начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

27.06.2016 г.

14 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Възпитател в прогимназиален етап – 1 място

02/831 70 32

До 11.07.16 г.
Събеседване на 12.07.2016 г. от 11:00 ч. за възпитател в начален етап и от 12:30 ч. за възпитател в прогимназиален етап

27.06.2016 г.

СГСАГ

1. Учител по теория и практика – 2 места, с висше образование – геодезист, специалност „геодезия”
2. Учител по практика – 1 място, с висше образование – професионален бакалавър, специалност „сградостроителство” или строителен инженер специалност ПГС, ССС
3. Учител по теория – 1 място, висше образование „строителен инженер”, специалност „водоснабдяване и канализация”
4. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
5. Учител по информатика и информационни технологии – 1 място
6. Учител по математика – 2 места
7. Учител по немски език – 1 място

02/866 35 78

До 08.07.16 г. до 16:00 ч.

 

27.06.2016 г.

129 ОУ

1. Начален учител за ПИГ

02/944 43 51

До 22.07.16 г.

27.06.2016 г.

ЦДГ № 174

1. Детски учител – 1 щат / вакантно място/

02/862 10 90

До 07.07.16 г.

27.06.2016 г.

94 СОУ

1. Възпитател І-ІV клас – 5 места

02/945 03 44
02/945 29 49

До 31.08.16 г. вкл.

27.06.2016 г.

139 ОУ

1. Възпитател – 1 място

02/866 77 41

До 30.08.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 10:00 ч.

27.06.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат

02/99242 05

До 11.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г.

27.06.2016 г.

123 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места
2. Учител по география – 5-12 клас – ½ щат
3. Учител по АЕ – 5-12 клас – ½ щат

02/920 30 23

От 06.07.16 г. до 31.08.16 г.
Събеседване на 02.09.16 г. от 10:30 ч. – 17:00 ч.

24.06.2016 г.

56 СОУ

1. Учител по математика – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат
3. Учител по АЕ – 1 щат /по заместване/
4. Учител по ИТ – 1 щат
5. Учител по ФВС – 1 щат
6. Учител по философски цикъл – ½ щат

02/826 11 77 – директор
02/826 13 87 – канцелария

До 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 13:00 ч.

24.06.2016 г.

12 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по АЕ – 2 места
3. Учител по ФЕ – 1 място
4. Учител по НЕ – 1 място
5. Учител по математека – 1 място
6. Учител по география и икономика – ½  щат
7. Учител по химия и ООС и човек и природата – 1 място
8. Възпитател в начален етап – 4 места

02/943 79 55

До 06.07.16 г.

24.06.2016 г.

ЦДГ № 124

1. Младши учител – 2 места
2. Детска учителка

02/952 20 28

От 24.06.16 г., e-mail cdg124@mail.bg

24.06.2016 г.

149 СОУ

1. Ресурсен учител по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

02/956 15 49

До 30.06.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

24.06.2016 г.

39 СОУ

1. Учител по БЕЛ

02/885 90 19

До 01.07.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.

24.06.2016 г.

133 СОУ

1. Възпитател – 1 място / със специалност начална педагогика и руски език /

02/987 85 68

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:00 ч.

23.06.2016 г.

49 ОУ

1. Начален учител – 3 места
2. Учител по испански език – лектор – 1 място
3. Учител по география и икономика – 1 място
4. Учител по биология и здравно образование и човекът и природата – 1 място

02/847 23 30

До 01.07.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.06.2016 г.

19 СОУ

1. Учител по математика – 2 места
2. Учител по БЕЛ – 1 място
3. Учител по АЕ в начален етап – 1 място
4. Учител по НЕ в начален етап – 1 място
5. Учител по НЕ – 1 място
6. Учител по ИТ – 1 място
7. Учител по ФВС – 1 място
8. Начален учител – 2 места
9. Учител по норвежки език – 1 място
10. Деловодител – 1 място
11. Специалист „Обучение и развитие” – 1 място, работа в учебно-технологичен отдел

02/952 08 25
02/952 24 84

До 08.07.16 г. вкл., от 08:00 ч. до 17:00 ч.
e-mail: sou_19@mail.bg

23.06.2016 г.

133 СОУ

1. Лектор по география на ФЕ – 9 клас / 54 часа / и 10 клас - / 54 часа /
2. Лектор по история и цивилизация на ФЕ - 9 клас - / 54 часа / и 10 клас - / 72 часа /
3. Лектор по география на РЕ -  9 клас / 108 часа / и 10 клас - / 108 часа /
4. Лектор по физика на РЕ - 9 клас / 108 часа / и 10 клас - / 144 часа /
5. Лектор по биология на РЕ - 9 клас / 144 часа / и 10 клас - / 144 часа /

 

02/988 11 31

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

23.06.2016 г.

3 СОУ

1. ПДУД – 1 място

02/822 18 73

До 27.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 11:00 ч.

23.06.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по химия, биология и човекът и природата

2. Начален учител

Цветанка Доганова
0887/656 275

Деница Иванова
02/962 87 53
0885/689 971

 

До 01.07.16 г. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

23.06.2016 г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

1. Помощник-директор

 

0888/960 064
0888/374 238

 

До 06.07.16 г.

23.06.2016 г.

45 ОУ

1. Учител по Бел – 1 място по чл. 68 (1) т.3
2. Учител по ФВС – 1 място по чл. 68 (1) т.3
3. Възпитател прогимназиален етап – 1 място по чл. 68 (1) т.3
4. Учител в начален етап – 1 място
5. Учител по ИТ – 1 място
6. Възпитател в начален етап – 1 място
7. Спасител – 1 място
8. Библиотекар – 1 място

02/828 62 82

До 01.07.16 г.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч. за учители и възпитатели
Събеседване на 06.07.16 г. от 10:00 ч. за библиотекар и спасител

23.06.2016 г.

18 СОУ

1. Начален учител – 9 места
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по китайски език – 1 място
4. Учител по география и икономика на чужд език / АЕ и/или НЕ и/или ФЕ / - 1 място
5. Учител по физика и астрономия на АЕ – 1 място
6. Учител по физика и астрономия на НЕ или ФЕ – 1 място
7. Учител по химия на АЕ – 1 място
8. Учител – филосовски цикъл – 2 места
9. Учител по биология на АЕ и/или на ФЕ – 1 място
10. Учител по математика или математика и физика на чужд език – АЕ, НЕ или ФЕ – 1 място

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 12.07.16 г.
Събеседване на 13.07.16 г. от 10:00 ч.

23.06.2016 г.

ОДЗ № 88

1. Детски учител – 2 места

02/978 82 32

От 27.06.16 г. до 22.07.16 г. 09:00 ч. – 14:00 ч.
Събеседване на 26.07.16 г. от 09:30 ч.

23.06.2016 г.

ОДЗ № 66

1. Готвач – 1 щат
2. Помощник готвач – 1 щат
3. Помощник възпитател – 1 щат
4. Детегледачка – 2 щата

02/992 31 46

До 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 13:30 ч.

23.06.2016 г.

116 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място
2. Учител в подготвителен клас – 1 място / по заместване /
3. Лектор по музика – 221 часа
4. Огняр – 0,5 щат

02/994 23 01

До 19.08.16 г.

23.06.2016 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР

02/855 61 17

До 29.07.16 г.

22.06.2016 г.

25 ОУ

1. Учител по музика в прогимназиален етап – лектор – 374 часа
2. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/952 11 70

До 24.06.16 г. за учител и до 29.06.16 г. за работник
Събеседване на 29.06.2016 г. от 14:00 ч. за учител и на 30.06.16 г. от 14:00 ч. за работник

22.06.2016 г.

86 ОУ

1. ЗАТС
2. Възпитател в начален етап – 2 места
3. Начален учител по чл. 68, ал.1, т.3

02/999 12 92

До 28.06.16 г. за ЗАТС
До 27.07.16 г. за възпитател и учител
Събеседване на 29.06.16 г. от 10:00 ч. за ЗАТС
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:00 ч. за възпитател и учител

22.06.2016 г.

76 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас – 2 щата
2. Учител по математика и информационни технологии или математика и физика – 1 щат

02/987 43 44

До 29.06.16 г. вкл.

22.06.2016 г.

102 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 щат
2. Възпитател в V клас – 1 щат
3. Лекторски часове по РЕ /V-VІІІ клас/ - 238 часа

02/938 26 54

До 30.06.16 г. до 12:00 ч.

22.06.2016 г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 място
2. Учител по физика и химия – пълен щат

02/936 67 55

До 04.07.16 г.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч.

22.06.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат
3. Учител по изобразително изкуство и технологии – ½ щат

02/992 42 05

До 08.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г.

22.06.2016 г.

ПГ по телекомуникации

1. Учител по биология и ЗО и химия и опазване на околната среда по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място
2. Учител по физика и астрономия  по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място – 450 часа
3. Учител по професионална подготовка в областта на „Компютърни мрежи” по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място
4. Учител по професионална подготовка в областта на „Телекомуникационните системи”  по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място

 

02/861 11 61

До 04.07.16 г.

22.06.2016 г.

160 ОУ

1. Възпитател ІІІ клас – 1 щат
2. Възпитател V клас – 1 щат

02/996 20 25

От 21.06.16 г.
Събеседване на 03.08.16 г. от 10:00 ч.

22.06.2016 г.

2 СОУ

1. Лектор по изобразително изкуство – 357 часа

02/955 62 52

До 12.07.16 г.
Събеседване на 14.07.16 г.

22.06.2016 г.

64 ОУ

1. Възпитател в начален курс – 1 място – пълен щат
2. Възпитател в прогимназиален курс – 1 място – пълен щат

02/961 34 36

От 01.07.16 г. до 19.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

22.06.2016 г.

145 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас
2. Счетоводител – ½ щат

02/877 44 82

До 29.06.16 г. вкл.

22.06.2016 г.

128 СОУ

1. Учител по РЕ – 1 щат
2. Учител по ФВС – 1 щат /по заместване/

02/884 03 81

До 07.07.16 г.
Събеседване на 11.07.16 г. от 11:00 ч.

22.06.2016 г.

ОДЗ № 10

1. Главен учител – 1 място
2. Старши учител / Учител – 1 място

02/871 91 43

До 26.08.16 г.

22.06.2016 г.

133 СОУ

1. Начален учител с РЕ – 2 места
2. Учител по история и цивилизация на ФЕ, АЕ или РЕ
3. Учител по физика и астрономия на ФЕ, АЕ или РЕ
4. Учител по география и икономика на ФЕ, АЕ или РЕ
5. Учител по математика и информатика
6. Учител по ФЕ
7. Учител по домашен бит и техника

02/988 11 31

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:00 ч.

21.06.2016 г.

92 ОУ

1. Учител по хореография – 1 щат
2. Възпитател в начален етап – 3 щата
3. Учител предучилищна / начална училищна подготовка – 1 щат
4. Технически изпълнител / административен секретар – 1 щат

02/828 47 26
02/828 47 33

От 27.06.16 г. до 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.2016 г. по график

21.06.2016 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Възпитател сменно-нощен – 2 жени, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
2. Възпитател дневен – 1 място, среден курс, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
3. Учител по БЕЛ – половин норматив – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
4. Възпитател начален курс – 5 места, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
5. Учител на деца с множество увреждания – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР, олигофренопедагогика, дефектология, педагогика на деца с интелектуални затруднения
6. Учител по икономика – 289 часа, 1 място, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
7. Възпитател подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
8. Учител подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
9. Учител физика-математика – 1 място по чл. 68 т.1,   допълнителна квалификация по СРР и МЖР
10. Учител филисофски цикъл – половин норматив по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
11. Учител география и икономика – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
12. Учител по практика-кулинарство – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
13. ССР – 3 места по чл. 68 т. 3,
допълнителна квалификация МЖР, 5 години ефективен стаж по специалността

02/855 61 17

До 30.06.16 г.

21.06.2016 г.

119 СОУ

1. Възпитател
2. Учител по математика
3. Учител по АЕ
4. Учител по РЕ
5. Учител по география
6. Учител по биология и химия
7. Педагогически съветник
8. Технически сътрудник

02/419 25 16
02/419 15 88

До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. корпус „Б” – администрация
Събеседване след подбор на документи и предварително обявен график в сайта на училището на 22.07.16 г.

21.06.2016 г.

36 СОУ

1. Учител по математика – 1 масто
2. Учител по математика и информатика – 1 място
3. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
4. Възпитател начален етап – 2 места

02/858 61 48
0879/609 570

От 04.07.16 г. до 22.07.16 г. вкл. От 08:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 09:00 ч.

21.06.2016 г.

84 ОУ

1. Възпитател - / ІІ клас /

02/992 80 44
0884/801 764

До 30.06.16 г. вкл.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:30 ч.

20.06.2016 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по икономически дисциплини – по чл.68, ал.1, т.1  
2. Учител по ФВС по чл.68, ал.1, т.1 
3. Учител по история и философия  по чл.68, ал.1, т.1 
4. Учител по АЕ – 2 места по чл.68, ал.1, т.1 

02/872 11 56

До 04.07.16 г. – 14:00 ч.
Събеседване на 05.07.16 г.

20.06.2016 г.

50 ОУ

1. ЗАТС

02/967 11 86

До 31.07.16 г.

20.06.2016 г.

65 ОУ

1. Учител по математика и физика – V-VІІІ клас /математика – 612 ч., физика – 102 ч.

02/967 69 36

До 29.07.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

ОДЗ № 79

1. Младши учител – 2 места

02/868 21 49
0884/801 655

До 29.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

ОДЗ № 90

1. Детски учител – 1 място по чл. 67, т.1
2. Помощник-готвач – 1 място по чл. 67, т. 1

02/936 04 64
02/938 28 56

До 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. за учители и от 11:00 ч. до 12:00 ч. за помощник-готвач

20.06.2016 г.

140 СОУ

 

1. Младши учител, учител или старши учител по история и цивилизация – 1 място

2. Младши учител или учител по география и икономика – 1 място

3. Младши учител или учител по БЕЛ – 1 място

4. Учител по филосовски цикъл и БЕЛ – 0,5 щат

5. Младши учител или учител по АЕ – 1 място

6. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ – 2 места

7. Младши учител, учител или старши учител по физика и астрономия и ИТ – 1 място

8. Младши учител или учител по домашна техника и икономика и технологии, и ИТ – 1 място

 

 

02/934 33 73
02/934 64 49

До 30.06.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 07.07.16 г. от 12:00 ч.

 

Събеседване на 07.07.16 г. от 09:00 ч.

 

Събеседване на 06.07.16 г. от 12:00 ч.

Събеседване на 06.07.16 г. от 09:00 ч.

Събеседване на 05.07.16 г. от 12:00 ч.

Събеседване на 05.07.16 г. от 09:00 ч.

Събеседване на 04.07.16 г. от 12:00 ч.

 

Събеседване на 04.07.16 г. от 09:00 ч.

20.06.2016 г.

41 ОУ

1. Учител по домашен бит и технологии, V-VІІІ клас– ½ щат
2. Учител по химия и опазване на околната среда с информационни технологии – 1 щат
3. Учител по музика, V-VІІІ клас, свободни лекторски часове – 310 часа

02/987 88 47
02/989 01 27

До 24.06.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. по химия от 10:00 ч., по домашен бит и технологии от 10:30 ч., по музика от 11:00 ч.

20.06.2016 г.

191 ОУ

1. Лекторски часове по химия – 51 часа
2. Лекторски часове по музика – 187 часа
3. Лекторски часове по история – 187 часа

0884/801 766

До 30.06.16 г.

20.06.2016 г.

76 ОУ

1. Учител по АЕ /V-VІІІ клас/ - 1 щат

02/987 43 44
02/931 93 88

До 30.06.16 г.

20.06.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по физика и астрономия в гимназиален етап – 1 щат

02/870 34 81

До 24.06.16 г. – 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

100 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Лекторски часове по РЕ /V-VІІ клас/ - 136 часа
3. Лекторски часове по география и икономика /V-VІІ клас/ - 238 часа
4. Лекторски часове по изобразително изкуство /V-VІІ клас/ - 204 часа

02/931 60 53

До 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г. от 10:00 ч. за възпитатели и от 12:00 ч. за лектори

20.06.2016 г.

16 ОУ

1. Учител по история и география – 1 място
2. Учител по математика и физика или математика и информатика – 1 място
3. Учител по труд и техника – непълен щат
4. Учител по музика – непълен щат
5. Начален учител – 1 място
6. Възпитател в начален етап – 3 места
7. Хореограф – лекторски
8. Корепетитор – лекторски

02/938 70 15

До 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г. и 28.07.16 г.

17.06.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 щат
2. Учител по Спортно-професионална подготовка – теория – 1 щат
3. Педагогически съветник – 1 щат

02/870 34 81

До 24.06.16 г. вкл. – 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

39 СОУ

1. Учител на ПИГ – 7 работни места  

02/885 90 19

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 14:30 ч.

17.06.2016 г.

83 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Учител / Старши учител в начален етап – 2 места
3. Учител / Старши учител в подготвителна група по чл. 68, ал.1, т.3 – 1 място

02/992 30 60

До 30.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

17.06.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място
2. Възпитател в прогимназиален етап – ½ щат, 2 места
3. Учител по изобразително изкуство и домошен бит и техника – ½ щат
4. Лекторски часове по география и икономика – 204 часа
5. Лекторски часове по биология и здравно образование – 68 часа
6. Лекторски часове по музика – 221 часа

02/896 01 00

До 30.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

17.06.2016 г.

42 ОУ

 

1. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т.1

2. Учител по математика и информатика – чл. 67, ал.1

3. Възпитател – 6 места, чл. 68, ал., т.1, чл. 68, ал.1, т.3

4. Хореография – 248 часа, чл. 67, ал.1

5. Корепетитор – 248 часа, чл. 67, ал.1
 

02/840 34 58

До 30.06.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч.

Събеседване на 06.07.16 г. от 10:00 ч.

Събеседване на 07.07.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

88 СОУ

1. Учител по математика и информатика – чл. 68, ал.1, т.3
2. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т.1

02/956 07 49

От 20.06.16 г. до 24.06.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.06.16 г. от 11:00 ч.

17.06.2016 г.

140 СОУ

1. Финансов контрольор – 1 място

02/934 33 73

От 23.06.16 г. до 30.06.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 01.07.16 г. от 09:00 ч.

17.06.2016 г.

ОДЗ № 66

1. Медицинска сестра – 2 щата, чл. 68., ал.1, т.1

02/992 31 46

От 20.06.16 т. До 01.09.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 13:30 ч.

17.06.2016 г.

35 СОУ

1. Учител по БЕЛ – /по заместване/ - 1 място
2. Учител по НЕ – гимназиален етап – 1 място
3. Учител по физика – 1 място
4. Учител по ФВС – 1 място
5. Учител по география – ½ щат

02/866 10 60

До 04.07.16 г. на e-mail sou35_dv@abv.bg

17.06.2016 г.

98 НУ

1. Възпитател в начален етап – І-ІV клас – 1 място

02/838 05 41
02/939 31 49

До 31.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 13:30 ч

17.06.2016 г.

ОДЗ № 140

1. Детски учител – 2 места

0889/399 751

До 27.07.16 г.
Събеседване на 05.08.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

ОДЗ № 101

1. Детски учител – 2 места

02/ 824 48 77

От 20.06.16 г. до 15.07.16 г.
Събеседване на 20.07.16 г.

17.06.2016 г.

7 СОУ

1. Учител по НЕ – 1 място
2. Учител по ФЕ в гимназиален етап – 1 място
3. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 място
4. Учител по математика в гимназиален етап - /по заместване/ - 1 място
5. Възпитател, вкл. и по заместване – 4 места
6. Технически изпълнител - /по заместване/ - 1 място
7. Работник поддръжка - /по заместване/ - 1 място

02/987 79 89

До 07.07.16 г.

16.06.2016 г.

 

54 СОУ

1. Учител по история

02/938 10 69

До 24.06.16 г.
От 10:00 ч. до 16:00 ч.

16.06.2016 г.

138 СОУ

1. Възпитател – 5 места

02/872 05 37

До 22.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

16.06.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по математика
3. Учител по информатика /или информатика и математика/
4. Учител по химия
5. Учител по АЕ
6. Учител по икономически дисциплини
7. Възпитател

02/938 28 24

До 28.06.16 г. до 15:00 ч.
Събеседване на 29.06.16 г. от 11:00 ч.

16.06.2016 г.

32 СОУ

1. Учител по химия и физика

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

16.06.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 23.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч

14.06.2016 г.

171 ОУ

1. Възпитател – 2 места
2. Учител по изобразително изкуство и бит и технологии – ½ щат
3. Учител по ФВС – ½ щат

02/991 75 54

До 20.06.16 г.
Събеседване на 20.06.16 г. от 14:30 ч.

14.06.2016 г.

201 ОУ

1. Учител по изобразително изкуство / технологии и предприемачество – ½ щат

02/992 64 34
02/992 63 14

До 29.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г. от 09:00 ч.

14.06.2016 г.

30 СОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Учител по физика и астрономия
3. Учител по математика
4. Учител по АЕ

02/822 17 85

До 24.06.16 г.

14.06.2016 г.

59 ОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Възпитател в прогимназиален етап
3. Учител по физика – лектор – 153 часа

02/936 67 16

До 30.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 10:00 ч.

14.06.2016 г.

43 ОУ

1. Учител по география и икономика
2. Възпитател – І-ІV клас – 3 места
3. Учител по АЕ
4. Учител по математика и информатика
5. Учител по математика и физика
6. Учител по ФВС
7. Учител по труд и техника – лектор

02/920 82 40

От 15.06.16 г. до 08.07.16 г.

14.06.2016 г.

СДГ № 60

1. Учител по музика – 0,5 щат
2. Детски учител

02/857 33 29

До 31.07.16 г.

13.06.2016 г.

56 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 5 места

02/826 11 77
02/826 13 87

До 21.06.16 г.
Събеседване на 22.06.2016 г. от 10:00 ч.

13.06.2016 г.

 

8 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 3 места
2. Възпитател в начален етап с английски език
3. Учител в ПГ

02/871 90 35

До 17.06.16 г.

13.06.2016 г.

141 СОУ

1. Учител в подготвителна група
2. Възпитател в подготвителна група – 0,5 щат
3. Начален учител
4. Възпитател в начален етап – 0,5 щат – 2 места
5. Учител по математика и информационни технологии

02/896 01 00

До 27.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

88 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 3 места
2. Учител по математика

02/956 07 49

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 20.06.16 г. от 11:00 ч. за възпитатели
Събеседване на 21.06.16 г. от 11:00 ч. за учител по математика

10.06.2016 г.

 

32 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител по философия на английски език

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

76 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас – 2 щата
2. Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап

02/987 43 44

До 20.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

2 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по математика  

02/955 62 52

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

54 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по физика с АЕ
3. Учител по биология с АЕ
4. Педагогически съветник

02/938 10 69

До 24.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

ЦДГ № 93

1. Детски учител

02/862 30 49

До 29.06.16 г.

09.06.2016 г.

 

ОДЗ № 15

1. Детски учител – 2 места
2. Помощник възпитател
3. Помощник готвач

02/938 71 38

До 24.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г.

09.06.2016 г.

 

ЦДГ № 9

1. Детски учител – 2 места

02/920 43 13

От 13.06.16 г. до 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 13:00 ч.

09.06.2016 г.

 

60 ОУ

1. Лекторски часове по БЕЛ – 340 часа
2. Лекторски часове по математика – 280 часа
3. Лекторски часове по физика – 108 часа

02/936 68 75

От 14.06.16 г. до 22.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 10:00 ч.

09.06.2016 г.

134 СОУ

1. Възпитател в начален етап

02/931 06 86

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

09.06.2016 г.

10 СОУ

1. Учител в начален етап – 4 места
2. Възпитател І-ІV клас – 2 места
3. Учител в подготвителна група - /по заместване/

02/874 71 78

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г. от 14:00 ч.

09.06.2016 г.

105 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 8 места

02/862 05 73
02/868 35 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 10:00 ч.

09.06.2016 г.

47 СОУ

1. Начален учител

02/952 22 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г.

09.06.2016 г.

97 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Възпитател в прогимназиален етап със специалност биология
3. Начален учител

02/824 23 03

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 14:00 ч.

08.06.2016 г.

60 ОУ

1. Възпитател начален етап І-ІV клас – 2 места
2. Възпитател начален етап V-VІІ клас

02/936 68 75

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 21.06.16 г. от 10:00 ч.

08.06.2016 г.

5 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места
2. Възпитател в прогимназиален етап
3. Учител по АЕ – начален етап

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16:00 ч. на 15.06.16 г.
Събеседване на 16.06.16 г. от 09:00 ч.

08.06.2016 г.

81 СОУ

1. Учител по РЕ и БЕЛ
2. Учител по ФВС
3. Възпитател в начален етап – 3 места

02/974 55 06
02/974 54 94

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г.

08.06.2016 г.

12 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 6 места

02/943 79 55

До 17.06.16 г.

08.06.2016 г.

102 СОУ

1. Учител по АЕ в начален етап
2. Учител по география и икономика – 0,5 щат

02/938 26 54

До 30.06.16 г.

08.06.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Лекторски часове по музика – 72 часа
2. Лекторски часове по изобразително изкуство – 72 часа

02/920 12 03

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 11:00 ч.

08.06.2016 г.

23 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места

02/944 27 81

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г. от 09:00 ч.

08.06.2016 г.

126 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 10 места

02/858 50 45

До 28.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:30 ч.

08.06.2016 г.

105 СОУ

1. Хигиенист – 3 места
2. Ръководител компютърен кабинет
3. Учител по математика
4. Учител по труд и техника
5. Педагогически съветник
6. Ресурсен учител
7. Учител по АЕ в начален етап І-ІV клас

02/862 05 73
02/868 35 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 10:00 ч.

08.06.2016 г.

ОДЗ № 2

1. Педагог

02/858 00 19
02/958 66 81

До 29.07.16 г.

08.06.2016 г.

ІV ПУ

1. Учител – теоретично обучение - Технология на продуктите за обществено хранене
2. Учител – практическо обучение - Готварство и сервиране
3. Възпитател – 2 щата
4. Психолог
5. Арттерапевт

02/857 01 59

До 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

08.06.2016 г.

ЦДГ № 108

1. Детски учител
2. Помощник-възпитател – 2 места

02/979 15 12

До 31.07.16 г.

07.06.2016 г.

123 СОУ

1. Учител в начален етап – 5 места

02/920 30 23

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 10:30 ч. – 17:00 ч.

07.06.2016 г

ЦДГ № 112

1. Специален педагог в СОП група
2. Помощник – възпитател
3. Детски учител

02/959 29 33

От 15.06.16 г. до 15.08.16 г.

07.06.2016 г

ОДЗ № 28

1. Детски учител - /по заместване/

02/874 90 54

До 16.06.16 г. между 14:00 ч. и 17:00 ч.
Събеседване на 17.06.16 г.

07.06.2016 г

ОДЗ № 47

1. Детски учител – 2 места

02/824 92 76

До 05.08.16 г.

07.06.2016 г

ПГ по телекомуникации

1. Главен счетоводител

02/861 11 61

До 04.07.16 г.
Събеседване на 06.07.16 г. от 09:30 ч.

07.06.2016 г

32 СОУ

1. Учител по математика
2. Учител по английски език в прогимназиален етап
3. Учител по английски език в гимназиален етап – 2 места
4. Учител по география
5. Учител по руски език
6. Учител по БЕЛ
7. Учител по испански език – 0,5 щат
8. Учител по немски език – 0,5 щат
9. Учител по френски и английски език

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

07.06.2016 г

49 ОУ

1. Начален учител – 2 места
2. Спасител

02/847 23 30

До 13.06.16 г.

07.06.2016 г

ЧДГ „Палави крачета”

1. Детски учител
2. Помощник - възпитател

0886/333 961

До 01.09.16 г. на e-mail rumyanazhechkova@gmail.com

07.06.2016 г.

47 СОУ

1. Учител по АЕ /лектор – 300 часа годишно/
2. Учител по история и цивилизация
3. Учител по изобразително изкуство и ДТБ
4. Учител по информатика и информационни технологии
5. Учител в подготвителна група
6. Възпитател – 2 места

02/952 22 28

 

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 13:00 ч.

07.06.2016 г.

ОДЗ № 127

1. Детски учител

02/859 31 57

До 30.06.16 г.

07.06.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Лекторски часове по Физика и Астрономия – 229 часа
2. Лекторски часове по Химия и ООС – 216 часа
3. Лекторски часове по География и Икономика – 193 часа
4. Лекторски часове по ФВС – 525 часа

02/920 12 03

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 11:00 ч.

07.06.2016 г.

50 ОУ

1. Начален учител
2. Възпитател
3.Учител за ПК
4. Учител по математика и информатика
5. Учител по АЕ
6. Учител по ФВС

02/967 11 86

До 30.07.16 г.

07.06.2016 г.

ЦДГ № 49

1. Детски учител – 2 места

02/936 73 12

До 24.06.16 г.

07.06.2016 г.

177 ОУ

1. Възпитател – начален етап

0878/854 449

До 25.06.16г.
Събеседване на 30.06.16 г.

03.06.2016 г.

ПГ по туризъм „Алеко Константинов”

1. Главен счетоводител

02/997 24 90
02/997 72 23

До 30.06.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 13:30 ч.

03.06.2016 г.

63 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 23.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 13:00 ч.

03.06.2016 г.

24 СОУ

1. Учител в начален етап – 2 места
2. Възпитател /Учител в ПИГ/

02/945 73 96

от 31.08.16 г. до 09.09.2016 г.

03.06.2016 г.

51 СОУ

1. Учител по ИЕ
2. Учител по ФВС
3. Учител по бит и технологии

02/952 05 45

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 15:00 ч. и на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

02.06.2016 г.

15 СОУ

1. Учител по АЕ – 0,5 щат
2. Възпитател
3. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
4. Учител по технологии и предприемачество – 0,5 щат
5. Учител по НЕ
6. Учител по история и цивилизация

02/938 13 04

До 07.06.16 г.

 

02.06.2016 г.

ОДЗ № 37

1. Детски учител – 2 броя
2. Ресурсен учител – 0,5 броя

02/855 41 19

До 20.06.16 г.

02.06.2016 г.

ОДЗ № 128

1. Детски учител – 2 места

02/822 36 18

До 21.06.16 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 22.06.16 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч.

02.06.2016 г.

ІV ПУ

1. Логопед – 3 щата
2. Готвач
3. Работник кухня
4. Шофьор на училищен автобус

02/857 01 59

До 30.06.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 13:00 ч.

02.06.2016 г.

16 ОУ

1. Възпитател в начален курс – 4 места
2. Начален учител
3. Хореограф – лекторски
4. Корепетитор - лекторски

 

5. Касиер – домакин

 

02/938 70 15

До 15.06.16 г.
Събеседване на 16.06.16 г.-17.06.16 г.

 

От 01.07.16 г. до 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г.

02.06.2016 г.

2 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по математика
3. Учител по човек и природа
4. Учител по ФВС
5. Учител в ПИГ
6. Лектор по икономика – 486 часа
7. Педагогически съветник

02/955 62 52

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

02.06.2016 г.

102 СОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Учител по музика – ½ щат

02/938 26 54

До 30.06.16 г.

02.06.2016 г.

125 СОУ

1. Възпитател – 3 места
2. Учител по НЕ
3. Учител по РЕ
4. Учител по музика
5. Учител по ФВС
6. Педагогически съветник - /по заместване/

02/875 81 96

До 22.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

153 СУ „Неофит Рилски”

1. Учител по АЕ – ½ щат
2. Учител по изобразително изкуство – ½ щат

02/938 31 43

До 30.06.16 г. на e-mail nrilski153@abv.bg
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

134 СОУ

1. Старши учител начален етап
2. Възпитател начален етап

02/931 06 86

До 02.06.16 г.
Събеседване на 03.06.16 г.

30.05.2016 г.

73 СОУ

1. Учител по НЕ в гимназиален етап – 2 места

02/859 94 10

До 10.06.16 г. на e-mail sou73vg@abv.bg

30.05.2016 г.

ОДЗ № 120

1. Детски учител

02/822 32 19

До 14.06.16 г.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 10.06.16 г.
Събеседване на 14.06.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 90

1. Детски учител
2. Педагог
3. Помощник-готвач

02/936 04 64
02/938 28 56

До 08.06.16 г.
Събеседване на 09.06.16 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. за учители и педагози; и от 11:00 ч. до 12:00 ч. за помощник-готвач

 

30.05.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник-директор
2. Учител по китайски език
3. Учител по английски език
4. Учител в детска градина
5. Технически сътрудник
6. Медицинска сестра

0896/769 230
02/970 93 63

До 07.06.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 08.06.16 г. от 15:30 – 17:30 ч.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 80

1. Детски учител – 2 места

02/859 50 17

До 17.06.16 г.

