къде съм ...> новини, съобщения ...  
 

чужди езици


09.06.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО

УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Уважаеми/а господин/госпожо директор,
Уважаеми преподаватели,

Представям на Вашето внимание новия проект на ИНТЕГРАЛ „Образователни програми” и Международна Фондация “Св. св. Кирил  и  Методий”, който стартира това лято, през м.август – Британско лятно езиково училище на море.
Проектът дава възможност на ученици между 10 и 14 години да подобрят нивото на владеене на английски език чрез работа с британски преподаватели и аниматор, в атмосферата на цялостна английска среда, пренесена на българското Черноморие - в едно от най-уникалните природни кътчета на България, местността Аркутино.

Приложение: съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град

Светла Димитрова
началник на рио, софия-град
(Съгласно Заповед № рд 10-1067/03.06.2010 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката)


15.04.2010г.


Резултати от Националния кръг на олимпиадата по английски език – 27.03.2010 г. гр.Кърджали.13.04.2010г.


П Р О Т О К О Л
за резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език- 27.03.2010 Г.


С П И С Ъ К
на предложените участници от областния кръг на олимпиадата по френски език на 27.03.2010 г.
на вниманието на Националната комисия София – град


12.04.2010г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 16 април, 2010 г., от 9.00 часа,   в хотел Принцес, Opal Hall,  ще се проведе ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, организирана от издателство PONS, позната още като CAMBRIDGE DAY 2010.

Моля, желаещите да заявят участието си  до 13.04.2010 г. на тел.843 20 70 или на  адрес     info@pons.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град
08.04.2010г.


Списък на учениците,
класирани за националния кръг на олимпиадата по испански език,
който ще се проведе на 17.04.2010г. в 22 СОУ от 10 часа.


Списък на учениците,
класирани за националния кръг на Националното състезание по италиански език,
който ще се проведе на 24.04.2010г. в 105 СОУ от 10 часа.22.03.2010г.

 

ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информационно-библиотечният център за преподаватели по английски език към Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/  ви кани да участвате в поредицата от срещи от серията  SHORT STORY BOOK CLUB:

      25 март 2010 г. - Обсъждане на разказа “Катедралата” на Реймънд Карвър . Водещ на тренинга  - Брендън Юхас, доброволец от Корпуса на мира.
Срещата ще се проведе  от 14.00ч.  до 15.00 ч. в ДИУУ, стая 310, етаж 3.

      31 март 2010 г  -  Съставяне на текстове, алтернативни методи на оценяване;
Кратък очерк на Американската образователна система
Лектор: Джозеф Хер, преподавател н Англо-Американското училище в София
Срещата ще се проведе на 31.03.2010 г. в Британската библиотека в ДИУУ, стая № 310, ет.3 в две сесии: от 10.00ч до 11.30 ч.   и    от 14.00ч. до 15.30 ч.

Моля, потвърдете участието си и за двете срещи на тел.  808 07 11,   957 14 81 или на ел.адрес: bclibrary@mail.orbitel.bg 

  
25 март 2010 г. – Представяне на новия българо-английски речник  на издателство “Наука и изкуство”.
Срещата ще се проведе от 18.00 ч. във 2-ра зала на Софийски университет “Климент Охридски”

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град18.03.2010г.


ВАЖНО!!!

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език – 06.03.2010 г. и списък на предложените от областната комисия ученици за  арбитраж  от Националната комисия.

СПИСЪК на учениците от 8 клас, класирани за областен кръг на олимпиадата по английски език 06.03.2010г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 06.03.2010Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 06.03.2010 Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11 КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 06.03.2010 Г. ГР.СОФИЯ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС, КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 06.03.2010 Г., ГР.СОФИЯ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ  НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ – 06.03.2010

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град08.03.2010г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧЛИЩА

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме за предстоящите обучителни събития за учители по английски език в ДИУУ през март 2010 година.
  15.03.2010 г. –“Оценяване резултатите от образователния процес по английски език” /прогимназиален етап/
   17.03.2010 г. – “Оценяване резултатите от образователния процес по английски език” /прогимназиален етап/
   18.03.2010 г. – “Оценяване резултатите от образователния процес по английски език” /гимназиален етап/
   19.03.2010 г. – “Оценяване резултатите от образователния процес по английски език” /гимназиален етап/
   31.03.-01.04.2010 г. -  “Организационни и професионални умения на учители по английски език” – първа фаза /подготовка за полагане на изпит за 5 ПКС/
   Програмите се осъществяват в ДИУУ с продължителност 1 ден.
   Цената на обучението е 18 лева на ден на участник.
За повече информация  - ntsvetkova2001@yahoo.com.
Попълнените заявки изпращайте на адреси: ntsvetkova2001@yahoo.com или iva5rova@abv.bg

