начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РУО - София-град
Дата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

25.04.2017 г.

4 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител в ЦДО – начален етап

8899626
8899726

До 28.04.2017г.
Събеседване на 03.05.2017г. от 11:00ч.

25.04.2017 г.

10 СУ

 1. Работник поддръжка

8747178

До 10.05.2017г.
Събеседване на 12.05.2017г. от 14:00ч.

25.04.2017 г.

134 СУ

 1. Пазач-портиер

9310686

До 05.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г.

25.04.2017 г.

ДГ №64

 1. Детски учител

8242315

До 30.05.2017г.

21.04.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по АЕ

8241131

До 04.05.2017г.

21.04.2017г.

НУИИ

 1. Хигиенист

9876388
9874926

До 28.04.2017г.

21.04.2017г.

ДГ №57

 1. Детски учител

8253820
8253785

До 28.04.2017г.
Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

20.04.2017г.

50 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места
 2. Начален учител – 2 места

9671186
9671181

До 31.05.2017г.

20.04.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист /по заместмване/

9520545

До 25.04.2017г.
Събеседване на 26.04.2017г.  от 10:00ч.

20.04.2017г.

ДГ №144

 1. Помощник-възпитател

9791765

До 05.05.2017г.
Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

20.04.2017г.

ДГ №167

 1. Детски учител /по заместване/

9521610

До 19.05.2017г.
Събеседване на 22.05.2017г. от 10:00ч.

20.04.2017г.

76 ОУ

 1. Заместник – директор по АСД
 2. Учител по математика и информационни технологии /по заместване/
 3. Лекторски часове по физика
 4. Лекторски часове по информационни технологии

9874344
9319388

До 24.04.2017г.

19.04.2017г.

15 СУ

 1. Хигиенист

9381304
9382880

До 25.04.2017г.

19.04.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар

9755495

До 25.04.2017г.
Събеседване на 26.04.2017г.

19.04.2017г.

94 СУ

 1. Домакин

9454663

До 21.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 17:00ч.

19.04.2017г.

НСУ „София“

 1. Начален учител

9559892

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 11:00ч.

19.04.2017г.

ДГ №193

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател

8623049
4274045

До 20.05.2017г.
До 30.04.2017г.

19.04.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история на изкуството, рисуване и композиция

0888960064

До 28.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г.

19.04.2017г.

76 ОУ

 1. Човекът и природата – лекторски часове
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Биология и здравно образование

 

9874344
9319388

До 24.04.2017г.

19.04.2017г.

НГДЕК

Свободни часове по испански език – 6 часа седмично

8277358
0876721730

 

19.04.2017г.

9 ФЕГ

 1. Завеждащ административна служба

9878772
9876402

До 02.06.2017г.
Събеседване на 05.06.2017г. от 10:00ч.

13.04.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител
 6. Медицинска сестра
 7. Заместник директор на ЧЦДГ

0896769230

До 27.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

130 СУ“Стефан Караджа“

 1. Учител по БЕЛ

8470495
0879533327

До 20.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

ДГ № 174

 1. Детски учител- 3 бр.

028621090

До 08.05.2017г.

13.04.2017г.

ДГ № 144

 1. Помощник-възпитател в детска ясла
 2. готвач

029791765

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 13:00ч.

13.04.2017г.

65 ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“

 1. Начален учител

9676936

До 21.04.2017г.
Събеседване на 24.04.2017г. от 14:00ч.

13.04.2017г.

145 ОУ“Симеон Радев“

 1. Домакин

028774136
028754155

До 19.04.2017г.- до 12:00ч.

07.04.2017г.

ДГ №137

 1. Помощник – възпитател – 2 места
 2. Главен готвач
 3. Педагог – 0,5 щат
 4.  

9362087
9362086

До 21.04.2017г.

07.04.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител по ФВС

8298177
0877301491

До 13.04.2017г.

05.04.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език /по заместване/

8777144

До 24.04.2017г.

05.04.2017г.

132 СУ

 1. Учител по БЕЛ – 133 ч.

8562843
8552164

До 13.04.2017г.
Събеседедване на 18.04.2017г. от 14:30ч.

05.04.2017г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство и технологии – 0,5 щат

9924502
0884801768

До 17.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 13:30ч.

05.04.2017г.

ЧОУ „Джани Ро Дари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител
 6. Медицинска сестра

0896769230

До 27.04.2017г.
Събеседване на 28.04.2017г. от 14:00ч.

05.04.2017г.

86 ОУ

 1. Учител в ПГ

9991292

До 19.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

05.04.2017г.

120 ОУ

 1. Хигиенист

8662593

До 20.04.2017г.
Събеседване на 21.04.2017г. от 10:00ч.

05.04.2017г.

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учетил – 2 места
 3. Учител в начален етап

9977072

До 26.04.2017г.
Събеседване на 27.04.2017 г. от 16:00ч.

03.04.2017г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ

8721156

До 18.04.2017г.
Събеседване на 18.04.2017г. от 11:30ч.

03.04.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Заместник директор по АСД

9881131

До 06.04.2017г.

03.04.2017г.

153 СУ

 1. Работник поддръжка – 0,5 щат

9383143

До 19.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

03.04.2017г.

ПГТ

 1. Учител по автотранспортна техника

9732864
9732657

До 07.04.2017г.

31.03.2017 г.

1 ПУ

 1. ЗАС – 0,5 щат

 

0876596406

До 10.04.2017 г.
Събеседване на 20.04.2017 г. от 10:00ч.
  