27.05.2016 г.

11 ОУ

1. Учител по физическо възпитание
2. Учител по физика и математика – 470 часа
3. Възпитател – 3 места

0887/098 966

До 20.06.16 г.

27.05.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по география и икономика

 

2. Начален учител
3. Ресурсен учител с английски език

0889/559 880
Ваня Къндова

02/962 87 53
0885/689 971
Деница Иванова

 

До 10.06.16 г. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

27.05.2016 г.

25 ОУ

1. Начален учител с английски език – 3 щата
2. Възпитател в начален етап – 5 щата
3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап

02/952 11 70
02/955 29 04

От 01.06.16 г. до 24.06.16 г.
Събеседване на 29.06.16 г. от 09:00 ч.

27.05.2016 г.

7 СОУ

1. Старши учител по АЕ в гимназиален етап

02/987 79 89

До 17.06.16 г.

27.05.2016 г.

ЦДГ № 11

1. Детски учител

02/862 31 48

До 24.06.16 г.

27.05.2016 г.

ОДЗ № 13

1. Детски учител

02/979 14 85

До 08.06.16 г.

25.05.2016 г.

ОДЗ № 127

1. Детски учител

02/859 31 57
02/958 92 91

До 06.06.16 г.

25.05.2016 г.

35 СОУ

1. Учител по НЕ

02/866 10 60
02/863 37 31

До 10.06.16 г. на e-mail sou35_dv@abv.bg

25.05.2016 г.

56 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места

02/826 11 77
02/826 13 87

До 27.05.16 г.
Събеседване на 30.05.16 г. от 13:00 ч.

25.05.2016 г.

ЦДГ № 124

1. Детски учител

02/952 29 28

От 30.05.16 г. до 15.06.16 г.

20.05.2016 г.

52 ОУ

1. Лектор по НЕ – 200 часа годишно

02/855 20 54

До 28.06.16 г.
Събеседване на 30.06.2016 г.

20.05.2016 г.

128 СОУ

1. Учител начален етап – 1 щат
2. Възпитатели начален курс
3. Учител по НЕ – 1 щат

02/884 03 81

До 08.06.16 г.
Събеседване на 09.06.2016 г. от 12:00 ч.

20.05.2016 г.

51 СОУ

1. Учител по информатика и информационни технологии
2. Начален учител
3. Учител по философия

02/952 05 45
02/952 11 49

До 31.05.16 г.
Събеседване на 10.06.16 г. от 10:00 ч.

20.05.2016 г.

201 ОУ

1. Учител по математика
2. Начален учител – 2 места

02/992 64 34
02/992 63 14

До 12.07.16 г.
Събеседване на 14.07.16 г. от 09:00 ч.

20.05.2016 г.

ОДЗ № 93

1. Детска учителка – 2 места

02/856 28 69
02/855 70 42

До 17.06.16 г.

16.05.2016 г.

54 СОУ

1. Начален учител – 2 места

02/938 10 69

От 16.05.16 г. до 06.06.16 г.

16.05.2016 г.

30 СОУ

1. Учител в начален етап
2. Учител по испански език
3. Учител по немски език

02/822 17 85

До 10.06.16 г.

16.05.2016 г.

95 СОУ

1. Учител в начален етап – 2 места
2. Възпитател – 6 места

02/945 03 46
02/945 03 65

До 01.06.16 г.
Събеседване на 02.06.16 г.

16.05.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат

02/896 01 00

До 19.05.16 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 19.05.16 г. от 15:00 ч.

16.05.2016 г.

52 ОУ

1. Учител по география и изобразително изкуство – 0,5 щат
2. Учител в ПИГ, начален етап – 3 щата
3. Учител в ПИГ, начален етап – 1 щат /по заместване/
4. Учител в ПИГ 6-7 клас с правоспособност по химия и биология – 1 щат
5. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат
6. Учител по физика и технологии – 0,5 щат
7. Учител по английски език – 1 щат
8. Лектор по физическо възпитание и спорт

02/855 20 54

До 28.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г.

16.05.2016 г.

32 СОУ

1. Оперативен счетоводител

02/987 43 58

До 31.05.16 г.
Събеседване на 01.06.16 г. от 10:00 ч.

16.05.2016 г.

ЧСОУ по изкуства и чужди езици „Артис”

1. Начален учител
2. Учител в предучилищен клас
3. Възпитател

02/952 65 84

До 15.06.16 г.

11.05.2016 г.

44 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места

02/945 07 11

До 31.05.16 г.
Събеседване на 02.06.2016 г. от 10:00 ч.

11.05.2016 г.

143 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап

02/846 5167

До 31.05.16 г.

11.05.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Учител по китайски език
2. Медицинска сестра

02/970 93 63
0896/769 230

До 26.05.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 27.05.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

05.05.2016 г.

ОДЗ 67

1. Детски учител – 3 щата
2. Помощник възпитател – 3 щата

02/870 41 92
0884/801 510

До 20.05.16 г.
Събеседване на 26.05.2016 г.

05.05.2016 г.

139 ОУ

1. Възпитател

02/866 77 41
02/866 76 41

До 26.05.16 г.
Събеседване на 30.05.2016 г. от 10:00 ч.

04.05.2016 г.

141 ОУ

1. Портиер – 1 щат
2. Работник-поддръжка – 0,25 щат

02/896 01 00

До 12.05.16 г.
Събеседване на 13.05.2016 г. от 14:00 ч.

04.05.2016 г.

105 СОУ

1. Пазач невъоръжена охрана

02/862 05 73
02/868 35 28

До 02.06.16 г.
Събеседване на 02.06.2016 г. от 11:00 ч.

04.05.2016 г.

ІV ПУ

1. Готвач
2. Работник кухня
3. Шофьор на училищен автобус
4. Чистач

02/857 01 59

До 14.05.16 г.
Събеседване до 16.05.2016 г. от 13:00 ч.

04.05.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд”

1. Учител по теория и практика на професията - машинен инженер със специалност в областта на автомобилния транспорт

02/828 45 30

До 12.05.16 г.

03.05.2016 г.

ОДЗ № 140

1. Детски учител – 2 места

0888/088 384

До 27.05.16 г.
Събеседване на 03.06.2016 г. от 10:00 ч.

03.05.2016 г.

93 СОУ

1. Лектор по музика

02/872 21 20

До 09.05.16 г.

03.05.2016 г.

ЧСОУ „Дружба”

1. Начален учител
2. Учител подготвителна група
3. Учител по математика на АЕ
4. Учител по биология на АЕ
5. Училищен психолог

02/934 55 55
0894/466 995

До 31.05.16 г. на e-mail sofia@drujba.org
Събеседване до 15.06.2016 г.

27.04.2016 г.

155 ОУ

1. Начален учител

02/99973 93
0884/80 17 65

До 15.06.16 г. на e-mail oufs1552008@abv.bg

27.04.2016 г.

36 СОУ

1. Учител по музика - /по заместване/

02/858 61 48
0879/609 570

До 05.05.16 г.
Събеседване на 09.05.2016 г. от 09:00 ч.

27.04.2016 г.

2 СОУ

1. Начален учител с английски език
2. Начален учител

02/955 6252

До 25.05.16 г.

27.04.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник директор – със стаж 5 год. в училище
2. Технически сътрудник – с опит
3. Учител по ФВС, инструктор по катерене
4. Медицинска сестра

02/970 93 63
0896/769 230

До 12.05.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 13.0.2016 г. от 15:30 – 17:30 часа

25.04.2016 г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

1. Помощник – директор

0888/960 064
0888/374 238

До 31.05.2016 г.

25.04.2016 г.

170 СОУ

1. Преподавател по английски език – 2 места
2. Начални учители/възпитатели – 4 места

02/892 30 82
02/892 30 84

До 17.06.2016 г. на sou_170@abv.bg
Събеседване на 20.06.2016 г. от 10:00 ч.

25.04.2016 г.

ЧОУ „Д-р П. Берон”

1. Начален учител - /по заместване/
2. Начален учител
3. Учител по английски език

0888/576 774

До 05.05.16 г.
Събеседване на 10.05.2016 г. от 14:00 ч.

22.04.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по френски език

 

2. Начален учител

 

3. Учител подготвителна група с английски език

0897/009 427
Валери Сондерс

0885/689 971
Деница Иванова

0889/559 880
Ваня Къндова

До 05.05.16 г. вкл. на e-mail valerie.saunders@wondergroup.eu

До 05.05.16 г. вкл. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

До 05.05.16 г. вкл. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

18.04.2016 г.

12 СОУ

1. Възпитател в начален етап - /по заместване/

02/943 79 55
02/943 79 56

До 20.04.16 г.

18.04.2016 г.

102 ОУ

1. Възпитател в начален етап - /по заместване/

02/938 26 54

До 20.04.2016 г.

18.04.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник - директор

02/970 93 63
0896/769 230

До 21.04.2016 г. на е-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 22.04.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

18.04.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 05.05.2016 г.
Събеседване на 10.05.2016 г. от 10:00 ч.

18.04.2016 г.

76 ОУ

1. Учител – лектор по ФВС

02/987 43 44

До 09.05.2016 г.

18.04.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по биология

02/938 28 24

До 22.04.2016 г. до 15:30 ч.
Събеседване на 25.04.2016 г. от 12:30 ч.

14.04.2016 г.

54 СОУ

1. Начален учител – 2 места
2. Възпитател – 2 места

02/938 10 69

От 18.04.16 г. до 28.04.16 г.

14.04.2016 г.

145 СОУ

1. Учител по математика - /по заместване/

02/877 44 82

До 15.04.2016 г.

14.04.2016 г.

85 СОУ

1. Свободни часове по музика – 8 часа седмично

02/945 81 64
02/840 63 30

До 25.04.2016 г.
Събеседване на 27.04.2016 г. от 10:00 ч.

14.04.2016 г.

39 СОУ

1. Хигиенист - /по заместване/

02/885 90 19

До 19.04.2016 г.
Събеседване на 20.04.2016 г. от 14:30 ч.

14.04.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Учител по китайски език
2. Учител по английски език
3. Учител по немски език
4. Технически сътрудник

02/970 93 63
0896/769 234

До 21.04.2016 г. на е-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 22.04.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

12.04.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по руски език

02/938 28 24

До 15.04.16 г. до 15:30 ч.
Събеседване на 18.04.2016 г. от 12:30 ч.

12.04.2016 г

44 СОУ

1. Лекторски часове по философски цикъл - /по заместване/

02/845 26 82

До 18.04.16 г.

12.04.2016 г

133 СОУ

1. Ръководител компютърен кабинет - /по заместване/

02/988 11 31
02/987 85 70

До 19.04.16 г.

12.04.2016 г

140 СОУ

1. Учител по ДТИТ – 112 часа

02/934 42 75
02/934 33 73

До 18.04.16 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 18.04.2016 г. от 14:00 ч.

11.04.2016 г.

ОДЗ № 21 „Зора”

1. Учител по музика – 0,5 щат
2. Учител

02/821 91 85

До 03.05.16 г.
Събеседване на 10.05.2016 г. от 10:00 ч.

11.04.2016 г

ЧДГ „Палави крачета”

1. Помощник - възпитател
2. Детски учител

0886/33 39 61
rumyanazhechkova@gmail.com

До 30.05.16 г.

11.04.2016 г

51 СОУ

1. Преподавател по физика /по заместване/

02/952 05 45
02/952 11 49

До 14.04.16 г.
Събеседване на 15.04.2016 г. от 13:00 ч.

06.04.2016 г.

12 СОУ

1. Учител по английски език – 0,5 щат

02/943 79 55

До 15.04.16 г.

06.04.2016 г.

141 СОУ

1. Хигиенист – 0,5 щат

02/896 01 00

До 08.04.16 г.

04.04.2016 г.

102 ОУ

1. Начален учител - /по заместване/

02/938 26 54

До 07.04.2016 г.

04.04.2016 г.

4 ОУ

1. Хигиенист

02/979 09 63
02/889 97 26

До 11.04.16 г.
Събеседване на 12.04.16 г. от 12:30 ч.

04.04.2016 г.

141 ОУ

1. Касиер - домакин

02/896 01 00

До 08.04.16 г.

04.04.2016 г.

15 СОУ

1. Младши учител по икономически дисциплини

02/938 13 04
02/938 28 80

До 05.04.16 г.

04.04.2016 г.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров”

1. Лаборант

02/857 50 27
02/857 50 29

До 08.04.16 г.

01.04.2016 г.

ОДЗ № 18

1. Детски учител – 8 места
2. Педагог
3. Логопед

02/943 79 54
0884/80 14 03

До 30.04.16 г.

30.03.2016 г.

ПГ по транспорт

1. Охранител

02/973 28 64
02/973 26 57

До 15.04.2016 г.

30.03.2016 г.

201 ОУ

1. Начален учител - /по заместване/

02/992 63 14
02/992 64 34

До 08.04.16 г.
Събеседване на 08.04.16 г.

30.03.2016 г.

16 ОУ

1. Помощник директор по УД с БЕЛ и история

02/938 70 15

До 07.04.16 г.
Събеседване на 08.04.16 г.

30.03.2016 г.

РЦПИОВДУСОП

1.  Ресурсен учител – 2 места
2.  Учител на деца с нарушено зрение

02/87802 34

До 08.04.16 г.

30.03.2016 г.

155 ОУ

1. Учител по музика – 49 лекторски часа

02/999 73 93
0884 80 17 65

До 11.04.16 г.

28.03.2016 г.

ЧСОУ „Петко Рачов Славейков”

 1. Начален учител
 2. Учител по математика 
 3. Охранител

02/957 17 44
0894/480 707

До 10.05.2016 г.
Събеседване на 13.05.2016 г.  

28.03.2016 г.

ОДЗ № 90

      1.   Помощник - възпитател

02/936 04 64

До 08.04.2016 г.
Събеседване на 11.04.2016 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч. 

25.03.2016 г.

166 СУ „Васил Левски”

1.Лектор по география и икономика – 220 часа

 

02/847 38 60

До 29.03.2016 г.
Събеседване на 30.03.2016 г. в 10:00 ч.

25.03.2016 г.

ЦДГ № 55

1. Детски учител

02/870 05 38

От 28.03.2016 г. до 31.03.2016 г.

 

25.03.2016 г.

103 ОУ

1. Начален учител

02/824 48 85
02/927 06 08

От 28.03.2016 г. до 07.04.2016 г.
От 09:00 ч. до 17:30 ч.

24.03.2016 г.

ЧЦДГ „Джани РоДари”

1.Учител по музика

 

02/970 93 63
0896/769 239

До 04.04.2016 г. на e-mail:
djanirodari_dg@abv.bg
Събеседване на 06.04.2016 г. в 16:00 ч. – 18:00 ч.

24.03.2016 г.

104 ОУ

1.Хигиенист -  /по заместване/

02/859 51 24

До 30.03.2016 г.
Събеседване на 31.03.2016 г. от 09:30 ч.

23.03.2016г.

74 СОУ

1.Ресурсен учител

 

02/934 66 17
02/934 66 16

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 28.03.2016 г. в 14:00 ч.

23.03.2016г.

СГСАГ „Христо Ботев”

1.Електротехник поддръжка сграда

02/866 12 71

До 15:00 ч. на 01.04.2016 г.

22.03.2016г.

60 ОУ

1.Ресурсен учител - /вакантна длъжност/ - ½ щат

 

02/936 68 75

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 28.03.2016 г. в 13:30 ч.

22.03.2016г.

50 ОУ

1.  Начален учител
2.  Възпитател
3.  Учител за ПК

02/967 11 86
02/967 11 81

До 31.05.2016 г.

22.03.2016г.

6 ОУ

1. Работник поддръжка

02/988 17 13

От 11.04.2016 г. до 15.04.2016 г.

22.03.2016г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител

02/936 67 55

До 11.04.2016 г.
Събеседване на 12.04.2016 г. в 14:00 ч.

22.03.2016г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1.  Учител ПНУП
2.  Учител по английски език
3.  Медицинска сестра – на 4 часа

02/970 93 63
0896/769 234

До 04.04.2016 г.
Събеседване на 06.04.2016 г. от 15:30 ч. до 17:30 ч.

21.03.2016 г.

3 ПУ „Едуард Сеген”

1.  Хигиенист

 

02/9383157
0896/077898

До 08.04.2016 г.
Събеседване на 13.04.2016 г. в 10:00 ч.

21.03.2016 г

ЦДГ № 3 „Детелина”

1.  Учител предучилищна педагогика -  /по заместване/ - 2 места

02/999 50 13
02/999 52 74

До 25.03.2016 г.

21.03.2016 г

5 ОУ

1.  Начален учител - /по заместване/

02/856 10 65
02/856 50 65
vazov5@abv.bg

До 28.03.2016 г.
Събеседване на 30.03.2016 г. в 10:00 ч.

21.03.2016 г

133 СОУ

1.  Възпитател - /по заместване/

02/988 11 31

До 24.03.2016 г.

18.03.2016г.

36 СОУ

      1.   Учител по български език и литература - /по заместване/

 

02/858 61 48
0879/609 570

До 29.03.2016 г.
Събеседване на 31.03.2016 г.

18.03.2016г.

202 ОУ

      1. ЗАТС – 1/2 щат

02/992 42 05
         оу 202@dbv.bg

До 31.03.2016 г.

17.03.2016г.

16 ОУ

      1.   Хигиенист

 

02/938 70 15

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 28.03.2016 г.

17.03.2016г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов”

 1. Електротехник, поддръжка на сгради
 2. Техник, поддръжка на сгради и машини

02/805 69 12
02/805 69 49

До 30.03.2016 г.

17.03.2016г.

ОДЗ № 15 „Чучулига”

 1. Детски учител – 2 места

 

02/938 71 38

До 31.03.2016 г.
Събеседване на 05.04.2016 г.

14.03.2016г.

76 ОУ

1. Възпитател в начален етап – ІІІ клас
/по заместване/

 

02/987 43 44

До 17.03.2016 г.

14.03.2016г.

16 ОУ

1. Учител по математика и информатика

02/938 70 15

До 22.03.2016 г.
Събеседване на 23.03.2016 г.

14.03.2016г.

НУКК

 1. Начален учител
 2. Оперативен счетоводител

02/904 82 61
02/904 82 40
02/957 86 25

До 31.03.2016 г.

14.03.2016г.

ОДЗ № 176 „Зорница”

1. Детски учител

02/998 23 72

От 23.03.2016 г. до 31.03.2016 г.

14.03.2016 г.

59 ОУ

      1. Възпитател

 

02/936 67 16
02/936 67 03

До 18.03.2016 г.
Събеседване на 18.03.2016 г. от 10:00 ч.

14.03.2016 г.

1 СОУ

1. Възпитател ПИГ

02/983 53 63

До 18.03.2016 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

14.03.2016 г.

124 ОУ

1.  Начален учител /по заместване/

02/945 02 96
02/845 01 08
02/945 01 30

До 27.03.2016 г.

14.03.2016 г.

96 СОУ

1. Учител по английски език - /по заместване /

02/826 83 42
02/826 83 39

От 16.03.2016 г. до 21.03.2016 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 22.03.2016 г. от 12:30 ч.

14.03.2016 г.

ЦДГ № 133

1.  Младши учител

0889 685 444

До 01.04.2016 г.

11.03.2016г.

30 СОУ

      1. Учител по „Физика и астрономия”

 

02/822 17 85

До 16.03.2016 г.

11.03.2016г.

ОДЗ № 13

1. Детски учител

02/979 14 95
02/979 14 85

До 25.03.2016 г.

10.03.2016г.

177 ОУ

1.  Лекторски часове по музика – 5 /пет / часа седмично

02/996 47 81

 

10.03.2016г

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Учител ПНУП
 2. Учител по английски език
 3. Учител по немски език
 4. Учител по руски език
 5. Технически секретар

0896 769 230
02/970 93 63

До 18.03.2016 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 21.03.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

10.03.2016г

4 ОУ

  1.   Хигиенист

02/979 09 63
02/889 96 26
02/889 97 26

До 12.03.2016 г. Събеседване на 14.03.2016 г. от 12:30 ч.

08.03.2016г.

122 ОУ

        1.  Възпитател

02/866 49 95

До 11.03.2016 г.
Събеседване на 14.03.2016 г.

08.03.2016г.

ОДЗ № 97

        1.  Касиер - домакин

02/992 63 04

До 28.03.2016 г.
от 8:30 ч. до 11 :30 ч.
Събеседване на 29.03.2016 г.

08.03.2016г.

ПГТХТ „Карл фон Линде”

  1.  ЗАС

02/936 73 82
02/936 68 80

До 18.03.2016 г.

08.03.2016г.

ПГ по телекомуникации

  1.  Учител по английски език

02/861 11 61
02/861 11 72

До 31.03.2016 г

08.03.2016г.

32 СОУ

  1.  Учител по информатика и информационни технологии

02/987 43 58

До 25.03.2016 г.

07.03.2016г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

        1.  Помощник директор

0888 96 00 64
0888 37 42 38

Събеседване до 18.03.2016 г.

07.03.2016г

108 СОУ

        1.  Хигиенист

02/889 25 27  

До 11.03.2016 г.
Събеседване на 12.03.2016 г. от 14:00 ч.

07.03.2016г

2 СОУ

  1.  Хигиенист / по заместване /

         02/955 62 52

До 15.03.2016 г.

07.03.2016г

63 ОУ

  1.  Възпитател

02/938 29 26

До 25.03.2016 г.
Събеседване на 29.03.2016 г. от 13:00 ч.

07.03.2016г

ПГ по подемна , строителна и транспортна техника

  1.  Главен счетоводител

02/987 41 08

До 15.03.2016 г.

01.03.2016г.

4 ОУ

        1.  Хигиенист

02/979 09 63

До 08.03.2016 г.
Събеседване на 09.03.2016 г. от 12:30 ч.

01.03.2016г.

48 ОУ

        1.  Възпитател

02/831 30 87
02/831 01 20

До 15.03.2016 г.

01.03.2016г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1.   Учител по английски език

        02/870 34 81

До 14.03.2016 г.
Събеседване на 16.03.2016 г. от 10:00 ч.

29.02.2016г.

54 СОУ

        1.  Финансов контрольор

02/938 10 69
02/938 10 21

До 19.03.2016 г.

29.02.2016г.

51 СОУ

        1.  Хигиенист

02/952 05 45

Събеседване на 10.03.2016 г. от 10:00 ч

29.02.2016г.

18 СОУ

  1.  Специалист човешки ресурси

         02/988 03 01
         02/987 96 82

До 17:00 ч. на 15.03.2016 г.
Събеседване на 16.03.2016 г. от 10:00 ч.

29.02.2016г.

29 СОУ

   1. Младши учител по български     език и литература

02/831 30 20
02/831 91 19

До 07.03.2016 г.
Събеседване на 07.03.2016 г. от 14:30 ч.

26.02.2016 г.

1 СОУ

 1. Хигиенист

 

02/983 53 63

До 10.03.2016 г.

26.02.2016 г.

39 СОУ

 1. Учител по домашна техника и икономика – 0,5 щат
 2. Учител – лектор по изобразително изкуство

02/885 90 19

До 07.03.2016 г.
Събеседване на 08.03.2016 г. от 14:30 ч.

26.02.2016 г.

58 ОУ

 1. Психолог
 2. Ресурсен учител

02/936 67 55
02/936 71 47

До 10.03.2016 г.
Събеседване на 11.03.2016 г. от 14:00 ч.

26.02.2016 г.

ЦДГ № 93

 1. Детски учител

02/862 30 49

До 11.03.2016 г.

25.02.2016г.

141 ОУ

         1.  Касиер - домакин

02/896 01 00
02/837 21 90

До 01.03.2016 г.

25.02.2016г.

ОДЗ 90

 1. Учител

02/936 04 64
02/938 28 56

До 09.03.2016 г.
Събеседване на 10.03.2016 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.

25.02.2016г.

СГСАГ „Христо Ботев”

   1.   Секретар

         02/866 12 71

До 15:00 ч. на 07.03.2016 г.

25.02.2016г.

9 ФЕГ

1.  Чистач
2. Технически секретар /по заместване /

02/987 87 72
02/987 64 02

До 18.03.2016 г.
Събеседване на 21.03.2016 г. от 11:30 ч.

25.02.2016г.

149 СОУ

1.  Хигиенист

02/956 15 49

До 02.03.2016 г.
Събеседване на 07.03.2016 г.

23.02.2016г.

153 СУ

         1.  Портиер

02/938 31 43
02/837 21 90

До 12.03.2016 г.
Събеседване на 15.03.2016 г. от 10.00 ч.

23.02.2016г.

ОДЗ 7

 1. Пом. възпитател
 2. Пом. готвач
 3. Общ работник в кухня
 4. Медицинска сестра – 2 места

02/858 91 08
02/869 45 11

До 11.03.2016 г.
Събеседване на 15.03.2016 г. от 10.00 ч.

23.02.2016г.

ОДЗ 66

   1.    ЗАС

         02/992 31 46

До 26.02.2016 г.
Събеседване на 26.02.2016 г. от 13.00 ч.

23.02.2016г.

ПГИЧЕ „Св. Методий”

   1.   Учител по английски език

02/855 11 35

До 26.02.2016 г.

23.02.2016г.

ПГБЕТС

         1.    Главен счетоводител

02/828 36 74

До 29.02.2016 г.
от 9:00 ч. до 16:00 ч.

19.02.2016г.

ІV ПУ

   

 1. Логопед- 2 щата
 2. Възпитател /по заместване/- 1 щат
 3. Шофьор на училищен автобус -1 щат

02/857 01 59

До 01.03.2016 г.
Събеседване на 02.03.2016 г. от 13.00 ч.

19.02.2016г.

ОДЗ №66

      1.    Учител- 1 щатна бройка

02/992 31 46

От 19.02.2016 г. до 24.02.2016 г.
Събеседване  на 24.02.2016 г. от 13.00 ч.

19.02.2016г.

10 СОУ

1.    Учител по математика и информационни технологии

02/874 71 78
02/974 32 34

До 25.02.2016 г.
Събеседване на 29.02.2016 г. от 14.00 ч.

19.02.2016г.

ЧСОУ

1.    Учител – лектор по математика

02/865 81 01
02/963 06 87

До 26.02.2016 г.

19.02.2016г.

65 ОУ

      1.  Преподавател по математика и физика 

 

До 26.02.2016 г.
Събеседване на 29.02.2016 г. от 13.00 ч.

17.02.2016 г.

91 НЕГ

 1. Помощник директор УД      

   

02/987 53 05

До 17.02.2016г. до 15.00ч.

 

17.02.2016 г.

96 СОУ

      1.   Учител по английски език – по заместване

02/826 83 42
         02/826 83 39

От 18.02.2016г. до 23.02.2016г.
 9.00ч. – 16.00ч. Събеседване на 24.02.2016г. от 12.40ч.

17.02.2016 г.

78 СОУ

1.   Възпитател

02/997 70 72

До 29.03.2016г.
Интервю на 30.03.2016г. от 10.00ч.

17.02.2016 г.

141 СОУ

1.   Учител по математика и информационни технологии – 1 щат

02/896 01 00

До 23.02.2016г.

17.02.2016 г.

127 ОДЗ

      1.   Детски учител

02/859 31 57
02/958 92 91

До 18.03.2016г.

17.02.2016 г.

149 СОУ

      1.   Касиер ( на 4 часа )

02/956 15 49

До 26.02.2016г.
Събеседване на 29.02.2016г.

17.02.2016г.

104 ОУ

   
1.    Портиер

02/859 51 92

От 19.02.2016г. до 25.02.2016г.
Интервю на 01.03.2016г. от 9.00ч.

17.02.2016г.

РЦПИОВДУСОП

      1.    Психолог

         02/878 02 34

До 22.02.2016г.
 

17.02.2016г.

132 СОУ

1.   Младши учител/учител в подготвителна група

02/856 28 43
02/855 21 64

До 22.02.2016г.
Интервю на 24.02.2016г. от 14.30ч.

17.02.2016г.

25 ОУ

1.   Възпитател в начален етап – 1 щатна бройка

02/952 11 70
02/955 29 04
02/953 27 41

От 18.02.2016г. до 22.02.2016г.
От 8.00ч. до 16.00ч.
Събеседване на 23.02.2016г. от 14.00ч.

17.02.2016г.

ЧСОУ

      1.   Начален учител  

0887 537 444

До 15.04.2016г.
Събеседване на 19.04.2016г. от 10.30ч.

17.02.2016г.

ОДЗ №90

      1.   Учител по музика

02/936 04 64

До 01.03.2016г.
Интервю на 02.03.2016г. от 11.00ч. до 13.00ч.

17.02.2016г.

138 СОУ

      1.   Педагогически съветник

02/872 05 37
02/872 39 17

До 29.02.2016г.
Събеседване на 01.03.2016г. от 10.00ч.

15.02.2016 г.

ОДЗ №37

 1. Ресурсен учител- 0,5 щат      
 2. Логопед- 0,5 щат     
 3. Педагог (по заместване) -0,5 щат                                                            

02/855 41 19

До 19.02.2016г.
Събеседване на 22.02.2016г. от 11.00ч.

15.02.2016 г

4 ОУ

      1.   Хигиенист

02/979 09 63

До18.02.2016г.
Събеседване на 19.02.2016г. от 12.30ч.

12.02.2016 г.

16 ОУ

 1. Помощник директор по УД с БЕЛ и история

9387015

До 17.02.2016г.

12.02.2016 г.

23 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

9443588

До 16.02.2016г.
Събеседване на 17.02.2016г. от 11:00ч.

12.02.2016 г.

НУИИ

 1. Учител по живопис

9876388
9874926

До 18.02.2016г.

12.02.2016 г.

ЦДГ №124

 1. Детски учител – старши, главен

9522928

До 29.02.2016г.

12.02.2016 г.

199 ОУ

 1. Счетоводител

9466956

До 07.03.2016г.
Събеседване на 09.03.2016г. от 10:00ч.

10.02.2016 г.

19 СОУ

 1. Учител по АЕ

9522484

До 12.02.2016г.

10.02.2016 г.

21 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9624689
8629189

До 19.02.2016г.
Събеседване на 24.02.2016г. от 15:30ч.

10.02.2016 г.

62 ОУ

 1. Лектор по музика – 54 ч.

0884801720

До 12.02.2016г.

10.02.2016 г.

84 ОУ

 1. Младши или Старши учител по математика

9928044
0884801764

До 15.02.2016г.

10.02.2016 г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8780234

До 19.02.2016г.

10.02.2016 г.

ЧСОУ „Петко Р.Славейков“

 1. Учител по биология и химия
 2. Хигиенист

0894480707
9571744

До 19.02.2016г.
Събеседване на 23.02.2016г.

10.02.2016 г.

ОДЗ №172

 1. Музикален педагог – 0,5 щат

9382856

До 26.02.2016г.

10.02.2016 г Център за информационно осигуряване на образованието 1. Старши експерт

817 30 30
817 30 13

До 29.02.2016 г.

05.02.2016 г.

ЦДГ №112

 1. Помощник възпитател
 2. Специален педагог в СОП група

9592933
9592920

До 25.02.2016г.

05.02.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител ПНУП
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по НЕ

0896769230
9709363

До 22.02.2016г.
Събеседване на 24.02.2016г. от 15:30ч.

05.02.2016 г.

124 ОУ

 1. Начален учител

8450296
8450108

До 19.02.2016г.

04.02.2016 г.

131. СОУ

 1. Учител в начален етап

8777144
8779112

До 08.02.2016г.

04.02.2016 г.

ОДЗ 69

 1. Учител в детска градина
 2. Педагог в яслени групи – 0,5 щат

8402590

До 24.02.2016г.
Събеседване на 26.02.2016г. от 13:00ч.

04.02.2016 г.

ЦДГ 165

 1. Помощник-възпитател

8720102

До 10.02.2016г.

02.02.2016 г.

113. СОУ

 1. Хигиенист – 2 работни места

8221063

До 24.02.2016г.
Събеседване на 26.02.2016г. от 10:30ч.

02.02.2016 г

94. СОУ

 1. Учител по руски език

9450344
9452949

-

02.02.2016 г

175. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9982084

До 05.02.2016г.
Събеседване на 09.02.2016г. от 11:00ч.

02.02.2016 г

49. ОУ

 1. Спасител

8472330

До 05.02.2016г.

02.02.2016 г

ОДЗ 85

 1. Медицинска сестра в детска ясла – 2 работни места

9791138

От 05.02.2016г. до 19.02.2016г.
Събеседване на 22.02.2016г. от 13:00ч.

02.02.2016 г

11. ОУ

 1. Учител (1-4 клас)

8624187
8627248
8627348

До 10.02.2016г.

29.01.2016 г.

10 СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8747178

До 12.02.2016г.
Събеседване на 16.02.2016г. от 14:00ч.

29.01.2016 г.

