начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РУО - София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

23.06.2017г.

59 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Учител начален етап ЦДО – 2 места
 3. Учител по физика и астрономия лекторски часове – 105 ч.
 4. Учител по философия лектор – 36 ч.

9366716
9366703

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.
От 14:00ч.
От 14:00ч.

23.06.2017г.

105 СУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8620573
8620473

До 03.07.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

23.06.2017г.

НТБГ

 1. Лектор по музика – 180 ч.
 2. Лектор по изобразително изкуство – 180 ч.

9520857
9157931

До 10.07.2017г.

23.06.2017г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в ПИГ
 4. Психолог – 0,5 щат
 5. Начален учител

9924502
0884801768

До 21.08.2017г.
Събеседване на 22.08.2017г. от 10:30ч.

23.06.2017г.

ДГ №37

 1. Учител – 3 места
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Медицински сестри – 2 места

8554119

До 14.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 8:30ч.

23.06.2017г.

ДГ №99

 1. Ресурсен учител

8590112

До 20.07.2017г.

23.06.2017г.

4 ОУ

 1. Учител по ФВС /мъж/
 2. Учител по математика – 0,5 щат

8899626
8899726

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 11:00ч.

23.06.2017г.

143 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в ЦДО начален етап
 3. Хигиенист

8465264

До 07.07.2017г.

23.06.2017г.

26 СУ

 1. Учител в ЦОУ в начален етап – 4 места
 2. Учител по матеманика
 3. Учител по информационни технологии

8573023
8570129

До 14.07.2017г.

23.06.2017г.

54 СУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител ПИГ – 4 места
 3. Библиотекар

9387173
9382880

До 17.07.2017г.

23.06.2017г.

101 СУ

 1. Заместник директор с НЕ
 2. Учител по химия
 3. Хигиенист – 2 места

9382818
9382824

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 16:00ч.

23.06.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по хореография – 0,5 щат

9366755

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 10:00ч.

23.06.2017г.

ДГ №193

 1. Учител
 2. Помощник възпитател

8623049
4274045

До 28.07.2017г.

22.06.2017г.

62 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО – 2 места
 4. Учител в ЦДО с АЕ – 2 места

0884801720

От 10.07 до 31.07.2017г.
Събеседване на 11.07.2017г. от 10:00ч.

 

22.06.2017г.

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Учител начален етап – 2 места
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител по ИТ+математика
 6. Учител по биология и здравно образование+химия
 7. Учител по изобразително изкуство
 8. Учител по ФВС

9977072

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 10:00ч.

22.06.2017г.

129 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 2 места

9444251
9444115

До 21.07.2017г.
Събеседване на 01.07.2017г.

22.06.2017г.

201 ОУ

 1. Начален учител в ПИГ – 2 места
 2. Учител по изобразително изкуство/Технологии и предприемачество – 0,5 щат

9926434
9926314

До 20.07.2017г.
Събеседване на 21.07.2017г. от 9:00ч.

22.06.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Заместник директор по УД
 2. Учител философски цикъл
 3. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат
 4. Учител по теоритично обучение /общотехническа подготовка/
 5. Учител по теоритично обучение /транспорт/
 6. Хигиенист

8720108
9710175

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 8:30ч.

22.06.2017г.

ЧОУ „Куест“

 1. Начален учител
 2. Учител по история – 5 и 6 клас
 3. Учител по география – 5 и 6 клас
 4. Учител по БЕЛ – 5 и 6 клас
 5. Социален педагог

0897881359

Събеседване на 6 и 7 .07.2017г.

22.06.2017г.

ДГ №99

 1. Логопед
 2. Детски учител

8590112
0884801151

До 14.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 10:00ч.

22.06.2017г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по изобразително изкуство
 2. Хигиенист

9874344
9319388

До 28.06.2017г.

22.06.2017г.

20 ОУ

 1. Заместник-директор по УД
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Учител пи информатека/информационни технологии – 0,5 щат

9521304

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 9:30ч.

22.06.2017г.

101 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика
 3. Учител икономически дисциплини
 4. Ръководител компютърен кабинет

9382818
9382824

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 14:30ч.

22.06.2017г.

ДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 14.07.2017г.

22.06.2017г.

ДГ №145

 1. Детски учител

8220663

До 20.07.2017г.

21.06.2017г.

16 ОУ

 1. Учител по труд и техника – непълен щат
 2. Учител по ФВС
 3. Ресурсен учител

9387015

От 01.07 до 31.07.2017г.
Събеседване на 01.08-04.08.2017г.

 

21.06.2017г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ

8721156

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

21.06.2017г.

35 СУ

 1. Учител по НЕ в начален и прогимназиален етап
 2. Лекторски часове по информационни технологии – 282 ч.

8661060

До 04.07.2017г.
Събеседване на 01.07.2017г.

21.06.2017г.

128 СУ

 1. Учител в начален етап – ЦДО
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
 4. Учител по АЕ

8840381

До 17.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 10:30ч.

21.06.2017г.

ЧСУ „П.Р.Славейков“

 1. Начален учител

0894480707

До 07.07.2017г.
Събеседване на 14.07.2017г.

21.06.2017г.

120 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места

8662593

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

19 СУ

 1. Учител по математика – 2 места
 2. Учител по АЕ за начален етап – 2 места
 3. Учител по НЕ за начален етап – 2 места
 4. Начален учител – 3 места
 5. Деловодител
 6. Специалист „Обучение и развитие“
 7. Учител по икономика
 8. Психолог
 9. Заместник директор по УД – начален етап

9520825
9522484

До 28.06.2017г.

 

20.06.2017г.

61 ОУ

 1. Заместник-директор УД /с математика и информатика/

9345489

До 05.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 9:30ч.

20.06.2017г.

84 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 30.06.2017г.
Събеседване на 01.07.2017г.

20.06.2017г.

142 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател – 5 места
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по ФВС

8553192
9555834

До 10.07.2017г.

20.06.2017г.

НТБГ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по НЕ
 4. Учител по АЕ
 5. Учител по философски цикъл
 6. Учител по икономическа информатика, електронна търговия

9520857
9157931

До 10.07.2017г.

20.06.2017г.

ДГ №13

 1. Учител, старши учител

9791485

До 30.06.2017г.

20.06.2017г.

102 ОУ

 1. Учител в ПИГ 5-6 клас
 2. Учител в ПИГ начален етап /по заместване/
 3. Учител по география и икономика

9382654

До 21.07.2017г.

 

20.06.2017г.

28 СУ

 1. Учител по АЕ

8223183
8295172
8295166

До 15.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

18 СУ

 1. Учител по биология
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по философски дисциплине – 2 места
 4. Учител по математика – 2 места - по заместване

9880301
9878045

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

56 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по ИТ
 3. Учител по ИТ с математика
 4. Учител по ФВС

8261177
8261387

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

21 СУ

 1. Учител по физика – 0,5 щат

9624689

 

19.06.2017г.

42 ОУ

 1. Учител по математика и физика и информационни технологии
 2. Учител начален етап – 3 места
 3. Учител начален етап в ЦДО – 3 места
 4. Работник поддръжка

8403458

До 30.06.2017г.

 

19.06.2017г.

139 ОУ

 1. Учител в ПИГ
 2. Начален учител с АЕ

8667741
8667641

До 31.08.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

19.06.2017г.

192 СУ

 1. Учител математика
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в начален етап
 4. Учител в начален етап в ЦДО

9922093

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 9:00

19.06.2017г.

39 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Начален учител в ЦДО – 5 места
 3. Учител по математика
 4. Ресурсен учител

8859019

До 27.06.2017г.
Събеседване на 28.06.2017г. от 13:30ч.

19.06.2017г.

ДГ №90

 1. ЗАС
 2. Домакин
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Детски учител

9360464
9380456

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г.  от 10:00ч.

19.06.2017г.

34 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО
 2. Учител по математика
 3. Хигиенист – 2 места

8594131

До 26.06.2017г.
Събеседване на 28.06.2017г. от 10:00ч.

19.06.2017г.

21 СУ

 1. Учител в предучилищна група
 2. Учител в ЦОУ – 2 места
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по физика
 5. Учител по ФВС

9624689

До 07.07.2017г.

 

19.06.2017г.

53 ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

9576989

До 24.07.2017г.
Събеседване на 25.07.2017г. от 10:30ч.

19.06.2017г.

141 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в ЦДО – 0,5 щат – прогимназиален етап
 3. Учител по химия и ЧП – лекторски часове
 4. Учител по география – лекторски часове
 5. Учител по изобразително изкуство, домашна техника и икономика и технологии – лекторски часове
 6. Учител по музика – лекторски часове

8960100

До 28.07.2017г.
Събеседване на 31.07.2017г.

19.06.2017г.

125 СУ

 1. Учител по технологии и преприемачество

8758196

До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г.

19.06.2017г.

ДГ №85

 1. Учител по музика – 0,5 щат

0884801414

До 20.07.2017г.

16.06.2017г.

31 СУИЧЕ

 1. Учител по химия
 2. Учител по история
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по философия
 5. Учител по ИТ и информатика
 6. Начален учител ГЦО
 7. Учител по БЕЛ
 8. Учител по математика

8721156

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

 

Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

16.06.2017г.

23 СУ

 1. Учител начален етап ЦДО – 3 места
 2. Учител по ФВС

 

 1. Учител по физика и астрономия
 1. Библиотекар

 

 1. Корепетитор

9443588

До 26.06.2017г.
Събеседване на 27.07.2017г. от 10:00ч.
Събеседване на 28.06.2017г. от 10:00ч.
До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

16.06.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап ЦДО – 4 места
 2. Учител по АЕ

9382926
9382862

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017Г. ОТ 12:30Ч.

