начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

29.01.2015г.

17 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

 

8217188

До 04.02.2015 г.

29.01.2015г.

108 СОУ

 1. Учител по математика

8892527

До  02.02.2015г.
Събеседване на 03.02.2015г. от 9:30 ч.

 

29.01.2015г.

113 СОУ

 1. Учител в ПГ /по заместване/

8220329

 До 30.01.2015г.

29.01.2015г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител /по заместване/

9926304

До 20.02.2015г.

29.01.2015г.

ЦДГ №87

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9543064

До 15.02.2015г.

26.01.2015г.

1 СОУ

 1. Счетоводител

9835363

До 03.02.2015 г.
Събеседване на 04.02.2015г. от 14:00 ч.

26.01.2015г.

19 СОУ

 1. Възпитател с АЕ – 0,5 щат

9523016

До  28.01.2015г.

 

26.01.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по математика
 2. Хигиенист

9382824

 До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 10:00 ч.

26.01.2015г.

ПГБЕТС

 1. Учител по биология и химия – непълен щат

8283674

До 30.01.2015г.

26.01.2015г.

Ресурсен център

 1. Младши ресурсен учител

8289497

До 04.02.2015г.

23.01.2015г.

30 СОУ

 1. Хигиенист

8221785

До 28.01.2015 г.

23.01.2015г.

ОДЗ №75

 1. Медицинска сестра в яслена група

8770396
8749429

До  30.01.2015г.

 

23.01.2015г.

ЦДГ №136

 1. Детска учителка – по заместване /може и пенсионерка/

8551568
0884801418

 

23.01.2015г.

31 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8721156

До 29.01.2015г.

21.01.2015г.

8 СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по история и география

8719035

 

21.01.2015г.

166 СУ

 1. Помащник директор по УД /по заместване/
 2. Учител по АЕ

8473860

До  27.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 10:30 ч.

 

21.01.2015г.

ПГЕБТ

 1. Хигиенист

8575027

До 23.01.2015г.
Събеседване на 24.01.2015г. от 10:00 ч.

20.01.2015г.

39 СОУ

 1. Портиер

8859019

До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015 г. от 14:30 ч.

20.01.2015г.

123 СОУ

 1. Възпитатели – 2 места

9203023

До  28.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 14:00 ч.

 

20.01.2015г.

199 ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Възпитател

9466956

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 9:00 ч. и от 14:00 ч.

20.01.2015г.

ЧСОУ  „Г.С.Уланова“

 1. Учител по АЕ в начален етап

8658101
9630687
0888721101

До 11.02.2015г.

20.01.2015г.

96 СОУ

 1. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 26.01.015г.
Дъбеседване на 27.01.205 г. от 12:00 ч.

20.01.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап /по заместване/

9943325

До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 10:30 ч.

20.01.2015г.

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 26.01.2015г.

19.01.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9387015

До 22.01.2015г.

19.01.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по химия на АЕ

9880301
9878045

До  04.02.2015г.
Събеседване на 05.02.2015г. от 10:00 ч.

 

19.01.2015г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап /по заместване/

8771297
9744322

До 28.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 9:30 ч.

19.01.2015г.

59 ОУ

 1. Възпитател – начален етап

9366716
9366703

До 26.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г.  от 14:00 ч.

19.01.2015г.

83 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9923060

До 22.01.015г.

19.01.2015г.

199 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

9466956

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 14:00 ч.

16.01.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по химия – 0,5 щат

9381304
9382880

До 20.01.2015г.

16.01.2015г.

62 ОУ

 1. Свободни часове по:

-история и цивилизация – 45 ч.
-география и икономика – 52 ч.
-биология – 70 ч.
- ЧП – 53 ч.

0884801720
8341617

До  19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г.

 

16.01.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ – 2 места

9833958
9835130

До 15.02.2015г.

16.01.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 29.01.2015г.
Събеседване на 02.02.2015г.  от 10:00 ч.

16.01.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по японски език
 2. Учител по АЕ /по заместване/

8284530

До 28.01.015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 10:30 ч.

14.01.2015г.

32 СОУ

 1. Оперативен счетоводител

9874358

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 10:00 ч.

14.01.2015г.

118 СОУ

 1. Възпитател в начален курс /по заместване/

8740029

До  23.01.2015г.

 

14.01.2015г.

130 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – непълен норматив – 456 ч.

8470495
0879533327

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г . от 14:00 ч.

14.01.2015г.

4 ПУ

 1. Социален педагог

8570159
8571426

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г.  от 15:00 ч.

14.01.2015г.

ЦДГ №99

 1. Учител по музика

0884801415
8590112

До 16.02.015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 13:30 ч.

13.01.2015г.

179 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика 5-7 клас

0884801738

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 12:00 ч.

13.01.2015г

ПГТКИ

 1. Технически сътрудник – 0,5 щат
 2. Учител в специални предмети – инженер-химик, специалност «Обувно и кожено-галантерийно производство»

8298177
0879945640

До  16.01.2015г.
До 14.01.2015г.

13.01.2015г

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 22.01.2015г.
Събеседване на 23.01.2015г . от 10:00 ч.

13.01.2015г

ОДЗ №179

 1. Детски учител – 2 места

4372149

До 20.01.2015г.
Събеседване на 22-23.01.2015г.

12.01.2015г.

10 СОУ

 1. Педагогически съветник – 4 часов работен ден

8747178

До 20.01.2015г.
Събеседване на 23.01.2015г. от 13:00 ч.

12.01.2015г

56 СОУ

 1. Младши учител по испански език /по заместване/

8261177
8261387

До  22.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г. от 14:00 ч.

12.01.2015г

82 ОУ

 1. Възпитател в 3 клас, НУП

8791236
9736154

До 25.01.2015г.

12.01.2015г

84 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 15.01.2015г.
Събеседване на 16.01.2015г.

12.01.2015г

131 СОУ

 1. Начален учител в 3 клас /по заместване/

8777144

До 16.01.2015г.

12.01.2015г

138 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8720537

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 10:00 ч.

12.01.2015г

СГХСТ

 1. Учител по теоретично обучение

–техническо чертане
-машинознание
-автоматизация на производството

8221096
9290583

До 23.01.2015г.

12.01.2015г

ДЦДГ „Слава“ към МО

 1. Касиер-домакин – 0,5 щат

9878656
9670131

До 20.01.2015г.
Събеседване на 21.01.2015г.

12.01.2015г

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 14730 ч.

12.01.2015г

ЦДГ №7

 1. Детски учител

9521797

До 23.01.2015г.

09.01.2015г.

61 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас

9346747
9345489

До 28.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2014г. от 9:00 ч.

09.01.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

Мястото е свободно от 01.02.2015г.

09.01.2015г.

18 СОУ

 1. Хигиенист

9880301

До 23.01.2015г.

08.01.2015г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап
 2. Учител по АЕ

9835363

До 14.01.2015г.
До 16.01.2014г.

08.01.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

8241131

До  23.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 12:30 ч.

08.01.2015г.

82 ОУ

 1. Възпитател в начален етап 3 клас

8791236
9736154

До 14.01.2015г.

08.01.2015г.

СУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Старши учител по предмет АЕ
 2. Учител по история и цивилизация

8703481

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 10:30 ч.

08.01.2015г.

ПГТХТ

 1. Лектор по БЕЛ – 232 ч.

9367382
9366665

До 23.01.2015г.

08.01.2015г.

СПГТ

 1. Учител практическо обучение «Сервиране и барманство»

9833958
9835130

До 03.02.2015г.

08.01.2015г.

Ресурсен център

 1. Хигиенист

8289497

До 12.01.2015г.

08.01.2015г.

НУТИ

 1. Учител общообразователен учебен предмет – изобразително изкуство и история на изкуството /по заместване/

8929180

До 30.01.2015г.

08.01.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

9881131

До 14.01.2015г.

08.01.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 9:00 ч.

07.01.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитатели в начален курс

9387015

До 14.01.2015г.
Събеседване на 15 и 16.01.2015г.

07.01.2015г.

33 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

8242377
0893630628

До  13.01.2015г.

07.01.2015г.

45 ОУ

 1. Учител по АЕ

8286282

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 10:00 ч.

07.01.2015г.

61 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

9345489
9346747

До 13.01.2015г.
Събеседване на 15.01.2015г. от 9:00 ч.

07.01.2015г.

ОДЗ №82

 1. Помощник готвач

9343881

До 13.01.2015г.

07.01.2015г.

ОДЗ №93

 1. Психолог – 1 - 1/5  

8562869
8557042

До 23.01.2015г.

07.01.2015г.

19 СОУ

 1.  Учител по НЕ +Възпитател – 0,5 щат – 1 място

9293016

До 16.01.2015г.

07.01.2015г.

120 ОУ

 1. Учител по АЕ

8662593

До 15.01.2015г.събеседване на 16.01.2015г. от 10:00 ч.

07.01.2015г.

191 ОУ

 1. Пазач – 0,5 щат

9927504

До 13.01.2015г.

07.01.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по физика на РЕ, АЕ или ФЕ
 2. Начален учител с РЕ /по заместване/

9881131

До 20.01.2015г.

07.01.2015г.

НУИИ

 1. Лекторски часове по музика

9876388

До 12.01.2015г.

07.01.2015г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител
 2. Медицинска сестра

0884801589

До 26.01.2015г.

07.01.2015г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9208198
9200708

До 12.01.2015г.

06.01.2015г.

28 СОУ

 1. Младши учител по физическо възпитание и спорт

8295166
8223183
8295172

До 14.01.2015г.
Събеседване на 15.01.2015г. от 14:00 ч.

06.01.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по история и цивилизация

8721156

До  08.01.2015г.
Събеседване на 09.01.2015г. от 11:00 ч.

06.01.2015г.

92 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване до завръщане на титуляра/

8284726
8284733

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

96 СОУ

 1. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 12.01.2015г.
Събеседване на 13.01.2015г. от 12:00 ч.

06.01.2015г.

102 ОУ

 1. Начален учител /по заместване/

9382654

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

131 СОУ

 1. Лекторски часове по музика

8777144

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

171 ОУ

 1. Хигиенист

9917554

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 16:30 ч.

06.01.2015г.

ПГТ

 1. Секретар
 2. Хигиенист

9732864
9732657

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

ПГФК

 1. Помощник директор по УД

8739500

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

62 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8341617

До 28.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г.

06.01.2015г.

153 СУ

 1. Учител по АЕ

9383143
8372190

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 13:00 ч.

30.12.2014г.

30 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8221785

До 06.01.2015г.

30.12.2014г.

138 СОУ

 1. Учител информатика и математика
 2. Педагогически съветник-1/2 щат

8720537

До  13.01.2015г.
Събеседване на 16.01.2015г. от 12:30 ч.

30.12.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител/по заместване/-2 бр.

9926304

До 15.01.2015г.

30.12.2014г.

164 ГПИЕ

 1. Учител по испански език /по заместване /

9461322
9461822
9461171

До 15.01.2015г.

23.12.2014г.

4 ОУ

 1. Помощник директор по УВД

9790963
8899626

До 05.01.2015г.
Събеседване на 05.01.2015г. от 11:00 ч.

23.12.2014г.

12 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9437956

До  09.01.2015г.

23.12.2014г.

63 ОУ

 1. Ръководител на компютърен кабинет

9382862

До 30.01.2015г.
Събеседване на 02.02.2015г. от 14:30 ч.

23.12.2014г.

81 СОУ

 1. Портиер

9755495
8854966

До 09.01.2015г.
Събеседване на 09.01.2015г. от.

23.12.2014г.

СПГТ

 1. Домакин

9833958
9835130

До 04.01.2015г.

23.12.2014г.

ПГХВТ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

 

 1. Огняр-портиер

8221374

До 29.12.2014г.
Събеседване на 30.12.2014г. от 10:00 ч.

Събеседване на 30.12.2014г. от 10:30 ч.

 

23.12.2014г.

