начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

27.05.2015г.

145 ОУ

 1. Начален учител – 2 места /едното място е по заместване/ 

8774482

До 02.06.2015г.
Събеседване на 03.06.2015г.

27.05.2015г

ПГТКИ

 1. Учител по теоретично обучение и практика

8298177
0879945640

До 30.06.2015г.

27.05.2015г

ЧСОУ „Свети Георги

 1. Учител в предучилищна педагогика за подготвителен клас
 2. Начален учител

9628753
0889559880

До 10.06.2015г.

27.05.2015г

ОДЗ №47

 1. Детски учител – 2 места /едното е по заместване считено от 1 юни/

8249145

До 31.07.2015г.
Събеседване на 09.07.2015г.

27.05.2015г

ОДЗ №28

 1. Детски учител

8749054
0884801634

До 09.06.2015г.
Събеседване на 11.06.2015 г.от 13:30ч.

27.05.2015г

ОДЗ №93

 1. Помощник – възпитател – 2 места

8562869
8557042

До 10.06.2015г.

27.05.2015г

ЦДГ №112

 1. Детски учител – 2 места

9592933
9592920

До 31.07.2015г.

25.05.2015г.

19 СОУ

 1. Учител по НЕ – 2 места
 2. Учител по АЕ – 3 места

9293016

До 29.05.2015г.

25.05.2015г

130 СОУ

 1. ЗАС, касиер-домакин

8470495
0879533327

До 15.06.2015г.
Събеседване на 17.06.2015г. от 14:00 ч.

25.05.2015г

ОДЗ №137

 1. Старши учител
 2. Младши учител

9362087
9362086

До 20.06.2015г.

25.05.2015г

ОДЗ №9

 1. Детски учител

8740325
0879248617

До 20.06.2015г.
Събеседване на 09.07.2015г.

19.05.2015г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755

До 24.05.2015г.
Събеседване на 25.06.2015г. от 16:00 ч.

19.05.2015г.

60 ОУ

 1. Психолог
 2. Логопед
 3. Ресурсен учител

9366875

До 26.05.2015г.
Събеседване на 28.05.2015г. от 11:00 ч.

19.05.2015г.

НУКК

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в детска градина – 2 места

9048240
9578683
9578681

До 10.06.2015г.

19.05.2015г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Учител по АЕ
 2. Начални учители

9526584

До 10.06.2015г.

19.05.2015г.

ОДЗ №93

 1. Логопед – 0,5 щат

8562869
8557042

До 29.05.2015г.

15.05.2015г.

128 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап

8840381

До 09.06.2015г.
Събеседване на 10.06.2015г.

15.05.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Завеждащ административна служба

9201203

До 19.05.2015г.
Събеседване на 26.05.2015г. от 10:00 ч.

15.05.2015г.

7 СОУ

 1. Възпитател

9876370

До 25.05.2015г.

15.05.2015г.

ПГЕА

 1. Учител по АЕ

8956922

До 26.05.2015г.

15.05.2015г.

ОДЗ №128

 1. Старши учител

8223618

Събеседване на 04.06.2015г.

13.05.2015г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Хореограф
 3. Възпитател в ПИГ – 3 места
 4. Възпитател по чл.68, ал.1, т.3
 5. Възпитател ПГ - места

8561065
8565065

До 22.05.2015г.
Събеседване на 27 и 28.06.2015г.

13.05.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ

9880301

До 27.05.2015г.
Събеседване на 28.05.2015г. от 13:00 ч.

13.05.2015г.

ОДЗ №12

 1. Детски учител – 2 места
 2. Детски учител по чл.67

0884801652

До 20.06.2015г.
Събеседване на 23.06.2015г. от 13:00 ч.

13.05.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

До 29.05.2015г.

13.05.2015г.

58 ОУ

 1. Психолог
 2. Логопед
 3. Ресурсен учител

9366755

До 29.05.2015г.
Събеседване на 02.06.2015г. от 14:00 ч.

08.05.2015г.

ПГПСТТ

 1. Общ работник

9874108

До 26.05.2015г.

08.05.2015г.

ДОДЗ „Младост“

 1. Медицинска сестра в ясла

0892606919

Събеседване на 25.05.2015г.

08.05.2015г.

52 ОУ

 1. Начален учител с АЕ, руски или ИТ – 2 места
 2. Възпитател – 5 места
 3. Учител по АЕ  в начален етап – 0,5 щат
 4. Възпитател в прогимназиален етап с химия и биология
 5. Лектор по музика – 188 ч.

8552054

До 17.07.2015г.
Събеседване на 21.07.2015г.

