Учител по АЕ - /5-7 клас/ - 1 място
 2. Учител в ПИГ /1-4 клас/ - 1 място

02/846 51 67

От 01.08.16 г. до 05.08.16 г. вкл. от 10:00 ч. – 16:00 ч.

28.07.2016 г

105 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 1 място по чл. 67

 

02/862 05 73
02/862 04 73

До 19.08.16 г. вкл.
Събеседване на 22.08.19 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г

132 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място

02/856 28 43
02/855 21 64

До 09.08.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г

ОДЗ № 97

 1. Детски учител – 3 места, от които 1/едно/ по заместване

02/992 63 54

До 19.08.16 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч. или на e-mail: odz97@mail.bg
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г

ПГИЧЕ „Свети Методи“

 1. Учител по история и цивилизация – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.3
 2. Учител по ФВС – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1

 

0884/801 431

До 15.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

28.07.2016 г

138 СОУ

 1. Учител по физика – 1 място

02/872 05 37

До 10.08.16 г.
Събеседване на 12.08.16 г. – 10:00 ч.

28.07.2016 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по биология и ЗО – 1/2 място

02/987 87 72
02/987 64 02

До 31.08.16 г.
Събеседване на 02.09.16 г. от 09:00 ч.

28.07.2016 г

41 ОУ

 1. Начален учител – 1 място

02/987 88 47

До 01.08.16 г.
Събеседване на 02.08.16 г. от 10:30 ч.

28.07.2016 г

96 СОУ

 1. Начален учител – 1 щат
 2. Възпитател – 2 щата
 3. Учител по музика – 0.5 щат

02/826 83 46
02/826 83 39

До 01.08.16 г. до 12.08.16 г. от 09:00 ч. – 16:00 ч.
Събеседване на 22.08.16 г. от 10:30 ч.

27.07.2016 г.

126 ОУ

 1. Помощник-директор, АСД  – 1 място

02/858 50 45
02/859 31 61

До 01.08.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 11:00 ч.

27.07.2016 г

132 СОУ

 1. Начален учител - /ПИГ – 2 места
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 3. Хигиенист  – 1 място

 

02/856 28 43
02/855 21 64

До 05.08.16 г.
Събеседване на 09.08.16 г. от 09:00 ч. за начален учител, от 11:00 ч. за учител по информатика и ИТ, за хигиенист от 13:00 ч.

27.07.2016 г

133 СОУ

 1. Начален учител с руски език – /начална педагогика и РЕ/ – 2 места
 2. Учител по ФВС – ½ щат

 

02/988 11 31

До 26.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г.

27.07.2016 г

1 СОУ

 1. Заместник-директор по УД – 1 място

02/983 53 63

До 05.08.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

27.07.2016 г

54 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат
 2. Учител по ФВС – по заместване

02/938 10 21

До 19.08.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

27.07.2016 г

10 СОУ

 1. Учител по математика и информатика

02/874 71 78

До 19.08.16 г.
Събеседване на 25.08.16 г. от 13:00 ч.

27.07.2016 г

52 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.3

02/855 20 54

До 01.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г.

27.07.2016 г

ПГХВТ

 1. Учител по АЕ – 1 щат
 2. Инж. Технолог – технология на захарта и захарните изделия и технология на млякото – 1 щат

02/822 13 74

От 22.08.16 г. до 06.09.2016 г.
Събеседване на 07.09.16 г. от 14:00 ч.

27.07.2016 г

199 ОУ

 1. Учител по математика – 0,5 щат

02/946 69 56
0889/385 553
e-mail: ou199@mail.bg

До 26.08.16 г.
Събеседване на 30.08.16 г. от 10:00 ч.

27.07.2016 г

ОДЗ № 42

 1. Детски учител – 2 места

0887/035 225

От 22.08.16 г. до 26.08.16 г.

27.07.2016 г

РЦПИОВДУСОП

 1. Шофьор, лек автомобил до 9 места – 1 място

02/878 02 34

 

27.07.2016 г

202 ОУ

 1. Учител по биология и химия, човекът и природата – 1 щат
 2. Учител по изобразително изкуство и технологии – ½ щат
 3. Учител по музика – ½ щат

02/992 42 05
оy202@abv.bg

До 02.08.16 г.
Събеседване на 03.08.16 г.

27.07.2016 г

ПГБЕТС

 1. Учител по психология и логика, етика и право, философия и свят и личност – половин норматив
 2. Учител по строителство – 1 норматив
 3. Учител по енергетика – специалност „Топлоенергетика“ – половин норматив
 4. Учител-електроинженер – специалност „Електрообзавеждане“ – 3  норматива
 5. Учител по БЕЛ – 1 норматив

02 828 3674

До 26.08.16 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч.

27.07.2016 г

4 ПУ

 1. Учител спортна подготовка – 1 щат

02/857 01 59

До 19.08.16 г. Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

27.07.2016 г

1 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по Философски дисциплини с право на преподаване на чужд език – английски или испански език – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място
 4. Възпитател в ПИГ в начален етап – 2 места

02/983 53 63

До 19.08.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в стая 1

27.07.2016 г

ОДЗ № 81

 1. Детски учител – 1 място

02/822 18 82
02/822 08 18

От 01.08.16 г. до 16:00 ч. на 22.08.16 г. 

27.07.2016 г

ОДЗ № 92

 1. Детски учител – 2 места

02/946 61 00

От 22.08.16 г. до 09.09.16 г.

27.07.2016 г

ОДЗ № 69

 1. Учител, младши учител – 1 място

02/840 25 90

От 22.08.16 г. до 31.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 13:00 ч.

27.07.2016 г

32 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

02/987 43 58

До 24.08.16 г.

27.07.2016 г

79 СОУ

 1. Учител ПИГ – 3 места
 2. Учител по математика – 1 щат
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика – 1 щат
 4. Майстор поддръжка – 1 щат

02/824 88 89

До 01.09.16 г. за учител ПИГ
Събеседване на 02.09.16 г. от 10:00 ч.
До 30.08.16 г. за учител по математика
Събеседване на 31.08.16 г. от 10:00 ч.
До 30.08.16 г. за учител по история
Събеседване на 31.08.16 г. от 12:00 ч.
До 29.08.16 г. за майстор-поддръжка
Събеседване на 30.08.16 г. от 10:00 ч.

27.07.2016 г

112 СОУ

 1. Педагогически съветник – 1 място

02/944 00 84

До 29.07.16 г.

27.07.2016 г

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по БЕЛ – 1 място
 3. Учител по история и цивилизация – 1 място
 4. Учител по домошна техника и икономика – 1 място

02/873 14 58

Събеседване на 11.08.16 г.

27.07.2016 г

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Педагог в ясла
 2. Начален учител
 3. Детски учител
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиенист
 6. Мед. сестра

0896/769 230

До 02.08.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 04.08.16 г. от 16:00 ч.

25.07.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Учител по математика и ИТ  – 1 място

 

 1. Учител по РЕ – 1 място

0888/885 590
Елисавета Моралиева

0887/758 927
Анелия Фернандес

До 03.08.16 г. вкл.  на e-mail: st.george.school@wondergroup.eu
Събеседване: на след първичен подбор на автобиографии до 09.08.16 г.

25.07.2016 г.

ЦДГ № 53

 1. Детски учител – 2 места

 

02/822 34 48

На e-mail& cdg_53@abv.bg
Подбраните ще бъдат поканени за събеседване по телефона до 15.08.16 г.

25.07.2016 г.

78 СОУ

 1. Учител /Начална и предучилищна педагогика/ - 3 места
 2. Учител АЕ – английска филология – 1 място
 3. Учител математика и информатика – 1 място

02/997 70 72

До 17.08.16 г.
Събеседване на 18.08.16 г. от 14:00 ч.

25.07.2016 г.

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по испански език – лектор – 1 място
 3. Учител по АЕ – 1 място
 4. Учител по БЕЛ – ? място
 5. Работник-поддръжка – 1 място

02/847 23 30

До 05.08.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

25.07.2016 г.

34 ОУ

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по ИТ – 1 място
 3. Учител по биология и химия – 1 място
 4. Учител по АЕ – 1 място
 5. Възпитател – 1 място
 6. Учител подготвителна група – 1 място

02/859 41 31

До 26.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 10:00 ч.

22.07.2016 г.

ЧСОУ „П.Р.Славейков“

 1. Начален  учител  – 1 място

0894/480 707

До 28.07.16 г.
Събеседване на 29.07.16 г.

22.07.2016 г

95 СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ

 

02/945 03 46

До 02.09.16 г.
Събеседване на 07.09.16 г.
.

22.07.2016 г

105 СОУ

 1. Възпитател в начален етап 1-4 клас  – 3 места по чл. 67
 2. Учител по АЕ – 2 места по чл. 68

02/862 05 73
02/862 04 73

От 09:00 ч. до 15:00 ч. до 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 10:00 ч.

21.07.2016 г.

138 СОУ

 1. Учител по китайски език – 1 място
 2. Учител по японски език – 1 място

02/872 05 37

До 28.07.16 г.
Събеседване на 29.0.16 г. от 10:00 ч.  

21.07.2016 г.

ОДЗ № 13

 1. Медицинска сестра в яслена група – 1 място

 

02/979 14 85

До 15.08.16 г.

21.07.2016 г.

156 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 450 часа

02/994 70 35

До 15.08.16 г.
Събеседване на 16.08.16 г. от 10:00 ч.

21.07.2016 г.

ПГИЧЕ „Свети Методий“

 1. Учител по АЕ – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.1 (до 30.06.2017 г.)
 2. Учител по испански език – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1 (до 30.06.2017 г.)
 3. Учител по физика и астрономия – 250 часа

02/855 11 35

До 15.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

21.07.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Учител по география и и икономика и история и цивилизация

 

 1. Учител по физика и математика
 2. Учител по биология и химия
 3. Учител по физика и химия

0888/ 88 55 90
Елисавета Моралиева

 

0887/758 927
Анелия Фернандес

До 01.08.16 г. на e-mail: st.george.school@wondergroup до 01.08.16 г. вкл
Събеседване: след първичен подбор на автобиографии до 05.08.16 г.

21.07.2016 г.

51 СОУ

 1. Възпитател – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1

02/952 05 45
02/952 11 49

До 22.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г. от 10:00 ч.

21.07.2016 г.

ОДЗ № 47

 1. Детски учител – 1 място

02/824 92 76

До 20.08.16 г.

19.07.2016 г.

ЦДГ № 21

 1. Младши учител, учител – 1 място

0878/907 835
0884/345 165

От 20.08.16 г. до 05.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г. от 13:00 ч.  

19.07.2016 г

СПГЕ

 1. Учител по БЕЛ  –
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по професионална подготовка - практика

 

02/872 00 47

От 20.07.16 г. до 16:00 ч. на 01.08.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:30 ч.

19.07.2016 г

ОДЗ № 55

 1. Детски учител – 1 място

02/824 11 15

От 20.07.16 г. до 22.08.16 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 25.08.16 г. от 09:30 ч. – 11:30 ч.

19.07.2016 г

94 СОУ

 1. Възпитател – 1-4 клас – 5 щата
 2. Учител подготвителен клас 5 г. – 1 щат
 3. Учител по математика – 1 щат
 4. Учител по физика – 1 щат
 5. Учител по философия – ½ щат

02/945 03 44
02/945 29 49

До 31.08.16 г.

19.07.2016 г

ЦДГ № 93

 1. Детски учител – 1 място

 

02/862 30 49

До 20.08.16 г.

19.07.2016 г

ЦДГ № 167

 1. Детски учител – 1 място
 2. Помощник възпитател – 1 място

 

02/952 16 10

От 25.07.16 г. до 26.08.16 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.

19.07.2016 г

ЦДГ № 7

 1. Детски учител – 2 места

02/952 17 97

До от 20.07.16 г. до 29.07.16 г.

18.07.2016 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап – 535 часа
 2. Възпитател в 5 клас – 1 щат
 3. Учител по музика – 274 часа
 4. Учител по РЕ – 178 часа

02/945 81 64
02/840 63 30

До 25.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.  

18.07.2016 г.

19 СОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – ? щат
 4. Учител по ИТ – 1 място
 5. Начален учител – 2 места
 6. Учител по норвежки език – 1 място
 7. Деловодител – 1 място
 8. Специалист „Обучение и развитие“ – 1 място
 9. Програмен директор „Образователни технологии“ – 1 място

02/952 08 25
02/952 24 84

До 25.07.16 г. вкл. от 08:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на училището или на e-mail: sou_19@mail.bg
Събеседване на 28-29.07.16 г.

18.07.2016 г.

108 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

02/889 25 27

До 24.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.

18.07.2016 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по ФВС – 324 лекторски часа

02/973 28 64 - канцелария
02/973 26 57 - директор

До 29.07.16 г.

18.07.2016 г.

192 СОУ

 1. Начален учител – 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място
 3. Учител по математика

02/992 20 93

До 19.08.16 г.

18.07.2016 г.

21 СОУ

 1. Начален учител по чл. 68 ал.1 т.3
 2. Възпитател в начален етап
 3. Помощник-възпитател в подготвителна група

02/962 46 89
02/862 91 89

До 29.07.16 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч.

18.07.2016 г.

107 ОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 щата по чл. 68 т. 3
 2. Учител по география и икономика по чл. 68 т. 3
 3. Учител по човек и природа 5 и 6 клас, с допълване по ИТ и физика – по чл. 68 т.1

02/866 20 29

До 27.07.16 г.

18.07.2016 г.

58 ОУ

 1. Учител по биология и химия – 1 щат

02/936 67 55

До 26.08.16 г.
Събеседване на 30.08.16 г. от 10:00 ч.

18.07.2016 г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Педагог в ясла
 2. Начален учител
 3. Детски учител
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиенист
 6. Медицинска сестра

0896/769 230

До 02.08.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg

15.07.2016г.

56. СОУ

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“:

 1. Ресурсен учител – 2 щата
 2. Логопед – 1 щат
 3. Психолог – 1 щат

02/826 11 17 - директор
02/826 13 87 - канцелария

До 05.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.
  

15.07.2016г.

ПГ по транспорт „Макгахан“

 1. Помощник (заместник директор) по УД – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 2. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 3. Учител по философски цикъл в гимназиален етап – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 4. Учител, теоретично обучение (направление „Електротехника“) – 0,5 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 5. Учител, теоретично обучение (направление „Икономика“) – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 6. Учител, теоретично обучение (направление „Общотехническа подготовка“) – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 7. Учител, теоретично обучение (направление „Транспорт“) - 2 щата по чл. 68, ал.1, т.1
 8. Учител, теоретично обучение (направление „Икономика“) – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 9. Учител, практическо обучение (направление „Транспорт“) - 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 10. Учител, практическо обучение (направление „Транспорт“) по управление на МПС  - 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 11. Чистач/Хигиенист – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1

 

02/872 01 08
02/971 01 75

До 22.08.16 г. до 16:30 ч.
Събеседване на 24-25.08.16 г. от 09:00 ч.

15.07.2016г.

ЧСОУ „Евлоги и Христо Георгиеви“

 1. Учител в предучилищна подготвителна група – 1 място
 2. Учител в начален етап на основното образование /1-4 клас/ - 1 място
 3. Учител-лектор по история и цивилизация – прогимназиален етап – 1 място
 4. Учител-лектор по математика – прогимназиален етап – 1 място
 5. Учител-лектор по география и икономика – прогимназиален етап – 1 място
 6. Учител-лектор по човекът и природата – прогимназиален етап – 1 място
 7. Учител-лектор по ИТ – прогимназиален етап – 1 място
 8. Учител-лектор по технологии и предприемачество-прогимназиален етап – 1 място

0887/409 336

До 31.07.16 г. на e-mail: info@unischool.bg

15.07.2016г.

17 СОУ

 1. Учител по ФЕ – 2 места

02/821 71 88

До 27.07.16 г. вкл.
Събеседване на 28.07.16 г. от 09:30 ч.

15.07.2016г.

2 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

02/955 62 52

До 29.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г.

15.07.2016г.

ОДЗ № 117

 1. Детски учител – 1 място

02/874 91 21
0884/801 625

От 01.08.16 г. до 19.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:30 ч.

15.07.2016г.

18 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия – 1 място
 2. Учител по химия и опазване на околната среда – 1 място
 3. Учител по математика – 1 място
 4. Учител/възпитател в начален етап – 2 места

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 04.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 10:00 ч.

15.07.2016г.

ПГЕА

 1. Електротехник – 1 място
 2. Работник поддръжка – 1 място

02/895 69 22

От 18.07.16 г. до 29.07.16 г.

15.07.2016г.

ОДЗ № 127

 1. Педагог в яслена група – 0,25 щат – 1 място

02/859 31 57

До 15.08.16 г. вкл. от 09:00 ч. до 12:00 ч.

13.07.2016г.

ОДЗ № 62

 1. Детски учител – 2 места

02/988 32 95

От 15.07.16 г. до 19.07.16 г. – 14:00 ч.
Събеседване на 28.07.16 г. от 13:00 ч.  

13.07.2016г.

65 ОУ

 1. Учител по АЕ – 5-8 клас /238 часа/
 2. Учител по история и цивилизация – 5-6 клас /136 часа/
 3. Учител по ИТ – 5-8 клас /238 часа/

 

02/967 69 36

До 05.08.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

13.07.2016г.

7 СОУ

 1. Учител по математика в гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място

 

02/987 79 89

До 26.08.16 г.

13.07.2016г.

НГДЕК

 1. Учител по математика, информатика и ИТ – 3 места

 

02/827 30 06

До 22.08.16 г. вкл.  

13.07.2016г.

ЧДГ „Малки орли“

 1. Детски учител

 

0885/943 992

До 25.07.16 г. на e-mail: aeaoffice@gmail.com
Събеседване на 28-29.07.16 г.

13.07.2016г.

ЧСОУЧП „Абрахам Линкълн“

 1. Учител за предучилищна група 6-годишни – 1 място
 2. Технически секретар – 1 място
 3. Лектор по НЕ – 144 часа
 4. Лектор по психология и логика – 54 часа

 

02/973 12 22
0886/850 255

До 25.07.16 г. на e-mail: vyara.bogateva@aeasofia.com
Събеседване на 28-29.07.16 г.

13.07.2016г.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“

 1. Учител по професионално обучение със следните нормативи: / 2 щата/
 • Аналитична химия, теория и практика – 549 часа, Техническо чертане – 108 часа
 1. Учител по информатика и ИТ /0,5 щат/ с норматив 463 часа, от които:
 • ИТ – 216 часа
 • Информатика – 247 часа

Възможна е комбинация с математика – 196 часа

02/857 50 29

От 14.07.16 г. до 22.07.16 г. вкл.
Събеседване на 25.07.16 г.

13.07.2016г.

86 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място по чл. 68 ал.1 т.3
 2. Учител-лектор по история и цивилизация – 5,6 и 7 клас /187 часа/

02/999 12 92

До 28.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:30 ч.

13.07.2016г.

4 ОУ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 4 места

 

02/979 09 63

 До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч.
Събеседване на 01.08.2016 г. от 13:00 ч.

12.07.2016г.

74 СОУ

 1. Две работни места по Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на МОН
 2. Ресурсен учител  – 1 място
 3. Психолог – 1 място

02/934 66 17

От 12.07.16 г. до 28.07.16 г. вкл.
Събеседване на 29.07.16 г.  

12.07.2016г.

9 ФЕГ

 1. Учител по ФЕ /по заместване/ - 1 място
 2. Учител по математика /по заместване/ – 1 място

 

02/987 87 72
02/987 64 02

От 12.07.16 г. до 28.07.16 г.
Събеседване на 29.07.16 г. от 09:00 ч. за учител по ФЕ
Събеседване на 29.07.16 г. от 11:00 ч. за учител по математика

12.07.2016г.

18 СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ

 

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 01.08.16 г.
Събеседване на 02.08.16 г. от 10:00 ч.

12.07.2016г.

108 СОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 щата
 2. Учител по технологии – икономически дисциплини – гимназиален етап – 1 щат
 3. Учител по филисофски цикъл – 0,5 щат
 4. Учител по математика – 1 щат
 5. Ръководител компютърен кабинет – 1 щат

02/889 25 27

До 24.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.

12.07.2016г.

НПМГ

 1. Учител по информатика – 2 места по чл. 67 ал. 1

02/862 83 63

До 21.07.16 г.
Събеседване на 22.07.16 г. от 10:00 ч.

09.07.2016г.

40 СОУ

 1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 ал.1 т.3

02/824 54 98

До 14.07.16 г.
Събеседване на 15.07.16 г. от 10:00 ч.

09.07.2016г.

ОДЗ № 64

 1. Детски учител  – 1 място
 2. Логопед – 1/2 щат
 3. Психолог или ресурсен учител – 1 място

 

0884/801 696

От 01.08.16 г. до 19.08.16 г.
 Събеседване на 23.08.16 г. от 13:00 ч.

09.07.2016г.

1 АЕГ

 1. Учител по испански език – 1 място
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място

02/944 83 89

До 25.07.16 г. вкл. от 09:00 ч. до 15:00 ч. на място или на e-mail: aeg1@abv.bg

09.07.2016г.

73 СОУ

 1. Учител по НЕ – в гимназиален етап – 2 места
 2. Учител по НЕ – в прогимназиален етап – 1 място

02/859 94 10

До 19.08.16 г. на e-mail: sou73vg@abv.bg

08.07.2016г.