109 ОУ

 1. Възпитател

8731458

До 12.02.2016г.
Събеседване на 15.02.2016г.

29.01.2016 г.

130 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8470495
0879533327

До 11.02.2016г.
Събеседване на 16202.2016г. от 14:00ч.

29.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 04.02.2016г.

29.01.2016 г.

ЧПГМКГДА

 1. Помощник директор

0888960064
0888374238

 

29.01.2016 г.

ЦДГ №165

 1. Детски учител

0884801521

До 26.02.2016г.
Събеседване на 29.02.2016г. от 13:00ч.

29.01.2016 г.

102 ОУ

 1. Старши учител в подготвителна група

9382654

До 10.02.2016г.

29.01.2016 г.

67 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

8223621

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 10:30ч.

29.01.2016 г.

163 ОУ

 1. Възпитател

9782394
9781516

До 15.02.2016г.
Събеседване на 18.02.2016г.

29.01.2016 г.

4 ОУ

 1. Възпитател
 2. Хигиенист

9790963
8899626

До 11.02.2016г.
Събеседване на 12.02.2016г. от 12:30ч.

27.01.2016 г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ

8283679

До 08.02.2016г.
Събеседване на 12.02.2016г. от 09:00ч.

27.01.2016 г.

49 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8472330

До 04.02.2016г.

27.01.2016 г.

63 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382926
9382862

До 12.02.2016г.
Събеседване на 16.02.2016г. от 13:00ч.

27.01.2016 г.

131 СОУ

 1. Хигиенист

8777144
8779112

До 03.02.2016г.
Събеседване на 03.02.2016г. от 14:00ч.

27.01.2016 г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145

До 12.02.2016г.

26.01.2016 г.

133 СОУ

 1. Учител  по физика и астрономия

9878570

До 04.02.2016г.

26.01.2016 г.

138 СОУ

 1. Учител по АЕ

8723917

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 10:00ч. и

26.01.2016 г.

ЦДГ №12

 1. Детски учител

9885683
0884801400

До 29.02.2016г.
Събеседване на 02.03.2016г. от 13:00ч.

26.01.2016 г.

101 СОУ

 1. Възпитател

9382824

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 12:30ч.

25.01.2016 г.

2 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9556252

До 12.02.2016г.

25.01.2016 г.

140 СОУ

 1. Счетоводител
 1. Младши учител, учител или старши учител по Физика и астрономия

9343373
9346449

До 02.02.2016г.
Събеседване на 03.02.2016г. от 09:00ч. и
от 12:00ч.

25.01.2016 г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

8372190

До 05.02.2016г.
Събеседване на 09.02.2016г. от 10:00ч.

25.01.2016 г.

199 ОУ

 1. Учител по АЕ

9466956

До 15.02.2016г.
Събеседване на 16.02.2016г. от 13:30ч.

25.01.2016 г.

12 СОУ

 1. Възпитател

9437952

До 05.02.2016г.

22.01.2016 г.

16 ОУ

 1. Помощник директор по УД /БЕЛ и история/
 2. Учител по математика и информационни технологии

9387015

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г.

22.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Начален учител

8960100

До 03.02.2016г.
Събеседване на 04.02.2016г. от 11:00ч.

21.01.2016 г.

19 СОУ

 1. Възпитател

9522484

До 28.01.2016г.

21.01.2016 г.

140 СОУ

 1. Младши учител или старши учител по математика

9343373
9346449

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 14:00ч.

21.01.2016 г.

ПГТМД

 1. Учител по ХООА - теоория и практика

9522677
8523411

До 29.01.2016г.

21.01.2016 г.

ОДЗ №100

 1. Детски учител

9670046
0885922832

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 10:00ч.

21.01.2016 г.

30 СОУ

 1. Хигиенист

8221785

До 27.01.2016г.

21.01.2016 г.

79 СОУ

 1. Възпитател

8248975

До 01.02.2016г.
Събеседване на 02.02.2016г. от 10:00ч.

20.01.2016 г.

8 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

8719035

 

20.01.2016 г.

68 СОУ

 1. Учител по информационни технологии с втора специалност математика

9785029
9785059

До 29.01.2016г.

20.01.2016 г.

70 ОУ

 1. Завеждащ административна служба /ЗАС/

8277492

До 27.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г.

20.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 13:00ч.

20.01.2016 г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда

8720108
9710175

До 02.02.2016г.
Събеседване на 03.02.2016г. от 9:00ч.

20.01.2016 г.

ПГЕБТ

 1. Учител по професионално обучение

8575027

До 30.01.2016г.
Събеседване на 04.02.2016г.

20.01.2016 г.

ЧСОУ „Петко Р.Славейков“

 1. Начален учител
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

9571744

До 02.02.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 11:00ч.

20.01.2016 г.

ОДЗ №93

 1. Медицински сестри – 2 места

8562869
8557042

 

20.01.2016 г.

ЦДГ №114

 1. Старши учител

9546020

До 29.02.2016г.

20.01.2016 г.

18 СОУ

 1. Учител по математика

9880301

До 05.02.2016г.
Събеседване на 08.02.2016г. от 10:00ч.

20.01.2016 г.

23 СОУ

 1. Ресурсен учител

9441121
9442781

До 27.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 13:00ч.

20.01.2016 г.

112 ОУ

 1. Помощник директор по АСД на ч часа
 2. Технически секретар – 4 часа

9440084

До 22.01.2016г.

20.01.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по физика и астрономия /по заместване/

8284530
8221065

До 27.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 10:30ч.

20.01.2016 г.

96 СОУ

 1. Младши учител по БЕЛ /по заместване/

8268342
8268339

До 26.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 11:00ч.

20.01.2016 г.

ЧСОУ „Орфей“

 1. Свободни часове по биология и химия

0888866566
0886911227

До 15.02.2016г.

15.01.2016 г.

10 СОУ

 1. Библиотекар- 1/2 щат
 2. Хигиенист

8747178

До 22.01.2016г.
Събеседване на26.01.2016г. от 14:00ч.
От 15:00ч.

15.01.2016 г.

51 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9520545

До 28.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 11:00ч.

15.01.2016 г.

76 ОУ

 1. Възпитател /3-4 клас/

9874344

До 15.01.2016г.

15.01.2016 г.

108 СОУ

 1. Учител по технологии – 0,5 щат

8892527

До 04.02.2016г.
Събеседване на 06.02.2016г. от 10:00ч.

15.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

8960100

До 22.01.2016г.
Събеседване на 22.01.2016г. от 14:00ч.

15.01.2016 г.

144 СОУ

 1. Педагогически съветник

8774052
8774457

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 14:00ч.

15.01.2016 г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

9383143

До 20.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 11:00ч.

15.01.2016 г.

ОДЗ №85

 1. Медицинска сестра – 2 места

9791138
0884801615

До 25.01.2016г.

15.01.2016 г.

5 ОУ

 1. Възпитател в подготвителна група

8561065
8565065

До 21.01.2016г.

13.01.2016 г.

65 ОУ

 1. Счетоводител

9676936

До 18.01.2016г.
Събеседване на 19.01.2016г. от 13:00ч.

13.01.2016 г.

130 СОУ

 1. Учител по хореография – лекторски часове - 190

8470495
0879533327

До 27.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 14:00ч.

13.01.2016 г.

ПГАВТ

 1. Учител по АЕ

8221186
8285010

До 22.01.2016г.

13.01.2016 г.

202 ОУ

 1. Огняр – 6 часа

9924205

До 19.01.2016г.

12.01.2016 г.

4 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9790963

До 22.01.2016г.
Събеседване на 28.01.2016г. от 11:30ч.

12.01.2016 г.

34 ОУ

 1. Възпитател

8594131

До 05.02.2016г.
Събеседване на 10.02.2016г. от 10:00ч.

12.01.2016 г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

9382926
9382862

До 26.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 13:00ч.

12.01.2016 г.

67 ОУ

 1. Начален учител с АЕ /по заместване/
 2. Учител в подготвителен клас /по заместване/

8223621

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 10:30ч.

12.01.2016 г.

136 ОУ

 1. Леккор по география и икономика и история и цивилизация

8217088

До 26.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 14:00ч.

12.01.2016 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 14.01.2016г.
Събеседване на 14.01.2016г. от 14:00ч.

12.01.2016 г.

НПМГ

 1. Учител по изобразително изкуство /по заместване/

8628363
8622966

До 18.01.2016г.
Събеседване на 19.01.2016г. от 10:00ч.

12.01.2016 г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145

До 22.01.2016г.

12.01.2016 г.

ОДЗ №63

 1. Огняр

0886648784

До 22.01.2016г.
Събеседване на 25.01.2016г. от 10:00ч.

12.01.2016 г.

138 СОУ

 1. Възпитател

8720537

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 13:00ч.

12.01.2016 г.

134 СОУ

 1. Хигиенист /по заместване/

9310686

До 15.01.2016г.

11.01.2016г.

76 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат

9874344

До 27.01.2016г.

11.01.2016г

ПГСТТ

 1. Старши учител по практическо обучение

9874108

До 12.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 9:00ч.

11.01.2016г

ЧДГ „Вълшебен свят“

 1. Медицинска сестра /по заместване/

0885707022

До 22.01.2016г.

08.01.2016г.

47 СОУ

 1. Учител по философски цикъл - лектор

9522228

До 25.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 11:00ч.

08.01.2016г

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196

До 22.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 9:00ч.

08.01.2016г

ОДЗ №97

 1. Хигиенистка

9926304

До 15.01.2016г.
Събеседване на 25.01.2016г.

08.01.2016г

30 СОУ

 1. Учител по биология

8221785

До 29.01.2016г.

08.01.2016г

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Учител по физика - лекторски

9387015

До 22.01.2016г.

07.01.2016г.

130 СОУ
 1. Помощник директор по УД
 2. Помощник директор по АСД - 0,5 щат
8470495
0879533327
До 18.01.2016 г.
Събеседване на 19.01.2016 г. от 14:00 ч.

07.01.2016г.

54 СОУ

 1. Хигиенист – 4 места
 2. Касиер-домакин

9381021

До 22.01.2016г.
Събеседване на 26.01.2016г. от 10:00ч.
Събеседване на 27.01.2016г. от 10:00ч.

07.01.2016г.

125 СОУ

 1. Учител по математика

8758196

До 22.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 9:00ч.

07.01.2016г.

149 СОУ

 1. Психолог

9561549

До 22.01.2016г.
Събеседване на 25.01.2016г.

07.01.2016г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по практика за специалност „Лазарна и оптична техника“
 2. Учител по практика за специалност „Компютърна техника и технологии“

8056949

До 15.01.2016г.

07.01.2016г.

ЦДГ №77

 1. Старши учител

9441722

До 15.01.2016г.

06.01.2016г.

ПГТКИ

 1. Лектор по изобразително изкуство

0879945640

До 11.01.2016г.

 

06.01.2016г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 10:00ч.

06.01.2016г.

ОДЗ №77

 1. Младши учител

9791765

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г- от 13:00ч.

06.01.2016г.

ЦДГ №182

 1. Детски учител

9924208
0877841070

До 10.01.2016г.

06.01.2016г.

26 СОУ

 1. Лекторски часове по испонски език

8573023
8570129

До 29.01.2016г.

06.01.2016г.

12 СОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9437952

До 18.01.2016г.

06.01.2016г.

90 СОУ

 1. Учител по АЕ

8250854

До 22.01.2016г.

06.01.2016г.

ПГО „Княгина Мария Луиза“

 1. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат

8628884
8622385

До 18.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 13:00ч.

06.01.2016г.

ЧОУ и ЧЦДГ  „Джани РоДари“

 1. Детска учителка
 2. Учител по АЕ
 3. Медицинска сестра
 4. Помощник възпитател

9709363
0896769230

До 15.01.2016г.
Събеседване на 20.01.2016г. от 16:00ч.

05.01.2016г.

11 ОУ

 1. Начален учител с АЕ  /по заместване/

0887098966

До 27.01.2016г.

 

05.01.2016г.

44 СОУ

 1. Хигиенист
 2. Учител по биология и здравно образование

8452682

До 08.01.2016г.
До 15.01.2016г.
Събеседване на 20.01.2016г. от 10:00ч.

05.01.2016г.

51 СОУ

 1. Възпитател в начален курс

9520545
9521149

До 20.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г- от 10:00ч.

05.01.2016г.

101 СОУ

 1. Учител по АЕ

9382824

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 12:30ч.

05.01.2016г.

202 ОУ

 1. Огняр на 6 часа

9924205

До 08.01.2016г.

05.01.2016г.

138 СОУ

 1. Учител по Японски език

8720537
8723917

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 10:00ч.

05.01.2016г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Хигиенистка

8056949

До 15.01.2016г.

05.01.2016г.

99 ОБУ

 1. Учител по география и икономика

0882703686

До 15.01.2016г.
Събеседване на 19.01.2016г.

05.01.2016г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места

8780234

 

05.01.2016г.

162 ОУ

 1. Лектор по музика
 2. Учител по история и цивилизация

9943325

До 25.01.2016г.

05.01.2016г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален курс
 2. Огняр

9366755

До 11.01.2016г.
Събеседване на 15.01.2016г.

05.01.2016г.

76 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 2 ч. седмично

9874344

До 11.01.2016г.

05.01.2016г.

78 СОУ

 1. Учител по спортна подготовка

9977072

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 10:00ч.

04.01.2016г.

1 ПУ

 1. Учител с педагогика на деца с интелектуална недостатачност – 2 места

9208198
9200708

До 08.01.2016г.

 

04.01.2016г.

8 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап /по заместване/

8719035

 

04.01.2016г.

27 СОУ

 1. Възпитател /1 клас/

8244815

До 07.01.2016г.
Събеседване на 08.01.2016г- от 13:00ч.

04.01.2016г.

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

8472330

До 08.01.2016г.

04.01.2016г.

60 ОУ

 1. Психолог
 2. Ресурсен учител
 3. Логопед

9366875

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 11:00ч.

04.01.2016г.

131 СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по история и цивилизация с домашна техника и икономика

8777144
8779112

До 15.01.2016г.

04.01.2016г.

166 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по география и икономика

8473860

До 25.01.2016г.
Събеседване на 27.01.2016г. от 10:30ч.

04.01.2016г.

НПМГ

 1. Учител по математика

8628363
8622966

До 11.01.2016г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 9:00ч.

04.01.2016г.

НТБГ

 1. Учител по биология и здравно образование

9520857
9157931

До 27.01.2016г.

30.12.2015г.

ОДЗ №84

 1. Детски учител

9561069

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 9:30ч.

 

29.12.2015г.

102. ОУ

 1. Лектор по РЕ – 134 ч.

9382654

До 08.01.2016г.

 

29.12.2015г.

141. ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 08.01.2016г.
Събеседване на 08.01.2016г. от 14:00 ч.

29.12.2015г.

149. СОУ

 1. Касиер – 0,5 щат

9561549

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г.

29.12.2015г.

2. СОУ

 1. Възпитател в ПИГ
 1. Хигиенист

9556252

До 15.01.2016г.

29.12.2015г.

ЦДГ №3

 1. Детски учител

9995013
9995274

До 08.01.2016г.

28.12.2015г.

49 ОУ

 1. Технически секретар
 2. Начален учител – 2 места
 3. Възпитател

8472330

До 04.01.2016г.

 

28.12.2015г.

118 СОУ

 1. Възпитател 3-4 клас – 2 места

740105
740165

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 14 :00 ч.

23.12.2015г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в подготвителна група
 3. Учител в Подготвителна група по чл.68, ал.1,т3

8561065
8565065

До 30.12.2015г.
Събеседване на 05.01.2016г.

23.12.2015г

6 ОУ

 1. Начален учител с НЕ

9881713

До 05.01.2016г.
Събеседване на 05.01.2016г.

23.12.2015г

28 СОУ

 1. Ресурсен учител

8223183
8295172

До 08.01.2016г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 9:00ч.

23.12.2015г

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Начален учител с РЕ

8658101
9630687

До 22.01.2016г.

23.12.2015г

4 ПУ

 1. Логопед – 2 места
 2. Психолог
 3. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 15.01.2016г.
Събеседване на 18.01.2016г. от 13:00ч.

23.12.2015г

ЦДГ №146

 1. Младши учител – 2 места

9947049

До 30.12.2015г.

22.12.2015 г.

52 ОУ

 1. Помощник директор по АСД – 0,5 щат

8552054

 

Събеседване на 23.12.2015г.

22.12.2015 г.

ЦЧДГ „Детски оазис“

 1. Педагог

0877946438
4421838

 

До 20.01.2016г.

18.12.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 30.12.2015г.
Събеседване на 05.01.2016г.

18.12.2015г.

67 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

8223621

 

18.12.2015г.

ОДЗ №37

 1. Детски учител – 2 места
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат

8554119

До 27.12.2015г.

18.12.2015г.

ЦДГ №136

 1. Детски учител

8551468
8551568

До 20.01.2016г.
Събеседване на 21.01.2016г. от 10:00ч.

15.12.2015г.

45 ОУ

 1. Начален учител

 

8286282

До 21.12.2015г.
Събеседване на 22.12.2015г. от 10:00ч.

15.12.2015г

78 СОУ

 1. Учител и възпитател – 4 места

9977072

До 28.01.2016г.
Събеседване на 29.01.2016г. от 10:00ч.

 

15.12.2015г

97 СОУ

 1. Възпитател

 

 1. Завеждащ административна служба

8140510
8140514

До 05.01.2016г.
Събеседване на 07.01.2016г. от 16:00ч.
До 06.01.2016г.
Събеседване на 08.01.2016г. от 11:00ч.

15.12.2015г

147 ОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9208089
8221387

До 16.12.2015г.
Събеседване на 17.12.2015г. от 12:30ч.

15.12.2015г

ЧДГ „Малки Орли“

 1. Директор
 2. Детски учители – 4 места
 3. Помощник възпитател

0884866808

До 10.01.2016г.

15.12.2015г

ОДЗ №77

 1. Педагог
 2. Помощник – възпитател

 

 1. Медицинска сестра
 2. Хигиенистка

9791765

До 11.01.2016г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 13:00ч.
До 11.01.2016г.

15.12.2015г

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 08.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 14:30ч.

15.12.2015г

104 ОУ

 1. Портиер

8595192

До 23.12.2015г.

11.12.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ и литература

8721156

До 21.12.2015г.
Събеседване на 22.12.2015г. от 12:00ч.

11.12.2015г.

46 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап

8310049
8319018

До 21.12.2015г.

 

11.12.2015г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 14:00ч.

11.12.2015г.

СПГЕ

 1. Професия „Пехник на компютърни системи“

8720037
8710011

До 15.12.2015г.

11.12.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366755

До 21.12.2015г.
Събеседване на 22.12.2015г. от 14:00ч.

11.12.2015г.

Ресурсен център

 1. Рехабилитатор

8780234

До 18.12.2015г.

08.12.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 15.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015г.

08.12.2015г.

23 СОУ

 1. Училищен психолог

9943588

До 18.12.2015г.

08.12.2015г.

25 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9552904
9532741

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 14:00ч.

08.12.2015г.

62 ОУ

 1. Учител по ФВС - лектор

0884801720

До 15.12.2015г.

08.12.2015г.

102 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9382654

До 11.12.2015г.

08.12.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по музика

9943325

До 30.12.2015г.
Събеседване на 04.01.2016г. от 13:00ч.

08.12.2015г.

163 ОУ

 1. Възпитател – 2 места
 2. Учител по АЕ

9782394
9781516

До 18.12.2015г.

08.12.2015г.

НПГПТО

 1. Учител по информатика и информационни технологии

8056949

До 16.12.2015г.

08.12.2015г.

ОДЗ №47

 1. Детски учител

8249145

До 20.01.2016г.

08.12.2015г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител

8220578

До 21.12.2015г.

08.12.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Директор
 2. Помощник-директор
 3. Учител в детска градина с АЕ
 4. Учител в детска градина
 5. Учител в начален етап

9709490

До 11.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015г. от 15:00ч.

04.12.2015г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по история и цивилизация
 5. Учител по география и икономика
 6. Начален учител
 7. Помощник учител /начална педагогика/

0889559880
9628753

До 08.01.2016г.

04.12.2015г.

Чдг „г.с.Уланова“

 1. Медицинска сестра

8658101
9630687

До 22.12.2015г.

03.12.2015г.

41 ОУ

 1. Хигиенист

9878847
9890127

До 12.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 10:30ч.

03.12.2015г.

55 СОУ

 1. Начален учител /по заместване/

8771297
9744322

До 09.12.2015г.

03.12.2015г.

63 ОУ

 1. Лектор по музика – 221ч.

9382926
9382862

До 16.12.2015г.
Събеседване на 18.12.2015г. от 10:00ч.

03.12.2015г.

86 ОУ

 1. Начален учител

9991292

До 11.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 10:30ч.

03.12.2015г.

142 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по АЕ

8553192
9555834

 

03.12.2015г.

ЧОУ „Евростар“

 1. Лектор по химия на немски език
 2. Лектор по биология на немски език

0888960115

До 23.12.2015г.

01.12.2015г.

134 СОУ

 1. Училищен психолог

9310686

До 16.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г.

01.12.2015г

202 ОУ

 1. Учител по АЕ

9924205

До 04.12.2015г.

01.12.2015г

ЧСОУ „Г.С.Уланова“

 1. Учител по АЕ

8658101
9630687

До 15.12.2015г.

01.12.2015г

ЦДГ №162

 1. Детски учител

9522329

До 06.01.2016г.
Събеседване на 11.01.2016г. от 10:00ч.

30.11.2015 г.

43 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

9208240

До 11.12.2015г.

30.11.2015 г.

132 СОУ

 1. Младши учител в подготвителна група
 2. Учител по информатика и информационни технологии
 3. Учител по химия . 6 ч. седмично

8562843
8552164

До 04.12.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 13:30ч.
До 08.12.2015г.
Събеседване на 08.12.2015г. от 14:00ч.

30.11.2015 г.

НПГПТО

 1. Учител по АЕ

8056949

До 04.12.2015г.

27.11.2015 г.

32 СОУ

 1. Възпитател

9874358

До 07.12.2015г.
Събеседване на 08.12.2015г. от 10:00ч.

27.11.2015 г.

84 ОУ

 1. Начален учител

9928044
0884801764

До 15.01.2016г.

27.11.2015 г.

117 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

9942111

До 10.12.2015г.

27.11.2015 г.

128 СОУ

 1. Начален учител

8840381

До 08.12.2015г.
Събеседване на 09.12.2015г. от 10:30ч.

27.11.2015 г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 08.12.2015г.
Събеседване на 09.12.2015г. от 14:00ч.

27.11.2015 г.

ОДЗ №76

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8755146

До 22.12.2015г.
Събеседване на 12.01.2016г. от 13:00ч.

26.11.2015 г.

15 СОУ

 1. Учител по АЕ

9381304
9382880

До 02.12.2015г.

26.11.2015 г.

54 СОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9381021

До 12.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015 от 10:00 ч.

26.11.2015 г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител

9926304

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 9:00ч.

26.11.2015 г.

ЦДГ №7

 1. Детски учител

8521797

До 01.12.2015г.
Събеседване на 07.12.2015г. от 10:00ч.

26.11.2015 г.

130 СОУ

 1. Учител по руски език

8470495
0879533327

До 15.12.2015г.
Събеседване на 16.12.2015г. от 14:00ч.

25.11.2015г.

16 ОУ

 1. Начален учител

9387015

До 26.11.2015г.
Събеседване на 07.12.2015г.

25.11.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по АЕ

8221785

До 11.12.2015г.

25.11.2015г.

35 СОУ

 1. Учител по философия /по заместване/

8661060
9633731

 

25.11.2015г.

105 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат

8620573
8683528

До 04.12.2015г.
Събеседване на 07.12.2015г. от 10:00ч.

25.11.2015г.

199 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9466956

До 03.12.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 9:00ч.

25.11.2015г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и технологии

9924205

До 30.11.2015г.

25.11.2015г.

4 ПУ

 1. Логопед
 2. Възпитатели – 3 места
 3. Помощник възпитател
 4. Хигиенист
 5. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 18.12.2015г.
Събеседване на 21.12.2015г. от 13:00ч.

25.11.2015г.

ОДЗ №48

 1. Детски учител

8321022
8320021

До 02.12.2015г.

24.11.2015 г.

18 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9880301

До 10.12.2015г.
Събеседване на 11.12.2015г. от 10:00ч.

24.11.2015 г.

46 ОУ

 1. Учител по математика и информатика

8319018

До 30.11.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 10:00ч.

24.11.2015 г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

До 27.11.2015г.

24.11.2015 г.

116 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас /по заместване/

9942301

До 26.11.2015г.

24.11.2015 г.

СПГТ

 1. Учител практическо обучение – специалност „Хотелиерство и разторантьорством екскурзоводство“

9833958
9835130

До 21.12.2015г.

23.11.2015г.

2 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9556252

До 11.12.2015г.

23.11.2015г

51 СОУ

 1. Отговорник библиотечен и компютърен център

9520545
9521149

До 03.12.2015г.
Събеседване на 04.12.2015г. от 10:00ч.

23.11.2015г

104 ОУ

 1. Учител по БЕЛ+АЕ или БЕЛ + история

8595192

До 12.12.2015г.

23.11.2015г

170 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител по философия – 0,5 щат

8923085
8923086

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г. от 9:00ч.

20.11.2015г.

140 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

9343373
9346450

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г.от 14:00ч.

19.11.2015г.

9 ФЕГ

 1. Учител по биология /за 1 година/ за предпочитане с ФЕ
 1. Хигиенист /за 1 година/

9877216

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г.от 13:00ч.
До 14.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 14:00ч.

19.11.2015г.

74 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

9346616
9346619

До 11.12.2015г.
Събеседване на 14.12.2015г. от 14:00ч.
До 27.11.2015г.
Събеседване на 30.11.2015г. от 14:00ч.

19.11.2015г.

4 ОУ

 1. Хигиенист

9790963
8899626

До 26.11.2015г.
Събеседване на 27.11.2015г. от 11:30ч.

17.11.2015г.

16 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

9387015

До 25.11.2015г.
Събеседване на 26.11.2015г.

17.11.2015г.

75 ОУ

 1. Начален учител /по заместване/

8221567

 

17.11.2015г.

145 ОУ

 1. Учител по математика

8774482

До 24.11.2015г.

17.11.2015г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител – 2 места
 2. Медицинска сестра

0884801589

До 30.11.2015г.

17.11.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9382824

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 12:30ч.

17.11.2015г.

30 СОУ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8221785

До 30.11.2015г.

16.11.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Огняр

9366755

До 25.11.2015г.
Събеседване на 26.11.2015г. от 14:00ч.

16.11.2015г.

65. ОУ
 1. Учител по АЕ – 544 ч. и история и цивилизация – 166 ч.

9676936

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 13:30ч.

13.11.2015г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по АЕ

8563458

До 18.11.2015г.
Събеседване на 19.11.2015г. от 14:30ч.

13.11.2015г.

112 ОУ

 1. Хигиенист

8467325

До 19.11.2015г.

12.11.2015г.

2 СОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по АЕ

9556252

До 15.12.2015г.

12.11.2015г

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален курс
 2. Възпитател

9521304

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 11:00ч.

12.11.2015г

44 СОУ

 1. Начален учител

8452682

До 20.11.2015г.
Събеседване на 24.11.2015г.от 10:00ч.

12.11.2015г

51 СОУ

 1. Хигиенист

9520545

 

Събеседване на 25.11.2015г. от 14:00 ч.

12.11.2015г

101 СОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 места
 2. Хигиенист

9382824

До 20.11.2015г.
Събеседване на 23.11.2015г. от 12:30ч.

12.11.2015г

47 ОДЗ

 1. Детски учител

8249145

До 20.11.2015г.

12.11.2015г

112 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Начален учител с АЕ

8467325

До 18.11.2015г.

10.11.2015г.

41 ОУ

 1. Главен счетоводител

9878847
9890127

До 12.11.2015г.
Събеседване на 13.11.2015г. от 10:30ч.

10.11.2015г.

94 СОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Учител по АЕ

9450344
9452949

До 20.11.2015г.

10.11.2015г.

119 СОУ

 1. Учител по АЕ

4192516

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г.от 10:00ч.

10.11.2015г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка – 0,5 щат
 2. Хигиенистка

9552904
9532741

До 17.11.2015г.
Събеседване на 18.11.2015г. от 14:00 ч.

10.11.2015г.

ПГБЕТС

 1. Учител по икономика, предприемачество и програмни продукти

8219111

До 17.11.2015г.

10.11.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по АЕ

9381304
9382880

До 17.11.2015г.

06.11.2015г.

62 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 1-4 клас – 280 ч.

0884801720

До 13.11.2015г.

06.11.2015г.

126 ОУ

 1. Възпитател

8585045
8593161

До 09.11.2015г.
Събеседване на 09.11.2015г. от 14:00ч.

06.11.2015г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Работник по поддръжка

8611172

До 20.11.2015г.

06.11.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366755

До 11.11.2015г.
Събеседване на 12.11.2015г. от 14:00 ч.

06.11.2015г.

200 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9926224

До 16.11.2015г.
Събеседване на 17.11.2015г. от 10:00ч.

06.11.2015г.

ПГИИ

 1. Лектор по физика – 162ч.

9367440
0884801478

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г.

06.11.2015г.

СОУ за ДНЗ

 1. Педагог на зрително затруднени деца
 2. Помощник - възпитател

8976758

До 23.11.2015г.
Събеседване на 25.11.2015г. от 11:00ч.

06.11.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ

9879682

До 24.11.2015г.
Събеседване на 25.11.2015г. от 10:00ч.

06.11.2015г.

3 СОУ

 1. Възпитател /по заместване/

8221661

До 12.11.2015г.
Събъседване на 13.11.2015г. от 13:00ч.

06.11.2015г.

96 СОУ

 1. Младши възпитател

8268342
8268339

До 12.11.2015г.
Събеседване на 13.11.2015г. от 11ч.

06.11.2015г.

79 СОУ

 1. Възпитател

8257043
8248975

До 19.11.2015г.
Събеседване на 20.11.2015г. от 10:00ч.

04.11.2015г.

100 ОУ

 1. Начален учител

9316053

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г. от 10:00ч.

04.11.2015г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573
8683528

До 12.11.2015г.
Събеседване на 13.11.2015г. от 10:00ч.

04.11.2015г.

7 СОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9876370

До 20.11.2015г.

02.11.2015г.

25 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9552904

До 04.11.2015г.
Събеседване на 05.11.2015г. от 14:00ч.

02.11.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по информатика и информационн технологии

8221785

До 13.11.2015г.

02.11.2015г.

41 ОУ

 1. Завеждащ административна служба и касиер – 0,5 щат

 

 1. Ръководител компютърен кабинет /по заместване/

9878847
9890127

До 12.11.2015г.
Събеседване на
17.11.2015г. от 10:30ч.

16.11.2015г.  от 10:30ч.

02.11.2015г.

НГДЕК

 1. Библиотекар – 0,5 щат

8262171

До 06.11.2015г.

29.10.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по география на АЕ

9874358

До 10.11.2015г.

29.10.2015г.

140 СОУ

 1. Общ работник

9343373
9346449

До 05.11.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г. от 13:00ч.

29.10.2015г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по испонски език – 3 места
 2. Учител по АЕ

9710056

До 05.11.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г.

29.10.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по теория и практика на професията

8284530;8221065

До 13.11.2015г.
Събеседване на 16.11.2015г. от 10:00 ч.

29.10.2015г.

ОДЗ №77

 1. Младши учител

9791765

До 09.11.2015г.
Събеседване на 10.11.2015г. от 13:00 ч.

29.10.2015г.

17 СОУ

 1. Възпитател с ФЕ
 2. Възпитател

8217188

До 06.11.2015г.
Събеседване на 09.11.2015г. от 9:30ч.

29.10.2015г.

62 ОУ

 1. Лектор по музика – 84 ч.

0884801720

До 13.11.2015г.

27.10.2015г.

1 СОУ

 1. Портиер

9835363

До 29.10.2015г.

27.10.2015г.

4 ПУ

 1. Логопед

8570159

До 05.11.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г. от 13:00ч.

27.10.2015г.

81 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

9745494
9755495

До 06.11.2015г.
Събеседване на 09.11.2015г.

27.10.2015г.

74 СОУ

 1. Ресурсен учител

9346616
9346619

До 09.11.2015г.
Събеседване на 10.11.2015г. от 10:30 ч.

27.10.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и ДБТ

8221785

До 30.10.2015г.

27.10.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Оперативен счетоводител

9874358

 

27.10.2015г.

НУИИ

 1. Секретар
 2. Общ работник на 4 часа

9876388
9874926

До 02.11.2015г.

27.10.2015г.

ОДЗ №121

 1. Логопед

9346380
0884801731

До 26.11.2015г.
Събеседване на 30.11.2015г. от 14:00ч.