07.05.2015г.

ЧСОУ „Евлоги и Христо Георгиева“

 1. Начален учител
 2. Учител в подготвителен клас

0887537444
cpalchovska@unischool.bg

До 20.05.2015г.

07.05.2015г.

ОДЗ №66

 1. Педагог – 0,5 щат

9923146

До 14.05.2015г.

30.04.2015г.

189 ОДЗ

 1. Учител ПУВ – 8 броя
 2.             Помощник възпитател – 4 броя
 3.             Общ работник – 1 брой

       494 0973

До 08.05.2015г.

30.04.2015г.

ПГИИРЕ

 1. 42 Лекторски часа по Физика и астрономия
 2.  

920 12 03

До 08.05.2015г.

29.04.2015г.

50 ОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Възпитател – 3 места

9671186
9671181

До 29.05.2015г.

29.04.2015г.

СПГПТ

 1. Учител по Български език и литература – 1 място с изпитателен срок

983 39 58
983 51 30
983 36 92

До 08.05.2015г.

29.04.2015г.

ОДЗ №137

 1. Старши учител
 2. Младши учител

9362087
9362086

До 30.05.2015г.

29.04.2015г.

139 ОУ

 1. Възпитател начален етап на срочен трудов договор

       866 77 41
866 76 41

До 15.05.2015г.
Събеседване на 19.05.2015г.

24.04.2015г.

17 СОУ

 1. Счетоводител

8217188

До 01.05.2015г.
Събеседване на 04.05.2015г. от 9:30 ч.

24.04.2015г.

112 ОУ

 1. Начален учител – 3 места

8467325

До 15.05.2015г.

24.04.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

 

8240112

До 05.05.2015г.
Събеседване на 07.05.2015г. от 10:00 ч.

24.04.2015г.

44 СОУ

 1. Старши учител по АЕ /по заместване/

8452682

До 30.04.2015г.

23.04.2015г.

41 ОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет /по заместване

9878847
9890127

Събеседване на 24.04.2015г. от 10:30 ч.

23.04.2015г.

46 ОУ

 1. Главен счетоводител – 0,5 щат

8310049

До 23.04.2015г.

23.04.2015г.

50 ОУ

 1. Възпитател – 3 места

9671181

До 29.05.2015г.

 

23.04.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по химия /по заместване/

8221065
8221066

 

23.04.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Помощник директор
 2. Възпитател
 3. Ресурсен учител
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиенист

0896769230
9709363

До 30.04.2015г.
Събеседване на 05.05.2015г. от 11:00 ч.

17.04.2015г.

2 СОУ

 1. Домакин-архивар

9556252

До 30.04.2015 г.

17.04.2015г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До  24.04.2015г.
Събеседване на 29.04.2015г.

 

17.04.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по музика
 2. Учител  предучилищна и начална педагогика
 3. Медицинска сестра

9709363

До 24.04.2015г.
Събеседване на 29.04.2015г. от 11:00 ч.

 

14.04.2015г.

116 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас /по заместване/

9942301

До 17.04.2015 г.

14.04.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9835130
9833692

До  30.04.2015г.

 

14.04.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

9201203

До 16.04.2015г.
Събеседване на 17.04.2015г. от 10:00 ч.

 

09.04.2015г.

99 ОБУ

 1. Учител по география и икономика

0879398422

До 27.04.2015 г.

09.04.2015г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител /по заместване/

8580019

До  14.04.2015г.

 

09.04.2015г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител /по заместване/

8704192
0884801510

До 15.04.2015г.

 

09.04.2015г.

9 ФЕГ

 1. Общ работник /по заместване/

9877216

До 25.04.2015г.
Събеседване на 27.04.2015г. от 14:00 ч.

03.04.2015г.

7 СОУ

 1. Старши учител по БЕЛ

9876370

До 17.04.2015 г.

03.04.2015г.

ПГХВТ

 1. Главен счетоводител – 4 часа

8221374

До  08.04.2015г.
Събеседване на 09.04.2015г. от 10:00 ч.

 

03.04.2015г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 15.04.2015г.
Събеседване на 16.04.2015г. от 10:00 ч.

03.04.2015г.

83 ОУ

 1. Учител по музика – 58 ч.

9923060

До 09.04.2015г.

31.03.2015г.

2 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9556252

До 13.04.2015 г.

31.03.2015г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове по музика -

9964781

До  14.04.2015г.
Събеседване на 15.04.2015г. от 10:00 ч.

 

31.03.2015г.

НПГПТД „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по философия /по заместване/

8056949
8056940

До 07.04.2015г.