37 СОУ

 1. Възпитател – 2 места по чл. 68 ал.1 т.1
 2. Учител ПГ – 1 място

02/826 38 01

От 18.07.16 г. до 27.07.16 г. вкл., от 09:00 ч. до 12:00 ч.  

08.07.2016г.

ПГЕА

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по теория и практика в направление „Компютърна техника и технологии“ – 1 място

 

02/895 69 22

От 11.07.16 г. до 20.07.16 г.
 

08.07.2016г.

28 СОУ

 1. Технически изпълнител – 1 щат, чл. 68 ал.1 т.1
 2. Учител по икономически дисциплини – 9-12 клас, 1 щат,чл. 68 ал.1 т.1

02/829 51 66

От 15.07.16 г. до 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.

08.07.2016г.

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ гр.      Банкя

 1. Главен счетоводител – 1 място по чл. 67 ал.1 т.2

02/997 24 90
02/997 72 23

До 31.08.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 11:00 ч.

08.07.2016г.

131 СОУ

 1. Учител по математика и химия с химия или физика

02/877 71 44

Срок за кандидатстване и събеседване – 02.08.16 г.

08.07.2016г.

40 СОУ

 1. Младши възпитател в начален етап – 5 места
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Начален учител – 2 места

02/824 54 98

До 14.07.16 г.
Събеседване на 15.07.16 г. от 10:00 ч.

07.07.2016г.

ОДЗ № 72

 1. Детски учител – 1 място

0884/801 483

До 25.07.16 г. на място или e-mail: odz72@abv.bg
Събеседване 27.07.16 г.

07.07.2016г.

150 ОУ

 1. Възпитател – 5 места по чл. 68 ал.1 т.1
 2. Майстор – поддръжка – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1
 3. Хигиенистка – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1

 

02/879 66 63

До 26.08.16 г.
 

07.07.2016г.

97 СОУ

 1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1

02/847 04 95

До 13.07.16 г. до 16:00 ч.
Събеседване на 14.07.16 г. от 12:00 ч.

07.07.2016г.

38 ОУ

 1. Учител по АЕ – 5-7 клас

0885/01 74 96
igova_v@abv.bg

Подаване на документи и събеседване - от 05.07. до 15.07.16 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в 38 ОУ

07.07.2016г.

30 СОУ

 1. Учител по ИТ и технологии

02/822 17 85
sou_30@abv.bg

До 13.07.16 г.

07.07.2016г.

ЦДГ №99

 1. Детски учител – 6 места
 2. Психолог – 1 място
 3. Логопед – 1 място
 4. Ресурсен учител – 1 място

02/859 01 12
0884/801 415
Brezichka99@abv.bg

До 23.08.16 г.
Събеседване на 25.08.16 г.

07.07.2016г.

ЦДГ № 62

 1. Младши/старши учител – 1 място

02/945 06 63

До 19.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

07.07.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 1 място

02/938 29 26
02/938 28 62

До 05.08.16 г.
Събеседване на 08.08.16 г. от 10:00 ч.

06.07.2016г.

3 СОУ

 • Учител по АЕ – 1 място

02/822 18 73

До 31.08.16 г.
Събеседване 31.8.16 г. от 13:00 ч.

06.07.2016г.

134 СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ

02/931 06 86

От 11.07.16 г. до 15.07.16 г. вкл.
Събеседване на 20 и 21.07.16 г.

06.07.2016г.

130 СОУ

 1. Свободни места за ученици в гимназиален етап:
 • 10 „а“ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ – 8 броя
 • 11 „а“ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ – 7 броя
 • 12 „а“ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ – 7 броя

02/847 04 95

 

06.07.2016г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по химия и ООС на АЕ – 1 място
 3. Учител по информатика и ИТ – 1 място

02/822 31 04

До 25.07.16 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 09:00 ч. в 110 кабинет

06.07.2016г.

ЦДГ № 129

 1. Детски учител – 2 щата по чл. 68 ал. 1 т.3

02/858 21 83

 До 27.07.16 г.
Събеседване на 28.07.16 г. от 09:00 ч.

06.07.2016г.

126 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас – 1 място
 2. Касиер – 1 място

02/858 50 45
02/859 31 61

До 23.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16. от 10:30 ч. за учител и от 14:00 ч. от 14:00 ч. за касиер

06.07.2016г.

10 СОУ

 1. Помощник-директор УД – 1 място
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – 1 място
 4. Учител по ФВС – 2 места / 1 свободно място и 1 по заместване/
 5. Учител по изобразително изкуство – 1 място
 6. Учител по предприемачество и технологии и ДТИ – лектор, 170 часа/год.

02/874 71 78

До 19.08.16 г.
Събеседване на 25.08.16 г. от 10:00 ч. за помощник-директор и от 11:00 ч. за учители

06.07.2016г.

166 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по РЕ – 1 място
 4. Учител по география и икономика – 1 място

 

02/847 38 60

До 29.07.16 г.
Събеседване на 02.08.16 г. от 10:00 ч.

06.07.2016г.

7 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

02/987 7989

До 29.07.16 г.

06.07.2016г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по история и цивилизация – 5, 6 и 7 клас /187 часа/
 2. Учител – лектор по география и икономика – 5, 6 и 7 клас /153 часа/
 3. Учител – лектор по ФВС – 5, 6 и 7 клас /340 часа/

02/987 43 44

До 08.07.16 г. вкл.
.

06.07.2016г.

55 СОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Възпитател – 1 място
 3. Учител по математика – 1 място
 4. Учител по БЕЛ – 1 място
 5. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
 6. Учител по АЕ – 1 място

02/877 12 97

От 07.07.16 г. до 14.07.16 г вкл. От 09:00 ч. до 15:30 ч. в кабинет  217 в 55 СОУ или на e-mail& sofia_55sou@abv.bg
Събеседване на 18.07.16 г.

06.07.2016г.

СМГ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по информатика – 1 място
 3. Учител по ИТ - 1 място
 4. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 5. Учител по математика – 1 място

02/983 12 19

До 22.07.16 г.
Събеседване на:
26.07.16 г. от 10:00 ч. по БЕЛ
26.07.16 г. от 11:00 ч. по математика
27.07.16 г. от 10:00 ч. по информатика и ИТ
27.07.16 г. от 11:00 ч. по география и икономика

05.07.2016г.

38 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 5-7 клас
 2. Учител по химия-физика – 5-7 клас
 3. Учител по ФВС – 1-4 клас
 4. Възпитател – 1-4 клас – 3 места

02/944 20 80

 До 15.07.16 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

05.07.2016г.

134 СОУ

 1. Помощник директор УД
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по иврит в гимназиален етап
 4. Учител по АЕ в гимназиален етап
 5. Учител по география и икономика на АЕ в гимназиален етап
 6. Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап
 7. Учител по ФВС в начален и прогимназиален етап

02/931 06 86

От 11.07.16 г. до 15.07.16 г. вкл.
Събеседване на 20 и 21.07.16 г.

05.07.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 2 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 05.08.16 г.
Събеседване на 08.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 92

 1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал. 1 т. 5

02/866 13 58

До 05.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 46

 1. Детски учител – 1 място

02/961 13 94

От 15.09.16 г. до 15.08.16 г.

05.07.2016г.

128 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 щат

02/884 03 81

До 18.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16. от 10:30 ч.

05.07.2016г.

ОДЗ № 78

 1. Детски учител – 2 места

02/887 53 33

От 01.08.16 г. д19.08.16 г.от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 77

 1. Младши/старши учител – 2 места

0884/801 401

До 22.08.16 г. вкл.

05.07.2016г.

102 СОУ

 1. Учител по АЕ – 5-8 клас – 1 щат

02/938 26 54

До 29.07.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 21

 1. Детски учител – по чл. 68 ал. 1 т.3

02/821 91 85

До 15.07.16 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 26.07.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

82 СОУ

 1. Учител по математика / физика и ИТ – 1 място

02/879 12 36
02/973 61 54

До 13:00 ч. на 22.07.16 г.
Събеседване на 25.07.16 г.

05.07.2016г.

ЦДГ № 145

 1. Старши учител

02/822 06 63

До 27.07.16 г.

05.07.2016г.

НПМГ

 1. Учител по математика – 1 място по чб. 67 ал. 1

02/862 83 63

До 13.07.16 г.
Събеседване на 15.07.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

16 ОУ

 1. Хигиенист – 1 място

02/938 70 15

До 22.07.16 г.
Събеседване на 28.07.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 172

 1. Детски учител – 3 места
 2. Педагог-ясла – 0,5 щат – 1 място

02/967 65 43

До 29.07.16 г.
Събеседване на 26.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

38 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 5-7 клас
 2. Учител по химия-физика – 5-7 клас
 3. Учител по ФВС – 1-4 клас
 4. Учител по ФВС – 5-7 клас
 5. Възпитател – 1-4 клас – 3 места 

0885/01 74 96
igova_v@abv.bg

Подаване на документи и събеседване - от 05.07. до 15.07.16 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в 38 ОУ

05.07.2016г.

134 СОУ

 1. Помощник директор УД
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по иврит в гимназиален етап
 4. Учител по АЕ в гимназиален етап
 5. Учител по география и икономика на АЕ в гимназиален етап
 6. Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап
 7. Учител по ФВС в начален и прогимназиален етап

02/931 06 86

От 11.07.16 г. до 15.07.16 г. вкл.
Събеседване на 20 и 21.07.16 г.

05.07.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 2 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 05.08.16 г.
Събеседване на 08.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 92

 1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал. 1 т. 5

02/866 13 58

До 05.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 46

 1. Детски учител – 1 място

02/961 13 94

От 15.09.16 г. до 15.08.16 г.

05.07.2016г.

128 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 щат

02/884 03 81

До 18.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16. от 10:30 ч.

05.07.2016г.

ОДЗ № 78

 1. Детски учител – 2 места

02/887 53 33

От 01.08.16 г. д19.08.16 г.от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 77

 1. Младши/старши учител – 2 места

0884/801 401

До 22.08.16 г. вкл.

04.07.2016г.

4 ОУ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 4 места

 

02/979 09 63

 До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч.
Събеседване на 01.08.2016 г. от 13:00 ч.

04.07.2016г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Възпитател сменно-нощен – 2 жени, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
2. Възпитател дневен – 1 място, среден курс, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
3. Учител по БЕЛ – половин норматив – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
4. Възпитател начален курс – 5 места, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
5. Учител на деца с множество увреждания – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР, олигофренопедагогика, дефектология, педагогика на деца с интелектуални затруднения
6. Учител по икономика – 289 часа, 1 място, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
7. Възпитател подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
8. Учител подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
9. Учител физика-математика – 1 място по чл. 68 т.1,   допълнителна квалификация по СРР и МЖР
10. Учител филисофски цикъл – половин норматив по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
11. Учител география и икономика – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
12. Учител по практика-кулинарство – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
13. ССР – 3 места по чл. 68 т. 3,
допълнителна квалификация МЖР, 5 години ефективен стаж по специалността
14. Учител по математика - 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
15. Начален учител - 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
16. Учител по химия и биология – 528 часа

02/855 61 17

До 29.08.16 г.

04.07.2016г.

159 ОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител в полуинтернатна група
3. Учител по ФВСс непълен норматив /452 часа/ и часове по хореография /96 часа/
 

02/994 54 39

До 12.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

04.07.2016г.

54 СОУ

1. Учител по физика – 1 щат
2. Учител по биология – 1 щат

02/938 10 69

От 11.07.16 г. до 12.08.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

04.07.2016г.

4 ПУ

 1. Учител на деца с умствена изостаналост – 2 щата по чл. 68 ал. 1 т. 1
 2. Логопед – 3 щата по чл. 68 ал. 1 т. 1
 3. Психолог – 1 щат по чл. 68 ал. 1 т. 1
 4. Възпитател – 2 щата по чл. 68 ал. 1 т. 1
 5. Работник кухня 1 щат по чл. 68 ал. 1 т. 1

 

02/857 01 59

До 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

04.07.2016г.

НТБГ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда /540 часа/ и биология и здравно образование /144 часа/ - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 1
 2. Учител по математика - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 1
 3. Учител по НЕ - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 1
 4. Учител по БЕЛ - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 3

 

02/952 08 57
02/915 79 31

До 28.07.16 г. от 08:30 ч. до 12:30 ч.

04.07.2016г.

81 СОУ

 1. Учител по география и икономика  - 1 място

02/974 55 06

До 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

01.07.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник директор
2. Педагог в ясла
3. Начален учител
4. Учител в детска градина
5. Помощник възпитател
6. Хигиенист
7. Техничиски сътрудник
8. Медицинска сестра

0896/769243

До 13.07.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 14.07.16 г. от 11:00 ч.

01.07.2016 г.

НПМГ

1. Учител по АЕ – 1 място /по заместване/
2. Учител по история и цивилизация – 1 място по чл. 67, ал.1
3. Учител по география и икономика – 1 място по чл. 67, ал.1
4. Учител по информатика – 1 място  по чл. 67, ал.1
5. Учител по ФВС – 1 място по чл. 67, ал.1
6. Учител по физика и астрономия – 1 място по чл. 67, ал.1

02/862 83 63

До 07.07.16 г.
Събеседване на 11.07.16 г. от 10:00 ч.

01.07.2016 г.

52 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.3
2. Ресурсен учител – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1
3. Логопед – 1 щат по чл. 68, ал.1 т.1
4. Лектор по НЕ – 119 часа

02/855 20 54

До 01.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г.

01.07.2016 г.

НФСГ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по математика – 1 място
3. Учител по информатика – 1 място
4. Учител по информационни технологии – практика – 1 място
5. Завеждащ УКК– 1 място
6. Учител по психология и логика – ½ място
7. Учител по география и икономика – ½ място
8. Учител по счетоводство – 1 място
9. Учител по НЕ – ½ място
10. Учител по АЕ – 2 места
11. Учител по ФВС – 1 място

02/866 20 13

До 13.07.16 г. от 08:00 ч. до 15:00 ч. в стая 37
Събеседване на 18.07.16 г. от 09:00 ч.

01.07.2016 г.

НПГПТО

1. Учител по математика – 1 място
2. Учител по информатика и ИТ – 1 място
3. Учител по АЕ – 2 места
4. Учител по теория и практика за специалност „Компютърна техника и технологии” – 1 място
5. Учител по теория и практика за специалности „Лазерна и оптична техника” и „Очна оптика” – 1 място

02/805 69 12

До 08.07.16 г.

01.07.2016 г.

72 ОУ

1. Младши възпитател, възпитател или старши възпитател начален етап – 1 щат /по заместване/
2. Младши възпитател, възпитател или старши възпитател начален етап – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1
3. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ, прогимназиален етап – непълен норматив /по заместване/

02/929 53 50

От 04.07.16 г.  до 12.08.16 г.
Събеседване на 15.08.16 г. от 11:00 ч.

01.07.2016 г.

ПГТ

1. Учител по БЕЛ

02/973 26 57
02/973 28 64

До 22.07.16 г.

01.07.2016 г.

199 ОУ

1. Възпитател – І-ІV клас – 4 щата
2. Учител по музика – V-VІІ клас – лектор -221 часа

02/946 69 56

До 29.07.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:00 ч.

01.07.2016 г.

24 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по икономика
4. Учител по биолотия и здравно образование – 1 място
5. Учител по география и икономика – 1 място
 

02/945 73 96

От 31.08.16 г. до 09.09.16 г.

30.06.2016 г.

26 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 5 места

02/857 30 23
02/857 01 29

 

30.06.2016 г.

90 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по испански език – 1 място
3. Начален учител – 3 места
4. Учител по история – 1 място
5. Възпитател в начален етап – 1 място

02/8250854

До 07.07.16 г.
Събеседване на 08.07.16 г. от 10:00 ч.

30.06.2016 г.

25 ОУ

1. Начален учител с АЕ – 1 щат
2. Възпитател в начален етап – 2 щата
3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап – 1 щат

02/952 11 70

До 12.07.16 г. вкл.
Събеседване на 13.07.16 г. от 09:00 ч.

30.06.2016 г.

171 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/991 75 54

До 15.07.16 г. до 13:00 ч.
Събеседване на 18.07.16 г. от 14:30 ч.

30.06.2016 г.

149 СОУ

1. Възпитател в начален курс – 3 места
2. Възпитател в среден курс – 2 места

02/956 15 49

До 15.07.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

30.06.2016 г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 място
2. Учител по биология и химия – 1 щат

02/936 67 55

До 07.07.16 г.
Събеседване на 08.07.16 г. от 10:00 ч.

30.06.2016 г.

57 СУ

1. Възпитател в общежитие – 1 щат

02/920 02 50

До 08.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г. от 10:00 ч.

30.06.2016 г.

127 СОУ

1. Учител по испански език – 1 място
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по математика – 1 място
4. Учител по БЕЛ – 1 място

02/987 92 54

Събеседване на 11.07.16 г. от 13:00 ч. – испански език
12:00 ч. – английски език
12:00 ч. математика
11:00 ч. БЕЛ

29.06.2016 г.

76 ОУ

1. Възпитател І-ІV клас – 2 щата

02/987 43 44

До 04.07.16 г. вкл.

29.06.2016 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по химия – 1 място

02/872 11 56
02/871 70 87

До 29.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 09:00 ч.

29.06.2016 г.

ОДЗ № 164

1. Детски учител – 2 места

02/957 86 22

От 25.08.16 г. до 30.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г.

29.06.2016 г.

ОДЗ № 137

1. Помощник-възпитател – 1 място
2. Перачка – ½ щат

02/936 20 87

От 01.07.16 г. до 29.07.16 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч.

28.06.2016 г.

56 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 щат

02/826 11 77
02/826 13 87

До 01.07.16 г.
Събеседване на 04.07.2016 г. от 13:00 ч.

28.06.2016 г.

 

51 СОУ

1. Учител по математика и информационни технологии – 1 място по чл. 68, ал.1, т.1
2. Учител по биология – ½ щат по чл. 111 /външно съвместителство/

02/952 05 45
02/952 11 49

До 06.07.16 г.
Събеседване на 07.07.16 г. от 10:00 ч.

28.06.2016 г.

СПГТ

1. Учител по БЕЛ – 2 места
2. Учител по италиански език – 1 място
3. Учител по химия и опазване на природната среда – 1 място
4. Учител по икономика и мениджмънт – 1 място
5. Учител по учебна практика – ресторантьор – 1 място
6. Специалист „Човешки ресурси и квалификационна дейност” – 1 място
7. Хигиенист – 2 места

02/983 39 58
02/983 51 30

До 15.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16 г.

28.06.2016 г.

ОДЗ № 175

1. Детски учител – 2 места
2. Медицинска сестра в яслена група – 1 място
3. Помощник възпитател – 1 място

0884/801 589

До 11.07.16 г.

28.06.2016 г.

164 ГПИЕ

1. Учител по испански език – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3
2. Учител по ФВС – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3

02/946 13 22
02/946 18 22

До 15.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16 г.

28.06.2016 г.

163 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 7 места / 5 места по чл. 68 ал.1 т.2 и 2 места по чл. 68 ал.1 т.3
2. Учител по математика и физика – 1 място по чл. 68 ал.1 т.2
3. Ресурсен умител – ½ щат
4. Педагогически съветник – ½ щат

02/978 23 94
02/978 15 16

До 22.07.16 г. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 10:00 ч.

28.06.2016 г.

ЦДГ № 113

1. Детски учител – 2 щата по чл. 64
2. Помощник-възпитател – 2 щата
3. Готвач – 1 щат
4. Помощник готвач – 1 щат

02/987 61 25

До 31.08.16 г.

28.06.2016 г.

СГСАГ

1. Учител по АЕ – 1 място по чл. 67

02/866 35 78

До 08.07.16 г. до 16:00 ч.

27.06.2016 г.

14 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Възпитател в прогимназиален етап – 1 място

02/831 70 32

До 11.07.16 г.
Събеседване на 12.07.2016 г. от 11:00 ч. за възпитател в начален етап и от 12:30 ч. за възпитател в прогимназиален етап

27.06.2016 г.

СГСАГ

1. Учител по теория и практика – 2 места, с висше образование – геодезист, специалност „геодезия”
2. Учител по практика – 1 място, с висше образование – професионален бакалавър, специалност „сградостроителство” или строителен инженер специалност ПГС, ССС
3. Учител по теория – 1 място, висше образование „строителен инженер”, специалност „водоснабдяване и канализация”
4. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
5. Учител по информатика и информационни технологии – 1 място
6. Учител по математика – 2 места
7. Учител по немски език – 1 място

02/866 35 78

До 08.07.16 г. до 16:00 ч.

 

27.06.2016 г.

129 ОУ

1. Начален учител за ПИГ

02/944 43 51

До 22.07.16 г.

27.06.2016 г.

ЦДГ № 174

1. Детски учител – 1 щат / вакантно място/

02/862 10 90

До 07.07.16 г.

27.06.2016 г.

94 СОУ

1. Възпитател І-ІV клас – 5 места

02/945 03 44
02/945 29 49

До 31.08.16 г. вкл.

27.06.2016 г.

139 ОУ

1. Начален учител – 1 място

02/866 77 41

До 30.08.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 10:00 ч.

27.06.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат

02/99242 05

До 11.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г.

27.06.2016 г.

123 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места
2. Учител по география – 5-12 клас – ½ щат
3. Учител по АЕ – 5-12 клас – ½ щат

02/920 30 23

От 06.07.16 г. до 31.08.16 г.
Събеседване на 02.09.16 г. от 10:30 ч. – 17:00 ч.