      Започна приемането и на заявки за участие в курс за подготовка за явяване на писмен изпит за придобиване на 4 ПКС. Първа фаза от курса ще се проведе на 02.03.2010 г. в ДИУУ. Право да се явят на изпита през октомври имат придобилите 5 ПКС през 2008 г. или по-рано. Моля, изпращайте заявки и запитвания до ntsvetkova2001@yahoo.com    не по-късно от 24.03.2010 г

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град08.03.2010г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  В НАЧАЛЕН КУРС
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаеми колеги,
Издателство ПОНС, изключителен представител на  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS за България, организира семинар на тема: “Join us to enjoy English lessons”/A closer look at the highly successful five-level course for young learners Join us for English by Gunter Gerngross and Herbert Puchta/,  с цел да ви запознае с учебната система “ JOIN US”. Семинарът ще се проведе в две сесии: сутрешна – 10.30 ч. до 12.30 ч. и следобедна – от 14.30 ч. до 16.30 ч. на 17 март 2010 г. в залата на хотела на БАН, ул.”Шипченски проход” № 50.

Моля, попълнете формуляра за участие и го изпратете на посочения факс.

Всеки участник ще получи тестово копие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град08.03.2010г.


Изх.№9106-69/08.03.2010 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО
УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ,
КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 

Уважаеми /а/  г-н /г-жо/ Директор,

Моля да уведомите учениците, класирани за областния кръг на олимпиадата по немски език, че същият ще се проведе на 13.03.2010 г., както следва:

 • учениците от 8 клас/І група/ да се явят и заемат работните си места в
 •  18 СОУ, ул.”Пиротска” № 68;
 • учениците от 9  / ІІ  група/ да се явят и заемат работните си места в 73 СОУ, ул.”Георги Измерлиев” № 2;
 • учениците от 10 клас /ІІІ група/  да се явят и заемат работните си места в
 •  31 СУЧЕМ, ул.”Гео Милев № 2;
 • учениците от 11 и 12 клас /съответно ІV и V групи/ да се явят и заемат работните си места в 91 НЕГ, ул.”Позитано” № 26.

Моля, учениците да бъдат в съответните училища до 8.15 ч. на 13.03.2010 г. и да носят документ, удостоверяващ тяхната самоличност.

Квесторите  да се явят в училищата не по-късно от 8.00 ч. на 13.03.2010г.
Желая успешно представяне на всички участници!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град18.02.2010г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че българското представителство Експрес Пъблишинг, Гръцко-американския университет и Гръцко-американския съюз – изключителен представител за страните от Балканския полуострав на Института по английски език към Университета в Мичиган, организират семинар, предназначен за учителите по английски език, на следните теми:

Американски Сертификати – международно признание
Преподаване на английски език в интерактивна учебна среда

Семинарът, който е без такса за участие, ще се проведе на 10.03.2010 г./сряда/ в Конферентната зала Централ, хотел “централ”, бул”Хр.Ботев” 52 /между бул.”Ал.стамболийски” и бул.”Тодор Александров”/, гр.София. Семинарът ще се проведе в две еднакви сесии, съответно от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Учителите, желаещи да присъстват, моля да заяват  участието си на адрес blockbusterbg@gmail.com  до 2 дни преди датата на мероприятието.
Участниците ще получат сертификат за присъствие.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град15.02.2010г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,
ПРОВЕЖДАЩИ ОЛИМПИАДИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Моля изпращайте информацията, свързана с общинския кръг на олимпиадите по чужди езици на г-жа Мирослава Данчева и г-жа Мариана Лозанова на електронни адреси, както следва:

 • за олимпиадата по английски език – mariana_lozanova@abv.bg
 • за олимпиадите по немски, испански и френски езици и националното състезание по италиански език – miradan@abv.bg

Информацията следва да бъде представена и на хартиен носител в стая 406 на РИО, София–град.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


11.02.2010г.


ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Американският център съвместно с методика по английски език Мариана Йорданова организират  две срещи с учителите по английски език на тема: “Информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните задължения, повишаване на професионалната квалификация, олимпиади, конкурси, състезания, проекти, възможности за сътрудничество с Американския център”.
Датите на провеждане са: 17.02.2010 г. – от 10.00ч. до 11.30 ч.
                                                18.02.2010 г. – от 15.00 ч. до 16.30 ч.