 

31.03.2017 г.

4.ОУ

 1. Учител в ЦДО в начален етап

9790963
8899626

До 07.04.2017 г.
Събеседване на 18.04.2017 г. от 12:30ч.

31.03.2017 г.

19.СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по ФВС
 3. Начален учител – 2 места
 4. Логопед

9520825
9522484

До 07.04.2017 г.

31.03.2017 г.

27.СУ

 1. Учител по БЕЛ – лектор

0884343965
824415

До 18.04.2017 г.

31.03.2017 г.

ПГФК

 1. Хигиенист

8739500

 

31.03.2017 г.

33 ЕГ

 1. Хигиенист

8241131

До 07.04.2017 г.

29.03.2017 г.

5 ОУ

 1. Начелен учител

8561065
8565065

До 18.04.2017г.
Събеседване на 20.04.2017г. от 10:00ч.

29.03.2017 г

7 СУ

 1. Начален учител

8763709

До 13.04.2017г.

29.03.2017 г

36 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8586148
0879609570

До 07.04.2017г.
Събеседване на 11.04.2017г.  от 10:00ч.

29.03.2017 г

ДГ №63

 1. Детски учител – 2 места
 2. Технически секретар

0886648784

До 06.04.2017г.
Събеседване на 07.04.2017г. от 10:00 ч.

24.03.2017г.

15 СУ

 1. Начален учител /по заместване/

9381304
9382880

До 28.03.2017г.

24.03.2017г.

23 СУ

 1. Старши счетоводител /по заместване/

9443588

До 31.03.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г. от 10:30ч.

24.03.2017г.

163 ОУ

 1. Учител по АЕ

9782394
9781516

До 11.04.2017г.
Събеседване на 19.04.2017г.

24.03.2017г.

ПГЕА

 1. Счетоводител

8956922
8956919
8956910

До 31.03.2017г.

24.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Учител в ЧЦДГ
 5. Начален учител

0896769230

До 30.03.2017г.

21.03.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – прогимназиален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО начален етап – 0,5 щат
 4. Лекторски часове по география и икономика

8960100

До 27.03.2017г.
Събеседване на 28.03.2017г. от 13:30ч.

21.03.2017г.

133 СУ

 1. Учител по ФВС /по заместване/
 2. Учител по руски език /по заместване/

9881131

До 24.03.2017г.

20.03.2017г.

Национален дворец на децата

1.  Заместник-директор по АСД

9202317

До 07.04.2017г.

20.03.2017г.

131 СУ

1.  Учител по испански език /по заместване/

8777144 8747109

До 24.03.2017г.

20.03.2017г.

124 ОУ

1.  Учител по математика
2.  Лектор по музика - 5 ч. седмично

8450108 9450130

До 18.04.2017г.

20.03.2017г.

ЧПГМКГДА

1.  Секретар/по заместване/

0888960064

До 30.03.2017г. Събеседване на 30.03.2017г.

20.03.2017г.

ДГ№167

1.  Детски учител /по заместване/

9521610

До31.03.2017г. Събеседване на 03.04.2017г. от 10:00ч.

20.03.2017г.

СПГТ

1.  Хигиенист

9835130 9833692

До 28.03.2017г. Събеседване на 30.03.2017г.

16.03.2017г.

1 ПУ

 1. Учител специална педагогика – 2 места

0877343655

До 31.03.2017г.

16.03.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист

9878772
9876402

До 30.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г. от 10:00ч.

16.03.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9387015

До 23.03.2017г.
Събеседване на 24.03.2017г.

16.03.2017г.

133 СУ

 1. Учител по руски език /по заместване/

9878570

До 24.03.2017г.

16.03.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по математика - по заместване

0888960064

Събеседване на 30.03.2017г.

15.03.2017г.

2 СУ

 1. Работник поддръжка

9556252

До 05.04.2017г.

15.03.2017г.

ЧСУ П.Р.Славейков“

 1. Начален учител – 0,5 щат

0894480707
9571744

До 28.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г.

15.03.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249145

 

15.03.2017г.

ДГ №129

 1. Детски учител /по заместване/

8582183

До 03.04.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г. от 09:00ч.

15.03.2017г.

ДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До 10.04.2017г.

15.03.2017г.

18 СУ

 1. Домакин
 2. Счетоводител

9880301

До 30.03.2017г.
Събеседване на 31.03.2017г. от 10:00ч.

15.03.2017г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Хигиенист

8611172

До 24.03.2017г.

13.03.2017г.

СМГ

 1. Учител по информаника

9831219

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

13.03.2017г.

19 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ
 3. Психолог
 4. Специалист „Обучение и развитие“
 5. Заместник-директор по УД

9520825
9522484

До 16.03.2017г.

13.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по музика
 4. Педагог в ЧЦДГ

0896769230

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 15:00ч.

10.03.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език с информационни технологии /немски език  /по заместване/

8777144
8747109

До 14.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 12:00ч.

10.03.2017г.

123 СУ

 1. Начален учител в ПИГ – 2 места

9203023

До 24.03.2017г.
Събеседване на 29.03.2017г. от 14:00ч.

10.03.2017г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956

До 24.03.2017г.

 

10.03.2017г.

94 СУ

 1. Педагогически съветник – 0,5 щат

9454663

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 10:00ч.

10.03.2017г.

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

9382818
9382824

До 20.03.2017г.
Събеседване от 21.03.2017г. от 14:00ч. всеки ден

10.03.2017г.