24.06.2016 г.

56 СОУ

1. Учител по математика – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат
3. Учител по АЕ – 1 щат /по заместване/
4. Учител по ИТ – 1 щат
5. Учител по ФВС – 1 щат
6. Учител по философски цикъл – ½ щат

02/826 11 77 – директор
02/826 13 87 – канцелария

До 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 13:00 ч.

24.06.2016 г.

12 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по АЕ – 2 места
3. Учител по ФЕ – 1 място
4. Учител по НЕ – 1 място
5. Учител по математека – 1 място
6. Учител по география и икономика – ½  щат
7. Учител по химия и ООС и човек и природата – 1 място
8. Възпитател в начален етап – 4 места

02/943 79 55

До 06.07.16 г.

24.06.2016 г.

ЦДГ № 124

1. Младши учител – 2 места
2. Детска учителка

02/952 20 28

От 24.06.16 г., e-mail cdg124@mail.bg

24.06.2016 г.

149 СОУ

1. Ресурсен учител по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

02/956 15 49

До 30.06.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

24.06.2016 г.

39 СОУ

1. Учител по БЕЛ

02/885 90 19

До 01.07.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.

24.06.2016 г.

133 СОУ

1. Възпитател – 1 място / със специалност начална педагогика и руски език /

02/987 85 68

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:00 ч.

23.06.2016 г.

49 ОУ

1. Начален учител – 3 места
2. Учител по испански език – лектор – 1 място
3. Учител по география и икономика – 1 място
4. Учител по биология и здравно образование и човекът и природата – 1 място

02/847 23 30

До 01.07.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.06.2016 г.

19 СОУ

1. Учител по математика – 2 места
2. Учител по БЕЛ – 1 място
3. Учител по АЕ в начален етап – 1 място
4. Учител по НЕ в начален етап – 1 място
5. Учител по НЕ – 1 място
6. Учител по ИТ – 1 място
7. Учител по ФВС – 1 място
8. Начален учител – 2 места
9. Учител по норвежки език – 1 място
10. Деловодител – 1 място
11. Специалист „Обучение и развитие” – 1 място, работа в учебно-технологичен отдел

02/952 08 25
02/952 24 84

До 08.07.16 г. вкл., от 08:00 ч. до 17:00 ч.
e-mail: sou_19@mail.bg

23.06.2016 г.

133 СОУ

1. Лектор по география на ФЕ – 9 клас / 54 часа / и 10 клас - / 54 часа /
2. Лектор по история и цивилизация на ФЕ - 9 клас - / 54 часа / и 10 клас - / 72 часа /
3. Лектор по география на РЕ -  9 клас / 108 часа / и 10 клас - / 108 часа /
4. Лектор по физика на РЕ - 9 клас / 108 часа / и 10 клас - / 144 часа /

02/988 11 31

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

23.06.2016 г.

3 СОУ

1. ПДУД – 1 място

02/822 18 73

До 27.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 11:00 ч.

23.06.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по химия, биология и човекът и природата

2. Начален учител

Цветанка Доганова
0887/656 275

Деница Иванова
02/962 87 53
0885/689 971

 

До 01.07.16 г. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

23.06.2016 г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

1. Помощник-директор

 

0888/960 064
0888/374 238

 

До 06.07.16 г.

23.06.2016 г.

45 ОУ

1. Учител по Бел – 1 място по чл. 68 (1) т.3
2. Учител по ФВС – 1 място по чл. 68 (1) т.3
3. Възпитател прогимназиален етап – 1 място по чл. 68 (1) т.3
4. Учител в начален етап – 1 място
5. Учител по ИТ – 1 място
6. Възпитател в начален етап – 1 място
7. Спасител – 1 място
8. Библиотекар – 1 място

02/828 62 82

До 01.07.16 г.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч. за учители и възпитатели
Събеседване на 06.07.16 г. от 10:00 ч. за библиотекар и спасител

23.06.2016 г.

18 СОУ

1. Начален учител – 9 места
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по китайски език – 1 място
4. Учител по география и икономика на чужд език / АЕ и/или НЕ и/или ФЕ / - 1 място
5. Учител по физика и астрономия на АЕ – 1 място
6. Учител по физика и астрономия на НЕ или ФЕ – 1 място
7. Учител по химия на АЕ – 1 място
8. Учител – филосовски цикъл – 2 места
9. Учител по биология на АЕ и/или на ФЕ – 1 място
10. Учител по математика или математика и физика на чужд език – АЕ, НЕ или ФЕ – 1 място

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 12.07.16 г.
Събеседване на 13.07.16 г. от 10:00 ч.

23.06.2016 г.

ОДЗ № 88

1. Детски учител – 2 места

02/978 82 32

От 27.06.16 г. до 22.07.16 г. 09:00 ч. – 14:00 ч.
Събеседване на 26.07.16 г. от 09:30 ч.

23.06.2016 г.

ОДЗ № 66

1. Готвач – 1 щат
2. Помощник готвач – 1 щат
3. Помощник възпитател – 1 щат
4. Детегледачка – 2 щата

02/992 31 46

До 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 13:30 ч.

23.06.2016 г.

116 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място
2. Учител в подготвителен клас – 1 място / по заместване /
3. Лектор по музика – 221 часа
4. Огняр – 0,5 щат

02/994 23 01

До 19.08.16 г.

23.06.2016 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР

02/855 61 17

До 29.07.16 г.

22.06.2016 г.

25 ОУ

1. Учител по музика в прогимназиален етап – лектор – 374 часа
2. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/952 11 70

До 24.06.16 г. за учител и до 29.06.16 г. за работник
Събеседване на 29.06.2016 г. от 14:00 ч. за учител и на 30.06.16 г. от 14:00 ч. за работник

22.06.2016 г.

86 ОУ

1. ЗАТС
2. Възпитател в начален етап – 2 места
3. Начален учител по чл. 68, ал.1, т.3

02/999 12 92

До 28.06.16 г. за ЗАТС
До 27.07.16 г. за възпитател и учител
Събеседване на 29.06.16 г. от 10:00 ч. за ЗАТС
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:00 ч. за възпитател и учител

22.06.2016 г.

76 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас – 2 щата
2. Учител по математика и информационни технологии или математика и физика – 1 щат

02/987 43 44

До 29.06.16 г. вкл.

22.06.2016 г.

102 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 щат
2. Възпитател в V клас – 1 щат
3. Лекторски часове по РЕ /V-VІІІ клас/ - 238 часа

02/938 26 54

До 30.06.16 г. до 12:00 ч.

22.06.2016 г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 място
2. Учител по физика и химия – пълен щат

02/936 67 55

До 04.07.16 г.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч.

22.06.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат
3. Учител по изобразително изкуство и технологии – ½ щат

02/992 42 05

До 08.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г.

22.06.2016 г.

ПГ по телекомуникации

1. Учител по биология и ЗО и химия и опазване на околната среда по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място
2. Учител по физика и астрономия  по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място – 450 часа
3. Учител по професионална подготовка в областта на „Компютърни мрежи” по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място
4. Учител по професионална подготовка в областта на „Телекомуникационните системи”  по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място

 

02/861 11 61

До 04.07.16 г.

22.06.2016 г.

160 ОУ

1. Възпитател ІІІ клас – 1 щат
2. Възпитател V клас – 1 щат

02/996 20 25

От 21.06.16 г.
Събеседване на 03.08.16 г. от 10:00 ч.

22.06.2016 г.

2 СОУ

1. Лектор по изобразително изкуство – 357 часа

02/955 62 52

До 12.07.16 г.
Събеседване на 14.07.16 г.

22.06.2016 г.

64 ОУ

1. Възпитател в начален курс – 1 място – пълен щат
2. Възпитател в прогимназиален курс – 1 място – пълен щат

02/961 34 36

От 01.07.16 г. до 19.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

22.06.2016 г.

145 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас
2. Счетоводител – ½ щат

02/877 44 82

До 29.06.16 г. вкл.

22.06.2016 г.

128 СОУ

1. Учител по РЕ – 1 щат
2. Учител по ФВС – 1 щат /по заместване/

02/884 03 81

До 07.07.16 г.
Събеседване на 11.07.16 г. от 11:00 ч.

22.06.2016 г.

ОДЗ № 10

1. Главен учител – 1 място
2. Старши учител / Учител – 1 място

02/871 91 43

До 26.08.16 г.

22.06.2016 г.

133 СОУ

1. Начален учител с РЕ – 2 места
2. Учител по история и цивилизация на ФЕ, АЕ или РЕ
3. Учител по физика и астрономия на ФЕ, АЕ или РЕ
4. Учител по география и икономика на ФЕ, АЕ или РЕ
5. Учител по математика и информатика
6. Учител по ФЕ
7. Учител по домашен бит и техника

02/988 11 31

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:00 ч.

21.06.2016 г.

92 ОУ

1. Учител по хореография – 1 щат
2. Възпитател в начален етап – 3 щата
3. Учител предучилищна / начална училищна подготовка – 1 щат
4. Технически изпълнител / административен секретар – 1 щат

02/828 47 26
02/828 47 33

От 27.06.16 г. до 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.2016 г. по график

21.06.2016 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Възпитател сменно-нощен – 2 жени, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
2. Възпитател дневен – 1 място, среден курс, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
3. Учител по БЕЛ – половин норматив – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
4. Възпитател начален курс – 5 места, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
5. Учител на деца с множество увреждания – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР, олигофренопедагогика, дефектология, педагогика на деца с интелектуални затруднения
6. Учител по икономика – 289 часа, 1 място, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
7. Възпитател подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
8. Учител подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
9. Учител физика-математика – 1 място по чл. 68 т.1,   допълнителна квалификация по СРР и МЖР
10. Учител филисофски цикъл – половин норматив по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
11. Учител география и икономика – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
12. Учител по практика-кулинарство – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
13. ССР – 3 места по чл. 68 т. 3,
допълнителна квалификация МЖР, 5 години ефективен стаж по специалността

02/855 61 17

До 30.06.16 г.

21.06.2016 г.

119 СОУ

1. Възпитател
2. Учител по математика
3. Учител по АЕ
4. Учител по РЕ
5. Учител по география
6. Учител по биология и химия
7. Педагогически съветник
8. Технически сътрудник

02/419 25 16
02/419 15 88

До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. корпус „Б” – администрация
Събеседване след подбор на документи и предварително обявен график в сайта на училището на 22.07.16 г.

21.06.2016 г.

36 СОУ

1. Учител по математика – 1 масто
2. Учител по математика и информатика – 1 място
3. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
4. Възпитател начален етап – 2 места

02/858 61 48
0879/609 570

От 04.07.16 г. до 22.07.16 г. вкл. От 08:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 09:00 ч.

21.06.2016 г.

84 ОУ

1. Възпитател - / ІІ клас /

02/992 80 44
0884/801 764

До 30.06.16 г. вкл.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:30 ч.

20.06.2016 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по икономически дисциплини – по чл.68, ал.1, т.1  
2. Учител по ФВС по чл.68, ал.1, т.1 
3. Учител по история и философия  по чл.68, ал.1, т.1 
4. Учител по АЕ – 2 места по чл.68, ал.1, т.1 

02/872 11 56

До 04.07.16 г. – 14:00 ч.
Събеседване на 05.07.16 г.

20.06.2016 г.

50 ОУ

1. ЗАТС

02/967 11 86

До 31.07.16 г.

20.06.2016 г.

65 ОУ

1. Учител по математика и физика – V-VІІІ клас /математика – 612 ч., физика – 102 ч.

02/967 69 36

До 29.07.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

ОДЗ № 79

1. Младши учител – 2 места

02/868 21 49
0884/801 655

До 29.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

ОДЗ № 90

1. Детски учител – 1 място по чл. 67, т.1
2. Помощник-готвач – 1 място по чл. 67, т. 1

02/936 04 64
02/938 28 56

До 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. за учители и от 11:00 ч. до 12:00 ч. за помощник-готвач

20.06.2016 г.

140 СОУ

 

1. Младши учител, учител или старши учител по история и цивилизация – 1 място

2. Младши учител или учител по география и икономика – 1 място

3. Младши учител или учител по БЕЛ – 1 място

4. Учител по филосовски цикъл и БЕЛ – 0,5 щат

5. Младши учител или учител по АЕ – 1 място

6. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ – 2 места

7. Младши учител, учител или старши учител по физика и астрономия и ИТ – 1 място

8. Младши учител или учител по домашна техника и икономика и технологии, и ИТ – 1 място

 

 

02/934 33 73
02/934 64 49

До 30.06.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 07.07.16 г. от 12:00 ч.

 

Събеседване на 07.07.16 г. от 09:00 ч.

 

Събеседване на 06.07.16 г. от 12:00 ч.

Събеседване на 06.07.16 г. от 09:00 ч.

Събеседване на 05.07.16 г. от 12:00 ч.

Събеседване на 05.07.16 г. от 09:00 ч.

Събеседване на 04.07.16 г. от 12:00 ч.

 

Събеседване на 04.07.16 г. от 09:00 ч.

20.06.2016 г.

41 ОУ

1. Учител по домашен бит и технологии, V-VІІІ клас– ½ щат
2. Учител по химия и опазване на околната среда с информационни технологии – 1 щат
3. Учител по музика, V-VІІІ клас, свободни лекторски часове – 310 часа

02/987 88 47
02/989 01 27

До 24.06.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. по химия от 10:00 ч., по домашен бит и технологии от 10:30 ч., по музика от 11:00 ч.

20.06.2016 г.

191 ОУ

1. Лекторски часове по химия – 51 часа
2. Лекторски часове по музика – 187 часа
3. Лекторски часове по история – 187 часа

0884/801 766

До 30.06.16 г.

20.06.2016 г.

76 ОУ

1. Учител по АЕ /V-VІІІ клас/ - 1 щат

02/987 43 44
02/931 93 88

До 30.06.16 г.

20.06.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по физика и астрономия в гимназиален етап – 1 щат

02/870 34 81

До 24.06.16 г. – 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

100 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Лекторски часове по РЕ /V-VІІ клас/ - 136 часа
3. Лекторски часове по география и икономика /V-VІІ клас/ - 238 часа
4. Лекторски часове по изобразително изкуство /V-VІІ клас/ - 204 часа

02/931 60 53

До 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г. от 10:00 ч. за възпитатели и от 12:00 ч. за лектори

20.06.2016 г.

16 ОУ

1. Учител по история и география – 1 място
2. Учител по математика и физика или математика и информатика – 1 място
3. Учител по труд и техника – непълен щат
4. Учител по музика – непълен щат
5. Начален учител – 1 място
6. Възпитател в начален етап – 3 места
7. Хореограф – лекторски
8. Корепетитор – лекторски

02/938 70 15

До 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г. и 28.07.16 г.

17.06.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 щат
2. Учител по Спортно-професионална подготовка – теория – 1 щат
3. Педагогически съветник – 1 щат

02/870 34 81

До 24.06.16 г. вкл. – 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

39 СОУ

1. Учител на ПИГ – 7 работни места  

02/885 90 19

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 14:30 ч.

17.06.2016 г.

83 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Учител / Старши учител в начален етап – 2 места
3. Учител / Старши учител в подготвителна група по чл. 68, ал.1, т.3 – 1 място

02/992 30 60

До 30.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

17.06.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място
2. Възпитател в прогимназиален етап – ½ щат, 2 места
3. Учител по изобразително изкуство и домошен бит и техника – ½ щат
4. Лекторски часове по география и икономика – 204 часа
5. Лекторски часове по биология и здравно образование – 68 часа
6. Лекторски часове по музика – 221 часа

02/896 01 00

До 30.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

17.06.2016 г.

42 ОУ

 

1. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т.1

2. Учител по математика и информатика – чл. 67, ал.1

3. Възпитател – 6 места, чл. 68, ал., т.1, чл. 68, ал.1, т.3

4. Хореография – 248 часа, чл. 67, ал.1

5. Корепетитор – 248 часа, чл. 67, ал.1
 

02/840 34 58

До 30.06.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч.

Събеседване на 06.07.16 г. от 10:00 ч.

Събеседване на 07.07.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

88 СОУ

1. Учител по математика и информатика – чл. 68, ал.1, т.3
2. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т.1

02/956 07 49

От 20.06.16 г. до 24.06.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.06.16 г. от 11:00 ч.

17.06.2016 г.

140 СОУ

1. Финансов контрольор – 1 място

02/934 33 73

От 23.06.16 г. до 30.06.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 01.07.16 г. от 09:00 ч.

17.06.2016 г.

ОДЗ № 66

1. Медицинска сестра – 2 щата, чл. 68., ал.1, т.1

02/992 31 46

От 20.06.16 т. До 01.09.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 13:30 ч.

17.06.2016 г.

35 СОУ

1. Учител по БЕЛ – /по заместване/ - 1 място
2. Учител по НЕ – гимназиален етап – 1 място
3. Учител по физика – 1 място
4. Учител по ФВС – 1 място
5. Учител по география – ½ щат

02/866 10 60

До 04.07.16 г. на e-mail sou35_dv@abv.bg

17.06.2016 г.

98 НУ

1. Възпитател в начален етап – І-ІV клас – 1 място

02/838 05 41
02/939 31 49

До 31.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 13:30 ч

17.06.2016 г.

ОДЗ № 140

1. Детски учител – 2 места

0889/399 751

До 27.07.16 г.
Събеседване на 05.08.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

ОДЗ № 101

1. Детски учител – 2 места

02/ 824 48 77

От 20.06.16 г. до 15.07.16 г.
Събеседване на 20.07.16 г.

17.06.2016 г.

7 СОУ

1. Учител по НЕ – 1 място
2. Учител по ФЕ в гимназиален етап – 1 място
3. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 място
4. Учител по математика в гимназиален етап - /по заместване/ - 1 място
5. Възпитател, вкл. и по заместване – 4 места
6. Технически изпълнител - /по заместване/ - 1 място
7. Работник поддръжка - /по заместване/ - 1 място

02/987 79 89

До 07.07.16 г.

16.06.2016 г.

 

54 СОУ

1. Учител по история

02/938 10 69

До 24.06.16 г.
От 10:00 ч. до 16:00 ч.

16.06.2016 г.

138 СОУ

1. Възпитател – 5 места

02/872 05 37

До 22.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

16.06.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по математика
3. Учител по информатика /или информатика и математика/
4. Учител по химия
5. Учител по АЕ
6. Учител по икономически дисциплини
7. Възпитател

02/938 28 24

До 28.06.16 г. до 15:00 ч.
Събеседване на 29.06.16 г. от 11:00 ч.

16.06.2016 г.

32 СОУ

1. Учител по химия и физика

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

16.06.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 23.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч

14.06.2016 г.

171 ОУ

1. Възпитател – 2 места
2. Учител по изобразително изкуство и бит и технологии – ½ щат
3. Учител по ФВС – ½ щат

02/991 75 54

До 20.06.16 г.
Събеседване на 20.06.16 г. от 14:30 ч.

14.06.2016 г.

201 ОУ

1. Учител по изобразително изкуство / технологии и предприемачество – ½ щат

02/992 64 34
02/992 63 14

До 29.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г. от 09:00 ч.

14.06.2016 г.

30 СОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Учител по физика и астрономия
3. Учител по математика
4. Учител по АЕ

02/822 17 85

До 24.06.16 г.

14.06.2016 г.

59 ОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Възпитател в прогимназиален етап
3. Учител по физика – лектор – 153 часа

02/936 67 16

До 30.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 10:00 ч.

14.06.2016 г.

43 ОУ

1. Учител по география и икономика
2. Възпитател – І-ІV клас – 3 места
3. Учител по АЕ
4. Учител по математика и информатика
5. Учител по математика и физика
6. Учител по ФВС
7. Учител по труд и техника – лектор

02/920 82 40

От 15.06.16 г. до 08.07.16 г.

14.06.2016 г.

СДГ № 60

1. Учител по музика – 0,5 щат
2. Детски учител

02/857 33 29

До 31.07.16 г.

13.06.2016 г.

56 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 5 места

02/826 11 77
02/826 13 87

До 21.06.16 г.
Събеседване на 22.06.2016 г. от 10:00 ч.

13.06.2016 г.

 

8 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 3 места
2. Възпитател в начален етап с английски език
3. Учител в ПГ

02/871 90 35

До 17.06.16 г.

13.06.2016 г.

141 СОУ

1. Учител в подготвителна група
2. Възпитател в подготвителна група – 0,5 щат
3. Начален учител
4. Възпитател в начален етап – 0,5 щат – 2 места
5. Учител по математика и информационни технологии

02/896 01 00

До 27.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

88 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 3 места
2. Учител по математика

02/956 07 49

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 20.06.16 г. от 11:00 ч. за възпитатели
Събеседване на 21.06.16 г. от 11:00 ч. за учител по математика

10.06.2016 г.

 

32 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител по философия на английски език

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

76 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас – 2 щата
2. Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап

02/987 43 44

До 20.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

2 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по математика  

02/955 62 52

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

54 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по физика с АЕ
3. Учител по биология с АЕ
4. Педагогически съветник

02/938 10 69

До 24.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

ЦДГ № 93

1. Детски учител

02/862 30 49

До 29.06.16 г.

09.06.2016 г.

 

ОДЗ № 15

1. Детски учител – 2 места
2. Помощник възпитател
3. Помощник готвач

02/938 71 38

До 24.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г.

09.06.2016 г.