Място на провеждане: пл.”Славейков” 4, Софийска градска библиотека, тел. 801 59 73, e-mail: libsofia_acc@yahoo.com,
КАМЕЛИЯ КОНЕВА

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


14.10.2009г.


Уважаеми колеги-преподаватели по чужди езици!

В рамките на Годината на творчеството и иновациите сред учителите в страните-членки на ЕС ще се проведе проучване. На електронния адрес:
www.etwinning.net/creativity-survey
е публикуван въпросник на ЕК за творчеството при преподаване, предназначен за учители от 27-те страни членки на ЕС. Той е преведен на всичките официални езици на ЕС. 10 учители ще бъдат избрани за участие в заключителната конференция в Стокхолм през м. декември.

Ваня Кастрева
Началник РИО, София – град


14.10.2009г.


ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА!!
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ в помощь преподавателям русского языка
http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов
http://www.rm.kirov.ru/ - сайт олимпиады „Русский медвежонок”
http://svetozar.ru/ - сайт олимпиады „Светозар”
http://vsekonkursy.ru/?p=419 – все конкурсы, гранты, стипендии и конференции
http://www.mapryal.org/vestnik/ - вестник МАПРЯЛ
http://www.ropryal.ru/ - портал „Русское слово” (РОПРЯЛ)
http://www.russianedu.ru/  - журнал „Русский язык за рубежом”
http://www.kafedrarus.narod.ru/ - кафедра филологическиго образования МИОО
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.ruscenter.ru/  - центр развития русского языка
http://www.gramota.ru/  - справочно-информационный портал „Грамота”
http://www.gramma.ru/  - справочно-информационный портал „Грамма”
http://www.gramma.ru/LNK/ - полезные ссылки портала „Грамма”
http://www.vslovar.ru/  - визуальный словарь
http://www.synonymizer.ru/  - синонимайзер
http://www.multitran.ru/  - Мультитран – система для переводчиков
http://www.slovari.ru/  - электронные словари онлайн. Грамматика. Служба русского
языка.
http://www.rubricon.com/  - Рубикон, энциклопедии в интернете
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books  - некоммерческая эл. б-ка „Имверден”
http://www.serann.ru/index.html   - б-ка „Серанн”
http://ec-dejavu.ru/ - энциклопедия культур „Дежа вю”
http://feb-web.ru/ - б-ка ФЭБ – русская литература и фольклор
http://old-russian.narod.ru/ - древнерусская литература (памятники)
http://www.bibliogid.ru/  - „Библиогид” – портал РГДБ
http://www.library.ru/help/   - виртуальная справка
http://zzl.lib.ru/ - ЖЗЛ – подборка изданий
http://magazines.russ.ru/ - „Журнальный зал” – журналы онлайн
http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты „Первое сентября. Литература”
http://rus.1september.ru/ - электронная версия газеты „Первое сентября. Русский язык”
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей
http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет
http://www.it-n.ru/  - сеть творческих учителей
http://math.msu.su/ - толкование и этимология слов
http://yamal.org/ook/ - Опорный орфографический компакт, методика Шаталова-
Меженко
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  - основные правила грамматики РЯ в таблицах и
схемах
http://audio.arjlover.net/audio/  - коллекция детских аудиопластинок фирмы „Мелодия”
http://childhoodbooks.ru/artists/artists_a.htm - Книги детства (с иллюстрациями)
http://mlis.forb.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер
http://character.webzone.ru/ - Русское письмо (история русской письменности с
иллюстрациями)
http://www.lexed.rustandart/01/01/02.html/ - Федеральный центр образовательного
законодательства (программы)10.06.2009г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,
ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИДОБИЯТ  4-ТА И 5-ТА
КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На  4 и 5 юли 2009 год. ще се проведе втора фаза от курса за подготовка за явяване на изпит за 5 ПКС, а на 6 и 7 юли – втора фаза за подготовка за явяване на изпит за 4 ПКС за учителите по английски език.
За обучението се заплаща такса в размер на 18 лева за учебен ден. Занятията ще се провеждат от 10.30 до 16.30 ч. на 4 и 6 юли и от 9.00 до 16.00 ч. за 5 и 7  юли 2009г.
Учителите, които не се посетили първата фаза на курса, също могат да участват, тъй като ще им бъде предоставена информация за пропуснатия материал.
Моля, потвърдете своето участие, изпращайки приложената заявка  САМО на електронен адрес ntsvetkova2001@yahoo.com  до 22.06.2009 г.
Моля участниците, чиито разходи ще бъдат поети от училището, в което преподават, да отбележат това  в електронното писмо-потвърждение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


04.06.2009г.