24 СОУ

 1. Старши учител в начален етап

9457396
9457395

До 30.12.2014г.

23.12.2014г.

15 СОУ

 1. Архивар

9381304
9382880

До 30.12.2014г.

23.12.2014г.

32 СОУ

 1. Главен счетоводител

9874358

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015 г. от 10:00 ч.

23.12.2014г.

ПГТ

 1. Охранител

9732864
9732657

До 29.12.2014г.

19.12.2014г.

3 СОУ

 1. Счетоводител

8221661

До 06.01.2015г.
Събеседване на 07.01.2015г. от 11:00 ч.

19.12.2014г

19 СОУ

 1. Възпитател с НЕ – 0,5 щат + лекторски

9293016

До  28.12.2014г.

19.12.2014г

108 СОУ

 1. Учител по математика

8892527

До 30.12.2014г.
Събеседване на 05.01.2015г. от 10:00 ч.

19.12.2014г

128 СОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Възпитател в начален етап

8847092
8840381

До 27.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 10:30 ч.
.

19.12.2014г

ЧСОУ „Св.Георги“

 1. Учител по математика и физика

0889559880

До 16.01.2015г.

19.12.2014г

ОДЗ №29

 1. Помощник-възпитател

8706228
8708388

До 09.01.2015г.

16.12.2014г.

10 СОУ

 1. Библиотекар – 4 часа

9743234

До 22.12.2014г.
Събеседване на 23.12.2014г. от 10:00 ч.

16.12.2014г.

76 ОУ

 1. Учител по арабски език

9874344

До  19.12.2014г.

16.12.2014г.

141 ОУ

 1. Възпитател в ПГ

8960100

До 22.12.2014г.
Събеседване на 05.01.2015г.

16.12.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител по ФВС 1-12 клас

8658101
9630687

До 15.01.2015г.
.

16.12.2014г.

ЧДГ „Г.С.Уланова“

 1. Медицинска сестра

8658101
9630687

До 07.01.2015г.

16.12.2014г.

150 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

8796663

До 30.12.2014г.

12.12.2014г.

3 СОУ

 1. Финансов контрольор

8221661

До 17.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 11:00 ч.

12.12.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по химия

8771297
9744322

До  22.12.2014г.

12.12.2014г.

101 СОУ

 1. Учител по НЕ

9382824

До 22.12.2014г.
Събеседване на 22.12.2014г. от 10:00 ч.

12.12.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по ФВС – 190 ч.
 2. Модул «Туризъм» - 95 ч.

9201203

До 22.12.2014г.
Събеседване на 07.01.2015г. от 9:00 ч.

12.12.2014г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по АЕ

8056912
8056949

До 16.12.2014г.

12.12.2014г.

ПГТМД

 1. Учител по интериорен дизайн

9522305
9522677

До 23.01.2015г.

12.12.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 3 места

8289497

.до 19.12.2014г.

10.12.2014г.

5 ОУ

 1. Възпитател 1-4 клас /по заместване/
 2. Възпитател 1-4 клас

8561065
8565065

До 12.12.2014г.
Събеседване на 12.12.2014г. от 10:30 ч.

10.12.2014г.

16 ОУ

 1. Възпитател 3 клас

9387015

До  16.12.2014г.

10.12.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по ФВС

9880301

До 30.12.2014г.
Събеседване на 05.01.2015г. от 10:00 ч.

10.12.2014г.

129 ОУ

 1. Библиотекар-домакин

9444251
9444115

До 05.01.2015г.

10.12.2014г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език
 2. Лекторски часове по музика

9964781

До 17.12.2014г.

10.12.2014г.

СМГ

 1. Учител по информатика

 

До 18.12.2104г.
Събеседване на 22.12.2014г. от 10:00 ч.

09.12.2014г.

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 16.12.2014г.
Събеседване на 17.12.2014г. от 14:30 ч.

09.12.2014г.

126 ОУ

 1. Хигиенист

8585045
8593161

До  12.12.2014г.
Събеседване на 12.12.2014г. от 11:00 ч.

09.12.2014г.

141 ОУ

 1. Портиер

8960100

До 12.12.2014г.
Събеседване на 15.12.2014г.

09.12.2014г.

153 СУ

 1. Портиер

9383143
8372190

До 12.12.2014г.
Събеседване на 15.12.2014г.
От 14:00 ч.

09.12.2014г.

163 ОУ

 1. Възпитател 3 клас

9781516
9782394

До 19.12.2014г.
Събеседване на 07.01.2015г.

09.12.2014г.

СГСАГ

 1. Домакин-снабдител

8661271

До 12.12.2104г.
Събеседване на 17.12.2014г.

09.12.2014г.

ПГТХТ

 1. Лектор по БЕЛ – 232 ч.
 2. Лектор по Учебна практика – 128 ч.

9367382
9366665

До 16.01.2014г.

09.12.2014г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ

9732864
9732657

До 10.12.2014г.

09.12.2014г.

НПМГ

 1. Учител по изобразително изкуство

 

 1. Хигиенист

8628363
8622966

До 16.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване на 19.12.2014г. от 10:00 ч.

09.12.2014г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител ПНУП
 2. Хигиенист

0896769230
9709363

До 12.12.2104г.
Събеседване на 16.12.2014г. от 13:00 ч.

05.12.2014г.

119 СОУ

 1. Учител по ФВС

8701008
8720008

До 16.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 10:00 ч.

05.12.2014г.

138 СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Начален учител с АЕ
 3. Учител по АЕ

8720537
8723917

До  16.12.2014г.
Събеседване на 19.12.2014г. от 10:00 ч.

05.12.2014г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Лекторски часове по философски цикъл

9526584

До 14.12.2014г.

02.12.2014г.

133 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет / със специалност по математика и информатика по заместване/

9881131
9878570

До 12.12.2014г.

02.12.2014г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ – 5-7 клас

8295166
8223183
8295172

До  12.12.2014г.
Събеседване на 15.12.2014г. от 9:30 ч.

02.12.2014г.

127 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по испански език

9879254

До 10.12.2014г.

02.12.2014г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател

9923146

До 11.12.2014г.
Събеседване на 11.12.2014г. от 13:00 ч.

02.12.2014г.

ЦДГ №3

 1. Старши учител

9995013
9995274

До 05.12.2014г.

01.12.2014г.

4 ОУ

 1. Главен счетоводител

8899726

До 08.12.2014г.
Събеседване на 10.12.2014г. от 11:00 ч.

01.12.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия на АЕ

9880301

До  17.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 10:00 ч.

01.12.2014г.

49 ОУ

 1. Учител по физика и астрономия и химия /до завръщане на титуляра/

8472330

До 04.12.2014г.
Събеседване на 05.12.2014г.

01.12.2014г.

199 ОУ

 1. Портиер-пазач

9466956

До 05.12.2014г.

01.12.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Начален учител - АЕ

8658101
9630687
0888721101

До 15.12.2014г.

01.12.2014г.

138 СОУ

 1. Педагогически съветник 0 0,5 щат

8720537

До 16.12.2014г.
Събеседване на 19.12.2014г. от 10700 ч.

01.12.2014г.

19 СОУ

 1. Учител по ФВС

9523016

До 03.12.2014г.

28.11.2014г.

4 ПУ

 1. Педагог - социален

 

 1. Логопед

8570159

 

9571426

До 05.12.2014г.
Събеседване на 08.12.2014г. от 10:30 ч.
До 23.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г. от 10:30 ч.

28.11.2014г.

81 СОУ

 1. Учител по АЕ

 

До  05.12.2014г.
Събеседване на 07.12.2014г.

26.11.2014г.

16 ОУ

 1. Библиотекар – 0,5 щат

9387015
9383060

До 05.12.2014г.

26.11.2014г.

171 ОУ

 1. Учител в начален етап /по заместване/
 2. Възпитател

9917554

До  04.12.2014г.

26.11.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател

9927504

До 28.11.2014г.

26.11.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по практика – трактори и селскостопански машини

8563458

До 03.12.2014г.
Събеседване на 04.12.2014г. от 14:30 ч.

26.11.2014г.

76  ОУ

 1. Учител по география /по заместване/
 2. Възпитател в прогимназиален етап /по заместване/

9874344

До 28.11.2014г.

25.11.2014г.

16 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 4 места

9387015
9383060

До 28.11.2014г.
Събеседване на 04.12.2014г.

25.11.2014г.

94 СОУ

 1. Учител по философия и история

9450344

До  15.12.2014г.

25.11.2014г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 12.12.2014г.
Събеседване на 17.12.2014г.

25.11.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител

9926304

 

25.11.2014г.

7 СОУ

 1. Старши начален учител

9876370

До 12.12.2014г.

21.11.2014г.

37 СОУ

 1. Свободни часове по физика и астрономия – 124 ч.

8263801
8265462

До 25.11.2014г.

21.11.2014г.

49 ОУ

 1. Учител по химия и физика /до завръщане на титуляра/

8472330

До  27.11.2014г.
Събеседване на 28.11.2014г.

21.11.2014г.

141 ОУ

 1. Главен счетоводител – 0,5 щат

8960100

До 03.12.2014г.
Събеседване на 04.12.2014г.

20.11.2014г.

133 СОУ

 1. Учител по география на АЕ

9881131
9878570

До 24.11.2014г.

20.11.2014г.

ЧСОУ „АРТИС“

 1. Лекторски часове по история и цивилизация
 2. Лекторски часове по информационни технологии

9526584

До  17.12.2014г.

20.11.2014г.

ОДЗ №82

 1. Помощник възпитател

9343881

До 25.11.2014г.

20.11.2014г.

94 СОУ

 1. Начален учител

9450344

До 30.11.2014г.

20.11.2014г.

ПГАВТ

 1. Учител по физика и астрономия /по заместване/

8221186
8285010

До 10.12.2014г.

20.11.2014г.

67 ОУ

 1. Учител по АЕ / 4-8 клас/

8223621

От 24.11.2014г.

18.11.2014г.

64 ОУ

 1. Учител в предучилищна група

9613436

До 21.11.2014г.

18.11.2014г.

149 СОУ

 1. Касиер-домакин

9561549

До  28.11.2014г.
Събеседване на 01.12.2014г. от 11:00 ч.

18.11.2014г.

132 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

 

 1. Учител по испански език

8562843
8552164

 

До 16.12.2014г.
Събеседване на 18.12.2014г. от 14:00 ч.
Събеседване на 19.12.2014г. от 14:00 ч.

18.11.2014г.

142 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8555834

До 27.11.2014г.

18.11.2014г.

ОДЗ №66

 1. Домакин

9923146

До 25.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 13:00 ч.

18.11.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши или младши учител

9362087
9362086

До 30.12.2014г.

14.11.2014г.

85 СОУ

 1. Свободни часове по руски език – 133 ч. в 7, 9 и 10 клас

9458164
8406330

До 24.11.2014г.

14.11.2014г.

149 СОУ

 1. Учител в ПГ

9561549

До  21.11.2014г.
Събеседване на 24.11.2014г. от 11:00 ч.

14.11.2014г.

ПГМ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по теоретично и практическо обучение /с квалификация Електроинженер/

9831434

До 21.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 10:00 ч.

12.11.2014г.

37 СОУ

 1. Свободни часове по геграфия на туризма с културология – 126 ч.
 2. Мениджмънт в туризма – 144 ч.
 3. Законодателство в туризма – 62 ч.

8263801
8265462

До 19.11.2014г.

12.11.2014г.

79 СОУ

 1. Начален учител

8257043
8248975

До  20.11.2014г.
Събеседване на 21.11.2014г. от 11:00 ч.

12.11.2014г.

163 ОУ

 1. Учител по математика, информатика и физика

9782394
9781516

До 05.12.2014г.
Събеседване на 10.12.2014г. от 14:00 ч.

11.11.2014г.

15 СОУ

 1. Хигиенист – 1 щат
 2. Хигиенист – 0,5 щат

9381304
9382880

До 16.11.2014г.

