начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

17.04.2014 г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До 24.04.2014 г.

17.04.2014 г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ и РЕ /по заместване/

9977072

До 22.04.2014 г.

15.04.2014 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Възпитател;
 2. Учител І – ІV клас;
 3. Учител по НЕ;
 4. Учител по АЕ;

0896769230
9709363

Събеседване на 29.04.2014 г. от 13:00 – 15:00 часа

15.04.2014 г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ;

9250156

До 22.05.2014 г.

15.04.2014 г.

50 ОУ

 1. Начален учител – 2 места;
 2. Възпитател – 2 места;

9671186
9671181

До 31.05.2014 г.

10.04.2014 г.

Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров”

 1. Помощник директор по административно  - стопанската част;

9874926

До 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

ПГТЕ

 1. Работник  по ремонт и поддръжка на материално – техническата база;

8284362

До 25.04.2014 г.

10.04.2014 г.

105 СОУ

 1. Хигиенист – 2 работни места;

8620573
8683528

До 25.04.2014 г.
Събеседване на 29.04.2014 г. от 10:00 часа;

10.04.2014 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по ИЕ -  /по заместване/

9710056

До 11.04.2014 г.
Събеседване 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

ЦДГ № 45

 1. Старши учител

8310058

До 15.05.2014 г.
Интервю на 19.05.2014 г. от 09:00 часа

10.04.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат;

9458164
8406330

До 30.04.2014 г.

10.04.2014 г.

68 СОУ

 1. Учител – начален етап /по заместване/

9785029
9785059

До 15.04.2014 г.

10.04.2014 г.

16 ОУ

 1. Възпитател -1 място;

9387015
9383060

До 11.04.2014 г.
Събеседване  на 14.04.2014 г.

07.04.2014 г.

82 ОУ

 1. Учител по ИИ, ДТИ, Технологии – V –VІІ клас /по заместване/

8791236
9736154

До 08.04.2014 г.

01.04.2014 г.

18 СОУ

 1. Учител по АЕ;

9880301

До 14.04.2014 г.

01.04.2014 г.

28 СОУ

 1. Учител по АЕ – до 15.06.2014 г.;

8223183
8295172
8295166

До 11.04.2014 г.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 29

 1. Помощник – възпитател;
 2. Учител, ДГ /по заместване/;

8706228
8708388

До 11.04.2014 г.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 77

 1. Младши учител;

9791765

До 09.04.2014 г.
Събеседване на 10.04.2014 г. от 13:00 ч.

01.04.2014 г.

ОДЗ № 82

 1. Помощник – възпитател /по заместване/;

9343881

До 04.04.2014 г.

01.04.2014 г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8721156

До 11.04.2014 г.
Интервю на 14.04.2014 г. от 11:00 часа

01.04.2014 г.

101 СОУ

 1. Учител по РЕ /по заместване/

9382824
9382818
9381254

До 04.04.2014 г.
Събеседване на 07.04.2014 г. от 11:00 часа

28.03.2014 г.

7 СОУ

 1. Учител по ФВС - /по заместване/;

9876370
9877989

До 04.04.2014 г.

28.03.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по НЕ – 1 щат;

8771297
9744322

До 10.04.2014 г.

28.03.2014 г.

76 ОУ

 1. Възпитател - /по заместване/;

9874344

 

28.03.2014 г.

134 СОУ

 1. Чистач /хигиенист - /по заместване/;

9316093

 

21.03.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ  в начален етап на основното образование – 1 щат;

9458164
8406330

До 26.03.2014 г.
Събеседване на 27.03.2014 г. от 13:45 часа

21.03.2014 г.

2 СОУ

 1. Домакин – касиер;

9556252

До 31.03.2014 г.

21.03.2014 г.

82 ОУ

 1. Учител по ИИ, ДТИ, Технологии – V – VІІ кл., 13 часа седмично до завръщане на титуляра;

8791236
9736154

До 26.03.2014 г.

