начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град

Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

22.08.2014 г.

153 СУ

1. Помощник директор УД – за 1 година

 

9383143

До 27.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 11:00 часа

22.08.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по НЕ
 3. Мед. сестра
 4. Пом. възпитател
 5. Възпитател в занималня

0896 769 230

До 03.09.2014 г. на djanirodarischool@abv.bg
Събеседване на 04.09.2014 г. от 11:00 часа

22.08.2014 г.

152 ОУ

      1. Учител подготвителен клас – 1 място
2. Възпитател начален етап,     група ПИГ – 1 място
3. Свободни часове – не формиращи щат:
- Човек и природа – 85 часа
- Биология и ЗО – 68 часа
- ХООС – 51 часа
- АЕ - І – ІV клас – 191 часа
- АЕ – V и VІІ клас – 221 часа
- География и икономика – 102 часа
- История и цивилизация – 119 часа
- ФВС – 221 часа
- Музика – 102 часа
- Изобразително изкуство – 119 часа
4. Хигиенист -0,5 щат

0884 801 670

До 02.09.2014 г. murchaevo_152_oy@abv.bg

22.08.2014 г.

ПГАВТ

     1. Учител по информатика и ИТ      – 1 щат

822 11 86
828 50 10

До 05.09.2014 г.

22.08.2014 г.

130 СОУ

1. Учитгел по БЕЛ – 1 място /непълна заетост – 480 часа/

2. Учител по АЕ – 1 място

 

3.Младши учител по АЕ и икономика по програма «Заедно в час» - 1 място

4. Учител по математика – 1 място

5.Учител по информатика и ИТ

 

 1. Учител по БЗО – 0,5 щат – 348 часа
 1. Възпитатели – 3 места

 

      8. Технически секретар – 1 място по чл.68, ал.(1), т. 3

 

 

847 04 95
0879533327

 1. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 2. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 3. До 25.08.2014 г.

 

 

 1. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 2.  До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 3.  До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 4. До 02.09.2014 г. , събеседване 03 – 05.09.2014 г.
 5. До 28.08.2014 г.

     

22.08.2014 г.

ЧСОУ „Св. Георги”

1. Ресурсен учитгел

0889559880

До 26.08.2014 г.

22.08.2014 г.

191 ОУ

1. Възпитател сборна ПИГ (І  и ІІ клас) – 1 място
2. Учител по АЕ – 0,5 щат/13 часа седмично

9927504

От 01.09.2014 г.

22.08.2014 г.

146 ОУ

1. Възпитател начален етап

9989040

До 01.09.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

25 ОУ

1. Учител подготвителна група – 1 щат
2. Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 0,5 щат

95211703
9552904
9532741

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

26 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 щата
2. Учител по математика – 1 щат
3. Учител по музика ? щат

8573023
8570129

До 29.08.2014 г.

22.08.2014 г.

153 СУ

1. Учител помузика – 0,5 щат
2. Учител по БЕЛ и РЕ – 1 място
3. Учител по АЕ – 1 място
4. Учител по АЕ – 0,5 щат

9383143
8372190

До 26.08.2014 г. /документи може да се изпращат и на nrilski153@abv.bg/
Събеседване на :
АЕ – 27.08.2014 г. от 10:00 часа
Музика – 27.08.2014 г. от 14:00 часа
БЕЛ и РЕ – 28.08.2014 г. от 10:00 часа

22.08.2014 г.

170 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по ГИ
3. Свободни лекторски часове по Философия (315 часа)

8923084
8923082

От 19.08.2014 г. до 10.09.2014 г.
Събеседване на 11.09.2014 г. от 09:00 часа

20.08.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по география – 1 щат
 3. Възпитател – 1 щат

826 11 77
826 13 87

До 22.08.2014г.

Събеседване на 26.08.2014г. от 14:00 часа за учител по БЕЛ,
на 27.08.2014г. от 14:00 часа за учител по География, на 28.08.2014г. от 14:00 часа за възпитател

20.08.2014г.

100 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

931 60 53

До 28.08.2014г.

Събеседване на 29.08.2014г. от 10:00 часа

20.08.2014г.

ПГТМД

 1. Чистач – 1 място

952 23 05
952 26 77

До 21.08.2014г.

Събеседване на 22.08.2014г. от 11:00 часа

20.08.2014г.

4 ОУ

 1. Домакин-касиер – 1 място

979 09 63
889 96 26

До 22.08.2014г.

Събеседване на 25.08.2014г.

20.08.2014г.

19 СОУ

 1. Хигиенист – 3 места

952 24 84

До 29.08.2014г.

20.08.2014г.

60 ОУ

 1. Възпитател – 4 места
 2. Учител по математика – 0.5 бр.
 3. Учител по БЕЛ – 0.5 бр

936 68 75

До 02.09.2014г.

Събеседване на 02.09.2014г. от 09:00 часа

20.08.2014г.

14 СОУ

 1. Възпитател – 1 място

831 70 32
831 37 32

До 01.09.2014г.

Събеседване на 03.09.2014г. от 13:00 часа

20.08.2014г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по математика – 1 място

971 00 56
971 00 57

До 22.08.2014г.

Събеседване на 26.08.2014г.

20.08.2014г.

75 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

 

822 156 67

До 29.08.2014г.

Събеседване ма 03.09.2014г. от 10:00 часа

20.08.2014г.

СОУ за ДНЗ

        1.Възпитател – 4 места (2 по заместване)
2.Лекторски часове по:
- Математика -314часа
-Химия и опазване на околната среда -246 часа

897 67 58

До 28.08.2014г.

Събеседване на 29.08.2014г. от 11:00 часа

18.08.2014г.

78 СОУ

 1.Учител по РЕ - 1 място

997 70 72

До 05.09.2014г.
Интервю на 08.09.2014г. от 10:00 часа

18.08.2014г.

ЦДГ № 104

 1.Детски учител – 1 място

983 32 75

До 29.08.2014г.
Събеседване  на 03.09.2014г от 13:00 часа

18.08.2014г.

33 ЕГ

1.Учител по АЕ – 2 места

2.Учител по математика и информатика – 1 място

925 00 58

От 19.08.2014г. до 28.08.2014г
Събеседване на 02.09.2014г. от 09:30 часа

18.08.2014г.

25 ОУ

1.Възпитател в начален етап – 4 места

955 29 04
953 24 41

До 22.08.2014г
Събеседване на 27.08.2014г. от 12:00 часа

18.08.2014г.

ЦДГ № 161

1. Детски учител – 1 място

955 73 22

От 01.09.2014г. до 05.09.2014г.

18.08.2014г.

142 ОУ

1.Възпитател начален етап – 6 места

2. Учител по музика – 0,5 място

3.Учител по НЕ – 0,5 място

4.Учител по АЕ – 1 място

955 58 34

До 01.09.2014г
Събеседване на 02.09.2014г от 09:00 часа

18.08.2014г.

         140 СОУ

 1.Помощник директор УД – 1 място

934 33 73

От 25.08.2014г. до 29.08.2014г
Събеседване 01.0902014г. от 12:00 часа

18.08.2014г.

159 ОУ

Начален учител с АЕ
Възпитател
Огняр

9455439

До 26.08.2014г.
Събеседване на 29.08.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване с огняр на 25.09.2014г. от 10:00 ч.

15.08.2014 г.

ПГ по транспорт

1. Учител по АЕ – 1 щат

9732864
9732657

До 29.08.2014 г.

15.08.2014 г.

15 СОУ

      1. Учител по НЕ – 0.5 щат
2. Хигиенист – пълен щат

9381304
9382880

От 20.08.2014 г. до 25.08.2014 г.

15.08.2014 г.

СПГТ

      1. Учител по Биология и здравно      образование

9833958
9835130
9833692

До 29.08.2014 г.

15.08.2014 г.

ОДЗ № 78

      1. Учител в група

8875353
8857676
0884801654

До 01.09.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г. от 11:00 часа

15.08.2014 г.

148 ОУ

1. Учител по АЕ V-VІІІ клас – 0.5 щат

8706360
8704116

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 10.09.2014 г. от 10:00 часа

15.08.2014 г.

ОДЗ № 88

1. Учител по музика – 1 място

9788232

До 05.09.2014 г.
Събеседване на 10.09.2014 г. от 13:00 часа

13.08.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по френски език по заместване - 1 място

987 87 72
987 64 02

От 13.08.2014г. до 05.09.2014г.
Събеседване на 08.09.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

8 СОУ

 1. Възпитател начален етап с АЕ – 2 места

871 90 35

До 25.08.2014г.

13.08.2014г.

18 СОУ

 1. Учител по японски език – 4 места
 2. Учител по корейски език по заместване –  1 място
 3. Учител по математика и физика – 1 място
 4. Учител по география и икономика по заместване – 1 място
 5. Учител по физика и астрономия по заместване -1 място
 6. Учител по химия на АЕ – 1 място
 7. Учител по ФВС –  2 места
 8. Възпитател в начален етап  –  3 места
 9. Портиер за нощен труд –  3 места

 

988 03 01

До 27.08.2014г.
Събеседване на  28.08.2014г. след 10:00 часа

13.08.2014г.

ОДЗ №98

 1. Учител – 1 място

885 37 32

До 26.08.2014г.
Събеседване на 28.08.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

156 ОУ

 1. Учител по ФВС

994 70 35

До 03.09.2014г.
Събеседване на 04.09.2014г.

13.08.2014г

71 СОУ

1.Учител  начален етап – 1 място
2.Възпитател в начален етап – 1 място

999 50 64

До 02.09.2014г.

13.08.2014г.

163 ОУ

1.Учител начален етап – 1 място

978 15 16
978 23 94

До 20.08.2014г.
Събеседване на 25.08.2014г.