132 СУ

 1. Учител в ЦДО

8562843
8552164

До 21.03.2017г.
Събеседване на 23.03.2017г. от 14:30ч.

10.03.2017г.

81 СУ

 1. Хигиенист – 2 места

9745494
9755495

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г.

08.03.2017г.

30 СУ

 1. Учител по АЕ

8221785

До 30.03.2017г.

08.03.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До 16.03.2017г.
Събеседване на 17.03.2017г. от 12:30ч.

08.03.2017г.

62 ОУ

 1. Учител в ЦДО

0884801720

До 09.03.2017г.

 

08.03.2017г.

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 31.03.2017г.
Събеседване на 03.04.2017г.

08.03.2017г.

93 СУ

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Начален учител в ЦДО

8722120

До 10.03.2017г.
Събеседване от 13.03.2017г. от 10:30ч.

08.03.2017г.

49 ОУ

 1. Спасител – 0,5 щат
 2. Хигиенист – 2 и 0,5 щат
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

8472330

До 24.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

08.03.2017г.

ДГ №153

 1. Детски учител /по заместване/

8822348

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

08.03.2017г.

ЦУТФСПУ

 1. Счетоводител

9632272
0877679173

До 22.03.2017г.
Събеседване на 24.03.2017г. от 10:00ч.

 

06.03.2017г.

5 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител – ПИГ
 3. Хигиенист

8561065
8565065

До 10.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 10:00ч.
.

06.03.2017г.

39 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8859019

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 14730ч.

06.03.2017г.

ПГЕА

 1. Учител иненер, компютърна техника и технологии
 2. Учител по информатика и информационни тенологии
 3. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 4. Портиер
 5. Домакин
 6. Работник поддръжка
 7. Електротехник

8956922
8956919
8956910

До 08.03.2017г.

 

06.03.2017г.

ПГИИ

 1. Счетоводител – 0,5 щат

9367440
0884801478

До 17.03.2017г.

06.03.2017г.

127 СУ

 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

9879254

Събеседване от 07-10.03.2017г. от 12:30ч. всеки ден

06.03.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ
 3. Педагог в ЧЦДГ
 4. Хигиенист

0896769230

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

06.03.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО, прогимназиален етап – 0,5 щат – 2 места
 3. Учител в ЦДО, начален етап – 0,5 щат
 4. Учител по география и икономика – лекторски часове

8960100

До 15.03.2017г.
Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

06.03.2017г.

1 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Хигиенист – 2 места
 3. Специалист по биологичен и информационен мениджмънт
 4. Завеждащ административна служба

9835363

До 10.03.2017г.

 

До 15.03.2017г.

06.03.2017г.

РПЦПППО

 1. Специалист, обучение и развитие

8780234

До 15.03.2017г.

06.03.2017г.

105 СУ

 1. Учител по италиански език

8620573

До 14.03.2017г.
Събеседване на 15.03.2017г. от 10:00ч.

02.03.2017г.

4 ПУ

 1. Учител теоретично обучение - технология на продуктите за обществето хранене
 2. Учител, специален педагог
 3. Логопед

8570159

До 15.03.2017г., събеседване на 16.03.2017г. от 13:00ч.

До 05.04.2017г., събеседване на 06.04.2017г. от 13:00ч.

02.03.2017г.

15 СУ

 1. Домакин

9382880

До 06.03.2017г.

02.03.2017г.

54 СУ

 1. Учител – старши учител начален етап – 2 места

9381187

До 28.03.2017г.

 

02.03.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9943325

До 10.03.2017г.
Събеседване на 13.03.2017г. от 10:00ч.

02.03.2017г.

СМГ

 1. Учител по музика

9831219

До 13.03.2017г.
Събеседване на 14.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

25 ОУ

 1. Начален учител в ПИГ

9521170
9552904

До 17.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО

9382926
9382862

До 17.03.2017г.
Събеседване на 20.03.2017г. от 13:00ч.

28.02.2017г.

101 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9382818
9382824

До 06.03.2017г.
Събеседване на 07.03.2017г. от 14:00ч.

28.02.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Педагогически съветник /по заместване/
 3. Ръководител компютърен кабинет /по заместване/

9881131
9878570

До 02.03.2017г.

28.02.2017г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 10.03.2017г.
Събеседване на 13.03.2017г. от 10700ч.

27.02.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

8241131

До 02.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

27.02.2017г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ

8628363
8622966

До 02.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 11:00ч.

27.02.2017г.

НУИИ

 1. Общ работник – 0,5 щат

9876388
9874926

До 31.03.2017г.

27.02.2017г.

2 СУ

 1. Начален учител

9556252

До 30.03.2017г.

24.02.2017г.

25 ОУ

 1. Хигиенистка

9552904
9532741

До 17.03.2017г.
Събеседване на 21.03.2017г. от 14:00ч.

24.02.2017г.

ДГ №18

 1. Психолог – 0,5 щат

9437641
9437954

До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г. от 10:00ч.

24.02.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Заместник директор в ЧЦДГ
 3. Медицинска сестра
 4. Помощник възпитател
 5. Хигиеникт

0896769230

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017г. от 16:00ч.

24.02.2017г.

1 ПУ

 1. Учител специална педагогика – 2 места

0877343655

До 09.03.2017г.

22.02.2017г.

20 ОУ

 1. Учител по Човек и природа

9521304

 

22.02.2017г.

105 ОУ

 1. Учител в начален етап

8620573

До  03.03.2017г.
Събеседване на 06.02.2017г. от 10:00ч.