31.03.2015г.

51 СОУ

 1. Учител по АЕ

9521149
9520545

До 07.04.2015г.
Събеседване на 07.04.2015г. от 11:00 ч.

31.03.2015г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 30.04.2015 г.

31.03.2015г.

9 ФЕГ

 1. Завеждащ АТС /по заместване/

9877216

До 09.04.2015г.
Събеседване на 14.04.2015г. от 14:00 г.

31.03.2015г.

23 СОУ

 1. Ресурсен учител

9442781

До 14.04.2015г.
Събеседване на 15.04.2015г. от 9:30 ч.

27.03.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по информационни технологии и информатика

9381304
9382880

До 31.03.2015 г.

27.03.2015г.

105 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8620573
8683528

До  05.04.2015г.
Събеседване на 06.04.2015г. от 10:00 ч.

 

27.03.2015г.

ЦДГ №112

 1. Педагог с интегрирано обучение в СОП група

9592933

До 30.04.2015г.

27.03.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по география и икономика
 2. Хигиенист

0896769230
9709363

До 03.04.2015г.
Събеседване на 06.04.2015г. от 11:00 ч.

25.03.2015г.

29 СОУ

 1. Педагогически съветник

8319119
8310170

До 30.03.2015 г.
Събесдване на 30.03.2015г. от 14:30 ч.

25.03.2015г.

51 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по АЕ

9520545
9521149

До  27.03.2015г.
Събеседване на 30.03.2015г. от 11:00 ч.

 

25.03.2015г.

1 ПУ

 1. Завеждащ ЗАТС

9208198
9200780

До 01.04.2015г.
Събеседване на 02.04.2015г. от 10:00 ч.

23.03.2015г.

23 СОУ

 1. Ресурсен учител /по заместване/

9443588

До 30.03.2015 г.
Събесдване на 31.03.2015г. от 9:30 ч.

23.03.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9943325

До  31.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 10:30 ч.

 

23.03.2015г.

140 СОУ

 1. Хигиенист

9343373
9346449

До 27.03.2015г.
Събеседване на 30.03.2015г. от 14:00 ч.

23.03.2015г.

НУИИ „Илия Петров“

 1. Учител по теоретична подготовка, специалност- живопис
 2. Счетоводител – висше икономическо образование

 

0884 328 418
02/9876388

До 27.03.2015г. от 9 до 16 часа

23.03.2015г.

ЦДГ № 45 „Алиса“

 1. Учител
 2. Старши учител

02/831 00 58
0885 208 968
0884 801 463

До 30.04.2015г.
Събеседване на 04.05.2015г. от 9.00 ч.

23.03.2015г.

НПГПТО
„М. В. Ломоносов“

 1. Оперативен счетоводител – минимум средно икономическо образование

02/8056912
02/8056939
02/8056949

До 27.03.2015г.

23.03.2015г.

ПГТ

 1. Учител по практическо обучение
 2. Охранител

9732864
9732657

До 24.03.2015г.

20.03.2015г.

ПГАВТ

 1. Учител по АЕ

8221186
8285010

До 31.03.2015 г.

20.03.2015г.

ЧСОУ „ Св.Георги“

 1. Учител по АЕ

0897009445

До  31.03.2015г.

 

20.03.2015г.

ОДЗ №66

 1. Работни в кухня

9923146

До 26.03.2015г.
Събеседване на 26.03.2015г. от 13:00 ч.

18.03.2015г.

ПГХМТ

 1. Лекторски часове по история и цивилизация -9 клас-2 ч. и 10 клас – 2 ч. /седмично/

9388001

До 21.03.2015 г.

18.03.2015г.

ОДЗ №65

 1. Детски учител

8718154

До  31.03.2015г.

 

17.03.2015г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания

9208198
9200780

До 23.03.2015 г.

17.03.2015г.

140 СОУ

 1. Учител по музика

9343373
9346449

До  23.03.2015г.
Събеседване на 24.03.2015г. от 14:00 ч.

 

17.03.2015г.

143 ОУ

 1. Психолог

8464918
8465264

До 27.03.2015г.

17.03.2015г.

163 ОУ

 1. Учител по математика, информатика и физика

9782394
9781516

До 27.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 10:00 ч.

17.03.2015г.

ПГТЕ

 1. Помощник директор по АСД

8284530

До 01.04.2015г.
Събеседване на 03.04.2015г. от 10:00 ч.

17.03.2015г.

64 ОДЗ

 1. Детски учител

8242315

До 31.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 13:00 ч.

