начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РИО, София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

29.07.2016 г.

25 ОУ

 1. Начален учител с АЕ – 1 щат
 2. Възпитател в начален етап – 1 щат
 3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап – 1 щат
 4. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/952 11 70

От 01.08.16 г. до 19.08.16 г. вкл. между 08:00 ч. и 16:00 ч.
Събеседване на 23.08.16 г. от 09:00 ч.

29.07.2016 г.

140 СОУ

 1. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ – 1 място
 2. Младши учител, учител или старши учител по Изобразително изкуство – 1 място

 

02/934 33 73

До 08.08.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 09.08.16 г. от 10:00 ч. за учител по математика
Събеседване на 09.08.16 г. от 13:00 ч. за учител по изобразително изкуство

29.07.2016 г.

90 СОУ

 1. Учител по Испански език – 1 място
 2. Начален учител – 2 места
 3. Учител в ПГ – 1 място

02/825 08 54

До 31.08.16 г.

29.07.2016 г.

ЧГ „Проф. д-р Васил Златарски“

 1. Учител по математика
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по Биология

02/974 36 66

До 12.08.16 г. на e-mail: info@zlatarskischool.org

29.07.2016 г.

ОДЗ № 171

 1. Детски учител – 1 щат
 2. Специален педагог – 1 щат

02/441 02 81

До 24.08.16 г. от 08:00 ч. до 13:30 ч.
Събеседване на 29.08.16 г. – 10:00 ч.

29.07.2016 г.

30 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

02/822 17 85

До 05.08.16 г.

29.07.2016 г.

10 СОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет

02/874 71 78

До 03.08.16 г.
Събеседване на 05.05.16 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г.

ОДЗ № 37

 1. Детски учител – 2 места
 2. Ресурсен учител – 0,5 място
 3. Учител по музика – 0,5 място
 4. Помощник-възпитател – 0,5 място
 5. Мед. сестра – 1 място
 6. Общ работник – 1 място

02/855 41 19

До 22.08.16 г. на място или на e-mail: odz37@abv.bg

28.07.2016 г

104 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ или математика и физика – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.1
 2. Възпитател – 2 места /начален етап/ по чл. 68 ал.1 т.1
 3. Учител по география – 1 щат /прогимназиален етап/ по чл. 68 ал.1 т.1

 

02/859 51 92

От 02.08.16 г. до 22.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

28.07.2016 г

143 ОУ

 1. Учител по АЕ - /5-7 клас/ - 1 място
 2. Учител в ПИГ /1-4 клас/ - 1 място

02/846 51 67

От 01.08.16 г. до 05.08.16 г. вкл. от 10:00 ч. – 16:00 ч.

28.07.2016 г

105 СОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 1 място по чл. 67

 

02/862 05 73
02/862 04 73

До 19.08.16 г. вкл.
Събеседване на 22.08.19 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г

132 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място

02/856 28 43
02/855 21 64

До 09.08.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г

ОДЗ № 97

 1. Детски учител – 3 места, от които 1/едно/ по заместване

02/992 63 54

До 19.08.16 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч. или на e-mail: odz97@mail.bg
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

28.07.2016 г

ПГИЧЕ „Свети Методи“

 1. Учител по история и цивилизация – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.3
 2. Учител по ФВС – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1

 

0884/801 431

До 15.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

28.07.2016 г

138 СОУ

 1. Учител по физика – 1 място

02/872 05 37

До 10.08.16 г.
Събеседване на 12.08.16 г. – 10:00 ч.

28.07.2016 г.

9 ФЕГ

 1. Учител по биология и ЗО – 1/2 място

02/987 87 72
02/987 64 02

До 31.08.16 г.
Събеседване на 02.09.16 г. от 09:00 ч.

28.07.2016 г

41 ОУ

 1. Начален учител – 1 място

02/987 88 47

До 01.08.16 г.
Събеседване на 02.08.16 г. от 10:30 ч.

28.07.2016 г

96 СОУ

 1. Начален учител – 1 щат
 2. Възпитател – 2 щата
 3. Учител по музика – 0.5 щат

02/826 83 46
02/826 83 39

До 01.08.16 г. до 12.08.16 г. от 09:00 ч. – 16:00 ч.
Събеседване на 22.08.16 г. от 10:30 ч.

27.07.2016 г.

126 ОУ

 1. Помощник-директор, АСД  – 1 място

02/858 50 45
02/859 31 61

До 01.08.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 11:00 ч.

27.07.2016 г

132 СОУ

 1. Начален учител - /ПИГ – 2 места
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 3. Хигиенист  – 1 място

 

02/856 28 43
02/855 21 64

До 05.08.16 г.
Събеседване на 09.08.16 г. от 09:00 ч. за начален учител, от 11:00 ч. за учител по информатика и ИТ, за хигиенист от 13:00 ч.

27.07.2016 г

133 СОУ

 1. Начален учител с руски език – /начална педагогика и РЕ/ – 2 места
 2. Учител по ФВС – ½ щат

 

02/988 11 31

До 26.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г.

27.07.2016 г

1 СОУ

 1. Заместник-директор по УД – 1 място

02/983 53 63

До 05.08.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

27.07.2016 г

54 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат
 2. Учител по ФВС – по заместване

02/938 10 21

До 19.08.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

27.07.2016 г

10 СОУ

 1. Учител по математика и информатика

02/874 71 78

До 19.08.16 г.
Събеседване на 25.08.16 г. от 13:00 ч.

27.07.2016 г

52 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.3

02/855 20 54

До 01.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г.

27.07.2016 г

ПГХВТ

 1. Учител по АЕ – 1 щат
 2. Инж. Технолог – технология на захарта и захарните изделия и технология на млякото – 1 щат

02/822 13 74

До 22.08.16 г.
Събеседване на 07.09.16 г. от 14:00 ч.

27.07.2016 г

199 ОУ

 1. Учител по математика – 0,5 щат

02/946 69 56
0889/385 553
e-mail: ou199@mail.bg

До 26.08.16 г.
Събеседване на 30.08.16 г. от 10:00 ч.

27.07.2016 г

ОДЗ № 42

 1. Детски учител – 2 места

0887/035 225

От 22.08.16 г. до 26.08.16 г.

27.07.2016 г

РЦПИОВДУСОП

 1. Шофьор, лек автомобил до 9 места – 1 място

02/878 02 34

 

27.07.2016 г

202 ОУ

 1. Учител по биология и химия, човекът и природата – 1 щат
 2. Учител по изобразително изкуство и технологии – ½ щат
 3. Учител по музика – ½ щат

02/992 42 05
оy202@abv.bg

До 02.08.16 г.
Събеседване на 03.08.16 г.

27.07.2016 г

ПГБЕТС

 1. Учител по психология и логика, етика и право, философия и свят и личност – половин норматив
 2. Учител по строителство – 1 норматив
 3. Учител по енергетика – специалност „Топлоенергетика“ – половин норматив
 4. Учител-електроинженер – специалност „Електрообзавеждане“ – 3  норматива
 5. Учител по БЕЛ – 1 норматив

02 828 3674

До 26.08.16 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч.

27.07.2016 г

4 ПУ

 1. Учител спортна подготовка – 1 щат

02/857 01 59

До 19.08.16 г. Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

27.07.2016 г

1 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по Философски дисциплини с право на преподаване на чужд език – английски или испански език – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място
 4. Възпитател в ПИГ в начален етап – 2 места

02/983 53 63

До 19.08.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в стая 1

27.07.2016 г

ОДЗ № 81

 1. Детски учител – 1 място

02/822 18 82
02/822 08 18

От 01.08.16 г. до 16:00 ч. на 22.08.16 г. 

27.07.2016 г

ОДЗ № 92

 1. Детски учител – 2 места

02/946 61 00

От 22.08.16 г. до 09.09.16 г.

27.07.2016 г

ОДЗ № 69

 1. Учител, младши учител – 1 място

02/840 25 90

От 22.08.16 г. до 31.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 13:00 ч.

27.07.2016 г

32 СОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места

02/987 43 58

До 24.08.16 г.

27.07.2016 г

79 СОУ

 1. Учител ПИГ – 3 места
 2. Учител по математика – 1 щат
 3. Учител по история и цивилизация и география и икономика – 1 щат
 4. Майстор поддръжка – 1 щат

02/824 88 89

До 01.09.16 г. за учител ПИГ
Събеседване на 02.09.16 г. от 10:00 ч.
До 30.08.16 г. за учител по математика
Събеседване на 31.08.16 г. от 10:00 ч.
До 30.08.16 г. за учител по история
Събеседване на 31.08.16 г. от 12:00 ч.
До 29.08.16 г. за майстор-поддръжка
Събеседване на 30.08.16 г. от 10:00 ч.

27.07.2016 г

112 СОУ

 1. Педагогически съветник – 1 място

02/944 00 84

До 29.07.16 г.

27.07.2016 г

109 ОУ

 1. Възпитател в начален етап – 2 места
 2. Учител по БЕЛ – 1 място
 3. Учител по история и цивилизация – 1 място
 4. Учител по домошна техника и икономика – 1 място

02/873 14 58

Събеседване на 11.08.16 г.

27.07.2016 г

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани Родари“

 1. Педагог в ясла
 2. Начален учител
 3. Детски учител
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиенист
 6. Мед. сестра

0896/769 230

До 02.08.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 04.08.16 г. от 16:00 ч.

25.07.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Учител по математика и ИТ  – 1 място

 

 1. Учител по РЕ – 1 място

0888/885 590
Елисавета Моралиева

0887/758 927
Анелия Фернандес

До 03.08.16 г. вкл.  на e-mail: st.george.school@wondergroup.eu
Събеседване: на след първичен подбор на автобиографии до 09.08.16 г.

25.07.2016 г.

ЦДГ № 53

 1. Детски учител – 2 места

 

02/822 34 48

На e-mail& cdg_53@abv.bg
Подбраните ще бъдат поканени за събеседване по телефона до 15.08.16 г.

25.07.2016 г.

78 СОУ

 1. Учител /Начална и предучилищна педагогика/ - 3 места
 2. Учител АЕ – английска филология – 1 място
 3. Учител математика и информатика – 1 място

02/997 70 72

До 17.08.16 г.
Събеседване на 18.08.16 г. от 14:00 ч.

25.07.2016 г.

49 ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по испански език – лектор – 1 място
 3. Учител по АЕ – 1 място
 4. Учител по БЕЛ – ? място
 5. Работник-поддръжка – 1 място

02/847 23 30

До 05.08.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

25.07.2016 г.

34 ОУ

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по ИТ – 1 място
 3. Учител по биология и химия – 1 място
 4. Учител по АЕ – 1 място
 5. Възпитател – 1 място
 6. Учител подготвителна група – 1 място

02/859 41 31

До 26.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 10:00 ч.

22.07.2016 г.

ЧСОУ „П.Р.Славейков“

 1. Начален  учител  – 1 място

0894/480 707

До 28.07.16 г.
Събеседване на 29.07.16 г.

22.07.2016 г

95 СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ

 

02/945 03 46

До 02.09.16 г.
Събеседване на 07.09.16 г.
.