21.03.2014 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по практическо обучение;

9732864
9732657

До 24.03.2014 г.

21.03.2014 г.

179 ОУ

 1. Учител по БЕЛ и история;

0884801738

До 24.03.2014 г.
Събеседване на 26.03.2014 г. от 10:00 часа

21.03.2014 г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап  на основното образование и гимназиален етап на средното образование;

8658101
9630687
0888721101

До 11.04.2014 г.

21.03.2014 г.

ЧУТИ „Г.С.Уланова”

 1. Учител по АЕ в прогимназиален етап  на основното образование и гимназиален етап на средното образование;

8658101
9630687
0888721101

До 11.04.2014 г.

21.03.2014 г.

163 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 5 годишни;

9781516
9782394

До 11.04.2014 г.
Събеседване на 16.04.2014 г.

21.03.2014 г.

162 ОУ

 1. Учител по химия – външен лектор;

9943325

 

19.03.2014 г.

1 СОУ

 1. Възпитател – 2 места;

9835363

До 04.04.2014 г.

19.03.2014 г.

104 ОУ

 1. Учител по география;

8595124

До 20.03.2014 г.

19.03.2014 г.

Център за информационно осигуряване на образованието

 1. Старши експерт – информатик;

8173022

 

19.03.2014 г.

ЧСОУ по изкуства и чужди езици

 1. Начален учител – по заместване;

9526584

До 21.03.2014 г.

19.03.2014 г.

ОДЗ № 137

 1. Младши учител;
 2. Старши учител;

9362087
9362086

До 15.04.2014 г.

19.03.2014 г.

ОДЗ № 94

 1. Детски учител;

0884701241

До 03.04.2014 г.
Интервю – 10.04.2014 г. от 10:00 часа

14.03.2014 г.

70 ОУ

 1. Възпитател в ПИГ – 1 клас

8277492

До 04.04.2014 г.

14.03.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по АЕ  - 1 щат

8771291
9744322

До 20.03.2014 г.

07.03.2014 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

9458164
8406330

До 10.03.2014 г.

07.03.2014 г.

133 СОУ

 1. Учител по АЕ

9881131
9878570

До 11.03.2014 г.

07.03.2014 г.

19 СОУ

 1. Учител в подготвителна група

9523016

До до 18.03.2014г.

07.03.2014 г.

104 ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по руски език

8595124

До 14.03.2014г.

07.03.2014 г.

ЦДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 24.03.2014г.

05.03.2014 г.

2 СОУ

 1. Възпитател в първи клас

9556252

До 11.03.2014 г.

05.03.2014 г.

140 СОУ

 1. Общ работник – 4 часа

9344275

До 13.03.2014 г.

05.03.2014 г.

23 СОУ

 1. Учител по италиански език

9442781
9443588

До 14.03.2014 г.
Събеседване на 17.03.2014 г. от 09:00 часа

05.03.2014 г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 26.03.2014 г.

05.03.2014 г.

ОДЗ № 175

 1. Детски учител – 3 места
 2. Счетоводител – 1 място /0.5 щат/
 3. Медицинска сестра – 3 места

0889072767

До 21.03.2014 г.

05.03.2014 г.

18 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9880301

До 18.03.2014г.

05.03.2014 г.

ПГИЧЕ

 1. Учител по немски език

8551135

До 14.03.2014г
Събеседване на 18.03.2014 г. от 14:00 ч.

05.03.2014 г.

ОДЗ №72

 1. Детски учител

0886808899

До 28.03.2014г.

27.02.2014 г.

ПГ по телекомуникации

 1. Чистач;

8611161
8611172

До 04.03.2014 г.

27.02.2014 г.

39 СОУ

 1. Учител на ПГ – 6 годишни;

8859019

До 10.03.2014 г.
Събеседване на 12.03.2014 г. от 14:30 часа

27.02.2014 г.