16.06.2017г.

ПГЕА

 1. Касиер

8956922
8956919
8956910

До 23.06.2017г.

16.06.2017г.

81 СУ

 1. Учител начален етап в ЦДО – 3 места

9755495
8854966

До 03.07.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г.

16.06.2017г.

76 ОУ

 1. Заместник директор по УД /с биология и химия/
 2. Учител по БЕЛ
 3. Начален учител – 2 места
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат

9874344
9319388

До28.06.2017г.

16.06.2017г.

ДГ №51

 1. Старши учител

8221137

До 14.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 9:00ч.

15.06.2017г.

2 АЕГ

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по физика и астрономия
 3. Учител по математика
 4. Учител по философия – 2 места
 5. Учител по АЕ
 6. Хигиенист

8283679

До 06.07.2017г.
Събеседване на 11.07.2017г. от 9:00ч.

15.06.2017г.

ВСУ „Пеньо Пенев“

 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

9835069
9833134
0878105337

До 29.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

15.06.2017г.

ДГ №2

 1. Детски учител – 2 места

8580019
9581271
0894770421

 

15.06.2017г.

2 СУ

 1. Хигиенист
 2. Работник поддръжка

9556252

До 26.06.2017г.

15.06.2017г.

11 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Учител по физика и математика – 0,5 щат

0887098966

До 23.06.2017г.

15.06.2017г.

5 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител по БЕЛ

0884801665

До 07.07.2017г.
Събеседване на 10.07.2017г. от 10:00ч.

15.06.2017г.

ДГ №138

 1. ЗАС
 2. Детски учител
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Счетоводител – 0,5 щат
 5. Общ работник
 6. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

До 01.09.2017г.

14.06.2017г.

4 ОУ

 1. Учител ЦДОначален етап – 7 места
 2. Учител по АЕ /среден курс плюс 4 клас/

8899626
8899726

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 11:00ч.

14.06.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Психолог

9874358

До 05.07.2017г.

14.06.2017г.

51 СУ

 1. Учител по математика и информатика

9520545
9521149

До 21.06.2017г.
Събеседване на 23.06.2017г. от 13:00ч.

 

14.06.2017г.

58 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Учители в ПИГ начален етап – 4 места
 4. Учител в начален етап

9366755

До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

14.06.2017г.

128 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика

8840381

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 10:30ч.

14.06.2017г.

ДГ №89

 1. Детски учител

8406335
0884801743

До 30.06.2017г.

14.06.2017г.

81 СУ

 1. Учинел начален етап

 

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

9745494
9755495

До 03.07.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г.
До 04.07.2017г.
Събеседване на 05.07.2017г.

14.06.2017г.

104 ОУ

 1. Учител ЦО /1-4 клас/
 2. Учител по АЕ /по заместване/
 3. Учител по математика /математика и физика или математика и информатика/

8585192
8585124

До 26.06.2017г.
Събеседване на 28.06.2017г. от 9:00ч.

14.06.2017г.

64 ОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет
 2. Учител в ПИГ – начален курс

9613436

До 05.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 9:00ч.

14.06.2017г.

82 ОУ

 1. Учител по математика и физика
 2. Начален учител - 1,5 щат

0884801641

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

13.06.2017г.

50 ОУ

 1. Учител по математика и физика

9671186
9671181

До 31.07.2017г.

13.06.2017г.

125 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Учител по БЕЛ

8758196

До 27.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г.

13.06.2017г.

ЧСУ „Свети Георги“

 1. Учител по история и география
 2. Учител по химия и биология
 3. Учител по физика и математика

0897009428

До 30.06.2017г.

 

13.06.2017г.

ДГ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 26.06.2017г.

13.06.2017г.

ДГ №108

 1. Учител или старши учител – 2 места

9791512

До 01.08.2017г.

13.06.2017г.

118 СУ

 1. Психолог

740105
8750362

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 12:00ч.

13.06.2017г.

ДГ №112

 1. Детски учител
 2. Логопед

9592933

До 15.08.2017г.
Събеседване на 28 и 29.06.2017г. от 13:00ч.

13.06.2017г.

14 СУ

 1. Начален учител в ЦДО

8313732

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 11:00ч.

13.06.2017г.

129 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика

9444351
9444115

До 19.07.2017г.

13.06.2017г.

171 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Учител в ЦДО /по заместване/
 3. Учител по АЕ с втори език НЕ, ФЕ, Испански език
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат
 5. Хигиенист
 6. Хигиенист /по заместване/

9917554

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

13.06.2017г.

76 ОУ

 1. Учинел / или старши учителв начален етап
 2. Учител в ЦОУ – 3 места

9874344
9319388

До 23.06.2017г.

13.06.2017г.

119 СУ

 1. Учител по изобразително изкуство
 2. Учител по история/философия
 3. Учител по информатика

4192501
4192516
4191588

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г.

13.06.2017г.


ОБЯВА
Регионално управление на образованието – София-град
обявява
свободно работно място за заемане на длъжността временно изпълняващ директор на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“

12.06.2017г.

95 СУ

 1. Учител в начален етап – 5 места

 

 1. Учител по АЕв  начален етап

9450365

До 16.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г.
До 20.06.2017г.
Събеседване на 22.06.2017г.

12.06.2017г.

118 СУ

 1. Учител по технологии и предприемачество5-7 клас; технологии 7 клас

8740029

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 12:00ч.

12.06.2017г.

140 СУ

 1. Учител или старши учител ПИГ/ЦДО – 2 места
 2. Ресурсен учител

 

 1. Учител по математика
 1. Младши учител или старши учител по изобразително изкуство

 

 1. Учител по хореография – 2 места
 1. Учител по биология

9343373
9346450
9346449

До 20.06.2017г.
Събеседване на 21.06.2017г. от 9:00ч.
От 14:00ч.
Събеседване на 22.06.2017г. от 9:00ч.
От 14:00ч.

Събеседване на 23.06.2017г. от 9:00ч.
От 14:00ч.

12.06.2017г.

ЧСУ „П.Р.Славейков“

 1. Технически секретар
 2. Медицинска сестра

0894480707

До 20.06.2017г.
Събеседване на 23.06.2017г.

12.06.2017г.

ЧСУ „Абрахам Линкълн“

 1. Начален учител
 2. Детски учител предучилищно образавание – 2 места
 3. Помощник-учител предучилищно образование

0884206110
0877131661

До 27.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

12.06.2017г.

ДГ №55

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Педагог – 0,5 щат

8241115

До 05.07.2017г.
Събеседване на 06.07.2017г. от 9:30ч.

12.06.2017г.

ДГ №111

 1. Детски учител

8623148

До 26.06.2017г.
Събеседване на 28 и 29.06.2017г. от 13:00ч.

12.06.2017г.

ДГ №7

 1. Детски учител

8589108
8694511

До 07.07.2017г.
Събеседване на 11.07.2017г. от 10:00ч.

12.06.2017г.

8 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/
 2. Учител в начален етап
 3. Учител в ЦДО – начален етап – 3 места
 4. Учител в ЦДО начален етап с АЕ
 5. Учител в ЦДО – прогимназиален етап
 6. Ресурсен учител

8719035

Събеседване на одобрените на 20 и 21.06.2017г.

09.06.2017г.

60 ОУ

 1. Начален учител – 5 места
 2. Начален учител
 3. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 16.06.2017г.
Събеседване на 20 .06.2017г. от

09.06.2017г.

119 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по РЕ – 2 места
 4. Учител по математика
 5. Учител по ФВС
 6. Учител по биология и ЧП – 2 места
 7. Учител по музика – 0,5 щат
 8. Начален учител в ПИГ – 7 места

4192501
4192516
4191588

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г.

09.06.2017г.

90 СУ

 1. Начален учител – 4 места

8250854

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:00ч.

09.06.2017г.

92 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по ФВС /по заместване/
 3. Учител по биология и химия /по заместване/

8284726
8284733

До 15.06.2017г.
Събеседване на 21.06.2017г.

08.06.2017г.

2 СУ

 1. Учител по история и цивилизация /предимство втора специалност география/
 2. Учител по математика

9556252

До 25.06.2017г.

08.06.2017г.

15 СУ

 1. Учител по домашна техника и икономика – 0,5 щат
 2. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат

9381304
9382880

До 14.06.2017г.

08.06.2017г.

65 ОУ

 1. Начален учител

9676936

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 13:00ч.

08.06.2017г.

177 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по изобразително изкуство

0878854449

До 20.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 11:00ч.

08.06.2017г.

52 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – 4 места
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 5. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 0,5 щат

8552054

До 10.07.2017г.
Събеседване на 17.07.2017г. от 9:00ч.

08.06.2017г.

ДГ №167

 1. Учител или старши учител
 2. Учител по музика

9521610

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

08.06.2017г.

ДГ №45

 1. Учител или старши учител

8310058
0885208968

До 01.09.2017г.

07.06.2017г.

19 СУ

 1. Специалист „Обучение и развитие“
 2. Хигиенист

9520825
9522484

До 14.06.2017г.

07.06.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по испански език
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по РЕ
 6. Учител по география на АЕ
 7. Учител по изобразително изкуство
 8. Учител по труд и техника
 9. Учител ПИГ – 2 места

9874358

До05.07.2017г.

07.06.2017г.

46 ОУ

 1. Учител/Старши учител в начален етап

8310049
8319018

До 30.06.2017г.