22.07.2016 г

105 СОУ

 1. Възпитател в начален етап 1-4 клас  – 3 места по чл. 67
 2. Учител по АЕ – 2 места по чл. 68

02/862 05 73
02/862 04 73

От 09:00 ч. до 15:00 ч. до 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 10:00 ч.

21.07.2016 г.

138 СОУ

 1. Учител по китайски език – 1 място
 2. Учител по японски език – 1 място

02/872 05 37

До 28.07.16 г.
Събеседване на 29.0.16 г. от 10:00 ч.  

21.07.2016 г.

ОДЗ № 13

 1. Медицинска сестра в яслена група – 1 място

 

02/979 14 85

До 15.08.16 г.

21.07.2016 г.

156 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 450 часа

02/994 70 35

До 15.08.16 г.
Събеседване на 16.08.16 г. от 10:00 ч.

21.07.2016 г.

ПГИЧЕ „Свети Методий“

 1. Учител по АЕ – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.1 (до 30.06.2017 г.)
 2. Учител по испански език – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1 (до 30.06.2017 г.)
 3. Учител по физика и астрономия – 250 часа

02/855 11 35

До 15.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

21.07.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги“

 1. Учител по география и и икономика и история и цивилизация

 

 1. Учител по физика и математика
 2. Учител по биология и химия
 3. Учител по физика и химия

0888/ 88 55 90
Елисавета Моралиева

 

0887/758 927
Анелия Фернандес

До 01.08.16 г. на e-mail: st.george.school@wondergroup до 01.08.16 г. вкл
Събеседване: след първичен подбор на автобиографии до 05.08.16 г.

21.07.2016 г.

51 СОУ

 1. Възпитател – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1

02/952 05 45
02/952 11 49

До 22.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г. от 10:00 ч.

21.07.2016 г.

ОДЗ № 47

 1. Детски учител – 1 място

02/824 92 76

До 20.08.16 г.

19.07.2016 г.

ЦДГ № 21

 1. Младши учител, учител – 1 място

0878/907 835
0884/345 165

От 20.08.16 г. до 05.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г. от 13:00 ч.  

19.07.2016 г

СПГЕ

 1. Учител по БЕЛ  –
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по професионална подготовка - практика

 

02/872 00 47

От 20.07.16 г. до 16:00 ч. на 01.08.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:30 ч.

19.07.2016 г

ОДЗ № 55

 1. Детски учител – 1 място

02/824 11 15

От 20.07.16 г. до 22.08.16 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 25.08.16 г. от 09:30 ч. – 11:30 ч.

19.07.2016 г

94 СОУ

 1. Възпитател – 1-4 клас – 5 щата
 2. Учител подготвителен клас 5 г. – 1 щат
 3. Учител по математика – 1 щат
 4. Учител по физика – 1 щат
 5. Учител по философия – ½ щат

02/945 03 44
02/945 29 49

До 31.08.16 г.

19.07.2016 г

ЦДГ № 93

 1. Детски учител – 1 място

 

02/862 30 49

До 20.08.16 г.

19.07.2016 г

ЦДГ № 167

 1. Детски учител – 1 място
 2. Помощник възпитател – 1 място

 

02/952 16 10

От 25.07.16 г. до 26.08.16 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.

19.07.2016 г

ЦДГ № 7

 1. Детски учител – 2 места

02/952 17 97

До от 20.07.16 г. до 29.07.16 г.

18.07.2016 г.

85 СОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап – 535 часа
 2. Възпитател в 5 клас – 1 щат
 3. Учител по музика – 274 часа
 4. Учител по РЕ – 178 часа

02/945 81 64
02/840 63 30

До 25.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.  

18.07.2016 г.

19 СОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – ? щат
 4. Учител по ИТ – 1 място
 5. Начален учител – 2 места
 6. Учител по норвежки език – 1 място
 7. Деловодител – 1 място
 8. Специалист „Обучение и развитие“ – 1 място
 9. Програмен директор „Образователни технологии“ – 1 място

02/952 08 25
02/952 24 84

До 25.07.16 г. вкл. от 08:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на училището или на e-mail: sou_19@mail.bg
Събеседване на 28-29.07.16 г.

18.07.2016 г.

108 СОУ

 1. Учител по АЕ – 1 щат

02/889 25 27

До 24.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.

18.07.2016 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по ФВС – 324 лекторски часа

02/973 28 64 - канцелария
02/973 26 57 - директор

До 29.07.16 г.

18.07.2016 г.

192 СОУ

 1. Начален учител – 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място
 3. Учител по математика

02/992 20 93

До 19.08.16 г.

18.07.2016 г.

21 СОУ

 1. Начален учител по чл. 68 ал.1 т.3
 2. Възпитател в начален етап
 3. Помощник-възпитател в подготвителна група

02/962 46 89
02/862 91 89

До 29.07.16 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч.

18.07.2016 г.

107 ОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 щата по чл. 68 т. 3
 2. Учител по география и икономика по чл. 68 т. 3
 3. Учител по човек и природа 5 и 6 клас, с допълване по ИТ и физика – по чл. 68 т.1

02/866 20 29

До 27.07.16 г.

18.07.2016 г.

58 ОУ

 1. Учител по биология и химия – 1 щат

02/936 67 55

До 26.08.16 г.
Събеседване на 30.08.16 г. от 10:00 ч.

18.07.2016 г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Педагог в ясла
 2. Начален учител
 3. Детски учител
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиенист
 6. Медицинска сестра

0896/769 230

До 02.08.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg

15.07.2016г.

56. СОУ

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“:

 1. Ресурсен учител – 2 щата
 2. Логопед – 1 щат
 3. Психолог – 1 щат

02/826 11 17 - директор
02/826 13 87 - канцелария

До 05.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.
  

15.07.2016г.

ПГ по транспорт „Макгахан“

 1. Помощник (заместник директор) по УД – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 2. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 3. Учител по философски цикъл в гимназиален етап – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 4. Учител, теоретично обучение (направление „Електротехника“) – 0,5 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 5. Учител, теоретично обучение (направление „Икономика“) – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 6. Учител, теоретично обучение (направление „Общотехническа подготовка“) – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 7. Учител, теоретично обучение (направление „Транспорт“) - 2 щата по чл. 68, ал.1, т.1
 8. Учител, теоретично обучение (направление „Икономика“) – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 9. Учител, практическо обучение (направление „Транспорт“) - 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 10. Учител, практическо обучение (направление „Транспорт“) по управление на МПС  - 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1
 11. Чистач/Хигиенист – 1 щат по чл. 68, ал.1, т.1

 

02/872 01 08
02/971 01 75

До 22.08.16 г. до 16:30 ч.
Събеседване на 24-25.08.16 г. от 09:00 ч.

15.07.2016г.

ЧСОУ „Евлоги и Христо Георгиеви“

 1. Учител в предучилищна подготвителна група – 1 място
 2. Учител в начален етап на основното образование /1-4 клас/ - 1 място
 3. Учител-лектор по история и цивилизация – прогимназиален етап – 1 място
 4. Учител-лектор по математика – прогимназиален етап – 1 място
 5. Учител-лектор по география и икономика – прогимназиален етап – 1 място
 6. Учител-лектор по човекът и природата – прогимназиален етап – 1 място
 7. Учител-лектор по ИТ – прогимназиален етап – 1 място
 8. Учител-лектор по технологии и предприемачество-прогимназиален етап – 1 място

0887/409 336

До 31.07.16 г. на e-mail: info@unischool.bg

15.07.2016г.

17 СОУ

 1. Учител по ФЕ – 2 места

02/821 71 88

До 27.07.16 г. вкл.
Събеседване на 28.07.16 г. от 09:30 ч.

15.07.2016г.

2 СОУ

 1. Хигиенист – 2 места

02/955 62 52

До 29.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г.

15.07.2016г.

ОДЗ № 117

 1. Детски учител – 1 място

02/874 91 21
0884/801 625

От 01.08.16 г. до 19.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:30 ч.

15.07.2016г.

18 СОУ

 1. Учител по физика и астрономия – 1 място
 2. Учител по химия и опазване на околната среда – 1 място
 3. Учител по математика – 1 място
 4. Учител/възпитател в начален етап – 2 места

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 04.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 10:00 ч.

15.07.2016г.

ПГЕА

 1. Електротехник – 1 място
 2. Работник поддръжка – 1 място

02/895 69 22

От 18.07.16 г. до 29.07.16 г.

15.07.2016г.

ОДЗ № 127

 1. Педагог в яслена група – 0,25 щат – 1 място

02/859 31 57

До 15.08.16 г. вкл. от 09:00 ч. до 12:00 ч.

13.07.2016г.

ОДЗ № 62

 1. Детски учител – 2 места

02/988 32 95

От 15.07.16 г. до 19.07.16 г. – 14:00 ч.
Събеседване на 28.07.16 г. от 13:00 ч.  

13.07.2016г.

65 ОУ

 1. Учител по АЕ – 5-8 клас /238 часа/
 2. Учител по история и цивилизация – 5-6 клас /136 часа/
 3. Учител по ИТ – 5-8 клас /238 часа/

 

02/967 69 36

До 05.08.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

13.07.2016г.

7 СОУ

 1. Учител по математика в гимназиален етап – 1 място
 2. Учител по НЕ – 1 място

 

02/987 79 89

До 26.08.16 г.

13.07.2016г.

НГДЕК

 1. Учител по математика, информатика и ИТ – 3 места

 

02/827 30 06

До 22.08.16 г. вкл.  

13.07.2016г.

ЧДГ „Малки орли“

 1. Детски учител

 

0885/943 992

До 25.07.16 г. на e-mail: aeaoffice@gmail.com
Събеседване на 28-29.07.16 г.

13.07.2016г.

ЧСОУЧП „Абрахам Линкълн“

 1. Учител за предучилищна група 6-годишни – 1 място
 2. Технически секретар – 1 място
 3. Лектор по НЕ – 144 часа
 4. Лектор по психология и логика – 54 часа

 

02/973 12 22
0886/850 255

До 25.07.16 г. на e-mail: vyara.bogateva@aeasofia.com
Събеседване на 28-29.07.16 г.

13.07.2016г.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“

 1. Учител по професионално обучение със следните нормативи: / 2 щата/
 • Аналитична химия, теория и практика – 549 часа, Техническо чертане – 108 часа
 1. Учител по информатика и ИТ /0,5 щат/ с норматив 463 часа, от които:
 • ИТ – 216 часа
 • Информатика – 247 часа

Възможна е комбинация с математика – 196 часа

02/857 50 29

От 14.07.16 г. до 22.07.16 г. вкл.
Събеседване на 25.07.16 г.

13.07.2016г.

86 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място по чл. 68 ал.1 т.3
 2. Учител-лектор по история и цивилизация – 5,6 и 7 клас /187 часа/

02/999 12 92

До 28.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:30 ч.

13.07.2016г.

4 ОУ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 4 места

 

02/979 09 63

 До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч.
Събеседване на 01.08.2016 г. от 13:00 ч.

12.07.2016г.