19 СОУ

 1. Помощник – директор по АСД – 1 място;
 2. Специалист, обучение и развитие – 2 места;

9523016

До 28.02.2014 г.

27.02.2014 г.

ОДЗ № 128

 1. Касиер – домакин;

9200268;
8223618

До 14.03.2014 г.

27.02.2014 г.

ОДЗ №40

 1. Работник в кухня

8219047;
8229360

До 10.03.2014г.

27.02.2014 г.

ЦДГ №140

 1. Старши учител

8220578

До 24.03.2014г.

24.02.2014 г.

1 СОУ

 1. Хигиенистка

9835363

До 28.02.2014г.

24.02.2014 г.

4 ПУ

 1. Възпитател

8570159

До 17.03.2014г.

24.02.2014 г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител

8771297;
9744322

До 28.02.2014г.

24.02.2014 г.

147 ОУ

 1. Възпитател

8221387

До 27.02.2014 г.
Събеседване на 28.02.2014г. от 11:30 ч.

24.02.2014 г.

ОДЗ №73

 1. Детски учител

8240112

До 12.03.2014г.
Събеседване на 14.03.2014г. от 10:00 ч.

24.02.2014 г.

ЦДГ №106

 1. Детски учител

8310176

До 31.05.2014г.

21.02.2014 г.

33 ЕГ

 1. Помощник директор по АСД

8241131

 

21.02.2014 г.

99 ОБУ

 1. Начален учител

9578667

Събеседване на 27.02.2014 г. от 14:00 ч.

21.02.2014 г.

105 СОУ

 1. Работник поддръжка

8620573;
8683528

До 03.03.2014г.
Събеседване на 04.03.2014г. от 10:00 ч.

21.02.2014 г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Портиер

8611172

До 25.02.2014г.

21.02.2014 г.

Ресурсен център

 1. Психолог – 2 места

8289497

До 26.02.2014г.

19.02.2014 г.


ОБЯВА
Регионалният инспекторат по образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист“ към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“. /пълният текст на обявата ... /

18.02.2014 г.

51 СОУ

 1. Начален учител /възпитател/

9520545;
9521149

До 21.02.2014г.

18.02.2014 г.

СОУДНЗ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8981264

Събеседване на 27.02.2014г. от 11:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Учител по АЕ/НЕ

0896769230;
9709363

До 28.02.2014 г.
Събеседване на 05.03.2014г. от 13:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Директор с група

0896769230;
9709363

До 28.02.2014 г.
Събеседване на 05.03.2014г. от 13:00 ч.

18.02.2014 г.

ЧСОУ „П.Р.Славейков“

 1. Учител по испански език – 4 ч. седмично

0894480707;
9571744

До 28.02.2014г.

14.02.2014 г.

70 ОУ

 1. Главен счетоводител – ? щат

8277492

До 21.03.2014 г.

14.02.2014 г.

144 СОУ

 1. Учител по АЕ

8770173
8774052
8774457

До 18.02.2014 г.
Събеседване на 19.02.2014 г. от 11:00 часа

14.02.2014 г.

1 СОУ

 1. Възпитател

9835363

До 26.02.2014г.

12.02.2014 г.

26 СОУ

 1. Възпитател със специалност „Начална училищна педагогика” – 1 щат по заместване;

8573023
8570129

До 14.02.2014 г.

12.02.2014 г.

124 ОУ

 1. Учител по История и цивилизация – лектор;

9450296
8450108
9450130

До 17.02.2014 г.

12.02.2014 г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ;

9366755
9367147

До 20.02.2014 г.
Събеседване на 21.02.2014 г. от 14:00 часа

12.02.2014 г.

140 СОУ

 1. Песагогически съветник

9344275

До 21.02.2014г.
Събеседване на 26.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

56 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

8261177;
8261387

До 11.02.2014г.
Събеседване на 13.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

78 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

9977072

До 15.03.2014г.

06.02.2014г.