07.06.2017г.

56 СУ

 1. Учител ЦДО – 6 места

8261177
8261387

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:00ч.

07.06.2017г.

61 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 4 места

 

 1. Учител по физическо възпитание и спорт с профил - баскетбол

9345489

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.07.2017г. от 9:00ч.
До 26.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 9:00ч.

07.06.2017г.

88 СУ

 1. Учител в ЦО – 2 места

9560749

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 11:00ч.

07.06.2017г.

163 ОУ

 1. Учител в начален етап  в ГЦОУД – 6 места
 2. Начален учител
 3. Учител по математика
 4. Учител по АЕ
 5. Психолог – 0,5 щат
 6. Административен секретар – 0,5 щат

9782394
9781516

До 22.06.2017г.
Събеседване на от 26.06-28.06.2017г.

07.06.2017г.

ДГ №9

1.Детски учител

9204313

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 13:00ч.

07.06.2017г.

ДГ №144

 1. Помощник възпитател – 2 места

9791765

До 20.06.2017г.
Събеседване на 21.06.2017г. от 13:00ч.

07.06.2017г.

ДГ №154

 1. Детски учител

8722435

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 13:00ч.

06.06.2017г.

84 ОУ

 1. Начален учител – ПИГ – 4 места

9928044
0884801764

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:30ч.

06.06.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по:

-математика и ИТ0,5 щат + 36 ч.
-история и философия – 0,5 щат – 44 ч.
-география и икономика – 193 ч.
-физика и астрономия – 229 ч.
-химия – 198 ч.
-биология – 216 ч.
-музика – 54 ч.
-изоброзително изкуство – 54 ч.
-ФВС – 350 ч.
-Модул „Спортни игри“ – 175 ч.

9201203

До23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 12:30ч.

06.06.2017г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС

 1. Учител  ДГ сменно-нощен /жена/
 2. Учител ДГ – 2 места по СРР и МЖР
 3. Възпитател дневен
 4. Учител ДГ /допълнителна квалификация СРР и МЖР
 5. СРР
 6. Слухово-речов рехабилитатор
 7. Учител по икономика
 8. Учител
 9. Учител начален етап – 2 места
 10. Възпитател начален етап

8556117

До 29.08.2017г.

06.06.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по математика
 4. Заместник директор ЧОУ
 5. Учител ЧЦДГ
 6. Технически секретар с админпро
 7. Начален учител

0896769230

До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 15:00ч.

06.06.2017г.

ДГ №140

 1. Детски учител – 2 места

0889399751

От 30.06.2017г.
Събеседване на 05.07.2017г. от 10:00ч.

06.06.2017г.

ДГ №86

 1. Детски учител

 

 1. Ръботник кухня

8261119

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 10:30ч.

06.06.2017г.

35 СУ

 1. Учител по ФЕ
 2. Учител по РУ
 3. Учител по физика
 4. Учител по биология
 5. Учител по изобразително изкуство

8661060

До 26.06.2017г.
Събеседване на 31.07.2017г.

05.06.2017г.

1 ПУ

 1. Завеждащ АТС

9208198
9200780

До 20.06.2017г.

05.06.2017г.

30 СУ

 1. Училищен психолог
 2. Учител по математика
 3. Учител по информационни технологии
 4. Учител по АЕ
 5. Начален учител
 6. Учител по ФВС

8221785

До23.06.2017г.

05.06.2017г.

54 СУ

 1. Хигиенист – 2 места

9381187

До 30.06.2017г.

05.06.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО – 5 места
 2. Начален учител
 3. Учител по математика

9382926
9382862

До 14.06.2017г.
Събеседване на 15.06.2017г. от 12:30ч.

05.06.2017г.

53 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в начален етап в ЦДО

9576989

От 24.07.2017г.
Събеседване на 27.07.2017г. от 10:30ч.

05.06.2017г.

125 СУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по ФВС„Ресурсен учител
 3. Хигиенист – 2 места

8758196

До 22.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

05.06.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител в подготвителна група 1 и 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО – 0,5 щат

8960100

До 28.07.2017г.
Събеседване на 31.07.2017г.

05.06.2017г.

176 ОУ

 1. Учител по : /история ФВС и история и география и икономика/
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в ПИГ начален етап – 2 места

9963213

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 10:00ч.

05.06.2017г.

199 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Начален учител в ПИГ – 2 места

9466956

До 16.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 10:00ч.

05.06.2017г.

ДГ №2

 1. Ресурсен учител
 2. Учител /по заместване/

8580019
9586681

 

05.06.2017г.

Дг №73

 1. Детски учител

0876643185

До 23.06.2017г.
Събеседване на 27.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

ДГ №154

 1. Детски учител

8722435

До 16.06.2017г.
Събеседване на 20.06.2017г. от 13:00ч.

02.06.2017г.

ДГ №198

 1. Детски учител – 3 места

0878358891

До 16.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

2 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по НЕ – 0,5 щат
 3. Учител по ФВС
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител по икономически дисциплини

9556252

До 25.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 12:00ч. и 14:00ч.

02.06.2017г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по БЕЛ

0884801665

До14.06.2017г.
Събеседване на 15.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

10 СУ

 1. Начален учител - 4 места

8747178

До 13.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 13:00ч.

02.06.2017г.

12 СУ

 1. Начелен учител ЦДО – 4 места

9437956

До 12.06.2017г.

02.06.2017г.

16 ОУ

 1. Начален учител – 3 места

9387015

От 12.06-19.06.2017г.
Събеседване на 20.06.2017г.

02.06.2017г.

18 СУ

 1. Счетоводител

9870760
9880301

До 15.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

24 СУ

 1. Учител в група ЦОУ

9457396
9457395

От 04.09-08.09.2017г..

02.06.2017г.

28 СУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8223183
8295172
8295166

До 30.06.2017г.
Събеседване на 05.07.2017г. от 10:00ч.

02.06.2017г.

35 СУ

 1. Учител по НЕ

8661060

До 20.06.2017г.

02.06.2017г.

59 ОУ

 1. Завеждащ административна служба

9366716
9366703

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 11:00ч.

02.06.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар

9745494
9755495

До 07.06.2017г.
Събеседване на 08.06.2017г.

02.06.2017г.

113 СУ

 1. Касиер-домакин

8221063
8220329

До 13.06.2017г.
Събеседване на 14.06.2017г. от 10:30ч.

02.06.2017г.

118 СУ

1.Начален учител в ПИГ – 4 места

740165
8750362

До 14.06.2017г.
Събеседване на 16.06.2017г. от 12:00ч.

02.06.2017г.

170 СУ

 1. Учител по математика и информатика

8923082
9823086

До 30.06.2017г.

02.06.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител-лектор по практическо обучение

8298177
0877301492

 

02.06.2017г.

НУКК

 1. Счетоводител оперативен – 2 места

9048240
9048246

До 01.07.2017г.

02.06.2017г.

ДГ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304
9926354

 

02.06.2017г.

ДГ №124

 1. Детски учител – 2 места

9522028

До 16.06.2017г.

31.05.2017г.

7 СУ

 1. Начален учител – 3 места /1 по заместване/
 2. Учител в предучилищна група /по заместване/
 3. Учител в ЦДО в начален етап – 2 места

9876370

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 12:00ч. и 14:00ч.

31.05.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенистка

9878772
9876402

От 31.05.2017г. до 24.06.2017г.
Събеседване на 25.06.2017г. от 9:30ч.

 

31.05.2017г.

50 ОУ

 1. Учител по биология, химия и физика
 2. Учител в ЦДО – 2 места
 3. Начален учител – 2 места

9671186
9671181

До 30.06.2017г.

31.05.2017г.

120 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 3 места

8662593

До 09.06.2017г.
Събеседване на 13.06.2017г. от 10:00ч.

31.05.2017г.

ПГТКИ

 1. Лектор по БЕЛ

8298177
0877301492

 

31.05.2017г.

ЧНУ „Прогресивно образование“

 1. Начален учител – 4 места
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по история е география
 4. Учител стажант по ФВС

School1@progresivno.org

До 20.06.2017г.

31.05.2017г.

57 СУ

 1. Учител по математика

9200250

До 15.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 9:00ч.

31.05.2017г.

126 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

 

 1. Учител по математика
 1. Учител по история и цивилизация

 

 1. Учител по АЕ
 1. Учител по ФВС

 

 1. Учител в ЦДО – 4 места

8585045
8593161

До 19.06.2017г.Събеседване от 10:30ч.
До 20.06.2017г. Събеседване от от10:30ч.
До 21.06.2017г. Събеседване от 10:30ч.
До 21.06.2017г. Събеседване от 14:00ч.
До 22.06.2017г. Събеседване от 10:30ч.
До 23.06.2017г. Събеседване от 10:30ч.

31.05.2017г.

ДГ №128

 1. Старши учител – 2 места

8223618

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г. от 9:30ч.

31.05.2017г.

ДГ №19

 1. Помощник на учителя
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

8661230

До 30.06.2017г.

31.05.2017г.

ДГ №127

 1. Детски учител – 2 места

9589291

До 16.06.2017г.

31.05.2017г.

ДГ №69

 1. Детски учител

8402590

До 30.06.2017г.

29.05.2017г.

2 СУ

 1. Заместник директор по УД дъд дпециалност БЕЛ, информатика или математика
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по информатика
 4. Начален учител

9556252

До 25.06.2017г.
Събеседване на 22.06.2017г. от 10:00ч.

29.05.2017г.