 

ЦДГ № 9

1. Детски учител – 2 места

02/920 43 13

От 13.06.16 г. до 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 13:00 ч.

09.06.2016 г.

 

60 ОУ

1. Лекторски часове по БЕЛ – 340 часа
2. Лекторски часове по математика – 280 часа
3. Лекторски часове по физика – 108 часа

02/936 68 75

От 14.06.16 г. до 22.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 10:00 ч.

09.06.2016 г.

134 СОУ

1. Възпитател в начален етап

02/931 06 86

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

09.06.2016 г.

10 СОУ

1. Учител в начален етап – 4 места
2. Възпитател І-ІV клас – 2 места
3. Учител в подготвителна група - /по заместване/

02/874 71 78

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г. от 14:00 ч.

09.06.2016 г.

105 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 8 места

02/862 05 73
02/868 35 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 10:00 ч.

09.06.2016 г.

47 СОУ

1. Начален учител

02/952 22 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г.

09.06.2016 г.

97 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Възпитател в прогимназиален етап със специалност биология
3. Начален учител

02/824 23 03

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 14:00 ч.

08.06.2016 г.

60 ОУ

1. Възпитател начален етап І-ІV клас – 2 места
2. Възпитател начален етап V-VІІ клас

02/936 68 75

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 21.06.16 г. от 10:00 ч.

08.06.2016 г.

5 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места
2. Възпитател в прогимназиален етап
3. Учител по АЕ – начален етап

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16:00 ч. на 15.06.16 г.
Събеседване на 16.06.16 г. от 09:00 ч.

08.06.2016 г.

81 СОУ

1. Учител по РЕ и БЕЛ
2. Учител по ФВС
3. Възпитател в начален етап – 3 места

02/974 55 06
02/974 54 94

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г.

08.06.2016 г.

12 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 6 места

02/943 79 55

До 17.06.16 г.

08.06.2016 г.

102 СОУ

1. Учител по АЕ в начален етап
2. Учител по география и икономика – 0,5 щат

02/938 26 54

До 30.06.16 г.

08.06.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Лекторски часове по музика – 72 часа
2. Лекторски часове по изобразително изкуство – 72 часа

02/920 12 03

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 11:00 ч.

08.06.2016 г.

23 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места

02/944 27 81

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г. от 09:00 ч.

08.06.2016 г.

126 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 10 места

02/858 50 45

До 28.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:30 ч.

08.06.2016 г.

105 СОУ

1. Хигиенист – 3 места
2. Ръководител компютърен кабинет
3. Учител по математика
4. Учител по труд и техника
5. Педагогически съветник
6. Ресурсен учител
7. Учител по АЕ в начален етап І-ІV клас

02/862 05 73
02/868 35 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 10:00 ч.

08.06.2016 г.

ОДЗ № 2

1. Педагог

02/858 00 19
02/958 66 81

До 29.07.16 г.

08.06.2016 г.

ІV ПУ

1. Учител – теоретично обучение - Технология на продуктите за обществено хранене
2. Учител – практическо обучение - Готварство и сервиране
3. Възпитател – 2 щата
4. Психолог
5. Арттерапевт

02/857 01 59

До 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

08.06.2016 г.

ЦДГ № 108

1. Детски учител
2. Помощник-възпитател – 2 места

02/979 15 12

До 31.07.16 г.

07.06.2016 г.

123 СОУ

1. Учител в начален етап – 5 места

02/920 30 23

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 10:30 ч. – 17:00 ч.

07.06.2016 г

ЦДГ № 112

1. Специален педагог в СОП група
2. Помощник – възпитател
3. Детски учител

02/959 29 33

От 15.06.16 г. до 15.08.16 г.

07.06.2016 г

ОДЗ № 28

1. Детски учител - /по заместване/

02/874 90 54

До 16.06.16 г. между 14:00 ч. и 17:00 ч.
Събеседване на 17.06.16 г.

07.06.2016 г

ОДЗ № 47

1. Детски учител – 2 места

02/824 92 76

До 05.08.16 г.

07.06.2016 г

ПГ по телекомуникации

1. Главен счетоводител

02/861 11 61

До 04.07.16 г.
Събеседване на 06.07.16 г. от 09:30 ч.

07.06.2016 г

32 СОУ

1. Учител по математика
2. Учител по английски език в прогимназиален етап
3. Учител по английски език в гимназиален етап – 2 места
4. Учител по география
5. Учител по руски език
6. Учител по БЕЛ
7. Учител по испански език – 0,5 щат
8. Учител по немски език – 0,5 щат
9. Учител по френски и английски език

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

07.06.2016 г

49 ОУ

1. Начален учител – 2 места
2. Спасител

02/847 23 30

До 13.06.16 г.

07.06.2016 г

ЧДГ „Палави крачета”

1. Детски учител
2. Помощник - възпитател

0886/333 961

До 01.09.16 г. на e-mail rumyanazhechkova@gmail.com

07.06.2016 г.

47 СОУ

1. Учител по АЕ /лектор – 300 часа годишно/
2. Учител по история и цивилизация
3. Учител по изобразително изкуство и ДТБ
4. Учител по информатика и информационни технологии
5. Учител в подготвителна група
6. Възпитател – 2 места

02/952 22 28

 

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 13:00 ч.

07.06.2016 г.

ОДЗ № 127

1. Детски учител

02/859 31 57

До 30.06.16 г.

07.06.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Лекторски часове по Физика и Астрономия – 229 часа
2. Лекторски часове по Химия и ООС – 216 часа
3. Лекторски часове по География и Икономика – 193 часа
4. Лекторски часове по ФВС – 525 часа

02/920 12 03

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 11:00 ч.

07.06.2016 г.

50 ОУ

1. Начален учител
2. Възпитател
3.Учител за ПК
4. Учител по математика и информатика
5. Учител по АЕ
6. Учител по ФВС

02/967 11 86

До 30.07.16 г.

07.06.2016 г.

ЦДГ № 49

1. Детски учител – 2 места

02/936 73 12

До 24.06.16 г.

07.06.2016 г.

177 ОУ

1. Възпитател – начален етап

0878/854 449

До 25.06.16г.
Събеседване на 30.06.16 г.

03.06.2016 г.

ПГ по туризъм „Алеко Константинов”

1. Главен счетоводител

02/997 24 90
02/997 72 23

До 30.06.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 13:30 ч.

03.06.2016 г.

63 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 23.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 13:00 ч.

03.06.2016 г.

24 СОУ

1. Учител в начален етап – 2 места
2. Възпитател /Учител в ПИГ/

02/945 73 96

от 31.08.16 г. до 09.09.2016 г.

03.06.2016 г.

51 СОУ

1. Учител по ИЕ
2. Учител по ФВС
3. Учител по бит и технологии

02/952 05 45

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 15:00 ч. и на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

02.06.2016 г.

15 СОУ

1. Учител по АЕ – 0,5 щат
2. Възпитател
3. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
4. Учител по технологии и предприемачество – 0,5 щат
5. Учител по НЕ
6. Учител по история и цивилизация

02/938 13 04

До 07.06.16 г.

 

02.06.2016 г.

ОДЗ № 37

1. Детски учител – 2 броя
2. Ресурсен учител – 0,5 броя

02/855 41 19

До 20.06.16 г.

02.06.2016 г.

ОДЗ № 128

1. Детски учител – 2 места

02/822 36 18

До 21.06.16 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 22.06.16 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч.

02.06.2016 г.

ІV ПУ

1. Логопед – 3 щата
2. Готвач
3. Работник кухня
4. Шофьор на училищен автобус

02/857 01 59

До 30.06.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 13:00 ч.

02.06.2016 г.

16 ОУ

1. Възпитател в начален курс – 4 места
2. Начален учител
3. Хореограф – лекторски
4. Корепетитор - лекторски

 

5. Касиер – домакин

 

02/938 70 15

До 15.06.16 г.
Събеседване на 16.06.16 г.-17.06.16 г.

 

От 01.07.16 г. до 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г.

02.06.2016 г.

2 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по математика
3. Учител по човек и природа
4. Учител по ФВС
5. Учител в ПИГ
6. Лектор по икономика – 486 часа
7. Педагогически съветник

02/955 62 52

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

02.06.2016 г.

102 СОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Учител по музика – ½ щат

02/938 26 54

До 30.06.16 г.

02.06.2016 г.

125 СОУ

1. Възпитател – 3 места
2. Учител по НЕ
3. Учител по РЕ
4. Учител по музика
5. Учител по ФВС
6. Педагогически съветник - /по заместване/

02/875 81 96

До 22.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

153 СУ „Неофит Рилски”

1. Учител по АЕ – ½ щат
2. Учител по изобразително изкуство – ½ щат

02/938 31 43

До 30.06.16 г. на e-mail nrilski153@abv.bg
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

134 СОУ

1. Старши учител начален етап
2. Възпитател начален етап

02/931 06 86

До 02.06.16 г.
Събеседване на 03.06.16 г.

30.05.2016 г.

73 СОУ

1. Учител по НЕ в гимназиален етап – 2 места

02/859 94 10

До 10.06.16 г. на e-mail sou73vg@abv.bg

30.05.2016 г.

ОДЗ № 120

1. Детски учител

02/822 32 19

До 14.06.16 г.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 10.06.16 г.
Събеседване на 14.06.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 90

1. Детски учител
2. Педагог
3. Помощник-готвач

02/936 04 64
02/938 28 56

До 08.06.16 г.
Събеседване на 09.06.16 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. за учители и педагози; и от 11:00 ч. до 12:00 ч. за помощник-готвач

 

30.05.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник-директор
2. Учител по китайски език
3. Учител по английски език
4. Учител в детска градина
5. Технически сътрудник
6. Медицинска сестра

0896/769 230
02/970 93 63

До 07.06.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 08.06.16 г. от 15:30 – 17:30 ч.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 80

1. Детски учител – 2 места

02/859 50 17

До 17.06.16 г.

27.05.2016 г.

11 ОУ

1. Учител по физическо възпитание
2. Учител по физика и математика – 470 часа
3. Възпитател – 3 места

0887/098 966

До 20.06.16 г.

27.05.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по география и икономика

 

2. Начален учител
3. Ресурсен учител с английски език

0889/559 880
Ваня Къндова

02/962 87 53
0885/689 971
Деница Иванова

 

До 10.06.16 г. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

27.05.2016 г.

25 ОУ

1. Начален учител с английски език – 3 щата
2. Възпитател в начален етап – 5 щата
3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап

02/952 11 70
02/955 29 04

От 01.06.16 г. до 24.06.16 г.
Събеседване на 29.06.16 г. от 09:00 ч.

27.05.2016 г.

7 СОУ

1. Старши учител по АЕ в гимназиален етап

02/987 79 89

До 17.06.16 г.

27.05.2016 г.

ЦДГ № 11

1. Детски учител

02/862 31 48

До 24.06.16 г.

27.05.2016 г.

ОДЗ № 13

1. Детски учител

02/979 14 85

До 08.06.16 г.

25.05.2016 г.

ОДЗ № 127

1. Детски учител

02/859 31 57
02/958 92 91

До 06.06.16 г.

25.05.2016 г.

35 СОУ

1. Учител по НЕ

02/866 10 60
02/863 37 31

До 10.06.16 г. на e-mail sou35_dv@abv.bg

25.05.2016 г.

56 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места

02/826 11 77
02/826 13 87

До 27.05.16 г.
Събеседване на 30.05.16 г. от 13:00 ч.

25.05.2016 г.

ЦДГ № 124

1. Детски учител

02/952 29 28

От 30.05.16 г. до 15.06.16 г.

20.05.2016 г.

52 ОУ

1. Лектор по НЕ – 200 часа годишно

02/855 20 54

До 28.06.16 г.
Събеседване на 30.06.2016 г.

20.05.2016 г.

128 СОУ

1. Учител начален етап – 1 щат
2. Възпитатели начален курс
3. Учител по НЕ – 1 щат

02/884 03 81

До 08.06.16 г.
Събеседване на 09.06.2016 г. от 12:00 ч.

20.05.2016 г.

51 СОУ

1. Учител по информатика и информационни технологии
2. Начален учител
3. Учител по философия

02/952 05 45
02/952 11 49

До 31.05.16 г.
Събеседване на 10.06.16 г. от 10:00 ч.

20.05.2016 г.

201 ОУ

1. Учител по математика
2. Начален учител – 2 места

02/992 64 34
02/992 63 14

До 12.07.16 г.
Събеседване на 14.07.16 г. от 09:00 ч.

20.05.2016 г.

ОДЗ № 93

1. Детска учителка – 2 места

02/856 28 69
02/855 70 42

До 17.06.16 г.

16.05.2016 г.

54 СОУ

1. Начален учител – 2 места

02/938 10 69

От 16.05.16 г. до 06.06.16 г.

16.05.2016 г.

30 СОУ

1. Учител в начален етап
2. Учител по испански език
3. Учител по немски език

02/822 17 85

До 10.06.16 г.

16.05.2016 г.

95 СОУ

1. Учител в начален етап – 2 места
2. Възпитател – 6 места

02/945 03 46
02/945 03 65

До 01.06.16 г.
Събеседване на 02.06.16 г.

16.05.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат

02/896 01 00

До 19.05.16 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 19.05.16 г. от 15:00 ч.

16.05.2016 г.

52 ОУ

1. Учител по география и изобразително изкуство – 0,5 щат
2. Учител в ПИГ, начален етап – 3 щата
3. Учител в ПИГ, начален етап – 1 щат /по заместване/
4. Учител в ПИГ 6-7 клас с правоспособност по химия и биология – 1 щат
5. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат
6. Учител по физика и технологии – 0,5 щат
7. Учител по английски език – 1 щат
8. Лектор по физическо възпитание и спорт

02/855 20 54

До 28.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г.

16.05.2016 г.

32 СОУ

1. Оперативен счетоводител

02/987 43 58

До 31.05.16 г.
Събеседване на 01.06.16 г. от 10:00 ч.

16.05.2016 г.

ЧСОУ по изкуства и чужди езици „Артис”

1. Начален учител
2. Учител в предучилищен клас
3. Възпитател

02/952 65 84

До 15.06.16 г.

11.05.2016 г.

44 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места

02/945 07 11

До 31.05.16 г.
Събеседване на 02.06.2016 г. от 10:00 ч.

11.05.2016 г.

143 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап

02/846 5167

До 31.05.16 г.

11.05.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Учител по китайски език
2. Медицинска сестра

02/970 93 63
0896/769 230

До 26.05.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 27.05.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

05.05.2016 г.

ОДЗ 67

1. Детски учител – 3 щата
2. Помощник възпитател – 3 щата

02/870 41 92
0884/801 510

До 20.05.16 г.
Събеседване на 26.05.2016 г.

05.05.2016 г.

139 ОУ

1. Възпитател

02/866 77 41
02/866 76 41

До 26.05.16 г.
Събеседване на 30.05.2016 г. от 10:00 ч.

04.05.2016 г.

141 ОУ

1. Портиер – 1 щат
2. Работник-поддръжка – 0,25 щат

02/896 01 00

До 12.05.16 г.
Събеседване на 13.05.2016 г. от 14:00 ч.

04.05.2016 г.

105 СОУ

1. Пазач невъоръжена охрана

02/862 05 73
02/868 35 28

До 02.06.16 г.
Събеседване на 02.06.2016 г. от 11:00 ч.

04.05.2016 г.

ІV ПУ

1. Готвач
2. Работник кухня
3. Шофьор на училищен автобус
4. Чистач

02/857 01 59

До 14.05.16 г.
Събеседване до 16.05.2016 г. от 13:00 ч.

04.05.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд”

1. Учител по теория и практика на професията - машинен инженер със специалност в областта на автомобилния транспорт

02/828 45 30

До 12.05.16 г.

03.05.2016 г.

ОДЗ № 140

1. Детски учител – 2 места

0888/088 384

До 27.05.16 г.
Събеседване на 03.06.2016 г. от 10:00 ч.

03.05.2016 г.

93 СОУ

1. Лектор по музика

02/872 21 20

До 09.05.16 г.

03.05.2016 г.

ЧСОУ „Дружба”

1. Начален учител
2. Учител подготвителна група
3. Учител по математика на АЕ
4. Учител по биология на АЕ
5. Училищен психолог

02/934 55 55
0894/466 995

До 31.05.16 г. на e-mail sofia@drujba.org
Събеседване до 15.06.2016 г.

27.04.2016 г.

155 ОУ

1. Начален учител

02/99973 93
0884/80 17 65

До 15.06.16 г. на e-mail oufs1552008@abv.bg

27.04.2016 г.

36 СОУ

1. Учител по музика - /по заместване/

02/858 61 48
0879/609 570

До 05.05.16 г.
Събеседване на 09.05.2016 г. от 09:00 ч.

27.04.2016 г.

2 СОУ

1. Начален учител с английски език
2. Начален учител

02/955 6252

До 25.05.16 г.

27.04.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник директор – със стаж 5 год. в училище
2. Технически сътрудник – с опит
3. Учител по ФВС, инструктор по катерене
4. Медицинска сестра

02/970 93 63
0896/769 230

До 12.05.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 13.0.2016 г. от 15:30 – 17:30 часа

25.04.2016 г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

1. Помощник – директор

0888/960 064
0888/374 238

До 31.05.2016 г.

25.04.2016 г.

170 СОУ

1. Преподавател по английски език – 2 места
2. Начални учители/възпитатели – 4 места

02/892 30 82
02/892 30 84

До 17.06.2016 г. на sou_170@abv.bg
Събеседване на 20.06.2016 г. от 10:00 ч.

25.04.2016 г.

ЧОУ „Д-р П. Берон”

1. Начален учител - /по заместване/
2. Начален учител
3. Учител по английски език

0888/576 774

До 05.05.16 г.
Събеседване на 10.05.2016 г. от 14:00 ч.

22.04.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по френски език

 

2. Начален учител

 

3. Учител подготвителна група с английски език

0897/009 427
Валери Сондерс

0885/689 971
Деница Иванова

0889/559 880
Ваня Къндова

До 05.05.16 г. вкл. на e-mail valerie.saunders@wondergroup.eu

До 05.05.16 г. вкл. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

До 05.05.16 г. вкл. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

18.04.2016 г.

12 СОУ

1. Възпитател в начален етап - /по заместване/

02/943 79 55
02/943 79 56

До 20.04.16 г.

18.04.2016 г.

102 ОУ

1. Възпитател в начален етап - /по заместване/

02/938 26 54

До 20.04.2016 г.

18.04.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник - директор

02/970 93 63
0896/769 230

До 21.04.2016 г. на е-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 22.04.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

18.04.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 05.05.2016 г.
Събеседване на 10.05.2016 г. от 10:00 ч.

18.04.2016 г.

76 ОУ

1. Учител – лектор по ФВС

02/987 43 44

До 09.05.2016 г.

18.04.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по биология

02/938 28 24

До 22.04.2016 г. до 15:30 ч.
Събеседване на 25.04.2016 г. от 12:30 ч.

14.04.2016 г.

54 СОУ

1. Начален учител – 2 места
2. Възпитател – 2 места

02/938 10 69

От 18.04.16 г. до 28.04.16 г.

14.04.2016 г.

145 СОУ

1. Учител по математика - /по заместване/

02/877 44 82

До 15.04.2016 г.

14.04.2016 г.

85 СОУ

1. Свободни часове по музика – 8 часа седмично

02/945 81 64
02/840 63 30

До 25.04.2016 г.
Събеседване на 27.04.2016 г. от 10:00 ч.

14.04.2016 г.

39 СОУ

1. Хигиенист - /по заместване/

02/885 90 19

До 19.04.2016 г.
Събеседване на 20.04.2016 г. от 14:30 ч.

14.04.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Учител по китайски език
2. Учител по английски език
3. Учител по немски език
4. Технически сътрудник

02/970 93 63
0896/769 234

До 21.04.2016 г. на е-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 22.04.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

12.04.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по руски език

02/938 28 24

До 15.04.16 г. до 15:30 ч.
Събеседване на 18.04.2016 г. от 12:30 ч.

12.04.2016 г

44 СОУ

1. Лекторски часове по философски цикъл - /по заместване/

02/845 26 82

До 18.04.16 г.

12.04.2016 г

133 СОУ

1. Ръководител компютърен кабинет - /по заместване/

02/988 11 31
02/987 85 70

До 19.04.16 г.

12.04.2016 г

140 СОУ

1. Учител по ДТИТ – 112 часа

02/934 42 75
02/934 33 73

До 18.04.16 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 18.04.2016 г. от 14:00 ч.

11.04.2016 г.

ОДЗ № 21 „Зора”

1. Учител по музика – 0,5 щат
2. Учител

02/821 91 85

До 03.05.16 г.
Събеседване на 10.05.2016 г. от 10:00 ч.

11.04.2016 г

ЧДГ „Палави крачета”

1. Помощник - възпитател
2. Детски учител

0886/33 39 61
rumyanazhechkova@gmail.com

До 30.05.16 г.

11.04.2016 г

51 СОУ

1. Преподавател по физика /по заместване/

02/952 05 45
02/952 11 49

До 14.04.16 г.
Събеседване на 15.04.2016 г. от 13:00 ч.

06.04.2016 г.

12 СОУ

1. Учител по английски език – 0,5 щат

02/943 79 55

До 15.04.16 г.

06.04.2016 г.

141 СОУ

1. Хигиенист – 0,5 щат

02/896 01 00

До 08.04.16 г.

04.04.2016 г.