144 СОУ

 1. Възпитател

8770173
8774052

До 07.02.2014г.
Събеседване на 07.02.2014г. от 14:00 ч.

06.02.2014г.

202 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

0884801768;
9924205

До 15.03.2014г.

06.02.2014г.

ПГЕА

 1. Библиотекар
 2. Главен счетоводител

8956910;
8956933

До 14.02.2014г.
До 12.02.2014г.

06.02.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8771297;
9744322

До 14.02.2014г.

06.02.2014г.

21 СОУ

 1. Възпитател

9624689;
8689244

До 14.02.2014г.

06.02.2014г.

ПГТ

 1. Учител по информатика и информазионни технологии

9732864;
9732657

До 12.02.2014г.

03.02.2014г.

179 ОУ

 1. Учител по АЕ – 1 място

9988062
0884801738

До 05.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 14:00 часа

31.01.2014г.

15 СОУ

 1. Снабдител - доставчик

9381304
9382880

До 04.02.2014 г.

31.01.2014г.

 49 ОУ „Бенито Хуарес”

 1. Възпитатели по чл.68, ал.1, т.1 – 2 места

8472330

До 04.02.2014 г

31.01.2014г.

63 ОУ

 1. Възпитател в начален курс -1 място

9382926
9382862

До 24.02.2014 г.
Събеседване на 26.02.2014 г. от 10:30 часа

31.01.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател / по заместване/

9874344

До 04.02.2014 г.

31.01.2014г.

ЧЦДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

 1. Възпитател
 2. Учител І –ІV клас
 3. Ресурсен учител

0896769230
9709363

Събеседване на 03.02.2014 г. и 04.02.2014 г. от 13:00 – 16:00 часа

31.01.2014г.

29 СОУ

 1. Младши възпитател

8313020
8319119
8310170

Събеседване на 06.02.2014 г. от 14:30 часа

31.01.2014г.

102 ОУ

 1. Учител по математика / по заместване/

9382654

До 03.02.2014 г.

31.01.2014г.

140 СОУ

 1. Помощник директор УД

9344275

До 05.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 09:00 часа

31.01.2014г.

17 СОУ

 1. Начален учител -1 място

8217188

До 07.02.2014 г. от 10:00 часа

31.01.2014г.

НГДК

 1. Учител по География и икономика
 2. Учител по теория и история на културата – 0,5 щат

8273006
+359 879811457

До 04.02.2014 г.

 

31.01.2014г.

10 СОУ

1.Учител подготвителен клас

8747178
9743234

До 21.02.2014 г.
Събеседване на 27.02.2014 г. от 13:00 часа

28.01.2014г.

ЧСОУ „Г.С.Уланова”

 1. Учител – начален етап с руски език

8658101
9630687
0888721101

До 28.02.2014 г.

28.01.2014г.

1 ПУ

 1. Учител -176 ч. специалност – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност
 2. Чистач -0,5

9208198
9200780

До 04.02.2014 г.

28.01.2014г.

94 СОУ

 1. Възпитател І – ІV клас -1 щат

9450344

До 28.02.2014 г.

28.01.2014г.

16 ОУ

 1. Учител по музика - 0,5

9387015
9383060

До 03.02.2014 г.
Събеседване на 04.02.2014 г.

28.01.2014г.

ОДЗ № 137

 1. Детски учител

9362086
9362087

До 15.02.2014 г.

28.01.2014г.

ОДЗ № 127

 1. Детски учител

8593157
9589291

До 26.02.2014 г.

28.01.2014г.

108 СОУ

 1. Хигиенисти – 2 бр.

8892527

 

27.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 30.01.2014 г.
Събеседване на 31.01.2014 г. от 09.00 часа

27.01.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по испански език – 4 часа

9366755
9367147

До 29.01.2014 г.
Събеседване на 30.01.2014 г. от 14.00 часа

24.01.2014г.

ЧСОУ „Петко Славейков“

 1. Учител по Испански език

0894480707
02/9571744

До 05.02.2014 г.