4 СВГ

 1. Учител по математика

9833797

От 31.05.2017г. до 01.06.2017г.

 

29.05.2017г.

39 СУ

 1. Хигиенист – 3 места

8859019

До 02.06.2017г.
Събеседване на 05.06.2017г. от 14:30ч.

29.05.2017г.

105 СУ

 1. Учител по италиански език
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по математика
 4. Учител в ГЦОУД в начален етап – 3 места

8620573
8620473

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

29.05.2017г.

128 СУ

1.Учител в начален етап
Учител в ЦДО начален етап

8840381

До 13.06.2017г.
Събеседване на 14.06.2017г. от 10:30ч.

29.05.2017г.

153 СУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9383143
8372190

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 14:00ч.

29.05.2017г.

ДГ №96

1.Детски учител – 2 места
2. Медицински сестри – 2 места

9791487

 

29.05.2017г.

57 СУ

 1. Учител по история
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по БЕЛ
 4. Ръководител направление информатика и компютърни технологии

8223190

До 15.06.2017г.
Събеседване на 19.06.2017г. от 9:00ч.

23.05.2017г.

25 ОУ

 1. Учител в начален етап – 3 места
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 5 места
 3. Учител в начален етап с АУ – 2 места
 4. Специалист библиотечно-информационно обслужване

9552904
9532741

До 20.06.2017г.
Събеседване на 22.06.2017г. от 10:00ч.

23.05.2017г.

ДГ №90

 1. Детски учител

9360464
9380456

От 31.05.2017г.
Събеседване на 01.06.2017г. от 11:00ч.

 

23.05.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в начален етап
 4. Медицинска сестра
 5. Заместник директор
 6. Помощник възпитател
 7. Учител в ЧЦДГ
 8. Хигиенист
 9. Технически секретар с админ про и админ +

0896769230

До 01.06.2017г.
Събеседване на 02.06.2017г. от 15:00ч.

23.05.2017г.

ДГ №37

 1. Детски учител – 4 места

8554119

До 31.05.2017г.

22.05.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист

9520545

До 26.05.2017г.
Събеседване на 29.05.2017г. от 10:00ч.

22.05.2017г.

ДГ №13

 1. Детски учител

9791485

От 19-30.06.2017г.

 

22.05.2017г.

ДГ №184

 1. Детски учител – 3 места

8704192
0884801510

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12.06.2017г.

22.05.2017г.

ДГ №58

 1. Детски учител – 2 места

4832883
0884801742

До 16.06.2017г.
Събеседване на 20.06.2017г.

22.05.2017г.

93 СУ

 1. Заместник директор по УД

8722120

До 23.05.2017г.
Събеседване на 23.05.2017г. от 15:00ч.

22.05.2017г.

2 СУ

 1. Заместник директор по УД със специалност – БЕЛ, информатика и ИТ и математика
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по информатика

9556252

До 05.06.2017г.
Събеседване на 17.07.2017г.

22.05.2017г.

153 СУ

 1. Учител по физика
 2. Лекторски часове по музика – 236ч.

9383143
8372190

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 13:00ч.

 

       
 


Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
и КОДАМ ЕООД търсят партньори, съдружници, инвеститори, които да развиват педагогическите и технологични изследвания, да управляват иновациите и образователния процес в гимназията.

За контакти: 0888 960 064, проф. Желев

1700 София, ж.к. Студентски град, ул. „Проф. Христо Данов“ №18

17.05.2017г.

54 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ – 2 места

9381187

До 30.06.2017г.

17.05.2017г.

ДГ №80

 1. Детски учител – 2 места

8595017

До 09.06.2017г.
Събеседване на 09.06.2017г.

 

17.05.2017г.

ДГ №175

 1. Помощник възпитател – 2 места
 2. Медицинска сестра – яслена група

0884801589

До 30.05.2017г.

17.05.2017г.

ДГ №18

 1. Детски учител – 3 места

9437641
9437954

До 09.06.2017г.
Събеседване на 12-13.06.2017г. от 13:00ч.

17.05.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249276

 

17.05.2017г.

52 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в ЦДО, начален етап – 4 места
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 5. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 0,5 щат

8552054

До 10.07.2017г.
Събеседване на 17.07.2017г.

17.05.2017г.

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

8472330

До 31.05.2017г.

12.05.2017г.

ЧСУ „Свети Георги“

 1. Учител по френски език
 2. Учител по руски език
 3. Учител по испански език – 0,5 щат
 4. Учител по технологии
 5. Учител по изобразително изкуство
 6. Учител по физическо възпитание и спорт
 7. Начален учител
 8. Детски учител с АЕ
 9. Помощник-учител

0897009428

До 30.06.2017г.

12.05.2017г.

ДГ №138

 1. Детски учител
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Счетоводител – 0,5 щат
 4. Технически секретар – 0,5 щат
 5. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

 

12.05.2017г.

15 СУ

 1. Учител по икономически дисциплини
 2. Учител по биология
 3. Учител по химия – 0,5 щат
 4. Учител в подготвителна група
 5. Начален учител в ПИГ

9381304
9382880

До 23.05.2017г.

12.05.2017г.

ДГ №96

 1. Детски учител
 2. Общ работник

0884801610

 

11.05.2017г.

44 СУ

 1. Учител начален етап – ЦОУД – 2 места
 2. Учител начален етап

8452782

До 30.05.2017г.
Събеседване на 01.06.2017г. от 10:00ч.

11.05.2017г.

143 ОУ

 1. Учител по физика и химия
 2. Учител в ЦДО начален етап – 2 места

8465264

До 15.06.2017г.

11.05.2017г.

ПГФК

 1. Учител по АЕ

8739500

 

11.05.2017г.

ДГ №29

 1. Учител в детска градина
 2. Помощник-възпитател – 2 места
 3. Медицински специалист за ясла – 3 места

8706228

До 31.05.2017г.

11.05.2017г.

ДГ №78

 1. Зетски учител /по заместване/

8875353
8857676

До 31.05.2017г.
Събеседване на 06.06.2017г. от 13:00ч.

09.05.2017г.

1 ПУ

 1. Завеждащ АТС

0876596406

До 12.05.2017г.

09.05.2017г.

16 ОУ

 1. Възпитател начален етап

9387015

До 09.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г.

09.05.2017г.

5 ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по АЕ

8561065
8565065

До 26.05.2017г.
Събеседване на 30.05.2017г. от 10:00ч.

09.05.2017г.

8 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8719035

 

09.05.2017г.

47 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по НЕ
 4. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 5. Начален учител
 6. Възпитател – 3 места

9522228

До 29.05.2017г.
Събеседване на 31.05.2017г.

09.05.2017г.

54 СУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител в ПИГ

9381187

До 07.06.2017г.

09.05.2017г.

73 СУ

 1. Библиотекар

8599410

До 25.05.2017г.
Събеседване на 26.05.2017г. от 9 :00ч.

09.05.2017г.

ПГЕА

 1. Главен счетоводител

8956922
8956919
8956910

До 10.05.2017г.

09.05.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Начален учител
 4. Учител по химия и физика
 5. Заместник директор ЧОУ
 6. Помощник възпитател
 7. Заместник директор ЧЦДГ
 8. Хигиенист

0896769230

До 17.05.2017г.
Събеседване на 18.05.2017г. от 11:00ч.

09.05.2017г.

ДГ №180

 1. Хигиенист

9928074

До 29.05.2017г.

09.05.2017г.

ДГ №137

 1. Детски учител

9362087
9362086

До 23.05.2017г.

09.05.2017г.

ДГ №121

 1. Детски учител – 2 места
 2. Ресурсен учител
 3. Педагогически съветник
 4. Педагог в детска ясла – 0,5 щат

0884801731

До 15.06.2017г.

02.05.2017г.

2 СУ

 1. Начален учител – 2 места

9556252

До 01.06.2017г.

02.05.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар
 2. Учител по АЕ

9755495

До 10.05.2017г.
Събеседване на 11.05.2017г.
От 14:00ч.

02.05.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Завеждащ АТС

9710056

До 26.05.2017г.
Събеседване на 01-02.06.2017г.

02.05.2017г.

СГСАГ

 1. Хигиенист
 2. Заместник директор АСД                                                                                                                                         

8661271

До 09.05.2017г.

02.05.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по история на изкуството

0888960064

До 10.05.2017г.

27.04.2017 г.

45 ОУ

 1. Учител по АЕ

8286282

До 04.05.2017г.
Събеседване на 05.05.2017г. от 10:00ч.

27.04.2017 г

ДГ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304

До 31.05.2017г.
Събеседване на 02.06.2017г. от 9:00ч.

27.04.2017 г

ДГ №127

 1. Детски учител – 3 места

9589291

До 29.05.2017г.

27.04.2017 г

133 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Ръководител направление ИКТ

9881131
9878570

До 05.05.2017г.

25.04.2017 г.

4 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител в ЦДО – начален етап

8899626
8899726

До 28.04.2017г.
Събеседване на 03.05.2017г. от 11:00ч.

25.04.2017 г.

10 СУ

 1. Работник поддръжка

8747178

До 10.05.2017г.
Събеседване на 12.05.2017г. от 14:00ч.

25.04.2017 г.

134 СУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 05.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г.

25.04.2017 г.

ДГ №64

 1. Детски учител

8242315

До 30.05.2017г.

21.04.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ

8241131

До 04.05.2017г.

21.04.2017г.

НУИИ

 1. Хигиенист

9876388
9874926

До 28.04.2017г.

21.04.2017г.

ДГ №57

 1. Детски учител

8253820
8253785

До 28.04.2017г.
Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

20.04.2017г.