13.03.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 17.03.2015 г.
Събеседване на 18.03.2015г.

13.03.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по арабски език

9880301

До  31.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 13:00 ч.

 

13.03.2015г.

НПГПТО „Ломоносов“

 1. Хигиенист

8056939
8056949

До 25.03.2015г.

12.03.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по физика

9387015

До 17.03.2015 г.
Събеседване на 18.03.2015г.

12.03.2015г.

101 СОУ

 1. Хигиенист

9382824

До  17.03.2015г.
Събеседване на 18.03.2015г. от 13:00 ч.

 

12.03.2015г.

ПГХВТ

 1. Хигиенист

8221374

 

Събеседване на 16.03.2015г. от 10:00 ч.

12.03.2015г.

ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Директор с група

9709363

До 20.03.2015г.
Събеседване на 21.03.2015г. от 14:00 ч.

12.03.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в ПНУП
 2. Помощник директор
 3. Помощник възпитател

0896769230
9709363

До 20.03.2015г.
Събеседване на 21.03.2015г. от 14:00 ч.

12.03.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 22.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г. от 10:00 ч.

12.03.2015г.

119 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8701008
8720008

До 19.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г. от 10:00 ч.

11.03.2015г.

25 ОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

9552904
9532741

До 19.03.2015 г.
Събеседване на 23.03.2015г.  от 15:00 ч.

11.03.2015г.

33 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

8242377

До  30.03.2015г.

 

11.03.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по БЕЛ

8241131

До 17.03.2015г.
Събеседване на 19.03.2015г. от 12:30 ч.

11.03.2015г.

140 СОУ

 1. Касиер-домакин

9343373

До 19.03.2015г.
Събеседване на 21.03.2015г. от 13:00 ч.

11.03.2015г.

202 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ / по заместване/

9924205
0884801768

До 16.03.2015г.

11.03.2015г.

19 СОУ

 1. Секретар

9523016

До 18.03.2015г.

06.03.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 12.03.2015 г.
Събеседване на 13.03.2015г.

06.03.2015г.

25 ОУ

 1. Учител по география и биология

9521170
9552904

До  17.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г. от 14:00 ч.

 

06.03.2015г.

ОДЗ №82

 1. Детски учител

9343881

До 12.03.2015г.
Събеседване на 13.03.2015г. от 12:30 ч.

06.03.2015г.

113 СОУ

 1. Начален учител

8220329

До 10.03.2015г.
Събеседване на 11.03.2015г. от 13:00 ч.

06.03.2015г.

ЧСОУИЧЕ „Артис“

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9526584

До 15.03.2015г.

05.03.2015г.

4 ПУ

 1. Логопед
 2. Социален педагог

8570159
9571426

До 19.03.2015 г.
Събеседване на 20.03.2015г. от 13:00 ч.

05.03.2015г.

136 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8217053
8217088

До  09.03.2015г.
Събеседване на 10.03.2015г. от 14:00 ч.

 

05.03.2015г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 16.03.2015г.
Събеседване на 18.03.2015г.

05.03.2015г.

199 ОУ

 1. Работни поддръжка

9466956

До 20.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г.

05.03.2015г.

ОДЗ №101

 1. Слухово-речев рехабилитатор
 2. Готвач

8244877

До 18.03.2015г.
Събеседване на 20.03.2015г. от 9:00 ч.

27.02.2015г.

17 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация – съвместява и часове по география и икономика /по заместване/

8217188

До 04.03.2015 г.

27.02.2015г.

21 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9624689
8629189

До  10.03.2015г.

 

27.02.2015г.

48 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8313087
8310120

До 09.03.2015г.

27.02.2015г.

102 ОУ

 1. Възпитател

9382654

До 06.03.2015г.

27.02.2015г.

ПГЕА

 1. Учител по НЕ /по заместване/

8956933
8956922

До 06.03.2015г.

27.02.2015г.

105 СОУ

 1. Начален учител

8620573
8683528

До 05.03.2015г.
Събеседване на 06.03.2015г. от 10:00 .

27.02.2015г.

ОДЗ №170

 1. Педагог

9676822

До 13.03.2015г.
Събеседване на 16.03.2015г. от 10:00 ч.

27.02.2015г.

ОДЗ №29

 1. Детски учител /по заместване/

8706228
8708388

До 13.03.2015г.

27.02.2015г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Старши учител по физика и астрономия и химия и опазване на на околната среда

8720108
9710175

До 11.03.2015г.
Събеседване на 12.03.2015г. от 8:30 ч.

27.02.2015г.