11.11.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9624689
8629189

До  19.11.2014г.

11.11.2014г.

63 ОУ

 1. Учител по биология и химия /5-7/ клас – 524 часа

9382862

До 20.11.2014г.
Събеседване на 21.11.2014г. от 11:00 ч.

11.11.2014г.

128 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

8847092
8840381

До 25.11.2014г.
Събеседване на 26.11.2014г. от 10:30 ч.

11.11.2014г.

140 СОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9343373

До 17.11.2014г.

11.11.2014г.

179 ОУ

 1. Начален учител

0884801738

До 14.11.2014г.
Събеседване на 17.11.2014г. от 10:00 ч.

11.11.2014г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител
 2. Готвач
 3. Помощник възпитател

8704192
0884801510

До 20.11.2014г.

11.11.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител

0884801589

До 20.11.2014г.

11.11.2014г.

ЧУТИ и ЧСОУ  Г.Уланова

 1. Учител по биология и човекът и природата

8658101
9360687
0888721101

До 15.12.2014г.

11.11.2014г.

7 СОУ

 1. Пазач-портиер

9876370

До 28.11.2014г.

11.11.2014г.

ЦДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До 30.11.2014г.

11.11.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по химия – 150 ч.

9201203

До 26.11.2014г.
Събеседване на 27.11.2014г. от 9:00 ч.

11.11.2014г.

60 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас
 2. Часове по физика в 7 клас с възпитател в 5 клас

9366875

До 24.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 10:00 ч.

07.11.2014г.

1 СОУ

 1. Финансов контрольор

9835363

До 13.11.2014г.

07.11.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Часове по физика, химия и човекът и прородата в 5,6 и 7 клас

8960100

До  11.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г.

07.11.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522677
8523411

До 12.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г. от 13:00 ч.

07.11.2014г.

88 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9560749

До 20.11.2014г.

07.11.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател

8667741
8667641

До 21.11.2014г.
Събеседване на 24.11.2014г. от 10:00 ч.

07.11.2014г.

1 СОУ

 1. Финансов контрольор

9835363

До 13.11.2014г.

07.11.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Часове по физика, химия и човекът и прородата в 5,6 и 7 клас

8960100

До  11.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г.

07.11.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522677
8523411

До 12.11.2014г.
Събеседване на 12.11.2014г. от 13:00 ч.

07.11.2014г.

88 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9560749

До 20.11.2014г.

07.11.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател

8667741
8667641

До 21.11.2014г.
Събеседване на 24.11.2014г. от 10:00 ч.

05.11.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9874344

До 07.11.2014г.

05.11.2014г.

 2 СОУ

 1. Учител по АЕ /8 клас/

8567179
9556252

До  26.11.2014г.

05.11.2014г.

145 ОУ

 1. Пазач-портиер

8774136
8754155

До 11.11.2014г.

05.11.2014г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Помощник директор по УД

8720037
8710011

От  10.12.2014г. до 15.12.2014г.
Събеседване на 19.12.2014г. от 14:30 ч.

05.11.2014г.

СГХСТ

 1. Учител по математика
 2. Учител по история и цивилизация

8221096
9290583

До 12.11.2014г.
До 21.11.2014г.

04.11.2014г.

76 ОУ

 1. Завеждащ административна служба /по заместване/

9874344

До 07.11.2014г.

04.11.2014г.

83 ОУ

 1. Хигиенист

9923060

До  07.11.2014г.

04.11.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител в професионална подготовка – ССМ или АТТК

8563458

До 21.11.2014г.
Събеседване на 25.11.2014г. от 14:30 ч.

04.11.2014г.

ЦДГ №124

 1. Детски учител

9522928

До 14.11.2014г.

03.11.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии /по заместване/

8960100

До 05.11.2014г.
Събеседване на 06.11.2014г.

03.11.2014г.

СМГ

 1. Младши учител по география и икономика

9839463
9831219

До  06.11.2014г.
Събеседване на 07.11.2014г. от 10:00 ч.

03.11.2014г.

Национален дворец на децата

 1. Учител в обслужващо звено по специалността музикална педагогика

9202317

До 14.11.2014г.

31.10.2014г.

7 СОУ

 1. Хигиенистка

9876370

До 12.11.2014г.

 

31.10.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по  1-4 клас
 2. Педагогически съветник
 3. Възпитател в ПИГ 0 3 места

8771297
9744322

До  15.11.2014г.
До 07.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г.

31.10.2014г.

74 СОУ

 1. Логопед

9346616
9346619

До 07.11.2014г.
Събеседване на 10.11.2014г.

31.10.2014г.

94 СОУ

 1. Начален учител – 2 места

9450344

До 14.11.2014г.

31.10.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по АЕ

9343373

До 05.11.2014г.
Събеседване на 06.11.2014г. от 13:30 ч.

31.10.2014г.

199 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9466956

До 05.11.2014г.

31.10.2014г.

НУИИ

 1. Секретар

 

До 07.11.2014г.

31.10.2014г.

50 ОУ

 1. Начален учител

9671186
9671181

До 30.11.2014г.

31.10.2014г.

ОДЗ №7

 1. Помощник готвач
 2. Работник в кухня
 3. Общ работник
 4. Медицински сестри – 2 места

8589108
8694511

До 14.11.2014г.
Събеседване на 19.11.2014г. от 10:00 ч.

31.10.2014г.

137 СОУ

 1. Възпитател в начален курс

8272494
8244883

До 03.11.2014г.
Събеседване на 03.11.2014г. от 10:00 ч.

31.10.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши или младши учител

9362087
9362086

До 19.11.2014г.

31.10.2014г.

18 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 места

9880301

До 14.11.2014г.

29.10.2014г.

1 ПУ

 1. Психолог /по заместване/

9208198
9200780

До 03.11.2014г.

 

29.10.2014г.

176 ОУ

 1. Учител по АЕ

 

0884801736
0884593902

От  07.11.2014г.
Събеседване на 10.11.2014г. от 10:00 ч.

29.10.2014г.

ПГЕБ

 1. Хигиенист

8575027

До 30.10.2014г.
Събеседване на 31.10.2014г. от 11:00 ч.

.

29.10.2014г.

ОДЗ №29

 1. Детски учител /по заместване/
 2. Помощник възпитател / по заместване/

8706228
8708388

До 14.11.2014г.

29.10.2014г.

ЧОУ „Джани Ро Дари“

 1. Медицинска сестра
 2. Помощник възпитател

0896769230

До 07.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г. от 11:00 ч.

27.10.2014г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап
 2. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап
 3. Учител по математика и информатика

9835363

До 30.10.2014г.

 

До 07.11.2014г.

27.10.2014г.

116 ОУ

 1. Лектор по музика – 221 ч.

9942301

От  31.10.2014г.

 

27.10.2014г.

143 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8465264
8464918

До 31.10.2014г.

.

27.10.2014г.

159 ОУ

 1. Учител по АЕ с допълване география

9945439

До 31.10.2014г.

27.10.2014г.

НГДЕК

 1. Учител по френски език – 0,5 щат

8333669

До 31.10.2014г.

27.10.2014г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ

9732864
9732657

До 05.11.2014г.

27.10.2014г.

СПГТ

 1. Управител учебен ресторант

9835130
9833692

До 14.11.2014г.

27.10.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител по руски език
 2. Начален учител с руски език

8658101
9630687
0888721101

До 15.12.2014г.

27.10.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 05.11.2014г.
Събеседване на 06.11.2014г. от 11:00 ч.

24.10.2014г.

СГХСТ

 1. Хигиенист – 0,5 щат

8221096
9290583

До 30.10.2014г.

24.10.2014г.

92 ОУ

 1. Свободни часове по география и икономика – 8 ч. седмично – 2 срок – 8 ч. седмично

8284726
8284733

От  03.11.2014г.

 

24.10.2014г.

7 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател

9877989
9876370

До 31.10.2014г.

До 30.11.2014г.

24.10.2014г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

До 11.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г. от 13:00 ч.

24.10.2014г.

4 ОУ

 1. Възпитател в 1 клас

8899626;
8899726

До 30.10.2014г.
Събеседване на 31.10.2014г. от 11:00 ч.

22.10.2014г.

 1. ОУ
 1.  Учител по френски език

8217188

До 28.10.2014г.

22.10.2014г.

19 СОУ

 1. Помощник директор по УД – 0,5 щат

9523016

До 24.10.2014г.

 

22.10.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Начален учител

8721156

До 31.10.2014г.
Събеседване на 03.11.2014г. от 11:00 ч.

22.10.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366716
9366703

До 27.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 11:00 ч.

22.10.2014г.

132 СОУ

 1. Учител в подготвителна група – 0,5 щат

8562843
8552164

До 28.10.2014г.
Събеседване на 30.10.2014г. от 14:00 ч.

22.10.2014г.

143 ОУ

 1. Психолог
 2. Учител по АЕ

8464918
8465264

До 30.10.2014г.

20.10.2014г.

24 СОУ

 1. 1. Старши учител в начален етап

9457396
9457395

До 22.10.2014г.

20.10.2014г.

39 СОУ

1.    1. Възпитател в ПИГ

8859019

До 28.10.2014г.
Събеседване на 29.10.2014г.

 

20.10.2014г.

94 СОУ

 1. 1. Начален учител

9450344

До 30.10.2014г.

20.10.2014г.

133 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

9881131
9878568

До 22.10.2014г.

20.10.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по математика

9343373

До 27.10.2014г.
Събеседване на 28.10.2014г. от 14:00 ч.

20.10.2014г.

170 СОУ

 1. Учител по география и икономика

8923084
8923082

До 31.10.2014г.
Събеседване на 03.11.2014г. от 9:00 ч.

20.10.2014г.

НПМГ

 1. Учител по философски дисциплини – 0,5 щат

8628363
8622966

До 22.10.2014г.
Събеседване на 23.10.2014г. от 10:00 ч.

20.10.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по химия – 168 ч.

9201203

До 24.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 9:00 ч.

20.10.2014г.

Ресурсен център

 1. Младши ресурсен учител
 2. Психолог

8289497

До 27.10.2014г.

20.10.2014г.

138 СОУ

1. Възпитател

8720537
8723917

До 24.10.2014г.
Събеседване на 29.10.2014г. от 10:00 Ч.

20.10.2014г.

17 СОУ

1. Учител по Домашна техника и икономика

8217188

До 28.10.2014г.

17.10.2014г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап

9835363

До 24.10.2014г.

17.10.2014г.

1 ПУ

Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9208198
9200708

До 20.10.2014г.

 

17.10.2014г.

4 ПУ

 1. Учител по спортна подготовка – кенезитерапевт

 

 1. Възпитател

8570159
9571426

До 03.11.2014г.
Събеседване на 05.11.2014г. от 10:30 ч.
До 10.12.2014г.
Събеседване на 12.12.2014г. от 10:30 ч.

17.10.2014г.

113 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

8220329

До 21.10.2014г.

17.10.2014г.

145 ОУ

 1. Учител в подготвителна група с предучилищна педагогика  - 2 места
 2. Библиотекар

8774482

До 22.10.2014г.

17.10.2014г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

Събеседване на 20.11.2014г. от 10:00 ч.

17.10.2014г.

ОДЗ №120

 1. Логопед – 0,5 щат

8223219

До 27.10.2014г.

15.10.2014г.

21 СОУ

 1. Работник поддръжка

9624689
8689244

До 31.10.2014г.

15.10.2014г.

152 ОУ

 1. Свободни часове по:

-История и цивилизация – 90 ч.
-Физически възпитание и спорт – 180 ч.
-Музика – 80 ч.

0884801670

До 20.10.2014г.

 

15.10.2014г.

НПГПТО „Ломоносов“

 1. Учител по практика за специалност «Кинотехника, аудио и видеосистеми» /по заместване/

8056949
8056940

До 24.10.2014г.

15.10.2014г.