50 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места
 2. Начален учител – 2 места

9671186
9671181

До 31.05.2017г.

20.04.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист /по заместмване/

9520545

До 25.04.2017г.
Събеседване на 26.04.2017г.  от 10:00ч.

20.04.2017г.

ДГ №144

 1. Помощник-възпитател

9791765

До 05.05.2017г.
Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

20.04.2017г.

ДГ №167

 1. Детски учител /по заместване/

9521610

До 19.05.2017г.
Събеседване на 22.05.2017г. от 10:00ч.

20.04.2017г.

76 ОУ

 1. Заместник – директор по АСД
 2. Учител по математика и информационни технологии /по заместване/
 3. Лекторски часове по физика
 4. Лекторски часове по информационни технологии

9874344
9319388

До 24.04.2017г.

19.04.2017г.

15 СУ

 1. Хигиенист

9381304
9382880

До 25.04.2017г.

19.04.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар

9755495

До 25.04.2017г.
Събеседване на 26.04.2017г.

19.04.2017г.

94 СУ

 1. Домакин

9454663

До 21.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 17:00ч.

19.04.2017г.

НСУ „София“

 1. Начален учител

9559892

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 11:00ч.

19.04.2017г.

ДГ №193

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател

8623049
4274045

До 20.05.2017г.
До 30.04.2017г.

19.04.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история на изкуството, рисуване и композиция

0888960064

До 28.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г.

19.04.2017г.

76 ОУ

 1. Човекът и природата – лекторски часове
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Биология и здравно образование

 

9874344
9319388

До 24.04.2017г.

19.04.2017г.

НГДЕК

Свободни часове по испански език – 6 часа седмично

8277358
0876721730

 

19.04.2017г.

9 ФЕГ

 1. Завеждащ административна служба

9878772
9876402

До 02.06.2017г.
Събеседване на 05.06.2017г. от 10:00ч.

13.04.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител
 6. Медицинска сестра
 7. Заместник директор на ЧЦДГ

0896769230

До 27.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

130 СУ“Стефан Караджа“

 1. Учител по БЕЛ

8470495
0879533327

До 20.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

ДГ № 174

 1. Детски учител- 3 бр.

028621090

До 08.05.2017г.

13.04.2017г.

ДГ № 144

 1. Помощник-възпитател в детска ясла
 2. готвач

029791765

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 13:00ч.

13.04.2017г.

65 ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“

 1. Начален учител

9676936

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

145 ОУ“Симеон Радев“

 1. Домакин

028774136
028754155

До 19.04.2017г.- до 12:00ч.

07.04.2017г.

ДГ №137

 1. Помощник – възпитател – 2 места
 2. Главен готвач
 3. Педагог – 0,5 щат
 4.  

9362087
9362086

До 21.04.2017г.

07.04.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител по ФВС

8298177
0877301491

До 13.04.2017г.

05.04.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език /по заместване/

8777144

До 24.04.2017г.

05.04.2017г.

132 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 133 ч.

8562843
8552164

До 13.04.2017г.
Събеседедване на 18.04.2017г. от 14:30ч.

05.04.2017г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и технологии – 0,5 щат

9924502
0884801768

До 17.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 13:30ч.

05.04.2017г.

ЧОУ „Джани Ро Дари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител
 6. Медицинска сестра

0896769230

До 27.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 14:00ч.

05.04.2017г.

86 ОУ

 1. Учител в ПГ

9991292

До 19.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

05.04.2017г.

120 ОУ

 1. Хигиенист

8662593

До 20.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 10:00ч.

05.04.2017г.

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учетил – 2 места
 3. Учител в начален етап

9977072

До 26.04.2017г.
Събеседване на 27.04.2017 г. от 16:00ч.

03.04.2017г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ

8721156

До 18.04.2017г.
Събеседване на 18.04.2017г. от 11:30ч.

03.04.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Заместник директор по АСД

9881131

До 06.04.2017г.

03.04.2017г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

9383143

До 19.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

03.04.2017г.

ПГТ

 1. Учител по автотранспортна техника

9732864
9732657

До 07.04.2017г.

31.03.2017 г.

1 ПУ

 1. ЗАС – 0,5 щат

 

0876596406

До 10.04.2017 г.
Събеседване на 20.04.2017 г. от 10:00ч.
  
 

31.03.2017 г.

4.ОУ

 1. Учител в ЦДО в начален етап

9790963
8899626

До 07.04.2017 г.
Събеседване на 18.04.2017 г. от 12:30ч.

31.03.2017 г.

19.СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ФВС
 3. Начален учител – 2 места
 4. Логопед

9520825
9522484

До 07.04.2017 г.

31.03.2017 г.

27.СУ

 1. Учител по БЕЛ – лектор

0884343965
824415

До 18.04.2017 г.

31.03.2017 г.

ПГФК

 1. Хигиенист

8739500

 

31.03.2017 г.

33 ЕГ

 1. Хигиенист

8241131

До 07.04.2017 г.

29.03.2017 г.

5 ОУ

 1. Начелен учител

8561065
8565065

До 18.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

29.03.2017 г

7 СУ

 1. Начален учител

8763709

До 13.04.2017г.

29.03.2017 г

36 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8586148
0879609570

До 07.04.2017г.
Събеседване на 11.04.2017г.  от 10:00ч.

29.03.2017 г

ДГ №63

 1. Детски учител – 2 места
 2. Технически секретар

0886648784

До 06.04.2017г.
Събеседване на 07.04.2017г. от 10:00 ч.

24.03.2017г.

15 СУ

 1. Начален учител /по заместване/

9381304
9382880

До 28.03.2017г.

24.03.2017г.

23 СУ

 1. Старши счетоводител /по заместване/

9443588

До 31.03.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г. от 10:30ч.

24.03.2017г.

163 ОУ

 1. Учител по АЕ

9782394
9781516

До 11.04.2017г.
Събеседване на 19.04.2017г.

24.03.2017г.

ПГЕА

 1. Счетоводител

8956922
8956919
8956910

До 31.03.2017г.

24.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител

0896769230

До 30.03.2017г.

21.03.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – прогимназиален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО начален етап – 0,5 щат
 4. Лекторски часове по география и икономика

8960100

До 27.03.2017г.
Събеседване на 28.03.2017г. от 13:30ч.

21.03.2017г.

133 СУ

 1. Учител по ФВС /по заместване/
 2. Учител по руски език /по заместване/

9881131

До 24.03.2017г.

20.03.2017г.

Национален дворец на децата

1.  Заместник-директор по АСД

9202317

До 07.04.2017г.

20.03.2017г.

131 СУ

1.  Учител по испански език /по заместване/

8777144 8747109

До 24.03.2017г.

20.03.2017г.

124 ОУ

1.  Учител по математика
2.  Лектор по музика - 5 ч. седмично

8450108 9450130

До 18.04.2017г.

20.03.2017г.

ЧПГМКГДА

1.  Секретар/по заместване/

0888960064

До 30.03.2017г. Събеседване на 30.03.2017г.

20.03.2017г.

ДГ№167

1.  Детски учител /по заместване/

9521610

До31.03.2017г. Събеседване на 03.04.2017г. от 10:00ч.

20.03.2017г.

СПГТ

1.  Хигиенист

9835130 9833692

До 28.03.2017г. Събеседване на 30.03.2017г.

16.03.2017г.

1 ПУ

 1. Учител специална педагогика – 2 места

0877343655

До 31.03.2017г.

16.03.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист

9878772
9876402

До 30.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г. от 10:00ч.

16.03.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9387015

До 23.03.2017г.
Събеседване на 24.03.2017г.

16.03.2017г.

133 СУ

 1. Учител по руски език /по заместване/

9878570

До 24.03.2017г.

16.03.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по математика - по заместване

0888960064

Събеседване на 30.03.2017г.

15.03.2017г.

2 СУ

 1. Работник поддръжка

9556252

До 05.04.2017г.

15.03.2017г.

ЧСУ П.Р.Славейков“

 1. Начален учител – 0,5 щат

0894480707
9571744

До 28.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г.

15.03.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249145

 

15.03.2017г.

ДГ №129

 1. Детски учител /по заместване/

8582183

До 03.04.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г. от 09:00ч.

15.03.2017г.

ДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До 10.04.2017г.

15.03.2017г.

18 СУ

 1. Домакин
 2. Счетоводител

9880301

До 30.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г. от 10:00ч.

15.03.2017г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Хигиенист

8611172

До 24.03.2017г.

13.03.2017г.

СМГ

 1. Учител по информаника

9831219

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

13.03.2017г.

19 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Психолог
 4. Специалист „Обучение и развитие“
 5. Заместник-директор по УД

9520825
9522484

До 16.03.2017г.

13.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Педагог в ЧЦДГ

0896769230

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 15:00ч.

10.03.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език с информационни технологии /немски език  /по заместване/

8777144
8747109

До 14.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 12:00ч.

10.03.2017г.

123 СУ

 1. Начален учител в ПИГ – 2 места

9203023

До 24.03.2017г.
Събеседване на 29.03.2017г. от 14:00ч.

10.03.2017г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956

До 24.03.2017г.

 

10.03.2017г.

94 СУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9454663

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 10:00ч.

10.03.2017г.

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

9382818
9382824

До 20.03.2017г.
Събеседване от 21.03.2017г. от 14:00ч. всеки ден

10.03.2017г.

132 СУ

 1. Учител в ЦДО

8562843
8552164

До 21.03.2017г.
Събеседване на 23.03.2017г. от 14:30ч.