24.01.2014г.

139 ОУ

 1. Възпитател във 2 клас

 

 

 1. Възпитатели за 1 класове – 2 места

8667641

До 20.02.2014 г.
Събеседване на 24.02.2014 г. от  10.00 часа

До 16.05.2014 г.
Събеседване на 20.05.2014 г. от 10.00 часа

24.01.2014г.

ОДЗ № 137

 1. Логопед – 0,5 щат

9362087;
9362086

До 10.02.2014 г.

24.01.2014г.

ОДЗ № 139

 1. Учител

8261071

До 03.02.2014 г.

24.01.2014г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ

8241131

До 29.01.2014 г.

Събеседване на 31.01.2014 г. от 13,30 часа

24.01.2014г.

1 СОУ

 1. Учител по НЕ – непълен норматив

9835363

До 29.01.2014 г.

24.01.2014г.

37 СОУ

 1. Възпитател

8263801

До 27.01.2014 г.

24.01.2014г.

ПГТХТ

 1. Лектор по АЕ – 219 часа
 2. Лектор по Учебна практика – общометална – 54 часа

9367382
9366665

До 28.01.2014 г.

24.01.2014г.

192 СОУ

 1. Помощник директор по АСД

9922093

До 31.01.2014г.
Събеседване на 03.02.2014г. от 10:00 ч.

24.01.2014г.

ОДЗ №90

 1. Детски учител

9382856;
9360464

До 03.02.2014г.
Събеседване на 04.02.2014г. от 11:00 ч.

21.01.2014г.

10 СОУ

 1. Учител подготвителен клас

8747178

До 24.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 13,00 часа

21.01.2014г.

105 СОУ

 1. Възпитател

8620573
8683528

До 30.01.2014 г.
Събеседване на 31.01.2014 г.  от 09.00 часа

21.01.2014г.

ПГ по туризъм

 1. Учител по БЕЛ

9977098
9977223

До 28.01.2014 г. до 16.00 часа
Интервю на 29.01.2014 г. от 11.30 часа

21.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

8628363
8622966

До 27.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 09.00 часа

21.01.2014г.

ОДЗ № 140

 1. Детски учител

0888088384

До 24.01.2014 г.
Събеседване на 27.01.2014 г. от 10.00 часа

21.01.2014г.

Ресурсен център

 1. Психолог – 2 места /по заместване/
 2. Ресурсен учител – 3 места

8289497

До 07.02.2014г.

16.01.2014г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755
9367147

До 29.01.2014 г. до 14.00 ч.
Събеседване на 30.01.2014 г. от 14.00 часа

16.01.2014г.

СПГЕ

 1. Учител по Професионална подготовка /по заместване/

8720047
8720037

До 30.01.2014 г.

16.01.2014г.

70 ОУ

 1. Учител по математика и физика и астрономия /по заместване/

8277492

До 17.01.2014 г.

16.01.2014г.

28 СОУ

 1. Възпитатели – 2 щата

8223183
8295172
8295166

От 20.01.2014 г. до 30.01.2014 г.

16.01.2014г.

СПГЕ

 1. Учител в професионална подготовка - програмиране

8720037;
8710011

До 29.01.2014г.
Събеседване на 31.01.2014г. от 13:00 ч.

16.01.2014г.

ПГТКИ

 1. Учител по теория и практика

8298177

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г.

16.01.2014г.

23 СОУ

 1. Психолог

9443588

До 21.01.2014г.
Събеседване на 22.01.2014г. от 9:00 ч.

13.01.2014г.

108 СОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

8892527

До 17.01.2014г.

13.01.2014г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9710056

До 22.01.2014г.
Събеседване на 30.01.2014г.

13.01.2014г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363;
8622966

До 22.01.2014г.
Събеседване на 24.01.2014г. от 9:00 ч.

13.01.2014г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места /по заместване
 2. Помощник директор

8289497

До 16.01.2014г.