23.10.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Възпитател

8721156

До 29.10.2015г.
Събеседване на 02.11.2015г. от 13:00ч.

23.10.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9833958
9835130

До 25.11.2015г.

23.10.2015г.

ПГСС „Бузема“

 1. Лекторски часове по география и икономика -

8563458

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 14:30 ч.

23.10.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

9201203

До 27.10.2015г.
Събеседване на 28.10.2015г. от 9:00 ч.

23.10.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по АЕ

9878570

До 30.10.2015г.

23.10.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9387015

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г.

23.10.2015г.

125 СОУ

 1. Педагогически съветник

8758196

До 13.11.2015г.
Събесадване на 16.11.2015г. от 10:00ч.

23.10.2015г.

76 ОУ

 1. Учител-лектор по АЕ

9874344
9319388

До 28.10.2015г.

23.10.2015г.

153 СУ

 1. Учител по биология и здравно образование

9383143
9372190

До 29.10.2015г.
Събеседване на 05.11.2015г. от 13:00ч.

22.10.2015г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист
 2. Общ работник /по заместване/

9878772
9876402

До 10.11.2015г.

22.10.2015г.

94 СОУ

 1. Учител в подготвителна група 6 годишни
 2. Начален учител /по заместване/
 3. Учител по АЕ

9450344
9452949

До 10.11.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 10:00ч.

22.10.2015г.

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8731458

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 13:00 ч.

22.10.2015г.

Ресурсен център

 1. Помощник директор по УД
 2. Младши ресурсен учител – 2 места
 3. Технически секретар

8289497

До 27.10.2015г.
До 30.10.2015г.

До 28.10.2015г.

22.10.2015г.

ОДЗ №21

 1. Детски учител – 2 места

8219185

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 10:00ч.

22.10.2015г.

112 ОУ

 1. Помощник директор АСД

8467325
0884801455

До 28.10.2015г.

22.10.2015г.

97 СОУ

 1. Възпитател – начален етап

8140510
8140514

До 03.11.2015г.
Събеседване на 05.11.2015г. от 11:00 ч.

22.10.2015г.

ПГЕБ

 1. Огняр

8575027

До 06.11.2015г.

22.10.2015г.

ОДЗ №85

 1. Помощник възпитател
 2. Медицинска сестра

9791138

До 29.10.2015г.
Събеседване на 06.11.2015г. от 13:30ч.

21.10.2015г.

33 ЕГ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8241131

До 27.10.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 12:00 ч.

21.10.2015г.

79 СОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

8257043

До 28.10.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 10:00ч.

21.10.2015г.

92 ОУ

 1. Корепетитор по хореография

8284726
8284733

До 26.10.2015г.

21.10.2015г.

ОДЗ №1

 1. Детски учител

8317017

До 06.11.2015г.
Събеседване на 11 и 12.11.2015г. от 10:30ч.

20.10.2015г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

9552904
9532741

До 29.10.2015г.
Събеседване на 30.10.2015г. от 14:00 ч.

20.10.2015г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ

8223183
8295172
8295166

До 30.10.2015г.
Събеседване на 03.11.2015г. от 9:00ч.

20.10.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

До 13.11.2015г.

20.10.2015г.

ПГТЕ

 1. Учител по физика и астрономия

8284530
8221065

До 27.10.2015г.
Събеседване на 28.10.2015г. от 10:30ч.

20.10.2015г.

ОДЗ №40

 1. Старши учител

8229360
8219047

До 04.11.2015г.

20.10.2015г.

49 ОУ

 1. Работник поддръжка

8472330

До 28.10.2015г.

20.10.2015г.

58 ОУ

 1. Огняр
 2. Хигиенист

9366755

До 31.10.2015г.
Събеседване на 02.11.2015г.

19.10.2015г.

30 СОУ

 1. Учител по италиански и АЕ
 2. Възпитател в начален етап
 3. Домакин
 4. Хигиенистка

8221785

До 22.10.2015г.

19.10.2015г

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8731458

До 26.10.2015г.
Събеседване на 27.10.2015г.

19.10.2015г

116 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

9942301

До 22.10.2015г.

19.10.2015г

145 ОУ

 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Хигиенист

8774482

До 26.10.2015г.

16.10.2015г.

166 СУ

 1. Възпитател в общежитие

8473860

До 19.10.2015г.

16.10.2015г.

НГДЕК

 1. Главен счетоводител

8333669

До 23.10.2015г.

16.10.2015г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител

9923146

До 21.10.2015г.
Събеседване на 21.11.2015г. от 13:00 ч.

16.10.2015г.

65 ОУ

 1. Завеждащ административна служба

9676936

До 21.10.2015г.

16.10.2015г.

60 ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Ресурсен учител по проект „Включващо обучение“

9366875

До 23.10.2015г.
Събеседване на 26.10.2015г. от 11:00ч.

15.10.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9880301

До 30.10.2015г.
Събеседване на 03.11.2015г. от 10:00 ч.

15.10.2015г.

36 СОУ

 1. Хигиенистка

8586148
0879609570

До 23.10.2015г.

15.10.2015г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 места

9382862

До 30.10.2015г.
Събеседване на 03.11.2015г. от 11:00 ч.

15.10.2015г.

101 СОУ

 1. Възпитател в начален курс

9382824

До 19.10.2015г.
Събеседване на 20.10.2015г. от 11:00 ч.

15.10.2015г.

113 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

8221063
8220329

До 21.10.2015г.
Събеседване на 22.10.2015г. от 12:30ч.

15.10.2015г.

119 СОУ

 1. Възпитател

8701008
4191588

До 20.10.2015г.
Събеседване на 21.10.2015г.

15.10.2015г.

128 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8840381

До 28.10.2015г.
Събеседване на 29.10.2015г. от 10:30ч.

13.10.2015г.

108 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

8892527

До 16.10.2015г.
Събеседване на 19.10.2015г. от 14:00 ч.

13.10.2015г.

136 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8217053
8217088

До 20.10.2015г.
Събеседване на 21.10.2015г. от 14:00 ч.

13.10.2015г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по АЕ

8563458

До 19.10.2015г.
Събеседване на 19.10.2015г. от 14:30 ч.

13.10.2015г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител /по заместване/

8580019
8585131

До 18.10.2015г.

13.10.2015г.

ЦДГ №140

 1. Детски учител

8220578

До 21.10.2015г.

12.10.2015г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка – 0,5 щат

9552904

До 14.10.2015г.
Събеседване на 15.10.2015г. от 10:00 ч.

12.10.2015г.

121 СОУ

 1. Възпитател в начален етап

8696428

До 15.10.2015г.
Събеседване на 16.10.2015г. от 10:00 ч.

12.10.2015г.

149 СОУ

 1. Психолог и логопед по проект „Включващо обучение“

9561549

До 23.10.2015г.
Събеседване на 28.10.2015г.

12.10.2015г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0884801483

До 30.10.2015г.

12.10.2015г.

102 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9382654

До 15.10.2015г.

09.10.2015г.

54 СОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по изобразително изкуство – 374 ч.

9381021

До 16.10.2015г.

09.10.2015г.

76 ОУ

 1. Възпитател
 2. Лекторски часове по АЕ

9874344

До 13.10.2015г.

09.10.2015г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

До 16.10.2015г.

08.10.2015г.

130 СОУ

 1. Възпитател

8470495
08795333327

До 12.10.2015г.
Събеседване на 12.10.2015г. от 15:00 ч.

08.10.2015г.

171 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и домашна техника и икономика – 0,5 щат

9917554

До 15.10.2015г.
Събеседване на 16.10.2015г. от 16:00ч.

08.10.2015г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове по музика

9964781

 

08.10.2015г.

4 ПУ

 1. Възпитател
 2. Шофьор на училищен автобус

8570159

До 23.10.2015г.
Събеседване на 27.10.2015г. от 13:00 ч.

08.10.2015г.

ОДЗ №18

 1. Педагог в детска ясла – 0,5 щат

9437641

До 16.10.2015г.

08.10.2015г.

ОДЗ №120

 1. Детски учител

8223219

До 15.10.2015г.

06.10.2015г.

85. СОУ

 1. Свободни часове по руски език – 212ч.

9458164
8406330
sou85@abv.bg

До 13.10.2015г.

06.10.2015г.

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“

 1. Учител по теоретично и практическо обучение /Инженер-металург/

9831434

До 12.10.2015г.
Събеседване на 14.10.2015г. от 10:00ч.

06.10.2015г.

29. СОУ

 1. Младши учител по английски език – 0,5 щат
 2. Младши възпитател в начален етап

8313020
8319119

До 12.10.2015г.

06.10.2015г.

2. СОУ

 1. Хигиенист

9556252

До 02.11.2015г.

06.10.2015г.

49. ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство /по заместване/

8472240

До 09.10.2015г.

06.10.2015г.

ОДЗ №44

 1. Учител в предечилищна група – 3 места

9943633

До 30.10.2015г.

06.10.2015г.

НТБГ

 1. Учител по икономически дисциплини на ФЕ /по заместване/

9520857
9157931

До 16.10.2015г.

06.10.2015г.

ОДЗ №101

 1. Слухово-речев рахабилитатор

8244877

До 23.10.2015г.
Събеседване на 26.10.2015г.

05.10.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по математика

8241131

До 07.10.2015г.

05.10.2015г.

153 СУ

 1. Учител по спортна подготовка /волейбол/ - 380 ч.

9383143
8372190

До 09.10.2015г.
Събеседване на 12.10.2015г. от 10:00 ч.

05.10.2015г.

СГСАГ

 1. Ръковадител компютърен кабинет /по заместване/

8661271

До 09.10.2015г.

05.10.2015г.

ЧДГ „Малки орли“

 1. Детски учител с АЕ

0896667990

До 09.10.2015г.

02.10.2015г.

145 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат

8774482

До 07.10.2015г.

02.10.2015г

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител

8289497

До 10.10.2015г.

02.10.2015г

19 СОУ

 1. Деловодител
 2. Хигиенист – 2 места

9520825

До 15.10.2015г.

02.10.2015г

17 СОУ

 1. Технически изпълнител

8217188

До 21.10.2015г.
Събеседване на 21.10.2015г. от 9:30ч.

01.10.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

9387015

До 08.10.2015г.
Събеседване на 09.10.2015г.

01.10.2015г.

55 СОУ

 1. Начален учител с АЕ

8771297
9744322

 

01.10.2015г.

84 ОУ

 1. Младши и старши учител по математика /5-8 клас/

9928044
0884801764

До 08.10.2015г.

01.10.2015г.

141 ОУ

 1. Учител и възпитател в подготвителна група

8960100

До 08.10.2015г.
Събеседване на 09.10.2015г. от 14:00 ч.

01.10.2015г.

НУИИ

 1. Главен счетоводител

9874926
9876388

До 15.10.2015г.

01.10.2015г.

ОДЗ №7

 1. Детски учител

8589108
8694511

До 09.10.2015г.
Събеседване 12.10.2015г. от 10:00 ч.

01.10.2015г.

ЦДГ №177

 1. Детски учител

8473939

До 16.10.2015г.
Събеседване на 20.10.2015г. от 10:30ч.

01.10.2015г.

ЦДГ №112

 1. Логопед

9592933

До 10.10.2015г.

30.09.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 2 места
 2. Учител по испански език – 0,5 щат

9874358

 

30.09.2015г.

45 ОУ

 1. Хигиенист – 2 места

8286282

До 07.10.2015г.
Събеседване на 15.10.2015г. от 10:00 ч.

30.09.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9366755

До 15.10.2015г.
Събеседване на 20.10.2015г. от 14:00ч.

30.09.2015г.

153 СУ

 1. Помощник директор АСД – 0,5 щат

9383143
8372190

До 02.1.2015г.
Събеседване на 05.10.2015г. от 10:00 ч.

30.09.2015г.

49 ОУ

 1. Педагогически съветник

8472330

До 10.10.2015г.

30.09.2015г.

37 СОУ

 1. Маркетинг в туризма – 144 ч.
 2. Счетоводство на фирмата – 93 ч.
 3. Законодателство в туризма – 62 ч.

8263801
8265462

До 13.10.2015г.

30.09.2015г.

118 СОУ

 1. Старши учител по физика
 2. Старши учител по АЕ н начален етап

8740029

До 19.10.2015г.
Събеседване 20.10.2015г. от 14:00 ч.

30.09.2015г.

146 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

9989040

До 07.10.2015г.

30.09.2015г.

33 ОУ

 1. Спасител по плуване

8242377

До 05.10.2015г.

30.09.2015г.

24 СОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 72 ч.

9457395

До 02.10.2015г.

30.09.2015г.

136 ОУ

 1. Педагогически съветник

8217053
8217088

До 09.10.2015г.
Събеседване на 12.10.2015г. от 14:00 ч.

30.09.2015г.

ЧСОУ „Св.Георги“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Помощник учител /с начална педагогика или с педагогическа правоспособност/

9628753
0889559880

До 10.10.2015г.

29.09.2015г.

59 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

9366716;
9366703

До 02.10.2015г.
Събесадване на 05.10.2015г. от 14:00 ч.

29.09.2015г.

108 СОУ

 1. Счетоводител

8892527

До 30.09.2015г.
Събеседване на 30.09.2015г. от 14:00 ч.

29.09.2015г.

132 СОУ

 1. Младши учител по информатика и информационни технологии

 

 1. Младши възпитател – начален етап

8562843
8552164

До 02.10.2015г.
Събеседване на 02.10.2015г. от 15:30ч.

Събеседване на 05.10.2015г. от 15:00 ч.

29.09.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/
 2. Учител по физика и астрономия

9878570
9881131

 

29.09.2015г.

ССУ С ДГ за ДУС

 1. Възпитател – 2 места
 2. Възпитател сменно-нощен – 1 място /мъж/

8556117

До 05.10.2015г.

29.09.2015г.

ЦДГ №65

 1. Детски учител

8310324
0884801432

До 23.10.2015г.

29.09.2015г.

39 СОУ

 1. Възпитател в ПГ /по заместване/

8859019

До 06.10.2015г.
Събеседване 07.10.2015г. от 14:30 ч.

29.09.2015г.

ПГТЕ

 1. Учител по физика и астрономия /по заместване/

8221065
8284530

До 15.10.2015г.
Събеседване на 16.10.2015г. от 10:00 ч.

25.09.2015г.

145 ОУ

 1. Учител по музика /по заместване/
 2. Учител по НЕ – 160 ч. в начален етап

8774482

До 30.09.2015г.

25.09.2015г.

10 СОУ

 1. Учител по Домашна техника и икономика, технологии и изобразително изкуство

8747178;
9743234

До 01.10.2015г.
Събеседване на 05.10.2015г. от 14:30 ч.

25.09.2015г.

78 СОУ

 1. Учител по икономика
 2. Учител по математика и информатика
 3. Възпитател – 2 места

9977972

До 05.10.2015г.
Събеседване на 06.10.2015г. от 10:00 ч.

25.09.2015г.

25 ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

9552904

До 29.09.2015г.
Събеседване на 30.09.2015г. от 10:00 ч.

25.09.2015г.

57 СУ

 1. Учител по АЕ

9200250

До 02.10.2015г.

25.09.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по АЕ – начален етап

9943325

До 01.10.2015г.
Събеседване на 02.10.2015г. от 10:00 ч.

24.09.2015г.

94. СОУ

1. Учител ПГ
2. Възпитател-3 работни места
3. Учител по английски език

02/9450344
02/9452949

До 30.10.2015г.

24.09.2015г.

НУКК

 1. Учител в ДГ
 2. Работник в училищен стол

02/9048264
02/9048240
02/9578625

До 02.10.2015г.

24.09.2015г.

21. СОУ

 1. Педагогически съветник

02/9624689
02/8629189

До 02.10.2015г.

24.09.2015г.

19. СОУ

 1. Учител по информационни технологии

02/9520825

До 02.10.2015г.

24.09.2015г.

ПГЕБ

 1. Хигиенист

02/8575027

До 30.09.2015г.

24.09.2015г.

16. ОУ

 1. Учител в начален етап-

2 работни места

02/9387015

До 29.09.2015г.

23.09.2015г.

Ресурсен център

1. Ресурсен учител-3 работни места

02/8289497

До 30.09.2015г.

23.09.2015г.

130. СОУ

            1. Възпитател в начален етап

02/8470495

           До 25.09.2015г.

23.09.2015г.

100. ОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Възпитател в прогимназиален етап

02/9316053

До 07.10.2015г.

23.09.2015г.

2. СОУ

            1. Учител по химия с АЕ

02/9556252

           До 19.10.2015г.

23.09.2015г.

ЦДГ №55

1. Учител по физическо възпитание и спорт

02/8700538

От 25.09.2015г. до 02.10.2015г.

18.09.2015г.

СПГТ

1. Учител практическо обучение

02/9835130
02/9833692

До 29.09.2015г.

18.09.2015г.

191. ОУ

          1. Начален учител
2. Учител по изобразително  
изкуство-0,5 щат

02/9927504

          

18.09.2015г.

ОДЗ №25

1. Учител-2 работни места

02/9676620

От 23.09.2015г. до 02.10.2015г.

18.09.2015г.

95. СОУ

 1. Начален учител/по заместване/

02/9450365
02/9451261

От 02.10.2015г.

18.09.2015г.

162. ОУ

 1. Лектор по история и цивилизация
 2. Лектор по английски език
 3. Лектор по музика

02/9943325

До 25.09.2015г.

17.09.2015г.

СУ  „Ген. Стойчев”

1. Възпитател със специалност спортно-професионална подготовка

02/8703481

До 23.09.2015г.

17.09.2015г.

126. ОУ

           1. Учител подготвителен клас
2. Възпитател-2 работни
места

02/8585045
02/8593161

До 24.09.2015г.

17.09.2015г.

177. ОУ

1. Учител по биология и химия-0,5 щат
2. Лекторски часове по ЧП-49 часа

02/9964781

До 25.09.2015г.

17.09.2015г.

28. СОУ

 1. Логопед по проект

02/8223183
02/8295172

До 23.09.2015г.

17.09.2015г.

ОДЗ №49

 1. Учител

0884801583

До 25.09.2015г.

16.09.2015г.

141. ОУ

 1. Възпитател ПГ

02/8960100

До 25.09.2015г.

16.09.2015г.

10. СОУ

 1. Възпитател ПГ-0,5 щат

02/8747178

До 18.09.2015г.

16.09.2015г.

ОДЗ №48

1. Учител

02/8321022
02/8320021

До 23.09.2015г.

16.09.2015г.

101. СОУ

 1. Възпитател в начален етап-2 работни места

02/9382824

До 23.09.2015г.

16.09.2015г.

130. СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

02/8470495
0879533327

До 25.09.2015г.

16.09.2015г.

ОДЗ №81

 1. Педагог-0,5 щат
 2. Помощник възпитател

02/8291299
02/8221882

До 25.09.2015г.

15.09.2015г.

15. СОУ

 1. Учител в начален етап

02/9381304
02/9382880

До 18.09.2015г.

15.09.2015г.

112. ОУ

 1. Възпитател в ПИГ-1-4 клас
 2. Учител в ПГ
 3. Хигиенист -2 работни места
 4. Касиер

02/9440084

До 30.09.2015г.

15.09.2015г.

191. ОУ

1. Лекторски часове по история и цивилизация-
204 часа
2. Лекторски часове по биология и здравно образование-289 часа
3. Лекторски часове по музика-204 часа

02/9927504

До 17.09.2015г.

15.09.2015г.

91. НЕГ

 1. Учител по география

02/9872489
02/9880022

До 15.09.2015г.

15.09.2015г.

ПГМЕ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по теоретично и практическо обучение

02/9831434

До 25.09.2015г.

15.09.2015г.

ОДЗ  №72

 1. Учител

0884801483

До 07.10.2015г.

14.09.2015г.

54. СОУ

 1. Общ работник

02/9381021

От 23.09.2015г. до 12.10.2015г.

14.09.2015г.

140. СОУ

 1. Общ работник

02/9343373

До 25.09.2015г.

14.09.2015г.

28. СОУ

 1. Ресурсен учител

02/8295166

До 20.09.2015г.

14.09.2015г.

76. ОУ

 1. Учител по ФВС /по заместване/
 2. Лектор по изобразително изкуство – 170ч.
 3. Учител по информационни технологии – 102ч.

02/9874344

До 16.09.2015г.

14.09.2015г.

78. СОУ

 1. Учител по испански език

02/9977072

-

14.09.2015г.

41. ОУ

 1. Възпитател в начален етап /по заместване/

02/9878847

До 18.09.2015г.

14.09.2015г.

153. СУ

 1. Учител по спортна подготовка /волейбол/ - 380ч.

02/9383143

До 23.09.2015г.

11.09.2015г.

130. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 работни места

02/8470495
0879533327
coy130@abv.bg

До 14.09.2015г.

11.09.2015г.

ОДЗ №179

 1. Учител в градинска група /по заместване/
 2. Помощник-възпитател в градинска гупа

02/8202471

От 14.09.2015г. до 18.09.2015г.

11.09.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител с НЕ
 3. Учител по АЕ в начален етап
 4. Медицинска сестра

02/9709490

До 12.09.2015г.

11.09.2015г.

26. СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

02/8573023
02/8570129

-

10.09.2015г.

15. СОУ

 1. Младши учител в начален етап /по заместване/
 2. Младши възпитател в начален етап
 3. Младши учител по ФВС /по заместване/

02/9381304
02/9382880

До 14.09.2015г.

10.09.2015г.

37. СОУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/8263801

До 14.09.2015г.

10.09.2015г.

4. ПУ-интернат

 1. Социален педагог
 2. Технически сътрудник
 3. Шофьор на училищен автобус

02/8570159

До 18.09.2015г.

10.09.2015г.

102. ОУ

 1. Младши възпитател по програма „Заедно в час“
 2. Възпитател в начален етап

02/9382654

До 12.09.2015г.

10.09.2015г.

34. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места

02/8594131

До 14.09.2015г.

09.09.2015г.

162. ОУ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по английски език – 2 работни места
 3. Лектор по музика
 4. Възпитател /VI клас/

02/9943325

До 17.09.2015г.

09.09.2015г.

55. СОУ

 1. Учител по английски език /непълен норматив/
 2. Учител по немски език /непълен норматив/

02/8771297
02/9744322

До 14.09.2015г.

09.09.2015г.

4. СВГ

 1. Учител по история и цивилизация

02/9833797

До 11.09.2015г.

09.09.2015г.

94. СОУ

 1. Учител в подготвителна група /6-годишни/

02/9450344
02/9452949

До 18.09.2015г.

09.09.2015г.

ОДЗ №137

 1. Логопед – 0,5 щат

02/9362087
02/9362086

До 10.10.2015г.

09.09.2015г.

107. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8663168
02/8662029

До 24.09.2015г.

09.09.2015г.

1. АЕГ

 1. Учител по немски език /непълен норматив/

02/9442181

До 11.09.2015г.

09.09.2015г.

33. ЕГ

 1. Учител по английски език

02/8241131

До 12.09.2015г.

09.09.2015г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Учител по професионална подготовка /агроном/

02/8563458

До 11.09.2015г.

09.09.2015г.

58. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/9366755

До 14.09.2015г.

09.09.2015г.

ОДЗ №69

 1. Учител – 2 работни места
 2. Педагог – 0,5 щат

02/8402590

До 15.09.2015г.

09.09.2015г.

27. СОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8244815

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

18. СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по АЕ и ФЕ – 1 работно място
 3. Учител по японски език

02/9880301

До 24.09.2015г.

08.09.2015г.

ОДЗ №117

 1. Учител

02/8749121
0884801625

До 15.09.2015г.

08.09.2015г.

ОДЗ №18

 1. Учител

02/9437641

До 15.09.2015г.

08.09.2015г.

76. ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Лектор по английски език в 1-ви клас /2ч. седмично/
 3. Лектор по химия и опазване на околната среда – 51ч.

02/9874344
02/9319388

До 10.09.2015г.

08.09.2015г.

4. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/9790963

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

11. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8624187

До 12.09.2015г.

08.09.2015г.

108. СОУ

 1. Помощник-директор УД

02/8892527

До 10.09.2015г.

08.09.2015г.

117. СОУ

 1. Възпитател

0884701219

До 14.09.2015г.

08.09.2015г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител

0884801549

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

СОУДНЗ „Луи Брайл“

 1. Възпитател – 2 работни места

02/8976758
02/8981264

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

45. ОУ

 1. Възпитател
 2. Спасител

02/8286282

До 12.09.2015г.

08.09.2015г.

81. СОУ

 1. Учител по БЕЛ и руски език – 1 работно място
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

02/9745506
02/9745494
02/9755495

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

24. СОУ

 1. Учител по биология и здравно образование /с втора специалност химия и опазване на околната среда/ – 0,5 щат

02/9457396
02/9457395

До 10.09.2015г.

08.09.2015г.

29. СОУ

 1. Младши учител по география и икономика

02/8313020
02/8319119
02/8310170

До 11.09.2015г.

08.09.2015г.

132. СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ
 2. Учител по физика и астрономия
 3. Възпитател в начален етап
 4. Помощник-директор по АИВ – 0,5 щат

02/8562843
02/8552164

До 10.09.2015г.

07.09.2015г.

ОДЗ №66

 1. Помощник-възпитател

02/9923146

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

113. СОУ

 1. Учител по география и икономика и по история и цивилизация – 1 работно място

02/8220329

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

29. СОУ

 1. Помощник-директор УД
 2. Младши възпитател – 2 работни места

02/8313020

-

07.09.2015г.

СОУДНЗ „Луи Брайл“

 1. Лекторски часове по труд и техника – 170ч.

02/8976758

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

106. ОУ

 1. Учител по музика – 271ч.

02/8472181

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

140. СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

02/9346450

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

62. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

0884801720

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

82. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 2. Портиер-работник поддръжка

02/8791236
02/9736154

До 10.09.2015г.

07.09.2015г.

49. ОУ

 1. Възпитател – 5 работни места
 2. Начален учител
 3. Учител по география и икономика

02/8472330

До 09.09.2015г.

07.09.2015г.

23. СОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап /БЕЛ/

02/9443588

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

ОДЗ №172

 1. Специален педагог – 2 работни места

0887934970

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

145. ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по английски език

02/8774482

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

200. ОУ

 1. Портиер
 2. Хигиенист

02/9926224
bs200lz@abv.bg

До 23.09.2015г.

07.09.2015г.

1. ПУ

 1. Социален педагог
 2. Учител /Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност/ – 2 работни места

02/9208198
02/9200780

До 12.09.2015г.

07.09.2015г.

100. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места

02/9316053

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

ПГФК

 1. Младши учител или учител по история и цивилизация
 2. Учител по информатика и информационни технологии – 288ч.

02/8739500

До 11.09.2015г.

07.09.2015г.

ЦДГ №49

 1. Учител или старши учител – 1 работно място

02/9367312

До 11.09.2015г.

04.09.2015г.

140. СОУ

 1. Учител по физика и астрономия и ИТ

02/9343373
02/9346449

До 10.09.2015г.

04.09.2015г.

131. СОУ

 1. Учител по математика с информатика и ИТ
 2. Учител по химия и физика

02/8777144
02/8747109

До 09.09.2015г.

04.09.2015г.

201. ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и домашен бит и техника – 0,5 щат

02/9926314
02/9926434

-

04.09.2015г.

121. СОУ

 1. Помощник-директор АСД

02/8696428

До 11.09.2015г.

04.09.2015г.

76. ОУ

 1. Лектор по география и икономика

02/9874344
02/9319388

До 08.09.2015г.

04.09.2015г.

106. ОУ

 1. Лектор по музика – 271ч.

02/9452879
02/8472181

До 09.09.2015г.

04.09.2015г.

33. ЕГ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по френски език
 3. Учител по история и цивилизация на френски език – 126ч.
 4. Учител по биология и здравно образование на френски език – 144ч.

02/8241131

До 08.09.2015г.

04.09.2015г.

Логопедична детска градина №134

 1. Младши учител или учител на деца с езиково-говорни нарушения

02/9522919
0884801411

От 05.09.2015г. до 18.09.2015г.

04.09.2015г.

Столичен център за работа с деца

 1. Учител по изобразителни и приложни изкуства – 0,5 щат
 2. Учител по английски език – 0,5 щат
 3. Учител по танци /модерен балет/ - 0,5 щат
 4. Учител по танци /модерен балет/ - 0,5 щат

02/9386161

До 14.09.2015г.

04.09.2015г.

8. СОУ

Свободни часове по:

 1. Биология – 204ч.
 2. Химия – 153ч.
 3. Човекът и природата – 170ч.
 4. Музика – 272ч.
 5. ДТИ и технологии – 204ч.

02/8719035
sou8@abv.bg

До 10.09.2015г.

04.09.2015г.

141. ОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Учител в начален етап
 3. Възпитател в начален етап – 0,5 щат
 4. Учител по английски език

02/8960100

До 09.09.2015г.

03.09.2015г.

ЦДГ №5

 1. Детски учител

0884801713

До 10.09.2015г.

03.09.2015г.

133. СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Начален учител с руски език
 3. Учител по физика

02/9881131
02/9878570

До 09.09.2015г.

03.09.2015г.

175. ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по английски език
 3. Хигиенист

02/9982084

До 10.09.2015г.
За хигиенист до 04.09.2015г.

03.09.2015г.

7. СОУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

02/9876370

До 10.09.2015г.

03.09.2015г.

108. СОУ

 1. Учител по „Технологии - предприемачество и бизнес“ – 0,5 щат

02/8892527

До 07.09.2015г.

03.09.2015г.

94. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по математика
 3. Възпитател в начален етап – 4 работни места
 4. Учител по математика – 0,5 щат

02/9450344
02/9452949

До 11.09.2015г.

03.09.2015г.

56. СОУ

 1. Учител по математика
 2. Възпитател в начален етап

02/8261387
02/8261177

От 04.09.2015г. до 08.09.2015г.

03.09.2015г.

ЧПДГ „Алина“

 1. Учител с предучилищна педагогика и АЕ

0888225240

До 23.09.2015г.

03.09.2015г.

ОДЗ №21

 1. Учител по музика – 0,5 щат

02/8219185

До 25.09.2015г.

03.09.2015г.

1. СОУ

 1. Възпитател ПИГ начален етап – 2 места
 2. Начален учител
 3. Учител по биология и химия
 4. Хигиенист

02/9835363

До 08.09.2015г.

03.09.2015г.

ЧСОУ „П. Р. Славейков“

 1. Учител по английски език
 2. Учител по биология и химия

0894480707
02/9571744

До 10.09.2015г.

03.09.2015г.

ПГЕБ

 1. Помощник-директор УПД
 2. Учител по професионално обучение

02/8575027

До 09.09.2015г.

02.09.2015г.

84. ОУ

 1. Учител в начален етап

02/9928044
0884801764

До 11.09.2015г.

02.09.2015г.

19. СОУ

 1. Учител по информационни технологии

02/9520825
sou_19@mail.bg

До 09.09.2015г.

02.09.2015г.

ЦДГ №112

 1. Детски учител
 2. Логопед
 3. ЗАТС
 4. Учител /специална педагогика/
 5. Помощник-възпитател

02/9592933
02/9592920

До 15.09.2015г.

02.09.2015г.

121. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 2. Възпитател в прогимназиален етап
 3. Учител по английски език

02/8696428
02/8597176
sou121@abv.bg

Събеседване на 09.09.2015г.

02.09.2015г.

НУИИ „Илия Петров“

 1. Учител по физика и химия

02/9874926
02/9876388

До 08.09.2015г.

02.09.2015г.

47. СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и бит и технологии – 0,5 щат

02/9522228

Интервю на 08.09.2015г.

02.09.2015г.

26. СОУ

 1. Библиотекар

02/8573023
02/8570129

До 11.09.2015г.

02.09.2015г.

31. СУЧЕМ

 1. Възпитател

02/8721156

До 11.09.2015г.

02.09.2015г.

76. ОУ

 1. Учител по арабски език

02/9874344
02/9319388

До 11.09.2015г

02.09.2015г.

85. СОУ

 1. Учител по руски език – 212ч.

02/9458164
02/8406330
sou85@abv.bg

До 12.09.2015г.

02.09.2015г.

92. ОУ

 1. Учител по хореография

02/8284726
02/8284733
02/9205011

До 08.09.2015г.

02.09.2015г.

101. СОУ

 1. Учител по английски език

02/9382824

До 28.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №28

 1. Учител

02/8749054
0884801634

До 14.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №49

 1. Учител

0884801583

До 10.09.2015г.

01.09.2015г.

147. ОУ

 1. Учител по английски език

02/8221387
02/9208089

До 03.09.2015г.

01.09.2015г.

49. ОУ

 1. Начален учител – 2 работни места
 2. Лектор по БЕЛ – 170ч.
 3. Лектор по ДТИ – 170ч.
 4. Възпитател – 2 работни места

02/8472330

До 03.09.2015г.