ВАЖНО!!!

ДО
УЧИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТНИЯ
КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Моля всички учители, участвали в провеждането на областния кръг на Олимпиадата по английски език на  07.03.2009 г. в Първа и Втора английски гимназии като квестори, четци и проверители,  непопълнили банковите си сметки в гражданските договори, да имат грижата в срок до 09.06.2009 г. да направят това в стая 406 на РИО, София-град при експертите по чуждоезиково обучение. В противен случай  парите няма как да бъдат преведени.


04.06.2009г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ,ПРЕПОДАВАЩИ ГЕОГРАФИЯ
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На 15.06.2009 година, от 12.20 до 13.40 ч.  в ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ ще се проведе открит урок по география на английски език в  9 клас с участието на   KEITH  KELLY,  която ще бъде на разположение на учителите след часа за въпроси.

Каним  всички учители по английски език и преподаващи  география на
английски.02.06.2009г.


ДО  
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българското представителство на Express Publishing организира квалификационен семинар, предназначен за учители по английски  в начален, прогимназиален и гимназиален етап на теми:
- Effective Language Learning
- It’s Showtime!
- Interactive Whiteboard – Modern Technology for the Modern Classroom
Семинарът ще се проведе в конферентната зала на хотел “Света София”, ул.”Пиротска” № 18, на 08.06.2009 г., понеделник, от 14.00 до 17.00 часа.
Семинарът е без такса за участие и всички учители, посетили мероприятието, ще получат:

 1. сертификат за присъствие;
 2. компакт диск, съдържащ пет нови теста, подходящи за подготовка на учениците за външното оценяване по английски език в края на 8 клас с интензивно изучаване на чужд език;
 3. безплатен екземпляр от проекта за учебник по английски език за 8 подготвителен клас;
 4. адаптирана книжка на английски език “The Merchant of Venice”  с насоки за представянето й на сцена.

    Учителите, желаещи да посетят семинара, следва да потвърдят участието си най-късно до 07.06.2009 г. на  blockbusterbg@gmail.com  или на  телефон  02 866 35 55  поради ограничения брой места.

Изготвил: Мариана Лозанова


19.05.2009г.


Изх. №
91 РА-136/ 18.05.2009 г.

Чрез районите
До
Директорите
на всички училища

Уважаема госпожо Директор/ Уважаеми господин Директор,
Моля да уведомите учителите по български език и литература за предстоящ семинар по актуални проблеми на обучението по български език и литература.
Заниманието е на тема “Какво е новото в помагалата по български език и по литература за VІІІ клас”. На семинара под ръководството на авторските колективи на ИК „Анубис” и издателство „Булвест 2000” ще бъдат засегнати проблеми от практиката при преподаване в VІІІ клас. Ще бъде представена и продукцията на двете издателства.
Семинарът ще се проведе на 01 юни 2009 год. от 14,00 часа в залата на 1. СОУ „Пенчо Славейков”, ул. „Стара планина” № 11.
Моля да съдействате на желаещите да вземат участие в семинара.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


13.05.2009г.


ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И
ПРОФИЛИРАНИТЕ  ПАРАЛЕЛКИ В СОУ

ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ

Кани учителите по английски език на открит урок на 26 май от 10.50 до 12.10, стая 227, на тема “Какво знаете за Европа?” в часа на г-жа Мариана Йорданова – учител-методик.
Заявки за участие се приемат на тел. 944 21 81 и 944 83 89

Изготвил : Мариана Лозанова

 


12.05.2009г.


ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Българското представителство на Express Publishing  организира квалификационен семинар, предназначен за учителите по английски език, преподаващи в начален, прогимназиален и гимназиален етап, по темите:

   Effective Language Learning
   It’s Showtime!
   Interactive Whiteboard – Modern Technology for the Modern Classroom

Семинарът ще се проведе на 15 май, 2009 година в Националната галерия за чуждестранно изкуство, площад “Св.Александър Невски”, ул.”19 февруари” № 1. За удобство на учителите са предвидени две сесии: от 9.00 до 12.00ч  и от 14.00 до 17.00 ч.
Обучението ще се води от г-жа Джени Дули и г-н Чавдар Здравчев.
Семинарът е без такса за участие и всички учители, посетили мероприятието, ще получат  Сертификат за присъствие, адаптирана книжка на английски език с подробни насоки за поставянето й на сцена, както и безплатен екземпляр от проекта за учебник по английски език за  8 клас – Upstream for Bulgaria
Учителите, желаещи да посетят семинара, следва да потвърдят участието си  най-късно до 14.05.2009 г. на електронна поща blockbusterbg@gmail.com  или
на  тел.  866 35 55.28.04.2009г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 04.04.2009г. гр.РУСЕ17.04.2009г.


УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 25.04.2009 Г. В ГРАД ЯМБОЛ

Молим учениците, които ще участват в Националния кръг да попълнят публикуваните вече на сайта заявки за град Ямбол и да ги изпратят на посочения адрес!

            На всички желаем успех и хубави Великденски празници!

РИО София-град

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ
ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК16.04.2009г.


Изх.№............................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ЧСОУ
С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

Уважаеми господин/госпожо директор,

Молим след обявяването на участниците в Националния кръг на олимпиадата по немски език, който ще се състои в Ямбол на 25.04.2009г., своевременно да изпратите заявки за настаняването учениците във вида, в който го изискват колегите от града- домакин, на посочения  в тяхното писмо адрес.Това ще облекчи както домакините, така и участниците.
Предварително Ви благодарим за съдействието и желаем успех на участниците

Приложение: Писмо от РИО гр.Ямбол, Заявка за участие, Програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД16.04.2009г.


ЧРЕЗ РАЙОН  ..............................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК
        

УВАЖАЕМИ г-н/г-жо ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме условията за кандидатстване за стипендии за летните курсове в Испания за учители по испански език, както и таблица с курсовете и местата, определени за България. Напомняме, че МОН поема част от пътните само на действащи учители на трудов договор в общински или държавни училища, при условие, че не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години. Напомняме също, че освен изброените в условията документи, всеки кандидат трябва да представи писмо, подписано от директора и подпечатано с печата на училището в което работи, удостоверяващо, че е на работа там, в кой клас преподава, брой учебни часове седмично, брой ученици по класове, на които преподава.
Интервюто ще се състои на 8.05.2009г. в Образователния отдел на Посолството на Кралство Испания.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД


14.04.2009г.


Изх. № .9106-62/14.04.2009 Г.

До Директорите на СОУ,
Профилирани 
гимназии

Уважаеми/а господине/госпожо директор,

На вашето внимание представяме резултатите от Областния кръг на олимпиадата по испански език за София-град (21.03.2009 г.).

Много моля при обявяване на резултатите на учениците да съобщите, че писмените работи на получилите 90т и нагоре са изпратени на Националната комисия, която провежда арбитраж. След получаване на утвърдените списъци от Националната комисия ще бъдат публикувани списъците на допуснатите за участие в Националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 25.04.2009 г. в град София. За допуснатите от Националната комисия участници до Националния кръг ще бъде изнесена информация на сайта на РИО, София-град, веднага след решението на Националната комисия.

Приложение: Резултати на участниците по групи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД14.04.2009г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК
05.04.23009 г. – гр. ПЛЕВЕН


РЕЗУЛТАТИ НА КЛАСИРАНИТЕ
ГРУПА A – І / V – VI клас /
ГРУПА A – ІІ / VII – VIII клас /

ГРУПА B – І / IX – X клас /
ГРУПА B – ІІ / XI – XII клас /
Лаауреати на Националната олимпиадата

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ГРУПА А – І / V – VІ клас /
ГРУПА А – ІI / VII – VІII клас /
ГРУПА B – IІ / XI – XIІ клас /
ГРУПА B – І / IX – X клас /13.04.2009г.


НА ВНИМАНИЕТО НА
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Издателство  PONS, изключителен представител на
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Организира Ден на Кембридж, който ще се проведе на 29.04.2009 г. в
Opal Hall  на хотел Принцес.

Програма:

   
9.00  – 10.00    Регистрация
10.00-  10.15 Откриване
10.15 – 10.30. Награждаване на победителите в годишното съзтезание по английски език
10.30 – 12.00   Първа сесия – “Autumn 2009: A Fresh Start with English in Mind”
12.30 – 13.30    Почивка
13.30 – 15.00 Втора сесия – “English in Mind: What? Where?How?”
13.04.2009г.


До Директорите на СОУ,

Профилирани и Професионални
гимназии

Уважаеми/а господине/госпожо директор,

На вашето внимание представяме резултатите от Областния кръг на олимпиадата по немски език за София-град (21.03.2009 г.).