23 СОУ

 1. Лектор по РЕ

 

 1. Учител по история и цивилизация

9443588

До 09.03.2015г.
Събеседване на 10.03.2015г. от 12:00 ч.
Събеседване на 10.03.2015г. от 14:00 ч.

26.02.2015г.

4 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8899726

До 27.02.2015 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 27.02.2015г от 13:00 ч.

26.02.2015г.

ПГЕБ

 1. Касиер

8575027

До  26.02.2015г.
Събеседване на 27.02.2015г. от 11:00 ч.

20.02.2015г.

7 СОУ

 1. Възпитател

9877989
9876370

До 27.02.2015 г.

20.02.2015г.

42 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8403458

До  25.02.2015г.
Събеседване на 26.02.2015г. от 14:00 ч.

 

20.02.2015г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

До 23.02.2015г.
.

20.02.2015г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ

9977072

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г. от 10:00 ч.

20.02.2015г.

140 СОУ

 1. Главен счетоводител

9343373

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г. от 14:30 ч.

20.02.2015г.

ПГПСТТ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9874108

До 10.03.2015г.
Събеседване на 20.02.2015г.

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г.

20.02.2015г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Технически секретар

8056949

До 26.02.2015г.
Събеседване на 27.02.2015г. от 9:00 ч.

20.02.2015г.

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 27.02.2015г.

20.02.2015г.

21 СОУ

 1. Възпитател

9624689
8629189

До 05.03.2015г.

20.02.2015г.

18 СОУ

 1. Специалист  «Човешки ресурси»

9880301

До 12.03.2015г.

20.02.2015г.

37 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8263801
8265462

До 09.03.2015г.

20.02.2015г.

16 ОУ

 1. Хигиенист

9387015

До 26.02.2015г.

20.02.2015г.

ЦДГ №133

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8720390

До 06.03.2015 г.

20.02.2015г.

ЦДГ №93

 1. Помощник-възпитател /по заместване /

8623049

До 25.02.2015г.

17.02.2015г.

1 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9835363

До 19.02.2015 г.
Събеседване на 20.02.2015г. от 14:00 ч.

17.02.2015г.

2 СОУ

 1. Хигиенист

9556252

До  16.03.2015г.

 

17.02.2015г.

112 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

8467325
0884801455

До 19.02.2015г.
.

17.02.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До 20.02.2015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 13:00 ч.

17.02.2015г.

ОДЗ №179

 1. Детски учител

8202471
8210025

До 20.02.2015г.
Събеседване на 25,26 и 27.02.2015г.

17.02.2015г.

134 СОУ

 1. Домакин

9316093

До 19.02.2015г.
Събеседване на 20.02.2015г.

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г.

17.02.2015г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Начален учител
 2. Учител в подготвителен клас

0889559880

До 23.02.2015г.

12.02.2015г.

33 EГ

 1. Хигиенист

8241131

До 20.02.2015 г.

12.02.2015г.

39 СОУ

 1. Учител в ПГ

8859019

До  20.02.2015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 14:30 ч.

 

12.02.2015г.

41 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт /по заместване/

9878847
9890127

До 16.02.2015г.
Събеседване до 18.02.2015 г от 10:30 ч.
.

12.02.2015г.

44 СОУ

 1. Главен счетоводител

8452682

До 20.02.2015г.
Събеседване на 13.02.2015г. от 13:00 ч.

12.02.2015г.

58 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9366755

До 18.02.2015г.
Събеседване на 19.02.2015г. от 14:00 ч.

12.02.2015г.

81 СОУ

 1. Начален учител 1-4 клас
 2. Учител по БЕЛ

 

 1. Учител по АЕ

9745494
9755495

До 18.03.2015г.
Събеседване на 19.02.2015г.

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г.

12.02.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9382824

До 26.02.2015г.
Събеседване на 16.02.2015г. от 11:00 ч.

12.02.2015г.

ПГТХТ

 1. Завеждащ административна служба
 2. Хигиенист – 0,5 щат

9367382
9366665

До 20.02.2015г.

12.02.2015г.

ПГТ  „Макгахан“

 1. Помощник директор по АСД

8720108
9710175

До 13.02.2015г.
СЪБЕСЕДВАНЕ НА 16.02.2015Г. ОТ 9:00 Ч.

12.02.2015г.

Цдг №165

 1. Детски учител /по заместване/

8720102

До 20.02.2015г.

09.02.2015г.

18 СОУ

 1. Възпитател

9880301

До 23.02.2015 г.

09.02.2015г.

42 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

8403458

До  13.02.2015г.

 

09.02.2015г.