13.01.2014г.

ОДЗ №80

 1. Детски учител – 4 места

8595017

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г.

10.01.2014г.

ЧСОУ „Г. С. Уланова „

 1. Учител – лектор по музика / V – IX клас/

02/8658101
9630687
0888721101

До 16.01.2014 г.

10.01.2014г.

ЧУТИ „Г. С. Уланова“

 1. Учител –лектор по музика / VI – X клас/

02/8658101
9630687
0888721101

До 16.01.2014 г.

10.01.2014г.

76 ОУ

 1. Възпитател /по заместване/

9874344

До 13.01.2014 г.

10.01.2014г.

105 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

8620573
8683528

От 8,30 до 15,00 часа до 24.01.2014 г.
Събеседване на 28.01.2014 г. от 10.00 часа

10.01.2014г.

120 ОУ

 1. Възпитател

02/8662593

До 20.01.2014 г.
Събеседването на 21.01.2014 г. от 10.00 часа

10.01.2014г.

81 СОУ

 1. Възпитател –начален етап

9745506
9745494
9755495
8854966

До 16.01.2014 г.
Събеседване на 20.01.2014 г.

09.01.2014г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по Испански език

8721156
8717087
9713603
8721056

До 17.01.2014 г.
Събеседване на 20.01.2014 г. От 11.00 часа

09.01.2014г.

55 СОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ

8771297
9744322

До 22.01.2014 г.

09.01.2014г.

59 ОУ

 1. Възпитател - начален етап

9366716
9366703

До 15.01.2014 г.
Събеседване на 16.01.2014 г. От 14.00 часа

09.01.2014г.

149 СОУ

 1. Касиер - домакин

9561549

До 24.01.2014 г.

09.01.2014г.

ПГТМД

 1. Ръководител компютърен кабинет

9522305
9522677
8523411

До 12 ч. на 28.01.2014 г.
Събеседване на 29.01.2014 г. от 11.00 часа

09.01.2014г.

ПГ по туризъм

 1. Учител по История и цивилизация
 2. Учител по Испански език

9833958
9835130
9833692

До 04.02.2014 г.

До 17.01.2014 г.

09.01.2014г.

ОДЗ № 45

 1. Учител

8406335
0884/801 743

До 01.02.2014 г.
Събеседване на 06.02.2014 г. от 10.00 часа

09.01.2014г.

ОДЗ №73

 1. Учител в детска градина

8240112

До 31.01.2014 г.
Събеседване на 10.02.2014 г. от 10.00 часа

09.01.2014г.

ОДЗ №120

 1. Детски учител

8223219

До 14.01.2014 г.

09.01.2014г.

ОДЗ №175

 1. Детски учител - 8 места
 2. Помощник възпитател - 9 места
 3. Учител по музика - 0,5 щат
 4. Педагог – 0,5 щат

088 907 2767

До 30.01.2014 г.

06.01.2014г.

27 СОУ

 1. Учител по АЕ

8244815;
8244826

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 11:00 ч.

06.01.2014г.

49 ОУ

 1. Начален учител

8472330

До 13.01.2014г.

06.01.2014г.

60 ОУ

 1. Учител по математика – 0,5 щат

9366875

До 10.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 14:00 ч.

06.01.2014г.

63 ОУ

 1. Учител по АЕ

9382862

До 13.01.2014г.
Събеседване на 14.01.2014г. от 14:30 ч.

06.01.2014г.

66 СОУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Философски цикъл – лекторски часове – 108 ч.

8553153

До 30.01.2014г.
Събеседване на 31.01.2014г. от 10:30 ч.

06.01.2014г.

104 ОУ

 1. Учител по АЕ

 

 

 1. Чистач

8595124

До 13.01.2014г.
Събеседване на 14.01.2014г. от 11:30 ч.

До 20.01.2014г.
Събеседване на 21.01.2014г. от 11:30 ч.

06.01.2014г.