74 СОУ

 1. Две работни места по Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на МОН
 2. Ресурсен учител  – 1 място
 3. Психолог – 1 място

02/934 66 17

От 12.07.16 г. до 28.07.16 г. вкл.
Събеседване на 29.07.16 г.  

12.07.2016г.

9 ФЕГ

 1. Учител по ФЕ /по заместване/ - 1 място
 2. Учител по математика /по заместване/ – 1 място

 

02/987 87 72
02/987 64 02

От 12.07.16 г. до 28.07.16 г.
Събеседване на 29.07.16 г. от 09:00 ч. за учител по ФЕ
Събеседване на 29.07.16 г. от 11:00 ч. за учител по математика

12.07.2016г.

18 СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ

 

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 01.08.16 г.
Събеседване на 02.08.16 г. от 10:00 ч.

12.07.2016г.

108 СОУ

 1. Възпитател в начален курс – 2 щата
 2. Учител по технологии – икономически дисциплини – гимназиален етап – 1 щат
 3. Учител по филисофски цикъл – 0,5 щат
 4. Учител по математика – 1 щат
 5. Ръководител компютърен кабинет – 1 щат

02/889 25 27

До 24.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.

12.07.2016г.

НПМГ

 1. Учител по информатика – 2 места по чл. 67 ал. 1

02/862 83 63

До 21.07.16 г.
Събеседване на 22.07.16 г. от 10:00 ч.

09.07.2016г.

40 СОУ

 1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 ал.1 т.3

02/824 54 98

До 14.07.16 г.
Събеседване на 15.07.16 г. от 10:00 ч.

09.07.2016г.

ОДЗ № 64

 1. Детски учител  – 1 място
 2. Логопед – 1/2 щат
 3. Психолог или ресурсен учител – 1 място

 

0884/801 696

От 01.08.16 г. до 19.08.16 г.
 Събеседване на 23.08.16 г. от 13:00 ч.

09.07.2016г.

1 АЕГ

 1. Учител по испански език – 1 място
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място

02/944 83 89

До 25.07.16 г. вкл. от 09:00 ч. до 15:00 ч. на място или на e-mail: aeg1@abv.bg

09.07.2016г.

73 СОУ

 1. Учител по НЕ – в гимназиален етап – 2 места
 2. Учител по НЕ – в прогимназиален етап – 1 място

02/859 94 10

До 19.08.16 г. на e-mail: sou73vg@abv.bg

08.07.2016г.

37 СОУ

 1. Възпитател – 2 места по чл. 68 ал.1 т.1
 2. Учител ПГ – 1 място

02/826 38 01

От 18.07.16 г. до 27.07.16 г. вкл., от 09:00 ч. до 12:00 ч.  

08.07.2016г.

ПГЕА

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по теория и практика в направление „Компютърна техника и технологии“ – 1 място

 

02/895 69 22

От 11.07.16 г. до 20.07.16 г.
 

08.07.2016г.

28 СОУ

 1. Технически изпълнител – 1 щат, чл. 68 ал.1 т.1
 2. Учител по икономически дисциплини – 9-12 клас, 1 щат,чл. 68 ал.1 т.1

02/829 51 66

От 15.07.16 г. до 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 10:00 ч.

08.07.2016г.

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ гр.      Банкя

 1. Главен счетоводител – 1 място по чл. 67 ал.1 т.2

02/997 24 90
02/997 72 23

До 31.08.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 11:00 ч.

08.07.2016г.

131 СОУ

 1. Учител по математика и химия с химия или физика

02/877 71 44

Срок за кандидатстване и събеседване – 02.08.16 г.

08.07.2016г.

40 СОУ

 1. Младши възпитател в начален етап – 5 места
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Начален учител – 2 места

02/824 54 98

До 14.07.16 г.
Събеседване на 15.07.16 г. от 10:00 ч.

07.07.2016г.

ОДЗ № 72

 1. Детски учител – 1 място

0884/801 483

До 25.07.16 г. на място или e-mail: odz72@abv.bg
Събеседване 27.07.16 г.

07.07.2016г.

150 ОУ

 1. Възпитател – 5 места по чл. 68 ал.1 т.1
 2. Майстор – поддръжка – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1
 3. Хигиенистка – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1

 

02/879 66 63

До 26.08.16 г.
 

07.07.2016г.

97 СОУ

 1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1

02/847 04 95

До 13.07.16 г. до 16:00 ч.
Събеседване на 14.07.16 г. от 12:00 ч.

07.07.2016г.

38 ОУ

 1. Учител по АЕ – 5-7 клас

0885/01 74 96
igova_v@abv.bg

Подаване на документи и събеседване - от 05.07. до 15.07.16 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в 38 ОУ

07.07.2016г.

30 СОУ

 1. Учител по ИТ и технологии

02/822 17 85
sou_30@abv.bg

До 13.07.16 г.

07.07.2016г.

ЦДГ №99

 1. Детски учител – 6 места
 2. Психолог – 1 място
 3. Логопед – 1 място
 4. Ресурсен учител – 1 място

02/859 01 12
0884/801 415
Brezichka99@abv.bg

До 23.08.16 г.
Събеседване на 25.08.16 г.

07.07.2016г.

ЦДГ № 62

 1. Младши/старши учител – 1 място

02/945 06 63

До 19.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

07.07.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас – 1 място

02/938 29 26
02/938 28 62

До 05.08.16 г.
Събеседване на 08.08.16 г. от 10:00 ч.

06.07.2016г.

3 СОУ

 • Учител по АЕ – 1 място

02/822 18 73

До 31.08.16 г.
Събеседване 05.09.16 г. от 13:00 ч.

06.07.2016г.

134 СОУ

 1. Учител по информатика и ИТ

02/931 06 86

От 11.07.16 г. до 15.07.16 г. вкл.
Събеседване на 20 и 21.07.16 г.

06.07.2016г.

130 СОУ

 1. Свободни места за ученици в гимназиален етап:
 • 10 „а“ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ – 8 броя
 • 11 „а“ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ – 7 броя
 • 12 „а“ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ – 7 броя

02/847 04 95

 

06.07.2016г.

2 АЕГ

 1. Учител по АЕ – 1 място
 2. Учител по химия и ООС на АЕ – 1 място
 3. Учител по информатика и ИТ – 1 място

02/822 31 04

До 25.07.16 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 09:00 ч. в 110 кабинет

06.07.2016г.

ЦДГ № 129

 1. Детски учител – 2 щата по чл. 68 ал. 1 т.3

02/858 21 83

 До 27.07.16 г.
Събеседване на 28.07.16 г. от 09:00 ч.

06.07.2016г.

126 ОУ

 1. Учител по математика – 5-7 клас – 1 място
 2. Касиер – 1 място

02/858 50 45
02/859 31 61

До 23.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16. от 10:30 ч. за учител и от 14:00 ч. от 14:00 ч. за касиер

06.07.2016г.

10 СОУ

 1. Помощник-директор УД – 1 място
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – 1 място
 4. Учител по ФВС – 2 места / 1 свободно място и 1 по заместване/
 5. Учител по изобразително изкуство – 1 място
 6. Учител по предприемачество и технологии и ДТИ – лектор, 170 часа/год.

02/874 71 78

До 19.08.16 г.
Събеседване на 25.08.16 г. от 10:00 ч. за помощник-директор и от 11:00 ч. за учители

06.07.2016г.

166 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по АЕ – 1 място
 3. Учител по РЕ – 1 място
 4. Учител по география и икономика – 1 място

 

02/847 38 60

До 29.07.16 г.
Събеседване на 02.08.16 г. от 10:00 ч.

06.07.2016г.

7 СОУ

 1. Начален учител – 1 място

02/987 7989

До 29.07.16 г.

06.07.2016г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по история и цивилизация – 5, 6 и 7 клас /187 часа/
 2. Учител – лектор по география и икономика – 5, 6 и 7 клас /153 часа/
 3. Учител – лектор по ФВС – 5, 6 и 7 клас /340 часа/

02/987 43 44

До 08.07.16 г. вкл.
.

06.07.2016г.

55 СОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Възпитател – 1 място
 3. Учител по математика – 1 място
 4. Учител по БЕЛ – 1 място
 5. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
 6. Учител по АЕ – 1 място

02/877 12 97

От 07.07.16 г. до 14.07.16 г вкл. От 09:00 ч. до 15:30 ч. в кабинет  217 в 55 СОУ или на e-mail& sofia_55sou@abv.bg
Събеседване на 18.07.16 г.

06.07.2016г.

СМГ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по информатика – 1 място
 3. Учител по ИТ - 1 място
 4. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 5. Учител по математика – 1 място

02/983 12 19

До 22.07.16 г.
Събеседване на:
26.07.16 г. от 10:00 ч. по БЕЛ
26.07.16 г. от 11:00 ч. по математика
27.07.16 г. от 10:00 ч. по информатика и ИТ
27.07.16 г. от 11:00 ч. по география и икономика

05.07.2016г.

38 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 5-7 клас
 2. Учител по химия-физика – 5-7 клас
 3. Учител по ФВС – 1-4 клас
 4. Възпитател – 1-4 клас – 3 места

02/944 20 80

 До 15.07.16 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

05.07.2016г.

134 СОУ

 1. Помощник директор УД
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по иврит в гимназиален етап
 4. Учител по АЕ в гимназиален етап
 5. Учител по география и икономика на АЕ в гимназиален етап
 6. Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап
 7. Учител по ФВС в начален и прогимназиален етап

02/931 06 86

От 11.07.16 г. до 15.07.16 г. вкл.
Събеседване на 20 и 21.07.16 г.

05.07.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 2 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 05.08.16 г.
Събеседване на 08.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 92

 1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал. 1 т. 5

02/866 13 58

До 05.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 46

 1. Детски учител – 1 място

02/961 13 94

От 15.09.16 г. до 15.08.16 г.

05.07.2016г.

128 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 щат

02/884 03 81

До 18.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16. от 10:30 ч.

05.07.2016г.

ОДЗ № 78

 1. Детски учител – 2 места

02/887 53 33

От 01.08.16 г. д19.08.16 г.от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 77

 1. Младши/старши учител – 2 места

0884/801 401

До 22.08.16 г. вкл.

05.07.2016г.

102 СОУ

 1. Учител по АЕ – 5-8 клас – 1 щат

02/938 26 54

До 29.07.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 21

 1. Детски учител – по чл. 68 ал. 1 т.3

02/821 91 85

До 15.07.16 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 26.07.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

82 СОУ

 1. Учител по математика / физика и ИТ – 1 място

02/879 12 36
02/973 61 54

До 13:00 ч. на 22.07.16 г.
Събеседване на 25.07.16 г.

05.07.2016г.

ЦДГ № 145

 1. Старши учител

02/822 06 63

До 27.07.16 г.

05.07.2016г.

НПМГ

 1. Учител по математика – 1 място по чб. 67 ал. 1

02/862 83 63

До 13.07.16 г.
Събеседване на 15.07.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

16 ОУ

 1. Хигиенист – 1 място

02/938 70 15

До 22.07.16 г.
Събеседване на 28.07.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 172

 1. Детски учител – 3 места
 2. Педагог-ясла – 0,5 щат – 1 място

02/967 65 43

До 29.07.16 г.
Събеседване на 26.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

38 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 5-7 клас
 2. Учител по химия-физика – 5-7 клас
 3. Учител по ФВС – 1-4 клас
 4. Учител по ФВС – 5-7 клас
 5. Възпитател – 1-4 клас – 3 места 

0885/01 74 96
igova_v@abv.bg

Подаване на документи и събеседване - от 05.07. до 15.07.16 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в 38 ОУ

05.07.2016г.