НУИИ

 1. Лекторски часове по музика – 140 ч.

 

До 20.10.2014г.

15.10.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366716
9366703

До 24.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 11:00 ч.

15.10.2014г.

ПГХМТ

 1. Учител по БЕЛ – непълен норматив
 2. Учител по АЕ

9388001

До 20.10.2014г.

15.10.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Помощник възпитател

0884801589

До 30.10.2014г.

14.10.2014г.

ПГТКИ

 1. Ръководител компютърен кабинет

8298177
0879945640

До 27.10.2014г.

14.10.2014г.

ЦДГ №133

 1. Учител в предучилищна подготовка – 3 места

8720390

До 24.10.2014г.

 

14.10.2014г.

15 СОУ

 1. Младши учител по химия – 0,5 щат

9381304
9382880

До 19.10.2014г.

13.10.2014г.

60 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9366875

До 17.10.2014г.
Събеседване на 20.10.2014г. от 13:00 ч.

13.10.2014г.

171 ОУ

 1. Начален учител

9917554

До 16.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 12:30 ч.

 

13.10.2014г.

ОДЗ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 17.10.2014г.

13.10.2014г.

30 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8221785

До 17.10.2014г.

13.10.2014г.

ПГХМТ

 1. Учител по АЕ – 380 ч.

9388001

До 17.10.2014г.

 

13.10.2014г.

ПГБЕТС

 1. Учител по АЕ

8283674

До 17.10.2014г.

13.10.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател с АЕ 5-8 клас

9382862

До 10.11.2014г.
Събеседване на 11.11.2014г. от 14:30 ч.

10.10.2014г.

1 ПУ

 1. Логопед

9208198
9200780

До 24.10.2014г.

10.10.2014г.

7 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап

9877989
9876370

До 31.10.2014г.

 

10.10.2014г.

41 ОУ

 1. Педагогически съветник

9878847
9890127

До 14.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 10:00 ч.

10.10.2014г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ

9732864
9732657

До 20.10.2014г.

10.10.2014г.

Редурсен център

 1. Логопед

8289497

До 17.10.2014г.

 

10.10.2014г.

99 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител /по заместване

0879398422

Събеседване на 23.10.2014 г.
Събеседване на 20.10.2014г.

08.10.2014г.

29 СОУ

 1. Младши учител – начален етап

8319119
8310170

Събеседване на 10.10.2014г. от 14:30 ч.

08.10.2014г.

141 ОУ

 1. Възпитател в подготвителен клас
 2. Възпитател в 5 клас

8960100

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г. от 13:00  ч.
14:00 ч.

08.10.2014г.

67 ОУ

 1. Учител по биология и химия – 0,5 щат

8223621

До 14.10.2014г.

08.10.2014г.

145 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 476 ч.
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по немски език – 64 ч.

8774482

 

08.10.2014г.

56 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 клас

8261177
8261387

До 20.10.2014г.
Събеседване на 22.10.2014г. от 10:00 ч.

 

08.10.2014г.

ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 1. Учител по специални предмети – ПН «Дизайн»

8628884
8622385

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014 г. от 15:00 ч.

07.10.2014г.

4 ПУ

 1. Възпитател „Специална педагогика за деца с умствена изостанолост“
 2. Готвач

8570159
9571426

До 17.11.2014 г.
Събеседване на 20.11.2014г. от 10:30 ч.

07.10.2014г.

ОДЗ №59

 1. Учител с предучилищна педагогика

8759029
0879945542

До 15.10.2014г.

07.10.2014г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

До 09.10.2014г.
Събеседване на 09.10.2014г. от 13:00 ч.

07.10.2014г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Хигиенист

8720108
9710175

До 24.10.2014г.
Събеседване на 27.10.2014г. от 9:00 ч.

07.10.2014г.

96 СОУ

 1. Учител по география и икономика

8268342
8268339

До 09.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г. от 11:00 ч.

 

07.10.2014г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9200870
9208198

 

07.10.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши или младши учител

9362087
9362086

До 14.10.2014г.

07.10.2014г.

ОДЗ №1

 1. Детски учител – 2 места

9317017
9316094

До 15.10.2014г.

03.10.2014г.

15 СОУ

 1. Възпитател за 5 клас

9381304
9382880

До 06.10.2014 г.

03.10.2014г.

39 СОУ

 1. Портиер

8859019

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г. от 14:30 ч.

03.10.2014г.

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196
8758197

До 16.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 10:00 ч.

03.10.2014г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Конкурс за учители по АЕ, ИЕ, НЕ, ФЕ, РЕ и испански език

9526584

До 20.10.2014г.
Събеседване на 06.10.2014г. от 13:00 ч.

02.10.2014г.

125 СОУ

 1. Педагогически съветник

8758196

До 16.10.2014 г.
Събеседване на 17.10.2014г.
От 10:00 ч.

02.10.2014г.

192 СОУ

 1. Учител по математика -

0884801771

До 10.10.2014г.

02.10.2014г.

ОУ с ПТУ при ЗО „Казичене“

 1. Учител по професионална подготовка «шлосер»

9790084
0884801769

До 17.10.2014г.
Събеседване на 20.10.2014г. от 14:30 ч.

02.10.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по физкултура и спорт /по заместване/

8244815
0879403291

До 03.10.2014г.
Събеседване на 06.10.2014г. от 13:00 ч.

02.10.2014г.

ОДЗ №15

 1. Готвач

9387138

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г.

 

02.10.2014г.

ЦДГ №65

 1. Детски учител

8310324
8310224

До 28.10.2014г.

02.10.2014г.

ЧОУ „ Проф.Николай Райнов“

 1. Учител по физкелтура и спорт – 246 ч.

0889300566

 

02.10.2014г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Организатор учебна канцелария
 2. Пазач-портиер – 2 места

8284530

До 10.10.2014г.

01.10.2014г.

47 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9522228

Събеседване на 09.10.2014г.
От 11:00 ч.

01.10.2014г.

78 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ
 2. Възпитател в начален етап – 2 места
 3. Учител по изобразително изкуство
 4. Учител по философски цикъл – 404 ч.
 5. Учител хореография – 195 ч.

9977072

До 14.10.2014г.
Събеседване на 15.10.2014г. от 10:00 ч.

01.10.2014г.

149 СОУ

 1. Възпитател

9561549

До 10.10.2014г.
Събеседване на 13.10.2014г. от 11:00 ч.

01.10.2014г.

НГДЕК

 1. Учител по старогръцки /по заместване и 0,5 щатна бройка
 2. Учител по Теория на културата и История и цивилизация – 0,4 щатна бройка
 3. Учител по Философия и Етика и право /по заместване/
 4. Общ работник
 5. Хигиенист – 2 места

8333669

До 03.10.2014г.

01.10.2014г.

145 ОУ

 1. Хигиенист

8754155

 

30.09.2014г.

18 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9880301

До 09.10.2014г.

30.09.2014г.

23 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9443588

До 02.10.2014г.

30.09.2014г.

179 ОУ

 1. Свободни часове по музика – 170 ч.

0884801738

До 07.10.2014г.
Събеседване на 08.10.2014г. от 10:00 ч.

30.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по биология /по заместване/
 2. Портиер – 0,5 щат

8241131

До 07.10.2014г.
Събеседване на 09.10.2014г. от 12:00 ч.

30.09.2014г.

202 ОУ

 1. Огняр – 0,5 щат

9924205

До 07.10.2014г.

30.09.2014г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания «Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност»
 2. Учител за деца с множество увреждания «Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност» - по заместване

 

9200870
9208198

До 03.10.2014г.

30.09.2014г.

2 СОУ

 1. Хигенист – 2 места

9556252
8567179

До 10.10.2014г.

30.09.2014г.

3 СОУ

 1. Възпитател

8221661

До 02.10.2014г.
Събеседване на 03.10.2014г. от 10:00 ч.

30.09.2014г.

10 СОУ

 1. Педагогически съветник – 4 часа на ден

8747178
8743234

До 15.10.2014г.
Събеседване на 17.10.2014г. от 13:00 ч.

30.09.2014г.

30 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

8221785

До 14.10.2014г.

30.09.2014г.

39 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ

8859019

До 06.10.2014г.
Събеседване на 07.10.2014г. от 14:30 ч.

30.09.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Огняр

8563458

До 09.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г. от 10:00 ч.

30.09.2014г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Възпитател/начален учител

0889559880

До 03.10.2014г.

26.09.2014г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ

9458164
8406330

До 02.10.2014г.

26.09.2014г.

99 ОБУ

 1. Учител по география и икономика

0879398422

До 02.10.2014г.
Събеседване на 03.10.2014г.

26.09.2014г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател

9923146

До 03.10.2014г.
Събеседване на 03.10.2014г. от 13:00 ч.

26.09.2014г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител

9521610

До 15.10.2014г.

25.09.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по физика и математика на испански език в гимназиален етап

8721156

До 09.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г. от 11:00 ч.

25.09.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател

9927504

До 05.10.2014г.
Събеседване на 07.10.2014г. от 10:00 ч.

25.09.2014г.

НСОУ

 1. Учител по математика

9559892

До 29.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 13:00 ч.

25.09.2014г.

ОДЗ №80

 1. Учител по музика

8595017
8598170

До 14.10.2014г.
Събеседване на 21.10.2014г. от 09:00 ч.

25.09.2014г.

ОДЗ №93

 1. Логопед – 0,5 щат

8562869
8557042

До 03.10.2014г.

25.09.2014г.

ЦДГ №162

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9522329

До 10.10.2014г.

25.09.2014г.

ЛДГ №134

 1. Учител в специална детска градина

9522919
0884801411

До 08.10.2014г.

25.09.2014г.

СГСАГ

 1. Помощник директор по АСД

8661271
9633483

До 30.09.2014г.

25.09.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 153 ч. – лекторски часове

8960100

До 26.09.2014 г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 13:00 ч.

24.09.2014г.

2 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

9556252
8567179

До 29.09.2014г.

24.09.2014г.

94 СОУ

 1. Възпитател 1-4 клас – 2 места

9450344

До 10.10.2014г.

24.09.2014г.

149 СОУ

 1. Учител по АЕ

9561549

До 30.09.2014г.
Събеседване на 07.10.2014г. от 11:00 ч.

24.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по НЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 25.09.2014г.
Събеседване на 01.10.2014г. от 10:00 ч.

24.09.2014г.

ОДЗ №137

 1. Старши учител

9362087
9362086

До 08.10.2014г.

23.09.2014г.

133 СОУ

 1. Учител по физика -450 ч. /по заместване/

9881131
9878568

До 26.09.2014г.

23.09.2014г.

137 СОУ

 1. Учител по АЕ

8272494
8244883

До 24.09.2014г.
Събеседване на 25.09.2014г. от 10:00 ч.

23.09.2014г.

191 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 102 ч. - лектор

9927505

 

23.09.2014г.

192 СОУ

 1. Учител по география и икономика

0884801771

До 25.09.2014г.
Събеседване на 26.09.2014г. от 12:00 ч.

23.09.2014г.

ОДЗ №4

 1. Детски учител

9791696

До 30.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 13:00ч.

19.09.2014г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап

9835363

До 24.09.2014г.

19.09.2014г.

24 СОУ

 1. Начален учител

9457396
9457395

До 22.09.2014г.

19.09.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап на основно образование с математика

9382862

До 30.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 14:30 ч.

19.09.2014г.

ЦДГ №133

 1. Детски учител младши – 6 места
 2. Помощник възпитател – 3 места

8720390

До 02.10.2014г.
Събеседване на 10.10.2014г.

19.09.2014г.

39 СОУ

 1. Учител на ПГ /по заместване/

8859019

До 26.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 14:30 ч.

19.09.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8626088
8629189

До 29.09.2014г.

19.09.2014г.

140 СОУ

 1. Възпитател

9343373

До 30.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 14:00 ч.

18.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по биология и здравно образование /до завръщане на титуляра/ на АЕ и ФЕ

8241131

До 24.09.2014г.