133 СОУ

 1. Педагогически съветник

9881131;
9878570

До 08.01.2014г.

06.01.2014г.

162 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

9943325

До 12.01.2014г.
Събеседване на 13.01.2014г. от 10:00 ч.

06.01.2014г.

191 ОУ

 1. Възпитател
 2. Учител по АЕ – 0,5 щат

9927504

До 31.01.2014г.

06.01.2014г.

СГХСТ

 1. Учител по АЕ

8221096;
9290583

До 28.01.2014г.
Събеседване на 30.01.2014г. от 13:00 ч.

06.01.2014г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Медицинска сестра за детска ясла
 2. Възпитател
 3. Ресурсен учител
 4. Хигиенист

0896769230;
9709490

До 10.01.2014г.

06.01.2014г.

ОДЗ №82

 1. Детски учител

9343881

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 11:00 ч.

06.01.2014г.

ОДЗ №97

 1. Детски учител – 2 места

9926304

До 24.01.2014г.
Събеседване на 27.01.2014г. от 9:00 ч.

27.12.2013г.

18 СОУ "У. Гладстон"

 1. Възпитатели – 3 места

9879682

До 10.01.2014г. - удължаване на срока до 20.01.2014 г.

27.12.2013г.

1 СОУ

 1. Възпитатели – 2 места
 2. Счетоводител
 3. Технически изпълнител
 4. Чистачки – 3 места

9835363

До 15.01.2014г.

27.12.2013г.

41 ОУ

 1. Възпитател

9895127

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014 г. От 10:00 ч.

27.12.2013г.

ОДЗ №28

 1. Детски учител

8749054

До 20.01.2014г.
Събеседване на 21.01.2014г. от 13:30 ч.

19.12.2013г.

7 СОУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9876370

До 03.01.2014г.

19.12.2013г.

16 ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9387015;
9383060

До 03.01.2014г.
Събеседване на 06.01.2014г.

19.12.2013г.

18 СОУ

 1. Учител по арабски език

9879682

До 10.01.2014г.

19.12.2013г.

93 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

8722120

До 21.12.2013г.

19.12.2013г.

ЧСОУ „Г.Уланова“

 1. Начален учител
 2. Начален учител с руски език

8658101;
9630687

До 28.02.2014г.

19.12.2013г.

4 ПУ

 1. Технически сътрудник

8570159

До 24.01.2014г.

19.12.2013г.

160 ОУ

 1. Свободни масове по музика – 4 ч. седмично

9962025

 

19.12.2013г.

42 ОУ

 1. Възпитател

8403458

До 09.01.2014г.
Събеседване на 10.01.2014г. от 16:00 ч.

19.12.2013г.

163 ОУ

 1. Учител по АЕ

9782394;
9781516

До 24.01.2014г.
Събеседване на 28.01.2014г.

19.12.2013г.

93 СОУ

 1. Възпитател – 2 места

8722120

До 21.12.2013г.

16.12.2013г.

60 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 18.12.2013г.
Събеседване на 19.12.2013г. от 12:00 ч.

16.12.2013г.

81 СОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9745494;
9755495

До 03.01.2014г.

16.12.2013г.

103 ОУ

 1. Учител в подготвителна група

9270608;
8244885

До 02.01.2014г.
Събеседване на 03.01.2014г. от 11:00 ч.

16.12.2013г.

127 СОУ

 1. Учител по АЕ

9879254

До 17.12.2013г.
Събеседване на 18.12.2013г. от 12:30 ч.

14.12.2013г.

16 ОУ

 1. Хореограф – 4 часа седмично

9387015
9383060

До 16.12.2013г.

14.12.2013г

43 ОУ

 1. Учител по биология и химия /по заместване/

8229276;
9208240

 

14.12.2013г

49 ОУ

 1. Лекторски часове по физическо възпитание и спорт

8472330

До 30.12.2013г.