134 СОУ

 1. Помощник директор УД
 2. Възпитател в начален етап
 3. Учител по иврит в гимназиален етап
 4. Учител по АЕ в гимназиален етап
 5. Учител по география и икономика на АЕ в гимназиален етап
 6. Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап
 7. Учител по ФВС в начален и прогимназиален етап

02/931 06 86

От 11.07.16 г. до 15.07.16 г. вкл.
Събеседване на 20 и 21.07.16 г.

05.07.2016г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 2 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 05.08.16 г.
Събеседване на 08.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 92

 1. Детски учител – 1 място по чл. 68, ал. 1 т. 5

02/866 13 58

До 05.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

05.07.2016г.

ОДЗ № 46

 1. Детски учител – 1 място

02/961 13 94

От 15.09.16 г. до 15.08.16 г.

05.07.2016г.

128 СОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по информатика и ИТ – 1 щат

02/884 03 81

До 18.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16. от 10:30 ч.

05.07.2016г.

ОДЗ № 78

 1. Детски учител – 2 места

02/887 53 33

От 01.08.16 г. д19.08.16 г.от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

05.07.2016г.

ЦДГ № 77

 1. Младши/старши учител – 2 места

0884/801 401

До 22.08.16 г. вкл.

04.07.2016г.

4 ОУ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Възпитател в начален етап – 4 места

 

02/979 09 63

 До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч.
Събеседване на 01.08.2016 г. от 13:00 ч.

04.07.2016г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Възпитател сменно-нощен – 2 жени, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
2. Възпитател дневен – 1 място, среден курс, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
3. Учител по БЕЛ – половин норматив – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
4. Възпитател начален курс – 5 места, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
5. Учител на деца с множество увреждания – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР, олигофренопедагогика, дефектология, педагогика на деца с интелектуални затруднения
6. Учител по икономика – 289 часа, 1 място, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
7. Възпитател подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
8. Учител подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
9. Учител физика-математика – 1 място по чл. 68 т.1,   допълнителна квалификация по СРР и МЖР
10. Учител филисофски цикъл – половин норматив по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
11. Учител география и икономика – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
12. Учител по практика-кулинарство – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
13. ССР – 3 места по чл. 68 т. 3,
допълнителна квалификация МЖР, 5 години ефективен стаж по специалността
14. Учител по математика - 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
15. Начален учител - 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
16. Учител по химия и биология – 528 часа

02/855 61 17

До 29.08.16 г.

04.07.2016г.

159 ОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител в полуинтернатна група
3. Учител по ФВСс непълен норматив /452 часа/ и часове по хореография /96 часа/
 

02/994 54 39

До 12.08.16 г.
Събеседване на 23.08.16 г. от 10:00 ч.

04.07.2016г.

54 СОУ

1. Учител по физика – 1 щат
2. Учител по биология – 1 щат

02/938 10 69

От 11.07.16 г. до 12.08.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

04.07.2016г.

4 ПУ

 1. Учител на деца с умствена изостаналост – 2 щата по чл. 68 ал. 1 т. 1
 2. Логопед – 3 щата по чл. 68 ал. 1 т. 1
 3. Психолог – 1 щат по чл. 68 ал. 1 т. 1
 4. Възпитател – 2 щата по чл. 68 ал. 1 т. 1
 5. Работник кухня 1 щат по чл. 68 ал. 1 т. 1

 

02/857 01 59

До 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

04.07.2016г.

НТБГ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда /540 часа/ и биология и здравно образование /144 часа/ - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 1
 2. Учител по математика - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 1
 3. Учител по НЕ - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 1
 4. Учител по БЕЛ - 1 място по чл. 68 ал. 1 т. 3

 

02/952 08 57
02/915 79 31

До 28.07.16 г. от 08:30 ч. до 12:30 ч.

04.07.2016г.

81 СОУ

 1. Учител по география и икономика  - 1 място

02/974 55 06

До 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г.

01.07.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник директор
2. Педагог в ясла
3. Начален учител
4. Учител в детска градина
5. Помощник възпитател
6. Хигиенист
7. Техничиски сътрудник
8. Медицинска сестра

0896/769243

До 13.07.16 г. на e-mail: djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 14.07.16 г. от 11:00 ч.

01.07.2016 г.

НПМГ

1. Учител по АЕ – 1 място /по заместване/
2. Учител по история и цивилизация – 1 място по чл. 67, ал.1
3. Учител по география и икономика – 1 място по чл. 67, ал.1
4. Учител по информатика – 1 място  по чл. 67, ал.1
5. Учител по ФВС – 1 място по чл. 67, ал.1
6. Учител по физика и астрономия – 1 място по чл. 67, ал.1

02/862 83 63

До 07.07.16 г.
Събеседване на 11.07.16 г. от 10:00 ч.

01.07.2016 г.

52 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 щат по чл. 68 ал.1 т.3
2. Ресурсен учител – 1 място по чл. 68 ал.1 т.1
3. Логопед – 1 щат по чл. 68, ал.1 т.1
4. Лектор по НЕ – 119 часа

02/855 20 54

До 01.09.16 г.
Събеседване на 08.09.16 г.

01.07.2016 г.

НФСГ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по математика – 1 място
3. Учител по информатика – 1 място
4. Учител по информационни технологии – практика – 1 място
5. Завеждащ УКК– 1 място
6. Учител по психология и логика – ½ място
7. Учител по география и икономика – ½ място
8. Учител по счетоводство – 1 място
9. Учител по НЕ – ½ място
10. Учител по АЕ – 2 места
11. Учител по ФВС – 1 място

02/866 20 13

До 13.07.16 г. от 08:00 ч. до 15:00 ч. в стая 37
Събеседване на 18.07.16 г. от 09:00 ч.

01.07.2016 г.

НПГПТО

1. Учител по математика – 1 място
2. Учител по информатика и ИТ – 1 място
3. Учител по АЕ – 2 места
4. Учител по теория и практика за специалност „Компютърна техника и технологии” – 1 място
5. Учител по теория и практика за специалности „Лазерна и оптична техника” и „Очна оптика” – 1 място

02/805 69 12

До 08.07.16 г.

01.07.2016 г.

72 ОУ

1. Младши възпитател, възпитател или старши възпитател начален етап – 1 щат /по заместване/
2. Младши възпитател, възпитател или старши възпитател начален етап – 0,5 щат по чл. 68 ал.1 т.1
3. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ, прогимназиален етап – непълен норматив /по заместване/

02/929 53 50

От 04.07.16 г.  до 12.08.16 г.
Събеседване на 15.08.16 г. от 11:00 ч.

01.07.2016 г.

ПГТ

1. Учител по БЕЛ

02/973 26 57
02/973 28 64

До 22.07.16 г.

01.07.2016 г.

199 ОУ

1. Възпитател – І-ІV клас – 4 щата
2. Учител по музика – V-VІІ клас – лектор -221 часа

02/946 69 56

До 29.07.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:00 ч.

01.07.2016 г.

24 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по икономика
4. Учител по биолотия и здравно образование – 1 място
5. Учител по география и икономика – 1 място
 

02/945 73 96

От 31.08.16 г. до 09.09.16 г.

30.06.2016 г.

26 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 5 места

02/857 30 23
02/857 01 29

 

30.06.2016 г.

90 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по испански език – 1 място
3. Начален учител – 3 места
4. Учител по история – 1 място
5. Възпитател в начален етап – 1 място

02/8250854

До 07.07.16 г.
Събеседване на 08.07.16 г. от 10:00 ч.

30.06.2016 г.

25 ОУ

1. Начален учител с АЕ – 1 щат
2. Възпитател в начален етап – 2 щата
3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап – 1 щат

02/952 11 70

До 12.07.16 г. вкл.
Събеседване на 13.07.16 г. от 09:00 ч.

30.06.2016 г.

171 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място

02/991 75 54

До 15.07.16 г. до 13:00 ч.
Събеседване на 18.07.16 г. от 14:30 ч.

30.06.2016 г.

149 СОУ

1. Възпитател в начален курс – 3 места
2. Възпитател в среден курс – 2 места

02/956 15 49

До 15.07.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

30.06.2016 г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 място
2. Учител по биология и химия – 1 щат

02/936 67 55

До 07.07.16 г.
Събеседване на 08.07.16 г. от 10:00 ч.

30.06.2016 г.

57 СУ

1. Възпитател в общежитие – 1 щат

02/920 02 50

До 08.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г. от 10:00 ч.

30.06.2016 г.

127 СОУ

1. Учител по испански език – 1 място
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по математика – 1 място
4. Учител по БЕЛ – 1 място

02/987 92 54

Събеседване на 11.07.16 г. от 13:00 ч. – испански език
12:00 ч. – английски език
12:00 ч. математика
11:00 ч. БЕЛ

29.06.2016 г.

76 ОУ

1. Възпитател І-ІV клас – 2 щата

02/987 43 44

До 04.07.16 г. вкл.

29.06.2016 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по химия – 1 място

02/872 11 56
02/871 70 87

До 29.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 09:00 ч.

29.06.2016 г.

ОДЗ № 164

1. Детски учител – 2 места

02/957 86 22

От 25.08.16 г. до 30.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г.

29.06.2016 г.

ОДЗ № 137

1. Помощник-възпитател – 1 място
2. Перачка – ½ щат

02/936 20 87

От 01.07.16 г. до 29.07.16 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч.

28.06.2016 г.

56 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 щат

02/826 11 77
02/826 13 87

До 01.07.16 г.
Събеседване на 04.07.2016 г. от 13:00 ч.

28.06.2016 г.

 

51 СОУ

1. Учител по математика и информационни технологии – 1 място по чл. 68, ал.1, т.1
2. Учител по биология – ½ щат по чл. 111 /външно съвместителство/

02/952 05 45
02/952 11 49

До 06.07.16 г.
Събеседване на 07.07.16 г. от 10:00 ч.

28.06.2016 г.

СПГТ

1. Учител по БЕЛ – 2 места
2. Учител по италиански език – 1 място
3. Учител по химия и опазване на природната среда – 1 място
4. Учител по икономика и мениджмънт – 1 място
5. Учител по учебна практика – ресторантьор – 1 място
6. Специалист „Човешки ресурси и квалификационна дейност” – 1 място
7. Хигиенист – 2 места

02/983 39 58
02/983 51 30

До 15.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16 г.

28.06.2016 г.

ОДЗ № 175

1. Детски учител – 2 места
2. Медицинска сестра в яслена група – 1 място
3. Помощник възпитател – 1 място

0884/801 589

До 11.07.16 г.

28.06.2016 г.

164 ГПИЕ

1. Учител по испански език – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3
2. Учител по ФВС – 1 място по чл. 68, ал.1, т.3

02/946 13 22
02/946 18 22

До 15.07.16 г.
Събеседване на 19.07.16 г.