 

18.09.2014г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Помощник възпитател
 2. Медицинска сестра
 3. Възпитател в занималня

9709363
0896769230

До 24.09.2014г.
Събеседване на 26.09.2014г. от 11:00 ч.

18.09.2014г.

147 ОУ

 1. Учител по АЕ – 2-8 клас /по заместване до завръщане на титуляра – 18.09.2014г. до 15.06.2015г./

9208089
8221387

До 23.09.2014г.
Събеседване на 23.09.2014г. от 15:00 ч.

18.09.2014г.

ОДЗ №66

 1. Свободно място за ЗАС

9923146

До 29.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 13:00 ч.

17.09.2014г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 19.09.2014г.
Събеседване на 23.09.2014г.

17.09.2014г.

41 ОУ

 1. Възпитател в началн курс

9878847
9890127

До 23.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 10:00 ч.

17.09.2014г.

42 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8403458

До 26.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 14:30 ч.

17.09.2014г.

96 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

8268342
8268339

До 18.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г. от 9:30 ч.

17.09.2014г.

109 ОУ

 1. Хигиенист

8731458

До 23.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г.

17.09.2014г.

112 ОУ

 1. Възпитател в начален курс
 2. хигиенист

9440084

До 19.09.2014г.
Събеседване на 23.09.2014г. от 12:00 ч.

17.09.2014г.

128 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8847092
8840381

До 29.09.2014г.
Събеседване на 30.09.2014г. от 10:00 ч.

17.09.2014г.

136 ОУ

 1. Лекторски часове по география и икономика

8217053
8217088

До 13.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 10:00 ч.

17.09.2014г.

138 СОУ

 1. Архивист  - 0,5 щат
 2.  Учител по история – 0,5 щат

8720537
8723917

До 20.09.2014г.

17.09.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по математика и информатика

 

 До 26.09.2014г.
Събеседване на 26.09.2014г. от 14:00 ч.

17.09.2014г.

143 ОУ

 1. Психолог-логопед

8464918
8465264

До 01.10.2014г.

17.09.2014г.

ПГИЧЕ „Свети Методий“

 1. Свободни часове по АЕ – 299 ч.
 2. Свободни часове по НЕ – 299 ч.

8551135

 

17.09.2014г.

ОДЗ №2

 1. Младши учител

0884801549

До 01.12.2014г.

16.09.2014г.

98 НУ

 1. Възпитател с квалификация по ФВС

8380541

До 19.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

16.09.2014г.

99 ОУ

 1. Начален учител

0879398422

До 19.09.2014г.

16.09.2014г.

133 СОУ

 1. Възпитател

9878570
9881131

 

16.09.2014г.

138 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8720537
8723917

До 23.09.2014г.

 

16.09.2014г.

7 СОУ

 1. Учител по математика

9877989
9876370

До 30.09.2014г.

16.09.2014г.

ПГФК

 1. Помощник директор по АСД

8739500

До 19.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 15:00 ч.

12.09.2014г.

4 ОУ

 1. Свободни часове по религия

-1 клас – 93 ч.
-2 клас – 64 ч.
-3 клас – 64 ч.

8899626
8899726

 

12.09.2014г.

116 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9942301

До 17.09.2014г.

12.09.2014г.

141 ОУ

 1. Възпитател

8960100

До 66.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г.

 

12.09.2014г.

76 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 102 ч.

9874344

До 15.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

11.09.2014г.

7 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ 1-4 клас – 2 места
 2. Учител в подготвителен клас 5-6 годишни

9877989
9876370

До 30.09.2014г.

11.09.2014г.

12 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9878772

До 19.09.2014г.

11.09.2014г.

21 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

8629189
9624689

До 26.09.2014г.

 

11.09.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9874344

До 15.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

11.09.2014г.

145 ОУ

 1. Лекторси часове по немски език – 64 ч.
 2. Хигиенист

8754155
8774482

До 12.09.2014г.

11.09.2014г.

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 23.09.2014г.
Събеседване на 24.09.2014г. от 14:30 ч.

10.09.2014г.

1 ПУ

 1. Учител за деца смножество увреждания – 2 места
 2. Учител в профисионално обучение „Шивачество“ – 0,5 щат

9208198
9200780

До 12.09.2014г.

10.09.2014г.

51 СОУ

 1. Учител по ФВС

9520545
9521149

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 13:00 ч.

10.09.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9366755

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 14:00 ч.

10.09.2014г.

28 СОУ

 1. Учител по математика – 5-12 клас – до завръщане на титуляра

8223183
8295172

До 18.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г.

10.09.2014г.

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8731458

До 15.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г.

10.09.2014г.

117 СОУ

 1. Възпитател  - 2 клас

0884701216

 

10.09.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по руски език – 144 ч.

9343373

До 18.09.2014г.
Събеседване на 19.09.2014г. от 10:00 ч.

10.09.2014г.

Национален дворец на децата

 1. Учител в обсл.звено с квалификация «балет-майстор педагог»
 2. Учител в обсл.звено «детски учител»
 3. Счетоводител

9202317

До 24.09.2014г.
Събеседване на 29.09.2014г. от 10:00 ч.

10.09.2014г.

ОДЗ №62

 1. Детски учител – 2 места

9883295

До 15.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 13:00 ч.

10.09.2014г.

ОДЗ №179

 1. Детски учител – 2 места

4372149

 

10.09.2014г.

ЦДГ №182

 1. Детски учител

9924208

До 30.09.2014г.

09.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Портиер –
 2. Портиер – 0,5 щат

9250058
8241131

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 11:00 ч.

09.09.2014г.

121 СОУ

 1. Възпитател в 5 клас

8696428
8597176

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 10:30 ч.

09.09.2014г.

130 СОУ

 1. Учител по руски език – 600 ч.

8470495
0879533327

До 12.09.2014г.

09.09.2014г.

132 СОУ

 1. Учител по АЕ

8562843
8552164

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 9:00 ч.

09.09.2014г.

147 ОУ

 1. Възпитател – 2 клас

9208089
8221387

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 10:00 ч.

09.09.2014г.

156 ОУ

 1. Възпитател

9947035

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

09.09.2014г.

СПГТ

 1. Помощник директор по УД

9833958
9835130

До 11.09.2014г.

09.09.2014г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител /по заместване/
 2. Готвач

0884801510

До 19.09.2014г.

09.09.2014г.

ОДЗ №114

 1. Детски учител

0884801728

До 30.09.2014г.
Събеседване на 02.10.2014г. от 10:00 ч.

09.09.2014г.

ЦДГ №165

 1. Помощник възпитател /по заместване/

0884801521

До 16.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г.

09.09.2014г.

ЦДГ №77

 1. Детски учител

9441722

До 15.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

2 СОУ

 1. Учител по ФВС

8567179
9556252

До 11.09.2014г.

08.09.2014г.

23 СОУ

 1. Логопед

9443588

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 9:00 ч.

08.09.2014г.

67 ОУ

 1. Учител по АЕ - 4-8 клас

8223621

До 12.09.2014г.

08.09.2014г.

106 ОУ

 1. Учител по музика – външен лектор
 2. Учител по технологии и домашна техника – външен лектор

9452879
8472181

До 12.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 13:00 ч.

08.09.2014г.

141 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8960100

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 9:30 ч.

08.09.2014г.

144 СОУ

 1. Старши учител в подготвителен клас

8770173
8774052

До 12.09.2014г.

08.09.2014г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски по физика и астрономия – 229 ч.
 2. Лекторски по ФВС – 350 ч.

9201203

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 9:00 ч.

08.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 ч.

08.09.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

До 11.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 12:00 ч.

08.09.2014г.

ЦДГ №67

 1. Учител по музика

8563057

До 19.09.2014г.

08.09.2014г.

162 ОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9943325

До 16.09.2014г.
Събеседване на 17.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

1 СОУ

 1. Учител по ФВС

9835363

До 10.09.2014г.

08.09.2014г.

19 СОУ

 1. Учител по география и икономика

9523016

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 8:30 ч.

08.09.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 340 ч.
 2. Възпитател  - начален етап

8244815
0879403291

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11:00 ч.

08.09.2014г.

43 ОУ

 1. Лектор по домашна техника и икономика в 6 клас – 204 ч.
 2. Лектор по ЗИП немски език в 5 клас – 68 ч.

8229276
9208240

До 11.09.2014г.

08.09.2014г.

45 ОУ

 1. Учител по биология в 7 клас – 136 ч.

8221410

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

49 ОУ

 1. Лектор с АЕ – 238 ч.
 2. Лектор по история и цивилизация – 300 ч.

8472330

До 10.09.2014г.

08.09.2014г.

145 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Възпитател – 3 места
 3. Учител по география със география и биология

8774136
8754155
9774482

До 09.09.2014г.

До 11.09.2014г.

08.09.2014г.

162 ОУ

 1. Възпитател – 2 места – 1 в начален и 1 в прогимназиален етап 5 клас
 2. Учител по история и цивилизация /по заместване до м.февруари/
 3. Учител по АЕ в прогимназиален етап – 2 места
 4. Учител по химия и ЧП – 595 ч.
 5. Лектор по музика в прогиманазиален етап – 374 ч.

9943325

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:30 ч.

08.09.2014г.

192 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

0884801771

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 12:00 ч.

08.09.2014г.

ПГТКИ

 1. Учител по АЕ -

8298177
0879945640

До 09.09.2014г.

05.09.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по география – 0,5 щат

9366755

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

05.09.2014г.

92 ОУ

 1. Свободни часове по БЕЛ – 170 ч.

-ЗИП БЕЛ – 51 ч.
2. Учител по хореография /до завръщане на титуляра/

8284726
8284733

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

41 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Възпитател в начален курс
 3. Учител по трудово обучение – 0,5 щат

9878847
9890127

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

67 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 5 годишни

8223621

До 10.09.2014г.

05.09.2014г.

45 ОУ

 1. Възпитател – 2 места  - 1 в начален и 1 в прогимназиален етап с прородо-математическа специалност
 2. Ръководител компютърен кабинет
 3. Психолог

8286282

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:30 ч.

05.09.2014г.

52 ОУ

 1. Учител в подготвителна група – 5 годишни

8552054
0884801667

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

108 СОУ

 1. Възпитател в начален етап от КТ
 2. Възпитател в ПИГ – 5 клас

8892527

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

05.09.2014г.

СМГ

 1. Учител по информатика

 

9839463
9831219

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 14:00 ч.

05.09.2014г.

99 ОБУ

 1. Начален учител с АЕ /по заместване/

0879398422

До 11.09.2014г.

05.09.2014г.

202 ОУ

 1. Хигиенист – 0,5 щат

9924205

До 10.09.2014г.

04.09.2014г.

93 СОУ

 1. Възпитател

8722120

До 09.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

04.09.2014г.

ОДЗ №64

 1. Старши учител

8242315
9260712

До 12.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 13:30 ч.

04.09.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 15.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 11:00 ч.

04.09.2014г.

102 ОУ

 1. Учител по математика – 5-8 клас /по заместване/

9382654

До 08.09.2014г.

04.09.2014г.

ЦДГ №136

 1. Детски учител /дългосрачно заместване – по майчинство/

8551468
8551568

До 20.09.2014г.

04.09.2014г.

94 СОУ

 1. Учител по химия – 0,5 щат
 2. Начален учител – 3 места
 3. Възпитател – 4 клас – 3 места

9450344

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:00 ч.

04.09.2014г.

60 ОУ

 1. Домакин
 2. Технически секретар

9366875

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

04.09.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по АЕ – 360 ч.

9250058

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 9:30 ч.

04.09.2014г.

53 ОУ

 1. Учител по химия, физика и биология

9576989

 

04.09.2014г.

70 ОУ

 1. Огняр /по заместване/

8277492

До 20.09.2014г.

03.09.2014г.

76 ОУ

 1. Учител 1-4 клас

9874344

До 05.09.2014г.