130 СОУ

 1. Учител по руски език

8470495
0879533327

До 18.02.2015г.
Събеседване до 19.02.2015 г от 14:00 ч.
.

09.02.2015г.

СМГ

 1. Учител по АЕ

9839463
9831219

До 12.02.2015г.
Събеседване на 13.02.2015г. от 13:00 ч.

09.02.2015г.

ПГФК

 1. Учител по БЕЛ

8739500

До 12.02.2015г.
Събеседване на 13.02.2015г. от 15:00 ч.

09.02.2015г.

НУКК

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител в детска градина

9048240
9578680

До 31.03.2015г.

09.02.2015г.

Национален дворец на децата

 1. Хореограф – 0,5 щат

9202317

До 20.02.2015г.

06.02.2015г.

49 ОУ

 1. Учител по физика и човекът и природата

8472330

До 12.02.2015 г.

06.02.2015г.

134 СОУ

 1. Огняр

9310686

До  13.02.2015г.
Събеседване на 16.02.2015г.

 

06.02.2015г.

ОДЗ №29

 1. Помощник - възпитател

8706228
8708388

До 20.02.2015г.
.

06.02.2015г.

153 СУ

 1. Хигиенисти – 1 щат и 0,5

8372190

До 11.02.2015г.
Събеседване на 12.02.2015г. от 9:30 ч.

04.02.2015г.

ОДЗ №93 „Чуден свят“

 1. Логопед

 

8562869
8557042

До 20.02.2015 г.

04.02.2015г.

СГХСТ

 1. Портиер

8221096
9290583

До  20.02.2015г.

 

04.02.2015г.

134 СОУ

 1. Главен счетоводител
 2. Касиер

029310686

До 13.02.2015г.
Събеседване на16.02.2015г.

04.02.2015г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител – 2 места

8593157
9589291

До 04.03.2015г.

04.02.2015г.

ЦДГ №124

 1. Младши учител

9522928

До 20.02.2015г.

04.02.2015г.

68 СОУ

 1. Младши възпитател /по заместване/
 2. Чистач

9785029
9785059

До 15.02.2015г.

02.02.2015г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по отраслова и специфична професионална подготовка

 

80569-12
80569-49

До 06.02.2015 г.

02.02.2015г.

162 ОУ „Отец Паисий“

 1. Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

9943325

До  09.02.2015г.
Събеседване на 10.02.2015г. от 10:30 ч.

 

02.02.2015г.

ОДЗ №40 „Жар птица“

 1. Старши учител

8219047
8229360

До 13.02.2015г.

02.02.2015г.

91.НЕГ „Проф. К. Гълъбов“

 1. Старши учител по английски език

9872489
9875305

На 03.02.2015г. от 8.00 до 16.00ч.

30.01.2015г.

ОДЗ №66

 1. Работник в кухня

9923146

До 06.02.2015 г.
Събеседване на 06.02.2015г. от 13:30 ч.

30.01.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До  10.02.2015г.
Събеседване на 12.02.2015г. от 13:00 ч.

 

29.01.2015г.

17 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

 

8217188

До 04.02.2015 г.

29.01.2015г.

108 СОУ

 1. Учител по математика

8892527

До  02.02.2015г.
Събеседване на 03.02.2015г. от 9:30 ч.

 

29.01.2015г.

113 СОУ

 1. Учител в ПГ /по заместване/

8220329

 До 30.01.2015г.

29.01.2015г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител /по заместване/

9926304

До 20.02.2015г.

29.01.2015г.

ЦДГ №87

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9543064

До 15.02.2015г.

26.01.2015г.

1 СОУ

 1. Счетоводител

9835363

До 03.02.2015 г.
Събеседване на 04.02.2015г. от 14:00 ч.

26.01.2015г.

19 СОУ

 1. Възпитател с АЕ – 0,5 щат

9523016

До  28.01.2015г.

 

26.01.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по математика
 2. Хигиенист

9382824

 До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 10:00 ч.

26.01.2015г.

ПГБЕТС

 1. Учител по биология и химия – непълен щат

8283674

До 30.01.2015г.

26.01.2015г.

Ресурсен център

 1. Младши ресурсен учител

8289497

До 04.02.2015г.

23.01.2015г.

30 СОУ

 1. Хигиенист

8221785

До 28.01.2015 г.

23.01.2015г.

ОДЗ №75

 1. Медицинска сестра в яслена група

8770396
8749429

До  30.01.2015г.

 

23.01.2015г.

ЦДГ №136

 1. Детска учителка – по заместване /може и пенсионерка/

8551568
0884801418

 

23.01.2015г.