28.06.2016 г.

163 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 7 места / 5 места по чл. 68 ал.1 т.2 и 2 места по чл. 68 ал.1 т.3
2. Учител по математика и физика – 1 място по чл. 68 ал.1 т.2
3. Ресурсен умител – ½ щат
4. Педагогически съветник – ½ щат

02/978 23 94
02/978 15 16

До 22.07.16 г. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 10:00 ч.

28.06.2016 г.

ЦДГ № 113

1. Детски учител – 2 щата по чл. 64
2. Помощник-възпитател – 2 щата
3. Готвач – 1 щат
4. Помощник готвач – 1 щат

02/987 61 25

До 31.08.16 г.

28.06.2016 г.

СГСАГ

1. Учител по АЕ – 1 място по чл. 67

02/866 35 78

До 08.07.16 г. до 16:00 ч.

27.06.2016 г.

14 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Възпитател в прогимназиален етап – 1 място

02/831 70 32

До 11.07.16 г.
Събеседване на 12.07.2016 г. от 11:00 ч. за възпитател в начален етап и от 12:30 ч. за възпитател в прогимназиален етап

27.06.2016 г.

СГСАГ

1. Учител по теория и практика – 2 места, с висше образование – геодезист, специалност „геодезия”
2. Учител по практика – 1 място, с висше образование – професионален бакалавър, специалност „сградостроителство” или строителен инженер специалност ПГС, ССС
3. Учител по теория – 1 място, висше образование „строителен инженер”, специалност „водоснабдяване и канализация”
4. Ръководител компютърен кабинет – 1 място
5. Учител по информатика и информационни технологии – 1 място
6. Учител по математика – 2 места
7. Учител по немски език – 1 място

02/866 35 78

До 08.07.16 г. до 16:00 ч.

 

27.06.2016 г.

129 ОУ

1. Начален учител за ПИГ

02/944 43 51

До 22.07.16 г.

27.06.2016 г.

ЦДГ № 174

1. Детски учител – 1 щат / вакантно място/

02/862 10 90

До 07.07.16 г.

27.06.2016 г.

94 СОУ

1. Възпитател І-ІV клас – 5 места

02/945 03 44
02/945 29 49

До 31.08.16 г. вкл.

27.06.2016 г.

139 ОУ

1. Начален учител – 1 място

02/866 77 41

До 30.08.16 г.
Събеседване на 09.09.16 г. от 10:00 ч.

27.06.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат

02/99242 05

До 11.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г.

27.06.2016 г.

123 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места
2. Учител по география – 5-12 клас – ½ щат
3. Учител по АЕ – 5-12 клас – ½ щат

02/920 30 23

От 06.07.16 г. до 31.08.16 г.
Събеседване на 02.09.16 г. от 10:30 ч. – 17:00 ч.

24.06.2016 г.

56 СОУ

1. Учител по математика – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат
3. Учител по АЕ – 1 щат /по заместване/
4. Учител по ИТ – 1 щат
5. Учител по ФВС – 1 щат
6. Учител по философски цикъл – ½ щат

02/826 11 77 – директор
02/826 13 87 – канцелария

До 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 13:00 ч.

24.06.2016 г.

12 СОУ

1. Учител по БЕЛ – 1 място
2. Учител по АЕ – 2 места
3. Учител по ФЕ – 1 място
4. Учител по НЕ – 1 място
5. Учител по математека – 1 място
6. Учител по география и икономика – ½  щат
7. Учител по химия и ООС и човек и природата – 1 място
8. Възпитател в начален етап – 4 места

02/943 79 55

До 06.07.16 г.

24.06.2016 г.

ЦДГ № 124

1. Младши учител – 2 места
2. Детска учителка

02/952 20 28

От 24.06.16 г., e-mail cdg124@mail.bg

24.06.2016 г.

149 СОУ

1. Ресурсен учител по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

02/956 15 49

До 30.06.16 г.
Събеседване на 10.08.16 г.

24.06.2016 г.

39 СОУ

1. Учител по БЕЛ

02/885 90 19

До 01.07.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.

24.06.2016 г.

133 СОУ

1. Възпитател – 1 място / със специалност начална педагогика и руски език /

02/987 85 68

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:00 ч.

23.06.2016 г.

49 ОУ

1. Начален учител – 3 места
2. Учител по испански език – лектор – 1 място
3. Учител по география и икономика – 1 място
4. Учител по биология и здравно образование и човекът и природата – 1 място

02/847 23 30

До 01.07.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.06.2016 г.

19 СОУ

1. Учител по математика – 2 места
2. Учител по БЕЛ – 1 място
3. Учител по АЕ в начален етап – 1 място
4. Учител по НЕ в начален етап – 1 място
5. Учител по НЕ – 1 място
6. Учител по ИТ – 1 място
7. Учител по ФВС – 1 място
8. Начален учител – 2 места
9. Учител по норвежки език – 1 място
10. Деловодител – 1 място
11. Специалист „Обучение и развитие” – 1 място, работа в учебно-технологичен отдел

02/952 08 25
02/952 24 84

До 08.07.16 г. вкл., от 08:00 ч. до 17:00 ч.
e-mail: sou_19@mail.bg

23.06.2016 г.

133 СОУ

1. Лектор по география на ФЕ – 9 клас / 54 часа / и 10 клас - / 54 часа /
2. Лектор по история и цивилизация на ФЕ - 9 клас - / 54 часа / и 10 клас - / 72 часа /
3. Лектор по география на РЕ -  9 клас / 108 часа / и 10 клас - / 108 часа /
4. Лектор по физика на РЕ - 9 клас / 108 часа / и 10 клас - / 144 часа /

02/988 11 31

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

23.06.2016 г.

3 СОУ

1. ПДУД – 1 място

02/822 18 73

До 27.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 11:00 ч.

23.06.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по химия, биология и човекът и природата

2. Начален учител

Цветанка Доганова
0887/656 275

Деница Иванова
02/962 87 53
0885/689 971

 

До 01.07.16 г. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

23.06.2016 г.

ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

1. Помощник-директор

 

0888/960 064
0888/374 238

 

До 06.07.16 г.

23.06.2016 г.

45 ОУ

1. Учител по Бел – 1 място по чл. 68 (1) т.3
2. Учител по ФВС – 1 място по чл. 68 (1) т.3
3. Възпитател прогимназиален етап – 1 място по чл. 68 (1) т.3
4. Учител в начален етап – 1 място
5. Учител по ИТ – 1 място
6. Възпитател в начален етап – 1 място
7. Спасител – 1 място
8. Библиотекар – 1 място

02/828 62 82

До 01.07.16 г.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч. за учители и възпитатели
Събеседване на 06.07.16 г. от 10:00 ч. за библиотекар и спасител

23.06.2016 г.

18 СОУ

1. Начален учител – 9 места
2. Учител по АЕ – 1 място
3. Учител по китайски език – 1 място
4. Учител по география и икономика на чужд език / АЕ и/или НЕ и/или ФЕ / - 1 място
5. Учител по физика и астрономия на АЕ – 1 място
6. Учител по физика и астрономия на НЕ или ФЕ – 1 място
7. Учител по химия на АЕ – 1 място
8. Учител – филосовски цикъл – 2 места
9. Учител по биология на АЕ и/или на ФЕ – 1 място
10. Учител по математика или математика и физика на чужд език – АЕ, НЕ или ФЕ – 1 място

02/988 03 01

До 17:00 ч. на 12.07.16 г.
Събеседване на 13.07.16 г. от 10:00 ч.

23.06.2016 г.

ОДЗ № 88

1. Детски учител – 2 места

02/978 82 32

От 27.06.16 г. до 22.07.16 г. 09:00 ч. – 14:00 ч.
Събеседване на 26.07.16 г. от 09:30 ч.

23.06.2016 г.

ОДЗ № 66

1. Готвач – 1 щат
2. Помощник готвач – 1 щат
3. Помощник възпитател – 1 щат
4. Детегледачка – 2 щата

02/992 31 46

До 26.08.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 13:30 ч.

23.06.2016 г.

116 ОУ

1. Учител в начален етап – 1 място
2. Учител в подготвителен клас – 1 място / по заместване /
3. Лектор по музика – 221 часа
4. Огняр – 0,5 щат

02/994 23 01

До 19.08.16 г.

23.06.2016 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Учител по математика – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР

02/855 61 17

До 29.07.16 г.

22.06.2016 г.

25 ОУ

1. Учител по музика в прогимназиален етап – лектор – 374 часа
2. Работник поддръжка – 0,5 щат

02/952 11 70

До 24.06.16 г. за учител и до 29.06.16 г. за работник
Събеседване на 29.06.2016 г. от 14:00 ч. за учител и на 30.06.16 г. от 14:00 ч. за работник

22.06.2016 г.

86 ОУ

1. ЗАТС
2. Възпитател в начален етап – 2 места
3. Начален учител по чл. 68, ал.1, т.3

02/999 12 92

До 28.06.16 г. за ЗАТС
До 27.07.16 г. за възпитател и учител
Събеседване на 29.06.16 г. от 10:00 ч. за ЗАТС
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:00 ч. за възпитател и учител

22.06.2016 г.

76 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас – 2 щата
2. Учител по математика и информационни технологии или математика и физика – 1 щат

02/987 43 44

До 29.06.16 г. вкл.

22.06.2016 г.

102 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 щат
2. Възпитател в V клас – 1 щат
3. Лекторски часове по РЕ /V-VІІІ клас/ - 238 часа

02/938 26 54

До 30.06.16 г. до 12:00 ч.

22.06.2016 г.

58 ОУ

1. Ресурсен учител – 1 място
2. Учител по физика и химия – пълен щат

02/936 67 55

До 04.07.16 г.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч.

22.06.2016 г.

202 ОУ

1. Начален учител – 1 щат
2. Учител по АЕ – 1 щат
3. Учител по изобразително изкуство и технологии – ½ щат

02/992 42 05

До 08.07.16 г.
Събеседване на 12.07.16 г.

22.06.2016 г.

ПГ по телекомуникации

1. Учител по биология и ЗО и химия и опазване на околната среда по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място
2. Учител по физика и астрономия  по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място – 450 часа
3. Учител по професионална подготовка в областта на „Компютърни мрежи” по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място
4. Учител по професионална подготовка в областта на „Телекомуникационните системи”  по чл. 68, ал. 1, т. 1 – 1 място

 

02/861 11 61

До 04.07.16 г.

22.06.2016 г.

160 ОУ

1. Възпитател ІІІ клас – 1 щат
2. Възпитател V клас – 1 щат

02/996 20 25

От 21.06.16 г.
Събеседване на 03.08.16 г. от 10:00 ч.

22.06.2016 г.

2 СОУ

1. Лектор по изобразително изкуство – 357 часа

02/955 62 52

До 12.07.16 г.
Събеседване на 14.07.16 г.

22.06.2016 г.

64 ОУ

1. Възпитател в начален курс – 1 място – пълен щат
2. Възпитател в прогимназиален курс – 1 място – пълен щат

02/961 34 36

От 01.07.16 г. до 19.08.16 г.
Събеседване на 24.08.16 г.