01.09.2015г.

202. ОУ

 1. Начален учител

02/9924205
oy202@abv.bg

До 10.09.2015г.

01.09.2015г.

102. ОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат
 3. Учител по биология – 0,5 щат
 4. Учител по музика – 0,5 щат
 5. Учител по химия и опазване на околната среда – 102 лекторски часа
 6. Учител по руски език – 102 лекторски часа

02/9382654

До 06.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №42

 1. Детски учител
 2. Учител по музика – 0,5 щат

02/9388161
0884801717

До 10.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №48

 1. Учител

02/8321022
02/8320021

До 10.09.2015г.

01.09.2015г.

62. ОУ

 1. Учител по английски език – 559ч.

0884801720

До 04.09.2015г.

01.09.2015г.

50. ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

02/9671186
02/9671181

До 15.09.2015г.

01.09.2015г.

28. СОУ

 1. Учител по математика
 2. Логопед

02/8223183
02/8295172
02/8295166

За 1. от 03.09.2015г. до 07.09.2015г.
За 2. от 07.09.2015г. до 13.09.2015г.

01.09.2015г.

25. ОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по изобразително изкуство и ДТИ
 4. Лектор по история – 374ч.

02/9521170
02/9552904

До 07.09.2015г.
За лектор по история до 04.09.2015г.

01.09.2015г.

18. СОУ

 1. Учител по физика и астрономия

02/9880301

До 17.09.2015г.

01.09.2015г.

ОДЗ №19

 1. Учител

02/9676058

До 10.09.2015г.

01.09.2015г.

43. ОУ

 1. Учител по труд и техника – 238ч.
 2. Учител по немски език – 68ч.

02/9208240

До 04.09.2015г.

01.09.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Помощник-директор
 2. Начален учител с английски език
 3. Начален учител с немски език
 4. Учител по английски език в начален етап
 5. Медицинска сестра
 6. Шофьор – 2 места /пълен щат и 0,5 щат/

02/9709490
0896769230

До 04.09.2015г.

01.09.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по английски език
 2. Учител по английски и немски език
 3. Учител по теория и практика на професията „Машинен инженер“ /със специалност в областта на автомобилния транспорт/

02/8221065
02/8221066
02/8284530
pgtehford@abv.bg

От 02.09.2015г. до 10.09.2015г.

31.08.2015г.

95. СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Учител по философия – 170ч.

02/9450346
02/9450365

До 04.09.2015г.

31.08.2015г.

30. СОУ

 1. Учител по английски език

02/8221785
sou_30@abv.bg

До 04.09.2015г.

31.08.2015г.

141. ОУ

 1. Учител по английски език

02/8960100

До 03.09.2015г.

31.08.2015г.

123. СОУ

 1. Учител по география и икономика – 0,5 щат

02/9203023

От 01.09.2015г. до 03.09.2015г.

31.08.2015г.

96. СОУ

 1. Учител по руски език
 2. Учител по ФВС
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Възпитател – 3 работни места
 5. Хигиенист

02/8268342
02/8268339

От 03.09.2015г. до 07.09.2015г.

31.08.2015г.

1. АЕГ

 1. Учител по испански език – 0,5 щат

02//9448389

От 02.09.2015г. до 03.09.2015г.

31.08.2015г.

162. ОУ

 1. Учител по музика – лекторски часове
 2. Учител по английски език
 3. Учител по химия и човекът и природата

02/9943325

До 04.09.2015г.

31.08.2015г.

НПГПТО „М.В. Ломоносов“

 1. Учител по английски език

02/8056949
02/8056940

До 04.09.2015г.

31.08.2015г.

ССУ с ДГ за ДУС

 1. Възпитател сменно-нощен – 1 мъж /допълнителна квалификация по СРР и МЖР/
 2. Възпитател сменно-нощен – 2 жени /допълнителна квалификация по СРР и МЖР/
 3. Възпитател дневен – 3 жени /допълнителна квалификация по СРР и МЖР, с математика и физика/
 4. СРР, допълнителна квалификация по МЖР /чл.68,т.1/
 5. СРР, допълнителна квалификация по МЖР /чл.68,т.3/
 6. Учител по икономика – 289ч. /допълнителна квалификация по СРР и МЖР/
 7. Възпитател в подготвителен клас/група – чл.68,т.1 и чл.68.т.3 /допълнителна квалификация по СРР и МЖР/
 8. Възпитател начален етап – 3 работни места /допълнителна квалификация по СРР и МЖР/

02/8556117

До 05.09.2015г.

31.08.2015г.

ОДЗ №7

 1. Домакин

02/8589108
02/8694511

До 10.09.2015г.

31.08.2015г.

124. ОУ

 1. Лекторски часове по музика
 2. Лекторски часове по биология и здравно образование
 3. Лекторски часове по химия и опазване на околната среда
 4. Лекторски часове по история и цивилизация
 5. Лекторски часове по география и икономика
 6. Учител в начален етап

02/9450296

От 01.09.2015г. до 12.09.2015г.

31.08.2015г.

16. ОУ

 1. Библиотекар – 0,5 щат

02/9387015

От 01.09.2015г. до 04.09.2015г.

28.08.2015г.

112. ОУ

 1. Начален учител – 2 работни места
 2. Учител по английски език
 3. Учител по немски език
 4. Възпитател в ПИГ /1-4 клас/ – 4 работни места
 5. Учител в подготвителен клас
 6. Общ работник – 2 работни места

02/9440084
02/8467325

До 31.08.2015г.

28.08.2015г.

3. СОУ

 1. Лектор по английски език – 287ч.

02/8221661

До 31.08.2015г.

28.08.2015г.

141. ОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Възпитател в подготвителна група
 3. Учител в начален етап – 2 работни места
 4. Възпитател в начален етап – 0,5 щат

02/8960100

До 02.09.2015г.

28.08.2015г.

4. СВГ „Отец Паисий“

 1. Учител по философски цикъл – 551ч.

02/9833797
0886358505

До 01.09.2015г.

28.08.2015г.

62. ОУ

 1. Учител по математика – 0,5 щат
 2. Възпитател в начален етап – 2 работни места

0884801720

До 03.09.2015г.

28.08.2015г.

53. ОУ

 1. Учител по химия, физика и биология – 1 работно място
 2. Учител по математика – 0,5 щат

02/9576989

До 02.09.2015г.

28.08.2015г.

103. ОУ

 1. Начален учител

02/8244885
02/9270608

От 31.08.2015г. до 03.09.2015г.

28.08.2015г.

ЧОУ „Д-р Мария
        Монтесори“

 1. Учител по немски език – лекторски часове /340ч./

02/9578682
0885655696

До 08.09.2015г.

28.08.2015г.

48. ОУ

 1. Възпитател в полуинтернатна група в начален етап – 4 работни места

02/8313087
02/8310120

До 09.09.2015г.

28.08.2015г.

15. СОУ

 1. Учител в начален етап /по заместване/

02/9381304
02/9382880

От 31.08.2015г.до 04.09.2015г

28.08.2015г.

128. СОУ

 1. Учител в начален етап

02/8840381

До 08.09.2015г.

27.08.2015г.

ОДЗ №120

 1. Учител по музика – 0,5 щат

02/8223219

До 04.09.2015г.

27.08.2015г.

49. ОУ

 1. Лектор по БЕЛ – 170ч.
 2. Учител по химия, физика и човекът и природата
 3. Начален учител – 2 работни места
 4. Хигиенист

02/8472330

До 28.08.2015г.

27.08.2015г.

118. СОУ

 1. Младши/старши възпитател в начален етап – 3 работни места
 2. Старши учител по английски език в начален етап
 3. Старши учител по музика
 4. Старши учител по физика
 5. Младши учител по физическо възпитание

02/8740105
02/8740165
02/8750362

До 02.09.2015г.

27.08.2015г.

78. СОУ

 1. Учител по английски език – 2 работни места

02/9977072

До 07.09.2015г.

27.08.2015г.

76. ОУ

 1. Учител ПГ

02/9874344
02/9319388

До 31.08.2015г.

27.08.2015г.

163. ОУ

 1. Начален учител
 2. Лекторски часове по математика – 204ч. и физика и астрономия – 51ч.

02/9782394
02/9781516

До 08.09.2015г.

27.08.2015г.

136. ОУ

 1. Възпитател /1-4клас/
 2. Лектор по английски език – 238ч.
 3. Лектор по география – 204ч.

             02/8217053
             02/8217088

До 04.09.2015г.

27.08.2015г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Старши учител по английски език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

02/8720108
02/9710175

До 03.09.2015г.

27.08.2015г.

10. СОУ

 1. Лектор по философски цикъл – 162ч.
 2. Лектор по изобразително изкуство – 155ч.
 3. Лектор по БЕЛ – 204ч.
 4. Хигиенист

02/8747178
02/9743234

До 03.09.2015г.

27.08.2015г.

ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат
 2. Лектор по история и цивилизация – 216ч.
 3. Лектор по икономика и предприемачество – 278ч.

02/8628884
02/8622385

До 03.09.2015г.

27.08.2015г.

4. ОУ

 1. Възпитател – 5 работни места

02/9790963
02/8899626

До 02.09.2015г.

26.08.2015г.

ОДЗ №164

 1. Учител – 2 работни места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Помощник-възпитател – 3,5 места
 4. Помощник-готвач
 5. Работник в кухня – 0,5 щат

02/9578622

До 31.08.2015г.

26.08.2015г.

100. ОУ

 1. Лекторски часове по математика и физика – 321ч.

02/9316053

До 31.08.2015г.

26.08.2015г.

НПМГ

 1. Хигиенист

02/8628363
02/8622966

До 01.09.2015г.

26.08.2015г.

157. ГИЧЕ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

02/9710056

До 04.09.2015г.

26.08.2015г.

52. ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Възпитател в предучилищна група – 0,5 щат

02/8552054
0884801667

До 10.09.2015г.

26.08.2015г.

130. СОУ

 1. Помощник-директор УД
 2. Учител по технологии
 3. Корепетитор /акордеон/ - лекторски часове
 4. Хигиенист

02/8470495
0879533327

До 28.08.2015г.

26.08.2015г.

76. ОУ

 1. Начален учител

02/9874344
02/9319388

До 31.08.2015г.

26.08.2015г.

68. СОУ

 1. Свободни часове по философски цикъл /психология – 54ч., етика – 54ч. и философия – 54ч./

02/9785029
02/9785059

До 04.09.2015г.

26.08.2015г.

Ресурсен център за ПИОВДУСОП София - град

 1. Социален работник
 2. Касиер-счетоводител

02/8289497

До 03.09.2015г.

26.08.2015г.

179. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 0,5 щат
 2. Възпитател в прогимназиален етап – 0,5 щат

0884801738

До 31.08.2015г.

26.08.2015г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Лектор по биология и здравно образование – 144ч.

02/8563458

До 31.08.2015г.

26.08.2015г.

28. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 работни места

02/8223183
02/8295172
02/8295166

От 31.08.2015г. до 04.09.2015г.

26.08.2015г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител

02/8704192

До 10.09.2015г.

25.08.2015г.

НПГПТО

 1. Оперативен счетоводител
 2. Хигиенист

02/8056949
02/8056912
02/8056939

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

37. СОУ

 1. Учител по философски цикъл – 170ч.
 2. Учител по маркетинг в туризма – 144ч.
 3. Учител по счетоводство на фирмата – 93ч.
 4. Учител по законодателство в туризма – 62ч.
 5. Учител по физика и астрономия – 174ч.

02/8263801
02/8265462

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

НГПИ „Св.Лука“

 1. Учител по български език и литература

0894765676
02/9319050

04.09.2015г. 

25.08.2015г.

141. ОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап
 2. Лекторски часове по биология и здравно образование – 68ч.

02/8960100

До 27.08.2015г.

25.08.2015г.

78. СОУ

 1. Учител по руски език
 2. Възпитател в начален етап – 2 работни места

02/9977072

До 07.09.2015г.

25.08.2015г.

5. ВСОУ

 1. Главен счетоводител – 0,5 щат

02/9835069
02/9833134

До 10.09.2015г.

25.08.2015г.

ОДЗ №76

 1. Помощник-възпитател
 2. Хигиенист

02/8755146
0884801640

До 07.09.2015г.

25.08.2015г.

62. ОУ

 1. Учител по български език и литература – 408ч.
 2. Учител по история и цивилизация и по география и икономика – 204ч.

0884801720

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

СГХСТ

 1. Учител по история и цивилизация

02/8221096
02/9290583

До 28.08.2015г.

25.08.2015г.

76. ОУ

 1. Възпитател /1-4 клас/ – 2 работни места
 2. Възпитател /5-6 клас/
 3. Помощник-директор УД

02/9874344
02/9319388

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

ПГХВТ

 1. Учител по химия и биология
 2. Учител по физика – 360ч.
 3. Портиер и огняр – 1 щат
 4. Хигиенист – 0,5 щат

02/8221374

От 27.08.2015г. до 03.09.2015г.

25.08.2015г.

1. ПУ

 1. Технически секретар
 2. Психолог
 3. Логопед – 2 работни места
 4. Възпитател
 5. Учител /специалност „Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност“/– 2 работни места
 6. Общ работник

02/9208198
02/9200780

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

33. ЕГ

 1. Хигиенист
 2. Портиер /граждански договор/
 3. Учител по математика и информатика

02/8241131

До 28.08.2015г.

25.08.2015г.

113. СОУ

 1. Учител по ФВС – 0,5 щат
 2. Лектор по музика – 257ч.

02/8220329

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

25. ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Начален учител
 3. Възпитател в начален етап

02/9552904
02/9532741

До 07.09.2015г.

25.08.2015г.

8. СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител по математика – 0,5 щат
 4. Помощник-възпитател за ПГ

02/8719035
sou8@abv.bg

До 31.08.2015г.

25.08.2015г.

15. СОУ

 1. Младши учител по информационни технологии
 2. Учител ПИГ 2 клас
 3. Младши учител по английски език – 0,5 щат и младши възпитател ПИГ 5 клас – 0,5 щат

02/9381304
02/9382880

До 01.09.2015г.

25.08.2015г.

58. ОУ

 1. Учител по география – 0,5 щат

02/9366755

До 02.09.2015г.

25.08.2015г.

131. СОУ

 1. Учител по физика и химия – 0,5 щат

02/8777144
02/8779112
02/8747109

До 01.09.2015г.

25.08.2015г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител

0884801589
odz175@abv.bg

До 11.09.2015г.

25.08.2015г.

199. ОУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Възпитател в начален етап

02/9466956

До 07.09.2015г.

25.08.2015г.

166. СУ

 1. Учител по професионална подготовка
 2. Учител по спорт /футбол/ - 2 места

02/8473860

До 28.08.2015г.

24.08.2015г.

19. СОУ

 1. Учител по философски цикъл - 0,5 щат

02/9520825
sou_19@mail.bg

До 01.09.2015г.

24.08.2015г.

75. ОУ

 1. Учител по английски език
 2. Начален учител

02/8221567

До 31.08.2015г.

24.08.2015г.

20. ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Хигиенист

02/9521304

За 1. до 31.08.2015г.
За 2. до 28.08.2015г.

24.08.2015г.

109. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8731458

До 31.08.2015г.

24.08.2015г.

ЦДГ №106

 1. Учител

02/8310176

До 30.09.2015г.

24.08.2015г.

40. СОУ

 1. Възпитател в начален етап по Програма „Заедно в час“ - 4 работни места
 2. Учител /1-ви клас/ с английски език и японски език

02/8245498
02/8265908

До 28.08.2015г.

24.08.2015г.

69. СОУ

 1. Учител по български език и литература

02/9791805

До 03.09.2015г.

24.08.2015г.

ПГ по ПСТТ

 1. Учител по философски цикъл - 555ч.

02/9874108

До 09.09.2015г.

24.08.2015г.

145. ОУ

 1. Учител в начален етап /по заместване/
 2. Учител по история и цивилизация - 0,5 щат
 3. Учител по информационни технологии - 0,5 щат
 4. Учител по английски език - 0,5 щат
 5. Възпитател в начален етап
 6. Технически секретар
 7. Общ работник
 8. Хигиенист
 9. Пазач-портиер - 0,5 щат

02/8774482

До 28.08.2015г.

24.08.2015г.

152. ОУ

Свободни часове по:

 1. Английски език /1-3 клас/ - 191ч.
 2. Английски език /5 и 6 клас/ - 238ч.
 3. Човек и природа - 170ч.
 4. География и икономика - 102ч.
 5. История и цивилизация - 136ч.
 6. Физическо възпитание и спорт - 238ч.
 7. Музика - 119ч.
 8. Изобразително изкуство - 119ч.
 9. Информационни технологии - 68ч.
 10. Учител на подготвителен клас с предучилищна педагогика
 11. Възпитател с начална педагогика и музика
 12. Учител по БЕЛ - 0,5 щат
 13. Хигиенист - 0,5 щат

0884801670
murchaevo_152_oy@abv.bg

До 30.08.2015г.

 

29. СОУ

 1. Младши учител с АЕ/НЕ
 2. Младши учител в подготвителна група
 3. Младши възпитател в начален етап с АЕ

02/8313020
02/8319119

До 28.08.2015г.

 

ЦДГ №133

 1. Учител по музика - 0,5 щат

02/8720390

До 15.09.2015г.

 

ОДЗ №4

 1. Старши учител - 2 работни места
 2. Помощник-възпитател в ДГ/ДЯ

02/9791696

От 26.08.2015г. до 04.09.2015г.

 

ОДЗ №36

 1. Старши учител

02/9790932

От 26.08.2015г. до 04.09.2015г.

21.08.2015 г.

ОДЗ №5

 1. Детски учител
 2. Педагог в ясла - 0,5 щат

02/9450593
02/9450453

До 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

138. СОУ

 1. Учител по английски език

02/8720537

До 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

105. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Хигиенист

02/8620573
02/8683528

До 03.09.2015г.

21.08.2015 г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Помощник-директор
 2. Начален учител с АЕ
 3. Учител с предучилищна педагогика
 4. Ресурсен учител
 5. Помощник-възпитател
 6. Хигиенист
 7. Медицинска сестра
 8. Шофьор - 2 места /пълен щат и 0,5 щат/
 9. Психолог

02/9709363

От 24.08.2015г. до 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

104. ОУ

 1. Начален учител

02/8595124
02/8585192

От 24.08.2015г. до 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

100. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/9316053

От 24.08.2015г. до 31.08.2015г.

21.08.2015 г.

СПГТ

 1. Помощник-директор УД
 2. Помощник-директор УПД
 3. Помощник-директор АСД
 4. Учител по испански език

02/9833958
02/9835130
02/9833692

До 27.08.2015г.
За учител по ИЕ до 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

162. ОУ

 1. Учител по химия и човекът и природата

02/9943325

До 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

83. ОУ

 1. Младши възпитател в начален етап
 2. Лектор по музика - 170ч.
 3. Лектор по физика и астрономия - 51ч.

02/9923060

До 28.08.2015г.

21.08.2015 г.

39. СОУ

 1. Възпитател на ПГ - 0,5 щат
 2. Учител по физика и астрономия - 0,5 щат

02/8859019

До 31.08.2015г.

20.08.2015 г.

108. СОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по физическо възпитание и спорт
 3. Учител по английски език
 4. Учител по философия - 0,5 щат
 5. Лектор по испански език - 106ч.

02/8892527

До 28.08.2015г.

20.08.2015 г

ЦДГ №133

 1. Младши учител

02/8720390

До 04.09.2015г.

20.08.2015 г

166. СУ

 1. Психолог
 2. Помощник-директор АСД
 3. Портиер - 2 работни места

02/8473860

До 27.08.2015г.
За портиер до 28.08.2015г.

20.08.2015 г

19. СОУ

 1. Учител по английски език

02/9520825
sou_19@mail.bg

До 01.09.2015г.

20.08.2015 г

СУ „Ген. Владимир Стойчев“

 1. Учител по спортно - професионална подготовка /теория/

02/8703481

До 25.08.2015г.

20.08.2015 г

143. ОУ

 1. Възпитател в начален етап - 2 работни места
 2. Детски психолог

02/8464918
02/8465264
02/8465167

От 24.09.2015г. до 28.09.2015г.

20.08.2015 г

НГДЕК

 1. Помощник-директор АСД
 2. Завеждащ административна служба

02/8333669

От 21.08.2015г. до 27.08.2015г.

19.08.2015 г.

97. СОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8140510
02/8140512
02/8242303

До 07.09.2015г.

19.08.2015 г.

140. СОУ

 1. Корепетитор по хореография - български народни танци - 0,5 щат
 2. Учител по хореография - български народни танци - 0,5 щат
 3. Учител по математика и информационни технологии
 4. Учител по английски език
 5. Учител по физическо възпитание и спорт
 6. Учител по география и икономика
 7. Учител по английски език и философски цикъл
 8. Учител по български език и литература
 9. Възпитател - 5 работни места

02/9343373
02/9346449

От 20.08.2015г. до 31.08.2015г.

19.08.2015 г.

30. СОУ

 1. Чистач

02/8221785
sou_30@abv.bg

До 31.08.2015г.

19.08.2015 г.

78. СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

02/9977072

До 07.09.2015г.

19.08.2015 г.

НУИИ „Илия Петров“

 1. Учител по рисуване
 2. Учител по живопис
 3. Учител по графика
 4. Учител по математика
 5. Учител по история и география
 6. Учител по музика - лекторски часове /16ч. месечно/

02/9874926
02/9876388

До 08.09.2015г.

19.08.2015 г.

5. ОУ

 1. Учител по английски език - 0,5 щат

02/8561065
02/8565065

До 24.08.2015г.

19.08.2015 г.

СМГ

 1. Учител по математика

02/9831219
02/9839463

До 02.09.2015г.

19.08.2015 г.

ПГЖПТ

Свободни часове по:

 1. Руски език - 184ч.
 2. Математика - 279ч.
 3. Информатика и информационни технологии - 177ч.
 4. История и цивилизация - 282ч.
 5. География и икономика - 140ч.
 6. Философски цикъл - 184ч.
 7. Биология и здравно образование - 141ч.
 8. Физика и астрономия - 141ч.
 9. Химия и опазване на околната среда - 141ч.
 10. Физическо възпитание и спорт - 324ч.
 11. Железопътни вагони - 126ч.
 12. Електрически локомотиви - 54ч.
 13. Подвижен железопътен състав - 28ч.
 14. Заваряване - теория и практика - 108ч.
 15. Учебна практика по специалността - 252ч.
 16. Производствена практика - 60ч.
 17. Учител по английски език - 0,5 щат
 18. Учител по технология на машиностроенето - 0,5 щат
 19. Учител по електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника - 0,5 щат

02/8328038

От 21.08.2015г. до 25.08.2015г.

19.08.2015 г.

1. СОУ

 1. Учител по български език и литература
 2. Учител по английски език
 3. Учител по матемематика
 4. Учител по философия и история с АЕ или ИЕ

 

02/9835363

До 26.08.2015г.

19.08.2015 г.

44. СОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по изобразително изкуство и графичен дизайн
 3. Учител по физическо възпитание и спорт/по заместване/
 4. Учител по медийни комуникации - 288 лекторски часа
 5. Хигиенист

02/8452782

До 31.08.2015г.

18.08.2015 г.

146. ОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Лектор по физика и астрономия - 102ч.
 3. Лектор по музика - 221ч.

02/9989040

До 01.09.2015г.

18.08.2015 г

ПГАВТ

 1. Учител по физика и астрономия
 2. Учител по информатика и информационни технологии

02/8221186
02/8285010

До 28.08.2015г.

18.08.2015 г

19. СОУ

 1. Учител по немски език - 2 работни места

02/9520825
sou_19@mail.bg

До 01.09.2015г.

18.08.2015 г

166. СУ

 1. Учител по руски език и английски език - 1 работно място
 2. Учител по история и български език и литература - 1 работно място
 3. Учител по математика
 4. Учител по изобразително изкуство - 0,5 щат
 5. Възпитател - 4 работни места

02/8473860

До 26.08.2015г.
За 4. и 5. до 24.08.2015г.

18.08.2015 г

СГСАГ

 1. Ръководител компютърен кабинет

02/8661271

До 27.08.2015г.

18.08.2015 г

ОДЗ №66

 1. Учител

02/9923146

От 19.08.2015г. до 25.08.2015г.

18.08.2015 г

12. СОУ

 1. Възпитател в начален етап - 3 работни места

02/9437956
02/9437952
02/9437955

До 28.08.2015г.

18.08.2015 г

79. СОУ

 1. Учител по испански език - 0,5 щат

02/8257043
02/8248889

До 01.09.2015г.

18.08.2015 г

164. ГПИЕ

 1. Учител по география и икономика /с екскурзоводство/

02/9461322
02/9461822
02/9461171

До 27.08.2015г.

18.08.2015 г

4. ОУ

 1. Възпитател - 2 работни места

02/8899726
02/9790963
02/8899626

От 19.08.2015г. до 26.08.2015г.

18.08.2015 г

3. ПУ

 1. Специален педагог - 2 работни места

02/9383157

До 28.08.2015г.

17.08.2015 г.

122. ОУ

 1. Възпитател - 2 работни места

02/8664995

До 31.08.2015г.

17.08.2015 г

ОДЗ №46

 1. Учител

02/9611394
02/9612994

До 31.08.2015г.

17.08.2015 г

62. ОУ

 1. Учител  по физичеко възпитание и спорт - 458 часа
 2. Учител по музика - 102 часа

0884801720

До 21.08.2015г.

17.08.2015 г

4. ПУ

 1. Шофьор на училищен автобус

02/8570159

До 11.09.2015г.

17.08.2015 г

ОДЗ №171

 1. Детски учител - 3 работни места

02/4410281

От 18.08.2015г. до 24.08.2015г.

17.08.2015 г

164. ГПИЕ

 1. Учител по история и цивилизация на испански език
 2. Учител по физика и астрономия - 515 часа
 3. Учител по испански език
 4. ПДУД

02/9461322
02/9461822
02/9461171

До 27.08.2015г.

17.08.2015 г

104. ОУ

 1. Учител по география

02/8595124
02/8585192

От 18.08.2015г. до 31.08.2015г.

17.08.2015 г

18. СОУ

 1. Учител по английски език

02/9880301
02/9879682

До 03.09.2015г.

14.08.2015 г.

ЧДГ „Малки орли“

 1. Учител в детска градина с АЕ /3-годишни/
 2. Учител в детска градина с АЕ /4-годишни/

0896667990
deo_stassi@abv.bg

До 30.08.2015г.

14.08.2015 г.

159. ОУ

 1. Учител по английски език

02/9945439
ou_159@abv.bg

До 31.08.2015г.

14.08.2015 г.

ПГ по телекомуникации

 1. Учител по история и цивилизация

02/8611172
02/8611161

До 31.08.2015г.

14.08.2015 г.

30. СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и по домашен бит и техника

02/8221785
sou_30@abv.bg

До 31.08.2015г.

14.08.2015 г.

62. ОУ

 1. Учител по български език и литература – 408ч.
 2. Учител по английски език – 559ч.
 3. Учител по история и цивилизация и по география и икономика – 204ч.
 4. Учител по физика и астрономия и по химия и опазване на околната среда – 204ч.
 5. Начален учител
 6. Възпитател в начален етап – 2 работни места

0884801720

До 21.08.2015г.

14.08.2015 г.

16. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 2. Учител по музика – непълен щат
 3. Корепетитор – 254ч.
 4. Хореограф – 254ч.
 5. ПДУД

02/9387015

До 20.08.2015г.

14.08.2015 г.

3. СОУ

 1. Възпитател

02/8221661

До 31.08.2015г.

14.08.2015 г.

74. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по информатика и информационни технологии

02/9346616
02/9346619
02/9346617
sou74bg@yahoo.com

До 26.08.2015г.

14.08.2015 г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по математика
 2. Учител по професионална подготовка - практика

02/8720047

От 24.08.2015г. до 02.09.2015г.

14.08.2015 г.

88. СОУ

 1. Учител по човекът и природата
 2. Учител по физическо възпитание и спорт – 2 работни места
 3. Спасител

02/9560749

От 17.08.2015г. до 28.08.2015г.

14.08.2015 г.

НПМГ

 1. Младши учител по физика
 2. Младши учител по биология
 3. Учител по информатика -2 работни места
 4. Учител по математика
 5. Младши учител по руски език - 0,5 щат

02/8628363
02/8622966

До 25.08.2015г.

13.08.2015 г.

153. СУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Учител по английски език – 1 работно място
 3. Учител по английски език – 430 часа
 4. Учител по професионална подготовка с квалификация „Спортен мениджмънт“ – 369 часа

02/9383143
02/8372190
nrilski153@abv.bg

До 21.08.2015г.

13.08.2015 г

141. ОУ

 1. Учител на подготвителна група

02/8960100

До 21.08.2015г.

13.08.2015 г

63. ОУ

 1. Свободни часове по музика – 221ч.

02/9382862

До 10.09.2015г.

13.08.2015 г

68. СОУ

 1. Свободни часове по: химия – 195 часа и физика – 384 часа
 2. Учител по ФВС с правоспособност по "Треньор по плуване" 

02/9785029
02/9785059

До 26.08.2015г.

13.08.2015 г

49. ОУ

 1. Хигиенист
 2. Начален учител
 3. Възпитател – 10 работни места
 4. Помощник-директор по учебната дейност

02/8472330

До 21.08.2015г.

13.08.2015 г

52. ОУ

 1. Учител по география и изобразително изкуство – 0,5 щат
 2. Общ работник – 0,5 щат
 3. Огняр – 0,5 щат

02/8552054
0884801667

До 10.09.2015г.

13.08.2015 г

ОДЗ №77

 1. Младши учител – 2 работни места
 2. Медицинска сестра в детска ясла – 3 работни места
 3. Градинска медицинска сестра

02/9791765

До 31.08.2015г.

13.08.2015 г

95. СОУ

 1. Помощник-директор по учебната дейност
 2. Възпитател в начален етап - 3 работни места

02/9450346
02/9450365

До 21.08.2015г.

12.08.2015 г.

108. СОУ

 1. Помощник-директор по учебната дейност

02/8892527

До 28.08.2015г.

12.08.2015 г.

ОДЗ №172

 1. Детски учител – 12 работни места
 2. Специален педагог – 2 работни места
 3. Логопед – 0,5 щат
 4. Педагог в ясла – 0,5 щат
 5. Психолог – 0,5 щат
 6. Учител по музика – 0,5 щат

0887934970

До 21.08.2015г.

12.08.2015 г.

120. ОУ

 1. Библиотекар

02/8662593

До 21.08.2015г.

12.08.2015 г.

ОДЗ №128

 1. Учител или старши учител – 1 работно място

02/9200268
02/8223618

До 24.08.2015г.

12.08.2015 г.

17. СОУ

 1. Учител по физика и химия

02/8217188

До 25.08.2015г.

12.08.2015 г.

ПГБЕТС

 1. Учител по практика - строителство - 0,5 щат
 2. Учител по английски и руски език
 3. Учител по философия - 0,5 щат
 4. Учител по английски език
 5. Учител по история и география - 0,5 щат
 6. Учител по строителство - 0,5 щат
 7. Учител по асансьорна техника
 8. Учител по български език и литература
 9. Учител по физическа култура - 0,5 щат
 10. Учител по електрическо обзавеждане
 11. Учител по електротранспорт - 0,5 щат

02/8219111

До 31.08.2015г.

12.08.2015 г.

60. ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател в начален етап – 5 работни места
 3. Възпитател в начален етап /по заместване/
 4. Учител в начален етап
 5. Учител в начален етап /по заместване/

02/9366875

От 17.08.2015г. до 26.08.2015г.

12.08.2015 г.

202. ОУ

 1. Учител по природни науки – ЧП, химия, биология – 289 лекторски часа
 2. Учител по физика – 51 лекторски часа

0884801768
02/9924205
oy202@abv.bg

До 21.08.2015г.

12.08.2015 г.

56. СОУ

 1. Помощник-директор УД за начален етап
 2. Учител по математика с ИТ
 3. Учител по ИЕ

02/8261177
02/8261387

До 17.08.2015г.

12.08.2015 г.

71. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места

02/9995064

До 31.08.2015г.

12.08.2015 г.

85. СОУ

 1. Учител по история и цивилизация – 454 часа
 2. Учител по философски цикъл – 260 часа

02/9458164
02/8406330

До 28.08.2015г.

12.08.2015 г.

ПГТМД

 1. Учител по английски език

02/9522305
02/9522677
02/8523411

До 21.08.2015г.

11.08.2015 г.

ЦДГ №45

 1. Учител или старши учител – 1 работно място

02/8310058
0885208968
0884801463

До 01.09.2015г.

11.08.2015 г

141. ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап

02/8960100

До 21.08.2015г.