102 ОУ

1. Начален учител - /по заместване/

02/938 26 54

До 07.04.2016 г.

04.04.2016 г.

4 ОУ

1. Хигиенист

02/979 09 63
02/889 97 26

До 11.04.16 г.
Събеседване на 12.04.16 г. от 12:30 ч.

04.04.2016 г.

141 ОУ

1. Касиер - домакин

02/896 01 00

До 08.04.16 г.

04.04.2016 г.

15 СОУ

1. Младши учител по икономически дисциплини

02/938 13 04
02/938 28 80

До 05.04.16 г.

04.04.2016 г.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров”

1. Лаборант

02/857 50 27
02/857 50 29

До 08.04.16 г.

01.04.2016 г.

ОДЗ № 18

1. Детски учител – 8 места
2. Педагог
3. Логопед

02/943 79 54
0884/80 14 03

До 30.04.16 г.

30.03.2016 г.

ПГ по транспорт

1. Охранител

02/973 28 64
02/973 26 57

До 15.04.2016 г.

30.03.2016 г.

201 ОУ

1. Начален учител - /по заместване/

02/992 63 14
02/992 64 34

До 08.04.16 г.
Събеседване на 08.04.16 г.

30.03.2016 г.

16 ОУ

1. Помощник директор по УД с БЕЛ и история

02/938 70 15

До 07.04.16 г.
Събеседване на 08.04.16 г.

30.03.2016 г.

РЦПИОВДУСОП

1.  Ресурсен учител – 2 места
2.  Учител на деца с нарушено зрение

02/87802 34

До 08.04.16 г.

30.03.2016 г.

155 ОУ

1. Учител по музика – 49 лекторски часа

02/999 73 93
0884 80 17 65

До 11.04.16 г.

28.03.2016 г.

ЧСОУ „Петко Рачов Славейков”

 1. Начален учител
 2. Учител по математика 
 3. Охранител

02/957 17 44
0894/480 707

До 10.05.2016 г.
Събеседване на 13.05.2016 г.  

28.03.2016 г.

ОДЗ № 90

      1.   Помощник - възпитател

02/936 04 64

До 08.04.2016 г.
Събеседване на 11.04.2016 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч. 

25.03.2016 г.

166 СУ „Васил Левски”

1.Лектор по география и икономика – 220 часа

 

02/847 38 60

До 29.03.2016 г.
Събеседване на 30.03.2016 г. в 10:00 ч.

25.03.2016 г.

ЦДГ № 55

1. Детски учител

02/870 05 38

От 28.03.2016 г. до 31.03.2016 г.

 

25.03.2016 г.

103 ОУ

1. Начален учител

02/824 48 85
02/927 06 08

От 28.03.2016 г. до 07.04.2016 г.
От 09:00 ч. до 17:30 ч.

24.03.2016 г.

ЧЦДГ „Джани РоДари”

1.Учител по музика

 

02/970 93 63
0896/769 239

До 04.04.2016 г. на e-mail:
djanirodari_dg@abv.bg
Събеседване на 06.04.2016 г. в 16:00 ч. – 18:00 ч.

24.03.2016 г.

104 ОУ

1.Хигиенист -  /по заместване/

02/859 51 24

До 30.03.2016 г.
Събеседване на 31.03.2016 г. от 09:30 ч.

23.03.2016г.

74 СОУ

1.Ресурсен учител

 

02/934 66 17
02/934 66 16

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 28.03.2016 г. в 14:00 ч.

23.03.2016г.

СГСАГ „Христо Ботев”

1.Електротехник поддръжка сграда

02/866 12 71

До 15:00 ч. на 01.04.2016 г.

22.03.2016г.

60 ОУ

1.Ресурсен учител - /вакантна длъжност/ - ½ щат

 

02/936 68 75

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 28.03.2016 г. в 13:30 ч.

22.03.2016г.

50 ОУ

1.  Начален учител
2.  Възпитател
3.  Учител за ПК

02/967 11 86
02/967 11 81

До 31.05.2016 г.

22.03.2016г.

6 ОУ

1. Работник поддръжка

02/988 17 13

От 11.04.2016 г. до 15.04.2016 г.

22.03.2016г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител

02/936 67 55

До 11.04.2016 г.
Събеседване на 12.04.2016 г. в 14:00 ч.

22.03.2016г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1.  Учител ПНУП
2.  Учител по английски език
3.  Медицинска сестра – на 4 часа

02/970 93 63
0896/769 234

До 04.04.2016 г.
Събеседване на 06.04.2016 г. от 15:30 ч. до 17:30 ч.

21.03.2016 г.

3 ПУ „Едуард Сеген”

1.  Хигиенист

 

02/9383157
0896/077898

До 08.04.2016 г.
Събеседване на 13.04.2016 г. в 10:00 ч.

21.03.2016 г

ЦДГ № 3 „Детелина”

1.  Учител предучилищна педагогика -  /по заместване/ - 2 места

02/999 50 13
02/999 52 74

До 25.03.2016 г.

21.03.2016 г

5 ОУ

1.  Начален учител - /по заместване/

02/856 10 65
02/856 50 65
vazov5@abv.bg

До 28.03.2016 г.
Събеседване на 30.03.2016 г. в 10:00 ч.

21.03.2016 г

133 СОУ

1.  Възпитател - /по заместване/

02/988 11 31

До 24.03.2016 г.

18.03.2016г.

36 СОУ

      1.   Учител по български език и литература - /по заместване/

 

02/858 61 48
0879/609 570

До 29.03.2016 г.
Събеседване на 31.03.2016 г.

18.03.2016г.

202 ОУ

      1. ЗАТС – 1/2 щат

02/992 42 05
         оу 202@dbv.bg

До 31.03.2016 г.

17.03.2016г.

16 ОУ

      1.   Хигиенист

 

02/938 70 15

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 28.03.2016 г.

17.03.2016г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов”

 1. Електротехник, поддръжка на сгради
 2. Техник, поддръжка на сгради и машини

02/805 69 12
02/805 69 49

До 30.03.2016 г.

17.03.2016г.

ОДЗ № 15 „Чучулига”

 1. Детски учител – 2 места

 

02/938 71 38

До 31.03.2016 г.
Събеседване на 05.04.2016 г.

14.03.2016г.

76 ОУ

1. Възпитател в начален етап – ІІІ клас
/по заместване/

 

02/987 43 44

До 17.03.2016 г.

14.03.2016г.

16 ОУ

1. Учител по математика и информатика

02/938 70 15

До 22.03.2016 г.
Събеседване на 23.03.2016 г.

14.03.2016г.

НУКК

 1. Начален учител
 2. Оперативен счетоводител

02/904 82 61
02/904 82 40
02/957 86 25

До 31.03.2016 г.

14.03.2016г.

ОДЗ № 176 „Зорница”

1. Детски учител

02/998 23 72

От 23.03.2016 г. до 31.03.2016 г.

14.03.2016 г.

59 ОУ

      1. Възпитател

 

02/936 67 16
02/936 67 03

До 18.03.2016 г.
Събеседване на 18.03.2016 г. от 10:00 ч.

14.03.2016 г.

1 СОУ

1. Възпитател ПИГ

02/983 53 63

До 18.03.2016 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

14.03.2016 г.

124 ОУ

1.  Начален учител /по заместване/

02/945 02 96
02/845 01 08
02/945 01 30

До 27.03.2016 г.

14.03.2016 г.

96 СОУ

1. Учител по английски език - /по заместване /

02/826 83 42
02/826 83 39

От 16.03.2016 г. до 21.03.2016 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 22.03.2016 г. от 12:30 ч.

14.03.2016 г.

ЦДГ № 133

1.  Младши учител

0889 685 444

До 01.04.2016 г.

11.03.2016г.

30 СОУ

      1. Учител по „Физика и астрономия”

 

02/822 17 85

До 16.03.2016 г.

11.03.2016г.

ОДЗ № 13

1. Детски учител

02/979 14 95
02/979 14 85

До 25.03.2016 г.

10.03.2016г.

177 ОУ

1.  Лекторски часове по музика – 5 /пет / часа седмично

02/996 47 81

 

10.03.2016г

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител ПНУП
 2. Учител по английски език
 3. Учител по немски език
 4. Учител по руски език
 5. Технически секретар

0896 769 230
02/970 93 63

До 18.03.2016 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 21.03.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

10.03.2016г

4 ОУ

  1.   Хигиенист

02/979 09 63
02/889 96 26
02/889 97 26

До 12.03.2016 г. Събеседване на 14.03.2016 г. от 12:30 ч.

08.03.2016г.

122 ОУ

        1.  Възпитател

02/866 49 95

До 11.03.2016 г.
Събеседване на 14.03.2016 г.

08.03.2016г.

ОДЗ № 97

        1.  Касиер - домакин

02/992 63 04

До 28.03.2016 г.
от 8:30 ч. до 11 :30 ч.
Събеседване на 29.03.2016 г.

08.03.2016г.

ПГТХТ „Карл фон Линде”

  1.  ЗАС

02/936 73 82
02/936 68 80

До 18.03.2016 г.

08.03.2016г.

ПГ по телекомуникации

  1.  Учител по английски език

02/861 11 61
02/861 11 72

До 31.03.2016 г

08.03.2016г.

32 СОУ

  1.  Учител по информатика и информационни технологии

02/987 43 58

До 25.03.2016 г.

07.03.2016г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

        1.  Помощник директор

0888 96 00 64
0888 37 42 38

Събеседване до 18.03.2016 г.

07.03.2016г

108 СОУ

        1.  Хигиенист

02/889 25 27  

До 11.03.2016 г.
Събеседване на 12.03.2016 г. от 14:00 ч.

07.03.2016г

2 СОУ

  1.  Хигиенист / по заместване /

         02/955 62 52

До 15.03.2016 г.

07.03.2016г

63 ОУ

  1.  Възпитател

02/938 29 26

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 29.03.2016 г. от 13:00 ч.

07.03.2016г

ПГ по подемна , строителна и транспортна техника

  1.  Главен счетоводител

02/987 41 08

До 15.03.2016 г.

01.03.2016г.

4 ОУ

        1.  Хигиенист

02/979 09 63

До 08.03.2016 г.
Събеседване на 09.03.2016 г. от 12:30 ч.

01.03.2016г.

48 ОУ

        1.  Възпитател

02/831 30 87
02/831 01 20

До 15.03.2016 г.

01.03.2016г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1.   Учител по английски език

        02/870 34 81

До 14.03.2016 г.
Събеседване на 16.03.2016 г. от 10:00 ч.

29.02.2016г.

54 СОУ

        1.  Финансов контрольор

02/938 10 69
02/938 10 21

До 19.03.2016 г.

29.02.2016г.

51 СОУ

        1.  Хигиенист

02/952 05 45

Събеседване на 10.03.2016 г. от 10:00 ч

29.02.2016г.

18 СОУ

  1.  Специалист човешки ресурси

         02/988 03 01
         02/987 96 82

До 17:00 ч. на 15.03.2016 г.
Събеседване на 16.03.2016 г. от 10:00 ч.

29.02.2016г.

29 СОУ

   1. Младши учител по български     език и литература

02/831 30 20
02/831 91 19

До 07.03.2016 г.
Събеседване на 07.03.2016 г. от 14:30 ч.

26.02.2016 г.

1 СОУ

 1. Хигиенист

 

02/983 53 63

До 10.03.2016 г.

26.02.2016 г.

39 СОУ

 1. Учител по домашна техника и икономика – 0,5 щат
 2. Учител – лектор по изобразително изкуство

02/885 90 19

До 07.03.2016 г.
Събеседване на 08.03.2016 г. от 14:30 ч.

26.02.2016 г.

58 ОУ

 1. Психолог
 2. Ресурсен учител

02/936 67 55
02/936 71 47

До 10.03.2016 г.
Събеседване на 11.03.2016 г. от 14:00 ч.

26.02.2016 г.

ЦДГ № 93

 1. Детски учител

02/862 30 49

До 11.03.2016 г.

25.02.2016г.

141 ОУ

         1.  Касиер - домакин

02/896 01 00
02/837 21 90

До 01.03.2016 г.

25.02.2016г.

ОДЗ 90

 1. Учител

02/936 04 64
02/938 28 56

До 09.03.2016 г.
Събеседване на 10.03.2016 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.

25.02.2016г.

СГСАГ „Христо Ботев”

   1.   Секретар

         02/866 12 71

До 15:00 ч. на 07.03.2016 г.

25.02.2016г.

9 ФЕГ

1.  Чистач
2. Технически секретар /по заместване /

02/987 87 72
02/987 64 02

До 18.03.2016 г.
Събеседване на 21.03.2016 г. от 11:30 ч.

25.02.2016г.

149 СОУ

1.  Хигиенист

02/956 15 49

До 02.03.2016 г.
Събеседване на 07.03.2016 г.

23.02.2016г.

153 СУ

         1.  Портиер

02/938 31 43
02/837 21 90

До 12.03.2016 г.
Събеседване на 15.03.2016 г. от 10.00 ч.

23.02.2016г.

ОДЗ 7

 1. Пом. възпитател
 2. Пом. готвач
 3. Общ работник в кухня
 4. Медицинска сестра – 2 места

02/858 91 08
02/869 45 11

До 11.03.2016 г.
Събеседване на 15.03.2016 г. от 10.00 ч.

23.02.2016г.

ОДЗ 66

   1.    ЗАС

         02/992 31 46

До 26.02.2016 г.
Събеседване на 26.02.2016 г. от 13.00 ч.

23.02.2016г.

ПГИЧЕ „Св. Методий”

   1.   Учител по английски език

02/855 11 35

До 26.02.2016 г.

23.02.2016г.

ПГБЕТС

         1.    Главен счетоводител

02/828 36 74

До 29.02.2016 г.
от 9:00 ч. до 16:00 ч.

19.02.2016г.

ІV ПУ

   

 1. Логопед- 2 щата
 2. Възпитател /по заместване/- 1 щат
 3. Шофьор на училищен автобус -1 щат

02/857 01 59

До 01.03.2016 г.
Събеседване на 02.03.2016 г. от 13.00 ч.

19.02.2016г.

ОДЗ №66

      1.    Учител- 1 щатна бройка

02/992 31 46

От 19.02.2016 г. до 24.02.2016 г.
Събеседване  на 24.02.2016 г. от 13.00 ч.

19.02.2016г.

10 СОУ

1.    Учител по математика и информационни технологии

02/874 71 78
02/974 32 34

До 25.02.2016 г.
Събеседване на 29.02.2016 г. от 14.00 ч.

19.02.2016г.

ЧСОУ

1.    Учител – лектор по математика

02/865 81 01
02/963 06 87

До 26.02.2016 г.

19.02.2016г.

65 ОУ

      1.  Преподавател по математика и физика 

 

До 26.02.2016 г.
Събеседване на 29.02.2016 г. от 13.00 ч.

17.02.2016 г.

91 НЕГ

 1. Помощник директор УД      

   

02/987 53 05

До 17.02.2016г. до 15.00ч.

 

17.02.2016 г.

96 СОУ

      1.   Учител по английски език – по заместване

02/826 83 42
         02/826 83 39

От 18.02.2016г. до 23.02.2016г.
 9.00ч. – 16.00ч. Събеседване на 24.02.2016г. от 12.40ч.

17.02.2016 г.

78 СОУ

1.   Възпитател

02/997 70 72

До 29.03.2016г.
Интервю на 30.03.2016г. от 10.00ч.

17.02.2016 г.

141 СОУ

1.   Учител по математика и информационни технологии – 1 щат

02/896 01 00

До 23.02.2016г.

17.02.2016 г.

127 ОДЗ

      1.   Детски учител

02/859 31 57
02/958 92 91

До 18.03.2016г.

17.02.2016 г.

149 СОУ

      1.   Касиер ( на 4 часа )

02/956 15 49

До 26.02.2016г.
Събеседване на 29.02.2016г.

17.02.2016г.

104 ОУ

   
1.    Портиер

02/859 51 92

От 19.02.2016г. до 25.02.2016г.
Интервю на 01.03.2016г. от 9.00ч.

17.02.2016г.

РЦПИОВДУСОП

      1.    Психолог

         02/878 02 34

До 22.02.2016г.
 

17.02.2016г.

132 СОУ

1.   Младши учител/учител в подготвителна група

02/856 28 43
02/855 21 64

До 22.02.2016г.
Интервю на 24.02.2016г. от 14.30ч.

17.02.2016г.

25 ОУ

1.   Възпитател в начален етап – 1 щатна бройка

02/952 11 70
02/955 29 04
02/953 27 41

От 18.02.2016г. до 22.02.2016г.
От 8.00ч. до 16.00ч.
Събеседване на 23.02.2016г. от 14.00ч.

17.02.2016г.

ЧСОУ

      1.   Начален учител  

0887 537 444

До 15.04.2016г.
Събеседване на 19.04.2016г. от 10.30ч.

17.02.2016г.

ОДЗ №90

      1.   Учител по музика

02/936 04 64

До 01.03.2016г.
Интервю на 02.03.2016г. от 11.00ч. до 13.00ч.

17.02.2016г.

138 СОУ

      1.   Педагогически съветник

02/872 05 37
02/872 39 17

До 29.02.2016г.
Събеседване на 01.03.2016г. от 10.00ч.

15.02.2016 г.

ОДЗ №37

 1. Ресурсен учител- 0,5 щат      
 2. Логопед- 0,5 щат     
 3. Педагог (по заместване) -0,5 щат                                                            

02/855 41 19

До 19.02.2016г.
Събеседване на 22.02.2016г. от 11.00ч.

15.02.2016 г

4 ОУ

      1.   Хигиенист

02/979 09 63

До18.02.2016г.
Събеседване на 19.02.2016г. от 12.30ч.

12.02.2016 г.

16 ОУ

 1. Помощник директор по УД с БЕЛ и история

9387015

До 17.02.2016г.

12.02.2016 г.

23 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

9443588

До 16.02.2016г.
Събеседване на 17.02.2016г. от 11:00ч.

12.02.2016 г.

НУИИ

 1. Учител по живопис

9876388
9874926

До 18.02.2016г.

12.02.2016 г.

ЦДГ №124

 1. Детски учител – старши, главен

9522928

До 29.02.2016г.

12.02.2016 г.

199 ОУ

 1. Счетоводител

9466956

До 07.03.2016г.
Събеседване на 09.03.2016г. от 10:00ч.

10.02.2016 г.

19 СОУ

 1. Учител по АЕ

9522484

До 12.02.2016г.

10.02.2016 г.

21 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9624689
8629189

До 19.02.2016г.
Събеседване на 24.02.2016г. от 15:30ч.

10.02.2016 г.

62 ОУ

 1. Лектор по музика – 54 ч.

0884801720

До 12.02.2016г.

10.02.2016 г.

84 ОУ

 1. Младши или Старши учител по математика

9928044
0884801764

До 15.02.2016г.

10.02.2016 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8780234

До 19.02.2016г.

10.02.2016 г.

ЧСОУ „Петко Р.Славейков“

 1. Учител по биология и химия
 2. Хигиенист

0894480707
9571744

До 19.02.2016г.
Събеседване на 23.02.2016г.

10.02.2016 г.

ОДЗ №172

 1. Музикален педагог – 0,5 щат

9382856

До 26.02.2016г.

10.02.2016 г Център за информационно осигуряване на образованието 1. Старши експерт

817 30 30
817 30 13

До 29.02.2016 г.

05.02.2016 г.

ЦДГ №112

 1. Помощник възпитател
 2. Специален педагог в СОП група

9592933
9592920

До 25.02.2016г.

05.02.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител ПНУП
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по НЕ

0896769230
9709363

До 22.02.2016г.
Събеседване на 24.02.2016г. от 15:30ч.

05.02.2016 г.

124 ОУ

 1. Начален учител

8450296
8450108

До 19.02.2016г.

04.02.2016 г.

131. СОУ

 1. Учител в начален етап

8777144
8779112

До 08.02.2016г.

04.02.2016 г.

ОДЗ 69

 1. Учител в детска градина
 2. Педагог в яслени групи – 0,5 щат

8402590

До 24.02.2016г.
Събеседване на 26.02.2016г. от 13:00ч.

04.02.2016 г.

ЦДГ 165

 1. Помощник-възпитател

8720102

До 10.02.2016г.

02.02.2016 г.

113. СОУ

 1. Хигиенист – 2 работни места

8221063

До 24.02.2016г.
Събеседване на 26.02.2016г. от 10:30ч.

02.02.2016 г

94. СОУ

 1. Учител по руски език

9450344
9452949

-

02.02.2016 г

175. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9982084

До 05.02.2016г.
Събеседване на 09.02.2016г. от 11:00ч.

02.02.2016 г

49. ОУ

 1. Спасител

8472330

До 05.02.2016г.

02.02.2016 г

ОДЗ 85

 1. Медицинска сестра в детска ясла – 2 работни места

9791138

От 05.02.2016г. до 19.02.2016г.
Събеседване на 22.02.2016г. от 13:00ч.

02.02.2016 г

11. ОУ

 1. Учител (1-4 клас)

8624187
8627248
8627348

До 10.02.2016г.

29.01.2016 г.

10 СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8747178

До 12.02.2016г.
Събеседване на 16.02.2016г. от 14:00ч.

29.01.2016 г.

109 ОУ

 1. Възпитател

8731458

До 12.02.2016г.
Събеседване на 15.02.2016г.

29.01.2016 г.