31 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8721156

До 29.01.2015г.

21.01.2015г.

8 СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по история и география

8719035

 

21.01.2015г.

166 СУ

 1. Помащник директор по УД /по заместване/
 2. Учител по АЕ

8473860

До  27.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 10:30 ч.

 

21.01.2015г.

ПГЕБТ

 1. Хигиенист

8575027

До 23.01.2015г.
Събеседване на 24.01.2015г. от 10:00 ч.

20.01.2015г.

39 СОУ

 1. Портиер

8859019

До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015 г. от 14:30 ч.

20.01.2015г.

123 СОУ

 1. Възпитатели – 2 места

9203023

До  28.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 14:00 ч.

 

20.01.2015г.

199 ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Възпитател

9466956

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 9:00 ч. и от 14:00 ч.

20.01.2015г.

ЧСОУ  „Г.С.Уланова“

 1. Учител по АЕ в начален етап

8658101
9630687
0888721101

До 11.02.2015г.

20.01.2015г.

96 СОУ

 1. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 26.01.015г.
Дъбеседване на 27.01.205 г. от 12:00 ч.

20.01.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап /по заместване/

9943325

До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 10:30 ч.

20.01.2015г.

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 26.01.2015г.

19.01.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9387015

До 22.01.2015г.

19.01.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по химия на АЕ

9880301
9878045

До  04.02.2015г.
Събеседване на 05.02.2015г. от 10:00 ч.

 

19.01.2015г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап /по заместване/

8771297
9744322

До 28.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 9:30 ч.

19.01.2015г.

59 ОУ

 1. Възпитател – начален етап

9366716
9366703

До 26.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г.  от 14:00 ч.

19.01.2015г.

83 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9923060

До 22.01.015г.

19.01.2015г.

199 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

9466956

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 14:00 ч.

16.01.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по химия – 0,5 щат

9381304
9382880

До 20.01.2015г.

16.01.2015г.

62 ОУ

 1. Свободни часове по:

-история и цивилизация – 45 ч.
-география и икономика – 52 ч.
-биология – 70 ч.
- ЧП – 53 ч.

0884801720
8341617

До  19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г.

 

16.01.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ – 2 места

9833958
9835130

До 15.02.2015г.

16.01.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 29.01.2015г.
Събеседване на 02.02.2015г.  от 10:00 ч.

16.01.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по японски език
 2. Учител по АЕ /по заместване/

8284530

До 28.01.015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 10:30 ч.

14.01.2015г.

32 СОУ

 1. Оперативен счетоводител

9874358

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 10:00 ч.

14.01.2015г.

118 СОУ

 1. Възпитател в начален курс /по заместване/

8740029

До  23.01.2015г.

 

14.01.2015г.

130 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – непълен норматив – 456 ч.

8470495
0879533327

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г . от 14:00 ч.

14.01.2015г.

4 ПУ

 1. Социален педагог

8570159
8571426

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г.  от 15:00 ч.

14.01.2015г.

ЦДГ №99

 1. Учител по музика

0884801415
8590112

До 16.02.015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 13:30 ч.

13.01.2015г.

179 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика 5-7 клас

0884801738

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 12:00 ч.

13.01.2015г

ПГТКИ

 1. Технически сътрудник – 0,5 щат
 2. Учител в специални предмети – инженер-химик, специалност «Обувно и кожено-галантерийно производство»

8298177
0879945640

До  16.01.2015г.
До 14.01.2015г.

13.01.2015г

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 22.01.2015г.
Събеседване на 23.01.2015г . от 10:00 ч.

13.01.2015г

ОДЗ №179

 1. Детски учител – 2 места

4372149

До 20.01.2015г.
Събеседване на 22-23.01.2015г.

12.01.2015г.

10 СОУ

 1. Педагогически съветник – 4 часов работен ден

8747178

До 20.01.2015г.
Събеседване на 23.01.2015г. от 13:00 ч.

12.01.2015г

56 СОУ

 1. Младши учител по испански език /по заместване/

8261177
8261387

До  22.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г. от 14:00 ч.

12.01.2015г

82 ОУ

 1. Възпитател в 3 клас, НУП

8791236
9736154

До 25.01.2015г.

12.01.2015г

84 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 15.01.2015г.
Събеседване на 16.01.2015г.

12.01.2015г

131 СОУ

 1. Начален учител в 3 клас /по заместване/

8777144

До 16.01.2015г.

12.01.2015г

138 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8720537

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 10:00 ч.