22.02.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в група ЦДО – 0,5 щат
 3. Учител по география и икономика – лекторски часове
 4. Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество – лекторски часове
 5. Учител по химия и човекът и природата – лекторски часове

8960100

До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г. от 14:00ч.

22.02.2017г.

ПГТ

 1. Лектор по химия и опазване на околната среда – 9 часа лекторски

9732864
9732657

До 24.02.2017г.

22.02.2017г.

ДГ №138

 1. Счетоводител – 0,5 щат
 2. Общ работник
 3. Помощник готвач
 4. Работник в кухня
 5. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

 

22.02.2017г.

125 СУ

 1. Учител в начален етап в ЦО

8758196
8758197

До 09.03.2017г.
Събеседване на 10.03.2017г. от 10:00ч.

22.02.2017г.

ЧДГ „Симба“

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател

8134836
0892467060

 

20.02.2017г.

120 ОУ

 1. Начален учител

8662593

До 23.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 10:00ч.

20.02.2017г.

ДГ №200

 1. Детски учител

9670046

До  27.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 13:00ч.

20.02.2017г.

177 ОУ

 1. Учител по музика

0878854449

До 06.03.2017г.
Събеседване на 09.03.2017г. от 13:00ч.

17.02.2017г.

21 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат

9624689

До 23.02.2017г.

17.02.2017г.

61 ОУ

 1. Работник, поддръжка на сгради – 0,5 щат

9345489

До  24.02.2017г.

17.02.2017г.

117 СУ

 1. Учител по философски цикъл

9942111
0884701219

 

17.02.2017г.

192 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорг

9922093

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 11:00ч.

17.02.2017г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. ЗАС

8720047

До 24.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 14:30ч.

17.02.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител начална педагогика
 2. Помощник възпитател
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Хигиенист
 5. Медицинска сестра
 6. Педагог в ясла

0896769230

До 23.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 13:00ч.

17.02.2017г.

ЧПГМКГДА

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика

0888374238

До 05.03.2017г.
 

17.02.2017г.

105 СУ

 1. Учител по математика

8620573

До 03.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

 

 1. Технически изпълнител

8263801

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 12:30ч.
До 20.02.2017г.

16.02.2017г.

42 ОУ

 1. Учител по математика и информатика /по заместване/

8403458

До  17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 14:00ч.

16.02.2017г.

102 ОУ

 1. Логопед – 0,5 щат

9382654

До 24.02.2017г.

16.02.2017г.

141 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в начален етап в ЦДО 0,5 щат

8960100

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г. от 13:30ч.

16.02.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Завеждащ административна служба

9201203

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

ДГ №63

 1. Детски учител – 2 места
 2. Педагог в ясла

0886648784

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

ДГ №137

 1. Домекин

9362087
9362086

До 06.03.2017г.
 

16.02.2017г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Счетоводител

9560749

До 02.03.2017г.
Събеседване на 06.03.2017г. от 10:00ч.

16.02.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ

9881131
9878570

До 22.02.2017г.
Събеседване на 24.02.2017г. от 11:00ч.

15.02.2017г.

61 ОУ

 1. Заместник – директор по АСД

9345489

До 17.02.2017г.

15.02.2017г.

81 СУ

 1. Начален учител в ЦДО
 2. Библиотекар
 3. Учител по АЕ

9755495
9745494

До  22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г.

15.02.2017г.

72 ОУ

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

9295350

До 10.03.2017г.
Събеседване на 15.03.2017г. от 14:00ч.

15.02.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство

9943325

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

15.02.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Главен счетоводител

8720108
9710175

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017г. от 9:00ч.

15.02.2017г.

ДГ №2

 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед

8580019
9586681
0894770421

 

15.02.2017г.

ДГ №7

 1. Детски учител – 3 места
 2. Медицинска сестра – 2 места

8589108
8694511

До 05.05.2017г.
Събеседване на 10.05.2017г. от 10:00ч.

14.02.2017г.

11 ОУ

 1. Учител по музика

0887098966
8627348

До 24.02.2017г.

14.02.2017г.

23 СУ

 1. Учител по АЕ

9443588

До  16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

14.02.2017г.

ПГФК

 1. Учител по биология и здравно образование

8739500

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 15:30ч.

14.02.2017г.

ДГ №64

 1. Детски учител/старши учител

 

 1. Медицинска сестра в детска ясла

8242315
0884801696

До 22.02.2017г.
Събеседване на 23.02.2017г.
До 28.02.2017г.
Събеседване на 01.03.2017г.

13.02.2017г.

9 ФЕГ

 1. Хигиенист

9878772
9876402

До 27.02.2017г.
Събеседване на 28.02.2017г. от 10:00ч.

13.02.2017г.

17 СУ

 1. Учител по ФЕ

 

 1. Педагогически съветник

8217188
9203050

До  24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 11:30ч.
Събеседване на 28.02.2017г. от 11:30ч.

13.02.2017г.

94 СУ

 1. Заместник директор по АСД

9454663

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 10:00ч.

13.02.2017г.

97 СУ

 1. Ресурсен учител

8242303
sou97@abv.bg

До 22.02.2017г.

13.02.2017г.

123 СУ

 1. Начален учител - ПИГ

9203023

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

13.02.2017г.

ПГСС „Бузема“

 1. Ресурсен учител

8563458

До 17.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г. от 14:30ч.

13.02.2017г.

ДГ №112

 1. Завеждащ административна служба

9592933/20

До 28.02.2017г.

10.02.2017г.