Много моля при обявяване на резултатите на учениците изрично да се уточни, че:

 • за VІІІ клас - работите с резултат над 52,5 т.;
 • за ІХ клас - работите с резултат над 37,5 т.;
 • за Х клас - работите с резултат над 52,5 т.;
 • за ХІ клас - работите с резултат над 45 т.;
 • за ХІІ клас - работите с резултат над 52,5 т.

са изпратени на Националната комисия, която провежда арбитраж. След получаване на утвърдените списъци от Националната комисия ще бъдат публикувани списъците на допуснатите за участие в Националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 25.04.2009 г. в град Ямбол. За допуснатите от Националната комисия участници до Националния кръг ще бъде изнесена информация на сайта на РИО, София-град, веднага след решението на Националната комисия.

Приложение: Резултати на участниците по групи:

8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД25.03.2009г.


Изх.9106-52/25.03.2009 Г.

ЧРЕЗ РАЙОН  ....................................................

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ЕЗИКОВИ ГИМНАЗИИ
И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ;
ОУ,СОУ и П.Г. С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ  ЕЗИК
КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМИ  Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля всички учители, които ще вземат участие в Националната конференция по немски език в Стара Загора да представят командировъчни заповеди, които ще се отчитат в РИО-Стара Загора и при изплащането да представят билет за ползван обществен транспорт за пътуване и копие на билета за връщане.
Предварително Ви благодаря за съдействието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ-ГРАД
25.03.2009г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – 15.03.2009 г.
25.03.2009г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 07.03.2009 г.

12 клас

11 клас
10 клас
9 клас
8 клас24.03.2009г.


Резултати
от Националният кръг на многоезичното състезание


06.03.2009г.


ВАЖНО! ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК!

Изх.№9106-36/06.03.2009 г.

До Директорите на СОУ и

Профилирани гимназии
с ученици, класирани за областния
кръг на олимпиадата по руски език

Уважаеми/а господине/госпожо директор,

Областния кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 15.03.2009 г. (неделя) в 133 СОУ „А.С.Пушкин” (ул. „Шишман” №1).

Предвид новото разпространение на материалите за областните кръгове на олимпиадите учениците трябва да са в посочените училища в 8.00 часа. (до 8,25 часа трябва да са заели местата си). Определените от училищата квестори и четци – трябва да са в съответните училища най-късно в 7.30 часа.
Олимпиадата започва в 9.00, но от 8,30 до 9.00 – училището ще размножава получените по електронен път материали., затова учениците търпеливо трябва да изчакат началото на олимпиадата по местата си в определените класни стаи.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град04.03.2009г.


ВАЖНО! ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

Изх:№9106-30/04.03.2009 г.

До Директорите на СОУ,

Профилирани и Професионални
Гимназии с ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по английски език

Уважаеми/а господине/госпожо директор,

Областния кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 07.03.2009 г. (събота).

Разпределението на учениците е следното:
І група – 8 клас и ІV група – 11 клас - във Втора АЕГ „Томас Джеферсън” (р-н Илинден, ул. Пловдив” №20)

ІІ група – 9 клас; ІІІ група – 10 клас и V група – 12 клас – в Първа АЕГ (бул.”Княз Ал.Дондуков”№60)

Предвид новото разпространение на материалите за областните кръгове на олимпиадите учениците трябва да са в посочените училища в 8.00 часа. (до 8,25 часа трябва да са заели местата си). Определените от училищата квестори и четци – трябва да са в съответните училища най-късно в 7.30 часа.
Олимпиадата започва в 9.00, но от 8,30 до 9.00 – училищата ще размножават получените по електронен път материали., затова учениците търпеливо трябва да изчакат началото на олимпиадата по местата си в определените класни стаи.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град27.02.2009г.


ДО
УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,
ПРЕПОДАВАЩИ В  8 -12 КЛАС
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

РИО, СОФИЯ-ГРАД
И ИЗДАТЕЛСТВО PEARSON - LONGMAN

       Ви кани да присъствате на семинар с гост-лектор световноизвестният автор на системи “ Opportunities” за обучение по английски език  -  МАЙКЪЛ ХАРИС.
Същият ще се проведе на 16.03.2009 г.  В Централен военен клуб, зала Тържествена, в две сесии: от 10.00 ч. до 12.00 ч.   и   от 14.30 ч. до 16.30 ч.
Моля, директорите на училища с интензивно изучаване на английски език да осигурят присъствието особено на учителите, работещи по тази система.
Заявки за участие ще се приемат на email  Longman.showroom@mbox.contact.bg
Ще бъдат издадени сертификати.