13.08.2014г.

ОДЗ № 140

1.Учител – 1 място

0888 088 348

До 20.08.2014г.
Събеседване на 22.08.2014г. от 10:00 часа

13.08.2014г.

НПМГ

1.Учител по АЕ по заместване  –  1 място

862 83 63
862 29 66

До 29.08.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 10:00 часа

11.08.2014 г.

144 СОУ

1. Старши възпитател - 1 място
2. Младши възпитател Програма „Студентски практики” - 2 места
3. Младши учител по АЕ Програма „Заедно в час” - 2 места
4. Младши учител по ИЕ и АЕ Програма „Заедно в час” - 1 място
5. Младши учител по класическо и поп пеене Програма „Студентски практики”– 1 място
6. Младши учител – външен лектор по класическо и поп пеене – 1 място
7. Младши учител по китара – 1 място
8. Учител по музика Програма „Студентски практики”– 1 място
9. Младши учител по хореография Програма „Студентски практики”- 1 място
10. Младши учител – корепетитор Програма „Студентски практики”– 1 място
11. Учител по ИИ – 1 място

877 01 73

До 15.08.2014г.
Събеседване на 20.08.2014г. от 10:00 часа

11.08.2014г.

10 СОУ

      1.  Учител подготвителна група -                  2 места

874 71 78

До 25.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 13:00 часа

11.08.2014г.

47 СОУ

      1. Учител по математика - 1 място

952 22 28

До 31.08.2014г.
Интервю на 01.09.2014г. от 11:00 часа

11.08.2014г.

134 СОУ

       1.Огняр -1 място

931 60 93

От 18.08.2014г. до 28.08.2014г.
Събеседване на 01.09.2014г. от 17:00 часа

11.08.2014г.

НПГПФ

 1. Учител по Графичен дизайн- 1 място
 2. Учител по Компютърна графика- 1 място
 3. Учител по Библиотекознание- 1 място

858 90 86

До 01.09.2014г.

08.08.2014 г.

30 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител с АЕ и ИТ

8221785

До 25.08.2014 г.

08.08.2014 г.

ОДЗ № 94

 1. Детска учителка- 2 места

0884701241
0884701243

До 20.08.2014г.
Интервю на 27.08.2014г. от 13:00 часа.

08.08.2014 г.

129 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Възпитател

 

До 26.08.2014г.

08.08.2014 г.

ЦДГ № 45

1. Детски учител – 1 място

0885208968
0884801463

До 05.09.2014г.
Интервю на 08.09.2014г. от 09:00 часа

08.08.2014 г.

ОДЗ № 64

 1. Младши учител – 2 места
 2. Старши учител в подготвителна група- 1 място

 824 23 15

До 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:30 часа

08.08.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място

822 31 04

От 14.08 2014г. до 29.08.2014г.
Интервю на 02.09.2014г. от 09:00 часа

08.08.2014 г.

47 СОУ

 1. Хигиенист

952 22 28

От 11.08.2014г. до 31.08.2014г.
Интервю на 03.09.2014г. от 11:30 часа

08.08.2014 г.

150 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 място

2.Възпитател прогимназиален курс – 1 място

879 66 63

До 10.09.2014г.

08.08.2014 г.

104 ОУ

     1. Чистач – 2 места

859 51 24

До  20.08.2014г.
Интервю на 28.08.2014г. от 11:00 часа

08.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Начален учител

987 79 89

До 29.08.2014г.

07.08.2014 г.

35 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Психолог – 1 място

8661060
9633731

Документи се изпращат на sou_35@abv.bg
Събеседване на 02.09.2014 г.
от 11:00 часа за учител по БЕЛ
от 14:00 за психолог

07.08.2014 г.

83 ОУ

 1. Учиктел по БЕЛ и РЕ – 1 място

9923060

До 02.09.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

07.08.2014 г.

1 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

9835363

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по химия на АЕ в гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по биология на АЕ – 1 място

9874358

До 24.08.2014 г.

07.08.2014 г.

201 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 1 място

9926434
9926314

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

07.08.2014 г.

28 СОУ

 1. Хигиенист – 1 място

8223183
8295172
8295166

До 05.09.2014 г.

07.08.2014 г.

16 ОУ

 1. Пом. директор по УД – 1 място
 2. Начален учител – 1 място
 3. Хореограф – лектор
 4. Възпитател – 1 място
 5. Библиотекар – 0,5 щат

9387015
9383060

От 14.08.2014 г. до 18.08.2014 г.

07.08.2014 г.

107 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 щат /по заместване/

8663168
8662029

От 18.08.2014 г. до 22.08.2014 г.

07.08.2014 г.

ОДЗ № 175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 1 място /0,5 щат/
 3. Педагог – 1 място /0,5 щат/
 4. Счетоводител - 1 място /0,5 щат/
 5. Мед. сестра – 1 място /по заместване/

0884801589

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов”

 1. Учител по БЗО и ХООС – 1 място

9318033

До 20.08.2014 г.

07.08.2014 г.

ПГТХТ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика – 0,5 щат
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат
 5. Лектор по математика – 278 часа
 6. Лектор по РЕ – 144 часа
 7. Лектор по цикъл « Философия» - 144 часа
 8. Лектор по БЗО и ХООС – 216 часа
 9. Лектор по електротехника и електроника  - 62 часа
 10. Лектор предприемачество – 54 часа
 11. Лектор учебна и лабораторна практика по специалността «Топлотехника» - 371 часа

9367382
9366665
0898718229

До 29.08.2014 г.

04.08.2014 г.

1 СОУ

 1. Начален учител

9835363

До 20.08.2014 г.

04.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Възпитател
 2. Учител в подготвителен клас

9877989;
9876370

До 31.08.2014г.

04.08.2014 г.

17 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

 

 1. Учител по ФВС – 2 места
 1. Педагогически съветник

 

 1. Психолог

8217188

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 14:00 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 26.08.2014г от 9:30 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г от 11:00 ч.
До 25.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 11:00 ч.

04.08.2014 г.

141 ОУ

 1. Възпитател – 3 места

8960100

До 26.08.2014г.

04.08.2014 г.

199 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Човек и природа – 170 ч.
 4. Биология и ЗО – 68 ч.
 5. Химия и опазване на ОС – 51 ч.
 6. Физика и астрономия – 51 ч.
 7. Музика – 221 ч.

9466956

До 29.08.2014г.

04.08.2014 г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по ФВС
 3. Учител по практика «Медицинска техника»
 4. Учител по практика «Кинотехника, аудио и видеосистеми»
 5. Учител по математика

9318033;
8056949

До 20.08.2014г.

04.08.2014 г.

ОДЗ №94

 1. Детски учител – 2 места

0884701243;
0884701241;
9972300

До 20.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:00 ч.

04.08.2014 г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ

0888374238

До 29.08.2014г.

04.08.2014 г.

49 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии

8472330

До 31.08.2014г.
Събеседване на 02.09.2014г. от 11:00 ч.

01.08.2014 г.

129 ЦДГ

 1. Детски учител – 1 щат

8582183
8596149

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 13:00 часа

01.08.2014 г.

2 СОУ

 1. ЗАТС – 1 място

9556252
8567179

До 29.08.2014 г.

01.08.2014 г.

156 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ
 2. Учител по ИИ и ДТИ – ?  + лекторски
 3. Учител по биология, химия, физика и човекът и природата – ? щат + лекторски
 4. Учител по музика, ИТ – ? щат + лекторски

9947035

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г.

01.08.2014 г.

138 СОУ

 1. Учител по АЕ с английска филология – 1 място

8720537
8723917

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

19 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място

sou_19@mail.bg

До 15.08.2014 г.

01.08.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 място
 2. Пом. директор УД в гимназиален етап – 1 място

9877989
9876370

До 31.08.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 97

 1. Детски учител – 1 щат

9926304
9926354

От 25.08.2014 г. до 05.09.2014 г.
Събеседване на 08.09.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

ПГТКИ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
 2. Учител по теория и практика /инженер – химик/ - обувно и кожено – галантерийно производство – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – 477 часа
 4. Учител по история и цивилизация – 538 часа
 5. Учител по философски цикъл – 381 часа
 6. Учител по физика и астрономия – 286 часа
 7. Учител по ХООС – 286 часа

8298177
0879945640

До 11.08.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 48

 1. Учител – 1 щат

8320021
9321022

До 05.09.2014 г.

01.08.2014 г.

94 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – ? щат

9450344

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. и 03.09.2014 г.

01.08.2014 г.

49 ОУ

 1. Учител в подготвителна група – 1 място

8472330

До 31.08.2014 г.

01.08.2014 г.

75 ОУ

1. Учител по ФВС – 1 щат
2. Начален учител – 1 щат
3. Възпитатели – 4 щата

8221567

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

01.08.2014 г.

ОДЗ № 59

1. Логопед – ? щат

8759029
0879945542

До 02.09.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г.

01.08.2014 г.

ОДЗ № 29

 1. Учител ДГ – 1 място
 2. Работник кухня – 1 място
 3. Пом. възпитател – 1 място

8706228
8708388

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 01.09.2014 г. и 02.09.2014 г.

31.07.2014 г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител със специалност  предучилищна педагогика – 2 места
 2. Педагогически съветник със специалност предучилищна педагогика – 1/4 щат
 3. Педагог детска ясла със специалност предучилищна педагогика – 1/4 щат

02 859 31 57
02 958 92 91

До 29.08.2014 г. от 10:00 ч. до 15:00 часа

31.07.2014 г.