130 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8470495
0879533327

До 11.02.2016г.
Събеседване на 16202.2016г. от 14:00ч.

29.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 04.02.2016г.

29.01.2016 г.

ЧПГМКГДА

 1. Помощник директор

0888960064
0888374238

 

29.01.2016 г.

ЦДГ №165

 1. Детски учител

0884801521

До 26.02.2016г.
Събеседване на 29.02.2016г. от 13:00ч.

29.01.2016 г.

102 ОУ

 1. Старши учител в подготвителна група

9382654

До 10.02.2016г.

29.01.2016 г.

67 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

8223621

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 10:30ч.

29.01.2016 г.

163 ОУ

 1. Възпитател

9782394
9781516

До 15.02.2016г.
Събеседване на 18.02.2016г.

29.01.2016 г.

4 ОУ

 1. Възпитател
 2. Хигиенист

9790963
8899626

До 11.02.2016г.
Събеседване на 12.02.2016г. от 12:30ч.

27.01.2016 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ

8283679

До 08.02.2016г.
Събеседване на 12.02.2016г. от 09:00ч.

27.01.2016 г.

49 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8472330

До 04.02.2016г.

27.01.2016 г.

63 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382926
9382862

До 12.02.2016г.
Събеседване на 16.02.2016г. от 13:00ч.

27.01.2016 г.

131 СОУ

 1. Хигиенист

8777144
8779112

До 03.02.2016г.
Събеседване на 03.02.2016г. от 14:00ч.

27.01.2016 г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145

До 12.02.2016г.

26.01.2016 г.

133 СОУ

 1. Учител  по физика и астрономия

9878570

До 04.02.2016г.

26.01.2016 г.

138 СОУ

 1. Учител по АЕ

8723917

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 10:00ч. и

26.01.2016 г.

ЦДГ №12

 1. Детски учител

9885683
0884801400

До 29.02.2016г.
Събеседване на 02.03.2016г. от 13:00ч.

26.01.2016 г.

101 СОУ

 1. Възпитател

9382824

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 12:30ч.

25.01.2016 г.

2 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9556252

До 12.02.2016г.

25.01.2016 г.

140 СОУ

 1. Счетоводител
 1. Младши учител, учител или старши учител по Физика и астрономия

9343373
9346449

До 02.02.2016г.
Събеседване на 03.02.2016г. от 09:00ч. и
от 12:00ч.

25.01.2016 г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

8372190

До 05.02.2016г.
Събеседване на 09.02.2016г. от 10:00ч.

25.01.2016 г.

199 ОУ

 1. Учител по АЕ

9466956

До 15.02.2016г.
Събеседване на 16.02.2016г. от 13:30ч.

25.01.2016 г.

12 СОУ

 1. Възпитател

9437952

До 05.02.2016г.

22.01.2016 г.

16 ОУ

 1. Помощник директор по УД /БЕЛ и история/
 2. Учител по математика и информационни технологии

9387015

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г.

22.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Начален учител

8960100

До 03.02.2016г.
Събеседване на 04.02.2016г. от 11:00ч.

21.01.2016 г.

19 СОУ

 1. Възпитател

9522484

До 28.01.2016г.

21.01.2016 г.

140 СОУ

 1. Младши учител или старши учител по математика

9343373
9346449

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 14:00ч.

21.01.2016 г.

ПГТМД

 1. Учител по ХООА - теоория и практика

9522677
8523411

До 29.01.2016г.

21.01.2016 г.

ОДЗ №100

 1. Детски учител

9670046
0885922832

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 10:00ч.

21.01.2016 г.

30 СОУ

 1. Хигиенист

8221785

До 27.01.2016г.

21.01.2016 г.

79 СОУ

 1. Възпитател

8248975

До 01.02.2016г.
Събеседване на 02.02.2016г. от 10:00ч.

20.01.2016 г.

8 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

8719035

 

20.01.2016 г.

68 СОУ

 1. Учител по информационни технологии с втора специалност математика

9785029
9785059

До 29.01.2016г.

20.01.2016 г.

70 ОУ

 1. Завеждащ административна служба /ЗАС/

8277492

До 27.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г.

20.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 13:00ч.

20.01.2016 г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда

8720108
9710175

До 02.02.2016г.
Събеседване на 03.02.2016г. от 9:00ч.

20.01.2016 г.

ПГЕБТ

 1. Учител по професионално обучение

8575027

До 30.01.2016г.
Събеседване на 04.02.2016г.

20.01.2016 г.

ЧСОУ „Петко Р.Славейков“

 1. Начален учител
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

9571744

До 02.02.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 11:00ч.

20.01.2016 г.

ОДЗ №93

 1. Медицински сестри – 2 места

8562869
8557042

 

20.01.2016 г.

ЦДГ №114

 1. Старши учител

9546020

До 29.02.2016г.

20.01.2016 г.

18 СОУ

 1. Учител по математика

9880301

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 10:00ч.

20.01.2016 г.

23 СОУ

 1. Ресурсен учител

9441121
9442781

До 27.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 13:00ч.

20.01.2016 г.

112 ОУ

 1. Помощник директор по АСД на ч часа
 2. Технически секретар – 4 часа

9440084

До 22.01.2016г.

20.01.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по физика и астрономия /по заместване/

8284530
8221065

До 27.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 10:30ч.

20.01.2016 г.

96 СОУ

 1. Младши учител по БЕЛ /по заместване/

8268342
8268339

До 26.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 11:00ч.

20.01.2016 г.

ЧСОУ „Орфей“

 1. Свободни часове по биология и химия

0888866566
0886911227

До 15.02.2016г.

15.01.2016 г.

10 СОУ

 1. Библиотекар- 1/2 щат
 2. Хигиенист

8747178

До 22.01.2016г.
Събеседване на26.01.2016г. от 14:00ч.
От 15:00ч.

15.01.2016 г.

51 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9520545

До 28.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 11:00ч.

15.01.2016 г.

76 ОУ

 1. Възпитател /3-4 клас/

9874344

До 15.01.2016г.

15.01.2016 г.

108 СОУ

 1. Учител по технологии – 0,5 щат

8892527

До 04.02.2016г.
Събеседване на 06.02.2016г. от 10:00ч.

15.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

8960100

До 22.01.2016г.
Събеседване на 22.01.2016г. от 14:00ч.

15.01.2016 г.

144 СОУ

 1. Педагогически съветник

8774052
8774457

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 14:00ч.

15.01.2016 г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

9383143

До 20.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 11:00ч.

15.01.2016 г.

ОДЗ №85

 1. Медицинска сестра – 2 места

9791138
0884801615

До 25.01.2016г.

15.01.2016 г.

5 ОУ

 1. Възпитател в подготвителна група

8561065
8565065

До 21.01.2016г.

13.01.2016 г.

65 ОУ

 1. Счетоводител

9676936

До 18.01.2016г.
Събеседване на 19.01.2016г. от 13:00ч.

13.01.2016 г.

130 СОУ

 1. Учител по хореография – лекторски часове - 190

8470495
0879533327

До 27.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 14:00ч.

13.01.2016 г.

ПГАВТ

 1. Учител по АЕ

8221186
8285010

До 22.01.2016г.

13.01.2016 г.

202 ОУ

 1. Огняр – 6 часа

9924205

До 19.01.2016г.

12.01.2016 г.

4 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9790963

До 22.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 11:30ч.

12.01.2016 г.

34 ОУ

 1. Възпитател

8594131

До 05.02.2016г.
Събеседване на 10.02.2016г. от 10:00ч.

12.01.2016 г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

9382926
9382862

До 26.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 13:00ч.

12.01.2016 г.

67 ОУ

 1. Начален учител с АЕ /по заместване/
 2. Учител в подготвителен клас /по заместване/

8223621

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 10:30ч.

12.01.2016 г.

136 ОУ

 1. Леккор по география и икономика и история и цивилизация

8217088

До 26.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 14:00ч.

12.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 14.01.2016г.
Събеседване на 14.01.2016г. от 14:00ч.

12.01.2016 г.

НПМГ

 1. Учител по изобразително изкуство /по заместване/

8628363
8622966

До 18.01.2016г.
Събеседване на 19.01.2016г. от 10:00ч.

12.01.2016 г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145

До 22.01.2016г.

12.01.2016 г.

ОДЗ №63

 1. Огняр

0886648784

До 22.01.2016г.
Събеседване на 25.01.2016г. от 10:00ч.

12.01.2016 г.

138 СОУ

 1. Възпитател

8720537

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 13:00ч.

12.01.2016 г.

134 СОУ

 1. Хигиенист /по заместване/

9310686

До 15.01.2016г.

11.01.2016г.

76 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат

9874344

До 27.01.2016г.

11.01.2016г

ПГСТТ

 1. Старши учител по практическо обучение

9874108

До 12.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 9:00ч.

11.01.2016г

ЧДГ „Вълшебен свят“

 1. Медицинска сестра /по заместване/

0885707022

До 22.01.2016г.

08.01.2016г.

47 СОУ

 1. Учител по философски цикъл - лектор

9522228

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 11:00ч.

08.01.2016г

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196

До 22.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 9:00ч.

08.01.2016г

ОДЗ №97

 1. Хигиенистка

9926304

До 15.01.2016г.
Събеседване на 25.01.2016г.

08.01.2016г

30 СОУ

 1. Учител по биология

8221785

До 29.01.2016г.

08.01.2016г

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Учител по физика - лекторски

9387015

До 22.01.2016г.

07.01.2016г.

130 СОУ
 1. Помощник директор по УД
 2. Помощник директор по АСД - 0,5 щат
8470495
0879533327
До 18.01.2016 г.
Събеседване на 19.01.2016 г. от 14:00 ч.

07.01.2016г.

54 СОУ

 1. Хигиенист – 4 места
 2. Касиер-домакин

9381021

До 22.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 10:00ч.
Събеседване на 27.01.2016г. от 10:00ч.

07.01.2016г.

125 СОУ

 1. Учител по математика

8758196

До 22.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 9:00ч.

07.01.2016г.

149 СОУ

 1. Психолог

9561549

До 22.01.2016г.
Събеседване на 25.01.2016г.

07.01.2016г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по практика за специалност „Лазарна и оптична техника“
 2. Учител по практика за специалност „Компютърна техника и технологии“

8056949

До 15.01.2016г.

07.01.2016г.

ЦДГ №77

 1. Старши учител

9441722

До 15.01.2016г.

06.01.2016г.

ПГТКИ

 1. Лектор по изобразително изкуство

0879945640

До 11.01.2016г.

 

06.01.2016г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 10:00ч.

06.01.2016г.

ОДЗ №77

 1. Младши учител

9791765

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г- от 13:00ч.

06.01.2016г.

ЦДГ №182

 1. Детски учител

9924208
0877841070

До 10.01.2016г.

06.01.2016г.

26 СОУ

 1. Лекторски часове по испонски език

8573023
8570129

До 29.01.2016г.

06.01.2016г.

12 СОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9437952

До 18.01.2016г.

06.01.2016г.

90 СОУ

 1. Учител по АЕ

8250854

До 22.01.2016г.

06.01.2016г.

ПГО „Княгина Мария Луиза“

 1. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат

8628884
8622385

До 18.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 13:00ч.

06.01.2016г.

ЧОУ и ЧЦДГ  „Джани РоДари“

 1. Детска учителка
 2. Учител по АЕ
 3. Медицинска сестра
 4. Помощник възпитател

9709363
0896769230

До 15.01.2016г.
Събеседване на 20.01.2016г. от 16:00ч.

05.01.2016г.

11 ОУ

 1. Начален учител с АЕ  /по заместване/

0887098966

До 27.01.2016г.

 

05.01.2016г.

44 СОУ

 1. Хигиенист
 2. Учител по биология и здравно образование

8452682

До 08.01.2016г.
До 15.01.2016г.
Събеседване на 20.01.2016г. от 10:00ч.

05.01.2016г.

51 СОУ

 1. Възпитател в начален курс

9520545
9521149

До 20.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г- от 10:00ч.

05.01.2016г.

101 СОУ

 1. Учител по АЕ

9382824

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 12:30ч.

05.01.2016г.

202 ОУ

 1. Огняр на 6 часа

9924205

До 08.01.2016г.

05.01.2016г.

138 СОУ

 1. Учител по Японски език

8720537
8723917

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 10:00ч.

05.01.2016г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Хигиенистка

8056949

До 15.01.2016г.

05.01.2016г.

99 ОБУ

 1. Учител по география и икономика

0882703686

До 15.01.2016г.
Събеседване на 19.01.2016г.

05.01.2016г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места

8780234

 

05.01.2016г.

162 ОУ

 1. Лектор по музика
 2. Учител по история и цивилизация

9943325

До 25.01.2016г.

05.01.2016г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален курс
 2. Огняр

9366755

До 11.01.2016г.
Събеседване на 15.01.2016г.

05.01.2016г.

76 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 2 ч. седмично

9874344

До 11.01.2016г.

05.01.2016г.

78 СОУ

 1. Учител по спортна подготовка

9977072

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 10:00ч.

04.01.2016г.

1 ПУ

 1. Учител с педагогика на деца с интелектуална недостатачност – 2 места

9208198
9200708

До 08.01.2016г.

 

04.01.2016г.

8 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап /по заместване/

8719035

 

04.01.2016г.

27 СОУ

 1. Възпитател /1 клас/

8244815

До 07.01.2016г.
Събеседване на 08.01.2016г- от 13:00ч.

04.01.2016г.

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

8472330

До 08.01.2016г.

04.01.2016г.

60 ОУ

 1. Психолог
 2. Ресурсен учител
 3. Логопед

9366875

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 11:00ч.

04.01.2016г.

131 СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по история и цивилизация с домашна техника и икономика

8777144
8779112

До 15.01.2016г.

04.01.2016г.

166 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по география и икономика

8473860

До 25.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 10:30ч.

04.01.2016г.

НПМГ

 1. Учител по математика

8628363
8622966

До 11.01.2016г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 9:00ч.

04.01.2016г.

НТБГ

 1. Учител по биология и здравно образование

9520857
9157931

До 27.01.2016г.

30.12.2015г.

ОДЗ №84

 1. Детски учител

9561069

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 9:30ч.

 

29.12.2015г.

102. ОУ

 1. Лектор по РЕ – 134 ч.

9382654

До 08.01.2016г.

 

29.12.2015г.

141. ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 08.01.2016г.
Събеседване на 08.01.2016г. от 14:00 ч.

29.12.2015г.

149. СОУ

 1. Касиер – 0,5 щат

9561549

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г.

29.12.2015г.

2. СОУ

 1. Възпитател в ПИГ
 1. Хигиенист

9556252

До 15.01.2016г.

29.12.2015г.

ЦДГ №3

 1. Детски учител

9995013
9995274

До 08.01.2016г.

28.12.2015г.

49 ОУ

 1. Технически секретар
 2. Начален учител – 2 места
 3. Възпитател

8472330

До 04.01.2016г.

 

28.12.2015г.

118 СОУ

 1. Възпитател 3-4 клас – 2 места

740105
740165

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 14 :00 ч.

23.12.2015г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в подготвителна група
 3. Учител в Подготвителна група по чл.68, ал.1,т3

8561065
8565065

До 30.12.2015г.
Събеседване на 05.01.2016г.

23.12.2015г

6 ОУ

 1. Начален учител с НЕ

9881713

До 05.01.2016г.
Събеседване на 05.01.2016г.

23.12.2015г

28 СОУ

 1. Ресурсен учител

8223183
8295172

До 08.01.2016г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 9:00ч.

23.12.2015г

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Начален учител с РЕ

8658101
9630687

До 22.01.2016г.

23.12.2015г

4 ПУ

 1. Логопед – 2 места
 2. Психолог
 3. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 13:00ч.

23.12.2015г

ЦДГ №146

 1. Младши учител – 2 места

9947049

До 30.12.2015г.

22.12.2015 г.

52 ОУ

 1. Помощник директор по АСД – 0,5 щат

8552054

 

Събеседване на 23.12.2015г.

22.12.2015 г.

ЦЧДГ „Детски оазис“

 1. Педагог

0877946438
4421838

 

До 20.01.2016г.

18.12.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 30.12.2015г.
Събеседване на 05.01.2016г.

18.12.2015г.

67 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

8223621

 

18.12.2015г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител – 2 места
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат

8554119

До 27.12.2015г.

18.12.2015г.

ЦДГ №136

 1. Детски учител

8551468
8551568

До 20.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 10:00ч.

15.12.2015г.

45 ОУ

 1. Начален учител

 

8286282

До 21.12.2015г.
Събеседване на 22.12.2015г. от 10:00ч.

15.12.2015г

78 СОУ

 1. Учител и възпитател – 4 места

9977072

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 10:00ч.

 

15.12.2015г

97 СОУ

 1. Възпитател

 

 1. Завеждащ административна служба

8140510
8140514

До 05.01.2016г.
Събеседване на 07.01.2016г. от 16:00ч.
До 06.01.2016г.
Събеседване на 08.01.2016г. от 11:00ч.

15.12.2015г

147 ОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9208089
8221387

До 16.12.2015г.
Събеседване на 17.12.2015г. от 12:30ч.

15.12.2015г

ЧДГ „Малки Орли“

 1. Директор
 2. Детски учители – 4 места
 3. Помощник възпитател

0884866808

До 10.01.2016г.

15.12.2015г

ОДЗ №77

 1. Педагог
 2. Помощник – възпитател

 

 1. Медицинска сестра
 2. Хигиенистка

9791765

До 11.01.2016г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 13:00ч.
До 11.01.2016г.

15.12.2015г

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 14:30ч.

15.12.2015г

104 ОУ

 1. Портиер

8595192

До 23.12.2015г.

11.12.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ и литература

8721156

До 21.12.2015г.
Събеседване на 22.12.2015г. от 12:00ч.

11.12.2015г.

46 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап

8310049
8319018

До 21.12.2015г.

 

11.12.2015г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 14:00ч.

11.12.2015г.

СПГЕ

 1. Професия „Пехник на компютърни системи“

8720037
8710011

До 15.12.2015г.

11.12.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366755

До 21.12.2015г.
Събеседване на 22.12.2015г. от 14:00ч.

11.12.2015г.

Ресурсен център

 1. Рехабилитатор

8780234

До 18.12.2015г.

08.12.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 15.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015г.

08.12.2015г.

23 СОУ

 1. Училищен психолог

9943588

До 18.12.2015г.

08.12.2015г.

25 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9552904
9532741

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 14:00ч.

08.12.2015г.

62 ОУ

 1. Учител по ФВС - лектор

0884801720

До 15.12.2015г.

08.12.2015г.

102 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9382654

До 11.12.2015г.

08.12.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по музика

9943325

До 30.12.2015г.
Събеседване на 04.01.2016г. от 13:00ч.

08.12.2015г.

163 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по АЕ

9782394
9781516

До 18.12.2015г.

08.12.2015г.

НПГПТО

 1. Учител по информатика и информационни технологии

8056949

До 16.12.2015г.

08.12.2015г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145

До 20.01.2016г.

08.12.2015г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител

8220578

До 21.12.2015г.

08.12.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Директор
 2. Помощник-директор
 3. Учител в детска градина с АЕ
 4. Учител в детска градина
 5. Учител в начален етап

9709490

До 11.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015г. от 15:00ч.

04.12.2015г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по история и цивилизация
 5. Учител по география и икономика
 6. Начален учител
 7. Помощник учител /начална педагогика/

0889559880
9628753

До 08.01.2016г.

04.12.2015г.

Чдг „г.с.Уланова“

 1. Медицинска сестра

8658101
9630687

До 22.12.2015г.

03.12.2015г.

41 ОУ

 1. Хигиенист

9878847
9890127

До 12.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 10:30ч.

03.12.2015г.

55 СОУ

 1. Начален учител /по заместване/

8771297
9744322

До 09.12.2015г.

03.12.2015г.

63 ОУ

 1. Лектор по музика – 221ч.

9382926
9382862

До 16.12.2015г.
Събеседване на 18.12.2015г. от 10:00ч.

03.12.2015г.

86 ОУ

 1. Начален учител

9991292

До 11.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 10:30ч.

03.12.2015г.

142 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по АЕ

8553192
9555834

 

03.12.2015г.

ЧОУ „Евростар“

 1. Лектор по химия на немски език
 2. Лектор по биология на немски език

0888960115

До 23.12.2015г.

01.12.2015г.

134 СОУ

 1. Училищен психолог

9310686

До 16.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г.

01.12.2015г

202 ОУ

 1. Учител по АЕ

9924205

До 04.12.2015г.

01.12.2015г

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител по АЕ

8658101
9630687

До 15.12.2015г.

01.12.2015г

ЦДГ №162

 1. Детски учител

9522329

До 06.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 10:00ч.

30.11.2015 г.

43 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

9208240

До 11.12.2015г.

30.11.2015 г.

132 СОУ

 1. Младши учител в подготвителна група
 2. Учител по информатика и информационни технологии
 3. Учител по химия . 6 ч. седмично

8562843
8552164

До 04.12.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 13:30ч.
До 08.12.2015г.
Събеседване на 08.12.2015г. от 14:00ч.

30.11.2015 г.

НПГПТО

 1. Учител по АЕ

8056949

До 04.12.2015г.

27.11.2015 г.

32 СОУ

 1. Възпитател

9874358

До 07.12.2015г.
Събеседване на 08.12.2015г. от 10:00ч.

27.11.2015 г.

84 ОУ

 1. Начален учител

9928044
0884801764

До 15.01.2016г.