Ваня Кастрева     
Началник на РИО, София-град19.02.2009г.


ДО УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

РИО, СОФИЯ-ГРАД  и
ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ

Ви уведомява, че на   9 март 2009 година от 14 до 16 часа в залата на Американския център към Столична библиотека, пл”.Славейков”  4а, ще се проведе семинар с преподаватели по английски език. Гост-лектор на семинара ще бъде г-жа Лиза Харшбаргър, регионален директор по чуждоезиково обучение към Държавния департамент. Тя ще изнесе лекция на тема   “What Every English Teacher Should  Know about How People Learn Languages”. След семинара, както и през периода 9-13 март, присъстващите ще могат да видят филмите, представени  в рамките на организирания от Посолството филмов фестивал на тема   “Нови методи в обучението по английски език”.

Желаещите могат да потвърдят своето участие на тел.937 53 06 или на електронна поща ivanovaih@state.gov

Ваня Кастрева     
Началник на РИО, София-град3.02.2009г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ, СОУ, ЕЗИКОВИ

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМИ г-не/г-жо ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед №РД 09-44/13.01.2009 г.на Министъра на образованието и науката, с която се утвърждават изискванията за провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2008/2009 г, олимпиадите по чужди езици на територията на София-град ще се организират, съответно:

І. ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК:
Общинският кръг на олимпиадата по испански език за град София трябва да бъде проведен по училищата до 27.02.2009 г. с материали, изготвени от училищните комисии. В срок до 10.03.2009 г. Протоколите на участниците и списъците с класираните за областния кръг на олимпиадата ученици да се представят на г-жа М.Данчева – ст. експерт в РИО, стая 406.
Областният кръг на олимпиадата, по графика определен от МОН, ще се проведе на 21.03.2009 г. от 9.00 часа  в 1 СОУ, а Националният – на 25.04.2009 г. в град София – 22 СОУ.
Приложено Ви изпращаме и Регламента за организиране и провеждане на Олимпиадата по испански език за учебната 2008-2009 г.

ІІ. ПО РУСКИ ЕЗИК:
Общинският кръг на олимпиадата по руски език за град София ще се проведе на 21.02.2009 г. от 9.00 часа (време за работа на учениците – 4 астрономически часа). Темите за общинския (училищен) кръг по отделните възрастови групи ще са единни за всички училища. За да получите материалите за общинския кръг е необходимо в срок до 12.02.2009 г. да изпратите в РИО, София-град, до ст. експерт Галина Лилова (адрес: София 1303, ул. „Антим І” №17, ІV етаж, стая 406, тел: 935-60-82) заявки за необходимите Ви материали по възрастови групи А І, А ІІ, Б І, Б ІІ – от V до ХІІ/ХІІІ клас, като в тях посочите и броя деца от Вашето училище, изявили желание да участват в олимпиадата.
Тестовите разработки за общинския кръг ще се получават на 20.02.2009 г. от 14.00 до 17.00 часа от ст. експерт г-жа Г.Лилова в РИО –– стая 406.
В срок до 05.03.2009 г. молим Протоколите с резултатите от Общинския кръг и списъците с излъчените участници за областния кръг да се изпратят в РИО – до ст. експерт Галина Лилова, стая 406.
Областният кръг на олимпиадата, по графика определен от МОН, ще се проведе на 15.03.2009 г. от 9.00 часа в 133 СОУ „А.С.Пушкин”, а Националният – на 05.04.2009 от 9.00 часа г. в гр. Плевен.
Приложено Ви изпращаме и Регламента за организиране и провеждане на Олимпиадата по руски език за учебната 2008-2009 г.
ІІІ. ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Общинският кръг на олимпиадата по английски език за град София трябва да бъде проведен по училищата до 15.02.2009 г. с материали, изготвени от училищните комисии. В срок до 25.02.2009 г. Протоколите на участниците и списъците с класираните за областния кръг на олимпиадата ученици да се представят в РИО на Мариана Лозанова или на ст експерти М.Данчева  и Г.Лилова - стая 406.
Областният кръг на олимпиадата, по графика определен от МОН, ще се проведе на 07.03.2009 г. от 9.00 в І АЕГ и ІІ АЕГ, а Националният – на 04.04.2009 г. в град Русе.
            Регламентът за провеждането на Олимпиадата по английски език ще бъде публикуван на нашия сайт допълнително.