03.09.2014г.

92 ОУ

 1. Младши възпитател – 2 места
 2. Хигиенист – 2 места
 3. Свободни часове по: геотрафия – 153 ч. Хореография – 286 ч.

8284726
8284733

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

03.09.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по биология

8892527

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

03.09.2014г.

140 СОУ

 1. Учител по АЕ – 527 ч.
 2. Учител по ФВС – 587 ч.
 3. Учител по информационни технологии – 584 ч.
 4. Учител по философски цикъл – 260 ч.
 5. Хореограф – 294 ч.
 6. Корепетитор – 226 ч.

9343373

До 11.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 14:00 ч.

03.09.2014г.

ПГХВТ

 1. Свободни часове по:

-биология – 288 ч.
-химия – 270 ч.

8221374

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 14:00 ч.

03.09.2014г.

НУИИ

 1. Учител по графика
 2. Учител по скулптура

9876388
9874926

До 10.09.2014г.

03.09.2014г.

4 ПУ

 1. Учител по биология в 4 клас

9833797

До 05.09.2014г.

03.09.2014г.

15 СОУ

 1. Учител по икономически дисциплини

9381304
9382880

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г.

03.09.2014г.

145 ОУ

 1. Помощник директор по УД с квалификация по физика, математика и информатика

8774136
8754155

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

5 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

8561065
8565065

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 9:30 ч.

03.09.2014г.

16 ОУ

 1. Корепетитор – 190 ч.
 2. Учител по ФВС – 444 ч.
 3. Възпитател – 4 места

9387015

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

03.09.2014г.

СМГ

 1. Младши учител по математика

9839463
9831219

До 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 14:00 ч.

03.09.2014г.

23 СОУ

 1. Учител по БЕЛ и ДБТ

9445388

До 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 13:00 ч.

03.09.2014г.

62 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ - сборна група - 1 - 3 клас

0884801720
8341617

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

96 СОУ

 1. Учител по ФВС

8268342
8268339

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 9:30 ч.

03.09.2014г.

124 ОУ

 1. Учител по химия -102 ч.
 2. Учител по биология – 136 ч.
 3. Учител по музика – 221 ч.

9450130

До 12.09.2014г.

03.09.2014г.

ОДЗ №66

 1. Помощник възпитател
 2. Детски учител – 2 места

9923146

До 09.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 13:00 ч.

03.09.2014г.

8 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8719035
8719176

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

199 ОУ

 1. Помощник директор по УД – биология и химия
 2. Учител по БЕЛ по заместване
 3. Учител по ФВС – 0,5 щат

9466956

До 08.09.2014г.

03.09.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс
 2. Свободни часове по ИИ – 272 ч.

9382862

До 09.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 12:30 ч.

02.09.2014г.

ОДЗ №18

 1. Стапши учител

9437641

До 12.09.2014г.

02.09.2014г.

ОДЗ №61

 1. Логопед

8709377

До 12.09.2014г.

02.09.2014г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8221882
8220818

До 09.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:00 ч.

02.09.2014г.

82 ОУ

 1. Лектор по музика – 221 ч.
 2. Огняр – 0,5 щат
 3. Възпитател – начален етап 3 клас

8791236
9736154

До 09.09.2014г.

02.09.2014г.

ОДЗ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 10.09.2014г.

02.09.2014г.

76 ОУ

 1. Лектор по география – 153 ч.

9874344

До 04.09.2014г.

02.09.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по биология

8892527

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

145 ОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по ФВС с квалификация «треньор по плуване»
 3. Учител по музика
 4. Учител по история
 5. Учител по математика
 6. Учител по домашна техника и икономика
 7. Учител по ИИ
 8. Начален учител

8774136
8754155

До 08.09.2014г.

02.09.2014г.

107 ОУ

 1. Лектор по ФВС

8663168
8662029

До 09.09.2014г.

02.09.2014г.

СГХСТ

 1. Лекторски часове по математика – 216
 2. Лекторски часове по философски цикъл - 400

8221096
9290583

До 08.09.2014г.

02.09.2014г.

100 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

9316053

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

ЦДГ №150

 1. Детски учител – 2 места

9831413

До 08.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:30 ч.

02.09.2014г.

192 СОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат
 2. Начален учител

0884801771

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 12:00 ч.

02.09.2014г.

28 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8223183
8295172
8295166

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.

02.09.2014г.

15 СОУ

 1. Учител в подготвителна група – 5 годишни
 2. Учител в подготвителна група – 6 годишни

9381304
9382880

До 05.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

29 СОУ

 1. Младши учител в начален етап
 2. Учител по математика
 3. Педагогически съветник
 4. Технически сътрудник /по заместване/

8313020
8319119
8310170

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г.

02.09.2014г.

68 СОУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител /по заместване/

9785029
9785059

До 09.09.2014г.

02.09.2014г.

136 ОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап
 2. Учител по ФВС

8217053
8217088

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. о
Събеседване на 11.09.2014г.

02.09.2014г.

155 ОУ

 1. Учител по математика, физика и ИТ

9997393

До 08.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г.

02.09.2014г.

179  ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по математика

0884801738

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

ПГТ

 1. Лекторски часове по химия – 198 ч.

9732864
9732657

До 10.09.2014г.

02.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по НЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 10:00 ч.

02.09.2014г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по информатика и информационни технологии

8720037
8720047

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 14:30 ч.

02.09.2014г.

ПГМЕ

 1. БЕЛ и графичен дизайн – 0,5 щат

9831434

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 14:00 ч.

02.09.2014г.

ПГТ „Алеко Константинов“

 1. Учител по АЕ

9977098
9977223

До 07.09.2014г.

02.09.2014г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по учебните предмети от философски цикъл «Философия»

8284362

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 11:00 ч.

02.09.2014г.

ССУ с детска градина за  ДУС

 1. Учител сменно-нощен – 1 жена
 2. Възпитател дневен – 1 жена

8556117

До 08.09.2014г.

02.09.2014г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Учител по физика и математика
 2. Охрана и поддръжка

9526584
0887929347

 

02.09.2014г.

ЦДГ №55

 1. Учител по ФВС

8700538

До 19.09.2014г.
Събеседване на 25.09.2014г. от 9:30ч.

01.09.2014г.

9 ФЕГ

 1. Помощник директор по УД

9878772
9876402

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

14 СОУ

 1. Учител по химия и биология – 1 норматив или 0,5 химия и 0,5 биология

8313732

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 13:00 ч.

01.09.2014г.

32 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание

9874358

До 04.09.2014г.

01.09.2014г.

36 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ИИ

8586148

До 07.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 14:00 ч.

01.09.2014г.

76 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в подготвителна група
 3. Възпитател – 2 места
 4. Лектор по музика – 170 ч.
 5. Лектор по ИИ – 280 ч.
 6. Лектор по арменски език – 124 ч.
 7. Лектор по арабски език – 388 ч.

9874344

До 03.09.2014г.

01.09.2014г.

84 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по история и география – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г.

01.09.2014г.

109 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8731458

До 09.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г.

01.09.2014г.

121 СОУ

 1. Учител по АЕ

8696428
8597176

До 11.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 9:00 ч.

01.09.2014г.

1 АЕГ

 1. Учител по музика

9448389

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

1 ПУ

 1. Учител на деца с множество увреждания – 3 места

9208198
9200780

До 08.09.2014г.

01.09.2014г.

15 СОУ

 1. Библиотекар – 0,5 щат

9381304
9382880

До 02.09.2014г.

01.09.2014г.

19 СОУ

 1. Учител по история – 0,5 щат

9523016

До 02.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 9:00 ч.

01.09.2014г.

32 СОУ

 1. Учител по НЕ – 400 ч.
 2. Възпитател – 2 места

9874358

До 05.09.2014г.

01.09.2014г.

144 СОУ

 1. Учител по пиано и музика – теоритични дисциплини

8774052
8774457

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

152 ОУ

 1. Квободни часове по БЕЛ – 408 ч.

0884801670

До 08.09.2014г.

01.09.2014г.

НПМГ

 1. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8628363
8622966

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 10:00 ч.

01.09.2014г.

ПГИЧЕ „Св.Методий“

 1. Учител по испански език
 2. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 3. Свободни часове по музика – 180 ч.
 4. Свободни часове по НЕ – 299 ч.

8551135

До 03.09.2014г.
Заседание на 04.09.2014г.

29.08.2014г.

49 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Възпитател в ПИГ – 2 места

8472240

До 05.09.2014г.

29.08.2014г.

55 СОУ

 1. Начален учител в 1 клас
 2. Начален учител в 2 клас /по заместване/
 3. Учител по БЕЛ – 5-7 клас /по заместване/
 4. Учител по ФВС 1-7 клас

8771297;
9744322

До 08.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г.

29.08.2014г.

66 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 257 ч.

8554031

До 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 10:00 ч.

29.08.2014г.

103 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика и химия
 3. Учител в подготвителна група
 4. Възпитател
 5. Учител по Биология – 204 ч.
 6. Хореограф – 68 ч.
 7. Хигиенист – 0,5 щат
 8. Регистър-деловодител – 0,5 щат – по заместване

8244885
9270608

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 11:00 ч.

29.08.2014г.

124 ОУ

 1. Учител в начален етап с квалификация химия, биология и музика

9450130

До 10.09.2014г.

29.08.2014г.

166 СУ

 1. Учител по АЕ

8473860

До 01.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 ч.

29.08.2014г.

159 ОУ

 1. Учител по АЕ с допълване музика или география

9945439

До 02.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г. от 10:00 ч.

29.08.2014г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по учебна практика – ССМ
 2. Учител по теория – агроном
 3. Лекторски часове за агроном – 250 ч.
 4. Механик на ССМ

8563458

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014 г.

29.08.2014г.

ЦДГ №177

 1. Детски учител
 2. Помощник кухня
 3. Хигиенист

8473939
9540493

До 05.09.2014г.

28.08.2014г.

116 ОУ

 1. Учител начален етап на обучение – 2 места
 2. Учител по БЗО,  ХООС,  ИИ и ИТ ­– 1 място
 3. Учител в подготвителна група – 1 място

02 994 23 01

До 04.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014 от 11ч.

28.08.2014г.

128 СОУ

 1. Учител по немски език за подготвителен VIII клас

02 884 70 92

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014 от 10.30ч.

28.08.2014г.

НГДЕК

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по НЕ – 0.5 място
 3. Учител по АЕ – 1 място
 4. Учител по старобългарски език – 1 място и 0.5
 5. Учител по история – 1 място
 6. Учител по география ­–1 място(по заместване)
 7. Учител по изобразително изкуство – 0.5 място
 8. Учител по музика – 0.5 място
 9. Учител по ФВС – 1 място

 

02 827 30 06

До 03.09.2014г.

28.08.2014г.

НГДЕК

 1. Чистач/Хигиенист – 2 места

02 827 30 06

До 03.09.2014г.

28.08.2014г.

33 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 4 места
 2. Учител подготвителен клас – 1 място
 3. Начален учител по АЕ – 2 места
 4. Работник поддръжка – 1 място

0893 630 628

До 05.09.2014г.

28.08.2014г.

113 СОУ

 1. Учител по математика и физика – 1 място

 

02 822 03 29

До 04.09.2014г.
Събеседване – 05.09.2014г. от 10ч.

28.08.2014г.

7 СОУ

 1. Педагогически съветник – 0.5 щат - 1 място

02 987 79 89

До 05.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. от 13ч.

28.08.2014г.

149 СОУ

 1. Възпитател – 1 място

02 956 15 49

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11ч.

28.08.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ – 1 място

 

02 872 11 56

До 09.09.2014г.
Събеседване на 10.09.2014г. от 11ч.

28.08.2014г.

 

Национално училище за танцово изкуство

 1. Модерен танц – 1 място

02 892 91 80

До 09.09.2014г.

28.08.2014г.

Логопедичен център

 1. Логопед- 2 места (по заместване)                                  

02 983 53 60

До 11.09.2014г.
Интервю 12.09.2014г. 9ч.