22.06.2016 г.

145 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас
2. Счетоводител – ½ щат

02/877 44 82

До 29.06.16 г. вкл.

22.06.2016 г.

128 СОУ

1. Учител по РЕ – 1 щат
2. Учител по ФВС – 1 щат /по заместване/

02/884 03 81

До 07.07.16 г.
Събеседване на 11.07.16 г. от 11:00 ч.

22.06.2016 г.

ОДЗ № 10

1. Главен учител – 1 място
2. Старши учител / Учител – 1 място

02/871 91 43

До 26.08.16 г.

22.06.2016 г.

133 СОУ

1. Начален учител с РЕ – 2 места
2. Учител по история и цивилизация на ФЕ, АЕ или РЕ
3. Учител по физика и астрономия на ФЕ, АЕ или РЕ
4. Учител по география и икономика на ФЕ, АЕ или РЕ
5. Учител по математика и информатика
6. Учител по ФЕ
7. Учител по домашен бит и техника

02/988 11 31

До 29.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:00 ч.

21.06.2016 г.

92 ОУ

1. Учител по хореография – 1 щат
2. Възпитател в начален етап – 3 щата
3. Учител предучилищна / начална училищна подготовка – 1 щат
4. Технически изпълнител / административен секретар – 1 щат

02/828 47 26
02/828 47 33

От 27.06.16 г. до 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.2016 г. по график

21.06.2016 г.

ССУ С ДГ ЗА ДУС „Проф. Д-р Дечо Денев”

1. Възпитател сменно-нощен – 2 жени, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
2. Възпитател дневен – 1 място, среден курс, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
3. Учител по БЕЛ – половин норматив – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
4. Възпитател начален курс – 5 места, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
5. Учител на деца с множество увреждания – 1 място, по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР, олигофренопедагогика, дефектология, педагогика на деца с интелектуални затруднения
6. Учител по икономика – 289 часа, 1 място, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
7. Възпитател подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
8. Учител подготвителна група/клас – 1 място по чл. 68 т. 1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
9. Учител физика-математика – 1 място по чл. 68 т.1,   допълнителна квалификация по СРР и МЖР
10. Учител филисофски цикъл – половин норматив по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
11. Учител география и икономика – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
12. Учител по практика-кулинарство – 1 място по чл. 68 т.1, допълнителна квалификация по СРР и МЖР
13. ССР – 3 места по чл. 68 т. 3,
допълнителна квалификация МЖР, 5 години ефективен стаж по специалността

02/855 61 17

До 30.06.16 г.

21.06.2016 г.

119 СОУ

1. Възпитател
2. Учител по математика
3. Учител по АЕ
4. Учител по РЕ
5. Учител по география
6. Учител по биология и химия
7. Педагогически съветник
8. Технически сътрудник

02/419 25 16
02/419 15 88

До 22.07.16 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. корпус „Б” – администрация
Събеседване след подбор на документи и предварително обявен график в сайта на училището на 22.07.16 г.

21.06.2016 г.

36 СОУ

1. Учител по математика – 1 масто
2. Учител по математика и информатика – 1 място
3. Учител по БЕЛ – 1 място /по заместване/
4. Възпитател начален етап – 2 места

02/858 61 48
0879/609 570

От 04.07.16 г. до 22.07.16 г. вкл. От 08:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.07.16 г. от 09:00 ч.

21.06.2016 г.

84 ОУ

1. Възпитател - / ІІ клас /

02/992 80 44
0884/801 764

До 30.06.16 г. вкл.
Събеседване на 01.07.16 г. от 10:30 ч.

20.06.2016 г.

31 СУЧЕМ

1. Учител по икономически дисциплини – по чл.68, ал.1, т.1  
2. Учител по ФВС по чл.68, ал.1, т.1 
3. Учител по история и философия  по чл.68, ал.1, т.1 
4. Учител по АЕ – 2 места по чл.68, ал.1, т.1 

02/872 11 56

До 04.07.16 г. – 14:00 ч.
Събеседване на 05.07.16 г.

20.06.2016 г.

50 ОУ

1. ЗАТС

02/967 11 86

До 31.07.16 г.

20.06.2016 г.

65 ОУ

1. Учител по математика и физика – V-VІІІ клас /математика – 612 ч., физика – 102 ч.

02/967 69 36

До 29.07.16 г.
Събеседване на 04.08.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

ОДЗ № 79

1. Младши учител – 2 места

02/868 21 49
0884/801 655

До 29.07.16 г.
Събеседване на 01.08.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

ОДЗ № 90

1. Детски учител – 1 място по чл. 67, т.1
2. Помощник-готвач – 1 място по чл. 67, т. 1

02/936 04 64
02/938 28 56

До 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. за учители и от 11:00 ч. до 12:00 ч. за помощник-готвач

20.06.2016 г.

140 СОУ

 

1. Младши учител, учител или старши учител по история и цивилизация – 1 място

2. Младши учител или учител по география и икономика – 1 място

3. Младши учител или учител по БЕЛ – 1 място

4. Учител по филосовски цикъл и БЕЛ – 0,5 щат

5. Младши учител или учител по АЕ – 1 място

6. Младши учител, учител или старши учител по математика и ИТ – 2 места

7. Младши учител, учител или старши учител по физика и астрономия и ИТ – 1 място

8. Младши учител или учител по домашна техника и икономика и технологии, и ИТ – 1 място

 

 

02/934 33 73
02/934 64 49

До 30.06.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 07.07.16 г. от 12:00 ч.

 

Събеседване на 07.07.16 г. от 09:00 ч.

 

Събеседване на 06.07.16 г. от 12:00 ч.

Събеседване на 06.07.16 г. от 09:00 ч.

Събеседване на 05.07.16 г. от 12:00 ч.

Събеседване на 05.07.16 г. от 09:00 ч.

Събеседване на 04.07.16 г. от 12:00 ч.

 

Събеседване на 04.07.16 г. от 09:00 ч.

20.06.2016 г.

41 ОУ

1. Учител по домашен бит и технологии, V-VІІІ клас– ½ щат
2. Учител по химия и опазване на околната среда с информационни технологии – 1 щат
3. Учител по музика, V-VІІІ клас, свободни лекторски часове – 310 часа

02/987 88 47
02/989 01 27

До 24.06.16 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. по химия от 10:00 ч., по домашен бит и технологии от 10:30 ч., по музика от 11:00 ч.

20.06.2016 г.

191 ОУ

1. Лекторски часове по химия – 51 часа
2. Лекторски часове по музика – 187 часа
3. Лекторски часове по история – 187 часа

0884/801 766

До 30.06.16 г.

20.06.2016 г.

76 ОУ

1. Учител по АЕ /V-VІІІ клас/ - 1 щат

02/987 43 44
02/931 93 88

До 30.06.16 г.

20.06.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по физика и астрономия в гимназиален етап – 1 щат

02/870 34 81

До 24.06.16 г. – 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:00 ч.

20.06.2016 г.

100 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Лекторски часове по РЕ /V-VІІ клас/ - 136 часа
3. Лекторски часове по география и икономика /V-VІІ клас/ - 238 часа
4. Лекторски часове по изобразително изкуство /V-VІІ клас/ - 204 часа

02/931 60 53

До 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г. от 10:00 ч. за възпитатели и от 12:00 ч. за лектори

20.06.2016 г.

16 ОУ

1. Учител по история и география – 1 място
2. Учител по математика и физика или математика и информатика – 1 място
3. Учител по труд и техника – непълен щат
4. Учител по музика – непълен щат
5. Начален учител – 1 място
6. Възпитател в начален етап – 3 места
7. Хореограф – лекторски
8. Корепетитор – лекторски

02/938 70 15

До 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г. и 28.07.16 г.

17.06.2016 г.

СУ „Ген. Владимир Стойчев”

1. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 щат
2. Учител по Спортно-професионална подготовка – теория – 1 щат
3. Педагогически съветник – 1 щат

02/870 34 81

До 24.06.16 г. вкл. – 16:00 ч.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

39 СОУ

1. Учител на ПИГ – 7 работни места  

02/885 90 19

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 14:30 ч.

17.06.2016 г.

83 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 1 място
2. Учител / Старши учител в начален етап – 2 места
3. Учител / Старши учител в подготвителна група по чл. 68, ал.1, т.3 – 1 място

02/992 30 60

До 30.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

17.06.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по АЕ – 1 място
2. Възпитател в прогимназиален етап – ½ щат, 2 места
3. Учител по изобразително изкуство и домошен бит и техника – ½ щат
4. Лекторски часове по география и икономика – 204 часа
5. Лекторски часове по биология и здравно образование – 68 часа
6. Лекторски часове по музика – 221 часа

02/896 01 00

До 30.06.16 г.
Събеседване на 01.07.16 г.

17.06.2016 г.

42 ОУ

 

1. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т.1

2. Учител по математика и информатика – чл. 67, ал.1

3. Възпитател – 6 места, чл. 68, ал., т.1, чл. 68, ал.1, т.3

4. Хореография – 248 часа, чл. 67, ал.1

5. Корепетитор – 248 часа, чл. 67, ал.1
 

02/840 34 58

До 30.06.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.
Събеседване на 05.07.16 г. от 10:00 ч.

Събеседване на 06.07.16 г. от 10:00 ч.

Събеседване на 07.07.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

88 СОУ

1. Учител по математика и информатика – чл. 68, ал.1, т.3
2. Учител по БЕЛ – чл. 68, ал.1, т.1

02/956 07 49

От 20.06.16 г. до 24.06.16 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 27.06.16 г. от 11:00 ч.

17.06.2016 г.

140 СОУ

1. Финансов контрольор – 1 място

02/934 33 73

От 23.06.16 г. до 30.06.16 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.
Събеседване на 01.07.16 г. от 09:00 ч.

17.06.2016 г.

ОДЗ № 66

1. Медицинска сестра – 2 щата, чл. 68., ал.1, т.1

02/992 31 46

От 20.06.16 т. До 01.09.16 г.
Събеседване на 29.08.16 г. от 13:30 ч.

17.06.2016 г.

35 СОУ

1. Учител по БЕЛ – /по заместване/ - 1 място
2. Учител по НЕ – гимназиален етап – 1 място
3. Учител по физика – 1 място
4. Учител по ФВС – 1 място
5. Учител по география – ½ щат

02/866 10 60

До 04.07.16 г. на e-mail sou35_dv@abv.bg

17.06.2016 г.

98 НУ

1. Възпитател в начален етап – І-ІV клас – 1 място

02/838 05 41
02/939 31 49

До 31.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 13:30 ч

17.06.2016 г.

ОДЗ № 140

1. Детски учител – 2 места

0889/399 751

До 27.07.16 г.
Събеседване на 05.08.16 г. от 10:00 ч.

17.06.2016 г.

ОДЗ № 101

1. Детски учител – 2 места

02/ 824 48 77

От 20.06.16 г. до 15.07.16 г.
Събеседване на 20.07.16 г.

17.06.2016 г.