ІV. ПО НЕМСКИ ЕЗИК
Общинският кръг на олимпиадата по немски език за град София трябва да бъде проведен по училищата до 27.02.2009 г. с материали, изготвени от училищните комисии. В срок до 10.03.2009 г. Протоколите на участниците и списъците с класираните за областния кръг на олимпиадата ученици да се представят в РИО на ст експерти М.Данчева  и Г.Лилова - стая 406.
Областния кръг на Олимпиадата по немски език ще се проведе на 21.03.2009 г. (мястото ще бъде уточнено допълнително). А Националният кръг – на 25.04.2009 г. в гр. Ямбол.

Приложено Ви изпращаме и Регламента за организиране и провеждане на Олимпиадата по немски език за учебната 2008-2009 г.

            Моля за Вашето съдействие във възможно най-кратък срок да бъдат запознати с информацията за провеждане на олимпиадите по езици учителите по съответните езици, учениците и техните родители.

            Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на всички участници в олимпиадите и състезанието.

Приложения:

 1. Регламент на олимпиадата по руски език
 2. Регламент на олимпиадата по испански език
 3. Регламент на олимпиадата по немски език

Ваня Кастрева     
Началник на РИО, София-град22.08.2008г.


Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Центр международного образования
Пловдивский университет
Филологический факультет
Региональный инспекторат по образованию МОН РБ в Пловдиве

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в методическом семинаре для преподавателей русского языка, который будут проходить 25–26 сентября 2008 года в г. Пловдиве. Семинар будут вести ведущие преподаватели Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

На методическом семинаре будут освещаться следующие проблемы...

Программа  методического семинара
для преподавателей русского языка Болгарии

Пловдив
25 –  26 сентября 2008 года

 Фонд «Русский мир»
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Центр международного образования
Великотырновский университет им.св.Кирилла и Мефодия
Кафедра русского языка
Мэрия города Велико Тырново
Региональный инспекторат по образованию Велико Тырново

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе методического семинара для преподавателей русского языка, который будет проходить 29 сентября 2008 года в г. Велико Тырново. Семинар будут вести ведущие преподаватели Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Семинар проводится при содействии Министерства образования и науки Республики Болгария, Посольства Российской Федерации в Болгарии и Российского культурно-информационного центра в Софии.
На методическом семинаре будут освещаться следующие проблемы...

Программа  методического семинара
для преподавателей русского языка Болгарии

Велико Тырново
29 сентября 2008 года


Министерство образования и науки Российской Федерации
Российский университет дружбы народов
Факультет повышения квалификации преподавателей РКИ
Российский культурно-информационный центр в Софии

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Методической мастерской «Русский язык в компьютерном классе» для преподавателей курсов русского языка РЦНК в Европе, которая будет проходить 25-26 сентября 2008 года в г. Софии на базе Российского культурно-информационного центра. Занятия ведут преподаватели Российского университета дружбы народов.

Мастерская проводится при содействии Министерства образования и науки Республики Болгария и Посольства Российской Федерации в Болгарии.

Методика преподавания русского языка как иностранного в условиях глобального информационного общества

ПРОГРАММА
МЕТОДИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ»
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ

София, 25-26 сентября 2008 года
РКИЦ в Софии


Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Международная Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
Государственный Институт Русского языка им. А.С.Пушкина
Фонд «Русский мир»
Мэрия г. Стара Загора
Тракийский университет
Департамент информации и повышения квалификации учителей - ДИПКУ, г.Стара Загора
Средняя общеобразовательная школа им. Максима Горького, г.Стара Загора
Региональный инспекторат по образованию, г.Стара Загора

При содействии
Администрации области Стара Загора
Министерства образования и науки Республики Болгария
Посольства Российской Федерации в Республике Болгария
Российского культурно-информационного центра в Софии

Информационное письмо № 1

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Неделе русского языка и российского образования, которая состоится 29 сентября - 5 октября 2008 г. в Болгарии (г. Стара Загора) в рамках мероприятий Федеральной целевой программы РФ «Русский язык 2006 - 2010».

В программе: ...


Неделя русского языка и российского образования в Болгарии
с 29 сентября по 5 октября 2008,
посвященная Году России в Болгарии

При финансовой поддержке
Фонда “Русский мир” (Россия)
Федеральной целевой программы “Русский язык” (Россия)
Национальной программы “Квалификация” (Болгария)

ПРОГРАММА