ЧСОУ“Евростар“

 1. Учител по АЕ – 8-12 клас профил ЧЕ – 1 място
 2. Учител по АЕ – 5-7 клас – 1 място
 3. Учител по НЕ – 8–12 клас Профил ЧЕ – 1 място
 4. Учител БЕЛ – 5-12 клас – 1 място
 5. Лектор по География и икономика на НЕ
 6. Лектор по Музика
 7. Лектор по ИТ
 8. Лектор по Домашна техника и икономика и Технологии

0888 960 115

Автобиография на e-mail: evrostar@msn.com

31.07.2014 г.

62 ОУ

 1. Начален учител

0884 80 17 20
02 834 16 17

До 02.09.2014 г.

31.07.2014 г.

23 СОУ

 1. Учител по АЕ и НЕ – 1 място
 2. Хигиенист – 1 място

 

До 22.08.2014 г.
Събеседване на 29.08.2014 г. от 10:00 часа
До 22.08.2014 г.
Събеседване на 28.08.2014 г. от 10:00 часа

31.07.2014 г.

ПГ по ПСТТ

 1. Учител по Биология и Химия гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по АЕ гимназиален етап – 1 място

02 987 41 08

До 22.08.2014 г.

31.07.2014 г.

ОДЗ № 66

 1. Учител – 2 места
 2. Учител по Музика – 0,5 щат

02 992 31 46

До 31.08.2014 г.
Събеседване на 05.09.2014 г. от 13:00 часа

31.07.2014 г.

12 СОУ

 1. Учител по ИТ в начален и прогимназиален етап – 430 часа

 

 

31.07.2014 г.

Ресурсен център за ПИОВДУСОП

 1. Помощник – директор по АСД

8289497

До 08.08.2014 г.

30.07.2014 г.

148 ОУ

 1. Начален учител - 3 клас - 1 място /по заместване/
 2. Учител по ИЕ – ЗИП (5-8 клас) – 0,5 щат
 3. Лектор по География и икономика (5-8 клас) – 255 часа
 4. Лектор Биология и Химия (7-8 клас) – 238 часа общо
 5. Възпитател – 1 клас – 1 място

02 870 41 16
02 870 63 60

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 21.08.2014 г. от 10:00 часа

30.07.2014 г.

120 ОУ

 1. Възпитател – 1-4 клас – 2 места
 2. Учител по АЕ- 1 място

02 866 25 93

До 29.08.2014 г.
Събеседване :
Възпитатели на 03.09.2014 г от 10:00 часа
Учител по АЕ на 04.09.2014 г. от 10:00 часа

30.07.2014 г.

ЧОУ“Джани РоДари“

 1. Директор с група – ДГ
 2. Пом. възпитател – ДГ
 3. Медицинска сестра
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по АЕ
 6. Учител по китайски език
 7. Възпитател в занималня
 8. Хигиенист

02 970 93 63
0896 769 230

До 12.08.2014 г.на e-mail:
djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 14.08.2014 г. от 11:00 -13:00 часа

30.07.2014 г.

119 СОУ

 1. Учител по РЕ
 2. Учител по Биология и здравно образование
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по История
 5. Учител по БЕЛ
 6. Учител по ФВС
 7. Възпитател за начален етап
 8. Ръководител на компютърен кабинет

02 973 37 36
02 870 10 08

До 21.08.2014 г.
Събеседване на :

 1. Учител по РЕ – 26.08.2014 г. от 9:00 часа
 2. Учител по Биология и здравно образование – 26.08.2014 г. от 13:00 часа
 3. Учител по АЕ – 27.08.2014 г. от 9:00 часа
 4. Учител по История – 27.08.2014 г. от 13:00 часа
 5. Учител по БЕЛ – 28.08. 2014 г. от 9:00 часа
 6. Учител по ФВС – 28.08. 2014 г. от 14:00 часа
 7. Възпитател – 29.08.2014 г. от 9:00 часа
 8. Ръководител компютърен кабинет – 29.08.2014 г. от 14:00 часа

30.07.2014 г.

4 ОУ

 1. Учител по ФВС – 1 място
 2. Психолог – 1 място
 3. Хигиенист – 1 място

02 889 97 26
02 979 09 63
02 889 96 26

От 01.08.2014 г. до 22.08.2014 г. от 9:00 до 15.:30 часа
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10:00 часа

25.07.2014 г.

69 СОУ

 1. Възпитател начален етап – 2 щата

02 979 18 05
02 979 18 06
e-mail
sou_69to@abv.bg

До 31.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 11:00 часа

25.07.2014 г.

1 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по НЕ – 482 часа
 4. Учител по математика и информатика  - 2 места
 5. Учител по биология – 1 място
 6. Учител по музика – 680 часа
 7. Учител по технологии – 442 часа
 8. Начален учител – 2 места
 9. Възпитатели в ПИГ – начален етап – 8 места
 10. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап със специалност Биология – 1 място
 11. Възпитател в ПИГ – прогимназиален етап със специалност от област Изкуства – 1 място
 12. Чистачка – 1 място

02 983 53 63

До 20.08.2014 г.

25.07.2014 г.

10 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 щат
 2. Учител по РЕ – 0,5 щат

02 874 71 78

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 01.09.2014 г. от 13:00 часа

 

140 СОУ

 1. Медицинска сестра – 0,5 щат
 2. Хигиенист – 0,5 щат
 3. Логопед – 1 място
 4. Логопед – 0,5 щат

02 934 42 75

 1. За медицинска сестра:  От 15.09.2014 г. до 21.09.2014 г., събеседване на 24.09.2014 г.
 2. За хигиенист:                От 22.09.2014 г. до 29.09.2014 г., събеседване на 07.10.2014 г. от 14:00 часа
 3. За логопед:                    От 01.09.2014 г до 07.09.2014 г., събеседване на 09.09.2014 г. от 14:00 часа

25.07.2014 г.

ЧСОУ“Св.Георги“

 1. Училищен психолог /педагогически съветник/

0889 559 880

До 29.07.2014 г. на e-mail
st.george.school@wondergroup.eu

25.07.2014 г.

ОДЗ № 25

 1. Детски учител – 1 щат
 2. Педагог в яслени групи – 0,75 щат
 3. Помощник възпитател – 2 щата

02 967 66 20
0889 256 043

От 01.08.2014 г. до 29.08.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г. от 13:00 часа

25.07.2014 г.

113 СОУ

 1. Начален учител – 1 щат
 2. Учител по ФВС – 0,5 щат

8220329

До 25.08.2014 г.

25.07.2014 г.

19 СОУ

 1. Педагогически съветник – 1 място

9522484
9523016
sou_19@mail.bg

До 29.07.2014 г.

25.07.2014 г.

124 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по математика

9450296
9450130
8450108

От 28.07.2014 г. до 10.08.2014 г.

24.07.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап – 1 щат
 2. Възпитател в начален етап  - 1 щат
 3. Учител по история и цивилизация – 454 ч.
 4. Учител по философски цикъл – 260 ч.
 5. Учител по музика – 257 ч.
 6. Учител по РЕ – 178 ч.
 7. Огняр – 1 щат

 

02 945 81 64
02 840 63 30

До 22.08.2014 г.
Събеседване:
На 26.08.2014г. от 10:00 часа. за учители по АЕ и възпитатели.
На 27.08.2014г. от 10:00 часа – за учители по история, философия, музика и РЕ.
На 28.08.2014г. от 10:00 часа за огняр

24.07.2014 г.

ЦДГ № 7

 1. Детски учител – 3 места

02 952 17 97

До 11.08.2014 г.

24.07.2014 г.

86 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 3 места

02 999 12 92

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 10:00 часа

24.07.2014 г.

ОДЗ № 93

 1. Педагог – 0,5 щат

02 856 28 69
02 855 70 42

До 31.07.2014 г.

24.07.2014 г.

128 СОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по математика – 510 ч.
 4. Учител по музика – 278 ч.

02 884 03 81
02 884 70 92

До 28.08.2014 г.

24.07.2014 г.

50 ОУ

 1. Начални учители и възпитатели – 2 бр.

02 967 11 86
02 967 11 81

До 31.08.2014 г.

21.07.2014 г.

72 ОУ

 1. Възпитател – начален етап - 1 щат

02 / 929 53 50
0884 80 16 81

До 25.08.2014 г.

21.07.2014 г.

2 СОУ

 1. Възпитател начален етап, група ПИГ – 1 място
 2. Хигиенист – 1 място

 

02 / 955 62 52

До 31.07.2014 г.

21.07.2014 г.

ЧДГ “Г.С.Уланова“

 1. Учител в детска градина – 1 място

02 / 865 81 01
02 / 963 06 87
0888 72 11 01

До 20.08.2014г.

21.07.2014 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител начален етап– 1 място

02 / 865 81 01
02 / 963 06 87
0888 72 11 01

До 20.08.2014 г.

21.07.2014 г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Учител по биология и здравно образование – 216 ч.
 2. Учител по физика и астрономия – 216 ч.
 3. Учител по география и икономика – 216 ч.
 4. Чистачка – 0,5 щат

02 / 856 34 58

До 25.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 11:30 часа

21.07.2014 г.

ОДЗ № 180

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Помощник – възпитател – 2 места
 5. Медицинска сестра яслена група – 1 място

02 / 992 80 74
0884 80 17 59

От 01.08.2014 г. до 05.08.2014 г.

21.07.2014 г.

105 СОУ

 1. Хигиенисти – 2 места

868 10 40
862 05 73

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 20.08.2014 г. от 10:00 часа

21.07.2014 г.

ОДЗ № 18

 1. Педагог в детска ясла – 0,5 щат

943 76 41

От 01.09.2014 г. до 12.09.2014 г.

21.07.2014 г.