12.01.2015г

СГХСТ

 1. Учител по теоретично обучение

–техническо чертане
-машинознание
-автоматизация на производството

8221096
9290583

До 23.01.2015г.

12.01.2015г

ДЦДГ „Слава“ към МО

 1. Касиер-домакин – 0,5 щат

9878656
9670131

До 20.01.2015г.
Събеседване на 21.01.2015г.

12.01.2015г

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 14730 ч.

12.01.2015г

ЦДГ №7

 1. Детски учител

9521797

До 23.01.2015г.

09.01.2015г.

61 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас

9346747
9345489

До 28.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2014г. от 9:00 ч.

09.01.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

Мястото е свободно от 01.02.2015г.

09.01.2015г.

18 СОУ

 1. Хигиенист

9880301

До 23.01.2015г.

08.01.2015г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап
 2. Учител по АЕ

9835363

До 14.01.2015г.
До 16.01.2014г.

08.01.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

8241131

До  23.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 12:30 ч.

08.01.2015г.

82 ОУ

 1. Възпитател в начален етап 3 клас

8791236
9736154

До 14.01.2015г.

08.01.2015г.

СУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Старши учител по предмет АЕ
 2. Учител по история и цивилизация

8703481

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 10:30 ч.

08.01.2015г.

ПГТХТ

 1. Лектор по БЕЛ – 232 ч.

9367382
9366665

До 23.01.2015г.

08.01.2015г.

СПГТ

 1. Учител практическо обучение «Сервиране и барманство»

9833958
9835130

До 03.02.2015г.

08.01.2015г.

Ресурсен център

 1. Хигиенист

8289497

До 12.01.2015г.

08.01.2015г.

НУТИ

 1. Учител общообразователен учебен предмет – изобразително изкуство и история на изкуството /по заместване/

8929180

До 30.01.2015г.

08.01.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

9881131

До 14.01.2015г.

08.01.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 9:00 ч.

07.01.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитатели в начален курс

9387015

До 14.01.2015г.
Събеседване на 15 и 16.01.2015г.

07.01.2015г.

33 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

8242377
0893630628

До  13.01.2015г.

07.01.2015г.

45 ОУ

 1. Учител по АЕ

8286282

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 10:00 ч.

07.01.2015г.

61 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

9345489
9346747

До 13.01.2015г.
Събеседване на 15.01.2015г. от 9:00 ч.

07.01.2015г.

ОДЗ №82

 1. Помощник готвач

9343881

До 13.01.2015г.

07.01.2015г.

ОДЗ №93

 1. Психолог – 1 - 1/5  

8562869
8557042

До 23.01.2015г.

07.01.2015г.

19 СОУ

 1.  Учител по НЕ +Възпитател – 0,5 щат – 1 място

9293016

До 16.01.2015г.

07.01.2015г.

120 ОУ

 1. Учител по АЕ

8662593

До 15.01.2015г.събеседване на 16.01.2015г. от 10:00 ч.

07.01.2015г.

191 ОУ

 1. Пазач – 0,5 щат

9927504

До 13.01.2015г.

07.01.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по физика на РЕ, АЕ или ФЕ
 2. Начален учител с РЕ /по заместване/

9881131

До 20.01.2015г.

07.01.2015г.

НУИИ

 1. Лекторски часове по музика

9876388

До 12.01.2015г.

07.01.2015г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител
 2. Медицинска сестра

0884801589

До 26.01.2015г.

07.01.2015г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9208198
9200708

До 12.01.2015г.

06.01.2015г.

28 СОУ

 1. Младши учител по физическо възпитание и спорт

8295166
8223183
8295172

До 14.01.2015г.
Събеседване на 15.01.2015г. от 14:00 ч.

06.01.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по история и цивилизация

8721156

До  08.01.2015г.
Събеседване на 09.01.2015г. от 11:00 ч.

06.01.2015г.

92 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване до завръщане на титуляра/

8284726
8284733

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

96 СОУ

 1. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 12.01.2015г.
Събеседване на 13.01.2015г. от 12:00 ч.

06.01.2015г.

102 ОУ

 1. Начален учител /по заместване/

9382654

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

131 СОУ

 1. Лекторски часове по музика

8777144

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

171 ОУ

 1. Хигиенист

9917554

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 16:30 ч.

06.01.2015г.

ПГТ

 1. Секретар
 2. Хигиенист

9732864
9732657

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

ПГФК

 1. Помощник директор по УД

8739500

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

62 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8341617

До 28.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г.

06.01.2015г.

153 СУ

 1. Учител по АЕ

9383143
8372190

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 13:00 ч.


КЪМ АРХИВ -->>