7 СОУ

1. Учител по НЕ – 1 място
2. Учител по ФЕ в гимназиален етап – 1 място
3. Учител по АЕ в гимназиален етап – 1 място
4. Учител по математика в гимназиален етап - /по заместване/ - 1 място
5. Възпитател, вкл. и по заместване – 4 места
6. Технически изпълнител - /по заместване/ - 1 място
7. Работник поддръжка - /по заместване/ - 1 място

02/987 79 89

До 07.07.16 г.

16.06.2016 г.

 

54 СОУ

1. Учител по история

02/938 10 69

До 24.06.16 г.
От 10:00 ч. до 16:00 ч.

16.06.2016 г.

138 СОУ

1. Възпитател – 5 места

02/872 05 37

До 22.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

16.06.2016 г.

101 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по математика
3. Учител по информатика /или информатика и математика/
4. Учител по химия
5. Учител по АЕ
6. Учител по икономически дисциплини
7. Възпитател

02/938 28 24

До 28.06.16 г. до 15:00 ч.
Събеседване на 29.06.16 г. от 11:00 ч.

16.06.2016 г.

32 СОУ

1. Учител по химия и физика

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

16.06.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 23.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч

14.06.2016 г.

171 ОУ

1. Възпитател – 2 места
2. Учител по изобразително изкуство и бит и технологии – ½ щат
3. Учител по ФВС – ½ щат

02/991 75 54

До 20.06.16 г.
Събеседване на 20.06.16 г. от 14:30 ч.

14.06.2016 г.

201 ОУ

1. Учител по изобразително изкуство / технологии и предприемачество – ½ щат

02/992 64 34
02/992 63 14

До 29.08.16 г.
Събеседване на 31.08.16 г. от 09:00 ч.

14.06.2016 г.

30 СОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Учител по физика и астрономия
3. Учител по математика
4. Учител по АЕ

02/822 17 85

До 24.06.16 г.

14.06.2016 г.

59 ОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Възпитател в прогимназиален етап
3. Учител по физика – лектор – 153 часа

02/936 67 16

До 30.08.16 г.
Събеседване на 01.09.16 г. от 10:00 ч.

14.06.2016 г.

43 ОУ

1. Учител по география и икономика
2. Възпитател – І-ІV клас – 3 места
3. Учител по АЕ
4. Учител по математика и информатика
5. Учител по математика и физика
6. Учител по ФВС
7. Учител по труд и техника – лектор

02/920 82 40

От 15.06.16 г. до 08.07.16 г.

14.06.2016 г.

СДГ № 60

1. Учител по музика – 0,5 щат
2. Детски учител

02/857 33 29

До 31.07.16 г.

13.06.2016 г.

56 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 5 места

02/826 11 77
02/826 13 87

До 21.06.16 г.
Събеседване на 22.06.2016 г. от 10:00 ч.

13.06.2016 г.

 

8 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 3 места
2. Възпитател в начален етап с английски език
3. Учител в ПГ

02/871 90 35

До 17.06.16 г.

13.06.2016 г.

141 СОУ

1. Учител в подготвителна група
2. Възпитател в подготвителна група – 0,5 щат
3. Начален учител
4. Възпитател в начален етап – 0,5 щат – 2 места
5. Учител по математика и информационни технологии

02/896 01 00

До 27.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

88 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 3 места
2. Учител по математика

02/956 07 49

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 20.06.16 г. от 11:00 ч. за възпитатели
Събеседване на 21.06.16 г. от 11:00 ч. за учител по математика

10.06.2016 г.

 

32 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител по философия на английски език

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

76 ОУ

1. Учител в начален етап І-ІV клас – 2 щата
2. Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап

02/987 43 44

До 20.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

2 СОУ

1. Учител по БЕЛ
2. Учител по математика  

02/955 62 52

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

54 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по физика с АЕ
3. Учител по биология с АЕ
4. Педагогически съветник

02/938 10 69

До 24.06.16 г.

10.06.2016 г.

 

ЦДГ № 93

1. Детски учител

02/862 30 49

До 29.06.16 г.

09.06.2016 г.

 

ОДЗ № 15

1. Детски учител – 2 места
2. Помощник възпитател
3. Помощник готвач

02/938 71 38

До 24.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г.

09.06.2016 г.

 

ЦДГ № 9

1. Детски учител – 2 места

02/920 43 13

От 13.06.16 г. до 29.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г. от 13:00 ч.

09.06.2016 г.

 

60 ОУ

1. Лекторски часове по БЕЛ – 340 часа
2. Лекторски часове по математика – 280 часа
3. Лекторски часове по физика – 108 часа

02/936 68 75

От 14.06.16 г. до 22.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 10:00 ч.

09.06.2016 г.

134 СОУ

1. Възпитател в начален етап

02/931 06 86

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

09.06.2016 г.

10 СОУ

1. Учител в начален етап – 4 места
2. Възпитател І-ІV клас – 2 места
3. Учител в подготвителна група - /по заместване/

02/874 71 78

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г. от 14:00 ч.

09.06.2016 г.

105 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 8 места

02/862 05 73
02/868 35 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 10:00 ч.

09.06.2016 г.

47 СОУ

1. Начален учител

02/952 22 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г.

09.06.2016 г.

97 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Възпитател в прогимназиален етап със специалност биология
3. Начален учител

02/824 23 03

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 14:00 ч.

08.06.2016 г.

60 ОУ

1. Възпитател начален етап І-ІV клас – 2 места
2. Възпитател начален етап V-VІІ клас

02/936 68 75

От 13.06.16 г. до 17.06.16 г.
Събеседване на 21.06.16 г. от 10:00 ч.

08.06.2016 г.

5 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места
2. Възпитател в прогимназиален етап
3. Учител по АЕ – начален етап

02/856 10 65
02/856 50 65

До 16:00 ч. на 15.06.16 г.
Събеседване на 16.06.16 г. от 09:00 ч.

08.06.2016 г.

81 СОУ

1. Учител по РЕ и БЕЛ
2. Учител по ФВС
3. Възпитател в начален етап – 3 места

02/974 55 06
02/974 54 94

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г.

08.06.2016 г.

12 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 6 места

02/943 79 55

До 17.06.16 г.

08.06.2016 г.

102 СОУ

1. Учител по АЕ в начален етап
2. Учител по география и икономика – 0,5 щат

02/938 26 54

До 30.06.16 г.

08.06.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Лекторски часове по музика – 72 часа
2. Лекторски часове по изобразително изкуство – 72 часа

02/920 12 03

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 11:00 ч.

08.06.2016 г.

23 СОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места

02/944 27 81

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г. от 09:00 ч.

08.06.2016 г.

126 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 10 места

02/858 50 45

До 28.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 10:30 ч.

08.06.2016 г.

105 СОУ

1. Хигиенист – 3 места
2. Ръководител компютърен кабинет
3. Учител по математика
4. Учител по труд и техника
5. Педагогически съветник
6. Ресурсен учител
7. Учител по АЕ в начален етап І-ІV клас

02/862 05 73
02/868 35 28

До 24.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 10:00 ч.

08.06.2016 г.

ОДЗ № 2

1. Педагог

02/858 00 19
02/958 66 81

До 29.07.16 г.

08.06.2016 г.

ІV ПУ

1. Учител – теоретично обучение - Технология на продуктите за обществено хранене
2. Учител – практическо обучение - Готварство и сервиране
3. Възпитател – 2 щата
4. Психолог
5. Арттерапевт

02/857 01 59

До 19.08.16 г.
Събеседване на 22.08.16 г. от 13:00 ч.

08.06.2016 г.

ЦДГ № 108

1. Детски учител
2. Помощник-възпитател – 2 места

02/979 15 12

До 31.07.16 г.

07.06.2016 г.

123 СОУ

1. Учител в начален етап – 5 места

02/920 30 23

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 10:30 ч. – 17:00 ч.

07.06.2016 г

ЦДГ № 112

1. Специален педагог в СОП група
2. Помощник – възпитател
3. Детски учител

02/959 29 33

От 15.06.16 г. до 15.08.16 г.

07.06.2016 г

ОДЗ № 28

1. Детски учител - /по заместване/

02/874 90 54

До 16.06.16 г. между 14:00 ч. и 17:00 ч.
Събеседване на 17.06.16 г.

07.06.2016 г

ОДЗ № 47

1. Детски учител – 2 места

02/824 92 76

До 05.08.16 г.

07.06.2016 г

ПГ по телекомуникации

1. Главен счетоводител

02/861 11 61

До 04.07.16 г.
Събеседване на 06.07.16 г. от 09:30 ч.

07.06.2016 г

32 СОУ

1. Учител по математика
2. Учител по английски език в прогимназиален етап
3. Учител по английски език в гимназиален етап – 2 места
4. Учител по география
5. Учител по руски език
6. Учител по БЕЛ
7. Учител по испански език – 0,5 щат
8. Учител по немски език – 0,5 щат
9. Учител по френски и английски език

02/987 43 58

До 24.06.16 г.

07.06.2016 г

49 ОУ

1. Начален учител – 2 места
2. Спасител

02/847 23 30

До 13.06.16 г.

07.06.2016 г

ЧДГ „Палави крачета”

1. Детски учител
2. Помощник - възпитател

0886/333 961

До 01.09.16 г. на e-mail rumyanazhechkova@gmail.com

07.06.2016 г.

47 СОУ

1. Учител по АЕ /лектор – 300 часа годишно/
2. Учител по история и цивилизация
3. Учител по изобразително изкуство и ДТБ
4. Учител по информатика и информационни технологии
5. Учител в подготвителна група
6. Възпитател – 2 места

02/952 22 28

 

До 24.06.16 г.
Събеседване на 28.06.16 г. от 13:00 ч.

07.06.2016 г.

ОДЗ № 127

1. Детски учител

02/859 31 57

До 30.06.16 г.

07.06.2016 г.

ПГИИРЕ „Михай Еминеску”

1. Лекторски часове по Физика и Астрономия – 229 часа
2. Лекторски часове по Химия и ООС – 216 часа
3. Лекторски часове по География и Икономика – 193 часа
4. Лекторски часове по ФВС – 525 часа

02/920 12 03

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 11:00 ч.

07.06.2016 г.

50 ОУ

1. Начален учител
2. Възпитател
3.Учител за ПК
4. Учител по математика и информатика
5. Учител по АЕ
6. Учител по ФВС

02/967 11 86

До 30.07.16 г.

07.06.2016 г.

ЦДГ № 49

1. Детски учител – 2 места

02/936 73 12

До 24.06.16 г.

07.06.2016 г.

177 ОУ

1. Възпитател – начален етап

0878/854 449

До 25.06.16г.
Събеседване на 30.06.16 г.

03.06.2016 г.

ПГ по туризъм „Алеко Константинов”

1. Главен счетоводител

02/997 24 90
02/997 72 23

До 30.06.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 13:30 ч.

03.06.2016 г.

63 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 4 места

02/938 29 26
02/938 28 62

До 23.06.16 г.
Събеседване на 27.06.16 г. от 13:00 ч.

03.06.2016 г.

24 СОУ

1. Учител в начален етап – 2 места
2. Възпитател /Учител в ПИГ/

02/945 73 96

от 31.08.16 г. до 09.09.2016 г.