19 СОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Учител по математика и информатика – 1 място
 3. Учител по информатика – 1 място
 4. Учител по АЕ – 1 място
 5. Учител по НЕ – 1 място
 6. Учител по ФВС – 1 място

952 24 84
952 30 16

До 23.07.2014 г.

17.07.2014 г.

42 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 5 места
 2. Учител по математика – 1 място

840 34 58

До 22.08.2014 г.
Събеседване за възпитатели на 02.09.2014 г. от 10:00 ч.
Събеседване за учител по математика на 02.09.2014 г. от 14:00 часа

 

17.07.2014 г.

ОДЗ № 67

 1. Детски учител -1 щат /по заместване/
 2. Психолог – 0,5 щат
 3. Помощник възпитател – 1 щат

0884 80 15 10

До 29.08.2014 г.

17.07.2014 г.

67 ОУ

 1. Учител – НУП с АЕ

822 36 21

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 01.09.2014 г. от 10:00 часа

17.07.2014 г.

153 СУ

 1. Учител по география и икономика - 638 ч.

938 31 43
8372190

До  22.08.2014 г.
Събеседване  на 26.08.2014 г.от 11:00 часа

17.07.2014 г.

Ресурсен център за ПИОВДУСОП

 1. Психолог

02 / 828 94 97

До 08.08.2014 г.

17.07.2014 г.

НФСГ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат
 2. Завеждащ учебно – компютърни кабинети – 1 щат

02 / 866 20 13

До 31.07.2014 г.

17.07.2014 г.

49 ОУ

 1. Учител по БЕЛ и АЕ – 1 място
 2. Начален учител с АЕ и ИТ – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място

02 / 847 23 30

До 01.08.2014г.
Събеседване на 04.08.2014 г. от 11:00 часа

17.07.2014 г.

НУТИ

Преподаватели специалност:

 1. Български танци – 1 щат
 2. Модерен танц – 1 щат

02 / 892 91 80

До 29.08.2014г. до 13:00 часа

17.07.2014 г.

48 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация – 1 щат
 2. Учител по математика – 1 щат
 3. Възпитател в полуинтернатна група в начален етап – 6 щата
 4. Възпитател в полуинтернатна група в прогимназиален  етап – 1 щат

831 30 87
831 01 20

До 22.08.2014 г.

17.07.2014 г.

44 СОУ

 1. Младши учител по математика от програма «Заедно в час» -1 място
 2. Младши учител по ИИ и графичен дизайн – 1 място
 3. Младши възпитател начален етап от програма «Заедно в час» - 2 места
 4. Учител начален етап – 3 места
 5. Хигиенист

02 / 845 26 82

До 25.07.2014 г.

17.07.2014 г.

37 СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Философски цикъл – 108 ч.
 3. География на туризма с културология – 126 ч.
 4. Мениджмънт в туризма – 144 ч.
 5. Законодателство в туризма – 62 ч.
 6. Възпитател – 2 щата
 7. Учител ПК – 1 щат
 8. Учител по Физика и астрономия – 174 ч.
 9. Домакин - 0,5 щат

826 38 01
826 54 62

До 31.07.2014 г. до 12:00 часа

14.07.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място

987 79 89
987 63 70

До 25.07.2014г.

14.07.2014 г.

123 СОУ

 1. Възпитатели – 7 места
 2. Учител подготвителна група – 2 места.
 3. Учител по математика и информатика– 1 място /по заметване/
 4. Учител по АЕ – 5 - 8 клас – 1 място

920 30 23

До 29.08.2014г.
Събеседване за възпитатели и  учители ПГ на 03.09.2014г от 10:00ч.
За учители по математика, информатика и АЕ на 04.09.2014г. от 10:00ч.

14.07.2014 г.

179 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика 5 -7 клас - 340 ч.
 2. Възпитател начален етап

0884801738

До  03.09.2014г.
Събеседване на 05.09.2014г. от 10:00ч.

14.07.2014 г.

ЦДГ №183

 1. Детски учител - 2 места

870 61 37

До 31.07.2014г. от 12:00ч.

14.07.2014 г.

СГСАГ

 1. Учител ХООС – 1 място /0,5 норматив/
 2. Строителен инженер - 1 място /0,5 норматив /
 3.  

02/866 12 71

До 18.07.2014г.

14.07.2014 г.

ПГЕА

 1. Учител по АЕ - 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място

02 895 69 10
02 895 69 19

До 31.07.2014г.

14.07.2014 г.

138 СОУ

 1. Учител по ИЕ – 1 място
 2. Учител по ЯЕ– 1 и ? място
 3. Учител по математика и информатика  - 1 място
 4. Учител по ФВС – 1 място

872 05 37

До 21.07.2014г.
Интервю на 23.07.2014г. от 10:00 ч.

14.07.2014 г.

ЦДГ №129

 1. Учител по музика – 0,5 щат

858 21 83
859 61 49

До 28.08.2014г.
Събеседване  на 28.08.2014г. от 13:00ч.

14.07.2014 г.

15 СОУ

 1. Възпитател – 1 място

938 13 04
938 28 80

До 15.07.2014г.

14.07.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Помощник – директор УД с френски език – 1 място

987 87 72
987 64 02

До 21.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 10:00ч.

14.07.2014 г.

ПГЕБ

1. Учител по АЕ

8575029
8575027

До 25.07.2014 г.
Събеседване на 31.07.2014 г. от 11:00 часа

14.07.2014 г.

63 ОУ

1. Възпитатели:
- по АЕ – 1 място
- математика – 1 място
- начален етап – 5 места
2. Учител по биология и химия
3. Свободни часове не формиращи щат:
- музика – 272 часа
- ИИ – 170 часа

9382926
9382862

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 26.08.2014 г. от 11:00 часа

14.07.2014 г.

94 СОУ

1. Учител по математика – V – VІІІ клас – 2 щата
2. Учител по РЕ – 1 щат

9450344
9454663

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. и 03.09.2014 г.

14.07.2014 г.

ОДЗ № 59

1. Детски учител /по заместване/

8759029
0879945542

До 29.07.2014 г.
Събеседване на 30.07.2014 г.

14.07.2014 г.

127 СОУ

1. Учител по АЕ – 2 норматива
2. Учител по ИЕ – лектор
3. Учител по информатика и ИТ – 2 норматива

9879177
9879254

 

09.07.2014 г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по ИЕ – 1 място /по заместване/
 3. Учител по История и цивилизация – 1 място
 4. Учител по ХООС – 0,5 щат

9833958
9835130
9833692

До 29.08.2014 г.

09.07.2014 г.

28 СОУ

1. Възпитатели в начален етап – 6.5 щата

8223183
8295172
8295166

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 08.09.2014 г. от 9:30 часа

09.07.2014 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по НЕ – 0,5 щат

9732864
9732657

До 22.07.2014 г.

09.07.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място

8223104
8221019
8283679

До 24.07.2014 г.
Събеседване на 25.07.2014 г. от 09:00 часа

09.07.2014 г.

ЧСОУ „Св. Георги”

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител начален етап
 4. Детски учител /за ЧДГ “Чуден свят”

0889559880
0888408264

До 17.07.2014 г.

09.07.2014 г.

21 СОУ

 1. Учител начален етап

8626088
8629189
9624689

До 15.07.2014 г.

09.07.2014 г.

133 СОУ

      1. Лектор по география на ФЕ  / 9 и 10 клас/
2. Лектор по история и цивилизация на ФЕ / 9 и 10 клас/
3. Лектор по география на РЕ / 9 и 10 клас/
4. Лектор по физика на РЕ / 9 и 10 клас/
5. Лектор по биология на РЕ / 9 и 10 клас/
6. Лектор по етика и право на РЕ
7. Лектор по математика на РЕ
8. Лектор по етика и право на ФЕ

 

9881131
9878570

До 05.09.2014 г.

09.07.2014 г.

ОДЗ № 75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 22.08.2014 г.

08.07.2014 г.

ОДЗ № 76

 1. Детски учител – 1 щат /за една уч. година/
 2. Психолог – 0,5 щат

8755146

До 30.07.2014 г.
Събеседване на 26.08.2014 г. от 10:00 часа /детски учител/
Събеседване на 26.08.2014 г. от 11:00 часа /психолог/

08.07.2014 г.

47 СОУ

 1. Възпитател

9522228
9521738

Събеседване на 01.08.2014 г. от 13:00 часа

08.07.2014 г.

СГСАГ

 1. Учител по НЕ – 1 място /по заместване/
 2. Учител по БЗО – 1 място /по заместване/
 3. Учител по икономика – 1 място

8661271
9633483

До 18.07.2014 г.

08.07.2014 г.

43 ОУ

 1. Начален учител – 1 място
 2. Възпитател  ­­I- IV клас – 2 места
 3. Учител по математика и ИТ  V -  VII клас – 1 място
 4. Учител по АЕ   ­­I- IV клас – 1 място

8229276
9208240

До 08.08.2014 г.

08.07.2014 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ  – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място

8223104
8221019
8283679

До 24.07.2014 г.
Събеседване на 25.07.2014 г. от 09:00 часа

08.07.2014 г.

57 СУ

 1. Учител по история – 1 щат
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат

9200250

До 08.08.2014 г.

08.07.2014 г.

156 ОУ

 1. Учител по математика, ИТ и физика
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. ИИ и ДТИ – 63 % ЗНПР
 4. Биология, химия и човекът и природата – 72% ЗНПР
 5. Музика – лектор /8 часа седмично/

9947035

До 30.07.2014 г.
Събеседване на 31.07.2014 г. от 14:00 часа

04.07.2014 г.