11.08.2015 г

137. СОУ

 1. Възпитател – 2 работни места

02/8272494
02/8244883
02/8257353

До 31.08.2015г.

11.08.2015 г

14. СОУ

 1. Учител по философия – 0,5 щат
 2. Учител по химия – 0,5 щат
 3. Учител по биология – 0,5 щат
 4. Възпитател в начален етап

02/8317032
02/8313732

Събеседване на 03.09.2015г.

11.08.2015 г

36. СОУ

 1. Помощник-директор УД - 2 места
 2. Учител по изобразително изкуство
 3. Учител по английски език
 4. Учител по италиански език
 5. Учител по география и икономика

02/8586148
0879609570

От 17.08.2015г. до 28.08.2015г.

11.08.2015 г

4.  ПУ

 1. Технически сътрудник

02/8570159

До 21.08.2015г.

11.08.2015 г

ПГТКИ

 1. Учител – инженер-химик (обувно и кожено-галантерийно производство)
 2. Ръководител компютърен кабинет или учител информатика и ИТ
 3. Учител по английски език
 4. Учител по история и цивилизация и география и икономика
 5. Учител по философски цикъл - 0,5 щат
 6. Учител по физика и астрономия - 0,5 щат
 7. Учител по химия и опазване на околната среда - 0,5 щат
 8. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 9. Лектор по изобразително изкуство - 142 ч.

02/8298177
0879945640

До 21.08.2015г.

11.08.2015 г

51. СОУ

 1. Възпитател

02/9520545
02/9521149

До 28.08.2015г.

11.08.2015 г

НГДЕК

 1. Учител по български език и литература – 0,5 щат
 2. Учител по старогръцки език
 3. Учител по английски език – 0,5 щат
 4. Учител по история
 5. Учител по музика – 0,5 щат
 6. Учител по испански език - 0,5 щат

02/8273006
0879811457

До 14.08.2015г.
За учител по ИЕ до 21.08.2015г.

07.08.2015 г.

28. СОУ

 1. Учител по английски език

02/8295166
02/8223183
02/8295172

От 01.09.2015г. до 07.09.2015г.

07.08.2015 г.

НГ за приложни изкуства

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика

0894765676
02/9319050

До 10.09.2015г.

07.08.2015 г.

30. СОУ

 1. ПДУД за гимназиален етап с математика

02/8221785

До 12.08.2015г.

07.08.2015 г.

2. СОУ

 1. Хигиенист
 2. Учител по физическо възпитание и спорт

02/9556252

До 24.08.2015г.

07.08.2015 г.

54. СОУ

 1. Учител по трудово обучение

02/9381069
02/9381187
02/9381021

От 10.08.2015г. до 31.08.2015г.

07.08.2015 г.

159. ОУ

 1. Младши възпитател – 2 места

02/9945439

До 31.08.2015г.

07.08.2015 г.

132. СОУ

 1. Учител по физика с математика и/или химия

02/8562843
02/8552164

До 14.08.2015г.

07.08.2015 г.

23. СОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Възпитател в начален етап – 2 места

02/9441121

До 26.08.2015г.

05.08.2015 г.

132. СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии (математика и/или физика)

02/8562843
02/8552164

До 14.08.2015 г.

05.08.2015

ОДЗ №15

 1. Учител

02/9387138

До 24.08.2015 г.

05.08.2015

34. ОУ

 1. Учител по математика и физика

02/8594131

До 31.08.2015 г.

05.08.2015

ОДЗ №7

 1. Помощник – възпитател – 2 места
 2. Помощник – готвач
 3. Общ работник в кухня

02/8589108
02/8694511

До 24.08.2015 г.

05.08.2015

ЦДГ №165

 1. Завеждащ административна служба

02/8720102

До 26.08.2015г.

05.08.2015

134. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по информатика и информационни технологии
 3. Възпитател в начален етап
 4. Помощник – директор АСД

02/9310686

От 17.08.2015г. до 01.09.2015г.
За 4. от 24.08.2015г. до 28.08.2015г.

05.08.2015

144. СОУ

 1. Старши и младши възпитател/учител в начален етап – 3 места
 2. Младши учител по хореография
 3. Младши/старши учител по история
 4. Логопед
 5. Работник поддръжка и ремонт
 6. Портиер
 7. Чистач

02/8770173
02/8774052
02/8774457

От 06.08.2015г. до 14.08.2015г.

05.08.2015

119. СОУ

 1. Учител по български език и литература

02/8701008
02/4191588

До 24.08.2015г.

05.08.2015

ОДЗ №55

 1. Детски учител

02/8241115

До 25.08.2015г.

05.08.2015

7. СОУ

 1. Начален учител

02/9876370

До 31.08.2015г.

04.08.2015 г.

99. ОБУ

 1. Учител по физика и математика
 2. Учител по информатика и ИТ - 272 часа

0882703686
e-mail:
obu99@abv.bg

До 01.09.2015г.

04.08.2015 г

69. СОУ

 1. Учител в подготвителна група  – детски учител

02/9791805
02/9791806

До 02.09.2015г.

04.08.2015 г

ОДЗ №37

 1. Учител - 2 места
 2. Психолог
 3. Помощник - директор по учебната дейност
 4. Помощник - възпитател
 5. Общ работник
 6. Чистач

02/8554119

До 21.08.2015г.

04.08.2015 г

45. ОУ

 1. Чистач

02/8221410

От 06.08.2015г.  до 08.08.2015г.

04.08.2015 г

202. ОУ

 1. Възпитател

0884801768
02/9924205

До 10.08.2015г.

04.08.2015 г

67. ОУ

 1. Учител по английски език
 2. Възпитател
 3. Учител по ФВС
 4. Учител ПК с предучилищна педагогика

02/8223621

От 24.08.2015г. до 31.08.2015г.

04.08.2015 г

ОДЗ №72

 1. Учител
 2. Учител по музика

0884801483

До 14.08.2015г.

04.08.2015 г

93. СОУ

 1. Лектор по философия

02/8722120

До 21.08.2015г.

04.08.2015 г

94. СОУ

 1. Учител по английски език

02/9450344
02/9452949

До 31.08.2015г.

04.08.2015 г

СПГ по туризъм

 1. Учител практическо обучение „Хотелиерство, ресторантьорство и екскурзоводство“
 2. Учител теоретично обучение „Технология на кулинарната продукция“

02/9833958
02/9833692
02/9835130

До 27.08.2015г.

03.08.2015 г.

127. СОУ

 1. Учител по география и икономика на английски език

02/9879177
02/9879254

Събеседване на 27.08.2015г.

03.08.2015 г.

НПГПФ

 1. Учител по фотография
 2. Учител по компютърна анимация
 3. Учител по компютърна графика

02/8582180

До 01.09.2015г.

03.08.2015 г.

СОУ за деца с нарушено зрение

 1. Лекторски часове по:

-биология и здравно образование – 499 ч.
-химия и опазване на околната среда – 246 ч.

 1. Библиотекар
 2. Помощник - възпитател

02/8976758
02/8981264

До 27.08.2015г.

03.08.2015 г.

116. ОУ

 1. Учител в начален етап – 3 места
 2. Учител в подготвителен клас
 3. Лектор по музика – 221 часа
 4. Огняр – 0,5 щат

02/9942301

До 31.08.2015г.

03.08.2015 г.

ОДЗ №13

 1. Младши учител или учител

02/9791485

От 24.08.2015г. до 04.09.2015г.

03.08.2015 г.

32. СОУ

 1. Възпитател

02/9874358

До 21.08.2015г.

03.08.2015 г.

104. ОУ

 1. Помощник – директор по АСД
 2. Учител по немски език – 0,5 щат
 3. Възпитател в начален етап – 2 места

02/8595124
02/8585192

От 05.08.2015г. до 28.08.2015г.

03.08.2015 г.

            162.ОУ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по изобразително изкуство
 3. Учител по английски език – 2 работни места
 4. Учител по музика –лекторски часове
 5. Педагогически съветник -0,5щат

02/9943325

До 25.08.2015г.

03.08.2015 г.

2.СОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/9556252

До 24.08.2015г.

03.08.2015 г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител с предучилищна педагогика

02/8593157
02/9589291

До 31.08.2015г.

31.07.2015 г.

43. ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по математика

02/9208240

До 27.08.2015г.

31.07.2015 г

120. ОУ

 1. Учител по английски език

02/8662593

До 21.08.2015г.

31.07.2015 г

131. СОУ

 1. Учител по математика с информатика и ИТ

02/8779112
02/8747109
02/8777144

До 10.09.2015г.

31.07.2015 г

ОДЗ №21

 1. Учител

02/8219185

Събеседване на 14.09.2015г.

31.07.2015 г

ОДЗ №171

 1. Специален педагог
 2. Логопед
 3. Психолог – 0,5 щат

02/4410281
0884801591

От 03.08.2015г. до 24.08.2015г.

31.07.2015 г

9. ФЕГ

 1. Учител по френски език

02/9878772
02/9876402

От 03.08.2015г. до 31.08.2015г.

31.07.2015 г

СМГ

 1. Учител по информатика

02/9839463
02/9831219

До 05.09.2015г.

31.07.2015 г

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в начален етап с английски език
 2. Учител – предучилищна педагогика – 2 места
 3. Ресурсен учител
 4. Помощник – възпитател
 5. Шофьор – 0,5 щат
 6. Хигиенист
 7. Готвач или помощник - готвач

02/9709363
0896769230

От 03.08.2015г. до 10.08.2015г.

31.07.2015 г

130. СОУ

 1. Учител по български език и литература
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Учител по философски десциплини – лекторски часове
 4. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат
 5. Учител по хореография – лекторски часове
 6. Младши учител по немски език - по програма „Заедно в час“
 7. Учител по музика

02/8470495
0879533327

До 28.08.2015г.

31.07.2015 г

2. АЕГ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

02/8223104
02/8221019
02/8283679

От 03.08.2015г. до 25.08.2015г.

31.07.2015 г

18. СОУ

 1. Учител по химия

02/9880301
02/9879682

До 24.08.2015г.

31.07.2015 г

47. СОУ

 1. Възпитател в прогимназиален етап

02/9522228

От 03.08.2015г. до 31.08.2015г.

31.07.2015 г

ЦДГ №99

 1. Учител

02/8585037

До 20.08.2015г.

29.07.2015 г.

139. ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/8667741
02/8667641

До 31.08.2015г.

29.07.2015 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по японски език
 2. Учител по география и история

02/8221065
02/8221066
02/8284530

От 10.08.2015г. до 27.08.2015г.

29.07.2015 г.

4. ПУ

 1. Учител  по теоретично обучение /специалност „Технология на продуктите за обществено хранене“/
 2. Училищен психолог -„арттерапевт“

02/8570159

До 20.08.2015г.

29.07.2015 г.

СГХСТ

 1. Учител по биология и здравно образование - 432 часа и химия - 72 часа

02/8221096
02/9290583

До 28.08.2015г.

29.07.2015 г.

34. ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

02/8594131

До 31.08.2015г.

29.07.2015 г.

ПГ по телекомуникации

 1. Учител по български език и литература
 2. Учител по физическо възпитание и спорт
 3. Учител по професионална подготовка – „Компютърни мрежи“ - 0,5 щат
 4. Чистач

02/8611172
02/8611161

До 30.07.2015г.

29.07.2015 г.

138. СОУ

 1. Учител по география и икономика - 0,5 щат

02/8720537
02/8723917

До 26.08.2015г.

29.07.2015 г.

108. СОУ

 1. Възпитател - 2 места

02/8892527

До 28.08.2015г.

29.07.2015 г.

ОДЗ №48

 1. Учител

02/8321022
02/8320021

До 31.08.2015г.

29.07.2015 г.

63. ОУ

 1. Учител по английски език

02/9382862

До 10.08.2015г.

28.07.2015 г.

ОДЗ №6

 1. Детски учител

02/9387008
02/9383034

До 07.08.2015г.

28.07.2015 г.

ПГТКИ

 1. Ръководител компютърен кабинет
 2. Учител /инженер – химик/ - обувно и кожено -галантерийно производство

02/8298177
0879945640

До 15.08.2015г.

28.07.2015 г.

30. СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап

02/8221785

До 25.08.2015г.

28.07.2015 г.

149. СОУ

 1. Логопед и ресурсен учител

02/9561549

До 07.08.2015г.

28.07.2015 г.

26. СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 4  места

02/8573023
02/8570129

До 28.08.2015г.

28.07.2015 г.

199. ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии – 0,5 щат

02/9466956

До 31.08.2015г.

28.07.2015 г.

ЦДГ №62

 1. Учител – 2 места

02/9450663
02/9455333

От 03.08.2015г. до 21.08.2015г.

28.07.2015 г.

148. ОУ

 1. Учител по испански език
 2. Учител по английски език – 0,5 щат
 3. Учител по математика
 4. Учител подготвителен клас
 5. Възпитател – 2 места
 6. Учител първи клас – 2 места

02/8706360
02/8704116

До 31.08.2015г.

28.07.2015 г.

ПГТХТ

 1. Учител по български език и литература - 0,5 щат
 2. Учител по английски език-0,5 щат
 3. Лектор по руски език
 4. Лектор по математика
 5. Лектор по философски цикъл
 6. Лектор по биология и здравно образование
 7. Лектор по химия и опазване на околната среда
 8. Лектор по електротехника и електроника
 9. Учебна и лабораторна практика по специалността „Топлотехника“- 1 място

02/9367382
02/9366665
0879062022

До 28.08.2015г.

28.07.2015 г.

7. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по български език и литература

02/9877989
02/9876370

До 28.08.2015г.

28.07.2015 г.

138. СОУ

 1. Учител по математика с физика

02/8720537
02/8723917

До 26.08.2015г.

28.07.2015 г.

ОДЗ №55

 1. Учител по музика

02/8241115

От 03.08.2015г. до 18.08.2015г.

24.07.2015 г.

НУТИ

 1. Учител по физика и химия
 2. Учител по английски език
 3. Учител по български език и литература
 4. Учител теоретично обучение -  български танци (женска група) - 3 места  
 5. Учител теоретично обучение - български танци (мъжка група)
 6. Учител теоретично обучение - танци на народите и класически екзерсиз
 7. Учител теоретично обучение - класически екзерсиз

02/8929180

От 03.08.2015г. до 31.08.2015г.

24.07.2015 г.

155. ОУ

 1. Учител по математика и физика и астрономия
 2. Учител по английски език
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика

02/9997393

До 21.08.2015г.

24.07.2015 г.

ЧСОУ „Евростар“

 1. Учител по английски език (VIII – XII клас)
 2. Учител по английски език  (V – VII клас)
 3. Учител по немски език
 4. Учител по български език и литература
 5. Лектор по георгафия и икономика на немски език
 6. Лектор по музика
 7. Лектор по физика на немски език
 8. Лектор по химия на немски език
 9. Лектор по биология на немски език

0888960115

До 31.07.2015г.

24.07.2015 г.

ПГТМД

 1. Учител по професионална подготовка „Изкуства – дизайн и мода“
 2. Учител по математика и информатика; физика и астрономия и информатика или информатика и информационни технологии
 3. Ръководител компютърен кабинет

02/9522305
02/9522677
02/8523411

До 21.08.2015г.

23.07.2015 г.

41. ОУ

 1. Главен счетоводител – 0,5 щат
 2. Възпитател начален етап – 2 места
 3. Учител по биология – 1място и по химия и опазване на околната среда 323 часа

02/9878847
02/9890127

До 29.07.2015г.

23.07.2015 г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Учител по български език и литература
 2. Лектор по български език и литература /170 часа/
 3. Лектор по биология и здравно образование /144 часа/
 4. Лектор по география и икономика /162 часа/
 5. Лектор по италиански език /216 часа/

02/8563458

До 24.08.2015г.

23.07.2015 г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Учител по български език и литература
 2. Учител по химия и биология

0882024821

До 15.08.2015г.

23.07.2015 г.

18. СОУ

 1. Учител по японски език

02/9880301
02/9879682

До 06.08.2015г.

23.07.2015 г.

ОДЗ №59

 1. Учител

02/8759029
0879945542

До 20.08.2015г.

23.07.2015 г.

НПМГ

 1. Учител по немски език
 2. Учител по английски език – 2 места /

02/8628363
02/8622966

До 07.08.2015г.

22.07.2015 г.

119. СОУ

 1. Учител по английски език – 2 работни места
 2. Учител по математика
 3. Възпитател начален етап – 8 работни места
 4. Учител по физическо възпитание и спорт

02/8701008
02/4191588

От 23.07.2015г. до  24.08.2015г.

22.07.2015 г.

78. СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по математика и информационни технологии

 

02/9977072

До 30.07.2015г.

22.07.2015 г.

7. СОУ

 1. Учител по физика
 2. Учител по френски език

02/9876370

До 28.08.2015г.

21.07.2015 г.

2. СОУ

 1. Учител по икономика /306 часа/

02/9556252

До 21.08.2015г.

21.07.2015 г.

ОДЗ №13

 1. Младши учител или учител – 2 работни места
 2. Помощник - възпитател

02/9791485

От 24.08.2015г. до 04.09.2015г.

21.07.2015 г.

170. СОУ

 1.  Учител по български език и литература
 2. Учител по английски език
 3. Учител по икономика
 4. Възпитател начален курс

02/8923082
02/8923080
02/8923084

До 04.09.2015г.

17.07.2015 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по автотранспортна техника и информационни технологии

02/9732657
02/9732864

До 24.07.2015г.

17.07.2015 г.

72. ОУ

 1. Възпитател прогимназиален етап

02/9295350

До 31.08.2015г.

17.07.2015 г.

ЧСОУ „П.Р.Славейков“

 1.  Начален учител

02/9571744
0894480707

До 24.07.2015г.

17.07.2015 г.

171. ОУ

 1. Лектор по история и география /400 часа/

02/9917554

До 04.08.2015г.

17.07.2015 г.

ОДЗ №45

 1. Учител

02/8406335

До 31.07.2015г.

17.07.2015 г.

ЧГ „Проф.д-р В. Златарски“

 1. Помощник - директор АСД

02/9743666

До 03.08.2015г.

17.07.2015 г.

97. СОУ

 1. Възпитател

02/8140528
02/8140510
02/8140512

До 28.07.2015г.

17.07.2015 г.

71. СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател начален етап

02/9995064

До 07.08.2015г.

17.07.2015 г.

94. СОУ

 1. Учител по философия – 0,5 щат
 2. Възпитател начален етап- 2 работни места
 3. Възпитател
 4. Учител по математика
 5. Начален учител

02/9450344
02/9452949

До 31.08.2015г.

17.07.2015 г.

179.ОУ

 1. Учител по български език и литература
 2. Учител по математика
 3. Учител по английски език

0884801738

До 19.08.2015г.

14.07.2015 г.

ОДЗ №47

 1. Учител

 

02/8249145
02/8249276

До 20.08.2015г.

14.07.2015 г.

7. СОУ

 1.  Възпитател начален етап

02/9876370
02/9877989

До 28.08.2015г.

14.07.2015 г.

10. СОУ

 1. Учител по математика /по програма „Заедно в час“/
 2. Учител по математика и информатика
 3. Възпитател начален етап /по програма „Заедно в час“/
 4. Възпитател начален етап - 2 работни места

 

02/8747178
02/9743234

До 25.08.2015г.

13.07.2015 г.

4. ПУ

 • Технически сътрудник

 

02/8570159
02/9571426

До 24.07.2015г.

13.07.2015 г.

1. СОУ

 • Възпитател ПИГ начален етап – 3 работни места
 • Учител по български език и литература – 2 работни места
 • Учител по испански език
 • Учител по математика и информатика

02/9835363
02/9870233

До 22.07.2015г.

13.07.2015 г.

17. СОУ

 • Учител по математика и информатика
 • Педагогически съветник

02/8217188

До 27.07.2015г.

13.07.2015 г.

ПГЕБ

 • Свободни часове по:
 • биология и здравно образование – 396 часа
 • английски език – 345 часа
 • информатика и информационни технологии – 396 часа

 

02/8575129
02/8575027
02/8575029

От 15.07.2015г. до 23.07.2015г.

13.07.2015 г.

ОДЗ №77

 • Младши учител – 2 работни места

02/9791765

До 29.07.2015г.

13.07.2015 г.

149. СОУ

 • Домакин  
 • Касиер – 0,5 щат
 • Възпитател в начален курс
 • Възпитател в среден курс
 • Учител в подготвителен клас
 • Учител по английски език
 • Учител по математика Учител по музика - 359 часа

02/9561549

До 28.08.2015г.

10.07.2015 г.

54. СОУ

 1. Учител по немски език
 2. Възпитател начален етап – 2 работни места

02/9381187
02/9381021

До 31.08.2015г.

10.07.2015 г.

4. ПУ

 1. Възпитател

02/8570159
02/9571426

До 24.07.2015г.

10.07.2015 г.

ОДЗ №82

 1. Помощник – директор – 0,5 щат
 2. „Психолог – 0,5 щат
 3.  Учител
 4. Помощник - готвач

02/9343881

До 24.07.2015г.

10.07.2015 г.

ЦДГ №114

 1. Учител

02/9546020

До 07.08.2015г.

09.07.2015 г.

123. СОУ

 1. Възпитател - 5 работни места
 2. Учител подготвителен клас
 3. Учител по музика
 4. Учител по английски език – 0,5 щат

02/9203023

От 01.08.2015г. до 31.08.2015г.

09.07.2015 г.

ЦДГ №108

 1. Учител – 2 работни места
 2. Помощник - възпитател

02/9791512
02/9790840

До 20.08.2015г.

09.07.2015 г.

85. СОУ

 1. Свободни часове по музика -  257 часа

02/9458164
02/8406330

До 24.08.2015г.

09.07.2015 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по български език и литература

02/9732864
02/9732657

До 24.07.2015г.

09.07.2015 г.

СМГ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по география и икономика

02/9839463
02/9831219

От 27.07.2015г. до 24.08.2015г.

09.07.2015 г.

43. ОУ

 1. Учител по английски език
 2. Възпитател - 4 работни места

02/9208240

От 10.07.2015г. до 07.08.2015г.

09.07.2015 г.

15. СОУ

 1. Младши учител по икономически дисциплини
 2. Младши възпитател с английски език

02/9381304
02/9382880

До 13.07.2015г.

09.07.2015 г.

56. СОУ

 1. Помощник - директор УД за прогимназиален етап с математика и ИТ

02/8261177
02/8261387

До 14.07.2015г.

09.07.2015 г.

157. ГИЧЕ

 1. Учител по български език и литература
 2. Учител по испански език – 3 работни места
 3. Учител по английски език
 4. Учител по математика
 5. Учител по физика и астрономия
 6. Учител по химия и опазване на околната среда на испански език
 7. Учител по физическо възпитание и спорт

02/9710056

От 13.07.2015г. до 23.07.2015г.

08.07.2015 г.

2. АЕГ

 1. Учител по английски език – 2 работни места
 2. Учител по физика и астрономия /на английски език/  

02/8223104
02/8221019
02/8283679

От 09.07.2015г. до 27.07.2015г.

08.07.2015 г.

9. ФЕГ

 1. Учител по биология и здравно образование с френски език – 0,5 щат

02/9878772
02/9876402

До 22.07.2015г.

08.07.2015 г.

63. ОУ

 1. Възпитател - начален етап – 4 работни места

02/9382926
02/9382862

До 07.08.2015г.

08.07.2015 г.

Ресурсен център за ПИОВДУСОП София - град

 1. Ресурсен учител – 2 работни места
 2. Логопед
 3. Психолог

02/8289497

От 13.07.2015г. до 01.09.2015г.

08.07.2015 г.

НФСГ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по немски език
 3. Ръководител компютърен кабинет

02/8662013

До 24.07.2015г.

08.07.2015 г.

127. СОУ

 1. Учител по немски език
 2. Учител по физика

02/9879254

Събеседване на 17.07.2015г.

08.07.2015 г.

84. ОУ

 1. Възпитател начален етап – 2 работни места

02/9928044
0884801764

До 30.07.2015г.

08.07.2015 г.

ПГЕА

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по немски език
 3. Учител по български език и литература
 4. Учител по програмиране

02/8956910
02/8956911

От 09.07.2015г. до 14.07.2015г.

07.07.2015 г.

17. СОУ

 1. Учител по френски език и литература

 

 1. Възпитател с френски език – 3 работни места
 1. Възпитател в начален етап – 3 работни места

02/ 821 71 88

 1. До 22.07.2015 г.
 2. До 22.07.2015г.
 3. До 23.07.2015г.

07.07.2015 г.

134. СОУ

 1. Счетоводител
 2. Учител по английски език в гимназиален етап
 3. Възпитател
 4. Учител по информатика и информационни технологии

02/ 931 06 86

От 08.07.2015г. до 10.07.2015г.

07.07.2015 г.

19. СОУ

 1. Помощник – директор по учебната дейност за начален етап
 2. Помощник - директор по учебната дейност за гимназиален етап
 3. Учител по английски език
 4. Учител по немски език – 2 работни места
 5. Начален учител

02/ 952 08 25

От 06.07.2015 г. до  14.07.2015 г.

07.07.2015 г.

33. ОУ

 1. Начален учител с английски език

02/ 824 23 77

До 20.07.2015 г.

07.07.2015 г.

              СГСАГ

 1. Учител по немски език
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по английски език
 4. Учител по БЕЛ – 2 работни места
 5. Ръководител компютърен кабинет
 6. Строителен инженер – 2 работни места

02/ 866 12 71

До 17.07.2015 г.

07.07.2015 г.

           35. СОУ

 1. Учител  по БЕЛ
 2. Учител по френски език
 3. Учител по физическо възпитание и спорт
 4. Учител по домашен бит и техника – 0,5 щат

     02/ 866 10 60
02/ 863 37 31

До 20.07.2015 г.

07.07.2015 г.

         25. ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

02/ 952 11 70
02/ 955 29 04

До 21.08.2015г.

07.07.2015 г.

ЧЕГ „Проф. д-р Васил Златарски“

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика
 3. Учител по английски език

02/ 974 36 66

До 20.07.2015г.

07.07.2015 г.

           НТБГ

 1. Учител по география и икономика / чл.68, ал.3/

02/915 79 31
02/952 08 57

От 01.07.2015г. до 29.07.2015г.

07.07.2015 г.

      23. СОУ

 1. Ресурсен учител – 1 работно място

02/944 27 81

От 08.07.2015г. до 02.09.2015г.

07.07.2015 г.

ЧСОУЧП „А. Линкълн“

 1. Учител за предучилищна група
 2. Начален учител – 2 работни места
 3. Учител по български език и литература
 4. Учител по математика
 5. Учител по история и/или география
 6. Учител по биология, “Човекът и природата”
 7. Учител по музика
 8. Учител по изобразително изкуство, Домашен бит и техника

02/ 973 12 22
0899866613

До 19.07.2015г.

07.07.2015 г.

49. ОУ

 1. Учител по английски език – 2 работни места
 2. Начален учител – 2 работни места
 3. Учител по история и български език
 4. Лектор по испански език

02/ 847 23 30

До 07.08.2015г.

06.07.2015 г.

ЧСОУ „Св. Георги“

 1. Лектор по френски език за начален курс

02/ 962 87 53
0878 679 193

До 20.07.2015 г.
CV на френски език на адрес:
st.george.school@wondergroup.eu

06.07.2015 г.

17 СОУ

 1. Учител по английски език и литература
 2. Учител по история и цивилизация и предмети от философски цикъл

02/ 821 71 88

До 20.07.2015г.

 1. Събеседване на 22.07.2015 г. от 9:30ч.
 2. Събеседване на 23.07.2015 г. от 9:30ч.

06.07.2015 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Учител по БЕЛ /по заместване/
 3. Педагогически съветник
 4. Учител по предмети от философски цикъл

02/ 987 87 72
02/ 987 64 02

От 06.07.2015 г. до  21.07.2015 г.

 1. Събеседване на 27.07.2015г. от 09:00ч.
 2. Събеседване на 27.07.2015 г. от 11:00ч.
 3. Събеседване на 27.07.2015 г. от 13:30ч.
 4. Събеседване на 27.07.2015 г. от 15:30ч.

06.07.2015 г.

90 СОУ

 1. Начален учител – 2 работни места
 2. Учител в подготвителна група

02/ 825 08 54

До 24.07.2015 г.

06.07.2015 г.

83 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

02/ 992 30 60

До 31.07.2015 г.
Събеседване на 05.08.2015 г.

06.07.2015 г.

102 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 2. Корепетитор – 0,5 щат

02/ 938 26 54

До 31.07.2015 г.

03.07.2015 г.

18 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по английски език
 3. Учител по математика и физика с преподаване и на английски език /по заместване/
 4. Учител по история и география с преподаване и на френски език или английски език или немски език
 5. Учител по история и цивилизация
 6. Учител по химия с преподаване и на английски език
 7. Учител по физическо възпитание и спорт

02/ 988 03 01

До 21.07.2015 г.
Събеседване на 22.07.2015 г. след 10:00ч.

03.07.2015 г.

НТБГ

 1. Учител по БЕЛ /чл.68, ал.3/

02/ 952 08 57
02/ 915 79 31

От 01.07.2015 г. до 29.07.2015 г. - от                  8:30 до 12:30ч.

03.07.2015 г.

101 СОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Учител по икономически дисциплини

02/ 938 28 24

До 13.07.2015 г. – 15:30 ч.
Събеседване на 14.07.2015 г. от 11:00ч.

03.07.2015 г.

51 ОУ

 1. Възпитател

02/ 952 05 45
02/ 952 11 49

До 03.08.2015 г.
Събеседване на 04.08.2015 г. от 10:00ч.

03.07.2015 г.

IV ПУ

 1. Учител по спортна подготовка – кинезитерапевт
 2. Учител – теоретично обучение - инж. 
  технолог, специалност: „Технология на продуктите за обществено хранене”
 3. Училищен психолог
 4. Училищен психолог – арттерапевт
 5. Чистач

 

02/ 857 01 59
02/ 957 14 26

До 24.07.2015 г.
Събеседване на 28.07.2015 г. от 10:30ч.

02.07.2015 г.

132 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по испански език
 3. Учител по история и цивилизация
 4. Възпитател начален етап – 2 работни места
 5. Учител по математика

02/ 856 28 43
02/ 855 21 64

      До 17.07.2015 г.

 1. Събеседване на 22.07.2015 г. от 12:00 ч.
 2. Събеседване на 22.07.2015 г. от 10:00 ч.
 3. Събеседване на 23.07.2015 г. от 10:00 ч.
 4. Събеседване на 23.07.2015 г. от 12:00 ч.
 5. Събеседване на 24.07.2015 г. от 10:00 ч.

02.07.2015 г.

142 ОУ

 1. Учител по английски език за 1 и 2 клас
 2. Възпитател начален етап – 2 работни места

02/ 855 31 92
02/ 955 58 34

 От 06.07.2015 г. до 31.07.2015 г.
Събеседване от 04.08.2015 г. до 07.08.2015 г.

02.07.2015 г.

64 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 2 работни места

02/ 9613436

От 10.07.2015г. до 21.08.2015г.
Събеседване на 26.08.2015 г.

02.07.2015 г.

ПГБЕТС

 1. Работник по поддръжка
 2. Домакин

 

02/ 8219111

От 02.07.2015 г. до 09.07.2015г.

02.07.2015 г.

163 ОУ

 1. Възпитател начален етап – 5 работни места по чл. 68, ал.1, т.2 от КТ
 2. Възпитател начален етап – 1 работно място по чл. 68 ал.1, т.3 от КТ
 3. Учител по информационни технологии по чл. 68, ал.1, т.2 от КТ

 

02/ 9782394
02/ 9781516

До 24.07.2015 г.
Събеседване на 27.07.2015 г. от 10:00 ч.

02.07.2015 г.

133 СОУ

 1. Учител по английски език
 2. Учител по география на английски език
 3. Учител по физика и математика на руски или френски език
 4. Възпитател с руски език
 5. Лектор по география на френски език 
 6. Лектор по история и цивилизация на френски език
 7. Лектор по география на руски език
 8. Лектор по етика и право на руски език
 9. Лектор по етика и право на френски език
 10. Учител по математика и информатика – по заместване
 11. Начален учител с руски език – по заместване

02/ 9881131
02/ 9878570

До 07.07.2015 г.
Събеседване на 09.07.2015 г.

02.07.2015 г.

109 ОУ

 1. Възпитател начален етап

02/ 8731458

До 29.07.2015 г.
Събеседване на 30.07.2015 г.

02.07.2015 г.

12 СОУ

 1. Учител по физическо

    възпитание и спорт

02 / 9437952
02/ 9437956

До 10.07.2015г.

02.07.2015 г.

ПГИИРЕ

 1. Лектор по музика

02/ 9201203

До 15.07.2015г.
Интервю на 16.07.2015г.

02.07.2015 г.

19 СОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика

02/ 9523016

От 01.07.2015г. до 15.07.2015г.