27.11.2015 г.

117 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

9942111

До 10.12.2015г.

27.11.2015 г.

128 СОУ

 1. Начален учител

8840381

До 08.12.2015г.
Събеседване на 09.12.2015г. от 10:30ч.

27.11.2015 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 08.12.2015г.
Събеседване на 09.12.2015г. от 14:00ч.

27.11.2015 г.

ОДЗ №76

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8755146

До 22.12.2015г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 13:00ч.

26.11.2015 г.

15 СОУ

 1. Учител по АЕ

9381304
9382880

До 02.12.2015г.

26.11.2015 г.

54 СОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9381021

До 12.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015 от 10:00 ч.

26.11.2015 г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител

9926304

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 9:00ч.

26.11.2015 г.

ЦДГ №7

 1. Детски учител

8521797

До 01.12.2015г.
Събеседване на 07.12.2015г. от 10:00ч.

26.11.2015 г.

130 СОУ

 1. Учител по руски език

8470495
0879533327

До 15.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015г. от 14:00ч.

25.11.2015г.

16 ОУ

 1. Начален учител

9387015

До 26.11.2015г.
Събеседване на 07.12.2015г.

25.11.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по АЕ

8221785

До 11.12.2015г.

25.11.2015г.

35 СОУ

 1. Учител по философия /по заместване/

8661060
9633731

 

25.11.2015г.

105 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат

8620573
8683528

До 04.12.2015г.
Събеседване на 07.12.2015г. от 10:00ч.

25.11.2015г.

199 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9466956

До 03.12.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 9:00ч.

25.11.2015г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и технологии

9924205

До 30.11.2015г.

25.11.2015г.

4 ПУ

 1. Логопед
 2. Възпитатели – 3 места
 3. Помощник възпитател
 4. Хигиенист
 5. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 13:00ч.

25.11.2015г.

ОДЗ №48

 1. Детски учител

8321022
8320021

До 02.12.2015г.

24.11.2015 г.

18 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9880301

До 10.12.2015г.
Събеседване на 11.12.2015г. от 10:00ч.

24.11.2015 г.

46 ОУ

 1. Учител по математика и информатика

8319018

До 30.11.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 10:00ч.

24.11.2015 г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

До 27.11.2015г.

24.11.2015 г.

116 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас /по заместване/

9942301

До 26.11.2015г.

24.11.2015 г.

СПГТ

 1. Учител практическо обучение – специалност „Хотелиерство и разторантьорством екскурзоводство“

9833958
9835130

До 21.12.2015г.

23.11.2015г.

2 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9556252

До 11.12.2015г.

23.11.2015г

51 СОУ

 1. Отговорник библиотечен и компютърен център

9520545
9521149

До 03.12.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 10:00ч.

23.11.2015г

104 ОУ

 1. Учител по БЕЛ+АЕ или БЕЛ + история

8595192

До 12.12.2015г.

23.11.2015г

170 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител по философия – 0,5 щат

8923085
8923086

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г. от 9:00ч.

20.11.2015г.

140 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

9343373
9346450

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г.от 14:00ч.

19.11.2015г.

9 ФЕГ

 1. Учител по биология /за 1 година/ за предпочитане с ФЕ
 1. Хигиенист /за 1 година/

9877216

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г.от 13:00ч.
До 14.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 14:00ч.

19.11.2015г.

74 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

9346616
9346619

До 11.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 14:00ч.
До 27.11.2015г.
Събеседване на 30.11.2015г. от 14:00ч.

19.11.2015г.

4 ОУ

 1. Хигиенист

9790963
8899626

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г. от 11:30ч.

17.11.2015г.

16 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

9387015

До 25.11.2015г.
Събеседване на 26.11.2015г.

17.11.2015г.

75 ОУ

 1. Начален учител /по заместване/

8221567

 

17.11.2015г.

145 ОУ

 1. Учител по математика

8774482

До 24.11.2015г.

17.11.2015г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Медицинска сестра

0884801589

До 30.11.2015г.

17.11.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9382824

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 12:30ч.

17.11.2015г.

30 СОУ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8221785

До 30.11.2015г.

16.11.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Огняр

9366755

До 25.11.2015г.
Събеседване на 26.11.2015г. от 14:00ч.

16.11.2015г.

65. ОУ
 1. Учител по АЕ – 544 ч. и история и цивилизация – 166 ч.

9676936

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 13:30ч.

13.11.2015г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по АЕ

8563458

До 18.11.2015г.
Събеседване на 19.11.2015г. от 14:30ч.

13.11.2015г.

112 ОУ

 1. Хигиенист

8467325

До 19.11.2015г.

12.11.2015г.

2 СОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по АЕ

9556252

До 15.12.2015г.

12.11.2015г

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален курс
 2. Възпитател

9521304

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 11:00ч.

12.11.2015г

44 СОУ

 1. Начален учител

8452682

До 20.11.2015г.
Събеседване на 24.11.2015г.от 10:00ч.

12.11.2015г

51 СОУ

 1. Хигиенист

9520545

 

Събеседване на 25.11.2015г. от 14:00 ч.

12.11.2015г

101 СОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 места
 2. Хигиенист

9382824

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 12:30ч.

12.11.2015г

47 ОДЗ

 1. Детски учител

8249145

До 20.11.2015г.

12.11.2015г

112 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Начален учител с АЕ

8467325

До 18.11.2015г.

10.11.2015г.

41 ОУ

 1. Главен счетоводител

9878847
9890127

До 12.11.2015г.
Събеседване на 13.11.2015г. от 10:30ч.

10.11.2015г.

94 СОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Учител по АЕ

9450344
9452949

До 20.11.2015г.

10.11.2015г.

119 СОУ

 1. Учител по АЕ

4192516

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г.от 10:00ч.

10.11.2015г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка – 0,5 щат
 2. Хигиенистка

9552904
9532741

До 17.11.2015г.
Събеседване на 18.11.2015г. от 14:00 ч.

10.11.2015г.

ПГБЕТС

 1. Учител по икономика, предприемачество и програмни продукти

8219111

До 17.11.2015г.

10.11.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по АЕ

9381304
9382880

До 17.11.2015г.

06.11.2015г.

62 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 1-4 клас – 280 ч.

0884801720

До 13.11.2015г.

06.11.2015г.

126 ОУ

 1. Възпитател

8585045
8593161

До 09.11.2015г.
Събеседване на 09.11.2015г. от 14:00ч.

06.11.2015г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Работник по поддръжка

8611172

До 20.11.2015г.

06.11.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366755

До 11.11.2015г.
Събеседване на 12.11.2015г. от 14:00 ч.

06.11.2015г.

200 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9926224

До 16.11.2015г.
Събеседване на 17.11.2015г. от 10:00ч.

06.11.2015г.

ПГИИ

 1. Лектор по физика – 162ч.

9367440
0884801478

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г.

06.11.2015г.

СОУ за ДНЗ

 1. Педагог на зрително затруднени деца
 2. Помощник - възпитател

8976758

До 23.11.2015г.
Събеседване на 25.11.2015г. от 11:00ч.

06.11.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ

9879682

До 24.11.2015г.
Събеседване на 25.11.2015г. от 10:00ч.

06.11.2015г.

3 СОУ

 1. Възпитател /по заместване/

8221661

До 12.11.2015г.
Събъседване на 13.11.2015г. от 13:00ч.

06.11.2015г.

96 СОУ

 1. Младши възпитател

8268342
8268339

До 12.11.2015г.
Събеседване на 13.11.2015г. от 11ч.

06.11.2015г.

79 СОУ

 1. Възпитател

8257043
8248975

До 19.11.2015г.
Събеседване на 20.11.2015г. от 10:00ч.

04.11.2015г.

100 ОУ

 1. Начален учител

9316053

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г. от 10:00ч.

04.11.2015г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573
8683528

До 12.11.2015г.
Събеседване на 13.11.2015г. от 10:00ч.

04.11.2015г.

7 СОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9876370

До 20.11.2015г.

02.11.2015г.

25 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9552904

До 04.11.2015г.
Събеседване на 05.11.2015г. от 14:00ч.

02.11.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по информатика и информационн технологии

8221785

До 13.11.2015г.

02.11.2015г.

41 ОУ

 1. Завеждащ административна служба и касиер – 0,5 щат

 

 1. Ръководител компютърен кабинет /по заместване/

9878847
9890127

До 12.11.2015г.
Събеседване на
17.11.2015г. от 10:30ч.

16.11.2015г.  от 10:30ч.

02.11.2015г.

НГДЕК

 1. Библиотекар – 0,5 щат

8262171

До 06.11.2015г.

29.10.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по география на АЕ

9874358

До 10.11.2015г.

29.10.2015г.

140 СОУ

 1. Общ работник

9343373
9346449

До 05.11.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г. от 13:00ч.

29.10.2015г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по испонски език – 3 места
 2. Учител по АЕ

9710056

До 05.11.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г.

29.10.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по теория и практика на професията

8284530;8221065

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г. от 10:00 ч.

29.10.2015г.

ОДЗ №77

 1. Младши учител

9791765

До 09.11.2015г.
Събеседване на 10.11.2015г. от 13:00 ч.

29.10.2015г.

17 СОУ

 1. Възпитател с ФЕ
 2. Възпитател

8217188

До 06.11.2015г.
Събеседване на 09.11.2015г. от 9:30ч.

29.10.2015г.

62 ОУ

 1. Лектор по музика – 84 ч.

0884801720

До 13.11.2015г.

27.10.2015г.

1 СОУ

 1. Портиер

9835363

До 29.10.2015г.

27.10.2015г.

4 ПУ

 1. Логопед

8570159

До 05.11.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г. от 13:00ч.

27.10.2015г.

81 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9745494
9755495

До 06.11.2015г.
Събеседване на 09.11.2015г.

27.10.2015г.

74 СОУ

 1. Ресурсен учител

9346616
9346619

До 09.11.2015г.
Събеседване на 10.11.2015г. от 10:30 ч.

27.10.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и ДБТ

8221785

До 30.10.2015г.

27.10.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Оперативен счетоводител

9874358

 

27.10.2015г.

НУИИ

 1. Секретар
 2. Общ работник на 4 часа

9876388
9874926

До 02.11.2015г.

27.10.2015г.

ОДЗ №121

 1. Логопед

9346380
0884801731

До 26.11.2015г.
Събеседване на 30.11.2015г. от 14:00ч.

23.10.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Възпитател

8721156

До 29.10.2015г.
Събеседване на 02.11.2015г. от 13:00ч.

23.10.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9833958
9835130

До 25.11.2015г.

23.10.2015г.

ПГСС „Бузема“

 1. Лекторски часове по география и икономика -

8563458

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 14:30 ч.

23.10.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

9201203

До 27.10.2015г.
Събеседване на 28.10.2015г. от 9:00 ч.

23.10.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по АЕ

9878570

До 30.10.2015г.

23.10.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9387015

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г.

23.10.2015г.

125 СОУ

 1. Педагогически съветник

8758196

До 13.11.2015г.
Събесадване на 16.11.2015г. от 10:00ч.

23.10.2015г.

76 ОУ

 1. Учител-лектор по АЕ

9874344
9319388

До 28.10.2015г.

23.10.2015г.

153 СУ

 1. Учител по биология и здравно образование

9383143
9372190

До 29.10.2015г.
Събеседване на 05.11.2015г. от 13:00ч.

22.10.2015г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист
 2. Общ работник /по заместване/

9878772
9876402

До 10.11.2015г.

22.10.2015г.

94 СОУ

 1. Учител в подготвителна група 6 годишни
 2. Начален учител /по заместване/
 3. Учител по АЕ

9450344
9452949

До 10.11.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 10:00ч.

22.10.2015г.

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8731458

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 13:00 ч.

22.10.2015г.

Ресурсен център

 1. Помощник директор по УД
 2. Младши ресурсен учител – 2 места
 3. Технически секретар

8289497

До 27.10.2015г.
До 30.10.2015г.

До 28.10.2015г.

22.10.2015г.

ОДЗ №21

 1. Детски учител – 2 места

8219185

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 10:00ч.

22.10.2015г.

112 ОУ

 1. Помощник директор АСД

8467325
0884801455

До 28.10.2015г.

22.10.2015г.

97 СОУ

 1. Възпитател – начален етап

8140510
8140514

До 03.11.2015г.
Събеседване на 05.11.2015г. от 11:00 ч.

22.10.2015г.

ПГЕБ

 1. Огняр

8575027

До 06.11.2015г.

22.10.2015г.

ОДЗ №85

 1. Помощник възпитател
 2. Медицинска сестра

9791138

До 29.10.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г. от 13:30ч.

21.10.2015г.

33 ЕГ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8241131

До 27.10.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 12:00 ч.

21.10.2015г.

79 СОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

8257043

До 28.10.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 10:00ч.

21.10.2015г.

92 ОУ

 1. Корепетитор по хореография

8284726
8284733

До 26.10.2015г.

21.10.2015г.

ОДЗ №1

 1. Детски учител

8317017

До 06.11.2015г.
Събеседване на 11 и 12.11.2015г. от 10:30ч.

20.10.2015г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

9552904
9532741

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 14:00 ч.

20.10.2015г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ

8223183
8295172
8295166

До 30.10.2015г.
Събеседване на 03.11.2015г. от 9:00ч.

20.10.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

До 13.11.2015г.

20.10.2015г.

ПГТЕ

 1. Учител по физика и астрономия

8284530
8221065

До 27.10.2015г.
Събеседване на 28.10.2015г. от 10:30ч.

20.10.2015г.

ОДЗ №40

 1. Старши учител

8229360
8219047

До 04.11.2015г.

20.10.2015г.

49 ОУ

 1. Работник поддръжка

8472330

До 28.10.2015г.

20.10.2015г.

58 ОУ

 1. Огняр
 2. Хигиенист

9366755

До 31.10.2015г.
Събеседване на 02.11.2015г.

19.10.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по италиански и АЕ
 2. Възпитател в начален етап
 3. Домакин
 4. Хигиенистка

8221785

До 22.10.2015г.

19.10.2015г

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8731458

До 26.10.2015г.
Събеседване на 27.10.2015г.

19.10.2015г

116 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

9942301

До 22.10.2015г.

19.10.2015г

145 ОУ

 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Хигиенист

8774482

До 26.10.2015г.

16.10.2015г.

166 СУ

 1. Възпитател в общежитие

8473860

До 19.10.2015г.

16.10.2015г.

НГДЕК

 1. Главен счетоводител

8333669

До 23.10.2015г.

16.10.2015г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

До 21.10.2015г.
Събеседване на 21.11.2015г. от 13:00 ч.

16.10.2015г.

65 ОУ

 1. Завеждащ административна служба

9676936

До 21.10.2015г.

16.10.2015г.

60 ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Ресурсен учител по проект „Включващо обучение“

9366875

До 23.10.2015г.
Събеседване на 26.10.2015г. от 11:00ч.

15.10.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9880301

До 30.10.2015г.
Събеседване на 03.11.2015г. от 10:00 ч.

15.10.2015г.

36 СОУ

 1. Хигиенистка

8586148
0879609570

До 23.10.2015г.

15.10.2015г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 места

9382862

До 30.10.2015г.
Събеседване на 03.11.2015г. от 11:00 ч.

15.10.2015г.

101 СОУ

 1. Възпитател в начален курс

9382824

До 19.10.2015г.
Събеседване на 20.10.2015г. от 11:00 ч.

15.10.2015г.

113 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

8221063
8220329

До 21.10.2015г.
Събеседване на 22.10.2015г. от 12:30ч.

15.10.2015г.

119 СОУ

 1. Възпитател

8701008
4191588

До 20.10.2015г.
Събеседване на 21.10.2015г.

15.10.2015г.

128 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8840381

До 28.10.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 10:30ч.

13.10.2015г.

108 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

8892527

До 16.10.2015г.
Събеседване на 19.10.2015г. от 14:00 ч.

13.10.2015г.

136 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8217053
8217088

До 20.10.2015г.
Събеседване на 21.10.2015г. от 14:00 ч.

13.10.2015г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по АЕ

8563458

До 19.10.2015г.
Събеседване на 19.10.2015г. от 14:30 ч.

13.10.2015г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител /по заместване/

8580019
8585131

До 18.10.2015г.

13.10.2015г.

ЦДГ №140

 1. Детски учител

8220578

До 21.10.2015г.

12.10.2015г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка – 0,5 щат

9552904

До 14.10.2015г.
Събеседване на 15.10.2015г. от 10:00 ч.

12.10.2015г.

121 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8696428

До 15.10.2015г.
Събеседване на 16.10.2015г. от 10:00 ч.

12.10.2015г.

149 СОУ

 1. Психолог и логопед по проект „Включващо обучение“

9561549

До 23.10.2015г.
Събеседване на 28.10.2015г.

12.10.2015г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0884801483

До 30.10.2015г.

12.10.2015г.

102 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9382654

До 15.10.2015г.

09.10.2015г.

54 СОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по изобразително изкуство – 374 ч.

9381021

До 16.10.2015г.

09.10.2015г.

76 ОУ

 1. Възпитател
 2. Лекторски часове по АЕ

9874344

До 13.10.2015г.

09.10.2015г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

До 16.10.2015г.

08.10.2015г.

130 СОУ

 1. Възпитател

8470495
08795333327

До 12.10.2015г.
Събеседване на 12.10.2015г. от 15:00 ч.

08.10.2015г.

171 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и домашна техника и икономика – 0,5 щат

9917554

До 15.10.2015г.
Събеседване на 16.10.2015г. от 16:00ч.

08.10.2015г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове по музика

9964781

 

08.10.2015г.

4 ПУ

 1. Възпитател
 2. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 23.10.2015г.
Събеседване на 27.10.2015г. от 13:00 ч.

08.10.2015г.

ОДЗ №18

 1. Педагог в детска ясла – 0,5 щат

9437641

До 16.10.2015г.

08.10.2015г.

ОДЗ №120

 1. Детски учител

8223219

До 15.10.2015г.

06.10.2015г.

85. СОУ

 1. Свободни часове по руски език – 212ч.

9458164
8406330
sou85@abv.bg

До 13.10.2015г.

06.10.2015г.

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“

 1. Учител по теоретично и практическо обучение /Инженер-металург/

9831434

До 12.10.2015г.
Събеседване на 14.10.2015г. от 10:00ч.

06.10.2015г.

29. СОУ

 1. Младши учител по английски език – 0,5 щат
 2. Младши възпитател в начален етап

8313020
8319119

До 12.10.2015г.

06.10.2015г.

2. СОУ

 1. Хигиенист

9556252

До 02.11.2015г.

06.10.2015г.

49. ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство /по заместване/

8472240

До 09.10.2015г.

06.10.2015г.

ОДЗ №44

 1. Учител в предечилищна група – 3 места

9943633

До 30.10.2015г.

06.10.2015г.

НТБГ

 1. Учител по икономически дисциплини на ФЕ /по заместване/

9520857
9157931

До 16.10.2015г.

06.10.2015г.

ОДЗ №101

 1. Слухово-речев рахабилитатор

8244877

До 23.10.2015г.
Събеседване на 26.10.2015г.

05.10.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по математика

8241131

До 07.10.2015г.

05.10.2015г.

153 СУ

 1. Учител по спортна подготовка /волейбол/ - 380 ч.

9383143
8372190

До 09.10.2015г.
Събеседване на 12.10.2015г. от 10:00 ч.

05.10.2015г.

СГСАГ

 1. Ръковадител компютърен кабинет /по заместване/

8661271

До 09.10.2015г.

05.10.2015г.

ЧДГ „Малки орли“

 1. Детски учител с АЕ

0896667990

До 09.10.2015г.

02.10.2015г.

145 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат

8774482

До 07.10.2015г.

02.10.2015г

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

До 10.10.2015г.

02.10.2015г

19 СОУ

 1. Деловодител
 2. Хигиенист – 2 места

9520825

До 15.10.2015г.

02.10.2015г

17 СОУ

 1. Технически изпълнител

8217188

До 21.10.2015г.
Събеседване на 21.10.2015г. от 9:30ч.

01.10.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

9387015

До 08.10.2015г.
Събеседване на 09.10.2015г.

01.10.2015г.

55 СОУ

 1. Начален учител с АЕ

8771297
9744322

 

01.10.2015г.

84 ОУ

 1. Младши и старши учител по математика /5-8 клас/

9928044
0884801764

До 08.10.2015г.

01.10.2015г.

141 ОУ

 1. Учител и възпитател в подготвителна група

8960100

До 08.10.2015г.
Събеседване на 09.10.2015г. от 14:00 ч.

01.10.2015г.

НУИИ

 1. Главен счетоводител

9874926
9876388

До 15.10.2015г.

01.10.2015г.

ОДЗ №7

 1. Детски учител

8589108
8694511

До 09.10.2015г.
Събеседване 12.10.2015г. от 10:00 ч.

01.10.2015г.

ЦДГ №177

 1. Детски учител

8473939

До 16.10.2015г.
Събеседване на 20.10.2015г. от 10:30ч.

01.10.2015г.

ЦДГ №112

 1. Логопед

9592933

До 10.10.2015г.

30.09.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 2 места
 2. Учител по испански език – 0,5 щат

9874358

 

30.09.2015г.

45 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места

8286282

До 07.10.2015г.
Събеседване на 15.10.2015г. от 10:00 ч.

30.09.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366755

До 15.10.2015г.
Събеседване на 20.10.2015г. от 14:00ч.