25 ОУ

 1. Начален учител с английски език – 2 места
 2. Учител по български език и литература в прогимназиален етап – 0,5 щат

952 11 70
955 29 04
953 27 41

До 22.08.14 г. – между 8.00 ч. и 16.00 ч.
Събеседване на 27.08.2014 г. от 10.00 ч. – за начални учители с АЕ
Събеседване на 27.08.2014 г. от 14.00 ч. – за учител по БЕЛ

04.07.2014 г.

4 ПУ - интернат

 1. Учител на деца с езиково-говорни нарушения (логопед)
 2. Възпитател

02/ 857 01 59

До 15.08.14 г.
Събеседване на 20.08.14 г. от 10.30 ч.

04.07.2014 г.

ОДЗ № 61

 1. Детски учител

870 93 77

До 18.07.14 г.

04.07.2014 г.

104 ОУ

 1. Възпитател – по чл.68, ал.1, т.3 от КТ
 2. Възпитател – по чл.68, ал.1, т.1 -  2 места
 3. Учител по математика и информатика
 4. Учител по ФВС

859 51 24

До 25.07.2014 г.

04.07.2014 г.

105 СОУ

 1. Учител по философски цикъл – 399 ч. – философски цикъл и 108 ч. история
 2. Учител по италиански език

868 10 40
862 05 73

До 14.07.14 г. от 8.30 ч. до 15.00 ч.
Събеседване на 15.07.14 г. от 10.00 ч.

04.07.2014 г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Хореограф
 3. Възпитател в ПИГ – 8 места

02/ 856 10 65

До 16.07.2014 г.
Събеседване на 18.07.2014 г. от 9.30 ч.

04.07.2014 г.

68 СОУ

 1. Възпитател – 5 места
 2. Старши учител в подготвителна група
 3. Учител по физика и химия

978 50 29
978 50 59

15.08.2014 г.

04.07.2014 г.

ОДЗ №21

 1. Детски учител

02 821 91 85

Събеседване на 09.09.2014 г.  от 10.00 ч.

04.07.2014 г.

17 СОУ

 1. Възпитател начален етап – 10 места

821 71 88

До 23.07.2014 г.
Събеседване на 25.07.2014 г. от 9.30 ч.

04.07.2014 г.

108 СОУ

 1. Майстор ремонт и поддръжка

889 25 27

 До 31.07.2014 г.
Събеседване на 05.08.2014г. от 10.00 ч.

03.07.2014 г.

171 ОУ

 1. Начален учител – 1
 2. Възпитател – 1
 3. Учител по история и география – външен лектор за 400 ч.
 4. Учител по музика – ½ щат
 5. Огняр / портиер – 1
 6. Хигиенист - 1

991 75 54

До 11.07.2014 г.
Събеседване на 14.07.2014 г. от 9.30 ч.

03.07.2014 г.

90 СОУ

 1. Възпитател в начален етап - 3

82 50 854

До 21.07.2014 г.
Събеседване на 28.07.2014 г. от 11.30 ч.

03.07.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по история и цивилизация – 1
 2. Учител по немски език – 1
 3. Учител по предмети от философски цикъл – 1
 4. Педагогически съветник – 1
 5. Учител по ФВС - 1

987 87 72
987 64 02

До 21.08.2014 г.
Събеседване:
25.08.14 г. от 13.30 ч. за учител по история и цивилизация
25.08.14 г. от 15.30 ч. за учител по немски език
26.08.14 г. от 09.30 ч. за учител по философски цикъл
26.08.14 г. от 11.00 ч. за учител по ФВС
26.08.14 г. от 14.00 ч. за педагогически съветник

03.07.2014 г.

31 СУЧЕМ

 1. Помощник директор по административно стопанската дейност – 1
 2. Учител по Български език - 1

872 11 56
871 70 87
971 36 03
872 10 56

До 30.07.14 г.
Интервю на 01.08.14 г. от 09.00 ч.

03.07.2014 г.

24 СОУ

 1. Учител икономика
 2. Учител по география и икономика

9457396;
9457395

От 01.09.2014г. до 10.09.2014г.

 

22 СОУ

 1. Учител по АЕ

9522118

До 30.07.2014г.
Събеседване на 03.09.2014г. от 9:00 ч.

 

7 СОУ

 1. Учител по НЕ /по заместване/
 2. Учител по испански език
 3. Учител АЕ – 2 места
 4. Учител по физика и астрономия
 5. Учител по ФВС /по заместване/
 6. Учител по ФВС
 7. Лектор по биология на АЕ
 8. Възпитатели – 5 места
 9. Хигиенистка

9877989;
9876370

До 25.07.2014г.

 

102 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382654

До 15.07.2014г.

 

141 ОУ

 1. Учител в предучилищна педагогика
 2. Начален учител
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по изобразително изкуство и ДБТ
 5. Учител по музика – 170 ч.

8960100

До 26.08.2014г.

03.07.2014 г.

15 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по Информационни технологии
 3. Учител по Химия – 400ч.

938 28 80

До 07.07.2014 г.

03.07.2014 г.

41 ОУ

 1. Помощник-директор АСД
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Учител по технологии – ? щат
 4. Учител по ХООС – лектор – 238ч.

9878847
9890127

До 11.07.14 г.
Събеседване на 21.07.14 г. от 10.00 ч.

03.07.2014 г.

83 ОУ

 1. Възпитател – начален етап
 2. Възпитател – прогимназиален етап
 3. Учител по БЕЛ и по руски език
 4. Учител по химия и ООС и биология и ЗО – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 170 ч.

029923060

До 07.08.2014г.
Събеседване на 14.08.2014 г.

03.07.2014 г.

149 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател – V клас
 3. Касиер - домакин

029561549

До 10.07.2014 г.

03.07.2014 г.

202 ОУ

 1. Възпитател начален етап
 2. Учител по биология , химия и физика

0884801768
9 924 205

До 08.07.2014 г.

03.07.2014 г.

НТБГ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по физическо възпитание и спорт
 3. Учител по програмиране, бази от данни

02 952 08 57
02 915 79 31

До 31.07.14 г.

03.07.2014 г.

ПГИИРЕ

 1. Биология и ЗО – 216ч.
 2. Химия и ООС – 198ч.
 3. География и икономика- 193ч.
 4. Изобразително изкуство – 72ч.
 5. Музика – 72ч.
 6. Математика, информатика и ИТ
 7. Физика, астрономия и ФВС

920 12 03

До 09.07.14 г.

03.07.2014 г.

ОДЗ №140

 1. Детски учител – 3/три/ места

0888 088 384

До 06.08.2014 г.
Събеседване на 08.08.2014 г.

03.07.2014 г.

ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Директор с група
 2. Учител в първа група

0896 769 230
02 970 93 63

Документи на e-mail djanirodari_dg@abv.bg до 09.07.14 г.
Събеседване на 10.07.14 г. – 11 – 13 ч.

03.07.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по немски език
 3. Хигиенист

0896 769 230

Документи на e-mail djanirodari_dg@abv.bg до 09.07.14 г.
Събеседване на 10.07.14 г. – 11 – 13 ч.

03.07.2014 г.

ЦДГ №12

 1. Детски учител – 2 места

988 56 83
0884 801 400

До 28.07.2014 г.
Събеседване на 30.07.2014 г. от 13.00 ч.

03.07.2014 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС
„проф. д- р Дечо Денев“

 1. Възпитател сменно –нощен – мъж, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 2. Възпитател сменно –нощен – жена, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 3. Възпитател –  дневен – 2 жена, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 4. Учител БЕЛ – 540ч.- допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 5. СРР  с допълнителна квалификация по МЖР
 6. СРР  с допълнителна квалификация по МЖР по чл.68 т. 3
 7. Учител по икономика – 289 ч. допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 8. Възпитател подготвителен клас/група- допълнителна квалификация по СРР и МЖР по чл 68 т.1 и чл.68 т.3
 9. Възпитател начален етап – 3- допълнителна квалификация по СРР и МЖР
 10. Учител Философски цикъл – половин норматив, допълнителна квалификация по СРР и МЖР

855 61 17

До 29.08.2014 г.

03.07.2014 г.

49 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 7
 2. Начален учител с английски език и информационни технологии – 2
 3. Учител по История и География – 1
 4. Учител по БЕЛ и Английски език - 1

02 847 23 30

До 14.07.2014 г.

03.07.2014 г.

ЦДГ № 19

 1. Старши учител детска градина

02 866 12 30

От 01.08 до 15.08.2014 г. до 15.00 ч.

03.07.2014 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ – 1
 2. Учител по Испански език – 2
 3. Учител по Английски език – 2
 4. Лектор по Музика – 360 ч.
 5. Лектор по Изобразително изкуство – 360 ч.

02 971 00 56

До 18.07.2014 г.
Събеседване на 23 и 24 юли 2014 г.
Резултат от събеседването на 30.07.2014 г.

03.07.2014 г.

ЦДГ № 93

 1. Учител детска градина - 1

862 30 49

До 30.07.2014 г.

03.07.2014 г.

16 ОУ

 1. Учител по Физика - 1

02 938 70 15

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г.

03.07.2014 г.

Ресурсен център ПИОВДУСОП

 1. Ресурсен учител – 5 места – (2 по заместване и 3 постоянни)

828 94 97

До 15.07.14 г.

30.06.2014 г.

59 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ – 1 място
 2. Учител по ИИ, домашна техника и икономика – 1 място
 3. Учител – лектор по физика и астрономия – 102 часа

 

 1. Учител – начален етап – 1 място
 2. Учител – подготвителен клас – 1 място
 3. Възпитател – начален етап – 3 места

9366716
9366703

До 28.08.2014 г.
Събеседване на 02.09.2014 г. от 10:00 часа

 

 

Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

30.06.2014 г.