10.03.2017г.

81 СУ

 1. Хигиенист – 2 места

9745494
9755495

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г.

08.03.2017г.

30 СУ

 1. Учител по АЕ

8221785

До 30.03.2017г.

08.03.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До 16.03.2017г.
Събеседване на 17.03.2017г. от 12:30ч.

08.03.2017г.

62 ОУ

 1. Учител в ЦДО

0884801720

До 09.03.2017г.

 

08.03.2017г.

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 31.03.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г.

08.03.2017г.

93 СУ

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Начален учител в ЦДО

8722120

До 10.03.2017г.
Събеседване от 13.03.2017г. от 10:30ч.

08.03.2017г.

49 ОУ

 1. Спасител – 0,5 щат
 2. Хигиенист – 2 и 0,5 щат
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

8472330

До 24.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

08.03.2017г.

ДГ №153

 1. Детски учител /по заместване/

8822348

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

08.03.2017г.

ЦУТФСПУ

 1. Счетоводител

9632272
0877679173

До 22.03.2017г.
Събеседване на 24.03.2017г. от 10:00ч.

 

06.03.2017г.

5 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител – ПИГ
 3. Хигиенист

8561065
8565065

До 10.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 10:00ч.
.

06.03.2017г.

39 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8859019

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 14730ч.

06.03.2017г.

ПГЕА

 1. Учител иненер, компютърна техника и технологии
 2. Учител по информатика и информационни тенологии
 3. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 4. Портиер
 5. Домакин
 6. Работник поддръжка
 7. Електротехник

8956922
8956919
8956910

До 08.03.2017г.

 

06.03.2017г.

ПГИИ

 1. Счетоводител – 0,5 щат

9367440
0884801478

До 17.03.2017г.

06.03.2017г.

127 СУ

 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

9879254

Събеседване от 07-10.03.2017г. от 12:30ч. всеки ден

06.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ
 3. Педагог в ЧЦДГ
 4. Хигиенист

0896769230

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

06.03.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО, прогимназиален етап – 0,5 щат – 2 места
 3. Учител в ЦДО, начален етап – 0,5 щат
 4. Учител по география и икономика – лекторски часове

8960100

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

06.03.2017г.

1 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Хигиенист – 2 места
 3. Специалист по биологичен и информационен мениджмънт
 4. Завеждащ административна служба

9835363

До 10.03.2017г.

 

До 15.03.2017г.

06.03.2017г.

РПЦПППО

 1. Специалист, обучение и развитие

8780234

До 15.03.2017г.

06.03.2017г.

105 СУ

 1. Учител по италиански език

8620573

До 14.03.2017г.
Събеседване на 15.03.2017г. от 10:00ч.

02.03.2017г.

4 ПУ

 1. Учител теоретично обучение - технология на продуктите за обществето хранене
 2. Учител, специален педагог
 3. Логопед

8570159

До 15.03.2017г., събеседване на 16.03.2017г. от 13:00ч.

До 05.04.2017г., събеседване на 06.04.2017г. от 13:00ч.

02.03.2017г.

15 СУ

 1. Домакин

9382880

До 06.03.2017г.

02.03.2017г.

54 СУ

 1. Учител – старши учител начален етап – 2 места

9381187

До 28.03.2017г.

 

02.03.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9943325

До 10.03.2017г.
Събеседване на 13.03.2017г. от 10:00ч.

02.03.2017г.

СМГ

 1. Учител по музика

9831219

До 13.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

25 ОУ

 1. Начален учител в ПИГ

9521170
9552904

До 17.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО

9382926
9382862

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 13:00ч.

28.02.2017г.

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9382818
9382824

До 06.03.2017г.
Събеседване на 07.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Педагогически съветник /по заместване/
 3. Ръководител компютърен кабинет /по заместване/

9881131
9878570

До 02.03.2017г.

28.02.2017г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 10.03.2017г.
Събеседване на 13.03.2017г. от 10700ч.

27.02.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

8241131

До 02.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

27.02.2017г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ

8628363
8622966

До 02.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 11:00ч.

27.02.2017г.

НУИИ

 1. Общ работник – 0,5 щат

9876388
9874926

До 31.03.2017г.

27.02.2017г.

2 СУ

 1. Начален учител

9556252

До 30.03.2017г.

24.02.2017г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка

9552904
9532741

До 17.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

24.02.2017г.

ДГ №18

 1. Психолог – 0,5 щат

9437641
9437954

До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г. от 10:00ч.

24.02.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Заместник директор в ЧЦДГ
 3. Медицинска сестра
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиеникт

0896769230

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017г. от 16:00ч.

24.02.2017г.

1 ПУ

 1. Учител специална педагогика – 2 места

0877343655

До 09.03.2017г.

22.02.2017г.

20 ОУ

 1. Учител по Човек и природа

9521304

 

22.02.2017г.

105 ОУ

 1. Учител в начален етап

8620573

До  03.03.2017г.
Събеседване на 06.02.2017г. от 10:00ч.

22.02.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в група ЦДО – 0,5 щат
 3. Учител по география и икономика – лекторски часове
 4. Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество – лекторски часове
 5. Учител по химия и човекът и природата – лекторски часове

8960100

До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г. от 14:00ч.

22.02.2017г.

ПГТ

 1. Лектор по химия и опазване на околната среда – 9 часа лекторски

9732864
9732657

До 24.02.2017г.

22.02.2017г.

ДГ №138

 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

 

22.02.2017г.

125 СУ

 1. Учител в начален етап в ЦО

8758196
8758197

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 10:00ч.

22.02.2017г.

ЧДГ „Симба“

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател

8134836
0892467060

 

20.02.2017г.

120 ОУ

 1. Начален учител

8662593

До 23.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 10:00ч.

20.02.2017г.

ДГ №200

 1. Детски учител

9670046

До  27.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 13:00ч.

20.02.2017г.

177 ОУ

 1. Учител по музика

0878854449

До 06.03.2017г.
Събеседване на 09.03.2017г. от 13:00ч.

17.02.2017г.

21 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат

9624689

До 23.02.2017г.

17.02.2017г.

61 ОУ

 1. Работник, поддръжка на сгради – 0,5 щат

9345489

До  24.02.2017г.

17.02.2017г.

117 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9942111
0884701219

 

17.02.2017г.

192 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорг

9922093

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 11:00ч.

17.02.2017г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. ЗАС

8720047

До 24.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 14:30ч.

17.02.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител начална педагогика
 2. Помощник възпитател
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Хигиенист
 5. Медицинска сестра
 6. Педагог в ясла

0896769230

До 23.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 13:00ч.

17.02.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

0888374238

До 05.03.2017г.
 

17.02.2017г.

105 СУ

 1. Учител по математика

8620573

До 03.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

 

 1. Технически изпълнител

8263801

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 12:30ч.
До 20.02.2017г.

16.02.2017г.

42 ОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

8403458

До  17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 14:00ч.

16.02.2017г.

102 ОУ

 1. Логопед – 0,5 щат

9382654

До 24.02.2017г.

16.02.2017г.

141 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в начален етап в ЦДО 0,5 щат

8960100

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г. от 13:30ч.

16.02.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Завеждащ административна служба

9201203

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

ДГ №63

 1. Детски учител – 2 места
 2. Педагог в ясла

0886648784

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

ДГ №137

 1. Домекин

9362087
9362086

До 06.03.2017г.
 

16.02.2017г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Счетоводител

9560749

До 02.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ

9881131
9878570

До 22.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 11:00ч.

15.02.2017г.

61 ОУ

 1. Заместник – директор по АСД

9345489

До 17.02.2017г.

15.02.2017г.

81 СУ

 1. Начален учител в ЦДО
 2. Библиотекар
 3. Учител по АЕ

9755495
9745494

До  22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г.

15.02.2017г.

72 ОУ

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

9295350

До 10.03.2017г.
Събеседване на 15.03.2017г. от 14:00ч.

15.02.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9943325

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

15.02.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Главен счетоводител

8720108
9710175

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017г. от 9:00ч.

15.02.2017г.

ДГ №2

 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед

8580019
9586681
0894770421

 

15.02.2017г.

ДГ №7

 1. Детски учител – 3 места
 2. Медицинска сестра – 2 места

8589108
8694511

До 05.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г. от 10:00ч.

14.02.2017г.

11 ОУ

 1. Учител по музика

0887098966
8627348

До 24.02.2017г.

14.02.2017г.

23 СУ

 1. Учител по АЕ

9443588

До  16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

14.02.2017г.

ПГФК

 1. Учител по биология и здравно образование

8739500

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 15:30ч.

14.02.2017г.

ДГ №64

 1. Детски учител/старши учител

 

 1. Медицинска сестра в детска ясла

8242315
0884801696

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г.
До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г.

13.02.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист

9878772
9876402

До 27.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 10:00ч.

13.02.2017г.

17 СУ

 1. Учител по ФЕ

 

 1. Педагогически съветник

8217188
9203050

До  24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 11:30ч.
Събеседване на 28.02.2017г. от 11:30ч.

13.02.2017г.

94 СУ

 1. Заместник директор по АСД

9454663

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 10:00ч.

13.02.2017г.

97 СУ

 1. Ресурсен учител

8242303
sou97@abv.bg

До 22.02.2017г.

13.02.2017г.

123 СУ

 1. Начален учител - ПИГ

9203023

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

13.02.2017г.

ПГСС „Бузема“

 1. Ресурсен учител

8563458

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 14:30ч.

13.02.2017г.

ДГ №112

 1. Завеждащ административна служба

9592933/20

До 28.02.2017г.