28.08.2014г.

ОДЗ №9

 1. Детски учител

02 874 03 25

До 11.09.2014г.
Интервю 14.09.2014г. 9.30ч.

27.08.2014г.

149 СОУ

 1. Работник поддръжка (за 3 месеца) - 1 място

956 15 49

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 10:00 часа

27.08.2014г.

166 СУ

 1. Учител по Химия и ООС – 1 място

847 38 60

До 28.08.2014г.
Интервю на 29.08.2014г. от 10:30 часа

27.08.2014г.

126 ОУ

 1. Чистач – 1 място

858 50 45
859 31 61

До 02.09.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г. от 14:00 часа

27.08.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по Химия и ООС – 597 часа/ 144 часа на АЕ – 1 място

826 11 77
826 13 87

До 02.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 14:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 34

 1. Педагог – 0.5 щат

862 83 40

До 08.09.2014г.
Събеседване на 12.09.2014г. от 13:00 часа

27.08.2014г.

19 СОУ

 1. Възпитател с НЕ – 2 места

929 30 16

До 29.08.2014г.

27.08.2014г.

74 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 1 място
 2. Ресурсен учител по проект на МОН – 1 място

934 66 17

До 09.09.2014г.

27.08.2014г.

29 СОУ

 1. Младши възпитател – 2 места

 

 1. Младши учител по История и цивилизация – 1 място
 1. Учител по Физика и астрономия и ООС – 1 място

 

 1. Младши учител по

подготвителен клас – 1 място

831 91 19
831 01 70

До 01.09.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г
От 09:00 часа за младши възпитател
От 10:00 часа за младши учител подготвител клас
От 12:00 часа за младши учител по История и цивилизация
От  13:00 часа за учител по Физика и астрономия и химия и ООС

27.08.2014г.

ОДЗ № 32

1.Младши учител – 1 място            

824 63 34
824 88 28

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 77

 1. Учител по музика – 1 място

 

 1. Помощник –възпитател -1 място

979 17 65

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г.
От 13:00 часа за учител по музика
От 11:00 часа за помощник-възпитател

27.08.2014г.

104 СОУ

1. Учител по НЕ – 0.5 щат

859 51 24

До 02.09.2014г.
Интервю на 03.09.2014г. от 11:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 84

1. Учител – 1 място

956 10 69

До 05.09.2014г.
Събеседване на 16.09.2014г. от 09:30 часа

27.08.2014г.

23 СОУ

1.Възпитател начален етап – 1 място

944 35 88

До 02.09.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 часа

27.08.2014г.

ОДЗ № 36

1. Учител – 1 място

979 02 32

До 03.09.2014г.
Събеседване на 09.09.2014г. в 13:00 часа

25.08.2014г.

3 СОУ

 1. Учител по ФВС – 1 място

822 16 61

До 28.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г. от 09:30 часа

25.08.2014г

81 СОУ

 1. Възпитател - 1 място

974 54 94
975 54 95

До 28.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г.

25.08.2014г

21 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

962 46 89
868 92 44

До 29.08.2014г.

25.08.2014г

ПГЖПТ

 1. Учител по АЕ (332 часа) – 1 място
 2. Учител по ИТ (177 часа) – 1 място
 3. Учител по РЕ (184 часа) -  1 място
 4. Учител по Математика (176 часа) -  1 място
 5. Учител по История и цивилизация (188 часа) – 1 място
 6. Учител по География  и икономика (140 часа) – 1 място
 7. Учител по Философски цикъл (200 часа) – 1 място
 8. Учител по Биология и здравно образование  (141 часа)  - 1 място
 9. Учител по Физика и астрономия (141 часа) – 1 място

 

 1. Учител по Химия и опазване на околната среда (141 часа) –1 място
 2. Учител по по ФВС (309 часа) – 1 място

832 80 38

От 27.08.2014г. до 04.09.2014г.

25.08.2014г

ПГХМТ

 1. Учител по ФВС – 0.5 място
 2. Лектор по АЕ (216 часа) – 1 място
 3. Лектор по Философски цикъл (144 часа) - 1 място
 4. Лектор по РЕ (72 часа) - 1 място
 5. Лектор по География и икономика (54 часа) – 1 място

938 80 01

 До 01.09.2014г.

25.08.2014г

76 ОУ

 1. Учител по АЕ -  1 място
 2. Технически изпълнител – 0.5 щат

987 43 44

До 05.09.2014г.

25.08.2014г

96 СОУ

 1. Младши възпитател – 3 места
 2. Учител по БЕЛ –  1 място
 3. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 4. Начален учител – 1 място

826 83 42
826 83 39

 До 29.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 09:30 часа

25.08.2014г

18 СОУ

 1. Портиер за нощен труд – 1 място

988 03 01

До 09.09.2014г.
Събеседване след 11.09.2014г.

25.08.2014г

ПГСЕ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по електротехника – 1 място
 3. Учител по АЕ (516 часа) – 1 място

 

828 36 74

До 29.08.2014г.

25.08.2014г

ЧСОУ

 1. Учител по Биология и химия – 1 място
 2. Учител по ФВС – 1 място
 3. Лектор по Философски цикъл – 1 място

952 65 84

До 05.09.2014г.

25.08.2014г

40 СОУ

1.Младши възпитател по програма ''Заедно в час''- 3 места
2.Учител в начален етап -2 място

824 54 98

До 29.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 10:00 часа

25.08.2014г

35 СОУ

 1. Учител по НЕ – 1 място

866 10 60

До 05.09.2014г.

25.08.2014г

ОДЗ №93

 1. Детска учителка – 2 места
 2. Помощник-възпитател- 1 място
 3. Помощмик-готвач – 1 място

856 28 69
855 70 42

До 05.09.2014г

25.08.2014г

18 СОУ

 1. Учител по Математика – 1 място

988 03 01

До 11.09.2014г.

25.08.2014г

149  СОУ

1.Възпитател – 1 място

956 15 49

До 10.09.2014г.
Събеседване на 11.09.2014г. от 11:00 часа

25.08.2014г

ЦДГ № 165

 1. Завеждащ административна служба

– 1 място

0884 80 15 21

До 01.09.2014г.

25.08.2014г

66 СОУ

 1. Хигиенист – 1 място

855 31 53

До 02.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 11:00 часа

25.08.2014г

145 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места
 2. Общ работник – 0,5 щат

8774136
8754155
8774482

До 29.08.2014 г.

22.08.2014 г.

153 СУ

1. Помощник директор УД – за 1 година

 

9383143

До 27.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 11:00 часа

22.08.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по НЕ
 3. Мед. сестра
 4. Пом. възпитател
 5. Възпитател в занималня

0896 769 230

До 03.09.2014 г. на djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 04.09.2014 г. от 11:00 часа

22.08.2014 г.

152 ОУ

      1. Учител подготвителен клас – 1 място
2. Възпитател начален етап,     група ПИГ – 1 място
3. Свободни часове – не формиращи щат:
- Човек и природа – 85 часа
- Биология и ЗО – 68 часа
- ХООС – 51 часа
- АЕ - І – ІV клас – 191 часа
- АЕ – V и VІІ клас – 221 часа
- География и икономика – 102 часа
- История и цивилизация – 119 часа
- ФВС – 221 часа
- Музика – 102 часа
- Изобразително изкуство – 119 часа
4. Хигиенист -0,5 щат

0884 801 670

До 02.09.2014 г. murchaevo_152_oy@abv.bg

22.08.2014 г.

ПГАВТ

     1. Учител по информатика и ИТ      – 1 щат

822 11 86
828 50 10

До 05.09.2014 г.

22.08.2014 г.

130 СОУ

1. Учитгел по БЕЛ – 1 място /непълна заетост – 480 часа/

2. Учител по АЕ – 1 място

 

3.Младши учител по АЕ и икономика по програма «Заедно в час» - 1 място

4. Учител по математика – 1 място

5.Учител по информатика и ИТ

 

 1. Учител по БЗО – 0,5 щат – 348 часа
 1. Възпитатели – 3 места

 

      8. Технически секретар – 1 място по чл.68, ал.(1), т. 3

 

 

847 04 95
0879533327

 1. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 2. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 3. До 25.08.2014 г.

 

 

 1. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 2.  До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 3.  До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 4. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 5. До 28.08.2014 г.

     

22.08.2014 г.

ЧСОУ „Св. Георги”

1. Ресурсен учитгел

0889559880

До 26.08.2014 г.

22.08.2014 г.

191 ОУ

1. Възпитател сборна ПИГ (І  и ІІ клас) – 1 място
2. Учител по АЕ – 0,5 щат/13 часа седмично

9927504

От 01.09.2014 г.

22.08.2014 г.

146 ОУ

1. Възпитател начален етап

9989040

До 01.09.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

25 ОУ

1. Учител подготвителна група – 1 щат
2. Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 0,5 щат

95211703
9552904
9532741

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

26 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 щата
2. Учител по математика – 1 щат
3. Учител по музика ? щат

8573023
8570129

До 29.08.2014 г.

22.08.2014 г.

153 СУ

1. Учител помузика – 0,5 щат
2. Учител по БЕЛ и РЕ – 1 място
3. Учител по АЕ – 1 място
4. Учител по АЕ – 0,5 щат

9383143
8372190

До 26.08.2014 г. /документи може да се изпращат и на nrilski153@abv.bg/
Събеседване на :
АЕ – 27.08.2014 г. от 10:00 часа
Музика – 27.08.2014 г. от 14:00 часа
БЕЛ и РЕ – 28.08.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

170 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по ГИ
3. Свободни лекторски часове по Философия (315 часа)

8923084
8923082

От 19.08.2014 г. до 10.09.2014 г.
Събеседване на 11.09.2014 г. от 09:00 часа

20.08.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по география – 1 щат
 3. Възпитател – 1 щат

826 11 77
826 13 87

До 22.08.2014г.

Събеседване на 26.08.2014г. от 14:00 часа за учител по БЕЛ,
на 27.08.2014г. от 14:00 часа за учител по География, на 28.08.2014г. от 14:00 часа за възпитател

20.08.2014г.

100 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

931 60 53

До 28.08.2014г.

Събеседване на 29.08.2014г. от 10:00 часа

20.08.2014г.

ПГТМД

 1. Чистач – 1 място

952 23 05
952 26 77

До 21.08.2014г.

Събеседване на 22.08.2014г. от 11:00 часа

20.08.2014г.

4 ОУ

 1. Домакин-касиер – 1 място

979 09 63
889 96 26

До 22.08.2014г.

Събеседване на 25.08.2014г.

20.08.2014г.

19 СОУ

 1. Хигиенист – 3 места

952 24 84

До 29.08.2014г.

20.08.2014г.

60 ОУ

 1. Възпитател – 4 места
 2. Учител по математика – 0.5 бр.
 3. Учител по БЕЛ – 0.5 бр

936 68 75

До 02.09.2014г.

Събеседване на 02.09.2014г. от 09:00 часа

20.08.2014г.

14 СОУ

 1. Възпитател прогимназиален етап – 1 място

831 70 32
831 37 32

До 01.09.2014г.

Събеседване на 03.09.2014г. от 13:00 часа

20.08.2014г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по математика – 1 място

971 00 56
971 00 57

До 22.08.2014г.

Събеседване на 26.08.2014г.

20.08.2014г.

75 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

 

822 156 67

До 29.08.2014г.

Събеседване ма 03.09.2014г. от 10:00 часа

20.08.2014г.

СОУ за ДНЗ

        1.Възпитател – 4 места (2 по заместване)
2.Лекторски часове по:
- Математика -314часа
-Химия и опазване на околната среда -246 часа

897 67 58

До 28.08.2014г.

Събеседване на 29.08.2014г. от 11:00 часа

18.08.2014г.

78 СОУ

 1.Учител по РЕ - 1 място

997 70 72

До 05.09.2014г.
Интервю на 08.09.2014г. от 10:00 часа

18.08.2014г.