03.06.2016 г.

51 СОУ

1. Учител по ИЕ
2. Учител по ФВС
3. Учител по бит и технологии

02/952 05 45

До 20.06.16 г.
Събеседване на 23.06.16 г. от 15:00 ч. и на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

02.06.2016 г.

15 СОУ

1. Учител по АЕ – 0,5 щат
2. Възпитател
3. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
4. Учител по технологии и предприемачество – 0,5 щат
5. Учител по НЕ
6. Учител по история и цивилизация

02/938 13 04

До 07.06.16 г.

 

02.06.2016 г.

ОДЗ № 37

1. Детски учител – 2 броя
2. Ресурсен учител – 0,5 броя

02/855 41 19

До 20.06.16 г.

02.06.2016 г.

ОДЗ № 128

1. Детски учител – 2 места

02/822 36 18

До 21.06.16 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч.
Събеседване на 22.06.16 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч.

02.06.2016 г.

ІV ПУ

1. Логопед – 3 щата
2. Готвач
3. Работник кухня
4. Шофьор на училищен автобус

02/857 01 59

До 30.06.16 г.
Събеседване на 04.07.16 г. от 13:00 ч.

02.06.2016 г.

16 ОУ

1. Възпитател в начален курс – 4 места
2. Начален учител
3. Хореограф – лекторски
4. Корепетитор - лекторски

 

5. Касиер – домакин

 

02/938 70 15

До 15.06.16 г.
Събеседване на 16.06.16 г.-17.06.16 г.

 

От 01.07.16 г. до 22.07.16 г.
Събеседване на 27.07.16 г.

02.06.2016 г.

2 СОУ

1. Учител по АЕ
2. Учител по математика
3. Учител по човек и природа
4. Учител по ФВС
5. Учител в ПИГ
6. Лектор по икономика – 486 часа
7. Педагогически съветник

02/955 62 52

До 20.06.16 г.
Събеседване на 22.06.16 г.

02.06.2016 г.

102 СОУ

1. Възпитател в начален етап
2. Учител по музика – ½ щат

02/938 26 54

До 30.06.16 г.

02.06.2016 г.

125 СОУ

1. Възпитател – 3 места
2. Учител по НЕ
3. Учител по РЕ
4. Учител по музика
5. Учител по ФВС
6. Педагогически съветник - /по заместване/

02/875 81 96

До 22.06.16 г.
Събеседване на 24.06.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

153 СУ „Неофит Рилски”

1. Учител по АЕ – ½ щат
2. Учител по изобразително изкуство – ½ щат

02/938 31 43

До 30.06.16 г. на e-mail nrilski153@abv.bg
Събеседване на 04.07.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

134 СОУ

1. Старши учител начален етап
2. Възпитател начален етап

02/931 06 86

До 02.06.16 г.
Събеседване на 03.06.16 г.

30.05.2016 г.

73 СОУ

1. Учител по НЕ в гимназиален етап – 2 места

02/859 94 10

До 10.06.16 г. на e-mail sou73vg@abv.bg

30.05.2016 г.

ОДЗ № 120

1. Детски учител

02/822 32 19

До 14.06.16 г.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 73

1. Детски учител – 2 места

02/824 01 12

До 10.06.16 г.
Събеседване на 14.06.16 г. от 10:00 ч.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 90

1. Детски учител
2. Педагог
3. Помощник-готвач

02/936 04 64
02/938 28 56

До 08.06.16 г.
Събеседване на 09.06.16 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. за учители и педагози; и от 11:00 ч. до 12:00 ч. за помощник-готвач

 

30.05.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Помощник-директор
2. Учител по китайски език
3. Учител по английски език
4. Учител в детска градина
5. Технически сътрудник
6. Медицинска сестра

0896/769 230
02/970 93 63

До 07.06.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 08.06.16 г. от 15:30 – 17:30 ч.

30.05.2016 г.

ОДЗ № 80

1. Детски учител – 2 места

02/859 50 17

До 17.06.16 г.

27.05.2016 г.

11 ОУ

1. Учител по физическо възпитание
2. Учител по физика и математика – 470 часа
3. Възпитател – 3 места

0887/098 966

До 20.06.16 г.

27.05.2016 г.

ЧСОУ „Свети Георги”

1. Учител по география и икономика

 

2. Начален учител
3. Ресурсен учител с английски език

0889/559 880
Ваня Къндова

02/962 87 53
0885/689 971
Деница Иванова

 

До 10.06.16 г. на e-mail st.george.school@wondergroup.eu

27.05.2016 г.

25 ОУ

1. Начален учител с английски език – 3 щата
2. Възпитател в начален етап – 5 щата
3. Учител по математика и физика в прогимназиален етап

02/952 11 70
02/955 29 04

От 01.06.16 г. до 24.06.16 г.
Събеседване на 29.06.16 г. от 09:00 ч.

27.05.2016 г.

7 СОУ

1. Старши учител по АЕ в гимназиален етап

02/987 79 89

До 17.06.16 г.

27.05.2016 г.

ЦДГ № 11

1. Детски учител

02/862 31 48

До 24.06.16 г.

27.05.2016 г.

ОДЗ № 13

1. Детски учител

02/979 14 85

До 08.06.16 г.

25.05.2016 г.

ОДЗ № 127

1. Детски учител

02/859 31 57
02/958 92 91

До 06.06.16 г.

25.05.2016 г.

35 СОУ

1. Учител по НЕ

02/866 10 60
02/863 37 31

До 10.06.16 г. на e-mail sou35_dv@abv.bg

25.05.2016 г.

56 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места

02/826 11 77
02/826 13 87

До 27.05.16 г.
Събеседване на 30.05.16 г. от 13:00 ч.

25.05.2016 г.

ЦДГ № 124

1. Детски учител

02/952 29 28

От 30.05.16 г. до 15.06.16 г.

20.05.2016 г.

52 ОУ

1. Лектор по НЕ – 200 часа годишно

02/855 20 54

До 28.06.16 г.
Събеседване на 30.06.2016 г.

20.05.2016 г.

128 СОУ

1. Учител начален етап – 1 щат
2. Възпитатели начален курс
3. Учител по НЕ – 1 щат

02/884 03 81

До 08.06.16 г.
Събеседване на 09.06.2016 г. от 12:00 ч.

20.05.2016 г.

51 СОУ

1. Учител по информатика и информационни технологии
2. Начален учител
3. Учител по философия

02/952 05 45
02/952 11 49

До 31.05.16 г.
Събеседване на 10.06.16 г. от 10:00 ч.

20.05.2016 г.

201 ОУ

1. Учител по математика
2. Начален учител – 2 места

02/992 64 34
02/992 63 14

До 12.07.16 г.
Събеседване на 14.07.16 г. от 09:00 ч.

20.05.2016 г.

ОДЗ № 93

1. Детска учителка – 2 места

02/856 28 69
02/855 70 42

До 17.06.16 г.

16.05.2016 г.

54 СОУ

1. Начален учител – 2 места

02/938 10 69

От 16.05.16 г. до 06.06.16 г.

16.05.2016 г.

30 СОУ

1. Учител в начален етап
2. Учител по испански език
3. Учител по немски език

02/822 17 85

До 10.06.16 г.

16.05.2016 г.

95 СОУ

1. Учител в начален етап – 2 места
2. Възпитател – 6 места

02/945 03 46
02/945 03 65

До 01.06.16 г.
Събеседване на 02.06.16 г.

16.05.2016 г.

141 ОУ

1. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат

02/896 01 00

До 19.05.16 г. до 12:00 ч.
Събеседване на 19.05.16 г. от 15:00 ч.

16.05.2016 г.

52 ОУ

1. Учител по география и изобразително изкуство – 0,5 щат
2. Учител в ПИГ, начален етап – 3 щата
3. Учител в ПИГ, начален етап – 1 щат /по заместване/
4. Учител в ПИГ 6-7 клас с правоспособност по химия и биология – 1 щат
5. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат
6. Учител по физика и технологии – 0,5 щат
7. Учител по английски език – 1 щат
8. Лектор по физическо възпитание и спорт

02/855 20 54

До 28.06.16 г.
Събеседване на 30.06.16 г.

16.05.2016 г.

32 СОУ

1. Оперативен счетоводител

02/987 43 58

До 31.05.16 г.
Събеседване на 01.06.16 г. от 10:00 ч.

16.05.2016 г.

ЧСОУ по изкуства и чужди езици „Артис”

1. Начален учител
2. Учител в предучилищен клас
3. Възпитател

02/952 65 84

До 15.06.16 г.

11.05.2016 г.

44 СОУ

1. Учител в начален етап – 3 места

02/945 07 11

До 31.05.16 г.
Събеседване на 02.06.2016 г. от 10:00 ч.

11.05.2016 г.

143 ОУ

1. Възпитател в начален етап – 2 места
2. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап

02/846 5167

До 31.05.16 г.

11.05.2016 г.

ЧОУ „Джани РоДари”

1. Учител по китайски език
2. Медицинска сестра

02/970 93 63
0896/769 230

До 26.05.16 г. на e-mail djanirodari_school@abv.bg
Събеседване на 27.05.2016 г. от 15:30 ч. – 17:30 ч.

05.05.2016 г.

ОДЗ 67

1. Детски учител – 3 щата
2. Помощник възпитател – 3 щата

02/870 41 92
0884/801 510

До 20.05.16 г.
Събеседване на 26.05.2016 г.

05.05.2016 г.

139 ОУ

1. Възпитател

02/866 77 41
02/866 76 41

До 26.05.16 г.
Събеседване на 30.05.2016 г. от 10:00 ч.

04.05.2016 г.

141 ОУ

1. Портиер – 1 щат
2. Работник-поддръжка – 0,25 щат

02/896 01 00

До 12.05.16 г.
Събеседване на 13.05.2016 г. от 14:00 ч.

04.05.2016 г.

105 СОУ

1. Пазач невъоръжена охрана

02/862 05 73
02/868 35 28

До 02.06.16 г.
Събеседване на 02.06.2016 г. от 11:00 ч.

04.05.2016 г.

ІV ПУ

1. Готвач
2. Работник кухня
3. Шофьор на училищен автобус
4. Чистач

02/857 01 59

До 14.05.16 г.
Събеседване до 16.05.2016 г. от 13:00 ч.

04.05.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд”

1. Учител по теория и практика на професията - машинен инженер със специалност в областта на автомобилния транспорт

02/828 45 30

До 12.05.16 г.

03.05.2016 г.

ОДЗ № 140

1. Детски учител – 2 места

0888/088 384

До 27.05.16 г.
Събеседване на 03.06.2016 г. от 10:00 ч.

03.05.2016 г.

93 СОУ

1. Лектор по музика

02/872 21 20

До 09.05.16 г.

03.05.2016 г.

ЧСОУ „Дружба”

1. Начален учител
2. Учител подготвителна група
3. Учител по математика на АЕ
4. Учител по биология на АЕ
5. Училищен психолог

02/934 55 55
0894/466 995

До 31.05.16 г. на e-mail sofia@drujba.org
Събеседване до 15.06.2016 г.


КЪМ АРХИВ -->>