10.02.2017г.

56 СУ

 1. Учител в ЦДО /по заместване/

8261177
8261387

До 14.02.2017г.
Събеседване на 15.02.2017г. от 10:00ч.

10.02.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755

От  24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 14:00ч.

09.02.2017г.

14 СУ

 1. Учител по НЕ

8313732

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 13:00ч.

09.02.2017г.

56 СУ

 1. Хигиенист /по заместване/

8261177
8261387

От  16.02.2017г.

09.02.2017г.

116 ОУ

 1. Учител по биология и ЗО, и химия и ООС и изобразително изкуство /по заместване/
 2. Лектор по музика – 110 ч.

9942301

До 15.02.2017г.

09.02.2017г.

26 СУ

 1. Начален учител в група за ЦДО /по заместване/

8573023
8570129

До 15.02.2017г.

 

09.02.2017г.

ЧСУ „Дружба“

 1. Учител по география и икономика

9345555
0894466995

До 15.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г.

09.02.2017г.

138 СУ

 1. Учител по АЕ

8720537
8723917

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 10:00ч.

09.02.2017г.

123 СУ

 1. Учител по история и география

9203023

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

09.02.2017г.

4 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8899726
8899626

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017 г. от 10:30ч.

09.02.2017г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956
9437952

До 28.02.2017г.

07.02.2017 г.

171.ОУ

 1. Педагогически съветник – ¼ щат
 2. Логопед – ¼ щат

 

02/991 75 54

До 08.02.2017 г. до 12:00 часа
Събеседване на 08.02.2017 г. от 13:00 часа
  
 

07.02.2017 г.

138.СУ

 1. Ресурсен учител – 1 място

02/872 05 37
02/872 39 17

До 10.02.2017 г.
Събеседване на 13.02.2017 г. от 10:00 часа

07.02.2017 г.

12.СУ

 1. Учител по английски език – гимназиален етап – профилирана подготовка– 1 място

02/943 79 52
02/943 79 56

До 27.02.2017 г.

07.02.2017 г.

131.СУ

 1. Учител по БЕЛ с чужд език /испански,немски или руски език/

02/8777 144
02/8747 109

До 10.02.2017 г.
Събеседване на 10.02.2017 г. от 9:00 до 13:00 часа

07.02.2017 г.

63.ОУ

 1. Лекторски часове по музика – 9 ч. седмично

02/938 29 26
02/938 28 62

До 17.02.2017 г.
Събеседване на 20.02.2017 г. от 13:00 часа

07.02.2017 г.

85.СУ

 1. Учител в група за целодневно обучение в пети клас – 1 щат

02/945 81 64
02/840 63 30

До 21.02.2017 г.
Събеседване на 22.02.2017 г. от 14:00 часа

07.02.2017 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 2 места

02/971 00 56

 До 09.02.2017 г. в деловодството
Събеседване на 10.02.2017 г.

03.02.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител
 2. Логопед
 3. Психолог

0877343655

До 13.02.2017г.

03.02.2017г.

28 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване до завръщане на титуляра/

8223183
8295172
8295166

От  16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

48 ОУ

 1. Психолог

8313087
8310120

До 24.02.2017г.

03.02.2017г.

74 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9346617
9346616
9346619

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

 

03.02.2017г.

105 СУ

 1. Учител по математика

8620573

До 12.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

СПГЕ

 1. Хигиенист

8720047

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

ДГ №90

 1. Помощник-възпитател

9360464
9382856

До 13.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

03.02.2017г.

55 СУ

 1. Учител по руски език
 2. Начален учител /АЕ/НЕ
 3. Счетоводител
 4. Хигиенистка

8771297

До 17.02.2017г.

02.02.2017 г.

НУТИ

 1. Учител по АЕ

8929180

 

02.02.2017 г

ДГ №185

 1. Помощник възпитател – 2 места

9791138

От  06.02.2017г.
Събеседване на 22.02.2017г. от 13:00ч.

02.02.2017 г

ДГ №66

 1. Учител
 2. Помощник възпитател

9923146

До 06.02.2017г.
Събъседване на 10.02.2017г.

02.02.2017 г

33 ЕГ

 1. Учител по химия и биология

9250058

До 08.02.2017г.

 

02.02.2017 г

75 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Учител по математика

9200136

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

02.02.2017 г

175 ОУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат

9982084

До 15.02.2017г.

02.02.2017 г

ДГ №19

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8661230

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 13:00ч.

02.02.2017 г

ССУ „Ген. Владимир Стойчев“

 1. Учител по математика /по заместване/

8703481

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

02.02.2017 г

119 СУ

 1. Учител в начален етап в ПИГ

8701008

До 10.02.2017г.

02.02.2017 г

19 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Хигиенист

 

9520825
9522484

До 17.02.2017г.

31.01.2017г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

31.01.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО в прогимназиален етап – 0,5 щат

8960100

До 09.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

31.01.2017г.

191 ОУ

 1. Технически секретар

0884801766

До 10.02.2017г.

31.01.2017г.

ПГПСС

 1. Ресурсен учител

8563458

До 06.02.2017г.
Събеседване на 07.02.2017г. от 10:00ч.

31.01.2017г.

НПГПТО

 1. Учител по БЕЛ

8056912

До 01.02.2017г.

31.01.2017г.

69 СУ

 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика

9791806
9791805

.

31.01.2017г.

СГСАГ

 1. Секретар

8661271

До 03.02.2017г.

30.01.2017г.

3 СУ

 1. Хигиенист

8221661

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 11:00ч.

30.01.2017г.

105 СУ

 1. Домакин

8620573

До 13.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

30.01.2017г.

ДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 10.02.2017г.
.

30.01.2017г.

СПГЕ

 1. Хигиенист

8720047

До 07.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

30.01.2017г.

123 СУ

 1. Ресурсен учител със специална педагогика

9203023

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 14:00ч.

30.01.2017г.

ПГЕА

 1. Заместник директор по УД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника и технологии
 3. Учител инженер, специалност телекомуникации
 4. Учител по информатика и информационни технологии
 5. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 6. Учител по АЕ
 7. Учител по физическо възпитание и спорт
 8. Портиер – 0,5 щат
 9. Огняр – 0,5 щат
 10. Снабдител – 0,5 щат
 11. Домакин – 0,5 щат
 12. Работник поддръжка – 2 места
 13. Електротехник
 14. Хигиенист
 15. Водопроводчик

8956922
8956919
8956910

До 03.02.2017г.

30.01.2017г.

8 СУ

 1. Учител по информационни технологии, начален и прогимназиален етап

8719035

До 02.02.2017г.

30.01.2017г.

ДГ №165

 1. Работник кухня /по заместване/

8720102

До 28.02.2017г.

27.01.2017 г.

15 СУ

 1. Начален учител /по заместване/

9381304
9382880

До 02.02.2017г.

27.01.2017 г

45 ОУ

 1. Учител в ГЦО

8221410

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

27.01.2017 г

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Учител по АЕ

9977072

До 09.02.2017г.
Събеседване на 10.02.2017г. от 10:00ч.
.

27.01.2017 г

ПГ по Телекомуникации

 1. Системен администратор – 0,5 щат

8611172

До 02.02.2017г.

27.01.2017 г

23 СУ

 1. Учител по математика

9443588

До 06.02.2017г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

27.01.2017 г

ДГ №79

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8682149
0884801655

До 31.01.2017г.
Събеседване на 31.01.2017г. от 11:00ч.

27.01.2017 г

83 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9923060
0884801763

До 03.02.2017г.

25.01.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Учител в ЧЦДГ с АЕ
 5. Учител по китайски език
 6. Педагог в ясла

0896769230

 

До 03.02.2017г.

25.01.2017г.

113 СУ

 1. Учител по биология и химия

8220329
9204086

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 10:30ч.

25.01.2017г.

10 СУ

 1. Начален учител

8747178

До 09.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.
.

25.01.2017г.

37 СУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8263801

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

25.01.2017г.

49 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник
 3. Ресурсен учител – 2 места
 4. Хигиенист – 0,5 щат

8472330

До 07.02.2017г.

24.01.2017г.

1 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител начален етап за ЦДО
 3. Хигиенист – 2 места

9835363

До 27.01.2017 г.

До 03.02.2017г.

24.01.2017г.

3 СУ

 1. Домакин

8221661

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 11:00ч.

24.01.2017г.

ДГ №142

 1. Логопед – 0,5 щат

9546020

До 03.02.2017г.
.

24.01.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Заместник директор по УД – 0,5 щат
 2. Заместник директор по АСД – 0,5 щат
 3. Библиотекар

9710056

До 26.01.2017г.

Събеседване на 30.01.2017г.

24.01.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Педагогически съветник
 3. Учител по математика
 4. Начален учител

8263801

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 10:00ч.

24.01.2017г.

ДГ №93

 1. Психолог – 1 и 0,5 щат
 2. Детегледачка

8562869
8557042

До 03.02.2017г.

20.01.2017г.

44 СУ

 1. Учител в начален етап - ЦДО

8452782

До 25.01.2017 г.

20.01.2017г

36 СУ

 1. Хигиенистка

8586148
0879609570

До 17.02.2017г.

20.01.2017г

81 СУ

 1. Учител в начален етап – ЦДО – 2 места

9755495
8854966

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г.

20.01.2017г

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9710056

До 25.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от

20.01.2017г

ДГ №37

 1. Помощник възпитател
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Логопед – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 0,5 щат

8554119

До 27.01.2017г.
Dg37sofia@abv.bg

20.01.2017г

ДГ №78

 1. Педагог – 0,5 щат

8875333
8857676

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 13:00ч.