ЦДГ № 104

 1.Детски учител – 1 място

983 32 75

До 29.08.2014г.
Събеседване  на 03.09.2014г от 13:00 часа

18.08.2014г.

33 ЕГ

1.Учител по АЕ – 2 места

2.Учител по математика и информатика – 1 място

925 00 58

От 19.08.2014г. до 28.08.2014г
Събеседване на 02.09.2014г. от 09:30 часа

18.08.2014г.

25 ОУ

1.Възпитател в начален етап – 4 места

955 29 04
953 24 41

До 22.08.2014г
Събеседване на 27.08.2014г. от 12:00 часа

18.08.2014г.

ЦДГ № 161

1. Детски учител – 1 място

955 73 22

От 01.09.2014г. до 05.09.2014г.

18.08.2014г.

142 ОУ

1.Възпитател начален етап – 6 места

2. Учител по музика – 0,5 място

3.Учител по НЕ – 0,5 място

4.Учител по АЕ – 1 място

955 58 34

До 01.09.2014г
Събеседване на 02.09.2014г от 09:00 часа

18.08.2014г.

         140 СОУ

 1.Помощник директор УД – 1 място

934 33 73

От 25.08.2014г. до 29.08.2014г
Събеседване 01.0902014г. от 12:00 часа

18.08.2014г.

159 ОУ

Начален учител с АЕ
Възпитател
Огняр

9455439

До 26.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване с огняр на 25.09.2014г. от 10:00 ч.

15.08.2014 г.

ПГ по транспорт

1. Учител по АЕ – 1 щат

9732864
9732657

До 29.08.2014 г.

15.08.2014 г.

15 СОУ

      1. Учител по НЕ – 0.5 щат
2. Хигиенист – пълен щат

9381304
9382880

От 20.08.2014 г. до 25.08.2014 г.

15.08.2014 г.

СПГТ

      1. Учител по Биология и здравно      образование

9833958
9835130
9833692

До 29.08.2014 г.

15.08.2014 г.

ОДЗ № 78

      1. Учител в група

8875353
8857676
0884801654

До 01.09.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г. от 11:00 часа

15.08.2014 г.

148 ОУ

1. Учител по АЕ V-VІІІ клас – 0.5 щат

8706360
8704116

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 10.09.2014 г. от 10:00 часа

15.08.2014 г.

ОДЗ № 88

1. Учител по музика – 1 място

9788232

До 05.09.2014 г.
Събеседване на 10.09.2014 г. от 13:00 часа

13.08.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по френски език по заместване - 1 място

987 87 72
987 64 02

От 13.08.2014г. до 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

8 СОУ

 1. Възпитател начален етап с АЕ – 2 места

871 90 35

До 25.08.2014г.

13.08.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по японски език – 4 места
 2. Учител по корейски език по заместване –  1 място
 3. Учител по математика и физика – 1 място
 4. Учител по география и икономика по заместване – 1 място
 5. Учител по физика и астрономия по заместване -1 място
 6. Учител по химия на АЕ – 1 място
 7. Учител по ФВС –  2 места
 8. Възпитател в начален етап  –  3 места
 9. Портиер за нощен труд –  3 места

 

988 03 01

До 27.08.2014г.
Събеседване на  28.08.2014г. след 10:00 часа

13.08.2014г.

ОДЗ №98

 1. Учител – 1 място

885 37 32

До 26.08.2014г.
Събеседване на 28.08.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

156 ОУ

 1. Учител по ФВС

994 70 35

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г.

13.08.2014г

71 СОУ

1.Учител  начален етап – 1 място
2.Възпитател в начален етап – 1 място

999 50 64

До 02.09.2014г.

13.08.2014г.

163 ОУ

1.Учител начален етап – 1 място

978 15 16
978 23 94

До 20.08.2014г.
Събеседване на 25.08.2014г.

13.08.2014г.

ОДЗ № 140

1.Учител – 1 място

0888 088 348

До 20.08.2014г.
Събеседване на 22.08.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

НПМГ

1.Учител по АЕ по заместване  –  1 място

862 83 63
862 29 66

До 29.08.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 часа

11.08.2014 г.

144 СОУ

1. Старши възпитател - 1 място
2. Младши възпитател Програма „Студентски практики” - 2 места
3. Младши учител по АЕ Програма „Заедно в час” - 2 места
4. Младши учител по ИЕ и АЕ Програма „Заедно в час” - 1 място
5. Младши учител по класическо и поп пеене Програма „Студентски практики”– 1 място
6. Младши учител – външен лектор по класическо и поп пеене – 1 място
7. Младши учител по китара – 1 място
8. Учител по музика Програма „Студентски практики”– 1 място
9. Младши учител по хореография Програма „Студентски практики”- 1 място
10. Младши учител – корепетитор Програма „Студентски практики”– 1 място
11. Учител по ИИ – 1 място

877 01 73

До 15.08.2014г.
Събеседване на 20.08.2014г. от 10:00 часа

11.08.2014г.

10 СОУ

      1.  Учител подготвителна група -                  2 места

874 71 78

До 25.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 13:00 часа

11.08.2014г.

47 СОУ

      1. Учител по математика - 1 място

952 22 28

До 31.08.2014г.
Интервю на 01.09.2014г. от 11:00 часа

11.08.2014г.

134 СОУ

       1.Огняр -1 място

931 60 93

От 18.08.2014г. до 28.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 17:00 часа

11.08.2014г.

НПГПФ

 1. Учител по Графичен дизайн- 1 място
 2. Учител по Компютърна графика- 1 място
 3. Учител по Библиотекознание- 1 място

858 90 86

До 01.09.2014г.

08.08.2014 г.

30 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител с АЕ и ИТ

8221785

До 25.08.2014 г.

08.08.2014 г.

ОДЗ № 94

 1. Детска учителка- 2 места

0884701241
0884701243

До 20.08.2014г.
Интервю на 27.08.2014г. от 13:00 часа.

08.08.2014 г.

129 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Възпитател

 

До 26.08.2014г.

08.08.2014 г.

ЦДГ № 45

1. Детски учител – 1 място

0885208968
0884801463

До 05.09.2014г.
Интервю на 08.09.2014г. от 09:00 часа

08.08.2014 г.

ОДЗ № 64

 1. Младши учител – 2 места
 2. Старши учител в подготвителна група- 1 място

 824 23 15

До 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:30 часа

08.08.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място

822 31 04

От 14.08 2014г. до 29.08.2014г.
Интервю на 02.09.2014г. от 09:00 часа

08.08.2014 г.

47 СОУ

 1. Хигиенист

952 22 28

От 11.08.2014г. до 31.08.2014г.
Интервю на 03.09.2014г. от 11:30 часа

08.08.2014 г.

150 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 място

2.Възпитател прогимназиален курс – 1 място

879 66 63

До 10.09.2014г.

08.08.2014 г.

104 ОУ

     1. Чистач – 2 места

859 51 24

До  20.08.2014г.
Интервю на 28.08.2014г. от 11:00 часа

08.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Начален учител

987 79 89

До 29.08.2014г.

07.08.2014 г.

35 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Психолог – 1 място

8661060
9633731

Документи се изпращат на sou_35@abv.bg
Събеседване на 02.09.2014 г.
от 11:00 часа за учител по БЕЛ
от 14:00 за психолог

07.08.2014 г.

83 ОУ

 1. Учиктел по БЕЛ и РЕ – 1 място

9923060

До 02.09.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

07.08.2014 г.

1 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

9835363

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по химия на АЕ в гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по биология на АЕ – 1 място

9874358

До 24.08.2014 г.

07.08.2014 г.

201 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 1 място

9926434
9926314

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

07.08.2014 г.

28 СОУ

 1. Хигиенист – 1 място

8223183
8295172
8295166

До 05.09.2014 г.

07.08.2014 г.

16 ОУ

 1. Пом. директор по УД – 1 място
 2. Начален учител – 1 място
 3. Хореограф – лектор
 4. Възпитател – 1 място
 5. Библиотекар – 0,5 щат

9387015
9383060

От 14.08.2014 г. до 18.08.2014 г.

07.08.2014 г.

107 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 щат /по заместване/

8663168
8662029

От 18.08.2014 г. до 22.08.2014 г.

07.08.2014 г.

ОДЗ № 175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 1 място /0,5 щат/
 3. Педагог – 1 място /0,5 щат/
 4. Счетоводител - 1 място /0,5 щат/
 5. Мед. сестра – 1 място /по заместване/

0884801589

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов”

 1. Учител по БЗО и ХООС – 1 място

9318033

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

ПГТХТ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика – 0,5 щат
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат
 5. Лектор по математика – 278 часа
 6. Лектор по РЕ – 144 часа
 7. Лектор по цикъл « Философия» - 144 часа
 8. Лектор по БЗО и ХООС – 216 часа
 9. Лектор по електротехника и електроника  - 62 часа
 10. Лектор предприемачество – 54 часа
 11. Лектор учебна и лабораторна практика по специалността «Топлотехника» - 371 часа

9367382
9366665
0898718229

До 29.08.2014 г.

04.08.2014 г.

1 СОУ

 1. Начален учител

9835363

До 20.08.2014 г.

04.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Възпитател
 2. Учител в подготвителен клас

9877989;
9876370

До 31.08.2014г.

04.08.2014 г.

17 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

 

 1. Учител по ФВС – 2 места
 1. Педагогически съветник

 

 1. Психолог

8217188

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 14:00 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 26.08.2014г от 9:30 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г от 11:00 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 11:00 ч.

04.08.2014 г.

141 ОУ

 1. Възпитател – 3 места

8960100

До 26.08.2014г.

04.08.2014 г.

199 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Човек и природа – 170 ч.
 4. Биология и ЗО – 68 ч.
 5. Химия и опазване на ОС – 51 ч.
 6. Физика и астрономия – 51 ч.
 7. Музика – 221 ч.

9466956

До 29.08.2014г.

04.08.2014 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по ФВС
 3. Учител по практика «Медицинска техника»
 4. Учител по практика «Кинотехника, аудио и видеосистеми»
 5. Учител по математика

9318033;
8056949

До 20.08.2014г.

04.08.2014 г.

ОДЗ №94

 1. Детски учител – 2 места

0884701243;
0884701241;
9972300

До 20.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:00 ч.

04.08.2014 г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ

0888374238

До 29.08.2014г.

04.08.2014 г.

49 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии

8472330

До 31.08.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г. от 11:00 ч.

01.08.2014 г.

129 ЦДГ

 1. Детски учител – 1 щат

8582183
8596149

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 13:00 часа

01.08.2014 г.

2 СОУ

 1. ЗАТС – 1 място

9556252
8567179

До 29.08.2014 г.

01.08.2014 г.

156 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ
 2. Учител по ИИ и ДТИ – ?  + лекторски
 3. Учител по биология, химия, физика и човекът и природата – ? щат + лекторски
 4. Учител по музика, ИТ – ? щат + лекторски

9947035

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г.

01.08.2014 г.

138 СОУ

 1. Учител по АЕ с английска филология – 1 място

8720537
8723917

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

19 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място

sou_19@mail.bg

До 15.08.2014 г.

01.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 място
 2. Пом. директор УД в гимназиален етап – 1 място

9877989
9876370

До 31.08.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 97

 1. Детски учител – 1 щат

9926304
9926354

От 25.08.2014 г. до 05.09.2014 г.
Събеседване на 08.09.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

ПГТКИ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
 2. Учител по теория и практика /инженер – химик/ - обувно и кожено – галантерийно производство – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – 477 часа
 4. Учител по история и цивилизация – 538 часа
 5. Учител по философски цикъл – 381 часа
 6. Учител по физика и астрономия – 286 часа
 7. Учител по ХООС – 286 часа

8298177
0879945640

До 11.08.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 48

 1. Учител – 1 щат

8320021
9321022

До 05.09.2014 г.


КЪМ АРХИВ -->>