30 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по АЕ

8221785

До 03.07.2014 г.

30.06.2014 г.

ПГИЧЕ

 1. Пом. Директор по УД

8551135

До 03.07.2014 г.

30.06.2014 г.

76 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9874344

До 04.07.2014 г.

30.06.2014 г.

2 СОУ

 1. Учител по АЕ – 3 места
 2. Учител по ИЕ – 1 място
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. учител по история – 620 часа

9556252
8567179

До 18.07.2014 г.

27.06.2014 г.

30 СОУ

 1. Учител по ФВС

8221785

До 30.06.2014г.

27.06.2014 г.

39 СОУ

 1. Възпитатели – 9 места
 2. Учител по информатика и информационни технологии

8859019

До 04.07.2014г.
Събеседване на 07.07.2014г. от 13:00 ч.

27.06.2014 г.

102 ОУ

 1. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 2. Възпитатели – 5 места
 3. Корепетитор – 0,5 щат
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител в подготвителна група

9382654

До 15.07.2014г.

27.06.2014 г.

115 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

9943485

До 31.07.2014г.

 

143 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Възпитатели – 2 места

8464918;
8465264

До 17.07.2014г.

27.06.2014 г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по Професионална подготовка – Компютърнатехника и технологии
 2. Учител по Професионална подготовка – Компютърнатехника или Компютърни мрежи

8720037;
8710011

До 11.07.2014г.
Събеседване на 16.07.2014г. от 14:00 ч.

27.06.2014 г.

4 ПУ

 1. Училищен психолог
 2. Учител по спортна подготовка (кинезитерапевт)
 3. Социален педагог
 4. Възпитатели – 3 места
 5. чител на деца с езиково-говорни нарушения (логопед) - 1 щат

8570159;
9571426

До 15.08.2014г.
Събеседване на 20.08.2014г. от 10:30 ч.

27.06.2014 г.

21 СОУ

 1. Свободни часове по музика – 314 ч.
 2. Възпитател

9624689;
8626088

До 07.07.2014г.

До 10.07.2014г.

27.06.2014 г.

ПГТ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по физика и математика
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по практическо обучение

9732864;
9732657

До 18.07.2014г.

27.06.2014 г.

76 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

9874344

До 05.07.2014г.

26.06.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по АЕ и ИЕ
 2. Учител по ИИ

9874358

До 04.07.2014г.

26.06.2014 г.

94 СОУ

 1. Възпитател – 6 места
 2. Начален учител – 3 места

9450344

До 29.08.2014г.
Събеседване на 02-03.09.2014г.

26.06.2014 г.

97 СОУ

 1. Възпитатели – 3 места

8140528;
8140510

До 07.07.2014г.
Събеседване на 10.07.2014г. от 10:30 ч.

26.06.2014 г.

100 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ДТИ и технологии – 268 ч.
 3. Учител по БЕЛ – 272 ч.
 4. Лектор по география – 255 ч.

9316053

До 03.07.2014г.
Събеседване на 04.07.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

105 СОУ

 1. Възпитатели – 4 места
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по ФВС

8620573;
8683528

До 11.07.2014г.
Събеседване на 15.07.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

140 СОУ

 1. Касиер-домакин

 

 

 1. Помощник директор по УД  

9343373;
9346449

До 04.07.2014г.
Събеседване на 09.07.2014г. от 10:00 ч.
Събеседване на 08.07.2014 г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител

9982372

До 11.07.2014г.

26.06.2014 г.

ОДЗ №52

 1. Детски учител
 2. Учител по музика

9290978

До 31.07.2014г.

26.06.2014 г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител по чл. 67

938 28 56
938 29 18
936 04 64

До 05.08.2014г.
Събеседване на 06.08.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат /по заместване/
 3. Педагог – 0,5 щат /по заместване/

8554119;
8553178

До 31.07.2014г.

26.06.2014 г.

ЦДГ №99

 1. Детски учител

8590112;
0884801415

До 11.07.2014г.
Събеседване на 15.07.2014г. от 10:00 ч.

26.06.2014 г.

ЦДГ №173

1.Младши учител

9478478;
9478471

До 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 13:00 ч.

26.06.2014 г.

ЦДГ №114

1.Детски учител
2. Помощник възпитател

9546020

До 30.07.2014г.

26.06.2014 г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител

9521610

До 30.06.2014г.

24.06.2014 г.

4 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по математика
 3. Възпитатели – 6 места

9790963

От 01.08.2014 до 22.08.2014г.
Събеседване на 27.08.2014г. от 10:00 ч.

24.06.2014 г.

45 ОУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител /по заместване/
 3. Възпитател – 2 места

8221410

До 04.07.2014г.
Събеседване на 08.07.2014г. от 10:30 ч.

24.06.2014 г.

133 СОУ

 1. Учител по биология на РЕ или АЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по математика и информатика /за предпочитане с РЕ/ - 2 места

9881131;
9878570

До 30.06.2014г.
Събеседване на 03.07.2014г. от 11:00 ч.

24.06.2014 г.

163 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас /5 годишни/
 2. Учител в подготвителен клас /6 годишни/
 3. Начален учител
 4. Възпитатели – 8 места
 5. Учител по АЕ
 6. Възпитател за прогимназия
 7. Хигиенисти – 3 места

9781516;
9782394

До 20.08.2014г.
Събеседване на 26.08.2014г.

 

 

 

Събеседване на 25.08.2014г.

24.06.2014 г.

77 ОУ

 1. Учител по математика и физика

8264163;
0898990690

До 23.07.2014г.

24.06.2014 г.

57 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по математика – 0,5 щат
 3. Учител по ИИ – 0,5 щат

9200250

До 04.07.2014г.

24.06.2014 г.

ОДЗ №61

 1. Детски учител

8709377

До 30.06.2014г.

24.06.2014 г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145;

До 25.08.2014г.

20.06.2014 г.

73 СОУ

 1. Учител по НЕ

8599410

До 27.06.2014 г.

20.06.2014 г.

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап

9521304

До 26.06.2014 г.
Събеседване от 10:00 ч. на 26.06.2014 г.

20.06.2014 г.

126 ОУ

 1. Възпитател – 9 места

8585045

До 27.06.2014 г.
Събеседване от 11:00 ч. На 27.06.2014 г.

20.06.2014 г.

81 СОУ

 1. Психолог
 2. Учител по НЕ

 

9745506
9745494

До 03.07.2014 г.
Събеседване на 04.07.2014 г.

20.06.2014 г.

81 СОУ

 1. Възпитател – начален етап

9745506
9745494

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г.

20.06.2014 г.

55 СОУ

 1. Начален учител – 1 място
 2. Начален учител – 1 място – по заместване
 3. Възпитател – І – ІV клас – 6 места
 4. Учител в подготвителен клас – 2 места

8771297

До 30.06.2014 г.
Събеседване от  9:00 ч. на 07.07.2014 г.

20.06.2014 г.

СУ „Ген. Вл. Стойчев“

 1. Старши учител по АЕ – 1 място

 

8703481

До 23.06.2014 г. Събеседване от  14:00 ч. на 24.06.2014 г.

20.06.2014 г.

116 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Лектор по музика – 221 часа

9942301

До 31.08.2014 г.

20.06.2014 г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Възпитател – 1 място
 3. Корепетитор – ? щат

9366755

До 27.06.2014 г. Събеседване на 01.07.2014 г.

20.06.2014 г.

30 СОУ

 1. Начален учител с ПК по АЕ
 2. Възпитатели в начален етап
 3. Учител по АЕ и Ит.Е
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по математика и информатика
 6. Хигиенист
 7. Работник поддръжка

8221785

До 30.06.2014 г.

20.06.2014 г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 24.06.2014 г. Събеседване на 25.06.2014 г.

20.06.2014 г.

ЦДГ №11

 1. Детски учител

8623148

До 20.07.2014 г.

20.06.2014 г.

16 ОУ

 1. Учител по труд и техника – непълен щат
 2. Учител по музика ? щат.

9387015
9383060

До 15.08.2014 г. Събеседване на 04.09.2014 г.

20.06.2014 г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места.
 2. Учител – начална и предучилищна подготовка – 3 места.

9977072

До 01.02.2014 г. Събеседване от  10:00 ч. на 02.07.2014 г.

18.06.2014 г.

125 СОУ

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място за паралелки с разширено изучаване на математика

8758196

До 26.06.2014 г.

18.06.2014 г.

14 СОУ

1. Начален учител

8317032
8313732

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 12:00 часа

18.06.2014 г.

ОДЗ № 121

 1. Главен учител – 1 място
 2. Старши учител -  2 места
 3. Младши учител – 1 място

0884 801 731

До 30.06.2014 г.

18.06.2014 г.

ЦДГ № 146

 1. Детски учител

994 70 49

До 27.06.2014 г.

18.06.2014 г.

ЦДГ № 47

 1. Учител – 1 щат
 2. Учител по музика – 0,5 щат

9943415
0884801741
0884701255

До 01.08.2014 г.
Събеседване на 07.08.2014 г. от 10:00 часа

18.06.2014 г.

10 СОУ

 1. Учител – начален етап – 2 места
 2. Възпитател - начален етап – 1 място

8747178

До 24.06.2014 г.
Събеседване на 27.06.2014 г. от 11:00 часа

18.06.2014 г.

88 СОУ

      1. Възпитател І – ІV клас – 3 места
2. Учител в подготвителна група – 1 място

9560749

До 04.07.2014 г.

18.06.2014 г.

6 ОУ

 1. Начални учители
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по музика

9881713

 

18.06.2014 г.