30.09.2015г.

153 СУ

 1. Помощник директор АСД – 0,5 щат

9383143
8372190

До 02.1.2015г.
Събеседване на 05.10.2015г. от 10:00 ч.

30.09.2015г.

49 ОУ

 1. Педагогически съветник

8472330

До 10.10.2015г.

30.09.2015г.

37 СОУ

 1. Маркетинг в туризма – 144 ч.
 2. Счетоводство на фирмата – 93 ч.
 3. Законодателство в туризма – 62 ч.

8263801
8265462

До 13.10.2015г.

30.09.2015г.

118 СОУ

 1. Старши учител по физика
 2. Старши учител по АЕ н начален етап

8740029

До 19.10.2015г.
Събеседване 20.10.2015г. от 14:00 ч.

30.09.2015г.

146 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

9989040

До 07.10.2015г.

30.09.2015г.

33 ОУ

 1. Спасител по плуване

8242377

До 05.10.2015г.

30.09.2015г.

24 СОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 72 ч.

9457395

До 02.10.2015г.

30.09.2015г.

136 ОУ

 1. Педагогически съветник

8217053
8217088

До 09.10.2015г.
Събеседване на 12.10.2015г. от 14:00 ч.

30.09.2015г.

ЧСОУ „Св.Георги“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Помощник учител /с начална педагогика или с педагогическа правоспособност/

9628753
0889559880

До 10.10.2015г.

29.09.2015г.

59 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

9366716;
9366703

До 02.10.2015г.
Събесадване на 05.10.2015г. от 14:00 ч.

29.09.2015г.

108 СОУ

 1. Счетоводител

8892527

До 30.09.2015г.
Събеседване на 30.09.2015г. от 14:00 ч.

29.09.2015г.

132 СОУ

 1. Младши учител по информатика и информационни технологии

 

 1. Младши възпитател – начален етап

8562843
8552164

До 02.10.2015г.
Събеседване на 02.10.2015г. от 15:30ч.

Събеседване на 05.10.2015г. от 15:00 ч.

29.09.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/
 2. Учител по физика и астрономия

9878570
9881131

 

29.09.2015г.

ССУ С ДГ за ДУС

 1. Възпитател – 2 места
 2. Възпитател сменно-нощен – 1 място /мъж/

8556117

До 05.10.2015г.

29.09.2015г.

ЦДГ №65

 1. Детски учител

8310324
0884801432

До 23.10.2015г.

29.09.2015г.

39 СОУ

 1. Възпитател в ПГ /по заместване/

8859019

До 06.10.2015г.
Събеседване 07.10.2015г. от 14:30 ч.

29.09.2015г.

ПГТЕ

 1. Учител по физика и астрономия /по заместване/

8221065
8284530

До 15.10.2015г.
Събеседване на 16.10.2015г. от 10:00 ч.

25.09.2015г.

145 ОУ

 1. Учител по музика /по заместване/
 2. Учител по НЕ – 160 ч. в начален етап

8774482

До 30.09.2015г.

25.09.2015г.

10 СОУ

 1. Учител по Домашна техника и икономика, технологии и изобразително изкуство

8747178;
9743234

До 01.10.2015г.
Събеседване на 05.10.2015г. от 14:30 ч.

25.09.2015г.

78 СОУ

 1. Учител по икономика
 2. Учител по математика и информатика
 3. Възпитател – 2 места

9977972

До 05.10.2015г.
Събеседване на 06.10.2015г. от 10:00 ч.

25.09.2015г.

25 ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

9552904

До 29.09.2015г.
Събеседване на 30.09.2015г. от 10:00 ч.

25.09.2015г.

57 СУ

 1. Учител по АЕ

9200250

До 02.10.2015г.

25.09.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по АЕ – начален етап

9943325

До 01.10.2015г.
Събеседване на 02.10.2015г. от 10:00 ч.

24.09.2015г.

94. СОУ

1. Учител ПГ
2. Възпитател-3 работни места
3. Учител по английски език

02/9450344
02/9452949

До 30.10.2015г.

24.09.2015г.

НУКК

 1. Учител в ДГ
 2. Работник в училищен стол

02/9048264
02/9048240
02/9578625

До 02.10.2015г.

24.09.2015г.

21. СОУ

 1. Педагогически съветник

02/9624689
02/8629189

До 02.10.2015г.

24.09.2015г.

19. СОУ

 1. Учител по информационни технологии

02/9520825

До 02.10.2015г.

24.09.2015г.

ПГЕБ

 1. Хигиенист

02/8575027

До 30.09.2015г.

24.09.2015г.

16. ОУ

 1. Учител в начален етап-

2 работни места

02/9387015

До 29.09.2015г.

23.09.2015г.

Ресурсен център

1. Ресурсен учител-3 работни места

02/8289497

До 30.09.2015г.

23.09.2015г.

130. СОУ

            1. Възпитател в начален етап

02/8470495

           До 25.09.2015г.

23.09.2015г.

100. ОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Възпитател в прогимназиален етап

02/9316053

До 07.10.2015г.

23.09.2015г.

2. СОУ

            1. Учител по химия с АЕ

02/9556252

           До 19.10.2015г.

23.09.2015г.

ЦДГ №55

1. Учител по физическо възпитание и спорт

02/8700538

От 25.09.2015г. до 02.10.2015г.

18.09.2015г.

СПГТ

1. Учител практическо обучение

02/9835130
02/9833692

До 29.09.2015г.

18.09.2015г.

191. ОУ

          1. Начален учител
2. Учител по изобразително  
изкуство-0,5 щат

02/9927504

          

18.09.2015г.

ОДЗ №25

1. Учител-2 работни места

02/9676620

От 23.09.2015г. до 02.10.2015г.

18.09.2015г.

95. СОУ

 1. Начален учител/по заместване/

02/9450365
02/9451261

От 02.10.2015г.

18.09.2015г.

162. ОУ

 1. Лектор по история и цивилизация
 2. Лектор по английски език
 3. Лектор по музика

02/9943325

До 25.09.2015г.

17.09.2015г.

СУ  „Ген. Стойчев”

1. Възпитател със специалност спортно-професионална подготовка

02/8703481

До 23.09.2015г.

17.09.2015г.

126. ОУ

           1. Учител подготвителен клас
2. Възпитател-2 работни
места

02/8585045
02/8593161

До 24.09.2015г.

17.09.2015г.

177. ОУ

1. Учител по биология и химия-0,5 щат
2. Лекторски часове по ЧП-49 часа

02/9964781

До 25.09.2015г.

17.09.2015г.

28. СОУ

 1. Логопед по проект

02/8223183
02/8295172

До 23.09.2015г.

17.09.2015г.

ОДЗ №49

 1. Учител

0884801583

До 25.09.2015г.

16.09.2015г.

141. ОУ

 1. Възпитател ПГ

02/8960100

До 25.09.2015г.

16.09.2015г.

10. СОУ

 1. Възпитател ПГ-0,5 щат

02/8747178

До 18.09.2015г.

16.09.2015г.

ОДЗ №48

1. Учител

02/8321022
02/8320021

До 23.09.2015г.

16.09.2015г.

101. СОУ

 1. Възпитател в начален етап-2 работни места

02/9382824

До 23.09.2015г.

16.09.2015г.

130. СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

02/8470495
0879533327

До 25.09.2015г.

16.09.2015г.

ОДЗ №81

 1. Педагог-0,5 щат
 2. Помощник възпитател

02/8291299
02/8221882

До 25.09.2015г.

15.09.2015г.

15. СОУ

 1. Учител в начален етап

02/9381304
02/9382880

До 18.09.2015г.

15.09.2015г.

112. ОУ

 1. Възпитател в ПИГ-1-4 клас
 2. Учител в ПГ
 3. Хигиенист -2 работни места
 4. Касиер

02/9440084

До 30.09.2015г.

15.09.2015г.

191. ОУ

1. Лекторски часове по история и цивилизация-
204 часа
2. Лекторски часове по биология и здравно образование-289 часа
3. Лекторски часове по музика-204 часа

02/9927504

До 17.09.2015г.

15.09.2015г.

91. НЕГ

 1. Учител по география

02/9872489
02/9880022

До 15.09.2015г.

15.09.2015г.

ПГМЕ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по теоретично и практическо обучение

02/9831434

До 25.09.2015г.

15.09.2015г.

ОДЗ  №72

 1. Учител

0884801483

До 07.10.2015г.

14.09.2015г.

54. СОУ

 1. Общ работник

02/9381021

От 23.09.2015г. до 12.10.2015г.

14.09.2015г.

140. СОУ

 1. Общ работник

02/9343373

До 25.09.2015г.

14.09.2015г.

28. СОУ

 1. Ресурсен учител

02/8295166

До 20.09.2015г.

14.09.2015г.

76. ОУ

 1. Учител по ФВС /по заместване/
 2. Лектор по изобразително изкуство – 170ч.
 3. Учител по информационни технологии – 102ч.

02/9874344

До 16.09.2015г.

14.09.2015г.

78. СОУ

 1. Учител по испански език

02/9977072

-

14.09.2015г.

41. ОУ

 1. Възпитател в начален етап /по заместване/

02/9878847

До 18.09.2015г.

14.09.2015г.

153. СУ

 1. Учител по спортна подготовка /волейбол/ - 380ч.

02/9383143

До 23.09.2015г.

11.09.2015г.

130. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 работни места

02/8470495
0879533327
coy130@abv.bg

До 14.09.2015г.

11.09.2015г.

ОДЗ №179

 1. Учител в градинска група /по заместване/
 2. Помощник-възпитател в градинска гупа

02/8202471

От 14.09.2015г. до 18.09.2015г.

11.09.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител с НЕ
 3. Учител по АЕ в начален етап
 4. Медицинска сестра

02/9709490

До 12.09.2015г.

11.09.2015г.

26. СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

02/8573023
02/8570129

-

10.09.2015г.

15. СОУ

 1. Младши учител в начален етап /по заместване/
 2. Младши възпитател в начален етап
 3. Младши учител по ФВС /по заместване/

02/9381304
02/9382880

До 14.09.2015г.

10.09.2015г.

37. СОУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/8263801

До 14.09.2015г.

10.09.2015г.

4. ПУ-интернат

 1. Социален педагог
 2. Технически сътрудник
 3. Шофьор на училищен автобус

02/8570159

До 18.09.2015г.

10.09.2015г.

102. ОУ

 1. Младши възпитател по програма „Заедно в час“
 2. Възпитател в начален етап

02/9382654

До 12.09.2015г.

10.09.2015г.

34. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места

02/8594131

До 14.09.2015г.

09.09.2015г.

162. ОУ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по английски език – 2 работни места
 3. Лектор по музика
 4. Възпитател /VI клас/

02/9943325

До 17.09.2015г.

09.09.2015г.

55. СОУ

 1. Учител по английски език /непълен норматив/
 2. Учител по немски език /непълен норматив/

02/8771297
02/9744322

До 14.09.2015г.

09.09.2015г.

4. СВГ

 1. Учител по история и цивилизация

02/9833797

До 11.09.2015г.

09.09.2015г.

94. СОУ

 1. Учител в подготвителна група /6-годишни/

02/9450344
02/9452949

До 18.09.2015г.

09.09.2015г.

ОДЗ №137

 1. Логопед – 0,5 щат

02/9362087
02/9362086

До 10.10.2015г.

09.09.2015г.

107. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8663168
02/8662029

До 24.09.2015г.

09.09.2015г.

1. АЕГ

 1. Учител по немски език /непълен норматив/

02/9442181

До 11.09.2015г.

09.09.2015г.

33. ЕГ

 1. Учител по английски език

02/8241131

До 12.09.2015г.

09.09.2015г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Учител по професионална подготовка /агроном/

02/8563458

До 11.09.2015г.

09.09.2015г.

58. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/9366755

До 14.09.2015г.

09.09.2015г.

ОДЗ №69

 1. Учител – 2 работни места
 2. Педагог – 0,5 щат

02/8402590

До 15.09.2015г.

09.09.2015г.

27. СОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8244815

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

18. СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по АЕ и ФЕ – 1 работно място
 3. Учител по японски език

02/9880301

До 24.09.2015г.

08.09.2015г.

ОДЗ №117

 1. Учител

02/8749121
0884801625

До 15.09.2015г.

08.09.2015г.

ОДЗ №18

 1. Учител

02/9437641

До 15.09.2015г.

08.09.2015г.

76. ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Лектор по английски език в 1-ви клас /2ч. седмично/
 3. Лектор по химия и опазване на околната среда – 51ч.

02/9874344
02/9319388

До 10.09.2015г.

08.09.2015г.

4. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/9790963

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

11. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8624187

До 12.09.2015г.

08.09.2015г.

108. СОУ

 1. Помощник-директор УД

02/8892527

До 10.09.2015г.

08.09.2015г.

117. СОУ

 1. Възпитател

0884701219

До 14.09.2015г.

08.09.2015г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител

0884801549

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

СОУДНЗ „Луи Брайл“

 1. Възпитател – 2 работни места

02/8976758
02/8981264

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

45. ОУ

 1. Възпитател
 2. Спасител

02/8286282

До 12.09.2015г.

08.09.2015г.

81. СОУ

 1. Учител по БЕЛ и руски език – 1 работно място
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

02/9745506
02/9745494
02/9755495

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

24. СОУ

 1. Учител по биология и здравно образование /с втора специалност химия и опазване на околната среда/ – 0,5 щат

02/9457396
02/9457395

До 10.09.2015г.

08.09.2015г.

29. СОУ

 1. Младши учител по география и икономика

02/8313020
02/8319119
02/8310170

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

132. СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ
 2. Учител по физика и астрономия
 3. Възпитател в начален етап
 4. Помощник-директор по АИВ – 0,5 щат

02/8562843
02/8552164

До 10.09.2015г.

07.09.2015г.

ОДЗ №66

 1. Помощник-възпитател

02/9923146

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

113. СОУ

 1. Учител по география и икономика и по история и цивилизация – 1 работно място

02/8220329

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

29. СОУ

 1. Помощник-директор УД
 2. Младши възпитател – 2 работни места

02/8313020

-

07.09.2015г.

СОУДНЗ „Луи Брайл“

 1. Лекторски часове по труд и техника – 170ч.

02/8976758

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

106. ОУ

 1. Учител по музика – 271ч.

02/8472181

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

140. СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

02/9346450

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

62. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

0884801720

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

82. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 2. Портиер-работник поддръжка

02/8791236
02/9736154

До 10.09.2015г.

07.09.2015г.

49. ОУ

 1. Възпитател – 5 работни места
 2. Начален учител
 3. Учител по география и икономика

02/8472330

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

23. СОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап /БЕЛ/

02/9443588

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

ОДЗ №172

 1. Специален педагог – 2 работни места

0887934970

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

145. ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по английски език

02/8774482

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

200. ОУ

 1. Портиер
 2. Хигиенист

02/9926224
bs200lz@abv.bg

До 23.09.2015г.

07.09.2015г.

1. ПУ

 1. Социален педагог
 2. Учител /Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност/ – 2 работни места

02/9208198
02/9200780

До 12.09.2015г.

07.09.2015г.

100. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места

02/9316053

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

ПГФК

 1. Младши учител или учител по история и цивилизация
 2. Учител по информатика и информационни технологии – 288ч.

02/8739500

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

ЦДГ №49

 1. Учител или старши учител – 1 работно място

02/9367312

До 11.09.2015г.

04.09.2015г.

140. СОУ

 1. Учител по физика и астрономия и ИТ

02/9343373
02/9346449

До 10.09.2015г.

04.09.2015г.

131. СОУ

 1. Учител по математика с информатика и ИТ
 2. Учител по химия и физика

02/8777144
02/8747109

До 09.09.2015г.

04.09.2015г.

201. ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и домашен бит и техника – 0,5 щат

02/9926314
02/9926434

-

04.09.2015г.

121. СОУ

 1. Помощник-директор АСД

02/8696428

До 11.09.2015г.

04.09.2015г.

76. ОУ

 1. Лектор по география и икономика

02/9874344
02/9319388

До 08.09.2015г.

04.09.2015г.

106. ОУ

 1. Лектор по музика – 271ч.

02/9452879
02/8472181

До 09.09.2015г.

04.09.2015г.

33. ЕГ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по френски език
 3. Учител по история и цивилизация на френски език – 126ч.
 4. Учител по биология и здравно образование на френски език – 144ч.

02/8241131

До 08.09.2015г.

04.09.2015г.

Логопедична детска градина №134

 1. Младши учител или учител на деца с езиково-говорни нарушения

02/9522919
0884801411

От 05.09.2015г. до 18.09.2015г.

04.09.2015г.

Столичен център за работа с деца

 1. Учител по изобразителни и приложни изкуства – 0,5 щат
 2. Учител по английски език – 0,5 щат
 3. Учител по танци /модерен балет/ - 0,5 щат
 4. Учител по танци /модерен балет/ - 0,5 щат

02/9386161

До 14.09.2015г.

04.09.2015г.

8. СОУ

Свободни часове по:

 1. Биология – 204ч.
 2. Химия – 153ч.
 3. Човекът и природата – 170ч.
 4. Музика – 272ч.
 5. ДТИ и технологии – 204ч.

02/8719035
sou8@abv.bg

До 10.09.2015г.

04.09.2015г.

141. ОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Учител в начален етап
 3. Възпитател в начален етап – 0,5 щат
 4. Учител по английски език

02/8960100

До 09.09.2015г.

03.09.2015г.

ЦДГ №5

 1. Детски учител

0884801713

До 10.09.2015г.

03.09.2015г.

133. СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Начален учител с руски език
 3. Учител по физика

02/9881131
02/9878570

До 09.09.2015г.

03.09.2015г.

175. ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по английски език
 3. Хигиенист

02/9982084

До 10.09.2015г.
За хигиенист до 04.09.2015г.

03.09.2015г.

7. СОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

02/9876370

До 10.09.2015г.

03.09.2015г.

108. СОУ

 1. Учител по „Технологии - предприемачество и бизнес“ – 0,5 щат

02/8892527

До 07.09.2015г.

03.09.2015г.

94. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по математика
 3. Възпитател в начален етап – 4 работни места
 4. Учител по математика – 0,5 щат

02/9450344
02/9452949

До 11.09.2015г.

03.09.2015г.

56. СОУ

 1. Учител по математика
 2. Възпитател в начален етап

02/8261387
02/8261177

От 04.09.2015г. до 08.09.2015г.

03.09.2015г.

ЧПДГ „Алина“

 1. Учител с предучилищна педагогика и АЕ

0888225240

До 23.09.2015г.

03.09.2015г.

ОДЗ №21

 1. Учител по музика – 0,5 щат

02/8219185

До 25.09.2015г.

03.09.2015г.

1. СОУ

 1. Възпитател ПИГ начален етап – 2 места
 2. Начален учител
 3. Учител по биология и химия
 4. Хигиенист

02/9835363

До 08.09.2015г.

03.09.2015г.

ЧСОУ „П. Р. Славейков“

 1. Учител по английски език
 2. Учител по биология и химия

0894480707
02/9571744

До 10.09.2015г.

03.09.2015г.

ПГЕБ

 1. Помощник-директор УПД
 2. Учител по професионално обучение

02/8575027

До 09.09.2015г.

02.09.2015г.

84. ОУ

 1. Учител в начален етап

02/9928044
0884801764

До 11.09.2015г.

02.09.2015г.

19. СОУ

 1. Учител по информационни технологии

02/9520825
sou_19@mail.bg

До 09.09.2015г.

02.09.2015г.

ЦДГ №112

 1. Детски учител
 2. Логопед
 3. ЗАТС
 4. Учител /специална педагогика/
 5. Помощник-възпитател

02/9592933
02/9592920

До 15.09.2015г.

02.09.2015г.

121. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 2. Възпитател в прогимназиален етап
 3. Учител по английски език

02/8696428
02/8597176
sou121@abv.bg

Събеседване на 09.09.2015г.

02.09.2015г.

НУИИ „Илия Петров“

 1. Учител по физика и химия

02/9874926
02/9876388

До 08.09.2015г.

02.09.2015г.

47. СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и бит и технологии – 0,5 щат

02/9522228

Интервю на 08.09.2015г.

02.09.2015г.

26. СОУ

 1. Библиотекар

02/8573023
02/8570129

До 11.09.2015г.

02.09.2015г.

31. СУЧЕМ

 1. Възпитател

02/8721156

До 11.09.2015г.

02.09.2015г.

76. ОУ

 1. Учител по арабски език

02/9874344
02/9319388

До 11.09.2015г

02.09.2015г.

85. СОУ

 1. Учител по руски език – 212ч.

02/9458164
02/8406330
sou85@abv.bg

До 12.09.2015г.

02.09.2015г.

92. ОУ

 1. Учител по хореография

02/8284726
02/8284733
02/9205011

До 08.09.2015г.

02.09.2015г.

101. СОУ

 1. Учител по английски език

02/9382824

До 28.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №28

 1. Учител

02/8749054
0884801634

До 14.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №49

 1. Учител

0884801583

До 10.09.2015г.

01.09.2015г.

147. ОУ

 1. Учител по английски език

02/8221387
02/9208089

До 03.09.2015г.

01.09.2015г.

49. ОУ

 1. Начален учител – 2 работни места
 2. Лектор по БЕЛ – 170ч.
 3. Лектор по ДТИ – 170ч.
 4. Възпитател – 2 работни места

02/8472330

До 03.09.2015г.

01.09.2015г.