20.01.2017г

30 СУ

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Свободни часове за учител по технологии, ДБТ, Технологии и предприемачество – 176 ч.

8221785

До 03.02.2017г.

20.01.2017г

49 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник

8472330

До 03.02.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

20.01.2017г

125 СУ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8758196

До 03.02.2017г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

20.01.2017г

15 СУ

 1. Ресурсен учител

9381304

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

5 ОУ

 1. Учител в ПИГ

8561065
8565065

До 27.01.2017 г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ – чл.68,т.3
 2. Учител в ПИГ – 2 места по чл.68,т.1

9387015

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г.

19.01.2017г.

18 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

9880301

До 07.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

33 ОУ

 1. Ресурсен учител

8242377

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

36 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8586148
0879609570

До 07.02.2017г.
Събеседване отна 08.02.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

55 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Начален учител с АЕ/НЕ
 3. Учител по ФВС
 4. Счетоводител
 5. Хигиенистка

8771297

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по история
 2. Учител – лектор по география

9874344
9319388

До 25.01.2017г.

19.01.2017г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ

9560749

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8892527
9784888

До 23.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г. от 14:30ч.

19.01.2017г.

140 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места

9343373
9346449

До 25.01.2017г.

19.01.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249145

 

19.01.2017г.

ДГ №61

 1. Логопед

8709377

До 26.01.2017г.
Събеседване на 27.01.2017г.

19.01.2017г.

ДГ №112

 1. Специален педагог
 2. Готвач

9592933
9592920

До 31.01.2017г.

19.01.2017г.

6 ОУ

 1. Учител в ПИГ /по заместване/

9881713

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

9316053

До 01.02.2017г.
Събеседване на 03.02.2017г. от 10:00ч.

17.01.2017г.

27 СУ

 1. Ресурсен учител

8244815
0879906360

До 20.01.2017 г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

17.01.2017г.

29 СУ

 1. Ресурсен  учител

8319119

До 20.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 14:30ч.

17.01.2017г.

34 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8594131

До 27.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 11:30ч.

17.01.2017г.

96 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

17.01.2017г.

ПГ по транспорт

 1. Атомеханик

9732864
9732657

До 19.01.2017г.

16.01.2017г.

7 СУ

 1. Хигиенистка

9876370

До 20.01.2017 г.

16.01.2017г.

20 ОУ

 1. Ресурсен учител

9521304

До 30.01.2017г.

16.01.2017г.

35 СУ

 1. Учител по биология и химия

8661060

sou_dv@abv.bg

16.01.2017г.

36 СУ

 1. Учител по математика и информатика

8586148
0879609570

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

42 ОУ

 1. Ресурсен учител

8403458

До 24.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г. от 16:00ч.

16.01.2017г.

104 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8585192
8585124

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ

9878570

До 27.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 12:40ч.

16.01.2017г.

ДГ №81

 1. Старши детски учител

8221882

До 31.01.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

13.01.2017г.

153 ССУ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда

9383143
8372190

До 07.02.2017 г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 13:00ч.

13.01.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ

8720037

До 20.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г.  от 12:30ч.

13.01.2017г.

ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 1. Учител по БЕЛ

8611161
8611172

До 20.01.2017г.

13.01.2017г.

94 СУ

 1. Учител по БЕЛ Учител в Подготвителен клас

9454663

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

65 ОУ

 1. Лекторски часове по информационни технологии – 7 ч. седмично

9676936

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г. от 13:00ч.

13.01.2017г.

58 ОУ

 1. Хигиенист

9366755

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

13.01.2017г.

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

ДГ №64

 1. Психолог
 2. Медицински сестри – 2 места
 3. Учител по заместване

8242315

До 25.01.2017г.

13.01.2017г.

5 ОУ

 1. Хигиенист

8561065
8565065

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

81 СУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител в ЦДО
 3. Библиотекар
 4. Хигиенист – 2 места

9745494
9755495

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г.

13.01.2017г.

25 ОУ

 1. Портиер – 2 места

9552904
9532741

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.З

12.01.2017г.

61 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9346747

До 20.01.2017 г.

12.01.2017г.

79 СУ

 1. Учител в ЦДО

8253811

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г.  от 13:00ч.

12.01.2017г.

ДГ №124

 1. Логопед – 0,5 щат

9522028

До 27.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

12.01.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Логопед
 3. Психолог

0877343655

До 19.01.2017г.

12.01.2017г.

70 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

8277492

До 31.01.2017г.

12.01.2017г.

ДГ №12

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

0884801652

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

12.01.2017г.

170 СУ

 1. Ресурсен учител

8923082
9823086

До 20.01.2017г.

12.01.2017г.

85 СУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

9458164
8406330

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

12.01.2017г.

77 ОУ

 1. Учител по информационни технологии

8264163

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 13:00ч.

12.01.2017г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 23.01.2017г.
Събеседване на 24.01.2017г. от 10:00ч.

10.01.2017 г.

74 СУ

 1. Учител по АЕ

9346617
9346616
9346619

До 16.01.2017 г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

10.01.2017 г

92 ОУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Психолог – 0,5 щат

8284726
8284733

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г.

10.01.2017 г

104 ОУ

 1. Хигиенист

8585192
8585124

До 18.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

10.01.2017 г

ПГЕА

 1. Заместник –директор по УВД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника
 3. Учител инженер специалност телекомуникации
 4. Учител по АЕ – 0,5 щат
 5. Огняр
 6. Снабдител
 7. Работник поддръжка
 8. Хигиенист

8956922
8956919
8956910

До 20.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №88

 1. Логопед – 0,5 щат

9788232
0884801616

До 20.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

10.01.2017 г

122 ОУ

 1. Ресурсен учител

8664995

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №165

 1. Работник кухня

8720102

До 29.01.2017г.

10.01.2017 г

37 СУ

 1. Учител по математика
 2. Начален учител

8263801

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 12:30ч.

10.01.2017 г

26 СУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

8573023
8570129

До 16.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №90

 1. ЗАС

9360464
9383856

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 12:00ч.

10.01.2017 г

ДГ №95

 1. Учител в подготвителна група – 2 места

0885922796

До 20.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

10.01.2017 г

ЧСУ „Кралица София Испанска“

 1. Начален учител

4833353

До 16.01.2017г.
Събеседване на 18.01.2017г.

09.01.2017г.

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап

9521304

До 23.01.2017 г.

09.01.2017г.

41 ОУ

 1. Главен счетоводител

9878847
9890127

До 23.01.2017г.
Събеседване на 24.01.2017г. от 10:30ч.

09.01.2017г.

76 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 2-3 клас
 2. Лектор по изобразително изкуство – 5-7 клас

9874344
9319388

До 16.01.2017г.

09.01.2017г.

118 СУ

 1. Учител в ПИГ в начален етап – 2 места

8750362
740165

До 13.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 14:00ч.

09.01.2017г.

171 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 420 ч.

9917554

До 11.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

09.01.2017г.

176 ОУ

 1. Учител по АЕ

9963213

До 19.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

09.01.2017г.

ЧНУ „Прогресивно образование“

 1. Начален учител – 2 места
 2. Лектолски часове по НЕ
 3. Лекторски часове по испански език
 4. Учител по АЕ с втори  испански език
 5. Учител по математика и информатика
 6. Учител по ЧП – 0,5 щат
 7. Учител по история и география
 8. Лекторски часове по музика
 9. Лекторски часове по ИИ
 10. Лекторски часове по хореография
 11. Лекторски часове по драма
 12. Учител по физическо възпитание и спорт

0882944489

До 18.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

09.01.2017г.

ДГ №126

 1. Детски учител

8220578
8223456

До 11.01.2017г.

06.01.2017г.

4 ОУ

 1. Учител по АЕ

8899626
8899726

До 12.01.2017 г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 11:30ч.

06.01.2017г.

55 СУ

 1. Начален учител
 2. Ресурсен учител

8771297

 

06.01.2017г.

64 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9613436

До 25.01.2017г.

06.01.2017г.

126 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учители в ЦДО – 2 места

8585045
8593161

До 13.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 10:30ч.

06.01.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по ФВС – начален етап

9943325

До 16.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

06.01.2017г.

НПМГ

 1. Технически секретар
 2. Завеждащ тихническа административна служба и архив

8628363
8622966

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

06.01.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител по бЕЛ
 4. Учител по китайски език
 5. Помощник-готвач

0896769230

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

05.01.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – 0,5 щат
 3. Логопед
 4. Психолог

0877343655

До 09.01.2017 г.

05.01.2017г.

52 ОУ

 1. Помощник-възпитател в ПГ /по заместване/

8552054

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г.

05.01.2017г.

60 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 17.01.2017г.
Събеседване на 18.01.2017г. от 14:00ч.

05.01.2017г.

37 СУ

 1. Педагогически съветник
 2. Учител по БЕЛ

8263801

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 12:00ч.

05.01.2017г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

05.01.2017г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8892527
9784888

До 12.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 13:30ч.

05.01.2017г.

ПГСТТ

 1. Технически секретар

9874108

До 27.01.2017г.

05.01.2017г.

ДГ №134

 1. Учител в логопедична група

9522919
0884801411

До 12.01.2017г.

03.01.2017г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9833958
9835130

До 06.01.2017 г.

03.01.2017г.

РУО София-град

 1. Специалист - деловодител

 

9356060

До 06.01.2017г.


КЪМ АРХИВ -->>