56 СУ

 1. Учител в ЦДО /по заместване/

8261177
8261387

До 14.02.2017г.
Събеседване на 15.02.2017г. от 10:00ч.

10.02.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

9366755

От  24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 14:00ч.

09.02.2017г.

14 СУ

 1. Учител по НЕ

8313732

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 13:00ч.

09.02.2017г.

56 СУ

 1. Хигиенист /по заместване/

8261177
8261387

От  16.02.2017г.

09.02.2017г.

116 ОУ

 1. Учител по биология и ЗО, и химия и ООС и изобразително изкуство /по заместване/
 2. Лектор по музика – 110 ч.

9942301

До 15.02.2017г.

09.02.2017г.

26 СУ

 1. Начален учител в група за ЦДО /по заместване/

8573023
8570129

До 15.02.2017г.

 

09.02.2017г.

ЧСУ „Дружба“

 1. Учител по география и икономика

9345555
0894466995

До 15.02.2017г.
Събеседване на 20.02.2017г.

09.02.2017г.

138 СУ

 1. Учител по АЕ

8720537
8723917

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 10:00ч.

09.02.2017г.

123 СУ

 1. Учител по история и география

9203023

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 14:00ч.

09.02.2017г.

4 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8899726
8899626

До 01.03.2017г.
Събеседване на 02.03.2017 г. от 10:30ч.

09.02.2017г.

12 СУ

 1. Учител по АЕ

9437956
9437952

До 28.02.2017г.

07.02.2017 г.

171.ОУ

 1. Педагогически съветник – ¼ щат
 2. Логопед – ¼ щат

 

02/991 75 54

До 08.02.2017 г. до 12:00 часа
Събеседване на 08.02.2017 г. от 13:00 часа
  
 

07.02.2017 г.

138.СУ

 1. Ресурсен учител – 1 място

02/872 05 37
02/872 39 17

До 10.02.2017 г.
Събеседване на 13.02.2017 г. от 10:00 часа

07.02.2017 г.

12.СУ

 1. Учител по английски език – гимназиален етап – профилирана подготовка– 1 място

02/943 79 52
02/943 79 56

До 27.02.2017 г.

07.02.2017 г.

131.СУ

 1. Учител по БЕЛ с чужд език /испански,немски или руски език/

02/8777 144
02/8747 109

До 10.02.2017 г.
Събеседване на 10.02.2017 г. от 9:00 до 13:00 часа

07.02.2017 г.

63.ОУ

 1. Лекторски часове по музика – 9 ч. седмично

02/938 29 26
02/938 28 62

До 17.02.2017 г.
Събеседване на 20.02.2017 г. от 13:00 часа

07.02.2017 г.

85.СУ

 1. Учител в група за целодневно обучение в пети клас – 1 щат

02/945 81 64
02/840 63 30

До 21.02.2017 г.
Събеседване на 22.02.2017 г. от 14:00 часа

07.02.2017 г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 2 места

02/971 00 56

 До 09.02.2017 г. в деловодството
Събеседване на 10.02.2017 г.

03.02.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител
 2. Логопед
 3. Психолог

0877343655

До 13.02.2017г.

03.02.2017г.

28 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване до завръщане на титуляра/

8223183
8295172
8295166

От  16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

48 ОУ

 1. Психолог

8313087
8310120

До 24.02.2017г.

03.02.2017г.

74 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9346617
9346616
9346619

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

 

03.02.2017г.

105 СУ

 1. Учител по математика

8620573

До 12.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

СПГЕ

 1. Хигиенист

8720047

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

03.02.2017г.

ДГ №90

 1. Помощник-възпитател

9360464
9382856

До 13.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 11:00ч.

03.02.2017г.

55 СУ

 1. Учител по руски език
 2. Начален учител /АЕ/НЕ
 3. Счетоводител
 4. Хигиенистка

8771297

До 17.02.2017г.

02.02.2017 г.

НУТИ

 1. Учител по АЕ

8929180

 

02.02.2017 г

ДГ №185

 1. Помощник възпитател – 2 места

9791138

От  06.02.2017г.
Събеседване на 22.02.2017г. от 13:00ч.

02.02.2017 г

ДГ №66

 1. Учител
 2. Помощник възпитател

9923146

До 06.02.2017г.
Събъседване на 10.02.2017г.

02.02.2017 г

33 ЕГ

 1. Учител по химия и биология

9250058

До 08.02.2017г.

 

02.02.2017 г

75 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Учител по математика

9200136

До 24.02.2017г.
Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

02.02.2017 г

175 ОУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат

9982084

До 15.02.2017г.

02.02.2017 г

ДГ №19

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8661230

До 15.02.2017г.
Събеседване на 16.02.2017г. от 13:00ч.

02.02.2017 г

ССУ „Ген. Владимир Стойчев“

 1. Учител по математика /по заместване/

8703481

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

02.02.2017 г

119 СУ

 1. Учител в начален етап в ПИГ

8701008

До 10.02.2017г.

02.02.2017 г

19 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Хигиенист

 

9520825
9522484

До 17.02.2017г.

31.01.2017г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 13:00ч.

31.01.2017г.

141 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО в прогимназиален етап – 0,5 щат

8960100

До 09.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

31.01.2017г.

191 ОУ

 1. Технически секретар

0884801766

До 10.02.2017г.

31.01.2017г.

ПГПСС

 1. Ресурсен учител

8563458

До 06.02.2017г.
Събеседване на 07.02.2017г. от 10:00ч.

31.01.2017г.

НПГПТО

 1. Учител по БЕЛ

8056912

До 01.02.2017г.