01.07.2015 г.

21 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

02/ 862 91 89
02/ 962 46 89

До 10.07.2015 г.

01.07.2015 г.

12 СОУ

 1. Учител по френски език

02/ 943 79 55
02/ 943 79 56
02/ 943 79 52

До 10.07.2015 г.

01.07.2015 г.

164 ГПИЕ

 1. Учител по математика и информатика

 

02/ 946 13 22
02/ 946 18 22
02/ 946 11 71

До 20.07.2015г.
Събеседване на 22.07.2015 г.

01.07.2015 г.

СПГ по туризъм

 1. Учител по БЕЛ – по чл.68, ал.1, т.1 от КТ
 2. Учител по ИЕ - по чл.68, ал.1, т.1 от КТ
 3. Учител по АЕ – по чл.68, ал.1, т.1 от КТ

 

02/ 983 39 58
02/ 983 51 30
02/ 983 36 92

До 17.07.2015 г.

01.07.2015 г.

93 СОУ

 1. Начален учител – по заместване
 2. Учител в подготвителен клас
 3. Възпитател в начален етап – 2 работни места
 4. Лектор по музика
 5. Портиер

 

02/ 872 21 20

До 31.07.2015 г.
Събеседване на 03.08.2015 г. от 11:00 ч.

01.07.2015 г.

101 СОУ

 1. Учител по НЕ

02/ 938 28 18
02/ 938 12 54

До 06.07.2015 г. до 15:30 ч.
Събеседване на 07.07.2015 г. от 11:00 ч.

30.06.2015г.

135 СОУ

 1. Учител по география

8221913
8214483

До 31.08.2015г.
Събеседване на 03.09.2015г.

30.06.2015г.

45 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – чл. 68 от КТ
 2. Учиел по математика
 3. Учител по домашна техника икономика
 4. Спасител
 5. Учител по АЕ – чл. 68 от КТ
 6. Възпитател – 2 работни места

02/ 828 62 82

До 03.07.2015г.
Събеседване на 06.07.2015г от 10:00 ч.

30.06.2015г.

16 ОУ

 1. Учител в предучилищна група
 2. Възпитател в начален етап – 3 места.
 3. Учител по математика и ИТ
 4. Музикант-хореограф
 5. Лекторски часове по физика и астрономия в VIIклас – 136 часа
 6. Лекторски часове по труд и техника

02/ 9387015

До 24.07.2015г.
Събеседване от 27.07.2015 г. до 31.07.2015г.

30.06.2015г.

127 СОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по НЕ
 3. Учител по химия
 4. Учител по ИИТ

02/ 987 92 54

Събеседването  на 07.07.2015 г. от 9:00 ч.

30.06.2015г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

02/ 931 06 86

До 15.06.2015 г.
Събеседване на 21.07.2015г. от 10:00 ч.

30.06.2015г.

86 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 работни места

02/ 999 1292

Събеседване на 29.07.2015г. от 10:00ч.

30.06.2015г.

ПГПФК „Княгиня Евдокия“

 1. Помощник директор по АСД – финансов контрольор – 1 брой

02/8739500

До 02.07.2015г.
Събеседване на 03.07.2015г. от 16:00 ч.

30.06.2015г.

32 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание – 1 място
 2. Учител по английски език в прогимназиален етап – 1 място

02/987-43-58

До 22.07.2015г.

30.06.2015г.

ПГПТХТ „Карл фон Линде“

 1. Касиер на половин щат

02/936-73-82
02/936-68-80

До 24.07.2015г.

30.06.2015г.

68 СОУ

 1.             Учител по физика и химия – 1 място
 2. Чистач – 1 място
 3. Портиер – 1 място

02/978 5029
02/978 50 59

До 15.07.2015г.

30.06.2015г.

4 ОУ

 1. Възпитател  - 3 места

02/979 09 63
02/889 9626

До 20.08.2015г.
Събеседване на 27.082015г. от 11:00ч.

30.06.2015г.

ОДЗ №66 „Елица“

 1. Помощник възпитател- средно образование-1 брой

02/992 31 46

До 30.07.2015г.
Събеседване на 30.07.2015г. от 13.30 ч.

30.06.2015г.

199 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии на половин щат
 2. Учител по физика и химия на половин щат по заместване
 3. Възпитател начален етап -2 щата
 4. Учител  в подготвителна група – 1 щат

02/9466956

До 10.07.2015г.

 

30.06.2015г.

Национална търговско-банкова гимназия

 1. Учител по Английски език

-1 брой

 1. Учител по Финанси ши Обща теория на пазарното стопанство – 1 брой
 2. Учител по информатика и Информационни технологии – 1 брой

02 952 3025
02 95 20857
02 9520857

До 29.07.2015г.

30.06.2015г.

      100 ОУ

 1. Лектор по ДТИ и Технологии
 2. Учител по БЕЛ
 3. Лектор по География и икономика

02 931 60 53

До 25.07.2015г.
Събеседване на 28.07.2015г.  от 10.30 по Бел и от 12.30 за останалите

30.06.2015г.

ЦДГ №100

 1. Детски учител – 1 брой

02 944 2516

До 13.07.2015г.
Събеседване на 13.07.2015г. от 12.30 часа

30.06.2015г.

30. СОУ

1. Начален учител- 1 брой
2.Възпитател в начален етап – 1 брой 3.Учител по Испански език – 1 брой

02 822 17 85

До 15.07.2015г.

30.06.2015г.

       124 ОУ

 1. Помощник директор с АСД с Висше икономическо образование 5 години стаж

02 945 02 96
02 845 01 08
02 945 01 30

До 13.07.2015г. от 10.00 ч. до 12ч.

26.06.2015г.

50 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател

9671186
9671181

До 31.07.2015г.

26.06.2015г.

141 ОУ

 1. Портиер
 2. Работник поддръжка – 0,25 щат

8960100

До 20.07.2015г.
Събеседване на 23.07.2015г.

26.06.2015г.

2 СОУ

 1. Учител по математика

9556252

До 15.07.2015г.
Събеседване на 17.07.2015г.

26.06.2015г.

НУКК

 1. Библиотекар

9048240
9578625

До 10.07.2015г.

26.06.2015г.

147 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

9208089
8221387

До 02.07.2015г.
Събеседване на 03.07.2015г. от 10:00 ч.

26.06.2015г.

7 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по испански език
 3. Учител по математика
 4. Възпитател в начал етап

9876370

До  07.07.2015

26.06.2015г.

41 ОУ

 

 1. Ръководител компютърен кабинет /по заместване/
 2. Възпитател в начален етап – 2 места

9878847
9890127

До 13.07.2015г.
Събеседване на 13.07.2015г.
16.07.2015 г. от 10:30ч.
17.07.2015г. от 10:30 ч.

26.06.2015г.

160 ОУ

 1. Химия – лекторски часове
 2. Физика лекторски часове

9962025

До 17.07.2015г.
Събеседване на 20.07.2015г. от 10:00 ч.

26.06.2015г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител

9521610

От 01.07.2015г. до 10.07.2015г.

25.06.2015г.

21 СОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по испански език

9624689
8629189

До 10.07.2015г.

25.06.2015г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ
 2. Възпитател в начален етап – 3 места
 3. Хигиенист

9521170
9552904
9532741

До 21.08.2015г.
Събеседване на 25.08.2015г. от 10:00 ч.

25.06.2015г.

129 ОУ

 1. Учител по БЕЛ /за 1 година/
 2. Учител по математика/ за 1 година/
 3. Психолог
 4. Възпитател в начален етап /за 1 година/

9444351
9444251

До 24.07.2015г.

25.06.2015г.

ССУ ЗА ДУС

 1. Възпитател сменно-нощен – 3 месат /мъже/
 2. Възпитател сменно-нощен – 2 места /жени/
 3. Възпитател дневен – 2 места /жени/
 4. Учител по БЕЛ
 5. СРР по чл.68 т.1
 6. СРР по чл.68 т.3
 7. Учител по икономика – 289 ч.
 8. Възпитател в подготвителен клас
 9. Възпитател в начален етап – 3 места
 10. Учител по философски цикъл – 0,5 щат
 11. Учител по физика и математика

8556117

До 29.08.2015г.
Събеседване на 31.08.2015г. от 10:00 ч.

25.06.2015г.

125 СОУ

 1. Възпитател – 3 места

8758196
8758197

До 22.07.2015г.
Събеседване на 14.07.2015г. от 10:00 ч.

25.06.2015г.

36 СОУ

 1. Начален учител – 3 места

8586148
0879609570

От 29.06.2015 до 10.07.2015г.
Събеседване на 13.07.2015г. от 9:00 ч.

25.06.2015г.

ОДЗ №140

 1. Детски учител – 2 места

0888088384

До 31.07.2015г.
Събеседване на 03.08.2015г. от 10:00 ч.

25.06.2015г.

ОДЗ №175

 1. Помощник възпитател
 2. Детски учител – 2 места
 3. Учител по музика – 0,5 щат

0898494094

До 20.07.2015г.
До 10.08.2015г.

25.06.2015г.

131 СОУ

 1. Учител по математика с информатика и ИТ

8777144
8779112

До 03.07.2015г. със събеседване от 9:00 до 13:00 ч.

24.06.2015г.

1 СОУ

 1. Възпитател ПИГ начален етап – 3 места
 2. Начален учител

9835363

До 29.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 11:00 ч.

24.06.2015г.

82 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8791236
9736154

До 02.09.2015г.

24.06.2015г.

127 СОУ

 1. Учител по НЕ
 2. Начален учител

9879254

Събеседване на 07.07.2015 г. от 11:00 ч.

24.06.2015г.

51 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

9520545
9521149

До 28.08.2015г.
Събеседване на 31.08.2015г. от 10:00 ч.

24.06.2015г.

5 ОУ

 1. Учител в ПК – 2 места
 2. Възпитател в начален етап

8561065
8565065

До 10.07.2015г.
Събеседване на 15.07.2015г. от 09:00 ч.

24.06.2015г.

57 СУ

 1. Учител по спортно-педагогическа специализация
 2. Учител  по АЕ

9200250

От 29.06.2015 до 0514.07.2015г.
Събеседване на 15.07.2015г. от 9:00 ч.

23.06.2015г.

2 СОУ

 1. Помощник директор по УД
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Възпитател в начален етап

9556252

До 15.07.2015г.
Събеседване на 17.07.2015г.

23.06.2015г.

46 ОУ

 1. Учител по математика и информатика
 2. Начален учител – 2 места
 3. Възпитател – 0,5 щат

8310049
8319018

До 03.07.2015г.

23.06.2015г.

54 СОУ

 1. Учител по визическо възпитание и спорт /по заместване/

9381187

До 29.06.2015г.
Събеседване на 02.07.2015 г. от 10:00 ч.

23.06.2015г.

56 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 4 места

8261177
8261387

До 30.06.2015г.
Събеседване на 08.07.2015г. от 13:00 ч.

23.06.2015г.

120 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по физическо възпитание и спорт
 3. Ръководител компютърен кабинет с допълнителна специалност математика или физика
 4. Възпитател – 3 места

8662593

До 29.06.2015г.
Събеседване на 01.07.2015г. от 10:00 ч.

23.06.2015г.

НПГПТО

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика
 3. Учител по информатика и ИТ – 2 места
 4. Учител по история и цивилизация и география и икономика
 5. Учител по физическо възпитание и спорт

8056949

До 05.07.2015г.

23.06.2015г.

ОДЗ №98

 1. Детски учител
 2. Педагог – 0,5 щат

8853732
0887201095

До 28.07.2015г.
Събеседване на 29.07.2015г. от 10:00 ч.

19.06.2015г.

36 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател начален етап – 3 места
 3. Работник поддръжка

8586148
0879609570

От 29.06.2015 г.до 10.07.2015г.
Събеседване на 13.07.2015г. от 09:00 ч.

19.06.2015г.

12 СОУ

 1. Учител по НЕ – 0,5 щат
 2. Учител по химия – 0,5 щат

9437952

До 26.06.2015г.

19.06.2015г.

55 СОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Учител в подготвителен клас – 4 места
 3. Възпитател начален етап – 4 места
 4. Учител по физическо възпитание и спорт – 2 места

8771297
9744322

До 30.06.2015г.

19.06.2015г.

58 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Учител по география – 0,5 щат
 4. Ресурсен учител

9366755

До 02.07.2015г.
Събеседване на 03.07.2015г. от 10:00 ч.

19.06.2015г.

74 СОУ

 1. Възпитател – 3 места

9346616
9346619

До 29.06.2015г.
Събеседване на 03.07.2015г.

19.06.2015г.

153 СУ

 1. Педагогически съветник /четри часов работен ден/

9383143
8372190

До 26.06.2015г.
Събеседване на 29.06.2015г. от 10:30 ч. – АЕ

19.06.2015г.

ЧСОУ „Св.Георги“

 1. Учител в предучилищна педагогика
 2. Начален учител
 3. Медицинска сестра

0889559880
9628753

До 30.06.2015г.

19.06.2015г.

59 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

 

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

9366716
9366703

До 01.09.2015г.Събеседване на 02.09.2015г. от 10:00 ч.
До 04.09.2015г.Събеседване на 07.09.2015г. от 10:00 ч.

19.06.2015г.

ОДЗ №137

 1. Старши учител

9362087
9362086

До 28.07.2015г.

17.06.2015г.

10 СОУ

 1. Начален учител – 3 места

8747178
9743234

До 26.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 13:00 ч.

17.06.2015г.

92 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Възпитател в начален етап – 4 места

8284726
8284733

До 25.06.2015г.
Събеседване на 26.06.2015г.

17.06.2015г.

104 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Учител по домашна техника и икономика+изобразително изкуство
 4. Учител по БЕЛ +АЕ-153 ч. или БЕЛ-544 ч.+ идтория-202 ч.

8595192

До 30.06.2015г.
Събеседване на 02.07.2015г.

17.06.2015г.

116 ОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Учител в подготвителен клас /по заместване/
 3. Лектор по музика – 221 ч.

9942301

До 31.08.2015г.

17.06.2015г.

163 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по АЕ

9782394
9781516

До 25.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 10:00 ч.

17.06.2015г.

14 СОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Възпитател в прогимназиален етап
 3. Възпитател в начален етап

8313732

До 29.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 11:00 ч. – АЕ
12:00 ч. Възпитател прогимназиален етап
13:00 ч. възпитател начален етап

 

17.06.2015г.

199 ОУ

 1. Учител по АЕ

9466956

До 10.07.2015г.
Събеседване на 14.07.2015г. от 9:00 ч.

17.06.2015г.

ЦДГ №129

 1. Детски учител

8582183
8596149

До 16.07.2015г.
Събеседване на 28.07.2015г. от 13:00 ч.

17.06.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по физика и математика или география и история с испански език
 2. Учител по икономически дисциплини
 3. Учител по НЕ
 4. Учител по информационни технологии

8721156

До 25.07.2015г.
Събеседване на 31.07.2015г. от 09:30 ч.

17.06.2015г.

84 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Възпитател – 3 места
 3. Учител по математика
 4. Учител по физическо възпитание и спорт
 5. ЗАС
 6. Хигиенист

9928044
0884801764

До 29.06.2015г.
Събеседване на 07.07.2015г.

17.06.2015г.

140 СОУ

 1. Помощник директор по УД – 0,5 щат

9343373
9346449

До 26.06.2015г.

17.06.2015г.

42 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по изобразително изкуство
 4. Възпитател – 6 места
 5. Хореография – 248 ч.
 6. Копепетитор – 248 ч.

 

8403458

До 26.06.2015г.
Събеседване на 29.06.2015г. от 12:00 ч.
Събеседване на 30.06.2015г.от 10:00 ч.
Събеседване на 30.06.2015г. от 14:00 ч.

17.06.2015г.

138 СОУ

 1. Учител по китайски език
 2. Учител по биология и ЗО
 3. Възпитател – 2 места

8720537
8723917

До 23.06.2015г.
Събеседване на 25.06.2015г. от 10:00 ч.

16.06.2015г.

81 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ – 4 клас
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по информатика и информационни технологии
 5. Възпитател в начален етап – 3 места

9745494
9755495

До 26.06.2015г.
Събеседване на 29-30.06.2015г.

16.06.2015г.

160 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Лекторски часове по изобразително изкуство
 3. Лекторски часове по трудово обучение

9962025

До 17.07.2015г.
Събеседване на 20.07.2015г. от 10:00 ч.

16.06.2015г.

141 ОУ

 1. Учител в предучилищна педагогика
 2. Възпитател в подготвителен клас
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по физическо възпитание и спорт
 5. Възпитател в 5 клас
 6. Учител по география и икономика – 204 ч.
 7. Учител по изобразително изкуство – 391 ч.
 8. Учител по музика – 221 ч.

8960100

До 21.08.2015г.

16.06.2015г.

ОДЗ №161

 1. Детски учител – 5 места
 2. Помощник възпитател – 4 места
 3. Детегледачка в яслена група – 4 места
 4. Хигиенист в басейн

9567322
0884801675

До 16.07.2015г.

15.06.2015г.

6 ОУ

 1. Начален учител-възпитател
 2. Психолог

9875195

До 30.06.2015г.
Събеседване на 02-03.07.2015г.

15.06.2015г.

23 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 места
 2. Учител в подготвителен клас

9443588

До 22.06.2015г.
Събеседване на 25.06.2015г. от 14:00 ч.

15.06.2015г.

61 ОУ

 1. Възпитател-начален етап – 6 места
 2. Учител по АЕ – начален етап
 3. Учител по математика и ИТ - 5-8 клас

9345489
9346747

До 26.06.2015г.
Събеседване на 29.06.2015г. от 09:00 ч.

15.06.2015г.

ЧСОУ  „Г.Уланова“

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8658101
9360687
0888721101

До 30.06.2015г.

15.06.2015г.

ЧДГ „Г.Уланова“

 1. Учител в детска градина с преподаване на РЕ
 2. Детски учител

8658101
9360687
0888721101

До 30.06.2015г.

15.06.2015г.

202 ОУ

 1. Начален учител  с АЕ
 2. Учител по математика и ИТ
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по изобразително изкуство и технологии – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 187 ч.
 6. Общ работник/огняр

9924205

До 31.07.2015г.
Събеседване на 10.08.2015г. от 09:30 ч.

15.06.2015г.

ОДЗ №61

 1. Детски учител – 6 места
 2. Помощник въдпитател – 5 места
 3. Медицински сестри – 3 места
 4. Технически секретар
 5. Хигиенист
 6. Перачка
 7. Работник кухня

8709377
9717175

До 30.06.2015г.
Събеседване на 02.07.2015г. от 11:00 ч.

15.06.2015г.

ЦДГ №140

 1. Детски учител – 3 места

8220578

До 30.06.2015 г.

12.06.2015г.

8 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап – 3 места
 3. Начален учител с АЕ
 4. Учител в ПГ
 5. Помощник възпитател в ПГ

8719035
8719176

До 22.06.2015г.
Събеседване на 25.06.2015г.

12.06.2015г

56 СОУ

 1. Помощник директор АСД
 2. Хигиенистка

8261177
8261387

До 17.06.2015г.
Събеседване на 23.06.2015г. от 14:00 ч.

12.06.2015г

128 СОУ

 1. Учител по география и икономика
 2. Учител по физическо възпитание и спорт
 3. Учител по математика
 4. Учител по НЕ
 5. Учител по химия – 0,5 щат
 6. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат

8842184
8840381
8847092

До 07.07.2015г.
Събеседване на 08-09.07.2015г. от 10:30 ч.

12.06.2015г

ОДЗ №77

 1. Младши учител – 4 места

 

 1. Помощник възпитател – 6 места

9791765

До 02.07.2015г.
Събеседване на 06.07.2015г. от 13:00 ч. До 02.07.2015г.
До 02.07.2015г.
Събеседване на 07.07.2015г. от 13:00 ч.

12.06.2015г

79 СОУ

 1. Възпитател – 5 места

8257043
8248975

До 26.06.2015г.
Събеседване на 29.06.2015г. от 10:00ч.

12.06.2015г

127 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9879254

Събеседване на 16.06.2015г. от 11:30 ч.

12.06.2015г

126 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител в подготвителен клас – 2 места
 3. Възпитатели – 9 места

8585045
8593161

До 01.07.2015г.
Събеседване на 02.07.2015г. от 11:00 ч.

12.06.2015г

177 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 3. Възпитател

9964781

От 01.07. до 31.07.2015 г.
Събеседване на 05.08.2015г. от 10:00 ч.

11.06.2015г.

88 СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по математика
 4. Учител по изобразително изкуство

9560749

До 16.06.2015г.

11.06.2015г.

ОДЗ №137

 1. Старши учител
 2. Младши учител

9362087
9362086

До 23.07.2015г.

11.06.2015г.

32 СОУ

 1. Училищен психолог

9874358

До 03.07.2015г.

11.06.2015г.

39 СОУ

 1. Възпитател на ПИГ – 4 места
 2. Хигиенист

88599019

До 22.06.2015г.
Събеседване на 23.06.2015г. от 14:30 ч.

11.06.2015г.

127 СОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по география с АЕ
 3. Учител по АЕ – 2 места

9879254

Събеседване на 16.06.2015г. от 11:30ч.

11.06.2015г.

12 СОУ

 1. Възпитател – 5 места
 2. Учител по АЕ

9437952

До 19.06.2015г.

10.06.2015г.

44 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап – 3 места

8452682

До 18.06.2015г.
Събеседване на 19.06.2015г. от 14:00 ч.

10.06.2015г.

51 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по АЕ
 3. Възпитател – 2 места

9520545
9521149

До 29.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 10:00 ч.

10.06.2015г.

131 СОУ

 1. Възпитател

8777144
8779112

До 19.06.2015г.

10.06.2015г.

166 СУ

 1. ЗАС

8473860

До 26.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 14:00 ч.

10.06.2015г.

171 ОУ

 1. Възпитател

9917554

До 12.06.2015г.
Събеседване на 13.06.2015г. от 10:30ч.

10.06.2015г.

177 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 4. Възпитател

9964781

До 31.07.2015г.
Събеседване на 05.08.2015г. от 10:00 ч.

10.06.2015г.

ОДЗ №90

 1. Учител по музика

9382856
9360464

До 19.06.2015г.
Събеседване на 22.06.2015г. от 11:00 ч.

09.06.2015г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по философски цикъл

8720037
8710011

До 26.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 13:00 ч.

09.06.2015г

ОДЗ №69

 1. Младши или стърши учител

8402590
8402628

До 26.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 13:00 ч.

09.06.2015г

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 17.06.2015г.
Събеседване на 18.06.2015г. от 11:00 ч.

09.06.2015г

ЦДГ №7

 1. Детски учител – 2 места

9521797

До 30.06.2015г.
Събеседване на 30.07.2015г.

09.06.2015г

19 СОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по НЕ – 2 места
 4. Учител по пазарна икономика /маркетинг и реклама/ - 0,5 щат - с немски език
 5. Учител по БЕЛ

9523016

До 30.06.2015г.

09.06.2015г

109 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8731458

До 26.06.2015г.
Събеседване на 29.06.2015г.

09.06.2015г

105 СОУ

 1. Възпитател – 6 места

8620573
8683528

До 23.06.2015г.
Събеседване на 26.06.2015г. от 10:00 ч.

09.06.2015г

153 СУ

 1. Работник поддръжка – ч часа

9383143
8372190

До 12.062015г.
Събеседване на 15.06.2015г. от 10:00 ч.

09.06.2015г

ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Детска учителка
 2. Медицинска сестра
 3. Помощник възпитател

9709363
0896769230

До 18.06.2015г.
Събеседване на 19.06.2015г. от 10:00 ч.

09.06.2015г

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Помощник директор
 2. Учител ПНУП
 3. Възпитател в занималня
 4. Учител «Социална педагогика»
 5. Секретар
 6. Хигиенист
 7. Готвач/пом.готвач
 8. Учител по «Религия»

9709363
0896769230

До 18.06.2015г.
Събеседване на 19.06.2015г. от 10:00 ч.

09.06.2015г

ОДЗ №73Детски учител

 1.  

8240112

До 19.06.2015г.
Събеседване на 22.06.2015г. от 9:00 ч.

05.06.2015г.

78 СОУ

 1. Начален учител – 6 места

9977072

До 16.06.2015г.
Събеседване на 17.06.2015г. от 10:00 ч.

05.06.2015г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по професионална подготовка
 3. Учител в професионална подготовка – 0,5 щат
 4. Системен администратор

8710011

До 26.06.2015г.
Събеседване на 30.06.2015г. от 13:00 ч.

05.06.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по:

-Биология и здравно образование – 216 ч.
-Физика и астрономия – 229 ч.
-Химия – 198 ч.
-Музика – 72 ч.
-Изобразително изкуство – 72 ч.
-Физическо възпитание и спорт – 350 ч.
-Модул физическо възпитание и спорт – 175 ч.

9201203

До 25.06.2015г.
Събеседване на 01.07.2015г. от 10:00 ч.

05.06.2015г.

4 ПУ

 1. Социален педагог
 2. Логопед
 3. Възпитател – 4 места
 4. Помощник възпитател

8570159
9571426

До 30.06.2015г.
Събеседване на 02.07.2015г. от 10:30 ч.

05.06.2015г.

ОДЗ №66

 1. Детски учител
 2. Помощник възпитател

9923146

До 16.06.2015г.
Събеседване на 16.06.2015г. от 13:30 ч.

05.06.2015г.

ОДЗ №16

 1. Детски учител /по заместване/

0884801653
0889530961

До 15.07.2015г.

05.06.2015г.

ОДЗ №98

 1. Детски учител

8853732

До 16.06.2015г.
Събеседване на 17.06.2015г. от 10:00 ч.

05.06.2015г.

4 ОУ

 1. Възпитател – 6 места
 2. Начален учител

9790963
8899726

До 18.062015г.
Събеседване на 22.06.2015г. - 11:00 часа

02.06.2015г.

30 СОУ

 1. Начален учител с ИТ и ли АЕ
 2. Възпитател
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по АЕ
 5. Учител по испански език
 6. Учител по италиански език
 7. Учител по математика
 8. Учител по информатика и ИТ
 9. Учител по физика и астрономия
 10. Учител по пузика – специалност хорово пеене

8221785

До 10.06.2015г.
Събеседване на 17.06.2015г.

02.06.2015г

32 СОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по НЕ и АЕ

9874358

До 15.06.2015г.

02.06.2015г

118 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 3 места

8740029

До 09.06.2015г.
Събеседване на 10.06.2015г. от 14:00 ч.

02.06.2015г

ОДЗ №75

 1. Детски учител

8770396
8749429

До 15.06.2015г.

02.06.2015г

ЦДГ №162

 1. Детски учител

9522329

До 10.07.2015г.
Събеседване на 16.07.2015 г. от 10:00 ч.

02.06.2015г

143 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8465167

До 11.06.2015г.

29.05.2015г.

11 ОУ

 1. Възпитатели – 1-4 клас – 5 места
 2. Начален учител
 3. Часове по БЕЛ – 170ч.
 4. НЕ – 150 ч.

8627348

До 23.06.2015г.

29.05.2015г

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 2 места
 2. Учител по математика
 3. Учител по биология и химия
 4. Възпитатели – 5 места

9552904
9532741

До 19.06.2015г.
Събеседване на 24.06.2015г. от 10:00 ч. и от 14:00 ч.

29.05.2015г

68 СОУ

 1. Старши възпитател в начален етап
 2. Възпитатели – 3 места

9785029
9785059

До 15.07.2015г.

29.05.2015г

73 СОУ

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Възпитател
 4. Технически секретар

8599410

До 12.06.2015г.

29.05.2015г

122 ОУ

 1. Възпитатели – 3 места

8664995

До 15.06.2015г.
Събеседване на 18.06.2015 г.

29.05.2015г

125 СОУ

 1. Учител по математика
 2. Възпитатели – 3 места
 3. Учител по ИКТ

8758196

До 18.06.2015г.

29.05.2015г

ОДЗ №40

 1. Детски учител

8219047
8229360

До 15.06.2015г.

29.05.2015г

18 СОУ

 1. Шофьор

9880301
9870760

До 11.06.2015г.

29.05.2015г

ОДЗ №127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 29.06.2015г.

29.05.2015г

ЦДГ №124

 1. Младши учител в детска градина

9552928

До 12.06.2015г.

29.05.2015г

149 СОУ

 1. Психолог

9561549

До 03.06.2015г.
Събеседване на 04.06.2015г.

27.05.2015г.

145 ОУ

 1. Начален учител – 2 места /едното място е по заместване/ 

8774482

До 02.06.2015г.
Събеседване на 03.06.2015г.

27.05.2015г

ПГТКИ

 1. Учител по теоретично обучение и практика

8298177
0879945640

До 30.06.2015г.

27.05.2015г

ЧСОУ „Свети Георги

 1. Учител в предучилищна педагогика за подготвителен клас
 2. Начален учител

9628753
0889559880

До 10.06.2015г.

27.05.2015г

ОДЗ №47

 1. Детски учител – 2 места /едното е по заместване считено от 1 юни/

8249145

До 31.07.2015г.
Събеседване на 09.07.2015г.

27.05.2015г

ОДЗ №28

 1. Детски учител

8749054
0884801634

До 09.06.2015г.
Събеседване на 11.06.2015 г.от 13:30ч.

27.05.2015г

ОДЗ №93

 1. Помощник – възпитател – 2 места

8562869
8557042

До 10.06.2015г.

27.05.2015г

ЦДГ №112

 1. Детски учител – 2 места

9592933
9592920

До 31.07.2015г.

25.05.2015г.

19 СОУ

 1. Учител по НЕ – 2 места
 2. Учител по АЕ – 3 места

9293016

До 29.05.2015г.

25.05.2015г

130 СОУ

 1. ЗАС, касиер-домакин

8470495
0879533327

До 15.06.2015г.
Събеседване на 17.06.2015г. от 14:00 ч.

25.05.2015г

ОДЗ №137

 1. Старши учител
 2. Младши учител

9362087
9362086

До 20.06.2015г.

25.05.2015г

ОДЗ №9

 1. Детски учител

8740325
0879248617

До 20.06.2015г.
Събеседване на 09.07.2015г.

19.05.2015г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755

До 24.06.2015г.
Събеседване на 25.06.2015г. от 16:00 ч.

19.05.2015г.

60 ОУ

 1. Психолог
 2. Логопед
 3. Ресурсен учител

9366875

До 26.05.2015г.
Събеседване на 28.05.2015г. от 11:00 ч.

19.05.2015г.

НУКК

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в детска градина – 2 места

9048240
9578683
9578681

До 10.06.2015г.

19.05.2015г.

ЧСОУ „Артис“

 1. Учител по АЕ
 2. Начални учители

9526584

До 10.06.2015г.

19.05.2015г.

ОДЗ №93

 1. Логопед – 0,5 щат

8562869
8557042

До 29.05.2015г.

15.05.2015г.

128 СОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател в начален етап

8840381

До 09.06.2015г.
Събеседване на 10.06.2015г.

15.05.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Завеждащ административна служба

9201203

До 19.05.2015г.
Събеседване на 26.05.2015г. от 10:00 ч.

15.05.2015г.

7 СОУ

 1. Възпитател

9876370

До 25.05.2015г.

15.05.2015г.

ПГЕА

 1. Учител по АЕ

8956922

До 26.05.2015г.

15.05.2015г.

ОДЗ №128

 1. Старши учител

8223618

Събеседване на 04.06.2015г.

13.05.2015г.

5 ОУ

 1. Начален учител
 2. Хореограф
 3. Възпитател в ПИГ – 3 места
 4. Възпитател по чл.68, ал.1, т.3
 5. Възпитател ПГ - места

8561065
8565065

До 22.05.2015г.
Събеседване на 27 и 28.06.2015г.

13.05.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ

9880301

До 27.05.2015г.
Събеседване на 28.05.2015г. от 13:00 ч.

13.05.2015г.

ОДЗ №12

 1. Детски учител – 2 места
 2. Детски учител по чл.67

0884801652

До 20.06.2015г.
Събеседване на 23.06.2015г. от 13:00 ч.

13.05.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

До 29.05.2015г.

13.05.2015г.

58 ОУ

 1. Психолог
 2. Логопед
 3. Ресурсен учител

9366755

До 29.05.2015г.
Събеседване на 02.06.2015г. от 14:00 ч.

08.05.2015г.

ПГПСТТ

 1. Общ работник

9874108

До 26.05.2015г.

08.05.2015г.

ДОДЗ „Младост“

 1. Медицинска сестра в ясла

0892606919

Събеседване на 25.05.2015г.

08.05.2015г.

52 ОУ

 1. Начален учител с АЕ, руски или ИТ – 2 места
 2. Възпитател – 5 места
 3. Учител по АЕ  в начален етап – 0,5 щат
 4. Възпитател в прогимназиален етап с химия и биология
 5. Лектор по музика – 188 ч.