14.12.2013г

177 ОУ

 1. Лекторски часове по физика и астрономия

9964781

 

14.12.2013г

ПГИИРЕ

 1. Свободни часове по изобразително изкуство – 44 часа до края на годината

9201203

До 06.01.2014г.
Събеседване на 08.01.2014г. от 10:00 ч.

14.12.2013г

НТБГ

 1. Учител по АЕ

9520857;
9157931

До 19.12.2013г.

14.12.2013г

85 СОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

9458164;
8406330

До 18.12.2013г.
Събеседване на 19.12.2013 г. От 9:00 ч.

10.12.2013г.

4 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 2 места

9790963;
8899626

До 17.12.2013г.
Събеседване на 18.12.2013г. от 14:30 ч.

10.12.2013г.

73 СОУ

 1. Възпитател

8599410

До 17.12.2013г.

10.12.2013г.

78 СОУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Лектор по философски цикъл – 166 ч.

9977072

До 16.12.2013г.
Събеседване на 17.12.2013г. от 10:00 ч.

10.12.2013г.

162 ОУ

 1. Възпитател
 2. Начален учител /по заместване/

9943325

До 11.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:00 ч.

10.12.2013г.

НГДЕК

 1. Учител по латински език

8273006;
0879811457

До 14.12.2013г.

10.12.2013г.

ЦДГ №85

 1. Детски учител – 4 места
 2. Помощник възпитател – 2 места

9521048

До 10.01.2014г.

10.12.2013г.

4 ПУ

 1. Възпитател

8570159

До 30.12.2013г.

06.12.2013г.

14 СОУ

 1. Възпитател

8313732

До 13.12.2013г.
Събеседване на 16.12.2013г. от 13:30 ч.

06.12.2013г.

51 СОУ

 1. Начален учител /по заместване/

9521149;
9520545

До 10.12.2013г.
Събеседване на 11.12.2013г. от 12:00 ч.

06.12.2013г.

97 СОУ

 1. Възпитател

8140510;
8140514

До 16.12.2013г.

06.12.2013г.

125 СОУ

 1. Възпитател

8758196

До 16.12.2013г.

06.12.2013г.

СУ „Владимир Стойчев“

 1. Учител по АЕ

8703481

До 12.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:00 ч.

06.12.2013г.

Ресурсен център

 1. Ресурсен учител – 2 места

8289497

До 20.12.2013г.

06.12.2013г.

ЧПГБТФ

 1. Лектор по АЕ

8518000;
0876419595

До 11.12.2013г.

06.12.2013г.

ОДЗ №176

 1. Детски учител

9982372

До 17.12.2013г.

06.12.2013г.

ЦДГ №161

 1. Детски учители – 2 места

9557322;
0884801675

До 13.12.2013г.

06.12.2013г.

63 ОУ

 1. Възпитател

9382862

До 12.12.2013г.
Събеседване на 13.12.2013г. от 10:30 ч.

03.12.2013г.

75 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8221567

До 19.12.2013г.
Събеседване на 20.12.2013г. от 10:00 ч.

03.12.2013г.

123 СОУ

 1. Възпитател

9203023

До 06.12.2013г.
Събеседване на 09.12.2013г. от 14:30 ч.

03.12.2013г.

192 СОУ

 1. Хигиенист

9922093

До 06.12.2013г.
Събеседване на 09.12.2013г. от 13:00 ч.

03.12.2013г.

ПГЖТ

 1. Главен счетоводител

8313855

До 19.12.2013г.

03.12.2013г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Медицинска сестра
 2. Възпитател
 3. Помощник възпитател
 4. Хигиенист

0896769230;
9709490

До 13.12.2013г.

03.12.2013г.

ЦДГ №9

 1. Детски учител

9204313

До 20.12.2013г.
Събеседване на 27.12.2013г. от 14:00 ч.

03.12.2013г.

ЦДГ №167

 1. Детски учител – 2 места

9521610

 


КЪМ АРХИВ -->>