31.01.2017г.

69 СУ

 1. Начален учител в ПИГ
 2. Учител по математика

9791806
9791805

.

31.01.2017г.

СГСАГ

 1. Секретар

8661271

До 03.02.2017г.

30.01.2017г.

3 СУ

 1. Хигиенист

8221661

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 11:00ч.

30.01.2017г.

105 СУ

 1. Домакин

8620573

До 13.02.2017г.
Събеседване на 14.02.2017г. от 10:00ч.

30.01.2017г.

ДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 10.02.2017г.
.

30.01.2017г.

СПГЕ

 1. Хигиенист

8720047

До 07.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

30.01.2017г.

123 СУ

 1. Ресурсен учител със специална педагогика

9203023

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 14:00ч.

30.01.2017г.

ПГЕА

 1. Заместник директор по УД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника и технологии
 3. Учител инженер, специалност телекомуникации
 4. Учител по информатика и информационни технологии
 5. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 6. Учител по АЕ
 7. Учител по физическо възпитание и спорт
 8. Портиер – 0,5 щат
 9. Огняр – 0,5 щат
 10. Снабдител – 0,5 щат
 11. Домакин – 0,5 щат
 12. Работник поддръжка – 2 места
 13. Електротехник
 14. Хигиенист
 15. Водопроводчик

8956922
8956919
8956910

До 03.02.2017г.

30.01.2017г.

8 СУ

 1. Учител по информационни технологии, начален и прогимназиален етап

8719035

До 02.02.2017г.

30.01.2017г.

ДГ №165

 1. Работник кухня /по заместване/

8720102

До 28.02.2017г.

27.01.2017 г.

15 СУ

 1. Начален учител /по заместване/

9381304
9382880

До 02.02.2017г.

27.01.2017 г

45 ОУ

 1. Учител в ГЦО

8221410

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

27.01.2017 г

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Психолог
 4. Учител по АЕ

9977072

До 09.02.2017г.
Събеседване на 10.02.2017г. от 10:00ч.
.

27.01.2017 г

ПГ по Телекомуникации

 1. Системен администратор – 0,5 щат

8611172

До 02.02.2017г.

27.01.2017 г

23 СУ

 1. Учител по математика

9443588

До 06.02.2017г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

27.01.2017 г

ДГ №79

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8682149
0884801655

До 31.01.2017г.
Събеседване на 31.01.2017г. от 11:00ч.

27.01.2017 г

83 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9923060
0884801763

До 03.02.2017г.

25.01.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Учител в ЧЦДГ с АЕ
 5. Учител по китайски език
 6. Педагог в ясла

0896769230

 

До 03.02.2017г.

25.01.2017г.

113 СУ

 1. Учител по биология и химия

8220329
9204086

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 10:30ч.

25.01.2017г.

10 СУ

 1. Начален учител

8747178

До 09.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.
.

25.01.2017г.

37 СУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат

8263801

До 08.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

25.01.2017г.

49 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник
 3. Ресурсен учител – 2 места
 4. Хигиенист – 0,5 щат

8472330

До 07.02.2017г.

24.01.2017г.

1 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител начален етап за ЦДО
 3. Хигиенист – 2 места

9835363

До 27.01.2017 г.

До 03.02.2017г.

24.01.2017г.

3 СУ

 1. Домакин

8221661

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 11:00ч.

24.01.2017г.

ДГ №142

 1. Логопед – 0,5 щат

9546020

До 03.02.2017г.
.

24.01.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Заместник директор по УД – 0,5 щат
 2. Заместник директор по АСД – 0,5 щат
 3. Библиотекар

9710056

До 26.01.2017г.

Събеседване на 30.01.2017г.

24.01.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Педагогически съветник
 3. Учител по математика
 4. Начален учител

8263801

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 10:00ч.

24.01.2017г.

ДГ №93

 1. Психолог – 1 и 0,5 щат
 2. Детегледачка

8562869
8557042

До 03.02.2017г.

20.01.2017г.

44 СУ

 1. Учител в начален етап - ЦДО

8452782

До 25.01.2017 г.

20.01.2017г

36 СУ

 1. Хигиенистка

8586148
0879609570

До 17.02.2017г.

20.01.2017г

81 СУ

 1. Учител в начален етап – ЦДО – 2 места

9755495
8854966

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г.

20.01.2017г

157 ГИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9710056

До 25.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от

20.01.2017г

ДГ №37

 1. Помощник възпитател
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,5 щат
 4. Логопед – 0,5 щат
 5. Учител по музика – 0,5 щат

8554119

До 27.01.2017г.
Dg37sofia@abv.bg

20.01.2017г

ДГ №78

 1. Педагог – 0,5 щат

8875333
8857676

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 13:00ч.

20.01.2017г

30 СУ

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по математика и информационни технологии
 3. Свободни часове за учител по технологии, ДБТ, Технологии и предприемачество – 176 ч.

8221785

До 03.02.2017г.

20.01.2017г

49 ОУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Педагогически съветник

8472330

До 03.02.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

20.01.2017г

125 СУ

 1. Педагогически съветник /по заместване/

8758196

До 03.02.2017г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 10:00ч.

20.01.2017г

15 СУ

 1. Ресурсен учител

9381304

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

5 ОУ

 1. Учител в ПИГ

8561065
8565065

До 27.01.2017 г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ – чл.68,т.3
 2. Учител в ПИГ – 2 места по чл.68,т.1

9387015

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г.

19.01.2017г.