8552054

До 17.07.2015г.
Събеседване на 21.07.2015г.

07.05.2015г.

ЧСОУ „Евлоги и Христо Георгиева“

 1. Начален учител
 2. Учител в подготвителен клас

0887537444
cpalchovska@unischool.bg

До 20.05.2015г.

07.05.2015г.

ОДЗ №66

 1. Педагог – 0,5 щат

9923146

До 14.05.2015г.

30.04.2015г.

189 ОДЗ

 1. Учител ПУВ – 8 броя
 2.             Помощник възпитател – 4 броя
 3.             Общ работник – 1 брой

       494 0973

До 08.05.2015г.

30.04.2015г.

ПГИИРЕ

 1. 42 Лекторски часа по Физика и астрономия
 2.  

920 12 03

До 08.05.2015г.

29.04.2015г.

50 ОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Възпитател – 3 места

9671186
9671181

До 29.05.2015г.

29.04.2015г.

СПГПТ

 1. Учител по Български език и литература – 1 място с изпитателен срок

983 39 58
983 51 30
983 36 92

До 08.05.2015г.

29.04.2015г.

ОДЗ №137

 1. Старши учител
 2. Младши учител

9362087
9362086

До 30.05.2015г.

29.04.2015г.

139 ОУ

 1. Възпитател начален етап на срочен трудов договор

       866 77 41
866 76 41

До 15.05.2015г.
Събеседване на 19.05.2015г.

24.04.2015г.

17 СОУ

 1. Счетоводител

8217188

До 01.05.2015г.
Събеседване на 04.05.2015г. от 9:30 ч.

24.04.2015г.

112 ОУ

 1. Начален учител – 3 места

8467325

До 15.05.2015г.

24.04.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

 

8240112

До 05.05.2015г.
Събеседване на 07.05.2015г. от 10:00 ч.

24.04.2015г.

44 СОУ

 1. Старши учител по АЕ /по заместване/

8452682

До 30.04.2015г.

23.04.2015г.

41 ОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет /по заместване

9878847
9890127

Събеседване на 24.04.2015г. от 10:30 ч.

23.04.2015г.

46 ОУ

 1. Главен счетоводител – 0,5 щат

8310049

До 23.04.2015г.

23.04.2015г.

50 ОУ

 1. Възпитател – 3 места

9671181

До 29.05.2015г.

 

23.04.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по химия /по заместване/

8221065
8221066

 

23.04.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Помощник директор
 2. Възпитател
 3. Ресурсен учител
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиенист

0896769230
9709363

До 30.04.2015г.
Събеседване на 05.05.2015г. от 11:00 ч.

17.04.2015г.

2 СОУ

 1. Домакин-архивар

9556252

До 30.04.2015 г.

17.04.2015г.

134 СОУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До  24.04.2015г.
Събеседване на 29.04.2015г.

 

17.04.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по музика
 2. Учител  предучилищна и начална педагогика
 3. Медицинска сестра

9709363

До 24.04.2015г.
Събеседване на 29.04.2015г. от 11:00 ч.

 

14.04.2015г.

116 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас /по заместване/

9942301

До 17.04.2015 г.

14.04.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9835130
9833692

До  30.04.2015г.

 

14.04.2015г.

ПГИИРЕ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

9201203

До 16.04.2015г.
Събеседване на 17.04.2015г. от 10:00 ч.

 

09.04.2015г.

99 ОБУ

 1. Учител по география и икономика

0879398422

До 27.04.2015 г.

09.04.2015г.

ОДЗ №2

 1. Старши учител /по заместване/

8580019

До  14.04.2015г.

 

09.04.2015г.

ОДЗ №67

 1. Детски учител /по заместване/

8704192
0884801510

До 15.04.2015г.

 

09.04.2015г.

9 ФЕГ

 1. Общ работник /по заместване/

9877216

До 25.04.2015г.
Събеседване на 27.04.2015г. от 14:00 ч.

03.04.2015г.

7 СОУ

 1. Старши учител по БЕЛ

9876370

До 17.04.2015 г.

03.04.2015г.

ПГХВТ

 1. Главен счетоводител – 4 часа

8221374

До  08.04.2015г.
Събеседване на 09.04.2015г. от 10:00 ч.

 

03.04.2015г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 15.04.2015г.
Събеседване на 16.04.2015г. от 10:00 ч.

03.04.2015г.

83 ОУ

 1. Учител по музика – 58 ч.

9923060

До 09.04.2015г.

31.03.2015г.

2 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9556252

До 13.04.2015 г.

31.03.2015г.

177 ОУ

 1. Лекторски часове по музика -

9964781

До  14.04.2015г.
Събеседване на 15.04.2015г. от 10:00 ч.

 

31.03.2015г.

НПГПТД „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по философия /по заместване/

8056949
8056940

До 07.04.2015г.

31.03.2015г.

51 СОУ

 1. Учител по АЕ

9521149
9520545

До 07.04.2015г.
Събеседване на 07.04.2015г. от 11:00 ч.

31.03.2015г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 30.04.2015 г.

31.03.2015г.

9 ФЕГ

 1. Завеждащ АТС /по заместване/

9877216

До 09.04.2015г.
Събеседване на 14.04.2015г. от 14:00 г.

31.03.2015г.

23 СОУ

 1. Ресурсен учител

9442781

До 14.04.2015г.
Събеседване на 15.04.2015г. от 9:30 ч.

27.03.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по информационни технологии и информатика

9381304
9382880

До 31.03.2015 г.

27.03.2015г.

105 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8620573
8683528

До  05.04.2015г.
Събеседване на 06.04.2015г. от 10:00 ч.

 

27.03.2015г.

ЦДГ №112

 1. Педагог с интегрирано обучение в СОП група

9592933

До 30.04.2015г.

27.03.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по география и икономика
 2. Хигиенист

0896769230
9709363

До 03.04.2015г.
Събеседване на 06.04.2015г. от 11:00 ч.

25.03.2015г.

29 СОУ

 1. Педагогически съветник

8319119
8310170

До 30.03.2015 г.
Събесдване на 30.03.2015г. от 14:30 ч.

25.03.2015г.

51 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по АЕ

9520545
9521149

До  27.03.2015г.
Събеседване на 30.03.2015г. от 11:00 ч.

 

25.03.2015г.

1 ПУ

 1. Завеждащ ЗАТС

9208198
9200780

До 01.04.2015г.
Събеседване на 02.04.2015г. от 10:00 ч.

23.03.2015г.

23 СОУ

 1. Ресурсен учител /по заместване/

9443588

До 30.03.2015 г.
Събесдване на 31.03.2015г. от 9:30 ч.

23.03.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9943325

До  31.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 10:30 ч.

 

23.03.2015г.

140 СОУ

 1. Хигиенист

9343373
9346449

До 27.03.2015г.
Събеседване на 30.03.2015г. от 14:00 ч.

23.03.2015г.

НУИИ „Илия Петров“

 1. Учител по теоретична подготовка, специалност- живопис
 2. Счетоводител – висше икономическо образование

 

0884 328 418
02/9876388

До 27.03.2015г. от 9 до 16 часа

23.03.2015г.

ЦДГ № 45 „Алиса“

 1. Учител
 2. Старши учител

02/831 00 58
0885 208 968
0884 801 463

До 30.04.2015г.
Събеседване на 04.05.2015г. от 9.00 ч.

23.03.2015г.

НПГПТО
„М. В. Ломоносов“

 1. Оперативен счетоводител – минимум средно икономическо образование

02/8056912
02/8056939
02/8056949

До 27.03.2015г.

23.03.2015г.

ПГТ

 1. Учител по практическо обучение
 2. Охранител

9732864
9732657

До 24.03.2015г.

20.03.2015г.

ПГАВТ

 1. Учител по АЕ

8221186
8285010

До 31.03.2015 г.

20.03.2015г.

ЧСОУ „ Св.Георги“

 1. Учител по АЕ

0897009445

До  31.03.2015г.

 

20.03.2015г.

ОДЗ №66

 1. Работни в кухня

9923146

До 26.03.2015г.
Събеседване на 26.03.2015г. от 13:00 ч.

18.03.2015г.

ПГХМТ

 1. Лекторски часове по история и цивилизация -9 клас-2 ч. и 10 клас – 2 ч. /седмично/

9388001

До 21.03.2015 г.

18.03.2015г.

ОДЗ №65

 1. Детски учител

8718154

До  31.03.2015г.

 

17.03.2015г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания

9208198
9200780

До 23.03.2015 г.

17.03.2015г.

140 СОУ

 1. Учител по музика

9343373
9346449

До  23.03.2015г.
Събеседване на 24.03.2015г. от 14:00 ч.

 

17.03.2015г.

143 ОУ

 1. Психолог

8464918
8465264

До 27.03.2015г.

17.03.2015г.

163 ОУ

 1. Учител по математика, информатика и физика

9782394
9781516

До 27.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 10:00 ч.

17.03.2015г.

ПГТЕ

 1. Помощник директор по АСД

8284530

До 01.04.2015г.
Събеседване на 03.04.2015г. от 10:00 ч.

17.03.2015г.

64 ОДЗ

 1. Детски учител

8242315

До 31.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 13:00 ч.

13.03.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 17.03.2015 г.
Събеседване на 18.03.2015г.

13.03.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по арабски език

9880301

До  31.03.2015г.
Събеседване на 01.04.2015г. от 13:00 ч.

 

13.03.2015г.

НПГПТО „Ломоносов“

 1. Хигиенист

8056939
8056949

До 25.03.2015г.

12.03.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по физика

9387015

До 17.03.2015 г.
Събеседване на 18.03.2015г.

12.03.2015г.

101 СОУ

 1. Хигиенист

9382824

До  17.03.2015г.
Събеседване на 18.03.2015г. от 13:00 ч.

 

12.03.2015г.

ПГХВТ

 1. Хигиенист

8221374

 

Събеседване на 16.03.2015г. от 10:00 ч.

12.03.2015г.

ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Директор с група

9709363

До 20.03.2015г.
Събеседване на 21.03.2015г. от 14:00 ч.

12.03.2015г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител в ПНУП
 2. Помощник директор
 3. Помощник възпитател

0896769230
9709363

До 20.03.2015г.
Събеседване на 21.03.2015г. от 14:00 ч.

12.03.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 22.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г. от 10:00 ч.

12.03.2015г.

119 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8701008
8720008

До 19.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г. от 10:00 ч.

11.03.2015г.

25 ОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

9552904
9532741

До 19.03.2015 г.
Събеседване на 23.03.2015г.  от 15:00 ч.

11.03.2015г.

33 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

8242377

До  30.03.2015г.

 

11.03.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по БЕЛ

8241131

До 17.03.2015г.
Събеседване на 19.03.2015г. от 12:30 ч.

11.03.2015г.

140 СОУ

 1. Касиер-домакин

9343373

До 19.03.2015г.
Събеседване на 21.03.2015г. от 13:00 ч.

11.03.2015г.

202 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ / по заместване/

9924205
0884801768

До 16.03.2015г.

11.03.2015г.

19 СОУ

 1. Секретар

9523016

До 18.03.2015г.

06.03.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитател

9387015

До 12.03.2015 г.
Събеседване на 13.03.2015г.

06.03.2015г.

25 ОУ

 1. Учител по география и биология

9521170
9552904

До  17.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г. от 14:00 ч.

 

06.03.2015г.

ОДЗ №82

 1. Детски учител

9343881

До 12.03.2015г.
Събеседване на 13.03.2015г. от 12:30 ч.

06.03.2015г.

113 СОУ

 1. Начален учител

8220329

До 10.03.2015г.
Събеседване на 11.03.2015г. от 13:00 ч.

06.03.2015г.

ЧСОУИЧЕ „Артис“

 1. Учител по АЕ /по заместване/

9526584

До 15.03.2015г.

05.03.2015г.

4 ПУ

 1. Логопед
 2. Социален педагог

8570159
9571426

До 19.03.2015 г.
Събеседване на 20.03.2015г. от 13:00 ч.

05.03.2015г.

136 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8217053
8217088

До  09.03.2015г.
Събеседване на 10.03.2015г. от 14:00 ч.

 

05.03.2015г.

141 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8960100

До 16.03.2015г.
Събеседване на 18.03.2015г.

05.03.2015г.

199 ОУ

 1. Работни поддръжка

9466956

До 20.03.2015г.
Събеседване на 23.03.2015г.

05.03.2015г.

ОДЗ №101

 1. Слухово-речев рехабилитатор
 2. Готвач

8244877

До 18.03.2015г.
Събеседване на 20.03.2015г. от 9:00 ч.

27.02.2015г.

17 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация – съвместява и часове по география и икономика /по заместване/

8217188

До 04.03.2015 г.

27.02.2015г.

21 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9624689
8629189

До  10.03.2015г.

 

27.02.2015г.

48 ОУ

 1. Възпитател – 2 места

8313087
8310120

До 09.03.2015г.

27.02.2015г.

102 ОУ

 1. Възпитател

9382654

До 06.03.2015г.

27.02.2015г.

ПГЕА

 1. Учител по НЕ /по заместване/

8956933
8956922

До 06.03.2015г.

27.02.2015г.

105 СОУ

 1. Начален учител

8620573
8683528

До 05.03.2015г.
Събеседване на 06.03.2015г. от 10:00 .

27.02.2015г.

ОДЗ №170

 1. Педагог

9676822

До 13.03.2015г.
Събеседване на 16.03.2015г. от 10:00 ч.

27.02.2015г.

ОДЗ №29

 1. Детски учител /по заместване/

8706228
8708388

До 13.03.2015г.

27.02.2015г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Старши учител по физика и астрономия и химия и опазване на на околната среда

8720108
9710175

До 11.03.2015г.
Събеседване на 12.03.2015г. от 8:30 ч.

27.02.2015г.

23 СОУ

 1. Лектор по РЕ

 

 1. Учител по история и цивилизация

9443588

До 09.03.2015г.
Събеседване на 10.03.2015г. от 12:00 ч.
Събеседване на 10.03.2015г. от 14:00 ч.

26.02.2015г.

4 ОУ

 1. Възпитател в начален етап

8899726

До 27.02.2015 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 27.02.2015г от 13:00 ч.

26.02.2015г.

ПГЕБ

 1. Касиер

8575027

До  26.02.2015г.
Събеседване на 27.02.2015г. от 11:00 ч.

20.02.2015г.

7 СОУ

 1. Възпитател

9877989
9876370

До 27.02.2015 г.

20.02.2015г.

42 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8403458

До  25.02.2015г.
Събеседване на 26.02.2015г. от 14:00 ч.

 

20.02.2015г.

49 ОУ

 1. Възпитател

8472330

До 23.02.2015г.
.

20.02.2015г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ

9977072

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г. от 10:00 ч.

20.02.2015г.

140 СОУ

 1. Главен счетоводител

9343373

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г. от 14:30 ч.

20.02.2015г.

ПГПСТТ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9874108

До 10.03.2015г.
Събеседване на 20.02.2015г.

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г.

20.02.2015г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Технически секретар

8056949

До 26.02.2015г.
Събеседване на 27.02.2015г. от 9:00 ч.

20.02.2015г.

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 27.02.2015г.

20.02.2015г.

21 СОУ

 1. Възпитател

9624689
8629189

До 05.03.2015г.

20.02.2015г.

18 СОУ

 1. Специалист  «Човешки ресурси»

9880301

До 12.03.2015г.

20.02.2015г.

37 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8263801
8265462

До 09.03.2015г.

20.02.2015г.

16 ОУ

 1. Хигиенист

9387015

До 26.02.2015г.

20.02.2015г.

ЦДГ №133

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8720390

До 06.03.2015 г.

20.02.2015г.

ЦДГ №93

 1. Помощник-възпитател /по заместване /

8623049

До 25.02.2015г.

17.02.2015г.

1 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9835363

До 19.02.2015 г.
Събеседване на 20.02.2015г. от 14:00 ч.

17.02.2015г.

2 СОУ

 1. Хигиенист

9556252

До  16.03.2015г.

 

17.02.2015г.

112 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

8467325
0884801455

До 19.02.2015г.
.

17.02.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До 20.02.2015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 13:00 ч.

17.02.2015г.

ОДЗ №179

 1. Детски учител

8202471
8210025

До 20.02.2015г.
Събеседване на 25,26 и 27.02.2015г.

17.02.2015г.

134 СОУ

 1. Домакин

9316093

До 19.02.2015г.
Събеседване на 20.02.2015г.

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г.

17.02.2015г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Начален учител
 2. Учител в подготвителен клас

0889559880

До 23.02.2015г.

12.02.2015г.

33 EГ

 1. Хигиенист

8241131

До 20.02.2015 г.

12.02.2015г.

39 СОУ

 1. Учител в ПГ

8859019

До  20.02.2015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 14:30 ч.

 

12.02.2015г.

41 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт /по заместване/

9878847
9890127

До 16.02.2015г.
Събеседване до 18.02.2015 г от 10:30 ч.
.

12.02.2015г.

44 СОУ

 1. Главен счетоводител

8452682

До 20.02.2015г.
Събеседване на 13.02.2015г. от 13:00 ч.

12.02.2015г.

58 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9366755

До 18.02.2015г.
Събеседване на 19.02.2015г. от 14:00 ч.

12.02.2015г.

81 СОУ

 1. Начален учител 1-4 клас
 2. Учител по БЕЛ

 

 1. Учител по АЕ

9745494
9755495

До 18.03.2015г.
Събеседване на 19.02.2015г.

До 27.02.2015г.
Събеседване на 04.03.2015г.

12.02.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

9382824

До 26.02.2015г.
Събеседване на 16.02.2015г. от 11:00 ч.

12.02.2015г.

ПГТХТ

 1. Завеждащ административна служба
 2. Хигиенист – 0,5 щат

9367382
9366665

До 20.02.2015г.

12.02.2015г.

ПГТ  „Макгахан“

 1. Помощник директор по АСД

8720108
9710175

До 13.02.2015г.
СЪБЕСЕДВАНЕ НА 16.02.2015Г. ОТ 9:00 Ч.

12.02.2015г.

Цдг №165

 1. Детски учител /по заместване/

8720102

До 20.02.2015г.

09.02.2015г.

18 СОУ

 1. Възпитател

9880301

До 23.02.2015 г.

09.02.2015г.

42 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

8403458

До  13.02.2015г.

 

09.02.2015г.

130 СОУ

 1. Учител по руски език

8470495
0879533327

До 18.02.2015г.
Събеседване до 19.02.2015 г от 14:00 ч.
.

09.02.2015г.

СМГ

 1. Учител по АЕ

9839463
9831219

До 12.02.2015г.
Събеседване на 13.02.2015г. от 13:00 ч.

09.02.2015г.

ПГФК

 1. Учител по БЕЛ

8739500

До 12.02.2015г.
Събеседване на 13.02.2015г. от 15:00 ч.

09.02.2015г.

НУКК

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител в детска градина

9048240
9578680

До 31.03.2015г.

09.02.2015г.

Национален дворец на децата

 1. Хореограф – 0,5 щат

9202317

До 20.02.2015г.

06.02.2015г.

49 ОУ

 1. Учител по физика и човекът и природата

8472330

До 12.02.2015 г.

06.02.2015г.

134 СОУ

 1. Огняр

9310686

До  13.02.2015г.
Събеседване на 16.02.2015г.

 

06.02.2015г.

ОДЗ №29

 1. Помощник - възпитател

8706228
8708388

До 20.02.2015г.
.

06.02.2015г.

153 СУ

 1. Хигиенисти – 1 щат и 0,5

8372190

До 11.02.2015г.
Събеседване на 12.02.2015г. от 9:30 ч.

04.02.2015г.

ОДЗ №93 „Чуден свят“

 1. Логопед

 

8562869
8557042

До 20.02.2015 г.

04.02.2015г.

СГХСТ

 1. Портиер

8221096
9290583

До  20.02.2015г.

 

04.02.2015г.

134 СОУ

 1. Главен счетоводител
 2. Касиер

029310686

До 13.02.2015г.
Събеседване на16.02.2015г.

04.02.2015г.

ОДЗ №127

 1. Детски учител – 2 места

8593157
9589291

До 04.03.2015г.

04.02.2015г.

ЦДГ №124

 1. Младши учител

9522928

До 20.02.2015г.

04.02.2015г.

68 СОУ

 1. Младши възпитател /по заместване/
 2. Чистач

9785029
9785059

До 15.02.2015г.

02.02.2015г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по отраслова и специфична професионална подготовка

 

80569-12
80569-49

До 06.02.2015 г.

02.02.2015г.

162 ОУ „Отец Паисий“

 1. Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

9943325

До  09.02.2015г.
Събеседване на 10.02.2015г. от 10:30 ч.

 

02.02.2015г.

ОДЗ №40 „Жар птица“

 1. Старши учител

8219047
8229360

До 13.02.2015г.

02.02.2015г.

91.НЕГ „Проф. К. Гълъбов“

 1. Старши учител по английски език

9872489
9875305

На 03.02.2015г. от 8.00 до 16.00ч.

30.01.2015г.

ОДЗ №66

 1. Работник в кухня

9923146

До 06.02.2015 г.
Събеседване на 06.02.2015г. от 13:30 ч.

30.01.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До  10.02.2015г.
Събеседване на 12.02.2015г. от 13:00 ч.

 

29.01.2015г.

17 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

 

8217188

До 04.02.2015 г.

29.01.2015г.

108 СОУ

 1. Учител по математика

8892527

До  02.02.2015г.
Събеседване на 03.02.2015г. от 9:30 ч.

 

29.01.2015г.

113 СОУ

 1. Учител в ПГ /по заместване/

8220329

 До 30.01.2015г.

29.01.2015г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител /по заместване/

9926304

До 20.02.2015г.

29.01.2015г.

ЦДГ №87

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9543064

До 15.02.2015г.

26.01.2015г.

1 СОУ

 1. Счетоводител

9835363

До 03.02.2015 г.
Събеседване на 04.02.2015г. от 14:00 ч.

26.01.2015г.

19 СОУ

 1. Възпитател с АЕ – 0,5 щат

9523016

До  28.01.2015г.

 

26.01.2015г.

101 СОУ

 1. Учител по математика
 2. Хигиенист

9382824

 До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 10:00 ч.

26.01.2015г.

ПГБЕТС

 1. Учител по биология и химия – непълен щат

8283674

До 30.01.2015г.

26.01.2015г.

Ресурсен център

 1. Младши ресурсен учител

8289497

До 04.02.2015г.

23.01.2015г.

30 СОУ

 1. Хигиенист

8221785

До 28.01.2015 г.

23.01.2015г.

ОДЗ №75

 1. Медицинска сестра в яслена група

8770396
8749429

До  30.01.2015г.

 

23.01.2015г.

ЦДГ №136

 1. Детска учителка – по заместване /може и пенсионерка/

8551568
0884801418

 

23.01.2015г.

31 СОУ

 1. Учител по БЕЛ

8721156

До 29.01.2015г.

21.01.2015г.

8 СОУ

 1. Възпитател в начален етап
 2. Учител по история и география

8719035

 

21.01.2015г.

166 СУ

 1. Помащник директор по УД /по заместване/
 2. Учител по АЕ

8473860

До  27.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 10:30 ч.

 

21.01.2015г.

ПГЕБТ

 1. Хигиенист

8575027

До 23.01.2015г.
Събеседване на 24.01.2015г. от 10:00 ч.

20.01.2015г.

39 СОУ

 1. Портиер

8859019

До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015 г. от 14:30 ч.

20.01.2015г.

123 СОУ

 1. Възпитатели – 2 места

9203023

До  28.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 14:00 ч.

 

20.01.2015г.

199 ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Възпитател

9466956

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 9:00 ч. и от 14:00 ч.

20.01.2015г.

ЧСОУ  „Г.С.Уланова“

 1. Учител по АЕ в начален етап

8658101
9630687
0888721101

До 11.02.2015г.

20.01.2015г.

96 СОУ

 1. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 26.01.015г.
Дъбеседване на 27.01.205 г. от 12:00 ч.

20.01.2015г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап /по заместване/

9943325

До 29.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 10:30 ч.

20.01.2015г.

149 СОУ

 1. Хигиенист

9561549

До 26.01.2015г.

19.01.2015г.

16 ОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9387015

До 22.01.2015г.

19.01.2015г.

18 СОУ

 1. Учител по химия на АЕ

9880301
9878045

До  04.02.2015г.
Събеседване на 05.02.2015г. от 10:00 ч.

 

19.01.2015г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап /по заместване/

8771297
9744322

До 28.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2015г. от 9:30 ч.

19.01.2015г.

59 ОУ

 1. Възпитател – начален етап

9366716
9366703

До 26.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г.  от 14:00 ч.

19.01.2015г.

83 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ

9923060

До 22.01.015г.

19.01.2015г.

199 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

9466956

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г. от 14:00 ч.

16.01.2015г.

15 СОУ

 1. Учител по химия – 0,5 щат

9381304
9382880

До 20.01.2015г.

16.01.2015г.

62 ОУ

 1. Свободни часове по:

-история и цивилизация – 45 ч.
-география и икономика – 52 ч.
-биология – 70 ч.
- ЧП – 53 ч.

0884801720
8341617

До  19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г.

 

16.01.2015г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ – 2 места

9833958
9835130

До 15.02.2015г.

16.01.2015г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 29.01.2015г.
Събеседване на 02.02.2015г.  от 10:00 ч.

16.01.2015г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по японски език
 2. Учител по АЕ /по заместване/

8284530

До 28.01.015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 10:30 ч.

14.01.2015г.

32 СОУ

 1. Оперативен счетоводител

9874358

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 10:00 ч.

14.01.2015г.

118 СОУ

 1. Възпитател в начален курс /по заместване/

8740029

До  23.01.2015г.

 

14.01.2015г.

130 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – непълен норматив – 456 ч.

8470495
0879533327

До 26.01.2015г.
Събеседване на 28.01.2015г . от 14:00 ч.

14.01.2015г.

4 ПУ

 1. Социален педагог

8570159
8571426

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г.  от 15:00 ч.

14.01.2015г.

ЦДГ №99

 1. Учител по музика

0884801415
8590112

До 16.02.015г.
Събеседване на 23.02.2015г. от 13:30 ч.

13.01.2015г.

179 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика 5-7 клас

0884801738

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 12:00 ч.

13.01.2015г

ПГТКИ

 1. Технически сътрудник – 0,5 щат
 2. Учител в специални предмети – инженер-химик, специалност «Обувно и кожено-галантерийно производство»

8298177
0879945640

До  16.01.2015г.
До 14.01.2015г.

13.01.2015г

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856
9360464

До 22.01.2015г.
Събеседване на 23.01.2015г . от 10:00 ч.

13.01.2015г

ОДЗ №179

 1. Детски учител – 2 места

4372149

До 20.01.2015г.
Събеседване на 22-23.01.2015г.

12.01.2015г.

10 СОУ

 1. Педагогически съветник – 4 часов работен ден

8747178

До 20.01.2015г.
Събеседване на 23.01.2015г. от 13:00 ч.

12.01.2015г

56 СОУ

 1. Младши учител по испански език /по заместване/

8261177
8261387

До  22.01.2015г.
Събеседване на 27.01.2015г. от 14:00 ч.

12.01.2015г

82 ОУ

 1. Възпитател в 3 клас, НУП

8791236
9736154

До 25.01.2015г.

12.01.2015г

84 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 15.01.2015г.
Събеседване на 16.01.2015г.

12.01.2015г

131 СОУ

 1. Начален учител в 3 клас /по заместване/

8777144

До 16.01.2015г.

12.01.2015г

138 СОУ

 1. Учител по история и цивилизация

8720537

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 10:00 ч.

12.01.2015г

СГХСТ

 1. Учител по теоретично обучение

–техническо чертане
-машинознание
-автоматизация на производството

8221096
9290583

До 23.01.2015г.

12.01.2015г

ДЦДГ „Слава“ към МО

 1. Касиер-домакин – 0,5 щат

9878656
9670131

До 20.01.2015г.
Събеседване на 21.01.2015г.

12.01.2015г

39 СОУ

 1. Хигиенист

8859019

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 14730 ч.

12.01.2015г

ЦДГ №7

 1. Детски учител

9521797

До 23.01.2015г.

09.01.2015г.

61 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас

9346747
9345489

До 28.01.2015г.
Събеседване на 30.01.2014г. от 9:00 ч.

09.01.2015г.

ЦДГ №93

 1. Детски учител

8623049

Мястото е свободно от 01.02.2015г.

09.01.2015г.

18 СОУ

 1. Хигиенист

9880301

До 23.01.2015г.

08.01.2015г.

1 СОУ

 1. Възпитател в ПИГ начален етап
 2. Учител по АЕ

9835363

До 14.01.2015г.
До 16.01.2014г.

08.01.2015г.

33 ЕГ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

8241131

До  23.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г. от 12:30 ч.

08.01.2015г.

82 ОУ

 1. Възпитател в начален етап 3 клас

8791236
9736154

До 14.01.2015г.

08.01.2015г.

СУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Старши учител по предмет АЕ
 2. Учител по история и цивилизация

8703481

До 23.01.2015г.
Събеседване на 26.01.2015г. от 10:30 ч.

08.01.2015г.

ПГТХТ

 1. Лектор по БЕЛ – 232 ч.

9367382
9366665

До 23.01.2015г.

08.01.2015г.

СПГТ

 1. Учител практическо обучение «Сервиране и барманство»

9833958
9835130

До 03.02.2015г.

08.01.2015г.

Ресурсен център

 1. Хигиенист

8289497

До 12.01.2015г.

08.01.2015г.

НУТИ

 1. Учител общообразователен учебен предмет – изобразително изкуство и история на изкуството /по заместване/

8929180

До 30.01.2015г.

08.01.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

9881131

До 14.01.2015г.

08.01.2015г.

ОДЗ №81

 1. Старши детски учител

8291299
8221882

До 19.01.2015г.
Събеседване на 20.01.2015г. от 9:00 ч.

07.01.2015г.

16 ОУ

 1. Възпитатели в начален курс

9387015

До 14.01.2015г.
Събеседване на 15 и 16.01.2015г.

07.01.2015г.

33 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

8242377
0893630628

До  13.01.2015г.

07.01.2015г.

45 ОУ

 1. Учител по АЕ

8286282

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 10:00 ч.

07.01.2015г.

61 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

9345489
9346747

До 13.01.2015г.
Събеседване на 15.01.2015г. от 9:00 ч.

07.01.2015г.

ОДЗ №82

 1. Помощник готвач

9343881

До 13.01.2015г.

07.01.2015г.

ОДЗ №93

 1. Психолог – 1 - 1/5  

8562869
8557042

До 23.01.2015г.

07.01.2015г.

19 СОУ

 1.  Учител по НЕ +Възпитател – 0,5 щат – 1 място

9293016

До 16.01.2015г.

07.01.2015г.

120 ОУ

 1. Учител по АЕ

8662593

До 15.01.2015г.събеседване на 16.01.2015г. от 10:00 ч.

07.01.2015г.

191 ОУ

 1. Пазач – 0,5 щат

9927504

До 13.01.2015г.

07.01.2015г.

133 СОУ

 1. Учител по физика на РЕ, АЕ или ФЕ
 2. Начален учител с РЕ /по заместване/

9881131

До 20.01.2015г.

07.01.2015г.

НУИИ

 1. Лекторски часове по музика

9876388

До 12.01.2015г.

07.01.2015г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител
 2. Медицинска сестра

0884801589

До 26.01.2015г.

07.01.2015г.

1 ПУ

 1. Учител за деца с множество увреждания /по заместване/

9208198
9200708

До 12.01.2015г.

06.01.2015г.

28 СОУ

 1. Младши учител по физическо възпитание и спорт

8295166
8223183
8295172

До 14.01.2015г.
Събеседване на 15.01.2015г. от 14:00 ч.

06.01.2015г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по история и цивилизация

8721156

До  08.01.2015г.
Събеседване на 09.01.2015г. от 11:00 ч.

06.01.2015г.

92 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване до завръщане на титуляра/

8284726
8284733

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

96 СОУ

 1. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 12.01.2015г.
Събеседване на 13.01.2015г. от 12:00 ч.

06.01.2015г.

102 ОУ

 1. Начален учител /по заместване/

9382654

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

131 СОУ

 1. Лекторски часове по музика

8777144

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

171 ОУ

 1. Хигиенист

9917554

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 16:30 ч.

06.01.2015г.

ПГТ

 1. Секретар
 2. Хигиенист

9732864
9732657

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

ПГФК

 1. Помощник директор по УД

8739500

До 09.01.2015г.

06.01.2015г.

62 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8341617

До 28.01.2015г.
Събеседване на 29.01.2015г.

06.01.2015г.

153 СУ

 1. Учител по АЕ

9383143
8372190

До 09.01.2015г.
Събеседване на 12.01.2015г. от 13:00 ч.


КЪМ АРХИВ -->>