79 СОУ

 1. Възпитатели – 5 места

8257043
8248975

До 01.07.2014 г.
Събеседване на 02.07.2014 г. от 10:00 часа

18.06.2014 г.

ОДЗ № 79

1. Младши учител – 2 места

8682149
0884801655

До 27.06.2014 г.

18.06.2014 г.

СДГ № 60

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Детски учител

 

8573329

До 31.08.2014 г.

18.06.2014 г.

61 ОУ

1. Учител ФВС – 1 място
2. Учител БЕЛ - V – VІІ клас – 1 място
3. Възпитатели – начален етап – 4 места
4. Учител по АЕ – начален етап – 1 място

9345489
9346747

До 31.07.2014 г.
Събеседване на 04.08.2014 г. от 09:00 часа

18.06.2014 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по НЕ
2. Учител по ФВС
3. Учител по ИЕ

8721156

До 30.06.2014 г.
Интервю на 02.07.2014 г. от 11:00 часа

16.06.2014 г.

ОДЗ № 77

 1. Младши учител – 2 места

9791765

До 16.07.2014 г.
Събеседване на 17.07.2014 г. от 13:00 часа

16.06.2014 г.

160 ОУ

1. Учител АЕ  ІV – VІІІ – пълен щат
Лекторски часове:
- Изобразително изкуство – 153 часа
- Бит и техника ІV – VІІІ клас – 170 часа
- Биология и здравеопазване – 136 часа
Химия и околна среда – 102 часа
Физика – 102 часа
История и цивилизация – 170 часа

9962025

До 18.07.2014 г.
Събеседване на 21.07.2014 г. от 10:00 часа

16.06.2014 г.

64 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Възпитател V клас – 1 място

9613436

До 22.08.2014 г.
Събеседване на 27.08.2014 г.

16.06.2014 г.

11 ОУ

 1. Възпитател І –ІV клас – 3 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Учител по труд и техника V –VІІ клас – 272 часа

8627348
0887098966

До 26.06.2014 г.

16.06.2014 г.

145 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места

8774136
8754155
8774482

До 19.06.2014 г.

16.06.2014 г.

52 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 4 щатни бройки
 2. Учител по ФВС – 0,5 щат
 3. Учител по математика и ИТ – 0,5 щат
 4. технически сътрудник – домакин – 0,5 щат

8552054

До 31.07.2014 г.
Събеседване на 01.08.2014 г.

16.06.2014 г.

12 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

 

 

До 23.06.2014 г.

16.06.2014 г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове:

       – История и цивилизация – 136 часа

 1. Възпитатели в начален етап – 2 места –пълен норматив

9964781

До 29.08.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа

12.06.2014 г.

122 ОУ

 1. Възпитател – 4 места

8664995
8650374

До 18.06.2014 г.
Събеседване на 19.06.2014 г. от 10:00 часа

12.06.2014 г.

46 ОУ

 1. Лекторски часове /0,5 щат

- Човекът и природата - 170 часа
- ?Биология и ЗО - 68 часа
- Химия и ООС – 51 часа
- Физика и астрономия – 51 часа

8310049
8319018

До 17.06.2014 г.

12.06.2014 г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 2 щатни бройки
 2. Възпитатели в начален етап – 5 щатни бройки
 3. Педагогически съветник – 0,5 щат /по заместване/
 4. Учител по математика – 0,5 щат

9521170
9552904
9532741

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 03.07.2014 г. от 10:00 часа –начални учители и възпитатели;
Събеседване на 03.07.2014 г. от 14:00 часа – за пед. съветник и математик

12.06.2014 г.

ЧОУ „ Дъга”

 1. Учител по БЕЛ – 9 часа
 2. Учител по математика – 8 часа
 3. Учител по ФЕ – 3 часа

0879350531

До 05.09.2014 г.

12.06.2014 г.

132 СОУ

 1. Възпитател -1 място
 2. Учител подготвителна група – 1 място
 3. Специалист – обучение и развитие – 1 място
 4. Работник по поддръжката – 1 място

8562843
8552164

До 20.07.2014 г.
Събеседване на 30.07.2014 г. от 10:00 часа

12.06.2014 г.

199 ОУ

 1. Пом. директор УД – 1 щат

9466956

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 24.06.2014 г. от 11:00 часа

11.06.2014 г.

ОДЗ № 41

 1. Счетоводител – 1 място
 2. Мед. сестра – 2 места

8341057
0884801716

До 15.09.2014 г.

11.06.2014 г.

125 СОУ

 1. Учител по история – 1 място
 2. Възпитател -1 място
 3. Помощник – директор УД – 1 място

8758196

До 26.06.2014 г.

11.06.2014 г.

121 СОУ

 1. Учител в подготвителен клас

8696428
8593197

До 20.06.2014 г.

11.06.2014 г.

23 СОУ

 1. Възпитател – 3 места

 

 

2. Старши счетоводител – 1 място

9443588
9442781

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 25.06.2014 г. от 09:00 часа

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 24.06.2014 г. от 09:00 часа

11.06.2014 г.

32 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по математика – 2 места
 3. Учител по труд и техника – 1 място
 4. Учител по информатика и ИТ – 1 място

9874358

До 04.07.2014 г.

11.06.2014 г.

ПГ по транспорт „Макгахан”

 1. Главен счетоводител – 1 щат

8720108
9710175

До 01.07.2014 г.
Събеседване на 02.07.2014 г. от 09:00 часа

11.06.2014 г.

202 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 1 щат

0884801768
9924205

До 31.07.2014 г.
Събеседване на 07.08.2014 г.

11.06.2014 г.

ОДЗ № 55

 1. Детски учител

8241115

До 10.07.2014 г.
Събеседване на 16.07.2014 г. от 09:30 часа

 

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 30.06.2014 г.

09.06.2014 г.

ЦДГ № 9

 1. Детски учител -1 щатна бройка

9204313

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 13:00 часа

09.06.2014 г.

ОДЗ № 137

 1. Младши учител
 2. Старши учител

9362086
9362087

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 14:00 часа

09.06.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по НЕ

0896769230
9709363

Събеседване на 20.06.2014 г. от 11:00 до 13:00 часа

09.06.2014 г.

176 ОУ

 1. Учител предучилищна група

0884801736
0884593902

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 23.06.2014 г. от 10:00 часа

09.06.2014 г.

118 СОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по математика – 1 място

740105
740165
8750362

До 02.07.2014 г.
Събеседване на 03.07.2014 г. от 10:00 часа

04.06.2014 г.

73 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по ФВС в начален етап – 1 място

8599410

До 16.06.2014 г.

04.06.2014 г.

199 ОУ

 1. Начален учител – 2 щата
 2. Домакин – 1 щат

9466956

До 25.06.2014 г.
Събеседване на 26.06.2014 г. 11:00 часа

04.06.2014 г.

СГХСТ

 1. Лектор по философия

8221096
9290583
9201629

 

04.06.2014 г.

176 ОУ

 1. Възпитател в І клас – щатно място
 2. Възпитател в ІV, V клас - /по заместване/
 3. Учител по АЕ

0884801736
0884593902

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 23.06.2014 г. от 10:00 часа

04.06.2014 г.

ЦДГ № 112

 1. Специален педагог – 1 щат
 2. Мед. Сестра – 1 щат

9592933/20

31.08.2014 г.

03.06.2014 г.

133 СОУ

 1. Възпитател – 3 места

9881131
9878570

До 15.06.2014 г.

03.06.2014 г.

124 ОУ

 1. Помощник директор - УД - с история или музика

9450296
9450130

До 15.06.2014 г.

03.06.2014 г.

ОДЗ № 128

 1. Старши учител – 1 място
 2. Старши учител по музика

 

До 13.06.2014 г.

03.06.2014 г.

ОДЗ № 14

 1. Учител по музика

8852015

До 30.06.2014 г.

03.06.2014 г.

50 ОУ

 1. Начални учители и възпитатели – 4 места

9671186
9671181

До 30.06.2014 г.

03.06.2014 г.

54 СОУ

 1. Начален учител

9381069
9381187
9381021

До 11.06.2014 г.
Събеседване на 12.06.2014 г. от 10:00 часа.

03.06.2014 г.

101 СОУ

 1. Младши учител или учител по английски език - 1 място

9382824

До 27.06.2014 г.
Събеседване на 30.06.2014 г. от 11:00 часа

03.06.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитатели – 2 места
 2. Учител в предучилищна група – 1 място

9387015
9383060

До 15.08.2014 г.
Събеседване на 04.09.2014 г.

03.06.2014 г.

ПГЕБ

 1. Чистачка

8575029
8575027

До 20.06.2014 г.

 

ПГХМТ

1. Чистач – 1 място

9388001

До 09.06.2014 г.

02.06.2014 г.

ЦДГ № 6

 1. Учител

822 17 87
0884 801 560

До 20.06.2014 г.
Събеседване на 03.09.2014 г. от 11:00 часа

02.06.2014 г.

137 СОУ

 1. Възпитател

8257353
8272494
8244883

До 15.06.2014 г.
Събеседване на 16.06.2014 г. от 10:00 часа

28.05.2014 г.

2 СОУ

 1. Технически секретар

9556252

До 30.05.2014 г.

23.05.2014 г.

12 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9437956
9437952

До 11.06.2014г.

23.05.2014 г.

123 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

9203023

До 23.06.2014г
Събеседване на 24.06.2014г. от 10:00 ч.

23.05.2014 г.

ОДЗ №44

 1. Детски учител – 4 места

9943633

До 30.08.2014г.

23.05.2014 г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

 

20.05.2014 г.

35 СОУ

 1. Учител по НЕ

8661060
8633731

До 30.06.2014 г.
Събеседване 10.07.2014 г.