18 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

9880301

До 07.02.2017г.
Събеседване на 09.02.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

33 ОУ

 1. Ресурсен учител

8242377

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

36 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8586148
0879609570

До 07.02.2017г.
Събеседване отна 08.02.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

55 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Начален учител с АЕ/НЕ
 3. Учител по ФВС
 4. Счетоводител
 5. Хигиенистка

8771297

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по история
 2. Учител – лектор по география

9874344
9319388

До 25.01.2017г.

19.01.2017г.

88 СУ

 1. Учител по АЕ

9560749

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

19.01.2017г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8892527
9784888

До 23.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г. от 14:30ч.

19.01.2017г.

140 СУ

 1. Ресурсен учител – 2 места

9343373
9346449

До 25.01.2017г.

19.01.2017г.

ДГ №47

 1. Детски учител

8249145

 

19.01.2017г.

ДГ №61

 1. Логопед

8709377

До 26.01.2017г.
Събеседване на 27.01.2017г.

19.01.2017г.

ДГ №112

 1. Специален педагог
 2. Готвач

9592933
9592920

До 31.01.2017г.

19.01.2017г.

6 ОУ

 1. Учител в ПИГ /по заместване/

9881713

До 27.01.2017г.

19.01.2017г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по руски език – 102 ч.

9316053

До 01.02.2017г.
Събеседване на 03.02.2017г. от 10:00ч.

17.01.2017г.

27 СУ

 1. Ресурсен учител

8244815
0879906360

До 20.01.2017 г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

17.01.2017г.

29 СУ

 1. Ресурсен  учител

8319119

До 20.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 14:30ч.

17.01.2017г.

34 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8594131

До 27.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 11:30ч.

17.01.2017г.

96 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Учител по АЕ

8268342
8268339

До 01.02.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

17.01.2017г.

ПГ по транспорт

 1. Атомеханик

9732864
9732657

До 19.01.2017г.

16.01.2017г.

7 СУ

 1. Хигиенистка

9876370

До 20.01.2017 г.

16.01.2017г.

20 ОУ

 1. Ресурсен учител

9521304

До 30.01.2017г.

16.01.2017г.

35 СУ

 1. Учител по биология и химия

8661060

sou_dv@abv.bg

16.01.2017г.

36 СУ

 1. Учител по математика и информатика

8586148
0879609570

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител

8263801

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

42 ОУ

 1. Ресурсен учител

8403458

До 24.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г. от 16:00ч.

16.01.2017г.

104 ОУ

 1. Учител в ЦДО

8585192
8585124

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 10:00ч.

16.01.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ

9878570

До 27.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 12:40ч.

16.01.2017г.

ДГ №81

 1. Старши детски учител

8221882

До 31.01.2017г.
Събеседване на 02.02.2017г. от 11:00ч.

13.01.2017г.

153 ССУ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда

9383143
8372190

До 07.02.2017 г.
Събеседване на 08.02.2017г. от 13:00ч.

13.01.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ

8720037

До 20.01.2017г.
Събеседване на 25.01.2017г.  от 12:30ч.

13.01.2017г.

ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 1. Учител по БЕЛ

8611161
8611172

До 20.01.2017г.

13.01.2017г.

94 СУ

 1. Учител по БЕЛ Учител в Подготвителен клас

9454663

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

65 ОУ

 1. Лекторски часове по информационни технологии – 7 ч. седмично

9676936

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г. от 13:00ч.

13.01.2017г.

58 ОУ

 1. Хигиенист

9366755

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 14:00ч.

13.01.2017г.

НТБГ

 1. Учител по НЕ

9520857
9157931

До 16.02.2017г.
Събеседване на 17.02.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

ДГ №64

 1. Психолог
 2. Медицински сестри – 2 места
 3. Учител по заместване

8242315

До 25.01.2017г.

13.01.2017г.

5 ОУ

 1. Хигиенист

8561065
8565065

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 10:00ч.

13.01.2017г.

81 СУ

 1. Начален учител
 2. Начален учител в ЦДО
 3. Библиотекар
 4. Хигиенист – 2 места

9745494
9755495

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г.

13.01.2017г.

25 ОУ

 1. Портиер – 2 места

9552904
9532741

До 10.02.2017г.
Събеседване на 13.02.2017г. от 14:00ч.З

12.01.2017г.

61 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9346747

До 20.01.2017 г.

12.01.2017г.

79 СУ

 1. Учител в ЦДО

8253811

До 18.01.2017г.
Събеседване на 19.01.2017г.  от 13:00ч.

12.01.2017г.

ДГ №124

 1. Логопед – 0,5 щат

9522028

До 27.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

12.01.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Логопед
 3. Психолог

0877343655

До 19.01.2017г.

12.01.2017г.

70 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

8277492

До 31.01.2017г.

12.01.2017г.

ДГ №12

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

0884801652

До 25.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

12.01.2017г.

170 СУ

 1. Ресурсен учител

8923082
9823086

До 20.01.2017г.

12.01.2017г.

85 СУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

9458164
8406330

До 31.01.2017г.
Събеседване на 01.02.2017г. от 14:00ч.

12.01.2017г.

77 ОУ

 1. Учител по информационни технологии

8264163

До 27.01.2017г.
Събеседване на 30.01.2017г. от 13:00ч.

12.01.2017г.

ДГ №73

 1. Детски учител

0876643185

До 23.01.2017г.
Събеседване на 24.01.2017г. от 10:00ч.

10.01.2017 г.