20.05.2014 г.

9 ФЕГ

 1. Чистач
 2. Чистач /по заместване/

9878772
9876402

До 03.06.2014 г.
Събеседване на 04.06.2014 г. от 13:30 часа

20.05.2014 г.

ОДЗ № 90

 1. Детска учителка

9382856
9360464

До 03.06.2014 г.
Интервю на 04.06.2014 г. от 14:00 часа

20.05.2014 г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ

9880301

До 29.05.2014 г.

14.05.2014 г.

76 ОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9874344

.

14.05.2014 г.

137 СОУ

 1. Учител по АЕ

8272494

До 29.05.2014г.
Събеседване на 30.05.2014г. от 10:00 ч.

10.05.2014 г.

15 СОУ

 1. Домакин

9381304; 9382880

До 13.05.2014г.

08.05.2014 г.

Ресурсен център

 1. Хигиенист

8289497

До 15.05.2014г.

08.05.2014 г.

НГДЕК

 1. Хигиенисти – 2 места

8273006

До 10.05.2014г.

30.04.2014 г.

29 СОУ

 1. Младши учител – история и цивилизация – 1 щат

8319119
8310170

До 07.05.2014 г.
Събеседване на 07.05.2014 г. от 14:30 часа

30.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Общ работник

9383060
9387015

До 16.05.2014 г.
Събеседване на 19.05.2014 г.

30.04.2014 г.

128 СОУ

 1. Учител по НЕ за подготвителен VІІІ клас
 2. Начален учител
 3. Възпитател в начален етап

8842184
8847092
8840381

До 30.05.2014 г.
Събеседване на 02.06.2014 г. от 10:30 часа

30.04.2014 г.

ЧУТИ „Г.С. Уланова”

 1. Корепетитор /V – ХІ клас/

8658101
9630687
0888721101

До 13.06.2014 г.

30.04.2014 г.

ЧУТИ „Г.С. Уланова”

 1. Преподавател по пиано – лектор /V –ХІ клас/

8658101
9630687
0888721101

До 13.06.2014 г.

30.04.2014 г.

63 ОУ

 1. Възпитател начален курс – 1 място

9382862

До 07.05.2014 г.

26.04.2014 г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по химия – 40 часа
 2. Свободни часове по биология – 48 часа

9201203

До 30.04.2014 г.
Интервю на 07.05.2014 г. от 10:00 часа

26.04.2014 г.

24 СОУ

 1. Майстор по ремонт и поддръжка – 1 щатно място

9457396
9457395

 

26.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитател – начален етап

9383060
9387015

До 09.05.2014 г.
Събеседване на 12.05.2014 г.

26.04.2014 г.

НУТИ

 1. Учител по математика / по заместване/
 2. Учител по химия и физика /по заместване/

8929180

 

26.04.2014 г.

144 СОУ

 1. Учител по музика и оперно пеене /по заместване/

8770173
8774052
8774457

 

17.04.2014 г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До 24.04.2014 г.

17.04.2014 г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ и РЕ /по заместване/

9977072

До 22.04.2014 г.

15.04.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Възпитател;
 2. Учител І – ІV клас;
 3. Учител по НЕ;
 4. Учител по АЕ;

0896769230
9709363

Събеседване на 29.04.2014 г. от 13:00 – 15:00 часа

15.04.2014 г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ;

9250156

До 22.05.2014 г.

15.04.2014 г.

50 ОУ

 1. Начален учител – 2 места;
 2. Възпитател – 2 места;

9671186
9671181

До 31.05.2014 г.

10.04.2014 г.

Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров”

 1. Помощник директор по административно  - стопанската част;

9874926

До 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

ПГТЕ

 1. Работник  по ремонт и поддръжка на материално – техническата база;

8284362

До 25.04.2014 г.

10.04.2014 г.

105 СОУ

 1. Хигиенист – 2 работни места;

8620573
8683528

До 25.04.2014 г.
Събеседване на 29.04.2014 г. от 10:00 часа;

10.04.2014 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по ИЕ -  /по заместване/

9710056

До 11.04.2014 г.
Събеседване 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

ЦДГ № 45

 1. Старши учител

8310058

До 15.05.2014 г.
Интервю на 19.05.2014 г. от 09:00 часа

10.04.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат;

9458164
8406330

До 30.04.2014 г.

10.04.2014 г.

68 СОУ

 1. Учител – начален етап /по заместване/

9785029
9785059

До 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитател -1 място;

9387015
9383060

До 11.04.2014 г.
Събеседване  на 14.04.2014 г.

07.04.2014 г.

82 ОУ

 1. Учител по ИИ, ДТИ, Технологии – V –VІІ клас /по заместване/

8791236
9736154

До 08.04.2014 г.

01.04.2014 г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ;

9880301

До 14.04.2014 г.

01.04.2014 г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ – до 15.06.2014 г.;

8223183
8295172
8295166

До 11.04.2014 г.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 29

 1. Помощник – възпитател;
 2. Учител, ДГ /по заместване/;

8706228
8708388

До 11.04.2014 г.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 77

 1. Младши учител;

9791765

До 09.04.2014 г.
Събеседване на 10.04.2014 г. от 13:00 ч.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 82

 1. Помощник – възпитател /по заместване/;

9343881

До 04.04.2014 г.

01.04.2014 г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8721156

До 11.04.2014 г.
Интервю на 14.04.2014 г. от 11:00 часа

01.04.2014 г.

101 СОУ

 1. Учител по РЕ /по заместване/

9382824
9382818
9381254

До 04.04.2014 г.
Събеседване на 07.04.2014 г. от 11:00 часа

28.03.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по ФВС - /по заместване/;

9876370
9877989

До 04.04.2014 г.

28.03.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по НЕ – 1 щат;

8771297
9744322

До 10.04.2014 г.

28.03.2014 г.

76 ОУ

 1. Възпитател - /по заместване/;

9874344

 

28.03.2014 г.

134 СОУ

 1. Чистач /хигиенист - /по заместване/;

9316093

 

21.03.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ  в начален етап на основното образование – 1 щат;

9458164
8406330

До 26.03.2014 г.
Събеседване на 27.03.2014 г. от 13:45 часа

21.03.2014 г.

2 СОУ

 1. Домакин – касиер;

9556252

До 31.03.2014 г.

21.03.2014 г.

82 ОУ

 1. Учител по ИИ, ДТИ, Технологии – V – VІІ кл., 13 часа седмично до завръщане на титуляра;

8791236
9736154

До 26.03.2014 г.

21.03.2014 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по практическо обучение;

9732864
9732657

До 24.03.2014 г.

21.03.2014 г.

179 ОУ

 1. Учител по БЕЛ и история;

0884801738

До 24.03.2014 г.
Събеседване на 26.03.2014 г. от 10:00 часа

21.03.2014 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап  на основното образование и гимназиален етап на средното образование;

8658101
9630687
0888721101

До 11.04.2014 г.

21.03.2014 г.

ЧУТИ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап  на основното образование и гимназиален етап на средното образование;

8658101
9630687
0888721101

До 11.04.2014 г.

21.03.2014 г.

163 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 5 годишни;

9781516
9782394

До 11.04.2014 г.
Събеседване на 16.04.2014 г.

21.03.2014 г.

162 ОУ

 1. Учител по химия – външен лектор;

9943325

 

19.03.2014 г.

1 СОУ

 1. Възпитател – 2 места;

9835363

До 04.04.2014 г.

19.03.2014 г.

104 ОУ

 1. Учител по география;

8595124

До 20.03.2014 г.

19.03.2014 г.

Център за информационно осигуряване на образованието

 1. Старши експерт – информатик;

8173022

 

19.03.2014 г.

ЧСОУ по изкуства и чужди езици

 1. Начален учител – по заместване;

9526584

До 21.03.2014 г.

19.03.2014 г.

ОДЗ № 137

 1. Младши учител;
 2. Старши учител;

9362087
9362086

До 15.04.2014 г.

19.03.2014 г.

ОДЗ № 94

 1. Детски учител;

0884701241

До 03.04.2014 г.
Интервю – 10.04.2014 г. от 10:00 часа

14.03.2014 г.

70 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 1 клас

8277492

До 04.04.2014 г.

14.03.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по АЕ  - 1 щат

8771291
9744322

До 20.03.2014 г.

07.03.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

9458164
8406330

До 10.03.2014 г.

07.03.2014 г.

133 СОУ

 1. Учител по АЕ

9881131
9878570

До 11.03.2014 г.

07.03.2014 г.

19 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9523016

До до 18.03.2014г.

07.03.2014 г.

104 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по руски език

8595124

До 14.03.2014г.

07.03.2014 г.

ЦДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 24.03.2014г.

05.03.2014 г.

2 СОУ

 1. Възпитател в първи клас

9556252

До 11.03.2014 г.

05.03.2014 г.

140 СОУ

 1. Общ работник – 4 часа

9344275

До 13.03.2014 г.

05.03.2014 г.

23 СОУ

 1. Учител по италиански език

9442781
9443588

До 14.03.2014 г.
Събеседване на 17.03.2014 г. от 09:00 часа

05.03.2014 г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 26.03.2014 г.

05.03.2014 г.

ОДЗ № 175

 1. Детски учител – 3 места
 2. Счетоводител – 1 място /0.5 щат/
 3. Медицинска сестра – 3 места

0889072767

До 21.03.2014 г.

05.03.2014 г.

18 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9880301

До 18.03.2014г.

05.03.2014 г.

ПГИЧЕ

 1. Учител по немски език

8551135

До 14.03.2014г
Събеседване на 18.03.2014 г. от 14:00 ч.

05.03.2014 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

До 28.03.2014г.


КЪМ АРХИВ -->>