74 СУ

 1. Учител по АЕ

9346617
9346616
9346619

До 16.01.2017 г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

10.01.2017 г

92 ОУ

 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Психолог – 0,5 щат

8284726
8284733

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г.

10.01.2017 г

104 ОУ

 1. Хигиенист

8585192
8585124

До 18.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

10.01.2017 г

ПГЕА

 1. Заместник –директор по УВД
 2. Учител инженер, специалност Компютърна техника
 3. Учител инженер специалност телекомуникации
 4. Учител по АЕ – 0,5 щат
 5. Огняр
 6. Снабдител
 7. Работник поддръжка
 8. Хигиенист

8956922
8956919
8956910

До 20.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №88

 1. Логопед – 0,5 щат

9788232
0884801616

До 20.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

10.01.2017 г

122 ОУ

 1. Ресурсен учител

8664995

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №165

 1. Работник кухня

8720102

До 29.01.2017г.

10.01.2017 г

37 СУ

 1. Учител по математика
 2. Начален учител

8263801

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 12:30ч.

10.01.2017 г

26 СУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

8573023
8570129

До 16.01.2017г.

10.01.2017 г

ДГ №90

 1. ЗАС

9360464
9383856

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г. от 12:00ч.

10.01.2017 г

ДГ №95

 1. Учител в подготвителна група – 2 места

0885922796

До 20.01.2017г.
Събеседване на 26.01.2017г. от 13:00ч.

10.01.2017 г

ЧСУ „Кралица София Испанска“

 1. Начален учител

4833353

До 16.01.2017г.
Събеседване на 18.01.2017г.

09.01.2017г.

20 ОУ

 1. Учител по НЕ в начален етап

9521304

До 23.01.2017 г.

09.01.2017г.

41 ОУ

 1. Главен счетоводител

9878847
9890127

До 23.01.2017г.
Събеседване на 24.01.2017г. от 10:30ч.

09.01.2017г.

76 ОУ

 1. Лектор по АЕ – 2-3 клас
 2. Лектор по изобразително изкуство – 5-7 клас

9874344
9319388

До 16.01.2017г.

09.01.2017г.

118 СУ

 1. Учител в ПИГ в начален етап – 2 места

8750362
740165

До 13.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 14:00ч.

09.01.2017г.

171 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 420 ч.

9917554

До 11.01.2017г.
Събеседване на 11.01.2017г. от 15:00ч.

09.01.2017г.

176 ОУ

 1. Учител по АЕ

9963213

До 19.01.2017г.
Събеседване на 20.01.2017г. от 10:00ч.

09.01.2017г.

ЧНУ „Прогресивно образование“

 1. Начален учител – 2 места
 2. Лектолски часове по НЕ
 3. Лекторски часове по испански език
 4. Учител по АЕ с втори  испански език
 5. Учител по математика и информатика
 6. Учител по ЧП – 0,5 щат
 7. Учител по история и география
 8. Лекторски часове по музика
 9. Лекторски часове по ИИ
 10. Лекторски часове по хореография
 11. Лекторски часове по драма
 12. Учител по физическо възпитание и спорт

0882944489

До 18.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

09.01.2017г.

ДГ №126

 1. Детски учител

8220578
8223456

До 11.01.2017г.

06.01.2017г.

4 ОУ

 1. Учител по АЕ

8899626
8899726

До 12.01.2017 г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 11:30ч.

06.01.2017г.

55 СУ

 1. Начален учител
 2. Ресурсен учител

8771297

 

06.01.2017г.

64 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9613436

До 25.01.2017г.

06.01.2017г.

126 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учители в ЦДО – 2 места

8585045
8593161

До 13.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 10:30ч.

06.01.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по ФВС – начален етап

9943325

До 16.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

06.01.2017г.

НПМГ

 1. Технически секретар
 2. Завеждащ тихническа административна служба и архив

8628363
8622966

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 10:00ч.

06.01.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по АЕ в ЧОУ
 2. Учител по АЕ в ЧЦДГ
 3. Учител по бЕЛ
 4. Учител по китайски език
 5. Помощник-готвач

0896769230

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 15:00ч.

05.01.2017г.

1 ПУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО – 0,5 щат
 3. Логопед
 4. Психолог

0877343655

До 09.01.2017 г.

05.01.2017г.

52 ОУ

 1. Помощник-възпитател в ПГ /по заместване/

8552054

До 20.01.2017г.
Събеседване на 23.01.2017г.

05.01.2017г.

60 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат

9366875

До 17.01.2017г.
Събеседване на 18.01.2017г. от 14:00ч.

05.01.2017г.

37 СУ

 1. Педагогически съветник
 2. Учител по БЕЛ

8263801

До 13.01.2017г.
Събеседване на 16.01.2017г. от 12:00ч.

05.01.2017г.

63 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО

9382926
9382862

До 16.01.2017г.
Събеседване на 17.01.2017г. от 13:00ч.

05.01.2017г.

108 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

8892527
9784888

До 12.01.2017г.
Събеседване на 13.01.2017г. от 13:30ч.

05.01.2017г.

ПГСТТ

 1. Технически секретар

9874108

До 27.01.2017г.

05.01.2017г.

ДГ №134

 1. Учител в логопедична група

9522919
0884801411

До 12.01.2017г.

03.01.2017г.

СПГТ

 1. Учител по АЕ

9833958
9835130

До 06.01.2017 г.

03.01.2017г.

РУО София-град

 1. Специалист - деловодител

 

9356060

До 06.01.2017г.


КЪМ АРХИВ -->>